blob: 10d0a7c8b7c0071eb07c8a4dc259e3c3be0b9dd0 [file] [log] [blame]
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- Copyright (C) 2009 The Android Open Source Project
Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License");
you may not use this file except in compliance with the License.
You may obtain a copy of the License at
http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
Unless required by applicable law or agreed to in writing, software
distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS,
WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.
See the License for the specific language governing permissions and
limitations under the License.
-->
<resources xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
xmlns:xliff="urn:oasis:names:tc:xliff:document:1.2">
<string name="app_name" msgid="9095072584761066851">"Програм за инсталирање сертификата"</string>
<string name="pick_file_title" msgid="4481949485108233297">"Избор сертификата"</string>
<string name="pkcs12_password_dialog_title" msgid="5997624645207427161">"Издвајање сертификата"</string>
<string name="extracting_pkcs12" msgid="1881267738821799771">"Издвајање..."</string>
<string name="pkcs12_file_password_dialog_title" msgid="8102721384767269510">"Издвајање из датотеке %s"</string>
<string name="name_credential_dialog_title" msgid="277729846491554437">"Именовање сертификата"</string>
<string name="credential_name" msgid="1974979771369744378">"Назив сертификата:"</string>
<string name="credential_password" msgid="3520176519550993326">"Унесите лозинку да бисте издвојили сертификате."</string>
<string name="credential_info" msgid="2436768402308470397">"Пакет обухвата:"</string>
<string name="p12_description" msgid="4128352087331630024">"Сертификати у PKCS12 складишту за кључ."</string>
<string name="one_userkey" msgid="3500697912370644881">"кључ за једног корисника"</string>
<string name="one_usercrt" msgid="7690798336332403106">"сертификат за једног корисника"</string>
<string name="one_cacrt" msgid="2667950425420663146">"један CA сертификат"</string>
<string name="n_cacrts" msgid="2141498640685639208">"%d CA сертификати"</string>
<string name="password_error" msgid="2042471639556516356">"Унесите тачну лозинку."</string>
<string name="password_empty_error" msgid="591713406761723025">"Унесите лозинку."</string>
<string name="name_empty_error" msgid="3808800768660110354">"Унесите име."</string>
<string name="name_char_error" msgid="3176618568784938968">"Унесите име састављено само од слова и бројева."</string>
<string name="unable_to_save_cert" msgid="9178604087335389686">"Није могуће сачувати сертификат. Складиште акредитива није омогућено или није правилно покренуто."</string>
<string name="cert_not_saved" msgid="4037698479662830270">"Сертификат није инсталиран."</string>
<string name="no_cert_to_saved" msgid="5708884372817309068">"Нема сертификата за инсталирање."</string>
<string name="invalid_cert" msgid="7704228670980743590">"Сертификат је неважећи."</string>
<string name="cert_is_added" msgid="6996557598167000500">"<xliff:g id="CREDENTIAL">%s</xliff:g> је инсталиран."</string>
<string name="cert_too_large_error" msgid="8715414972725646285">"Инсталација није могућа јер је сертификат превелик."</string>
<string name="cert_missing_error" msgid="7040527352278728220">"Инсталација није могућа јер није могуће пронаћи датотеку сертификата."</string>
<string name="cert_read_error" msgid="7353463360652419796">"Инсталација није могућа јер није могуће читати датотеку сертификата."</string>
<string name="no_cert_file_found" product="nosdcard" msgid="3555332946357131929">"У USB меморији није пронађена ниједна датотека са сертификатом."</string>
<string name="no_cert_file_found" product="default" msgid="1942077544887243999">"На SD картици није пронађена ниједна датотека сертификата."</string>
<string name="sdcard_not_present" product="nosdcard" msgid="9197143240492611196">"USB меморија није доступна."</string>
<string name="sdcard_not_present" product="default" msgid="3866952732541932947">"SD картица није уметнута."</string>
<string name="only_primary_user_allowed" msgid="4005084935023047716">"Само власник овог уређаја може да инсталира сертификате."</string>
<string name="credential_usage_label" msgid="1513892208033156805">"Коришћење акредитива:"</string>
<string-array name="credential_usage">
<item msgid="375085478373011304">"VPN и апликације"</item>
<item msgid="692322974985472861">"Wi-Fi"</item>
</string-array>
<string name="wifi_title" msgid="8475811746333426489">"Профил за Wi-Fi"</string>
<string name="wifi_detail_title" msgid="3627332137252994395">"Детаљи за %s"</string>
<string name="wifi_detail_label" msgid="3032151019356747583">"Детаљи"</string>
<string name="wifi_install_label" msgid="1449629407724323233">"Инсталирај"</string>
<string name="wifi_installing_label" msgid="8387393993627129025">"Инсталира се"</string>
<string name="wifi_cancel_label" msgid="1328748037608392134">"Откажи"</string>
<string name="wifi_dismiss_label" msgid="1916684434873972698">"Одбаци"</string>
<string name="wifi_no_config" msgid="1835743123288916755">"Ништа"</string>
<string name="wifi_config_text" msgid="8259587306773310314">"Назив: %1$s\nПуно име домена: %2$s\nКонзорцијуми за роминг: %3$s\nИменована област: %4$s\nМетод потврде аутентичности: EAP-%5$s\n"</string>
<string name="wifi_ttls_config_text" msgid="2002413183253872168">"Корисничко име: %s\n"</string>
<string name="wifi_tls_config_text" msgid="9062328536640168510">"Сертификат клијента:\n%1$s\nКључ: %2$s\n"</string>
<string name="wifi_sim_config_text" msgid="1666019954520831840">"SIM: %s\n"</string>
<string name="wifi_trust_config_text" msgid="5916047381475747783">"Поуздани сертификат:\n%s\n"</string>
<string name="install_done_title" msgid="4822989918460334497">"Акредитив је инсталиран"</string>
<string name="install_done" msgid="1522718684172097080">"Акредитив за <xliff:g id="NAME">%1$s</xliff:g> је додат у сачуване Wi-Fi мреже."</string>
<string name="done_label" msgid="5597425930652904250">"ГОТОВО"</string>
<string name="wifi_installer_detail" msgid="63879632832701669">"Инсталирајте акредитив за Wi-Fi да бисте се повезали на мреже доступне преко <xliff:g id="NAME">%1$s</xliff:g>."</string>
<string name="wifi_installer_download_error" msgid="5429453090956277692">"Постоје проблеми у преузетој датотеци и она не може да се инсталира. Проверите да ли сте датотеку преузели из одговарајућег извора."</string>
<string name="wifi_installer_fail" msgid="894483173306576331">"Инсталирање акредитива за Wi-Fi није могуће. Покушајте да поново преузмете датотеку."</string>
<string name="wifi_installer_fail_no_wifi_title" msgid="8358191074828840533">"Инсталација је отказана"</string>
<string name="wifi_installer_fail_title" msgid="5547079779067835479">"Није могуће инсталирати"</string>
<string name="wifi_installer_fail_no_wifi" msgid="2044576439984209921">"Укључите Wi-Fi и покушајте поново."</string>
</resources>