blob: a73a660c7749c8c7619ef4115c6573e501e8498a [file] [log] [blame]
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<resources xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
xmlns:xliff="urn:oasis:names:tc:xliff:document:1.2">
<string name="app_name" msgid="8761601515208336125">"OsuLogin"</string>
<string name="action_bar_label" msgid="5057300678161244769">"Regjistrimi në linjë"</string>
<string name="sign_up_failed" msgid="7134357507175557124">"Regjistrimi dështoi"</string>
</resources>