blob: 9af9bc8cd15b712892295563f45cfe027646d8e5 [file] [log] [blame]
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- Copyright (C) 2007 The Android Open Source Project
Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License");
you may not use this file except in compliance with the License.
You may obtain a copy of the License at
http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
Unless required by applicable law or agreed to in writing, software
distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS,
WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.
See the License for the specific language governing permissions and
limitations under the License.
-->
<resources xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
xmlns:xliff="urn:oasis:names:tc:xliff:document:1.2">
<string name="permlab_bluetoothShareManager" msgid="311492132450338925">"Жүктөө менежерине жетүү."</string>
<string name="permdesc_bluetoothShareManager" msgid="8930572979123190223">"Колдонмого BluetoothАлмашуу менежерине жетип, ал аркылуу файлдарды өткөрүү уруксатын берет."</string>
<string name="permlab_bluetoothWhitelist" msgid="7091552898592306386">"Bluetooth түзмөгүнүн Таза тизмесине жетки берүү."</string>
<string name="permdesc_bluetoothWhitelist" msgid="5494513855192170109">"Колдонмого Bluetooth түзмөгүн таза тизмеге убактылуу жайгаштырып, колдонуучунун ырастоосусуз, ал түзмөктөн бул түзмөккө файлдарды жөнөтүү уруксатын берет."</string>
<string name="bt_share_picker_label" msgid="6268100924487046932">"Bluetooth"</string>
<string name="unknown_device" msgid="9221903979877041009">"Белгисиз түзмөк"</string>
<string name="unknownNumber" msgid="4994750948072751566">"Белгисиз"</string>
<string name="airplane_error_title" msgid="2683839635115739939">"Учак тартиби"</string>
<string name="airplane_error_msg" msgid="8698965595254137230">"Учак тартибинде Bluetooth колдоно албайсыз."</string>
<string name="bt_enable_title" msgid="8657832550503456572"></string>
<string name="bt_enable_line1" msgid="7203551583048149">"Bluetooth кызматтарын колдонуш үчүн, биринчи Bluetooth\'ду жандырышыңыз керек."</string>
<string name="bt_enable_line2" msgid="4341936569415937994">"Bluetooth жандырылсынбы?"</string>
<string name="bt_enable_cancel" msgid="1988832367505151727">"Айнуу"</string>
<string name="bt_enable_ok" msgid="3432462749994538265">"Жандыруу"</string>
<string name="incoming_file_confirm_title" msgid="8139874248612182627">"Файл өткөрүү"</string>
<string name="incoming_file_confirm_content" msgid="2752605552743148036">"Келүүчү файл кабыл алынсынбы?"</string>
<string name="incoming_file_confirm_cancel" msgid="2973321832477704805">"Баш тартуу"</string>
<string name="incoming_file_confirm_ok" msgid="281462442932231475">"Кабыл алуу"</string>
<string name="incoming_file_confirm_timeout_ok" msgid="1414676773249857278">"OK"</string>
<string name="incoming_file_confirm_timeout_content" msgid="172779756093975981">"\"<xliff:g id="SENDER">%1$s</xliff:g>\" жөнөткөн файлды алуу мөөнөтү өтүп кетти."</string>
<string name="incoming_file_confirm_Notification_title" msgid="5573329005298936903">"Кирүүчү файл"</string>
<string name="incoming_file_confirm_Notification_content" msgid="3359694069319644738">"<xliff:g id="SENDER">%1$s</xliff:g> <xliff:g id="FILE">%2$s</xliff:g> жөнөтүүгө даяр"</string>
<string name="notification_receiving" msgid="4674648179652543984">"Bluetooth бөлүшүү: <xliff:g id="FILE">%1$s</xliff:g> алынууда"</string>
<string name="notification_received" msgid="3324588019186687985">"Bluetooth бөлүшүү: <xliff:g id="FILE">%1$s</xliff:g> алынды"</string>
<string name="notification_received_fail" msgid="3619350997285714746">"Bluetooth бөлүшүү: <xliff:g id="FILE">%1$s</xliff:g> алынган жок"</string>
<string name="notification_sending" msgid="3035748958534983833">"Bluetooth бөлүшүү: <xliff:g id="FILE">%1$s</xliff:g> жөнөтүлүүдө"</string>
<string name="notification_sent" msgid="9218710861333027778">"Bluetooth бөлүшүү: <xliff:g id="FILE">%1$s</xliff:g> жөнөтүлдү"</string>
<string name="notification_sent_complete" msgid="302943281067557969">"100% бүттү"</string>
<string name="notification_sent_fail" msgid="6696082233774569445">"Bluetooth бөлүшүү: <xliff:g id="FILE">%1$s</xliff:g> жөнөтүлгөн жок"</string>
<string name="download_title" msgid="3353228219772092586">"Файл өткөрүү"</string>
<string name="download_line1" msgid="4926604799202134144">"Жөнөтүүчү: \"<xliff:g id="SENDER">%1$s</xliff:g>\""</string>
<string name="download_line2" msgid="5876973543019417712">"Файл: <xliff:g id="FILE">%1$s</xliff:g>"</string>
<string name="download_line3" msgid="4384821622908676061">"Файл өлчөмү: <xliff:g id="SIZE">%1$s</xliff:g>"</string>
<string name="download_line4" msgid="8535996869722666525"></string>
<string name="download_line5" msgid="3069560415845295386">"Файл алынууда…"</string>
<string name="download_cancel" msgid="9177305996747500768">"Токтотуу"</string>
<string name="download_ok" msgid="5000360731674466039">"Жашыруу"</string>
<string name="incoming_line1" msgid="2127419875681087545">"Кимден"</string>
<string name="incoming_line2" msgid="3348994249285315873">"Файлдын аталышы"</string>
<string name="incoming_line3" msgid="7954237069667474024">"Өлчөмү"</string>
<string name="download_fail_line1" msgid="3846450148862894552">"Файл алынган жок"</string>
<string name="download_fail_line2" msgid="8950394574689971071">"Файл: <xliff:g id="FILE">%1$s</xliff:g>"</string>
<string name="download_fail_line3" msgid="3451040656154861722">"Себеп: <xliff:g id="REASON">%1$s</xliff:g>"</string>
<string name="download_fail_ok" msgid="1521733664438320300">"OK"</string>
<string name="download_succ_line5" msgid="4509944688281573595">"Файл алынды"</string>
<string name="download_succ_ok" msgid="7053688246357050216">"Ачуу"</string>
<string name="upload_line1" msgid="2055952074059709052">"Алуучу: \"<xliff:g id="RECIPIENT">%1$s</xliff:g>\""</string>
<string name="upload_line3" msgid="4920689672457037437">"Файлдын түрү: <xliff:g id="TYPE">%1$s</xliff:g> (<xliff:g id="SIZE">%2$s</xliff:g>)"</string>
<string name="upload_line5" msgid="7759322537674229752">"Файл жөнөтүлүүдө…"</string>
<string name="upload_succ_line5" msgid="5687317197463383601">"Файл жөнөтүлдү"</string>
<string name="upload_succ_ok" msgid="7705428476405478828">"OK"</string>
<string name="upload_fail_line1" msgid="7899394672421491701">"Файл бул алуучуга жөнөтүлгөн жок: \"<xliff:g id="RECIPIENT">%1$s</xliff:g>\"."</string>
<string name="upload_fail_line1_2" msgid="2108129204050841798">"Файл: <xliff:g id="FILE">%1$s</xliff:g>"</string>
<string name="upload_fail_ok" msgid="5807702461606714296">"Кайта аракеттениңиз"</string>
<string name="upload_fail_cancel" msgid="9118496285835687125">"Жабуу"</string>
<string name="bt_error_btn_ok" msgid="5965151173011534240">"OK"</string>
<string name="unknown_file" msgid="6092727753965095366">"Белгисиз файл"</string>
<string name="unknown_file_desc" msgid="480434281415453287">"Бул түрдөгү файлды иштетүүчү колдонмо жок. \n"</string>
<string name="not_exist_file" msgid="3489434189599716133">"Файл жок"</string>
<string name="not_exist_file_desc" msgid="4059531573790529229">"Мындай файл жок. \n"</string>
<string name="enabling_progress_title" msgid="436157952334723406">"Күтө туруңуз…"</string>
<string name="enabling_progress_content" msgid="4601542238119927904">"Bluetooth жандырылууда…"</string>
<string name="bt_toast_1" msgid="972182708034353383">"Файл алынат. Эскертмелер тактасынан жүрүшүн байкап турсаңыз болот."</string>
<string name="bt_toast_2" msgid="8602553334099066582">"Файлды алуу мүмкүн эмес."</string>
<string name="bt_toast_3" msgid="6707884165086862518">"\"<xliff:g id="SENDER">%1$s</xliff:g>\" жөнөткөн файлды алуу токтотулду"</string>
<string name="bt_toast_4" msgid="4678812947604395649">"Кийинкиге файл жөнөтүлүүдө: \"<xliff:g id="RECIPIENT">%1$s</xliff:g>\""</string>
<string name="bt_toast_5" msgid="2846870992823019494">"\"<xliff:g id="RECIPIENT">%2$s</xliff:g>\" дарегине <xliff:g id="NUMBER">%1$s</xliff:g> файл жөнөтүлүүдө"</string>
<string name="bt_toast_6" msgid="1855266596936622458">"\"<xliff:g id="RECIPIENT">%1$s</xliff:g>\" дарегине файл жөнөтүү токтотулду"</string>
<string name="bt_sm_2_1_nosdcard" msgid="1791835163301501637">"\"<xliff:g id="SENDER">%1$s</xliff:g>\" жөнөткөн файлды сактоо үчүн USB эстутумунда орун жетишсиз"</string>
<string name="bt_sm_2_1_default" msgid="9115512207909504071">"\"<xliff:g id="SENDER">%1$s</xliff:g>\" жөнөткөн файлды сактоо үчүн SD-картада орун жетишсиз"</string>
<string name="bt_sm_2_2" msgid="2965243265852680543">"Керектүү орун: <xliff:g id="SIZE">%1$s</xliff:g>"</string>
<string name="ErrorTooManyRequests" msgid="8578277541472944529">"Өтө көп талаптар иштетилүүдө. Кайта аракеттениңиз."</string>
<string name="status_pending" msgid="2503691772030877944">"Файл өткөрүү баштала элек."</string>
<string name="status_running" msgid="6562808920311008696">"Файл өткөрүү жүрүүдө."</string>
<string name="status_success" msgid="239573225847565868">"Файл өткөрүү ийгиликтүү аяктады."</string>
<string name="status_not_accept" msgid="1695082417193780738">"Мазмун колдоого алынбайт."</string>
<string name="status_forbidden" msgid="613956401054050725">"Алуучу түзмөк өткөрүүгө тыюу салды."</string>
<string name="status_canceled" msgid="6664490318773098285">"Өткөрүү колдонуучу тарабынан токтотулду."</string>
<string name="status_file_error" msgid="3671917770630165299">"Сактагычта маселе бар."</string>
<string name="status_no_sd_card_nosdcard" msgid="573631036356922221">"USB эстутуму жок."</string>
<string name="status_no_sd_card_default" msgid="396564893716701954">"SD-карта жок. Өткөрүлгөн файлдарды сактоо үчүн SD-картаны салыңыз."</string>
<string name="status_connection_error" msgid="947681831523219891">"Туташкан жок."</string>
<string name="status_protocol_error" msgid="3245444473429269539">"Сурамды туура иштетүү мүмкүн эмес."</string>
<string name="status_unknown_error" msgid="8156660554237824912">"Белгисиз ката."</string>
<string name="btopp_live_folder" msgid="7967791481444474554">"Bluetooth аркылуу алынгандар"</string>
<string name="opp_notification_group" msgid="3486303082135789982">"Bluetooth аркылуу бөлүшүү"</string>
<string name="download_success" msgid="7036160438766730871">"Бардыгы кабыл алынды: <xliff:g id="FILE_SIZE">%1$s</xliff:g>."</string>
<string name="upload_success" msgid="4014469387779648949">"Бардыгы жөнөтүлдү: <xliff:g id="FILE_SIZE">%1$s</xliff:g>."</string>
<string name="inbound_history_title" msgid="6940914942271327563">"Кириш өткөрүүлөр"</string>
<string name="outbound_history_title" msgid="4279418703178140526">"Чыгуучу өткөрүүлөр"</string>
<string name="no_transfers" msgid="3482965619151865672">"Эч нерсе алына элек"</string>
<string name="transfer_clear_dlg_msg" msgid="1712376797268438075">"Тизмек толугу менен тазаланат."</string>
<string name="outbound_noti_title" msgid="8051906709452260849">"Bluetooth бөлүшүү: Файлдар жөнөтүлдү"</string>
<string name="inbound_noti_title" msgid="4143352641953027595">"Bluetooth бөлүшүү: Алынган файлдар"</string>
<plurals name="noti_caption_unsuccessful" formatted="false" msgid="2020750076679526122">
<item quantity="other"><xliff:g id="UNSUCCESSFUL_NUMBER_1">%1$d</xliff:g> ийгиликсиз болду.</item>
<item quantity="one"><xliff:g id="UNSUCCESSFUL_NUMBER_0">%1$d</xliff:g> ийгиликсиз болду.</item>
</plurals>
<plurals name="noti_caption_success" formatted="false" msgid="1572472450257645181">
<item quantity="other"><xliff:g id="SUCCESSFUL_NUMBER_1">%1$d</xliff:g> ийгиликтүү бүттү, %2$s</item>
<item quantity="one"><xliff:g id="SUCCESSFUL_NUMBER_0">%1$d</xliff:g> ийгиликтүү бүттү, %2$s</item>
</plurals>
<string name="transfer_menu_clear_all" msgid="790017462957873132">"Тизмекти тазалоо"</string>
<string name="transfer_menu_open" msgid="3368984869083107200">"Ачуу"</string>
<string name="transfer_menu_clear" msgid="5854038118831427492">"Тизмектен алып салуу"</string>
<string name="transfer_clear_dlg_title" msgid="2953444575556460386">"Тазалоо"</string>
<string name="bluetooth_a2dp_sink_queue_name" msgid="6864149958708669766">"Азыр эмне ойноп жатат?"</string>
<string name="bluetooth_map_settings_save" msgid="7635491847388074606">"Сактоо"</string>
<string name="bluetooth_map_settings_cancel" msgid="9205350798049865699">"Жокко чыгаруу"</string>
<string name="bluetooth_map_settings_intro" msgid="6482369468223987562">"Bluetooth аркылуу бөлүшө турган каттоо эсептерин тандаңыз. Туташкан сайын аккаунттарына кирүү мүмкүнчүлүгүн ырастап турушуңуз керек."</string>
<string name="bluetooth_map_settings_count" msgid="4557473074937024833">"Калган көзөнөктөр:"</string>
<string name="bluetooth_map_settings_app_icon" msgid="7105805610929114707">"Колдонмонун сүрөтчөсү"</string>
<string name="bluetooth_map_settings_title" msgid="7420332483392851321">"Bluetooth билдирүү бөлүшүү жөндөөлөрү"</string>
<string name="bluetooth_map_settings_no_account_slots_left" msgid="1796029082612965251">"Аккаунт тандалбай жатат: 0 орун калды"</string>
<string name="bluetooth_connected" msgid="6718623220072656906">"Bluetooth аудио туташты"</string>
<string name="bluetooth_disconnected" msgid="3318303728981478873">"Bluetooth аудио ажыратылды"</string>
<string name="a2dp_sink_mbs_label" msgid="7566075853395412558">"Bluetooth аудио"</string>
<string name="bluetooth_opp_file_limit_exceeded" msgid="8894450394309084519">"4Гб чоң файлдарды өткөрүү мүмкүн эмес"</string>
<string name="bluetooth_connect_action" msgid="4009848433321657090">"Bluetooth\'га туташуу"</string>
</resources>