blob: df7ef6ebd13355934f018ecd1ce670209cd06e67 [file] [log] [blame]
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!--
/**
* Copyright (C) 2014 The Android Open Source Project
*
* Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License");
* you may not use this file except in compliance with the License.
* You may obtain a copy of the License at
*
* http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
*
* Unless required by applicable law or agreed to in writing, software
* distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS,
* WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.
* See the License for the specific language governing permissions and
* limitations under the License.
*/
-->
<resources xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
xmlns:xliff="urn:oasis:names:tc:xliff:document:1.2">
<string name="app_label" msgid="1527793174155125990">"Настройване на служебен потребителски профил"</string>
<string name="provisioning_error_title" msgid="6320515739861578118">"Ами сега!"</string>
<string name="setup_work_profile" msgid="1468934631731845267">"Настройване на служебен потребителски профил"</string>
<string name="company_controls_workspace" msgid="2808025277267917221">"Организацията ви контролира този потребителски профил и се грижи за сигурността му. Вие управлявате всичко останало на устройството си."</string>
<string name="company_controls_device" msgid="8230957518758871390">"Организацията ви ще управлява това устройство и ще се грижи за сигурността му."</string>
<string name="the_following_is_your_mdm" msgid="6613658218262376404">"Следното приложение ще трябва да има достъп до този потребителски профил:"</string>
<string name="the_following_is_your_mdm_for_device" msgid="6717973404364414816">"Следното приложение ще управлява устройството ви:"</string>
<string name="next" msgid="1004321437324424398">"Напред"</string>
<string name="setting_up_workspace" msgid="7862472373642601041">"Служебният потребителски профил се настройва…"</string>
<string name="admin_has_ability_to_monitor_profile" msgid="7051310668406162979">"Системният ви администратор може да наблюдава и управлява настройките, корпоративния достъп, приложенията, разрешенията и данните, свързани с този потребителски профил, включително активността ви в мрежата, както и информацията за местоположението на устройството ви, историята на обажданията и тази на търсенията на контакти.<xliff:g id="LINE_BREAK">&lt;br&gt;&lt;br&gt;</xliff:g>Обърнете се към системния си администратор за повече информация, включително относно правилата за поверителност на организацията ви."</string>
<string name="admin_has_ability_to_monitor_device" msgid="6303112630697870695">"Системният ви администратор може да наблюдава и управлява настройките, корпоративния достъп, приложенията, разрешенията и данните, свързани с това устройство, включително активността ви в мрежата, както и информацията за местоположението на устройството ви, историята на обажданията и тази на търсенията на контакти.<xliff:g id="LINE_BREAK">&lt;br&gt;&lt;br&gt;</xliff:g>Обърнете се към системния си администратор за повече информация, включително относно правилата за поверителност на организацията ви."</string>
<string name="theft_protection_disabled_warning" msgid="3708092473574738478">"За да използвате функциите за защита при кражба, трябва да имате парола като опция за заключване на екрана на устройството си."</string>
<string name="contact_your_admin_for_more_info" msgid="9209568156969966347">"Обърнете се към системния си администратор за повече информация, включително относно правилата за поверителност на организацията ви."</string>
<string name="learn_more_link" msgid="3012495805919550043">"Научете повече"</string>
<string name="cancel_setup" msgid="2949928239276274745">"Отказ"</string>
<string name="ok_setup" msgid="4593707675416137504">"OK"</string>
<string name="user_consent_msg" msgid="8820951802130353584">"Приемам"</string>
<string name="url_error" msgid="5958494012986243186">"Тази връзка не може да се покаже."</string>
<string name="terms" msgid="8295436105384703903">"Условия"</string>
<string name="work_profile_info" msgid="5433388376309583996">"Информация за служебния потребителски профил"</string>
<string name="managed_device_info" msgid="1529447646526616811">"Информация за управляваното устройство"</string>
<string name="default_managed_profile_name" msgid="5370257687074907055">"Служебен потребителски профил"</string>
<string name="default_first_meat_user_name" msgid="7540515892748490540">"Основен потребител"</string>
<string name="delete_profile_title" msgid="2841349358380849525">"Да се изтрие ли съществуващият потребителски профил?"</string>
<string name="opening_paragraph_delete_profile" msgid="4913885310795775967">"Вече имате служебен потребителски профил. Той се управлява посредством следното приложение:"</string>
<string name="read_more_delete_profile" msgid="7789171620401666343">"Преди да продължите, "<a href="#read_this_link">"прочетете това"</a>"."</string>
<string name="sure_you_want_to_delete_profile" msgid="6927697984573575564">"Ако продължите, всички приложения и данни в този потребителски профил ще бъдат изтрити."</string>
<string name="delete_profile" msgid="2299218578684663459">"Изтриване"</string>
<string name="cancel_delete_profile" msgid="5155447537894046036">"Отказ"</string>
<string name="encrypt_device_text_for_profile_owner_setup" msgid="7828515754696057140">"За да настроите служебния си потребителски профил, трябва да шифровате устройството си. Това може да отнеме известно време."</string>
<string name="encrypt_device_text_for_device_owner_setup" msgid="5194673142404735676">"За да настроите устройството, първо трябва да го шифровате. Това може да отнеме известно време."</string>
<string name="encrypt_this_device_question" msgid="8719916619866892601">"Шифроване на у-вото?"</string>
<string name="encrypt" msgid="1749320161747489212">"Шифроване"</string>
<string name="continue_provisioning_notify_title" msgid="5191449100153186648">"Шифроването завърши"</string>
<string name="continue_provisioning_notify_text" msgid="1066841819786425980">"Докоснете, за да продължите с настройването на служебния си потребителски профил"</string>
<string name="managed_provisioning_error_text" msgid="7063621174570680890">"Служебният ви потребителски профил не можа да се настрои. Свържете се с отдела си за информационни технологии или опитайте отново по-късно."</string>
<string name="cant_add_work_profile" msgid="9217268909964154934">"Служебният потребителски профил не може да се добави"</string>
<string name="cant_replace_or_remove_work_profile" msgid="7861054306792698290">"Служебният потребителски профил не може да бъде заменен или премахнат"</string>
<string name="work_profile_cant_be_added_contact_admin" msgid="5393019630297157418">"Не можете да добавите служебен потребителски профил към това устройство. Ако имате въпроси, обърнете се към системния си администратор."</string>
<string name="change_device_launcher" msgid="4523563368433637980">"Промяна на стартовия панел на устройството"</string>
<string name="launcher_app_cant_be_used_by_work_profile" msgid="3524366082000739743">"Това приложение за стартов панел не може да се използва от служебния ви потребителски профил"</string>
<string name="cancel_provisioning" msgid="3408069559452653724">"Отказ"</string>
<string name="pick_launcher" msgid="4257084827403983845">"OK"</string>
<string name="user_setup_incomplete" msgid="6494920045526591079">"Настройването на потребителя не е завършено"</string>
<string name="default_owned_device_username" msgid="3915120202811807955">"Потребител на служебното устройство"</string>
<string name="setup_work_device" msgid="6003988351437862369">"Служебното устройство се настройва…"</string>
<string name="progress_data_process" msgid="1707745321954672971">"Данните за настройването се обработват…"</string>
<string name="progress_connect_to_wifi" msgid="472251154628863539">"Установява се връзка с Wi-Fi…"</string>
<string name="progress_connect_to_mobile_network" msgid="3852054186860657088">"Установява се връзка с мобилната мрежа…"</string>
<string name="progress_download" msgid="3522436271691064624">"Приложението за администриране се изтегля…"</string>
<string name="progress_install" msgid="2258045670385866183">"Приложението за администриране се инсталира…"</string>
<string name="progress_delete_non_required_apps" msgid="7633458399262691256">"Незадълж. системни приложения се премахват…"</string>
<string name="progress_finishing_touches" msgid="9037776404089697198">"Нанасят се завършващите щрихи…"</string>
<string name="progress_set_owner" msgid="8214062820093757961">"Собственикът на устройството се задава…"</string>
<string name="progress_initialize" msgid="1104643492713424939">"Устройството се подготвя за работа…"</string>
<string name="device_doesnt_allow_encryption_contact_admin" msgid="5124643338424539794">"Това устройство не позволява шифроване, което е необходимо за настройването. За помощ се обърнете към системния си администратор."</string>
<string name="stop_setup_reset_device_question" msgid="7547191251522623210">"Искате ли да спрете настройването и да възстановите фабричните настройки на устройството?"</string>
<string name="this_will_reset_take_back_first_screen" msgid="4623290347188404725">"С това действие ще се възстановят фабричните настройки на устройството ви и ще се върнете на първия екран"</string>
<string name="device_owner_cancel_message" msgid="2529288571742712065">"Искате ли да спрете настройването и да изтриете данните на устройството си?"</string>
<string name="device_owner_cancel_cancel" msgid="1052951540909389275">"Отказ"</string>
<string name="device_owner_error_ok" msgid="2002250763093787051">"OK"</string>
<string name="reset" msgid="6467204151306265796">"Нулиране"</string>
<string name="cant_set_up_profile" msgid="4341825293970158436">"Потребителският профил не може да се настрои"</string>
<string name="cant_set_up_device" msgid="4120090138983350714">"Устройството не може да се настрои"</string>
<string name="couldnt_set_up_device" msgid="5137950404283642302">"Устройството не можа да се настрои. За помощ се обърнете към системния си администратор."</string>
<string name="contact_your_admin_for_help" msgid="2009904021552323731">"За помощ се обърнете към системния си администратор"</string>
<string name="device_already_set_up" msgid="507881934487140294">"Устройството вече е настроено"</string>
<string name="error_wifi" msgid="1850288843966836571">"Не можа да се установи връзка с Wi-Fi мрежата"</string>
<string name="device_has_reset_protection_contact_admin" msgid="2662050020376475656">"На това устройство е включена функцията за защита срещу възстановяване на фабричните настройки. За помощ се обърнете към системния си администратор."</string>
<string name="frp_clear_progress_title" msgid="8628074089458234965">"Изтрива се"</string>
<string name="frp_clear_progress_text" msgid="1740164332830598827">"Моля, изчакайте..."</string>
<string name="error_hash_mismatch" msgid="1145488923243178454">"Приложението за администриране не можа да се използва поради грешка в контролната сума. За помощ се обърнете към системния си администратор."</string>
<string name="error_download_failed" msgid="3274283629837019452">"Приложението за администриране не можа да се изтегли"</string>
<string name="error_package_invalid" msgid="555402554502033988">"Приложението за администриране не може да се използва. В него липсват компоненти или то е повредено. За помощ се обърнете към системния си администратор."</string>
<string name="error_installation_failed" msgid="2282903750318407285">"Приложението за администриране не можа да се инсталира"</string>
<string name="profile_owner_cancel_message" msgid="6868736915633023477">"Да се спре ли настройването?"</string>
<string name="profile_owner_cancel_cancel" msgid="4408725524311574891">"Не"</string>
<string name="profile_owner_cancel_ok" msgid="5951679183850766029">"Да"</string>
<string name="profile_owner_cancelling" msgid="5679573829145112822">"Анулира се…"</string>
<string name="work_profile_setup_later_title" msgid="9069148190226279892">"Да се спре ли настройването на потр. профил?"</string>
<string name="work_profile_setup_later_message" msgid="122069011117225292">"Можете да настроите служебния си потребителски профил по-късно от приложението на организацията ви за управление на устройствата"</string>
<string name="continue_button" msgid="7177918589510964446">"Напред"</string>
<string name="work_profile_setup_stop" msgid="6772128629992514750">"Спиране"</string>
<string name="dismiss" msgid="9009534756748565880">"Отхвърляне"</string>
<string name="profile_owner_info" msgid="8975319972303812298">"На път сте да създадете служебен потребителски профил, който ще се управлява и наблюдава от организацията ви. В сила са Общите условия."</string>
<string name="profile_owner_info_with_terms_headers" msgid="7373591910245655373">"На път сте да създадете служебен потребителски профил, който ще се управлява и наблюдава от организацията ви. В сила са Общите условия на <xliff:g id="TERMS_HEADERS">%1$s</xliff:g>."</string>
<string name="profile_owner_info_comp" msgid="9190421701126119142">"За служебните ви приложения ще бъде създаден потребителски профил. Той и останалата част от устройството ви ще се управляват и наблюдават от организацията ви. В сила са Общите условия."</string>
<string name="profile_owner_info_with_terms_headers_comp" msgid="2012766614492554556">"За служебните ви приложения ще бъде създаден потребителски профил. Той и останалата част от устройството ви ще се управляват и наблюдават от организацията ви. Ще са в сила Общите условия на <xliff:g id="TERMS_HEADERS">%1$s</xliff:g>."</string>
<string name="device_owner_info" msgid="3716661456037934467">"Това устройство ще се управлява, наблюдава и поддържа защитено от <xliff:g id="YOUR_ORGANIZATION">%1$s</xliff:g>. В сила са Общите условия. <xliff:g id="VIEW_TERMS">%2$s</xliff:g>"</string>
<string name="device_owner_info_with_terms_headers" msgid="1254243288669282977">"Това устройство ще се управлява, наблюдава и поддържа защитено от <xliff:g id="YOUR_ORGANIZATION">%1$s</xliff:g>. В сила са Общите условия на <xliff:g id="TERMS_HEADERS">%2$s</xliff:g>. <xliff:g id="VIEW_TERMS">%3$s</xliff:g>"</string>
<string name="link_isnt_secure_and_cant_be_opened_until_device_setup_finished" msgid="1604497932637832657">"Тази връзка не е надеждна и не може да бъде отворена, докато настройването на устройството не завърши: <xliff:g id="LINK_RAW_TEST">%1$s</xliff:g>"</string>
<string name="contact_device_provider" msgid="2843488903902493030">"За да научите повече, обърнете се към <xliff:g id="IT_ADMIN">%1$s</xliff:g>."</string>
<string name="if_questions_contact_admin" msgid="3509427015901582047">"Ако имате въпроси, обърнете се към системния си администратор"</string>
<string name="setup_isnt_finished_contact_admin" msgid="8849644190723875952">"Настройването не е завършено. За помощ се обърнете към системния си администратор."</string>
<string name="for_help_contact_admin" msgid="5922538077702487859">"За помощ се обърнете към системния си администратор"</string>
<string name="organization_admin" msgid="5975914478148511290">"Системен администратор"</string>
<string name="your_org_app_used" msgid="5336414768293540831">"<xliff:g id="YOUR_ORGANIZATION">%1$s</xliff:g> ще управлява и наблюдава това устройство посредством следното приложение:"</string>
<string name="your_organization_beginning" msgid="5952561489910967255">"Организацията ви"</string>
<string name="your_organization_middle" msgid="8288538158061644733">"организацията ви"</string>
<string name="view_terms" msgid="7230493092383341605">"Преглед на условията"</string>
<string name="accept_and_continue" msgid="1632679734918410653">"Приемам и продълж."</string>
<string name="back" msgid="6455622465896147127">"Назад"</string>
<string name="set_up_your_device" msgid="1896651520959894681">"Настройване на устройството ви"</string>
<string name="info_anim_title_0" msgid="3285414600215959704">"Променете начина, по който работите"</string>
<string name="info_anim_title_1" msgid="2657512519467714760">"Отделяне на служебните данни от личните"</string>
<string name="one_place_for_work_apps" msgid="2595597562302953960">"Едно място за служебните приложения"</string>
<string name="info_anim_title_2" msgid="4629781398620470204">"Когато сте готови, изключете служебните приложения"</string>
<string name="provisioning" msgid="4512493827019163451">"Сертификатите се предоставят"</string>
<string name="copying_certs" msgid="5697938664953550881">"Сертификатите от сертиф. органи се настройват"</string>
<string name="setup_profile" msgid="5573950582159698549">"Настройте потребителския си профил"</string>
<string name="profile_benefits_description" msgid="758432985984252636">"С използването на служебен потребителски профил можете да отделите служебните от личните данни"</string>
<string name="comp_profile_benefits_description" msgid="379837075456998273">"С използването на служебен потребителски профил можете да съхранявате служебните си приложения на едно място"</string>
<string name="setup_profile_encryption" msgid="5241291404536277038">"Настройване на потребителския ви профил. Шифроване"</string>
<string name="setup_profile_progress" msgid="7742718527853325656">"Настройване на потребителския ви профил. Показва се ходът"</string>
<string name="setup_device" msgid="6725265673245816366">"Настройване на устройството ви"</string>
<string name="setup_device_encryption" msgid="7852944465414197103">"Настройване на устройството ви. Шифроване"</string>
<string name="setup_device_progress" msgid="7035335208571175393">"Настройване на устройството ви. Показва се ходът"</string>
<string name="learn_more_label" msgid="2723716758654655009">"бутон „Научете повече“"</string>
<string name="mdm_icon_label" msgid="3399134595549660561">"икона за <xliff:g id="ICON_LABEL">%1$s</xliff:g>"</string>
<string name="section_heading" msgid="3924666803774291908">"Заглавие на секцията „<xliff:g id="SECTION_HEADING">%1$s</xliff:g>“."</string>
<string name="section_content" msgid="8875502515704374394">"Съдържание на секцията „<xliff:g id="SECTION_HEADING">%1$s</xliff:g>“: <xliff:g id="SECTION_CONTENT">%2$s</xliff:g>"</string>
<string name="expand" msgid="37188292156131304">"Разгъване"</string>
<string name="collapse" msgid="7817530505064432580">"Свиване"</string>
<string name="access_list_of_links" msgid="7094123315959323372">"Достъп до списък с връзки"</string>
<string name="access_links" msgid="7991363727326168600">"Достъп до връзки"</string>
<string name="access_terms" msgid="1982500872249763745">"Общи условия: Достъп"</string>
<string name="read_terms" msgid="1745011123626640728">"Общи условия: Четене"</string>
<string name="close_list" msgid="9053538299788717597">"Затваряне на списъка"</string>
<string name="cancel_setup_and_factory_reset_dialog_title" msgid="5416045931532004811">"Прекр. на настр. и възст. на фабр. настройки?"</string>
<string name="cancel_setup_and_factory_reset_dialog_msg" msgid="808442439937994485">"С прекратяването на настройването ще се възстановят фабричните настройки на устройството ви и ще се върнете на първия екран."</string>
<string name="cancel_setup_and_factory_reset_dialog_cancel" msgid="2810966091829264727">"Отказ"</string>
<string name="cancel_setup_and_factory_reset_dialog_ok" msgid="7168008267496150529">"Нулиране на устройството"</string>
<string name="join_two_items" msgid="6110273439759895837">"<xliff:g id="FIRST_ITEM">%1$s</xliff:g> и <xliff:g id="SECOND_ITEM">%2$s</xliff:g>"</string>
<string name="join_many_items_last" msgid="7469666990442158802">"<xliff:g id="ALL_BUT_LAST_ITEM">%1$s</xliff:g> и <xliff:g id="LAST_ITEM_0">%2$s</xliff:g>"</string>
<string name="join_many_items_first" msgid="8365482726853276608">"<xliff:g id="FIRST_ITEM">%1$s</xliff:g>, <xliff:g id="ALL_BUT_FIRST_AND_LAST_ITEM">%2$s</xliff:g>"</string>
<string name="join_many_items_middle" msgid="8569294838319639963">"<xliff:g id="ADDED_ITEM">%1$s</xliff:g>, <xliff:g id="REST_OF_ITEMS">%2$s</xliff:g>"</string>
<string name="take_a_few_minutes" msgid="6282806501305322838">"Това може да отнеме няколко минути"</string>
<string name="work_profile_description" msgid="8524116010729569213">"Служебните ви приложения ще бъдат съхранявани в този потребителски профил и ще бъдат управлявани от организацията ви"</string>
<string name="device_owner_description" msgid="168013145812679664">"Това устройство ще се управлява от организацията ви и тя ще се грижи за сигурността му"</string>
<string name="setup_provisioning_header" msgid="4282483198266806271">"Настройването на служебното устройство се подготвя…"</string>
<string name="setup_provisioning_header_description" msgid="2567041263563823566">"Приложението за администриране се настройва"</string>
<string name="set_up_everything_else" msgid="4407706086957916501">"Настройване на всичко останало"</string>
<string name="now_lets_set_up_everything_else" msgid="2905102208584231894">"Сега нека да настроим всичко останало"</string>
<string name="brand_screen_header" msgid="8865808542690116648">"Това устройство принадлежи на организацията ви"</string>
<string name="brand_screen_subheader" msgid="7664792208784456436">"Следното приложение ще се използва за управление и наблюдение на този телефон"</string>
<string name="downloading_administrator_header" msgid="8660294318893902915">"Настройването на служебен профил се подготвя…"</string>
<string name="work_profile_provisioning_accept_header" msgid="462916780311392444">"Първо, нека да настроим служебния ви потребителски профил"</string>
<string name="work_profile_provisioning_accept_header_post_suw" msgid="1353127953275291089">"Да настроим служебния ви потребителски профил"</string>
<string name="work_profile_provisioning_step_1_header" msgid="7914961694921466366">"Служебните приложения се съхраняват в служебния ви потребителски профил"</string>
<string name="work_profile_provisioning_step_2_header" msgid="6001172190404670248">"Поставяйте служебните приложения на пауза, когато приключите работата за деня"</string>
<string name="work_profile_provisioning_step_3_header" msgid="7495564624887776704">"Само данните в служебния ви потребителски профил са видими за системния ви администратор"</string>
<string name="work_profile_provisioning_progress_label" msgid="2627905308998389193">"Служебният ви потребителски профил се настройва…"</string>
<string name="work_profile_provisioning_summary" msgid="3917907344897144246">"Служебните приложения се съхраняват в служебния ви потребителски профил. Можете да ги поставите на пауза, когато приключите работата за деня. Само данните в служебния ви потребителски профил са видими за системния ви администратор."</string>
<string name="fully_managed_device_provisioning_accept_header" msgid="2944032660440403130">"Да настроим служебното ви устройство"</string>
<string name="fully_managed_device_provisioning_step_1_header" msgid="6396274703116708592">"Лесен достъп до служебните ви приложения"</string>
<string name="fully_managed_device_provisioning_step_2_header" msgid="7165472083121590030">"Това устройство не е лично"</string>
<string name="fully_managed_device_provisioning_step_2_subheader" msgid="2848998570491578119">"Системният ви администратор може да преглежда данните и активността ви на това устройство."</string>
<string name="fully_managed_device_provisioning_progress_label" msgid="3925516135130021966">"Устройството ви се настройва…"</string>
<string name="fully_managed_device_provisioning_summary" msgid="1176062866187662479">"Използвайте това устройство за лесен достъп до служебните приложения. Устройството не е лично, така че системният ви администратор може да преглежда данните и активността ви. За да научите повече, обърнете се към него."</string>
<string name="fully_managed_device_provisioning_privacy_title" msgid="4017627906103556021">"Напомняне за поверителността"</string>
<string name="fully_managed_device_provisioning_privacy_body" msgid="2219074604343348608">"Системният ви администратор може да преглежда данните и активността ви на това устройство"</string>
<string name="device_provisioning_finished" msgid="3981783240592092906">"Устройството ви е готово за работа!"</string>
<string name="done" msgid="7755227776955952318">"Готово"</string>
</resources>