blob: 302b5fa0662a6cda6f165da5ae94067052b71c9f [file] [log] [blame]
""" Python Character Mapping Codec cp1256 generated from 'MAPPINGS/VENDORS/MICSFT/WINDOWS/CP1256.TXT' with gencodec.py.
"""#"
import codecs
### Codec APIs
class Codec(codecs.Codec):
def encode(self,input,errors='strict'):
return codecs.charmap_encode(input,errors,encoding_table)
def decode(self,input,errors='strict'):
return codecs.charmap_decode(input,errors,decoding_table)
class IncrementalEncoder(codecs.IncrementalEncoder):
def encode(self, input, final=False):
return codecs.charmap_encode(input,self.errors,encoding_table)[0]
class IncrementalDecoder(codecs.IncrementalDecoder):
def decode(self, input, final=False):
return codecs.charmap_decode(input,self.errors,decoding_table)[0]
class StreamWriter(Codec,codecs.StreamWriter):
pass
class StreamReader(Codec,codecs.StreamReader):
pass
### encodings module API
def getregentry():
return codecs.CodecInfo(
name='cp1256',
encode=Codec().encode,
decode=Codec().decode,
incrementalencoder=IncrementalEncoder,
incrementaldecoder=IncrementalDecoder,
streamreader=StreamReader,
streamwriter=StreamWriter,
)
### Decoding Table
decoding_table = (
u'\x00' # 0x00 -> NULL
u'\x01' # 0x01 -> START OF HEADING
u'\x02' # 0x02 -> START OF TEXT
u'\x03' # 0x03 -> END OF TEXT
u'\x04' # 0x04 -> END OF TRANSMISSION
u'\x05' # 0x05 -> ENQUIRY
u'\x06' # 0x06 -> ACKNOWLEDGE
u'\x07' # 0x07 -> BELL
u'\x08' # 0x08 -> BACKSPACE
u'\t' # 0x09 -> HORIZONTAL TABULATION
u'\n' # 0x0A -> LINE FEED
u'\x0b' # 0x0B -> VERTICAL TABULATION
u'\x0c' # 0x0C -> FORM FEED
u'\r' # 0x0D -> CARRIAGE RETURN
u'\x0e' # 0x0E -> SHIFT OUT
u'\x0f' # 0x0F -> SHIFT IN
u'\x10' # 0x10 -> DATA LINK ESCAPE
u'\x11' # 0x11 -> DEVICE CONTROL ONE
u'\x12' # 0x12 -> DEVICE CONTROL TWO
u'\x13' # 0x13 -> DEVICE CONTROL THREE
u'\x14' # 0x14 -> DEVICE CONTROL FOUR
u'\x15' # 0x15 -> NEGATIVE ACKNOWLEDGE
u'\x16' # 0x16 -> SYNCHRONOUS IDLE
u'\x17' # 0x17 -> END OF TRANSMISSION BLOCK
u'\x18' # 0x18 -> CANCEL
u'\x19' # 0x19 -> END OF MEDIUM
u'\x1a' # 0x1A -> SUBSTITUTE
u'\x1b' # 0x1B -> ESCAPE
u'\x1c' # 0x1C -> FILE SEPARATOR
u'\x1d' # 0x1D -> GROUP SEPARATOR
u'\x1e' # 0x1E -> RECORD SEPARATOR
u'\x1f' # 0x1F -> UNIT SEPARATOR
u' ' # 0x20 -> SPACE
u'!' # 0x21 -> EXCLAMATION MARK
u'"' # 0x22 -> QUOTATION MARK
u'#' # 0x23 -> NUMBER SIGN
u'$' # 0x24 -> DOLLAR SIGN
u'%' # 0x25 -> PERCENT SIGN
u'&' # 0x26 -> AMPERSAND
u"'" # 0x27 -> APOSTROPHE
u'(' # 0x28 -> LEFT PARENTHESIS
u')' # 0x29 -> RIGHT PARENTHESIS
u'*' # 0x2A -> ASTERISK
u'+' # 0x2B -> PLUS SIGN
u',' # 0x2C -> COMMA
u'-' # 0x2D -> HYPHEN-MINUS
u'.' # 0x2E -> FULL STOP
u'/' # 0x2F -> SOLIDUS
u'0' # 0x30 -> DIGIT ZERO
u'1' # 0x31 -> DIGIT ONE
u'2' # 0x32 -> DIGIT TWO
u'3' # 0x33 -> DIGIT THREE
u'4' # 0x34 -> DIGIT FOUR
u'5' # 0x35 -> DIGIT FIVE
u'6' # 0x36 -> DIGIT SIX
u'7' # 0x37 -> DIGIT SEVEN
u'8' # 0x38 -> DIGIT EIGHT
u'9' # 0x39 -> DIGIT NINE
u':' # 0x3A -> COLON
u';' # 0x3B -> SEMICOLON
u'<' # 0x3C -> LESS-THAN SIGN
u'=' # 0x3D -> EQUALS SIGN
u'>' # 0x3E -> GREATER-THAN SIGN
u'?' # 0x3F -> QUESTION MARK
u'@' # 0x40 -> COMMERCIAL AT
u'A' # 0x41 -> LATIN CAPITAL LETTER A
u'B' # 0x42 -> LATIN CAPITAL LETTER B
u'C' # 0x43 -> LATIN CAPITAL LETTER C
u'D' # 0x44 -> LATIN CAPITAL LETTER D
u'E' # 0x45 -> LATIN CAPITAL LETTER E
u'F' # 0x46 -> LATIN CAPITAL LETTER F
u'G' # 0x47 -> LATIN CAPITAL LETTER G
u'H' # 0x48 -> LATIN CAPITAL LETTER H
u'I' # 0x49 -> LATIN CAPITAL LETTER I
u'J' # 0x4A -> LATIN CAPITAL LETTER J
u'K' # 0x4B -> LATIN CAPITAL LETTER K
u'L' # 0x4C -> LATIN CAPITAL LETTER L
u'M' # 0x4D -> LATIN CAPITAL LETTER M
u'N' # 0x4E -> LATIN CAPITAL LETTER N
u'O' # 0x4F -> LATIN CAPITAL LETTER O
u'P' # 0x50 -> LATIN CAPITAL LETTER P
u'Q' # 0x51 -> LATIN CAPITAL LETTER Q
u'R' # 0x52 -> LATIN CAPITAL LETTER R
u'S' # 0x53 -> LATIN CAPITAL LETTER S
u'T' # 0x54 -> LATIN CAPITAL LETTER T
u'U' # 0x55 -> LATIN CAPITAL LETTER U
u'V' # 0x56 -> LATIN CAPITAL LETTER V
u'W' # 0x57 -> LATIN CAPITAL LETTER W
u'X' # 0x58 -> LATIN CAPITAL LETTER X
u'Y' # 0x59 -> LATIN CAPITAL LETTER Y
u'Z' # 0x5A -> LATIN CAPITAL LETTER Z
u'[' # 0x5B -> LEFT SQUARE BRACKET
u'\\' # 0x5C -> REVERSE SOLIDUS
u']' # 0x5D -> RIGHT SQUARE BRACKET
u'^' # 0x5E -> CIRCUMFLEX ACCENT
u'_' # 0x5F -> LOW LINE
u'`' # 0x60 -> GRAVE ACCENT
u'a' # 0x61 -> LATIN SMALL LETTER A
u'b' # 0x62 -> LATIN SMALL LETTER B
u'c' # 0x63 -> LATIN SMALL LETTER C
u'd' # 0x64 -> LATIN SMALL LETTER D
u'e' # 0x65 -> LATIN SMALL LETTER E
u'f' # 0x66 -> LATIN SMALL LETTER F
u'g' # 0x67 -> LATIN SMALL LETTER G
u'h' # 0x68 -> LATIN SMALL LETTER H
u'i' # 0x69 -> LATIN SMALL LETTER I
u'j' # 0x6A -> LATIN SMALL LETTER J
u'k' # 0x6B -> LATIN SMALL LETTER K
u'l' # 0x6C -> LATIN SMALL LETTER L
u'm' # 0x6D -> LATIN SMALL LETTER M
u'n' # 0x6E -> LATIN SMALL LETTER N
u'o' # 0x6F -> LATIN SMALL LETTER O
u'p' # 0x70 -> LATIN SMALL LETTER P
u'q' # 0x71 -> LATIN SMALL LETTER Q
u'r' # 0x72 -> LATIN SMALL LETTER R
u's' # 0x73 -> LATIN SMALL LETTER S
u't' # 0x74 -> LATIN SMALL LETTER T
u'u' # 0x75 -> LATIN SMALL LETTER U
u'v' # 0x76 -> LATIN SMALL LETTER V
u'w' # 0x77 -> LATIN SMALL LETTER W
u'x' # 0x78 -> LATIN SMALL LETTER X
u'y' # 0x79 -> LATIN SMALL LETTER Y
u'z' # 0x7A -> LATIN SMALL LETTER Z
u'{' # 0x7B -> LEFT CURLY BRACKET
u'|' # 0x7C -> VERTICAL LINE
u'}' # 0x7D -> RIGHT CURLY BRACKET
u'~' # 0x7E -> TILDE
u'\x7f' # 0x7F -> DELETE
u'\u20ac' # 0x80 -> EURO SIGN
u'\u067e' # 0x81 -> ARABIC LETTER PEH
u'\u201a' # 0x82 -> SINGLE LOW-9 QUOTATION MARK
u'\u0192' # 0x83 -> LATIN SMALL LETTER F WITH HOOK
u'\u201e' # 0x84 -> DOUBLE LOW-9 QUOTATION MARK
u'\u2026' # 0x85 -> HORIZONTAL ELLIPSIS
u'\u2020' # 0x86 -> DAGGER
u'\u2021' # 0x87 -> DOUBLE DAGGER
u'\u02c6' # 0x88 -> MODIFIER LETTER CIRCUMFLEX ACCENT
u'\u2030' # 0x89 -> PER MILLE SIGN
u'\u0679' # 0x8A -> ARABIC LETTER TTEH
u'\u2039' # 0x8B -> SINGLE LEFT-POINTING ANGLE QUOTATION MARK
u'\u0152' # 0x8C -> LATIN CAPITAL LIGATURE OE
u'\u0686' # 0x8D -> ARABIC LETTER TCHEH
u'\u0698' # 0x8E -> ARABIC LETTER JEH
u'\u0688' # 0x8F -> ARABIC LETTER DDAL
u'\u06af' # 0x90 -> ARABIC LETTER GAF
u'\u2018' # 0x91 -> LEFT SINGLE QUOTATION MARK
u'\u2019' # 0x92 -> RIGHT SINGLE QUOTATION MARK
u'\u201c' # 0x93 -> LEFT DOUBLE QUOTATION MARK
u'\u201d' # 0x94 -> RIGHT DOUBLE QUOTATION MARK
u'\u2022' # 0x95 -> BULLET
u'\u2013' # 0x96 -> EN DASH
u'\u2014' # 0x97 -> EM DASH
u'\u06a9' # 0x98 -> ARABIC LETTER KEHEH
u'\u2122' # 0x99 -> TRADE MARK SIGN
u'\u0691' # 0x9A -> ARABIC LETTER RREH
u'\u203a' # 0x9B -> SINGLE RIGHT-POINTING ANGLE QUOTATION MARK
u'\u0153' # 0x9C -> LATIN SMALL LIGATURE OE
u'\u200c' # 0x9D -> ZERO WIDTH NON-JOINER
u'\u200d' # 0x9E -> ZERO WIDTH JOINER
u'\u06ba' # 0x9F -> ARABIC LETTER NOON GHUNNA
u'\xa0' # 0xA0 -> NO-BREAK SPACE
u'\u060c' # 0xA1 -> ARABIC COMMA
u'\xa2' # 0xA2 -> CENT SIGN
u'\xa3' # 0xA3 -> POUND SIGN
u'\xa4' # 0xA4 -> CURRENCY SIGN
u'\xa5' # 0xA5 -> YEN SIGN
u'\xa6' # 0xA6 -> BROKEN BAR
u'\xa7' # 0xA7 -> SECTION SIGN
u'\xa8' # 0xA8 -> DIAERESIS
u'\xa9' # 0xA9 -> COPYRIGHT SIGN
u'\u06be' # 0xAA -> ARABIC LETTER HEH DOACHASHMEE
u'\xab' # 0xAB -> LEFT-POINTING DOUBLE ANGLE QUOTATION MARK
u'\xac' # 0xAC -> NOT SIGN
u'\xad' # 0xAD -> SOFT HYPHEN
u'\xae' # 0xAE -> REGISTERED SIGN
u'\xaf' # 0xAF -> MACRON
u'\xb0' # 0xB0 -> DEGREE SIGN
u'\xb1' # 0xB1 -> PLUS-MINUS SIGN
u'\xb2' # 0xB2 -> SUPERSCRIPT TWO
u'\xb3' # 0xB3 -> SUPERSCRIPT THREE
u'\xb4' # 0xB4 -> ACUTE ACCENT
u'\xb5' # 0xB5 -> MICRO SIGN
u'\xb6' # 0xB6 -> PILCROW SIGN
u'\xb7' # 0xB7 -> MIDDLE DOT
u'\xb8' # 0xB8 -> CEDILLA
u'\xb9' # 0xB9 -> SUPERSCRIPT ONE
u'\u061b' # 0xBA -> ARABIC SEMICOLON
u'\xbb' # 0xBB -> RIGHT-POINTING DOUBLE ANGLE QUOTATION MARK
u'\xbc' # 0xBC -> VULGAR FRACTION ONE QUARTER
u'\xbd' # 0xBD -> VULGAR FRACTION ONE HALF
u'\xbe' # 0xBE -> VULGAR FRACTION THREE QUARTERS
u'\u061f' # 0xBF -> ARABIC QUESTION MARK
u'\u06c1' # 0xC0 -> ARABIC LETTER HEH GOAL
u'\u0621' # 0xC1 -> ARABIC LETTER HAMZA
u'\u0622' # 0xC2 -> ARABIC LETTER ALEF WITH MADDA ABOVE
u'\u0623' # 0xC3 -> ARABIC LETTER ALEF WITH HAMZA ABOVE
u'\u0624' # 0xC4 -> ARABIC LETTER WAW WITH HAMZA ABOVE
u'\u0625' # 0xC5 -> ARABIC LETTER ALEF WITH HAMZA BELOW
u'\u0626' # 0xC6 -> ARABIC LETTER YEH WITH HAMZA ABOVE
u'\u0627' # 0xC7 -> ARABIC LETTER ALEF
u'\u0628' # 0xC8 -> ARABIC LETTER BEH
u'\u0629' # 0xC9 -> ARABIC LETTER TEH MARBUTA
u'\u062a' # 0xCA -> ARABIC LETTER TEH
u'\u062b' # 0xCB -> ARABIC LETTER THEH
u'\u062c' # 0xCC -> ARABIC LETTER JEEM
u'\u062d' # 0xCD -> ARABIC LETTER HAH
u'\u062e' # 0xCE -> ARABIC LETTER KHAH
u'\u062f' # 0xCF -> ARABIC LETTER DAL
u'\u0630' # 0xD0 -> ARABIC LETTER THAL
u'\u0631' # 0xD1 -> ARABIC LETTER REH
u'\u0632' # 0xD2 -> ARABIC LETTER ZAIN
u'\u0633' # 0xD3 -> ARABIC LETTER SEEN
u'\u0634' # 0xD4 -> ARABIC LETTER SHEEN
u'\u0635' # 0xD5 -> ARABIC LETTER SAD
u'\u0636' # 0xD6 -> ARABIC LETTER DAD
u'\xd7' # 0xD7 -> MULTIPLICATION SIGN
u'\u0637' # 0xD8 -> ARABIC LETTER TAH
u'\u0638' # 0xD9 -> ARABIC LETTER ZAH
u'\u0639' # 0xDA -> ARABIC LETTER AIN
u'\u063a' # 0xDB -> ARABIC LETTER GHAIN
u'\u0640' # 0xDC -> ARABIC TATWEEL
u'\u0641' # 0xDD -> ARABIC LETTER FEH
u'\u0642' # 0xDE -> ARABIC LETTER QAF
u'\u0643' # 0xDF -> ARABIC LETTER KAF
u'\xe0' # 0xE0 -> LATIN SMALL LETTER A WITH GRAVE
u'\u0644' # 0xE1 -> ARABIC LETTER LAM
u'\xe2' # 0xE2 -> LATIN SMALL LETTER A WITH CIRCUMFLEX
u'\u0645' # 0xE3 -> ARABIC LETTER MEEM
u'\u0646' # 0xE4 -> ARABIC LETTER NOON
u'\u0647' # 0xE5 -> ARABIC LETTER HEH
u'\u0648' # 0xE6 -> ARABIC LETTER WAW
u'\xe7' # 0xE7 -> LATIN SMALL LETTER C WITH CEDILLA
u'\xe8' # 0xE8 -> LATIN SMALL LETTER E WITH GRAVE
u'\xe9' # 0xE9 -> LATIN SMALL LETTER E WITH ACUTE
u'\xea' # 0xEA -> LATIN SMALL LETTER E WITH CIRCUMFLEX
u'\xeb' # 0xEB -> LATIN SMALL LETTER E WITH DIAERESIS
u'\u0649' # 0xEC -> ARABIC LETTER ALEF MAKSURA
u'\u064a' # 0xED -> ARABIC LETTER YEH
u'\xee' # 0xEE -> LATIN SMALL LETTER I WITH CIRCUMFLEX
u'\xef' # 0xEF -> LATIN SMALL LETTER I WITH DIAERESIS
u'\u064b' # 0xF0 -> ARABIC FATHATAN
u'\u064c' # 0xF1 -> ARABIC DAMMATAN
u'\u064d' # 0xF2 -> ARABIC KASRATAN
u'\u064e' # 0xF3 -> ARABIC FATHA
u'\xf4' # 0xF4 -> LATIN SMALL LETTER O WITH CIRCUMFLEX
u'\u064f' # 0xF5 -> ARABIC DAMMA
u'\u0650' # 0xF6 -> ARABIC KASRA
u'\xf7' # 0xF7 -> DIVISION SIGN
u'\u0651' # 0xF8 -> ARABIC SHADDA
u'\xf9' # 0xF9 -> LATIN SMALL LETTER U WITH GRAVE
u'\u0652' # 0xFA -> ARABIC SUKUN
u'\xfb' # 0xFB -> LATIN SMALL LETTER U WITH CIRCUMFLEX
u'\xfc' # 0xFC -> LATIN SMALL LETTER U WITH DIAERESIS
u'\u200e' # 0xFD -> LEFT-TO-RIGHT MARK
u'\u200f' # 0xFE -> RIGHT-TO-LEFT MARK
u'\u06d2' # 0xFF -> ARABIC LETTER YEH BARREE
)
### Encoding table
encoding_table=codecs.charmap_build(decoding_table)