blob: 37830ff6af8e49fdcd092db4c06d239aea9fad8a [file] [log] [blame]
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- Copyright (C) 2009 The Android Open Source Project
Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License");
you may not use this file except in compliance with the License.
You may obtain a copy of the License at
http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
Unless required by applicable law or agreed to in writing, software
distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS,
WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.
See the License for the specific language governing permissions and
limitations under the License.
-->
<resources xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
xmlns:xliff="urn:oasis:names:tc:xliff:document:1.2">
<string name="sharedUserLabel" msgid="8024311725474286801">"Aplikacionet bazë të androidit"</string>
<string name="app_label" msgid="3389954322874982620">"Ruajtja e kontakteve"</string>
<string name="provider_label" msgid="6012150850819899907">"Kontaktet"</string>
<string name="upgrade_out_of_memory_notification_ticker" msgid="7638747231223520477">"Përmirësimi i kontakteve ka nevojë për më shumë memorie."</string>
<string name="upgrade_out_of_memory_notification_title" msgid="8888171924684998531">"Po përmirëson hapësirën ruajtëse për kontaktet"</string>
<string name="upgrade_out_of_memory_notification_text" msgid="2581831842693151968">"Trokit për të përfunduar përmirësimin."</string>
<string name="default_directory" msgid="93961630309570294">"Kontaktet"</string>
<string name="local_invisible_directory" msgid="705244318477396120">"Tjetër"</string>
<string name="voicemail_from_column" msgid="435732568832121444">"Postë zanore nga "</string>
<string name="debug_dump_title" msgid="4916885724165570279">"Kopjo bazën e të dhënave me kontaktet"</string>
<string name="debug_dump_database_message" msgid="406438635002392290">"Je gati që 1) të bësh një kopje të bazës tënde të të dhënave që përfshin të gjitha informacionet në lidhje me kontaktet dhe evidencat e telefonatave në hapësirën ruajtëse të brendshme dhe 2) ta dërgosh atë me mail. Mos harro që ta fshish kopjen sapo ta kesh kopjuar me sukses nga pajisja ose të kesh marrë mail-in."</string>
<string name="debug_dump_delete_button" msgid="7832879421132026435">"Fshi tani"</string>
<string name="debug_dump_start_button" msgid="2837506913757600001">"Nis"</string>
<string name="debug_dump_email_sender_picker" msgid="3534420908672176460">"Zgjidh një program për të dërguar skedarin"</string>
<string name="debug_dump_email_subject" msgid="108188398416385976">"Baza e të dhënave me kontaktet u bashkëngjit"</string>
<string name="debug_dump_email_body" msgid="4577749800871444318">"Bashkëngjitur është baza e të dhënave me kontaktet dhe të gjitha informacionet e kontakteve të mia. Administroje me kujdes."</string>
</resources>