blob: 52ba8262f94e4ef8b79883841880123f6e50e1cc [file] [log] [blame]
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- Copyright (C) 2008 The Android Open Source Project
Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License");
you may not use this file except in compliance with the License.
You may obtain a copy of the License at
http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
Unless required by applicable law or agreed to in writing, software
distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS,
WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.
See the License for the specific language governing permissions and
limitations under the License.
-->
<resources xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
xmlns:xliff="urn:oasis:names:tc:xliff:document:1.2">
<string name="permission_read_attachment_label" msgid="6641407731311699536">"ईमेल संलग्नके वाचा"</string>
<string name="permission_read_attachment_desc" msgid="6579059616090100181">"आपली ईमेल संलग्नके वाचण्यास अॅप ला अनुमती देते."</string>
<string name="permission_access_provider_label" msgid="977700184037298723">"ईमेल प्रदाता डेटावर प्रवेश करा"</string>
<string name="permission_access_provider_desc" msgid="5338433949655493713">"प्राप्त केलेले संदेश, पाठविलेले संदेश, वापरकर्तानावे आणि संकेतशब्द यासह, आपल्या ईमेल डेटाबेसवर प्रवेश करण्यासाठी अॅप ला अनुमती देते."</string>
<string name="app_name" msgid="2206468539066258195">"ईमेल"</string>
<string name="create_action" msgid="6575946089819721958">"नवीन तयार करा"</string>
<string name="quick_responses_empty_view" msgid="3394094315357455290">"द्रुत प्रतिसाद नाहीत."</string>
<string name="account_settings_action" msgid="589969653965674604">"खाते सेटिंग्ज"</string>
<string name="mailbox_name_display_inbox" msgid="5093068725739672126">"इनबॉक्स"</string>
<string name="mailbox_name_display_outbox" msgid="8735725798805339414">"आउटबॉक्स"</string>
<string name="mailbox_name_display_drafts" msgid="3552043116466269581">"मसुदे"</string>
<string name="mailbox_name_display_trash" msgid="7020792045007681852">"कचरा"</string>
<string name="mailbox_name_display_sent" msgid="6705058612006729985">"प्रेषित"</string>
<string name="mailbox_name_display_junk" msgid="1634126984313831675">"जंक"</string>
<string name="mailbox_name_display_starred" msgid="8076384721309828453">"तारांकित"</string>
<string name="mailbox_name_display_unread" msgid="1453575937919310339">"न वाचलेले"</string>
<string name="debug_title" msgid="1337476992195531309">"डीबग करा"</string>
<string name="mailbox_list_account_selector_combined_view" msgid="4155918930481733669">"संयुक्त दृश्य"</string>
<string name="message_compose_fwd_header_fmt" msgid="6193988236722150221">\n\n"-------- मूळ संदेश --------\nविषय: <xliff:g id="SUBJECT">%1$s</xliff:g>\nप्रेषक: <xliff:g id="SENDER">%2$s</xliff:g>\nप्रति: <xliff:g id="TO">%3$s</xliff:g>\nCC: <xliff:g id="CC_0">%4$s</xliff:g>\n\n"</string>
<string name="message_compose_insert_quick_response_list_title" msgid="5836926808818821309">"द्रुत प्रतिसाद घाला"</string>
<string name="message_compose_insert_quick_response_menu_title" msgid="4393288554605333619">"द्रुत प्रतिसाद घाला"</string>
<string name="message_view_attachment_background_load" msgid="7571652141281187845">"आपल्या अग्रेषित केलेल्या संदेशांमधील एक किंवा दोन संलग्नके पाठविण्याच्या अगोदर डाउनलोड केले जातील."</string>
<string name="message_decode_error" msgid="91396461771444300">"संदेश डीकोड करताना एक त्रुटी आली."</string>
<string name="forward_download_failed_ticker" msgid="2900585518884851062">"एक किंवा अधिक संलग्नके अग्रेषित करू शकलो नाही."</string>
<string name="forward_download_failed_title" msgid="2043036709913723298">"संलग्नक अग्रेषित केले नाही"</string>
<string name="login_failed_ticker" msgid="4620839194581484497">"<xliff:g id="ACCOUNT_NAME">%s</xliff:g> साइन इन अयशस्वी."</string>
<string name="login_failed_title" msgid="1737884069957090004">"साइन इन करू शकलो नाही"</string>
<string name="account_setup_basics_title" msgid="5050895656741229172">"खाते सेटअप"</string>
<string name="oauth_authentication_title" msgid="3771260531636603518">"प्राधिकृततेसाठी विनंती करत आहे"</string>
<string name="sign_in_title" msgid="5051852806423550830">"साइन इन करा"</string>
<string name="oauth_error_description" msgid="8466102021844409849">"प्रमाणीकृत करण्यात अक्षम"</string>
<string name="password_warning_label" msgid="1887439537224212124">"ईमेल पत्ता किंवा संकेतशब्द चुकीचे आहेत"</string>
<string name="email_confirmation_label" msgid="64258748053106017">"ईमेल पत्ता:"</string>
<string name="account_setup_basics_headline" msgid="8468280216822264643">"ईमेल खाते"</string>
<string name="accounts_welcome" msgid="7230367425520242593">"आपण फक्त थोड्या चरणांमध्ये आपले खाते सेट करू शकता."</string>
<string name="account_setup_basics_email_label" msgid="8701406783555749929">"ईमेल पत्ता"</string>
<string name="or_label" msgid="6408695162723653446">"किंवा"</string>
<string name="sign_in_with_google" msgid="1412668282326928102">"Google सह साइन इन करा"</string>
<string name="account_setup_basics_password_label" msgid="784962388753706730">"संकेतशब्द"</string>
<string name="password_hint" msgid="4226682910292828279">"संकेतशब्द"</string>
<string name="signed_in_with_service_label" msgid="4282359206358453634">"%s सह साइन इन केले"</string>
<string name="authentication_label" msgid="914463525214987772">"प्रमाणीकरण"</string>
<string name="add_authentication_label" msgid="382998197798081729">"प्रमाणीकरण जोडा"</string>
<string name="clear_authentication_label" msgid="4750930803913225689">"प्रमाणीकरण साफ करा"</string>
<string name="account_setup_basics_manual_setup_action" msgid="7690861839383362085">"व्यक्तिचलित सेटअप"</string>
<string name="account_setup_username_password_toast" msgid="3659744829670065777">"एक वैध ईमेल पत्ता आणि संकेतशब्द टाइप करा."</string>
<string name="account_duplicate_dlg_title" msgid="3768813340753269695">"डुप्लिकेट खाते"</string>
<string name="account_duplicate_dlg_message_fmt" msgid="6747351773934787126">"आपण \"<xliff:g id="DUPLICATE">%s</xliff:g>\" खात्यासाठी हे वापरकर्तानाव आधीपासूनच वापरत आहात."</string>
<string name="account_setup_check_settings_retr_info_msg" msgid="9103280616618316032">"खाते माहिती पुनर्प्राप्त करत आहे…"</string>
<string name="account_setup_check_settings_check_incoming_msg" msgid="9196418179524308411">"सर्व्हर सेटिंग्जचे प्रमाणीकरण करत आहे…"</string>
<string name="account_setup_check_settings_check_outgoing_msg" msgid="9062019904409225329">"smtp सेटिंग्ज प्रमाणित करत आहे…"</string>
<string name="account_setup_creating_account_msg" msgid="2898648422471181490">"खाते तयार करत आहे…"</string>
<string name="account_setup_ab_headline" msgid="1434091698882290052">"खाते प्रकाराची पुष्टी करा"</string>
<string name="account_setup_ab_instructions_format" msgid="6223657094843768202">"आपण <xliff:g id="EMAIL">%1$s</xliff:g> <xliff:g id="USERPROTOCOL">%2$s</xliff:g> वापरत असल्याचे दर्शविले, परंतु खाते <xliff:g id="PROVIDERPROTOCOL">%3$s</xliff:g> वापरू शकते"</string>
<string name="account_setup_names_headline" msgid="2031978210683887370">"आपले खाते सेट झाले आहे आणि ईमेल त्याच्या मार्गावर आहे!"</string>
<string name="account_setup_names_account_name_label" msgid="3487538709712378441">"या खात्यास एक नाव द्या (पर्यायी)"</string>
<string name="account_setup_names_user_name_label" msgid="4298006111315033499">"आपले नाव (जाणार्‍या संदेशांवर प्रदर्शित केलेले)"</string>
<string name="account_setup_account_type_headline" msgid="3375795537675351389">"खाते प्रकार"</string>
<string name="account_setup_account_type_instructions" msgid="968088954656738617">"हे खाते कोणत्या प्रकारचे आहे?"</string>
<string name="account_setup_incoming_headline" msgid="6232828824446177639">"येणार्‍या सर्व्हर सेटिंग्ज"</string>
<string name="account_setup_incoming_username_label" msgid="2609699829997945895">"वापरकर्तानाव"</string>
<string name="account_setup_incoming_password_label" msgid="4806105500058512876">"संकेतशब्द"</string>
<string name="account_setup_password_subheading" msgid="5930042642982830233">"संकेतशब्द"</string>
<string name="account_setup_incoming_server_label" msgid="5409694850973258387">"सर्व्हर"</string>
<string name="account_setup_incoming_port_label" msgid="402562424498833560">"पोर्ट"</string>
<string name="account_setup_incoming_security_label" msgid="8360505617331971663">"सुरक्षितता प्रकार"</string>
<string name="account_setup_incoming_security_none_label" msgid="2461510827337484818">"काहीही नाही"</string>
<string name="account_setup_incoming_security_ssl_trust_certificates_label" msgid="2834386066577239560">"SSL/TLS (सर्व प्रमाणपत्रे स्वीकारा)"</string>
<string name="account_setup_incoming_security_ssl_label" msgid="5169133414545009342">"SSL/TLS"</string>
<string name="account_setup_incoming_security_tls_trust_certificates_label" msgid="2281920902104029077">"STARTTLS (सर्व प्रमाणपत्रे स्वीकारा)"</string>
<string name="account_setup_incoming_security_tls_label" msgid="3892291833944170882">"STARTTLS"</string>
<string name="account_setup_incoming_delete_policy_label" msgid="2341742235654301690">"सर्व्हरवरून ईमेल हटवा"</string>
<string name="account_setup_incoming_delete_policy_never_label" msgid="5777530843489961009">"कधीही नाही"</string>
<string name="account_setup_incoming_delete_policy_delete_label" msgid="8677018382715596606">"मी इनबॉक्समधून हटवतो तेव्हा"</string>
<string name="account_setup_incoming_imap_path_prefix_label" msgid="3531290378620033218">"IMAP पथ प्रत्यय"</string>
<string name="account_setup_incoming_imap_path_prefix_hint" msgid="206747922689229932">"पर्यायी"</string>
<string name="account_setup_outgoing_headline" msgid="6638171491109658047">"जाणार्‍या सर्व्हर सेटिंग्ज"</string>
<string name="account_setup_outgoing_smtp_server_label" msgid="3460163861711242681">"SMTP सर्व्हर"</string>
<string name="account_setup_outgoing_port_label" msgid="3735952013505812378">"पोर्ट"</string>
<string name="account_setup_outgoing_security_label" msgid="6473177134731615282">"सुरक्षितता प्रकार"</string>
<string name="account_setup_outgoing_require_login_label" msgid="5405196721947884033">"साइन इन आवश्यक"</string>
<string name="account_setup_outgoing_username_label" msgid="8844680398828891772">"वापरकर्तानाव"</string>
<string name="account_setup_exchange_certificate_title" msgid="8756785660598838350">"क्लायंट प्रमाणपत्र"</string>
<string name="account_setup_exchange_select_certificate" msgid="264748505181695915">"निवडा"</string>
<string name="account_setup_exchange_use_certificate" msgid="6513687497912094538">"क्लायंट प्रमाणपत्र वापरा"</string>
<string name="account_setup_exchange_remove_certificate" msgid="1222387802827919583">"काढा"</string>
<string name="account_setup_exchange_no_certificate" msgid="3569712401698909695">"काहीही नाही"</string>
<string name="account_setup_exchange_device_id_label" msgid="2306603503497194905">"मोबाईल डिव्हाइस ID"</string>
<string name="account_setup_options_headline" msgid="4810292194395251968">"खाते पर्याय"</string>
<string name="account_setup_options_mail_check_frequency_label" msgid="7253305392938373553">"वारंवारता संकालित करा:"</string>
<string name="account_setup_options_mail_check_frequency_never" msgid="2937664246354067829">"कधीही नाही"</string>
<string name="account_setup_options_mail_check_frequency_push" msgid="5511415696925307797">"स्वयं (पुश करा)"</string>
<string name="account_setup_options_mail_check_frequency_5min" msgid="8929785860545198867">"दर 5 मिनिटांनी"</string>
<string name="account_setup_options_mail_check_frequency_10min" msgid="8787901333816702849">"दर 10 मिनिटांनी"</string>
<string name="account_setup_options_mail_check_frequency_15min" msgid="7127640170766018765">"दर 15 मिनिटांनी"</string>
<string name="account_setup_options_mail_check_frequency_30min" msgid="4223562871143897449">"दर 30 मिनिटांनी"</string>
<string name="account_setup_options_mail_check_frequency_1hour" msgid="107706566853925273">"दर तासाला"</string>
<string name="account_setup_options_notify_label" msgid="3101529443722198112">"ईमेल येते तेव्हा मला सूचित करा"</string>
<string name="account_setup_options_sync_contacts_label" msgid="5029046373980454714">"या खात्यातून संपर्क संकालित करा"</string>
<string name="account_setup_options_sync_calendar_label" msgid="303441956432308807">"या खात्यातून कॅलेंडर संकालित करा"</string>
<string name="account_setup_options_sync_email_label" msgid="468957966555663131">"या खात्यावरून ईमेल संकालित करा"</string>
<string name="account_setup_options_background_attachments_label" msgid="4085327585082867216">"वाय-फाय शी कनेक्ट करता तेव्हा संलग्नके स्वयंचलितपणे डाउनलोड करा"</string>
<string name="account_setup_failed_dlg_title" msgid="7923577224474005464">"समाप्त करू शकलो नाही"</string>
<string name="account_setup_options_mail_window_label" msgid="4737241149297585368">"येथील ईमेल संकालित करा:"</string>
<string name="account_setup_options_mail_window_auto" msgid="7407981634952005775">"स्वयंचलित"</string>
<string name="account_setup_options_mail_window_1day" msgid="7930883294844418428">"अंतिम दिवस"</string>
<string name="account_setup_options_mail_window_3days" msgid="3435093562391555730">"अंतिम तीन दिवस"</string>
<string name="account_setup_options_mail_window_1week" msgid="5230695719358085318">"गेला आठवडा"</string>
<string name="account_setup_options_mail_window_2weeks" msgid="1144271277694832921">"गेले दोन आठवडे"</string>
<string name="account_setup_options_mail_window_1month" msgid="3228265299330513816">"अंतिम महिना"</string>
<string name="account_setup_options_mail_window_all" msgid="4794683936065721438">"सर्व"</string>
<string name="account_setup_options_mail_window_default" msgid="5518038139722596598">"खाते डीफॉल्ट वापरा"</string>
<string name="account_setup_failed_dlg_auth_message" msgid="5608549872868036352">"वापरकर्तानाव किंवा संकेतशब्द चुकीचा आहे."</string>
<string name="account_setup_autodiscover_dlg_authfail_title" msgid="7551559109838593189">"खाते सेटअप सह समस्या"</string>
<string name="account_setup_autodiscover_dlg_authfail_message" msgid="4075075565221436715">"वापरकर्तानाव, संकेतशब्द आणि खाते सेटिंग्ज योग्य असल्याची पुष्टी करा."</string>
<string name="account_setup_failed_dlg_certificate_message" msgid="4725950885859654809">"सर्व्हरशी सुरक्षितपणे कनेक्ट करू शकत नाही."</string>
<string name="account_setup_failed_dlg_certificate_message_fmt" msgid="3451681985727559303">"सर्व्हरशी सुरक्षितपणे कनेक्ट करू शकत नाही. \n(<xliff:g id="ERROR">%s</xliff:g>)"</string>
<string name="account_setup_failed_certificate_required" msgid="4607859382193244795">"क्लायंट प्रमाणपत्र आवश्यक आहे. आपण क्लायंट प्रमाणपत्रासह सर्व्हरशी कनेक्ट करू इच्छिता?"</string>
<string name="account_setup_failed_certificate_inaccessible" msgid="4574461885959029072">"प्रमाणपत्र अवैध किंवा प्रवेश न करण्यायोग्य आहे."</string>
<string name="account_setup_failed_check_credentials_message" msgid="430054384233036305">"सर्व्हरने त्रुटीसह प्रतिसाद दिला. आपले वापरकर्तानाव आणि संकेतशब्द तपासा, नंतर पुन्हा प्रयत्न करा."</string>
<string name="account_setup_failed_dlg_server_message" msgid="1180197172141077524">"सर्व्‍हरशी कनेक्‍ट करू शकत नाही."</string>
<string name="account_setup_failed_dlg_server_message_fmt" msgid="3889441611138037320">"सर्व्हरशी कनेक्ट करू शकत नाही.\n(<xliff:g id="ERROR">%s</xliff:g>)"</string>
<string name="account_setup_failed_tls_required" msgid="1902309158359287958">"TLS आवश्यक आहे परंतु सर्व्हरद्वारे समर्थित नाही."</string>
<string name="account_setup_failed_auth_required" msgid="2684010997018901707">"प्रमाणीकरण पद्धती सर्व्हरद्वारे समर्थित नाहीत."</string>
<string name="account_setup_failed_security" msgid="1627240499907011040">"सुरक्षितता त्रुटीमुळे सर्व्हरवर कनेक्शन उघडू शकलो नाही."</string>
<string name="account_setup_failed_ioerror" msgid="3862689923436539909">"सर्व्हरवरील कनेक्शन उघडू शकलो नाही."</string>
<string name="account_setup_failed_protocol_unsupported" msgid="4973054582044010375">"आपण चुकीचा सर्व्हर पत्ता टाईप केला आहे किंवा सर्व्हरला ईमेल समर्थन करत नसलेली प्रोटोकॉल आवृत्ती आवश्यक आहे."</string>
<string name="account_setup_failed_access_denied" msgid="2051742796367919026">"आपल्याला या सर्व्हरसह संकालन करण्याची परवानगी नाही. अधिक माहितीसाठी आपल्या सर्व्हरच्या प्रशासकाशी संपर्क साधा."</string>
<string name="account_setup_security_required_title" msgid="667943309546419435">"दूरस्थ सुरक्षितता प्रशासन"</string>
<string name="account_setup_security_policies_required_fmt" msgid="9029471168291631932">"<xliff:g id="SERVER">%s</xliff:g> सर्व्हरला आपण त्यास आपल्या Android डिव्हाइसची काही वैशिष्ट्ये दूरस्थपणे नियंत्रित करू देण्याची आवश्यकता आहे. आपण हे खाते सेट करणे समाप्त करू इच्छिता?"</string>
<string name="account_setup_failed_security_policies_unsupported" msgid="4619685657253094627">"या सर्व्हरला आपला Android डिव्हाइस समर्थन करत नसलेल्या सुरक्षितता वैशिष्ट्यांची आवश्यकता आहे, यासह: <xliff:g id="ERROR">%s</xliff:g>"</string>
<string name="disable_admin_warning" msgid="6001542250505146252">"चेतावणी: आपले डिव्हाइस चालविण्यासाठी ईमेल अॅपचे अधिकार निष्क्रिय केल्याने, ज्या खात्यांना त्याची आवश्यकता आहे ती सर्व खाती त्यांचे ईमेल, संपर्क, कॅलेंडर इव्हेंट आणि अन्य डेटा यासह हटवली जातील."</string>
<string name="account_security_dialog_title" msgid="7003032393805438164">"सुरक्षितता अद्यतन"</string>
<string name="account_security_dialog_content_fmt" msgid="4107093049191103780">"<xliff:g id="ACCOUNT">%s</xliff:g> ला आपण आपल्या सुरक्षितता सेटिंग्ज अद्यतनित करणे आवश्यक आहे."</string>
<string name="security_unsupported_ticker_fmt" msgid="3249185558872836884">"सुरक्षितता आवश्यकतांमुळे \"<xliff:g id="ACCOUNT">%s</xliff:g>\" खाते संकालित केले जाऊ शकत नाही."</string>
<string name="security_needed_ticker_fmt" msgid="7099561996532829229">"\"<xliff:g id="ACCOUNT">%s</xliff:g>\" खात्यास सुरक्षितता सेटिंग्ज अद्यतन आवश्यक असते."</string>
<string name="security_changed_ticker_fmt" msgid="3823930420292838192">"\"<xliff:g id="ACCOUNT">%s</xliff:g>\" खात्याने त्याच्या सुरक्षितता सेटिंग्ज बदलल्या; वापरकर्ता क्रिया आवश्यक नाही."</string>
<string name="security_notification_content_update_title" msgid="6321099538307807621">"सुरक्षितता अद्यतन आवश्यक"</string>
<string name="security_notification_content_change_title" msgid="615639963487448183">"सुरक्षितता धोरणे बदलली आहेत"</string>
<string name="security_notification_content_unsupported_title" msgid="6494791400431198228">"सुरक्षितता धोरणांची पूर्तता केली जाऊ शकत नाही"</string>
<string name="account_security_title" msgid="6072273231606918870">"डिव्हाइस सुरक्षितता"</string>
<string name="account_security_policy_explanation_fmt" msgid="2527501853520160827">"<xliff:g id="SERVER">%s</xliff:g> सर्व्हरला आपण त्यास आपल्या Android डिव्हाइसची काही सुरक्षितता वैशिष्ट्ये दूरस्थपणे नियंत्रित करण्यास अनुमती देण्याची आवश्यकता आहे."</string>
<string name="account_setup_failed_dlg_edit_details_action" msgid="8155332642922842729">"तपशील संपादित करा"</string>
<string name="password_expire_warning_ticker_fmt" msgid="5543005790538884060">"\"<xliff:g id="ACCOUNT">%s</xliff:g>\" ला आपण आपला लॉक स्क्रीन पिन किंवा संकेतशब्द बदलण्याची आवश्यकता आहे."</string>
<string name="password_expire_warning_content_title" msgid="4360288708739366810">"लॉक स्क्रीन संकेतशब्द कालबाह्य होत आहे"</string>
<string name="password_expired_ticker" msgid="3098703963402347483">"आपला लॉक स्क्रीन पिन किंवा संकेतशब्द कालबाह्य झाला आहे."</string>
<string name="password_expired_content_title" msgid="7379094218699681984">"स्क्रीन लॉक संकेतशब्द कालबाह्य"</string>
<string name="password_expire_warning_dialog_title" msgid="4901499545146045672">"लॉक स्क्रीन संकेतशब्द कालबाह्य होत आहे"</string>
<string name="password_expire_warning_dialog_content_fmt" msgid="1093389293050776319">"आपल्याला लवकरच आपला लॉक स्क्रीन पिन किंवा संकेतशब्द बदलण्याची आवश्यकता आहे किंवा <xliff:g id="ACCOUNT">%s</xliff:g> साठीचा डेटा हटविला जाईल. आपण आता तो बदलू इच्छिता?"</string>
<string name="password_expired_dialog_title" msgid="7275534155170185252">"स्क्रीन लॉक संकेतशब्द कालबाह्य"</string>
<string name="password_expired_dialog_content_fmt" msgid="8322213184626443346">"<xliff:g id="ACCOUNT">%s</xliff:g> साठीचा डेटा आपल्या डिव्हाइसवरून हटविला जात आहे. आपण आपला लॉक स्क्रीन पिन किंवा संकेतशब्द बदलून तो पुनर्संचयित करू शकता. आपण आता तो बदलू इच्छिता?"</string>
<string name="account_settings_exit_server_settings" msgid="4232590695889111419">"जतन न केलेले बदल टाकून द्यायचे?"</string>
<string name="account_settings_background_attachments_label" msgid="3552681465680701047">"संलग्नके डाउनलोड करा"</string>
<string name="account_settings_background_attachments_summary" msgid="8801504001229061032">"वाय-फाय द्वारे अलीकडील संदेशांवर संलग्नके स्वयं-डाउनलोड करा"</string>
<string name="account_settings_notify_label" msgid="8621226576645167987">"ईमेल सूचना"</string>
<string name="account_settings_summary" msgid="4733776978291376161">"संकालन वारंवारता, सूचना इ."</string>
<string name="account_settings_notify_summary" msgid="88560545461159120">"ईमेल येते तेव्हा सूचना पाठवा"</string>
<string name="account_settings_mail_check_frequency_label" msgid="4107847714594035131">"संकालन वारंवारता"</string>
<string name="account_settings_incoming_label" msgid="3793314460723296874">"येणार्‍या सेटिंग्ज"</string>
<string name="account_settings_incoming_summary" msgid="7521181981008371492">"वापरकर्तानाव, संकेतशब्द आणि अन्य येणार्‍या सर्व्हर सेटिंग्ज"</string>
<string name="account_settings_outgoing_label" msgid="4997504719643828381">"जाणार्‍या सेटिंग्ज"</string>
<string name="account_settings_outgoing_summary" msgid="1884202151340479161">"वापरकर्तानाव, संकेतशब्द आणि अन्य जाणार्‍या सर्व्हर सेटिंग्ज"</string>
<string name="account_settings_enforced_label" msgid="7005050362066086119">"धोरणांची अंमलबजावणी केली"</string>
<string name="account_settings_enforced_summary" msgid="1668581504445370253">"काहीही नाही"</string>
<string name="account_settings_unsupported_label" msgid="7286722617178322465">"असमर्थित धोरणे"</string>
<string name="account_settings_unsupported_summary" msgid="1980825746966562221">"काहीही नाही"</string>
<string name="account_settings_retry_label" msgid="8605492340808650923">"संकालनाचा प्रयत्न करा"</string>
<string name="account_settings_retry_summary" msgid="2598065993718592906">"हे खाते संकालित करण्यासाठी येथे स्पर्श करा"</string>
<string name="account_settings_description_label" msgid="2073736045984411004">"खाते नाव"</string>
<string name="account_settings_name_label" msgid="8230436030850457988">"आपले नाव"</string>
<string name="account_settings_edit_quick_responses_label" msgid="6105791335935883199">"द्रुत प्रतिसाद"</string>
<string name="account_settings_edit_quick_responses_summary" msgid="5406599402930290682">"ईमेल तयार करताना आपण वारंवार घालता तो मजकूर संपादित करा"</string>
<string name="account_settings_notifications" msgid="2842952349214972116">"सूचना सेटिंग्ज"</string>
<string name="account_settings_data_usage" msgid="6400715160238559711">"डेटा वापर"</string>
<string name="account_settings_policies" msgid="5972183883466873359">"सुरक्षितता धोरणे"</string>
<string name="system_folders_title" msgid="7161311881709109736">"सिस्टीम फोल्डर"</string>
<string name="system_folders_trash_title" msgid="3190927115504713123">"कचरा फोल्डर"</string>
<string name="system_folders_trash_summary" msgid="2583143581531897068">"आपल्या सर्व्हरचे कचरा फोल्डर निवडा"</string>
<string name="system_folders_trash_dlg" msgid="353701568340939392">"आपल्या सर्व्हरचे कचरा फोल्डर निवडा"</string>
<string name="system_folders_sent_title" msgid="8792934374188279309">"प्रेषित आयटम फोल्डर"</string>
<string name="system_folders_sent_summary" msgid="4252740721870748375">"आपल्या सर्व्हरचे पाठविलेले आयटम फोल्डर निवडा"</string>
<string name="system_folders_sent_dlg" msgid="818944260541160146">"आपल्या सर्व्हरचे प्रेषित आयटम फोल्डर निवडा"</string>
<string name="edit_quick_response_dialog" msgid="3048014284772648575">"द्रुत प्रतिसाद"</string>
<string name="save_action" msgid="5740359453077441466">"जतन करा"</string>
<string name="account_settings_sync_contacts_enable" msgid="2642448079273767521">"संपर्क संकालित करा"</string>
<string name="account_settings_sync_contacts_summary" msgid="1716022682035150630">"या खात्यासाठी संपर्क संकालित करा"</string>
<string name="account_settings_sync_calendar_enable" msgid="3172491863244160828">"कॅलेंडर संकालित करा"</string>
<string name="account_settings_sync_calendar_summary" msgid="411960248618953311">"या खात्यासाठी कॅलेंडर इव्हेंट संकालित करा"</string>
<string name="account_settings_sync_email_enable" msgid="7135765408226471860">"संकालन ईमेल"</string>
<string name="account_settings_sync_email_summary" msgid="71710510041953351">"या खात्यासाठी ईमेल संकालित करा"</string>
<string name="label_notification_vibrate_title" msgid="140881511322826320">"कंपन करा"</string>
<string name="account_settings_ringtone" msgid="2238523918221865167">"रिंगटोन निवडा"</string>
<string name="account_settings_servers" msgid="3386185135392642067">"सर्व्हर सेटिंग्ज"</string>
<string name="mailbox_settings_activity_title" msgid="2196614373847675314">"संकालन पर्याय"</string>
<string name="mailbox_settings_activity_title_with_mailbox" msgid="5547676392298186906">"संकालन पर्याय (<xliff:g id="MAILBOXX_NAME">%s</xliff:g>)"</string>
<string name="mailbox_settings_sync_enabled_label" msgid="7723413381707277856">"हे फोल्डर संकालित करा"</string>
<string name="mailbox_settings_sync_enabled_summary" msgid="742233465207750578">"कनेक्ट केलेले असते तेव्हा संदेश डाउनलोड होतील"</string>
<string name="mailbox_settings_mailbox_sync_window_label" msgid="7027516982341382326">"संकालन करण्यासाठी मेलचे दिवस"</string>
<string name="provider_note_t_online" msgid="1596701148051980218">"हे ईमेल खाते सेट करण्यापूर्वी, T-ऑनलाइन वेबसाइटला भेट द्या आणि POP3 ईमेल प्रवेशाकरिता एक संकेतशब्द तयार करा."</string>
<string name="exchange_name_alternate" msgid="293118547772095111">"Microsoft Exchange ActiveSync"</string>
<string name="system_account_create_failed" msgid="2248313263003927725">"खाते तयार करू शकलो नाही. पुन्हा प्रयत्न करा."</string>
<string name="device_admin_label" msgid="3335272972461391415">"ईमेल"</string>
<string name="device_admin_description" msgid="4299378570982520839">"सर्व्हर-निर्दिष्ट सुरक्षितता धोरणे सक्षम करते"</string>
<string name="policy_dont_allow_camera" msgid="8821533827628900689">"डिव्हाइसचा कॅमेरा वापरण्याची अनुमती रद्द करा"</string>
<string name="policy_require_password" msgid="3556860917024612396">"डिव्हाइस संकेतशब्द आवश्यक"</string>
<string name="policy_password_history" msgid="9001177390979112746">"अलीकडील संकेतशब्द पुनर्वापरासाठी प्रतिबंधित करा"</string>
<string name="policy_password_expiration" msgid="1287225242918742275">"संकेतशब्द कालबाह्य होणे आवश्यक"</string>
<string name="policy_screen_timeout" msgid="3499201409239287702">"त्याची स्क्रीन लॉक करण्यासाठी निष्क्रिय डिव्हाइस आवश्यक"</string>
<string name="policy_calendar_age" msgid="6469328498345236120">"संकालित केलेल्या कॅलेंडर इव्हेंटची संख्या मर्यादित करा"</string>
<string name="policy_email_age" msgid="3521941976575225050">"संकालित केलेल्या ईमेलची संख्या मर्यादित करा"</string>
<string name="quick_1" msgid="9130521670178673190">"धन्यवाद!"</string>
<string name="quick_2" msgid="8611591278119481491">"मला छान वाटतंय!"</string>
<string name="quick_3" msgid="8070999183033184986">"मी हे नंतर वाचेन आणि परत आपल्याशी संपर्क साधेन."</string>
<string name="quick_4" msgid="216066940197616025">"याची चर्चा करण्यासाठी एक संमेलन सेट करू या."</string>
<string name="confirm_response" msgid="6764021931370809514">"प्रतिसाद पाठवित आहे…"</string>
<string name="imap_name" msgid="8285222985908214985">"वैयक्तिक (IMAP)"</string>
<string name="pop3_name" msgid="6653484706414263493">"वैयक्तिक (POP3)"</string>
<string name="trash_folder_selection_title" msgid="686039558899469073">"<xliff:g id="ACCOUNT">%s</xliff:g> साठी सर्व्हर कचरा फोल्डर निवडा"</string>
<string name="sent_folder_selection_title" msgid="9207482909822072856">"<xliff:g id="ACCOUNT">%s</xliff:g> साठी सर्व्हरने पाठविलेले आयटम फोल्डर निवडा"</string>
<string name="account_waiting_for_folders_msg" msgid="8848194305692897677">"फोल्डर सूची लोड करत आहे..."</string>
<string name="no_quick_responses" msgid="8716297053803961304">"काहीही उपलब्ध नाही"</string>
<string name="gmail_name" msgid="2099786953868369991">"Gmail"</string>
<string name="folder_sync_settings_pref_title" msgid="349478353401667107">"फोल्डर संकालन सेटिंग्ज"</string>
</resources>