blob: d0362dbdaa51c93bdcdc3a1b8edaaee829e9e769 [file] [log] [blame]
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!--
/* //device/apps/common/assets/res/any/strings.xml
**
** Copyright 2006, The Android Open Source Project
**
** Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License");
** you may not use this file except in compliance with the License.
** You may obtain a copy of the License at
**
** http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
**
** Unless required by applicable law or agreed to in writing, software
** distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS,
** WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.
** See the License for the specific language governing permissions and
** limitations under the License.
*/
-->
<resources xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
xmlns:xliff="urn:oasis:names:tc:xliff:document:1.2">
<string name="byteShort" msgid="8340973892742019101">"Б"</string>
<string name="kilobyteShort" msgid="5973789783504771878">"КБ"</string>
<string name="megabyteShort" msgid="6355851576770428922">"МБ"</string>
<string name="gigabyteShort" msgid="3259882455212193214">"ГБ"</string>
<string name="terabyteShort" msgid="231613018159186962">"ТБ"</string>
<string name="petabyteShort" msgid="5637816680144990219">"ПБ"</string>
<string name="fileSizeSuffix" msgid="7670819340156489359">"<xliff:g id="NUMBER">%1$s</xliff:g><xliff:g id="UNIT">%2$s</xliff:g>"</string>
<string name="untitled" msgid="6071602020171759109">"&lt;неозаглавено&gt;"</string>
<string name="ellipsis" msgid="7899829516048813237">"…"</string>
<string name="ellipsis_two_dots" msgid="1228078994866030736">".."</string>
<string name="emptyPhoneNumber" msgid="7694063042079676517">"(Няма телефонен номер)"</string>
<string name="unknownName" msgid="2277556546742746522">"(Неизвестно)"</string>
<string name="defaultVoiceMailAlphaTag" msgid="2660020990097733077">"Гласова поща"</string>
<string name="defaultMsisdnAlphaTag" msgid="2850889754919584674">"MSISDN1"</string>
<string name="mmiError" msgid="5154499457739052907">"Има проблем с връзката или MMI кодът е невалиден."</string>
<string name="mmiFdnError" msgid="5224398216385316471">"Операцията е ограничена само до фиксираните номера за набиране."</string>
<string name="serviceEnabled" msgid="8147278346414714315">"Услугата бе активирана."</string>
<string name="serviceEnabledFor" msgid="6856228140453471041">"Услугата бе активирана за:"</string>
<string name="serviceDisabled" msgid="1937553226592516411">"Услугата бе деактивирана."</string>
<string name="serviceRegistered" msgid="6275019082598102493">"Регистрацията бе успешна."</string>
<string name="serviceErased" msgid="1288584695297200972">"Изтриването бе успешно."</string>
<string name="passwordIncorrect" msgid="7612208839450128715">"Паролата е неправилна."</string>
<string name="mmiComplete" msgid="8232527495411698359">"MMI кодът се изпълни."</string>
<string name="badPin" msgid="5085454289896032547">"Въведеният стар PIN е неправилен."</string>
<string name="badPuk" msgid="5702522162746042460">"Въведеният PUK е неправилен."</string>
<string name="mismatchPin" msgid="3695902225843339274">"Въведените PIN кодове не съвпадат."</string>
<string name="invalidPin" msgid="3850018445187475377">"Въведете PIN с четири до осем цифри."</string>
<string name="invalidPuk" msgid="8761456210898036513">"Въведете PUK код с поне осем цифри."</string>
<string name="needPuk" msgid="919668385956251611">"SIM картата ви е заключена с PUK. Въведете PUK кода, за да я отключите."</string>
<string name="needPuk2" msgid="4526033371987193070">"Въведете PUK2, за да отблокирате SIM картата."</string>
<string name="ClipMmi" msgid="6952821216480289285">"Идентификация на вх. обаждания"</string>
<string name="ClirMmi" msgid="7784673673446833091">"Идентификация на изходящите повиквания"</string>
<string name="CfMmi" msgid="5123218989141573515">"Пренасочване на повиквания"</string>
<string name="CwMmi" msgid="9129678056795016867">"Изчакване на повикване"</string>
<string name="BaMmi" msgid="455193067926770581">"Забрана за повиквания"</string>
<string name="PwdMmi" msgid="7043715687905254199">"Промяна на паролата"</string>
<string name="PinMmi" msgid="3113117780361190304">"Промяна на PIN кода"</string>
<string name="CnipMmi" msgid="3110534680557857162">"Номерът на търсещия е предоставен"</string>
<string name="CnirMmi" msgid="3062102121430548731">"Номерът на търсещия липсва"</string>
<string name="ThreeWCMmi" msgid="9051047170321190368">"Тристранен разговор"</string>
<string name="RuacMmi" msgid="7827887459138308886">"Отхвърляне на нежелани дразнещи обаждания"</string>
<string name="CndMmi" msgid="3116446237081575808">"Идентификация на повикванията"</string>
<string name="DndMmi" msgid="1265478932418334331">"Не безпокойте"</string>
<string name="CLIRDefaultOnNextCallOn" msgid="429415409145781923">"Стандартната идентификация на повикванията е „забранено“. За следващото обаждане тя е забранена."</string>
<string name="CLIRDefaultOnNextCallOff" msgid="3092918006077864624">"Стандартната идентификация на повикванията е „забранено“. За следващото обаждане тя е разрешена."</string>
<string name="CLIRDefaultOffNextCallOn" msgid="6179425182856418465">"Стандартната идентификация на повикванията е „разрешено“. За следващото обаждане тя е забранена."</string>
<string name="CLIRDefaultOffNextCallOff" msgid="2567998633124408552">"Стандартната идентификация на повикванията е „разрешено“. За следващото обаждане тя е разрешена."</string>
<string name="serviceNotProvisioned" msgid="8614830180508686666">"Услугата не е обезпечена."</string>
<string name="CLIRPermanent" msgid="5460892159398802465">"Настройката за идентификация на повикванията не може да бъде променена."</string>
<string name="RestrictedChangedTitle" msgid="5592189398956187498">"Ограниченият достъп е променен"</string>
<string name="RestrictedOnData" msgid="8653794784690065540">"Услугата за данни е блокирана."</string>
<string name="RestrictedOnEmergency" msgid="6581163779072833665">"Услугата за спешни обаждания е блокирана."</string>
<string name="RestrictedOnNormal" msgid="4953867011389750673">"Услугата за глас е блокирана."</string>
<string name="RestrictedOnAllVoice" msgid="1459318899842232234">"Всички гласови услуги са блокирани."</string>
<string name="RestrictedOnSms" msgid="8314352327461638897">"Услугата за SMS е блокирана."</string>
<string name="RestrictedOnVoiceData" msgid="8244438624660371717">"Услугите за глас и данни са блокирани."</string>
<string name="RestrictedOnVoiceSms" msgid="1888588152792023873">"Услугите за глас и SMS са блокирани."</string>
<string name="RestrictedOnAll" msgid="2714924667937117304">"Всички услуги за глас/данни/SMS са блокирани."</string>
<string name="serviceClassVoice" msgid="1258393812335258019">"Глас"</string>
<string name="serviceClassData" msgid="872456782077937893">"Данни"</string>
<string name="serviceClassFAX" msgid="5566624998840486475">"Факс"</string>
<string name="serviceClassSMS" msgid="2015460373701527489">"SMS"</string>
<string name="serviceClassDataAsync" msgid="4523454783498551468">"Асинхронни данни"</string>
<string name="serviceClassDataSync" msgid="7530000519646054776">"Синхронни данни"</string>
<string name="serviceClassPacket" msgid="6991006557993423453">"Пакет"</string>
<string name="serviceClassPAD" msgid="3235259085648271037">"PAD"</string>
<string name="roamingText0" msgid="7170335472198694945">"Индикаторът за роуминг е включен"</string>
<string name="roamingText1" msgid="5314861519752538922">"Индикаторът за роуминг е изключен"</string>
<string name="roamingText2" msgid="8969929049081268115">"Индикаторът за роуминг мига"</string>
<string name="roamingText3" msgid="5148255027043943317">"Извън квартала"</string>
<string name="roamingText4" msgid="8808456682550796530">"Извън сградата"</string>
<string name="roamingText5" msgid="7604063252850354350">"Роуминг – предпочитана система"</string>
<string name="roamingText6" msgid="2059440825782871513">"Роуминг – налична система"</string>
<string name="roamingText7" msgid="7112078724097233605">"Роуминг – асоцииран партньор"</string>
<string name="roamingText8" msgid="5989569778604089291">"Роуминг – първокласен партньор"</string>
<string name="roamingText9" msgid="7969296811355152491">"Роуминг – пълна функционалност на услугата"</string>
<string name="roamingText10" msgid="3992906999815316417">"Роуминг – частична функционалност на услугата"</string>
<string name="roamingText11" msgid="4154476854426920970">"Банерът за роуминг е включен"</string>
<string name="roamingText12" msgid="1189071119992726320">"Банерът за роуминг е изключен"</string>
<string name="roamingTextSearching" msgid="8360141885972279963">"Търси се покритие"</string>
<string name="cfTemplateNotForwarded" msgid="1683685883841272560">"<xliff:g id="BEARER_SERVICE_CODE">{0}</xliff:g>: Не е пренасочено"</string>
<string name="cfTemplateForwarded" msgid="1302922117498590521">"<xliff:g id="BEARER_SERVICE_CODE">{0}</xliff:g>: <xliff:g id="DIALING_NUMBER">{1}</xliff:g>"</string>
<string name="cfTemplateForwardedTime" msgid="9206251736527085256">"<xliff:g id="BEARER_SERVICE_CODE">{0}</xliff:g>: <xliff:g id="DIALING_NUMBER">{1}</xliff:g> след <xliff:g id="TIME_DELAY">{2}</xliff:g> секунди"</string>
<string name="cfTemplateRegistered" msgid="5073237827620166285">"<xliff:g id="BEARER_SERVICE_CODE">{0}</xliff:g>: Не е пренасочено"</string>
<string name="cfTemplateRegisteredTime" msgid="6781621964320635172">"<xliff:g id="BEARER_SERVICE_CODE">{0}</xliff:g>: Не е пренасочено"</string>
<string name="fcComplete" msgid="3118848230966886575">"Кодът за функцията се изпълни."</string>
<string name="fcError" msgid="3327560126588500777">"Има проблем с връзката или кодът за функцията е невалиден."</string>
<string name="httpErrorOk" msgid="1191919378083472204">"OK"</string>
<string name="httpError" msgid="6603022914760066338">"Възникна грешка в мрежата."</string>
<string name="httpErrorLookup" msgid="4517085806977851374">"URL адресът не можа да бъде намерен."</string>
<string name="httpErrorUnsupportedAuthScheme" msgid="2781440683514730227">"Схемата за удостоверяване на сайта не се поддържа."</string>
<string name="httpErrorAuth" msgid="7293960746955020542">"Удостоверяването не бе успешно."</string>
<string name="httpErrorProxyAuth" msgid="1788207010559081331">"Удостоверяването през прокси сървъра не бе успешно."</string>
<string name="httpErrorConnect" msgid="7623096283505770433">"Връзката със сървъра не бе успешна."</string>
<string name="httpErrorIO" msgid="4270874999047767599">"Комуникацията със сървъра не можа да бъде осъществена. Опитайте отново по-късно."</string>
<string name="httpErrorTimeout" msgid="4743403703762883954">"Времето за изчакване на връзката със сървъра изтече."</string>
<string name="httpErrorRedirectLoop" msgid="8679596090392779516">"Страницата съдържа твърде много сървърни пренасочвания."</string>
<string name="httpErrorUnsupportedScheme" msgid="5257172771607996054">"Протоколът не се поддържа."</string>
<string name="httpErrorFailedSslHandshake" msgid="3088290300440289771">"Не можа да бъде установена защитена връзка."</string>
<string name="httpErrorBadUrl" msgid="6088183159988619736">"Страницата не можа да бъде отворена, тъй като URL адресът е невалиден."</string>
<string name="httpErrorFile" msgid="8250549644091165175">"Файлът не можа да бъде отворен."</string>
<string name="httpErrorFileNotFound" msgid="5588380756326017105">"Заявеният файл не бе намерен."</string>
<string name="httpErrorTooManyRequests" msgid="1235396927087188253">"Обработват се твърде много заявки. Опитайте отново по-късно."</string>
<string name="notification_title" msgid="1259940370369187045">"Грешка при влизането за <xliff:g id="ACCOUNT">%1$s</xliff:g>"</string>
<string name="contentServiceSync" msgid="8353523060269335667">"Синхронизиране"</string>
<string name="contentServiceSyncNotificationTitle" msgid="397743349191901458">"Синхронизиране"</string>
<string name="contentServiceTooManyDeletesNotificationDesc" msgid="8100981435080696431">"Изтриванията за <xliff:g id="CONTENT_TYPE">%s</xliff:g> са твърде много."</string>
<string name="low_memory" product="tablet" msgid="2292820184396262278">"Хранилището на таблета е пълно! Изтрийте файлове, за да освободите място."</string>
<string name="low_memory" product="default" msgid="6632412458436461203">"Хранилището на телефона е пълно! Изтрийте файлове, за да освободите място."</string>
<string name="me" msgid="6545696007631404292">"Аз"</string>
<string name="power_dialog" product="tablet" msgid="8545351420865202853">"Опции за таблета"</string>
<string name="power_dialog" product="default" msgid="1319919075463988638">"Опции на телефона"</string>
<string name="silent_mode" msgid="7167703389802618663">"Тих режим"</string>
<string name="turn_on_radio" msgid="3912793092339962371">"Включване на радиото"</string>
<string name="turn_off_radio" msgid="8198784949987062346">"Изключване на радиото"</string>
<string name="screen_lock" msgid="799094655496098153">"Заключване на екрана"</string>
<string name="power_off" msgid="4266614107412865048">"Изключване"</string>
<!-- no translation found for silent_mode_silent (319298163018473078) -->
<skip />
<!-- no translation found for silent_mode_vibrate (7072043388581551395) -->
<skip />
<!-- no translation found for silent_mode_ring (8592241816194074353) -->
<skip />
<string name="shutdown_progress" msgid="2281079257329981203">"Изключва се..."</string>
<string name="shutdown_confirm" product="tablet" msgid="3385745179555731470">"Таблетът ви ще се изключи."</string>
<string name="shutdown_confirm" product="default" msgid="649792175242821353">"Телефонът ви ще се изключи."</string>
<string name="shutdown_confirm_question" msgid="6656441286856415014">"Искате ли да изключите?"</string>
<string name="recent_tasks_title" msgid="3691764623638127888">"Скорошни"</string>
<string name="no_recent_tasks" msgid="279702952298056674">"Няма скорошни приложения."</string>
<string name="global_actions" product="tablet" msgid="408477140088053665">"Опции за таблета"</string>
<string name="global_actions" product="default" msgid="2406416831541615258">"Опции на телефона"</string>
<string name="global_action_lock" msgid="2844945191792119712">"Заключване на екрана"</string>
<string name="global_action_power_off" msgid="4471879440839879722">"Изключване"</string>
<string name="global_action_toggle_silent_mode" msgid="8219525344246810925">"Тих режим"</string>
<string name="global_action_silent_mode_on_status" msgid="3289841937003758806">"Звукът е ИЗКЛЮЧЕН"</string>
<string name="global_action_silent_mode_off_status" msgid="1506046579177066419">"Звукът е ВКЛЮЧЕН"</string>
<string name="global_actions_toggle_airplane_mode" msgid="5884330306926307456">"Самолетен режим"</string>
<string name="global_actions_airplane_mode_on_status" msgid="2719557982608919750">"Самолетният режим е ВКЛЮЧЕН"</string>
<string name="global_actions_airplane_mode_off_status" msgid="5075070442854490296">"Самолетният режим е ИЗКЛЮЧЕН"</string>
<string name="status_bar_notification_info_overflow" msgid="5301981741705354993">"999+"</string>
<string name="safeMode" msgid="2788228061547930246">"Безопасен режим"</string>
<string name="android_system_label" msgid="6577375335728551336">"Системно от Android"</string>
<string name="permgrouplab_costMoney" msgid="5429808217861460401">"Услуги, които ви струват пари"</string>
<string name="permgroupdesc_costMoney" msgid="8193824940620517189">"Разрешаване на приложенията да вършат неща, които могат да ви струват пари."</string>
<string name="permgrouplab_messages" msgid="7521249148445456662">"Вашите съобщения"</string>
<string name="permgroupdesc_messages" msgid="7045736972019211994">"Четене и запис на вашите SMS, имейли и други съобщения."</string>
<string name="permgrouplab_personalInfo" msgid="3519163141070533474">"Вашите лични данни"</string>
<string name="permgroupdesc_personalInfo" product="tablet" msgid="6975389054186265786">"Пряк достъп до контактите и календара ви, съхранени в таблета."</string>
<string name="permgroupdesc_personalInfo" product="default" msgid="5488050357388806068">"Пряк достъп до контактите и календара ви, съхранени в телефона."</string>
<string name="permgrouplab_location" msgid="635149742436692049">"Вашето местоположение"</string>
<string name="permgroupdesc_location" msgid="2430258821648348660">"Наблюдение на физическото ви местоположение"</string>
<string name="permgrouplab_network" msgid="5808983377727109831">"Мрежова комуникация"</string>
<string name="permgroupdesc_network" msgid="5035763698958415998">"Разрешаване на достъпа на приложенията до различни мрежови функции."</string>
<string name="permgrouplab_accounts" msgid="3359646291125325519">"Вашите профили"</string>
<string name="permgroupdesc_accounts" msgid="4948732641827091312">"Достъп до наличните профили."</string>
<string name="permgrouplab_hardwareControls" msgid="7998214968791599326">"Контрол върху хардуера"</string>
<string name="permgroupdesc_hardwareControls" msgid="4357057861225462702">"Пряк достъп до хардуера в устройството."</string>
<string name="permgrouplab_phoneCalls" msgid="9067173988325865923">"Телефонни обаждания"</string>
<string name="permgroupdesc_phoneCalls" msgid="7489701620446183770">"Наблюдение, запис и обработка на телефонни обаждания."</string>
<string name="permgrouplab_systemTools" msgid="4652191644082714048">"Системни инструменти"</string>
<string name="permgroupdesc_systemTools" msgid="8162102602190734305">"Достъп и контрол на системата на ниско ниво."</string>
<string name="permgrouplab_developmentTools" msgid="3446164584710596513">"Инструменти за програмиране"</string>
<string name="permgroupdesc_developmentTools" msgid="9056431193893809814">"Функции, необходими само за програмисти на приложения."</string>
<string name="permgrouplab_storage" msgid="1971118770546336966">"Съхранение"</string>
<string name="permgroupdesc_storage" product="nosdcard" msgid="7442318502446874999">"Достъп до USB хранилището."</string>
<string name="permgroupdesc_storage" product="default" msgid="9203302214915355774">"Достъп до SD картата."</string>
<string name="permlab_statusBar" msgid="7417192629601890791">"деактивиране или промяна на лентата на състоянието"</string>
<string name="permdesc_statusBar" msgid="1365473595331989732">"Разрешава на приложението да деактивира лентата на състоянието или да добавя и премахва системни икони."</string>
<string name="permlab_statusBarService" msgid="7247281911387931485">"лента на състоянието"</string>
<string name="permdesc_statusBarService" msgid="4097605867643520920">"Разрешава на приложението да бъде лентата на състоянието."</string>
<string name="permlab_expandStatusBar" msgid="1148198785937489264">"разгъване или свиване на лентата на състоянието"</string>
<string name="permdesc_expandStatusBar" msgid="7088604400110768665">"Разрешава на приложението да разгъва или свива лентата на състоянието."</string>
<string name="permlab_processOutgoingCalls" msgid="1136262550878335980">"прехващане на изходящи обаждания"</string>
<string name="permdesc_processOutgoingCalls" msgid="2228988201852654461">"Разрешава на приложението да обработва изходящите обаждания и да променя номера, който да се набере. Злонамерените приложения могат да наблюдават, пренасочват или не допускат изходящи обаждания."</string>
<string name="permlab_receiveSms" msgid="2697628268086208535">"получаване на SMS"</string>
<string name="permdesc_receiveSms" msgid="6298292335965966117">"Разрешава на приложението да получава и обработва SMS съобщения. Злонамерените приложения могат да наблюдават съобщенията ви или да ги изтрият, без да ви ги покажат."</string>
<string name="permlab_receiveMms" msgid="8894700916188083287">"получаване на MMS"</string>
<string name="permdesc_receiveMms" msgid="4563346832000174373">"Разрешава на приложението да получава и обработва MMS съобщения. Злонамерените приложения могат да наблюдават съобщенията ви или да ги изтрият, без да ви ги покажат."</string>
<string name="permlab_receiveEmergencyBroadcast" msgid="1803477660846288089">"получаване на спешни излъчвания"</string>
<string name="permdesc_receiveEmergencyBroadcast" msgid="7118393393716546131">"Разрешава на приложението да получава и обработва спешни съобщения за излъчване. Това разрешение е налице само за системни приложения."</string>
<string name="permlab_sendSms" msgid="5600830612147671529">"изпращане на SMS съобщения"</string>
<string name="permdesc_sendSms" msgid="1946540351763502120">"Разрешава на приложението да изпраща SMS съобщения. Злонамерените приложения могат да ви въвлекат в разходи, като изпращат съобщения без потвърждение от ваша страна."</string>
<string name="permlab_sendSmsNoConfirmation" msgid="4781483105951730228">"изпращане на SMS съобщения без потвърждаване"</string>
<string name="permdesc_sendSmsNoConfirmation" msgid="4477752891276276168">"Разрешава на приложението да изпраща SMS съобщения. Злонамерените приложения могат да ви въвлекат в разходи, като изпращат съобщения без потвърждение от ваша страна."</string>
<string name="permlab_readSms" msgid="4085333708122372256">"четене на SMS или MMS"</string>
<string name="permdesc_readSms" product="tablet" msgid="5836710350295631545">"Разрешава на приложението да чете SMS съобщенията, съхранени в таблета или в SIM картата ви. Злонамерените приложения могат да прочетат поверителните ви съобщения."</string>
<string name="permdesc_readSms" product="default" msgid="3002170087197294591">"Разрешава на приложението да чете SMS съобщенията, съхранени в телефона или в SIM картата ви. Злонамерените приложения могат да прочетат поверителните ви съобщения."</string>
<string name="permlab_writeSms" msgid="6881122575154940744">"редактиране на SMS или MMS"</string>
<string name="permdesc_writeSms" product="tablet" msgid="5332124772918835437">"Разрешава на приложението да записва в SMS съобщенията, съхранени в таблета или SIM картата ви. Злонамерените приложения могат да изтрият съобщенията ви."</string>
<string name="permdesc_writeSms" product="default" msgid="6299398896177548095">"Разрешава на приложението да записва в SMS съобщенията, съхранени в телефона или SIM картата ви. Злонамерените приложения могат да изтрият съобщенията ви."</string>
<string name="permlab_receiveWapPush" msgid="8258226427716551388">"получаване на WAP"</string>
<string name="permdesc_receiveWapPush" msgid="5979623826128082171">"Разрешава на приложението да получава и обработва WAP съобщения. Злонамерените приложения могат да наблюдават съобщенията ви или да ги изтрият, без да ви ги покажат."</string>
<string name="permlab_getTasks" msgid="5005277531132573353">"извличане на изпълняваните приложения"</string>
<string name="permdesc_getTasks" msgid="7048711358713443341">"Разрешава на приложението да извлича информация за задачите, изпълнявани понастоящем и неотдавна. Може да позволи на злонамерените приложения да открият поверителна информация за други приложения."</string>
<string name="permlab_reorderTasks" msgid="5669588525059921549">"пренареждане на изпълняваните приложения"</string>
<string name="permdesc_reorderTasks" msgid="126252774270522835">"Разрешава на приложението да прехвърля задачи на преден и на заден план. Злонамерените приложения могат сами да се изведат на преден план без ваша намеса."</string>
<string name="permlab_removeTasks" msgid="4802740047161700683">"спиране на изпълняваните приложения"</string>
<string name="permdesc_removeTasks" msgid="2000332928514575461">"Разрешава на приложението да премахва задачи и да прекратява приложенията им. Злонамерените приложения могат да нарушат поведението на други приложения."</string>
<string name="permlab_setDebugApp" msgid="4339730312925176742">"активиране на отстраняването на грешки в приложения"</string>
<string name="permdesc_setDebugApp" msgid="5584310661711990702">"Разрешава на приложението да включва отстраняването на грешки в друго приложение. Злонамерените приложения могат да използват това, за да прекратят други приложения."</string>
<string name="permlab_changeConfiguration" msgid="8214475779521218295">"промяна на настройките ви за потребителския интерфейс"</string>
<string name="permdesc_changeConfiguration" msgid="3465121501528064399">"Разрешава на приложението да променя текущата конфигурация, като например локала или цялостния размер на шрифта."</string>
<string name="permlab_enableCarMode" msgid="5684504058192921098">"активиране на мото режима"</string>
<string name="permdesc_enableCarMode" msgid="5673461159384850628">"Разрешава на приложението да активира мото режима."</string>
<string name="permlab_killBackgroundProcesses" msgid="8373714752793061963">"прекратяване на намиращи се на заден план процеси"</string>
<string name="permdesc_killBackgroundProcesses" msgid="2908829602869383753">"Разрешава на приложението да прекратява намиращи се на заден план процеси на други приложения дори и ако няма недостиг на памет."</string>
<string name="permlab_forceStopPackages" msgid="1447830113260156236">"принудително спиране на други приложения"</string>
<string name="permdesc_forceStopPackages" msgid="7263036616161367402">"Разрешава на приложението принудително да спира други приложения."</string>
<string name="permlab_forceBack" msgid="1804196839880393631">"принудително затваряне на приложение"</string>
<string name="permdesc_forceBack" msgid="6534109744159919013">"Разрешава на приложението принудително да затваря и да прехвърля на заден план всяка дейност, която е на преден план. Нормалните приложения би трябвало никога да не се нуждаят от това."</string>
<string name="permlab_dump" msgid="1681799862438954752">"извличане на вътрешното състояние на системата"</string>
<string name="permdesc_dump" msgid="2198776174276275220">"Разрешава на приложението да извлича вътрешното състояние на системата. Злонамерените приложения могат да извлекат разнообразна частна и защитена информация, която нормално не би трябвало да им е нужна."</string>
<string name="permlab_retrieve_window_content" msgid="8022588608994589938">"извличане на съдържанието на екрана"</string>
<string name="permdesc_retrieve_window_content" msgid="3390962289797156152">"Разрешава на приложението да извлича съдържанието от активния прозорец. Злонамерените приложения могат да извлекат цялото му съдържание и да проследят целия текст в него освен паролите."</string>
<string name="permlab_shutdown" msgid="7185747824038909016">"частично изключване"</string>
<string name="permdesc_shutdown" msgid="7046500838746291775">"Изключва диспечера на дейностите. Не извършва пълно изключване."</string>
<string name="permlab_stopAppSwitches" msgid="4138608610717425573">"предотвратяване на превключването между приложения"</string>
<string name="permdesc_stopAppSwitches" msgid="3857886086919033794">"Не позволява на потребителя да превключва към друго приложение."</string>
<string name="permlab_runSetActivityWatcher" msgid="7811586187574696296">"наблюдение и контрол над всички стартирания на приложения"</string>
<string name="permdesc_runSetActivityWatcher" msgid="2149363027173451218">"Разрешава на приложението да наблюдава и контролира как системата стартира дейности. Злонамерените приложения могат изцяло да компрометират системата. Това разрешение е нужно само за програмиране, никога не е необходимо за нормална употреба."</string>
<string name="permlab_broadcastPackageRemoved" msgid="2576333434893532475">"изпращане на излъчване при премахнат пакет"</string>
<string name="permdesc_broadcastPackageRemoved" msgid="3453286591439891260">"Разрешава на приложението да излъчва известие, че е премахнат пакет на приложение. Злонамерените приложения могат да използват това, за да прекратят всяко друго изпълнявано приложение."</string>
<string name="permlab_broadcastSmsReceived" msgid="5689095009030336593">"изпращане на излъчване при получен SMS"</string>
<string name="permdesc_broadcastSmsReceived" msgid="9122419277306740155">"Разрешава на приложението да излъчва известие, че е получен SMS. Злонамерените приложения могат да използват това, за да фалшифицират входящите SMS съобщения."</string>
<string name="permlab_broadcastWapPush" msgid="3145347413028582371">"изпращане на излъчване при получено WAP PUSH"</string>
<string name="permdesc_broadcastWapPush" msgid="3955303669461378091">"Разрешава на приложението да излъчва известие, че е получено WAP PUSH съобщение. Злонамерените приложения могат да използват това, за да фалшифицират получаването на MMS или скрито да заменят съдържанието на произволна уеб страница със злонамерен вариант."</string>
<string name="permlab_setProcessLimit" msgid="2451873664363662666">"ограничаване на броя изпълнявани процеси"</string>
<string name="permdesc_setProcessLimit" msgid="7824786028557379539">"Разрешава на приложението да контролира максималния брой изпълнявани процеси. Нормалните приложения никога не се нуждаят от това."</string>
<string name="permlab_setAlwaysFinish" msgid="5342837862439543783">"затваряне на всички приложения на заден план"</string>
<string name="permdesc_setAlwaysFinish" msgid="8773936403987091620">"Разрешава на приложението да контролира дали дейностите винаги се завършват веднага щом минат на заден план. Нормалните приложения никога не се нуждаят от това."</string>
<string name="permlab_batteryStats" msgid="7863923071360031652">"промяна на статистическите данни за батерията"</string>
<string name="permdesc_batteryStats" msgid="5847319823772230560">"Разрешава промяна на събраните статистически данни за батерията. Не е предназначено за нормални приложения."</string>
<string name="permlab_backup" msgid="470013022865453920">"контролиране на създаването и възстановяването на резервни копия на системата"</string>
<string name="permdesc_backup" msgid="4837493065154256525">"Разрешава на приложението да контролира системния механизъм за създаване и възстановяване на резервни копия. Не е предназначено за нормални приложения."</string>
<string name="permlab_confirm_full_backup" msgid="5557071325804469102">"потвърждаване на пълно резервно копие или възстановяване на операцията"</string>
<string name="permdesc_confirm_full_backup" msgid="9005017754175897954">"Разрешава на приложението да стартира потребителски интерфейс за потвърждаването на пълно резервно копие. Да не се използва от никое приложение."</string>
<string name="permlab_internalSystemWindow" msgid="2148563628140193231">"показване на неупълномощени прозорци"</string>
<string name="permdesc_internalSystemWindow" msgid="5895082268284998469">"Разрешава създаването на прозорци, предназначени за употреба от вътрешния системен потребителски интерфейс. Не е предназначено за нормални приложения."</string>
<string name="permlab_systemAlertWindow" msgid="3372321942941168324">"показване на сигнали на ниво система"</string>
<string name="permdesc_systemAlertWindow" msgid="2884149573672821318">"Разрешава на приложението да показва прозорци за системни сигнали. Злонамерените приложения могат да завладеят целия екран."</string>
<string name="permlab_setAnimationScale" msgid="2805103241153907174">"промяна на глобалната скорост на анимациите"</string>
<string name="permdesc_setAnimationScale" msgid="7181522138912391988">"Разрешава на приложението да променя глобалната скорост на анимациите (по-бавни или по-бързи) по всяко време."</string>
<string name="permlab_manageAppTokens" msgid="17124341698093865">"управление на означенията на приложения"</string>
<string name="permdesc_manageAppTokens" msgid="977127907524195988">"Разрешава на приложенията да създават и управляват собствени означения, заобикаляйки нормалния им z-ред. Нормалните приложения би трябвало никога да не се нуждаят от това."</string>
<string name="permlab_injectEvents" msgid="1378746584023586600">"натискане на клавиши и бутони за управление"</string>
<string name="permdesc_injectEvents" product="tablet" msgid="7200014808195664505">"Разрешава на приложението да предава свои собствени събития при въвеждане (натискания на клавиши и др.) на други приложения. Злонамерените приложения могат да използват това, за да завладеят таблета."</string>
<string name="permdesc_injectEvents" product="default" msgid="3946098050410874715">"Разрешава на приложението да предава свои собствени събития при въвеждане (натискания на клавиши и др.) на други приложения. Злонамерените приложения могат да използват това, за да завладеят телефона."</string>
<string name="permlab_readInputState" msgid="469428900041249234">"запис на въвежданото от вас и вашите действия"</string>
<string name="permdesc_readInputState" msgid="5132879321450325445">"Разрешава на приложенията да наблюдават кои клавиши натискате дори и когато взаимодействате с друго приложение (например когато въвеждате парола). Нормалните приложения би трябвало никога да не се нуждаят от това."</string>
<string name="permlab_bindInputMethod" msgid="3360064620230515776">"обвързване с метод на въвеждане"</string>
<string name="permdesc_bindInputMethod" msgid="3734838321027317228">"Разрешава на притежателя да се обвърже с интерфейса от най-високото ниво на метод на въвеждане. Нормалните приложения би трябвало никога да не се нуждаят от това."</string>
<string name="permlab_bindTextService" msgid="7358378401915287938">"обвързване с текстова услуга"</string>
<string name="permdesc_bindTextService" msgid="172508880651909350">"Разрешава на притежателя да се обвърже с интерфейса от най-високото ниво на текстова услуга (напр. SpellCheckerService). Нормалните приложения би трябвало никога да не се нуждаят от това."</string>
<string name="permlab_bindVpnService" msgid="4708596021161473255">"обвързване с услуга за VPN"</string>
<string name="permdesc_bindVpnService" msgid="6011554199384584151">"Разрешава на притежателя да се обвърже с интерфейса от най-високото ниво на услуга за VPN. Нормалните приложения би трябвало никога да не се нуждаят от това."</string>
<string name="permlab_bindWallpaper" msgid="8716400279937856462">"обвързване с тапет"</string>
<string name="permdesc_bindWallpaper" msgid="5287754520361915347">"Разрешава на притежателя да се обвърже с интерфейса от най-високото ниво на тапет. Нормалните приложения би трябвало никога да не се нуждаят от това."</string>
<string name="permlab_bindRemoteViews" msgid="5697987759897367099">"обвързване с услуга за приспособления"</string>
<string name="permdesc_bindRemoteViews" msgid="2930855984822926963">"Разрешава на притежателя да се обвърже с интерфейса от най-високото ниво на услуга за приспособления. Нормалните приложения би трябвало никога да не се нуждаят от това."</string>
<string name="permlab_bindDeviceAdmin" msgid="8704986163711455010">"взаимодействие с администратор на устройството"</string>
<string name="permdesc_bindDeviceAdmin" msgid="8714424333082216979">"Разрешава на притежателя да изпраща намерения до администратор на устройството. Нормалните приложения би трябвало никога да не се нуждаят от това."</string>
<string name="permlab_setOrientation" msgid="3365947717163866844">"промяна на ориентацията на екрана"</string>
<string name="permdesc_setOrientation" msgid="6335814461615851863">"Разрешава на приложението да променя ориентацията на екрана по всяко време. Нормалните приложения би трябвало никога да не се нуждаят от това."</string>
<string name="permlab_setPointerSpeed" msgid="9175371613322562934">"промяна на скоростта на курсор"</string>
<string name="permdesc_setPointerSpeed" msgid="137436038503379864">"Разрешава на приложението да променя скоростта на курсора на мишката или на тракпада по всяко време. Обичайните приложения не би трябвало никога да се нуждаят от това."</string>
<string name="permlab_signalPersistentProcesses" msgid="4255467255488653854">"изпращане на сигнали от Linux до приложенията"</string>
<string name="permdesc_signalPersistentProcesses" msgid="3565530463215015289">"Разрешава на приложението да подаде заявка предоставеният сигнал да се изпрати до всички постоянни процеси."</string>
<string name="permlab_persistentActivity" msgid="8659652042401085862">"задаване на постоянно изпълнение на приложението"</string>
<string name="permdesc_persistentActivity" msgid="5037199778265006008">"Разрешава на приложението да прави части от себе си постоянни, така че системата да не може да ги използва за други приложения."</string>
<string name="permlab_deletePackages" msgid="3343439331576348805">"изтриване на приложения"</string>
<string name="permdesc_deletePackages" msgid="3634943677518723314">"Разрешава на приложението да изтрива пакети от Android. Злонамерените приложения могат да използват това, за да изтрият важни приложения."</string>
<string name="permlab_clearAppUserData" msgid="2192134353540277878">"изтриване на данните на други приложения"</string>
<string name="permdesc_clearAppUserData" msgid="7546345080434325456">"Разрешава на приложението да изчиства потребителските данни."</string>
<string name="permlab_deleteCacheFiles" msgid="1518556602634276725">"изтриване на кеша на други приложения"</string>
<string name="permdesc_deleteCacheFiles" msgid="2283074077168165971">"Разрешава на приложението да изтрива файлове от кеша."</string>
<string name="permlab_getPackageSize" msgid="4799785352306641460">"измерване на ползваното от приложението място в хранилището"</string>
<string name="permdesc_getPackageSize" msgid="5557253039670753437">"Разрешава на приложението да извлича размера на своя код, данни и кеш"</string>
<string name="permlab_installPackages" msgid="335800214119051089">"директно инсталиране на приложения"</string>
<string name="permdesc_installPackages" msgid="526669220850066132">"Разрешава на приложението да инсталира нови или актуализирани пакети от Android. Злонамерените приложения могат да използват това, за да добавят нови приложения с произволно широки разрешения."</string>
<string name="permlab_clearAppCache" msgid="4747698311163766540">"изтриване на всички данни от кеша на приложението"</string>
<string name="permdesc_clearAppCache" product="tablet" msgid="3097119797652477973">"Разрешава на приложението да освобождава място в хранилището на таблета, като изтрива файлове в директорията за кеш на приложенията. Достъпът е много ограничен, обикновено до системния процес."</string>
<string name="permdesc_clearAppCache" product="default" msgid="7740465694193671402">"Разрешава на приложението да освобождава място в хранилището на телефона, като изтрива файлове в директорията за кеш на приложенията. Достъпът е много ограничен, обикновено до системния процес."</string>
<string name="permlab_movePackage" msgid="728454979946503926">"Преместване на ресурси на приложенията"</string>
<string name="permdesc_movePackage" msgid="6323049291923925277">"Разрешава на приложението да мести ресурси на приложения от вътрешни към външни носители и обратно."</string>
<string name="permlab_readLogs" msgid="6615778543198967614">"четене на поверителни данни от регистрационните файлове"</string>
<string name="permdesc_readLogs" product="tablet" msgid="4077356893924755294">"Разрешава на приложението да чете от различните регистрационни файлове на системата. Това му позволява да получи обща информация какво правите с таблета, потенциално включително и лични или поверителни данни."</string>
<string name="permdesc_readLogs" product="default" msgid="8896449437464867766">"Разрешава на приложението да чете от различните регистрационни файлове на системата. Това му позволява да получи обща информация какво правите с телефона, потенциално включително и лични или поверителни данни."</string>
<string name="permlab_anyCodecForPlayback" msgid="715805555823881818">"използване на всеки медиен декодер за възпроизвеждане"</string>
<string name="permdesc_anyCodecForPlayback" msgid="2101444559995480174">"Разрешава на приложението да използва всеки инсталиран медиен декодер с цел декодиране за възпроизвеждане."</string>
<string name="permlab_diagnostic" msgid="8076743953908000342">"четене/запис в ресурси, притежавани от diag"</string>
<string name="permdesc_diagnostic" msgid="3121238373951637049">"Разрешава на приложението да чете и записва във всеки ресурс, притежаван от групата diag, например файловете в /dev. Това потенциално може да засегне стабилността и защитеността на системата. То трябва да се използва САМО за специфично за хардуера диагностициране от страна на производителя или оператора."</string>
<string name="permlab_changeComponentState" msgid="79425198834329406">"активиране или деактивиране на компоненти на приложенията"</string>
<string name="permdesc_changeComponentState" product="tablet" msgid="4647419365510068321">"Разрешава на приложението да активира или деактивира компонент на друго приложение. Злонамерените приложения могат да използват това, за да деактивират важни възможности на таблета. С това разрешение трябва да се внимава, тъй като компонентите на приложенията може да бъдат приведени в неизползваемо, нееднородно или нестабилно състояние."</string>
<string name="permdesc_changeComponentState" product="default" msgid="3443473726140080761">"Разрешава на приложението да активира или деактивира компонент на друго приложение. Злонамерените приложения могат да използват това, за да деактивират важни възможности на телефона. С това разрешение трябва да се внимава, тъй като компонентите на приложенията може да бъдат приведени в неизползваемо, нееднородно или нестабилно състояние."</string>
<string name="permlab_setPreferredApplications" msgid="3393305202145172005">"задаване на предпочитани приложения"</string>
<string name="permdesc_setPreferredApplications" msgid="760008293501937546">"Разрешава на приложението да променя предпочитаните ви приложения. Това може да позволи на злонамерени приложения скрито да променят приложенията, които се изпълняват, като ги фалшифицират, за да се сдобият с ваши лични данни."</string>
<string name="permlab_writeSettings" msgid="1365523497395143704">"промяна на глобалните системни настройки"</string>
<string name="permdesc_writeSettings" msgid="838789419871034696">"Разрешава на приложението да променя данните на настройките на системата. Злонамерените приложения могат да повредят конфигурацията на системата ви."</string>
<string name="permlab_writeSecureSettings" msgid="204676251876718288">"промяна на защитените системни настройки"</string>
<string name="permdesc_writeSecureSettings" msgid="5497873143539034724">"Разрешава на приложението да променя данните на защитените настройки на системата. Не е предназначено за нормални приложения."</string>
<string name="permlab_writeGservices" msgid="2149426664226152185">"промяна на картата на услугите на Google"</string>
<string name="permdesc_writeGservices" msgid="6602362746516676175">"Разрешава на приложението да променя картата на услугите на Google. Не е предназначено за нормални приложения."</string>
<string name="permlab_receiveBootCompleted" msgid="7776779842866993377">"автоматично стартиране при зареждане"</string>
<string name="permdesc_receiveBootCompleted" product="tablet" msgid="7530977064379338199">"Разрешава на приложението да се стартира веднага щом системата завърши зареждането си. Това може да доведе до по-бавно стартиране на таблета и да позволи на приложението да забави таблета като цяло, тъй като се изпълнява постоянно."</string>
<string name="permdesc_receiveBootCompleted" product="default" msgid="698336728415008796">"Разрешава на приложението да се стартира веднага щом системата завърши зареждането си. Това може да доведе до по-бавно стартиране на телефона и да позволи на приложението да забави телефона като цяло, тъй като се изпълнява постоянно."</string>
<string name="permlab_broadcastSticky" msgid="7919126372606881614">"изпращане на оставащи излъчвания"</string>
<string name="permdesc_broadcastSticky" product="tablet" msgid="6322249605930062595">"Разрешава на приложението да изпраща оставащи излъчвания, които се запазват след края на излъчването. Злонамерените приложения могат да причинят бавна или нестабилна работа на таблета, като го накарат да използва твърде много памет."</string>
<string name="permdesc_broadcastSticky" product="default" msgid="1920045289234052219">"Разрешава на приложението да изпраща оставащи излъчвания, които се запазват след края на излъчването. Злонамерените приложения могат да причинят бавна или нестабилна работа на телефона, като го накарат да използва твърде много памет."</string>
<string name="permlab_readContacts" msgid="6219652189510218240">"четене на данни за контактите"</string>
<string name="permdesc_readContacts" product="tablet" msgid="7596158687301157686">"Разрешава на приложението да чете всички данни за контактите (за адрес), съхранени в таблета. Злонамерените приложения могат да използват това, за да изпращат данните ви на други хора."</string>
<string name="permdesc_readContacts" product="default" msgid="3371591512896545975">"Разрешава на приложението да чете всички данни за контактите (за адрес), съхранени в телефона. Злонамерените приложения могат да използват това, за да изпратят данните ви на други хора."</string>
<string name="permlab_writeContacts" msgid="644616215860933284">"запис на данни за контактите"</string>
<string name="permdesc_writeContacts" product="tablet" msgid="7782689510038568495">"Разрешава на приложението да променя данните за контактите (за адрес), съхранени в таблета ви. Злонамерените приложения може да използват това, за да изтрият или променят тези данни."</string>
<string name="permdesc_writeContacts" product="default" msgid="3924383579108183601">"Разрешава на приложението да променя данните за контактите (за адрес), съхранени в телефона ви. Злонамерените приложения могат да използват това, за да изтрият или променят тези данни."</string>
<string name="permlab_readProfile" msgid="6824681438529842282">"четене на данните в профила ви"</string>
<string name="permdesc_readProfile" product="default" msgid="6335739730324727203">"Разрешава на приложението да чете информацията от личния потребителски профил, съхранена на устройството ви, например вашето име и данни за връзка. Това означава, че приложението може да ви идентифицира и да изпраща информацията за потребителския ви профил на други хора."</string>
<string name="permlab_writeProfile" msgid="4679878325177177400">"запис в потр. ви профил"</string>
<string name="permdesc_writeProfile" product="default" msgid="6431297330378229453">"Разрешава на приложението да променя или добавя към личния потребителски профил информация, съхранена на устройството ви, като например вашето име и данни за връзка. Това означава, че приложението може да ви идентифицира и да изпраща информацията за потребителския ви профил на други хора."</string>
<string name="permlab_readSocialStream" product="default" msgid="1268920956152419170">"четене на социалния ви поток"</string>
<string name="permdesc_readSocialStream" product="default" msgid="6619997662735851111">"Разрешава на приложението да осъществява достъп и да синхронизира социални актуализации от вас и приятелите ви. Злонамерените приложения могат да използват това, за да четат частни съобщения помежду ви в социалните мрежи."</string>
<string name="permlab_writeSocialStream" product="default" msgid="3504179222493235645">"писане в социалния ви поток"</string>
<string name="permdesc_writeSocialStream" product="default" msgid="2689083745826002521">"Разрешава на приложението да показва социални актуализации от приятелите ви. Злонамерените приложения могат да използват това, за да се представят за приятел и да ви подмамят да разкриете пароли или друга поверителна информация."</string>
<string name="permlab_readCalendar" msgid="5972727560257612398">"четене на събития от календари плюс поверителна информация"</string>
<string name="permdesc_readCalendar" product="tablet" msgid="5665520896961671949">"Разрешава на приложението да чете всички събития от календари, съхранявани на таблета ви, включително тези на приятели или колеги. Злонамерено приложение с това разрешение може да извлича лична информация от тези календари без знанието на собствениците."</string>
<string name="permdesc_readCalendar" product="default" msgid="2915879965326930312">"Разрешава на приложението да чете всички събития от календари, съхранявани на телефона ви, включително тези на приятели или колеги. Злонамерено приложение с това разрешение може да извлича лична информация от тези календари без знанието на собствениците."</string>
<string name="permlab_writeCalendar" msgid="8438874755193825647">"добавяне или промяна на събития от календари и изпращане на имейл до гости без знанието на собствениците"</string>
<string name="permdesc_writeCalendar" msgid="5368129321997977226">"Разрешава на приложението да изпраща покани за събития като собственик на календара и да добавя, премахва и променя събития, които можете да променяте на устройството си, включително тези на приятели или колеги. Злонамерено приложение с това разрешение може да изпраща нежелани имейли, които изглежда, че идват от собствениците на календарите, да променя събития без тяхно знание или да добавя фалшиви събития."</string>
<string name="permlab_accessMockLocation" msgid="8688334974036823330">"имитиране на източници на местоположение за тестване"</string>
<string name="permdesc_accessMockLocation" msgid="7648286063459727252">"Създаване на мними източници на местоположение за тестване. Злонамерените приложения могат да използват това, за да заменят местоположението и/или състоянието, връщано от истинските източници, като GPS или мрежовите доставчици."</string>
<string name="permlab_accessLocationExtraCommands" msgid="2836308076720553837">"достъп до допълнителни команди на доставчика на местоположение"</string>
<string name="permdesc_accessLocationExtraCommands" msgid="1948144701382451721">"Достъп до допълнителни команди на доставчика на местоположение. Злонамерените приложения могат да използват това, за да смутят работата на GPS или другите източници на местоположение."</string>
<string name="permlab_installLocationProvider" msgid="6578101199825193873">"разрешение за инсталиране на доставчик на местоположение"</string>
<string name="permdesc_installLocationProvider" msgid="5449175116732002106">"Създаване на мними източници на местоположение за тестване. Злонамерените приложения могат да използват това, за да заменят местоположението и/или състоянието, връщано от истинските източници, като GPS или мрежовите доставчици, или да наблюдават местоположението ви и да го предават на външен източник."</string>
<string name="permlab_accessFineLocation" msgid="8116127007541369477">"местоположение с висока точност (GPS)"</string>
<string name="permdesc_accessFineLocation" product="tablet" msgid="243973693233359681">"Достъп до източници за местоположение с висока точност, където са налице, като системата GPS на таблета. Злонамерените приложения могат да използват това, за да определят къде се намирате, и може да изразходват повече енергия от батерията."</string>
<string name="permdesc_accessFineLocation" product="default" msgid="7411213317434337331">"Достъп до източници за местоположение с висока точност, където са налице, като системата GPS на телефона. Злонамерените приложения могат да използват това, за да определят приблизително къде се намирате, и може да изразходват повече енергия от батерията."</string>
<string name="permlab_accessCoarseLocation" msgid="4642255009181975828">"местоположение с ниска точност (основано на мрежата)"</string>
<string name="permdesc_accessCoarseLocation" product="tablet" msgid="3704633168985466045">"Достъп до източници за местоположение с ниска точност, където са налице, като например базата от данни за клетъчната мрежа, за да се определи приблизително местоположение на таблета. Злонамерените приложения могат да използват това, за да определят приблизително къде се намирате."</string>
<string name="permdesc_accessCoarseLocation" product="default" msgid="8235655958070862293">"Достъп до източници за местоположение с ниска точност, където са налице, като например базата от данни за клетъчната мрежа, за да се определи приблизително местоположение на телефона. Злонамерените приложения могат да използват това, за да определят приблизително къде се намирате."</string>
<string name="permlab_accessSurfaceFlinger" msgid="2363969641792388947">"достъп до SurfaceFlinger"</string>
<string name="permdesc_accessSurfaceFlinger" msgid="6805241830020733025">"Разрешава на приложението да използва функциите на SurfaceFlinger от ниско ниво."</string>
<string name="permlab_readFrameBuffer" msgid="6690504248178498136">"четене на кадровия буфер"</string>
<string name="permdesc_readFrameBuffer" msgid="7530020370469942528">"Разрешава на приложението да чете съдържанието на кадровия буфер."</string>
<string name="permlab_modifyAudioSettings" msgid="6095859937069146086">"промяна на настройките ви за звука"</string>
<string name="permdesc_modifyAudioSettings" msgid="5793461287365991922">"Разрешава на приложението да променя глобалните настройки на звука, като например силата или пътя на сигнала."</string>
<string name="permlab_recordAudio" msgid="3876049771427466323">"запис на звук"</string>
<string name="permdesc_recordAudio" msgid="6493228261176552356">"Разрешава на приложението достъп до пътя за запис на звук."</string>
<string name="permlab_camera" msgid="3616391919559751192">"правене на снимки и видеоклипове"</string>
<string name="permdesc_camera" msgid="6004878235852154239">"Разрешава на приложението да прави снимки и видеоклипове. Това му позволява по всяко време да събира изображенията, които камерата вижда."</string>
<string name="permlab_brick" product="tablet" msgid="2961292205764488304">"деактивиране на таблета за постоянно"</string>
<string name="permlab_brick" product="default" msgid="8337817093326370537">"деактивиране на телефона за постоянно"</string>
<string name="permdesc_brick" product="tablet" msgid="7379164636920817963">"Разрешава на приложението да деактивира целия таблет за постоянно. Това е много опасно."</string>
<string name="permdesc_brick" product="default" msgid="5569526552607599221">"Разрешава на приложението да деактивира целия телефон за постоянно. Това е много опасно."</string>
<string name="permlab_reboot" product="tablet" msgid="3436634972561795002">"принудително рестартиране на таблета"</string>
<string name="permlab_reboot" product="default" msgid="2898560872462638242">"принудително рестартиране на телефона"</string>
<string name="permdesc_reboot" product="tablet" msgid="4555793623560701557">"Разрешава на приложението принудително да рестартира таблета."</string>
<string name="permdesc_reboot" product="default" msgid="7914933292815491782">"Разрешава на приложението принудително да рестартира телефона."</string>
<string name="permlab_mount_unmount_filesystems" msgid="1761023272170956541">"активиране и деактивиране на файлови системи"</string>
<string name="permdesc_mount_unmount_filesystems" msgid="6253263792535859767">"Разрешава на приложението да активира или деактивира файлови системи за сменяемо устройство за съхранение."</string>
<string name="permlab_mount_format_filesystems" msgid="5523285143576718981">"форматиране на външно устройство за съхранение"</string>
<string name="permdesc_mount_format_filesystems" msgid="574060044906047386">"Разрешава на приложението да форматира сменяемо устройство за съхранение."</string>
<string name="permlab_asec_access" msgid="3411338632002193846">"получаване на информация за вътрешното хранилище"</string>
<string name="permdesc_asec_access" msgid="8820326551687285439">"Разрешава на приложението да получава информация за вътрешното хранилище."</string>
<string name="permlab_asec_create" msgid="6414757234789336327">"създаване на вътрешно хранилище"</string>
<string name="permdesc_asec_create" msgid="2621346764995731250">"Разрешава на приложението да създаде вътрешно хранилище."</string>
<string name="permlab_asec_destroy" msgid="526928328301618022">"унищожаване на вътрешното хранилище"</string>
<string name="permdesc_asec_destroy" msgid="2746706889208066256">"Разрешава на приложението да унищожи вътрешното хранилище."</string>
<string name="permlab_asec_mount_unmount" msgid="2456287623689029744">"свързване / спиране на вътрешно хранилище"</string>
<string name="permdesc_asec_mount_unmount" msgid="5934375590189368200">"Разрешава на приложението да свързва или спира вътрешното хранилище."</string>
<string name="permlab_asec_rename" msgid="7496633954080472417">"преименуване на вътрешно хранилище"</string>
<string name="permdesc_asec_rename" msgid="2152829985238876790">"Разрешава на приложението да преименува вътрешното хранилище."</string>
<string name="permlab_vibrate" msgid="7768356019980849603">"контролиране на вибрацията"</string>
<string name="permdesc_vibrate" msgid="2886677177257789187">"Разрешава на приложението да контролира устройството за вибрация."</string>
<string name="permlab_flashlight" msgid="2155920810121984215">"контролиране на фенерчето"</string>
<string name="permdesc_flashlight" msgid="6433045942283802309">"Разрешава на приложението да контролира фенерчето."</string>
<string name="permlab_manageUsb" msgid="1113453430645402723">"управление на предпочитанията и разрешенията за USB устройства"</string>
<string name="permdesc_manageUsb" msgid="6148489202092166164">"Разрешава на приложението да управлява предпочитанията и разрешенията за USB устройства."</string>
<string name="permlab_accessMtp" msgid="4953468676795917042">"внедряване на MTP протокол"</string>
<string name="permdesc_accessMtp" msgid="6532961200486791570">"Разрешава достъп до MTP драйвера на ядрото за внедряване на протокола MTP през USB."</string>
<string name="permlab_hardware_test" msgid="4148290860400659146">"тест на хардуера"</string>
<string name="permdesc_hardware_test" msgid="3668894686500081699">"Разрешава на приложението да контролира различни периферни устройства с цел тестване на хардуера."</string>
<string name="permlab_callPhone" msgid="3925836347681847954">"директно обаждане до телефонни номера"</string>
<string name="permdesc_callPhone" msgid="3369867353692722456">"Разрешава на приложението да се обажда без ваша намеса до телефонни номера. Злонамерените приложения могат да станат причина за неочаквани обаждания в телефонната ви сметка. Обърнете внимание, че това не позволява на приложението да извършва обаждания до спешните служби."</string>
<string name="permlab_callPrivileged" msgid="4198349211108497879">"директно обаждане до всички телефонни номера"</string>
<string name="permdesc_callPrivileged" msgid="244405067160028452">"Разрешава на приложението да се обажда без ваша намеса до всеки телефонен номер, включително спешни номера. Злонамерените приложения могат да извършват ненужни и незаконни обаждания до спешните служби."</string>
<string name="permlab_performCdmaProvisioning" product="tablet" msgid="4842576994144604821">"директно стартиране на настройката на таблета през CDMA"</string>
<string name="permlab_performCdmaProvisioning" product="default" msgid="5604848095315421425">"директно стартиране на настройката на телефона през CDMA"</string>
<string name="permdesc_performCdmaProvisioning" msgid="6457447676108355905">"Разрешава на приложението да стартира обезпечаване за CDMA. Злонамерените приложения могат ненужно да стартират този процес."</string>
<string name="permlab_locationUpdates" msgid="7785408253364335740">"контролиране на известията за актуализиране на местоположението"</string>
<string name="permdesc_locationUpdates" msgid="2300018303720930256">"Разрешава активирането и деактивирането на известията за актуализиране на местоположението от радиомодула. Не е предназначено за нормални приложения."</string>
<string name="permlab_checkinProperties" msgid="7855259461268734914">"достъп до свойствата на услугата за проверка"</string>
<string name="permdesc_checkinProperties" msgid="7150307006141883832">"Разрешава достъп за четене и запис на свойствата, качени от услугата за проверка. Не е предназначено за нормални приложения."</string>
<string name="permlab_bindGadget" msgid="776905339015863471">"избиране на приспособления"</string>
<string name="permdesc_bindGadget" msgid="2098697834497452046">"Разрешава на приложението да укаже на системата кои приспособления от кои приложения могат да се използват. С това разрешение приложенията могат да предоставят на други приложения достъп до лични данни. Не е предназначено за нормални приложения."</string>
<string name="permlab_modifyPhoneState" msgid="8423923777659292228">"промяна на състоянието на телефона"</string>
<string name="permdesc_modifyPhoneState" msgid="3302284561346956587">"Разрешава на приложението да контролира телефонните функции на устройството. Приложение с такова разрешение може да превключва между мрежи, да включва и изключва радиомодула на телефона и други подобни, без изобщо да ви известява."</string>
<string name="permlab_readPhoneState" msgid="2326172951448691631">"четене на състоянието и идентификационните данни на телефона"</string>
<string name="permdesc_readPhoneState" msgid="188877305147626781">"Разрешава на приложението достъп до телефонните функции на устройството. Приложение с такова разрешение може да определи телефонния и серийния номер на телефона, дали има активно обаждане, с кой номер е обаждането и други подобни."</string>
<string name="permlab_wakeLock" product="tablet" msgid="1531731435011495015">"предотвратяване на спящия режим на таблета"</string>
<string name="permlab_wakeLock" product="default" msgid="573480187941496130">"предотвратява спящ режим на телефона"</string>
<string name="permdesc_wakeLock" product="tablet" msgid="4032181488045338551">"Разрешава на приложението да предотвратява преминаването на таблета в спящ режим."</string>
<string name="permdesc_wakeLock" product="default" msgid="7584036471227467099">"Разрешава на приложението да предотвратява преминаването на телефона в спящ режим."</string>
<string name="permlab_devicePower" product="tablet" msgid="2787034722616350417">"включване или изключване на таблета"</string>
<string name="permlab_devicePower" product="default" msgid="4928622470980943206">"включване или изключване на телефона"</string>
<string name="permdesc_devicePower" product="tablet" msgid="3853773100100451905">"Разрешава на приложението да включва или изключва таблета."</string>
<string name="permdesc_devicePower" product="default" msgid="4577331933252444818">"Разрешава на приложението да включва или изключва телефона."</string>
<string name="permlab_factoryTest" msgid="3715225492696416187">"изпълнение в режим на фабричен тест"</string>
<string name="permdesc_factoryTest" product="tablet" msgid="3952059318359653091">"Изпълнява се като тест на ниско ниво от производителя, което позволява пълен достъп до хардуера на таблета. Налице е само когато таблетът работи в режим на тест от производителя."</string>
<string name="permdesc_factoryTest" product="default" msgid="8136644990319244802">"Изпълнява се като тест на ниско ниво от производителя, което позволява пълен достъп до хардуера на телефона. Налице е само когато телефонът работи в режим на тест от производителя."</string>
<string name="permlab_setWallpaper" msgid="6627192333373465143">"задаване на тапет"</string>
<string name="permdesc_setWallpaper" msgid="6417041752170585837">"Разрешава на приложението да задава системния тапет."</string>
<string name="permlab_setWallpaperHints" msgid="3600721069353106851">"задаване на подсказванията за размери за тапета"</string>
<string name="permdesc_setWallpaperHints" msgid="6019479164008079626">"Разрешава на приложението да задава подсказванията за размери за системния тапет."</string>
<string name="permlab_masterClear" msgid="2315750423139697397">"възстановяване на системата до стандартните фабрични настройки"</string>
<string name="permdesc_masterClear" msgid="5033465107545174514">"Разрешава на приложението изцяло да възстанови системата до фабричните настройки, изтривайки всички данни, конфигурацията и инсталираните приложения."</string>
<string name="permlab_setTime" msgid="2021614829591775646">"задаване на часа"</string>
<string name="permdesc_setTime" product="tablet" msgid="209693136361006073">"Разрешава на приложението да променя часа на таблета."</string>
<string name="permdesc_setTime" product="default" msgid="667294309287080045">"Разрешава на приложението да променя часа на телефона."</string>
<string name="permlab_setTimeZone" msgid="2945079801013077340">"задаване на часовата зона"</string>
<string name="permdesc_setTimeZone" product="tablet" msgid="2522877107613885139">"Разрешава на приложението да променя часовата зона на таблета."</string>
<string name="permdesc_setTimeZone" product="default" msgid="1902540227418179364">"Разрешава на приложението да променя часовата зона на телефона."</string>
<string name="permlab_accountManagerService" msgid="4829262349691386986">"действие като AccountManagerService"</string>
<string name="permdesc_accountManagerService" msgid="6056903274106394752">"Разрешава на приложението да извиква модули AccountAuthenticator"</string>
<string name="permlab_getAccounts" msgid="4549918644233460103">"откриване на известните профили"</string>
<string name="permdesc_getAccounts" product="tablet" msgid="857622793935544694">"Разрешава на приложението да получава списъка с профили, известни на таблета."</string>
<string name="permdesc_getAccounts" product="default" msgid="6839262446413155394">"Разрешава на приложението да получава списъка с профили, известни на телефона."</string>
<string name="permlab_authenticateAccounts" msgid="3940505577982882450">"действие като удостоверяващ модул за профили"</string>
<string name="permdesc_authenticateAccounts" msgid="4006839406474208874">"Разрешава на приложението да използва възможностите на AccountManager за удостоверяване на профили, включително създаване на профили и получаване и задаване на паролите им."</string>
<string name="permlab_manageAccounts" msgid="4440380488312204365">"управление на списъка с профили"</string>
<string name="permdesc_manageAccounts" msgid="8804114016661104517">"Разрешава на приложението да извършва операции като добавяне и премахване на профили и изтриване на паролите им."</string>
<string name="permlab_useCredentials" msgid="6401886092818819856">"използване на идентификационните данни за удостоверяване на профил"</string>
<string name="permdesc_useCredentials" msgid="7416570544619546974">"Разрешава на приложението да подава заявка за означения за удостоверяване."</string>
<string name="permlab_accessNetworkState" msgid="6865575199464405769">"преглед на състоянието на мрежата"</string>
<string name="permdesc_accessNetworkState" msgid="558721128707712766">"Разрешава на приложението да вижда състоянието на всички мрежи."</string>
<string name="permlab_createNetworkSockets" msgid="9121633680349549585">"пълен достъп до интернет"</string>
<string name="permdesc_createNetworkSockets" msgid="4593339106921772192">"Разрешава на приложението да създава мрежови сокети."</string>
<string name="permlab_writeApnSettings" msgid="505660159675751896">"промяна/прехващане на мрежовите настройки и трафика от мрежата"</string>
<string name="permdesc_writeApnSettings" msgid="2369786339323021771">"Разрешава на приложението да променя мрежовите настройки и да прехваща и проверява целия трафик от мрежата, например да променя прокси сървъра и порта на името на точката за достъп (APN). Злонамерените приложения могат да наблюдават, пренасочват или променят пакети от мрежата без ваше знание."</string>
<string name="permlab_changeNetworkState" msgid="958884291454327309">"промяна на връзката с мрежата"</string>
<string name="permdesc_changeNetworkState" msgid="4199958910396387075">"Разрешава на приложението да променя състоянието на връзката с мрежата."</string>
<string name="permlab_changeTetherState" msgid="2702121155761140799">"Промяна на споделената връзка"</string>
<string name="permdesc_changeTetherState" msgid="8905815579146349568">"Разрешава на приложението да променя състоянието на споделената връзка с мрежата."</string>
<string name="permlab_changeBackgroundDataSetting" msgid="1400666012671648741">"промяна на настройката за използване на данни на заден план"</string>
<string name="permdesc_changeBackgroundDataSetting" msgid="1001482853266638864">"Разрешава на приложението да променя настройката за използване на данни на заден план."</string>
<string name="permlab_accessWifiState" msgid="8100926650211034400">"преглед на състоянието на Wi-Fi мрежата"</string>
<string name="permdesc_accessWifiState" msgid="485796529139236346">"Разрешава на приложението да вижда информацията за състоянието на Wi-Fi мрежата."</string>
<string name="permlab_changeWifiState" msgid="7280632711057112137">"промяна на състоянието на Wi-Fi мрежата"</string>
<string name="permdesc_changeWifiState" msgid="2950383153656873267">"Разрешава на приложението да се свързва към Wi-Fi точки за достъп и да прекратява връзката с тях, както и да извършва промени в конфигурирани Wi-Fi мрежи."</string>
<string name="permlab_changeWifiMulticastState" msgid="1368253871483254784">"разрешаване на приемане на мултикаст през Wi-Fi мрежата"</string>
<string name="permdesc_changeWifiMulticastState" msgid="8199464507656067553">"Разрешава на приложението да получава пакети, които не са адресирани директно към устройството ви. Това може да е полезно при откриване на предлагани в района услуги. Консумира се повече мощност, отколкото в режим без мултикаст."</string>
<string name="permlab_accessWimaxState" msgid="2800410363171809280">"преглед на състоянието на WiMAX мрежата"</string>
<string name="permdesc_accessWimaxState" msgid="8298035866227524023">"Разрешава на приложението да вижда информацията за състоянието на WiMAX мрежата."</string>
<string name="permlab_changeWimaxState" msgid="340465839241528618">"промяна на състоянието на WiMAX мрежата"</string>
<string name="permdesc_changeWimaxState" msgid="474918005058989421">"Разрешава на приложението да се свързва към WiMAX мрежа и да прекратява връзката с нея."</string>
<string name="permlab_bluetoothAdmin" msgid="1092209628459341292">"администриране на Bluetooth"</string>
<string name="permdesc_bluetoothAdmin" product="tablet" msgid="3511795757324345837">"Разрешава на приложението да конфигурира локалния таблет с Bluetooth, както и да открива и да се сдвоява с отдалечени устройства."</string>
<string name="permdesc_bluetoothAdmin" product="default" msgid="7256289774667054555">"Разрешава на приложението да конфигурира локалния Bluetooth телефон, както и да открива и да се сдвоява с отдалечени устройства."</string>
<string name="permlab_bluetooth" msgid="8361038707857018732">"създаване на връзки през Bluetooth"</string>
<string name="permdesc_bluetooth" product="tablet" msgid="4191941825910543803">"Разрешава на приложението да вижда конфигурацията на локалния таблет с Bluetooth и да изгражда и приема връзки със сдвоени устройства."</string>
<string name="permdesc_bluetooth" product="default" msgid="762515380679392945">"Разрешава на приложението да вижда конфигурацията на локалния Bluetooth телефон и да изгражда и приема връзки със сдвоени устройства."</string>
<string name="permlab_nfc" msgid="4423351274757876953">"контролиране на комуникацията в близкото поле"</string>
<string name="permdesc_nfc" msgid="9171401851954407226">"Разрешава на приложението да комуникира с маркери, карти и четци, ползващи комуникация в близкото поле (NFC)."</string>
<string name="permlab_disableKeyguard" msgid="4977406164311535092">"деактивиране на заключването на клавиатурата"</string>
<string name="permdesc_disableKeyguard" msgid="3189763479326302017">"Разрешава на приложението да деактивира заключването на клавиатурата и свързаната защита с парола. Това е допустимо, когато например телефонът деактивира заключването при получаване на входящо обаждане и после го активира отново, когато обаждането завърши."</string>
<string name="permlab_readSyncSettings" msgid="6201810008230503052">"четене на настройките за синхронизиране"</string>
<string name="permdesc_readSyncSettings" msgid="5315925706353341823">"Разрешава на приложението да чете настройките за синхронизиране, като например дали то е активирано за контактите."</string>
<string name="permlab_writeSyncSettings" msgid="6297138566442486462">"запис на настройките за синхронизиране"</string>
<string name="permdesc_writeSyncSettings" msgid="2498201614431360044">"Разрешава на приложението да променя настройките за синхронизиране, като например дали то е активирано за контактите."</string>
<string name="permlab_readSyncStats" msgid="7396577451360202448">"четене на статистическите данни за синхронизиране"</string>
<string name="permdesc_readSyncStats" msgid="7511448343374465000">"Разрешава на приложението да чете статистическите данни за синхронизирането, напр. историята на извършените синхронизирания."</string>
<string name="permlab_subscribedFeedsRead" msgid="4756609637053353318">"четене на емисиите с абонамент"</string>
<string name="permdesc_subscribedFeedsRead" msgid="3622200625634207660">"Разрешава на приложението да получава подробности за текущо синхронизираните емисии."</string>
<string name="permlab_subscribedFeedsWrite" msgid="9015246325408209296">"запис в емисиите с абонамент"</string>
<string name="permdesc_subscribedFeedsWrite" msgid="8121607099326533878">"Разрешава на приложението да променя текущо синхронизираните ви емисии. Това може да позволи на злонамерено приложение да ги промени."</string>
<string name="permlab_readDictionary" msgid="432535716804748781">"четене на дефинирания от потребителя речник"</string>
<string name="permdesc_readDictionary" msgid="1082972603576360690">"Разрешава на приложението да чете частни думи, имена и фрази, които потребителят може да е съхранил в потребителския речник."</string>
<string name="permlab_writeDictionary" msgid="6703109511836343341">"запис в дефинирания от потребителя речник"</string>
<string name="permdesc_writeDictionary" msgid="2241256206524082880">"Разрешава на приложението да записва нови думи в потребителския речник."</string>
<string name="permlab_sdcardWrite" product="nosdcard" msgid="85430876310764752">"промяна/изтриване на съдържанието в USB"</string>
<string name="permlab_sdcardWrite" product="default" msgid="8079403759001777291">"промяна/изтриване на съдържанието на SD картата"</string>
<string name="permdesc_sdcardWrite" product="nosdcard" msgid="6594393334785738252">"Разрешава на приложението да записва в USB хранилището."</string>
<string name="permdesc_sdcardWrite" product="default" msgid="6643963204976471878">"Разрешава на приложението да записва върху SD картата."</string>
<string name="permlab_mediaStorageWrite" product="default" msgid="6859839199706879015">"пром./изтр. на съдърж. на вътр. мултим. хранил."</string>
<string name="permdesc_mediaStorageWrite" product="default" msgid="8232008512478316233">"Разрешава на приложението да променя съдържанието на вътрешното мултимедийно хранилище."</string>
<string name="permlab_cache_filesystem" msgid="5656487264819669824">"достъп до файловата система на кеша"</string>
<string name="permdesc_cache_filesystem" msgid="1624734528435659906">"Разрешава на приложението да чете и записва във файловата система на кеша."</string>
<string name="permlab_use_sip" msgid="5986952362795870502">"извършване/получаване на интернет обаждания"</string>
<string name="permdesc_use_sip" msgid="6320376185606661843">"Разрешава на приложението да използва услугата SIP за извършване/получаване на интернет обаждания."</string>
<string name="permlab_readNetworkUsageHistory" msgid="7862593283611493232">"четене на употребата на мрежата до момента"</string>
<string name="permdesc_readNetworkUsageHistory" msgid="6040738474779135653">"Разрешава на приложението да чете употребата на данни за конкретни мрежи и приложения до момента."</string>
<string name="permlab_manageNetworkPolicy" msgid="2562053592339859990">"управление на правилата на мрежата"</string>
<string name="permdesc_manageNetworkPolicy" msgid="3723795285132803958">"Разрешава на приложението да управлява правилата на мрежата и да определя такива за конкретно приложение."</string>
<string name="permlab_modifyNetworkAccounting" msgid="5088217309088729650">"промяна на отчетността на употребата на мрежа"</string>
<string name="permdesc_modifyNetworkAccounting" msgid="8702285686629184404">"Разрешава промяна на това как употребата на мрежа се отчита спрямо приложенията. Не е предназначено за нормални приложения."</string>
<string name="policylab_limitPassword" msgid="4497420728857585791">"Задаване на правила за паролата"</string>
<string name="policydesc_limitPassword" msgid="9083400080861728056">"Контролирайте дължината и позволените знаци за паролите за отключване на екрана"</string>
<string name="policylab_watchLogin" msgid="914130646942199503">"Наблюдаване на опитите за отключване на екрана"</string>
<string name="policydesc_watchLogin" product="tablet" msgid="933601759466308092">"Наблюдава броя въведени неправилни пароли при отключването на екрана и заключва таблета или изтрива всички данни от него, ако неправилните пароли са твърде много"</string>
<string name="policydesc_watchLogin" product="default" msgid="7227578260165172673">"Наблюдава броя въведени неправилни пароли при отключването на екрана и заключва телефона или изтрива всички данни от него, ако неправилните пароли са твърде много"</string>
<string name="policylab_resetPassword" msgid="2620077191242688955">"Промяна на паролата за отключване на екрана"</string>
<string name="policydesc_resetPassword" msgid="5391240616981297361">"Промяна на паролата за отключване на екрана"</string>
<string name="policylab_forceLock" msgid="2274085384704248431">"Заключване на екрана"</string>
<string name="policydesc_forceLock" msgid="5696964126226028442">"Контролирайте как и кога екранът се заключва"</string>
<string name="policylab_wipeData" msgid="3910545446758639713">"Изтриване на всички данни"</string>
<string name="policydesc_wipeData" product="tablet" msgid="314455232799486222">"Изтриване на данните в таблета без предупреждение чрез възстановяване на фабричните настройки"</string>
<string name="policydesc_wipeData" product="default" msgid="7669895333814222586">"Изтриване на данните в телефона без предупреждение чрез възстановяване на фабричните настройки"</string>
<string name="policylab_setGlobalProxy" msgid="2784828293747791446">"Задаване на глобален прокси сървър за устройството"</string>
<string name="policydesc_setGlobalProxy" msgid="6387497466660154931">"Задаване на глобалния прокси сървър, който да се използва, когато правилото е активирано. Само първият администратор на устройството задава действителния глобален прокси сървър."</string>
<string name="policylab_expirePassword" msgid="885279151847254056">"Изтичане на паролата"</string>
<string name="policydesc_expirePassword" msgid="4844430354224822074">"Контролирайте колко често трябва да се променя паролата за заключен екран"</string>
<string name="policylab_encryptedStorage" msgid="8901326199909132915">"Шифроване за хранилището"</string>
<string name="policydesc_encryptedStorage" msgid="2504984732631479399">"Изисква съхраняваните данни за приложенията да бъдат шифровани"</string>
<string name="policylab_disableCamera" msgid="6395301023152297826">"Деактивиране на камерите"</string>
<string name="policydesc_disableCamera" msgid="5680054212889413366">"Предотвратява употребата на камерите на всички устройства"</string>
<string-array name="phoneTypes">
<item msgid="8901098336658710359">"Домашен"</item>
<item msgid="869923650527136615">"Мобилен"</item>
<item msgid="7897544654242874543">"Служебен"</item>
<item msgid="1103601433382158155">"Служебен факс"</item>
<item msgid="1735177144948329370">"Домашен факс"</item>
<item msgid="603878674477207394">"Пейджър"</item>
<item msgid="1650824275177931637">"Друг"</item>
<item msgid="9192514806975898961">"По избор"</item>
</string-array>
<string-array name="emailAddressTypes">
<item msgid="8073994352956129127">"Домашен"</item>
<item msgid="7084237356602625604">"Служебен"</item>
<item msgid="1112044410659011023">"Друг"</item>
<item msgid="2374913952870110618">"По избор"</item>
</string-array>
<string-array name="postalAddressTypes">
<item msgid="6880257626740047286">"Домашен"</item>
<item msgid="5629153956045109251">"Служебен"</item>
<item msgid="4966604264500343469">"Друг"</item>
<item msgid="4932682847595299369">"По избор"</item>
</string-array>
<string-array name="imAddressTypes">
<item msgid="1738585194601476694">"Домашен"</item>
<item msgid="1359644565647383708">"Служебен"</item>
<item msgid="7868549401053615677">"Друг"</item>
<item msgid="3145118944639869809">"По избор"</item>
</string-array>
<string-array name="organizationTypes">
<item msgid="7546335612189115615">"Работа"</item>
<item msgid="4378074129049520373">"Друго"</item>
<item msgid="3455047468583965104">"По избор"</item>
</string-array>
<string-array name="imProtocols">
<item msgid="8595261363518459565">"AIM"</item>
<item msgid="7390473628275490700">"Windows Live"</item>
<item msgid="7882877134931458217">"Yahoo"</item>
<item msgid="5035376313200585242">"Skype"</item>
<item msgid="7532363178459444943">"QQ"</item>
<item msgid="3713441034299660749">"Google Talk"</item>
<item msgid="2506857312718630823">"ICQ"</item>
<item msgid="1648797903785279353">"Jabber"</item>
</string-array>
<string name="phoneTypeCustom" msgid="1644738059053355820">"По избор"</string>
<string name="phoneTypeHome" msgid="2570923463033985887">"Домашен"</string>
<string name="phoneTypeMobile" msgid="6501463557754751037">"Мобилен"</string>
<string name="phoneTypeWork" msgid="8863939667059911633">"Служебен"</string>
<string name="phoneTypeFaxWork" msgid="3517792160008890912">"Служебен факс"</string>
<string name="phoneTypeFaxHome" msgid="2067265972322971467">"Домашен факс"</string>
<string name="phoneTypePager" msgid="7582359955394921732">"Пейджър"</string>
<string name="phoneTypeOther" msgid="1544425847868765990">"Друг"</string>
<string name="phoneTypeCallback" msgid="2712175203065678206">"Обратно обаждане"</string>
<string name="phoneTypeCar" msgid="8738360689616716982">"В колата"</string>
<string name="phoneTypeCompanyMain" msgid="540434356461478916">"Основен фирмен"</string>
<string name="phoneTypeIsdn" msgid="8022453193171370337">"ISDN"</string>
<string name="phoneTypeMain" msgid="6766137010628326916">"Основен"</string>
<string name="phoneTypeOtherFax" msgid="8587657145072446565">"Друг факс"</string>
<string name="phoneTypeRadio" msgid="4093738079908667513">"Радиотелефон"</string>
<string name="phoneTypeTelex" msgid="3367879952476250512">"Телекс"</string>
<string name="phoneTypeTtyTdd" msgid="8606514378585000044">"TTY TDD"</string>
<string name="phoneTypeWorkMobile" msgid="1311426989184065709">"Служебен мобилен"</string>
<string name="phoneTypeWorkPager" msgid="649938731231157056">"Служебен пейджър"</string>
<string name="phoneTypeAssistant" msgid="5596772636128562884">"Асистент"</string>
<string name="phoneTypeMms" msgid="7254492275502768992">"MMS"</string>
<string name="eventTypeCustom" msgid="7837586198458073404">"Персонализирано"</string>
<string name="eventTypeBirthday" msgid="2813379844211390740">"Рожден ден"</string>
<string name="eventTypeAnniversary" msgid="3876779744518284000">"Годишнина"</string>
<string name="eventTypeOther" msgid="7388178939010143077">"Друго"</string>
<string name="emailTypeCustom" msgid="8525960257804213846">"По избор"</string>
<string name="emailTypeHome" msgid="449227236140433919">"Домашен"</string>
<string name="emailTypeWork" msgid="3548058059601149973">"Служебен"</string>
<string name="emailTypeOther" msgid="2923008695272639549">"Друг"</string>
<string name="emailTypeMobile" msgid="119919005321166205">"Мобилен"</string>
<string name="postalTypeCustom" msgid="8903206903060479902">"По избор"</string>
<string name="postalTypeHome" msgid="8165756977184483097">"Домашен"</string>
<string name="postalTypeWork" msgid="5268172772387694495">"Служебен"</string>
<string name="postalTypeOther" msgid="2726111966623584341">"Друг"</string>
<string name="imTypeCustom" msgid="2074028755527826046">"По избор"</string>
<string name="imTypeHome" msgid="6241181032954263892">"Домашен"</string>
<string name="imTypeWork" msgid="1371489290242433090">"Служебен"</string>
<string name="imTypeOther" msgid="5377007495735915478">"Друг"</string>
<string name="imProtocolCustom" msgid="6919453836618749992">"По избор"</string>
<string name="imProtocolAim" msgid="7050360612368383417">"AIM"</string>
<string name="imProtocolMsn" msgid="144556545420769442">"Windows Live"</string>
<string name="imProtocolYahoo" msgid="8271439408469021273">"Yahoo"</string>
<string name="imProtocolSkype" msgid="9019296744622832951">"Skype"</string>
<string name="imProtocolQq" msgid="8887484379494111884">"QQ"</string>
<string name="imProtocolGoogleTalk" msgid="3808393979157698766">"Google Talk"</string>
<string name="imProtocolIcq" msgid="1574870433606517315">"ICQ"</string>
<string name="imProtocolJabber" msgid="2279917630875771722">"Jabber"</string>
<string name="imProtocolNetMeeting" msgid="8287625655986827971">"NetMeeting"</string>
<string name="orgTypeWork" msgid="29268870505363872">"Работа"</string>
<string name="orgTypeOther" msgid="3951781131570124082">"Друго"</string>
<string name="orgTypeCustom" msgid="225523415372088322">"По избор"</string>
<string name="relationTypeCustom" msgid="3542403679827297300">"Персонализирано"</string>
<string name="relationTypeAssistant" msgid="6274334825195379076">"Асистент"</string>
<string name="relationTypeBrother" msgid="8757913506784067713">"Брат"</string>
<string name="relationTypeChild" msgid="1890746277276881626">"Дете"</string>
<string name="relationTypeDomesticPartner" msgid="6904807112121122133">"Домашен партньор"</string>
<string name="relationTypeFather" msgid="5228034687082050725">"Баща"</string>
<string name="relationTypeFriend" msgid="7313106762483391262">"Приятел"</string>
<string name="relationTypeManager" msgid="6365677861610137895">"Мениджър"</string>
<string name="relationTypeMother" msgid="4578571352962758304">"Майка"</string>
<string name="relationTypeParent" msgid="4755635567562925226">"Родител"</string>
<string name="relationTypePartner" msgid="7266490285120262781">"Партньор"</string>
<string name="relationTypeReferredBy" msgid="101573059844135524">"Препоръчан/а от"</string>
<string name="relationTypeRelative" msgid="1799819930085610271">"Роднина"</string>
<string name="relationTypeSister" msgid="1735983554479076481">"Сестра"</string>
<string name="relationTypeSpouse" msgid="394136939428698117">"Съпруг/а"</string>
<string name="sipAddressTypeCustom" msgid="2473580593111590945">"Персонализиран"</string>
<string name="sipAddressTypeHome" msgid="6093598181069359295">"Домашен"</string>
<string name="sipAddressTypeWork" msgid="6920725730797099047">"Служебен"</string>
<string name="sipAddressTypeOther" msgid="4408436162950119849">"Друг"</string>
<string name="keyguard_password_enter_pin_code" msgid="3731488827218876115">"Въведете PIN кода"</string>
<string name="keyguard_password_enter_puk_code" msgid="5965173481572346878">"Въведете PUK и новия ПИН код"</string>
<string name="keyguard_password_enter_puk_prompt" msgid="1341112146710087048">"PUK код"</string>
<string name="keyguard_password_enter_pin_prompt" msgid="2987350144349051286">"Нов ПИН код"</string>
<string name="keyguard_password_entry_touch_hint" msgid="7906561917570259833"><font size="17">"Докоснете и въведете парола"</font></string>
<string name="keyguard_password_enter_password_code" msgid="9138158344813213754">"Въведете паролата, за да отключите"</string>
<string name="keyguard_password_enter_pin_password_code" msgid="638347075625491514">"Въведете PIN за отключване"</string>
<string name="keyguard_password_wrong_pin_code" msgid="1295984114338107718">"Неправилен PIN код!"</string>
<string name="keyguard_label_text" msgid="861796461028298424">"За да отключите, натиснете „Меню“ и после 0."</string>
<string name="emergency_call_dialog_number_for_display" msgid="696192103195090970">"Спешен номер"</string>
<string name="lockscreen_carrier_default" msgid="8963839242565653192">"Няма покритие."</string>
<string name="lockscreen_screen_locked" msgid="7288443074806832904">"Екранът е заключен."</string>
<string name="lockscreen_instructions_when_pattern_enabled" msgid="46154051614126049">"Натиснете „Меню“, за да отключите или да извършите спешно обаждане."</string>
<string name="lockscreen_instructions_when_pattern_disabled" msgid="686260028797158364">"Натиснете „Меню“, за да отключите."</string>
<string name="lockscreen_pattern_instructions" msgid="7478703254964810302">"Нарисувайте фигура, за да отключите"</string>
<string name="lockscreen_emergency_call" msgid="5347633784401285225">"Спешно обаждане"</string>
<string name="lockscreen_return_to_call" msgid="5244259785500040021">"Назад към обаждането"</string>
<string name="lockscreen_pattern_correct" msgid="9039008650362261237">"Правилно!"</string>
<string name="lockscreen_pattern_wrong" msgid="4817583279053112312">"Съжаляваме, опитайте отново"</string>
<string name="lockscreen_password_wrong" msgid="6237443657358168819">"Съжаляваме, опитайте отново"</string>
<string name="lockscreen_plugged_in" msgid="8057762828355572315">"Зарежда се, <xliff:g id="NUMBER">%d</xliff:g><xliff:g id="PERCENT">%%</xliff:g>"</string>
<string name="lockscreen_charged" msgid="4938930459620989972">"Зареден."</string>
<string name="lockscreen_battery_short" msgid="3617549178603354656">"<xliff:g id="NUMBER">%d</xliff:g><xliff:g id="PERCENT">%%</xliff:g>"</string>
<string name="lockscreen_low_battery" msgid="1482873981919249740">"Свържете зарядното си устройство."</string>
<string name="lockscreen_missing_sim_message_short" msgid="7381499217732227295">"Няма SIM карта."</string>
<string name="lockscreen_missing_sim_message" product="tablet" msgid="151659196095791474">"В таблета няма SIM карта."</string>
<string name="lockscreen_missing_sim_message" product="default" msgid="2186920585695169078">"В телефона няма SIM карта."</string>
<string name="lockscreen_missing_sim_instructions" msgid="8874620818937719067">"Моля, поставете SIM карта."</string>
<string name="lockscreen_missing_sim_instructions_long" msgid="7138450788301444298">"SIM картата липсва или е нечетима. Моля, поставете SIM карта."</string>
<string name="lockscreen_permanent_disabled_sim_instructions" msgid="1631853574702335453">"SIM картата ви е деактивирана за постоянно."\n" Моля, свържете се с оператора на безжичната си връзка, за да получите друга."</string>
<string name="lockscreen_transport_prev_description" msgid="201594905152746886">"Бутон за предишния запис"</string>
<string name="lockscreen_transport_next_description" msgid="6089297650481292363">"Бутон за следващия запис"</string>
<string name="lockscreen_transport_pause_description" msgid="7659088786780128001">"Бутон за пауза"</string>
<string name="lockscreen_transport_play_description" msgid="5888422938351019426">"Бутон за пускане"</string>
<string name="lockscreen_transport_stop_description" msgid="4562318378766987601">"Бутон за спиране"</string>
<string name="emergency_calls_only" msgid="6733978304386365407">"Само спешни обаждания"</string>
<string name="lockscreen_network_locked_message" msgid="143389224986028501">"Мрежата е заключена"</string>
<string name="lockscreen_sim_puk_locked_message" msgid="7441797339976230">"SIM картата е заключена с PUK."</string>
<string name="lockscreen_sim_puk_locked_instructions" msgid="635967534992394321">"Моля, вижте ръководството на потребителя или се свържете със службата за поддръжка на клиенти."</string>
<string name="lockscreen_sim_locked_message" msgid="8066660129206001039">"SIM картата е заключена."</string>
<string name="lockscreen_sim_unlock_progress_dialog_message" msgid="595323214052881264">"SIM картата се отключва..."</string>
<string name="lockscreen_too_many_failed_attempts_dialog_message" msgid="3514742106066877476">"Нарисувахте неправилно фигурата си за отключване <xliff:g id="NUMBER_0">%d</xliff:g> пъти. "\n\n"Моля, опитайте отново след <xliff:g id="NUMBER_1">%d</xliff:g> секунди."</string>
<string name="lockscreen_too_many_failed_password_attempts_dialog_message" msgid="4906034376425175381">"Въведохте неправилно паролата си <xliff:g id="NUMBER_0">%d</xliff:g> пъти. "\n\n"Моля, опитайте отново след <xliff:g id="NUMBER_1">%d</xliff:g> секунди."</string>
<string name="lockscreen_too_many_failed_pin_attempts_dialog_message" msgid="6827749231465145590">"Въведохте неправилно своя PIN <xliff:g id="NUMBER_0">%d</xliff:g> пъти. "\n\n"Моля, опитайте отново след <xliff:g id="NUMBER_1">%d</xliff:g> секунди."</string>
<string name="lockscreen_failed_attempts_almost_glogin" product="tablet" msgid="8687762517114904651">"Начертахте неправилно фигурата си за отключване <xliff:g id="NUMBER_0">%d</xliff:g> пъти. След още <xliff:g id="NUMBER_1">%d</xliff:g> неуспешни опита ще бъдете помолени да отключите таблета посредством данните си за вход в Google."\n\n" Моля, опитайте отново след <xliff:g id="NUMBER_2">%d</xliff:g> секунди."</string>
<string name="lockscreen_failed_attempts_almost_glogin" product="default" msgid="3351013842320127827">"Нарисувахте неправилно фигурата си за отключване <xliff:g id="NUMBER_0">%d</xliff:g> пъти. След още <xliff:g id="NUMBER_1">%d</xliff:g> неуспешни опита ще ви бъде поискано да отключите телефона, използвайки данните си за вход в Google."\n\n" Моля, опитайте отново след <xliff:g id="NUMBER_2">%d</xliff:g> секунди."</string>
<string name="lockscreen_failed_attempts_almost_at_wipe" product="tablet" msgid="6128106399745755604">"Направихте опит да отключите таблета неправилно <xliff:g id="NUMBER_0">%d</xliff:g> пъти. След още <xliff:g id="NUMBER_1">%d</xliff:g> неуспешни опита ще бъдат възстановени стандартните му фабрични настройки и всички потребителски данни ще бъдат заличени."</string>
<string name="lockscreen_failed_attempts_almost_at_wipe" product="default" msgid="8603565142156826565">"Направихте опит да отключите телефона неправилно <xliff:g id="NUMBER_0">%d</xliff:g> пъти. След още <xliff:g id="NUMBER_1">%d</xliff:g> неуспешни опита ще бъдат възстановени стандартните му фабрични настройки и всички потребителски данни ще бъдат заличени."</string>
<string name="lockscreen_failed_attempts_now_wiping" product="tablet" msgid="280873516493934365">"Направихте опит да отключите таблета неправилно <xliff:g id="NUMBER">%d</xliff:g> пъти. Сега ще бъдат възстановени стандартните му фабрични настройки."</string>
<string name="lockscreen_failed_attempts_now_wiping" product="default" msgid="3025504721764922246">"Направихте опит да отключите телефона неправилно <xliff:g id="NUMBER">%d</xliff:g> пъти. Сега ще бъдат възстановени стандартните му фабрични настройки."</string>
<string name="lockscreen_too_many_failed_attempts_countdown" msgid="6251480343394389665">"Опитайте отново след <xliff:g id="NUMBER">%d</xliff:g> секунди."</string>
<string name="lockscreen_forgot_pattern_button_text" msgid="2626999449610695930">"Забравили сте фигурата?"</string>
<string name="lockscreen_glogin_forgot_pattern" msgid="2588521501166032747">"Отключване на профила"</string>
<string name="lockscreen_glogin_too_many_attempts" msgid="2446246026221678244">"Опитите за фигурата са твърде много!"</string>
<string name="lockscreen_glogin_instructions" msgid="1816635201812207709">"За да отключите, влезте с профила си в Google."</string>
<string name="lockscreen_glogin_username_hint" msgid="8846881424106484447">"Потребителско име (имейл)"</string>
<string name="lockscreen_glogin_password_hint" msgid="5958028383954738528">"Парола"</string>
<string name="lockscreen_glogin_submit_button" msgid="7130893694795786300">"Вход"</string>
<string name="lockscreen_glogin_invalid_input" msgid="1364051473347485908">"Потребителското име или паролата са невалидни."</string>
<string name="lockscreen_glogin_account_recovery_hint" msgid="8253152905532900548">"Забравили сте своето потребителско име или парола?"\n"Посетете "<b>"google.bg/accounts/recovery"</b></string>
<string name="lockscreen_glogin_checking_password" msgid="6758890536332363322">"Проверява се…"</string>
<string name="lockscreen_unlock_label" msgid="737440483220667054">"Отключване"</string>
<string name="lockscreen_sound_on_label" msgid="9068877576513425970">"Включване на звука"</string>
<string name="lockscreen_sound_off_label" msgid="996822825154319026">"Изключване на звука"</string>
<string name="lockscreen_access_pattern_start" msgid="3941045502933142847">"Фигурата е започната"</string>
<string name="lockscreen_access_pattern_cleared" msgid="5583479721001639579">"Фигурата е изчистена"</string>
<string name="lockscreen_access_pattern_cell_added" msgid="6756031208359292487">"Клетката е добавена"</string>
<string name="lockscreen_access_pattern_detected" msgid="4988730895554057058">"Фигурата е завършена"</string>
<string name="password_keyboard_label_symbol_key" msgid="992280756256536042">"?123"</string>
<string name="password_keyboard_label_alpha_key" msgid="8001096175167485649">"АБВ"</string>
<string name="password_keyboard_label_alt_key" msgid="1284820942620288678">"ALT"</string>
<string name="hour_ampm" msgid="4329881288269772723">"<xliff:g id="HOUR">%-l</xliff:g><xliff:g id="AMPM">%P</xliff:g>"</string>
<string name="hour_cap_ampm" msgid="1829009197680861107">"<xliff:g id="HOUR">%-l</xliff:g><xliff:g id="AMPM">%p</xliff:g>"</string>
<string name="factorytest_failed" msgid="5410270329114212041">"Фабричният тест не бе успешен"</string>
<string name="factorytest_not_system" msgid="4435201656767276723">"Действието FACTORY_TEST се поддържа само за пакети, инсталирани в /system/app."</string>
<string name="factorytest_no_action" msgid="872991874799998561">"Не бе намерен пакет, предоставящ действието FACTORY_TEST."</string>
<string name="factorytest_reboot" msgid="6320168203050791643">"Рестартиране"</string>
<string name="js_dialog_title" msgid="8143918455087008109">"Страницата на адрес „<xliff:g id="TITLE">%s</xliff:g>“ съобщава:"</string>
<string name="js_dialog_title_default" msgid="6961903213729667573">"JavaScript"</string>
<string name="js_dialog_before_unload" msgid="1901675448179653089">"Искате ли да напуснете тази страница?"\n\n"<xliff:g id="MESSAGE">%s</xliff:g>"\n\n"Изберете „OK“, за да продължите, или „Отказ“, за да останете на нея."</string>
<string name="save_password_label" msgid="6860261758665825069">"Потвърждение"</string>
<string name="double_tap_toast" msgid="1068216937244567247">"Съвет: докоснете двукратно, за да увеличите или намалите мащаба."</string>
<string name="autofill_this_form" msgid="1272247532604569872">"Автоматично попълване"</string>
<string name="setup_autofill" msgid="8154593408885654044">"Настройка"</string>
<string name="autofill_address_name_separator" msgid="2504700673286691795">" "</string>
<string name="autofill_address_summary_name_format" msgid="3268041054899214945">"$1$2$3"</string>
<string name="autofill_address_summary_separator" msgid="7483307893170324129">", "</string>
<string name="autofill_address_summary_format" msgid="4874459455786827344">"$1$2$3"</string>
<string name="autofill_province" msgid="2231806553863422300">"Провинция"</string>
<string name="autofill_postal_code" msgid="4696430407689377108">"Пощенски код"</string>
<string name="autofill_state" msgid="6988894195520044613">"Щат"</string>
<string name="autofill_zip_code" msgid="8697544592627322946">"Пощенски код"</string>
<string name="autofill_county" msgid="237073771020362891">"Окръг"</string>
<string name="autofill_island" msgid="4020100875984667025">"Остров"</string>
<string name="autofill_district" msgid="8400735073392267672">"Област"</string>
<string name="autofill_department" msgid="5343279462564453309">"Департамент"</string>
<string name="autofill_prefecture" msgid="2028499485065800419">"Префектура"</string>
<string name="autofill_parish" msgid="8202206105468820057">"Община"</string>
<string name="autofill_area" msgid="3547409050889952423">"Район"</string>
<string name="autofill_emirate" msgid="2893880978835698818">"Емирство"</string>
<string name="permlab_readHistoryBookmarks" msgid="1284843728203412135">"четене на историята и отметките на браузъра"</string>
<string name="permdesc_readHistoryBookmarks" msgid="4981489815467617191">"Разрешава на приложението да чете всички URL адреси, посетени от браузъра, и всички негови отметки."</string>
<string name="permlab_writeHistoryBookmarks" msgid="9009434109836280374">"запис в историята и отметките на браузъра"</string>
<string name="permdesc_writeHistoryBookmarks" product="tablet" msgid="7193514090469945307">"Разрешава на приложението да променя историята или отметките на браузъра, съхранени в таблета ви. Злонамерените приложения може да използват това, за да изтрият или променят данните на браузъра ви."</string>
<string name="permdesc_writeHistoryBookmarks" product="default" msgid="945571990357114950">"Разрешава на приложението да променя историята или отметките на браузъра, съхранени на телефона ви. Злонамерените приложения могат да използват това, за да изтрият или променят данните на браузъра ви."</string>
<string name="permlab_setAlarm" msgid="5924401328803615165">"навиване на будилника"</string>
<string name="permdesc_setAlarm" msgid="5966966598149875082">"Разрешава на приложението да навие инсталирано приложение будилник. Някои будилници може да не изпълнят тази функция."</string>
<string name="permlab_addVoicemail" msgid="5525660026090959044">"добавяне на гласова поща"</string>
<string name="permdesc_addVoicemail" msgid="4828507394878206682">"Разрешава на приложението да добавя съобщения към входящата ви гласова поща."</string>
<string name="permlab_writeGeolocationPermissions" msgid="4715212655598275532">"Промяна на разрешенията за местоположение в браузъра"</string>
<string name="permdesc_writeGeolocationPermissions" msgid="4011908282980861679">"Разрешава на приложението да променя разрешенията на браузъра за местоположение. Злонамерените приложения могат да използват това, за да изпращат информация за местоположението до произволни уебсайтове."</string>
<string name="permlab_packageVerificationAgent" msgid="5568139100645829117">"проверка на пакетите"</string>
<string name="permdesc_packageVerificationAgent" msgid="6033195477325381106">"Разрешава на приложението да провери дали пакетът може да се инсталира."</string>
<string name="permlab_bindPackageVerifier" msgid="4187786793360326654">"обвързване с верификатор на пакета"</string>
<string name="permdesc_bindPackageVerifier" msgid="2409521927385789318">"Разрешава на притежателя да прави заявки за верификатори на пакета. Нормалните приложения би трябвало никога да не се нуждаят от това."</string>
<string name="save_password_message" msgid="767344687139195790">"Искате ли браузърът да запомни тази парола?"</string>
<string name="save_password_notnow" msgid="6389675316706699758">"Не сега"</string>
<string name="save_password_remember" msgid="6491879678996749466">"Запомняне"</string>
<string name="save_password_never" msgid="8274330296785855105">"Никога"</string>
<string name="open_permission_deny" msgid="5661861460947222274">"Нямате разрешение да отворите тази страница."</string>
<string name="text_copied" msgid="4985729524670131385">"Текстът е копиран в буферната памет."</string>
<string name="more_item_label" msgid="4650918923083320495">"Още"</string>
<string name="prepend_shortcut_label" msgid="2572214461676015642">"Меню+"</string>
<string name="menu_space_shortcut_label" msgid="2410328639272162537">"интервал"</string>
<string name="menu_enter_shortcut_label" msgid="2743362785111309668">"enter"</string>
<string name="menu_delete_shortcut_label" msgid="3658178007202748164">"изтриване"</string>
<string name="search_go" msgid="8298016669822141719">"Търсене"</string>
<string name="searchview_description_search" msgid="6749826639098512120">"Търсене"</string>
<string name="searchview_description_query" msgid="5911778593125355124">"Заявка за търсене"</string>
<string name="searchview_description_clear" msgid="1330281990951833033">"Изчистване на заявката"</string>
<string name="searchview_description_submit" msgid="2688450133297983542">"Изпращане на заявката"</string>
<string name="searchview_description_voice" msgid="2453203695674994440">"Гласово търсене"</string>
<string name="oneMonthDurationPast" msgid="7396384508953779925">"Преди 1 месец"</string>
<string name="beforeOneMonthDurationPast" msgid="909134546836499826">"Преди повече от месец"</string>
<plurals name="num_seconds_ago">
<item quantity="one" msgid="4869870056547896011">"Преди 1 секунда"</item>
<item quantity="other" msgid="3903706804349556379">"Преди <xliff:g id="COUNT">%d</xliff:g> секунди"</item>
</plurals>
<plurals name="num_minutes_ago">
<item quantity="one" msgid="3306787433088810191">"Преди 1 минута"</item>
<item quantity="other" msgid="2176942008915455116">"Преди <xliff:g id="COUNT">%d</xliff:g> минути"</item>
</plurals>
<plurals name="num_hours_ago">
<item quantity="one" msgid="9150797944610821849">"Преди 1 час"</item>
<item quantity="other" msgid="2467273239587587569">"Преди <xliff:g id="COUNT">%d</xliff:g> часа"</item>
</plurals>
<plurals name="last_num_days">
<item quantity="other" msgid="3069992808164318268">"Последните <xliff:g id="COUNT">%d</xliff:g> дни"</item>
</plurals>
<string name="last_month" msgid="3959346739979055432">"Последният месец"</string>
<string name="older" msgid="5211975022815554840">"По-стари"</string>
<plurals name="num_days_ago">
<item quantity="one" msgid="861358534398115820">"вчера"</item>
<item quantity="other" msgid="2479586466153314633">"Преди <xliff:g id="COUNT">%d</xliff:g> дни"</item>
</plurals>
<plurals name="in_num_seconds">
<item quantity="one" msgid="2729745560954905102">"след 1 секунда"</item>
<item quantity="other" msgid="1241926116443974687">"след <xliff:g id="COUNT">%d</xliff:g> секунди"</item>
</plurals>
<plurals name="in_num_minutes">
<item quantity="one" msgid="8793095251325200395">"след 1 минута"</item>
<item quantity="other" msgid="3330713936399448749">"след <xliff:g id="COUNT">%d</xliff:g> минути"</item>
</plurals>
<plurals name="in_num_hours">
<item quantity="one" msgid="7164353342477769999">"след 1 час"</item>
<item quantity="other" msgid="547290677353727389">"след <xliff:g id="COUNT">%d</xliff:g> часа"</item>
</plurals>
<plurals name="in_num_days">
<item quantity="one" msgid="5413088743009839518">"утре"</item>
<item quantity="other" msgid="5109449375100953247">"след <xliff:g id="COUNT">%d</xliff:g> дни"</item>
</plurals>
<plurals name="abbrev_num_seconds_ago">
<item quantity="one" msgid="1849036840200069118">"Преди 1 сек"</item>
<item quantity="other" msgid="3699169366650930415">"Преди <xliff:g id="COUNT">%d</xliff:g> сек"</item>
</plurals>
<plurals name="abbrev_num_minutes_ago">
<item quantity="one" msgid="6361490147113871545">"Преди 1 мин"</item>
<item quantity="other" msgid="851164968597150710">"Преди <xliff:g id="COUNT">%d</xliff:g> мин"</item>
</plurals>
<plurals name="abbrev_num_hours_ago">
<item quantity="one" msgid="4796212039724722116">"Преди 1 час"</item>
<item quantity="other" msgid="6889970745748538901">"Преди <xliff:g id="COUNT">%d</xliff:g> часа"</item>
</plurals>
<plurals name="abbrev_num_days_ago">
<item quantity="one" msgid="8463161711492680309">"вчера"</item>
<item quantity="other" msgid="3453342639616481191">"Преди <xliff:g id="COUNT">%d</xliff:g> дни"</item>
</plurals>
<plurals name="abbrev_in_num_seconds">
<item quantity="one" msgid="5842225370795066299">"след 1 сек"</item>
<item quantity="other" msgid="5495880108825805108">"след <xliff:g id="COUNT">%d</xliff:g> сек"</item>
</plurals>
<plurals name="abbrev_in_num_minutes">
<item quantity="one" msgid="562786149928284878">"след 1 мин"</item>
<item quantity="other" msgid="4216113292706568726">"след <xliff:g id="COUNT">%d</xliff:g> мин"</item>
</plurals>
<plurals name="abbrev_in_num_hours">
<item quantity="one" msgid="3274708118124045246">"след 1 час"</item>
<item quantity="other" msgid="3705373766798013406">"след <xliff:g id="COUNT">%d</xliff:g> часа"</item>
</plurals>
<plurals name="abbrev_in_num_days">
<item quantity="one" msgid="2178576254385739855">"утре"</item>
<item quantity="other" msgid="2973062968038355991">"след <xliff:g id="COUNT">%d</xliff:g> дни"</item>
</plurals>
<string name="preposition_for_date" msgid="9093949757757445117">"на <xliff:g id="DATE">%s</xliff:g>"</string>
<string name="preposition_for_time" msgid="5506831244263083793"><xliff:g id="TIME">%s</xliff:g>"</string>
<string name="preposition_for_year" msgid="5040395640711867177">"през <xliff:g id="YEAR">%s</xliff:g>"</string>
<string name="day" msgid="8144195776058119424">"ден"</string>
<string name="days" msgid="4774547661021344602">"дни"</string>
<string name="hour" msgid="2126771916426189481">"час"</string>
<string name="hours" msgid="894424005266852993">"часа"</string>
<string name="minute" msgid="9148878657703769868">"мин"</string>
<string name="minutes" msgid="5646001005827034509">"мин"</string>
<string name="second" msgid="3184235808021478">"сек"</string>
<string name="seconds" msgid="3161515347216589235">"сек"</string>
<string name="week" msgid="5617961537173061583">"седмица"</string>
<string name="weeks" msgid="6509623834583944518">"седмици"</string>
<string name="year" msgid="4001118221013892076">"година"</string>
<string name="years" msgid="6881577717993213522">"години"</string>
<string name="VideoView_error_title" msgid="3359437293118172396">"Видеоклипът не може да се възпроизведе"</string>
<string name="VideoView_error_text_invalid_progressive_playback" msgid="897920883624437033">"За съжаление този видеоклип не е валиден за поточно предаване към това устройство."</string>
<string name="VideoView_error_text_unknown" msgid="710301040038083944">"За съжаление този видеоклип не може да се пусне."</string>
<string name="VideoView_error_button" msgid="2822238215100679592">"OK"</string>
<string name="relative_time" msgid="1818557177829411417">"<xliff:g id="DATE">%1$s</xliff:g>, <xliff:g id="TIME">%2$s</xliff:g>"</string>
<string name="noon" msgid="7245353528818587908">"12:00 ч."</string>
<string name="Noon" msgid="3342127745230013127">"12:00 ч."</string>
<string name="midnight" msgid="7166259508850457595">"0:00 ч."</string>
<string name="Midnight" msgid="5630806906897892201">"0:00 ч."</string>
<string name="elapsed_time_short_format_mm_ss" msgid="4431555943828711473">"<xliff:g id="MINUTES">%1$02d</xliff:g>:<xliff:g id="SECONDS">%2$02d</xliff:g>"</string>
<string name="elapsed_time_short_format_h_mm_ss" msgid="1846071997616654124">"<xliff:g id="HOURS">%1$d</xliff:g>:<xliff:g id="MINUTES">%2$02d</xliff:g>:<xliff:g id="SECONDS">%3$02d</xliff:g>"</string>
<string name="selectAll" msgid="6876518925844129331">"Избиране на всичко"</string>
<string name="cut" msgid="3092569408438626261">"Изрязване"</string>
<string name="copy" msgid="2681946229533511987">"Копиране"</string>
<string name="paste" msgid="5629880836805036433">"Поставяне"</string>
<string name="replace" msgid="5781686059063148930">"Замяна..."</string>
<string name="delete" msgid="6098684844021697789">"Изтриване"</string>
<string name="copyUrl" msgid="2538211579596067402">"Копиране на URL адреса"</string>
<string name="selectTextMode" msgid="6738556348861347240">"Избиране на текст..."</string>
<string name="textSelectionCABTitle" msgid="5236850394370820357">"Избиране на текст"</string>
<string name="addToDictionary" msgid="9090375111134433012">"добавяне към речника"</string>
<string name="deleteText" msgid="7070985395199629156">"изтриване"</string>
<string name="inputMethod" msgid="1653630062304567879">"Метод на въвеждане"</string>
<string name="editTextMenuTitle" msgid="4909135564941815494">"Действия с текста"</string>
<string name="low_internal_storage_view_title" msgid="1399732408701697546">"Мястото не достига"</string>
<string name="low_internal_storage_view_text" product="tablet" msgid="4231085657068852042">"Мястото в хранилището на таблета намалява."</string>
<string name="low_internal_storage_view_text" product="default" msgid="635106544616378836">"Мястото в хранилището на телефона намалява."</string>
<string name="ok" msgid="5970060430562524910">"OK"</string>
<string name="cancel" msgid="6442560571259935130">"Отказ"</string>
<string name="yes" msgid="5362982303337969312">"OK"</string>
<string name="no" msgid="5141531044935541497">"Отказ"</string>
<string name="dialog_alert_title" msgid="2049658708609043103">"Внимание"</string>
<string name="loading" msgid="1760724998928255250">"Зарежда се..."</string>
<string name="capital_on" msgid="1544682755514494298">"ВКЛ"</string>
<string name="capital_off" msgid="6815870386972805832">"ИЗКЛ"</string>
<string name="whichApplication" msgid="4533185947064773386">"Изпълняване на действието чрез"</string>
<string name="alwaysUse" msgid="4583018368000610438">"Използване по подразбиране за това действие."</string>
<string name="clearDefaultHintMsg" msgid="4815455344600932173">"Изчистване на стандартната стойност в „Начални настройки“ &gt; „Приложения“ &gt; „Управление на приложенията“."</string>
<string name="chooseActivity" msgid="1009246475582238425">"Избиране на действие"</string>
<string name="chooseUsbActivity" msgid="7892597146032121735">"Избор на приложение за USB устройството"</string>
<string name="noApplications" msgid="1691104391758345586">"Това действие не може да се изпълни от нито едно приложение."</string>
<string name="aerr_title" msgid="1905800560317137752"></string>
<string name="aerr_application" msgid="932628488013092776">"За съжаление <xliff:g id="APPLICATION">%1$s</xliff:g> спря."</string>
<string name="aerr_process" msgid="4507058997035697579">"За съжаление процесът <xliff:g id="PROCESS">%1$s</xliff:g> спря."</string>
<string name="anr_title" msgid="4351948481459135709"></string>
<string name="anr_activity_application" msgid="8339738283149696827">"Приложението „<xliff:g id="APPLICATION">%2$s</xliff:g>“ не отговаря."\n\n"Искате ли да го затворите?"</string>
<string name="anr_activity_process" msgid="7018289416670457797">"Дейността „<xliff:g id="ACTIVITY">%1$s</xliff:g>“ не отговаря."\n\n"Искате ли да я затворите?"</string>
<string name="anr_application_process" msgid="7208175830253210526">"Приложението „<xliff:g id="APPLICATION">%1$s</xliff:g>“ не отговаря. Искате ли да го затворите?"</string>
<string name="anr_process" msgid="306819947562555821">"Процесът „<xliff:g id="PROCESS">%1$s</xliff:g>“ не отговаря."\n\n"Искате ли да го затворите?"</string>
<string name="force_close" msgid="8346072094521265605">"OK"</string>
<string name="report" msgid="4060218260984795706">"Подаване на сигнал"</string>
<string name="wait" msgid="7147118217226317732">"Изчакване"</string>
<string name="launch_warning_title" msgid="8323761616052121936">"Приложението се пренасочи"</string>
<string name="launch_warning_replace" msgid="6202498949970281412">"<xliff:g id="APP_NAME">%1$s</xliff:g> се изпълнява."</string>
<string name="launch_warning_original" msgid="188102023021668683">"Първоначално бе стартирано: <xliff:g id="APP_NAME">%1$s</xliff:g>."</string>
<string name="screen_compat_mode_scale" msgid="3202955667675944499">"Мащаб"</string>
<string name="screen_compat_mode_show" msgid="4013878876486655892">"Винаги да се показва"</string>
<string name="screen_compat_mode_hint" msgid="2953716574198046484">"Активирайте отново това в „Настройки“ &gt; „Приложения“ &gt; „Управление на приложенията“."</string>
<string name="smv_application" msgid="295583804361236288">"Приложението <xliff:g id="APPLICATION">%1$s</xliff:g> (процес <xliff:g id="PROCESS">%2$s</xliff:g>) наруши правилото за стриктен режим, наложено от самото него."</string>
<string name="smv_process" msgid="5120397012047462446">"Процесът <xliff:g id="PROCESS">%1$s</xliff:g> наруши правилото за стриктен режим, наложено от самия него."</string>
<string name="android_upgrading_title" msgid="378740715658358071">"Android се надстройва..."</string>
<string name="android_upgrading_apk" msgid="274409861603566003">"Оптимизира се приложение <xliff:g id="NUMBER_0">%1$d</xliff:g> от <xliff:g id="NUMBER_1">%2$d</xliff:g>."</string>
<string name="android_upgrading_starting_apps" msgid="7959542881906488763">"Приложенията стартират."</string>
<string name="android_upgrading_complete" msgid="1405954754112999229">"Зареждането завършва."</string>
<string name="heavy_weight_notification" msgid="9087063985776626166">"<xliff:g id="APP">%1$s</xliff:g> се изпълнява"</string>
<string name="heavy_weight_notification_detail" msgid="2423977499339403402">"Изберете за превключване към приложение"</string>
<string name="heavy_weight_switcher_title" msgid="1135403633766694316">"Да се превключат ли приложенията?"</string>
<string name="heavy_weight_switcher_text" msgid="4592075610079319667">"Вече се изпълнява друго приложение, което трябва да бъде спряно, преди да можете да стартирате ново."</string>
<string name="old_app_action" msgid="493129172238566282">"Назад към <xliff:g id="OLD_APP">%1$s</xliff:g>"</string>
<string name="old_app_description" msgid="942967900237208466">"Новото приложение да не се стартира."</string>
<string name="new_app_action" msgid="5472756926945440706">"Стартиране на <xliff:g id="OLD_APP">%1$s</xliff:g>"</string>
<string name="new_app_description" msgid="6830398339826789493">"Спиране на старото приложение без запазване."</string>
<string name="sendText" msgid="5132506121645618310">"Избиране на действие за текст"</string>
<string name="volume_ringtone" msgid="6885421406845734650">"Сила на звука при звънене"</string>
<string name="volume_music" msgid="5421651157138628171">"Сила на звука"</string>
<string name="volume_music_hint_playing_through_bluetooth" msgid="9165984379394601533">"Възпроизвежда се през Bluetooth"</string>
<string name="volume_music_hint_silent_ringtone_selected" msgid="6158339745293431194">"За мелодия е избрано „Тишина“"</string>
<string name="volume_call" msgid="3941680041282788711">"Сила на звука при обаждане"</string>
<string name="volume_bluetooth_call" msgid="2002891926351151534">"Сила на звука при обаждане през Bluetooth"</string>
<string name="volume_alarm" msgid="1985191616042689100">"Сила на звука на будилника"</string>
<string name="volume_notification" msgid="2422265656744276715">"Сила на звука при известие"</string>
<string name="volume_unknown" msgid="1400219669770445902">"Сила на звука"</string>
<string name="volume_icon_description_bluetooth" msgid="6538894177255964340">"Сила на звука за Bluetooth"</string>
<string name="volume_icon_description_ringer" msgid="3326003847006162496">"Сила на звука за мелодия"</string>
<string name="volume_icon_description_incall" msgid="8890073218154543397">"Сила на звука за обаждания"</string>
<string name="volume_icon_description_media" msgid="4217311719665194215">"Сила на звука"</string>
<string name="volume_icon_description_notification" msgid="7044986546477282274">"Сила на звука при известие"</string>
<string name="ringtone_default" msgid="3789758980357696936">"Стандартна мелодия"</string>
<string name="ringtone_default_with_actual" msgid="8129563480895990372">"Стандартна мелодия (<xliff:g id="ACTUAL_RINGTONE">%1$s</xliff:g>)"</string>
<string name="ringtone_silent" msgid="4440324407807468713">"Тишина"</string>
<string name="ringtone_picker_title" msgid="3515143939175119094">"Мелодии"</string>
<string name="ringtone_unknown" msgid="5477919988701784788">"Неизвестна мелодия"</string>
<plurals name="wifi_available">
<item quantity="one" msgid="6654123987418168693">"Има достъпна Wi-Fi мрежа"</item>
<item quantity="other" msgid="4192424489168397386">"Има достъпни Wi-Fi мрежи"</item>
</plurals>
<plurals name="wifi_available_detailed">
<item quantity="one" msgid="1634101450343277345">"Има достъпна отворена Wi-Fi мрежа"</item>
<item quantity="other" msgid="7915895323644292768">"Има достъпни отворени Wi-Fi мрежи"</item>
</plurals>
<string name="wifi_available_sign_in" msgid="9157196203958866662">"Влизане в Wi-Fi мрежа"</string>
<!-- no translation found for wifi_available_sign_in_detailed (6797764740339907572) -->
<skip />
<string name="wifi_watchdog_network_disabled" msgid="7904214231651546347">"Не можа да се свърже с Wi-Fi"</string>
<string name="wifi_watchdog_network_disabled_detailed" msgid="4917472096696322767">" има лоша връзка с интернет."</string>
<string name="wifi_p2p_dialog_title" msgid="97611782659324517">"Wi-Fi Direct"</string>
<string name="wifi_p2p_turnon_message" msgid="2804722042556269129">"Стартиране на операция за Wi-Fi Direct. Това ще изключи операцията за клиентска програма/точка за достъп до Wi-Fi."</string>
<string name="wifi_p2p_failed_message" msgid="1820097493844848281">"Wi-Fi Direct не можа да се стартира"</string>
<string name="wifi_p2p_pbc_go_negotiation_request_message" msgid="3170321684621420428">"Заявка за настройка на връзка с Wi-Fi Direct от <xliff:g id="P2P_DEVICE_ADDRESS">%1$s</xliff:g>. Кликнете върху „OK“, за да приемете."</string>
<string name="wifi_p2p_pin_go_negotiation_request_message" msgid="5177412094633377308">"Заявка за настройка на връзка с Wi-Fi Direct от <xliff:g id="P2P_DEVICE_ADDRESS">%1$s</xliff:g>. Въведете ПИН, за да продължите."</string>
<string name="wifi_p2p_pin_display_message" msgid="2834049169114922902">"WPS ПИН кодът <xliff:g id="P2P_WPS_PIN">%1$s</xliff:g> трябва да бъде въведен в съответното устройство <xliff:g id="P2P_CLIENT_ADDRESS">%2$s</xliff:g>, за да продължи настройката за връзка"</string>
<string name="wifi_p2p_enabled_notification_title" msgid="2068321881673734886">"Wi-Fi Direct е включено"</string>
<string name="wifi_p2p_enabled_notification_message" msgid="1638949953993894335">"Докоснете за настройки"</string>
<string name="select_character" msgid="3365550120617701745">"Вмъкване на знак"</string>
<string name="sms_control_default_app_name" msgid="7630529934366549163">"Неизвестно приложение"</string>
<string name="sms_control_title" msgid="7296612781128917719">"Изпращане на SMS съобщения"</string>
<string name="sms_control_message" msgid="1289331457999236205">"Изпращат се голям брой SMS съобщения. Изберете „OK“, за да продължите, или „Отказ“, за да спрете изпращането."</string>
<string name="sms_control_yes" msgid="2532062172402615953">"OK"</string>
<string name="sms_control_no" msgid="1715320703137199869">"Отказ"</string>
<string name="sim_removed_title" msgid="6227712319223226185">"SIM картата е премахната"</string>
<string name="sim_removed_message" msgid="2333164559970958645">"Няма да имате достъп до мобилната мрежа, докато не рестартирате с поставена валидна SIM карта."</string>
<string name="sim_done_button" msgid="827949989369963775">"Готово"</string>
<string name="sim_added_title" msgid="3719670512889674693">"SIM картата е добавена"</string>
<string name="sim_added_message" msgid="1209265974048554242">"Трябва да рестартирате устройството си, за да осъществите достъп до мобилната мрежа."</string>
<string name="sim_restart_button" msgid="4722407842815232347">"Рестартиране"</string>
<string name="time_picker_dialog_title" msgid="8349362623068819295">"Задаване на часа"</string>
<string name="date_picker_dialog_title" msgid="5879450659453782278">"Задаване на дата"</string>
<string name="date_time_set" msgid="5777075614321087758">"Задаване"</string>
<string name="default_permission_group" msgid="2690160991405646128">"По подразбиране"</string>
<string name="no_permissions" msgid="7283357728219338112">"Не се изискват разрешения"</string>
<string name="perms_hide" msgid="7283915391320676226"><b>"Скриване"</b></string>
<string name="perms_show_all" msgid="2671791163933091180"><b>"Показване на всички"</b></string>
<string name="usb_storage_activity_title" msgid="2399289999608900443">"USB устройство за съхранение"</string>
<string name="usb_storage_title" msgid="5901459041398751495">"Връзка през USB"</string>
<string name="usb_storage_message" product="nosdcard" msgid="6631094834151575841">"Свързахте се с компютъра си през USB. Докоснете долния бутон, ако искате да копирате файлове между компютъра и USB хранилището си от Android."</string>
<string name="usb_storage_message" product="default" msgid="4510858346516069238">"Свързахте се с компютъра си през USB. Докоснете долния бутон, ако искате да копирате файлове между компютъра и SD картата си от Android."</string>
<string name="usb_storage_button_mount" msgid="1052259930369508235">"Включване на USB устройството за съхранение"</string>
<string name="usb_storage_error_message" product="nosdcard" msgid="3276413764430468454">"Възникна проблем при използването на USB хранилището ви като масово USB хранилище."</string>
<string name="usb_storage_error_message" product="default" msgid="120810397713773275">"Възникна проблем при използването на SD картата ви като масово USB хранилище."</string>
<string name="usb_storage_notification_title" msgid="8175892554757216525">"Връзка през USB"</string>
<string name="usb_storage_notification_message" msgid="7380082404288219341">"Изберете, за да копирате файлове към или от компютъра си."</string>
<string name="usb_storage_stop_notification_title" msgid="2336058396663516017">"Изключване на USB устройството за съхранение"</string>
<string name="usb_storage_stop_notification_message" msgid="2591813490269841539">"Изберете, за да изключите USB устройството за съхранение."</string>
<string name="usb_storage_stop_title" msgid="660129851708775853">"USB устройството за съхранение се използва"</string>
<string name="usb_storage_stop_message" product="nosdcard" msgid="1368842269463745067">"Преди да изключите USB хранилището си за Android, уверете се, че сте го спрели (със съответната команда за изваждане) от компютъра си."</string>
<string name="usb_storage_stop_message" product="default" msgid="3613713396426604104">"Преди да изключите работата като USB устройство за съхранение, уверете се, че сте премахнали активирането (че сте „изхвърлили“) SD картата от Android от компютъра си."</string>
<string name="usb_storage_stop_button_mount" msgid="7060218034900696029">"Изключване на USB устройството за съхранение"</string>
<string name="usb_storage_stop_error_message" msgid="143881914840412108">"При изключването на работата като USB устройство за съхранение възникна проблем. Уверете се, че сте премахнали активирането на USB хоста, и опитайте отново."</string>
<string name="dlg_confirm_kill_storage_users_title" msgid="963039033470478697">"Включване на USB устройството за съхранение"</string>
<string name="dlg_confirm_kill_storage_users_text" msgid="3202838234780505886">"Ако включите работата като USB устройство за съхранение, някои използвани от вас приложения ще спрат и може да бъдат недостъпни, докато не я изключите."</string>
<string name="dlg_error_title" msgid="7323658469626514207">"Операцията през USB не бе успешна"</string>
<string name="dlg_ok" msgid="7376953167039865701">"OK"</string>
<string name="usb_mtp_notification_title" msgid="3699913097391550394">"Свързан като медийно устройство"</string>
<string name="usb_ptp_notification_title" msgid="1960817192216064833">"Свързан като камера"</string>
<string name="usb_cd_installer_notification_title" msgid="6774712827892090754">"Свързан като инсталационна програма"</string>
<string name="usb_accessory_notification_title" msgid="7848236974087653666">"Установена е връзка с аксесоар за USB"</string>
<string name="usb_notification_message" msgid="4447869605109736382">"Докоснете за други опции за USB"</string>
<string name="extmedia_format_title" product="nosdcard" msgid="7980995592595097841">"Форматиране на USB"</string>
<string name="extmedia_format_title" product="default" msgid="8663247929551095854">"Форматиране на SD картата"</string>
<string name="extmedia_format_message" product="nosdcard" msgid="8296908079722897772">"Да се форматира ли USB хранилището, изтривайки всички файлове в него? Действието не може да бъде отменено!"</string>
<string name="extmedia_format_message" product="default" msgid="3621369962433523619">"Наистина ли искате да форматирате SD картата? Всички данни на нея ще се заличат."</string>
<string name="extmedia_format_button_format" msgid="4131064560127478695">"Форматиране"</string>
<string name="adb_active_notification_title" msgid="6729044778949189918">"Отстраняването на грешки през USB е свързано"</string>
<string name="adb_active_notification_message" msgid="8470296818270110396">"Изберете, за да деактивирате отстраняването на грешки през USB."</string>
<string name="select_input_method" msgid="6865512749462072765">"Избиране на метод на въвеждане"</string>
<string name="configure_input_methods" msgid="6324843080254191535">"Конфигуриране на въвеждането"</string>
<string name="fast_scroll_alphabet" msgid="5433275485499039199">" ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ"</string>
<string name="fast_scroll_numeric_alphabet" msgid="4030170524595123610">" 0123456789ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ"</string>
<string name="candidates_style" msgid="4333913089637062257"><u>"кандидати"</u></string>
<string name="ext_media_checking_notification_title" product="nosdcard" msgid="3449816005351468560">"USB хранилището се подготвя"</string>
<string name="ext_media_checking_notification_title" product="default" msgid="5457603418970994050">"SD картата се подготвя"</string>
<string name="ext_media_checking_notification_message" msgid="8287319882926737053">"Проверява се за грешки."</string>
<string name="ext_media_nofs_notification_title" product="nosdcard" msgid="7788040745686229307">"Празно USB хранилище"</string>
<string name="ext_media_nofs_notification_title" product="default" msgid="780477838241212997">"Празна SD карта"</string>
<string name="ext_media_nofs_notification_message" product="nosdcard" msgid="8623130522556087311">"USB хранилището е празно или е с неподдържана файлова система."</string>
<string name="ext_media_nofs_notification_message" product="default" msgid="3817704088027829380">"SD картата е празна или е с неподдържана файлова система."</string>
<string name="ext_media_unmountable_notification_title" product="nosdcard" msgid="2090046769532713563">"Повредено USB хранилище"</string>
<string name="ext_media_unmountable_notification_title" product="default" msgid="6410723906019100189">"SD картата е повредена"</string>
<string name="ext_media_unmountable_notification_message" product="nosdcard" msgid="529021299294450667">"USB хранилището е повредено. Може да трябва да го форматирате отново."</string>
<string name="ext_media_unmountable_notification_message" product="default" msgid="6902531775948238989">"SD картата е повредена. Може да трябва да я преформатирате."</string>
<string name="ext_media_badremoval_notification_title" product="nosdcard" msgid="1661683031330951073">"USB е премахнато неочаквано"</string>
<string name="ext_media_badremoval_notification_title" product="default" msgid="6872152882604407837">"SD картата бе премахната неочаквано."</string>
<string name="ext_media_badremoval_notification_message" product="nosdcard" msgid="4329848819865594241">"Спрете USB хранилището, преди да го извадите, за да избегнете загуба на данни."</string>
<string name="ext_media_badremoval_notification_message" product="default" msgid="7260183293747448241">"Премахнете активирането на SD картата, преди да я извадите, за да избегнете загуба на данни."</string>
<string name="ext_media_safe_unmount_notification_title" product="nosdcard" msgid="3967973893270360230">"USB е безопасно за премахване"</string>
<string name="ext_media_safe_unmount_notification_title" product="default" msgid="6729801130790616200">"Премахването на SD картата е безопасно"</string>
<string name="ext_media_safe_unmount_notification_message" product="nosdcard" msgid="6142195361606493530">"Можете безопасно да премахнете USB хранилището."</string>
<string name="ext_media_safe_unmount_notification_message" product="default" msgid="568841278138377604">"Можете безопасно да премахнете SD картата."</string>
<string name="ext_media_nomedia_notification_title" product="nosdcard" msgid="4486377230140227651">"USB хранилището е премахнато"</string>
<string name="ext_media_nomedia_notification_title" product="default" msgid="8902518030404381318">"SD картата бе премахната"</string>
<string name="ext_media_nomedia_notification_message" product="nosdcard" msgid="6921126162580574143">"USB хранилището е премахнато. Поставете нов носител."</string>
<string name="ext_media_nomedia_notification_message" product="default" msgid="3870120652983659641">"SD картата е премахната. Поставете нова."</string>
<string name="activity_list_empty" msgid="4168820609403385789">"Не бяха намерени съответстващи дейности"</string>
<string name="permlab_pkgUsageStats" msgid="8787352074326748892">"актуализиране на статистическите данни за използването на компонентите"</string>
<string name="permdesc_pkgUsageStats" msgid="891553695716752835">"Разрешава промяна на събраните статистически данни за използването на компонентите. Не е предназначено за нормални приложения."</string>
<string name="permlab_copyProtectedData" msgid="1660908117394854464">"Разрешава извикването на стандартната услуга на контейнера, за да се копира съдържание. Не е предназначено за нормални приложения."</string>
<string name="permdesc_copyProtectedData" msgid="537780957633976401">"Разрешава извикването на стандартната услуга на контейнера, за да се копира съдържание. Не е предназначено за нормални приложения."</string>
<string name="tutorial_double_tap_to_zoom_message_short" msgid="1311810005957319690">"Докоснете двукратно за управление на промяната на мащаба"</string>
<string name="gadget_host_error_inflating" msgid="2613287218853846830">"При разширяването на приспособлението възникна грешка"</string>
<string name="ime_action_go" msgid="8320845651737369027">"Старт"</string>
<string name="ime_action_search" msgid="658110271822807811">"Търсене"</string>
<string name="ime_action_send" msgid="2316166556349314424">"Изпращане"</string>
<string name="ime_action_next" msgid="3138843904009813834">"Напред"</string>
<string name="ime_action_done" msgid="8971516117910934605">"Готово"</string>
<string name="ime_action_previous" msgid="1443550039250105948">"Пред."</string>
<string name="ime_action_default" msgid="2840921885558045721">"Изпълнение"</string>
<string name="dial_number_using" msgid="5789176425167573586">"Набиране"\n"с използване на <xliff:g id="NUMBER">%s</xliff:g>"</string>
<string name="create_contact_using" msgid="4947405226788104538">"Създаване на контакт"\n"с използване на <xliff:g id="NUMBER">%s</xliff:g>"</string>
<string name="grant_credentials_permission_message_header" msgid="6824538733852821001">"Следните едно или повече приложения поискаха разрешение за достъп до профила ви сега и в бъдеще."</string>
<string name="grant_credentials_permission_message_footer" msgid="3125211343379376561">"Разрешавате ли тази заявка?"</string>
<string name="grant_permissions_header_text" msgid="2722567482180797717">"Заявка за достъп"</string>
<string name="allow" msgid="7225948811296386551">"Разрешаване"</string>
<string name="deny" msgid="2081879885755434506">"Отказване"</string>
<string name="permission_request_notification_title" msgid="5390555465778213840">"Иска се разрешение"</string>
<string name="permission_request_notification_with_subtitle" msgid="4325409589686688000">"Иска се разрешение"\n"за профила <xliff:g id="ACCOUNT">%s</xliff:g>"</string>
<string name="input_method_binding_label" msgid="1283557179944992649">"Метод на въвеждане"</string>
<string name="sync_binding_label" msgid="3687969138375092423">"Синхронизиране"</string>
<string name="accessibility_binding_label" msgid="4148120742096474641">"Достъпност"</string>
<string name="wallpaper_binding_label" msgid="1240087844304687662">"Тапет"</string>
<string name="chooser_wallpaper" msgid="7873476199295190279">"Промяна на тапета"</string>
<string name="vpn_title" msgid="8219003246858087489">"VPN е активирана."</string>
<string name="vpn_title_long" msgid="6400714798049252294">"VPN е активирана от <xliff:g id="APP">%s</xliff:g>"</string>
<string name="vpn_text" msgid="1610714069627824309">"Докоснете за управление на мрежата."</string>
<string name="vpn_text_long" msgid="4907843483284977618">"Свързана с/ъс <xliff:g id="SESSION">%s</xliff:g>. Докоснете, за да управлявате мрежата."</string>
<string name="upload_file" msgid="2897957172366730416">"Избор на файл"</string>
<string name="no_file_chosen" msgid="6363648562170759465">"Няма избран файл"</string>
<string name="reset" msgid="2448168080964209908">"Повторно задаване"</string>
<string name="submit" msgid="1602335572089911941">"Изпращане"</string>
<string name="car_mode_disable_notification_title" msgid="3164768212003864316">"Мото режимът е активиран"</string>
<string name="car_mode_disable_notification_message" msgid="668663626721675614">"Изберете, за да излезете от мото режима."</string>
<string name="tethered_notification_title" msgid="3146694234398202601">"Има активна споделена връзка или безжична точка за достъп"</string>
<string name="tethered_notification_message" msgid="3067108323903048927">"Докоснете, за да конфигурирате"</string>
<string name="back_button_label" msgid="2300470004503343439">"Назад"</string>
<string name="next_button_label" msgid="1080555104677992408">"Напред"</string>
<string name="skip_button_label" msgid="1275362299471631819">"Пропускане"</string>
<string name="throttle_warning_notification_title" msgid="4890894267454867276">"Голям обем на мобилния трафик на данни"</string>
<string name="throttle_warning_notification_message" msgid="2609734763845705708">"Докоснете, за да научите повече за мобилния трафик на данни"</string>
<string name="throttled_notification_title" msgid="6269541897729781332">"Лимитът за мобилния трафик на данни бе надхвърлен"</string>
<string name="throttled_notification_message" msgid="4712369856601275146">"Докоснете, за да научите повече за мобилния трафик на данни"</string>
<string name="no_matches" msgid="8129421908915840737">"Няма съответствия"</string>
<string name="find_on_page" msgid="1946799233822820384">"Намиране в страницата"</string>
<plurals name="matches_found">
<item quantity="one" msgid="8167147081136579439">"1 съответствие"</item>
<item quantity="other" msgid="4641872797067609177">"<xliff:g id="INDEX">%d</xliff:g> от <xliff:g id="TOTAL">%d</xliff:g>"</item>
</plurals>
<string name="action_mode_done" msgid="7217581640461922289">"Готово"</string>
<string name="progress_unmounting" product="nosdcard" msgid="535863554318797377">"USB хранилището се спира..."</string>
<string name="progress_unmounting" product="default" msgid="5556813978958789471">"SD картата се спира..."</string>
<string name="progress_erasing" product="nosdcard" msgid="4183664626203056915">"USB хранилището се изтрива..."</string>
<string name="progress_erasing" product="default" msgid="2115214724367534095">"SD картата се изтрива..."</string>
<string name="format_error" product="nosdcard" msgid="6299769563624776948">"USB хранилището не можа да бъде изтрито."</string>
<string name="format_error" product="default" msgid="7315248696644510935">"SD картата не можа да бъде изтрита."</string>
<string name="media_bad_removal" msgid="7960864061016603281">"SD картата бе премахната, преди да бъде спряна."</string>
<string name="media_checking" product="nosdcard" msgid="418188720009569693">"USB хранилището понастоящем се проверява."</string>
<string name="media_checking" product="default" msgid="7334762503904827481">"SD картата се проверява понастоящем."</string>
<string name="media_removed" msgid="7001526905057952097">"SD картата бе премахната."</string>
<string name="media_shared" product="nosdcard" msgid="5830814349250834225">"USB хранилището понастоящем се използва от компютър."</string>
<string name="media_shared" product="default" msgid="5706130568133540435">"SD картата се използва понастоящем от компютър."</string>
<string name="media_unknown_state" msgid="729192782197290385">"Външният носител е в неизвестно състояние."</string>
<string name="share" msgid="1778686618230011964">"Споделяне"</string>
<string name="find" msgid="4808270900322985960">"Намиране"</string>
<string name="websearch" msgid="4337157977400211589">"Уеб търсене"</string>
<string name="gpsNotifTicker" msgid="5622683912616496172">"Заявка за местоположение от <xliff:g id="NAME">%s</xliff:g>"</string>
<string name="gpsNotifTitle" msgid="5446858717157416839">"Заявка за местоположение"</string>
<string name="gpsNotifMessage" msgid="1374718023224000702">"Заявено от <xliff:g id="NAME">%1$s</xliff:g> (<xliff:g id="SERVICE">%2$s</xliff:g>)"</string>
<string name="gpsVerifYes" msgid="2346566072867213563">"Да"</string>
<string name="gpsVerifNo" msgid="1146564937346454865">"Не"</string>
<string name="sync_too_many_deletes" msgid="5296321850662746890">"Лимитът за изтриване бе надхвърлен"</string>
<string name="sync_too_many_deletes_desc" msgid="7030265992955132593">"Има <xliff:g id="NUMBER_OF_DELETED_ITEMS">%1$d</xliff:g> изтрити елемента за <xliff:g id="TYPE_OF_SYNC">%2$s</xliff:g>, профил <xliff:g id="ACCOUNT_NAME">%3$s</xliff:g>. Какво искате да направите?"</string>
<string name="sync_really_delete" msgid="8933566316059338692">"Изтриване на елементите."</string>
<string name="sync_undo_deletes" msgid="8610996708225006328">"Отмяна на изтриванията."</string>
<string name="sync_do_nothing" msgid="8717589462945226869">"Да не се прави нищо засега."</string>
<string name="choose_account_label" msgid="4191313562041125787">"Избор на профил"</string>
<string name="add_account_label" msgid="2935267344849993553">"Добавяне на профил"</string>
<string name="choose_account_text" msgid="6891230675141555481">"Кой профил искате да използвате?"</string>
<string name="add_account_button_label" msgid="3611982894853435874">"Добавяне на профил"</string>
<string name="number_picker_increment_button" msgid="4830170763103463443">"Увеличаване"</string>
<string name="number_picker_decrement_button" msgid="2576606679160067262">"Намаляване"</string>
<string name="number_picker_increment_scroll_mode" msgid="1343063395404990189">"Докоснете <xliff:g id="VALUE">%s</xliff:g> път/и и задръжте."</string>
<string name="number_picker_increment_scroll_action" msgid="4628981789985093179">"Плъзнете нагоре за увеличаване и надолу за намаляване."</string>
<string name="time_picker_increment_minute_button" msgid="2843066823236250329">"Увеличаване на минутите"</string>
<string name="time_picker_decrement_minute_button" msgid="4357907223628449595">"Намаляване на минутите"</string>
<string name="time_picker_increment_hour_button" msgid="2484204991937119057">"Увеличаване на часа"</string>
<string name="time_picker_decrement_hour_button" msgid="4659353501775842780">"Намаляване на часа"</string>
<string name="time_picker_increment_set_pm_button" msgid="4147590696151230863">"Задаване на PM"</string>
<string name="time_picker_decrement_set_am_button" msgid="8302140353539486752">"Задаване на AM"</string>
<string name="date_picker_increment_month_button" msgid="6324978841467899081">"Увеличаване на месеца"</string>
<string name="date_picker_decrement_month_button" msgid="7304349355000398077">"Намаляване на месеца"</string>
<string name="date_picker_increment_day_button" msgid="4397040141921413183">"Увеличаване на деня"</string>
<string name="date_picker_decrement_day_button" msgid="2427816793443629131">"Намаляване на деня"</string>
<string name="date_picker_increment_year_button" msgid="3058553394722295105">"Увеличаване на годината"</string>
<string name="date_picker_decrement_year_button" msgid="5193062846559743823">"Намаляване на годината"</string>
<string name="checkbox_checked" msgid="7222044992652711167">"отметнато"</string>
<string name="checkbox_not_checked" msgid="5174639551134444056">"не е отметнато"</string>
<string name="radiobutton_selected" msgid="8603599808486581511">"избрано"</string>
<string name="radiobutton_not_selected" msgid="2908760184307722393">"не е избрано"</string>
<string name="switch_on" msgid="551417728476977311">"включено"</string>
<string name="switch_off" msgid="7249798614327155088">"изключено"</string>
<string name="togglebutton_pressed" msgid="4180411746647422233">"натиснато"</string>
<string name="togglebutton_not_pressed" msgid="4495147725636134425">"не е натиснато"</string>
<string name="keyboardview_keycode_alt" msgid="4856868820040051939">"Alt"</string>
<string name="keyboardview_keycode_cancel" msgid="1203984017245783244">"Отказ"</string>
<string name="keyboardview_keycode_delete" msgid="3337914833206635744">"Изтриване"</string>
<string name="keyboardview_keycode_done" msgid="1992571118466679775">"Готово"</string>
<string name="keyboardview_keycode_mode_change" msgid="4547387741906537519">"Промяна на режима"</string>
<string name="keyboardview_keycode_shift" msgid="2270748814315147690">"Shift"</string>
<string name="keyboardview_keycode_enter" msgid="2985864015076059467">"Enter"</string>
<string name="activitychooserview_choose_application" msgid="4540794444768613567">"Избор на приложение"</string>
<string name="shareactionprovider_share_with" msgid="806688056141131819">"Споделяне със"</string>
<string name="shareactionprovider_share_with_application" msgid="5627411384638389738">"Споделяне със: <xliff:g id="APPLICATION_NAME">%s</xliff:g>"</string>
<string name="content_description_sliding_handle" msgid="7311938669217173870">"Плъзгаща се дръжка. Докоснете и задръжте."</string>
<string name="description_direction_up" msgid="1983114130441878529">"Нагоре за <xliff:g id="TARGET_DESCRIPTION">%s</xliff:g>."</string>
<string name="description_direction_down" msgid="4294993639091088240">"Надолу за <xliff:g id="TARGET_DESCRIPTION">%s</xliff:g>."</string>
<string name="description_direction_left" msgid="6814008463839915747">"Наляво за <xliff:g id="TARGET_DESCRIPTION">%s</xliff:g>."</string>
<string name="description_direction_right" msgid="4296057241963012862">"Надясно за <xliff:g id="TARGET_DESCRIPTION">%s</xliff:g>."</string>
<string name="description_target_unlock" msgid="2228524900439801453">"Отключване"</string>
<string name="description_target_camera" msgid="969071997552486814">"Камера"</string>
<string name="description_target_silent" msgid="893551287746522182">"Тих режим"</string>
<string name="description_target_soundon" msgid="30052466675500172">"Включване на звука"</string>
<string name="description_target_unlock_tablet" msgid="3833195335629795055">"Прокарайте пръст, за да отключите."</string>
<string name="keyboard_headset_required_to_hear_password" msgid="5913502399391940888">"Включете слушалки, за да чуете клавишите за паролата на висок глас."</string>
<string name="keyboard_password_character_no_headset" msgid="2859873770886153678">"Точка."</string>
<string name="action_bar_home_description" msgid="5293600496601490216">"Придвижване към „Начало“"</string>
<string name="action_bar_up_description" msgid="2237496562952152589">"Придвижване нагоре"</string>
<string name="action_menu_overflow_description" msgid="2295659037509008453">"Още опции"</string>
<string name="storage_internal" msgid="7556050805474115618">"Вътрешно хранилище"</string>
<string name="storage_sd_card" msgid="8921771478629812343">"SD карта"</string>
<string name="storage_usb" msgid="3017954059538517278">"USB хранилище"</string>
<string name="extract_edit_menu_button" msgid="302060189057163906">"Редактиране..."</string>
<string name="data_usage_warning_title" msgid="1955638862122232342">"Предупрежд. за ползване на данни"</string>
<string name="data_usage_warning_body" msgid="7217480745540055170">"Ползване и настройки: Докоснете"</string>
<string name="data_usage_3g_limit_title" msgid="7093334419518706686">"2G-3G данните са деактивирани"</string>
<string name="data_usage_4g_limit_title" msgid="7636489436819470761">"4G данните са деактивирани"</string>
<string name="data_usage_mobile_limit_title" msgid="7869402519391631884">"Мобилните данни са деактивирани"</string>
<string name="data_usage_wifi_limit_title" msgid="8992154736441284865">"Wi-Fi данните са деактивирани"</string>
<string name="data_usage_limit_body" msgid="4313857592916426843">"Докоснете, за да активирате"</string>
<string name="data_usage_3g_limit_snoozed_title" msgid="7026739121138005231">"Превишен лимит на 2G–3G данните"</string>
<string name="data_usage_4g_limit_snoozed_title" msgid="1106562779311209039">"Лимит за 4G данните – превишен"</string>
<string name="data_usage_mobile_limit_snoozed_title" msgid="279240572165412168">"Лимит за моб. данни – превишен"</string>
<string name="data_usage_wifi_limit_snoozed_title" msgid="8743856006384825974">"Превишен лимит на Wi-Fi данните"</string>
<string name="data_usage_limit_snoozed_body" msgid="2932736326652880660">"<xliff:g id="SIZE">%s</xliff:g> над определения лимит"</string>
<string name="data_usage_restricted_title" msgid="5965157361036321914">"Ограничени данни на заден план"</string>
<string name="data_usage_restricted_body" msgid="5087354814839059798">"Докоснете и махнете ограничението"</string>
<string name="ssl_certificate" msgid="6510040486049237639">"Сертификат за сигурност"</string>
<string name="ssl_certificate_is_valid" msgid="6825263250774569373">"Този сертификат е валиден."</string>
<string name="issued_to" msgid="454239480274921032">"Издаден на:"</string>
<string name="common_name" msgid="2233209299434172646">"Общо име:"</string>
<string name="org_name" msgid="6973561190762085236">"Организация:"</string>
<string name="org_unit" msgid="7265981890422070383">"Организационна единица:"</string>
<string name="issued_by" msgid="2647584988057481566">"Издаден от:"</string>
<string name="validity_period" msgid="8818886137545983110">"Валидност:"</string>
<string name="issued_on" msgid="5895017404361397232">"Издаден на:"</string>
<string name="expires_on" msgid="3676242949915959821">"Изтича на:"</string>
<string name="serial_number" msgid="758814067660862493">"Сериен номер:"</string>
<string name="fingerprints" msgid="4516019619850763049">"Пръстови отпечатъци:"</string>
<string name="sha256_fingerprint" msgid="4391271286477279263">"Пръстов отпечатък SHA-256:"</string>
<string name="sha1_fingerprint" msgid="7930330235269404581">"Пръстов отпечатък SHA-1:"</string>
<string name="activity_chooser_view_see_all" msgid="180268188117163072">"Вижте всички..."</string>
<string name="activity_chooser_view_dialog_title_default" msgid="3325054276356556835">"Избор на активност"</string>
<string name="share_action_provider_share_with" msgid="1791316789651185229">"Споделяне със..."</string>
<string name="status_bar_device_locked" msgid="3092703448690669768">"Устройството е заключено."</string>
<string name="list_delimeter" msgid="3975117572185494152">", "</string>
<string name="sending" msgid="8715108995741758718">"Изпраща се..."</string>
<string name="launchBrowserDefault" msgid="2057951947297614725">"Да се стартира ли браузърът?"</string>
<string name="SetupCallDefault" msgid="6870275517518479651">"Да се приеме ли обаждането?"</string>
</resources>