blob: 734405f14702b7721c67df19685f74b66fe53abb [file] [log] [blame]
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- Copyright (C) 2008 The Android Open Source Project
Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License");
you may not use this file except in compliance with the License.
You may obtain a copy of the License at
http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
Unless required by applicable law or agreed to in writing, software
distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS,
WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.
See the License for the specific language governing permissions and
limitations under the License.
-->
<resources xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
xmlns:xliff="urn:oasis:names:tc:xliff:document:1.2">
<string name="permission_read_attachment_label" msgid="6641407731311699536">"Читање прилога из порука е-поште"</string>
<string name="permission_read_attachment_desc" msgid="6579059616090100181">"Омогућава апликацији да чита прилоге у порукама е-поште."</string>
<string name="permission_access_provider_label" msgid="977700184037298723">"Приступ подацима о добављачу е-поште"</string>
<string name="permission_access_provider_desc" msgid="5338433949655493713">"Омогућава да ова апликација приступа бази података е-поште, укључујући примљене поруке, послате поруке, корисничка имена и лозинке."</string>
<string name="app_name" msgid="2206468539066258195">"Пошаљи имејлом"</string>
<string name="create_action" msgid="6575946089819721958">"Направи нови"</string>
<string name="quick_responses_empty_view" msgid="3394094315357455290">"Нема брзих одговора."</string>
<string name="account_settings_action" msgid="589969653965674604">"Подешавања налога"</string>
<string name="mailbox_name_display_inbox" msgid="5093068725739672126">"Примљене"</string>
<string name="mailbox_name_display_outbox" msgid="8735725798805339414">"За слање"</string>
<string name="mailbox_name_display_drafts" msgid="3552043116466269581">"Недовршене"</string>
<string name="mailbox_name_display_trash" msgid="7020792045007681852">"Отпад"</string>
<string name="mailbox_name_display_sent" msgid="6705058612006729985">"Послате"</string>
<string name="mailbox_name_display_junk" msgid="1634126984313831675">"Безвредне"</string>
<string name="mailbox_name_display_starred" msgid="8076384721309828453">"Са звездицом"</string>
<string name="mailbox_name_display_unread" msgid="1453575937919310339">"Непрочитано"</string>
<string name="debug_title" msgid="1337476992195531309">"Отклањање грешака"</string>
<string name="mailbox_list_account_selector_combined_view" msgid="4155918930481733669">"Комбиновани приказ"</string>
<string name="message_compose_fwd_header_fmt" msgid="6193988236722150221">\n\n"-------- Изворна порука --------\nНаслов: <xliff:g id="SUBJECT">%1$s</xliff:g>\nОд: <xliff:g id="SENDER">%2$s</xliff:g>\nКоме: <xliff:g id="TO">%3$s</xliff:g>\nКопија: <xliff:g id="CC_0">%4$s</xliff:g>\n\n"</string>
<string name="message_compose_insert_quick_response_list_title" msgid="5836926808818821309">"Уметање брзих одговора"</string>
<string name="message_compose_insert_quick_response_menu_title" msgid="4393288554605333619">"Уметни брзи одговор"</string>
<string name="message_view_attachment_background_load" msgid="7571652141281187845">"Неки од прилога у прослеђеној поруци ће бити преузети пре слања."</string>
<string name="message_decode_error" msgid="91396461771444300">"Дошло је до грешке при декодирању поруке."</string>
<string name="forward_download_failed_ticker" msgid="2900585518884851062">"Није могуће проследити један или више прилога."</string>
<string name="forward_download_failed_title" msgid="2043036709913723298">"Прилог није прослеђен"</string>
<string name="login_failed_ticker" msgid="4620839194581484497">"Пријављивање на налог <xliff:g id="ACCOUNT_NAME">%s</xliff:g> није успело."</string>
<string name="login_failed_title" msgid="1737884069957090004">"Пријављивање није могуће"</string>
<string name="account_setup_basics_title" msgid="5050895656741229172">"Подешавање налога"</string>
<string name="oauth_authentication_title" msgid="3771260531636603518">"Захтевање овлашћења"</string>
<string name="sign_in_title" msgid="5051852806423550830">"Пријављивање"</string>
<string name="oauth_error_description" msgid="8466102021844409849">"Није могуће потврдити аутентичност"</string>
<string name="password_warning_label" msgid="1887439537224212124">"Имејл адреса или лозинка су нетачне"</string>
<string name="email_confirmation_label" msgid="64258748053106017">"Имејл адреса:"</string>
<string name="account_setup_basics_headline" msgid="8468280216822264643">"Налог е-поште"</string>
<string name="accounts_welcome" msgid="7230367425520242593">"Можете да подесите налог у свега неколико корака."</string>
<string name="account_setup_basics_email_label" msgid="8701406783555749929">"Имејл адреса"</string>
<string name="or_label" msgid="6408695162723653446">"ИЛИ"</string>
<string name="sign_in_with_google" msgid="1412668282326928102">"Пријави ме на Google"</string>
<string name="account_setup_basics_password_label" msgid="784962388753706730">"ЛОЗИНКА"</string>
<string name="password_hint" msgid="4226682910292828279">"Лозинка"</string>
<string name="signed_in_with_service_label" msgid="4282359206358453634">"Пријављени сте на %s"</string>
<string name="authentication_label" msgid="914463525214987772">"ПОТВР. АУТЕНТИЧНОСТИ"</string>
<string name="add_authentication_label" msgid="382998197798081729">"Додај потврду аутентичности"</string>
<string name="clear_authentication_label" msgid="4750930803913225689">"Обриши потврду аутентичности"</string>
<string name="account_setup_basics_manual_setup_action" msgid="7690861839383362085">"Ручно подешавање"</string>
<string name="account_setup_username_password_toast" msgid="3659744829670065777">"Унесите важећу имејл адресу и лозинку."</string>
<string name="account_duplicate_dlg_title" msgid="3768813340753269695">"Дуплирани налог"</string>
<string name="account_duplicate_dlg_message_fmt" msgid="6747351773934787126">"Већ користите ово корисничко име за налог „<xliff:g id="DUPLICATE">%s</xliff:g>“."</string>
<string name="account_setup_check_settings_retr_info_msg" msgid="9103280616618316032">"Преузимање информација о налогу је у току…"</string>
<string name="account_setup_check_settings_check_incoming_msg" msgid="9196418179524308411">"Потврђивање подешавања сервера..."</string>
<string name="account_setup_check_settings_check_outgoing_msg" msgid="9062019904409225329">"Потврђивање подешавања SMTP сервера…"</string>
<string name="account_setup_creating_account_msg" msgid="2898648422471181490">"Отварање налога..."</string>
<string name="account_setup_ab_headline" msgid="1434091698882290052">"Потврдите тип налога"</string>
<string name="account_setup_ab_instructions_format" msgid="6223657094843768202">"Навели сте да <xliff:g id="EMAIL">%1$s</xliff:g> користи <xliff:g id="USERPROTOCOL">%2$s</xliff:g>, али тај налог можда користи <xliff:g id="PROVIDERPROTOCOL">%3$s</xliff:g>"</string>
<string name="account_setup_names_headline" msgid="2031978210683887370">"Налог је подешен и е-пошта стиже!"</string>
<string name="account_setup_names_account_name_label" msgid="3487538709712378441">"Именујте овај налог (опционално)"</string>
<string name="account_setup_names_user_name_label" msgid="4298006111315033499">"Ваше име (приказано у одлазним порукама)"</string>
<string name="account_setup_account_type_headline" msgid="3375795537675351389">"Тип налога"</string>
<string name="account_setup_account_type_instructions" msgid="968088954656738617">"Који је ово тип налога?"</string>
<string name="account_setup_incoming_headline" msgid="6232828824446177639">"Подешавања сервера за долазну пошту"</string>
<string name="account_setup_incoming_username_label" msgid="2609699829997945895">"КОРИСНИЧКО ИМЕ"</string>
<string name="account_setup_incoming_password_label" msgid="4806105500058512876">"ЛОЗИНКА"</string>
<string name="account_setup_password_subheading" msgid="5930042642982830233">"Лозинка"</string>
<string name="account_setup_incoming_server_label" msgid="5409694850973258387">"СЕРВЕР"</string>
<string name="account_setup_incoming_port_label" msgid="402562424498833560">"ПОРТ"</string>
<string name="account_setup_incoming_security_label" msgid="8360505617331971663">"ТИП БЕЗБЕДНОСТИ"</string>
<string name="account_setup_incoming_security_none_label" msgid="2461510827337484818">"Ништа"</string>
<string name="account_setup_incoming_security_ssl_trust_certificates_label" msgid="2834386066577239560">"SSL/TLS (Прихвати све сертификате)"</string>
<string name="account_setup_incoming_security_ssl_label" msgid="5169133414545009342">"SSL/TLS"</string>
<string name="account_setup_incoming_security_tls_trust_certificates_label" msgid="2281920902104029077">"STARTTLS (прихвати све сертификате)"</string>
<string name="account_setup_incoming_security_tls_label" msgid="3892291833944170882">"STARTTLS"</string>
<string name="account_setup_incoming_delete_policy_label" msgid="2341742235654301690">"Бриши поруке е-поште са сервера"</string>
<string name="account_setup_incoming_delete_policy_never_label" msgid="5777530843489961009">"Никад"</string>
<string name="account_setup_incoming_delete_policy_delete_label" msgid="8677018382715596606">"Када избришем из пријемног сандучета"</string>
<string name="account_setup_incoming_imap_path_prefix_label" msgid="3531290378620033218">"префикс IMAP путање"</string>
<string name="account_setup_incoming_imap_path_prefix_hint" msgid="206747922689229932">"Опционално"</string>
<string name="account_setup_outgoing_headline" msgid="6638171491109658047">"Подешавања сервера за одлазну пошту"</string>
<string name="account_setup_outgoing_smtp_server_label" msgid="3460163861711242681">"SMTP СЕРВЕР"</string>
<string name="account_setup_outgoing_port_label" msgid="3735952013505812378">"ПОРТ"</string>
<string name="account_setup_outgoing_security_label" msgid="6473177134731615282">"ТИП БЕЗБЕДНОСТИ"</string>
<string name="account_setup_outgoing_require_login_label" msgid="5405196721947884033">"Захтевај пријављивање"</string>
<string name="account_setup_outgoing_username_label" msgid="8844680398828891772">"КОРИСНИЧКО ИМЕ"</string>
<string name="account_setup_exchange_certificate_title" msgid="8756785660598838350">"СЕРТИФИКАТ КЛИЈЕНТА"</string>
<string name="account_setup_exchange_select_certificate" msgid="264748505181695915">"Изабери"</string>
<string name="account_setup_exchange_use_certificate" msgid="6513687497912094538">"Користи сертификат клијента"</string>
<string name="account_setup_exchange_remove_certificate" msgid="1222387802827919583">"Уклони"</string>
<string name="account_setup_exchange_no_certificate" msgid="3569712401698909695">"Ниједан"</string>
<string name="account_setup_exchange_device_id_label" msgid="2306603503497194905">"ИД МОБИЛНОГ УРЕЂАЈА"</string>
<string name="account_setup_options_headline" msgid="4810292194395251968">"Опције налога"</string>
<string name="account_setup_options_mail_check_frequency_label" msgid="7253305392938373553">"Учесталост синхронизације:"</string>
<string name="account_setup_options_mail_check_frequency_never" msgid="2937664246354067829">"Никад"</string>
<string name="account_setup_options_mail_check_frequency_push" msgid="5511415696925307797">"Аутоматски (Push)"</string>
<string name="account_setup_options_mail_check_frequency_5min" msgid="8929785860545198867">"Сваких 5 минута"</string>
<string name="account_setup_options_mail_check_frequency_10min" msgid="8787901333816702849">"Сваких 10 минута"</string>
<string name="account_setup_options_mail_check_frequency_15min" msgid="7127640170766018765">"Сваких 15 минута"</string>
<string name="account_setup_options_mail_check_frequency_30min" msgid="4223562871143897449">"Сваких 30 минута"</string>
<string name="account_setup_options_mail_check_frequency_1hour" msgid="107706566853925273">"На сваких сат времена"</string>
<string name="account_setup_options_notify_label" msgid="3101529443722198112">"Обавести ме о пријему е-поште"</string>
<string name="account_setup_options_sync_contacts_label" msgid="5029046373980454714">"Синхронизуј контакте са овог налога"</string>
<string name="account_setup_options_sync_calendar_label" msgid="303441956432308807">"Синхронизуј календар са овог налога"</string>
<string name="account_setup_options_sync_email_label" msgid="468957966555663131">"Синхронизуј е-пошту са овог налога"</string>
<string name="account_setup_options_background_attachments_label" msgid="4085327585082867216">"Аутоматски преузми прилоге када је успостављена веза са Wi-Fi мрежом"</string>
<string name="account_setup_failed_dlg_title" msgid="7923577224474005464">"Није могуће довршити"</string>
<string name="account_setup_options_mail_window_label" msgid="4737241149297585368">"Синхронизуј имејлове са:"</string>
<string name="account_setup_options_mail_window_auto" msgid="7407981634952005775">"Аутоматски"</string>
<string name="account_setup_options_mail_window_1day" msgid="7930883294844418428">"Претходни дан"</string>
<string name="account_setup_options_mail_window_3days" msgid="3435093562391555730">"Претходна три дана"</string>
<string name="account_setup_options_mail_window_1week" msgid="5230695719358085318">"Претходна недеља"</string>
<string name="account_setup_options_mail_window_2weeks" msgid="1144271277694832921">"Претходне две недеље"</string>
<string name="account_setup_options_mail_window_1month" msgid="3228265299330513816">"Претходни месец"</string>
<string name="account_setup_options_mail_window_all" msgid="4794683936065721438">"Све"</string>
<string name="account_setup_options_mail_window_default" msgid="5518038139722596598">"Користи подраз. за налог"</string>
<string name="account_setup_failed_dlg_auth_message" msgid="5608549872868036352">"Корисничко име или лозинка су нетачни."</string>
<string name="account_setup_autodiscover_dlg_authfail_title" msgid="7551559109838593189">"Проблем при подешавању налога"</string>
<string name="account_setup_autodiscover_dlg_authfail_message" msgid="4075075565221436715">"Проверите да ли су корисничко име, лозинка и подешавања налога исправни."</string>
<string name="account_setup_failed_dlg_certificate_message" msgid="4725950885859654809">"Безбедно повезивање са сервером није могуће."</string>
<string name="account_setup_failed_dlg_certificate_message_fmt" msgid="3451681985727559303">"Безбедно повезивање са сервером није могуће.\n(<xliff:g id="ERROR">%s</xliff:g>)"</string>
<string name="account_setup_failed_certificate_required" msgid="4607859382193244795">"Сертификат клијента је обавезан. Да ли желите да се повежете са сервером са сертификатом клијента?"</string>
<string name="account_setup_failed_certificate_inaccessible" msgid="4574461885959029072">"Сертификат је неважећи или недоступан."</string>
<string name="account_setup_failed_check_credentials_message" msgid="430054384233036305">"Сервер је одговорио грешком. Проверите корисничко име и лозинку, а затим покушајте поново."</string>
<string name="account_setup_failed_dlg_server_message" msgid="1180197172141077524">"Повезивање са сервером није могуће."</string>
<string name="account_setup_failed_dlg_server_message_fmt" msgid="3889441611138037320">"Повезивање са сервером није могуће.\n(<xliff:g id="ERROR">%s</xliff:g>)"</string>
<string name="account_setup_failed_tls_required" msgid="1902309158359287958">"TLS је захтеван, али га сервер не подржава."</string>
<string name="account_setup_failed_auth_required" msgid="2684010997018901707">"Сервер не подржава методе потврде аутентичности."</string>
<string name="account_setup_failed_security" msgid="1627240499907011040">"Није могуће отворити везу са сервером због безбедносне грешке."</string>
<string name="account_setup_failed_ioerror" msgid="3862689923436539909">"Није могуће отворити везу са сервером."</string>
<string name="account_setup_failed_protocol_unsupported" msgid="4973054582044010375">"Унели сте нетачну адресу сервера или сервер захтева верзију протокола коју Имејл не подржава."</string>
<string name="account_setup_failed_access_denied" msgid="2051742796367919026">"Немате дозволу за синхронизацију са овим сервером. Контактирајте администратора сервера за више информација."</string>
<string name="account_setup_security_required_title" msgid="667943309546419435">"Удаљено безбедносно администрирање"</string>
<string name="account_setup_security_policies_required_fmt" msgid="9029471168291631932">"Сервер <xliff:g id="SERVER">%s</xliff:g> захтева да му омогућите удаљену контролу појединих безбедносних функција Android уређаја. Желите ли да завршите подешавање овог налога?"</string>
<string name="account_setup_failed_security_policies_unsupported" msgid="4619685657253094627">"Овај сервер захтева безбедносне функције које Android уређај не подржава, укључујући: <xliff:g id="ERROR">%s</xliff:g>"</string>
<string name="disable_admin_warning" msgid="6001542250505146252">"УПОЗОРЕЊЕ: Деактивирањем овлашћења апликације Имејл за управљање уређајем избрисаћете све налоге е-поште који то·захтевају, заједно са адресом е-поште, контактима, догађајима календара и другим подацима."</string>
<string name="account_security_dialog_title" msgid="7003032393805438164">"Безбедносно ажурирање"</string>
<string name="account_security_dialog_content_fmt" msgid="4107093049191103780">"<xliff:g id="ACCOUNT">%s</xliff:g> захтева да ажурирате безбедносна подешавања."</string>
<string name="security_unsupported_ticker_fmt" msgid="3249185558872836884">"Налог „<xliff:g id="ACCOUNT">%s</xliff:g>“ не може да се синхронизује због безбедносних захтева."</string>
<string name="security_needed_ticker_fmt" msgid="7099561996532829229">"Потребно је ажурирати безбедносна подешавања за налог „<xliff:g id="ACCOUNT">%s</xliff:g>“."</string>
<string name="security_changed_ticker_fmt" msgid="3823930420292838192">"Промењена су безбедносна подешавања налога „<xliff:g id="ACCOUNT">%s</xliff:g>“; није потребна ниједна радња корисника."</string>
<string name="security_notification_content_update_title" msgid="6321099538307807621">"Потребно је безбедн. ажурирање"</string>
<string name="security_notification_content_change_title" msgid="615639963487448183">"Безбедн. смернице су промењене"</string>
<string name="security_notification_content_unsupported_title" msgid="6494791400431198228">"Безбед. смернице нису испуњене"</string>
<string name="account_security_title" msgid="6072273231606918870">"Безбедност уређаја"</string>
<string name="account_security_policy_explanation_fmt" msgid="2527501853520160827">"Сервер <xliff:g id="SERVER">%s</xliff:g> захтева да му омогућите удаљену контролу појединих безбедносних функција Android уређаја."</string>
<string name="account_setup_failed_dlg_edit_details_action" msgid="8155332642922842729">"Измени детаље"</string>
<string name="password_expire_warning_ticker_fmt" msgid="5543005790538884060">"„<xliff:g id="ACCOUNT">%s</xliff:g>“ захтева да промените PIN или лозинку за закључавање екрана."</string>
<string name="password_expire_warning_content_title" msgid="4360288708739366810">" Лозинка за екран истиче"</string>
<string name="password_expired_ticker" msgid="3098703963402347483">"PIN или лозинка за закључавање екрана су истекли."</string>
<string name="password_expired_content_title" msgid="7379094218699681984">"Лозинка за екран је истекла"</string>
<string name="password_expire_warning_dialog_title" msgid="4901499545146045672">"Лозинка за закључавање екрана истиче"</string>
<string name="password_expire_warning_dialog_content_fmt" msgid="1093389293050776319">"Потребно је да ускоро промените PIN или лозинку за закључавање екрана или ће подаци за налог <xliff:g id="ACCOUNT">%s</xliff:g> бити избрисани. Да ли желите да их сада промените?"</string>
<string name="password_expired_dialog_title" msgid="7275534155170185252">"Лозинка за закључавање екрана је истекла"</string>
<string name="password_expired_dialog_content_fmt" msgid="8322213184626443346">"Подаци за налог <xliff:g id="ACCOUNT">%s</xliff:g> се бришу са уређаја. Можете да их вратите ако промените PIN или лозинку за закључавање екрана. Желите ли да их промените сада?"</string>
<string name="account_settings_exit_server_settings" msgid="4232590695889111419">"Желите ли да одбаците несачуване промене?"</string>
<string name="account_settings_background_attachments_label" msgid="3552681465680701047">"Преузми прилоге"</string>
<string name="account_settings_background_attachments_summary" msgid="8801504001229061032">"Аутоматско преузимање прилога за недавне поруке преко Wi-Fi-ја"</string>
<string name="account_settings_notify_label" msgid="8621226576645167987">"Обавештења имејлом"</string>
<string name="account_settings_summary" msgid="4733776978291376161">"Синхронизација учесталости, обавештења итд."</string>
<string name="account_settings_notify_summary" msgid="88560545461159120">"Пошаљи обавештење када стигне е-пошта"</string>
<string name="account_settings_mail_check_frequency_label" msgid="4107847714594035131">"Синхронизуј фреквенцију"</string>
<string name="account_settings_incoming_label" msgid="3793314460723296874">"Подешавања долазећих"</string>
<string name="account_settings_incoming_summary" msgid="7521181981008371492">"Корисничко име, лозинка и друга подешавања серв. долазне поште"</string>
<string name="account_settings_outgoing_label" msgid="4997504719643828381">"Подешавања одлазних"</string>
<string name="account_settings_outgoing_summary" msgid="1884202151340479161">"Корисничко име, лозинка и друга подешавања серв. одлазне поште"</string>
<string name="account_settings_enforced_label" msgid="7005050362066086119">"Примењене смернице"</string>
<string name="account_settings_enforced_summary" msgid="1668581504445370253">"Ниједно"</string>
<string name="account_settings_unsupported_label" msgid="7286722617178322465">"Неподржане смернице"</string>
<string name="account_settings_unsupported_summary" msgid="1980825746966562221">"Ниједно"</string>
<string name="account_settings_retry_label" msgid="8605492340808650923">"Покушај да синхронизујеш"</string>
<string name="account_settings_retry_summary" msgid="2598065993718592906">"Додирните овде да бисте синхронизовали налог"</string>
<string name="account_settings_description_label" msgid="2073736045984411004">"Име налога"</string>
<string name="account_settings_name_label" msgid="8230436030850457988">"Ваше име"</string>
<string name="account_settings_edit_quick_responses_label" msgid="6105791335935883199">"Брзи одговори"</string>
<string name="account_settings_edit_quick_responses_summary" msgid="5406599402930290682">"Измените текст који често умећете при писању е-поште"</string>
<string name="account_settings_notifications" msgid="2842952349214972116">"Подешавања обавештења"</string>
<string name="account_settings_data_usage" msgid="6400715160238559711">"Коришћење података"</string>
<string name="account_settings_policies" msgid="5972183883466873359">"Безбедносне смернице"</string>
<string name="system_folders_title" msgid="7161311881709109736">"Системски директоријуми"</string>
<string name="system_folders_trash_title" msgid="3190927115504713123">"Директоријум за отпад"</string>
<string name="system_folders_trash_summary" msgid="2583143581531897068">"Избор директоријума за отпад на серверу"</string>
<string name="system_folders_trash_dlg" msgid="353701568340939392">"Избор директоријума за отпад на серверу"</string>
<string name="system_folders_sent_title" msgid="8792934374188279309">"Директоријум послатих ставки"</string>
<string name="system_folders_sent_summary" msgid="4252740721870748375">"Избор директоријума послатих ставки на серверу"</string>
<string name="system_folders_sent_dlg" msgid="818944260541160146">"Избор директоријума послатих ставки на серверу"</string>
<string name="edit_quick_response_dialog" msgid="3048014284772648575">"Брзи одговор"</string>
<string name="save_action" msgid="5740359453077441466">"Сачувај"</string>
<string name="account_settings_sync_contacts_enable" msgid="2642448079273767521">"Синхронизација контаката"</string>
<string name="account_settings_sync_contacts_summary" msgid="1716022682035150630">"Синхронизуј контакте за овај налог"</string>
<string name="account_settings_sync_calendar_enable" msgid="3172491863244160828">"Синхронизација календара"</string>
<string name="account_settings_sync_calendar_summary" msgid="411960248618953311">"Синхр. дог. календара за овај налог"</string>
<string name="account_settings_sync_email_enable" msgid="7135765408226471860">"Синхронизуј е-пошту"</string>
<string name="account_settings_sync_email_summary" msgid="71710510041953351">"Синхронизуј е-пошту за овај налог"</string>
<string name="label_notification_vibrate_title" msgid="140881511322826320">"Вибрирај"</string>
<string name="account_settings_ringtone" msgid="2238523918221865167">"Изабери мелодију звона"</string>
<string name="account_settings_servers" msgid="3386185135392642067">"Подешавања сервера"</string>
<string name="mailbox_settings_activity_title" msgid="2196614373847675314">"Опције синхронизације"</string>
<string name="mailbox_settings_activity_title_with_mailbox" msgid="5547676392298186906">"Опције синхронизације (<xliff:g id="MAILBOXX_NAME">%s</xliff:g>)"</string>
<string name="mailbox_settings_sync_enabled_label" msgid="7723413381707277856">"Синхронизуј овај директоријум"</string>
<string name="mailbox_settings_sync_enabled_summary" msgid="742233465207750578">"Поруке ће бити преузете после повезивања"</string>
<string name="mailbox_settings_mailbox_sync_window_label" msgid="7027516982341382326">"Дани поште за синхронизацију"</string>
<string name="provider_note_t_online" msgid="1596701148051980218">"Пре него што подесите овај налог е-поште, посетите T-Online веб сајт и направите лозинку за приступ е-пошти преко POP3 протокола."</string>
<string name="exchange_name_alternate" msgid="293118547772095111">"Microsoft Exchange ActiveSync"</string>
<string name="system_account_create_failed" msgid="2248313263003927725">"Није могуће отворити налог. Покушајте поново."</string>
<string name="device_admin_label" msgid="3335272972461391415">"Пошаљи имејлом"</string>
<string name="device_admin_description" msgid="4299378570982520839">"Омогућава безбедносне смернице за одређене сервере"</string>
<string name="policy_dont_allow_camera" msgid="8821533827628900689">"Онемогући коришћење камере уређаја"</string>
<string name="policy_require_password" msgid="3556860917024612396">"Захтевај лозинку за уређај"</string>
<string name="policy_password_history" msgid="9001177390979112746">"Ограничи пон. коришћење недавних лозинки"</string>
<string name="policy_password_expiration" msgid="1287225242918742275">"Захтевај да лозинке истекну"</string>
<string name="policy_screen_timeout" msgid="3499201409239287702">"Захтевај неакт. уређај за закљ. екрана"</string>
<string name="policy_calendar_age" msgid="6469328498345236120">"Ограничи број синхронизованих догађаја календара"</string>
<string name="policy_email_age" msgid="3521941976575225050">"Ограничи број синхронизованих порука е-поште"</string>
<string name="quick_1" msgid="9130521670178673190">"Хвала!"</string>
<string name="quick_2" msgid="8611591278119481491">"Добра идеја!"</string>
<string name="quick_3" msgid="8070999183033184986">"Прочитаћу ово касније и јавити вам."</string>
<string name="quick_4" msgid="216066940197616025">"Хајде да организујемо састанак како бисмо о овоме разговарали."</string>
<string name="confirm_response" msgid="6764021931370809514">"Слање одговора..."</string>
<string name="imap_name" msgid="8285222985908214985">"Лични (IMAP)"</string>
<string name="pop3_name" msgid="6653484706414263493">"Лични (POP3)"</string>
<string name="trash_folder_selection_title" msgid="686039558899469073">"Изаберите директоријум за отпад на серверу за <xliff:g id="ACCOUNT">%s</xliff:g>"</string>
<string name="sent_folder_selection_title" msgid="9207482909822072856">"Изаберите директоријум на серверу за послато за <xliff:g id="ACCOUNT">%s</xliff:g>"</string>
<string name="account_waiting_for_folders_msg" msgid="8848194305692897677">"Учитавање листе директоријума..."</string>
<string name="no_quick_responses" msgid="8716297053803961304">"Нема доступних"</string>
<string name="gmail_name" msgid="2099786953868369991">"Gmail"</string>
<string name="folder_sync_settings_pref_title" msgid="349478353401667107">"Подешавања синхронизације директоријума"</string>
</resources>