Add USB vendor IDs for Quanta, INQ and Sony.

Change-Id: I224e067d9a64e8e9e7afbad0760a4b07f965bf83
diff --git a/adb/usb_vendors.c b/adb/usb_vendors.c
index a8b0ca2..d213dd9 100644
--- a/adb/usb_vendors.c
+++ b/adb/usb_vendors.c
@@ -117,6 +117,12 @@
 #define VENDOR_ID_LUMIGON    0x25E3
 //Intel's USB Vendor ID
 #define VENDOR_ID_INTEL     0x8087
+// Quanta's USB Vendor ID
+#define VENDOR_ID_QUANTA    0x0408
+// INQ Mobile's USB Vendor ID
+#define VENDOR_ID_INQ_MOBILE  0x2314
+// Sony's USB Vendor ID
+#define VENDOR_ID_SONY     0x054C
 
 /** built-in vendor list */
 int builtInVendorIds[] = {
@@ -161,6 +167,9 @@
   VENDOR_ID_FUJITSU,
   VENDOR_ID_LUMIGON,
   VENDOR_ID_INTEL,
+  VENDOR_ID_QUANTA,
+  VENDOR_ID_INQ_MOBILE,
+  VENDOR_ID_SONY,
 };
 
 #define BUILT_IN_VENDOR_COUNT  (sizeof(builtInVendorIds)/sizeof(builtInVendorIds[0]))
diff --git a/fastboot/fastboot.c b/fastboot/fastboot.c
index 4a2de20..a069d33 100644
--- a/fastboot/fastboot.c
+++ b/fastboot/fastboot.c
@@ -157,6 +157,7 @@
    (info->dev_vendor != 0x22b8) && // Motorola
    (info->dev_vendor != 0x0955) && // Nvidia
    (info->dev_vendor != 0x413c) && // DELL
+    (info->dev_vendor != 0x2314) && // INQ Mobile
    (info->dev_vendor != 0x0bb4))  // HTC
       return -1;
   if(info->ifc_class != 0xff) return -1;