blob: fc3c4a8cc441b2ad5b35f1d576e0de25344c4d2d [file] [log] [blame]
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!--
/*
* Copyright (C) 2008 The Android Open Source Project
*
* Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License");
* you may not use this file except in compliance with the License.
* You may obtain a copy of the License at
*
* http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
*
* Unless required by applicable law or agreed to in writing, software
* distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS,
* WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.
* See the License for the specific language governing permissions and
* limitations under the License.
*/
-->
<resources xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
xmlns:xliff="urn:oasis:names:tc:xliff:document:1.2">
<string name="app_name" msgid="649227358658669779">"Launcher3"</string>
<string name="folder_name" msgid="7371454440695724752"></string>
<string name="work_folder_name" msgid="3753320833950115786">"कार्य"</string>
<string name="activity_not_found" msgid="8071924732094499514">"अनुप्रयोग स्थापित छैन।"</string>
<string name="activity_not_available" msgid="7456344436509528827">"अनुप्रयोग उपलब्ध छैन"</string>
<string name="safemode_shortcut_error" msgid="9160126848219158407">"सुरक्षित मोडमा डाउनलोड गरेको अनुप्रयोग अक्षम गरिएको छ"</string>
<string name="safemode_widget_error" msgid="4863470563535682004">"सुरक्षित मोडमा विगेटहरू अक्षम गरियो"</string>
<string name="long_press_widget_to_add" msgid="7699152356777458215">"एउटा विजेटलाई टिप्नको लागि टच गरेर होल्ड गर्नुहोस्।"</string>
<string name="long_accessible_way_to_add" msgid="4289502106628154155">"विजेटलाई छान्न वा अनुकूलन कार्यहरू प्रयोग गर्न डबल ट्याप गरी होल्ड गर्नुहोस्।"</string>
<string name="widget_dims_format" msgid="2370757736025621599">"%1$d × %2$d"</string>
<string name="all_apps_search_bar_hint" msgid="6705987535534678581">"अनुप्रयोगहरू खोज्नुहोस्..."</string>
<string name="all_apps_loading_message" msgid="7557140873644765180">"अनुप्रयोगहरू लोड गरिँदै..."</string>
<string name="all_apps_no_search_results" msgid="6332185285860416787">"\"<xliff:g id="QUERY">%1$s</xliff:g>\" सँग मिल्दो कुनै अनुप्रयोगहरू फेला परेनन्"</string>
<string name="all_apps_search_market_message" msgid="1366263386197059176">"थप अनुप्रयोगहरू खोज्नुहोस्"</string>
<string name="out_of_space" msgid="4691004494942118364">"यो गृह स्क्रिनमा कुनै थप ठाउँ छैन।"</string>
<string name="hotseat_out_of_space" msgid="7448809638125333693">"मनपर्ने ट्रे अब कुनै ठाँउ छैन"</string>
<string name="all_apps_button_label" msgid="9110807029020582876">"अनुप्रयोगहरू"</string>
<string name="all_apps_home_button_label" msgid="252062713717058851">"गृह"</string>
<string name="remove_drop_target_label" msgid="7812859488053230776">"हटाउनुहोस्"</string>
<string name="uninstall_drop_target_label" msgid="4722034217958379417">"विस्थापित गर्नुहोस्"</string>
<string name="app_info_drop_target_label" msgid="692894985365717661">"अनुप्रयोग जानकारी"</string>
<string name="permlab_install_shortcut" msgid="5632423390354674437">"सर्टकट स्थापना गर्नेहोस्"</string>
<string name="permdesc_install_shortcut" msgid="923466509822011139">"प्रयोगकर्ताको हस्तक्षेप बिना एउटा अनुप्रयोगलाई सर्टकटमा थप्नको लागि अनुमति दिनुहोस्।"</string>
<string name="permlab_read_settings" msgid="1941457408239617576">"गृह सेटिङहरू र सर्टकटहरू पढ्नुहोस्"</string>
<string name="permdesc_read_settings" msgid="5833423719057558387">"गृहमा एउटा अनुप्रयोगलाई सेटिङहरू र सर्टकटहरू पढ्न अनुमति दिनुहोस्।"</string>
<string name="permlab_write_settings" msgid="3574213698004620587">"गृह सेटिङहरू र सर्टकटहरू लेख्नुहोस्"</string>
<string name="permdesc_write_settings" msgid="5440712911516509985">"गृहमा एउटा अनुप्रयोगलाई सेटिङ र सर्टकट बदल्न अनुमति दिनुहोस्।"</string>
<string name="msg_no_phone_permission" msgid="9208659281529857371">"<xliff:g id="APP_NAME">%1$s</xliff:g> ले फोन कलहरू गर्न अनुमति छैन"</string>
<string name="gadget_error_text" msgid="6081085226050792095">"समस्या लोडिङ गर्ने विजेट"</string>
<string name="gadget_setup_text" msgid="8274003207686040488">"सेटअप"</string>
<string name="uninstall_system_app_text" msgid="4172046090762920660">"यो प्रणाली अनुप्रयोग हो र यसलाई स्थापना रद्द गर्न सकिँदैन।"</string>
<string name="folder_hint_text" msgid="6617836969016293992">"बेनाम फोल्डर"</string>
<string name="default_scroll_format" msgid="7475544710230993317">"पृष्ठ %2$d को %1$d"</string>
<string name="workspace_scroll_format" msgid="8458889198184077399">"गृह स्क्रिन %1$d को %2$d"</string>
<string name="workspace_new_page" msgid="257366611030256142">"नयाँ गृह स्क्रिन पृष्ठ"</string>
<string name="first_run_cling_title" msgid="2459738000155917941">"स्वागतम्"</string>
<string name="migration_cling_title" msgid="9181776667882933767">"तपाईँको अनुप्रयोग आईकनको प्रतिलिप गर्नुहोस्"</string>
<string name="migration_cling_description" msgid="2752413805582227644">"आफ्नो पुरानो गृह स्क्रीनबाट अाईकन र फोल्डरहरू आयात गर्नुहोस्?"</string>
<string name="migration_cling_copy_apps" msgid="946331230090919440">"ICONS प्रतिलिप गर्नुहोस्"</string>
<string name="migration_cling_use_default" msgid="2626475813981258626">"START FRESH"</string>
<string name="workspace_cling_longpress_title" msgid="9173998993909018310">"वालपेपर, विजेट तथा सेटिङहरू"</string>
<string name="workspace_cling_longpress_description" msgid="4119994475505235248">"अनुकूलन गर्न पृष्ठभूमिलाई छुनुहोस् र होल्ड गर्नुहोस्"</string>
<string name="workspace_cling_longpress_dismiss" msgid="368660286867640874">"बुँझें"</string>
<string name="folder_opened" msgid="94695026776264709">"फोल्डर खुल्यो <xliff:g id="WIDTH">%1$d</xliff:g> बाट <xliff:g id="HEIGHT">%2$d</xliff:g>"</string>
<string name="folder_tap_to_close" msgid="4625795376335528256">"फोल्डरलाई बन्द गर्न ट्याप गर्नुहोस्"</string>
<string name="folder_tap_to_rename" msgid="4017685068016979677">"पुनःनामाकरणलाई सुरक्षित गर्न ट्याप गर्नुहोस्"</string>
<string name="folder_closed" msgid="4100806530910930934">"फोल्डर बन्द भयो"</string>
<string name="folder_renamed" msgid="1794088362165669656">"फोल्डर <xliff:g id="NAME">%1$s</xliff:g> मा पुनःनामाकरण गरियो।"</string>
<string name="folder_name_format" msgid="6629239338071103179">"फोल्डर: <xliff:g id="NAME">%1$s</xliff:g>"</string>
<string name="widget_button_text" msgid="2880537293434387943">"विजेटहरू"</string>
<string name="wallpaper_button_text" msgid="8404103075899945851">"वालपेपरहरु"</string>
<string name="settings_button_text" msgid="8119458837558863227">"सेटिंङहरू"</string>
<string name="msg_disabled_by_admin" msgid="6898038085516271325">"तपाईँको प्रशासकद्वारा असक्षम गरिएको"</string>
<string name="accessibility_action_overview" msgid="6257665857640347026">"परिदृश्य"</string>
<string name="allow_rotation_title" msgid="3132336367556833843">"गृहस्क्रिनलाई घुम्ने अनुमति दिनुहोस्"</string>
<string name="allow_rotation_desc" msgid="7635719920854330492">"यन्त्रलाई घुमाइँदा"</string>
<string name="allow_rotation_blocked_desc" msgid="3212602545192996253">"हालको प्रदर्शन सम्बन्धी सेटिङले घुमाउने सुविधालाई अनुमति दिँदैन"</string>
<string name="package_state_unknown" msgid="7592128424511031410">"अज्ञात"</string>
<string name="abandoned_clean_this" msgid="7610119707847920412">"हटाउनुहोस्"</string>
<string name="abandoned_search" msgid="891119232568284442">"खोजी गर्नुहोस्"</string>
<string name="abandoned_promises_title" msgid="7096178467971716750">"यो अनुप्रयोग स्थापित छैन"</string>
<string name="abandoned_promise_explanation" msgid="3990027586878167529">"यो प्रतिमाका लागि अनुप्रयोगलाई स्थापना गरिएको छैन। तपाईँ यसलाई हटाउन, वा अनुप्रयोग खोजी र स्वयं यो स्थापित गर्न सक्नुहुन्छ।"</string>
<string name="app_downloading_title" msgid="8336702962104482644">"<xliff:g id="NAME">%1$s</xliff:g> डाउनलोड गर्दै, <xliff:g id="PROGRESS">%2$s</xliff:g> सम्पन्‍न"</string>
<string name="app_waiting_download_title" msgid="7053938513995617849">"<xliff:g id="NAME">%1$s</xliff:g> स्थापना गर्न प्रतीक्षा गर्दै"</string>
<string name="action_add_to_workspace" msgid="8902165848117513641">"गृह स्क्रिनमा थप्नुहोस्"</string>
<string name="action_move_here" msgid="2170188780612570250">"वस्तु यहाँ सार्नुहोस्"</string>
<string name="item_added_to_workspace" msgid="4211073925752213539">"वस्तु गृह स्क्रिनमा थपियो"</string>
<string name="item_removed" msgid="851119963877842327">"वस्तु हटाइयो"</string>
<string name="action_move" msgid="4339390619886385032">"वस्तु सार्नुहोस्"</string>
<string name="move_to_empty_cell" msgid="2833711483015685619">"पङ्क्ति <xliff:g id="NUMBER_0">%1$s</xliff:g> स्तम्भ <xliff:g id="NUMBER_1">%2$s</xliff:g> मा सार्नुहोस्"</string>
<string name="move_to_position" msgid="6750008980455459790">"स्थिति <xliff:g id="NUMBER">%1$s</xliff:g> मा सार्नुहोस्"</string>
<string name="move_to_hotseat_position" msgid="6295412897075147808">"मनपर्ने स्थिति <xliff:g id="NUMBER">%1$s</xliff:g> मा सार्नुहोस्"</string>
<string name="item_moved" msgid="4606538322571412879">"वस्तु सारियो"</string>
<string name="add_to_folder" msgid="9040534766770853243">"फोल्डर: <xliff:g id="NAME">%1$s</xliff:g> मा थप्नुहोस्"</string>
<string name="add_to_folder_with_app" msgid="4534929978967147231">"फोल्डरमा <xliff:g id="NAME">%1$s</xliff:g> सँग थप्नुहोस्"</string>
<string name="added_to_folder" msgid="4793259502305558003">"वस्तु फोल्डरमा थपियो"</string>
<string name="create_folder_with" msgid="4050141361160214248">"<xliff:g id="NAME">%1$s</xliff:g>: मार्फत फोल्डर सिर्जना गर्नुहोस्"</string>
<string name="folder_created" msgid="6409794597405184510">"फोल्डर सिर्जना गरियो"</string>
<string name="action_move_to_workspace" msgid="1603837886334246317">"गृह स्क्रिनमा सार्नुहोस्"</string>
<string name="action_move_screen_left" msgid="8854216831569401665">"स्क्रिनलाई बायाँ सार्नुहोस्"</string>
<string name="action_move_screen_right" msgid="329334910274311123">"स्क्रिनलाई दायाँ सार्नुहोस्"</string>
<string name="screen_moved" msgid="266230079505650577">"स्क्रिन सारियो"</string>
<string name="action_resize" msgid="1802976324781771067">"पुनःआकार मिलाउनुहोस्"</string>
<string name="action_increase_width" msgid="8773715375078513326">"चौडाइ बढाउनुहोस्"</string>
<string name="action_increase_height" msgid="459390020612501122">"उँचाइ बढाउनुहोस्"</string>
<string name="action_decrease_width" msgid="1374549771083094654">"चौडाइ घटाउनुहोस्"</string>
<string name="action_decrease_height" msgid="282377193880900022">"उँचाइ घटाउनुहोस्"</string>
<string name="widget_resized" msgid="9130327887929620">"विजेट चौडाइ <xliff:g id="NUMBER_0">%1$s</xliff:g> उचाइ <xliff:g id="NUMBER_1">%2$s</xliff:g> मा पुनः आकार मिलाइयो"</string>
</resources>