blob: 5f64cd6748537b006b8f03262474c982506cba3c [file] [log] [blame]
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!--
/**
* Copyright (C) 2014 The Android Open Source Project
*
* Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License");
* you may not use this file except in compliance with the License.
* You may obtain a copy of the License at
*
* http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
*
* Unless required by applicable law or agreed to in writing, software
* distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS,
* WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.
* See the License for the specific language governing permissions and
* limitations under the License.
*/
-->
<resources xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
xmlns:xliff="urn:oasis:names:tc:xliff:document:1.2">
<string name="app_label" msgid="1527793174155125990">"Jobbkonfiguration"</string>
<string name="provisioning_error_title" msgid="6320515739861578118">"Hoppsan!"</string>
<string name="setup_work_profile" msgid="1468934631731845267">"Konfigurera jobbprofil"</string>
<string name="company_controls_workspace" msgid="2808025277267917221">"Organisationen kontrollerar profilen och håller den säker. Du har kontroll över allt annat på enheten."</string>
<string name="company_controls_device" msgid="8230957518758871390">"Din organisation styr den här enheten och håller den säker."</string>
<string name="the_following_is_your_mdm" msgid="6613658218262376404">"Följande app behöver åtkomst till profilen:"</string>
<string name="the_following_is_your_mdm_for_device" msgid="6717973404364414816">"Enheten hanteras med följande app:"</string>
<string name="next" msgid="1004321437324424398">"Nästa"</string>
<string name="setting_up_workspace" msgid="7862472373642601041">"Konfigurerar jobbprofilen …"</string>
<string name="admin_has_ability_to_monitor_profile" msgid="7051310668406162979">"IT-administratören kan övervaka och hantera inställningar, företagsåtkomst, appar, data med koppling till profilen, inklusive nätverksaktivitet, samt plats, samtalshistorik och sökhistorik i kontakter för enheten.<xliff:g id="LINE_BREAK">&lt;br&gt;&lt;br&gt;</xliff:g>Kontakta IT-administratören om du vill få mer information, till exempel om organisationens sekretesspolicy."</string>
<string name="admin_has_ability_to_monitor_device" msgid="6303112630697870695">"IT-administratören kan övervaka och hantera inställningar, företagsåtkomst, appar, data med koppling till enheten, inklusive nätverksaktivitet, samt plats, samtalshistorik och sökhistorik i kontakter för enheten.<xliff:g id="LINE_BREAK">&lt;br&gt;&lt;br&gt;</xliff:g>Kontakta IT-administratören om du vill få mer information, till exempel om organisationens sekretesspolicy."</string>
<string name="theft_protection_disabled_warning" msgid="3708092473574738478">"Enheten måste ha ett lösenordsskyddat skärmlås för att du ska kunna använda stöldskyddsfunktioner."</string>
<string name="contact_your_admin_for_more_info" msgid="9209568156969966347">"Kontakta IT-administratören om du vill få mer information, till exempel om organisationens sekretesspolicy."</string>
<string name="learn_more_link" msgid="3012495805919550043">"Läs mer"</string>
<string name="cancel_setup" msgid="2949928239276274745">"Avbryt"</string>
<string name="ok_setup" msgid="4593707675416137504">"OK"</string>
<string name="user_consent_msg" msgid="8820951802130353584">"Jag samtycker"</string>
<string name="url_error" msgid="5958494012986243186">"Det går inte att visa den här länken."</string>
<string name="terms" msgid="8295436105384703903">"Villkor"</string>
<string name="work_profile_info" msgid="5433388376309583996">"Information om jobbprofil"</string>
<string name="managed_device_info" msgid="1529447646526616811">"Information om hanterad enhet"</string>
<string name="default_managed_profile_name" msgid="5370257687074907055">"Jobbprofil"</string>
<string name="default_first_meat_user_name" msgid="7540515892748490540">"Primär användare"</string>
<string name="delete_profile_title" msgid="2841349358380849525">"Vill du radera den nuvarande profilen?"</string>
<string name="opening_paragraph_delete_profile" msgid="4913885310795775967">"Du har redan en jobbprofil. Den hanteras med följande app:"</string>
<string name="read_more_delete_profile" msgid="7789171620401666343"><a href="#read_this_link">"Läs detta"</a>" innan du fortsätter."</string>
<string name="sure_you_want_to_delete_profile" msgid="6927697984573575564">"Om du fortsätter raderas alla appar och all data i profilen."</string>
<string name="delete_profile" msgid="2299218578684663459">"Radera"</string>
<string name="cancel_delete_profile" msgid="5155447537894046036">"Avbryt"</string>
<string name="encrypt_device_text_for_profile_owner_setup" msgid="7828515754696057140">"Du måste kryptera enheten för att kunna konfigurera jobbprofilen. Det kan ta en stund."</string>
<string name="encrypt_device_text_for_device_owner_setup" msgid="5194673142404735676">"Du måste kryptera enheten för att kunna konfigurera den. Det kan ta en stund."</string>
<string name="encrypt_this_device_question" msgid="8719916619866892601">"Kryptera enheten?"</string>
<string name="encrypt" msgid="1749320161747489212">"Kryptera"</string>
<string name="continue_provisioning_notify_title" msgid="5191449100153186648">"Krypteringen är klar"</string>
<string name="continue_provisioning_notify_text" msgid="1066841819786425980">"Tryck här om du vill fortsätta konfigurera din jobbprofil"</string>
<string name="managed_provisioning_error_text" msgid="7063621174570680890">"Det gick inte att konfigurera jobbprofilen. Kontakta IT-avdelningen eller försök igen senare."</string>
<string name="cant_add_work_profile" msgid="9217268909964154934">"Det går inte att lägga till jobbprofiler"</string>
<string name="cant_replace_or_remove_work_profile" msgid="7861054306792698290">"Det gick inte att ersätta eller ta bort jobbprofilen"</string>
<string name="work_profile_cant_be_added_contact_admin" msgid="5393019630297157418">"Det gick inte att lägga till jobbprofilen på den här enheten. Kontakta IT-administratören om du har frågor."</string>
<string name="change_device_launcher" msgid="4523563368433637980">"Ändra enhetsöversikt"</string>
<string name="launcher_app_cant_be_used_by_work_profile" msgid="3524366082000739743">"Det går inte att använda denna appöversikt i jobbprofilen"</string>
<string name="cancel_provisioning" msgid="3408069559452653724">"Avbryt"</string>
<string name="pick_launcher" msgid="4257084827403983845">"OK"</string>
<string name="user_setup_incomplete" msgid="6494920045526591079">"Användarkonfigureringen har inte slutförts"</string>
<string name="default_owned_device_username" msgid="3915120202811807955">"Person som använder en arbetsenhet"</string>
<string name="setup_work_device" msgid="6003988351437862369">"Konfigurera jobbenheten …"</string>
<string name="progress_data_process" msgid="1707745321954672971">"Bearbetar konfigurationsdata …"</string>
<string name="progress_connect_to_wifi" msgid="472251154628863539">"Ansluter till Wi-Fi …"</string>
<string name="progress_connect_to_mobile_network" msgid="3852054186860657088">"Ansluter till mobilt nätverk …"</string>
<string name="progress_download" msgid="3522436271691064624">"Laddar ned administrationsappen …"</string>
<string name="progress_install" msgid="2258045670385866183">"Installerar administrationsappen …"</string>
<string name="progress_delete_non_required_apps" msgid="7633458399262691256">"Tar bort systemappar som inte är nödvändiga …"</string>
<string name="progress_finishing_touches" msgid="9037776404089697198">"Gör klart det sista …"</string>
<string name="progress_set_owner" msgid="8214062820093757961">"Ställer in enhetsägare …"</string>
<string name="progress_initialize" msgid="1104643492713424939">"Enheten initieras …"</string>
<string name="device_doesnt_allow_encryption_contact_admin" msgid="5124643338424539794">"Kryptering krävs för att konfigurera, men enheten har inte stöd för kryptering. Kontakta IT-administratören om du behöver hjälp."</string>
<string name="stop_setup_reset_device_question" msgid="7547191251522623210">"Vill du avbryta konfigurationen och återställa enheten?"</string>
<string name="this_will_reset_take_back_first_screen" msgid="4623290347188404725">"Enheten återställs och första skärmen visas igen"</string>
<string name="device_owner_cancel_message" msgid="2529288571742712065">"Vill du avbryta konfigurationen och radera enhetens data?"</string>
<string name="device_owner_cancel_cancel" msgid="1052951540909389275">"Avbryt"</string>
<string name="device_owner_error_ok" msgid="2002250763093787051">"OK"</string>
<string name="reset" msgid="6467204151306265796">"Återställ"</string>
<string name="cant_set_up_profile" msgid="4341825293970158436">"Det går inte att konfigurera profilen"</string>
<string name="cant_set_up_device" msgid="4120090138983350714">"Det går inte att konfigurera enheten"</string>
<string name="something_went_wrong" msgid="3593223774041784329">"Något gick fel"</string>
<string name="couldnt_set_up_device" msgid="5137950404283642302">"Det gick inte att konfigurera enheten. Kontakta IT-administratören om du behöver hjälp."</string>
<string name="contact_your_admin_for_help" msgid="2009904021552323731">"Kontakta IT-administratören om du behöver hjälp"</string>
<string name="reset_device" msgid="5483853913241939262">"Återställ enheten och testa att göra om konfigureringen."</string>
<string name="device_already_set_up" msgid="507881934487140294">"Enheten har redan konfigurerats"</string>
<string name="error_wifi" msgid="1850288843966836571">"Det gick inte att ansluta till Wi-Fi"</string>
<string name="device_has_reset_protection_contact_admin" msgid="2662050020376475656">"Återställningsskyddet är aktiverat på enheten. Kontakta IT-administratören om du behöver hjälp."</string>
<string name="frp_clear_progress_title" msgid="8628074089458234965">"Rensar"</string>
<string name="frp_clear_progress_text" msgid="1740164332830598827">"Vänta ..."</string>
<string name="error_hash_mismatch" msgid="1145488923243178454">"Det gick inte att använda administratörsappen på grund av en felaktig kontrollsumma. Kontakta IT-administratören om du behöver hjälp."</string>
<string name="error_download_failed" msgid="3274283629837019452">"Det gick inte att hämta administrationsappen"</string>
<string name="error_package_invalid" msgid="555402554502033988">"Det gick inte att använda administratörsappen. Komponenter saknas eller appen har skadats. Kontakta IT-administratören om du behöver hjälp."</string>
<string name="error_installation_failed" msgid="2282903750318407285">"Det gick inte att installera administrationsappen"</string>
<string name="profile_owner_cancel_message" msgid="6868736915633023477">"Vill du avbryta konfigurationen?"</string>
<string name="profile_owner_cancel_cancel" msgid="4408725524311574891">"Nej"</string>
<string name="profile_owner_cancel_ok" msgid="5951679183850766029">"Ja"</string>
<string name="profile_owner_cancelling" msgid="5679573829145112822">"Avbryter …"</string>
<string name="work_profile_setup_later_title" msgid="9069148190226279892">"Vill du avbryta konfigureringen av profilen?"</string>
<string name="work_profile_setup_later_message" msgid="122069011117225292">"Du kan konfigurera jobbprofilen senare i organisationens app för enhetshantering"</string>
<string name="continue_button" msgid="7177918589510964446">"Fortsätt"</string>
<string name="work_profile_setup_stop" msgid="6772128629992514750">"Avsluta"</string>
<string name="dismiss" msgid="9009534756748565880">"Ignorera"</string>
<string name="profile_owner_info" msgid="8975319972303812298">"Jobbprofilen som du skapar hanteras och övervakas av organisationen. Villkor gäller."</string>
<string name="profile_owner_info_with_terms_headers" msgid="7373591910245655373">"Jobbprofilen som du skapar hanteras och övervakas av organisationen. Villkor från <xliff:g id="TERMS_HEADERS">%1$s</xliff:g> gäller."</string>
<string name="profile_owner_info_comp" msgid="9190421701126119142">"En profil skapas för jobbapparna. Profilen och resten av enheten hanteras och övervakas av organisationen. Villkor gäller."</string>
<string name="profile_owner_info_with_terms_headers_comp" msgid="2012766614492554556">"En profil skapas för jobbapparna. Profilen och resten av enheten hanteras och övervakas av organisationen. Villkor från <xliff:g id="TERMS_HEADERS">%1$s</xliff:g> gäller."</string>
<string name="device_owner_info" msgid="3716661456037934467">"Enheten hanteras, övervakas och skyddas av <xliff:g id="YOUR_ORGANIZATION">%1$s</xliff:g>. Villkor gäller. <xliff:g id="VIEW_TERMS">%2$s</xliff:g>"</string>
<string name="device_owner_info_with_terms_headers" msgid="1254243288669282977">"Enheten hanteras, övervakas och skyddas av <xliff:g id="YOUR_ORGANIZATION">%1$s</xliff:g>. Villkor från <xliff:g id="TERMS_HEADERS">%2$s</xliff:g> gäller. <xliff:g id="VIEW_TERMS">%3$s</xliff:g>"</string>
<string name="link_isnt_secure_and_cant_be_opened_until_device_setup_finished" msgid="1604497932637832657">"Detta är inte en säker länk. Den kan endast öppnas när enhetskonfigurationen är slutförd: <xliff:g id="LINK_RAW_TEST">%1$s</xliff:g>"</string>
<string name="contact_device_provider" msgid="2843488903902493030">"Kontakta din <xliff:g id="IT_ADMIN">%1$s</xliff:g> om du vill veta mer."</string>
<string name="if_questions_contact_admin" msgid="3509427015901582047">"Kontakta IT-administratören om du har frågor"</string>
<string name="setup_isnt_finished_contact_admin" msgid="8849644190723875952">"Konfigurationen har inte slutförts. Kontakta IT-administratören om du behöver hjälp."</string>
<string name="for_help_contact_admin" msgid="5922538077702487859">"Kontakta IT-administratören om du behöver hjälp"</string>
<string name="organization_admin" msgid="5975914478148511290">"IT-administratör"</string>
<string name="your_org_app_used" msgid="5336414768293540831">"Enheten hanteras och övervakas av <xliff:g id="YOUR_ORGANIZATION">%1$s</xliff:g> med hjälp av följande app:"</string>
<string name="your_organization_beginning" msgid="5952561489910967255">"organisationen"</string>
<string name="your_organization_middle" msgid="8288538158061644733">"organisationen"</string>
<string name="view_terms" msgid="7230493092383341605">"Visa användarvillkoren"</string>
<string name="accept_and_continue" msgid="1632679734918410653">"Godkänn och fortsätt"</string>
<string name="back" msgid="6455622465896147127">"Tillbaka"</string>
<string name="set_up_your_device" msgid="1896651520959894681">"Konfigurera enheten"</string>
<string name="info_anim_title_0" msgid="3285414600215959704">"Ändra ditt arbetssätt"</string>
<string name="info_anim_title_1" msgid="2657512519467714760">"Separata profiler för jobbrelaterade och personliga uppgifter"</string>
<string name="one_place_for_work_apps" msgid="2595597562302953960">"Alla jobbappar på samma ställe"</string>
<string name="info_anim_title_2" msgid="4629781398620470204">"Inaktivera jobb när du är klar"</string>
<string name="provisioning" msgid="4512493827019163451">"Certifikaten installeras"</string>
<string name="copying_certs" msgid="5697938664953550881">"CA-certifikat konfigureras"</string>
<string name="setup_profile" msgid="5573950582159698549">"Konfigurera profilen"</string>
<string name="profile_benefits_description" msgid="758432985984252636">"Om du använder en jobbprofil kan du hålla jobbrelaterade och privata uppgifter åtskilda"</string>
<string name="comp_profile_benefits_description" msgid="379837075456998273">"Om du använder en jobbprofil kan du ha alla jobbappar på ett ställe"</string>
<string name="setup_profile_encryption" msgid="5241291404536277038">"Konfigurera profilen. Kryptering"</string>
<string name="setup_profile_progress" msgid="7742718527853325656">"Konfigurera profilen. Visar förlopp"</string>
<string name="setup_device" msgid="6725265673245816366">"Konfigurera enheten"</string>
<string name="setup_device_encryption" msgid="7852944465414197103">"Konfigurera enheten. Kryptering"</string>
<string name="setup_device_progress" msgid="7035335208571175393">"Konfigurera enheten. Visar förlopp"</string>
<string name="learn_more_label" msgid="2723716758654655009">"Knappen Läs mer"</string>
<string name="mdm_icon_label" msgid="3399134595549660561">"Ikonen <xliff:g id="ICON_LABEL">%1$s</xliff:g>"</string>
<string name="section_heading" msgid="3924666803774291908">"Rubrik på avsnittet <xliff:g id="SECTION_HEADING">%1$s</xliff:g>."</string>
<string name="section_content" msgid="8875502515704374394">"Innehåll i avsnittet <xliff:g id="SECTION_HEADING">%1$s</xliff:g>: <xliff:g id="SECTION_CONTENT">%2$s</xliff:g>"</string>
<string name="expand" msgid="37188292156131304">"Utöka"</string>
<string name="collapse" msgid="7817530505064432580">"Komprimera"</string>
<string name="access_list_of_links" msgid="7094123315959323372">"Få åtkomst till en lista över länkar"</string>
<string name="access_links" msgid="7991363727326168600">"Få åtkomst till länkar"</string>
<string name="access_terms" msgid="1982500872249763745">"Åtkomst till villkor"</string>
<string name="read_terms" msgid="1745011123626640728">"Läs villkoren"</string>
<string name="close_list" msgid="9053538299788717597">"Stäng listan"</string>
<string name="cancel_setup_and_factory_reset_dialog_title" msgid="5416045931532004811">"Vill du avsluta och återställa enheten?"</string>
<string name="cancel_setup_and_factory_reset_dialog_msg" msgid="808442439937994485">"Om du avslutar konfigurationen återställs enheten till standardinställningarna och startskärmen visas igen."</string>
<string name="cancel_setup_and_factory_reset_dialog_cancel" msgid="2810966091829264727">"Avbryt"</string>
<string name="cancel_setup_and_factory_reset_dialog_ok" msgid="7168008267496150529">"Återställ enheten"</string>
<string name="join_two_items" msgid="6110273439759895837">"<xliff:g id="FIRST_ITEM">%1$s</xliff:g> och <xliff:g id="SECOND_ITEM">%2$s</xliff:g>"</string>
<string name="join_many_items_last" msgid="7469666990442158802">"<xliff:g id="ALL_BUT_LAST_ITEM">%1$s</xliff:g> och <xliff:g id="LAST_ITEM_0">%2$s</xliff:g>"</string>
<string name="join_many_items_first" msgid="8365482726853276608">"<xliff:g id="FIRST_ITEM">%1$s</xliff:g>, <xliff:g id="ALL_BUT_FIRST_AND_LAST_ITEM">%2$s</xliff:g>"</string>
<string name="join_many_items_middle" msgid="8569294838319639963">"<xliff:g id="ADDED_ITEM">%1$s</xliff:g>, <xliff:g id="REST_OF_ITEMS">%2$s</xliff:g>"</string>
<string name="take_a_few_minutes" msgid="6282806501305322838">"Det kan ta några minuter"</string>
<string name="work_profile_description" msgid="8524116010729569213">"Dina jobbappar sparas i den här profilen och hanteras av organisationen"</string>
<string name="device_owner_description" msgid="168013145812679664">"Enheten skyddas och hanteras av organisationen"</string>
<string name="setup_provisioning_header" msgid="4282483198266806271">"Konfigurationen av jobbenheten förbereds …"</string>
<string name="setup_provisioning_header_description" msgid="2567041263563823566">"Konfigurerar administrationsappen"</string>
<string name="set_up_everything_else" msgid="4407706086957916501">"Konfigurera resten"</string>
<string name="now_lets_set_up_everything_else" msgid="5829716209795747105">"Lägg till ett personligt konto och få ut mer av enheten"</string>
<string name="now_lets_set_up_everything_else_explanation" msgid="2730458857511288697">"Nu när din jobbprofil är klar kan du även lägga till ett personligt Google-konto som du kan komma åt appar och innehåll med."</string>
<string name="brand_screen_header" msgid="8865808542690116648">"Enheten ägs av din organisation"</string>
<string name="brand_screen_subheader" msgid="7664792208784456436">"Mobilen hanteras och övervakas med hjälp av följande app"</string>
<string name="downloading_administrator_header" msgid="8660294318893902915">"Jobbkonfigurationen förbereds …"</string>
<string name="work_profile_provisioning_accept_header_post_suw" msgid="1353127953275291089">"Konfigurera jobbprofilen"</string>
<string name="work_profile_provisioning_step_1_header" msgid="7914961694921466366">"Jobbappar lagras i din jobbprofil"</string>
<string name="work_profile_provisioning_step_2_header" msgid="6001172190404670248">"Pausa dina jobbappar när du har jobbat klart för dagen"</string>
<string name="work_profile_provisioning_step_3_header" msgid="4316106639726774330">"Data i jobbprofilen är synlig för IT-administratören"</string>
<string name="work_profile_provisioning_progress_label" msgid="2627905308998389193">"Konfigurerar jobbprofilen …"</string>
<string name="work_profile_provisioning_summary" msgid="3436190271657388747">"Jobbappar lagras i din jobbprofil. Du kan pausa dina jobbappar när du har jobbat klart för dagen. Data i jobbprofilen är synlig för IT-administratören."</string>
<string name="fully_managed_device_provisioning_accept_header" msgid="2944032660440403130">"Sätt igång att konfigurera jobbenheten"</string>
<string name="fully_managed_device_provisioning_step_1_header" msgid="6396274703116708592">"Ha jobbapparna nära till hands"</string>
<string name="fully_managed_device_provisioning_step_2_header" msgid="7165472083121590030">"Enheten är inte privat"</string>
<string name="fully_managed_device_provisioning_step_2_subheader" msgid="2848998570491578119">"IT-administratören kanske kan visa din aktivitet och data på enheten."</string>
<string name="fully_managed_device_provisioning_progress_label" msgid="3925516135130021966">"Konfigurerar enheten …"</string>
<string name="fully_managed_device_provisioning_summary" msgid="1176062866187662479">"Få enkelt åtkomst till dina jobbappar på den här enheten. Enheten är inte privat, så IT-administratören kanske kan se din aktivitet och data på enheten. Kontakta IT-administratören om du vill veta mer."</string>
<string name="cope_provisioning_step_1_header" msgid="1945759718804756423">"Jobbappar i jobbprofilen hanteras av IT-administratören"</string>
<string name="cope_provisioning_step_2_header" msgid="2388399739294883042">"Privata appar lagras för sig och syns inte bland jobbapparna"</string>
<string name="cope_provisioning_step_3_header" msgid="7161795433847296201">"IT-administratören kan styra denna enhet och blockera appar"</string>
<string name="cope_provisioning_summary" msgid="993014104601034878">"Jobbappar lagras i jobbprofilen och hanteras av IT-administratören. Privata appar lagras för sig och är inte synliga för jobbapparna. IT-administratören kan styra den här enheten och blockera vissa appar."</string>
<string name="just_a_sec" msgid="6244676028626237220">"Ett ögonblick …"</string>
<string name="fully_managed_device_provisioning_privacy_title" msgid="4017627906103556021">"Sekretesspåminnelse"</string>
<string name="fully_managed_device_provisioning_privacy_body" msgid="2219074604343348608">"IT-administratören kanske kan se din aktivitet och data på enheten"</string>
<string name="device_provisioning_finished" msgid="3981783240592092906">"Enheten är klar att användas."</string>
<string name="done" msgid="7755227776955952318">"Klart"</string>
<string name="financed_device_screen_header" msgid="7890706080917322376">"Den här enheten köptes från <xliff:g id="CREDITOR_NAME">%1$s</xliff:g> på avbetalning"</string>
<string name="creditor_capabilities_header" msgid="6217362648469323253">"<xliff:g id="CREDITOR_NAME">%1$s</xliff:g> kan göra följande:"</string>
<string name="install_creditor_app_description" msgid="6159751782301108878">"installera <xliff:g id="CREDITOR_NAME">%1$s</xliff:g>-appen så att du kan göra betalningar för enheten"</string>
<string name="lock_device_description" msgid="2940362560732989166">"begränsa åtkomsten till enheten om du inte gör betalningar."</string>
</resources>