blob: 4abf91f83fcfb4af9e99081ffd6b310aab527cb8 [file] [log] [blame]
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- Copyright (C) 2007 The Android Open Source Project
Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License");
you may not use this file except in compliance with the License.
You may obtain a copy of the License at
http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
Unless required by applicable law or agreed to in writing, software
distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS,
WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.
See the License for the specific language governing permissions and
limitations under the License.
-->
<resources xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
xmlns:xliff="urn:oasis:names:tc:xliff:document:1.2">
<string name="permlab_bluetoothShareManager" msgid="311492132450338925">"Endirmə menecerinə daxil olun."</string>
<string name="permdesc_bluetoothShareManager" msgid="8930572979123190223">"Tətbiq BluetoothPaylaşım menecerinə daxil ola və faylları ötürmək üçün ondan istifadə edə bilər."</string>
<string name="permlab_bluetoothWhitelist" msgid="7091552898592306386">"Bluetooth cihazına girişi ağ siyahıya salın."</string>
<string name="permdesc_bluetoothWhitelist" msgid="5494513855192170109">"Tətbiq Bluetooth cihazını müvəqqəti olaraq ağ siyahıya daxil edə bilər, bununla həmin cihaz istifadəçi təsdiqi olmadan bu cihaza fayllar göndərə biləcək."</string>
<string name="bt_share_picker_label" msgid="6268100924487046932">"Bluetooth"</string>
<string name="unknown_device" msgid="9221903979877041009">"Naməlum cihaz"</string>
<string name="unknownNumber" msgid="4994750948072751566">"Naməlum"</string>
<string name="airplane_error_title" msgid="2683839635115739939">"Təyyarə rejimi"</string>
<string name="airplane_error_msg" msgid="8698965595254137230">"Təyyarə rejimində Bluetooth istifadə edə bilməzsiniz."</string>
<string name="bt_enable_title" msgid="8657832550503456572"></string>
<string name="bt_enable_line1" msgid="7203551583048149">"Bluetooth xidmətlərindən istifadə etmək üçün ilk öncə Bluetooth\'u yandırmalısınız."</string>
<string name="bt_enable_line2" msgid="4341936569415937994">"İndi Bluetooth\'u yandıraq?"</string>
<string name="bt_enable_cancel" msgid="1988832367505151727">"Ləğv et"</string>
<string name="bt_enable_ok" msgid="3432462749994538265">"Yandır"</string>
<string name="incoming_file_confirm_title" msgid="8139874248612182627">"Fayl transferi"</string>
<string name="incoming_file_confirm_content" msgid="2752605552743148036">"Gələn fayl qəbul edilsin?"</string>
<string name="incoming_file_confirm_cancel" msgid="2973321832477704805">"İmtina edin"</string>
<string name="incoming_file_confirm_ok" msgid="281462442932231475">"Qəbul edirəm"</string>
<string name="incoming_file_confirm_timeout_ok" msgid="1414676773249857278">"OK"</string>
<string name="incoming_file_confirm_timeout_content" msgid="172779756093975981">"\"<xliff:g id="SENDER">%1$s</xliff:g>\" adlı istifadəçidən gələn faylı qəbul edərkən gecikmə baş verdi"</string>
<string name="incoming_file_confirm_Notification_title" msgid="5573329005298936903">"Gələn fayl"</string>
<string name="incoming_file_confirm_Notification_content" msgid="3359694069319644738">"<xliff:g id="SENDER">%1$s</xliff:g> <xliff:g id="FILE">%2$s</xliff:g> faylını göndərməyə hazırdır"</string>
<string name="notification_receiving" msgid="4674648179652543984">"Bluetooth paylaşım: <xliff:g id="FILE">%1$s</xliff:g> qəbul edilir"</string>
<string name="notification_received" msgid="3324588019186687985">"Bluetooth paylaşım: <xliff:g id="FILE">%1$s</xliff:g> qəbul edildi"</string>
<string name="notification_received_fail" msgid="3619350997285714746">"Bluetooth paylaşım: <xliff:g id="FILE">%1$s</xliff:g> faylı qəbul edilmədi"</string>
<string name="notification_sending" msgid="3035748958534983833">"Bluetooth paylaşım: <xliff:g id="FILE">%1$s</xliff:g> göndərilir"</string>
<string name="notification_sent" msgid="9218710861333027778">"Bluetooth paylaşım: <xliff:g id="FILE">%1$s</xliff:g> göndərildi"</string>
<string name="notification_sent_complete" msgid="302943281067557969">"100% tamamlandı"</string>
<string name="notification_sent_fail" msgid="6696082233774569445">"Bluetooth paylaşım: <xliff:g id="FILE">%1$s</xliff:g> göndərilmədi"</string>
<string name="download_title" msgid="3353228219772092586">"Fayl transferi"</string>
<string name="download_line1" msgid="4926604799202134144">"Kimdən: \" <xliff:g id="SENDER">%1$s</xliff:g> \""</string>
<string name="download_line2" msgid="5876973543019417712">"Fayl: <xliff:g id="FILE">%1$s</xliff:g>"</string>
<string name="download_line3" msgid="4384821622908676061">"Fayl ölçüsü: <xliff:g id="SIZE">%1$s</xliff:g>"</string>
<string name="download_line4" msgid="8535996869722666525"></string>
<string name="download_line5" msgid="3069560415845295386">"Fayl qəbulu edilir..."</string>
<string name="download_cancel" msgid="9177305996747500768">"Dayandır"</string>
<string name="download_ok" msgid="5000360731674466039">"Gizlət"</string>
<string name="incoming_line1" msgid="2127419875681087545">"Kimdən"</string>
<string name="incoming_line2" msgid="3348994249285315873">"Fayl adı"</string>
<string name="incoming_line3" msgid="7954237069667474024">"Ölçü"</string>
<string name="download_fail_line1" msgid="3846450148862894552">"Fayl qəbul edilmədi"</string>
<string name="download_fail_line2" msgid="8950394574689971071">"Fayl: <xliff:g id="FILE">%1$s</xliff:g>"</string>
<string name="download_fail_line3" msgid="3451040656154861722">"Səbəb: <xliff:g id="REASON">%1$s</xliff:g>"</string>
<string name="download_fail_ok" msgid="1521733664438320300">"OK"</string>
<string name="download_succ_line5" msgid="4509944688281573595">"Fayl qəbul edildi"</string>
<string name="download_succ_ok" msgid="7053688246357050216">"Aç"</string>
<string name="upload_line1" msgid="2055952074059709052">"Kimə: \"<xliff:g id="RECIPIENT">%1$s</xliff:g>\""</string>
<string name="upload_line3" msgid="4920689672457037437">"Fayl tipi: <xliff:g id="TYPE">%1$s</xliff:g> (<xliff:g id="SIZE">%2$s</xliff:g>)"</string>
<string name="upload_line5" msgid="7759322537674229752">"Fayl göndərilir..."</string>
<string name="upload_succ_line5" msgid="5687317197463383601">"Fayl göndərildi"</string>
<string name="upload_succ_ok" msgid="7705428476405478828">"OK"</string>
<string name="upload_fail_line1" msgid="7899394672421491701">"Fayl \"<xliff:g id="RECIPIENT">%1$s</xliff:g>\" adlı istifadəçiyə göndərilmədi.."</string>
<string name="upload_fail_line1_2" msgid="2108129204050841798">"Fayl: <xliff:g id="FILE">%1$s</xliff:g>"</string>
<string name="upload_fail_ok" msgid="5807702461606714296">"Yenidən cəhd edin"</string>
<string name="upload_fail_cancel" msgid="9118496285835687125">"Qapadın"</string>
<string name="bt_error_btn_ok" msgid="5965151173011534240">"OK"</string>
<string name="unknown_file" msgid="6092727753965095366">"Naməlum fayl"</string>
<string name="unknown_file_desc" msgid="480434281415453287">"Bu fayl növünü idarə etmək üçün heç bir tətbiq yoxdur. \n"</string>
<string name="not_exist_file" msgid="3489434189599716133">"Fayl yoxdur"</string>
<string name="not_exist_file_desc" msgid="4059531573790529229">"Fayl mövcud deyil. \n"</string>
<string name="enabling_progress_title" msgid="436157952334723406">"Lütfən, gözləyin..."</string>
<string name="enabling_progress_content" msgid="4601542238119927904">"Bluetooth yandırılır..."</string>
<string name="bt_toast_1" msgid="972182708034353383">"Fayl qəbul ediləcək. Gedişatı Bildiriş panelində yoxlayın."</string>
<string name="bt_toast_2" msgid="8602553334099066582">"Fayl qəbul edilə bilməz."</string>
<string name="bt_toast_3" msgid="6707884165086862518">"\"<xliff:g id="SENDER">%1$s</xliff:g>\" tərəfindən faylın göndərilməsi dayandırıldı"</string>
<string name="bt_toast_4" msgid="4678812947604395649">"\"<xliff:g id="RECIPIENT">%1$s</xliff:g>\" adlı istifadəçiyə fayl göndərilir"</string>
<string name="bt_toast_5" msgid="2846870992823019494">"\"<xliff:g id="RECIPIENT">%2$s</xliff:g>\" adlı istifadəçiyə <xliff:g id="NUMBER">%1$s</xliff:g> fayl göndərilir"</string>
<string name="bt_toast_6" msgid="1855266596936622458">"\"<xliff:g id="RECIPIENT">%1$s</xliff:g>\" adlı istifadəçiyə faylın göndərilməsi dayandırıldı"</string>
<string name="bt_sm_2_1_nosdcard" msgid="1791835163301501637">"\"<xliff:g id="SENDER">%1$s</xliff:g>\" tərəfindən göndərilən faylı yadda saxlamaq üçün USB yaddaşında kifayət qədər yer yoxdur"</string>
<string name="bt_sm_2_1_default" msgid="9115512207909504071">"\"<xliff:g id="SENDER">%1$s</xliff:g>\" tərəfindən göndərilən faylı yadda saxlamaq üçün SD kartda kifayət qədər yer yoxdur"</string>
<string name="bt_sm_2_2" msgid="2965243265852680543">"Gərəkli: <xliff:g id="SIZE">%1$s</xliff:g>"</string>
<string name="ErrorTooManyRequests" msgid="8578277541472944529">"Həddindən çox sorğu işlənilir. Sonra bir daha cəhd edin."</string>
<string name="status_pending" msgid="2503691772030877944">"Fayl transferi hələ başlamayıb."</string>
<string name="status_running" msgid="6562808920311008696">"Fayl transferi davam edir."</string>
<string name="status_success" msgid="239573225847565868">"Fayl transferi uğurla sona çatdı."</string>
<string name="status_not_accept" msgid="1695082417193780738">"Kontent dəstəklənmir."</string>
<string name="status_forbidden" msgid="613956401054050725">"Transfer hədəf cihaz tərəfindən qadağan edilib."</string>
<string name="status_canceled" msgid="6664490318773098285">"Transfer istifadəçi tərəfindən ləğv edildi."</string>
<string name="status_file_error" msgid="3671917770630165299">"Yaddaş problemi."</string>
<string name="status_no_sd_card_nosdcard" msgid="573631036356922221">"USB yaddaş yoxdur."</string>
<string name="status_no_sd_card_default" msgid="396564893716701954">"SD kart yoxdur. Köçürülən faylları yadda saxlamaq üçün SD kart daxil edin."</string>
<string name="status_connection_error" msgid="947681831523219891">"Uğursuz bağlantı."</string>
<string name="status_protocol_error" msgid="3245444473429269539">"Sorğu düzgün idarə edilə bilməz."</string>
<string name="status_unknown_error" msgid="8156660554237824912">"Naməlum xəta."</string>
<string name="btopp_live_folder" msgid="7967791481444474554">"Bluetooth ilə qəbul edilənlər"</string>
<string name="opp_notification_group" msgid="3486303082135789982">"Bluetooth Paylaşım"</string>
<string name="download_success" msgid="7036160438766730871">"<xliff:g id="FILE_SIZE">%1$s</xliff:g> tam qəbul olundu."</string>
<string name="upload_success" msgid="4014469387779648949">"<xliff:g id="FILE_SIZE">%1$s</xliff:g> tam göndərildi."</string>
<string name="inbound_history_title" msgid="6940914942271327563">"Gələn transferlər"</string>
<string name="outbound_history_title" msgid="4279418703178140526">"Gedən transferlər"</string>
<string name="no_transfers" msgid="3482965619151865672">"Transfer tarixi boşdur."</string>
<string name="transfer_clear_dlg_msg" msgid="1712376797268438075">"Bütün məlumatlar siyahıdan silinəcək."</string>
<string name="outbound_noti_title" msgid="8051906709452260849">"Bluetooth paylaşım: Göndərilmiş fayllar"</string>
<string name="inbound_noti_title" msgid="4143352641953027595">"Bluetooth paylaşım: Qəbul edilən fayllar"</string>
<plurals name="noti_caption_unsuccessful" formatted="false" msgid="2020750076679526122">
<item quantity="other"><xliff:g id="UNSUCCESSFUL_NUMBER_1">%1$d</xliff:g> uğursuz.</item>
<item quantity="one"><xliff:g id="UNSUCCESSFUL_NUMBER_0">%1$d</xliff:g> uğursuz.</item>
</plurals>
<plurals name="noti_caption_success" formatted="false" msgid="1572472450257645181">
<item quantity="other"><xliff:g id="SUCCESSFUL_NUMBER_1">%1$d</xliff:g> uğurlu, %2$s</item>
<item quantity="one"><xliff:g id="SUCCESSFUL_NUMBER_0">%1$d</xliff:g> uğurlu, %2$s</item>
</plurals>
<string name="transfer_menu_clear_all" msgid="790017462957873132">"Siyahını silin"</string>
<string name="transfer_menu_open" msgid="3368984869083107200">"Açın"</string>
<string name="transfer_menu_clear" msgid="5854038118831427492">"Siyahıdan silin"</string>
<string name="transfer_clear_dlg_title" msgid="2953444575556460386">"Silin"</string>
<string name="bluetooth_a2dp_sink_queue_name" msgid="6864149958708669766">"İndi Efirdə"</string>
<string name="bluetooth_map_settings_save" msgid="7635491847388074606">"Yadda saxlayın"</string>
<string name="bluetooth_map_settings_cancel" msgid="9205350798049865699">"Ləğv edin"</string>
<string name="bluetooth_map_settings_intro" msgid="6482369468223987562">"Bluetooth vasitəsilə paylaşmaq istədiyiniz hesabları seçin. Qoşulma zamanı hesablara olan istənilən girişi qəbul etməlisiniz."</string>
<string name="bluetooth_map_settings_count" msgid="4557473074937024833">"Qalmış slotlar:"</string>
<string name="bluetooth_map_settings_app_icon" msgid="7105805610929114707">"Tətbiq ikonası"</string>
<string name="bluetooth_map_settings_title" msgid="7420332483392851321">"Bluetooth Mesaj Paylaşma Ayarları"</string>
<string name="bluetooth_map_settings_no_account_slots_left" msgid="1796029082612965251">"Hesab seçmək olmur. 0 slot qalıb"</string>
<string name="bluetooth_connected" msgid="6718623220072656906">"Bluetooth audio bağlantısı yaradıldı"</string>
<string name="bluetooth_disconnected" msgid="3318303728981478873">"Bluetooth audio ilə bağlantı kəsildi"</string>
<string name="a2dp_sink_mbs_label" msgid="7566075853395412558">"Bluetooth audio"</string>
<string name="bluetooth_opp_file_limit_exceeded" msgid="8894450394309084519">"4GB-dən böyük olan faylları köçürmək mümkün deyil"</string>
</resources>