blob: 7c69787d4a49cb6f9f1cea3c0a85d1d73efc0886 [file] [log] [blame]
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- Copyright (C) 2009 The Android Open Source Project
Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License");
you may not use this file except in compliance with the License.
You may obtain a copy of the License at
http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
Unless required by applicable law or agreed to in writing, software
distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS,
WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.
See the License for the specific language governing permissions and
limitations under the License.
-->
<resources xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
xmlns:xliff="urn:oasis:names:tc:xliff:document:1.2">
<string name="app_name" msgid="9095072584761066851">"Instalues certifikate"</string>
<string name="pick_file_title" msgid="4481949485108233297">"Zgjidh një certifikatë"</string>
<string name="pkcs12_password_dialog_title" msgid="5997624645207427161">"Nxirr certifikatën"</string>
<string name="extracting_pkcs12" msgid="1881267738821799771">"Po nxjerr…"</string>
<string name="pkcs12_file_password_dialog_title" msgid="8102721384767269510">"Nxirr nga %s"</string>
<string name="name_credential_dialog_title" msgid="277729846491554437">"Emërto certifikatën"</string>
<string name="credential_name" msgid="1974979771369744378">"Emri i certifikatës:"</string>
<string name="credential_password" msgid="3520176519550993326">"Shkruaj fjalëkalimin për të nxjerrë certifikatat."</string>
<string name="credential_info" msgid="2436768402308470397">"Paketa përmban:"</string>
<string name="p12_description" msgid="4128352087331630024">"Certifikatat në depon e çelësave PKCS12."</string>
<string name="one_userkey" msgid="3500697912370644881">"çelës për një përdorues"</string>
<string name="one_usercrt" msgid="7690798336332403106">"certifikatë për një përdorues"</string>
<string name="one_cacrt" msgid="2667950425420663146">"një certifikatë CA"</string>
<string name="n_cacrts" msgid="2141498640685639208">"%d certifikata CA"</string>
<string name="password_error" msgid="2042471639556516356">"Shkruaj fjalëkalimin e saktë."</string>
<string name="password_empty_error" msgid="591713406761723025">"Shkruaj fjalëkalimin."</string>
<string name="name_empty_error" msgid="3808800768660110354">"Shkruaj një emër."</string>
<string name="name_char_error" msgid="3176618568784938968">"Shkruaj një emër që përmban vetëm shkronja dhe numra."</string>
<string name="unable_to_save_cert" msgid="9178604087335389686">"Certifikata nuk mund të ruhej. Ruajtja e kredencialeve nuk është aktivizuar ose nuk është filluar si duhet."</string>
<string name="cert_not_saved" msgid="4037698479662830270">"Certifikata nuk është instaluar."</string>
<string name="no_cert_to_saved" msgid="5708884372817309068">"Nuk ka asnjë certifikatë për instalim."</string>
<string name="invalid_cert" msgid="7704228670980743590">"Certifikata është e pavlefshme."</string>
<string name="cert_is_added" msgid="6996557598167000500">"<xliff:g id="CREDENTIAL">%s</xliff:g> është instaluar."</string>
<string name="cert_too_large_error" msgid="8715414972725646285">"Nuk mundi të instalohej sepse madhësia e certifikatës është shumë e madhe."</string>
<string name="cert_missing_error" msgid="7040527352278728220">"Nuk mundi të instalohej sepse skedari i certifikatës nuk u gjet."</string>
<string name="cert_read_error" msgid="7353463360652419796">"Nuk mund të instalohej sepse skedari i certifikatës nuk mund të lexohej."</string>
<string name="no_cert_file_found" product="nosdcard" msgid="3555332946357131929">"Asnjë skedar certifikate nuk u gjet në USB."</string>
<string name="no_cert_file_found" product="default" msgid="1942077544887243999">"Nuk u gjet asnjë skedar certifikate në kartën SD."</string>
<string name="sdcard_not_present" product="nosdcard" msgid="9197143240492611196">"USB-ja nuk është e vlefshme"</string>
<string name="sdcard_not_present" product="default" msgid="3866952732541932947">"Karta SD nuk është e pranishme."</string>
<string name="only_primary_user_allowed" msgid="4005084935023047716">"Vetëm zotëruesi i kësaj pajisjeje mund të instalojë certifikatat."</string>
<string name="credential_usage_label" msgid="1513892208033156805">"Përdorimi i kredencialeve:"</string>
<string-array name="credential_usage">
<item msgid="375085478373011304">"VPN-ja dhe aplikacionet"</item>
<item msgid="692322974985472861">"Wi-Fi"</item>
</string-array>
<string name="certificate_capabilities_warning" msgid="4158609401937799110">"Shënim: Lëshuesi i kësaj certifikate mund të inspektojë të gjithë trafikun hyrës dhe dalës të pajisjes."</string>
<string name="wifi_title" msgid="8475811746333426489">"Profili Wi-Fi"</string>
<string name="wifi_detail_title" msgid="3627332137252994395">"Detajet për %s"</string>
<string name="wifi_detail_label" msgid="3032151019356747583">"Detajet"</string>
<string name="wifi_install_label" msgid="1449629407724323233">"Instalo"</string>
<string name="wifi_installing_label" msgid="8387393993627129025">"Po instalohet"</string>
<string name="wifi_cancel_label" msgid="1328748037608392134">"Anulo"</string>
<string name="wifi_dismiss_label" msgid="1916684434873972698">"Hiq dorë"</string>
<string name="wifi_no_config" msgid="1835743123288916755">"Asnjë"</string>
<string name="wifi_config_text" msgid="8259587306773310314">"Emri: %1$s\nFQDN: %2$s\nPartneritetet e roaming-ut: %3$s\nSfera: %4$s\nMetoda e autorizimit: EAP-%5$s\n"</string>
<string name="wifi_ttls_config_text" msgid="2002413183253872168">"Emri i përdoruesit: %s\n"</string>
<string name="wifi_tls_config_text" msgid="9062328536640168510">"Certifikata e klientit:\n%1$s\nÇelësi: %2$s\n"</string>
<string name="wifi_sim_config_text" msgid="1666019954520831840">"SIM: %s\n"</string>
<string name="wifi_trust_config_text" msgid="5916047381475747783">"Certifikata e besimit: \n%s\n"</string>
<string name="install_done_title" msgid="4822989918460334497">"Kredencialet u instaluan"</string>
<string name="install_done" msgid="1522718684172097080">"Kredencialet e <xliff:g id="NAME">%1$s</xliff:g> janë shtuar te rrjetet e ruajtura Wi-Fi."</string>
<string name="done_label" msgid="5597425930652904250">"U KRYE"</string>
<string name="wifi_installer_detail" msgid="63879632832701669">"Instalo kredencialet e Wi-Fi për t\'u lidhur me rrjetet e disponueshme nëpërmjet <xliff:g id="NAME">%1$s</xliff:g>."</string>
<string name="wifi_installer_download_error" msgid="5429453090956277692">"Skedari i shkarkuar ka probleme dhe nuk mund të instalohet. Sigurohu që e shkarkove skedarin nga burimi i duhur."</string>
<string name="wifi_installer_fail" msgid="894483173306576331">"Kredencialet e Wi-Fi nuk mund të instalohen. Provo ta shkarkosh përsëri skedarin."</string>
<string name="wifi_installer_fail_no_wifi_title" msgid="8358191074828840533">"Instalimi u anulua"</string>
<string name="wifi_installer_fail_title" msgid="5547079779067835479">"Nuk mund të instalohet"</string>
<string name="wifi_installer_fail_no_wifi" msgid="2044576439984209921">"Aktivizo Wi-Fi dhe provo përsëri."</string>
</resources>