blob: 3088ca4758f50a4f3c2771f7779bd9514e08105d [file] [log] [blame]
package {
default_applicable_licenses: ["Android-Apache-2.0"],
}
filegroup {
name: "minikin-test-data",
srcs: [
"data/Arabic.ttf",
"data/Ascii.ttf",
"data/Bbox.ttf",
"data/Bold.ttf",
"data/BoldItalic.ttf",
"data/Cherokee.ttf",
"data/ColorEmojiFont.ttf",
"data/ColorTextMixedEmojiFont.ttf",
"data/CustomExtent.ttf",
"data/Emoji.ttf",
"data/EmojiBase.ttf",
"data/Hiragana.ttf",
"data/Italic.ttf",
"data/Ja.ttf",
"data/Ko.ttf",
"data/Ligature.ttf",
"data/LayoutTestFont.ttf",
"data/MultiAxis.ttf",
"data/NoCmapFormat14.ttf",
"data/NoGlyphFont.ttf",
"data/OverrideEmoji.ttf",
"data/Regular.ttf",
"data/TextEmojiFont.ttf",
"data/UnicodeBMPOnly.ttf",
"data/UnicodeBMPOnly2.ttf",
"data/UnicodeUCS4.ttf",
"data/VariationSelectorTest-Regular.ttf",
"data/ZhHans.ttf",
"data/ZhHant.ttf",
"data/emoji.xml",
"data/emoji_itemization.xml",
"data/itemize.xml",
],
}
subdirs = [
"perftests",
"stresstest",
"unittest",
"util",
]