blob: 694320fb2e0a01142fa6936374f2dd39c35005be [file] [log] [blame]
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!--
Copyright (C) 2022 The Android Open Source Project
Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License");
you may not use this file except in compliance with the License.
You may obtain a copy of the License at
http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
Unless required by applicable law or agreed to in writing, software
distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS,
WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.
See the License for the specific language governing permissions and
limitations under the License.
-->
<resources xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
xmlns:xliff="urn:oasis:names:tc:xliff:document:1.2">
<string name="app_label" msgid="4768580772453324183">"Health Connect"</string>
<string name="health_connect_summary" msgid="6401520186678972547">"Zarządzaj dostępem aplikacji do danych dotyczących zdrowia"</string>
<string name="permissions_and_data_header" msgid="4406105506837487805">"Uprawnienia i dane"</string>
<string name="home_subtitle" msgid="1750033322147357163">"Zarządzaj na telefonie danymi o zdrowiu i aktywności fizycznej oraz kontroluj, które aplikacje mogą z nich korzystać"</string>
<string name="data_title" msgid="4456619761533380816">"Dane i dostęp"</string>
<string name="all_categories_title" msgid="1446410643217937926">"Wszystkie kategorie"</string>
<string name="see_all_categories" msgid="5599882403901010434">"Zobacz wszystkie kategorie"</string>
<string name="no_data" msgid="1906986019249068659">"Brak danych"</string>
<string name="connected_apps_title" msgid="279942692804743223">"Uprawnienia aplikacji"</string>
<string name="connected_apps_subtitle" msgid="8464462995533399175">"Zarządzaj aplikacjami i uprawnieniami"</string>
<string name="connected_apps_button_subtitle" msgid="8855528937028500370">"Aplikacje mające dostęp: <xliff:g id="NUM_APPS_CONNECTED">%1$s</xliff:g><xliff:g id="NUM_POSSIBLE_APPS">%2$s</xliff:g>"</string>
<string name="connected_apps_all_apps_connected_subtitle" msgid="3432698291862059492">"Aplikacje mające dostęp: <xliff:g id="NUM_APPS_CONNECTED">%1$s</xliff:g>"</string>
<string name="connected_apps_one_app_connected_subtitle" msgid="9095815882509754340">"<xliff:g id="NUM_APPS_CONNECTED">%1$s</xliff:g> aplikacja ma dostęp"</string>
<string name="connected_apps_button_no_permissions_subtitle" msgid="1651994862419752908">"Brak"</string>
<string name="entry_details_title" msgid="590184849040247850">"Szczegóły wpisu"</string>
<string name="recent_access_header" msgid="7623497371790225888">"Ostatni dostęp"</string>
<string name="no_recent_access" msgid="4724297929902441784">"Żadne aplikacje nie uzyskiwały ostatnio dostępu do Health Connect"</string>
<string name="show_recent_access_entries_button_title" msgid="3483460066767350419">"Zobacz wszystkie ostatnie przypadki dostępu"</string>
<string name="recent_access_screen_description" msgid="331101209889185402">"Zobacz, które aplikacje korzystały z danych w ciągu ostatnich 24 godzin"</string>
<string name="today_header" msgid="1006837293203834373">"Dziś"</string>
<string name="yesterday_header" msgid="6652176268273681505">"Wczoraj"</string>
<string name="read_data_access_label" msgid="7145747310980361968">"Odczytywanie: %s"</string>
<string name="write_data_access_label" msgid="7955988316773000250">"Zapisywanie: %s"</string>
<string name="data_type_separator" msgid="1299848322898210658">", "</string>
<string name="manage_permissions" msgid="8394221950712608160">"Zarządzaj uprawnieniami"</string>
<string name="activity_category_uppercase" msgid="136628843341377088">"Aktywność"</string>
<string name="activity_category_lowercase" msgid="3007220578865400601">"aktywność"</string>
<string name="body_measurements_category_uppercase" msgid="422923782603313038">"Pomiary ciała"</string>
<string name="body_measurements_category_lowercase" msgid="2259696274629666992">"pomiary ciała"</string>
<string name="sleep_category_uppercase" msgid="3422452674899706786">"Sen"</string>
<string name="sleep_category_lowercase" msgid="842609634386839011">"sen"</string>
<string name="vitals_category_uppercase" msgid="8982333138032938623">"Parametry życiowe"</string>
<string name="vitals_category_lowercase" msgid="4664457787866407963">"parametry życiowe"</string>
<string name="cycle_tracking_category_uppercase" msgid="4723200714782660489">"Śledzenie cyklu"</string>
<string name="cycle_tracking_category_lowercase" msgid="5245446435975317209">"śledzenie cyklu"</string>
<string name="nutrition_category_uppercase" msgid="6665096097987741036">"Odżywianie"</string>
<string name="nutrition_category_lowercase" msgid="7804134941649488990">"odżywianie"</string>
<string name="browse_data_category" msgid="4813955610391357638">"Przeglądaj dane"</string>
<string name="manage_data_section" msgid="5859629270946511903">"Zarządzaj danymi"</string>
<string name="export_data_button" msgid="7783329820434117744">"Eksportuj dane"</string>
<string name="delete_all_data_button" msgid="7238755635416521487">"Usuń wszystkie dane"</string>
<string name="no_categories" msgid="2636778482437506241">"Nie masz żadnych danych w Health Connect"</string>
<string name="permission_types_title" msgid="7698058200557389436">"Twoje dane"</string>
<string name="app_priority_button" msgid="3126133977893705098">"Priorytet aplikacji"</string>
<string name="delete_category_data_button" msgid="2324773398768267043">"Usuń dane: <xliff:g id="CATEGORY">%s</xliff:g>"</string>
<string name="select_all_apps_title" msgid="884487568464305913">"Wszystkie aplikacje"</string>
<string name="can_read" msgid="4568261079308309564">"Może odczytywać: <xliff:g id="PERMISSION_TYPE">%s</xliff:g>"</string>
<string name="can_write" msgid="5082414937218423823">"Może zapisywać: <xliff:g id="PERMISSION_TYPE">%s</xliff:g>"</string>
<string name="inactive_apps" msgid="8956546286760797760">"Nieaktywne aplikacje"</string>
<string name="inactive_apps_message" msgid="4666501359079362486">"Te aplikacje nie mogą już zapisywać określonych danych (<xliff:g id="DATA_TYPE">%s</xliff:g>), ale ich dane wciąż są przechowywane w Health Connect"</string>
<string name="data_access_empty_message" msgid="9084350402254264452">"Aplikacje nie mogą już odczytywać ani zapisywać danych typu <xliff:g id="DATA_TYPE_0">%1$s</xliff:g>, a Health Connect nie przechowuje żadnych danych typu <xliff:g id="DATA_TYPE_2">%2$s</xliff:g>"</string>
<string name="data_access_exercise_description" msgid="6868583522699443570">"Te dane obejmują informacje takie jak czas aktywności, typ ćwiczenia, okrążenia, powtórzenia, sesje i ruchy podczas pływania"</string>
<string name="data_access_sleep_description" msgid="74293126050011153">"Te dane obejmują informacje takie jak fazy i sesje snu"</string>
<string name="all_entries_button" msgid="5109091107239135235">"Zobacz wszystkie wpisy"</string>
<string name="delete_permission_type_data_button" msgid="2270819954943391797">"Usuń te dane"</string>
<string name="permgrouplab_health" msgid="468961137496587966">"Health Connect"</string>
<string name="permgroupdesc_health" msgid="252080476917407273">"dostęp do Twoich danych dotyczących zdrowia"</string>
<string name="permlab_readCaloriesBurned" msgid="8998140381590624692">"Odczytuj spalone kalorie"</string>
<string name="permdesc_readCaloriesBurned" msgid="9012595355389868570">"Zezwala aplikacji na odczytywanie spalonych kalorii"</string>
<string name="active_calories_burned_uppercase_label" msgid="6231684842932528272">"Kalorie spalone podczas aktywności"</string>
<string name="active_calories_burned_lowercase_label" msgid="6743090878253096737">"kalorie spalone podczas aktywności"</string>
<string name="active_calories_burned_read_content_description" msgid="6449442660408754186">"Odczytuj informacje o kaloriach spalonych podczas aktywności"</string>
<string name="active_calories_burned_write_content_description" msgid="8794383690157452892">"Zapisuj informacje o kaloriach spalonych podczas aktywności"</string>
<string name="exercise_uppercase_label" msgid="9174662895529523172">"Ćwiczenia"</string>
<string name="exercise_lowercase_label" msgid="7210988327804427943">"ćwiczenia"</string>
<string name="exercise_read_content_description" msgid="2079728018078185556">"Odczytuj dane ćwiczeń"</string>
<string name="exercise_write_content_description" msgid="3267630937895011886">"Zapisuj dane ćwiczeń"</string>
<string name="exercise_route_uppercase_label" msgid="6678863538041931754">"Trasa ćwiczeń"</string>
<string name="exercise_route_lowercase_label" msgid="1691912731748211252">"trasa ćwiczeń"</string>
<string name="exercise_route_write_content_description" msgid="257809942953352611">"Zapisz trasę ćwiczeń"</string>
<string name="exercise_route_read_content_description" msgid="8394028537674463440">"Odczyt trasy ćwiczeń"</string>
<string name="distance_uppercase_label" msgid="1420705424462077174">"Odległość"</string>
<string name="distance_lowercase_label" msgid="2287154001209381379">"odległość"</string>
<string name="distance_read_content_description" msgid="8787235642020285789">"Odczytuj dane o odległości"</string>
<string name="distance_write_content_description" msgid="494549494589487562">"Zapisuj dane o odległości"</string>
<string name="elevation_gained_uppercase_label" msgid="7708101940695442377">"Zdobyta wysokość"</string>
<string name="elevation_gained_lowercase_label" msgid="7532517182346738562">"zdobyta wysokość"</string>
<string name="elevation_gained_read_content_description" msgid="6018756385903843355">"Odczytuj dane o zdobytej wysokości"</string>
<string name="elevation_gained_write_content_description" msgid="6790199544670231367">"Zapisuj dane o zdobytej wysokości"</string>
<string name="floors_climbed_uppercase_label" msgid="3754372357767832441">"Pokonane piętra"</string>
<string name="floors_climbed_lowercase_label" msgid="5326072443481377299">"pokonane piętra"</string>
<string name="floors_climbed_read_content_description" msgid="4730764877684911752">"Odczytuj dane o pokonanych piętrach"</string>
<string name="floors_climbed_write_content_description" msgid="3480340610185615655">"Zapisuj dane o pokonanych piętrach"</string>
<string name="power_uppercase_label" msgid="8027219480901448660">"Moc"</string>
<string name="power_lowercase_label" msgid="3893286148577044369">"moc"</string>
<string name="power_read_content_description" msgid="6821797135406643841">"Odczytuj dane o mocy"</string>
<string name="power_write_content_description" msgid="8091584558688087392">"Zapisuj dane o mocy"</string>
<string name="speed_uppercase_label" msgid="3307049861007518587">"Szybkość"</string>
<string name="speed_lowercase_label" msgid="3462529886150464647">"szybkość"</string>
<string name="speed_read_content_description" msgid="9097089387385110692">"Odczytuj dane o szybkości"</string>
<string name="speed_write_content_description" msgid="5382921934987959251">"Zapisuj dane o szybkości"</string>
<string name="steps_uppercase_label" msgid="2581405504646486105">"Kroki"</string>
<string name="steps_lowercase_label" msgid="706153549312838582">"kroki"</string>
<string name="steps_read_content_description" msgid="7839297670092769964">"Odczytuj dane o krokach"</string>
<string name="steps_write_content_description" msgid="6360223825799711659">"Zapisuj dane o krokach"</string>
<string name="total_calories_burned_uppercase_label" msgid="2749855864302679314">"Suma spalonych kalorii"</string>
<string name="total_calories_burned_lowercase_label" msgid="3185370725975873922">"suma spalonych kalorii"</string>
<string name="total_calories_burned_read_content_description" msgid="1569722345910293531">"Odczytuj dane o sumie spalonych kalorii"</string>
<string name="total_calories_burned_write_content_description" msgid="2727752180681851608">"Zapisuj dane o sumie spalonych kalorii"</string>
<string name="vo2_max_uppercase_label" msgid="6614391499711390476">"Maksymalny pułap tlenowy VO2"</string>
<string name="vo2_max_lowercase_label" msgid="824972630000900033">"maksymalny pułap tlenowy VO2"</string>
<string name="vo2_max_read_content_description" msgid="8132626885797169882">"Odczytuj dane o maksymalnym pułapie tlenowym VO2"</string>
<string name="vo2_max_write_content_description" msgid="4783300275788728546">"Zapisuj dane o maksymalnym pułapie tlenowym VO2"</string>
<string name="wheelchair_pushes_uppercase_label" msgid="5582991294340226965">"Pchnięcia wózka inwalidzkiego"</string>
<string name="wheelchair_pushes_lowercase_label" msgid="8919337990806379687">"pchnięcia wózka inwalidzkiego"</string>
<string name="wheelchair_pushes_read_content_description" msgid="157304610943976471">"Odczytuj dane o pchnięciach wózka inwalidzkiego"</string>
<string name="wheelchair_pushes_write_content_description" msgid="2745600707106818641">"Zapisuj dane o pchnięciach wózka inwalidzkiego"</string>
<string name="basal_metabolic_rate_uppercase_label" msgid="4802351493928086473">"Podstawowa przemiana materii"</string>
<string name="basal_metabolic_rate_lowercase_label" msgid="7195596626083893231">"podstawowa przemiana materii"</string>
<string name="basal_metabolic_rate_read_content_description" msgid="5583222212705234907">"Odczytuj dane o podstawowej przemianie materii"</string>
<string name="basal_metabolic_rate_write_content_description" msgid="4246137679868953443">"Zapisuj dane o podstawowej przemianie materii"</string>
<string name="body_fat_uppercase_label" msgid="4618860235119416449">"Tkanka tłuszczowa"</string>
<string name="body_fat_lowercase_label" msgid="4090686510477176498">"tkanka tłuszczowa"</string>
<string name="body_fat_read_content_description" msgid="801664410906939146">"Odczytuj dane o tkance tłuszczowej"</string>
<string name="body_fat_write_content_description" msgid="4863558071904720577">"Zapisuj dane o tkance tłuszczowej"</string>
<string name="body_water_mass_uppercase_label" msgid="7839393299147916863">"Masa wody w ciele"</string>
<string name="body_water_mass_lowercase_label" msgid="9196249948631920955">"masa wody w ciele"</string>
<string name="body_water_mass_read_content_description" msgid="1468266374858854184">"Odczytuj dane o masie wody w ciele"</string>
<string name="body_water_mass_write_content_description" msgid="8485284654932647383">"Zapisuj dane o masie wody w ciele"</string>
<string name="bone_mass_uppercase_label" msgid="6815438946872228501">"Masa kości"</string>
<string name="bone_mass_lowercase_label" msgid="5127378263122564055">"masa kości"</string>
<string name="bone_mass_read_content_description" msgid="8401070346821477225">"Odczytuj dane o masie kości"</string>
<string name="bone_mass_write_content_description" msgid="8711285422751587975">"Zapisuj dane o masie kości"</string>
<string name="height_uppercase_label" msgid="6839543632311723181">"Wzrost"</string>
<string name="height_lowercase_label" msgid="6232582306436492752">"wzrost"</string>
<string name="height_read_content_description" msgid="7107217731605127715">"Odczytuj dane o wzroście"</string>
<string name="height_write_content_description" msgid="6787078298523064040">"Zapisuj dane o wzroście"</string>
<string name="hip_circumference_uppercase_label" msgid="553907293616398764">"Obwód bioder"</string>
<string name="hip_circumference_lowercase_label" msgid="5383037100089745103">"obwód bioder"</string>
<string name="hip_circumference_read_content_description" msgid="3960843421475522701">"Odczytuj dane o obwodzie bioder"</string>
<string name="hip_circumference_write_content_description" msgid="3828616223599649051">"Zapisuj dane o obwodzie bioder"</string>
<string name="lean_body_mass_uppercase_label" msgid="1660166073148541008">"Beztłuszczowa masa ciała"</string>
<string name="lean_body_mass_lowercase_label" msgid="9060417901080844357">"beztłuszczowa masa ciała"</string>
<string name="lean_body_mass_read_content_description" msgid="3251903339784498051">"Odczytuj dane o beztłuszczowej masie ciała"</string>
<string name="lean_body_mass_write_content_description" msgid="8778176250058913124">"Zapisuj dane o beztłuszczowej masie ciała"</string>
<string name="waist_circumference_uppercase_label" msgid="864537723631507381">"Obwód talii"</string>
<string name="waist_circumference_lowercase_label" msgid="7389714051869012003">"obwód talii"</string>
<string name="waist_circumference_read_content_description" msgid="7742632529989685413">"Odczytuj dane o obwodzie talii"</string>
<string name="waist_circumference_write_content_description" msgid="6455311628964793644">"Zapisuj dane o obwodzie talii"</string>
<string name="weight_uppercase_label" msgid="2240396607601785080">"Waga"</string>
<string name="weight_lowercase_label" msgid="6592458247010013299">"waga"</string>
<string name="weight_read_content_description" msgid="3270514859844811665">"Odczytuj dane o wadze"</string>
<string name="weight_write_content_description" msgid="555486014471042366">"Zapisuj dane o wadze"</string>
<string name="cervical_mucus_uppercase_label" msgid="7479786340673820763">"Śluz szyjkowy"</string>
<string name="cervical_mucus_lowercase_label" msgid="7460634889750669420">"śluz szyjkowy"</string>
<string name="cervical_mucus_read_content_description" msgid="7163132301693064124">"Odczytuj dane o śluzie szyjkowym"</string>
<string name="cervical_mucus_write_content_description" msgid="175802615365382752">"Zapisuj dane o śluzie szyjkowym"</string>
<string name="intermenstrual_bleeding_uppercase_label" msgid="1681956139742028987">"Krwawienie międzymiesiączkowe"</string>
<string name="intermenstrual_bleeding_lowercase_label" msgid="5284781275147619132">"krwawienie międzymiesiączkowe"</string>
<string name="intermenstrual_bleeding_read_content_description" msgid="5970939335115119015">"Odczytuj dane krwawienia międzymiesiączkowego"</string>
<string name="intermenstrual_bleeding_write_content_description" msgid="1377719923165234099">"Zapisuj dane krwawienia międzymiesiączkowego"</string>
<string name="menstruation_uppercase_label" msgid="9119506748428874832">"Miesiączka"</string>
<string name="menstruation_lowercase_label" msgid="8098816978006207242">"miesiączka"</string>
<string name="menstruation_read_content_description" msgid="7710047469771882021">"Odczytuj dane o miesiączce"</string>
<string name="menstruation_write_content_description" msgid="5142669435897047396">"Zapisuj dane o miesiączce"</string>
<string name="ovulation_test_uppercase_label" msgid="1929868571862288837">"Test owulacyjny"</string>
<string name="ovulation_test_lowercase_label" msgid="93260039417722840">"test owulacyjny"</string>
<string name="ovulation_test_read_content_description" msgid="8008351738285775840">"Odczytuj dane o teście owulacyjnym"</string>
<string name="ovulation_test_write_content_description" msgid="7061493310852203463">"Zapisuj dane o teście owulacyjnym"</string>
<string name="sexual_activity_uppercase_label" msgid="1093238473810194127">"Aktywność seksualna"</string>
<string name="sexual_activity_lowercase_label" msgid="8285364117437418834">"aktywność seksualna"</string>
<string name="sexual_activity_read_content_description" msgid="4937721417714312007">"Odczytuj dane o aktywności seksualnej"</string>
<string name="sexual_activity_write_content_description" msgid="3063448245882840534">"Zapisuj dane o aktywności seksualnej"</string>
<string name="spotting_uppercase_label" msgid="5106739829390033240">"Plamienie"</string>
<string name="spotting_lowercase_label" msgid="4361141146039580583">"plamienie"</string>
<string name="spotting_read_content_description" msgid="5422420770022357631">"Odczytuj dane o plamieniu"</string>
<string name="spotting_write_content_description" msgid="9049462631184362964">"Zapisuj dane o plamieniu"</string>
<string name="hydration_uppercase_label" msgid="1196083392597480565">"Nawodnienie"</string>
<string name="hydration_lowercase_label" msgid="7793261552870970551">"nawodnienie"</string>
<string name="hydration_read_content_description" msgid="3255941233933808082">"Odczytuj dane o nawodnieniu"</string>
<string name="hydration_write_content_description" msgid="7549819425875969941">"Zapisuj dane o nawodnieniu"</string>
<string name="nutrition_uppercase_label" msgid="2352959651072134084">"Odżywianie"</string>
<string name="nutrition_lowercase_label" msgid="4123518952030658702">"odżywianie"</string>
<string name="nutrition_read_content_description" msgid="5820331769605952082">"Odczytuj dane o odżywianiu"</string>
<string name="nutrition_write_content_description" msgid="6690090231218210367">"Zapisuj dane o odżywianiu"</string>
<string name="sleep_uppercase_label" msgid="1458084584315123727">"Sen"</string>
<string name="sleep_lowercase_label" msgid="7795584924503475035">"sen"</string>
<string name="sleep_read_content_description" msgid="7064608272681424436">"Odczytuj dane snu"</string>
<string name="sleep_write_content_description" msgid="2259414465110376554">"Zapisuj dane snu"</string>
<string name="basal_body_temperature_uppercase_label" msgid="4571393253935677019">"Podstawowa temperatura ciała"</string>
<string name="basal_body_temperature_lowercase_label" msgid="3363829208971016662">"podstawowa temperatura ciała"</string>
<string name="basal_body_temperature_read_content_description" msgid="3342604362011725500">"Odczytuj dane o podstawowej temperaturze ciała"</string>
<string name="basal_body_temperature_write_content_description" msgid="1081636817359407622">"Zapisuj dane o podstawowej temperaturze ciała"</string>
<string name="blood_glucose_uppercase_label" msgid="7462421849184720721">"Glukoza we krwi"</string>
<string name="blood_glucose_lowercase_label" msgid="5036157221577793772">"glukoza we krwi"</string>
<string name="blood_glucose_read_content_description" msgid="563393834563809318">"Odczytuj dane o glukozie we krwi"</string>
<string name="blood_glucose_write_content_description" msgid="7688360165458091174">"Zapisuj dane o glukozie we krwi"</string>
<string name="blood_pressure_uppercase_label" msgid="1091450873620857062">"Ciśnienie krwi"</string>
<string name="blood_pressure_lowercase_label" msgid="5857335698134310172">"ciśnienie krwi"</string>
<string name="blood_pressure_read_content_description" msgid="8573617892296408887">"Odczytuj dane o ciśnieniu krwi"</string>
<string name="blood_pressure_write_content_description" msgid="2649850785684226949">"Zapisuj dane o ciśnieniu krwi"</string>
<string name="body_temperature_uppercase_label" msgid="5104550330313775324">"Temperatura ciała"</string>
<string name="body_temperature_lowercase_label" msgid="324124730971992259">"temperatura ciała"</string>
<string name="body_temperature_read_content_description" msgid="5966765249024688738">"Odczytuj dane o temperaturze ciała"</string>
<string name="body_temperature_write_content_description" msgid="5498016171067859369">"Zapisuj dane o temperaturze ciała"</string>
<string name="heart_rate_uppercase_label" msgid="4990167215137642430">"Tętno"</string>
<string name="heart_rate_lowercase_label" msgid="693492686337628283">"tętno"</string>
<string name="heart_rate_read_content_description" msgid="4165867166260001259">"Odczytuj dane o tętnie"</string>
<string name="heart_rate_write_content_description" msgid="2876667918366409170">"Zapisuj dane o tętnie"</string>
<string name="heart_rate_variability_uppercase_label" msgid="2047887230527012536">"Zmienność rytmu serca"</string>
<string name="heart_rate_variability_lowercase_label" msgid="2332638559415663836">"zmienność rytmu serca"</string>
<string name="heart_rate_variability_read_content_description" msgid="5812707457872629556">"Odczytuj zmienność rytmu serca"</string>
<string name="heart_rate_variability_write_content_description" msgid="3628171603035566114">"Zapisuj zmienność rytmu serca"</string>
<string name="oxygen_saturation_uppercase_label" msgid="1396254185616418355">"Nasycenie tlenem"</string>
<string name="oxygen_saturation_lowercase_label" msgid="7264179897533866327">"nasycenie tlenem"</string>
<string name="oxygen_saturation_read_content_description" msgid="4756434113425028212">"Odczytuj dane o nasyceniu tlenem"</string>
<string name="oxygen_saturation_write_content_description" msgid="7189901097196830875">"Zapisuj dane o nasyceniu tlenem"</string>
<string name="respiratory_rate_uppercase_label" msgid="4609498171205294389">"Częstość oddychania"</string>
<string name="respiratory_rate_lowercase_label" msgid="8138249029197360098">"częstość oddychania"</string>
<string name="respiratory_rate_read_content_description" msgid="8545898979648419722">"Odczytuj dane o częstości oddychania"</string>
<string name="respiratory_rate_write_content_description" msgid="7689533746809591931">"Zapisuj dane o częstości oddychania"</string>
<string name="resting_heart_rate_uppercase_label" msgid="5700827752396195453">"Tętno spoczynkowe"</string>
<string name="resting_heart_rate_lowercase_label" msgid="4533866739695973169">"tętno spoczynkowe"</string>
<string name="resting_heart_rate_read_content_description" msgid="1068160055773401020">"Odczytuj dane o tętnie spoczynkowym"</string>
<string name="resting_heart_rate_write_content_description" msgid="8848198128082739995">"Zapisuj dane o tętnie spoczynkowym"</string>
<string name="read_permission_category" msgid="6002099618259628632">"Zezwól aplikacji „<xliff:g id="APP_NAME">%1$s</xliff:g>” na odczytywanie"</string>
<string name="write_permission_category" msgid="1529702804865008111">"Zezwól aplikacji „<xliff:g id="APP_NAME">%1$s</xliff:g>” na zapisywanie"</string>
<string name="request_permissions_cancel" msgid="1787483997235365393">"Anuluj"</string>
<string name="request_permissions_allow" msgid="4201324235711040631">"Zezwól"</string>
<string name="request_permissions_allow_all" msgid="3419414351406638770">"Zezwól na wszystkie"</string>
<string name="request_permissions_dont_allow" msgid="6375307410951549030">"Nie zezwalaj"</string>
<string name="request_permissions_header_desc" msgid="5561173070722750153">"Wybierz, które dane aplikacja będzie mogła odczytywać lub zapisywać w Health Connect."</string>
<string name="request_permissions_header_time_frame_desc" msgid="4617392728203291453">"Jeśli przyznasz uprawnienia do odczytu, ta aplikacja będzie mogła odczytywać nowe dane i dane z ostatnich 30 dni"</string>
<string name="request_permissions_header_title" msgid="4264236128614363479">"Zezwolić aplikacji <xliff:g id="APP_NAME">%1$s</xliff:g> na dostęp do Health Connect?"</string>
<string name="request_permissions_rationale" msgid="6154280355215802538">"Aby dowiedzieć się, jak aplikacja <xliff:g id="APP_NAME">%1$s</xliff:g> posługuje się Twoimi danymi, zajrzyj do dokumentu <xliff:g id="PRIVACY_POLICY_LINK">%2$s</xliff:g> dewelopera aplikacji"</string>
<string name="request_permissions_privacy_policy" msgid="228503452643555737">"polityka prywatności"</string>
<string name="permissions_disconnect_dialog_title" msgid="7355211540619034695">"Usunąć wszystkie uprawnienia?"</string>
<string name="permissions_disconnect_dialog_disconnect" msgid="8854787587948224752">"Usuń wszystko"</string>
<string name="permissions_disconnect_dialog_message" msgid="8679363015400954541">"Aplikacja <xliff:g id="APP_NAME">%1$s</xliff:g> nie będzie już mogła odczytywać żadnych danych z Health Connect ani ich zapisywać.\n\nNie wpływa na to na inne uprawnienia, które może mieć ta aplikacja, np. dotyczące lokalizacji, aparatu czy mikrofonu."</string>
<string name="permissions_disconnect_dialog_checkbox" msgid="8646951566431872823">"Usuń także dane z aplikacji <xliff:g id="APP_NAME">%1$s</xliff:g> z Health Connect"</string>
<string name="navigation_next_day" msgid="8853443471183944219">"Następny dzień"</string>
<string name="navigation_selected_day" msgid="2510843479734091348">"Wybrany dzień"</string>
<string name="navigation_previous_day" msgid="718353386484938584">"Poprzedni dzień"</string>
<string name="default_error" msgid="7966868260616403475">"Coś poszło nie tak. Spróbuj ponownie."</string>
<string name="health_permission_header_description" msgid="7497601695462373927">"Aplikacje z tymi uprawnieniami mogą odczytywać i zapisywać dane dotyczące zdrowia i aktywności fizycznej"</string>
<string name="connected_apps_text" msgid="1177626440966855831">"Określ, które aplikacje mogą mieć dostęp do danych przechowywanych w Health Connect. Kliknij nazwę aplikacji, aby sprawdzić, jakie dane może zapisywać i odczytywać."</string>
<string name="connected_apps_section_title" msgid="2415288099612126258">"Dostęp dozwolony"</string>
<string name="not_connected_apps_section_title" msgid="452718769894103039">"Brak dostępu"</string>
<string name="settings_and_help_header" msgid="5749710693017621168">"Ustawienia i pomoc"</string>
<string name="disconnect_all_apps" msgid="748945115977534726">"Usuń dostęp wszystkich aplikacji"</string>
<string name="manage_permissions_read_header" msgid="2031153753057983683">"Może odczytywać"</string>
<string name="manage_permissions_write_header" msgid="6876806848658168370">"Może zapisywać"</string>
<string name="no_apps_allowed" msgid="5794833581324128108">"Nie zezwolono żadnym aplikacjom"</string>
<string name="no_apps_denied" msgid="743327680286446017">"Nie zabroniono żadnym aplikacjom"</string>
<string name="permissions_disconnect_all_dialog_title" msgid="27474286046207122">"Usunąć dostęp wszystkich aplikacji?"</string>
<string name="permissions_disconnect_all_dialog_message" msgid="3151109627457270499">"Żadna aplikacja nie będzie już mogła korzystać z danych z Health Connect ani dodawać nowych danych. Istniejące dane nie zostaną usunięte.\n\nNie wpływa na to na inne uprawnienia, które może mieć ta aplikacja, np. dotyczące lokalizacji, aparatu czy mikrofonu."</string>
<string name="permissions_disconnect_all_dialog_disconnect" msgid="2134136493310257746">"Usuń wszystko"</string>
<string name="manage_permissions_manage_app_header" msgid="6356348062088358761">"Zarządzaj aplikacją"</string>
<string name="delete_app_data" msgid="6890357774873859952">"Usuń dane aplikacji"</string>
<string name="inactive_apps_section_title" msgid="7492812973696378690">"Nieaktywne aplikacje"</string>
<string name="inactive_apps_section_message" msgid="2610789262055974739">"Te aplikacje nie mają już dostępu, ale ich dane wciąż są przechowywane w Health Connect"</string>
<string name="manage_permissions_time_frame" msgid="1299483940842401923">"Aplikacja <xliff:g id="APP_NAME">%1$s</xliff:g> może odczytywać dane dodane po <xliff:g id="DATA_ACCESS_DATE">%2$s</xliff:g>"</string>
<string name="other_android_permissions" msgid="8051485761573324702">"Aby zarządzać innymi uprawnieniami urządzeń z Androidem, do których ta aplikacja ma dostęp, otwórz Ustawienia &gt; Aplikacje"</string>
<string name="manage_permissions_rationale" msgid="9183689798847740274">"Dane, które udostępniasz aplikacji <xliff:g id="APP_NAME">%1$s</xliff:g>, podlegają jej polityce prywatności"</string>
<string name="other_android_permissions_content_description" msgid="2261431010048933820">"Aby zarządzać innymi uprawnieniami systemu Android, do których ta aplikacja ma dostęp, otwórz Ustawienia, a potem Aplikacje"</string>
<string name="manage_permissions_learn_more" msgid="2503189875093300767">"Przeczytaj politykę prywatności"</string>
<string name="app_perms_content_provider_24h" msgid="5977152673988158889">"Dostęp w ciągu ostatnich 24 godzin"</string>
<string name="app_access_title" msgid="7137018424885371763">"Dostęp aplikacji"</string>
<string name="connected_apps_empty_list_section_title" msgid="6821215432694207342">"Nie masz obecnie zainstalowanych żadnych zgodnych aplikacji"</string>
<string name="denied_apps_banner_title" msgid="1997745063608657965">"Uprawnienia aplikacji zostały usunięte"</string>
<string name="denied_apps_banner_message_one_app" msgid="17659513485678315">"Aplikacja Health Connect usunęła uprawnienia aplikacji <xliff:g id="APP_DATA">%s</xliff:g>"</string>
<string name="denied_apps_banner_message_two_apps" msgid="1147216810892373640">"Aplikacja Health Connect usunęła uprawnienia aplikacji <xliff:g id="APP_DATA_0">%1$s</xliff:g><xliff:g id="APP_DATA_TWO">%2$s</xliff:g>"</string>
<string name="denied_apps_banner_message_three_apps" msgid="7978499051473471633">"Aplikacja Health Connect usunęła uprawnienia aplikacji <xliff:g id="APP_DATA_0">%1$s</xliff:g>, <xliff:g id="APP_DATA_TWO">%2$s</xliff:g><xliff:g id="APP_DATA_THREE">%3$s</xliff:g>"</string>
<string name="denied_apps_banner_message_many_apps" msgid="7249805432604650982">"Aplikacja Health Connect usunęła uprawnienia aplikacji <xliff:g id="APP_DATA_0">%1$s</xliff:g>, <xliff:g id="APP_DATA_TWO">%2$s</xliff:g>, <xliff:g id="APP_DATA_THREE">%3$s</xliff:g> i innych"</string>
<string name="denied_apps_banner_button" msgid="4438480389769298412">"Zobacz szczegóły"</string>
<string name="denied_apps_dialog_title" msgid="7470227827315635099">"Dlaczego Health Connect usuwa uprawnienia aplikacji"</string>
<string name="denied_apps_dialog_message" msgid="7876664965504466099">"Jeśli aplikacja zostanie zawieszona lub usunięta z Google Play, Health Connect automatycznie usunie jej uprawnienia.\n\nOznacza to, że aplikacja utraci dostęp do informacji przechowywanych w Health Connect. Jeśli aplikacja zapisywała wcześniej dane, pojawi się na liście nieaktywnych aplikacji."</string>
<string name="denied_apps_dialog_got_it_button" msgid="4698003516923683959">"OK"</string>
<string name="onboarding_title" msgid="7930941018430608076">"Pierwsze kroki z Health Connect"</string>
<string name="onboarding_description" msgid="4873129122057931161">"Health Connect przechowuje Twoje dane o zdrowiu i aktywności fizycznej oraz ułatwia synchronizację danych z różnych aplikacji na telefonie"</string>
<string name="share_data" msgid="3481932156368883946">"Udostępniaj dane aplikacjom"</string>
<string name="share_data_description" msgid="2919871301634375092">"Wybierz dane, jakie każda aplikacja będzie mogła odczytywać i zapisywać w Health Connect"</string>
<string name="manage_your_settings" msgid="7391184508015127137">"Zarządzaj ustawieniami i prywatnością"</string>
<string name="manage_your_settings_description" msgid="557943168930365334">"Zmieniaj uprawnienia aplikacji i zarządzaj danymi w dowolnej chwili"</string>
<string name="onboarding_go_back_button_text" msgid="5020083846511184625">"Wróć"</string>
<string name="onboarding_get_started_button_text" msgid="2348061971090731336">"Rozpocznij"</string>
<string name="delete_button_content_description" msgid="9125115327455379618">"Usuń dane"</string>
<string name="time_range_title" msgid="6831605283322600165">"Wybierz dane do usunięcia"</string>
<string name="time_range_next_button" msgid="5849096934896557888">"Dalej"</string>
<string name="time_range_message_all" msgid="7280888587242744729">"To działanie trwale usuwa wszystkie dane dodane do Health Connect w wybranym okresie"</string>
<string name="time_range_message_data_type" msgid="1896125004829258195">"To działanie trwale usuwa wszystkie dane aplikacji <xliff:g id="DATA_TYPE">%s</xliff:g> dodane do Health Connect w wybranym okresie"</string>
<string name="time_range_message_category" msgid="1136451418397326356">"To działanie trwale usuwa wszystkie dane typu <xliff:g id="CATEGORY">%s</xliff:g> dodane do Health Connect w wybranym okresie"</string>
<string name="time_range_message_app_data" msgid="2590800457710603556">"To działanie trwale usuwa wszystkie dane aplikacji <xliff:g id="APP_DATA">%s</xliff:g> dodane do Health Connect w wybranym okresie"</string>
<string name="time_range_one_day" msgid="7162709826595446727">"Usuń ostatnie 24 godziny"</string>
<string name="time_range_one_week" msgid="8754523384275645434">"Usuń ostatnie 7 dni"</string>
<string name="time_range_one_month" msgid="3034747870231999766">"Usuń ostatnie 30 dni"</string>
<string name="time_range_all" msgid="8167350212705839943">"Usuń wszystkie dane"</string>
<string name="confirming_question_all" msgid="1585414659784742952">"Czy trwale usunąć wszystkie dane od początku?"</string>
<string name="confirming_question_one_day" msgid="8001434729335611950">"Czy trwale usunąć wszystkie dane z ostatnich 24 godzin?"</string>
<string name="confirming_question_one_week" msgid="5441506951423969587">"Czy trwale usunąć wszystkie dane z ostatnich 7 dni?"</string>
<string name="confirming_question_one_month" msgid="4118595547587081940">"Czy trwale usunąć wszystkie dane z ostatnich 30 dni?"</string>
<string name="confirming_question_data_type_all" msgid="1173934949902602037">"Czy usunąć trwale dane typu <xliff:g id="DATA_TYPE">%s</xliff:g> od początku?"</string>
<string name="confirming_question_data_type_one_day" msgid="5386681714769751416">"Czy usunąć trwale dane typu <xliff:g id="DATA_TYPE">%s</xliff:g> z ostatnich 24 godzin?"</string>
<string name="confirming_question_data_type_one_week" msgid="8346031951374422501">"Czy usunąć trwale dane typu <xliff:g id="DATA_TYPE">%s</xliff:g> z ostatnich 7 dni?"</string>
<string name="confirming_question_data_type_one_month" msgid="7110328687576360400">"Czy usunąć trwale dane typu <xliff:g id="DATA_TYPE">%s</xliff:g> z ostatnich 30 dni?"</string>
<string name="confirming_question_category_all" msgid="9182430869247761531">"Czy usunąć trwale dane z kategorii <xliff:g id="CATEGORY">%s</xliff:g> od początku?"</string>
<string name="confirming_question_category_one_day" msgid="4886776948515472679">"Czy usunąć trwale dane z kategorii <xliff:g id="CATEGORY">%s</xliff:g> z ostatnich 24 godzin?"</string>
<string name="confirming_question_category_one_week" msgid="1790565625674277693">"Czy usunąć trwale dane z kategorii <xliff:g id="CATEGORY">%s</xliff:g> z ostatnich 7 dni?"</string>
<string name="confirming_question_category_one_month" msgid="9181788460112796273">"Czy usunąć trwale dane z kategorii <xliff:g id="CATEGORY">%s</xliff:g> z ostatnich 30 dni?"</string>
<string name="confirming_question_app_data_all" msgid="4818571921949673097">"Czy usunąć trwale dane z aplikacji <xliff:g id="APP_DATA">%s</xliff:g> od początku?"</string>
<string name="confirming_question_app_data_one_day" msgid="444028969015975031">"Czy usunąć trwale dane z aplikacji <xliff:g id="APP_DATA">%s</xliff:g> z ostatnich 24 godzin?"</string>
<string name="confirming_question_app_data_one_week" msgid="2096555081811730496">"Czy usunąć trwale dane z aplikacji <xliff:g id="APP_DATA">%s</xliff:g> z ostatnich 7 dni?"</string>
<string name="confirming_question_app_data_one_month" msgid="6438241250825892892">"Czy usunąć trwale dane z aplikacji <xliff:g id="APP_DATA">%s</xliff:g> z ostatnich 30 dni?"</string>
<string name="confirming_question_app_remove_all_permissions" msgid="4170343072352701421">"Usuń również z Health Connect wszystkie uprawnienia aplikacji <xliff:g id="APP_WITH_PERMISSIONS">%s</xliff:g>"</string>
<string name="confirming_question_data_type_from_app_all" msgid="8361163993548510509">"Usunąć trwale wszystkie dane typu <xliff:g id="DATA_TYPE">%1$s</xliff:g> dodane przez aplikację <xliff:g id="APP_DATA">%2$s</xliff:g>?"</string>
<string name="confirming_question_single_entry" msgid="330919962071369305">"Trwale usunąć ten wpis?"</string>
<string name="confirming_question_message" msgid="2934249835529079545">"Połączone aplikacje nie będą już miały dostępu do danych z Health Connect"</string>
<string name="confirming_question_message_menstruation" msgid="5286956266565962430">"Spowoduje to usunięcie wszystkich wpisów o miesiączce w okresie od <xliff:g id="START_DATE">%1$s</xliff:g> do <xliff:g id="END_DATE">%2$s</xliff:g>."</string>
<string name="confirming_question_delete_button" msgid="1999996759507959985">"Usuń"</string>
<string name="confirming_question_go_back_button" msgid="9037523726124648221">"Wróć"</string>
<string name="delete_dialog_success_got_it_button" msgid="8047812840310612293">"Gotowe"</string>
<string name="delete_dialog_failure_close_button" msgid="4376647579348193224">"Zamknij"</string>
<string name="delete_dialog_success_title" msgid="5009733262743173477">"Dane zostały usunięte"</string>
<string name="delete_dialog_success_message" msgid="2451953113522118128">"Te dane nie są już przechowywane w Health Connect."</string>
<string name="delete_progress_indicator" msgid="5799502879065833417">"Usuwam dane"</string>
<string name="delete_dialog_failure_title" msgid="1959020721355789496">"Nie udało się usunąć danych"</string>
<string name="delete_dialog_failure_message" msgid="7473241488471319963">"Coś poszło nie tak i aplikacja Health Connect nie mogła usunąć Twoich danych"</string>
<string name="delete_dialog_failure_try_again_button" msgid="4323865124609424838">"Spróbuj ponownie"</string>
<string name="delete_data_notification_title" msgid="7740230240986343347">"Usuwam dane z Health Connect"</string>
<string name="delete_data_notification_ticker_text" msgid="2604051567679235822">"Usuwam dane z Health Connect"</string>
<string name="delete_data_notification_channel_name" msgid="4499713830012802095">"Usuwanie danych"</string>
<string name="data_point_action_content_description" msgid="7872439279343967754">"Usuń wpis z danymi"</string>
<string name="delete_data_point" msgid="4234569507133768630">"Usuń wpis"</string>
<string name="aggregation_total" msgid="5641333638662325184">"Łącznie: <xliff:g id="TOTAL_VALUE">%s</xliff:g>"</string>
<string name="watt_format" msgid="8500953817369623803">"{value,plural, =1{1 W}few{# W}many{# W}other{# W}}"</string>
<string name="watt_format_long" msgid="7107446926499116109">"{value,plural, =1{1 wat}few{# waty}many{# watów}other{# wata}}"</string>
<string name="steps_value" msgid="5779393974668105298">"{count,plural, =1{1 krok}few{# kroki}many{# kroków}other{# kroku}}"</string>
<string name="steps_per_minute" msgid="5527133010067502098">"{value,plural, =1{1 krok/min}few{# kroki/min}many{# kroków/min}other{# kroku/min}}"</string>
<string name="steps_per_minute_long" msgid="6146224261144843301">"{value,plural, =1{1 krok na minutę}few{# kroki na minutę}many{# kroków na minutę}other{# kroku na minutę}}"</string>
<string name="heart_rate_value" msgid="6936476566204248578">"{count,plural, =1{1 uderz./min}few{# uderz./min}many{# uderz./min}other{# uderz./min}}"</string>
<string name="heart_rate_long_value" msgid="7865319425119507300">"{count,plural, =1{1 uderzenie na minutę}few{# uderzenia na minutę}many{# uderzeń na minutę}other{# uderzenia na minutę}}"</string>
<string name="velocity_speed_miles" msgid="616312758726506781">"{value,plural, =1{1 mi/h}few{# mi/h}many{# mi/h}other{# mi/h}}"</string>
<string name="velocity_speed_km" msgid="2807705003203399350">"{value,plural, =1{1 km/h}few{# km/h}many{# km/h}other{# km/h}}"</string>
<string name="velocity_speed_miles_long" msgid="7945167764392834498">"{value,plural, =1{1 mila na godzinę}few{# mile na godzinę}many{# mil na godzinę}other{# mili na godzinę}}"</string>
<string name="velocity_speed_km_long" msgid="3962310367408338322">"{value,plural, =1{1 kilometr na godzinę}few{# kilometry na godzinę}many{# kilometrów na godzinę}other{# kilometra na godzinę}}"</string>
<string name="time_range_long" msgid="5067423945245490288">"od <xliff:g id="START_TIME">%1$s</xliff:g> do <xliff:g id="END_TIME">%2$s</xliff:g>"</string>
<string name="date_range_long" msgid="6022190423982451176">"od <xliff:g id="START_TIME">%1$s</xliff:g> do <xliff:g id="END_TIME">%2$s</xliff:g>"</string>
<string name="wheelchair_pushes" msgid="5807293867148465190">"{count,plural, =1{1 pchnięcie wózka inwalidzkiego}few{# pchnięcia wózka inwalidzkiego}many{# pchnięć wózka inwalidzkiego}other{# pchnięcia wózka inwalidzkiego}}"</string>
<string name="liter" msgid="8276522589564337053">"{count,plural, =1{1 l}few{# l}many{# l}other{# l}}"</string>
<string name="liter_long" msgid="7094280457555707835">"{count,plural, =1{1 litr}few{# litry}many{# litrów}other{# litra}}"</string>
<string name="floors_climbed" msgid="7483572478744998930">"{count,plural, =1{1 piętro}few{# piętra}many{# pięter}other{# piętra}}"</string>
<string name="elevation_meters" msgid="5099783382361572761">"{count,plural, =1{1 m}few{# m}many{# m}other{# m}}"</string>
<string name="elevation_meters_long" msgid="3163136353148567981">"{count,plural, =1{1 metr}few{# metry}many{# metrów}other{# metra}}"</string>
<string name="cycling_rpm" msgid="2271215098150068276">"{count,plural, =1{1 obr./min}few{# obr./min}many{# obr./min}other{# obr./min}}"</string>
<string name="cycling_rpm_long" msgid="4914848042733587007">"{count,plural, =1{1 obrót na minutę}few{# obroty na minutę}many{# obrotów na minutę}other{# obrotu na minutę}}"</string>
<string name="cycling_cadence_series_range_long" msgid="6852892013260504985">"od <xliff:g id="MIN">%1$s</xliff:g> do <xliff:g id="MAX">%2$s</xliff:g>"</string>
<string name="sexual_activity_protected" msgid="4259473257597274326">"Z zabezpieczeniem"</string>
<string name="sexual_activity_unprotected" msgid="2250981470537379807">"Bez zabezpieczenia"</string>
<string name="spotting" msgid="1637175837078770520">"Plamienie"</string>
<string name="flow_spotting" msgid="832418664953780156">"Plamienie"</string>
<string name="flow_light" msgid="1937543318146228793">"Słabe krwawienie"</string>
<string name="flow_medium" msgid="3783688724668943154">"Średnie krwawienie"</string>
<string name="flow_heavy" msgid="8672261792750634294">"Obfite krwawienie"</string>
<string name="period_day" msgid="3821944462093965882">"Dzień okresu: <xliff:g id="DAY">%1$d</xliff:g> z <xliff:g id="TOTAL_LENGTH">%2$d</xliff:g>"</string>
<string name="ovulation_positive" msgid="6588547263126320238">"Pozytywny wynik"</string>
<string name="ovulation_negative" msgid="591588801112312454">"Negatywny wynik"</string>
<string name="ovulation_high" msgid="205362931427158291">"Wysoka"</string>
<string name="ovulation_inconclusive" msgid="3447066667631538756">"Wynik nierozstrzygający"</string>
<string name="milliseconds" msgid="284845884516037268">"{count,plural, =1{1 ms}few{# ms}many{# ms}other{# ms}}"</string>
<string name="milliseconds_long" msgid="93246373745977286">"{count,plural, =1{1 milisekunda}few{# milisekundy}many{# milisekund}other{# milisekundy}}"</string>
<string name="repetitions" msgid="5092687490665962229">"{count,plural, =1{1 powt.}few{# powt.}many{# powt.}other{# powt.}}"</string>
<string name="repetitions_long" msgid="9056502282298182438">"{count,plural, =1{1 powtórzenie}few{# powtórzenia}many{# powtórzeń}other{# powtórzenia}}"</string>
<string name="exercise_segments_header" msgid="2992953017179406012">"Czas aktywności"</string>
<string name="exercise_laps_header" msgid="117228630553856372">"Dystans"</string>
<string name="back_extension" msgid="426518933137440577">"Ćwiczenia na mięśnie grzbietu"</string>
<string name="badminton" msgid="8839727076522086870">"Badminton"</string>
<string name="barbell_shoulder_press" msgid="3800236222803424251">"Wyciskanie sztangi nad głowę"</string>
<string name="baseball" msgid="2520520093470304570">"Baseball"</string>
<string name="basketball" msgid="1453863811744469210">"Koszykówka"</string>
<string name="bench_press" msgid="640506654204391301">"Wyciskanie na ławce"</string>
<string name="bench_sit_up" msgid="6601081870476287683">"Podnoszenie się na ławce z pozycji leżącej"</string>
<string name="biking" msgid="4108296097363777467">"Jazda na rowerze"</string>
<string name="biking_stationary" msgid="1538524429562124202">"Jazda na rowerze stacjonarnym"</string>
<string name="boot_camp" msgid="1554811887379786226">"Boot camp"</string>
<string name="boxing" msgid="2200194516739940317">"Boks"</string>
<string name="burpee" msgid="1434605818712603589">"Krokodylek"</string>
<string name="calisthenics" msgid="9080623890020954493">"Kalistenika"</string>
<string name="cricket" msgid="7543586707938752011">"Krykiet"</string>
<string name="crunch" msgid="4265356947720591896">"Spięcia brzucha"</string>
<string name="dancing" msgid="4099572666298130171">"Taniec"</string>
<string name="deadlift" msgid="6880561478635890617">"Martwy ciąg"</string>
<string name="dumbbell_curl_left_arm" msgid="4453594605921193509">"Zginanie lewego ramienia z hantlem"</string>
<string name="dumbbell_curl_right_arm" msgid="4680998443002425166">"Zginanie prawego ramienia z hantlem"</string>
<string name="dumbbell_front_raise" msgid="4411281746015904879">"Unoszenie ramion w przód z hantlami"</string>
<string name="dumbbell_lateral_raise" msgid="5839946068429137241">"Odwodzenie ramion w bok z hantlami"</string>
<string name="dumbbell_triceps_extension_left_arm" msgid="6756023069611493063">"Prostowanie lewego przedramienia w pionie z hantlem"</string>
<string name="dumbbell_triceps_extension_right_arm" msgid="1498470275564554389">"Prostowanie prawego przedramienia w pionie z hantlem"</string>
<string name="dumbbell_triceps_extension_two_arm" msgid="5409860665522903159">"Prostowanie obu przedramion w pionie z hantlami"</string>
<string name="elliptical" msgid="5148914059968910839">"Orbitrek"</string>
<string name="exercise_class" msgid="32582249527931454">"Zajęcia sportowe"</string>
<string name="fencing" msgid="410347890025055779">"Szermierka"</string>
<string name="football_american" msgid="8564554592554502623">"Futbol amerykański"</string>
<string name="football_australian" msgid="5524598297723674661">"Futbol australijski"</string>
<string name="forward_twist" msgid="2464895720533462566">"Skłon i skręt do przodu"</string>
<string name="frisbee_disc" msgid="5167617057624738753">"Frisbee"</string>
<string name="golf" msgid="2726655052150604682">"Golf"</string>
<string name="guided_breathing" msgid="8688586393796970733">"Kontrolowany oddech"</string>
<string name="gymnastics" msgid="1122967371410769598">"Gimnastyka"</string>
<string name="handball" msgid="3088985331906235361">"Piłka ręczna"</string>
<string name="high_intensity_interval_training" msgid="8873384314130026442">"Bardzo intensywny trening interwałowy"</string>
<string name="hiking" msgid="5477476795295322496">"Turystyka piesza"</string>
<string name="ice_hockey" msgid="3615167122989198051">"Hokej na lodzie"</string>
<string name="ice_skating" msgid="8509270149324068230">"Łyżwiarstwo"</string>
<string name="jumping_jack" msgid="8751015874477795657">"Pajacyk"</string>
<string name="jump_rope" msgid="3065249477862282277">"Skakanka"</string>
<string name="lat_pull_down" msgid="6974730398913678563">"Ściąganie drążka nachwytem na szerokość barków"</string>
<string name="lunge" msgid="6557814816897990529">"Wypad w przód"</string>
<string name="martial_arts" msgid="3279383109083496658">"Sztuki walki"</string>
<string name="meditation" msgid="7578287714544679183">"Medytacja"</string>
<string name="paddling" msgid="746868067888160788">"Wiosłowanie"</string>
<string name="paragliding" msgid="8328649138909727690">"Paralotniarstwo"</string>
<string name="pilates" msgid="8660903049535347415">"Pilates"</string>
<string name="plank" msgid="5537839085592473449">"Deska"</string>
<string name="racquetball" msgid="8169482984904052538">"Racquetball"</string>
<string name="rock_climbing" msgid="3123024521372083233">"Wspinaczka skałkowa"</string>
<string name="roller_hockey" msgid="3524872164646176686">"Hokej na rolkach"</string>
<string name="rowing" msgid="615898011726585442">"Wioślarstwo"</string>
<string name="rowing_machine" msgid="4075255566862183370">"Ćwiczenia na wioślarzu"</string>
<string name="rugby" msgid="5146215118571059267">"Rugby"</string>
<string name="running" msgid="5135754380339217169">"Bieganie"</string>
<string name="running_treadmill" msgid="2083354407217486405">"Bieganie na bieżni"</string>
<string name="sailing" msgid="4924304145770903145">"Żeglarstwo"</string>
<string name="scuba_diving" msgid="4548778216122159229">"Nurkowanie"</string>
<string name="skating" msgid="7320438805566302784">"Łyżwiarstwo"</string>
<string name="skiing" msgid="6773127614153771204">"Narciarstwo"</string>
<string name="snowboarding" msgid="890584874325367973">"Jazda na snowboardzie"</string>
<string name="snowshoeing" msgid="8932096199095096139">"Chodzenie w rakietach śnieżnych"</string>
<string name="soccer" msgid="2631723269673549642">"Piłka nożna"</string>
<string name="softball" msgid="8389418982713908334">"Softball"</string>
<string name="squash" msgid="1588653991323140302">"Squash"</string>
<string name="squat" msgid="7664163620113834611">"Przysiady"</string>
<string name="stair_climbing" msgid="4042085961630471238">"Wspinaczka po schodach"</string>
<string name="stair_climbing_machine" msgid="4003983194733092325">"Symulator wchodzenia po schodach"</string>
<string name="strength_training" msgid="56772956237540768">"Trening siłowy"</string>
<string name="stretching" msgid="8667864173383423787">"Rozciąganie"</string>
<string name="surfing" msgid="7612503593241904984">"Surfing"</string>
<string name="swimming_open_water" msgid="1030388267758027037">"Pływanie w otwartym zbiorniku"</string>
<string name="swimming_pool" msgid="1584809250142187550">"Pływanie w basenie"</string>
<string name="swimming_freestyle" msgid="5969535751316106638">"Freestyle"</string>
<string name="swimming_backstroke" msgid="7293002996518694035">"Styl grzbietowy"</string>
<string name="swimming_breaststroke" msgid="7168282910654289593">"Styl klasyczny"</string>
<string name="swimming_butterfly" msgid="8553167046220664352">"Styl motylkowy"</string>
<string name="swimming_mixed" msgid="4486578691634921168">"Mieszany"</string>
<string name="swimming_other" msgid="2561131941506955982">"Inny"</string>
<string name="table_tennis" msgid="4849741231221974485">"Tenis stołowy"</string>
<string name="tennis" msgid="6627063985750125504">"Tenis"</string>
<string name="upper_twist" msgid="3382862516792841928">"Skręt tułowia"</string>
<string name="volleyball" msgid="7469885673961163729">"Siatkówka"</string>
<string name="walking" msgid="4782496160454621769">"Spacer"</string>
<string name="water_polo" msgid="2527119748097860708">"Piłka wodna"</string>
<string name="weightlifting" msgid="7586735291662318085">"Podnoszenie ciężarów"</string>
<string name="wheelchair" msgid="2226734836271500057">"Wózek inwalidzki"</string>
<string name="workout" msgid="8583398837804461839">"Trening"</string>
<string name="yoga" msgid="138675430777247097">"Joga"</string>
<string name="arm_curl" msgid="1737456878333201848">"Zginanie ramienia"</string>
<string name="ball_slam" msgid="5996773678701283169">"Ćwiczenie z piłką lekarską"</string>
<string name="double_arm_triceps_extension" msgid="4010735719203872078">"Prostowanie przedramion w pionie z hantlami"</string>
<string name="dumbbell_row" msgid="181791808359752158">"Ściąganie łopatek przy pomocy ławki"</string>
<string name="front_raise" msgid="1030939481482621384">"Unoszenie ramion w przód"</string>
<string name="hip_thrust" msgid="8490916766767408053">"Unoszenie bioder"</string>
<string name="hula_hoop" msgid="1651914953207761226">"Hula-hop"</string>
<string name="kettlebell_swing" msgid="364783119882246413">"Wymachy odważnikiem"</string>
<string name="lateral_raise" msgid="1037404943175363734">"Odwodzenie ramion w bok z hantlami"</string>
<string name="leg_curl" msgid="5327470513599472344">"Uginanie nóg w pozycji leżącej"</string>
<string name="leg_extension" msgid="1843556289395164421">"Prostowanie nóg w siadzie"</string>
<string name="leg_press" msgid="4544551493384600086">"Wypychanie ciężaru na suwnicy"</string>
<string name="leg_raise" msgid="3206754140765952088">"Unoszenie nóg"</string>
<string name="mountain_climber" msgid="6666288676718010900">"Wspinaczka pozioma"</string>
<string name="pull_up" msgid="4056233737860296184">"Podciąganie"</string>
<string name="punch" msgid="7915247952566217050">"Cios pięścią"</string>
<string name="shoulder_press" msgid="4071573271892122319">"Wyciskanie na barki"</string>
<string name="single_arm_triceps_extension" msgid="4500495528709994121">"Prostowanie przedramienia w pionie z hantlem"</string>
<string name="sit_up" msgid="1872162440154479950">"Brzuszki"</string>
<string name="rest" msgid="5937058337671252210">"Odpoczynek"</string>
<string name="pause" msgid="5161459047750335691">"Pauza"</string>
<string name="activity_type_australian_football" msgid="431838050917315084">"Futbol australijski"</string>
<string name="sleep_session_default" msgid="7376764686701487196">"Sen: <xliff:g id="DURATION"> %1$s</xliff:g>"</string>
<string name="sleep_stage_default" msgid="1539043695578480733">"<xliff:g id="NAME">%2$s</xliff:g> <xliff:g id="DURATION">%1$s</xliff:g>"</string>
<string name="sleep_stage_awake" msgid="4526767634444460862">"Brak snu:"</string>
<string name="sleep_stage_awake_in_bed" msgid="5533385496857888503">"wybudzenie"</string>
<string name="sleep_stage_sleeping" msgid="5122840110107303518">"Sen:"</string>
<string name="sleep_stage_out_of_bed" msgid="522297068981578046">"Poza łóżkiem:"</string>
<string name="sleep_stage_rem" msgid="1694477904067543104">"REM:"</string>
<string name="sleep_stage_light" msgid="1070117964678317880">"Lekki sen:"</string>
<string name="sleep_stage_deep" msgid="3134557407657258364">"Głęboki sen:"</string>
<string name="sleep_stage_unknown" msgid="8664190491902295991">"Brak informacji:"</string>
<string name="minute_duration" msgid="9035288227090160206">"<xliff:g id="MINUTE">%1$s</xliff:g> min"</string>
<string name="hour_minute_duration_short" msgid="6862483734123680444">"<xliff:g id="HOUR">%1$s</xliff:g> godz. <xliff:g id="MIN">%2$s</xliff:g> min"</string>
<string name="hour_duration" msgid="3472489613837138711">"<xliff:g id="HOUR">%1$s</xliff:g> godz."</string>
<string name="hour_minute_duration_accessibility" msgid="1863356122145811614">"<xliff:g id="HOURS">%1$s</xliff:g> <xliff:g id="MINUTES">%2$s</xliff:g>"</string>
<string name="hour_duration_accessibility" msgid="4944782597053107276">"{count,plural, =1{1 godzina}few{# godziny}many{# godzin}other{# godziny}}"</string>
<string name="minute_duration_accessibility" msgid="399158463609534882">"{count,plural, =1{1 minuta}few{# minuty}many{# minut}other{# minuty}}"</string>
<!-- no translation found for day_duration (3965793251448856729) -->
<skip />
<string name="day_hour_duration" msgid="6174865584368017275">"<xliff:g id="DAYS">%1$s</xliff:g><xliff:g id="HOURS">%2$s</xliff:g>"</string>
<string name="day_duration_accessibility" msgid="3023909370877112320">"{count,plural, =1{1 dzień}few{# dni}many{# dni}other{# dnia}}"</string>
<string name="vo2_max" msgid="8129489055516944647">"{value,plural, =1{1 ml/kg/min}few{# ml/kg/min}many{# ml/kg/min}other{# ml/kg/min}}"</string>
<string name="vo2_max_long" msgid="1031842712595851857">"{value,plural, =1{1 mililitr tlenu na kilogram masy ciała na minutę}few{# mililitry tlenu na kilogram masy ciała na minutę}many{# mililitrów tlenu na kilogram masy ciała na minutę}other{# mililitra tlenu na kilogram masy ciała na minutę}}"</string>
<string name="vo2_metabolic_cart" msgid="4724757223373717896">"Kompaktowy system do badań wysiłkowych"</string>
<string name="vo2_heart_rate_ratio" msgid="8707274294125886148">"Tętno"</string>
<string name="vo2_cooper_test" msgid="4713211595719031518">"Test Coopera"</string>
<string name="vo2_multistage_fitness_test" msgid="908967547838751749">"Wieloetapowy test sprawności"</string>
<string name="vo2_rockport_fitness_test" msgid="2951465532122577281">"Test sprawności fizycznej Rockport"</string>
<string name="vo2_other" msgid="5359013487285233550">"Inne"</string>
<string name="mucus_dry" msgid="1065582777971603874">"Suchy"</string>
<string name="mucus_sticky" msgid="2086025099544529404">"Lepki"</string>
<string name="mucus_creamy" msgid="7525290054414941569">"Gęsty"</string>
<string name="mucus_watery" msgid="1875540699006472048">"Wodnisty"</string>
<string name="mucus_egg_white" msgid="5578512593433767787">"Przypominający białko jajka"</string>
<string name="mucus_unusual" msgid="3987847850745292757">"Nietypowy"</string>
<string name="mucus_light" msgid="5309343389013086860">"Skąpy"</string>
<string name="mucus_medium" msgid="7666848347740570566">"Średni"</string>
<string name="mucus_heavy" msgid="7864873650773259133">"Obfity"</string>
<string name="blood_pressure" msgid="7892828162554266437">"<xliff:g id="SYSTOLIC">%1$s</xliff:g>/<xliff:g id="DIASTOLIC">%2$s</xliff:g> mm Hg"</string>
<string name="blood_pressure_long" msgid="6487761539434451764">"<xliff:g id="SYSTOLIC">%1$s</xliff:g>/<xliff:g id="DIASTOLIC">%2$s</xliff:g> milimetr słupa rtęci"</string>
<string name="body_position_standing_up" msgid="1221924915768574594">"W pozycji stojącej"</string>
<string name="body_position_sitting_down" msgid="8053875174780552282">"W pozycji siedzącej"</string>
<string name="body_position_lying_down" msgid="1472381098179371143">"W pozycji leżącej"</string>
<string name="body_position_reclining" msgid="5676889701646839079">"W pozycji półleżącej"</string>
<string name="blood_pressure_left_wrist" msgid="2047244346984766880">"Lewy nadgarstek"</string>
<string name="blood_pressure_right_wrist" msgid="1488133877790549424">"Prawy nadgarstek"</string>
<string name="blood_pressure_left_arm" msgid="5150436840115504433">"Lewe ramię"</string>
<string name="blood_pressure_right_arm" msgid="8660682684653121430">"Prawe ramię"</string>
<string name="millimoles_per_liter" msgid="3185457774991908223">"{count,plural, =1{1 mmol/l}few{# mmol/l}many{# mmol/l}other{# mmol/l}}"</string>
<string name="millimoles_per_liter_long" msgid="7248942926237335084">"{count,plural, =1{1 milimol na litr}few{# milimole na litr}many{# milimoli na litr}other{# milimola na litr}}"</string>
<string name="specimen_source_interstitial_fluid" msgid="2201319049828128946">"Płyn pozakomórkowy"</string>
<string name="specimen_source_capillary_blood" msgid="5525024815754731735">"Krew włośniczkowa"</string>
<string name="specimen_source_plasma" msgid="8794064916106457747">"Osocze"</string>
<string name="specimen_source_serum" msgid="6383820057196352355">"Surowica"</string>
<string name="specimen_source_tears" msgid="4368541832400624080">"Łzy"</string>
<string name="specimen_source_whole_blood" msgid="8884838851343307557">"Krew pełna"</string>
<string name="blood_glucose_general" msgid="7566279829618085436">"Ogólne"</string>
<string name="blood_glucose_fasting" msgid="2122662399203934350">"Na czczo"</string>
<string name="blood_glucose_before_meal" msgid="5125498172701953751">"Przed posiłkiem"</string>
<string name="blood_glucose_after_meal" msgid="8101398122897992346">"Po posiłku"</string>
<string name="mealtype_label" msgid="5402474235944051844">"Typ posiłku"</string>
<string name="mealtype_unknown" msgid="3024645648636923591">"Brak informacji"</string>
<string name="mealtype_breakfast" msgid="119545434987870954">"Śniadanie"</string>
<string name="mealtype_lunch" msgid="6212310262989550906">"Przerwa na obiad"</string>
<string name="mealtype_dinner" msgid="1896347121249081336">"Kolacja"</string>
<string name="mealtype_snack" msgid="8454859872168781221">"Przekąska"</string>
<string name="biotin" msgid="4000818331802478073">"Biotyna"</string>
<string name="caffeine" msgid="2847006945615912643">"Kofeina"</string>
<string name="calcium" msgid="4832722858820295752">"Wapń"</string>
<string name="chloride" msgid="2509193544740445654">"Chlorek"</string>
<string name="cholesterol" msgid="4261128668088502049">"Cholesterol"</string>
<string name="chromium" msgid="807851794929222026">"Chrom"</string>
<string name="copper" msgid="8603012497089601260">"Miedziany"</string>
<string name="dietary_fiber" msgid="6928876454420561553">"Błonnik pokarmowy"</string>
<string name="energy_consumed_total" msgid="7866804137119190606">"Energia"</string>
<string name="energy_consumed_from_fat" msgid="8637734004867176038">"Energia z tłuszczy"</string>
<string name="folate" msgid="7728279545427110321">"Foliany"</string>
<string name="folic_acid" msgid="6861953414423667870">"Kwas foliowy"</string>
<string name="iodine" msgid="2896913103021799237">"Jod"</string>
<string name="iron" msgid="6134405609706877219">"Żelazo"</string>
<string name="magnesium" msgid="6157495455437549170">"Magnez"</string>
<string name="manganese" msgid="8339856079280400610">"Mangan"</string>
<string name="molybdenum" msgid="3762866331212112454">"Molibden"</string>
<string name="monounsaturated_fat" msgid="1320950160552507057">"Tłuszcze jednonienasycone"</string>
<string name="niacin" msgid="8425099536322826837">"Niacyna"</string>
<string name="pantothenic_acid" msgid="5310842296212528685">"Kwas pantotenowy"</string>
<string name="phosphorus" msgid="3912318057064021441">"Fosfor"</string>
<string name="polyunsaturated_fat" msgid="6386374757897543025">"Tłuszcze wielonienasycone"</string>
<string name="potassium" msgid="723134189945209756">"Potas"</string>
<string name="protein" msgid="2731834509320364994">"Białko"</string>
<string name="riboflavin" msgid="5329306869379867435">"Ryboflawina"</string>
<string name="saturated_fat" msgid="3174504848270051265">"Tłuszcze nasycone"</string>
<string name="selenium" msgid="8129594078116221891">"Selen"</string>
<string name="sodium" msgid="7687341876185019438">"Sód"</string>
<string name="sugar" msgid="656190285547502122">"Cukier"</string>
<string name="thiamin" msgid="1662446837028039063">"Tiamina"</string>
<string name="total_carbohydrate" msgid="7034043840349284931">"Węglowodany ogółem"</string>
<string name="total_fat" msgid="8193647297427112321">"Tłuszcze ogółem"</string>
<string name="trans_fat" msgid="1059715899517909090">"Tłuszcze trans"</string>
<string name="unsaturated_fat" msgid="5495925265449481356">"Tłuszcze nienasycone"</string>
<string name="vitamin_a" msgid="2379293029664252095">"Witamina A"</string>
<string name="vitamin_b12" msgid="180162813332325098">"Vitamin B12"</string>
<string name="vitamin_b6" msgid="370053149968231667">"Vitamin B6"</string>
<string name="vitamin_c" msgid="5383574357126292194">"Witamina C"</string>
<string name="vitamin_d" msgid="2717952250555672580">"Witamina D"</string>
<string name="vitamin_e" msgid="5214468880515744802">"Witamina E"</string>
<string name="vitamin_k" msgid="2722297637910069736">"Witamina K"</string>
<string name="zinc" msgid="5211975076671534013">"Cynk"</string>
<string name="nutrient_with_value" msgid="3327198262871257518">"<xliff:g id="NUTRIENT">%1$s</xliff:g>: <xliff:g id="AMOUNT">%2$s</xliff:g>"</string>
<string name="meal_name" msgid="6060648788040408308">"Nazwa"</string>
<string name="gram_short_format" msgid="2355009811799735134">"{count,plural, =1{1 g}few{# g}many{# g}other{# g}}"</string>
<string name="gram_long_format" msgid="6160392101513066663">"{count,plural, =1{1 gram}few{# gramy}many{# gramów}other{# grama}}"</string>
<string name="respiratory_rate_value" msgid="4546418213418344364">"{count,plural, =1{1 odd./min}few{# odd./min}many{# odd./min}other{# odd./min}}"</string>
<string name="respiratory_rate_value_long" msgid="3822748008700697049">"{count,plural, =1{1 oddech na minutę}few{# oddechy na minutę}many{# oddechów na minutę}other{# oddechu na minutę}}"</string>
<string name="kilograms_short_label" msgid="9098342853218050689">"{count,plural, =1{1 kg}few{# kg}many{# kg}other{# kg}}"</string>
<string name="pounds_short_label" msgid="6256277330455003180">"{count,plural, =1{1 lb}few{# lb}many{# lb}other{# lb}}"</string>
<string name="stone_short_label" msgid="8377585176530348612">"{count,plural, =1{1 kam.}few{# kam.}many{# kam.}other{# kam.}}"</string>
<string name="stone_pound_short_label" msgid="7157344201618366834">"{stone_part} {pound_part}"</string>
<string name="kilograms_long_label" msgid="7883695071156297670">"{count,plural, =1{1 kilogram}few{# kilogramy}many{# kilogramów}other{# kilograma}}"</string>
<string name="pounds_long_label" msgid="2916697485006416419">"{count,plural, =1{1 funt}few{# funty}many{# funtów}other{# funta}}"</string>
<string name="stone_long_label" msgid="8951426283449456468">"{count,plural, =1{1 kamień}few{# kamienie}many{# kamieni}other{# kamienia}}"</string>
<string name="stone_pound_long_label" msgid="1308941435682625204">"{stone_part} {pound_part}"</string>
<string name="temperature_celsius" msgid="4552465686251118136">"{value,plural, =1{1℃}few{#℃}many{#℃}other{#℃}}"</string>
<string name="temperature_celsius_long" msgid="5789974427381333869">"{value,plural, =1{1 stopień Celsjusza}few{# stopnie Celsjusza}many{# stopni Celsjusza}other{# stopnia Celsjusza}}"</string>
<string name="temperature_kelvin" msgid="4805698375607189394">"{value,plural, =1{1 K}few{# K}many{# K}other{# K}}"</string>
<string name="temperature_kelvin_long" msgid="6078037481989090665">"{value,plural, =1{1 kelwin}few{# kelwiny}many{# kelwinów}other{# kelwina}}"</string>
<string name="temperature_fahrenheit" msgid="8288674479506567057">"{value,plural, =1{1℉}few{#℉}many{#℉}other{#℉}}"</string>
<string name="temperature_fahrenheit_long" msgid="1668948424411289521">"{value,plural, =1{1 stopień Fahrenheita}few{# stopnie Fahrenheita}many{# stopni Fahrenheita}other{# stopnia Fahrenheita}}"</string>
<string name="temperature_location_armpit" msgid="8359661261125563155">"Pacha"</string>
<string name="temperature_location_finger" msgid="4915449065770967487">"Palec"</string>
<string name="temperature_location_forehead" msgid="8603219464757434635">"Czoło"</string>
<string name="temperature_location_mouth" msgid="1535682736007063471">"Usta"</string>
<string name="temperature_location_rectum" msgid="1503082804377850076">"Odbytnica"</string>
<string name="temperature_location_temporal_artery" msgid="2830919806910102535">"Tętnica skroniowa"</string>
<string name="temperature_location_toe" msgid="36730991617372925">"Palec u nogi"</string>
<string name="temperature_location_ear" msgid="7024374111156026034">"Ucho"</string>
<string name="temperature_location_wrist" msgid="5290446688282752346">"Nadgarstek"</string>
<string name="temperature_location_vagina" msgid="1689485374825231749">"Pochwa"</string>
<string name="distance_miles" msgid="5419172432458896478">"{dist,plural, =1{1 mila}few{# mile}many{# mil}other{# mili}}"</string>
<string name="distance_km" msgid="6383736895665100602">"{dist,plural, =1{1 km}few{# km}many{# km}other{# km}}"</string>
<string name="distance_miles_long" msgid="1830844568614100885">"{dist,plural, =1{1 mila}few{# mile}many{# mil}other{# mili}}"</string>
<string name="distance_km_long" msgid="6256504627418439859">"{dist,plural, =1{1 kilometr}few{# kilometry}many{# kilometrów}other{# kilometra}}"</string>
<string name="height_cm" msgid="94329926270064717">"{height,plural, =1{1 cm}few{# cm}many{# cm}other{# cm}}"</string>
<string name="height_cm_long" msgid="2821030110768530948">"{height,plural, =1{1 centymetr}few{# centymetry}many{# centymetrów}other{# centymetra}}"</string>
<string name="height_in_long" msgid="6502316324841498419">"{height,plural, =1{1 cal}few{# cale}many{# cali}other{# cala}}"</string>
<string name="height_ft_long" msgid="7551582478724981895">"{height,plural, =1{1 stopa}few{# stopy}many{# stóp}other{# stopy}}"</string>
<string name="height_in_compacted" msgid="6087182983411207466">"{height,plural, =1{1″}few{#″}many{#″}other{#″}}"</string>
<string name="height_ft_compacted" msgid="1024585112134314039">"{height,plural, =1{1′}few{#′}many{#′}other{#′}}"</string>
<string name="feet_inches_format" msgid="768610500549967860">"<xliff:g id="FT">%1$s</xliff:g> <xliff:g id="IN">%2$s</xliff:g>⁠"</string>
<string name="feet_inches_format_long" msgid="5187265716573430363">"<xliff:g id="FT">%1$s</xliff:g> <xliff:g id="IN">%2$s</xliff:g>⁠"</string>
<string name="calories_long" msgid="7225535148232419419">"{count,plural, =1{1 kaloria}few{# kalorie}many{# kalorii}other{# kalorii}}"</string>
<string name="calories" msgid="320906359079319632">"{count,plural, =1{1 cal}few{# cal}many{# cal}other{# cal}}"</string>
<string name="kj" msgid="2742876437259085714">"{count,plural, =1{1 kJ}few{# kJ}many{# kJ}other{# kJ}}"</string>
<string name="kj_long" msgid="1837278261960345400">"{count,plural, =1{1 kilodżul}few{# kilodżule}many{# kilodżuli}other{# kilodżula}}"</string>
<string name="percent" formatted="false" msgid="9199428244800776575">"{value,plural, =1{1%}few{#%}many{#%}other{#%}}"</string>
<string name="percent_long" msgid="2201022757867534235">"{value,plural, =1{1 procent}few{# procent}many{# procent}other{# procent}}"</string>
<string name="units_cancel" msgid="5947097690625771995">"Anuluj"</string>
<string name="units_title" msgid="6504086463237869339">"Jednostki"</string>
<string name="set_units_label" msgid="6566059089772896105">"Ustaw jednostki danych"</string>
<string name="distance_unit_title" msgid="4696952932438418209">"Odległość"</string>
<string name="height_unit_title" msgid="5461594609577078049">"Wzrost"</string>
<string name="weight_unit_title" msgid="7405186541678939987">"Waga"</string>
<string name="energy_unit_title" msgid="1714627395963766769">"Energia"</string>
<string name="temperature_unit_title" msgid="1973985121774654017">"Temperatura"</string>
<string name="distance_unit_kilometers_label" msgid="1361363017122240294">"Kilometry"</string>
<string name="distance_unit_miles_label" msgid="848850214987608211">"Mile"</string>
<string name="height_unit_centimeters_label" msgid="4096031670561995574">"Centymetry"</string>
<string name="height_unit_feet_label" msgid="3311723678628261399">"Stopy i cale"</string>
<string name="weight_unit_pound_label" msgid="8210663393844989211">"Funty"</string>
<string name="weight_unit_kilogram_label" msgid="6623938920860887238">"Kilogramy"</string>
<string name="weight_unit_stone_label" msgid="3063787243474847180">"Kamienie"</string>
<string name="energy_unit_calorie_label" msgid="3412965811470957296">"Kalorie"</string>
<string name="energy_unit_kilojoule_label" msgid="6481196724083455110">"Kilodżule"</string>
<string name="temperature_unit_celsius_label" msgid="4698347100553808449">"Skala Celsjusza"</string>
<string name="temperature_unit_fahrenheit_label" msgid="6590261955872562854">"Skala Fahrenheita"</string>
<string name="temperature_unit_kelvin_label" msgid="3786210768294615821">"Skala Kelwina"</string>
<string name="help_and_feedback" msgid="4772169905005369871">"Pomoc i opinie"</string>
<string name="cant_see_all_your_apps_description" msgid="7344859063463536472">"Jeśli nie widzisz zainstalowanej aplikacji, być może ta aplikacja nie jest jeszcze zgodna z Health Connect"</string>
<string name="things_to_try" msgid="8200374691546152703">"Warto spróbować"</string>
<string name="check_for_updates" msgid="3841090978657783101">"Sprawdź dostępność aktualizacji"</string>
<string name="check_for_updates_description" msgid="1347667778199095160">"Upewnij się, że zainstalowane aplikacje są zaktualizowane"</string>
<string name="see_all_compatible_apps" msgid="6791146164535475726">"Zobacz wszystkie zgodne aplikacje"</string>
<string name="see_all_compatible_apps_description" msgid="2092325337403254491">"Znajdź aplikacje w Google Play"</string>
<string name="send_feedback" msgid="7756927746070096780">"Prześlij opinię"</string>
<string name="send_feedback_description" msgid="2887207112856240778">"Powiedz nam, jakie aplikacje związane ze zdrowiem i aktywnością fizyczną powinna obsługiwać aplikacja Health Connect"</string>
<string name="playstore_app_title" msgid="4138464328693481809">"Sklep Play"</string>
<string name="auto_delete_button" msgid="8536451792268513619">"Automatyczne usuwanie"</string>
<string name="auto_delete_title" msgid="8761742828224207826">"Automatyczne usuwanie"</string>
<string name="auto_delete_header" msgid="4258649705159293715">"Kontroluj czas przechowywania Twoich danych w Health Connect, ustalając harmonogram ich usuwania"</string>
<string name="auto_delete_learn_more" msgid="7416469042791307994">"Dowiedz się więcej o automatycznym usuwaniu"</string>
<string name="auto_delete_section" msgid="7732381000331475082">"Automatyczne usuwanie danych"</string>
<string name="range_after_x_months" msgid="3340127072680117121">"{count,plural, =1{Po # miesiącu}few{Po # miesiącach}many{Po # miesiącach}other{Po # miesiąca}}"</string>
<string name="range_never" msgid="4429478261788361233">"Nigdy"</string>
<string name="range_off" msgid="8178520557618184215">"Wyłączono"</string>
<string name="auto_delete_rationale" msgid="5255442126521464878">"Kiedy zmienisz te ustawienia, Health Connect usunie dotychczasowe dane zgodnie z nowymi preferencjami"</string>
<string name="confirming_question_x_months" msgid="8204363800605282103">"{count,plural, =1{Automatycznie usuwać dane po # miesiącu?}few{Automatycznie usuwać dane po # miesiącach?}many{Automatycznie usuwać dane po # miesiącach?}other{Automatycznie usuwać dane po # miesiąca?}}"</string>
<string name="confirming_message_x_months" msgid="4798474593741471977">"{count,plural, =1{Health Connect będzie usuwać nowe dane po # miesiącu. Włączenie tej opcji sprawi, że istniejące dane starsze niż # miesiąc również zostaną usunięte.}few{Health Connect będzie usuwać nowe dane po # miesiącach. Włączenie tej opcji sprawi, że istniejące dane starsze niż # miesiące również zostaną usunięte.}many{Health Connect będzie usuwać nowe dane po # miesiącach. Włączenie tej opcji sprawi, że istniejące dane starsze niż # miesiące również zostaną usunięte.}other{Health Connect będzie usuwać nowe dane po # miesiąca. Włączenie tej opcji sprawi, że istniejące dane starsze niż # miesiąca również zostaną usunięte.}}"</string>
<string name="set_auto_delete_button" msgid="268450418318199197">"Ustaw automatyczne usuwanie"</string>
<string name="deletion_started_title" msgid="1177766097121885025">"Dotychczasowe dane zostaną usunięte"</string>
<string name="deletion_started_x_months" msgid="6567199107249615612">"{count,plural, =1{Health Connect usunie wszystkie dane starsze niż # miesiąc. Zmiany powinny być widoczne w połączonych aplikacjach w ciągu jednego dnia.}few{Health Connect usunie wszystkie dane starsze niż # miesiące. Zmiany powinny być widoczne w połączonych aplikacjach w ciągu jednego dnia.}many{Health Connect usunie wszystkie dane starsze niż # miesięcy. Zmiany powinny być widoczne w połączonych aplikacjach w ciągu jednego dnia.}other{Health Connect usunie wszystkie dane starsze niż # miesiąca. Zmiany powinny być widoczne w połączonych aplikacjach w ciągu jednego dnia.}}"</string>
<string name="deletion_started_category_list_section" msgid="3052940611815658991">"Zostaną usunięte dane z tych kategorii:"</string>
<string name="deletion_started_done_button" msgid="1232018689825054257">"Gotowe"</string>
<string name="priority_dialog_title" msgid="7360654442596118085">"Ustaw priorytet aplikacji"</string>
<string name="priority_dialog_message" msgid="6971250365335018184">"Jeśli więcej niż 1 aplikacja dodaje określone dane (<xliff:g id="DATA_TYPE">%s</xliff:g>), Health Connect nadaje priorytet aplikacji, która znajduje się najwyżej na tej liście. Przeciągnij aplikacje, aby zmienić ich kolejność."</string>
<string name="priority_dialog_positive_button" msgid="2503570694373675092">"Zapisz"</string>
<string name="action_drag_label_move_up" msgid="4221641798253080966">"Przenieś w górę"</string>
<string name="action_drag_label_move_down" msgid="3448000958912947588">"Przenieś w dół"</string>
<string name="action_drag_label_move_top" msgid="5114033774108663548">"Przenieś na początek"</string>
<string name="action_drag_label_move_bottom" msgid="3117764196696569512">"Przenieś na koniec"</string>
<string name="search_keywords_home" msgid="5386515593026555327">"fitness, samopoczucie"</string>
<string name="search_keywords_permissions" msgid="7821010295153350533">"uprawnienia"</string>
<string name="search_keywords_data" msgid="5359602744325490523">"health connect, dane dotyczące zdrowia, kategorie zdrowotne, dostęp do danych, aktywność, pomiary ciała, trasa rowerowa, odżywianie, sen, parametry życiowe"</string>
<string name="search_breadcrumbs_permissions" msgid="2667471090347475796">"Health Connect oraz Uprawnienia aplikacji"</string>
<string name="search_breadcrumbs_data" msgid="6635428480372024040">"Health Connect oraz Dane i dostęp"</string>
<string name="search_connected_apps" msgid="8180770761876928851">"Szukaj aplikacji"</string>
<string name="no_results" msgid="4007426147286897998">"Brak wyników"</string>
<string name="help" msgid="6028777453152686162">"Pomoc"</string>
<string name="request_route_header_title" msgid="6599707039845646714">"Zezwolić aplikacji <xliff:g id="APP_NAME">%1$s</xliff:g> na dostęp do tej trasy ćwiczeń w Health Connect?"</string>
<string name="request_route_disclaimer_notice" msgid="8060511384737662598">"Ta aplikacja będzie mogła odczytywać Twoją poprzednią lokalizację na trasie"</string>
<string name="date_owner_format" msgid="4431196384037157320">"<xliff:g id="DATE">%1$s</xliff:g><xliff:g id="APP_NAME">%2$s</xliff:g>"</string>
<string name="request_route_info_header_title" msgid="4149969049719763190">"Trasy ćwiczeń zawierają informacje o lokalizacji"</string>
<string name="request_route_info_who_can_see_data_title" msgid="858355329937113994">"Kto może zobaczyć te dane?"</string>
<string name="request_route_info_who_can_see_data_summary" msgid="2439434359808367150">"Tylko aplikacje, którym zezwalasz na dostęp do swoich tras ćwiczeń"</string>
<string name="request_route_info_access_management_title" msgid="3222594923675464852">"Jak mogę zarządzać dostępem?"</string>
<string name="request_route_info_access_management_summary" msgid="2606548838292829495">"Dostępem aplikacji do tras ćwiczeń możesz zarządzać w ustawieniach Health Connect"</string>
<string name="back_button" msgid="780519527385993407">"Wstecz"</string>
<string name="loading" msgid="2526615755685950317">"Ładuję…"</string>
<string name="migration_in_progress_screen_title" msgid="6564515269988205874">"Trwa integracja"</string>
<string name="migration_in_progress_screen_integration_details" msgid="5916989113111973466">"Trwa integracja Health Connect z systemem Android.\n\nPrzenoszenie danych i uprawnień może trochę potrwać."</string>
<string name="migration_in_progress_screen_integration_dont_close" msgid="2095732208438772444">"Nie zamykaj aplikacji, dopóki nie otrzymasz powiadomienia o ukończeniu procesu."</string>
<string name="migration_in_progress_notification_title" msgid="8873411008158407737">"Trwa integracja Health Connect"</string>
<string name="migration_update_needed_screen_title" msgid="3260466598312877429">"Wymagana aktualizacja"</string>
<string name="migration_update_needed_screen_details" msgid="7984745102006782603">"Trwa integracja Health Connect z systemem Android, więc możesz korzystać z tej aplikacji bezpośrednio przez ustawienia."</string>
<string name="update_button" msgid="4544529019832009496">"Zaktualizuj"</string>
<string name="migration_update_needed_notification_content" msgid="478899618719297517">"Rozpocznij aktualizację, aby kontynuować integrowanie Health Connect z ustawieniami systemu"</string>
<string name="migration_update_needed_notification_action" msgid="1219223694165492000">"Aktualizuj teraz"</string>
<string name="migration_module_update_needed_notification_title" msgid="5428523284357105379">"Wymagana aktualizacja systemu"</string>
<string name="migration_module_update_needed_action" msgid="7211167950758064289">"Zanim przejdziesz dalej, zaktualizuj system telefonu."</string>
<string name="migration_module_update_needed_restart" msgid="1246884613546321798">"Jeśli system telefonu został już zaktualizowany, uruchom telefon ponownie, aby kontynuować integrację"</string>
<string name="migration_app_update_needed_notification_title" msgid="8971076370900025444">"Wymagana aktualizacja Health Connect"</string>
<string name="migration_app_update_needed_action" msgid="3289432528592774601">"Zanim przejdziesz dalej, zaktualizuj aplikację Health Connect do najnowszej wersji."</string>
<string name="migration_more_space_needed_screen_title" msgid="1535473230886051579">"Potrzebne więcej miejsca"</string>
<string name="migration_more_space_needed_screen_details" msgid="621140247825603412">"Aby można było kontynuować integrację, Health Connect musi mieć <xliff:g id="SPACE_NEEDED">%1$s</xliff:g> dostępnego miejsca na telefonie.\n\nWyczyść trochę miejsca na telefonie i spróbuj ponownie."</string>
<string name="try_again_button" msgid="8745496819992160789">"Spróbuj ponownie"</string>
<string name="free_up_space_button" msgid="4141013808635654695">"Zwolnij miejsce"</string>
<string name="migration_more_space_needed_notification_title" msgid="8238155395120107672">"Potrzebne więcej miejsca"</string>
<string name="migration_more_space_needed_notification_content" msgid="4034728181940567836">"Aby można było kontynuować integrację, Health Connect musi mieć <xliff:g id="SPACE_NEEDED">%1$s</xliff:g> dostępnego miejsca na telefonie."</string>
<string name="migration_paused_screen_title" msgid="8041170155372429894">"Wstrzymano integrację"</string>
<string name="migration_paused_screen_details" msgid="5898311710030340187">"Aplikacja Health Connect została zamknięta podczas integracji z systemem Android.\n\nAby ponownie otworzyć aplikację i kontynuować przenoszenie danych oraz uprawnień, kliknij Wznów."</string>
<string name="migration_paused_screen_details_timeout" msgid="353768000785837394">"Aby dane z Health Connect zostały zachowane, cały proces nie może trwać dłużej niż <xliff:g id="TIME_NEEDED">%1$s</xliff:g>"</string>
<string name="resume_button" msgid="2255148549862208047">"Wznów"</string>
<string name="migration_paused_notification_title" msgid="4368414714202113077">"Integracja wstrzymana"</string>
<string name="migration_paused_notification_content" msgid="1950511270109811771">"Trwa integracja Health Connect z systemem Android. Kliknij, aby kontynuować."</string>
<string name="resume_migration_banner_title" msgid="4443957114824045317">"Wznów integrację"</string>
<string name="resume_migration_banner_description" msgid="6236230413670826036">"Kliknij, aby kontynuować integrowanie Health Connect z systemem Android. Aby dane zostały zachowane, cały proces nie może trwać dłużej niż <xliff:g id="TIME_NEEDED">%1$s</xliff:g>"</string>
<string name="resume_migration_banner_description_fallback" msgid="6060444898839211883">"Kliknij, aby kontynuować integrowanie Health Connect z systemem Android."</string>
<string name="resume_migration_banner_button" msgid="2112318760107756469">"Dalej"</string>
<string name="resume_migration_notification_title" msgid="8859575633668908327">"Wznów integrację Health Connect"</string>
<string name="resume_migration_notification_content" msgid="46172108837648715">"Aby dane zostały zachowane, cały proces nie może trwać dłużej niż <xliff:g id="TIME_NEEDED">%1$s</xliff:g>"</string>
<string name="app_update_needed_banner_title" msgid="4724335956851853802">"Wymagana jest aktualizacja aplikacji"</string>
<string name="app_update_needed_banner_description_single" msgid="2229935331303234217">"Aplikacja <xliff:g id="APP_NAME">%1$s</xliff:g> musi być zaktualizowana, aby mogła nadal współpracować z Health Connect"</string>
<string name="app_update_needed_banner_description_multiple" msgid="1523113182062764912">"Niektóre aplikacje muszą być zaktualizowane, aby mogły nadal współpracować z Health Connect"</string>
<string name="app_update_needed_banner_button" msgid="8223115764065649627">"Sprawdź dostępność aktualizacji"</string>
<string name="migration_pending_permissions_dialog_title" msgid="6019552841791757048">"Integracja Health Connect"</string>
<string name="migration_pending_permissions_dialog_content" msgid="6350115816948005466">"Aplikacja Health Connect jest gotowa do integracji z systemem Android. Jeśli przyznasz teraz dostęp aplikacji <xliff:g id="APP_NAME">%1$s</xliff:g>, niektóre funkcje mogą nie działać do czasu zakończenia integracji."</string>
<string name="migration_pending_permissions_dialog_content_apps" msgid="6417173899016940664">"Aplikacja Health Connect jest gotowa do integracji z systemem Android. Jeśli przyznasz teraz dostęp aplikacjom, niektóre funkcje mogą nie działać do czasu zakończenia integracji."</string>
<string name="migration_pending_permissions_dialog_button_continue" msgid="258571372365364506">"Dalej"</string>
<string name="migration_pending_permissions_dialog_button_start_integration" msgid="754910196871313049">"Rozpocznij integrację"</string>
<string name="migration_in_progress_permissions_dialog_title" msgid="2188354144857156984">"Trwa integracja Health Connect"</string>
<string name="migration_in_progress_permissions_dialog_content" msgid="2249793103623253693">"Trwa integracja Health Connect z systemem Android.\n\nPo zakończeniu tego procesu otrzymasz powiadomienie i będzie można używać aplikacji <xliff:g id="APP_NAME">%1$s</xliff:g> z Health Connect."</string>
<string name="migration_in_progress_permissions_dialog_content_apps" msgid="8653954808926889199">"Trwa integracja Health Connect z systemem Android.\n\nPo zakończeniu tego procesu otrzymasz powiadomienie i będzie można używać Health Connect."</string>
<string name="migration_in_progress_permissions_dialog_button_got_it" msgid="3437208109334974656">"OK"</string>
<string name="migration_not_complete_dialog_title" msgid="3725576338159027149">"Integracja Health Connect nie została ukończona"</string>
<string name="migration_not_complete_dialog_content" msgid="4992771587233088606">"Gdy proces będzie ponownie dostępny, otrzymasz powiadomienie."</string>
<string name="migration_not_complete_dialog_button" msgid="3271842109680807482">"OK"</string>
<string name="migration_not_complete_notification_title" msgid="7392885522310227293">"Integracja Health Connect nie została ukończona"</string>
<string name="migration_not_complete_notification_action" msgid="757041885992445657">"Więcej informacji"</string>
<string name="migration_complete_notification_title" msgid="4988631739109332404">"Ukończono integrację Health Connect"</string>
<string name="migration_complete_notification_action" msgid="5350322865206331186">"Otwórz"</string>
<string name="migration_whats_new_dialog_title" msgid="2349465358457105228">"Nowości"</string>
<string name="migration_whats_new_dialog_content" msgid="4694000152976201257">"Możesz teraz korzystać z Health Connect bezpośrednio przez ustawienia. Aplikację Health Connect możesz odinstalować w dowolnym momencie."</string>
<string name="migration_whats_new_dialog_button" msgid="642575552457587805">"OK"</string>
</resources>