blob: 2d3080c1c80113cbfbca8a2ecdbae2c412cffefb [file] [log] [blame]
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!--
~ Copyright (C) 2015 The Android Open Source Project
~
~ Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License");
~ you may not use this file except in compliance with the License.
~ You may obtain a copy of the License at
~
~ http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
~
~ Unless required by applicable law or agreed to in writing, software
~ distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS,
~ WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.
~ See the License for the specific language governing permissions and
~ limitations under the License.
-->
<resources xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
xmlns:xliff="urn:oasis:names:tc:xliff:document:1.2">
<string name="bt_app_name" msgid="5515382901862469770">"Հեռուստակարգավորիչ"</string>
<string name="ut_app_name" msgid="8557698013780762454">"USB հեռուստակարգավորիչ"</string>
<string name="nt_app_name" msgid="4627006858832620833">"Ցանցային հեռուստաընդունիչ (ԲԵՏԱ)"</string>
<string name="ut_setup_cancel" msgid="5318292052302751909">"Սպասեք՝ մինչ որոնումը ավարտվի"</string>
<string name="ut_rescan_needed" msgid="2273655435759849436">"Ընդունիչի ծրագրակազմը վերջերս թարմացվել է: Նորից որոնեք ալիքները:"</string>
<string name="ut_surround_sound_disabled" msgid="6465044734143962900">"Ձայնը միացնելու համար համակարգի ձայնի կարգավորումներում ակտիվացրեք ծավալային ձայնը"</string>
<string name="audio_passthrough_not_supported" msgid="8766302073295760976">"Հնարավոր չէ վերարտադրել ձայնը: Փորձեք մեկ այլ հեռուստացույց:"</string>
<string name="ut_setup_breadcrumb" msgid="2810318605327367247">"Ալիքների կարգավորիչի տեղադրում"</string>
<string name="bt_setup_new_title" msgid="8447554965697762891">"Հեռուստակարգավորիչի տեղադրում"</string>
<string name="ut_setup_new_title" msgid="2118880835101453405">"Ալիքների USB կարգավորիչի տեղադրում"</string>
<string name="nt_setup_new_title" msgid="2996573474450060002">"Ցանցային ընդունիչի կարգավորում"</string>
<string name="bt_setup_new_description" msgid="256690722062003128">"Համոզվեք, որ հեռուստացույցը միացված է հեռուստատեսային ազդանշանի աղբյուրին:\n\nԵթերային ալեհավաք օգտագործելիս հնարավոր է՝ անհրաժեշտ լինի կարգավորել դրա դիրքն ու ուղղությունը՝ ավելի շատ ալիքներ գտնելու համար: Լավագույն արդյունքներն ապահովելու համար այն դրեք բարձր տեղում՝ պատուհանի մոտ:"</string>
<string name="ut_setup_new_description" msgid="2610122936163002137">"Համոզվեք, որ USB կարգավորիչը միացված է ցանցին և հեռուստատեսային ազդանշանի աղբյուրին:\n\nԵթերային ալեհավաք օգտագործելիս հնարավոր է՝ անհրաժեշտ լինի կարգավորել դրա դիրքն ու ուղղությունը՝ ավելի շատ ալիքներ գտնելու համար: Լավագույն արդյունքներն ապահովելու համար այն դրեք բարձր տեղում՝ պատուհանի մոտ:"</string>
<string name="nt_setup_new_description" msgid="8315318180352515751">"Համոզվեք, որ ցանցային ընդունիրչը միացված է և կապակցված հեռուստատեսային ազդանշանի աղբյուրին:\n\nԵթերային ալեհավաք օգտագործելիս հնարավոր է՝ անհրաժեշտ լինի կարգավորել դրա դիրքն ու ուղղությունը՝ ավելի շատ ալիքներ գտնելու համար: Լավագույն արդյունքներն ապահովելու համար այն դրեք բարձր տեղում՝ պատուհանի մոտ:"</string>
<string-array name="ut_setup_new_choices">
<item msgid="8728069574888601683">"Շարունակել"</item>
<item msgid="727245208787621142">"Ոչ հիմա"</item>
</string-array>
<string name="bt_setup_again_title" msgid="884713873101099572">"Կրկի՞ն կարգավորել ալիքները:"</string>
<string name="bt_setup_again_description" msgid="1247792492948741337">"Այս գործողության արդյունքում կհեռացվեն հեռուստակարգավորիչից ստացված ալիքները և կկատարվի ալիքների նոր որոնում:\n\nՀամոզվեք, որ հեռուստացույցը միացված է հեռուստատեսային ազդանշանի աղբյուրին:\n\nԵթերային ալեհավաք օգտագործելիս հնարավոր է՝ անհրաժեշտ լինի կարգավորել դրա դիրքն ու ուղղությունը՝ ավելի շատ ալիքներ գտնելու համար: Լավագույն արդյունքներն ապահովելու համար այն դրեք բարձր տեղում՝ պատուհանի մոտ:"</string>
<string name="ut_setup_again_description" msgid="7837706010887799255">"Այս գործողության արդյունքում կհեռացվեն USB կարգավորիչից ստացված ալիքները և կկատարվի ալիքների նոր որոնում:\n\nՀամոզվեք, որ USB կարգավորիչը միացված է ցանցին և հեռուստատեսային ազդանշանի աղբյուրին:\n\nԵթերային ալեհավաք օգտագործելիս հնարավոր է՝ անհրաժեշտ լինի կարգավորել դրա դիրքն ու ուղղությունը՝ ավելի շատ ալիքներ գտնելու համար: Լավագույն արդյունքներն ապահովելու համար այն դրեք բարձր տեղում՝ պատուհանի մոտ:"</string>
<string name="nt_setup_again_description" msgid="681642895365018072">"Այս գործողության արդյունքում կհեռացվեն ցանցային ընդունիչից ստացված ալիքները և կկատարվի ալիքների նոր որոնում:\n\nՀամոզվեք, որ ցանցային ընդունիչը միացված է և կապակցված հեռուստատեսային ազդանշանի աղբյուրին:\n\nԵթերային ալեհավաք օգտագործելիս հնարավոր է՝ անհրաժեշտ լինի կարգավորել դրա դիրքն ու ուղղությունը՝ ավելի շատ ալիքներ գտնելու համար: Լավագույն արդյունքներն ապահովելու համար այն դրեք բարձր տեղում՝ պատուհանի մոտ:"</string>
<string-array name="ut_setup_again_choices">
<item msgid="2557527790311851317">"Շարունակել"</item>
<item msgid="235450158666155406">"Չեղարկել"</item>
</string-array>
<string name="ut_connection_title" msgid="8435949189164677545">"Ընտրեք միացման տեսակը"</string>
<string name="ut_connection_description" msgid="7234582943233286192">"Եթե ընդունիչին միացված է արտաքին ալեհավաք, ապա ընտրեք Ալեհավաքը: Եթե ալիքների ազդանշանը ստանում եք մալուխային հեռուստաընկերությունից, ապա ընտրեք Մալուխը: Եթե համոզված չեք, ապա կարող եք որոնել երկու տեսակն էլ, սակայն դա ավելի երկար կտևի:"</string>
<string-array name="ut_connection_choices">
<item msgid="1499878461856892555">"Ալեհավաք"</item>
<item msgid="2670079958754180142">"Մալուխ"</item>
<item msgid="36774059871728525">"Չգիտեմ"</item>
<item msgid="6881204453182153978">"Միայն մշակման"</item>
</string-array>
<string name="bt_channel_scan" msgid="3291924771702347469">"Հեռուստակարգավորիչի տեղադրում"</string>
<string name="ut_channel_scan" msgid="6100090671500464604">"Ալիքների USB կարգավորիչի տեղադրում"</string>
<string name="nt_channel_scan" msgid="30206992732534178">"Ցանցային ալիքների ընդունիչի տեղադրում"</string>
<string name="ut_channel_scan_time" msgid="1844845425359642393">"Դա կարող է տևել մի քանի րոպե"</string>
<string name="ut_channel_scan_tuner_unavailable" msgid="3135723754380409658">"Ընդունիչը ժամանակավորապես անհասանելի է կամ արդեն օգտագործվում է տեսագրելու համար:"</string>
<plurals name="ut_channel_scan_message" formatted="false" msgid="3131606783282632056">
<item quantity="one">%1$d channels found</item>
<item quantity="other">Գտնվել է %1$d ալիք</item>
</plurals>
<string name="ut_stop_channel_scan" msgid="566811986747774193">"ԴԱԴԱՐԵՑՆԵԼ ԱԼԻՔՆԵՐԻ ՈՐՈՆՈՒՄԸ"</string>
<plurals name="ut_result_found_title" formatted="false" msgid="1448908152026339099">
<item quantity="one">%1$d channels found</item>
<item quantity="other">Գտնվել է %1$d ալիք</item>
</plurals>
<plurals name="ut_result_found_description" formatted="false" msgid="4132691388395648565">
<item quantity="one">Nice! %1$d channels were found during the channel scan. If this doesn’t seem right, try adjusting the antenna position and scan again.</item>
<item quantity="other">Գերազանց է: Ալիքների որոնման արդյունքում գտնվել է %1$d ալիք: Եթե դա բավարար չէ, փորձեք փոխել ալեհավաքի դիրքը և որոնել նորից:</item>
</plurals>
<string-array name="ut_result_found_choices">
<item msgid="3220617441427115421">"Պատրաստ է"</item>
<item msgid="2480490326672924828">"Կրկին որոնել"</item>
</string-array>
<string name="ut_result_not_found_title" msgid="4649533929056795595">"Ալիքներ չեն գտնվել"</string>
<string name="bt_result_not_found_description" msgid="7378208337325024042">"Որոնման արդյունքում ալիքներ չեն գտնվել: Համոզվեք, որ հեռուստացույցը միացված է հեռուստատեսային ազդանշանի աղբյուրին:\n\nԵթերային ալեհավաք օգտագործելիս կարգավորեք դրա դիրքն ու ուղղությունը: Լավագույն արդյունքներն ապահովելու համար այն դրեք բարձր տեղում՝ պատուհանի մոտ, ապա որոնեք նորից:"</string>
<string name="ut_result_not_found_description" msgid="1080746285957681414">"Որոնման արդյունքում ալիքներ չեն գտնվել: Համոզվեք, որ USB կարգավորիչը միացված է ցանցին և հեռուստատեսային ազդանշանի աղբյուրին:\n\nԵթերային ալեհավաք օգտագործելիս կարգավորեք դրա դիրքն ու ուղղությունը: Լավագույն արդյունքներն ապահովելու համար այն դրեք բարձր տեղում՝ պատուհանի մոտ, ապա որոնեք նորից:"</string>
<string name="nt_result_not_found_description" msgid="2177919867285510855">"Որոնման արդյունքում ալիքներ չեն գտնվել: Համոզվեք, որ ցանցային ընդունիչը միացված է և կապակցված հեռուստատեսային ազդանշանի աղբյուրին:\n\nԵթերային ալեհավաք օգտագործելիս կարգավորեք դրա դիրքն ու ուղղությունը: Լավագույն արդյունքներն ապահովելու համար այն դրեք բարձր տեղում՝ պատուհանի մոտ, ապա որոնեք նորից:"</string>
<string-array name="ut_result_not_found_choices">
<item msgid="5436884968471542030">"Կրկին որոնել"</item>
<item msgid="2092797862490235174">"Պատրաստ է"</item>
</string-array>
<string name="ut_setup_notification_content_title" msgid="3439301313253273422">"TV ալիքների որոնում"</string>
<string name="bt_setup_notification_content_text" msgid="7578820978070596694">"TV ընդունիչի տեղադրում"</string>
<string name="ut_setup_notification_content_text" msgid="1656697878628557384">"USB TV ընդունիչի տեղադրում"</string>
<string name="nt_setup_notification_content_text" msgid="1186152789699583895">"Ցանցային TV ընդունիչի տեղադրում"</string>
<string name="msg_usb_tuner_disconnected" msgid="1206606328815245830">"USB հեռուստաընդունիչն անջատված է:"</string>
<string name="msg_network_tuner_disconnected" msgid="7103193099674978964">"Ցանցային ընդունիչն անջատված է։"</string>
</resources>