blob: 7ed9a0ef84cc47311926535370ab45a9fe40368f [file] [log] [blame]
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- Copyright (C) 2008 The Android Open Source Project
Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License");
you may not use this file except in compliance with the License.
You may obtain a copy of the License at
http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
Unless required by applicable law or agreed to in writing, software
distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS,
WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.
See the License for the specific language governing permissions and
limitations under the License.
-->
<resources xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
xmlns:xliff="urn:oasis:names:tc:xliff:document:1.2">
<string name="permission_read_attachment_label" msgid="6641407731311699536">"Odczyt załączników do e-maili"</string>
<string name="permission_read_attachment_desc" msgid="6579059616090100181">"Pozwala aplikacji na odczyt załączników do e-maili."</string>
<string name="permission_access_provider_label" msgid="977700184037298723">"Dostęp do danych dostawcy poczty e-mail"</string>
<string name="permission_access_provider_desc" msgid="5338433949655493713">"Zezwala aplikacji na dostęp do bazy danych e-maili, w tym odebranych i wysłanych wiadomości, nazw użytkowników oraz haseł."</string>
<string name="app_name" msgid="2206468539066258195">"Poczta"</string>
<string name="create_action" msgid="6575946089819721958">"Utwórz nową"</string>
<string name="quick_responses_empty_view" msgid="3394094315357455290">"Brak szybkich odpowiedzi"</string>
<string name="account_settings_action" msgid="589969653965674604">"Ustawienia konta"</string>
<string name="mailbox_name_display_inbox" msgid="5093068725739672126">"Odebrane"</string>
<string name="mailbox_name_display_outbox" msgid="8735725798805339414">"Skrzynka nadawcza"</string>
<string name="mailbox_name_display_drafts" msgid="3552043116466269581">"Kopie robocze"</string>
<string name="mailbox_name_display_trash" msgid="7020792045007681852">"Kosz"</string>
<string name="mailbox_name_display_sent" msgid="6705058612006729985">"Wysłane"</string>
<string name="mailbox_name_display_junk" msgid="1634126984313831675">"Wiadomości-śmieci"</string>
<string name="mailbox_name_display_starred" msgid="8076384721309828453">"Oznaczone gwiazdką"</string>
<string name="mailbox_name_display_unread" msgid="1453575937919310339">"Nieprzeczytane"</string>
<string name="debug_title" msgid="1337476992195531309">"Debuguj"</string>
<string name="mailbox_list_account_selector_combined_view" msgid="4155918930481733669">"Widok łączony"</string>
<string name="message_compose_fwd_header_fmt" msgid="6193988236722150221">\n\n"-------- Wiadomość oryginalna --------\nTemat: <xliff:g id="SUBJECT">%1$s</xliff:g>\nOd: <xliff:g id="SENDER">%2$s</xliff:g>\nDo: <xliff:g id="TO">%3$s</xliff:g>\nDW: <xliff:g id="CC_0">%4$s</xliff:g>\n\n"</string>
<string name="message_compose_insert_quick_response_list_title" msgid="5836926808818821309">"Wstaw szybką odpowiedź"</string>
<string name="message_compose_insert_quick_response_menu_title" msgid="4393288554605333619">"Wstaw szybką odpowiedź"</string>
<string name="message_view_attachment_background_load" msgid="7571652141281187845">"Co najmniej jeden załącznik w przekazywanej wiadomości zostanie pobrany przed wysłaniem."</string>
<string name="message_decode_error" msgid="91396461771444300">"Podczas dekodowania wiadomości wystąpił błąd."</string>
<string name="forward_download_failed_ticker" msgid="2900585518884851062">"Co najmniej jednego załącznika nie można przekazać dalej."</string>
<string name="forward_download_failed_title" msgid="2043036709913723298">"Nie przekazano załącznika"</string>
<string name="login_failed_ticker" msgid="4620839194581484497">"Nie udało się zalogować na konto <xliff:g id="ACCOUNT_NAME">%s</xliff:g>."</string>
<string name="login_failed_title" msgid="1737884069957090004">"Nie można się zalogować"</string>
<string name="account_setup_basics_title" msgid="5050895656741229172">"Konfiguracja konta"</string>
<string name="oauth_authentication_title" msgid="3771260531636603518">"Proszę o autoryzację"</string>
<string name="sign_in_title" msgid="5051852806423550830">"Zaloguj się"</string>
<string name="oauth_error_description" msgid="8466102021844409849">"Nie można uwierzytelnić"</string>
<string name="password_warning_label" msgid="1887439537224212124">"Nieprawidłowy adres e-mail lub hasło"</string>
<string name="email_confirmation_label" msgid="64258748053106017">"Adres e-mail:"</string>
<string name="account_setup_basics_headline" msgid="8468280216822264643">"Konto e-mail"</string>
<string name="accounts_welcome" msgid="7230367425520242593">"Skonfiguruj swoje konto w kilku prostych krokach."</string>
<string name="account_setup_basics_email_label" msgid="8701406783555749929">"Adres e-mail"</string>
<string name="or_label" msgid="6408695162723653446">"LUB"</string>
<string name="sign_in_with_google" msgid="1412668282326928102">"Zaloguj się przez Google"</string>
<string name="account_setup_basics_password_label" msgid="784962388753706730">"HASŁO"</string>
<string name="password_hint" msgid="4226682910292828279">"Hasło"</string>
<string name="signed_in_with_service_label" msgid="4282359206358453634">"Jesteś zalogowany w %s"</string>
<string name="authentication_label" msgid="914463525214987772">"UWIERZYTELNIANIE"</string>
<string name="add_authentication_label" msgid="382998197798081729">"Dodaj uwierzytelnianie"</string>
<string name="clear_authentication_label" msgid="4750930803913225689">"Wyczyść uwierzytelnianie"</string>
<string name="account_setup_basics_manual_setup_action" msgid="7690861839383362085">"Konfiguracja ręczna"</string>
<string name="account_setup_username_password_toast" msgid="3659744829670065777">"Wpisz prawidłowy adres e-mail i hasło."</string>
<string name="account_duplicate_dlg_title" msgid="3768813340753269695">"Zduplikowane konto"</string>
<string name="account_duplicate_dlg_message_fmt" msgid="6747351773934787126">"Używasz już tej nazwy użytkownika na koncie „<xliff:g id="DUPLICATE">%s</xliff:g>”."</string>
<string name="account_setup_check_settings_retr_info_msg" msgid="9103280616618316032">"Pobieranie informacji o koncie…"</string>
<string name="account_setup_check_settings_check_incoming_msg" msgid="9196418179524308411">"Sprawdzam ustawienia serwera…"</string>
<string name="account_setup_check_settings_check_outgoing_msg" msgid="9062019904409225329">"Sprawdzam ustawienia SMTP…"</string>
<string name="account_setup_creating_account_msg" msgid="2898648422471181490">"Tworzę konto…"</string>
<string name="account_setup_ab_headline" msgid="1434091698882290052">"Potwierdź typ konta"</string>
<string name="account_setup_ab_instructions_format" msgid="6223657094843768202">"Wskazałeś, że adres <xliff:g id="EMAIL">%1$s</xliff:g> korzysta z protokołu <xliff:g id="USERPROTOCOL">%2$s</xliff:g>, ale konto może używać protokołu <xliff:g id="PROVIDERPROTOCOL">%3$s</xliff:g>."</string>
<string name="account_setup_names_headline" msgid="2031978210683887370">"Konto zostało skonfigurowane, a e-maile są w drodze."</string>
<string name="account_setup_names_account_name_label" msgid="3487538709712378441">"Nazwa konta (opcjonalnie)"</string>
<string name="account_setup_names_user_name_label" msgid="4298006111315033499">"Twoja nazwa (wyświetlana w wiadomościach wychodzących)"</string>
<string name="account_setup_account_type_headline" msgid="3375795537675351389">"Typ konta"</string>
<string name="account_setup_account_type_instructions" msgid="968088954656738617">"Jakiego typu jest to konto?"</string>
<string name="account_setup_incoming_headline" msgid="6232828824446177639">"Ustawienia serwera poczty przychodzącej"</string>
<string name="account_setup_incoming_username_label" msgid="2609699829997945895">"NAZWA UŻYTKOWNIKA"</string>
<string name="account_setup_incoming_password_label" msgid="4806105500058512876">"HASŁO"</string>
<string name="account_setup_password_subheading" msgid="5930042642982830233">"Hasło"</string>
<string name="account_setup_incoming_server_label" msgid="5409694850973258387">"SERWER"</string>
<string name="account_setup_incoming_port_label" msgid="402562424498833560">"PORT"</string>
<string name="account_setup_incoming_security_label" msgid="8360505617331971663">"TYP ZABEZPIECZEŃ"</string>
<string name="account_setup_incoming_security_none_label" msgid="2461510827337484818">"Brak"</string>
<string name="account_setup_incoming_security_ssl_trust_certificates_label" msgid="2834386066577239560">"SSL/TLS (akceptuj wszystkie certyfikaty)"</string>
<string name="account_setup_incoming_security_ssl_label" msgid="5169133414545009342">"SSL/TLS"</string>
<string name="account_setup_incoming_security_tls_trust_certificates_label" msgid="2281920902104029077">"STARTTLS (akceptuj wszystkie certyfikaty)"</string>
<string name="account_setup_incoming_security_tls_label" msgid="3892291833944170882">"STARTTLS"</string>
<string name="account_setup_incoming_delete_policy_label" msgid="2341742235654301690">"Usuwaj wiadomości e-mail z serwera"</string>
<string name="account_setup_incoming_delete_policy_never_label" msgid="5777530843489961009">"Nigdy"</string>
<string name="account_setup_incoming_delete_policy_delete_label" msgid="8677018382715596606">"Po usunięciu z folderu Odebrane"</string>
<string name="account_setup_incoming_imap_path_prefix_label" msgid="3531290378620033218">"Prefiks ścieżki IMAP"</string>
<string name="account_setup_incoming_imap_path_prefix_hint" msgid="206747922689229932">"Opcjonalnie"</string>
<string name="account_setup_outgoing_headline" msgid="6638171491109658047">"Ustawienia serwera poczty wychodzącej"</string>
<string name="account_setup_outgoing_smtp_server_label" msgid="3460163861711242681">"SERWER SMTP"</string>
<string name="account_setup_outgoing_port_label" msgid="3735952013505812378">"PORT"</string>
<string name="account_setup_outgoing_security_label" msgid="6473177134731615282">"TYP ZABEZPIECZEŃ"</string>
<string name="account_setup_outgoing_require_login_label" msgid="5405196721947884033">"Wymagaj logowania"</string>
<string name="account_setup_outgoing_username_label" msgid="8844680398828891772">"NAZWA UŻYTKOWNIKA"</string>
<string name="account_setup_exchange_certificate_title" msgid="8756785660598838350">"CERTYFIKAT KLIENTA"</string>
<string name="account_setup_exchange_select_certificate" msgid="264748505181695915">"Wybierz"</string>
<string name="account_setup_exchange_use_certificate" msgid="6513687497912094538">"Użyj certyfikatu klienta"</string>
<string name="account_setup_exchange_remove_certificate" msgid="1222387802827919583">"Usuń"</string>
<string name="account_setup_exchange_no_certificate" msgid="3569712401698909695">"Brak"</string>
<string name="account_setup_exchange_device_id_label" msgid="2306603503497194905">"ID URZĄDZENIA MOBILNEGO"</string>
<string name="account_setup_options_headline" msgid="4810292194395251968">"Opcje konta"</string>
<string name="account_setup_options_mail_check_frequency_label" msgid="7253305392938373553">"Częstotliwość synchronizacji:"</string>
<string name="account_setup_options_mail_check_frequency_never" msgid="2937664246354067829">"Nigdy"</string>
<string name="account_setup_options_mail_check_frequency_push" msgid="5511415696925307797">"Automatycznie (tryb Push)"</string>
<string name="account_setup_options_mail_check_frequency_5min" msgid="8929785860545198867">"Co 5 minut"</string>
<string name="account_setup_options_mail_check_frequency_10min" msgid="8787901333816702849">"Co 10 minut"</string>
<string name="account_setup_options_mail_check_frequency_15min" msgid="7127640170766018765">"Co 15 minut"</string>
<string name="account_setup_options_mail_check_frequency_30min" msgid="4223562871143897449">"Co 30 minut"</string>
<string name="account_setup_options_mail_check_frequency_1hour" msgid="107706566853925273">"Co godzinę"</string>
<string name="account_setup_options_notify_label" msgid="3101529443722198112">"Powiadamiaj mnie o nowych e-mailach"</string>
<string name="account_setup_options_sync_contacts_label" msgid="5029046373980454714">"Synchronizuj kontakty na tym koncie"</string>
<string name="account_setup_options_sync_calendar_label" msgid="303441956432308807">"Synchronizuj kalendarz na tym koncie"</string>
<string name="account_setup_options_sync_email_label" msgid="468957966555663131">"Synchronizuj e-maile z tego konta"</string>
<string name="account_setup_options_background_attachments_label" msgid="4085327585082867216">"Automatycznie pobieraj załączniki, gdy połączono z siecią Wi-Fi"</string>
<string name="account_setup_failed_dlg_title" msgid="7923577224474005464">"Nie można zakończyć"</string>
<string name="account_setup_options_mail_window_label" msgid="4737241149297585368">"Synchronizuj e-maile od:"</string>
<string name="account_setup_options_mail_window_auto" msgid="7407981634952005775">"Automatycznie"</string>
<string name="account_setup_options_mail_window_1day" msgid="7930883294844418428">"Ostatni dzień"</string>
<string name="account_setup_options_mail_window_3days" msgid="3435093562391555730">"Ostatnie trzy dni"</string>
<string name="account_setup_options_mail_window_1week" msgid="5230695719358085318">"Ostatni tydzień"</string>
<string name="account_setup_options_mail_window_2weeks" msgid="1144271277694832921">"Ostatnie dwa tygodnie"</string>
<string name="account_setup_options_mail_window_1month" msgid="3228265299330513816">"Ostatni miesiąc"</string>
<string name="account_setup_options_mail_window_all" msgid="4794683936065721438">"Wszystkie"</string>
<string name="account_setup_options_mail_window_default" msgid="5518038139722596598">"Użyj wartości domyślnej konta"</string>
<string name="account_setup_failed_dlg_auth_message" msgid="5608549872868036352">"Nieprawidłowa nazwa użytkownika lub hasło"</string>
<string name="account_setup_autodiscover_dlg_authfail_title" msgid="7551559109838593189">"Problem z konfiguracją konta"</string>
<string name="account_setup_autodiscover_dlg_authfail_message" msgid="4075075565221436715">"Potwierdź poprawność nazwy użytkownika, hasła i ustawień konta."</string>
<string name="account_setup_failed_dlg_certificate_message" msgid="4725950885859654809">"Nie można bezpiecznie połączyć się z serwerem."</string>
<string name="account_setup_failed_dlg_certificate_message_fmt" msgid="3451681985727559303">"Nie można bezpiecznie połączyć się z serwerem.\n(<xliff:g id="ERROR">%s</xliff:g>)"</string>
<string name="account_setup_failed_certificate_required" msgid="4607859382193244795">"Certyfikat klienta jest wymagany. Czy chcesz się połączyć z serwerem za pomocą certyfikatu klienta?"</string>
<string name="account_setup_failed_certificate_inaccessible" msgid="4574461885959029072">"Certyfikat jest nieważny lub niedostępny."</string>
<string name="account_setup_failed_check_credentials_message" msgid="430054384233036305">"Serwer zgłosił błąd. Sprawdź nazwę użytkownika i hasło, a następnie spróbuj ponownie."</string>
<string name="account_setup_failed_dlg_server_message" msgid="1180197172141077524">"Nie można połączyć się z serwerem."</string>
<string name="account_setup_failed_dlg_server_message_fmt" msgid="3889441611138037320">"Nie można połączyć się z serwerem.\n(<xliff:g id="ERROR">%s</xliff:g>)"</string>
<string name="account_setup_failed_tls_required" msgid="1902309158359287958">"Wymagane połączenie TLS nie jest obsługiwane przez serwer."</string>
<string name="account_setup_failed_auth_required" msgid="2684010997018901707">"Serwer nie obsługuje metod uwierzytelniania."</string>
<string name="account_setup_failed_security" msgid="1627240499907011040">"Nie można nawiązać połączenia z serwerem z powodu błędu zabezpieczeń."</string>
<string name="account_setup_failed_ioerror" msgid="3862689923436539909">"Nie można nawiązać połączenia z serwerem."</string>
<string name="account_setup_failed_protocol_unsupported" msgid="4973054582044010375">"Wpisany adres serwera jest nieprawidłowy lub Poczta nie obsługuje wersji protokołu wymaganej przez serwer."</string>
<string name="account_setup_failed_access_denied" msgid="2051742796367919026">"Nie masz uprawnień do synchronizacji z tym serwerem. Skontaktuj się z administratorem serwera, aby uzyskać więcej informacji."</string>
<string name="account_setup_security_required_title" msgid="667943309546419435">"Zdalne administrowanie zabezpieczeniami"</string>
<string name="account_setup_security_policies_required_fmt" msgid="9029471168291631932">"Serwer <xliff:g id="SERVER">%s</xliff:g> wymaga udzielenia zezwolenia na zdalną kontrolę niektórych funkcji zabezpieczeń tego urządzenia z systemem Android. Czy chcesz zakończyć konfigurowanie tego konta?"</string>
<string name="account_setup_failed_security_policies_unsupported" msgid="4619685657253094627">"Serwer wymaga funkcji zabezpieczeń, których to urządzenie z Androidem nie obsługuje, w tym: <xliff:g id="ERROR">%s</xliff:g>."</string>
<string name="disable_admin_warning" msgid="6001542250505146252">"OSTRZEŻENIE: cofnięcie Poczcie uprawnień do administrowania urządzeniem spowoduje usunięcie wszystkich kont e-mail, które ich wymagają, wraz z wiadomościami, kontaktami, wydarzeniami w kalendarzu i innymi danymi."</string>
<string name="account_security_dialog_title" msgid="7003032393805438164">"Aktualizacja zabezpieczeń"</string>
<string name="account_security_dialog_content_fmt" msgid="4107093049191103780">"Konto <xliff:g id="ACCOUNT">%s</xliff:g> wymaga aktualizacji ustawień zabezpieczeń."</string>
<string name="security_unsupported_ticker_fmt" msgid="3249185558872836884">"Nie można zsynchronizować konta „<xliff:g id="ACCOUNT">%s</xliff:g>” ze względu na wymogi bezpieczeństwa."</string>
<string name="security_needed_ticker_fmt" msgid="7099561996532829229">"Konto „<xliff:g id="ACCOUNT">%s</xliff:g>” wymaga aktualizacji ustawień zabezpieczeń."</string>
<string name="security_changed_ticker_fmt" msgid="3823930420292838192">"Ustawienia zabezpieczeń konta „<xliff:g id="ACCOUNT">%s</xliff:g>” uległy zmianie. Nie jest wymagane podejmowanie działań przez użytkownika."</string>
<string name="security_notification_content_update_title" msgid="6321099538307807621">"Wymagana aktualizacja zabezp."</string>
<string name="security_notification_content_change_title" msgid="615639963487448183">"Zasady bezpieczeństwa uległy zmianie"</string>
<string name="security_notification_content_unsupported_title" msgid="6494791400431198228">"Nie można spełnić zasad bezp."</string>
<string name="account_security_title" msgid="6072273231606918870">"Zabezpieczenia urządzenia"</string>
<string name="account_security_policy_explanation_fmt" msgid="2527501853520160827">"Serwer <xliff:g id="SERVER">%s</xliff:g> wymaga udzielenia zezwolenia na zdalną kontrolę niektórych funkcji zabezpieczeń tego urządzenia z systemem Android."</string>
<string name="account_setup_failed_dlg_edit_details_action" msgid="8155332642922842729">"Edytuj dane"</string>
<string name="password_expire_warning_ticker_fmt" msgid="5543005790538884060">"Konto „<xliff:g id="ACCOUNT">%s</xliff:g>” wymaga zmiany kodu PIN lub hasła blokady ekranu."</string>
<string name="password_expire_warning_content_title" msgid="4360288708739366810">"Hasło ekranu blokady wkrótce wygaśnie"</string>
<string name="password_expired_ticker" msgid="3098703963402347483">"Kod PIN lub hasło ekranu blokady wygasły."</string>
<string name="password_expired_content_title" msgid="7379094218699681984">"Hasło ekranu blokady wygasło"</string>
<string name="password_expire_warning_dialog_title" msgid="4901499545146045672">"Hasło ekranu blokady wkrótce wygaśnie"</string>
<string name="password_expire_warning_dialog_content_fmt" msgid="1093389293050776319">"Musisz wkrótce zmienić PIN lub hasło ekranu blokady. W przeciwnym razie dane konta <xliff:g id="ACCOUNT">%s</xliff:g> zostaną usunięte. Zmienić je teraz?"</string>
<string name="password_expired_dialog_title" msgid="7275534155170185252">"Hasło ekranu blokady wygasło"</string>
<string name="password_expired_dialog_content_fmt" msgid="8322213184626443346">"Trwa wymazywanie z urządzenia danych konta <xliff:g id="ACCOUNT">%s</xliff:g>. Można je przywrócić, zmieniając PIN lub hasło ekranu blokady. Zmienić je teraz?"</string>
<string name="account_settings_exit_server_settings" msgid="4232590695889111419">"Odrzucić niezapisane zmiany?"</string>
<string name="account_settings_background_attachments_label" msgid="3552681465680701047">"Pobieraj załączniki"</string>
<string name="account_settings_background_attachments_summary" msgid="8801504001229061032">"Automatycznie pobieraj załączniki najnowszych wiadomości przez Wi-Fi"</string>
<string name="account_settings_notify_label" msgid="8621226576645167987">"Powiadomienia e-mail"</string>
<string name="account_settings_summary" msgid="4733776978291376161">"Częstotliwość synchronizacji, powiadomienia itd."</string>
<string name="account_settings_notify_summary" msgid="88560545461159120">"Wysyłaj powiadomienie, gdy przychodzi nowy e-mail"</string>
<string name="account_settings_mail_check_frequency_label" msgid="4107847714594035131">"Częstotliwość"</string>
<string name="account_settings_incoming_label" msgid="3793314460723296874">"Poczta przychodząca"</string>
<string name="account_settings_incoming_summary" msgid="7521181981008371492">"Użytkownik, hasło i inne ustawienia serwera poczty przychodzącej"</string>
<string name="account_settings_outgoing_label" msgid="4997504719643828381">"Poczta wychodząca"</string>
<string name="account_settings_outgoing_summary" msgid="1884202151340479161">"Użytkownik, hasło i inne ustawienia serwera poczty wychodzącej"</string>
<string name="account_settings_enforced_label" msgid="7005050362066086119">"Egzekwowane zasady"</string>
<string name="account_settings_enforced_summary" msgid="1668581504445370253">"Brak"</string>
<string name="account_settings_unsupported_label" msgid="7286722617178322465">"Nieobsługiwane zasady"</string>
<string name="account_settings_unsupported_summary" msgid="1980825746966562221">"Brak"</string>
<string name="account_settings_retry_label" msgid="8605492340808650923">"Próba synchronizacji"</string>
<string name="account_settings_retry_summary" msgid="2598065993718592906">"Dotknij tutaj, aby zsynchronizować to konto."</string>
<string name="account_settings_description_label" msgid="2073736045984411004">"Nazwa konta"</string>
<string name="account_settings_name_label" msgid="8230436030850457988">"Imię i nazwisko"</string>
<string name="account_settings_edit_quick_responses_label" msgid="6105791335935883199">"Szybkie odpowiedzi"</string>
<string name="account_settings_edit_quick_responses_summary" msgid="5406599402930290682">"Edytuj tekst, który często wstawiasz do e-maili"</string>
<string name="account_settings_notifications" msgid="2842952349214972116">"Ustawienia powiadomień"</string>
<string name="account_settings_data_usage" msgid="6400715160238559711">"Wykorzystanie transmisji danych"</string>
<string name="account_settings_policies" msgid="5972183883466873359">"Zasady bezpieczeństwa"</string>
<string name="system_folders_title" msgid="7161311881709109736">"Foldery systemowe"</string>
<string name="system_folders_trash_title" msgid="3190927115504713123">"Folder kosz"</string>
<string name="system_folders_trash_summary" msgid="2583143581531897068">"Wybierz folder kosza na serwerze"</string>
<string name="system_folders_trash_dlg" msgid="353701568340939392">"Wybierz folder kosza na serwerze"</string>
<string name="system_folders_sent_title" msgid="8792934374188279309">"Folder elementów wysłanych"</string>
<string name="system_folders_sent_summary" msgid="4252740721870748375">"Wybierz folder elementów wysłanych na serwerze"</string>
<string name="system_folders_sent_dlg" msgid="818944260541160146">"Wybierz folder elementów wysłanych na serwerze"</string>
<string name="edit_quick_response_dialog" msgid="3048014284772648575">"Szybka odpowiedź"</string>
<string name="save_action" msgid="5740359453077441466">"Zapisz"</string>
<string name="account_settings_sync_contacts_enable" msgid="2642448079273767521">"Synchronizuj kontakty"</string>
<string name="account_settings_sync_contacts_summary" msgid="1716022682035150630">"Synchronizuj kontakty dla tego konta"</string>
<string name="account_settings_sync_calendar_enable" msgid="3172491863244160828">"Synchronizuj kalendarz"</string>
<string name="account_settings_sync_calendar_summary" msgid="411960248618953311">"Synchronizuj kalendarz dla tego konta"</string>
<string name="account_settings_sync_email_enable" msgid="7135765408226471860">"Synchronizuj e-maile"</string>
<string name="account_settings_sync_email_summary" msgid="71710510041953351">"Synchronizuj wiadomości e-mail dla tego konta"</string>
<string name="label_notification_vibrate_title" msgid="140881511322826320">"Wibracje"</string>
<string name="account_settings_ringtone" msgid="2238523918221865167">"Wybierz dzwonek"</string>
<string name="account_settings_servers" msgid="3386185135392642067">"Ustawienia serwera"</string>
<string name="mailbox_settings_activity_title" msgid="2196614373847675314">"Opcje synchronizacji"</string>
<string name="mailbox_settings_activity_title_with_mailbox" msgid="5547676392298186906">"Opcje synchronizacji (<xliff:g id="MAILBOXX_NAME">%s</xliff:g>)"</string>
<string name="mailbox_settings_sync_enabled_label" msgid="7723413381707277856">"Zsynchronizuj ten folder"</string>
<string name="mailbox_settings_sync_enabled_summary" msgid="742233465207750578">"Wiadomości zostaną pobrane po nawiązaniu połączenia"</string>
<string name="mailbox_settings_mailbox_sync_window_label" msgid="7027516982341382326">"Okres do synchronizacji"</string>
<string name="provider_note_t_online" msgid="1596701148051980218">"Przed skonfigurowaniem tego konta e-mail odwiedź witrynę T-Online i utwórz hasło dostępu do poczty POP3."</string>
<string name="exchange_name_alternate" msgid="293118547772095111">"Microsoft Exchange ActiveSync"</string>
<string name="system_account_create_failed" msgid="2248313263003927725">"Nie można utworzyć konta. Spróbuj ponownie."</string>
<string name="device_admin_label" msgid="3335272972461391415">"E-mail"</string>
<string name="device_admin_description" msgid="4299378570982520839">"Włącza zasady zabezpieczeń określone na serwerze"</string>
<string name="policy_dont_allow_camera" msgid="8821533827628900689">"Nie zezwalaj na używanie aparatu"</string>
<string name="policy_require_password" msgid="3556860917024612396">"Wymagaj hasła do urządzenia"</string>
<string name="policy_password_history" msgid="9001177390979112746">"Nie zezwalaj na używanie poprzednich haseł"</string>
<string name="policy_password_expiration" msgid="1287225242918742275">"Wymagaj, by hasła miały datę ważności"</string>
<string name="policy_screen_timeout" msgid="3499201409239287702">"Wymagaj blokowania ekranu nieużywanych urz."</string>
<string name="policy_calendar_age" msgid="6469328498345236120">"Ogranicz liczbę synchronizowanych wydarzeń z kalendarza"</string>
<string name="policy_email_age" msgid="3521941976575225050">"Ogranicz liczbę synchronizowanych e-maili"</string>
<string name="quick_1" msgid="9130521670178673190">"Dziękuję."</string>
<string name="quick_2" msgid="8611591278119481491">"Brzmi dobrze."</string>
<string name="quick_3" msgid="8070999183033184986">"Przeczytam później i skontaktuję się."</string>
<string name="quick_4" msgid="216066940197616025">"Spotkajmy się, aby to omówić."</string>
<string name="confirm_response" msgid="6764021931370809514">"Wysyłam odpowiedź…"</string>
<string name="imap_name" msgid="8285222985908214985">"Osobiste (IMAP)"</string>
<string name="pop3_name" msgid="6653484706414263493">"Osobiste (POP3)"</string>
<string name="trash_folder_selection_title" msgid="686039558899469073">"Wybierz folder kosza na serwerze dla: <xliff:g id="ACCOUNT">%s</xliff:g>"</string>
<string name="sent_folder_selection_title" msgid="9207482909822072856">"Wybierz folder elementów wysłanych na serwerze dla: <xliff:g id="ACCOUNT">%s</xliff:g>"</string>
<string name="account_waiting_for_folders_msg" msgid="8848194305692897677">"Wczytuję listę folderów…"</string>
<string name="no_quick_responses" msgid="8716297053803961304">"Brak dostępnych"</string>
<string name="gmail_name" msgid="2099786953868369991">"Gmail"</string>
<string name="folder_sync_settings_pref_title" msgid="349478353401667107">"Ustawienia synchronizacji folderu"</string>
</resources>