blob: 0724e22178ba76675119feb0f59c9e281b93ebbd [file] [log] [blame]
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!--
/* //device/apps/common/assets/res/any/strings.xml
**
** Copyright 2006, The Android Open Source Project
**
** Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License");
** you may not use this file except in compliance with the License.
** You may obtain a copy of the License at
**
** http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
**
** Unless required by applicable law or agreed to in writing, software
** distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS,
** WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.
** See the License for the specific language governing permissions and
** limitations under the License.
*/
-->
<resources xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
xmlns:xliff="urn:oasis:names:tc:xliff:document:1.2">
<string name="byteShort" msgid="8340973892742019101">"B"</string>
<string name="kilobyteShort" msgid="5973789783504771878">"kB"</string>
<string name="megabyteShort" msgid="6355851576770428922">"MB"</string>
<string name="gigabyteShort" msgid="3259882455212193214">"GB"</string>
<string name="terabyteShort" msgid="231613018159186962">"TB"</string>
<string name="petabyteShort" msgid="5637816680144990219">"PB"</string>
<string name="fileSizeSuffix" msgid="9164292791500531949">"<xliff:g id="NUMBER">%1$s</xliff:g> <xliff:g id="UNIT">%2$s</xliff:g>"</string>
<string name="untitled" msgid="4638956954852782576">"&lt;Bez názvu&gt;"</string>
<string name="ellipsis" msgid="7899829516048813237">"…"</string>
<string name="ellipsis_two_dots" msgid="1228078994866030736">".."</string>
<string name="emptyPhoneNumber" msgid="7694063042079676517">"(žádné telefonní číslo)"</string>
<string name="unknownName" msgid="2277556546742746522">"(Neznámé)"</string>
<string name="defaultVoiceMailAlphaTag" msgid="2660020990097733077">"Hlasová schránka"</string>
<string name="defaultMsisdnAlphaTag" msgid="2850889754919584674">"MSISDN1"</string>
<string name="mmiError" msgid="5154499457739052907">"Problém s připojením nebo neplatný kód MMI."</string>
<string name="mmiFdnError" msgid="5224398216385316471">"Operace je omezena pouze na povolená telefonní čísla."</string>
<string name="serviceEnabled" msgid="8147278346414714315">"Služba byla zapnuta."</string>
<string name="serviceEnabledFor" msgid="6856228140453471041">"Služba byla zapnuta pro:"</string>
<string name="serviceDisabled" msgid="1937553226592516411">"Služba byla vypnuta."</string>
<string name="serviceRegistered" msgid="6275019082598102493">"Registrace byla úspěšná."</string>
<string name="serviceErased" msgid="1288584695297200972">"Smazaní proběhlo úspěšně."</string>
<string name="passwordIncorrect" msgid="7612208839450128715">"Nesprávné heslo."</string>
<string name="mmiComplete" msgid="8232527495411698359">"Funkce MMI byla dokončena."</string>
<string name="badPin" msgid="9015277645546710014">"Původní kód PIN byl zadán nesprávně."</string>
<string name="badPuk" msgid="5487257647081132201">"Kód PUK byl zadán nesprávně."</string>
<string name="mismatchPin" msgid="609379054496863419">"Zadané kódy PIN se neshodují."</string>
<string name="invalidPin" msgid="3850018445187475377">"Zadejte kód PIN o délce 4-8 číslic."</string>
<string name="invalidPuk" msgid="8761456210898036513">"Zadejte osmimístný nebo delší kód PUK."</string>
<string name="needPuk" msgid="919668385956251611">"SIM karta je blokována pomocí kódu PUK. Odblokujete ji zadáním kódu PUK."</string>
<string name="needPuk2" msgid="4526033371987193070">"Chcete-li odblokovat SIM kartu, zadejte kód PUK2."</string>
<string name="enablePin" msgid="209412020907207950">"Operace nebyla úspěšná, povolte zámek SIM/RUIM karty."</string>
<plurals name="pinpuk_attempts">
<item quantity="one" msgid="6596245285809790142">"Máte ještě <xliff:g id="NUMBER">%d</xliff:g> pokus. Poté bude SIM karta uzamčena."</item>
<item quantity="other" msgid="7530597808358774740">"Počet zbývajících pokusů, po jejichž vyčerpání bude SIM karta uzamčena: <xliff:g id="NUMBER">%d</xliff:g>."</item>
</plurals>
<string name="imei" msgid="2625429890869005782">"IMEI"</string>
<string name="meid" msgid="4841221237681254195">"MEID"</string>
<string name="ClipMmi" msgid="6952821216480289285">"Příchozí identifikace volajícího"</string>
<string name="ClirMmi" msgid="7784673673446833091">"Odchozí identifikace volajícího"</string>
<string name="CfMmi" msgid="5123218989141573515">"Přesměrování hovorů"</string>
<string name="CwMmi" msgid="9129678056795016867">"Další hovor na lince"</string>
<string name="BaMmi" msgid="455193067926770581">"Blokování hovorů"</string>
<string name="PwdMmi" msgid="7043715687905254199">"Změna hesla"</string>
<string name="PinMmi" msgid="3113117780361190304">"Změna kódu PIN"</string>
<string name="CnipMmi" msgid="3110534680557857162">"Volané číslo uvedeno"</string>
<string name="CnirMmi" msgid="3062102121430548731">"Volání čísla omezeno"</string>
<string name="ThreeWCMmi" msgid="9051047170321190368">"Konference tří účastníků"</string>
<string name="RuacMmi" msgid="7827887459138308886">"Odmítnutí nevyžádaných obtěžujících hovorů"</string>
<string name="CndMmi" msgid="3116446237081575808">"Doručení volaného čísla"</string>
<string name="DndMmi" msgid="1265478932418334331">"Nerušit"</string>
<string name="CLIRDefaultOnNextCallOn" msgid="429415409145781923">"Ve výchozím nastavení je identifikace volajícího omezena. Příští hovor: Omezeno"</string>
<string name="CLIRDefaultOnNextCallOff" msgid="3092918006077864624">"Ve výchozím nastavení je identifikace volajícího omezena. Příští hovor: Neomezeno"</string>
<string name="CLIRDefaultOffNextCallOn" msgid="6179425182856418465">"Ve výchozím nastavení není identifikace volajícího omezena. Příští hovor: Omezeno"</string>
<string name="CLIRDefaultOffNextCallOff" msgid="2567998633124408552">"Ve výchozím nastavení není identifikace volajícího omezena. Příští hovor: Neomezeno"</string>
<string name="serviceNotProvisioned" msgid="8614830180508686666">"Služba není zřízena."</string>
<string name="CLIRPermanent" msgid="3377371145926835671">"Nastavení identifikace volajícího nesmíte měnit."</string>
<string name="RestrictedChangedTitle" msgid="5592189398956187498">"Omezený přístup byl změněn."</string>
<string name="RestrictedOnData" msgid="8653794784690065540">"Datová služba je zablokována."</string>
<string name="RestrictedOnEmergency" msgid="6581163779072833665">"Tísňová linka je zablokována."</string>
<string name="RestrictedOnNormal" msgid="4953867011389750673">"Hlasová služba je zablokována."</string>
<string name="RestrictedOnAllVoice" msgid="3396963652108151260">"Veškeré hlasové služby jsou zablokovány."</string>
<string name="RestrictedOnSms" msgid="8314352327461638897">"Služby SMS jsou zablokovány."</string>
<string name="RestrictedOnVoiceData" msgid="996636487106171320">"Hlasové a datové služby jsou zablokovány."</string>
<string name="RestrictedOnVoiceSms" msgid="1888588152792023873">"Hlasové služby a služby SMS jsou zablokovány."</string>
<string name="RestrictedOnAll" msgid="5643028264466092821">"Veškeré hlasové a datové služby a služby SMS jsou zablokovány."</string>
<string name="serviceClassVoice" msgid="1258393812335258019">"Hlas"</string>
<string name="serviceClassData" msgid="872456782077937893">"Data"</string>
<string name="serviceClassFAX" msgid="5566624998840486475">"FAX"</string>
<string name="serviceClassSMS" msgid="2015460373701527489">"SMS"</string>
<string name="serviceClassDataAsync" msgid="4523454783498551468">"Async"</string>
<string name="serviceClassDataSync" msgid="7530000519646054776">"Synchronizace"</string>
<string name="serviceClassPacket" msgid="6991006557993423453">"Pakety"</string>
<string name="serviceClassPAD" msgid="3235259085648271037">"PAD"</string>
<string name="roamingText0" msgid="7170335472198694945">"Indikátor roamingu svítí"</string>
<string name="roamingText1" msgid="5314861519752538922">"Indikátor roamingu nesvítí"</string>
<string name="roamingText2" msgid="8969929049081268115">"Indikátor roamingu bliká"</string>
<string name="roamingText3" msgid="5148255027043943317">"Není v okolí"</string>
<string name="roamingText4" msgid="8808456682550796530">"Mimo budovu"</string>
<string name="roamingText5" msgid="7604063252850354350">"Roaming – preferovaný systém"</string>
<string name="roamingText6" msgid="2059440825782871513">"Roaming – dostupný systém"</string>
<string name="roamingText7" msgid="7112078724097233605">"Roaming – alianční partner"</string>
<string name="roamingText8" msgid="5989569778604089291">"Roaming – prémiový partner"</string>
<string name="roamingText9" msgid="7969296811355152491">"Roaming – úplná funkčnost služby"</string>
<string name="roamingText10" msgid="3992906999815316417">"Roaming – částečná funkčnost služby"</string>
<string name="roamingText11" msgid="4154476854426920970">"Banner roamingu je zapnutý"</string>
<string name="roamingText12" msgid="1189071119992726320">"Banner roamingu je vypnutý"</string>
<string name="roamingTextSearching" msgid="8360141885972279963">"Vyhledávání služby"</string>
<string name="cfTemplateNotForwarded" msgid="1683685883841272560">"<xliff:g id="BEARER_SERVICE_CODE">{0}</xliff:g>: Nepřesměrováno"</string>
<string name="cfTemplateForwarded" msgid="1302922117498590521">"<xliff:g id="BEARER_SERVICE_CODE">{0}</xliff:g>: <xliff:g id="DIALING_NUMBER">{1}</xliff:g>"</string>
<string name="cfTemplateForwardedTime" msgid="9206251736527085256">"<xliff:g id="BEARER_SERVICE_CODE">{0}</xliff:g>: <xliff:g id="DIALING_NUMBER">{1}</xliff:g> po <xliff:g id="TIME_DELAY">{2}</xliff:g> sek."</string>
<string name="cfTemplateRegistered" msgid="5073237827620166285">"<xliff:g id="BEARER_SERVICE_CODE">{0}</xliff:g>: Nepřesměrováno"</string>
<string name="cfTemplateRegisteredTime" msgid="6781621964320635172">"<xliff:g id="BEARER_SERVICE_CODE">{0}</xliff:g>: Nepřesměrováno"</string>
<string name="fcComplete" msgid="3118848230966886575">"Požadavek zadaný pomocí kódu funkce byl úspěšně dokončen."</string>
<string name="fcError" msgid="3327560126588500777">"Problém s připojením nebo neplatný kód funkce."</string>
<string name="httpErrorOk" msgid="1191919378083472204">"OK"</string>
<string name="httpError" msgid="7956392511146698522">"Došlo k chybě sítě."</string>
<string name="httpErrorLookup" msgid="4711687456111963163">"Adresu URL nelze najít."</string>
<string name="httpErrorUnsupportedAuthScheme" msgid="6299980280442076799">"Schéma ověření webu není podporováno."</string>
<string name="httpErrorAuth" msgid="1435065629438044534">"Nelze provést ověření."</string>
<string name="httpErrorProxyAuth" msgid="1788207010559081331">"Ověření pomocí serveru proxy bylo neúspěšné."</string>
<string name="httpErrorConnect" msgid="8714273236364640549">"K serveru se nelze připojit."</string>
<string name="httpErrorIO" msgid="2340558197489302188">"Se serverem nelze komunikovat. Zkuste to později."</string>
<string name="httpErrorTimeout" msgid="4743403703762883954">"Spojení se serverem vypršelo."</string>
<string name="httpErrorRedirectLoop" msgid="8679596090392779516">"Stránka obsahuje příliš mnoho přesměrování serveru."</string>
<string name="httpErrorUnsupportedScheme" msgid="5015730812906192208">"Protokol není podporován."</string>
<string name="httpErrorFailedSslHandshake" msgid="96549606000658641">"Nelze navázat bezpečné připojení."</string>
<string name="httpErrorBadUrl" msgid="3636929722728881972">"Stránku nelze otevřít. Adresa URL je neplatná."</string>
<string name="httpErrorFile" msgid="2170788515052558676">"Do souboru nelze získat přístup."</string>
<string name="httpErrorFileNotFound" msgid="6203856612042655084">"Požadovaný soubor nelze najít."</string>
<string name="httpErrorTooManyRequests" msgid="1235396927087188253">"Je zpracováváno příliš mnoho požadavků. Opakujte akci později."</string>
<string name="notification_title" msgid="8967710025036163822">"Chyba přihlášení k účtu <xliff:g id="ACCOUNT">%1$s</xliff:g>"</string>
<string name="contentServiceSync" msgid="8353523060269335667">"Synchronizace"</string>
<string name="contentServiceSyncNotificationTitle" msgid="397743349191901458">"Synchronizace"</string>
<string name="contentServiceTooManyDeletesNotificationDesc" msgid="8100981435080696431">"Příliš mnoho smazaných položek služby <xliff:g id="CONTENT_TYPE">%s</xliff:g>."</string>
<string name="low_memory" product="tablet" msgid="6494019234102154896">"Úložiště tabletu je plné. Uvolněte místo smazáním některých souborů."</string>
<string name="low_memory" product="default" msgid="3475999286680000541">"Paměť telefonu je plná. Uvolněte místo smazáním některých souborů."</string>
<string name="ssl_ca_cert_warning" msgid="5848402127455021714">"Síť může být monitorována"</string>
<string name="ssl_ca_cert_noti_by_unknown" msgid="4475437862189850602">"Původce: neznámá třetí strana"</string>
<string name="ssl_ca_cert_noti_managed" msgid="4030263497686867141">"Původce: <xliff:g id="MANAGING_DOMAIN">%s</xliff:g>"</string>
<string name="me" msgid="6545696007631404292">"Já"</string>
<string name="power_dialog" product="tablet" msgid="8545351420865202853">"Možnosti tabletu"</string>
<string name="power_dialog" product="default" msgid="1319919075463988638">"Možnosti telefonu"</string>
<string name="silent_mode" msgid="7167703389802618663">"Tichý režim"</string>
<string name="turn_on_radio" msgid="3912793092339962371">"Zapnout bezdrátové připojení"</string>
<string name="turn_off_radio" msgid="8198784949987062346">"Vypnout bezdrátové připojení"</string>
<string name="screen_lock" msgid="799094655496098153">"Zámek obrazovky"</string>
<string name="power_off" msgid="4266614107412865048">"Vypnout"</string>
<string name="silent_mode_silent" msgid="319298163018473078">"Vyzvánění vypnuto"</string>
<string name="silent_mode_vibrate" msgid="7072043388581551395">"Vibrační vyzvánění"</string>
<string name="silent_mode_ring" msgid="8592241816194074353">"Vyzvánění zapnuto"</string>
<string name="shutdown_progress" msgid="2281079257329981203">"Vypínání..."</string>
<string name="shutdown_confirm" product="tablet" msgid="3385745179555731470">"Tablet se vypne."</string>
<string name="shutdown_confirm" product="default" msgid="649792175242821353">"Váš telefon bude vypnut."</string>
<string name="shutdown_confirm_question" msgid="2906544768881136183">"Chcete zařízení vypnout?"</string>
<string name="reboot_safemode_title" msgid="7054509914500140361">"Restart v nouzovém režimu"</string>
<string name="reboot_safemode_confirm" msgid="55293944502784668">"Chcete zařízení restartovat v nouzovém režimu? Deaktivujete tak veškeré nainstalované aplikace třetích stran. Po dalším restartu budou obnoveny."</string>
<string name="recent_tasks_title" msgid="3691764623638127888">"Nejnovější"</string>
<string name="no_recent_tasks" msgid="8794906658732193473">"Žádné nové aplikace"</string>
<string name="global_actions" product="tablet" msgid="408477140088053665">"Možnosti tabletu"</string>
<string name="global_actions" product="default" msgid="2406416831541615258">"Možnosti telefonu"</string>
<string name="global_action_lock" msgid="2844945191792119712">"Zámek obrazovky"</string>
<string name="global_action_power_off" msgid="4471879440839879722">"Vypnout"</string>
<string name="global_action_bug_report" msgid="7934010578922304799">"Hlášení chyb"</string>
<string name="bugreport_title" msgid="2667494803742548533">"Vytvořit chybové hlášení"</string>
<string name="bugreport_message" msgid="398447048750350456">"Shromažďuje informace o aktuálním stavu zařízení. Tyto informace je následně možné poslat v e-mailové zprávě, chvíli však potrvá, než bude hlášení o chybě připraveno k odeslání. Buďte prosím trpěliví."</string>
<string name="global_action_toggle_silent_mode" msgid="8219525344246810925">"Tichý režim"</string>
<string name="global_action_silent_mode_on_status" msgid="3289841937003758806">"Zvuk je VYPNUTÝ."</string>
<string name="global_action_silent_mode_off_status" msgid="1506046579177066419">"Zvuk je zapnutý"</string>
<string name="global_actions_toggle_airplane_mode" msgid="5884330306926307456">"Režim V letadle"</string>
<string name="global_actions_airplane_mode_on_status" msgid="2719557982608919750">"Režim V letadle je ZAPNUTÝ"</string>
<string name="global_actions_airplane_mode_off_status" msgid="5075070442854490296">"Režim V letadle je VYPNUTÝ"</string>
<string name="status_bar_notification_info_overflow" msgid="5301981741705354993">"999+"</string>
<string name="safeMode" msgid="2788228061547930246">"Nouzový režim"</string>
<string name="android_system_label" msgid="6577375335728551336">"Systém Android"</string>
<string name="permgrouplab_costMoney" msgid="5429808217861460401">"Zpoplatněné služby"</string>
<string name="permgroupdesc_costMoney" msgid="3293301903409869495">"Provádět činnosti, které vás mohou stát peníze."</string>
<string name="permgrouplab_messages" msgid="7521249148445456662">"Vaše zprávy"</string>
<string name="permgroupdesc_messages" msgid="7821999071003699236">"Čtení a zápis zpráv SMS, e-mailů a dalších zpráv."</string>
<string name="permgrouplab_personalInfo" msgid="3519163141070533474">"Vaše osobní informace"</string>
<string name="permgroupdesc_personalInfo" msgid="8426453129788861338">"Přímý přístup k informacím o vás uložených na vaší vizitce"</string>
<string name="permgrouplab_socialInfo" msgid="5799096623412043791">"Informace o vašich kontaktech a sociálních sítích"</string>
<string name="permgroupdesc_socialInfo" msgid="7129842457611643493">"Přímý přístup k informacím o vašich kontaktech a sociálních propojeních"</string>
<string name="permgrouplab_location" msgid="635149742436692049">"Vaše poloha"</string>
<string name="permgroupdesc_location" msgid="5704679763124170100">"Sledovat vaši fyzickou polohu."</string>
<string name="permgrouplab_network" msgid="5808983377727109831">"Síťová komunikace"</string>
<string name="permgroupdesc_network" msgid="4478299413241861987">"Přístup k různým funkcím sítě."</string>
<string name="permgrouplab_bluetoothNetwork" msgid="1585403544162128109">"Bluetooth"</string>
<string name="permgroupdesc_bluetoothNetwork" msgid="5625288577164282391">"Přístup do zařízení a k sítím prostřednictvím rozhraní Bluetooth."</string>
<string name="permgrouplab_audioSettings" msgid="8329261670151871235">"Nastavení zvuku"</string>
<string name="permgroupdesc_audioSettings" msgid="2641515403347568130">"Změna nastavení zvuku"</string>
<string name="permgrouplab_affectsBattery" msgid="6209246653424798033">"Vliv na baterii"</string>
<string name="permgroupdesc_affectsBattery" msgid="6441275320638916947">"Používání funkcí, které mohou rychle vyčerpat baterii"</string>
<string name="permgrouplab_calendar" msgid="5863508437783683902">"Kalendář"</string>
<string name="permgroupdesc_calendar" msgid="5777534316982184416">"Přímý přístup ke kalendáři a událostem"</string>
<string name="permgrouplab_dictionary" msgid="4148597128843641379">"Čtení uživatelského slovníku"</string>
<string name="permgroupdesc_dictionary" msgid="7921166355964764490">"Čtení slov v uživatelském slovníku."</string>
<string name="permgrouplab_writeDictionary" msgid="8090237702432576788">"Zápis do uživatelského slovníku"</string>
<string name="permgroupdesc_writeDictionary" msgid="2711561994497361646">"Přidávání slov do uživatelského slovníku."</string>
<string name="permgrouplab_bookmarks" msgid="1949519673103968229">"Záložky a historie"</string>
<string name="permgroupdesc_bookmarks" msgid="4169771606257963028">"Přímý přístup k záložkám a historii prohlížení"</string>
<string name="permgrouplab_deviceAlarms" msgid="6117704629728824101">"Budík"</string>
<string name="permgroupdesc_deviceAlarms" msgid="4769356362251641175">"Nastavení budíku"</string>
<string name="permgrouplab_voicemail" msgid="4162237145027592133">"Hlasová schránka"</string>
<string name="permgroupdesc_voicemail" msgid="2498403969862951393">"Přímý přístup do hlasové schránky"</string>
<string name="permgrouplab_microphone" msgid="171539900250043464">"Mikrofon"</string>
<string name="permgroupdesc_microphone" msgid="7106618286905738408">"Přímý přístup k mikrofonu a možnost nahrávání zvuku"</string>
<string name="permgrouplab_camera" msgid="4820372495894586615">"Fotoaparát"</string>
<string name="permgroupdesc_camera" msgid="2933667372289567714">"Přímý přístup k fotoaparátu a možnost pořizování fotografií a videí"</string>
<string name="permgrouplab_screenlock" msgid="8275500173330718168">"Obrazovka uzamčení"</string>
<string name="permgroupdesc_screenlock" msgid="7067497128925499401">"Možnost ovlivnit chování obrazovky uzamčení v zařízení."</string>
<string name="permgrouplab_appInfo" msgid="8028789762634147725">"Informace o vašich aplikacích"</string>
<string name="permgroupdesc_appInfo" msgid="3950378538049625907">"Možnost ovlivnit chování dalších aplikací v zařízení"</string>
<string name="permgrouplab_wallpaper" msgid="3850280158041175998">"Tapeta"</string>
<string name="permgroupdesc_wallpaper" msgid="5630417854750540154">"Změna nastavení tapety zařízení"</string>
<string name="permgrouplab_systemClock" msgid="406535759236612992">"Hodiny"</string>
<string name="permgroupdesc_systemClock" msgid="3944359833624094992">"Změna času nebo časového pásma zařízení"</string>
<string name="permgrouplab_statusBar" msgid="2095862568113945398">"Stavový řádek"</string>
<string name="permgroupdesc_statusBar" msgid="6242593432226807171">"Změna nastavení stavového řádku zařízení"</string>
<string name="permgrouplab_syncSettings" msgid="3341990986147826541">"Synchronizace"</string>
<string name="permgroupdesc_syncSettings" msgid="7603195265129031797">"Přístup k nastavení synchronizace"</string>
<string name="permgrouplab_accounts" msgid="3359646291125325519">"Vaše účty"</string>
<string name="permgroupdesc_accounts" msgid="4948732641827091312">"Přístup k dostupným účtům."</string>
<string name="permgrouplab_hardwareControls" msgid="7998214968791599326">"Řízení hardwaru"</string>
<string name="permgroupdesc_hardwareControls" msgid="4357057861225462702">"Přímý přístup k hardwaru telefonu."</string>
<string name="permgrouplab_phoneCalls" msgid="9067173988325865923">"Telefonní hovory"</string>
<string name="permgroupdesc_phoneCalls" msgid="7489701620446183770">"Sledování, záznam a zpracování telefonních hovorů."</string>
<string name="permgrouplab_systemTools" msgid="4652191644082714048">"Systémové nástroje"</string>
<string name="permgroupdesc_systemTools" msgid="8162102602190734305">"Nízkoúrovňový přístup a kontrola nad systémem."</string>
<string name="permgrouplab_developmentTools" msgid="3446164584710596513">"Nástroje pro vývojáře"</string>
<string name="permgroupdesc_developmentTools" msgid="7058828032358142018">"Funkce pouze pro vývojáře aplikací."</string>
<string name="permgrouplab_display" msgid="4279909676036402636">"Uživatelské rozhraní dalších aplikací"</string>
<string name="permgroupdesc_display" msgid="6051002031933013714">"Vliv na uživatelské rozhraní dalších aplikací"</string>
<string name="permgrouplab_storage" msgid="1971118770546336966">"Úložiště"</string>
<string name="permgroupdesc_storage" product="nosdcard" msgid="7442318502446874999">"Přístup do úložiště USB."</string>
<string name="permgroupdesc_storage" product="default" msgid="9203302214915355774">"Přístup ke kartě SD."</string>
<string name="permgrouplab_accessibilityFeatures" msgid="7919025602283593907">"Funkce usnadnění"</string>
<string name="permgroupdesc_accessibilityFeatures" msgid="4205196881678144335">"Funkce, o které může asistenční technologie požádat."</string>
<string name="capability_title_canRetrieveWindowContent" msgid="3901717936930170320">"Načíst obsah okna"</string>
<string name="capability_desc_canRetrieveWindowContent" msgid="3772225008605310672">"Můžete prozkoumat obsah okna, se kterým pracujete."</string>
<string name="capability_title_canRequestTouchExploration" msgid="3108723364676667320">"Zapnout funkci Prozkoumání dotykem"</string>
<string name="capability_desc_canRequestTouchExploration" msgid="5800552516779249356">"Položky, na které klepnete, budou přečteny nahlas a obrazovku bude možné procházet pomocí gest."</string>
<string name="capability_title_canRequestEnhancedWebAccessibility" msgid="1739881766522594073">"Zapnout vylepšené usnadnění přístupu k webu"</string>
<string name="capability_desc_canRequestEnhancedWebAccessibility" msgid="7881063961507511765">"Za účelem usnadnění přístupu k obsahu aplikací mohou být nainstalovány skripty."</string>
<string name="capability_title_canRequestFilterKeyEvents" msgid="2103440391902412174">"Sledovat zadávaný text"</string>
<string name="capability_desc_canRequestFilterKeyEvents" msgid="7463135292204152818">"Zahrnuje osobní údaje, jako jsou například čísla kreditních karet a hesla."</string>
<string name="permlab_statusBar" msgid="7417192629601890791">"zakázání či změny stavového řádku"</string>
<string name="permdesc_statusBar" msgid="8434669549504290975">"Umožňuje aplikaci zakázat stavový řádek nebo přidat či odebrat systémové ikony."</string>
<string name="permlab_statusBarService" msgid="7247281911387931485">"stavový řádek"</string>
<string name="permdesc_statusBarService" msgid="716113660795976060">"Umožňuje aplikaci být stavovým řádkem."</string>
<string name="permlab_expandStatusBar" msgid="1148198785937489264">"rozbalení a sbalení stavového řádku"</string>
<string name="permdesc_expandStatusBar" msgid="6917549437129401132">"Umožňuje aplikaci rozbalit či sbalit stavový řádek."</string>
<string name="permlab_install_shortcut" msgid="4279070216371564234">"instalace zástupců"</string>
<string name="permdesc_install_shortcut" msgid="8341295916286736996">"Umožňuje aplikaci přidat zástupce na plochu bez zásahu uživatele."</string>
<string name="permlab_uninstall_shortcut" msgid="4729634524044003699">"odinstalace zástupců"</string>
<string name="permdesc_uninstall_shortcut" msgid="6745743474265057975">"Umožňuje aplikaci odebrat zástupce z plochy bez zásahu uživatele."</string>
<string name="permlab_processOutgoingCalls" msgid="3906007831192990946">"přesměrování odchozích hovorů"</string>
<string name="permdesc_processOutgoingCalls" msgid="5156385005547315876">"Umožňuje aplikaci sledovat při odchozích hovorech volaná čísla a přesměrovat hovor na jiné číslo nebo jej zcela zrušit."</string>
<string name="permlab_receiveSms" msgid="8673471768947895082">"příjem textových zpráv (SMS)"</string>
<string name="permdesc_receiveSms" msgid="6424387754228766939">"Umožňuje aplikaci přijmout a zpracovat zprávy SMS. Znamená to, že aplikace může sledovat zprávy odeslané do vašeho zařízení nebo je smazat, aniž by se vám zobrazily."</string>
<string name="permlab_receiveMms" msgid="1821317344668257098">"příjem textových zpráv (MMS)"</string>
<string name="permdesc_receiveMms" msgid="533019437263212260">"Umožňuje aplikaci přijmout a zpracovat zprávy MMS. Znamená to, že aplikace může sledovat zprávy odeslané do vašeho zařízení nebo je smazat, aniž by se vám zobrazily."</string>
<string name="permlab_receiveEmergencyBroadcast" msgid="1803477660846288089">"příjem nouzového vysílání"</string>
<string name="permdesc_receiveEmergencyBroadcast" msgid="848524070262431974">"Umožňuje aplikaci přijmout a zpracovat zprávy tísňového vysílání. Toto oprávnění je dostupné pouze pro systémové aplikace."</string>
<string name="permlab_readCellBroadcasts" msgid="1598328843619646166">"čtení zpráv informační služby"</string>
<string name="permdesc_readCellBroadcasts" msgid="6361972776080458979">"Umožňuje aplikaci číst zprávy informační služby přijaté ve vašem zařízení. Upozornění informační služby jsou v některých oblastech odesílána za účelem varování před mimořádnými událostmi. Škodlivé aplikace mohou narušit výkon či provoz vašeho zařízení během přijímání zpráv informační služby."</string>
<string name="permlab_sendSms" msgid="5600830612147671529">"odesílaní zpráv SMS"</string>
<string name="permdesc_sendSms" msgid="7094729298204937667">"Umožňuje aplikaci odesílat zprávy SMS. Může to mít za následek účtování neočekávaných poplatků. Škodlivé aplikace vás mohou připravit o peníze odesíláním zpráv bez vašeho svolení."</string>
<string name="permlab_sendRespondViaMessageRequest" msgid="8713889105305943200">"odesílání událostí typu „odpovězte zprávou“"</string>
<string name="permdesc_sendRespondViaMessageRequest" msgid="7107648548468778734">"Umožňuje aplikaci odesílat ostatním aplikacím požadavky na zpracování událostí typu „odpovězte zprávou“ pro příchozí volání."</string>
<string name="permlab_readSms" msgid="8745086572213270480">"čtení textových zpráv (SMS nebo MMS)"</string>
<string name="permdesc_readSms" product="tablet" msgid="2467981548684735522">"Umožňuje aplikaci číst zprávy SMS uložené v tabletu nebo na SIM kartě.Toto oprávnění umožňuje aplikaci číst zprávy SMS bez ohledu na jejich obsah nebo důvěrnost."</string>
<string name="permdesc_readSms" product="default" msgid="3695967533457240550">"Umožňuje aplikaci číst zprávy SMS uložené v telefonu nebo na SIM kartě. Toto oprávnění umožňuje aplikaci číst zprávy SMS bez ohledu na jejich obsah nebo důvěrnost."</string>
<string name="permlab_writeSms" msgid="3216950472636214774">"úprava textových zpráv (SMS nebo MMS)"</string>
<string name="permdesc_writeSms" product="tablet" msgid="5160413947794501538">"Umožňuje aplikaci zapisování do zpráv SMS uložených v tabletu nebo na SIM kartě. Škodlivé aplikace mohou vaše zprávy smazat."</string>
<string name="permdesc_writeSms" product="default" msgid="7268668709052328567">"Umožňuje aplikaci zapisování do zpráv SMS uložených v telefonu nebo na SIM kartě. Škodlivé aplikace mohou vaše zprávy smazat."</string>
<string name="permlab_receiveWapPush" msgid="5991398711936590410">"příjem textových zpráv (WAP)"</string>
<string name="permdesc_receiveWapPush" msgid="748232190220583385">"Umožňuje aplikaci přijmout a zpracovat zprávy WAP. Toto oprávnění umožňuje sledovat přijaté zprávy nebo je smazat, aniž by se vám zobrazily."</string>
<string name="permlab_getTasks" msgid="6466095396623933906">"načtení spuštěných aplikací"</string>
<string name="permdesc_getTasks" msgid="7454215995847658102">"Umožňuje aplikaci získat informace o aktuálně a naposledy spuštěných úlohách. Aplikace s tímto oprávněním může odhalit informace o aplikacích, které se v zařízení používají."</string>
<string name="permlab_interactAcrossUsers" msgid="7114255281944211682">"interakce napříč uživateli"</string>
<string name="permdesc_interactAcrossUsers" msgid="364670963623385786">"Umožňuje aplikaci provádět akce napříč různými uživateli zařízení. Škodlivé aplikace toto oprávnění mohou zneužít k obejití ochrany mezi uživateli."</string>
<string name="permlab_interactAcrossUsersFull" msgid="2567734285545074105">"úplné oprávnění k interakcím napříč uživateli"</string>
<string name="permdesc_interactAcrossUsersFull" msgid="376841368395502366">"Povoluje všechny možné interakce napříč uživateli."</string>
<string name="permlab_manageUsers" msgid="1676150911672282428">"správa uživatelů"</string>
<string name="permdesc_manageUsers" msgid="8409306667645355638">"Umožňuje aplikacím spravovat uživatele v zařízení, včetně vytváření a mazání dotazů."</string>
<string name="permlab_getDetailedTasks" msgid="6229468674753529501">"získání podrobností o spuštěných aplikacích"</string>
<string name="permdesc_getDetailedTasks" msgid="153824741440717599">"Umožňuje aplikaci získat podrobné informace o aktuálně a naposledy spuštěných úlohách. Škodlivé aplikace mohou odhalit soukromé informace o ostatních aplikacích."</string>
<string name="permlab_reorderTasks" msgid="2018575526934422779">"změna uspořádání spuštěných aplikací"</string>
<string name="permdesc_reorderTasks" msgid="7734217754877439351">"Umožňuje aplikaci přesunout úlohy na popředí nebo pozadí. Aplikace tak může činit bez vašeho zásahu."</string>
<string name="permlab_removeTasks" msgid="6821513401870377403">"zastavení činnosti aplikací"</string>
<string name="permdesc_removeTasks" msgid="1394714352062635493">"Umožňuje aplikaci odstranit úlohy a ukončit jejich aplikace. Škodlivé aplikace mohou narušit chování ostatních aplikací."</string>
<string name="permlab_manageActivityStacks" msgid="7391191384027303065">"spravovat zásobníky aktivit"</string>
<string name="permdesc_manageActivityStacks" msgid="1615881933034084440">"Umožňuje aplikaci přidat, odstranit nebo upravit zásobníky aktivit jiných aplikací. Škodlivé aplikace mohou narušit chování ostatních aplikací."</string>
<string name="permlab_startAnyActivity" msgid="2918768238045206456">"zahájení libovolné činnosti"</string>
<string name="permdesc_startAnyActivity" msgid="997823695343584001">"Umožňuje aplikaci zahájit libovolnou aktivitu bez ohledu na ochranu pomocí oprávnění či exportovaný stav."</string>
<string name="permlab_setScreenCompatibility" msgid="6975387118861842061">"nastavit kompatibilitu obrazovky"</string>
<string name="permdesc_setScreenCompatibility" msgid="692043618693917374">"Umožňuje aplikaci ovládat režim kompatibility obrazovky v ostatních aplikacích. Škodlivé aplikace mohou narušit chování ostatních aplikací."</string>
<string name="permlab_setDebugApp" msgid="3022107198686584052">"povolení ladění aplikací"</string>
<string name="permdesc_setDebugApp" msgid="4474512416299013256">"Umožňuje aplikaci zapnout ladění jiné aplikace. Škodlivé aplikace mohou toto oprávnění použít k ukončení ostatních aplikací."</string>
<string name="permlab_changeConfiguration" msgid="4162092185124234480">"změna systémových nastavení obrazovky"</string>
<string name="permdesc_changeConfiguration" msgid="4372223873154296076">"Umožňuje aplikaci změnit aktuální konfiguraci, např. národní prostředí či obecnou velikost písma."</string>
<string name="permlab_enableCarMode" msgid="5684504058192921098">"aktivovat režim V autě"</string>
<string name="permdesc_enableCarMode" msgid="4853187425751419467">"Umožňuje aplikaci aktivovat režim V autě."</string>
<string name="permlab_killBackgroundProcesses" msgid="3914026687420177202">"zavření ostatních aplikací"</string>
<string name="permdesc_killBackgroundProcesses" msgid="4593353235959733119">"Umožňuje aplikaci ukončit procesy na pozadí ostatních aplikací. Mohlo by dojít k zastavení ostatních aplikací."</string>
<string name="permlab_forceStopPackages" msgid="2329627428832067700">"vynucení zastavení jiných aplikací"</string>
<string name="permdesc_forceStopPackages" msgid="5253157296183940812">"Umožňuje aplikaci vynutit zastavení jiných aplikací."</string>
<string name="permlab_forceBack" msgid="652935204072584616">"vynucení zavření aplikace"</string>
<string name="permdesc_forceBack" msgid="3892295830419513623">"Umožňuje aplikaci vynutit ukončení jakékoli činnosti běžící na popředí a její vrácení zpět. Běžné aplikace by toto oprávnění neměly nikdy požadovat."</string>
<string name="permlab_dump" msgid="1681799862438954752">"načtení interního stavu systému"</string>
<string name="permdesc_dump" msgid="1778299088692290329">"Umožňuje aplikaci získat informace o vnitřním stavu systému. Škodlivé aplikace mohou získat různé soukromé informace nebo informace o zabezpečení, které by běžně vůbec neměly potřebovat."</string>
<string name="permlab_retrieve_window_content" msgid="8022588608994589938">"načtení obsahu obrazovky"</string>
<string name="permdesc_retrieve_window_content" msgid="3193269069469700265">"Umožňuje aplikaci načíst obsah aktivního okna. Škodlivé aplikace mohou načíst obsah celého okna a prozkoumat všechen text kromě hesel."</string>
<string name="permlab_temporary_enable_accessibility" msgid="2312612135127310254">"dočasná aktivace usnadnění přístupu"</string>
<string name="permdesc_temporary_enable_accessibility" msgid="8079456293182975464">"Umožňuje aplikaci dočasně aktivovat usnadnění přístupu v zařízení. Škodlivé aplikace mohou usnadnění přístupu aktivovat bez souhlasu uživatele."</string>
<string name="permlab_retrieve_window_info" msgid="8532295199112519378">"načítání informací o oknech"</string>
<string name="permdesc_retrieve_window_info" msgid="4998836370424186849">"Umožňuje aplikaci načíst informace o oknech ze správce oken. Škodlivé aplikace mnohou načíst informace, které slouží k internímu systémovému využití."</string>
<string name="permlab_filter_events" msgid="8675535648807427389">"filtrování událostí"</string>
<string name="permdesc_filter_events" msgid="8006236315888347680">"Umožní aplikaci registrovat vstupní filtr, který filtruje stream všech uživatelských přenosů před jejich odvysíláním. Škodlivé aplikace mohou používat uživatelské rozhraní systému bez zásahu uživatele."</string>
<string name="permlab_magnify_display" msgid="5973626738170618775">"zvětšit zobrazení"</string>
<string name="permdesc_magnify_display" msgid="7121235684515003792">"Povoluje aplikaci zvětšit obsah displeje. Škodlivé aplikace mohou změnit zobrazení obsahu způsobem, který učiní zařízení nepoužitelným."</string>
<string name="permlab_shutdown" msgid="7185747824038909016">"částečné vypnutí"</string>
<string name="permdesc_shutdown" msgid="7046500838746291775">"Uvede správce činností do vypnutého stavu. Nedojde však k úplnému vypnutí."</string>
<string name="permlab_stopAppSwitches" msgid="4138608610717425573">"zabránění přepínání aplikací"</string>
<string name="permdesc_stopAppSwitches" msgid="8262195802582255021">"Zabrání uživateli přepnout na jinou aplikaci."</string>
<string name="permlab_getTopActivityInfo" msgid="2537922311411546016">"získat informace o aktuální aplikaci"</string>
<string name="permdesc_getTopActivityInfo" msgid="2512448855496067131">"Umožňuje držiteli získat soukromé informace o aktuální aplikaci na popředí obrazovky."</string>
<string name="permlab_runSetActivityWatcher" msgid="892239094867182656">"sledování a řízení spouštění všech aplikací"</string>
<string name="permdesc_runSetActivityWatcher" msgid="6003603162578577406">"Umožňuje aplikaci sledovat a řídit spouštění činností systémem. Škodlivé aplikace mohou systém zcela ovládnout. Toto oprávnění je požadováno pouze pro účely vývoje, nikdy pro běžné použití."</string>
<string name="permlab_broadcastPackageRemoved" msgid="2576333434893532475">"odeslání vysílání o odstranění balíčku"</string>
<string name="permdesc_broadcastPackageRemoved" msgid="6621901216207931089">"Umožňuje aplikaci vysílat oznámení o odstranění balíčku aplikace. Škodlivé aplikace mohou toto oprávnění použít k ukončení jakékoli jiné spuštěné aplikace."</string>
<string name="permlab_broadcastSmsReceived" msgid="5689095009030336593">"odeslání vysílání o přijaté zprávě SMS"</string>
<string name="permdesc_broadcastSmsReceived" msgid="4152037720034365492">"Umožňuje aplikaci vysílat oznámení o přijetí zprávy SMS. Škodlivé aplikace mohou toto oprávnění použít k vytváření falešných příchozích zpráv SMS."</string>
<string name="permlab_broadcastWapPush" msgid="3145347413028582371">"odeslání vysílání typu WAP-PUSH-received"</string>
<string name="permdesc_broadcastWapPush" msgid="4783402525039442729">"Umožňuje aplikaci vysílat oznámení o přijetí zprávy WAP PUSH. Škodlivé aplikace mohou toto oprávnění použít k vytváření falešných přijatých zpráv MMS nebo utajenému nahrazení obsahu libovolné webové stránky jejich škodlivými variantami."</string>
<string name="permlab_setProcessLimit" msgid="2451873664363662666">"omezení počtu spuštěných procesů"</string>
<string name="permdesc_setProcessLimit" msgid="7318061314040879542">"Umožňuje aplikaci řídit maximální počet spuštěných procesů. Běžné aplikace toto oprávnění nikdy nepotřebují."</string>
<string name="permlab_setAlwaysFinish" msgid="550958507798796965">"vynucení zavření aplikací na pozadí"</string>
<string name="permdesc_setAlwaysFinish" msgid="7471310652868841499">"Umožňuje aplikaci ovládat, zda budou činnosti po přechodu na pozadí vždy ukončeny. Běžné aplikace toto oprávnění nikdy nepožadují."</string>
<string name="permlab_batteryStats" msgid="2789610673514103364">"čtení statistických údajů o baterii"</string>
<string name="permdesc_batteryStats" msgid="5897346582882915114">"Umožňuje aplikaci číst aktuální podrobné údaje o využívání baterie. Aplikace to může využít k získání podrobných informací o tom, které aplikace používáte."</string>
<string name="permlab_updateBatteryStats" msgid="3719689764536379557">"změna statistických údajů o baterii"</string>
<string name="permdesc_updateBatteryStats" msgid="6862817857178025002">"Umožňuje aplikaci upravit shromážděné statistiky o baterii. Toto oprávnění není určeno pro běžné aplikace."</string>
<string name="permlab_getAppOpsStats" msgid="1508779687436585744">"načtení statistik operací aplikace"</string>
<string name="permdesc_getAppOpsStats" msgid="6243887041577912877">"Umožňuje aplikaci načíst shromážděné statistiky operací aplikace. Toto oprávnění není určeno pro běžné aplikace."</string>
<string name="permlab_updateAppOpsStats" msgid="8829097373851521505">"upravit statistiky operací aplikace"</string>
<string name="permdesc_updateAppOpsStats" msgid="50784596594403483">"Umožňuje aplikaci upravit shromážděné statistiky operací aplikace. Toto oprávnění není určeno pro běžné aplikace."</string>
<string name="permlab_backup" msgid="470013022865453920">"ovládání zálohování a obnovy systému"</string>
<string name="permdesc_backup" msgid="6912230525140589891">"Umožňuje aplikaci řídit mechanismy zálohování a obnovení systému. Toto oprávnění není určeno pro běžné aplikace."</string>
<string name="permlab_confirm_full_backup" msgid="5557071325804469102">"potvrzení operace úplné zálohy nebo úplného obnovení"</string>
<string name="permdesc_confirm_full_backup" msgid="1748762171637699562">"Umožňuje aplikaci spustit uživatelské rozhraní potvrzení úplné zálohy. Toto oprávnění nesmí používat žádná aplikace."</string>
<string name="permlab_internalSystemWindow" msgid="2148563628140193231">"zobrazení nepovolených oken"</string>
<string name="permdesc_internalSystemWindow" msgid="7458387759461466397">"Umožňuje aplikaci vytvářet okna, která se budou používat v interním uživatelském rozhraní systému. Toto oprávnění není určeno pro běžné aplikace."</string>
<string name="permlab_systemAlertWindow" msgid="3543347980839518613">"vykreslení přes další aplikace"</string>
<string name="permdesc_systemAlertWindow" msgid="8584678381972820118">"Umožňuje aplikaci vykreslování nad jinými aplikacemi nebo částmi uživatelského rozhraní. Tato funkce může zasahovat do vašeho používání rozhraní jiné aplikace nebo měnit zobrazovaný obsah v jiných aplikacích."</string>
<string name="permlab_setAnimationScale" msgid="2805103241153907174">"změna globální rychlosti animace"</string>
<string name="permdesc_setAnimationScale" msgid="7690063428924343571">"Umožňuje aplikaci kdykoliv globálně změnit rychlost animací (rychlejší či pomalejší animace)."</string>
<string name="permlab_manageAppTokens" msgid="1286505717050121370">"správa aplikačních tokenů"</string>
<string name="permdesc_manageAppTokens" msgid="8043431713014395671">"Umožňuje aplikaci vytvořit a spravovat vlastní tokeny a současně obejít pořadí vykreslování. Běžné aplikace by toto oprávnění neměly nikdy požadovat."</string>
<string name="permlab_freezeScreen" msgid="4708181184441880175">"zmrazit obrazovku"</string>
<string name="permdesc_freezeScreen" msgid="8558923789222670064">"Povoluje aplikaci dočasně zmrazit obrazovku pro přechod do režimu celé obrazovky."</string>
<string name="permlab_injectEvents" msgid="1378746584023586600">"používání kláves a tlačítek"</string>
<string name="permdesc_injectEvents" product="tablet" msgid="206352565599968632">"Umožňuje aplikaci doručit vlastní vstupní události (stisknutí tlačítek atd.) dalším aplikacím. Škodlivé aplikace mohou pomocí tohoto oprávnění převzít kontrolu nad tabletem."</string>
<string name="permdesc_injectEvents" product="default" msgid="653128057572326253">"Umožňuje aplikaci doručit vlastní vstupní události (stisknutí tlačítek atd.) dalším aplikacím. Škodlivé aplikace mohou pomocí tohoto oprávnění převzít kontrolu nad telefonem."</string>
<string name="permlab_readInputState" msgid="469428900041249234">"zaznamenání psaného textu a prováděných činností"</string>
<string name="permdesc_readInputState" msgid="8387754901688728043">"Umožňuje aplikaci sledovat, které klávesy stisknete, a to i při interakci s jinou aplikací (např. zadávání hesla). Běžné aplikace by toto oprávnění neměly nikdy požadovat."</string>
<string name="permlab_bindInputMethod" msgid="3360064620230515776">"vazba k metodě zadávání dat"</string>
<string name="permdesc_bindInputMethod" msgid="3250440322807286331">"Umožňuje držiteli vázat se na nejvyšší úroveň rozhraní pro zadávání dat. Běžné aplikace by toto oprávnění neměly nikdy požadovat."</string>
<string name="permlab_bindAccessibilityService" msgid="5357733942556031593">"navázat se na službu usnadnění přístupu"</string>
<string name="permdesc_bindAccessibilityService" msgid="7034615928609331368">"Umožňuje držiteli navázat se na nejvyšší úroveň rozhraní služby usnadnění přístupu. Běžné aplikace by toto oprávnění neměly nikdy požadovat."</string>
<string name="permlab_bindPrintService" msgid="8462815179572748761">"navázat se na tiskovou službu"</string>
<string name="permdesc_bindPrintService" msgid="7960067623209111135">"Umožňuje navázání na nejvyšší úroveň tiskové služby. Běžné aplikace by toto oprávnění neměly nikdy požadovat."</string>
<string name="permlab_bindPrintSpoolerService" msgid="6807762783744125954">"navázat se na službu zařazování tisku"</string>
<string name="permdesc_bindPrintSpoolerService" msgid="3680552285933318372">"Umožňuje držiteli navázat se na nejvyšší úroveň služby zařazování tisku. Běžné aplikace by toto oprávnění neměly nikdy potřebovat."</string>
<string name="permlab_bindNfcService" msgid="2752731300419410724">"navázat se na službu NFC"</string>
<string name="permdesc_bindNfcService" msgid="6120647629174066862">"Umožňuje držiteli navázat se na aplikace, které emulují karty NFC. Běžné aplikace by toto oprávnění neměly nikdy požadovat."</string>
<string name="permlab_bindTextService" msgid="7358378401915287938">"navázat se na textovou službu"</string>
<string name="permdesc_bindTextService" msgid="8151968910973998670">"Umožňuje držiteli připojit se k nejvyšší úrovni rozhraní textové služby (např. SpellCheckerService). Běžné aplikace by toto oprávnění neměly nikdy požadovat."</string>
<string name="permlab_bindVpnService" msgid="4708596021161473255">"navázat se na službu VPN"</string>
<string name="permdesc_bindVpnService" msgid="2067845564581693905">"Umožňuje držiteli navázat se na nejvyšší úroveň služby VPN. Běžné aplikace by toto oprávnění neměly nikdy požadovat."</string>
<string name="permlab_bindWallpaper" msgid="8716400279937856462">"vazba na tapetu"</string>
<string name="permdesc_bindWallpaper" msgid="7108428692595491668">"Umožňuje držiteli navázat se na nejvyšší úroveň rozhraní tapety. Běžné aplikace by toto oprávnění neměly nikdy požadovat."</string>
<string name="permlab_bindRemoteDisplay" msgid="1782923938029941960">"připojit se ke vzdálenému displeji"</string>
<string name="permdesc_bindRemoteDisplay" msgid="1261242718727295981">"Umožňuje držiteli připojit se k vysokoúrovňovému rozhraní vzdáleného displeje. Běžné aplikace by toto oprávnění neměly nikdy potřebovat."</string>
<string name="permlab_bindRemoteViews" msgid="5697987759897367099">"navázat se na službu widgetu"</string>
<string name="permdesc_bindRemoteViews" msgid="4717987810137692572">"Umožňuje držiteli navázat se na nejvyšší úroveň služby widgetu. Běžné aplikace by toto oprávnění neměly nikdy požadovat."</string>
<string name="permlab_bindDeviceAdmin" msgid="8704986163711455010">"komunikovat se správcem zařízení"</string>
<string name="permdesc_bindDeviceAdmin" msgid="569715419543907930">"Umožňuje držiteli oprávnění odesílat informace správci zařízení. Běžné aplikace by toto oprávnění neměly nikdy požadovat."</string>
<string name="permlab_manageDeviceAdmins" msgid="4248828900045808722">"přidat nebo odebrat správce zařízení"</string>
<string name="permdesc_manageDeviceAdmins" msgid="5025608167709942485">"Opravňuje držitele přidávat nebo odebírat aktivní správce zařízení. Běžné aplikace by toto oprávnění neměly nikdy požadovat."</string>
<string name="permlab_setOrientation" msgid="3365947717163866844">"změna orientace obrazovky"</string>
<string name="permdesc_setOrientation" msgid="3046126619316671476">"Umožňuje aplikaci kdykoli změnit otočení obrazovky. Běžné aplikace by toto oprávnění neměly nikdy požadovat."</string>
<string name="permlab_setPointerSpeed" msgid="9175371613322562934">"změna rychlosti kurzoru"</string>
<string name="permdesc_setPointerSpeed" msgid="6866563234274104233">"Umožňuje aplikaci kdykoli změnit rychlost ukazatele myši nebo touchpadu. Běžné aplikace by toto oprávnění neměly nikdy požadovat."</string>
<string name="permlab_setKeyboardLayout" msgid="4778731703600909340">"změnit rozložení klávesnice"</string>
<string name="permdesc_setKeyboardLayout" msgid="8480016771134175879">"Umožňuje aplikaci změnit rozložení klávesnice. Běžné aplikace by toto oprávnění neměly nikdy požadovat."</string>
<string name="permlab_signalPersistentProcesses" msgid="4539002991947376659">"odeslání signálů systému Linux aplikacím"</string>
<string name="permdesc_signalPersistentProcesses" msgid="4896992079182649141">"Umožňuje aplikaci vyžádat zaslání poskytnutého signálu všem trvalým procesům."</string>
<string name="permlab_persistentActivity" msgid="8841113627955563938">"trvalé spuštění aplikace"</string>
<string name="permdesc_persistentActivity" product="tablet" msgid="8525189272329086137">"Umožňuje aplikaci uložit některé své části trvale do paměti. Může to omezit paměť dostupnou pro ostatní aplikace a zpomalit tak tablet."</string>
<string name="permdesc_persistentActivity" product="default" msgid="4384760047508278272">"Umožňuje aplikaci uložit některé své části trvale do paměti. Může to omezit paměť dostupnou pro ostatní aplikace a zpomalit tak telefon."</string>
<string name="permlab_deletePackages" msgid="184385129537705938">"smazání aplikací"</string>
<string name="permdesc_deletePackages" msgid="7411480275167205081">"Umožňuje aplikaci smazat balíčky Android. Škodlivé aplikace mohou toto oprávnění použít ke smazání důležitých aplikací."</string>
<string name="permlab_clearAppUserData" msgid="274109191845842756">"smazání dat ostatních aplikací"</string>
<string name="permdesc_clearAppUserData" msgid="4625323684125459488">"Umožňuje aplikaci vymazat data uživatele."</string>
<string name="permlab_deleteCacheFiles" msgid="3128665571837408675">"smazání mezipaměti ostatních aplikací"</string>
<string name="permdesc_deleteCacheFiles" msgid="3812998599006730196">"Umožňuje aplikaci smazat soubory v mezipaměti."</string>
<string name="permlab_getPackageSize" msgid="7472921768357981986">"výpočet místa pro ukládání aplikací"</string>
<string name="permdesc_getPackageSize" msgid="3921068154420738296">"Umožňuje aplikaci načtení svého kódu, dat a velikostí mezipaměti."</string>
<string name="permlab_installPackages" msgid="2199128482820306924">"přímá instalace aplikací"</string>
<string name="permdesc_installPackages" msgid="5628530972548071284">"Umožňuje aplikaci instalovat nové nebo aktualizované balíčky Android. Škodlivé aplikace mohou toto oprávnění použít k přidání nových aplikací s libovolně silnými oprávněními."</string>
<string name="permlab_clearAppCache" msgid="7487279391723526815">"smazání všech dat v mezipaměti aplikace"</string>
<string name="permdesc_clearAppCache" product="tablet" msgid="8974640871945434565">"Umožňuje aplikaci uvolnit úložiště v tabletu tím, že smaže soubory ve složkách mezipaměti jiných aplikací. To může způsobit, že se jiné aplikace budou spouštět pomaleji, protože budou potřebovat znovu načíst data."</string>
<string name="permdesc_clearAppCache" product="default" msgid="2459441021956436779">"Umožňuje aplikaci uvolnit úložiště v telefonu tím, že smaže soubory ve složkách mezipaměti jiných aplikací. To může způsobit, že se jiné aplikace budou spouštět pomaleji, protože budou potřebovat znovu načíst data."</string>
<string name="permlab_movePackage" msgid="3289890271645921411">"přesun zdrojů aplikace"</string>
<string name="permdesc_movePackage" msgid="319562217778244524">"Umožňuje aplikaci přesunout zdroje aplikace z interního média do externího a naopak."</string>
<string name="permlab_readLogs" msgid="6615778543198967614">"čtení citlivých dat v protokolech"</string>
<string name="permdesc_readLogs" product="tablet" msgid="82061313293455151">"Umožňuje aplikaci číst různé systémové soubory protokolů. Toto oprávnění aplikaci umožní získat obecné informace o činnostech s tabletem, které by mohly obsahovat osobní či soukromé informace."</string>
<string name="permdesc_readLogs" product="default" msgid="2063438140241560443">"Umožňuje aplikaci číst různé systémové soubory protokolů. Toto oprávnění aplikaci umožní získat obecné informace o činnostech s telefonem, které by mohly obsahovat osobní či soukromé informace."</string>
<string name="permlab_anyCodecForPlayback" msgid="715805555823881818">"použít jakýkoliv dekodér pro přehrávání médií"</string>
<string name="permdesc_anyCodecForPlayback" msgid="8283912488433189010">"Umožňuje aplikaci používat libovolný nainstalovaný dekodér médií k dekódování při přehrávání."</string>
<string name="permlab_manageCaCertificates" msgid="1678391896786882014">"správa důvěryhodných identifikačních údajů"</string>
<string name="permdesc_manageCaCertificates" msgid="4015644047196937014">"Umožňuje aplikaci instalovat a odinstalovat certifikáty CA jako důvěryhodné identifikační údaje."</string>
<string name="permlab_diagnostic" msgid="8076743953908000342">"čtení nebo zápis do prostředků funkce diag"</string>
<string name="permdesc_diagnostic" msgid="6608295692002452283">"Umožňuje aplikaci číst libovolné prostředky ve skupině diag, např. soubory ve složce /dev, a zapisovat do nich. Může dojít k ovlivnění stability a bezpečnosti systému. Toto nastavení by měl používat POUZE výrobce či operátor pro diagnostiku hardwaru."</string>
<string name="permlab_changeComponentState" msgid="6335576775711095931">"aktivace či deaktivace komponent aplikací"</string>
<string name="permdesc_changeComponentState" product="tablet" msgid="8887435740982237294">"Umožňuje aplikaci změnit, zda je komponenta jiné aplikace povolena nebo ne. Škodlivé aplikace mohou toto oprávnění použít k vypnutí důležitých funkcí tabletu. Toto oprávnění je třeba používat opatrně, protože může dojít k nepoužitelnosti, nekonzistenci nebo nestabilitě komponent aplikací."</string>
<string name="permdesc_changeComponentState" product="default" msgid="1827232484416505615">"Umožňuje aplikaci změnit, zda je komponenta jiné aplikace povolena nebo ne. Škodlivé aplikace mohou toto oprávnění použít k vypnutí důležitých funkcí telefonu. Toto oprávnění je třeba používat opatrně, protože může dojít k nepoužitelnosti, nekonzistenci nebo nestabilitě komponent aplikací."</string>
<string name="permlab_grantRevokePermissions" msgid="4627315351093508795">"udělení nebo odebrání oprávnění"</string>
<string name="permdesc_grantRevokePermissions" msgid="4088642654085850662">"Umožňuje aplikaci udělit nebo odebrat sobě samotné nebo jiným aplikacím určitá oprávnění. Škodlivé aplikace pomocí tohoto oprávnění mohou získat přístup k funkcím, které jste jim nepovolili."</string>
<string name="permlab_setPreferredApplications" msgid="8463181628695396391">"nastavení upřednostňovaných aplikací"</string>
<string name="permdesc_setPreferredApplications" msgid="4973986762241783712">"Umožňuje aplikaci upravit preferované aplikace. Škodlivé aplikace mohou tajně měnit běžící aplikace a přinutit stávající aplikace, aby shromažďovaly vaše soukromé údaje."</string>
<string name="permlab_writeSettings" msgid="2226195290955224730">"změna nastavení systému"</string>
<string name="permdesc_writeSettings" msgid="7775723441558907181">"Umožňuje aplikaci upravit data nastavení systému. Škodlivé aplikace mohou poškodit konfiguraci systému."</string>
<string name="permlab_writeSecureSettings" msgid="204676251876718288">"změny zabezpečených nastavení systému"</string>
<string name="permdesc_writeSecureSettings" msgid="8159535613020137391">"Umožňuje aplikaci upravit data nastavení zabezpečení systému. Toto oprávnění není určeno pro běžné aplikace."</string>
<string name="permlab_writeGservices" msgid="2149426664226152185">"změna mapy služeb Google"</string>
<string name="permdesc_writeGservices" msgid="1287309437638380229">"Umožňuje aplikaci změnit mapu služeb Google. Toto oprávnění není určeno pro běžné aplikace."</string>
<string name="permlab_receiveBootCompleted" msgid="5312965565987800025">"spuštění při startu"</string>
<string name="permdesc_receiveBootCompleted" product="tablet" msgid="7390304664116880704">"Umožňuje aplikaci spuštění ihned po spuštění systému. Toto oprávnění může zpomalit spuštění tabletu a umožnit aplikaci celkově zpomalit tablet, protože bude neustále spuštěna."</string>
<string name="permdesc_receiveBootCompleted" product="default" msgid="513950589102617504">"Umožňuje aplikaci spuštění ihned po spuštění systému. Toto oprávnění může zpomalit spuštění telefonu a umožnit aplikaci celkově zpomalit telefon, protože bude neustále spuštěna."</string>
<string name="permlab_broadcastSticky" msgid="7919126372606881614">"odeslání trvalého vysílání"</string>
<string name="permdesc_broadcastSticky" product="tablet" msgid="7749760494399915651">"Umožňuje aplikaci odesílat trvalá vysílání, která přetrvávají i po skončení vysílání. Nadměrné používání může tablet zpomalit či způsobit jeho nestabilitu, protože bude používat příliš mnoho paměti."</string>
<string name="permdesc_broadcastSticky" product="default" msgid="2825803764232445091">"Umožňuje aplikaci odesílat trvalá vysílání, která přetrvávají i po skončení vysílání. Nadměrné používání může telefon zpomalit či způsobit jeho nestabilitu, protože bude používat příliš mnoho paměti."</string>
<string name="permlab_readContacts" msgid="8348481131899886131">"čtení kontaktů"</string>
<string name="permdesc_readContacts" product="tablet" msgid="5294866856941149639">"Umožňuje aplikaci číst údaje o kontaktech uložených v tabletu, včetně toho, jak často voláte, posíláte e-maily nebo jinak komunikujete s konkrétními osobami. Toto oprávnění umožňuje aplikacím ukládat údaje o kontaktech. Škodlivé aplikace mohou tyto údaje bez vašeho vědomí sdílet."</string>
<string name="permdesc_readContacts" product="default" msgid="8440654152457300662">"Umožňuje aplikaci číst údaje o kontaktech uložených v telefonu, včetně toho, jak často voláte, posíláte e-maily nebo komunikujete jinými způsoby s konkrétními osobami. Toto oprávnění umožňuje aplikacím ukládat údaje o kontaktech. Škodlivé aplikace mohou tyto údaje bez vašeho vědomí sdílet."</string>
<string name="permlab_writeContacts" msgid="5107492086416793544">"úprava kontaktů"</string>
<string name="permdesc_writeContacts" product="tablet" msgid="897243932521953602">"Umožňuje aplikaci upravit údaje o kontaktech uložených v tabletu včetně toho, jak často voláte, posíláte e-maily nebo komunikujete jinými způsoby s konkrétními kontakty. Toto oprávnění aplikacím umožňuje mazat údaje o kontaktech."</string>
<string name="permdesc_writeContacts" product="default" msgid="589869224625163558">"Umožňuje aplikaci upravit údaje o kontaktech uložených v telefonu včetně toho, jak často voláte, posíláte e-maily nebo komunikujete jinými způsoby s konkrétními kontakty. Toto oprávnění aplikacím umožňuje mazat údaje o kontaktech."</string>
<string name="permlab_readCallLog" msgid="3478133184624102739">"čtení seznamu hovorů"</string>
<string name="permdesc_readCallLog" product="tablet" msgid="3700645184870760285">"Umožňuje aplikaci číst seznam hovorů v tabletu, včetně dat o příchozích a odchozích hovorech. Toto oprávnění umožňuje aplikaci ukládat údaje ze seznamu hovorů. Škodlivé aplikace mohou tyto údaje bez vašeho vědomí sdílet."</string>
<string name="permdesc_readCallLog" product="default" msgid="5777725796813217244">"Umožňuje aplikaci číst seznam hovorů v telefonu, včetně dat o příchozích a odchozích hovorech. Toto oprávnění umožňuje aplikaci ukládat údaje ze seznamu hovorů. Škodlivé aplikace mohou tyto údaje bez vašeho vědomí sdílet."</string>
<string name="permlab_writeCallLog" msgid="8552045664743499354">"zápis do seznamu hovorů"</string>
<string name="permdesc_writeCallLog" product="tablet" msgid="6661806062274119245">"Umožňuje aplikaci upravovat seznam hovorů vašeho tabletu, včetně dat o příchozích a odchozích hovorech. Škodlivé aplikace to mohou zneužít k vymazání nebo změnám seznamu hovorů."</string>
<string name="permdesc_writeCallLog" product="default" msgid="683941736352787842">"Umožňuje aplikaci upravovat seznam hovorů vašeho telefonu, včetně dat o příchozích a odchozích hovorech. Škodlivé aplikace to mohou zneužít k vymazání nebo změnám seznamu hovorů."</string>
<string name="permlab_readProfile" msgid="4701889852612716678">"čtení vaší vlastní vizitky"</string>
<string name="permdesc_readProfile" product="default" msgid="5462475151849888848">"Umožňuje aplikaci číst údaje v osobním profilu uložené v zařízení, například jméno nebo kontaktní údaje. Znamená to, že vás aplikace může identifikovat a odeslat údaje z profilu dalším aplikacím."</string>
<string name="permlab_writeProfile" msgid="907793628777397643">"úprava vaší vlastní vizitky"</string>
<string name="permdesc_writeProfile" product="default" msgid="5552084294598465899">"Umožňuje aplikaci změnit nebo přidat údaje osobního profilu uložené v zařízení, například jméno nebo kontaktní údaje. Znamená to, že vás aplikace může identifikovat a odeslat údaje z profilu dalším aplikacím."</string>
<string name="permlab_readSocialStream" product="default" msgid="1268920956152419170">"čtení vašeho sociálního streamu"</string>
<string name="permdesc_readSocialStream" product="default" msgid="4255706027172050872">"Umožňuje aplikaci získat přístup k sociálním aktualizacím od vašich přátel a synchronizaci těchto aktualizací. Při sdílení informací buďte opatrní – toto oprávnění umožňuje aplikaci číst komunikaci mezi vámi a vašimi přáteli v sociálních sítích bez ohledu na její důvěrnost. Poznámka: Toto oprávnění nemusí platit pro všechny sociální sítě."</string>
<string name="permlab_writeSocialStream" product="default" msgid="3504179222493235645">"zápis do sociálního streamu"</string>
<string name="permdesc_writeSocialStream" product="default" msgid="3086557552204114849">"Umožňuje aplikaci zobrazit sociální aktualizace od vašich přátel. Při sdílení informací buďte opatrní – aplikace s tímto oprávněním může vytvářet zprávy, které zdánlivě pochází od vašich přátel. Poznámka: Toto oprávnění nemusí platit pro všechny sociální sítě."</string>
<string name="permlab_readCalendar" msgid="5972727560257612398">"čtení událostí kalendáře a důvěrné informace"</string>
<string name="permdesc_readCalendar" product="tablet" msgid="4216462049057658723">"Umožňuje aplikaci číst všechny události kalendáře uložené v tabletu, včetně událostí přátel nebo spolupracovníků. Aplikace s tímto oprávněním může sdílet nebo ukládat údaje v kalendáři bez ohledu na důvěrnost nebo citlivost těchto údajů."</string>
<string name="permdesc_readCalendar" product="default" msgid="7434548682470851583">"Umožňuje aplikaci číst všechny události kalendáře uložené v telefonu, včetně událostí přátel nebo spolupracovníků. Aplikace s tímto oprávněním může sdílet nebo ukládat údaje v kalendáři bez ohledu na důvěrnost nebo citlivost těchto údajů."</string>
<string name="permlab_writeCalendar" msgid="8438874755193825647">"přidávání a upravování událostí kalendářů a odesílání e-mailů bez vědomí vlastníka"</string>
<string name="permdesc_writeCalendar" product="tablet" msgid="6679035520113668528">"Umožňuje aplikaci přidat, odebrat nebo změnit události, které můžete v tabletu upravovat, a to včetně událostí přátel a spolupracovníků. Toto oprávnění umožňuje aplikaci odesílat zprávy, které budou zdánlivě přicházet od vlastníka kalendáře, nebo upravovat události bez vědomí vlastníka."</string>
<string name="permdesc_writeCalendar" product="default" msgid="2324469496327249376">"Umožňuje aplikaci přidat, odebrat nebo změnit události, které můžete v telefonu upravovat, a to včetně událostí přátel a spolupracovníků. Toto oprávnění umožňuje aplikaci odesílat zprávy, které budou zdánlivě přicházet od vlastníků kalendářů, nebo upravovat události bez vědomí vlastníků."</string>
<string name="permlab_accessMockLocation" msgid="8688334974036823330">"simulace zdrojů polohy pro účely testování"</string>
<string name="permdesc_accessMockLocation" msgid="5808711039482051824">"Vytváření simulace zdrojů polohy pro účely testování nebo instalace nového poskytovatele polohy. Toto oprávnění umožňuje aplikaci přepsat polohu nebo stav, který vracejí jiné zdroje polohy, například systém GPS nebo poskytovatelé polohy."</string>
<string name="permlab_accessLocationExtraCommands" msgid="2836308076720553837">"přístup k dalším příkazům poskytovatele polohy"</string>
<string name="permdesc_accessLocationExtraCommands" msgid="5945166642335800763">"Umožňuje aplikaci získat přístup k dalším příkazům poskytovatele polohy. Aplikace s tímto oprávněním může narušit funkci GPS či jiných zdrojů polohy."</string>
<string name="permlab_installLocationProvider" msgid="6578101199825193873">"oprávnění k instalaci poskytovatele polohy"</string>
<string name="permdesc_installLocationProvider" msgid="9066146120470591509">"Vytváření simulace zdrojů polohy pro účely testování nebo instalace nového poskytovatele polohy. Toto oprávnění umožňuje aplikaci přepsat polohu nebo stav, který vracejí jiné zdroje polohy, například systém GPS nebo poskytovatelé polohy."</string>
<string name="permlab_accessFineLocation" msgid="1191898061965273372">"přesná poloha (pomocí GPS a sítě)"</string>
<string name="permdesc_accessFineLocation" msgid="5295047563564981250">"Umožňuje aplikaci zjistit vaši přesnou polohu pomocí systému GPS nebo síťových lokalizačních zdrojů, jako jsou vysílače mobilní sítě a sítě Wi-Fi. Aby aplikace mohla služby určování polohy použít, musejí být zapnuté a musejí být v zařízení k dispozici. Aplikace pomocí těchto informací mohou určit vaši přesnou polohu a mohou spotřebovávat více energie z baterie."</string>
<string name="permlab_accessCoarseLocation" msgid="4887895362354239628">"přibližná poloha (pomocí sítě)"</string>
<string name="permdesc_accessCoarseLocation" msgid="2538200184373302295">"Umožňuje aplikaci získat vaši přibližnou polohu. Polohu stanovují služby určování polohy pomocí síťových zdrojů, jako jsou vysílače mobilních sítí a sítě Wi-Fi. Aby aplikace mohla služby určování polohy použít, musejí být zapnuté a musejí být ve vašem zařízení k dispozici. Aplikace na základě těchto informací mohou zjistit vaši přibližnou polohu."</string>
<string name="permlab_accessSurfaceFlinger" msgid="2363969641792388947">"přístup ke službě SurfaceFlinger"</string>
<string name="permdesc_accessSurfaceFlinger" msgid="1041619516733293551">"Umožňuje aplikaci používat nízkoúrovňové funkce SurfaceFlinger."</string>
<string name="permlab_readFrameBuffer" msgid="6690504248178498136">"čtení vyrovnávací paměti snímků"</string>
<string name="permdesc_readFrameBuffer" msgid="4937405521809454680">"Umožňuje aplikaci číst obsah vyrovnávací paměti snímků."</string>
<string name="permlab_configureWifiDisplay" msgid="5595661694746742168">"konfigurovat displeje přes Wi-Fi"</string>
<string name="permdesc_configureWifiDisplay" msgid="7916815158690218065">"Povoluje aplikaci připojit a konfigurovat displeje přes Wi-Fi."</string>
<string name="permlab_controlWifiDisplay" msgid="393641276723695496">"ovládat displeje přes Wi-Fi"</string>
<string name="permdesc_controlWifiDisplay" msgid="4543912292681826986">"Povoluje aplikaci ovládat základní funkce displejů přes Wi-Fi."</string>
<string name="permlab_captureAudioOutput" msgid="6857134498402346708">"zachytit výstup zvuku"</string>
<string name="permdesc_captureAudioOutput" msgid="6210597754212208853">"Umožní aplikaci zachytit a přesměrovat výstup zvuku."</string>
<string name="permlab_captureAudioHotword" msgid="1890553935650349808">"Detekce klíčových slov"</string>
<string name="permdesc_captureAudioHotword" msgid="9151807958153056810">"Umožní aplikaci zachytávat zvuk za účelem detekce klíčových slov. Zachytávání může probíhat na pozadí a nebrání jinému zaznamenávání zvuku (například videokamerou)."</string>
<string name="permlab_captureVideoOutput" msgid="2246828773589094023">"zachytit výstup videa"</string>
<string name="permdesc_captureVideoOutput" msgid="359481658034149860">"Umožní aplikaci zachytit a přesměrovat výstup videa."</string>
<string name="permlab_captureSecureVideoOutput" msgid="7815398969303382016">"zachytit zabezpečený výstup videa"</string>
<string name="permdesc_captureSecureVideoOutput" msgid="2779793064709350289">"Umožní aplikaci zachytit a přesměrovat zabezpečený výstup videa."</string>
<string name="permlab_mediaContentControl" msgid="8749790560720562511">"řízení přehrávání médií a přístup k metadatům"</string>
<string name="permdesc_mediaContentControl" msgid="1637478200272062">"Umožňuje aplikaci řídit přehrávání médií a číst informace o médiích (název, autor...)."</string>
<string name="permlab_modifyAudioSettings" msgid="6095859937069146086">"změna nastavení zvuku"</string>
<string name="permdesc_modifyAudioSettings" msgid="3522565366806248517">"Umožňuje aplikaci změnit globální nastavení zvuku, například hlasitost či reproduktor pro výstup zvuku."</string>
<string name="permlab_recordAudio" msgid="3876049771427466323">"nahrávání zvuku"</string>
<string name="permdesc_recordAudio" msgid="4906839301087980680">"Umožňuje aplikaci zaznamenat zvuk pomocí mikrofonu. Toto oprávnění umožňuje aplikaci kdykoliv zaznamenat zvuk bez vašeho svolení."</string>
<string name="permlab_camera" msgid="3616391919559751192">"pořizování fotografií a videí"</string>
<string name="permdesc_camera" msgid="8497216524735535009">"Umožňuje aplikaci pořizovat fotografie a videa pomocí fotoaparátu. Toto oprávnění umožňuje aplikaci používat fotoaparát kdykoliv i bez vašeho svolení."</string>
<string name="permlab_cameraDisableTransmitLed" msgid="2651072630501126222">"vypnutí indikátoru LED přenosu při použití fotoaparátu"</string>
<string name="permdesc_cameraDisableTransmitLed" msgid="4764585465480295341">"Umožňuje předinstalované systémové aplikaci vypnout kontrolku LED fotoaparátu."</string>
<string name="permlab_brick" product="tablet" msgid="2961292205764488304">"trvalé vypnutí tabletu"</string>
<string name="permlab_brick" product="default" msgid="8337817093326370537">"trvalé vypnutí telefonu"</string>
<string name="permdesc_brick" product="tablet" msgid="4334818808001699530">"Umožňuje aplikaci trvale vypnout celý tablet. To je velmi nebezpečné oprávnění."</string>
<string name="permdesc_brick" product="default" msgid="5788903297627283099">"Umožňuje aplikaci trvale vypnout celý telefon. To je velmi nebezpečné oprávnění."</string>
<string name="permlab_reboot" product="tablet" msgid="3436634972561795002">"vynucení restartování tabletu"</string>
<string name="permlab_reboot" product="default" msgid="2898560872462638242">"vynucení restartování telefonu"</string>
<string name="permdesc_reboot" product="tablet" msgid="8172056180063700741">"Umožňuje aplikaci vynutit restartování tabletu."</string>
<string name="permdesc_reboot" product="default" msgid="5326008124289989969">"Umožňuje aplikaci vynutit restartování telefonu."</string>
<string name="permlab_mount_unmount_filesystems" product="nosdcard" msgid="2927361537942591841">"přístup k systému souborů v úložišti USB"</string>
<string name="permlab_mount_unmount_filesystems" product="default" msgid="4402305049890953810">"přístup k systému souborů na kartě SD"</string>
<string name="permdesc_mount_unmount_filesystems" msgid="1829290701658992347">"Umožňuje aplikaci připojit či odpojit souborové systémy ve vyměnitelných úložištích."</string>
<string name="permlab_mount_format_filesystems" product="nosdcard" msgid="6227819582624904972">"smazání úložiště USB"</string>
<string name="permlab_mount_format_filesystems" product="default" msgid="262582698639274056">"smazání karty SD"</string>
<string name="permdesc_mount_format_filesystems" msgid="8784268246779198627">"Umožňuje aplikaci formátovat vyměnitelná úložiště."</string>
<string name="permlab_asec_access" msgid="3411338632002193846">"získat informace o interním úložišti"</string>
<string name="permdesc_asec_access" msgid="3094563844593878548">"Umožňuje aplikaci získat informace o interním úložišti."</string>
<string name="permlab_asec_create" msgid="6414757234789336327">"vytvořit interní úložiště"</string>
<string name="permdesc_asec_create" msgid="4558869273585856876">"Umožňuje aplikaci vytvořit interní úložiště."</string>
<string name="permlab_asec_destroy" msgid="526928328301618022">"trvale smazat interní úložiště"</string>
<string name="permdesc_asec_destroy" msgid="7218749286145526537">"Umožňuje aplikaci trvale smazat interní úložiště."</string>
<string name="permlab_asec_mount_unmount" msgid="8877998101944999386">"připojení nebo odpojení interního úložiště"</string>
<string name="permdesc_asec_mount_unmount" msgid="3451360114902490929">"Umožňuje aplikaci připojit nebo odpojit interní úložiště."</string>
<string name="permlab_asec_rename" msgid="7496633954080472417">"přejmenovat interní úložiště"</string>
<string name="permdesc_asec_rename" msgid="1794757588472127675">"Umožňuje aplikaci přejmenovat interní úložiště."</string>
<string name="permlab_vibrate" msgid="7696427026057705834">"ovládání vibrací"</string>
<string name="permdesc_vibrate" msgid="6284989245902300945">"Umožňuje aplikaci ovládat vibrace."</string>
<string name="permlab_flashlight" msgid="2155920810121984215">"ovládání kontrolky"</string>
<string name="permdesc_flashlight" msgid="6522284794568368310">"Umožňuje aplikaci ovládat baterku."</string>
<string name="permlab_manageUsb" msgid="1113453430645402723">"spravovat nastavení a oprávnění pro zařízení USB"</string>
<string name="permdesc_manageUsb" msgid="7776155430218239833">"Umožňuje aplikaci spravovat nastavení a oprávnění pro zařízení USB."</string>
<string name="permlab_accessMtp" msgid="4953468676795917042">"implementace protokolu MTP"</string>
<string name="permdesc_accessMtp" msgid="6532961200486791570">"Povoluje přístup k ovladači protokolu MTP jádra za účelem implementace protokolu MTP USB."</string>
<string name="permlab_hardware_test" msgid="4148290860400659146">"testování hardwaru"</string>
<string name="permdesc_hardware_test" msgid="6597964191208016605">"Umožňuje aplikaci ovládat různé periferie pro účely testování hardwaru."</string>
<string name="permlab_callPhone" msgid="3925836347681847954">"přímé volání na telefonní čísla"</string>
<string name="permdesc_callPhone" msgid="3740797576113760827">"Umožňuje aplikaci volat na telefonní čísla bez vašeho přičinění. Může mít za následek neočekávané poplatky nebo hovory. Toto oprávnění neumožňuje aplikaci volat na tísňová čísla. Škodlivé aplikace vás mohou připravit o peníze uskutečňováním hovorů bez vašeho svolení."</string>
<string name="permlab_callPrivileged" msgid="4198349211108497879">"přímé volání na libovolná telefonní čísla"</string>
<string name="permdesc_callPrivileged" msgid="1689024901509996810">"Umožňuje aplikaci zavolat na libovolné telefonní číslo, včetně tísňových čísel, bez vašeho přičinění. Škodlivé aplikace mohou uskutečňovat nepotřebné či nelegální hovory na pohotovostní služby."</string>
<string name="permlab_performCdmaProvisioning" product="tablet" msgid="4842576994144604821">"přímo spustit nastavení tabletu CDMA"</string>
<string name="permlab_performCdmaProvisioning" product="default" msgid="5604848095315421425">"přímo spustit nastavení telefonu CDMA"</string>
<string name="permdesc_performCdmaProvisioning" msgid="1994193538802314186">"Umožňuje aplikaci zahájit poskytování CDMA. Škodlivé aplikace mohou poskytování CDMA zahájit samovolně."</string>
<string name="permlab_locationUpdates" msgid="7785408253364335740">"ovládání oznámení o aktualizaci polohy"</string>
<string name="permdesc_locationUpdates" msgid="1120741557891438876">"Umožňuje aplikaci zapnout nebo vypnout oznámení o aktualizaci polohy pomocí bezdrátového modulu. Toto oprávnění není určeno pro běžné aplikace."</string>
<string name="permlab_checkinProperties" msgid="7855259461268734914">"přístup k vlastnostem Checkin"</string>
<string name="permdesc_checkinProperties" msgid="4024526968630194128">"Umožňuje aplikaci číst nebo zapisovat přístup k vlastnostem nahraným službou ohlášení. Toto oprávnění není určeno pro běžné aplikace."</string>
<string name="permlab_bindGadget" msgid="776905339015863471">"zvolit widgety"</string>
<string name="permdesc_bindGadget" msgid="8261326938599049290">"Umožňuje aplikaci přikázat systému, které widgety mohou konkrétní aplikace používat. Aplikace s tímto oprávněním může ostatním aplikacím udělit přístup k osobním datům. Toto oprávnění není určeno pro běžné aplikace."</string>
<string name="permlab_modifyPhoneState" msgid="8423923777659292228">"změna stavu telefonu"</string>
<string name="permdesc_modifyPhoneState" msgid="1029877529007686732">"Umožňuje aplikaci ovládat telefonní funkce zařízení. Aplikace s tímto oprávněním smí bez upozornění přepínat sítě, zapínat a vypínat bezdrátový modul telefonu a podobně."</string>
<string name="permlab_readPhoneState" msgid="9178228524507610486">"čtení stavu a identity telefonu"</string>
<string name="permdesc_readPhoneState" msgid="1639212771826125528">"Umožňuje aplikaci získat přístup k telefonním funkcím zařízení. Toto oprávnění umožňuje aplikaci zjistit telefonní číslo telefonu, identifikační čísla zařízení, zda zrovna probíhá hovor, a vzdálené číslo, ke kterému je hovor připojen."</string>
<string name="permlab_wakeLock" product="tablet" msgid="1531731435011495015">"bránění přechodu tabletu do režimu spánku"</string>
<string name="permlab_wakeLock" product="default" msgid="573480187941496130">"bránění přechodu telefonu do režimu spánku"</string>
<string name="permdesc_wakeLock" product="tablet" msgid="7311319824400447868">"Umožňuje aplikaci zabránit přechodu tabletu do režimu spánku."</string>
<string name="permdesc_wakeLock" product="default" msgid="8559100677372928754">"Umožňuje aplikaci zabránit přechodu telefonu do režimu spánku."</string>
<string name="permlab_transmitIr" msgid="7545858504238530105">"Infračervený přenos"</string>
<string name="permdesc_transmitIr" product="tablet" msgid="5358308854306529170">"Umožňuje aplikaci využívat infračervený vysílač tabletu."</string>
<string name="permdesc_transmitIr" product="default" msgid="7957763745020300725">"Umožňuje aplikaci využívat infračervený vysílač telefonu."</string>
<string name="permlab_devicePower" product="tablet" msgid="2787034722616350417">"zapnutí či vypnutí tabletu"</string>
<string name="permlab_devicePower" product="default" msgid="4928622470980943206">"zapnutí či vypnutí telefonu"</string>
<string name="permdesc_devicePower" product="tablet" msgid="6689862878984631831">"Umožňuje aplikaci zapnout či vypnout tablet."</string>
<string name="permdesc_devicePower" product="default" msgid="6037057348463131032">"Umožňuje aplikaci zapnout či vypnout telefon."</string>
<string name="permlab_factoryTest" msgid="3715225492696416187">"spuštění v režimu továrního testu"</string>
<string name="permdesc_factoryTest" product="tablet" msgid="3952059318359653091">"Umožňuje aplikaci spuštění v režimu nízkoúrovňového testu výrobce a povolí přístup k hardwaru tabletu. K dispozici, pouze je-li tablet spuštěn v režimu testování výrobce."</string>
<string name="permdesc_factoryTest" product="default" msgid="8136644990319244802">"Umožňuje aplikaci spuštění v režimu nízkoúrovňového testu výrobce a povolí přístup k hardwaru telefonu. K dispozici pouze, je-li telefon spuštěn v režimu testování výrobce."</string>
<string name="permlab_setWallpaper" msgid="6627192333373465143">"nastavení tapety"</string>
<string name="permdesc_setWallpaper" msgid="7373447920977624745">"Umožňuje aplikaci nastavit tapetu systému."</string>
<string name="permlab_setWallpaperHints" msgid="3278608165977736538">"úprava velikosti tapety"</string>
<string name="permdesc_setWallpaperHints" msgid="8235784384223730091">"Umožňuje aplikaci nastavit nápovědu pro velikost tapety systému."</string>
<string name="permlab_masterClear" msgid="2315750423139697397">"obnovení továrního nastavení systému"</string>
<string name="permdesc_masterClear" msgid="3665380492633910226">"Umožňuje aplikaci zcela resetovat systém na tovární nastavení, vymazat všechna data, nastavení a nainstalované aplikace."</string>
<string name="permlab_setTime" msgid="2021614829591775646">"nastavit čas"</string>
<string name="permdesc_setTime" product="tablet" msgid="1896341438151152881">"Umožňuje aplikaci změnit čas hodin v tabletu."</string>
<string name="permdesc_setTime" product="default" msgid="1855702730738020">"Umožňuje aplikaci změnit čas hodin v telefonu."</string>
<string name="permlab_setTimeZone" msgid="2945079801013077340">"nastavení časového pásma"</string>
<string name="permdesc_setTimeZone" product="tablet" msgid="1676983712315827645">"Umožňuje aplikaci změnit časové pásmo tabletu."</string>
<string name="permdesc_setTimeZone" product="default" msgid="4499943488436633398">"Umožňuje aplikaci změnit časové pásmo telefonu."</string>
<string name="permlab_accountManagerService" msgid="4829262349691386986">"role služby AccountManagerService"</string>
<string name="permdesc_accountManagerService" msgid="1948455552333615954">"Umožňuje aplikaci volat funkce AccountAuthenticator."</string>
<string name="permlab_getAccounts" msgid="1086795467760122114">"vyhledávání účtů v zařízení"</string>
<string name="permdesc_getAccounts" product="tablet" msgid="2741496534769660027">"Umožňuje aplikaci získat seznam účtů v tabletu. Mohou sem patřit i účty vytvořené aplikacemi, které jste nainstalovali."</string>
<string name="permdesc_getAccounts" product="default" msgid="3448316822451807382">"Umožňuje aplikaci získat seznam účtů v telefonu. Mohou sem patřit i účty vytvořené aplikacemi, které jste nainstalovali."</string>
<string name="permlab_authenticateAccounts" msgid="5265908481172736933">"vytváření účtů a nastavení hesel"</string>
<string name="permdesc_authenticateAccounts" msgid="5472124296908977260">"Umožňuje aplikaci používat funkce aplikace AccountManager související s ověřováním účtů – včetně vytváření účtů a získávání a nastavování hesel."</string>
<string name="permlab_manageAccounts" msgid="4983126304757177305">"přidávání nebo odebírání účtů"</string>
<string name="permdesc_manageAccounts" msgid="8698295625488292506">"Umožňuje aplikaci provádět operace, jako je přidávání nebo odebírání účtů nebo mazání jejich hesel."</string>
<string name="permlab_useCredentials" msgid="235481396163877642">"používání účtů v zařízení"</string>
<string name="permdesc_useCredentials" msgid="7984227147403346422">"Umožňuje aplikaci požadovat ověřovací tokeny."</string>
<string name="permlab_accessNetworkState" msgid="4951027964348974773">"zobrazování síťových připojení"</string>
<string name="permdesc_accessNetworkState" msgid="8318964424675960975">"Umožňuje aplikaci zobrazit informace o síťových připojeních, například o tom, které sítě jsou k dispozici a které jsou připojené."</string>
<string name="permlab_createNetworkSockets" msgid="8018758136404323658">"úplný přístup k síti"</string>
<string name="permdesc_createNetworkSockets" msgid="3403062187779724185">"Umožňuje aplikaci vytvářet síťové sokety a používat vlastní síťové protokoly. K odesílání údajů na internet toto oprávnění není nutné, protože údaje lze na internet odesílat prostřednictvím prohlížečů a dalších aplikací."</string>
<string name="permlab_writeApnSettings" msgid="505660159675751896">"měnit/zachytávat nastavení sítě a síťové přenosy"</string>
<string name="permdesc_writeApnSettings" msgid="5333798886412714193">"Umožňuje aplikaci změnit nastavení sítě a zachytit a prozkoumat síťové přenosy, například za účelem změny serveru proxy a portu jakéhokoli názvu přístupového bodu. Škodlivé aplikace mohou bez vašeho vědomí sledovat, přesměrovat nebo upravit síťové pakety."</string>
<string name="permlab_changeNetworkState" msgid="958884291454327309">"změna připojení k síti"</string>
<string name="permdesc_changeNetworkState" msgid="6789123912476416214">"Umožňuje aplikaci změnit stav připojení k síti."</string>
<string name="permlab_changeTetherState" msgid="5952584964373017960">"změnit sdílené datové připojení"</string>
<string name="permdesc_changeTetherState" msgid="1524441344412319780">"Umožňuje aplikaci změnit stav sdíleného datového připojení k síti."</string>
<string name="permlab_changeBackgroundDataSetting" msgid="1400666012671648741">"změnit nastavení použití dat na pozadí"</string>
<string name="permdesc_changeBackgroundDataSetting" msgid="5347729578468744379">"Umožňuje aplikaci změnit nastavení použití dat na pozadí."</string>
<string name="permlab_accessWifiState" msgid="5202012949247040011">"zobrazení připojení Wi-Fi"</string>
<string name="permdesc_accessWifiState" msgid="5002798077387803726">"Umožňuje aplikaci zobrazit informace o sítích Wi-fi, například o tom, zda je povoleno připojení Wi-Fi, nebo název připojených zařízení Wi-Fi."</string>
<string name="permlab_changeWifiState" msgid="6550641188749128035">"připojení k síti Wi-Fi a odpojení od sítě Wi-Fi"</string>
<string name="permdesc_changeWifiState" msgid="7137950297386127533">"Umožňuje aplikaci připojit se k přístupovým bodům Wi-Fi či se od nich odpojit a provádět změny konfigurace zařízení pro sítě Wi-Fi."</string>
<string name="permlab_changeWifiMulticastState" msgid="1368253871483254784">"povolení příjmu Wi-Fi Multicast"</string>
<string name="permdesc_changeWifiMulticastState" product="tablet" msgid="7969774021256336548">"Umožňuje aplikaci přijímat pakety odeslané do všech zařízení v síti Wi-Fi nejen pomocí tabletu, ale i prostřednictvím adres vícesměrového vysílání. Spotřeba energie je vyšší než u režimu bez vícesměrového vysílání (multicast)."</string>
<string name="permdesc_changeWifiMulticastState" product="default" msgid="6851949706025349926">"Umožňuje aplikaci přijímat pakety odeslané do všech zařízení v síti Wi-Fi nejen pomocí telefonu, ale i prostřednictvím adres vícesměrového vysílání. Spotřeba energie je vyšší než u režimu bez vícesměrového vysílání (multicast)."</string>
<string name="permlab_bluetoothAdmin" msgid="6006967373935926659">"přístup do nastavení Bluetooth"</string>
<string name="permdesc_bluetoothAdmin" product="tablet" msgid="6921177471748882137">"Umožňuje aplikaci konfigurovat místní tablet s rozhraním Bluetooth a vyhledávat a párovat vzdálená zařízení."</string>
<string name="permdesc_bluetoothAdmin" product="default" msgid="8931682159331542137">"Umožňuje aplikaci konfigurovat místní telefon s rozhraním Bluetooth a vyhledávat a párovat vzdálená zařízení."</string>
<string name="permlab_bluetoothPriv" msgid="4009494246009513828">"povolit párování Bluetooth prostřednictvím aplikace"</string>
<string name="permdesc_bluetoothPriv" product="tablet" msgid="8045735193417468857">"Povoluje aplikaci provést bez zásahu uživatele spárování se vzdálenými zařízeními."</string>
<string name="permdesc_bluetoothPriv" product="default" msgid="8045735193417468857">"Povoluje aplikaci provést bez zásahu uživatele spárování se vzdálenými zařízeními."</string>
<string name="permlab_accessWimaxState" msgid="4195907010610205703">"připojení a odpojení od sítě WiMAX"</string>
<string name="permdesc_accessWimaxState" msgid="6360102877261978887">"Umožňuje aplikaci zjistit, zda je povoleno připojení WiMAX, a také získat informace o všech připojených sítích WiMAX."</string>
<string name="permlab_changeWimaxState" msgid="2405042267131496579">"Změnit stav připojení WiMAX"</string>
<string name="permdesc_changeWimaxState" product="tablet" msgid="3156456504084201805">"Umožňuje aplikaci připojovat tablet k sítím WiMAX a odpojovat jej od nich."</string>
<string name="permdesc_changeWimaxState" product="default" msgid="697025043004923798">"Umožňuje aplikaci připojovat telefon k sítím WiMAX a odpojovat jej od nich."</string>
<string name="permlab_bluetooth" msgid="6127769336339276828">"párování se zařízeními Bluetooth"</string>
<string name="permdesc_bluetooth" product="tablet" msgid="3480722181852438628">"Umožňuje aplikaci zobrazit konfiguraci tabletu s rozhraním Bluetooth, vytvářet připojení ke spárovaným zařízením a přijímat tato připojení."</string>
<string name="permdesc_bluetooth" product="default" msgid="3207106324452312739">"Umožňuje aplikaci zobrazit konfiguraci telefonu s rozhraním Bluetooth, vytvářet připojení ke spárovaným zařízením a přijímat tato připojení."</string>
<string name="permlab_nfc" msgid="4423351274757876953">"ovládání technologie NFC"</string>
<string name="permdesc_nfc" msgid="7120611819401789907">"Umožňuje aplikaci komunikovat se štítky, kartami a čtečkami s podporou technologie NFC."</string>
<string name="permlab_disableKeyguard" msgid="3598496301486439258">"vypnutí zámku obrazovky"</string>
<string name="permdesc_disableKeyguard" msgid="6034203065077122992">"Umožňuje aplikaci vypnout zámek kláves a související zabezpečení heslem. Telefon například vypne zámek klávesnice při příchozím hovoru a po skončení hovoru jej zase zapne."</string>
<string name="permlab_readSyncSettings" msgid="6201810008230503052">"čtení nastavení synchronizace"</string>
<string name="permdesc_readSyncSettings" msgid="2706745674569678644">"Umožňuje aplikaci číst nastavení synchronizace v účtu. Může například určit, zda je s účtem synchronizována aplikace Lidé."</string>
<string name="permlab_writeSyncSettings" msgid="5408694875793945314">"vypnutí nebo zapnutí synchronizace"</string>
<string name="permdesc_writeSyncSettings" msgid="8956262591306369868">"Umožňuje aplikaci změnit nastavení synchronizace v účtu. Pomocí tohoto oprávnění lze například zapnout synchronizaci aplikace Lidé s účtem."</string>
<string name="permlab_readSyncStats" msgid="7396577451360202448">"čtení statistických údajů o synchronizaci"</string>
<string name="permdesc_readSyncStats" msgid="1510143761757606156">"Umožňuje aplikaci číst statistické informace o synchronizaci v účtu, včetně historie uskutečněných synchronizací a informací o množství synchronizovaných dat."</string>
<string name="permlab_subscribedFeedsRead" msgid="4756609637053353318">"čtení zdrojů přihlášených k odběru"</string>
<string name="permdesc_subscribedFeedsRead" msgid="5557058907906144505">"Umožňuje aplikaci získat podrobnosti o aktuálně synchronizovaných zdrojích."</string>
<string name="permlab_subscribedFeedsWrite" msgid="9015246325408209296">"zápis odebíraných zdrojů"</string>
<string name="permdesc_subscribedFeedsWrite" msgid="6928930188826089413">"Umožňuje aplikaci upravit zdroje, které aktuálně synchronizujete. Škodlivé aplikace mohou synchronizované zdroje změnit."</string>
<string name="permlab_readDictionary" msgid="4107101525746035718">"čtení výrazů přidaných do slovníku"</string>
<string name="permdesc_readDictionary" msgid="659614600338904243">"Umožňuje aplikaci číst slova, jména a fráze, která uživatel mohl uložit do svého slovníku."</string>
<string name="permlab_writeDictionary" msgid="2183110402314441106">"přidávání slov do slovníku definovaného uživatelem"</string>
<string name="permdesc_writeDictionary" msgid="8185385716255065291">"Umožňuje aplikaci zapisovat nová slova do uživatelského slovníku."</string>
<string name="permlab_sdcardRead" product="nosdcard" msgid="367275095159405468">"čtení obsahu v úložišti USB"</string>
<string name="permlab_sdcardRead" product="default" msgid="2188156462934977940">"čtení obsahu na kartě SD"</string>
<string name="permdesc_sdcardRead" product="nosdcard" msgid="3446988712598386079">"Umožňuje aplikaci čtení obsahu USB."</string>
<string name="permdesc_sdcardRead" product="default" msgid="2607362473654975411">"Umožňuje aplikaci čtení obsahu karty SD."</string>
<string name="permlab_sdcardWrite" product="nosdcard" msgid="8485979062254666748">"úprava nebo mazání obsahu v úložišti USB"</string>
<string name="permlab_sdcardWrite" product="default" msgid="8805693630050458763">"úprava nebo mazání obsahu na kartě SD"</string>
<string name="permdesc_sdcardWrite" product="nosdcard" msgid="6175406299445710888">"Umožňuje aplikaci zapisovat do úložiště USB."</string>
<string name="permdesc_sdcardWrite" product="default" msgid="4337417790936632090">"Umožňuje aplikaci zapisovat na kartu SD."</string>
<string name="permlab_mediaStorageWrite" product="default" msgid="6859839199706879015">"Upravit/smazat interní úlož."</string>
<string name="permdesc_mediaStorageWrite" product="default" msgid="8189160597698529185">"Umožňuje aplikaci upravovat obsah interního úložiště médií."</string>
<string name="permlab_manageDocs" product="default" msgid="5778318598448849829">"spravovat úložiště dokumentů"</string>
<string name="permdesc_manageDocs" product="default" msgid="8704323176914121484">"Umožňuje aplikaci spravovat úložiště dokumentů."</string>
<string name="permlab_sdcardAccessAll" msgid="8150613823900460576">"přístup k externímu úložišti všech uživatelů"</string>
<string name="permdesc_sdcardAccessAll" msgid="3215208357415891320">"Umožňuje aplikaci přistupovat k externímu úložišti pro všechny uživatele."</string>
<string name="permlab_cache_filesystem" msgid="5656487264819669824">"přistupovat do souborového systému mezipaměti"</string>
<string name="permdesc_cache_filesystem" msgid="5578967642265550955">"Umožňuje aplikaci číst a zapisovat do souborového systému mezipaměti."</string>
<string name="permlab_use_sip" msgid="5986952362795870502">"uskutečňovat a přijímat internetové hovory"</string>
<string name="permdesc_use_sip" msgid="4717632000062674294">"Umožňuje aplikaci uskutečnit a přijímat internetové hovory pomocí služby SIP."</string>
<string name="permlab_bind_call_service" msgid="6724009726671246551">"interakce s obrazovkou příchozího hovoru"</string>
<string name="permdesc_bind_call_service" msgid="8732547662442572435">"Umožňuje aplikaci řídit, kdy a jak se uživateli zobrazí obrazovka příchozího hovoru."</string>
<string name="permlab_readNetworkUsageHistory" msgid="7862593283611493232">"číst využití sítě v historii"</string>
<string name="permdesc_readNetworkUsageHistory" msgid="7689060749819126472">"Umožňuje aplikaci číst historii využití sítě (u určitých sítí a aplikací)."</string>
<string name="permlab_manageNetworkPolicy" msgid="2562053592339859990">"spravovat zásady sítě"</string>
<string name="permdesc_manageNetworkPolicy" msgid="7537586771559370668">"Umožňuje aplikaci spravovat zásady sítě a definovat pravidla pro konkrétní aplikace."</string>
<string name="permlab_modifyNetworkAccounting" msgid="5088217309088729650">"upravit kontrolu používání sítě"</string>
<string name="permdesc_modifyNetworkAccounting" msgid="5443412866746198123">"Umožňuje aplikaci upravit způsob výpočtu využití sítě aplikacemi. Toto oprávnění není určeno pro běžné aplikace."</string>
<string name="permlab_markNetworkSocket" msgid="3658527214914959749">"upravit značky soketů"</string>
<string name="permdesc_markNetworkSocket" msgid="7655568433696356578">"Umožňuje aplikaci upravit značky soketů pro směrování"</string>
<string name="permlab_accessNotifications" msgid="7673416487873432268">"přístup k oznámením"</string>
<string name="permdesc_accessNotifications" msgid="458457742683431387">"Umožňuje aplikacím načítat, zobrazovat a mazat oznámení včetně těch přidaných jinými aplikacemi."</string>
<string name="permlab_bindNotificationListenerService" msgid="7057764742211656654">"navázání na službu pro poslouchání oznámení"</string>
<string name="permdesc_bindNotificationListenerService" msgid="985697918576902986">"Umožňuje držiteli navázat se na nejvyšší úroveň služby pro poslouchání oznámení. Běžné aplikace by toto oprávnění neměly nikdy požadovat."</string>
<string name="permlab_invokeCarrierSetup" msgid="3699600833975117478">"vyvolat konfigurační aplikaci poskytnutou operátorem"</string>
<string name="permdesc_invokeCarrierSetup" msgid="4159549152529111920">"Umožňuje vyvolání konfigurační aplikace poskytnuté operátorem. Běžné aplikace by toto oprávnění neměly nikdy požadovat."</string>
<string name="permlab_accessNetworkConditions" msgid="8206077447838909516">"naslouchat informacím o stavu sítě"</string>
<string name="permdesc_accessNetworkConditions" msgid="6899102075825272211">"Umožňuje aplikaci naslouchat informacím o stavu sítě. Běžné aplikace by toto oprávnění neměly nikdy potřebovat."</string>
<string name="policylab_limitPassword" msgid="4497420728857585791">"Nastavit pravidla pro heslo"</string>
<string name="policydesc_limitPassword" msgid="3252114203919510394">"Řídit délku hesel pro odemčení obrazovky a povolené znaky."</string>
<string name="policylab_watchLogin" msgid="914130646942199503">"Sledovat pokusy o odemčení obrazovky"</string>
<string name="policydesc_watchLogin" product="tablet" msgid="3215729294215070072">"Sledovat počet nesprávných hesel zadaných při odemykání obrazovky a uzamknout tablet nebo vymazat z tabletu všechna data, pokud bylo zadáno příliš mnoho nesprávných hesel."</string>
<string name="policydesc_watchLogin" product="default" msgid="5712323091846761073">"Sledovat počet nesprávných hesel zadaných při odemykání obrazovky a uzamknout telefon nebo vymazat z telefonu všechna data, pokud bylo zadáno příliš mnoho nesprávných hesel."</string>
<string name="policylab_resetPassword" msgid="2620077191242688955">"Změnit heslo pro odemknutí obrazovky"</string>
<string name="policydesc_resetPassword" msgid="605963962301904458">"Změnit heslo pro odemknutí obrazovky."</string>
<string name="policylab_forceLock" msgid="2274085384704248431">"Uzamknout obrazovku"</string>
<string name="policydesc_forceLock" msgid="1141797588403827138">"Řídit, jak a kdy se obrazovka uzamkne."</string>
<string name="policylab_wipeData" msgid="3910545446758639713">"Vymazat všechna data"</string>
<string name="policydesc_wipeData" product="tablet" msgid="4306184096067756876">"Bez upozornění smazat všechna data tabletu obnovením továrních dat."</string>
<string name="policydesc_wipeData" product="default" msgid="5096895604574188391">"Bez upozornění smazat všechna data telefonu obnovením továrních dat."</string>
<string name="policylab_setGlobalProxy" msgid="2784828293747791446">"Nastavit globální proxy server zařízení"</string>
<string name="policydesc_setGlobalProxy" msgid="6387497466660154931">"Vyberte globální proxy server, který se bude používat, když jsou zásady aktivní. Aktuální globální proxy server nastavuje pouze první správce zařízení."</string>
<string name="policylab_expirePassword" msgid="885279151847254056">"Nastavit vypršení hesla zámku"</string>
<string name="policydesc_expirePassword" msgid="1729725226314691591">"Určuje, jak často je třeba měnit heslo pro uzamčení obrazovky."</string>
<string name="policylab_encryptedStorage" msgid="8901326199909132915">"Nastavit šifrování úložiště"</string>
<string name="policydesc_encryptedStorage" msgid="2637732115325316992">"Požadovat šifrování uložených dat aplikací."</string>
<string name="policylab_disableCamera" msgid="6395301023152297826">"Vypnout fotoaparáty"</string>
<string name="policydesc_disableCamera" msgid="2306349042834754597">"Zakázat používání všech fotoaparátů zařízení."</string>
<string name="policylab_disableKeyguardFeatures" msgid="266329104542638802">"Zakázat funkce v zámku zařízení"</string>
<string name="policydesc_disableKeyguardFeatures" msgid="3467082272186534614">"Zabránit používání některých funkcí v zámku zařízení."</string>
<string-array name="phoneTypes">
<item msgid="8901098336658710359">"Domů"</item>
<item msgid="869923650527136615">"Mobil"</item>
<item msgid="7897544654242874543">"Práce"</item>
<item msgid="1103601433382158155">"Pracovní fax"</item>
<item msgid="1735177144948329370">"Fax domů"</item>
<item msgid="603878674477207394">"Pager"</item>
<item msgid="1650824275177931637">"Ostatní"</item>
<item msgid="9192514806975898961">"Vlastní"</item>
</string-array>
<string-array name="emailAddressTypes">
<item msgid="8073994352956129127">"Domů"</item>
<item msgid="7084237356602625604">"Práce"</item>
<item msgid="1112044410659011023">"(další)"</item>
<item msgid="2374913952870110618">"Vlastní"</item>
</string-array>
<string-array name="postalAddressTypes">
<item msgid="6880257626740047286">"Domů"</item>
<item msgid="5629153956045109251">"Práce"</item>
<item msgid="4966604264500343469">"Ostatní"</item>
<item msgid="4932682847595299369">"Vlastní"</item>
</string-array>
<string-array name="imAddressTypes">
<item msgid="1738585194601476694">"Domů"</item>
<item msgid="1359644565647383708">"Práce"</item>
<item msgid="7868549401053615677">"Ostatní"</item>
<item msgid="3145118944639869809">"Vlastní"</item>
</string-array>
<string-array name="organizationTypes">
<item msgid="7546335612189115615">"Práce"</item>
<item msgid="4378074129049520373">"Ostatní"</item>
<item msgid="3455047468583965104">"Vlastní"</item>
</string-array>
<string-array name="imProtocols">
<item msgid="8595261363518459565">"AIM"</item>
<item msgid="7390473628275490700">"Windows Live"</item>
<item msgid="7882877134931458217">"Yahoo!"</item>
<item msgid="5035376313200585242">"Skype"</item>
<item msgid="7532363178459444943">"QQ"</item>
<item msgid="3713441034299660749">"Google Talk"</item>
<item msgid="2506857312718630823">"ICQ"</item>
<item msgid="1648797903785279353">"Jabber"</item>
</string-array>
<string name="phoneTypeCustom" msgid="1644738059053355820">"Vlastní"</string>
<string name="phoneTypeHome" msgid="2570923463033985887">"Domů"</string>
<string name="phoneTypeMobile" msgid="6501463557754751037">"Mobil"</string>
<string name="phoneTypeWork" msgid="8863939667059911633">"Práce"</string>
<string name="phoneTypeFaxWork" msgid="3517792160008890912">"Pracovní fax"</string>
<string name="phoneTypeFaxHome" msgid="2067265972322971467">"Domácí fax"</string>
<string name="phoneTypePager" msgid="7582359955394921732">"Pager"</string>
<string name="phoneTypeOther" msgid="1544425847868765990">"Jiné"</string>
<string name="phoneTypeCallback" msgid="2712175203065678206">"Zpětné volání"</string>
<string name="phoneTypeCar" msgid="8738360689616716982">"Auto"</string>
<string name="phoneTypeCompanyMain" msgid="540434356461478916">"Firma (hlavní)"</string>
<string name="phoneTypeIsdn" msgid="8022453193171370337">"ISDN"</string>
<string name="phoneTypeMain" msgid="6766137010628326916">"Hlavní"</string>
<string name="phoneTypeOtherFax" msgid="8587657145072446565">"Jiný fax"</string>
<string name="phoneTypeRadio" msgid="4093738079908667513">"Radiotelefon"</string>
<string name="phoneTypeTelex" msgid="3367879952476250512">"Telex"</string>
<string name="phoneTypeTtyTdd" msgid="8606514378585000044">"Telefon pro sluchově postižené (TTY/TDD)"</string>
<string name="phoneTypeWorkMobile" msgid="1311426989184065709">"Pracovní mobil"</string>
<string name="phoneTypeWorkPager" msgid="649938731231157056">"Pracovní pager"</string>
<string name="phoneTypeAssistant" msgid="5596772636128562884">"Asistent"</string>
<string name="phoneTypeMms" msgid="7254492275502768992">"MMS"</string>
<string name="eventTypeCustom" msgid="7837586198458073404">"Vlastní"</string>
<string name="eventTypeBirthday" msgid="2813379844211390740">"Narozeniny"</string>
<string name="eventTypeAnniversary" msgid="3876779744518284000">"Výročí"</string>
<string name="eventTypeOther" msgid="7388178939010143077">"Ostatní"</string>
<string name="emailTypeCustom" msgid="8525960257804213846">"Vlastní"</string>
<string name="emailTypeHome" msgid="449227236140433919">"Domů"</string>
<string name="emailTypeWork" msgid="3548058059601149973">"Práce"</string>
<string name="emailTypeOther" msgid="2923008695272639549">"Jiné"</string>
<string name="emailTypeMobile" msgid="119919005321166205">"Mobil"</string>
<string name="postalTypeCustom" msgid="8903206903060479902">"Vlastní"</string>
<string name="postalTypeHome" msgid="8165756977184483097">"Domů"</string>
<string name="postalTypeWork" msgid="5268172772387694495">"Práce"</string>
<string name="postalTypeOther" msgid="2726111966623584341">"Jiné"</string>
<string name="imTypeCustom" msgid="2074028755527826046">"Vlastní"</string>
<string name="imTypeHome" msgid="6241181032954263892">"Domů"</string>
<string name="imTypeWork" msgid="1371489290242433090">"Práce"</string>
<string name="imTypeOther" msgid="5377007495735915478">"Jiné"</string>
<string name="imProtocolCustom" msgid="6919453836618749992">"Vlastní"</string>
<string name="imProtocolAim" msgid="7050360612368383417">"AIM"</string>
<string name="imProtocolMsn" msgid="144556545420769442">"Windows Live"</string>
<string name="imProtocolYahoo" msgid="8271439408469021273">"Yahoo"</string>
<string name="imProtocolSkype" msgid="9019296744622832951">"Skype"</string>
<string name="imProtocolQq" msgid="8887484379494111884">"QQ"</string>
<string name="imProtocolGoogleTalk" msgid="493902321140277304">"Hangouts"</string>
<string name="imProtocolIcq" msgid="1574870433606517315">"ICQ"</string>
<string name="imProtocolJabber" msgid="2279917630875771722">"Jabber"</string>
<string name="imProtocolNetMeeting" msgid="8287625655986827971">"NetMeeting"</string>
<string name="orgTypeWork" msgid="29268870505363872">"Práce"</string>
<string name="orgTypeOther" msgid="3951781131570124082">"Jiné"</string>
<string name="orgTypeCustom" msgid="225523415372088322">"Vlastní"</string>
<string name="relationTypeCustom" msgid="3542403679827297300">"Vlastní"</string>
<string name="relationTypeAssistant" msgid="6274334825195379076">"Asistent"</string>
<string name="relationTypeBrother" msgid="8757913506784067713">"Bratr"</string>
<string name="relationTypeChild" msgid="1890746277276881626">"Dítě"</string>
<string name="relationTypeDomesticPartner" msgid="6904807112121122133">"Druh/družka"</string>
<string name="relationTypeFather" msgid="5228034687082050725">"Otec"</string>
<string name="relationTypeFriend" msgid="7313106762483391262">"Známý"</string>
<string name="relationTypeManager" msgid="6365677861610137895">"Vedoucí"</string>
<string name="relationTypeMother" msgid="4578571352962758304">"Matka"</string>
<string name="relationTypeParent" msgid="4755635567562925226">"Rodič"</string>
<string name="relationTypePartner" msgid="7266490285120262781">"Partner"</string>
<string name="relationTypeReferredBy" msgid="101573059844135524">"Doporučující osoba"</string>
<string name="relationTypeRelative" msgid="1799819930085610271">"Příbuzný"</string>
<string name="relationTypeSister" msgid="1735983554479076481">"Sestra"</string>
<string name="relationTypeSpouse" msgid="394136939428698117">"Manžel(ka)"</string>
<string name="sipAddressTypeCustom" msgid="2473580593111590945">"Vlastní"</string>
<string name="sipAddressTypeHome" msgid="6093598181069359295">"Domů"</string>
<string name="sipAddressTypeWork" msgid="6920725730797099047">"Práce"</string>
<string name="sipAddressTypeOther" msgid="4408436162950119849">"Jiné"</string>
<string name="quick_contacts_not_available" msgid="746098007828579688">"Nebyla nalezena žádná aplikace, pomocí které by tento kontakt bylo možné zobrazit."</string>
<string name="keyguard_password_enter_pin_code" msgid="3037685796058495017">"Zadejte kód PIN"</string>
<string name="keyguard_password_enter_puk_code" msgid="4800725266925845333">"Zadejte kód PUK a nový kód PIN."</string>
<string name="keyguard_password_enter_puk_prompt" msgid="1341112146710087048">"Kód PUK"</string>
<string name="keyguard_password_enter_pin_prompt" msgid="8027680321614196258">"Nový kód PIN"</string>
<string name="keyguard_password_entry_touch_hint" msgid="7858547464982981384"><font size="17">"Dotykem zadáte heslo"</font></string>
<string name="keyguard_password_enter_password_code" msgid="1054721668279049780">"Zadejte heslo pro odemknutí"</string>
<string name="keyguard_password_enter_pin_password_code" msgid="6391755146112503443">"Zadejte kód PIN pro odemknutí"</string>
<string name="keyguard_password_wrong_pin_code" msgid="2422225591006134936">"Nesprávný kód PIN."</string>
<string name="keyguard_label_text" msgid="861796461028298424">"Chcete-li telefon odemknout, stiskněte Menu a poté 0."</string>
<string name="emergency_call_dialog_number_for_display" msgid="696192103195090970">"Číslo tísňové linky"</string>
<string name="lockscreen_carrier_default" msgid="8963839242565653192">"Žádný signál"</string>
<string name="lockscreen_screen_locked" msgid="7288443074806832904">"Obrazovka uzamčena."</string>
<string name="lockscreen_instructions_when_pattern_enabled" msgid="46154051614126049">"Chcete-li odemknout telefon nebo provést tísňové volání, stiskněte Menu."</string>
<string name="lockscreen_instructions_when_pattern_disabled" msgid="686260028797158364">"Telefon odemknete stisknutím tlačítka Menu."</string>
<string name="lockscreen_pattern_instructions" msgid="7478703254964810302">"Odblokujte pomocí gesta"</string>
<string name="lockscreen_emergency_call" msgid="5347633784401285225">"Tísňové volání"</string>
<string name="lockscreen_return_to_call" msgid="5244259785500040021">"Zavolat zpět"</string>
<string name="lockscreen_pattern_correct" msgid="9039008650362261237">"Správně!"</string>
<string name="lockscreen_pattern_wrong" msgid="4317955014948108794">"Zkusit znovu"</string>
<string name="lockscreen_password_wrong" msgid="5737815393253165301">"Zkusit znovu"</string>
<string name="faceunlock_multiple_failures" msgid="754137583022792429">"Překročili jste maximální povolený počet pokusů o odemknutí obličejem."</string>
<string name="lockscreen_plugged_in" msgid="8057762828355572315">"Nabíjení - <xliff:g id="NUMBER">%d</xliff:g> <xliff:g id="PERCENT">%%</xliff:g>"</string>
<string name="lockscreen_charged" msgid="321635745684060624">"Nabito"</string>
<string name="lockscreen_battery_short" msgid="4477264849386850266">"<xliff:g id="NUMBER">%d</xliff:g> <xliff:g id="PERCENT">%%</xliff:g>"</string>
<string name="lockscreen_low_battery" msgid="1482873981919249740">"Připojte dobíjecí zařízení."</string>
<string name="lockscreen_missing_sim_message_short" msgid="5099439277819215399">"Není vložena SIM karta"</string>
<string name="lockscreen_missing_sim_message" product="tablet" msgid="151659196095791474">"V tabletu není SIM karta."</string>
<string name="lockscreen_missing_sim_message" product="default" msgid="2186920585695169078">"V telefonu není žádná SIM karta."</string>
<string name="lockscreen_missing_sim_instructions" msgid="5372787138023272615">"Vložte SIM kartu."</string>
<string name="lockscreen_missing_sim_instructions_long" msgid="3526573099019319472">"SIM karta chybí nebo je nečitelná. Vložte SIM kartu."</string>
<string name="lockscreen_permanent_disabled_sim_message_short" msgid="5096149665138916184">"Nepoužitelná karta SIM."</string>
<string name="lockscreen_permanent_disabled_sim_instructions" msgid="910904643433151371">"Vaše SIM karta byla natrvalo zablokována.\n Požádejte svého poskytovatele bezdrátových služeb o další SIM kartu."</string>
<string name="lockscreen_transport_prev_description" msgid="201594905152746886">"Tlačítko Předchozí stopa"</string>
<string name="lockscreen_transport_next_description" msgid="6089297650481292363">"Tlačítko Další stopa"</string>
<string name="lockscreen_transport_pause_description" msgid="7659088786780128001">"Tlačítko Pozastavit"</string>
<string name="lockscreen_transport_play_description" msgid="5888422938351019426">"Tlačítko Přehrát"</string>
<string name="lockscreen_transport_stop_description" msgid="4562318378766987601">"Tlačítko Zastavit"</string>
<string name="emergency_calls_only" msgid="6733978304386365407">"Pouze tísňová volání"</string>
<string name="lockscreen_network_locked_message" msgid="143389224986028501">"Síť je blokována"</string>
<string name="lockscreen_sim_puk_locked_message" msgid="7441797339976230">"SIM karta je zablokována pomocí kódu PUK."</string>
<string name="lockscreen_sim_puk_locked_instructions" msgid="8127916255245181063">"Další informace naleznete v uživatelské příručce; nebo kontaktujte zákaznickou podporu."</string>
<string name="lockscreen_sim_locked_message" msgid="8066660129206001039">"SIM karta je zablokována."</string>
<string name="lockscreen_sim_unlock_progress_dialog_message" msgid="595323214052881264">"Odblokování SIM karty..."</string>
<string name="lockscreen_too_many_failed_attempts_dialog_message" msgid="6481623830344107222">"Již <xliff:g id="NUMBER_0">%d</xliff:g>krát jste použili nesprávné bezpečnostní gesto. \n\nZkuste to znovu za <xliff:g id="NUMBER_1">%d</xliff:g> s."</string>
<string name="lockscreen_too_many_failed_password_attempts_dialog_message" msgid="2725973286239344555">"Již <xliff:g id="NUMBER_0">%d</xliff:g>krát jste nesprávně zadali heslo. \n\nZkuste to znovu za <xliff:g id="NUMBER_1">%d</xliff:g> s."</string>
<string name="lockscreen_too_many_failed_pin_attempts_dialog_message" msgid="6216672706545696955">"Již <xliff:g id="NUMBER_0">%d</xliff:g>krát jste nesprávně zadali kód PIN. \n\nZkuste to znovu za <xliff:g id="NUMBER_1">%d</xliff:g> s."</string>
<string name="lockscreen_failed_attempts_almost_glogin" product="tablet" msgid="9191611984625460820">"Již <xliff:g id="NUMBER_0">%d</xliff:g>krát jste nesprávně nakreslili své heslo odemknutí. Po dalších neúspěšných pokusech (<xliff:g id="NUMBER_1">%d</xliff:g>) budete požádáni o odemčení tabletu pomocí přihlášení Google.\n\n Zkuste to znovu za <xliff:g id="NUMBER_2">%d</xliff:g> s."</string>
<string name="lockscreen_failed_attempts_almost_glogin" product="default" msgid="2590227559763762751">"Již <xliff:g id="NUMBER_0">%d</xliff:g>krát jste nesprávně nakreslili své heslo odemknutí. Po dalších neúspěšných pokusech (<xliff:g id="NUMBER_1">%d</xliff:g>) budete požádáni o odemčení telefonu pomocí přihlášení Google.\n\n Zkuste to znovu za <xliff:g id="NUMBER_2">%d</xliff:g> s."</string>
<string name="lockscreen_failed_attempts_almost_at_wipe" product="tablet" msgid="6128106399745755604">"Tablet jste se pokusili nesprávným způsobem odemknout <xliff:g id="NUMBER_0">%d</xliff:g>krát. Po <xliff:g id="NUMBER_1">%d</xliff:g> dalších neúspěšných pokusech se v tabletu obnoví tovární nastavení a veškerá uživatelská data budou ztracena."</string>
<string name="lockscreen_failed_attempts_almost_at_wipe" product="default" msgid="8603565142156826565">"Telefon jste se pokusili nesprávným způsobem odemknout <xliff:g id="NUMBER_0">%d</xliff:g>krát. Po <xliff:g id="NUMBER_1">%d</xliff:g> dalších neúspěšných pokusech se v telefonu obnoví tovární nastavení a veškerá uživatelská data budou ztracena."</string>
<string name="lockscreen_failed_attempts_now_wiping" product="tablet" msgid="280873516493934365">"Tablet jste se pokusili nesprávným způsobem odemknout <xliff:g id="NUMBER">%d</xliff:g>krát. V tabletu se nyní obnoví výchozí tovární nastavení."</string>
<string name="lockscreen_failed_attempts_now_wiping" product="default" msgid="3025504721764922246">"Telefon jste se pokusili nesprávným způsobem odemknout <xliff:g id="NUMBER">%d</xliff:g>krát. V telefonu se nyní obnoví výchozí tovární nastavení."</string>
<string name="lockscreen_too_many_failed_attempts_countdown" msgid="6251480343394389665">"Sekundy zbývající do dalšího pokusu: <xliff:g id="NUMBER">%d</xliff:g>."</string>
<string name="lockscreen_forgot_pattern_button_text" msgid="2626999449610695930">"Zapomněli jste gesto?"</string>
<string name="lockscreen_glogin_forgot_pattern" msgid="2588521501166032747">"Odemčení účtu"</string>
<string name="lockscreen_glogin_too_many_attempts" msgid="2751368605287288808">"Příliš mnoho pokusů o nakreslení gesta"</string>
<string name="lockscreen_glogin_instructions" msgid="3931816256100707784">"Chcete-li telefon odemknout, přihlaste se pomocí svého účtu Google."</string>
<string name="lockscreen_glogin_username_hint" msgid="8846881424106484447">"Uživatelské jméno (e-mail)"</string>
<string name="lockscreen_glogin_password_hint" msgid="5958028383954738528">"Heslo"</string>
<string name="lockscreen_glogin_submit_button" msgid="7130893694795786300">"Přihlásit se"</string>
<string name="lockscreen_glogin_invalid_input" msgid="1364051473347485908">"Neplatné uživatelské jméno nebo heslo."</string>
<string name="lockscreen_glogin_account_recovery_hint" msgid="1696924763690379073">"Zapomněli jste uživatelské jméno nebo heslo?\nPřejděte na stránku "<b>"google.com/accounts/recovery"</b>"."</string>
<string name="lockscreen_glogin_checking_password" msgid="7114627351286933867">"Kontrola..."</string>
<string name="lockscreen_unlock_label" msgid="737440483220667054">"Odemknout"</string>
<string name="lockscreen_sound_on_label" msgid="9068877576513425970">"Zapnout zvuk"</string>
<string name="lockscreen_sound_off_label" msgid="996822825154319026">"Vypnout zvuk"</string>
<string name="lockscreen_access_pattern_start" msgid="3941045502933142847">"Bezpečnostní gesto zahájeno"</string>
<string name="lockscreen_access_pattern_cleared" msgid="5583479721001639579">"Bezpečnostní gesto vymazáno"</string>
<string name="lockscreen_access_pattern_cell_added" msgid="6756031208359292487">"Buňka přidána"</string>
<string name="lockscreen_access_pattern_detected" msgid="4988730895554057058">"Bezpečnostní gesto dokončeno"</string>
<string name="keyguard_accessibility_widget_changed" msgid="5678624624681400191">"%1$s. Widget %2$d z %3$d."</string>
<string name="keyguard_accessibility_add_widget" msgid="8273277058724924654">"Přidat widget"</string>
<string name="keyguard_accessibility_widget_empty_slot" msgid="1281505703307930757">"Prázdné"</string>
<string name="keyguard_accessibility_unlock_area_expanded" msgid="2278106022311170299">"Oblast odemknutí byla rozšířena."</string>
<string name="keyguard_accessibility_unlock_area_collapsed" msgid="6366992066936076396">"Oblast odemknutí byla sbalena."</string>
<string name="keyguard_accessibility_widget" msgid="6527131039741808240">"Widget <xliff:g id="WIDGET_INDEX">%1$s</xliff:g>"</string>
<string name="keyguard_accessibility_user_selector" msgid="1226798370913698896">"Výběr uživatele"</string>
<string name="keyguard_accessibility_status" msgid="8008264603935930611">"Stav"</string>
<string name="keyguard_accessibility_camera" msgid="8904231194181114603">"Fotoaparát"</string>
<string name="keygaurd_accessibility_media_controls" msgid="262209654292161806">"Ovládání médií"</string>
<string name="keyguard_accessibility_widget_reorder_start" msgid="8736853615588828197">"Přeuspořádání widgetů bylo zahájeno."</string>
<string name="keyguard_accessibility_widget_reorder_end" msgid="7170190950870468320">"Přeuspořádání widgetů bylo dokončeno."</string>
<string name="keyguard_accessibility_widget_deleted" msgid="4426204263929224434">"Widget <xliff:g id="WIDGET_INDEX">%1$s</xliff:g> byl smazán."</string>
<string name="keyguard_accessibility_expand_lock_area" msgid="519859720934178024">"Rozšířit oblast odemknutí"</string>
<string name="keyguard_accessibility_slide_unlock" msgid="2959928478764697254">"Odemknutí přejetím prstem."</string>
<string name="keyguard_accessibility_pattern_unlock" msgid="1490840706075246612">"Odemknutí gestem."</string>
<string name="keyguard_accessibility_face_unlock" msgid="4817282543351718535">"Odemknutí obličejem."</string>
<string name="keyguard_accessibility_pin_unlock" msgid="2469687111784035046">"Odemknutí kódem PIN."</string>
<string name="keyguard_accessibility_password_unlock" msgid="7675777623912155089">"Odemknutí heslem."</string>
<string name="keyguard_accessibility_pattern_area" msgid="7679891324509597904">"Oblast pro zadání bezpečnostního gesta."</string>
<string name="keyguard_accessibility_slide_area" msgid="6736064494019979544">"Oblast pro přejetí prstem."</string>
<string name="password_keyboard_label_symbol_key" msgid="992280756256536042">"?123"</string>
<string name="password_keyboard_label_alpha_key" msgid="8001096175167485649">"ABC"</string>
<string name="password_keyboard_label_alt_key" msgid="1284820942620288678">"Alt"</string>
<string name="granularity_label_character" msgid="7336470535385009523">"znak"</string>
<string name="granularity_label_word" msgid="7075570328374918660">"slovo"</string>
<string name="granularity_label_link" msgid="5815508880782488267">"odkaz"</string>
<string name="granularity_label_line" msgid="5764267235026120888">"řádek"</string>
<string name="hour_ampm" msgid="4584338083529355982">"<xliff:g id="HOUR">%-l</xliff:g> <xliff:g id="AMPM">%P</xliff:g>"</string>
<string name="hour_cap_ampm" msgid="2083465992940444366">"<xliff:g id="HOUR">%-l</xliff:g> <xliff:g id="AMPM">%p</xliff:g>"</string>
<string name="factorytest_failed" msgid="5410270329114212041">"Test továrního nastavení se nezdařil"</string>
<string name="factorytest_not_system" msgid="4435201656767276723">"Test FACTORY_TEST lze provést pouze u balíčků nainstalovaných ve složce /system/app."</string>
<string name="factorytest_no_action" msgid="872991874799998561">"Nebyl nalezen žádný balíček umožňující test FACTORY_TEST."</string>
<string name="factorytest_reboot" msgid="6320168203050791643">"Restartovat"</string>
<string name="js_dialog_title" msgid="1987483977834603872">"Stránka <xliff:g id="TITLE">%s</xliff:g> uvádí:"</string>
<string name="js_dialog_title_default" msgid="6961903213729667573">"JavaScript"</string>
<string name="js_dialog_before_unload_title" msgid="2619376555525116593">"Potvrďte přechod"</string>
<string name="js_dialog_before_unload_positive_button" msgid="3112752010600484130">"Opustit stránku"</string>
<string name="js_dialog_before_unload_negative_button" msgid="5614861293026099715">"Zůstat na této stránce"</string>
<string name="js_dialog_before_unload" msgid="3468816357095378590">"<xliff:g id="MESSAGE">%s</xliff:g>\n\nOpravdu tuto stránku chcete opustit?"</string>
<string name="save_password_label" msgid="6860261758665825069">"Potvrdit"</string>
<string name="double_tap_toast" msgid="4595046515400268881">"Tip: Dvojitým klepnutím můžete zobrazení přiblížit nebo oddálit."</string>
<string name="autofill_this_form" msgid="4616758841157816676">"Aut.vyp."</string>
<string name="setup_autofill" msgid="7103495070180590814">"Nastav aut. vyp."</string>
<string name="autofill_address_name_separator" msgid="6350145154779706772">" "</string>
<string name="autofill_address_summary_name_format" msgid="3268041054899214945">"$1$2$3"</string>
<string name="autofill_address_summary_separator" msgid="7483307893170324129">", "</string>
<string name="autofill_address_summary_format" msgid="4874459455786827344">"$1$2$3"</string>
<string name="autofill_province" msgid="2231806553863422300">"Provincie"</string>
<string name="autofill_postal_code" msgid="4696430407689377108">"PSČ"</string>
<string name="autofill_state" msgid="6988894195520044613">"Stát"</string>
<string name="autofill_zip_code" msgid="8697544592627322946">"PSČ"</string>
<string name="autofill_county" msgid="237073771020362891">"Okres"</string>
<string name="autofill_island" msgid="4020100875984667025">"Ostrov"</string>
<string name="autofill_district" msgid="8400735073392267672">"Okres"</string>
<string name="autofill_department" msgid="5343279462564453309">"Department"</string>
<string name="autofill_prefecture" msgid="2028499485065800419">"Prefektura"</string>
<string name="autofill_parish" msgid="8202206105468820057">"Farnost"</string>
<string name="autofill_area" msgid="3547409050889952423">"Oblast"</string>
<string name="autofill_emirate" msgid="2893880978835698818">"Emirát"</string>
<string name="permlab_readHistoryBookmarks" msgid="3775265775405106983">"čtení webových záložek a historie"</string>
<string name="permdesc_readHistoryBookmarks" msgid="8462378226600439658">"Umožňuje aplikaci číst historii všech adres URL navštívených v Prohlížeči a všechny záložky v Prohlížeči. Poznámka: Pro prohlížeče třetí strany a jiné aplikace umožňující procházení webu toto oprávnění platit nemusí."</string>
<string name="permlab_writeHistoryBookmarks" msgid="3714785165273314490">"psaní webových záložek a historie"</string>
<string name="permdesc_writeHistoryBookmarks" product="tablet" msgid="6825527469145760922">"Umožňuje aplikaci upravit historii prohlížeče nebo záložky uložené v tabletu. Aplikace s tímto oprávněním může vymazat či pozměnit data prohlížeče. Poznámka: Pro prohlížeče třetí strany a jiné aplikace umožňující procházení webu toto oprávnění platit nemusí."</string>
<string name="permdesc_writeHistoryBookmarks" product="default" msgid="8497389531014185509">"Umožňuje aplikaci upravit historii prohlížeče nebo záložky uložené v telefonu. Aplikace s tímto oprávněním může vymazat či pozměnit data prohlížeče. Poznámka: Pro prohlížeče třetí strany a jiné aplikace umožňující procházení webu toto oprávnění platit nemusí."</string>
<string name="permlab_setAlarm" msgid="1379294556362091814">"nastavení budíku"</string>
<string name="permdesc_setAlarm" msgid="316392039157473848">"Umožňuje aplikaci nastavit budík v nainstalované aplikaci budík. Některé aplikace budík tuto funkci nemusí obsahovat."</string>
<string name="permlab_addVoicemail" msgid="5525660026090959044">"přidat hlasovou zprávu"</string>
<string name="permdesc_addVoicemail" msgid="6604508651428252437">"Umožňuje aplikaci přidávat zprávy do hlasové schránky."</string>
<string name="permlab_writeGeolocationPermissions" msgid="5962224158955273932">"změna oprávnění prohlížeče poskytovat informace o zeměpisné poloze"</string>
<string name="permdesc_writeGeolocationPermissions" msgid="1083743234522638747">"Umožňuje aplikaci upravit oprávnění funkce geolokace v prohlížeči. Škodlivé aplikace toho mohou využít k odeslání údajů o poloze na libovolné webové stránky."</string>
<string name="permlab_packageVerificationAgent" msgid="5568139100645829117">"ověřit balíčky"</string>
<string name="permdesc_packageVerificationAgent" msgid="8437590190990843381">"Umožňuje aplikaci ověřit, zda balíček lze nainstalovat."</string>
<string name="permlab_bindPackageVerifier" msgid="4187786793360326654">"navázat na ověřovatele balíčků"</string>
<string name="permdesc_bindPackageVerifier" msgid="3180741773233862126">"Umožňuje držiteli podávat žádosti o ověření balíčků. Běžné aplikace by toto oprávnění neměly nikdy požadovat."</string>
<string name="permlab_serialPort" msgid="546083327654631076">"přístup k sériovým portům"</string>
<string name="permdesc_serialPort" msgid="2991639985224598193">"Umožňuje držiteli přístup k sériovým portům pomocí rozhraní SerialManager API."</string>
<string name="permlab_accessContentProvidersExternally" msgid="5077774297943409285">"externí přístup k poskytovatelům obsahu"</string>
<string name="permdesc_accessContentProvidersExternally" msgid="4544346486697853685">"Umožňuje držiteli získat z příkazového řádku přístup k poskytovatelům obsahu. Běžné aplikace by toto oprávnění neměly nikdy požadovat."</string>
<string name="permlab_updateLock" msgid="3527558366616680889">"varovat před automatickou aktualizací"</string>
<string name="permdesc_updateLock" msgid="1655625832166778492">"Umožňuje držiteli navrhnout systému informace o vhodné době pro upgrade zařízení neinteraktivním restartováním."</string>
<string name="save_password_message" msgid="767344687139195790">"Chcete, aby si prohlížeč zapamatoval toto heslo?"</string>
<string name="save_password_notnow" msgid="6389675316706699758">"Nyní ne"</string>
<string name="save_password_remember" msgid="6491879678996749466">"Zapamatovat"</string>
<string name="save_password_never" msgid="8274330296785855105">"Nikdy"</string>
<string name="open_permission_deny" msgid="7374036708316629800">"Nemáte povolení otevřít tuto stránku."</string>
<string name="text_copied" msgid="4985729524670131385">"Text byl zkopírován do schránky."</string>
<string name="more_item_label" msgid="4650918923083320495">"Více"</string>
<string name="prepend_shortcut_label" msgid="2572214461676015642">"Menu+"</string>
<string name="menu_space_shortcut_label" msgid="2410328639272162537">"mezerník"</string>
<string name="menu_enter_shortcut_label" msgid="2743362785111309668">"enter"</string>
<string name="menu_delete_shortcut_label" msgid="3658178007202748164">"smazat"</string>
<string name="search_go" msgid="8298016669822141719">"Hledat"</string>
<string name="searchview_description_search" msgid="6749826639098512120">"Vyhledávat"</string>
<string name="searchview_description_query" msgid="5911778593125355124">"Vyhledávací dotaz"</string>
<string name="searchview_description_clear" msgid="1330281990951833033">"Smazat dotaz"</string>
<string name="searchview_description_submit" msgid="2688450133297983542">"Odeslat dotaz"</string>
<string name="searchview_description_voice" msgid="2453203695674994440">"Hlasové vyhledávání"</string>
<string name="enable_explore_by_touch_warning_title" msgid="7460694070309730149">"Povolit funkci Prozkoumání dotykem?"</string>
<string name="enable_explore_by_touch_warning_message" product="tablet" msgid="8655887539089910577">"Služba <xliff:g id="ACCESSIBILITY_SERVICE_NAME">%1$s</xliff:g> požaduje povolení funkce Prozkoumání dotykem. Pokud je funkce Prozkoumání dotykem zapnuta, můžete slyšet nebo vidět popisy objektů pod vaším prstem nebo ovládat tablet gesty."</string>
<string name="enable_explore_by_touch_warning_message" product="default" msgid="2708199672852373195">"Služba <xliff:g id="ACCESSIBILITY_SERVICE_NAME">%1$s</xliff:g> požaduje povolení funkce Prozkoumání dotykem. Pokud je funkce Prozkoumání dotykem zapnuta, můžete slyšet nebo vidět popisy objektů pod vaším prstem nebo ovládat telefon gesty."</string>
<string name="oneMonthDurationPast" msgid="7396384508953779925">"před 1 měsícem"</string>
<string name="beforeOneMonthDurationPast" msgid="909134546836499826">"Déle než před 1 měsícem"</string>
<plurals name="num_seconds_ago">
<item quantity="one" msgid="4869870056547896011">"před 1 sekundou"</item>
<item quantity="other" msgid="3903706804349556379">"před <xliff:g id="COUNT">%d</xliff:g> s"</item>
</plurals>
<plurals name="num_minutes_ago">
<item quantity="one" msgid="3306787433088810191">"před 1 min"</item>
<item quantity="other" msgid="2176942008915455116">"před <xliff:g id="COUNT">%d</xliff:g> min"</item>
</plurals>
<plurals name="num_hours_ago">
<item quantity="one" msgid="9150797944610821849">"před 1 h"</item>
<item quantity="other" msgid="2467273239587587569">"před <xliff:g id="COUNT">%d</xliff:g> h"</item>
</plurals>
<plurals name="last_num_days">
<item quantity="other" msgid="3069992808164318268">"Posledních <xliff:g id="COUNT">%d</xliff:g> dnů"</item>
</plurals>
<string name="last_month" msgid="3959346739979055432">"Poslední měsíc"</string>
<string name="older" msgid="5211975022815554840">"Starší"</string>
<plurals name="num_days_ago">
<item quantity="one" msgid="861358534398115820">"včera"</item>
<item quantity="other" msgid="2479586466153314633">"před <xliff:g id="COUNT">%d</xliff:g> dny"</item>
</plurals>
<plurals name="in_num_seconds">
<item quantity="one" msgid="2729745560954905102">"za 1 sekundu"</item>
<item quantity="other" msgid="1241926116443974687">"za <xliff:g id="COUNT">%d</xliff:g> s"</item>
</plurals>
<plurals name="in_num_minutes">
<item quantity="one" msgid="8793095251325200395">"za 1 minutu"</item>
<item quantity="other" msgid="3330713936399448749">"za <xliff:g id="COUNT">%d</xliff:g> min"</item>
</plurals>
<plurals name="in_num_hours">
<item quantity="one" msgid="7164353342477769999">"za 1 hodinu"</item>
<item quantity="other" msgid="547290677353727389">"za <xliff:g id="COUNT">%d</xliff:g> hod."</item>
</plurals>
<plurals name="in_num_days">
<item quantity="one" msgid="5413088743009839518">"zítra"</item>
<item quantity="other" msgid="5109449375100953247">"za <xliff:g id="COUNT">%d</xliff:g> dny"</item>
</plurals>
<plurals name="abbrev_num_seconds_ago">
<item quantity="one" msgid="1849036840200069118">"před 1 s"</item>
<item quantity="other" msgid="3699169366650930415">"před <xliff:g id="COUNT">%d</xliff:g> s"</item>
</plurals>
<plurals name="abbrev_num_minutes_ago">
<item quantity="one" msgid="6361490147113871545">"před 1 min"</item>
<item quantity="other" msgid="851164968597150710">"před <xliff:g id="COUNT">%d</xliff:g> min"</item>
</plurals>
<plurals name="abbrev_num_hours_ago">
<item quantity="one" msgid="4796212039724722116">"před 1 h"</item>
<item quantity="other" msgid="6889970745748538901">"před <xliff:g id="COUNT">%d</xliff:g> h"</item>
</plurals>
<plurals name="abbrev_num_days_ago">
<item quantity="one" msgid="8463161711492680309">"včera"</item>
<item quantity="other" msgid="3453342639616481191">"před <xliff:g id="COUNT">%d</xliff:g> dny"</item>
</plurals>
<plurals name="abbrev_in_num_seconds">
<item quantity="one" msgid="5842225370795066299">"za 1 s"</item>
<item quantity="other" msgid="5495880108825805108">"za <xliff:g id="COUNT">%d</xliff:g> s"</item>
</plurals>
<plurals name="abbrev_in_num_minutes">
<item quantity="one" msgid="562786149928284878">"za 1 min"</item>
<item quantity="other" msgid="4216113292706568726">"za <xliff:g id="COUNT">%d</xliff:g> min"</item>
</plurals>
<plurals name="abbrev_in_num_hours">
<item quantity="one" msgid="3274708118124045246">"za 1 hodinu"</item>
<item quantity="other" msgid="3705373766798013406">"za <xliff:g id="COUNT">%d</xliff:g> hod."</item>
</plurals>
<plurals name="abbrev_in_num_days">
<item quantity="one" msgid="2178576254385739855">"zítra"</item>
<item quantity="other" msgid="2973062968038355991">"za <xliff:g id="COUNT">%d</xliff:g> dny"</item>
</plurals>
<string name="preposition_for_date" msgid="9093949757757445117">"dne <xliff:g id="DATE">%s</xliff:g>"</string>
<string name="preposition_for_time" msgid="5506831244263083793">"v <xliff:g id="TIME">%s</xliff:g>"</string>
<string name="preposition_for_year" msgid="5040395640711867177">"roku <xliff:g id="YEAR">%s</xliff:g>"</string>
<string name="day" msgid="8144195776058119424">"den"</string>
<string name="days" msgid="4774547661021344602">"d."</string>
<string name="hour" msgid="2126771916426189481">"hodina"</string>
<string name="hours" msgid="894424005266852993">"hod."</string>
<string name="minute" msgid="9148878657703769868">"min"</string>
<string name="minutes" msgid="5646001005827034509">"min"</string>
<string name="second" msgid="3184235808021478">"s"</string>
<string name="seconds" msgid="3161515347216589235">"s"</string>
<string name="week" msgid="5617961537173061583">"týden"</string>
<string name="weeks" msgid="6509623834583944518">"týd."</string>
<string name="year" msgid="4001118221013892076">"rokem"</string>
<string name="years" msgid="6881577717993213522">"lety"</string>
<plurals name="duration_seconds">
<item quantity="one" msgid="6962015528372969481">"1 sekunda"</item>
<item quantity="other" msgid="1886107766577166786">"<xliff:g id="COUNT">%d</xliff:g> s"</item>
</plurals>
<plurals name="duration_minutes">
<item quantity="one" msgid="4915414002546085617">"1 minuta"</item>
<item quantity="other" msgid="3165187169224908775">"<xliff:g id="COUNT">%d</xliff:g> min"</item>
</plurals>
<plurals name="duration_hours">
<item quantity="one" msgid="8917467491248809972">"1 hodina"</item>
<item quantity="other" msgid="3863962854246773930">"<xliff:g id="COUNT">%d</xliff:g> h"</item>
</plurals>
<string name="VideoView_error_title" msgid="3534509135438353077">"Potíže s videem"</string>
<string name="VideoView_error_text_invalid_progressive_playback" msgid="3186670335938670444">"Toto video nelze přenášet datovým proudem do tohoto zařízení."</string>
<string name="VideoView_error_text_unknown" msgid="3450439155187810085">"Toto video nelze přehrát."</string>
<string name="VideoView_error_button" msgid="2822238215100679592">"OK"</string>
<string name="relative_time" msgid="1818557177829411417">"<xliff:g id="DATE">%1$s</xliff:g>, <xliff:g id="TIME">%2$s</xliff:g>"</string>
<string name="noon" msgid="7245353528818587908">"poledne"</string>
<string name="Noon" msgid="3342127745230013127">"Poledne"</string>
<string name="midnight" msgid="7166259508850457595">"půlnoc"</string>
<string name="Midnight" msgid="5630806906897892201">"Půlnoc"</string>
<string name="elapsed_time_short_format_mm_ss" msgid="4431555943828711473">"<xliff:g id="MINUTES">%1$02d</xliff:g>:<xliff:g id="SECONDS">%2$02d</xliff:g>"</string>
<string name="elapsed_time_short_format_h_mm_ss" msgid="1846071997616654124">"<xliff:g id="HOURS">%1$d</xliff:g>:<xliff:g id="MINUTES">%2$02d</xliff:g>:<xliff:g id="SECONDS">%3$02d</xliff:g>"</string>
<string name="selectAll" msgid="6876518925844129331">"Vybrat vše"</string>
<string name="cut" msgid="3092569408438626261">"Vyjmout"</string>
<string name="copy" msgid="2681946229533511987">"Kopírovat"</string>
<string name="paste" msgid="5629880836805036433">"Vložit"</string>
<string name="replace" msgid="5781686059063148930">"Nahradit•"</string>
<string name="delete" msgid="6098684844021697789">"Smazat"</string>
<string name="copyUrl" msgid="2538211579596067402">"Kopírovat adresu URL"</string>
<string name="selectTextMode" msgid="1018691815143165326">"Vybrat text"</string>
<string name="textSelectionCABTitle" msgid="5236850394370820357">"Výběr textu"</string>
<string name="addToDictionary" msgid="4352161534510057874">"Přidat do slovníku"</string>
<string name="deleteText" msgid="6979668428458199034">"Smazat"</string>
<string name="inputMethod" msgid="1653630062304567879">"Metoda zadávání dat"</string>
<string name="editTextMenuTitle" msgid="4909135564941815494">"Operace s textem"</string>
<string name="low_internal_storage_view_title" msgid="5576272496365684834">"V úložišti je málo místa"</string>
<string name="low_internal_storage_view_text" msgid="6640505817617414371">"Některé systémové funkce nemusí fungovat"</string>
<string name="app_running_notification_title" msgid="8718335121060787914">"Aplikace <xliff:g id="APP_NAME">%1$s</xliff:g> je spuštěna"</string>
<string name="app_running_notification_text" msgid="4653586947747330058">"Klepnutím zobrazíte další informace nebo ukončíte aplikaci."</string>
<string name="ok" msgid="5970060430562524910">"OK"</string>
<string name="cancel" msgid="6442560571259935130">"Zrušit"</string>
<string name="yes" msgid="5362982303337969312">"OK"</string>
<string name="no" msgid="5141531044935541497">"Zrušit"</string>
<string name="dialog_alert_title" msgid="2049658708609043103">"Upozornění"</string>
<string name="loading" msgid="7933681260296021180">"Načítání..."</string>
<string name="capital_on" msgid="1544682755514494298">"I"</string>
<string name="capital_off" msgid="6815870386972805832">"O"</string>
<string name="whichApplication" msgid="4533185947064773386">"Dokončit akci pomocí aplikace"</string>
<string name="whichHomeApplication" msgid="4616420172727326782">"Vyberte domovskou aplikaci"</string>
<string name="alwaysUse" msgid="4583018368000610438">"Použít jako výchozí nastavení pro tuto činnost."</string>
<string name="clearDefaultHintMsg" msgid="3252584689512077257">"Výchozí nastavení vymažete v sekci Nastavení systému &gt; Aplikace &gt; Stažené."</string>
<string name="chooseActivity" msgid="7486876147751803333">"Vyberte akci"</string>
<string name="chooseUsbActivity" msgid="6894748416073583509">"Vyberte aplikaci pro zařízení USB"</string>
<string name="noApplications" msgid="2991814273936504689">"Tuto činnost nemohou provádět žádné aplikace."</string>
<string name="aerr_title" msgid="1905800560317137752"></string>
<string name="aerr_application" msgid="932628488013092776">"Aplikace <xliff:g id="APPLICATION">%1$s</xliff:g> bohužel přestala pracovat."</string>
<string name="aerr_process" msgid="4507058997035697579">"Proces <xliff:g id="PROCESS">%1$s</xliff:g> byl bohužel ukončen."</string>
<string name="anr_title" msgid="4351948481459135709"></string>
<string name="anr_activity_application" msgid="1904477189057199066">"Aplikace <xliff:g id="APPLICATION">%2$s</xliff:g> nereaguje.\n\nChcete ji ukončit?"</string>
<string name="anr_activity_process" msgid="5776209883299089767">"Aktivita <xliff:g id="ACTIVITY">%1$s</xliff:g> nereaguje.\n\nChcete ji ukončit?"</string>
<string name="anr_application_process" msgid="8941757607340481057">"Aplikace <xliff:g id="APPLICATION">%1$s</xliff:g> nereaguje. Chcete ji ukončit?"</string>
<string name="anr_process" msgid="6513209874880517125">"Proces <xliff:g id="PROCESS">%1$s</xliff:g> nereaguje.\n\nChcete jej ukončit?"</string>
<string name="force_close" msgid="8346072094521265605">"OK"</string>
<string name="report" msgid="4060218260984795706">"Hlášení"</string>
<string name="wait" msgid="7147118217226317732">"Počkat"</string>
<string name="webpage_unresponsive" msgid="3272758351138122503">"Stránka nereaguje.\n\nChcete ji zavřít?"</string>
<string name="launch_warning_title" msgid="1547997780506713581">"Přesměrování aplikace"</string>
<string name="launch_warning_replace" msgid="6202498949970281412">"Je spuštěna aplikace <xliff:g id="APP_NAME">%1$s</xliff:g>."</string>
<string name="launch_warning_original" msgid="188102023021668683">"Původně byla spuštěna aplikace <xliff:g id="APP_NAME">%1$s</xliff:g>."</string>
<string name="screen_compat_mode_scale" msgid="3202955667675944499">"Měřítko"</string>
<string name="screen_compat_mode_show" msgid="4013878876486655892">"Vždy zobrazovat"</string>
<string name="screen_compat_mode_hint" msgid="1064524084543304459">"Tento režim znovu povolíte v sekci Nastavení systému &gt; Aplikace &gt; Stažené."</string>
<string name="smv_application" msgid="3307209192155442829">"Aplikace <xliff:g id="APPLICATION">%1$s</xliff:g> (proces <xliff:g id="PROCESS">%2$s</xliff:g>) porušila své vlastní vynucené zásady StrictMode."</string>
<string name="smv_process" msgid="5120397012047462446">"Proces <xliff:g id="PROCESS">%1$s</xliff:g> porušil své vlastní vynucené zásady StrictMode."</string>
<string name="android_upgrading_title" msgid="1584192285441405746">"Android se upgraduje..."</string>
<string name="android_upgrading_apk" msgid="7904042682111526169">"Optimalizace aplikace <xliff:g id="NUMBER_0">%1$d</xliff:g> z <xliff:g id="NUMBER_1">%2$d</xliff:g>."</string>
<string name="android_upgrading_starting_apps" msgid="451464516346926713">"Spouštění aplikací."</string>
<string name="android_upgrading_complete" msgid="1405954754112999229">"Probíhá dokončování spouštění."</string>
<string name="heavy_weight_notification" msgid="9087063985776626166">"Běží aplikace <xliff:g id="APP">%1$s</xliff:g>"</string>
<string name="heavy_weight_notification_detail" msgid="1721681741617898865">"Dotykem přepnete aplikaci"</string>
<string name="heavy_weight_switcher_title" msgid="7153167085403298169">"Přepnout aplikace?"</string>
<string name="heavy_weight_switcher_text" msgid="7022631924534406403">"Než spustíte novou aplikaci, je třeba zastavit jinou spuštěnou aplikaci."</string>
<string name="old_app_action" msgid="493129172238566282">"Návrat do aplikace <xliff:g id="OLD_APP">%1$s</xliff:g>"</string>
<string name="old_app_description" msgid="2082094275580358049">"Nespouštět novou aplikaci."</string>
<string name="new_app_action" msgid="5472756926945440706">"Spustit aplikaci <xliff:g id="OLD_APP">%1$s</xliff:g>"</string>
<string name="new_app_description" msgid="1932143598371537340">"Zastavit starou aplikaci bez uložení."</string>
<string name="sendText" msgid="5209874571959469142">"Vyberte akci pro text"</string>
<string name="volume_ringtone" msgid="6885421406845734650">"Hlasitost vyzvánění"</string>
<string name="volume_music" msgid="5421651157138628171">"Hlasitost médií"</string>
<string name="volume_music_hint_playing_through_bluetooth" msgid="9165984379394601533">"Přehrávání pomocí rozhraní Bluetooth"</string>
<string name="volume_music_hint_silent_ringtone_selected" msgid="8310739960973156272">"Je nastaven tichý vyzváněcí tón"</string>
<string name="volume_call" msgid="3941680041282788711">"Hlasitost hovoru"</string>
<string name="volume_bluetooth_call" msgid="2002891926351151534">"Hlasitost příchozích hovorů při připojení Bluetooth"</string>
<string name="volume_alarm" msgid="1985191616042689100">"Hlasitost budíku"</string>
<string name="volume_notification" msgid="2422265656744276715">"Hlasitost oznámení"</string>
<string name="volume_unknown" msgid="1400219669770445902">"Hlasitost"</string>
<string name="volume_icon_description_bluetooth" msgid="6538894177255964340">"Hlasitost Bluetooth"</string>
<string name="volume_icon_description_ringer" msgid="3326003847006162496">"Hlasitost vyzvánění"</string>
<string name="volume_icon_description_incall" msgid="8890073218154543397">"Hlasitost hovoru"</string>
<string name="volume_icon_description_media" msgid="4217311719665194215">"Hlasitost médií"</string>
<string name="volume_icon_description_notification" msgid="7044986546477282274">"Hlasitost oznámení"</string>
<string name="ringtone_default" msgid="3789758980357696936">"Výchozí vyzváněcí tón"</string>
<string name="ringtone_default_with_actual" msgid="8129563480895990372">"Výchozí vyzváněcí tón (<xliff:g id="ACTUAL_RINGTONE">%1$s</xliff:g>)"</string>
<string name="ringtone_silent" msgid="7937634392408977062">"Žádné"</string>
<string name="ringtone_picker_title" msgid="3515143939175119094">"Vyzváněcí tóny"</string>
<string name="ringtone_unknown" msgid="5477919988701784788">"Neznámý vyzváněcí tón"</string>
<plurals name="wifi_available">
<item quantity="one" msgid="6654123987418168693">"K dispozici je síť Wi-Fi."</item>
<item quantity="other" msgid="4192424489168397386">"Jsou k dispozici sítě Wi-Fi."</item>
</plurals>
<plurals name="wifi_available_detailed">
<item quantity="one" msgid="1634101450343277345">"K dispozici je veřejná síť Wi-Fi"</item>
<item quantity="other" msgid="7915895323644292768">"Jsou k dispozici veřejné sítě Wi-Fi"</item>
</plurals>
<string name="wifi_available_sign_in" msgid="4029489716605255386">"Přihlásit se k síti Wi-Fi"</string>
<string name="network_available_sign_in" msgid="8495155593358054676">"Přihlášení k síti"</string>
<!-- no translation found for network_available_sign_in_detailed (8000081941447976118) -->
<skip />
<string name="wifi_watchdog_network_disabled" msgid="7904214231651546347">"Připojení k síti Wi-Fi se nezdařilo"</string>
<string name="wifi_watchdog_network_disabled_detailed" msgid="5548780776418332675">" má pomalé připojení k internetu."</string>
<string name="wifi_p2p_dialog_title" msgid="97611782659324517">"Přímé připojení sítě Wi-Fi"</string>
<string name="wifi_p2p_turnon_message" msgid="2909250942299627244">"Spustit přímé připojení sítě Wi-Fi. Tato možnost vypne provoz sítě Wi-Fi v režimu klient/hotspot."</string>
<string name="wifi_p2p_failed_message" msgid="3763669677935623084">"Přímé připojení sítě Wi-Fi se nepodařilo spustit."</string>
<string name="wifi_p2p_enabled_notification_title" msgid="2068321881673734886">"Přímé připojení sítě Wi-Fi je zapnuto"</string>
<string name="wifi_p2p_enabled_notification_message" msgid="1638949953993894335">"Nastavení otevřete dotykem"</string>
<string name="accept" msgid="1645267259272829559">"Přijmout"</string>
<string name="decline" msgid="2112225451706137894">"Odmítnout"</string>
<string name="wifi_p2p_invitation_sent_title" msgid="1318975185112070734">"Pozvánka odeslána."</string>
<string name="wifi_p2p_invitation_to_connect_title" msgid="4958803948658533637">"Pozvánka k připojení"</string>
<string name="wifi_p2p_from_message" msgid="570389174731951769">"Od:"</string>
<string name="wifi_p2p_to_message" msgid="248968974522044099">"Komu:"</string>
<string name="wifi_p2p_enter_pin_message" msgid="5920929550367828970">"Zadejte požadovaný kód PIN:"</string>
<string name="wifi_p2p_show_pin_message" msgid="8530563323880921094">"PIN:"</string>
<string name="wifi_p2p_frequency_conflict_message" product="tablet" msgid="8012981257742232475">"Tablet se při připojení k zařízení <xliff:g id="DEVICE_NAME">%1$s</xliff:g> dočasně odpojí od sítě Wi-Fi"</string>
<string name="wifi_p2p_frequency_conflict_message" product="default" msgid="7363907213787469151">"Telefon se při připojení k zařízení <xliff:g id="DEVICE_NAME">%1$s</xliff:g> dočasně odpojí od sítě Wi-Fi"</string>
<string name="select_character" msgid="3365550120617701745">"Vkládání znaků"</string>
<string name="sms_control_title" msgid="7296612781128917719">"Odesílání zpráv SMS"</string>
<string name="sms_control_message" msgid="3867899169651496433">"Aplikace &lt;b&gt;<xliff:g id="APP_NAME">%1$s</xliff:g>&lt;/b&gt;odesílá velký počet SMS zpráv. Chcete aplikaci povolit, aby zprávy odesílala i nadále?"</string>
<string name="sms_control_yes" msgid="3663725993855816807">"Povolit"</string>
<string name="sms_control_no" msgid="625438561395534982">"Odmítnout"</string>
<string name="sms_short_code_confirm_message" msgid="1645436466285310855">"&lt;b&gt;<xliff:g id="APP_NAME">%1$s</xliff:g>&lt;/b&gt; chce odeslat zprávu na adresu &lt;b&gt;<xliff:g id="DEST_ADDRESS">%2$s</xliff:g>&lt;/b&gt;."</string>
<string name="sms_short_code_details" msgid="3492025719868078457"><font fgcolor="#ffffb060">"Mohou být účtovány poplatky"</font>" na váš mobilní účet."</string>
<string name="sms_premium_short_code_details" msgid="5523826349105123687"><font fgcolor="#ffffb060">"Budou účtovány poplatky na váš mobilní účet."</font></string>
<string name="sms_short_code_confirm_allow" msgid="4458878637111023413">"Odeslat"</string>
<string name="sms_short_code_confirm_deny" msgid="2927389840209170706">"Zrušit"</string>
<string name="sms_short_code_remember_choice" msgid="5289538592272218136">"Zapamatovat moji volbu"</string>
<string name="sms_short_code_remember_undo_instruction" msgid="4960944133052287484">"Svoji volbu můžete později změnit v nabídce Nastavení &gt; Aplikace."</string>
<string name="sms_short_code_confirm_always_allow" msgid="3241181154869493368">"Povolit vždy"</string>
<string name="sms_short_code_confirm_never_allow" msgid="446992765774269673">"Nepovolit nikdy"</string>
<string name="sim_removed_title" msgid="6227712319223226185">"SIM karta odebrána"</string>
<string name="sim_removed_message" msgid="2333164559970958645">"Mobilní síť bude dostupná až poté, co vložíte platnou SIM kartu a restartujete zařízení."</string>
<string name="sim_done_button" msgid="827949989369963775">"Hotovo"</string>
<string name="sim_added_title" msgid="3719670512889674693">"SIM karta přidána."</string>
<string name="sim_added_message" msgid="6599945301141050216">"Mobilní síť bude přístupná po restartu zařízení."</string>
<string name="sim_restart_button" msgid="4722407842815232347">"Restartovat"</string>
<string name="time_picker_dialog_title" msgid="8349362623068819295">"Nastavení času"</string>
<string name="date_picker_dialog_title" msgid="5879450659453782278">"Nastavení data"</string>
<string name="date_time_set" msgid="5777075614321087758">"Nastavit"</string>
<string name="date_time_done" msgid="2507683751759308828">"Hotovo"</string>
<string name="perms_new_perm_prefix" msgid="8257740710754301407"><font size="12" fgcolor="#ff33b5e5">"NOVÉ: "</font></string>
<string name="perms_description_app" msgid="5139836143293299417">"Poskytuje: <xliff:g id="APP_NAME">%1$s</xliff:g>."</string>
<string name="no_permissions" msgid="7283357728219338112">"Nejsou vyžadována žádná oprávnění"</string>
<string name="perm_costs_money" msgid="4902470324142151116">"může vás to něco stát"</string>
<string name="usb_storage_activity_title" msgid="4465055157209648641">"Velkokapacitní úložiště USB"</string>
<string name="usb_storage_title" msgid="5901459041398751495">"USB připojeno"</string>
<string name="usb_storage_message" product="nosdcard" msgid="3308538094316477839">"Připojili jste se k počítači pomocí rozhraní USB. Chcete-li kopírovat soubory z počítače do úložiště USB v zařízení Android či obráceně, klepněte na tlačítko níže."</string>
<string name="usb_storage_message" product="default" msgid="805351000446037811">"Připojili jste se k počítači pomocí rozhraní USB. Chcete-li kopírovat soubory z počítače na kartu SD v zařízení Android či obráceně, stiskněte tlačítko níže."</string>
<string name="usb_storage_button_mount" msgid="1052259930369508235">"Zapnout úložiště USB"</string>
<string name="usb_storage_error_message" product="nosdcard" msgid="3017045217365540658">"Problém s použitím úložiště USB jako velkokapacitního úložiště USB."</string>
<string name="usb_storage_error_message" product="default" msgid="2876018512716970313">"Problém s použitím karty SD jako velkokapacitního úložiště USB."</string>
<string name="usb_storage_notification_title" msgid="8175892554757216525">"USB připojeno"</string>
<string name="usb_storage_notification_message" msgid="939822783828183763">"Dotykem můžete kopírovat soubory do nebo z počítače."</string>
<string name="usb_storage_stop_notification_title" msgid="2336058396663516017">"Vypnout úložiště USB"</string>
<string name="usb_storage_stop_notification_message" msgid="1656852098555623822">"Dotykem vypnete úložiště USB."</string>
<string name="usb_storage_stop_title" msgid="660129851708775853">"Úložiště USB je používáno"</string>
<string name="usb_storage_stop_message" product="nosdcard" msgid="4264025280777219521">"Nejdříve úložiště USB zařízení Android v počítači odpojte (odeberte) a teprve poté jej vypněte."</string>
<string name="usb_storage_stop_message" product="default" msgid="8043969782460613114">"Před vypnutím úložiště USB nejdříve kartu SD zařízení Android v počítači odpojte (odeberte)."</string>
<string name="usb_storage_stop_button_mount" msgid="7060218034900696029">"Vypnout úložiště USB"</string>
<string name="usb_storage_stop_error_message" msgid="1970374898263063836">"Při vypínání úložiště USB došlo k chybě. Zkontrolujte, zda byl hostitel USB odpojen, a zkuste to znovu."</string>
<string name="dlg_confirm_kill_storage_users_title" msgid="963039033470478697">"Zapnout úložiště USB"</string>
<string name="dlg_confirm_kill_storage_users_text" msgid="5100428757107469454">"Pokud zapnete úložiště USB, dojde k zastavení některých používaných aplikací. Tyto aplikace pravděpodobně nebudou k dispozici až do vypnutí úložiště USB."</string>
<string name="dlg_error_title" msgid="7323658469626514207">"Operace rozhraní USB se nezdařila."</string>
<string name="dlg_ok" msgid="7376953167039865701">"OK"</string>
<string name="usb_mtp_notification_title" msgid="3699913097391550394">"Připojeno jako mediální zařízení"</string>
<string name="usb_ptp_notification_title" msgid="1960817192216064833">"Připojeno jako fotoaparát"</string>
<string name="usb_cd_installer_notification_title" msgid="6774712827892090754">"Připojeno jako instalátor"</string>
<string name="usb_accessory_notification_title" msgid="7848236974087653666">"Připojeno k perifernímu zařízení USB"</string>
<string name="usb_notification_message" msgid="2290859399983720271">"Dotykem zobrazíte další možnosti rozhraní USB."</string>
<string name="extmedia_format_title" product="nosdcard" msgid="9020092196061007262">"Formátovat úložiště USB?"</string>
<string name="extmedia_format_title" product="default" msgid="3648415921526526069">"Formátovat kartu SD?"</string>
<string name="extmedia_format_message" product="nosdcard" msgid="3934016853425761078">"Všechny soubory uložené v úložišti USB budou vymazány. Tuto akci nelze vrátit zpět."</string>
<string name="extmedia_format_message" product="default" msgid="14131895027543830">"Všechna data na kartě budou ztracena."</string>
<string name="extmedia_format_button_format" msgid="4131064560127478695">"Formátovat"</string>
<string name="adb_active_notification_title" msgid="6729044778949189918">"Ladění přes rozhraní USB připojeno"</string>
<string name="adb_active_notification_message" msgid="1016654627626476142">"Dotykem zakážete ladění USB."</string>
<string name="select_input_method" msgid="4653387336791222978">"Vybrat metodu zadávání"</string>
<string name="configure_input_methods" msgid="9091652157722495116">"Nastavit metody zadávání"</string>
<string name="use_physical_keyboard" msgid="6203112478095117625">"Fyzická klávesnice"</string>
<string name="hardware" msgid="7517821086888990278">"Hardware"</string>
<string name="select_keyboard_layout_notification_title" msgid="1407367017263030773">"Výběr rozložení klávesnice"</string>
<string name="select_keyboard_layout_notification_message" msgid="4465907700449257063">"Dotykem vyberte rozložení klávesnice."</string>
<string name="fast_scroll_alphabet" msgid="5433275485499039199">" AÁBCČDĎEÉĚFGHCHIÍJKLMNŇOÓPQRŘSŠTŤUÚVWXYÝZŽ"</string>
<string name="fast_scroll_numeric_alphabet" msgid="4030170524595123610">" 0123456789AÁBCČDĎEÉĚFGHCHIÍJKLMNŇOÓPQRŘSŠTŤUÚVWXYÝZŽ"</string>
<string name="candidates_style" msgid="4333913089637062257"><u>"kandidáti"</u></string>
<string name="ext_media_checking_notification_title" product="nosdcard" msgid="3449816005351468560">"Příprava úložiště USB"</string>
<string name="ext_media_checking_notification_title" product="default" msgid="5457603418970994050">"Příprava karty SD"</string>
<string name="ext_media_checking_notification_message" msgid="8287319882926737053">"Kontrola chyb."</string>
<string name="ext_media_nofs_notification_title" product="nosdcard" msgid="7788040745686229307">"Prázdné úložiště USB"</string>
<string name="ext_media_nofs_notification_title" product="default" msgid="780477838241212997">"Prázdná karta SD"</string>
<string name="ext_media_nofs_notification_message" product="nosdcard" msgid="7840121067427269500">"Úložiště USB je prázdné nebo obsahuje nepodporovaný systém souborů."</string>
<string name="ext_media_nofs_notification_message" product="default" msgid="8641065641786923604">"Karta SD je prázdná nebo obsahuje nepodporovaný systém souborů."</string>
<string name="ext_media_unmountable_notification_title" product="nosdcard" msgid="2090046769532713563">"Úložiště USB je poškozeno"</string>
<string name="ext_media_unmountable_notification_title" product="default" msgid="6410723906019100189">"Poškozená karta SD"</string>
<string name="ext_media_unmountable_notification_message" product="nosdcard" msgid="1795917578395333280">"Úložiště USB je poškozeno. Zkuste ho přeformátovat."</string>
<string name="ext_media_unmountable_notification_message" product="default" msgid="1753898567525568253">"Karta SD je poškozena. Zkuste ji přeformátovat."</string>
<string name="ext_media_badremoval_notification_title" product="nosdcard" msgid="1661683031330951073">"Úložiště USB nečekaně odebráno"</string>
<string name="ext_media_badremoval_notification_title" product="default" msgid="6872152882604407837">"Karta SD byla neočekávaně odebrána"</string>
<string name="ext_media_badremoval_notification_message" product="nosdcard" msgid="4329848819865594241">"Před odebráním úložiště USB ho nejprve odpojte. Zabráníte tak ztrátě dat."</string>
<string name="ext_media_badremoval_notification_message" product="default" msgid="7260183293747448241">"Chcete-li zabránit ztrátě dat, kartu SD před odebráním odpojte."</string>
<string name="ext_media_safe_unmount_notification_title" product="nosdcard" msgid="3967973893270360230">"Úložiště USB lze odebrat"</string>
<string name="ext_media_safe_unmount_notification_title" product="default" msgid="6729801130790616200">"Kartu SD je možné bezpečně odebrat"</string>
<string name="ext_media_safe_unmount_notification_message" product="nosdcard" msgid="6142195361606493530">"Úložiště USB lze bezpečně odebrat."</string>
<string name="ext_media_safe_unmount_notification_message" product="default" msgid="568841278138377604">"Kartu SD lze bezpečně odebrat."</string>
<string name="ext_media_nomedia_notification_title" product="nosdcard" msgid="4486377230140227651">"Úložiště USB odebráno"</string>
<string name="ext_media_nomedia_notification_title" product="default" msgid="8902518030404381318">"Karta SD byla odstraněna"</string>
<string name="ext_media_nomedia_notification_message" product="nosdcard" msgid="6921126162580574143">"Úložiště USB odebráno. Vložte nové médium."</string>
<string name="ext_media_nomedia_notification_message" product="default" msgid="3870120652983659641">"Karta SD byla odebrána. Vložte novou kartu."</string>
<string name="activity_list_empty" msgid="1675388330786841066">"Nebyly nalezeny žádné odpovídající aktivity."</string>
<string name="permlab_pkgUsageStats" msgid="8787352074326748892">"aktualizovat statistiku použití součástí"</string>
<string name="permdesc_pkgUsageStats" msgid="1106612424254277630">"Umožňuje aplikaci upravit shromážděné statistiky využití komponent. Toto oprávnění není určeno pro běžné aplikace."</string>
<string name="permlab_copyProtectedData" msgid="4341036311211406692">"kopírování obsahu"</string>
<string name="permdesc_copyProtectedData" msgid="4390697124288317831">"Umožňuje aplikaci dát výchozí službě kontejneru příkaz ke zkopírování obsahu. Toto oprávnění není určeno pro běžné aplikace."</string>
<string name="permlab_route_media_output" msgid="1642024455750414694">"Směrování výstupu médií"</string>
<string name="permdesc_route_media_output" msgid="4932818749547244346">"Umožňuje aplikaci směrovat výstup médií do dalších externích zařízení."</string>
<string name="permlab_access_keyguard_secure_storage" msgid="7565552237977815047">"Přístup k bezpečnému úložišti keyguard"</string>
<string name="permdesc_access_keyguard_secure_storage" msgid="5866245484303285762">"Umožňuje aplikaci přístup k bezpečnému úložišti keyguard."</string>
<string name="permlab_control_keyguard" msgid="172195184207828387">"Ovládání zobrazování a skrývání zámku obrazovky"</string>
<string name="permdesc_control_keyguard" msgid="3043732290518629061">"Umožňuje aplikaci ovládat zámek obrazovky."</string>
<string name="tutorial_double_tap_to_zoom_message_short" msgid="4070433208160063538">"Dvojitým dotykem můžete ovládat přiblížení"</string>
<string name="gadget_host_error_inflating" msgid="4882004314906466162">"Widget nelze přidat."</string>
<string name="ime_action_go" msgid="8320845651737369027">"Přejít"</string>
<string name="ime_action_search" msgid="658110271822807811">"Hledat"</string>
<string name="ime_action_send" msgid="2316166556349314424">"Odeslat"</string>
<string name="ime_action_next" msgid="3138843904009813834">"Další"</string>
<string name="ime_action_done" msgid="8971516117910934605">"Hotovo"</string>
<string name="ime_action_previous" msgid="1443550039250105948">"Předch."</string>
<string name="ime_action_default" msgid="2840921885558045721">"Spustit"</string>
<string name="dial_number_using" msgid="5789176425167573586">"Vytočit číslo\n <xliff:g id="NUMBER">%s</xliff:g>."</string>
<string name="create_contact_using" msgid="4947405226788104538">"Vytvořit kontakt\npro <xliff:g id="NUMBER">%s</xliff:g>."</string>
<string name="grant_credentials_permission_message_header" msgid="2106103817937859662">"Následující aplikace požadují oprávnění k přístupu do vašeho účtu (nyní i v budoucnu)."</string>
<string name="grant_credentials_permission_message_footer" msgid="3125211343379376561">"Chcete tento požadavek povolit?"</string>
<string name="grant_permissions_header_text" msgid="6874497408201826708">"Žádost o přístup"</string>
<string name="allow" msgid="7225948811296386551">"Povolit"</string>
<string name="deny" msgid="2081879885755434506">"Odepřít"</string>
<string name="permission_request_notification_title" msgid="6486759795926237907">"Požadováno oprávnění"</string>
<string name="permission_request_notification_with_subtitle" msgid="8530393139639560189">"Požadováno oprávnění\npro účet <xliff:g id="ACCOUNT">%s</xliff:g>."</string>
<string name="input_method_binding_label" msgid="1283557179944992649">"Metoda zadávání dat"</string>
<string name="sync_binding_label" msgid="3687969138375092423">"Synchronizace"</string>
<string name="accessibility_binding_label" msgid="4148120742096474641">"Usnadnění"</string>
<string name="wallpaper_binding_label" msgid="1240087844304687662">"Tapeta"</string>
<string name="chooser_wallpaper" msgid="7873476199295190279">"Změnit tapetu"</string>
<string name="notification_listener_binding_label" msgid="2014162835481906429">"Aplikace poslouchající oznámení"</string>
<string name="vpn_title" msgid="19615213552042827">"Síť VPN je aktivována"</string>
<string name="vpn_title_long" msgid="6400714798049252294">"Aplikace <xliff:g id="APP">%s</xliff:g> aktivovala síť VPN"</string>
<string name="vpn_text" msgid="3011306607126450322">"Dotykem zobrazíte správu sítě."</string>
<string name="vpn_text_long" msgid="6407351006249174473">"Připojeno k relaci <xliff:g id="SESSION">%s</xliff:g>. Dotykem můžete síť spravovat."</string>
<string name="vpn_lockdown_connecting" msgid="6443438964440960745">"Připojování k trvalé síti VPN…"</string>
<string name="vpn_lockdown_connected" msgid="8202679674819213931">"Je připojena trvalá síť VPN"</string>
<string name="vpn_lockdown_error" msgid="6009249814034708175">"Chyba trvalé sítě VPN"</string>
<string name="vpn_lockdown_config" msgid="6415899150671537970">"Dotykem zahájíte konfiguraci"</string>
<string name="upload_file" msgid="2897957172366730416">"Zvolit soubor"</string>
<string name="no_file_chosen" msgid="6363648562170759465">"Není vybrán žádný soubor"</string>
<string name="reset" msgid="2448168080964209908">"Resetovat"</string>
<string name="submit" msgid="1602335572089911941">"Odeslat"</string>
<string name="car_mode_disable_notification_title" msgid="3164768212003864316">"Aktivován režim V autě"</string>
<string name="car_mode_disable_notification_message" msgid="8035230537563503262">"Dotykem ukončíte režim V autě."</string>
<string name="tethered_notification_title" msgid="3146694234398202601">"Je aktivní tethering nebo hotspot"</string>
<string name="tethered_notification_message" msgid="6857031760103062982">"Dotykem nastavíte."</string>
<string name="back_button_label" msgid="2300470004503343439">"Zpět"</string>
<string name="next_button_label" msgid="1080555104677992408">"Další"</string>
<string name="skip_button_label" msgid="1275362299471631819">"Přeskočit"</string>
<string name="throttle_warning_notification_title" msgid="4890894267454867276">"Vysoké využití mobilních dat"</string>
<string name="throttle_warning_notification_message" msgid="3340822228599337743">"Dotykem zobrazíte další informace o využití mobilních dat."</string>
<string name="throttled_notification_title" msgid="6269541897729781332">"Byl překročen limit mobilních dat"</string>
<string name="throttled_notification_message" msgid="5443457321354907181">"Dotykem zobrazíte další informace o využití mobilních dat."</string>
<string name="no_matches" msgid="8129421908915840737">"Žádné shody"</string>
<string name="find_on_page" msgid="1946799233822820384">"Hledat na stránce"</string>
<plurals name="matches_found">
<item quantity="one" msgid="8167147081136579439">"1 shoda"</item>
<item quantity="other" msgid="4641872797067609177">"<xliff:g id="INDEX">%d</xliff:g> z <xliff:g id="TOTAL">%d</xliff:g>"</item>
</plurals>
<string name="action_mode_done" msgid="7217581640461922289">"Hotovo"</string>
<string name="progress_unmounting" product="nosdcard" msgid="3923810448507612746">"Odpojování úložiště USB..."</string>
<string name="progress_unmounting" product="default" msgid="1327894998409537190">"Odpojování karty SD..."</string>
<string name="progress_erasing" product="nosdcard" msgid="4521573321524340058">"Mazání úložiště USB..."</string>
<string name="progress_erasing" product="default" msgid="6596988875507043042">"Mazání karty SD..."</string>
<string name="format_error" product="nosdcard" msgid="6299769563624776948">"Úložiště USB nelze smazat."</string>
<string name="format_error" product="default" msgid="7315248696644510935">"Kartu SD nelze smazat."</string>
<string name="media_bad_removal" msgid="7960864061016603281">"Karta SD nebyla před odebráním odpojena."</string>
<string name="media_checking" product="nosdcard" msgid="418188720009569693">"Probíhá kontrola úložiště USB."</string>
<string name="media_checking" product="default" msgid="7334762503904827481">"Probíhá kontrola karty SD."</string>
<string name="media_removed" msgid="7001526905057952097">"Karta SD byla odebrána."</string>
<string name="media_shared" product="nosdcard" msgid="5830814349250834225">"Úložiště USB je momentálně používáno počítačem."</string>
<string name="media_shared" product="default" msgid="5706130568133540435">"Karta SD je momentálně používána počítačem."</string>
<string name="media_unknown_state" msgid="729192782197290385">"Neznámý stav externího média."</string>
<string name="share" msgid="1778686618230011964">"Sdílet"</string>
<string name="find" msgid="4808270900322985960">"Najít"</string>
<string name="websearch" msgid="4337157977400211589">"Vyhledat na webu"</string>
<string name="find_next" msgid="5742124618942193978">"Najít další"</string>
<string name="find_previous" msgid="2196723669388360506">"Najít předchozí"</string>
<string name="gpsNotifTicker" msgid="5622683912616496172">"Požadavek na informace o poloze od uživatele <xliff:g id="NAME">%s</xliff:g>"</string>
<string name="gpsNotifTitle" msgid="5446858717157416839">"Požadavek na informace o poloze"</string>
<string name="gpsNotifMessage" msgid="1374718023224000702">"Požadavek od uživatele <xliff:g id="NAME">%1$s</xliff:g> (<xliff:g id="SERVICE">%2$s</xliff:g>)"</string>
<string name="gpsVerifYes" msgid="2346566072867213563">"Ano"</string>
<string name="gpsVerifNo" msgid="1146564937346454865">"Ne"</string>
<string name="sync_too_many_deletes" msgid="5296321850662746890">"Byl překročen limit mazání."</string>
<string name="sync_too_many_deletes_desc" msgid="496551671008694245">"Počet smazaných položek pro <xliff:g id="TYPE_OF_SYNC">%2$s</xliff:g> (účet <xliff:g id="ACCOUNT_NAME">%3$s</xliff:g>): <xliff:g id="NUMBER_OF_DELETED_ITEMS">%1$d</xliff:g>. Co chcete dělat?"</string>
<string name="sync_really_delete" msgid="2572600103122596243">"Smazat položky."</string>
<string name="sync_undo_deletes" msgid="2941317360600338602">"Vrátit mazání zpět"</string>
<string name="sync_do_nothing" msgid="3743764740430821845">"Zatím nic neprovádět."</string>
<string name="choose_account_label" msgid="5655203089746423927">"Vybrat účet"</string>
<string name="add_account_label" msgid="2935267344849993553">"Přidat účet"</string>
<string name="add_account_button_label" msgid="3611982894853435874">"Přidat účet"</string>
<string name="number_picker_increment_button" msgid="2412072272832284313">"Zvýšit"</string>
<string name="number_picker_decrement_button" msgid="476050778386779067">"Snížit"</string>
<string name="number_picker_increment_scroll_mode" msgid="3073101067441638428">"<xliff:g id="VALUE">%s</xliff:g> dotkněte se a podržte."</string>
<string name="number_picker_increment_scroll_action" msgid="9101473045891835490">"Chcete-li hodnotu zvýšit, přijeďte prstem nahoru, chcete-li hodnotu snížit, přejeďte prstem dolů."</string>
<string name="time_picker_increment_minute_button" msgid="8865885114028614321">"Přidat minutu"</string>
<string name="time_picker_decrement_minute_button" msgid="6246834937080684791">"Ubrat minutu"</string>
<string name="time_picker_increment_hour_button" msgid="3652056055810223139">"Přidat hodinu"</string>
<string name="time_picker_decrement_hour_button" msgid="1377479863429214792">"Ubrat hodinu"</string>
<string name="time_picker_increment_set_pm_button" msgid="4147590696151230863">"Nastavit PM"</string>
<string name="time_picker_decrement_set_am_button" msgid="8302140353539486752">"Nastavit AM"</string>
<string name="date_picker_increment_month_button" msgid="5369998479067934110">"Přidat měsíc"</string>
<string name="date_picker_decrement_month_button" msgid="1832698995541726019">"Ubrat měsíc"</string>
<string name="date_picker_increment_day_button" msgid="7130465412308173903">"Přidat den"</string>
<string name="date_picker_decrement_day_button" msgid="4131881521818750031">"Ubrat den"</string>
<string name="date_picker_increment_year_button" msgid="6318697384310808899">"Přidat rok"</string>
<string name="date_picker_decrement_year_button" msgid="4482021813491121717">"Ubrat rok"</string>
<string name="keyboardview_keycode_alt" msgid="4856868820040051939">"Alt"</string>
<string name="keyboardview_keycode_cancel" msgid="1203984017245783244">"Zrušit"</string>
<string name="keyboardview_keycode_delete" msgid="3337914833206635744">"Smazat"</string>
<string name="keyboardview_keycode_done"