blob: cae88f44374af6c22e6fcac77aaa28fde4e91cf2 [file] [log] [blame]
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!--
/* //device/apps/common/assets/res/any/strings.xml
**
** Copyright 2006, The Android Open Source Project
**
** Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License");
** you may not use this file except in compliance with the License.
** You may obtain a copy of the License at
**
** http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
**
** Unless required by applicable law or agreed to in writing, software
** distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS,
** WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.
** See the License for the specific language governing permissions and
** limitations under the License.
*/
-->
<resources xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
xmlns:xliff="urn:oasis:names:tc:xliff:document:1.2">
<string name="byteShort" msgid="8340973892742019101">"B"</string>
<string name="kilobyteShort" msgid="5973789783504771878">"kB"</string>
<string name="megabyteShort" msgid="6355851576770428922">"MB"</string>
<string name="gigabyteShort" msgid="3259882455212193214">"GB"</string>
<string name="terabyteShort" msgid="231613018159186962">"TB"</string>
<string name="petabyteShort" msgid="5637816680144990219">"PB"</string>
<string name="fileSizeSuffix" msgid="8897567456150907538">"<xliff:g id="NUMBER">%1$s</xliff:g> <xliff:g id="UNIT">%2$s</xliff:g>"</string>
<string name="durationDays" msgid="6652371460511178259">"<xliff:g id="DAYS">%1$d</xliff:g> dagar"</string>
<string name="durationDayHours" msgid="2713107458736744435">"<xliff:g id="DAYS">%1$d</xliff:g> dag <xliff:g id="HOURS">%2$d</xliff:g> tim"</string>
<string name="durationDayHour" msgid="7293789639090958917">"<xliff:g id="DAYS">%1$d</xliff:g> dag <xliff:g id="HOURS">%2$d</xliff:g> tim"</string>
<string name="durationHours" msgid="4266858287167358988">"<xliff:g id="HOURS">%1$d</xliff:g> timmar"</string>
<string name="durationHourMinutes" msgid="9029176248692041549">"<xliff:g id="HOURS">%1$d</xliff:g> tim <xliff:g id="MINUTES">%2$d</xliff:g> min"</string>
<string name="durationHourMinute" msgid="2741677355177402539">"<xliff:g id="HOURS">%1$d</xliff:g> tim <xliff:g id="MINUTES">%2$d</xliff:g> min"</string>
<string name="durationMinutes" msgid="3134226679883579347">"<xliff:g id="MINUTES">%1$d</xliff:g> minuter"</string>
<string name="durationMinute" msgid="7155301744174623818">"<xliff:g id="MINUTES">%1$d</xliff:g> min"</string>
<string name="durationMinuteSeconds" msgid="1424656185379003751">"<xliff:g id="MINUTES">%1$d</xliff:g> min <xliff:g id="SECONDS">%2$d</xliff:g> sek"</string>
<string name="durationMinuteSecond" msgid="3989228718067466680">"<xliff:g id="MINUTES">%1$d</xliff:g> min <xliff:g id="SECONDS">%2$d</xliff:g> sek"</string>
<string name="durationSeconds" msgid="8050088505238241405">"<xliff:g id="SECONDS">%1$d</xliff:g> sekunder"</string>
<string name="durationSecond" msgid="985669622276420331">"<xliff:g id="SECONDS">%1$d</xliff:g> sekund"</string>
<string name="untitled" msgid="4638956954852782576">"&lt;Okänd&gt;"</string>
<string name="emptyPhoneNumber" msgid="7694063042079676517">"(Inget telefonnummer)"</string>
<string name="unknownName" msgid="6867811765370350269">"Okänt"</string>
<string name="defaultVoiceMailAlphaTag" msgid="2660020990097733077">"Röstbrevlåda"</string>
<string name="defaultMsisdnAlphaTag" msgid="2850889754919584674">"MSISDN1"</string>
<string name="mmiError" msgid="5154499457739052907">"Anslutningsproblem eller ogiltig MMI-kod."</string>
<string name="mmiFdnError" msgid="5224398216385316471">"Endast fasta nummer kan användas."</string>
<string name="serviceEnabled" msgid="8147278346414714315">"Tjänsten har aktiverats."</string>
<string name="serviceEnabledFor" msgid="6856228140453471041">"Tjänsten har aktiverats för:"</string>
<string name="serviceDisabled" msgid="1937553226592516411">"Tjänsten har inaktiverats."</string>
<string name="serviceRegistered" msgid="6275019082598102493">"Registreringen slutförd."</string>
<string name="serviceErased" msgid="1288584695297200972">"Radering lyckades."</string>
<string name="passwordIncorrect" msgid="7612208839450128715">"Fel lösenord."</string>
<string name="mmiComplete" msgid="8232527495411698359">"MMI slutförd."</string>
<string name="badPin" msgid="9015277645546710014">"Den gamla PIN-koden som du angav är fel."</string>
<string name="badPuk" msgid="5487257647081132201">"PUK-koden som du angav är fel."</string>
<string name="mismatchPin" msgid="609379054496863419">"PIN-koderna som du angav matchar inte."</string>
<string name="invalidPin" msgid="3850018445187475377">"Ange en PIN-kod som är 4 till 8 siffror."</string>
<string name="invalidPuk" msgid="8761456210898036513">"Ange en PUK-kod med minst 8 siffror."</string>
<string name="needPuk" msgid="919668385956251611">"Ditt SIM-kort är PUK-låst. Ange PUK-koden om du vill låsa upp det."</string>
<string name="needPuk2" msgid="4526033371987193070">"Ange PUK2-koden för att häva spärren av SIM-kortet."</string>
<string name="enablePin" msgid="209412020907207950">"Försöket misslyckades. Aktivera SIM-/RUIM-lås."</string>
<plurals name="pinpuk_attempts" formatted="false" msgid="1251012001539225582">
<item quantity="other">Du har <xliff:g id="NUMBER_1">%d</xliff:g> försök kvar innan SIM-kortet låses.</item>
<item quantity="one">Du har <xliff:g id="NUMBER_0">%d</xliff:g> försök kvar innan SIM-kortet låses.</item>
</plurals>
<string name="imei" msgid="2625429890869005782">"IMEI-kod"</string>
<string name="meid" msgid="4841221237681254195">"MEID"</string>
<string name="ClipMmi" msgid="6952821216480289285">"Nummerpresentatör för inkommande samtal"</string>
<string name="ClirMmi" msgid="7784673673446833091">"Nummerpresentatör för utgående samtal"</string>
<string name="ColpMmi" msgid="3065121483740183974">"Visning av uppkopplat nummer"</string>
<string name="ColrMmi" msgid="4996540314421889589">"Blockera visning av uppkopplat nummer"</string>
<string name="CfMmi" msgid="5123218989141573515">"Vidarebefordra samtal"</string>
<string name="CwMmi" msgid="9129678056795016867">"Samtal väntar"</string>
<string name="BaMmi" msgid="455193067926770581">"Samtalsspärr"</string>
<string name="PwdMmi" msgid="7043715687905254199">"Byt lösenord"</string>
<string name="PinMmi" msgid="3113117780361190304">"Byt PIN-kod"</string>
<string name="CnipMmi" msgid="3110534680557857162">"Nummer för inkommande samtal tillgängligt"</string>
<string name="CnirMmi" msgid="3062102121430548731">"Begränsad åtkomst till nummer för inkommande samtal"</string>
<string name="ThreeWCMmi" msgid="9051047170321190368">"Trepartssamtal"</string>
<string name="RuacMmi" msgid="7827887459138308886">"Avvisande av oönskade irriterande samtal"</string>
<string name="CndMmi" msgid="3116446237081575808">"Leverans av nummer för inkommande samtal"</string>
<string name="DndMmi" msgid="1265478932418334331">"Stör ej"</string>
<string name="CLIRDefaultOnNextCallOn" msgid="429415409145781923">"Nummerpresentatören är begränsad som standard. Nästa samtal: Begränsad"</string>
<string name="CLIRDefaultOnNextCallOff" msgid="3092918006077864624">"Nummerpresentatörens standardinställning är begränsad. Nästa samtal: Inte begränsad"</string>
<string name="CLIRDefaultOffNextCallOn" msgid="6179425182856418465">"Nummerpresentatörens standardinställning är inte begränsad. Nästa samtal: Begränsad"</string>
<string name="CLIRDefaultOffNextCallOff" msgid="2567998633124408552">"Nummerpresentatörens standardinställning är inte begränsad. Nästa samtal: Inte begränsad"</string>
<string name="serviceNotProvisioned" msgid="8614830180508686666">"Tjänsten är inte etablerad."</string>
<string name="CLIRPermanent" msgid="3377371145926835671">"Det går inte att ändra inställningen för nummerpresentatör."</string>
<string name="RestrictedChangedTitle" msgid="5592189398956187498">"Begränsad åtkomst har ändrats"</string>
<string name="RestrictedOnData" msgid="8653794784690065540">"Datatjänsten är blockerad."</string>
<string name="RestrictedOnEmergency" msgid="6581163779072833665">"Räddningstjänsten är blockerad."</string>
<string name="RestrictedOnNormal" msgid="4953867011389750673">"Rösttjänsten är blockerad."</string>
<string name="RestrictedOnAllVoice" msgid="3396963652108151260">"Alla rösttjänster är blockerade."</string>
<string name="RestrictedOnSms" msgid="8314352327461638897">"SMS-tjänsten är blockerad."</string>
<string name="RestrictedOnVoiceData" msgid="996636487106171320">"Röst- och datatjänster är blockerade."</string>
<string name="RestrictedOnVoiceSms" msgid="1888588152792023873">"Röst- och SMS-tjänster är blockerade."</string>
<string name="RestrictedOnAll" msgid="5643028264466092821">"Alla röst-, data- och SMS-tjänster är blockerade."</string>
<string name="peerTtyModeFull" msgid="6165351790010341421">"Peer-enheten begärde texttelefonläget FULL"</string>
<string name="peerTtyModeHco" msgid="5728602160669216784">"Peer-enheten begärde texttelefonläget HCO"</string>
<string name="peerTtyModeVco" msgid="1742404978686538049">"Peer-enheten begärde texttelefonläget VCO"</string>
<string name="peerTtyModeOff" msgid="3280819717850602205">"Peer-enheten begärde texttelefonläget OFF"</string>
<string name="serviceClassVoice" msgid="1258393812335258019">"Röst"</string>
<string name="serviceClassData" msgid="872456782077937893">"Data"</string>
<string name="serviceClassFAX" msgid="5566624998840486475">"FAX"</string>
<string name="serviceClassSMS" msgid="2015460373701527489">"SMS"</string>
<string name="serviceClassDataAsync" msgid="4523454783498551468">"Asynkront"</string>
<string name="serviceClassDataSync" msgid="7530000519646054776">"Synkronisera"</string>
<string name="serviceClassPacket" msgid="6991006557993423453">"Paket"</string>
<string name="serviceClassPAD" msgid="3235259085648271037">"PAD"</string>
<string name="roamingText0" msgid="7170335472198694945">"Indikator för roaming på"</string>
<string name="roamingText1" msgid="5314861519752538922">"Indikator för roaming av"</string>
<string name="roamingText2" msgid="8969929049081268115">"Blinkande roamingindikator"</string>
<string name="roamingText3" msgid="5148255027043943317">"Utanför kvarteret"</string>
<string name="roamingText4" msgid="8808456682550796530">"Utanför huset"</string>
<string name="roamingText5" msgid="7604063252850354350">"Roaming – föredraget system"</string>
<string name="roamingText6" msgid="2059440825782871513">"Roaming - tillgängligt system"</string>
<string name="roamingText7" msgid="7112078724097233605">"Roaming – alllianspartner"</string>
<string name="roamingText8" msgid="5989569778604089291">"Roaming – premiumpartner"</string>
<string name="roamingText9" msgid="7969296811355152491">"Roaming – full funktionalitet för tjänst"</string>
<string name="roamingText10" msgid="3992906999815316417">"Roaming – delvis funktionalitet för tjänst"</string>
<string name="roamingText11" msgid="4154476854426920970">"Roamingbanner på"</string>
<string name="roamingText12" msgid="1189071119992726320">"Roamingbanner av"</string>
<string name="roamingTextSearching" msgid="8360141885972279963">"Söker efter tjänst"</string>
<string name="wfcRegErrorTitle" msgid="2301376280632110664">"Wi-Fi-samtal"</string>
<string-array name="wfcOperatorErrorAlertMessages">
</string-array>
<string-array name="wfcOperatorErrorNotificationMessages">
</string-array>
<string name="wfcSpnFormat" msgid="8211621332478306568">"%s"</string>
<string name="wfcDataSpnFormat" msgid="1118052028767666883">"%s"</string>
<string name="wifi_calling_off_summary" msgid="8720659586041656098">"Av"</string>
<string name="wfc_mode_wifi_preferred_summary" msgid="1994113411286935263">"Wi-Fi i första hand"</string>
<string name="wfc_mode_cellular_preferred_summary" msgid="5920549484600758786">"Mobil i första hand"</string>
<string name="wfc_mode_wifi_only_summary" msgid="2379919155237869320">"Endast Wi-Fi"</string>
<string name="cfTemplateNotForwarded" msgid="1683685883841272560">"<xliff:g id="BEARER_SERVICE_CODE">{0}</xliff:g>: Vidarebefordras inte"</string>
<string name="cfTemplateForwarded" msgid="1302922117498590521">"<xliff:g id="BEARER_SERVICE_CODE">{0}</xliff:g>: <xliff:g id="DIALING_NUMBER">{1}</xliff:g>"</string>
<string name="cfTemplateForwardedTime" msgid="9206251736527085256">"<xliff:g id="BEARER_SERVICE_CODE">{0}</xliff:g><xliff:g id="DIALING_NUMBER">{1}</xliff:g> efter <xliff:g id="TIME_DELAY">{2}</xliff:g> sekunder"</string>
<string name="cfTemplateRegistered" msgid="5073237827620166285">"<xliff:g id="BEARER_SERVICE_CODE">{0}</xliff:g>. Vidarebefordras inte"</string>
<string name="cfTemplateRegisteredTime" msgid="6781621964320635172">"<xliff:g id="BEARER_SERVICE_CODE">{0}</xliff:g>: Vidarebefordras inte"</string>
<string name="fcComplete" msgid="3118848230966886575">"Funktionskoden är fullständig."</string>
<string name="fcError" msgid="3327560126588500777">"Anslutningsproblem eller ogiltig funktionskod."</string>
<string name="httpErrorOk" msgid="1191919378083472204">"OK"</string>
<string name="httpError" msgid="7956392511146698522">"Ett nätverksfel uppstod."</string>
<string name="httpErrorLookup" msgid="4711687456111963163">"Det gick inte att hitta webbadressen."</string>
<string name="httpErrorUnsupportedAuthScheme" msgid="6299980280442076799">"Webbplatsens autentiseringsmetod stöds inte."</string>
<string name="httpErrorAuth" msgid="1435065629438044534">"Det gick inte att autentisera."</string>
<string name="httpErrorProxyAuth" msgid="1788207010559081331">"Det gick inte att autentisera via proxyservern."</string>
<string name="httpErrorConnect" msgid="8714273236364640549">"Det gick inte att ansluta till servern."</string>
<string name="httpErrorIO" msgid="2340558197489302188">"Det gick inte att kommunicera med servern. Försök igen senare."</string>
<string name="httpErrorTimeout" msgid="4743403703762883954">"Anslutningen till servern har kopplats ifrån."</string>
<string name="httpErrorRedirectLoop" msgid="8679596090392779516">"Sidan innehåller för många serveromdirigeringar."</string>
<string name="httpErrorUnsupportedScheme" msgid="5015730812906192208">"Protokollet stöds inte."</string>
<string name="httpErrorFailedSslHandshake" msgid="96549606000658641">"Det gick inte att upprätta en säker anslutning."</string>
<string name="httpErrorBadUrl" msgid="3636929722728881972">"Det gick inte att öppna sidan, webbadressen är ogiltig."</string>
<string name="httpErrorFile" msgid="2170788515052558676">"Det gick inte att öppna filen."</string>
<string name="httpErrorFileNotFound" msgid="6203856612042655084">"Det gick inte att hitta den begärda filen."</string>
<string name="httpErrorTooManyRequests" msgid="1235396927087188253">"För många begäranden bearbetas. Försök igen senare."</string>
<string name="notification_title" msgid="8967710025036163822">"Inloggningsfel för <xliff:g id="ACCOUNT">%1$s</xliff:g>"</string>
<string name="contentServiceSync" msgid="8353523060269335667">"Synkronisera"</string>
<string name="contentServiceSyncNotificationTitle" msgid="397743349191901458">"Synkronisera"</string>
<string name="contentServiceTooManyDeletesNotificationDesc" msgid="8100981435080696431">"För många <xliff:g id="CONTENT_TYPE">%s</xliff:g>-borttagningar."</string>
<string name="low_memory" product="tablet" msgid="6494019234102154896">"Pekdatorns lagringsutrymme är fullt. Ta bort några filer för att frigöra utrymme."</string>
<string name="low_memory" product="watch" msgid="4415914910770005166">"Klockans lagringsutrymme är fullt. Ta bort några filer för att frigöra utrymme."</string>
<string name="low_memory" product="tv" msgid="516619861191025923">"Lagringsutrymmet på tv:n är fullt. Ta bort några filer för att frigöra utrymme."</string>
<string name="low_memory" product="default" msgid="3475999286680000541">"Mobilens lagringsutrymme är fullt. Ta bort några filer för att frigöra utrymme."</string>
<string name="ssl_ca_cert_warning" msgid="5848402127455021714">"Nätverket kan vara övervakat"</string>
<string name="ssl_ca_cert_noti_by_unknown" msgid="4475437862189850602">"Av en okänd tredje part"</string>
<string name="ssl_ca_cert_noti_by_administrator" msgid="550758088185764312">"Av jobbprofilsadministratören"</string>
<string name="ssl_ca_cert_noti_managed" msgid="4030263497686867141">"Av <xliff:g id="MANAGING_DOMAIN">%s</xliff:g>"</string>
<string name="work_profile_deleted" msgid="5005572078641980632">"Jobbprofilen har raderats"</string>
<string name="work_profile_deleted_description" msgid="6305147513054341102">"Jobbprofilen har raderats eftersom det saknas en administratörsapp."</string>
<string name="work_profile_deleted_details" msgid="226615743462361248">"Administratörsappen för jobbprofilen saknas eller är skadad. Det innebär att jobbprofilen och all relaterad data har raderats. Kontakta administratören om du vill ha hjälp."</string>
<string name="work_profile_deleted_description_dpm_wipe" msgid="6019770344820507579">"Din jobbprofil är inte längre tillgänglig på den här enheten."</string>
<string name="factory_reset_warning" msgid="5423253125642394387">"Enheten kommer att rensas"</string>
<string name="factory_reset_message" msgid="4905025204141900666">"Administratörsappen saknar delar eller är skadad och kan inte användas. Enheten kommer nu att rensas. Kontakta administratören om du behöver hjälp."</string>
<string name="me" msgid="6545696007631404292">"Jag"</string>
<string name="power_dialog" product="tablet" msgid="8545351420865202853">"Alternativ för surfplattan"</string>
<string name="power_dialog" product="tv" msgid="6153888706430556356">"Tv-alternativ"</string>
<string name="power_dialog" product="default" msgid="1319919075463988638">"Telefonalternativ"</string>
<string name="silent_mode" msgid="7167703389802618663">"Tyst läge"</string>
<string name="turn_on_radio" msgid="3912793092339962371">"Aktivera trådlöst"</string>
<string name="turn_off_radio" msgid="8198784949987062346">"Inaktivera trådlöst"</string>
<string name="screen_lock" msgid="799094655496098153">"Skärmlås"</string>
<string name="power_off" msgid="4266614107412865048">"Stäng av"</string>
<string name="silent_mode_silent" msgid="319298163018473078">"Ringsignal av"</string>
<string name="silent_mode_vibrate" msgid="7072043388581551395">"Vibrerande ringsignal"</string>
<string name="silent_mode_ring" msgid="8592241816194074353">"Ringsignal på"</string>
<string name="reboot_to_update_title" msgid="6212636802536823850">"Systemuppdatering för Android"</string>
<string name="reboot_to_update_prepare" msgid="6305853831955310890">"Förbereder uppdatering …"</string>
<string name="reboot_to_update_package" msgid="3871302324500927291">"Uppdateringspaketet behandlas ..."</string>
<string name="reboot_to_update_reboot" msgid="6428441000951565185">"Startar om …"</string>
<string name="reboot_to_reset_title" msgid="4142355915340627490">"Återställ standardinställning"</string>
<string name="reboot_to_reset_message" msgid="2432077491101416345">"Startar om …"</string>
<string name="shutdown_progress" msgid="2281079257329981203">"Avslutar…"</string>
<string name="shutdown_confirm" product="tablet" msgid="3385745179555731470">"Din surfplatta stängs av."</string>
<string name="shutdown_confirm" product="tv" msgid="476672373995075359">"Tv:n stängs av."</string>
<string name="shutdown_confirm" product="watch" msgid="3490275567476369184">"Klockan stängs av."</string>
<string name="shutdown_confirm" product="default" msgid="649792175242821353">"Din telefon stängs av."</string>
<string name="shutdown_confirm_question" msgid="2906544768881136183">"Vill du stänga av?"</string>
<string name="reboot_safemode_title" msgid="7054509914500140361">"Starta om i felsäkert läge"</string>
<string name="reboot_safemode_confirm" msgid="55293944502784668">"Vill du starta om datorn i felsäkert läge? Då inaktiveras alla appar från tredje part som du har installerat. Apparna återställs när du startar om datorn igen."</string>
<string name="recent_tasks_title" msgid="3691764623638127888">"Senaste"</string>
<string name="no_recent_tasks" msgid="8794906658732193473">"Inga aktiva appar."</string>
<string name="global_actions" product="tablet" msgid="408477140088053665">"Alternativ för surfplattan"</string>
<string name="global_actions" product="tv" msgid="7240386462508182976">"Tv-alternativ"</string>
<string name="global_actions" product="default" msgid="2406416831541615258">"Telefonalternativ"</string>
<string name="global_action_lock" msgid="2844945191792119712">"Skärmlås"</string>
<string name="global_action_power_off" msgid="4471879440839879722">"Stäng av"</string>
<string name="global_action_bug_report" msgid="7934010578922304799">"Felrapport"</string>
<string name="bugreport_title" msgid="2667494803742548533">"Skapa felrapport"</string>
<string name="bugreport_message" msgid="398447048750350456">"Nu hämtas information om aktuell status för enheten, som sedan skickas i ett e-postmeddelade. Det tar en liten stund innan felrapporten är färdig och kan skickas, så vi ber dig ha tålamod."</string>
<string name="global_action_toggle_silent_mode" msgid="8219525344246810925">"Tyst läge"</string>
<string name="global_action_silent_mode_on_status" msgid="3289841937003758806">"Ljudet är AV"</string>
<string name="global_action_silent_mode_off_status" msgid="1506046579177066419">"Ljudet är PÅ"</string>
<string name="global_actions_toggle_airplane_mode" msgid="5884330306926307456">"Flygplansläge"</string>
<string name="global_actions_airplane_mode_on_status" msgid="2719557982608919750">"Flygplansläge är AKTIVERAT"</string>
<string name="global_actions_airplane_mode_off_status" msgid="5075070442854490296">"Flygplansläge är INAKTIVERAT"</string>
<string name="global_action_settings" msgid="1756531602592545966">"Inställningar"</string>
<string name="global_action_assist" msgid="3892832961594295030">"Hjälp"</string>
<string name="global_action_voice_assist" msgid="7751191495200504480">"Voice Assist"</string>
<string name="global_action_lockdown" msgid="8751542514724332873">"Lås nu"</string>
<string name="status_bar_notification_info_overflow" msgid="5301981741705354993">"999+"</string>
<string name="safeMode" msgid="2788228061547930246">"Säkert läge"</string>
<string name="android_system_label" msgid="6577375335728551336">"Android-system"</string>
<string name="user_owner_label" msgid="2804351898001038951">"Personligt"</string>
<string name="managed_profile_label" msgid="6260850669674791528">"Arbetet"</string>
<string name="permgrouplab_contacts" msgid="3657758145679177612">"Kontakter"</string>
<string name="permgroupdesc_contacts" msgid="6951499528303668046">"få tillgång till dina kontakter"</string>
<string name="permgrouplab_location" msgid="7275582855722310164">"Plats"</string>
<string name="permgroupdesc_location" msgid="1346617465127855033">"komma åt enhetens platsuppgifter"</string>
<string name="permgrouplab_calendar" msgid="5863508437783683902">"Kalender"</string>
<string name="permgroupdesc_calendar" msgid="3889615280211184106">"få tillgång till din kalender"</string>
<string name="permgrouplab_sms" msgid="228308803364967808">"Sms"</string>
<string name="permgroupdesc_sms" msgid="4656988620100940350">"skicka och visa sms"</string>
<string name="permgrouplab_storage" msgid="1971118770546336966">"Lagring"</string>
<string name="permgroupdesc_storage" msgid="637758554581589203">"få åtkomst till foton, media och filer på din enhet"</string>
<string name="permgrouplab_microphone" msgid="171539900250043464">"Mikrofon"</string>
<string name="permgroupdesc_microphone" msgid="4988812113943554584">"spela in ljud"</string>
<string name="permgrouplab_camera" msgid="4820372495894586615">"Kamera"</string>
<string name="permgroupdesc_camera" msgid="3250611594678347720">"ta bilder och spela in video"</string>
<string name="permgrouplab_phone" msgid="5229115638567440675">"Telefon"</string>
<string name="permgroupdesc_phone" msgid="6234224354060641055">"ringa och hantera telefonsamtal"</string>
<string name="permgrouplab_sensors" msgid="416037179223226722">"Kroppssensorer"</string>
<string name="permgroupdesc_sensors" msgid="7147968539346634043">"få åtkomst till sensordata om dina vitalparametrar"</string>
<string name="capability_title_canRetrieveWindowContent" msgid="3901717936930170320">"Hämta fönsterinnehåll"</string>
<string name="capability_desc_canRetrieveWindowContent" msgid="3772225008605310672">"Granska innehållet i ett fönster som du interagerar med."</string>
<string name="capability_title_canRequestTouchExploration" msgid="3108723364676667320">"Aktivera Explore by Touch"</string>
<string name="capability_desc_canRequestTouchExploration" msgid="5800552516779249356">"Objekt som användaren rör vid läses upp högt och skärmen kan utforskas med hjälp av rörelser."</string>
<string name="capability_title_canRequestEnhancedWebAccessibility" msgid="1739881766522594073">"Aktivera förbättrad webbtillgänglighet"</string>
<string name="capability_desc_canRequestEnhancedWebAccessibility" msgid="7881063961507511765">"Skript kan installeras för att göra appens innehåll tillgängligare."</string>
<string name="capability_title_canRequestFilterKeyEvents" msgid="2103440391902412174">"Observera text som du skriver"</string>
<string name="capability_desc_canRequestFilterKeyEvents" msgid="7463135292204152818">"Omfattar personuppgifter som kreditkortsnummer och lösenord."</string>
<string name="permlab_statusBar" msgid="7417192629601890791">"inaktivera eller ändra statusfält"</string>
<string name="permdesc_statusBar" msgid="8434669549504290975">"Tillåter att appen inaktiverar statusfältet eller lägger till och tar bort systemikoner."</string>
<string name="permlab_statusBarService" msgid="7247281911387931485">"statusfält"</string>
<string name="permdesc_statusBarService" msgid="716113660795976060">"Tillåter att appen visas i statusfältet."</string>
<string name="permlab_expandStatusBar" msgid="1148198785937489264">"expandera/komprimera statusfält"</string>
<string name="permdesc_expandStatusBar" msgid="6917549437129401132">"Tillåter att appen expanderar eller komprimerar statusfältet."</string>
<string name="permlab_install_shortcut" msgid="4279070216371564234">"installera genvägar"</string>
<string name="permdesc_install_shortcut" msgid="8341295916286736996">"Tillåter att en app lägger till genvägar på startskärmen utan åtgärd från användaren."</string>
<string name="permlab_uninstall_shortcut" msgid="4729634524044003699">"avinstallera genvägar"</string>
<string name="permdesc_uninstall_shortcut" msgid="6745743474265057975">"Tillåter att appen tar bort genvägar på startskärmen utan åtgärd från användaren."</string>
<string name="permlab_processOutgoingCalls" msgid="3906007831192990946">"omdirigera utgående samtal"</string>
<string name="permdesc_processOutgoingCalls" msgid="5156385005547315876">"Tillåter att appen ser numret du slår under ett utgående samtal och har möjlighet att koppla samtalet till ett annat nummer eller avbryta samtalet helt."</string>
<string name="permlab_receiveSms" msgid="8673471768947895082">"ta emot textmeddelanden (SMS)"</string>
<string name="permdesc_receiveSms" msgid="6424387754228766939">"Tillåter att appen tar emot och hanterar SMS. Detta innebär att appen kan övervaka eller ta bort meddelanden som skickats till enheten utan att visa dem för dig."</string>
<string name="permlab_receiveMms" msgid="1821317344668257098">"ta emot textmeddelanden (MMS)"</string>
<string name="permdesc_receiveMms" msgid="533019437263212260">"Tillåter att appen tar emot och hanterar MMS-meddelanden. Detta innebär att appen kan övervaka eller ta bort meddelanden som skickats till enheten utan att visa dem för dig."</string>
<string name="permlab_readCellBroadcasts" msgid="1598328843619646166">"läsa SMS-meddelanden"</string>
<string name="permdesc_readCellBroadcasts" msgid="6361972776080458979">"Appen tillåts läsa SMS som skickas till din enhet. På vissa platser skickas SMS för att varna för nödsituationer. Skadliga appar kan påverka enhetens prestanda eller funktionalitet när du får ett meddelande om en nödsituation via SMS."</string>
<string name="permlab_subscribedFeedsRead" msgid="4756609637053353318">"läsa flöden som du prenumererar på"</string>
<string name="permdesc_subscribedFeedsRead" msgid="5557058907906144505">"Tillåter att appen får information om aktuella synkroniserade flöden."</string>
<string name="permlab_sendSms" msgid="7544599214260982981">"skicka och visa sms"</string>
<string name="permdesc_sendSms" msgid="7094729298204937667">"Tillåter att appen skickar SMS. Detta kan leda till oväntade avgifter. Skadliga appar kan skicka meddelanden utan ditt godkännande vilket kan kosta pengar."</string>
<string name="permlab_readSms" msgid="8745086572213270480">"läsa dina textmeddelanden (SMS eller MMS)"</string>
<string name="permdesc_readSms" product="tablet" msgid="2467981548684735522">"Tillåter att appen läser SMS som sparats på surfplattan eller på SIM-kortet. Med den här behörigheten tillåts appen att läsa alla SMS oavsett innehåll eller sekretess."</string>
<string name="permdesc_readSms" product="tv" msgid="5102425513647038535">"Tillåter att appen läser sms som har sparats på tv:n eller SIM-kortet. På så sätt kan appen läsa alla sms oavsett innehåll eller sekretess."</string>
<string name="permdesc_readSms" product="default" msgid="3695967533457240550">"Tillåter att appen läser SMS som sparats på mobilen eller på SIM-kortet. Med den här behörigheten tillåts appen att läsa alla SMS oavsett innehåll eller sekretess."</string>
<string name="permlab_receiveWapPush" msgid="5991398711936590410">"ta emot textmeddelanden (WAP)"</string>
<string name="permdesc_receiveWapPush" msgid="748232190220583385">"Tillåter att appen tar emot och hanterar WAP-meddelanden. Med den här behörigheten kan appen övervaka eller ta bort meddelanden som skickats till dig utan att visa dem för dig."</string>
<string name="permlab_getTasks" msgid="6466095396623933906">"hämta appar som körs"</string>
<string name="permdesc_getTasks" msgid="7454215995847658102">"Tillåter att appen hämtar information om nyligen körda och pågående aktiviteter. Detta kan innebära att appen tillåts ta reda på vilka appar som används på enheten."</string>
<string name="permlab_manageProfileAndDeviceOwners" msgid="5979288447973722097">"Hantera profil- och enhetsägare"</string>
<string name="permdesc_manageProfileAndDeviceOwners" msgid="106894851498657169">"Tillåter att appar anger profilägare och enhetsägare."</string>
<string name="permlab_reorderTasks" msgid="2018575526934422779">"byt ordning på appar som körs"</string>
<string name="permdesc_reorderTasks" msgid="7734217754877439351">"Tillåter att appen flyttar aktiviteter till förgrunden eller bakgrunden. Appen kan göra detta utan åtgärd från dig."</string>
<string name="permlab_enableCarMode" msgid="5684504058192921098">"aktivera trafikläge"</string>
<string name="permdesc_enableCarMode" msgid="4853187425751419467">"Tillåter att appen aktiverar billäge."</string>
<string name="permlab_killBackgroundProcesses" msgid="3914026687420177202">"stänga andra appar"</string>
<string name="permdesc_killBackgroundProcesses" msgid="4593353235959733119">"Tillåter att appen avslutar andra appars bakgrundsprocesser. Detta kan göra så att andra appar avslutas."</string>
<string name="permlab_systemAlertWindow" msgid="3543347980839518613">"skriva över andra appar"</string>
<string name="permdesc_systemAlertWindow" msgid="8584678381972820118">"Tillåter att appen att dras ovanpå andra appar eller delar av användargränssnittet. De kan störa din användning av gränssnittet i olika appar eller ändra vad du tror visas i andra appar."</string>
<string name="permlab_persistentActivity" msgid="8841113627955563938">"se till att appen alltid körs"</string>
<string name="permdesc_persistentActivity" product="tablet" msgid="8525189272329086137">"Tillåter att delar av appen läggs beständigt i minnet. Detta kan innebära att det tillgängliga minnet för andra appar begränsas, vilket gör surfplattan långsam."</string>
<string name="permdesc_persistentActivity" product="tv" msgid="5086862529499103587">"Tillåter att en app gör vissa delar beständiga i minnet. Det kan begränsa mängden minne som är tillgänglig för andra appar och gör tv:n långsammare."</string>
<string name="permdesc_persistentActivity" product="default" msgid="4384760047508278272">"Tillåter att delar av appen läggs beständigt i minnet. Detta kan innebära att det tillgängliga minnet för andra appar begränsas, vilket gör mobilen långsam."</string>
<string name="permlab_getPackageSize" msgid="7472921768357981986">"mäta appens lagringsplats"</string>
<string name="permdesc_getPackageSize" msgid="3921068154420738296">"Tillåter att appen hämtar kod, data och cachestorlekar"</string>
<string name="permlab_writeSettings" msgid="2226195290955224730">"ändra systeminställningar"</string>
<string name="permdesc_writeSettings" msgid="7775723441558907181">"Tillåter att appen ändrar systemets inställningar. Skadliga appar kan skada systemets konfiguration."</string>
<string name="permlab_receiveBootCompleted" msgid="5312965565987800025">"köra vid start"</string>
<string name="permdesc_receiveBootCompleted" product="tablet" msgid="7390304664116880704">"Tillåter att appen startar automatiskt när systemet har startats om. Detta kan innebära att det tar längre tid att starta surfplattan och att surfplattan blir långsammare i och med att appen hela tiden körs i bakgrunden."</string>
<string name="permdesc_receiveBootCompleted" product="tv" msgid="4525890122209673621">"Tillåter att appen startas så snart systemet har slutat starta om. Det kan göra att det tar längre tid att starta tv:n och dessutom kan appen göra hela surfplattan långsammare genom att alltid köra den."</string>
<string name="permdesc_receiveBootCompleted" product="default" msgid="513950589102617504">"Tillåter att appen startar automatiskt när systemet har startats om. Detta kan innebära att det tar längre tid att starta mobilen och att mobilen blir långsammare i och med att appen hela tiden körs i bakgrunden."</string>
<string name="permlab_broadcastSticky" msgid="7919126372606881614">"Skicka sticky broadcast"</string>
<string name="permdesc_broadcastSticky" product="tablet" msgid="7749760494399915651">"Tillåter att appen skickar sticky broadcasts, som finns kvar när sändningen är slut. Vid intensiv användning kan mobilen bli långsam eller instabil eftersom minnet överbelastas."</string>
<string name="permdesc_broadcastSticky" product="tv" msgid="6839285697565389467">"Tillåter att appen skickar sticky broadcasts som finns kvar när sändningen är slut. Överdriven användning kan göra tv:n seg eller instabil eftersom den använder för mycket minne."</string>
<string name="permdesc_broadcastSticky" product="default" msgid="2825803764232445091">"Tillåter att appen skickar sticky broadcast, som finns kvar när sändningen är slut. Vid intensiv användning kan mobilen bli långsam eller instabil eftersom minnet överbelastas."</string>
<string name="permlab_readContacts" msgid="8348481131899886131">"läsa dina kontakter"</string>
<string name="permdesc_readContacts" product="tablet" msgid="5294866856941149639">"Tillåter att appen läser kontaktuppgifter som sparats på surfplattan, inklusive information om hur ofta du har ringt, skickat e-post till eller på andra sätt kommunicerat med specifika personer. Med den här behörigheten tillåts appen att spara kontaktuppgifter. Skadliga appar kan dela uppgifterna med andra utan din vetskap."</string>
<string name="permdesc_readContacts" product="tv" msgid="1839238344654834087">"Tillåter att appen läser data om dina kontakter som sparats på tv:n, bland annat hur ofta du har ringt, skickat e-post eller kommunicerat på andra sätt med enskilda individer. Med den här behörigheten kan appar spara dina kontaktuppgifter och skadliga appar kan dela kontaktuppgifter utan att du vet om det."</string>
<string name="permdesc_readContacts" product="default" msgid="8440654152457300662">"Tillåter att appen läser kontaktuppgifter som sparats på mobilen, inklusive information om hur ofta du har ringt, skickat e-post till eller på andra sätt kommunicerat med specifika personer. Med den här behörigheten tillåts appen att spara kontaktuppgifter. Skadliga appar kan dela uppgifterna med andra utan din vetskap."</string>
<string name="permlab_writeContacts" msgid="5107492086416793544">"ändra kontakterna"</string>
<string name="permdesc_writeContacts" product="tablet" msgid="897243932521953602">"Tillåter att appen ändrar kontaktuppgifter som sparats på surfplattan, inklusive information om hur ofta du har ringt, skickat e-post till eller på andra sätt kommunicerat med specifika personer. Med den här behörigheten tillåts appar att ta bort kontaktuppgifter."</string>
<string name="permdesc_writeContacts" product="tv" msgid="5438230957000018959">"Tillåter att appen ändrar uppgifterna om dina kontakter som har sparats på tv:n, bland annat hur ofta du har ringt, skickat e-post eller kommunicerat på andra sätt med särskilda kontakter. Med den här behörigheten kan appar ta bort kontaktuppgifter."</string>
<string name="permdesc_writeContacts" product="default" msgid="589869224625163558">"Tillåter att appen ändrar kontaktuppgifter som sparats på mobilen, inklusive information om hur ofta du har ringt, skickat e-post till eller på andra sätt kommunicerat med specifika personer. Med den här behörigheten tillåts appar att ta bort kontaktuppgifter."</string>
<string name="permlab_readCallLog" msgid="3478133184624102739">"läs samtalslogg"</string>
<string name="permdesc_readCallLog" product="tablet" msgid="3700645184870760285">"Tillåter att appen läser pekdatorns samtalslista, inklusive uppgifter om inkommande och utgående samtal. Med den här behörigheten tillåts appen att spara samtalshistoriken. Skadliga appar kan dela uppgifterna med andra utan din vetskap."</string>
<string name="permdesc_readCallLog" product="tv" msgid="5611770887047387926">"Tillåter att appen läser tv:ns samtalslista, bland annat data om inkommande och utgående samtal. Med den här behörigheten kan appar spara data i dina samtalslistor och skadliga appar kan dela data i samtalslistor utan att du vet om det."</string>
<string name="permdesc_readCallLog" product="default" msgid="5777725796813217244">"Tillåter att appen läser mobilens samtalslista, inklusive uppgifter om inkommande och utgående samtal. Med den här behörigheten tillåts appen att spara samtalshistoriken. Skadliga appar kan dela uppgifterna med andra utan din vetskap."</string>
<string name="permlab_writeCallLog" msgid="8552045664743499354">"skriv samtalslogg"</string>
<string name="permdesc_writeCallLog" product="tablet" msgid="6661806062274119245">"Tillåter att appen gör ändringar i pekdatorns samtalslista, inklusive i uppgifter om inkommande och utgående samtal. Skadliga program kan använda detta för att radera eller ändra din samtalslista."</string>
<string name="permdesc_writeCallLog" product="tv" msgid="4225034892248398019">"Tillåter att appen gör ändringar i tv:ns samtalslista, inklusive i uppgifter om inkommande och utgående samtal. Skadliga appar kan använda detta för att rensa eller ändra din samtalslista."</string>
<string name="permdesc_writeCallLog" product="default" msgid="683941736352787842">"Tillåter att appen gör ändringar i mobilens samtalslista, inklusive i uppgifter om inkommande och utgående samtal. Skadliga program kan använda detta för att radera eller ändra din samtalslista."</string>
<string name="permlab_bodySensors" msgid="4871091374767171066">"kroppssens. (för hjärtat m.m.)"</string>
<string name="permdesc_bodySensors" product="default" msgid="4380015021754180431">"Ger appen åtkomst till information från sensorer om ditt fysiska tillstånd, till exempel din puls."</string>
<string name="permlab_readCalendar" msgid="5972727560257612398">"läsa kalenderuppgifter plus konfidentiell information"</string>
<string name="permdesc_readCalendar" product="tablet" msgid="4216462049057658723">"Tillåter att appen läser alla kalenderuppgifter som sparats på surfplattan, inklusive dina vänners eller kollegors uppgifter. Med den här behörigheten kan appen tillåtas att dela eller spara kalenderuppgifter även om de är sekretessbelagda eller känsliga."</string>
<string name="permdesc_readCalendar" product="tv" msgid="3191352452242394196">"Tillåter att appen läser alla kalenderhändelser som sparats på tv:n, bland annat de som tillhör vänner eller kollegor. På så sätt kan appen dela eller spara dina kalenderhändelser oavsett sekretess eller känslighet."</string>
<string name="permdesc_readCalendar" product="default" msgid="7434548682470851583">"Tillåter att appen läser alla kalenderuppgifter som sparats på mobilen, inklusive dina vänners eller kollegors uppgifter. Med den här behörigheten kan appen tillåtas att dela eller spara kalenderuppgifter även om de är sekretessbelagda eller känsliga."</string>
<string name="permlab_writeCalendar" msgid="8438874755193825647">"lägga till eller ändra kalenderuppgifter och skicka e-post till gäster utan ägarens vetskap"</string>
<string name="permdesc_writeCalendar" product="tablet" msgid="6679035520113668528">"Tillåter att appen lägger till, tar bort och ändrar sådana händelser som du kan ändra på surfplattan, inklusive dina vänners eller kollegors uppgifter. Detta kan innebära att appen tillåts skicka meddelanden som ser ut att komma från kalenderns ägare eller ändra händelser utan ägarens vetskap."</string>
<string name="permdesc_writeCalendar" product="tv" msgid="1273290605500902507">"Tillåter att appen lägger till, tar bort och ändrar händelser som du kan ändra på tv:n, inklusive dina vänners eller kollegors uppgifter. Appen kan på så sätt skicka meddelanden som ser ut att komma från kalenderns ägare eller ändra uppgifter utan ägarens vetskap."</string>
<string name="permdesc_writeCalendar" product="default" msgid="2324469496327249376">"Tillåter att appen lägger till, tar bort och ändrar sådana händelser som du kan ändra på mobilen, inklusive dina vänners eller kollegors uppgifter. Detta kan innebära att appen tillåts skicka meddelanden som ser ut att komma från kalenderns ägare eller ändra händelser utan ägarens vetskap."</string>
<string name="permlab_accessLocationExtraCommands" msgid="2836308076720553837">"få åtkomst till extra kommandon för platsleverantör"</string>
<string name="permdesc_accessLocationExtraCommands" msgid="6078307221056649927">"Tillåter att appen får åtkomst till extra kommandon för platsleverantör. Detta kan innebära att appen tillåts störa funktionen för GPS eller andra platskällor."</string>
<string name="permlab_accessFineLocation" msgid="1191898061965273372">"exakt plats (GPS- och nätverksbaserad)"</string>
<string name="permdesc_accessFineLocation" msgid="5295047563564981250">"Tillåter att appen känner av din ungefärliga position med hjälp av GPS eller platstjänster som mobilmaster och Wi-Fi. Platstjänsterna måste vara aktiverade och tillgängliga på enheten för att appen ska kunna använda dem. Appar kan använda detta för att avgöra ungefär var du befinner dig."</string>
<string name="permlab_accessCoarseLocation" msgid="4887895362354239628">"ungefärlig position (nätverksbaserad)"</string>
<string name="permdesc_accessCoarseLocation" msgid="2538200184373302295">"Tillåter att appen känner av din ungefärliga position. Platsen avgörs genom platstjänster med hjälp av nätverksplatskällor som mobilmaster och Wi-Fi. Platstjänsterna måste vara aktiverade och tillgängliga på enheten för att appen ska kunna använda dem. Appar kan använda detta för att avgöra ungefär var du befinner dig."</string>
<string name="permlab_modifyAudioSettings" msgid="6095859937069146086">"ändra dina ljudinställningar"</string>
<string name="permdesc_modifyAudioSettings" msgid="3522565366806248517">"Tillåter att appen ändrar globala ljudinställningar som volym och vilken högtalarutgång som används."</string>
<string name="permlab_recordAudio" msgid="3876049771427466323">"spela in ljud"</string>
<string name="permdesc_recordAudio" msgid="4906839301087980680">"Tillåter att appen spelar in ljud med mikrofonen. Med den här behörigheten tillåts appen att spela in ljud när som helst utan ditt godkännande."</string>
<string name="permlab_sim_communication" msgid="1180265879464893029">"SIM-kommunikation"</string>
<string name="permdesc_sim_communication" msgid="5725159654279639498">"Tillåter att appen skickar kommandon till SIM-kortet. Detta är mycket farligt."</string>
<string name="permlab_camera" msgid="3616391919559751192">"ta bilder och spela in videoklipp"</string>
<string name="permdesc_camera" msgid="8497216524735535009">"Tillåter att appen tar bilder och spelar in videor med kameran. Med den här behörigheten tillåts appen att använda kameran när som helst utan ditt godkännande."</string>
<string name="permlab_vibrate" msgid="7696427026057705834">"styra vibration"</string>
<string name="permdesc_vibrate" msgid="6284989245902300945">"Tillåter att appen styr vibrationen."</string>
<string name="permlab_flashlight" msgid="2155920810121984215">"styra lampa"</string>
<string name="permdesc_flashlight" msgid="6522284794568368310">"Tillåter att appen styr lampan."</string>
<string name="permlab_callPhone" msgid="3925836347681847954">"ringa telefonnummer direkt"</string>
<string name="permdesc_callPhone" msgid="3740797576113760827">"Tillåter att appen ringer telefonnummer utan någon aktiv åtgärd från dig. Detta kan leda till oväntade avgifter och samtal. Observera att appen inte tillåts ringa nödsamtal. Skadliga appar kan ringa utan ditt godkännande och detta kan kosta pengar."</string>
<!-- no translation found for permlab_accessImsCallService (3574943847181793918) -->
<skip />
<!-- no translation found for permdesc_accessImsCallService (8992884015198298775) -->
<skip />
<string name="permlab_readPhoneState" msgid="9178228524507610486">"läsa telefonens status och identitet"</string>
<string name="permdesc_readPhoneState" msgid="1639212771826125528">"Tillåter att appen kommer åt enhetens telefonfunktioner. Med den här behörigheten tillåts appen att identifiera mobilens telefonnummer och enhets-ID, om ett samtal pågår och vilket nummer samtalet är kopplat till."</string>
<string name="permlab_wakeLock" product="tablet" msgid="1531731435011495015">"förhindra att surfplattan går in i viloläge"</string>
<string name="permlab_wakeLock" product="tv" msgid="2601193288949154131">"förhindra att tv:n försätts i viloläge"</string>
<string name="permlab_wakeLock" product="default" msgid="573480187941496130">"förhindra att telefonen sätts i viloläge"</string>
<string name="permdesc_wakeLock" product="tablet" msgid="7311319824400447868">"Tillåter att appen förhindrar att surfplattan går in i viloläge."</string>
<string name="permdesc_wakeLock" product="tv" msgid="3208534859208996974">"Tillåter att appen förhindrar att tv:n försätts i viloläge."</string>
<string name="permdesc_wakeLock" product="default" msgid="8559100677372928754">"Tillåter att appen förhindrar att mobilen går in i viloläge."</string>
<string name="permlab_transmitIr" msgid="7545858504238530105">"tillåt IR-sändning"</string>
<string name="permdesc_transmitIr" product="tablet" msgid="5358308854306529170">"Tillåter att appen använder surfplattans IR-sändare."</string>
<string name="permdesc_transmitIr" product="tv" msgid="3926790828514867101">"Tillåter att appen använder den infraröda sändaren på tv:n."</string>
<string name="permdesc_transmitIr" product="default" msgid="7957763745020300725">"Tillåter att appen använder mobilens IR-sändare."</string>
<string name="permlab_setWallpaper" msgid="6627192333373465143">"ange bakgrund"</string>
<string name="permdesc_setWallpaper" msgid="7373447920977624745">"Tillåter att appen anger systemets bakgrund."</string>
<string name="permlab_setWallpaperHints" msgid="3278608165977736538">"anpassa bakgrundsstorleken"</string>
<string name="permdesc_setWallpaperHints" msgid="8235784384223730091">"Tillåter att appen ger tips om systemets bakgrundsstorlek."</string>
<string name="permlab_setTimeZone" msgid="2945079801013077340">"ange tidszon"</string>
<string name="permdesc_setTimeZone" product="tablet" msgid="1676983712315827645">"Tillåter att appen ändrar pekdatorns tidszon."</string>
<string name="permdesc_setTimeZone" product="tv" msgid="888864653946175955">"Tillåter att appen ändrar tidszonen på tv:n."</string>
<string name="permdesc_setTimeZone" product="default" msgid="4499943488436633398">"Tillåter att appen ändrar mobilens tidszon."</string>
<string name="permlab_getAccounts" msgid="1086795467760122114">"hitta konton på enheten"</string>
<string name="permdesc_getAccounts" product="tablet" msgid="2741496534769660027">"Tillåter att appen hämtar en lista över alla kända konton på surfplattan. Detta kan inkludera konton som har skapats av appar som du har installerat."</string>
<string name="permdesc_getAccounts" product="tv" msgid="4190633395633907543">"Tillåter att appen hämtar listan med konton som tv:n kan identifiera. Den kan innehålla konton som skapats av appar som du har installerat."</string>
<string name="permdesc_getAccounts" product="default" msgid="3448316822451807382">"Tillåter att appen hämtar en lista över alla kända konton på mobilen. Detta kan inkludera konton som har skapats av appar som du har installerat."</string>
<string name="permlab_accessNetworkState" msgid="4951027964348974773">"visa nätverksanslutningar"</string>
<string name="permdesc_accessNetworkState" msgid="8318964424675960975">"Tillåter att appen kommer åt information om nätverksanslutningarna, till exempel vilka nätverk som finns och är anslutna."</string>
<string name="permlab_createNetworkSockets" msgid="8018758136404323658">"fullständig nätverksåtkomst"</string>
<string name="permdesc_createNetworkSockets" msgid="3403062187779724185">"Tillåter att appen skapar nätverksuttag och använder anpassade nätverksprotokoll. Webbläsaren och andra appar gör det möjligt att skicka data till Internet, så den här behörigheten krävs inte för att skicka data till Internet."</string>
<string name="permlab_changeNetworkState" msgid="958884291454327309">"ändra nätverksanslutning"</string>
<string name="permdesc_changeNetworkState" msgid="6789123912476416214">"Tillåter att appen ändrar statusen för en nätverksanslutning."</string>
<string name="permlab_changeTetherState" msgid="5952584964373017960">"ändra sammanlänkad anslutning"</string>
<string name="permdesc_changeTetherState" msgid="1524441344412319780">"Tillåter att appen ändrar statusen för en delad nätverksanslutning."</string>
<string name="permlab_accessWifiState" msgid="5202012949247040011">"visa Wi-Fi-anslutningar"</string>
<string name="permdesc_accessWifiState" msgid="5002798077387803726">"Tillåter att appen kommer åt information om Wi-Fi-nätverk, till exempel om Wi-Fi är aktiverat och namn på anslutna Wi-Fi-enheter."</string>
<string name="permlab_changeWifiState" msgid="6550641188749128035">"anslut och koppla från Wi-Fi"</string>
<string name="permdesc_changeWifiState" msgid="7137950297386127533">"Tillåter att appen ansluter till och kopplar från Wi-Fi-åtkomstpunkter samt gör ändringar i enhetens konfiguration för Wi-Fi-nätverk."</string>
<string name="permlab_changeWifiMulticastState" msgid="1368253871483254784">"tillåt Wi-Fi multicast-mottagning"</string>
<string name="permdesc_changeWifiMulticastState" product="tablet" msgid="7969774021256336548">"Tillåter att appen tar emot paket som skickats med multicast-adress till alla enheter i ett Wi-Fi-nätverk och inte bara till den här surfplattan. Detta drar mer batteri än när multicastläget inte används."</string>
<string name="permdesc_changeWifiMulticastState" product="tv" msgid="9031975661145014160">"Tillåter att appen tar emot paket som skickats till alla enheter i ett Wi-Fi-nätverk med multicastadress, inte bara till tv:n. Detta drar mer batteri än när multicastläget inte används."</string>
<string name="permdesc_changeWifiMulticastState" product="default" msgid="6851949706025349926">"Tillåter att appen tar emot paket som skickats med multicast-adress till alla enheter i ett Wi-Fi-nätverk och inte bara till den här mobilen. Detta drar mer batteri än när multicastläget inte används."</string>
<string name="permlab_bluetoothAdmin" msgid="6006967373935926659">"få åtkomst till Bluetooth-inställningar"</string>
<string name="permdesc_bluetoothAdmin" product="tablet" msgid="6921177471748882137">"Tillåter att appen konfigurerar den lokala Bluetooth-surfplattan samt upptäcker och parkopplar den med fjärranslutna enheter."</string>
<string name="permdesc_bluetoothAdmin" product="tv" msgid="3373125682645601429">"Tillåter att appen konfigurerar den lokala Bluetooth-tv:n och identifierar och kopplar den till fjärrenheter."</string>
<string name="permdesc_bluetoothAdmin" product="default" msgid="8931682159331542137">"Tillåter att appen konfigurerar den lokala Bluetooth-mobilen samt upptäcker och parkopplar den med fjärranslutna enheter."</string>
<string name="permlab_accessWimaxState" msgid="4195907010610205703">"ansluta till och koppla från WiMAX"</string>
<string name="permdesc_accessWimaxState" msgid="6360102877261978887">"Tillåter att appen avgör om WiMAX är aktiverat och kommer åt information om eventuella anslutna WiMAX-nätverk."</string>
<string name="permlab_changeWimaxState" msgid="2405042267131496579">"ändra WiMAX-status"</string>
<string name="permdesc_changeWimaxState" product="tablet" msgid="3156456504084201805">"Tillåter att appen ansluter surfplattan till eller kopplar från WiMAX-nätverk."</string>
<string name="permdesc_changeWimaxState" product="tv" msgid="6022307083934827718">"Tillåter att appen ansluter tv:n till och kopplar från tv:n från WiMAX-nätverk."</string>
<string name="permdesc_changeWimaxState" product="default" msgid="697025043004923798">"Tillåter att appen ansluter mobilen till eller kopplar från WiMAX-nätverk."</string>
<string name="permlab_bluetooth" msgid="6127769336339276828">"koppla till Bluetooth-enheter"</string>
<string name="permdesc_bluetooth" product="tablet" msgid="3480722181852438628">"Tillåter att appen kommer åt pekdatorns Bluetooth-konfiguration och upprättar och godkänner anslutningar till parkopplade enheter."</string>
<string name="permdesc_bluetooth" product="tv" msgid="3974124940101104206">"Tillåter att appen visar konfigurationen av Bluetooth på tv:n och godkänner alla anslutningar till kopplade enheter."</string>
<string name="permdesc_bluetooth" product="default" msgid="3207106324452312739">"Tillåter att appen kommer åt mobilens Bluetooth-konfiguration och upprättar och godkänner anslutningar till parkopplade enheter."</string>
<string name="permlab_nfc" msgid="4423351274757876953">"kontrollera närfältskommunikationen"</string>
<string name="permdesc_nfc" msgid="7120611819401789907">"Tillåter att appen kommunicerar med etiketter, kort och läsare för närfältskommunikation (NFC)."</string>
<string name="permlab_disableKeyguard" msgid="3598496301486439258">"inaktivera skärmlåset"</string>
<string name="permdesc_disableKeyguard" msgid="6034203065077122992">"Tillåter att appen inaktiverar tangentlåset och tillhörande lösenordsskydd. Ett exempel kan vara att tangentlåset inaktiveras vid inkommande samtal och aktiveras igen när samtalet är avslutat."</string>
<string name="permlab_manageFingerprint" msgid="5640858826254575638">"hantera maskinvara för fingeravtryck"</string>
<string name="permdesc_manageFingerprint" msgid="178208705828055464">"Tillåter att appen anropar metoder för att lägga till och radera fingeravtrycksmallar."</string>
<string name="permlab_useFingerprint" msgid="3150478619915124905">"använda maskinvara för fingeravtryck"</string>
<string name="permdesc_useFingerprint" msgid="9165097460730684114">"Tillåter att appen använder maskinvara för fingeravtryck vid autentisering"</string>
<string name="fingerprint_acquired_partial" msgid="735082772341716043">"Ofullständigt fingeravtryck. Försök igen."</string>
<string name="fingerprint_acquired_insufficient" msgid="4596546021310923214">"Det gick inte att bearbeta fingeravtrycket. Försök igen."</string>
<string name="fingerprint_acquired_imager_dirty" msgid="1087209702421076105">"Fingeravtryckssensorn är smutsig. Rengör den och försök igen."</string>
<string name="fingerprint_acquired_too_fast" msgid="6470642383109155969">"Du rörde fingret för snabbt. Försök igen"</string>
<string name="fingerprint_acquired_too_slow" msgid="59250885689661653">"Du rörde fingret för långsamt. Försök igen."</string>
<string-array name="fingerprint_acquired_vendor">
</string-array>
<string name="fingerprint_error_hw_not_available" msgid="7955921658939936596">"Det finns ingen maskinvara för fingeravtryck."</string>
<string name="fingerprint_error_no_space" msgid="1055819001126053318">"Fingeravtrycket kan inte lagras. Ta bort ett befintligt fingeravtryck."</string>
<string name="fingerprint_error_timeout" msgid="3927186043737732875">"Tidsgränsen för fingeravtrycket har uppnåtts. Försök igen."</string>
<string name="fingerprint_error_canceled" msgid="4402024612660774395">"Fingeravtrycksåtgärden avbröts."</string>
<string name="fingerprint_error_lockout" msgid="5536934748136933450">"Du har gjort för många försök. Försök igen senare."</string>
<string name="fingerprint_error_unable_to_process" msgid="6107816084103552441">"Försök igen."</string>
<string name="fingerprint_name_template" msgid="5870957565512716938">"Finger <xliff:g id="FINGERID">%d</xliff:g>"</string>
<string-array name="fingerprint_error_vendor">
</string-array>
<string name="permlab_readSyncSettings" msgid="6201810008230503052">"läsa synkroniseringsinställningar"</string>
<string name="permdesc_readSyncSettings" msgid="2706745674569678644">"Tillåter att appen läser synkroniseringsinställningarna för ett konto. Detta kan användas till exempel för att avgöra om appen Personer är synkroniserad med ett konto."</string>
<string name="permlab_writeSyncSettings" msgid="5408694875793945314">"aktivera/inaktivera synkronisering"</string>
<string name="permdesc_writeSyncSettings" msgid="8956262591306369868">"Tillåter att appen ändrar synkroniseringsinställningarna för ett konto. Detta kan användas till exempel för att synkronisera appen Personer med ett konto."</string>
<string name="permlab_readSyncStats" msgid="7396577451360202448">"läsa synkroniseringsstatistik"</string>
<string name="permdesc_readSyncStats" msgid="1510143761757606156">"Tillåter att appen läser synkroniseringsstatistik för ett konto, inklusive historiken för synkroniseringshändelser och mängden data som synkroniseras."</string>
<string name="permlab_sdcardRead" product="nosdcard" msgid="367275095159405468">"läsa innehåll på USB-enheten"</string>
<string name="permlab_sdcardRead" product="default" msgid="2188156462934977940">"läsa innehållet på SD-kortet"</string>
<string name="permdesc_sdcardRead" product="nosdcard" msgid="3446988712598386079">"Låter appen läsa USB-innehåll."</string>
<string name="permdesc_sdcardRead" product="default" msgid="2607362473654975411">"Tillåter att appen läser innehållet på SD-kortet."</string>
<string name="permlab_sdcardWrite" product="nosdcard" msgid="8485979062254666748">"ändra eller ta bort innehåll på USB-enheten"</string>
<string name="permlab_sdcardWrite" product="default" msgid="8805693630050458763">"ändra eller ta bort innehåll på SD-kortet"</string>
<string name="permdesc_sdcardWrite" product="nosdcard" msgid="6175406299445710888">"Gör att app skriver till USB."</string>
<string name="permdesc_sdcardWrite" product="default" msgid="4337417790936632090">"Tillåter att appen skriver till SD-kortet."</string>
<string name="permlab_use_sip" msgid="2052499390128979920">"gör/ta emot SIP-anrop"</string>
<string name="permdesc_use_sip" msgid="2297804849860225257">"Tillåter att appen gör och tar emot SIP-anrop."</string>
<string name="permlab_register_sim_subscription" msgid="3166535485877549177">"registrera nya telekommunikationsanslutningar för SIM-kortet"</string>
<string name="permdesc_register_sim_subscription" msgid="2138909035926222911">"Tillåter att appen registrerar nya telekommunikationsanslutningar för SIM-kortet."</string>
<string name="permlab_register_call_provider" msgid="108102120289029841">"registrera nya telekommunikationsanslutningar"</string>
<string name="permdesc_register_call_provider" msgid="7034310263521081388">"Tillåter att appen registrerar nya telekommunikationsanslutningar."</string>
<string name="permlab_connection_manager" msgid="1116193254522105375">"hantera telekommunikationsanslutningar"</string>
<string name="permdesc_connection_manager" msgid="5925480810356483565">"Tillåter att appen hanterar telekommunikationsanslutningar."</string>
<string name="permlab_bind_incall_service" msgid="6773648341975287125">"interagera med skärmen för inkommande samtal"</string>
<string name="permdesc_bind_incall_service" msgid="8343471381323215005">"Tillåter att appen kontrollerar hur och när användaren ser skärmen för inkommande samtal."</string>
<string name="permlab_bind_connection_service" msgid="3557341439297014940">"samverka med telefonitjänster"</string>
<string name="permdesc_bind_connection_service" msgid="4008754499822478114">"Tillåter appen att använda telefonitjänster för att ringa/ta emot samtal."</string>
<string name="permlab_control_incall_experience" msgid="9061024437607777619">"förbättra användarupplevelsen för inkommande samtal."</string>
<string name="permdesc_control_incall_experience" msgid="915159066039828124">"Tillåter att appen förbättrar användarupplevelsen för inkommande samtal."</string>
<string name="permlab_readNetworkUsageHistory" msgid="7862593283611493232">"läsa historisk nätverksanvändning"</string>
<string name="permdesc_readNetworkUsageHistory" msgid="7689060749819126472">"Tillåter att appen läser den historiska nätverksanvändningen för specifika nätverk och appar."</string>
<string name="permlab_manageNetworkPolicy" msgid="2562053592339859990">"hantera nätverkspolicy"</string>
<string name="permdesc_manageNetworkPolicy" msgid="7537586771559370668">"Tillåter att appen hanterar nätverkspolicyer och definierar appspecifika regler."</string>
<string name="permlab_modifyNetworkAccounting" msgid="5088217309088729650">"ändra nätverksredovisningen"</string>
<string name="permdesc_modifyNetworkAccounting" msgid="5443412866746198123">"Tillåter att appen ändrar hur nätverksanvändning redovisas för appar. Används inte av vanliga appar."</string>
<string name="permlab_accessNotifications" msgid="7673416487873432268">"få åtkomst till meddelanden"</string>
<string name="permdesc_accessNotifications" msgid="458457742683431387">"Tillåter att appen hämtar, granskar och raderar meddelanden, även sådana som skickats av andra appar."</string>
<string name="permlab_bindNotificationListenerService" msgid="7057764742211656654">"binda till en meddelandelyssnare"</string>
<string name="permdesc_bindNotificationListenerService" msgid="985697918576902986">"Innehavaren tillåts att binda till den översta nivåns gränssnitt för en meddelandelyssnare. Ska inte behövas för vanliga appar."</string>
<string name="permlab_bindConditionProviderService" msgid="1180107672332704641">"bind till en leverantörstjänst"</string>
<string name="permdesc_bindConditionProviderService" msgid="1680513931165058425">"Innehavaren tillåts att binda till den översta nivåns gränssnitt för en leverantörstjänst. Ska inte behövas för vanliga appar."</string>
<string name="permlab_bindDreamService" msgid="4153646965978563462">"binda till en drömtjänst"</string>
<string name="permdesc_bindDreamService" msgid="7325825272223347863">"Innehavaren tillåts att binda till den översta nivåns gränssnitt för en drömtjänst. Ska inte behövas för vanliga appar."</string>
<string name="permlab_invokeCarrierSetup" msgid="3699600833975117478">"anropa konfigurationsappen från operatören"</string>
<string name="permdesc_invokeCarrierSetup" msgid="4159549152529111920">"Innehavaren tillåts att anropa konfigurationsappen från operatören. Ska inte behövas för vanliga appar."</string>
<string name="permlab_accessNetworkConditions" msgid="8206077447838909516">"lyssna efter information om nätverksförhållanden"</string>
<string name="permdesc_accessNetworkConditions" msgid="6899102075825272211">"Tillåter att appen lyssnar efter information om nätverksförhållanden. Vanliga appar bör aldrig behöva den här behörigheten."</string>
<string name="permlab_setInputCalibration" msgid="4902620118878467615">"ändra kalibreringen för inmatningsenheten"</string>
<string name="permdesc_setInputCalibration" msgid="4527511047549456929">"Tillåter att appen ändrar kalibreringsparametrarna för pekskärmen. Detta behövs aldrig för vanliga appar."</string>
<string name="permlab_accessDrmCertificates" msgid="7436886640723203615">"tillgång till DRM-certifikat"</string>
<string name="permdesc_accessDrmCertificates" msgid="8073288354426159089">"Tillåter att en app tillhandahåller och använder DRM-certifikat. Behövs inte för vanliga appar."</string>
<string name="permlab_handoverStatus" msgid="1159132046126626731">"Ta emot status för Android Beam-överföring"</string>
<string name="permdesc_handoverStatus" msgid="4788144087245714948">"Tillåter att appen tar emot information om aktuella Android Beam-överföringar"</string>
<string name="permlab_removeDrmCertificates" msgid="7044888287209892751">"ta bort DRM-certifikat"</string>
<string name="permdesc_removeDrmCertificates" msgid="7272999075113400993">"Tillåter ett program att ta bort DRM-certifikat. Behövs inte för vanliga appar."</string>
<string name="permlab_bindCarrierMessagingService" msgid="1490229371796969158">"binda till en operatörs meddelandetjänst"</string>
<string name="permdesc_bindCarrierMessagingService" msgid="2762882888502113944">"Innehavaren tillåts att binda till den översta nivåns gränssnitt för en operatörs meddelandetjänst. Ska inte behövas för vanliga appar."</string>
<string name="permlab_bindCarrierServices" msgid="3233108656245526783">"binder till leverantörstjänster"</string>
<string name="permdesc_bindCarrierServices" msgid="1391552602551084192">"Tillåter att innehavaren binder till leverantörstjänster. Det här ska inte behövas för vanliga appar."</string>
<string name="permlab_access_notification_policy" msgid="4247510821662059671">"åtkomst till Stör ej"</string>
<string name="permdesc_access_notification_policy" msgid="3296832375218749580">"Ger appen läs- och skrivbehörighet till konfigurationen för Stör ej."</string>
<string name="policylab_limitPassword" msgid="4497420728857585791">"Ange lösenordsregler"</string>
<string name="policydesc_limitPassword" msgid="2502021457917874968">"Styr tillåten längd och tillåtna tecken i lösenord och pinkoder för skärmlåset."</string>
<string name="policylab_watchLogin" msgid="914130646942199503">"Övervaka försök att låsa upp skärmen"</string>
<string name="policydesc_watchLogin" product="tablet" msgid="3215729294215070072">"Övervaka antalet felaktiga lösenord som angetts för skärmlåset och lås surfplattan eller ta bort alla data från surfplattan om för många felaktiga försök görs."</string>
<string name="policydesc_watchLogin" product="TV" msgid="2707817988309890256">"Övervakar antalet felaktiga lösenord som skrivits in vid upplåsning av skärmen och låser tv:n eller rensar alla uppgifter på tv:n om för många felaktiga lösenord har skrivits in."</string>
<string name="policydesc_watchLogin" product="default" msgid="5712323091846761073">"Övervaka antalet felaktiga lösenord som angivits för skärmlåset och lås mobilen eller ta bort alla data från mobilen om för många felaktiga försök görs."</string>
<string name="policydesc_watchLogin_secondaryUser" product="tablet" msgid="4280246270601044505">"Övervaka antalet felaktiga lösenord som skrivits in vid upplåsning av skärmen och lås surfplattan eller rensa alla uppgifter för den här användaren om för många felaktiga lösenord har skrivits in."</string>
<string name="policydesc_watchLogin_secondaryUser" product="TV" msgid="3484832653564483250">"Övervaka antalet felaktiga lösenord som skrivits in vid upplåsning av skärmen och lås tv:n eller rensa alla uppgifter för den här användaren om för många felaktiga lösenord har skrivits in."</string>
<string name="policydesc_watchLogin_secondaryUser" product="default" msgid="2185480427217127147">"Övervaka antalet felaktiga lösenord som skrivits in vid upplåsning av skärmen och lås mobilen eller rensa alla uppgifter för den här användaren om för många felaktiga lösenord har skrivits in."</string>
<string name="policylab_resetPassword" msgid="4934707632423915395">"Ändra skärmlåset"</string>
<string name="policydesc_resetPassword" msgid="1278323891710619128">"Ändra skärmlåset."</string>
<string name="policylab_forceLock" msgid="2274085384704248431">"Lås skärmen"</string>
<string name="policydesc_forceLock" msgid="1141797588403827138">"Kontrollera hur och när skärmlåset aktiveras."</string>
<string name="policylab_wipeData" msgid="3910545446758639713">"Radera all data"</string>
<string name="policydesc_wipeData" product="tablet" msgid="4306184096067756876">"Ta bort data från surfplattan utan förvarning genom att återställa standardinställningarna."</string>
<string name="policydesc_wipeData" product="tv" msgid="5816221315214527028">"Rensar uppgifterna på tv:n utan föregående varning genom att återställa standardinställningarna."</string>
<string name="policydesc_wipeData" product="default" msgid="5096895604574188391">"Ta bort data från mobilen utan förvarning genom att återställa standardinställningarna."</string>
<string name="policylab_wipeData_secondaryUser" msgid="8362863289455531813">"Radera användaruppgifter"</string>
<string name="policydesc_wipeData_secondaryUser" product="tablet" msgid="6336255514635308054">"Rensa användarens uppgifter på den här surfplattan utan förvarning."</string>
<string name="policydesc_wipeData_secondaryUser" product="tv" msgid="2086473496848351810">"Rensa användarens uppgifter på den här tv:n utan förvarning."</string>
<string name="policydesc_wipeData_secondaryUser" product="default" msgid="6787904546711590238">"Rensa användarens data på den här mobilen utan förvarning."</string>
<string name="policylab_setGlobalProxy" msgid="2784828293747791446">"Ange global proxyserver"</string>
<string name="policydesc_setGlobalProxy" msgid="8459859731153370499">"Ange enhetens globala proxy som ska användas när policyn aktiveras. Det är bara enhetens ägare som kan ange global proxy."</string>
<string name="policylab_expirePassword" msgid="5610055012328825874">"Ange lösenordets slutdatum"</string>
<string name="policydesc_expirePassword" msgid="5367525762204416046">"Ändra hur ofta lösenordet, pinkoden eller mönstret för skärmlåset måste bytas."</string>
<string name="policylab_encryptedStorage" msgid="8901326199909132915">"Ange krypterad lagring"</string>
<string name="policydesc_encryptedStorage" msgid="2637732115325316992">"Kräv att sparade appdata krypteras."</string>
<string name="policylab_disableCamera" msgid="6395301023152297826">"Inaktivera kameror"</string>
<string name="policydesc_disableCamera" msgid="2306349042834754597">"Förhindra att enhetens kameror används."</string>
<string name="policylab_disableKeyguardFeatures" msgid="8552277871075367771">"Inaktivera vissa skärmlåsfunk."</string>
<string name="policydesc_disableKeyguardFeatures" msgid="2044755691354158439">"Förhindra användning av vissa skärmlåsfunktioner."</string>
<string-array name="phoneTypes">
<item msgid="8901098336658710359">"Hem"</item>
<item msgid="869923650527136615">"Mobil"</item>
<item msgid="7897544654242874543">"Arbete"</item>
<item msgid="1103601433382158155">"Fax, arbete"</item>
<item msgid="1735177144948329370">"Hemfax"</item>
<item msgid="603878674477207394">"Personsökare"</item>
<item msgid="1650824275177931637">"Övrigt"</item>
<item msgid="9192514806975898961">"Anpassad"</item>
</string-array>
<string-array name="emailAddressTypes">
<item msgid="8073994352956129127">"Hem"</item>
<item msgid="7084237356602625604">"Arbete"</item>
<item msgid="1112044410659011023">"Övrigt"</item>
<item msgid="2374913952870110618">"Anpassad"</item>
</string-array>
<string-array name="postalAddressTypes">
<item msgid="6880257626740047286">"Hem"</item>
<item msgid="5629153956045109251">"Arbete"</item>
<item msgid="4966604264500343469">"Övrigt"</item>
<item msgid="4932682847595299369">"Anpassad"</item>
</string-array>
<string-array name="imAddressTypes">
<item msgid="1738585194601476694">"Hem"</item>
<item msgid="1359644565647383708">"Arbete"</item>
<item msgid="7868549401053615677">"Övrigt"</item>
<item msgid="3145118944639869809">"Anpassad"</item>
</string-array>
<string-array name="organizationTypes">
<item msgid="7546335612189115615">"Arbete"</item>
<item msgid="4378074129049520373">"Övrigt"</item>
<item msgid="3455047468583965104">"Anpassad"</item>
</string-array>
<string-array name="imProtocols">
<item msgid="8595261363518459565">"AIM"</item>
<item msgid="7390473628275490700">"Windows Live"</item>
<item msgid="7882877134931458217">"Yahoo"</item>
<item msgid="5035376313200585242">"Skype"</item>
<item msgid="7532363178459444943">"QQ"</item>
<item msgid="3713441034299660749">"Google Talk"</item>
<item msgid="2506857312718630823">"ICQ"</item>
<item msgid="1648797903785279353">"Jabber"</item>
</string-array>
<string name="phoneTypeCustom" msgid="1644738059053355820">"Anpassad"</string>
<string name="phoneTypeHome" msgid="2570923463033985887">"Hem"</string>
<string name="phoneTypeMobile" msgid="6501463557754751037">"Mobil"</string>
<string name="phoneTypeWork" msgid="8863939667059911633">"Arbete"</string>
<string name="phoneTypeFaxWork" msgid="3517792160008890912">"Arbetsfax"</string>
<string name="phoneTypeFaxHome" msgid="2067265972322971467">"Hemfax"</string>
<string name="phoneTypePager" msgid="7582359955394921732">"Personsökare"</string>
<string name="phoneTypeOther" msgid="1544425847868765990">"Övrigt"</string>
<string name="phoneTypeCallback" msgid="2712175203065678206">"Återuppringning"</string>
<string name="phoneTypeCar" msgid="8738360689616716982">"Bil"</string>
<string name="phoneTypeCompanyMain" msgid="540434356461478916">"Nummer till företag"</string>
<string name="phoneTypeIsdn" msgid="8022453193171370337">"ISDN"</string>
<string name="phoneTypeMain" msgid="6766137010628326916">"Telefonnummer"</string>
<string name="phoneTypeOtherFax" msgid="8587657145072446565">"Annat faxnummer"</string>
<string name="phoneTypeRadio" msgid="4093738079908667513">"Radio"</string>
<string name="phoneTypeTelex" msgid="3367879952476250512">"Telex"</string>
<string name="phoneTypeTtyTdd" msgid="8606514378585000044">"TTY TDD"</string>
<string name="phoneTypeWorkMobile" msgid="1311426989184065709">"Mobiltelefon, arbetet"</string>
<string name="phoneTypeWorkPager" msgid="649938731231157056">"Personsökare, arbetet"</string>
<string name="phoneTypeAssistant" msgid="5596772636128562884">"Assistent"</string>
<string name="phoneTypeMms" msgid="7254492275502768992">"MMS"</string>
<string name="eventTypeCustom" msgid="7837586198458073404">"Anpassad"</string>
<string name="eventTypeBirthday" msgid="2813379844211390740">"Födelsedag"</string>
<string name="eventTypeAnniversary" msgid="3876779744518284000">"Högtidsdag"</string>
<string name="eventTypeOther" msgid="7388178939010143077">"Övrigt"</string>
<string name="emailTypeCustom" msgid="8525960257804213846">"Anpassad"</string>
<string name="emailTypeHome" msgid="449227236140433919">"Hem"</string>
<string name="emailTypeWork" msgid="3548058059601149973">"Arbete"</string>
<string name="emailTypeOther" msgid="2923008695272639549">"Övrigt"</string>
<string name="emailTypeMobile" msgid="119919005321166205">"Mobil"</string>
<string name="postalTypeCustom" msgid="8903206903060479902">"Anpassad"</string>
<string name="postalTypeHome" msgid="8165756977184483097">"Hem"</string>
<string name="postalTypeWork" msgid="5268172772387694495">"Arbete"</string>
<string name="postalTypeOther" msgid="2726111966623584341">"Övrigt"</string>
<string name="imTypeCustom" msgid="2074028755527826046">"Anpassad"</string>
<string name="imTypeHome" msgid="6241181032954263892">"Hem"</string>
<string name="imTypeWork" msgid="1371489290242433090">"Arbete"</string>
<string name="imTypeOther" msgid="5377007495735915478">"Övrigt"</string>
<string name="imProtocolCustom" msgid="6919453836618749992">"Anpassad"</string>
<string name="imProtocolAim" msgid="7050360612368383417">"AIM"</string>
<string name="imProtocolMsn" msgid="144556545420769442">"Windows Live"</string>
<string name="imProtocolYahoo" msgid="8271439408469021273">"Yahoo"</string>
<string name="imProtocolSkype" msgid="9019296744622832951">"Skype"</string>
<string name="imProtocolQq" msgid="8887484379494111884">"QQ"</string>
<string name="imProtocolGoogleTalk" msgid="493902321140277304">"Hangouts"</string>
<string name="imProtocolIcq" msgid="1574870433606517315">"ICQ"</string>
<string name="imProtocolJabber" msgid="2279917630875771722">"Jabber"</string>
<string name="imProtocolNetMeeting" msgid="8287625655986827971">"NetMeeting"</string>
<string name="orgTypeWork" msgid="29268870505363872">"Arbete"</string>
<string name="orgTypeOther" msgid="3951781131570124082">"Övrigt"</string>
<string name="orgTypeCustom" msgid="225523415372088322">"Anpassad"</string>
<string name="relationTypeCustom" msgid="3542403679827297300">"Anpassad"</string>
<string name="relationTypeAssistant" msgid="6274334825195379076">"Assistent"</string>
<string name="relationTypeBrother" msgid="8757913506784067713">"Bror"</string>
<string name="relationTypeChild" msgid="1890746277276881626">"Barn"</string>
<string name="relationTypeDomesticPartner" msgid="6904807112121122133">"Sambo"</string>
<string name="relationTypeFather" msgid="5228034687082050725">"Pappa"</string>
<string name="relationTypeFriend" msgid="7313106762483391262">"Vän"</string>
<string name="relationTypeManager" msgid="6365677861610137895">"Chef"</string>
<string name="relationTypeMother" msgid="4578571352962758304">"Mamma"</string>
<string name="relationTypeParent" msgid="4755635567562925226">"Förälder"</string>
<string name="relationTypePartner" msgid="7266490285120262781">"Partner"</string>
<string name="relationTypeReferredBy" msgid="101573059844135524">"Genom"</string>
<string name="relationTypeRelative" msgid="1799819930085610271">"Släkting"</string>
<string name="relationTypeSister" msgid="1735983554479076481">"Syster"</string>
<string name="relationTypeSpouse" msgid="394136939428698117">"Make/maka"</string>
<string name="sipAddressTypeCustom" msgid="2473580593111590945">"Anpassad"</string>
<string name="sipAddressTypeHome" msgid="6093598181069359295">"Hem"</string>
<string name="sipAddressTypeWork" msgid="6920725730797099047">"Arbete"</string>
<string name="sipAddressTypeOther" msgid="4408436162950119849">"Övrigt"</string>
<string name="quick_contacts_not_available" msgid="746098007828579688">"Ingen app för att visa den här kontakten hittades."</string>
<string name="keyguard_password_enter_pin_code" msgid="3037685796058495017">"Ange PIN-kod"</string>
<string name="keyguard_password_enter_puk_code" msgid="4800725266925845333">"Ange PUK-koden och en ny PIN-kod"</string>
<string name="keyguard_password_enter_puk_prompt" msgid="1341112146710087048">"PUK-kod"</string>
<string name="keyguard_password_enter_pin_prompt" msgid="8027680321614196258">"Ny PIN-kod"</string>
<string name="keyguard_password_entry_touch_hint" msgid="7858547464982981384"><font size="17">"Tryck om du vill ange lösenord"</font></string>
<string name="keyguard_password_enter_password_code" msgid="1054721668279049780">"Ange lösenord för att låsa upp"</string>
<string name="keyguard_password_enter_pin_password_code" msgid="6391755146112503443">"Ange PIN-kod för att låsa upp"</string>
<string name="keyguard_password_wrong_pin_code" msgid="2422225591006134936">"Fel PIN-kod."</string>
<string name="keyguard_label_text" msgid="861796461028298424">"Tryck på Menu och sedan på 0 om du vill låsa upp."</string>
<string name="emergency_call_dialog_number_for_display" msgid="696192103195090970">"Nödsamtalsnummer"</string>
<string name="lockscreen_carrier_default" msgid="8963839242565653192">"Ingen tjänst."</string>
<string name="lockscreen_screen_locked" msgid="7288443074806832904">"Skärmen har låsts."</string>
<string name="lockscreen_instructions_when_pattern_enabled" msgid="46154051614126049">"Tryck på Menu om du vill låsa upp eller ringa nödsamtal."</string>
<string name="lockscreen_instructions_when_pattern_disabled" msgid="686260028797158364">"Tryck på Menu om du vill låsa upp."</string>
<string name="lockscreen_pattern_instructions" msgid="7478703254964810302">"Rita grafiskt lösenord för att låsa upp"</string>
<string name="lockscreen_emergency_call" msgid="5298642613417801888">"Nödsamtal"</string>
<string name="lockscreen_return_to_call" msgid="5244259785500040021">"Tillbaka till samtal"</string>
<string name="lockscreen_pattern_correct" msgid="9039008650362261237">"Korrekt!"</string>
<string name="lockscreen_pattern_wrong" msgid="4317955014948108794">"Försök igen"</string>
<string name="lockscreen_password_wrong" msgid="5737815393253165301">"Försök igen"</string>
<string name="faceunlock_multiple_failures" msgid="754137583022792429">"Du har försökt låsa upp med Ansiktslås för många gånger"</string>
<string name="lockscreen_missing_sim_message_short" msgid="5099439277819215399">"Inget SIM-kort"</string>
<string name="lockscreen_missing_sim_message" product="tablet" msgid="151659196095791474">"Inget SIM-kort i surfplattan."</string>
<string name="lockscreen_missing_sim_message" product="tv" msgid="1943633865476989599">"Det finns inget SIM-kort i tv:n."</string>
<string name="lockscreen_missing_sim_message" product="default" msgid="2186920585695169078">"Inget SIM-kort i telefonen."</string>
<string name="lockscreen_missing_sim_instructions" msgid="5372787138023272615">"Sätt i ett SIM-kort."</string>
<string name="lockscreen_missing_sim_instructions_long" msgid="3526573099019319472">"SIM-kort saknas eller kan inte läsas. Sätt i ett SIM-kort."</string>
<string name="lockscreen_permanent_disabled_sim_message_short" msgid="5096149665138916184">"Oanvändbart SIM-kort."</string>
<string name="lockscreen_permanent_disabled_sim_instructions" msgid="910904643433151371">"SIM-kortet har inaktiverats permanent.\n Beställ ett nytt SIM-kort från din operatör."</string>
<string name="lockscreen_transport_prev_description" msgid="6300840251218161534">"Föregående spår"</string>
<string name="lockscreen_transport_next_description" msgid="573285210424377338">"Nästa spår"</string>
<string name="lockscreen_transport_pause_description" msgid="3980308465056173363">"Pausa"</string>
<string name="lockscreen_transport_play_description" msgid="1901258823643886401">"Spela upp"</string>
<string name="lockscreen_transport_stop_description" msgid="5907083260651210034">"Avbryt"</string>
<string name="lockscreen_transport_rew_description" msgid="6944412838651990410">"Spola tillbaka"</string>
<string name="lockscreen_transport_ffw_description" msgid="42987149870928985">"Snabbspola framåt"</string>
<string name="emergency_calls_only" msgid="6733978304386365407">"Endast nödsamtal"</string>
<string name="lockscreen_network_locked_message" msgid="143389224986028501">"Nätverk låst"</string>
<string name="lockscreen_sim_puk_locked_message" msgid="7441797339976230">"SIM-kortet är PUK-låst."</string>
<string name="lockscreen_sim_puk_locked_instructions" msgid="8127916255245181063">"Se användarhandboken eller kontakta kundtjänst."</string>
<string name="lockscreen_sim_locked_message" msgid="8066660129206001039">"SIM-kortet är låst."</string>
<string name="lockscreen_sim_unlock_progress_dialog_message" msgid="595323214052881264">"Låser upp SIM-kort…"</string>
<string name="lockscreen_too_many_failed_attempts_dialog_message" msgid="6481623830344107222">"Du har ritat ditt grafiska lösenord fel <xliff:g id="NUMBER_0">%d</xliff:g> gånger. \n\nFörsök igen om <xliff:g id="NUMBER_1">%d</xliff:g> sekunder."</string>
<string name="lockscreen_too_many_failed_password_attempts_dialog_message" msgid="2725973286239344555">"Du har angett fel lösenord <xliff:g id="NUMBER_0">%d</xliff:g> gånger. \n\nFörsök igen om <xliff:g id="NUMBER_1">%d</xliff:g> sekunder."</string>
<string name="lockscreen_too_many_failed_pin_attempts_dialog_message" msgid="6216672706545696955">"Du har angett fel lösenord <xliff:g id="NUMBER_0">%d</xliff:g> gånger. \n\nFörsök igen om <xliff:g id="NUMBER_1">%d</xliff:g> sekunder."</string>
<string name="lockscreen_failed_attempts_almost_glogin" product="tablet" msgid="9191611984625460820">"Du har ritat ditt grafiska lösenord fel <xliff:g id="NUMBER_0">%d</xliff:g> gånger. Efter <xliff:g id="NUMBER_1">%d</xliff:g> försök till ombeds du att låsa upp surfplattan med din Google-inloggning.\n\n Försök igen om <xliff:g id="NUMBER_2">%d</xliff:g> sekunder."</string>
<string name="lockscreen_failed_attempts_almost_glogin" product="tv" msgid="5316664559603394684">"Du har ritat fel mönster för upplåsning <xliff:g id="NUMBER_0">%d</xliff:g> gånger. Efter ytterligare <xliff:g id="NUMBER_1">%d</xliff:g> misslyckade försök blir du ombedd att låsa upp tv:n genom att logga in på Google.\n\n Försök igen om <xliff:g id="NUMBER_2">%d</xliff:g> sekunder."</string>
<string name="lockscreen_failed_attempts_almost_glogin" product="default" msgid="2590227559763762751">"Du har ritat ditt grafiska lösenord fel <xliff:g id="NUMBER_0">%d</xliff:g> gånger. Efter <xliff:g id="NUMBER_1">%d</xliff:g> försök till ombeds du att låsa upp mobilen med uppgifterna som du använder när du loggar in på Google.\n\n Försök igen om <xliff:g id="NUMBER_2">%d</xliff:g> sekunder."</string>
<string name="lockscreen_failed_attempts_almost_at_wipe" product="tablet" msgid="6128106399745755604">"Du har försökt låsa upp surfplattan på fel sätt <xliff:g id="NUMBER_0">%d</xliff:g> gånger. Efter <xliff:g id="NUMBER_1">%d</xliff:g> misslyckade försök till kommer surfplattan att återställas till fabriksinställningarna. Du förlorar då alla användardata."</string>
<string name="lockscreen_failed_attempts_almost_at_wipe" product="tv" msgid="950408382418270260">"Du har misslyckats med att låsa upp tv:n <xliff:g id="NUMBER_0">%d</xliff:g> gånger. Efter ytterligare <xliff:g id="NUMBER_1">%d</xliff:g> misslyckade försök kommer tv:n att återställas till standardinställningarna och alla användaruppgifter kommer att gå förlorade."</string>
<string name="lockscreen_failed_attempts_almost_at_wipe" product="default" msgid="8603565142156826565">"Du har försökt låsa upp mobilen på fel sätt <xliff:g id="NUMBER_0">%d</xliff:g> gånger. Efter <xliff:g id="NUMBER_1">%d</xliff:g> misslyckade försök till kommer mobilen att återställas till fabriksinställningarna. Du förlorar då alla användardata."</string>
<string name="lockscreen_failed_attempts_now_wiping" product="tablet" msgid="280873516493934365">"Du har försökt låsa upp surfplattan på fel sätt <xliff:g id="NUMBER">%d</xliff:g> gånger. Surfplattan återställs nu till fabriksinställningarna."</string>
<string name="lockscreen_failed_attempts_now_wiping" product="tv" msgid="3195755534096192191">"Du har misslyckats med att låsa upp tv:n <xliff:g id="NUMBER">%d</xliff:g> gånger. Tv:n kommer nu att återställas till standardinställningarna."</string>
<string name="lockscreen_failed_attempts_now_wiping" product="default" msgid="3025504721764922246">"Du har försökt låsa upp mobilen på fel sätt <xliff:g id="NUMBER">%d</xliff:g> gånger. Mobilen återställs nu till fabriksinställningarna."</string>
<string name="lockscreen_too_many_failed_attempts_countdown" msgid="6251480343394389665">"Försök igen om <xliff:g id="NUMBER">%d</xliff:g> sekunder."</string>
<string name="lockscreen_forgot_pattern_button_text" msgid="2626999449610695930">"Glömt ditt grafiska lösenord?"</string>
<string name="lockscreen_glogin_forgot_pattern" msgid="2588521501166032747">"Lås upp konto"</string>
<string name="lockscreen_glogin_too_many_attempts" msgid="2751368605287288808">"För många försök med grafiskt lösenord"</string>
<string name="lockscreen_glogin_instructions" msgid="3931816256100707784">"Logga in med ditt Google-konto om du vill låsa upp."</string>
<string name="lockscreen_glogin_username_hint" msgid="8846881424106484447">"Användarnamn (e-post)"</string>
<string name="lockscreen_glogin_password_hint" msgid="5958028383954738528">"Lösenord"</string>
<string name="lockscreen_glogin_submit_button" msgid="7130893694795786300">"Logga in"</string>
<string name="lockscreen_glogin_invalid_input" msgid="1364051473347485908">"Ogiltigt användarnamn eller lösenord."</string>
<string name="lockscreen_glogin_account_recovery_hint" msgid="1696924763690379073">"Har du glömt ditt användarnamn eller lösenord?\nBesök "<b>"google.com/accounts/recovery"</b>"."</string>
<string name="lockscreen_glogin_checking_password" msgid="7114627351286933867">"Kontrollerar …"</string>
<string name="lockscreen_unlock_label" msgid="737440483220667054">"Lås upp"</string>
<string name="lockscreen_sound_on_label" msgid="9068877576513425970">"Ljud på"</string>
<string name="lockscreen_sound_off_label" msgid="996822825154319026">"Ljud av"</string>
<string name="lockscreen_access_pattern_start" msgid="3941045502933142847">"Skriver grafiskt lösenord"</string>
<string name="lockscreen_access_pattern_cleared" msgid="5583479721001639579">"Grafiskt lösenord har tagits bort"</string>
<string name="lockscreen_access_pattern_cell_added" msgid="6756031208359292487">"En cell har lagts till"</string>
<string name="lockscreen_access_pattern_cell_added_verbose" msgid="7264580781744026939">"Cell <xliff:g id="CELL_INDEX">%1$s</xliff:g> har lagts till"</string>
<string name="lockscreen_access_pattern_detected" msgid="4988730895554057058">"Grafiskt lösenord har slutförts"</string>
<string name="keyguard_accessibility_widget_changed" msgid="5678624624681400191">"%1$s. Widget %2$d av %3$d."</string>
<string name="keyguard_accessibility_add_widget" msgid="8273277058724924654">"Lägg till en widget."</string>
<string name="keyguard_accessibility_widget_empty_slot" msgid="1281505703307930757">"Tom"</string>
<string name="keyguard_accessibility_unlock_area_expanded" msgid="2278106022311170299">"Expanderad upplåsningsyta."</string>
<string name="keyguard_accessibility_unlock_area_collapsed" msgid="6366992066936076396">"Komprimerad upplåsningsyta."</string>
<string name="keyguard_accessibility_widget" msgid="6527131039741808240">"Widget för <xliff:g id="WIDGET_INDEX">%1$s</xliff:g>."</string>
<string name="keyguard_accessibility_user_selector" msgid="1226798370913698896">"Användarväljare"</string>
<string name="keyguard_accessibility_status" msgid="8008264603935930611">"Status"</string>
<string name="keyguard_accessibility_camera" msgid="8904231194181114603">"Kamera"</string>
<string name="keygaurd_accessibility_media_controls" msgid="262209654292161806">"Mediereglage"</string>
<string name="keyguard_accessibility_widget_reorder_start" msgid="8736853615588828197">"Ändring av widgetarnas ordning har påbörjats."</string>
<string name="keyguard_accessibility_widget_reorder_end" msgid="7170190950870468320">"Ändring av widgetarnas ordning har avslutats."</string>
<string name="keyguard_accessibility_widget_deleted" msgid="4426204263929224434">"Widgeten <xliff:g id="WIDGET_INDEX">%1$s</xliff:g> har tagits bort."</string>
<string name="keyguard_accessibility_expand_lock_area" msgid="519859720934178024">"Expandera upplåsningsytan."</string>
<string name="keyguard_accessibility_slide_unlock" msgid="2959928478764697254">"Lås upp genom att dra."</string>
<string name="keyguard_accessibility_pattern_unlock" msgid="1490840706075246612">"Lås upp med grafiskt lösenord."</string>
<string name="keyguard_accessibility_face_unlock" msgid="4817282543351718535">"Lås upp med Ansiktslås."</string>
<string name="keyguard_accessibility_pin_unlock" msgid="2469687111784035046">"Lås upp med PIN-kod."</string>
<string name="keyguard_accessibility_password_unlock" msgid="7675777623912155089">"Lås upp med lösenord."</string>
<string name="keyguard_accessibility_pattern_area" msgid="7679891324509597904">"Fält för grafiskt lösenord."</string>
<string name="keyguard_accessibility_slide_area" msgid="6736064494019979544">"Fält med dragreglage."</string>
<string name="password_keyboard_label_symbol_key" msgid="992280756256536042">"?123"</string>
<string name="password_keyboard_label_alpha_key" msgid="8001096175167485649">"ABC"</string>
<string name="password_keyboard_label_alt_key" msgid="1284820942620288678">"ALT"</string>
<string name="granularity_label_character" msgid="7336470535385009523">"tecken"</string>
<string name="granularity_label_word" msgid="7075570328374918660">"ord"</string>
<string name="granularity_label_link" msgid="5815508880782488267">"länk"</string>
<string name="granularity_label_line" msgid="5764267235026120888">"rad"</string>
<string name="hour_ampm" msgid="4584338083529355982">"<xliff:g id="HOUR">%-l</xliff:g><xliff:g id="AMPM">%P</xliff:g>"</string>
<string name="hour_cap_ampm" msgid="2083465992940444366">"<xliff:g id="HOUR">%-l</xliff:g><xliff:g id="AMPM">%p</xliff:g>"</string>
<string name="factorytest_failed" msgid="5410270329114212041">"Det gick fel vid fabrikstestet"</string>
<string name="factorytest_not_system" msgid="4435201656767276723">"Åtgärden FACTORY_TEST stöds endast för paket som har installerats i /system/app."</string>
<string name="factorytest_no_action" msgid="872991874799998561">"Vi hittade inget paket som erbjuder åtgärden FACTORY_TEST."</string>
<string name="factorytest_reboot" msgid="6320168203050791643">"Starta om"</string>
<string name="js_dialog_title" msgid="1987483977834603872">"På sidan på <xliff:g id="TITLE">%s</xliff:g> står det:"</string>
<string name="js_dialog_title_default" msgid="6961903213729667573">"JavaScript"</string>
<string name="js_dialog_before_unload_title" msgid="2619376555525116593">"Bekräfta navigering"</string>
<string name="js_dialog_before_unload_positive_button" msgid="3112752010600484130">"Lämna den här sidan"</string>
<string name="js_dialog_before_unload_negative_button" msgid="5614861293026099715">"Stanna på den här sidan"</string>
<string name="js_dialog_before_unload" msgid="3468816357095378590">"<xliff:g id="MESSAGE">%s</xliff:g>\n\nVill du verkligen navigera bort från den här sidan?"</string>
<string name="save_password_label" msgid="6860261758665825069">"Bekräfta"</string>
<string name="double_tap_toast" msgid="4595046515400268881">"Tips! Dubbelknacka om du vill zooma in eller ut."</string>
<string name="autofill_this_form" msgid="4616758841157816676">"Autofyll"</string>
<string name="setup_autofill" msgid="7103495070180590814">"Ange Autofyll"</string>
<string name="autofill_address_name_separator" msgid="6350145154779706772">" "</string>
<string name="autofill_address_summary_name_format" msgid="3268041054899214945">"$1$2$3"</string>
<string name="autofill_address_summary_separator" msgid="7483307893170324129">", "</string>
<string name="autofill_address_summary_format" msgid="4874459455786827344">"$1$2$3"</string>
<string name="autofill_province" msgid="2231806553863422300">"Provins"</string>
<string name="autofill_postal_code" msgid="4696430407689377108">"Postnummer"</string>
<string name="autofill_state" msgid="6988894195520044613">"Delstat"</string>
<string name="autofill_zip_code" msgid="8697544592627322946">"Postnummer"</string>
<string name="autofill_county" msgid="237073771020362891">"Kommun"</string>
<string name="autofill_island" msgid="4020100875984667025">"Ö"</string>
<string name="autofill_district" msgid="8400735073392267672">"Distrikt"</string>
<string name="autofill_department" msgid="5343279462564453309">"Avdelning"</string>
<string name="autofill_prefecture" msgid="2028499485065800419">"Prefektur"</string>
<string name="autofill_parish" msgid="8202206105468820057">"Församling"</string>
<string name="autofill_area" msgid="3547409050889952423">"Område"</string>
<string name="autofill_emirate" msgid="2893880978835698818">"Emirat"</string>
<string name="permlab_readHistoryBookmarks" msgid="3775265775405106983">"läsa dina bokmärken och din historik på webben"</string>
<string name="permdesc_readHistoryBookmarks" msgid="8462378226600439658">"Tillåter att appen läser historiken för besökta sidor och alla bokmärken i webbläsaren. Observera att den här behörigheten kanske inte är tillämplig för webbläsare från tredje part eller andra appar med surffunktion."</string>
<string name="permlab_writeHistoryBookmarks" msgid="3714785165273314490">"skriva bokmärken och historik på webben"</string>
<string name="permdesc_writeHistoryBookmarks" product="tablet" msgid="6825527469145760922">"Tillåter att appen ändrar historiken för besökta sidor i webbläsaren eller bokmärken som sparats på surfplattan. Det kan innebära att appen kan ta bort eller ändra webbläsarinformation. Observera att den här behörigheten kanske inte är tillämplig för webbläsare från tredje part eller andra appar med surffunktion."</string>
<string name="permdesc_writeHistoryBookmarks" product="tv" msgid="7007393823197766548">"Tillåter att appen ändrar webbläsarens historik eller bokmärken som har sparats på tv:n. Appen kan därmed rensa eller ändra uppgifter i webbläsaren. Obs! Den här behörigheten kanske inte gäller för webbläsare från tredje part eller andra appar med webbfunktioner."</string>
<string name="permdesc_writeHistoryBookmarks" product="default" msgid="8497389531014185509">"Tillåter att appen ändrar historiken för besökta sidor i webbläsaren eller bokmärken som sparats på telefonen. Det kan innebära att appen kan ta bort eller ändra webbläsarinformation. Observera att den här behörigheten kanske inte är tillämplig för webbläsare från tredje part eller andra appar med surffunktion."</string>
<string name="permlab_setAlarm" msgid="1379294556362091814">"ställa in ett alarm"</string>
<string name="permdesc_setAlarm" msgid="316392039157473848">"Tillåter att appen ställer in ett alarm i en befintlig alarmapp. Vissa alarmappar har inte den här funktionen."</string>
<string name="permlab_addVoicemail" msgid="5525660026090959044">"lägg till röstbrevlåda"</string>
<string name="permdesc_addVoicemail" msgid="6604508651428252437">"Gör att appen lägger till meddelanden i röstbrevlådans inkorg."</string>
<string name="permlab_writeGeolocationPermissions" msgid="5962224158955273932">"Ändra geografisk plats för webbläsaren"</string>
<string name="permdesc_writeGeolocationPermissions" msgid="1083743234522638747">"Tillåter att appen ändrar webbläsarens behörigheter för geografisk plats. Skadliga appar kan använda detta för att tillåta att platsinformation skickas till godtyckliga webbplatser."</string>
<string name="save_password_message" msgid="767344687139195790">"Vill du att webbläsaren ska komma ihåg lösenordet?"</string>
<string name="save_password_notnow" msgid="6389675316706699758">"Inte nu"</string>
<string name="save_password_remember" msgid="6491879678996749466">"Kom ihåg"</string>
<string name="save_password_never" msgid="8274330296785855105">"Aldrig"</string>
<string name="open_permission_deny" msgid="7374036708316629800">"Du har inte behörighet att öppna den här sidan."</string>
<string name="text_copied" msgid="4985729524670131385">"Text har kopierats till urklipp."</string>
<string name="more_item_label" msgid="4650918923083320495">"Mer"</string>
<string name="prepend_shortcut_label" msgid="2572214461676015642">"Menu+"</string>
<string name="menu_space_shortcut_label" msgid="2410328639272162537">"utrymme"</string>
<string name="menu_enter_shortcut_label" msgid="2743362785111309668">"retur"</string>
<string name="menu_delete_shortcut_label" msgid="3658178007202748164">"ta bort"</string>
<string name="search_go" msgid="8298016669822141719">"Sök"</string>
<string name="search_hint" msgid="1733947260773056054">"Sök …"</string>
<string name="searchview_description_search" msgid="6749826639098512120">"Sök"</string>
<string name="searchview_description_query" msgid="5911778593125355124">"Sökfråga"</string>
<string name="searchview_description_clear" msgid="1330281990951833033">"Ta bort frågan"</string>
<string name="searchview_description_submit" msgid="2688450133297983542">"Skicka fråga"</string>
<string name="searchview_description_voice" msgid="2453203695674994440">"Röstsökning"</string>
<string name="enable_explore_by_touch_warning_title" msgid="7460694070309730149">"Aktivera Explore by Touch?"</string>
<string name="enable_explore_by_touch_warning_message" product="tablet" msgid="8655887539089910577">"<xliff:g id="ACCESSIBILITY_SERVICE_NAME">%1$s</xliff:g> vill aktivera Explore by Touch. När funktionen är aktiv kan du höra eller se beskrivningar av vad du har under fingret eller utföra gester för att göra saker med surfplattan."</string>
<string name="enable_explore_by_touch_warning_message" product="default" msgid="2708199672852373195">"<xliff:g id="ACCESSIBILITY_SERVICE_NAME">%1$s</xliff:g> vill aktivera Explore by Touch. När funktionen är aktiv kan du höra eller se beskrivningar av vad du har under fingret eller utföra gester för att göra saker med telefonen."</string>
<string name="oneMonthDurationPast" msgid="7396384508953779925">"för 1 månad sedan"</string>
<string name="beforeOneMonthDurationPast" msgid="909134546836499826">"För mer än en månad sedan"</string>
<plurals name="last_num_days" formatted="false" msgid="5104533550723932025">
<item quantity="other">De senaste <xliff:g id="COUNT_1">%d</xliff:g> dagarna</item>
<item quantity="one">Den senaste dagen (<xliff:g id="COUNT_0">%d</xliff:g>)</item>
</plurals>
<string name="last_month" msgid="3959346739979055432">"Föregående månad"</string>
<string name="older" msgid="5211975022815554840">"Äldre"</string>
<string name="preposition_for_date" msgid="9093949757757445117">"den <xliff:g id="DATE">%s</xliff:g>"</string>
<string name="preposition_for_time" msgid="5506831244263083793">"kl. <xliff:g id="TIME">%s</xliff:g>"</string>
<string name="preposition_for_year" msgid="5040395640711867177">"<xliff:g id="YEAR">%s</xliff:g>"</string>
<string name="day" msgid="8144195776058119424">"dag"</string>
<string name="days" msgid="4774547661021344602">"dagar"</string>
<string name="hour" msgid="2126771916426189481">"timme"</string>
<string name="hours" msgid="894424005266852993">"timmar"</string>
<string name="minute" msgid="9148878657703769868">"minut"</string>
<string name="minutes" msgid="5646001005827034509">"minuter"</string>
<string name="second" msgid="3184235808021478">"sekunder"</string>
<string name="seconds" msgid="3161515347216589235">"sekunder"</string>
<string name="week" msgid="5617961537173061583">"vecka"</string>
<string name="weeks" msgid="6509623834583944518">"veckor"</string>
<string name="year" msgid="4001118221013892076">"år"</string>
<string name="years" msgid="6881577717993213522">"år"</string>
<plurals name="duration_seconds" formatted="false" msgid="4527986939729687805">
<item quantity="other"><xliff:g id="COUNT">%d</xliff:g> sekunder</item>
<item quantity="one">1 sekund</item>
</plurals>
<plurals name="duration_minutes" formatted="false" msgid="643786953939956125">
<item quantity="other"><xliff:g id="COUNT">%d</xliff:g> minuter</item>
<item quantity="one">1 minut</item>
</plurals>
<plurals name="duration_hours" formatted="false" msgid="6826233369186668274">
<item quantity="other"><xliff:g id="COUNT">%d</xliff:g> timmar</item>
<item quantity="one">1 timme</item>
</plurals>
<string name="VideoView_error_title" msgid="3534509135438353077">"Videoproblem"</string>
<string name="VideoView_error_text_invalid_progressive_playback" msgid="3186670335938670444">"Videon kan tyvärr inte spelas upp i den här enheten."</string>
<string name="VideoView_error_text_unknown" msgid="3450439155187810085">"Det går inte att spela upp videon."</string>
<string name="VideoView_error_button" msgid="2822238215100679592">"OK"</string>
<string name="relative_time" msgid="1818557177829411417">"<xliff:g id="DATE">%1$s</xliff:g>, <xliff:g id="TIME">%2$s</xliff:g>"</string>
<string name="noon" msgid="7245353528818587908">"eftermiddag"</string>
<string name="Noon" msgid="3342127745230013127">"Mitt på dagen"</string>
<string name="midnight" msgid="7166259508850457595">"midnatt"</string>
<string name="Midnight" msgid="5630806906897892201">"Midnatt"</string>
<string name="elapsed_time_short_format_mm_ss" msgid="4431555943828711473">"<xliff:g id="MINUTES">%1$02d</xliff:g>:<xliff:g id="SECONDS">%2$02d</xliff:g>"</string>
<string name="elapsed_time_short_format_h_mm_ss" msgid="1846071997616654124">"<xliff:g id="HOURS">%1$d</xliff:g>:<xliff:g id="MINUTES">%2$02d</xliff:g>:<xliff:g id="SECONDS">%3$02d</xliff:g>"</string>
<string name="selectAll" msgid="6876518925844129331">"Välj alla"</string>
<string name="cut" msgid="3092569408438626261">"Klipp ut"</string>
<string name="copy" msgid="2681946229533511987">"Kopiera"</string>
<string name="paste" msgid="5629880836805036433">"Klistra in"</string>
<string name="replace" msgid="5781686059063148930">"Ersätt..."</string>
<string name="delete" msgid="6098684844021697789">"Ta bort"</string>
<string name="copyUrl" msgid="2538211579596067402">"Kopiera webbadress"</string>
<string name="selectTextMode" msgid="1018691815143165326">"Markera text"</string>
<string name="textSelectionCABTitle" msgid="5236850394370820357">"Textmarkering"</string>
<string name="addToDictionary" msgid="4352161534510057874">"Lägg till i ordlista"</string>
<string name="deleteText" msgid="6979668428458199034">"Ta bort"</string>
<string name="inputMethod" msgid="1653630062304567879">"Indatametod"</string>
<string name="editTextMenuTitle" msgid="4909135564941815494">"Textåtgärder"</string>
<string name="low_internal_storage_view_title" msgid="5576272496365684834">"Lagringsutrymmet börjar ta slut"</string>
<string name="low_internal_storage_view_text" msgid="6640505817617414371">"Det kan hända att vissa systemfunktioner inte fungerar"</string>
<string name="low_internal_storage_view_text_no_boot" msgid="6935190099204693424">"Det finns inte tillräckligt med utrymme för systemet. Kontrollera att du har ett lagringsutrymme på minst 250 MB och starta om."</string>
<string name="app_running_notification_title" msgid="8718335121060787914">"<xliff:g id="APP_NAME">%1$s</xliff:g> körs"</string>
<string name="app_running_notification_text" msgid="4653586947747330058">"Tryck om du vill veta mer eller stoppa appen."</string>
<string name="ok" msgid="5970060430562524910">"OK"</string>
<string name="cancel" msgid="6442560571259935130">"Avbryt"</string>
<string name="yes" msgid="5362982303337969312">"OK"</string>
<string name="no" msgid="5141531044935541497">"Avbryt"</string>
<string name="dialog_alert_title" msgid="2049658708609043103">"Obs!"</string>
<string name="loading" msgid="7933681260296021180">"Läser in …"</string>
<string name="capital_on" msgid="1544682755514494298">"PÅ"</string>
<string name="capital_off" msgid="6815870386972805832">"AV"</string>
<string name="whichApplication" msgid="4533185947064773386">"Slutför åtgärd genom att använda"</string>
<string name="whichApplicationNamed" msgid="8260158865936942783">"Slutför åtgärden med %1$s"</string>
<string name="whichViewApplication" msgid="3272778576700572102">"Öppna med"</string>
<string name="whichViewApplicationNamed" msgid="2286418824011249620">"Öppna med %1$s"</string>
<string name="whichEditApplication" msgid="144727838241402655">"Redigera med"</string>
<string name="whichEditApplicationNamed" msgid="1775815530156447790">"Redigera med %1$s"</string>
<string name="whichSendApplication" msgid="6902512414057341668">"Dela med"</string>
<string name="whichSendApplicationNamed" msgid="2799370240005424391">"Dela med %1$s"</string>
<string name="whichHomeApplication" msgid="4307587691506919691">"Välj en startsidesapp"</string>
<string name="whichHomeApplicationNamed" msgid="4493438593214760979">"Använd %1$s som startsida"</string>
<string name="alwaysUse" msgid="4583018368000610438">"Använd som standard för denna åtgärd."</string>
<string name="use_a_different_app" msgid="8134926230585710243">"Använd en annan app"</string>
<string name="clearDefaultHintMsg" msgid="3252584689512077257">"Rensa standardinställningar i Systeminställningar &gt; Appar &gt; Hämtat."</string>
<string name="chooseActivity" msgid="7486876147751803333">"Välj en åtgärd"</string>
<string name="chooseUsbActivity" msgid="6894748416073583509">"Välja en app för USB-enheten"</string>
<string name="noApplications" msgid="2991814273936504689">"Inga appar kan utföra den här åtgärden."</string>
<string name="aerr_title" msgid="1905800560317137752"></string>
<string name="aerr_application" msgid="932628488013092776">"<xliff:g id="APPLICATION">%1$s</xliff:g> har tyvärr stoppats."</string>
<string name="aerr_process" msgid="4507058997035697579">"Processen <xliff:g id="PROCESS">%1$s</xliff:g> har tyvärr stoppats."</string>
<string name="anr_title" msgid="4351948481459135709"></string>
<string name="anr_activity_application" msgid="1904477189057199066">"<xliff:g id="APPLICATION">%2$s</xliff:g> svarar inte.\n\nVill du stänga den?"</string>
<string name="anr_activity_process" msgid="5776209883299089767">"Aktiviteten <xliff:g id="ACTIVITY">%1$s</xliff:g> svarar inte.\n \nVill du stänga den?"</string>
<string name="anr_application_process" msgid="8941757607340481057">"<xliff:g id="APPLICATION">%1$s</xliff:g> svarar inte. Vill du stänga den?"</string>
<string name="anr_process" msgid="6513209874880517125">"Processen <xliff:g id="PROCESS">%1$s</xliff:g> svarar inte.\n\nVill du stänga den?"</string>
<string name="force_close" msgid="8346072094521265605">"OK"</string>
<string name="report" msgid="4060218260984795706">"Rapportera"</string>
<string name="wait" msgid="7147118217226317732">"Vänta"</string>
<string name="webpage_unresponsive" msgid="3272758351138122503">"Sidan har slutat svara.\n\nVill du stänga sidan?"</string>
<string name="launch_warning_title" msgid="1547997780506713581">"Appen omdirigeras"</string>
<string name="launch_warning_replace" msgid="6202498949970281412">"<xliff:g id="APP_NAME">%1$s</xliff:g> körs."</string>
<string name="launch_warning_original" msgid="188102023021668683">"<xliff:g id="APP_NAME">%1$s</xliff:g> startades först."</string>
<string name="screen_compat_mode_scale" msgid="3202955667675944499">"Anpassning"</string>
<string name="screen_compat_mode_show" msgid="4013878876486655892">"Visa alltid"</string>
<string name="screen_compat_mode_hint" msgid="1064524084543304459">"Aktivera detta igen i Systeminställningar &gt; Appar &gt; Hämtat."</string>
<string name="smv_application" msgid="3307209192155442829">"Appen <xliff:g id="APPLICATION">%1$s</xliff:g> (processen <xliff:g id="PROCESS">%2$s</xliff:g>) har brutit mot sin egen StrictMode-policy."</string>
<string name="smv_process" msgid="5120397012047462446">"Processen <xliff:g id="PROCESS">%1$s</xliff:g> har brutit mot sin egen StrictMode-policy."</string>
<string name="android_upgrading_title" msgid="1584192285441405746">"Android uppgraderas ..."</string>
<string name="android_start_title" msgid="8418054686415318207">"Android startar …"</string>
<string name="android_upgrading_fstrim" msgid="8036718871534640010">"Lagringsutrymmet optimeras."</string>
<string name="android_upgrading_apk" msgid="7904042682111526169">"Optimerar app <xliff:g id="NUMBER_0">%1$d</xliff:g> av <xliff:g id="NUMBER_1">%2$d</xliff:g>."</string>
<string name="android_preparing_apk" msgid="8162599310274079154">"<xliff:g id="APPNAME">%1$s</xliff:g> förbereds."</string>
<string name="android_upgrading_starting_apps" msgid="451464516346926713">"Appar startas."</string>
<string name="android_upgrading_complete" msgid="1405954754112999229">"Uppgraderingen är klar."</string>
<string name="heavy_weight_notification" msgid="9087063985776626166">"<xliff:g id="APP">%1$s</xliff:g> körs"</string>
<string name="heavy_weight_notification_detail" msgid="1721681741617898865">"Tryck om du vill byta till appen"</string>
<string name="heavy_weight_switcher_title" msgid="7153167085403298169">"Vill du byta app?"</string>
<string name="heavy_weight_switcher_text" msgid="7022631924534406403">"En annan app som körs måste avslutas innan du kan starta en ny."</string>
<string name="old_app_action" msgid="493129172238566282">"Gå tillbaka till <xliff:g id="OLD_APP">%1$s</xliff:g>"</string>
<string name="old_app_description" msgid="2082094275580358049">"Starta inte den nya appen."</string>
<string name="new_app_action" msgid="5472756926945440706">"Starta <xliff:g id="OLD_APP">%1$s</xliff:g>"</string>
<string name="new_app_description" msgid="1932143598371537340">"Avbryt den gamla appen utan att spara."</string>
<string name="dump_heap_notification" msgid="2618183274836056542">"Minnesgränsen har överskridits för <xliff:g id="PROC">%1$s</xliff:g>"</string>
<string name="dump_heap_notification_detail" msgid="2075673362317481664">"En minnesdump har skapats – tryck här om du vill dela den"</string>
<string name="dump_heap_title" msgid="5864292264307651673">"Vill du dela minnesdumpen?"</string>
<string name="dump_heap_text" msgid="4809417337240334941">"Minnesgränsen på <xliff:g id="SIZE">%2$s</xliff:g> har överskridits för processen <xliff:g id="PROC">%1$s</xliff:g>. En dump av minnesheapen har skapats så att du kan dela den med utvecklaren. Var försiktig: minnesdumpen kan innehålla personliga uppgifter som appen har åtkomst till."</string>
<string name="sendText" msgid="5209874571959469142">"Välj en åtgärd för text"</string>
<string name="volume_ringtone" msgid="6885421406845734650">"Ringvolym"</string>
<string name="volume_music" msgid="5421651157138628171">"Mediavolym"</string>
<string name="volume_music_hint_playing_through_bluetooth" msgid="9165984379394601533">"Spelar upp genom Bluetooth"</string>
<string name="volume_music_hint_silent_ringtone_selected" msgid="8310739960973156272">"Tyst ringsignal har valts"</string>
<string name="volume_call" msgid="3941680041282788711">"Samtalsvolym"</string>
<string name="volume_bluetooth_call" msgid="2002891926351151534">"Samtalsvolym för Bluetooth"</string>
<string name="volume_alarm" msgid="1985191616042689100">"Larmvolym"</string>
<string name="volume_notification" msgid="2422265656744276715">"Aviseringsvolym"</string>
<string name="volume_unknown" msgid="1400219669770445902">"Volym"</string>
<string name="volume_icon_description_bluetooth" msgid="6538894177255964340">"Bluetooth-volym"</string>
<string name="volume_icon_description_ringer" msgid="3326003847006162496">"Volym på ringsignal"</string>
<string name="volume_icon_description_incall" msgid="8890073218154543397">"Samtalsvolym"</string>
<string name="volume_icon_description_media" msgid="4217311719665194215">"Mediavolym"</string>
<string name="volume_icon_description_notification" msgid="7044986546477282274">"Meddelandevolym"</string>
<string name="ringtone_default" msgid="3789758980357696936">"Standardringsignal"</string>
<string name="ringtone_default_with_actual" msgid="8129563480895990372">"Standardringsignal (<xliff:g id="ACTUAL_RINGTONE">%1$s</xliff:g>)"</string>
<string name="ringtone_silent" msgid="7937634392408977062">"Ingen"</string>
<string name="ringtone_picker_title" msgid="3515143939175119094">"Ringsignaler"</string>
<string name="ringtone_unknown" msgid="5477919988701784788">"Okänd ringsignal"</string>
<plurals name="wifi_available" formatted="false" msgid="7900333017752027322">
<item quantity="other">Wi-Fi-nätverk är tillgängliga</item>
<item quantity="one">Wi-Fi-nätverk är tillgängligt</item>
</plurals>
<plurals name="wifi_available_detailed" formatted="false" msgid="1140699367193975606">
<item quantity="other">Öppna Wi-Fi-nätverk är tillgängliga</item>
<item quantity="one">Öppet Wi-Fi-nätverk är tillgängligt</item>
</plurals>
<string name="wifi_available_sign_in" msgid="9157196203958866662">"Logga in på ett Wi-Fi-nätverk"</string>
<string name="network_available_sign_in" msgid="1848877297365446605">"Logga in på nätverket"</string>
<!-- no translation found for network_available_sign_in_detailed (8000081941447976118) -->
<skip />
<string name="wifi_no_internet" msgid="8451173622563841546">"Wi-Fi-nätverket är inte anslutet till internet"</string>
<string name="wifi_no_internet_detailed" msgid="7593858887662270131">"Visa alternativ genom att trycka"</string>
<string name="wifi_watchdog_network_disabled" msgid="7904214231651546347">"Det gick inte att ansluta till Wi-Fi"</string>
<string name="wifi_watchdog_network_disabled_detailed" msgid="5548780776418332675">" har en dålig Internetanslutning."</string>
<string name="wifi_connect_alert_title" msgid="8455846016001810172">"Tillåt anslutning?"</string>
<string name="wifi_connect_alert_message" msgid="6451273376815958922">"Appen %1$s vill ansluta till Wi-Fi-nätverket %2$s"</string>
<string name="wifi_connect_default_application" msgid="7143109390475484319">"En app"</string>
<string name="wifi_p2p_dialog_title" msgid="97611782659324517">"Wi-Fi direkt"</string>
<string name="wifi_p2p_turnon_message" msgid="2909250942299627244">"Starta direkt Wi-Fi-användning. Detta inaktiverar Wi-Fi-användning med klient/trådlös surfzon."</string>
<string name="wifi_p2p_failed_message" msgid="3763669677935623084">"Det gick inte att starta Wi-Fi direkt."</string>
<string name="wifi_p2p_enabled_notification_title" msgid="2068321881673734886">"Wi-Fi Direct är aktiverat"</string>
<string name="wifi_p2p_enabled_notification_message" msgid="1638949953993894335">"Tryck om du vill visa inställningar"</string>
<string name="accept" msgid="1645267259272829559">"Godkänn"</string>
<string name="decline" msgid="2112225451706137894">"Avvisa"</string>
<string name="wifi_p2p_invitation_sent_title" msgid="1318975185112070734">"Inbjudan har skickats"</string>
<string name="wifi_p2p_invitation_to_connect_title" msgid="4958803948658533637">"Inbjudan om att ansluta"</string>
<string name="wifi_p2p_from_message" msgid="570389174731951769">"Från:"</string>
<string name="wifi_p2p_to_message" msgid="248968974522044099">"Till:"</string>
<string name="wifi_p2p_enter_pin_message" msgid="5920929550367828970">"Ange den obligatoriska PIN-koden:"</string>
<string name="wifi_p2p_show_pin_message" msgid="8530563323880921094">"PIN-kod:"</string>
<string name="wifi_p2p_frequency_conflict_message" product="tablet" msgid="8012981257742232475">"Surfplattans Wi-Fi-anslutning kommer tillfälligt att avbrytas när den är ansluten till <xliff:g id="DEVICE_NAME">%1$s</xliff:g>"</string>
<string name="wifi_p2p_frequency_conflict_message" product="tv" msgid="3087858235069421128">"Tv:n kopplas tillfälligt från Wi-Fi-nätverket när den är ansluten till <xliff:g id="DEVICE_NAME">%1$s</xliff:g>"</string>
<string name="wifi_p2p_frequency_conflict_message" product="default" msgid="7363907213787469151">"Mobilen kommer tillfälligt att kopplas från Wi-Fi när den är ansluten till <xliff:g id="DEVICE_NAME">%1$s</xliff:g>"</string>
<string name="select_character" msgid="3365550120617701745">"Infoga tecken"</string>
<string name="sms_control_title" msgid="7296612781128917719">"Skickar SMS"</string>
<string name="sms_control_message" msgid="3867899169651496433">"&lt;b&gt;<xliff:g id="APP_NAME">%1$s</xliff:g>&lt;/b&gt; skickar ett stort antal SMS. Vill du tillåta att appen fortsätter att skicka meddelanden?"</string>
<string name="sms_control_yes" msgid="3663725993855816807">"Tillåt"</string>
<string name="sms_control_no" msgid="625438561395534982">"Neka"</string>
<string name="sms_short_code_confirm_message" msgid="1645436466285310855">"&lt;b&gt;<xliff:g id="APP_NAME">%1$s</xliff:g>&lt;/b&gt; vill skicka ett meddelande till &lt;b&gt;<xliff:g id="DEST_ADDRESS">%2$s</xliff:g>&lt;/b&gt;."</string>
<string name="sms_short_code_details" msgid="5873295990846059400">"Detta "<b>"kan medföra debiteringar"</b>" på ditt mobilkonto."</string>
<string name="sms_premium_short_code_details" msgid="7869234868023975"><b>"Ditt mobilkonto kommer att debiteras."</b></string>
<string name="sms_short_code_confirm_allow" msgid="4458878637111023413">"Skickat"</string>
<string name="sms_short_code_confirm_deny" msgid="2927389840209170706">"Avbryt"</string>
<string name="sms_short_code_remember_choice" msgid="5289538592272218136">"Kom ihåg mitt val"</string>
<string name="sms_short_code_remember_undo_instruction" msgid="4960944133052287484">"Du kan ändra detta senare i Inställningar &gt; Appar"</string>
<string name="sms_short_code_confirm_always_allow" msgid="3241181154869493368">"Tillåt alltid"</string>
<string name="sms_short_code_confirm_never_allow" msgid="446992765774269673">"Tillåt aldrig"</string>
<string name="sim_removed_title" msgid="6227712319223226185">"SIM-kortet togs bort"</string>
<string name="sim_removed_message" msgid="5450336489923274918">"Mobilnätet kommer att vara otillgängligt tills du startar om med ett giltigt SIM-kort."</string>
<string name="sim_done_button" msgid="827949989369963775">"Klar"</string>
<string name="sim_added_title" msgid="3719670512889674693">"SIM-kort lades till"</string>
<string name="sim_added_message" msgid="7797975656153714319">"Starta om enheten om du vill få tillgång till mobilnätet."</string>
<string name="sim_restart_button" msgid="4722407842815232347">"Starta om"</string>
<string name="time_picker_dialog_title" msgid="8349362623068819295">"Ange tid"</string>
<string name="date_picker_dialog_title" msgid="5879450659453782278">"Ange datum"</string>
<string name="date_time_set" msgid="5777075614321087758">"Ställ in"</string>
<string name="date_time_done" msgid="2507683751759308828">"Klar"</string>
<string name="perms_new_perm_prefix" msgid="8257740710754301407"><font size="12" fgcolor="#ff33b5e5">"NY: "</font></string>
<string name="perms_description_app" msgid="5139836143293299417">"Tillhandahålls av <xliff:g id="APP_NAME">%1$s</xliff:g>."</string>
<string name="no_permissions" msgid="7283357728219338112">"Inga behörigheter krävs"</string>
<string name="perm_costs_money" msgid="4902470324142151116">"detta kan kosta pengar"</string>
<string name="usb_storage_activity_title" msgid="4465055157209648641">"USB-masslagring"</string>
<string name="usb_storage_title" msgid="5901459041398751495">"USB-ansluten"</string>
<string name="usb_storage_message" product="nosdcard" msgid="3308538094316477839">"Du har anslutit enheten till datorn via USB. Tryck på knappen nedan om du vill kopiera filer mellan datorn och Android-enhetens USB-lagringsenhet."</string>
<string name="usb_storage_message" product="default" msgid="805351000446037811">"Du har anslutit enheten till datorn via USB. Tryck på knappen nedan om du vill kopiera filer mellan datorn och SD-kortet i din Android-enhet."</string>
<string name="usb_storage_button_mount" msgid="1052259930369508235">"Aktivera USB-lagring"</string>
<string name="usb_storage_error_message" product="nosdcard" msgid="3017045217365540658">"Det gick inte att använda din USB-lagringsenhet för USB-masslagring."</string>
<string name="usb_storage_error_message" product="default" msgid="2876018512716970313">"Det gick inte att använda ditt SD-kort för USB-masslagring."</string>
<string name="usb_storage_notification_title" msgid="8175892554757216525">"USB-ansluten"</string>
<string name="usb_storage_notification_message" msgid="939822783828183763">"Tryck om du vill kopiera filer till/från datorn."</string>
<string name="usb_storage_stop_notification_title" msgid="2336058396663516017">"Inaktivera USB-lagring"</string>
<string name="usb_storage_stop_notification_message" msgid="1656852098555623822">"Tryck här om USB-lagring ska inaktiveras."</string>
<string name="usb_storage_stop_title" msgid="660129851708775853">"USB-lagret används"</string>
<string name="usb_storage_stop_message" product="nosdcard" msgid="4264025280777219521">"Montera bort (mata ut) Android-enhetens USB-lagringsenhet från datorn innan du inaktiverar USB-lagring."</string>
<string name="usb_storage_stop_message" product="default" msgid="8043969782460613114">"Montera bort (mata ut) Android-enhetens SD-kort från datorn innan du inaktiverar USB-lagring."</string>
<string name="usb_storage_stop_button_mount" msgid="7060218034900696029">"Inaktivera USB-lagring"</string>
<string name="usb_storage_stop_error_message" msgid="1970374898263063836">"Det gick inte att inaktivera USB-lagring. Kontrollera att USB-värden har monterats bort och försök igen."</string>
<string name="dlg_confirm_kill_storage_users_title" msgid="963039033470478697">"Aktivera USB-lagring"</string>
<string name="dlg_confirm_kill_storage_users_text" msgid="5100428757107469454">"Om du aktiverar USB-lagring avbryts några av apparna som körs och de kanske inte blir tillgängliga igen förrän du inaktiverar USB-lagring."</string>
<string name="dlg_error_title" msgid="7323658469626514207">"USB-åtgärd misslyckades"</string>
<string name="dlg_ok" msgid="7376953167039865701">"OK"</string>
<string name="usb_charging_notification_title" msgid="4004114449249406402">"USB för laddning"</string>
<string name="usb_mtp_notification_title" msgid="8396264943589760855">"USB för överföring av filer"</string>
<string name="usb_ptp_notification_title" msgid="1347328437083192112">"USB för överföring av foton"</string>
<string name="usb_midi_notification_title" msgid="4850904915889144654">"USB för MIDI"</string>
<string name="usb_cd_installer_notification_title" msgid="6774712827892090754">"Ansluten som installationsprogram"</string>
<string name="usb_accessory_notification_title" msgid="7848236974087653666">"Ansluten till ett USB-tillbehör"</string>
<string name="usb_notification_message" msgid="7347368030849048437">"Visa fler alternativ genom att trycka."</string>
<string name="adb_active_notification_title" msgid="6729044778949189918">"USB-felsökning ansluten"</string>
<string name="adb_active_notification_message" msgid="1016654627626476142">"Tryck om du vill inaktivera USB-felsökning."</string>
<string name="select_input_method" msgid="8547250819326693584">"Byt tangentbord"</string>
<string name="configure_input_methods" msgid="4769971288371946846">"Välj tangentbord"</string>
<string name="show_ime" msgid="9157568568695230830">"Visa inmatningsmetod"</string>
<string name="hardware" msgid="7517821086888990278">"Maskinvara"</string>
<string name="select_keyboard_layout_notification_title" msgid="1407367017263030773">"Välj en tangentbordslayout"</string>
<string name="select_keyboard_layout_notification_message" msgid="4465907700449257063">"Välj en tangentbordslayout genom att trycka."</string>
<string name="fast_scroll_alphabet" msgid="5433275485499039199">" ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ"</string>
<string name="fast_scroll_numeric_alphabet" msgid="4030170524595123610">" 0123456789ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ"</string>
<string name="candidates_style" msgid="4333913089637062257"><u>"kandidater"</u></string>
<string name="ext_media_checking_notification_title" msgid="5734005953288045806">"Förbereder ditt <xliff:g id="NAME">%s</xliff:g>"</string>
<string name="ext_media_checking_notification_message" msgid="4747432538578886744">"Söker efter fel"</string>
<string name="ext_media_new_notification_message" msgid="7589986898808506239">"Nytt <xliff:g id="NAME">%s</xliff:g> har hittats"</string>
<string name="ext_media_ready_notification_message" msgid="4083398150380114462">"För överföring av foton och media"</string>
<string name="ext_media_unmountable_notification_title" msgid="8295123366236989588">"<xliff:g id="NAME">%s</xliff:g> har skadats"</string>
<string name="ext_media_unmountable_notification_message" msgid="1586311304430052169">"<xliff:g id="NAME">%s</xliff:g> har skadats. Åtgärda genom att trycka."</string>
<string name="ext_media_unsupported_notification_title" msgid="3797642322958803257">"<xliff:g id="NAME">%s</xliff:g> stöds inte"</string>
<string name="ext_media_unsupported_notification_message" msgid="8789610369456474891">"Enheten har inte stöd för <xliff:g id="NAME">%s</xliff:g>. Tryck om du vill konfigurera i ett format som stöds."</string>
<string name="ext_media_badremoval_notification_title" msgid="3206248947375505416">"<xliff:g id="NAME">%s</xliff:g> togs bort oväntat"</string>
<string name="ext_media_badremoval_notification_message" msgid="380176703346946313">"Montera bort <xliff:g id="NAME">%s</xliff:g> före borttagningen för att undvika dataförlust"</string>
<string name="ext_media_nomedia_notification_title" msgid="1704840188641749091">"Ditt <xliff:g id="NAME">%s</xliff:g> har tagits bort"</string>
<string name="ext_media_nomedia_notification_message" msgid="6471542972147056586">"<xliff:g id="NAME">%s</xliff:g> togs bort. Mata in ett nytt"</string>
<string name="ext_media_unmounting_notification_title" msgid="640674168454809372">"Ditt <xliff:g id="NAME">%s</xliff:g> matas fortfarande ut …"</string>
<string name="ext_media_unmounting_notification_message" msgid="4182843895023357756">"Ta inte bort"</string>
<string name="ext_media_init_action" msgid="7952885510091978278">"Konfigurera"</string>
<string name="ext_media_unmount_action" msgid="1121883233103278199">"Mata ut"</string>
<string name="ext_media_browse_action" msgid="8322172381028546087">"Utforska"</string>
<string name="ext_media_missing_title" msgid="620980315821543904">"<xliff:g id="NAME">%s</xliff:g> saknas"</string>
<string name="ext_media_missing_message" msgid="5761133583368750174">"Sätt i enheten igen"</string>
<string name="ext_media_move_specific_title" msgid="1471100343872375842">"Flyttar <xliff:g id="NAME">%s</xliff:g>"</string>
<string name="ext_media_move_title" msgid="1022809140035962662">"Flyttar data"</string>
<string name="ext_media_move_success_title" msgid="8575300932957954671">"Flytten är klar"</string>
<string name="ext_media_move_success_message" msgid="4199002148206265426">"Data har flyttats till <xliff:g id="NAME">%s</xliff:g>"</string>
<string name="ext_media_move_failure_title" msgid="7613189040358789908">"Det gick inte att flytta data"</string>
<string name="ext_media_move_failure_message" msgid="1978096440816403360">"Data kvar på ursprunglig plats"</string>
<string name="ext_media_status_removed" msgid="6576172423185918739">"Borttaget"</string>
<string name="ext_media_status_unmounted" msgid="2551560878416417752">"Utmatat"</string>
<string name="ext_media_status_checking" msgid="6193921557423194949">"Kontrollerar …"</string>
<string name="ext_media_status_mounted" msgid="7253821726503179202">"Klart"</string>
<string name="ext_media_status_mounted_ro" msgid="8020978752406021015">"Skrivskyddat"</string>
<string name="ext_media_status_bad_removal" msgid="8395398567890329422">"Togs bort på ett osäkert sätt"</string>
<string name="ext_media_status_unmountable" msgid="805594039236667894">"Skadat"</string>
<string name="ext_media_status_unsupported" msgid="4691436711745681828">"Stöds inte"</string>
<string name="ext_media_status_ejecting" msgid="5463887263101234174">"Matar ut …"</string>
<string name="ext_media_status_formatting" msgid="1085079556538644861">"Formaterar ..."</string>
<string name="ext_media_status_missing" msgid="5638633895221670766">"Inte isatt"</string>
<string name="activity_list_empty" msgid="1675388330786841066">"Det gick inte att hitta några matchande aktiviteter."</string>
<string name="permlab_route_media_output" msgid="1642024455750414694">"Omdirigera medieuppspelning"</string>
<string name="permdesc_route_media_output" msgid="4932818749547244346">"Tillåter att appen omdirigerar medieuppspelningar till andra externa enheter."</string>
<string name="permlab_readInstallSessions" msgid="6165432407628065939">"Läsa installationssessioner"</string>
<string name="permdesc_readInstallSessions" msgid="2049771699626019849">"Tillåt appen att läsa installationssessioner. Det ger den tillgång till uppgifter om aktiva paketinstallationer."</string>
<string name="permlab_requestInstallPackages" msgid="1772330282283082214">"Begär installationspaket"</string>
<string name="permdesc_requestInstallPackages" msgid="5740101072486783082">"Tillåter att en app begär paketinstallation."</string>
<string name="tutorial_double_tap_to_zoom_message_short" msgid="4070433208160063538">"Tryck två gånger för zoomkontroll"</string>
<string name="gadget_host_error_inflating" msgid="4882004314906466162">"Det gick inte att lägga till widgeten."</string>
<string name="ime_action_go" msgid="8320845651737369027">"Kör"</string>
<string name="ime_action_search" msgid="658110271822807811">"Sök"</string>
<string name="ime_action_send" msgid="2316166556349314424">"Skicka"</string>
<string name="ime_action_next" msgid="3138843904009813834">"Nästa"</string>
<string name="ime_action_done" msgid="8971516117910934605">"Färdig"</string>
<string name="ime_action_previous" msgid="1443550039250105948">"Föreg."</string>
<string name="ime_action_default" msgid="2840921885558045721">"Utför"</string>
<string name="dial_number_using" msgid="5789176425167573586">"Slå nummer \nmed <xliff:g id="NUMBER">%s</xliff:g>"</string>
<string name="create_contact_using" msgid="4947405226788104538">"Skapa kontakt\nmed <xliff:g id="NUMBER">%s</xliff:g>"</string>
<string name="grant_credentials_permission_message_header" msgid="2106103817937859662">"Följande appar begär åtkomstbehörighet till ditt konto, både nu och i framtiden."</string>
<string name="grant_credentials_permission_message_footer" msgid="3125211343379376561">"Vill du tillåta den här begäran?"</string>
<string name="grant_permissions_header_text" msgid="6874497408201826708">"Begäran om åtkomst"</string>
<string name="allow" msgid="7225948811296386551">"Tillåt"</string>
<string name="deny" msgid="2081879885755434506">"Neka"</string>
<string name="permission_request_notification_title" msgid="6486759795926237907">"Begärd behörighet"</string>
<string name="permission_request_notification_with_subtitle" msgid="8530393139639560189">"Begärd behörighet\nför kontot <xliff:g id="ACCOUNT">%s</xliff:g>."</string>
<string name="forward_intent_to_owner" msgid="1207197447013960896">"Du använder den här appen i din arbetsprofil"</string>
<string name="forward_intent_to_work" msgid="621480743856004612">"Du använder den här appen i din profil"</string>
<string name="input_method_binding_label" msgid="1283557179944992649">"Indatametod"</string>
<string name="sync_binding_label" msgid="3687969138375092423">"Synkronisera"</string>
<string name="accessibility_binding_label" msgid="4148120742096474641">"Tillgänglighet"</string>
<string name="wallpaper_binding_label" msgid="1240087844304687662">"Bakgrund"</string>
<string name="chooser_wallpaper" msgid="7873476199295190279">"Ändra bakgrund"</string>
<string name="notification_listener_binding_label" msgid="2014162835481906429">"Meddelandelyssnare"</string>
<string name="condition_provider_service_binding_label" msgid="1321343352906524564">"Leverantör"</string>
<string name="vpn_title" msgid="19615213552042827">"VPN är aktiverat"</string>
<string name="vpn_title_long" msgid="6400714798049252294">"VPN aktiveras av <xliff:g id="APP">%s</xliff:g>"</string>
<string name="vpn_text" msgid="3011306607126450322">"Tryck om du vill hantera nätverket."</string>
<string name="vpn_text_long" msgid="6407351006249174473">"Ansluten till <xliff:g id="SESSION">%s</xliff:g>. Knacka lätt om du vill hantera nätverket."</string>
<string name="vpn_lockdown_connecting" msgid="6443438964440960745">"Ansluter till Always-on VPN ..."</string>
<string name="vpn_lockdown_connected" msgid="8202679674819213931">"Ansluten till Always-on VPN"</string>
<string name="vpn_lockdown_error" msgid="6009249814034708175">"Fel på Always-on VPN"</string>
<string name="vpn_lockdown_config" msgid="6415899150671537970">"Tryck om du vill konfigurera"</string>
<string name="upload_file" msgid="2897957172366730416">"Välj fil"</string>
<string name="no_file_chosen" msgid="6363648562170759465">"Ingen fil har valts"</string>
<string name="reset" msgid="2448168080964209908">"Återställ"</string>
<string name="submit" msgid="1602335572089911941">"Skicka"</string>
<string name="car_mode_disable_notification_title" msgid="3164768212003864316">"Billäge aktiverat"</string>
<string name="car_mode_disable_notification_message" msgid="8035230537563503262">"Tryck här om du vill avsluta billäget."</string>
<string name="tethered_notification_title" msgid="3146694234398202601">"Internetdelning eller surfpunkt aktiverad"</string>
<string name="tethered_notification_message" msgid="6857031760103062982">"Tryck om du vill konfigurera."</string>
<string name="back_button_label" msgid="2300470004503343439">"Tillbaka"</string>
<string name="next_button_label" msgid="1080555104677992408">"Nästa"</string>
<string name="skip_button_label" msgid="1275362299471631819">"Hoppa över"</string>
<string name="no_matches" msgid="8129421908915840737">"Inga träffar"</string>
<string name="find_on_page" msgid="1946799233822820384">"Sök på sidan"</string>
<plurals name="matches_found" formatted="false" msgid="1210884353962081884">
<item quantity="other"><xliff:g id="INDEX">%d</xliff:g> av <xliff:g id="TOTAL">%d</xliff:g></item>
<item quantity="one">1 träff</item>
</plurals>
<string name="action_mode_done" msgid="7217581640461922289">"Klar"</string>
<string name="progress_unmounting" product="nosdcard" msgid="3923810448507612746">"Monterar bort USB-lagringsenhet ..."</string>
<string name="progress_unmounting" product="default" msgid="1327894998409537190">"Monterar bort SD-kort ..."</string>
<string name="progress_erasing" product="nosdcard" msgid="4521573321524340058">"Raderar USB-lagring ..."</string>
<string name="progress_erasing" product="default" msgid="6596988875507043042">"Raderar SD-kort ..."</string>
<string name="format_error" product="nosdcard" msgid="6299769563624776948">"Det gick inte att radera informationen på USB-enheten."</string>
<string name="format_error" product="default" msgid="7315248696644510935">"Det gick inte att radera informationen på SD-kortet."</string>
<string name="media_bad_removal" msgid="7960864061016603281">"SD-kortet demonterades inte innan det togs bort."</string>
<string name="media_checking" product="nosdcard" msgid="418188720009569693">"USB-lagringsenheten kontrolleras."</string>
<string name="media_checking" product="default" msgid="7334762503904827481">"SD-kortet kontrolleras."</string>
<string name="media_removed" msgid="7001526905057952097">"SD-kortet har tagits bort."</string>
<string name="media_shared" product="nosdcard" msgid="5830814349250834225">"USB-lagringsenheten används av en dator."</string>
<string name="media_shared" product="default" msgid="5706130568133540435">"SD-kortet används för närvarande av en dator."</string>
<string name="media_unknown_state" msgid="729192782197290385">"Externa media i okänt tillstånd."</string>
<string name="share" msgid="1778686618230011964">"Dela"</string>
<string name="find" msgid="4808270900322985960">"Sök efter"</string>
<string name="websearch" msgid="4337157977400211589">"Webbsökning"</string>
<string name="find_next" msgid="5742124618942193978">"Sök nästa"</string>
<string name="find_previous" msgid="2196723669388360506">"Sök föregående"</string>
<string name="gpsNotifTicker" msgid="5622683912616496172">"Positionsförfrågan från <xliff:g id="NAME">%s</xliff:g>"</string>
<string name="gpsNotifTitle" msgid="5446858717157416839">"Positionsförfrågan"</string>
<string name="gpsNotifMessage" msgid="1374718023224000702">"Begärt av <xliff:g id="NAME">%1$s</xliff:g> (<xliff:g id="SERVICE">%2$s</xliff:g>)"</string>
<string name="gpsVerifYes" msgid="2346566072867213563">"Ja"</string>
<string name="gpsVerifNo" msgid="1146564937346454865">"Nej"</string>
<string name="sync_too_many_deletes" msgid="5296321850662746890">"Gränsen för borttagning har överskridits"</string>
<string name="sync_too_many_deletes_desc" msgid="496551671008694245">"Det finns <xliff:g id="NUMBER_OF_DELETED_ITEMS">%1$d</xliff:g> borttagna objekt för <xliff:g id="TYPE_OF_SYNC">%2$s</xliff:g>, konto <xliff:g id="ACCOUNT_NAME">%3$s</xliff:g>. Vad vill du göra?"</string>
<string name="sync_really_delete" msgid="2572600103122596243">"Ta bort objekten"</string>
<string name="sync_undo_deletes" msgid="2941317360600338602">"Ångra borttagningarna"</string>
<string name="sync_do_nothing" msgid="3743764740430821845">"Gör ingenting just nu"</string>
<string name="choose_account_label" msgid="5655203089746423927">"Välj ett konto"</string>
<string name="add_account_label" msgid="2935267344849993553">"Lägg till ett konto"</string>
<string name="add_account_button_label" msgid="3611982894853435874">"Lägg till konto"</string>
<string name="number_picker_increment_button" msgid="2412072272832284313">"Öka"</string>
<string name="number_picker_decrement_button" msgid="476050778386779067">"Minska"</string>
<string name="number_picker_increment_scroll_mode" msgid="3073101067441638428">"<xliff:g id="VALUE">%s</xliff:g> tryck länge."</string>
<string name="number_picker_increment_scroll_action" msgid="9101473045891835490">"Dra uppåt för att öka och nedåt för att minska."</string>
<string name="time_picker_increment_minute_button" msgid="8865885114028614321">"Öka minuter"</string>
<string name="time_picker_decrement_minute_button" msgid="6246834937080684791">"Minska minuter"</string>
<string name="time_picker_increment_hour_button" msgid="3652056055810223139">"Öka timmar"</string>
<string name="time_picker_decrement_hour_button" msgid="1377479863429214792">"Minska timmar"</string>
<string name="time_picker_increment_set_pm_button" msgid="4147590696151230863">"Ange em"</string>
<string name="time_picker_decrement_set_am_button" msgid="8302140353539486752">"Ange fm"</string>
<string name="date_picker_increment_month_button" msgid="5369998479067934110">"Öka månader"</string>
<string name="date_picker_decrement_month_button" msgid="1832698995541726019">"Minska månader"</string>
<string name="date_picker_increment_day_button" msgid="7130465412308173903">"Öka dagar"</string>
<string name="date_picker_decrement_day_button" msgid="4131881521818750031">"Minska dagar"</string>
<string name="date_picker_increment_year_button" msgid="6318697384310808899">"Öka år"</string>
<string name="date_picker_decrement_year_button" msgid="4482021813491121717">"Minska år"</string>
<string name="date_picker_prev_month_button" msgid="2858244643992056505">"Föregående månad"</string>
<string name="date_picker_next_month_button" msgid="5559507736887605055">"Nästa månad"</string>
<string name="keyboardview_keycode_alt" msgid="4856868820040051939">"Alt"</string>
<string name="keyboardview_keycode_cancel" msgid="1203984017245783244">"Avbryt"</string>
<string name="keyboardview_keycode_delete" msgid="3337914833206635744">"Delete"</string>
<string name="keyboardview_keycode_done" msgid="1992571118466679775">"Klar"</string>
<string name="keyboardview_keycode_mode_change" msgid="4547387741906537519">"Funktionsändring"</string>
<string name="keyboardview_keycode_shift" msgid="2270748814315147690">"Skift"</string>
<string name="keyboardview_keycode_enter" msgid="2985864015076059467">"Retur"</string>
<string name="activitychooserview_choose_application" msgid="2125168057199941199">"Välj en app"</string>
<string name="activitychooserview_choose_application_error" msgid="8624618365481126668">"Det gick inte att starta <xliff:g id="APPLICATION_NAME">%s</xliff:g>"</string>
<string name="shareactionprovider_share_with" msgid="806688056141131819">"Dela med"</string>
<string name="shareactionprovider_share_with_application" msgid="5627411384638389738">"Dela med <xliff:g id="APPLICATION_NAME">%s</xliff:g>"</string>
<string name="content_description_sliding_handle" msgid="415975056159262248">"Skärmlåsfunktion. Tryck och dra."</string>
<string name="description_target_unlock_tablet" msgid="3833195335629795055">"Lås upp genom att dra."</string>
<string name="keyboard_headset_required_to_hear_password" msgid="7011927352267668657">"Anslut mikrofonlurar om du vill att lösenordet ska läsas upp."</string>
<string name="keyboard_password_character_no_headset" msgid="2859873770886153678">"Punkt."</string>
<string name="action_bar_home_description" msgid="5293600496601490216">"Visa startsidan"</string>
<string name="action_bar_up_description" msgid="2237496562952152589">"Navigera uppåt"</string>
<string name="action_menu_overflow_description" msgid="2295659037509008453">"Fler alternativ"</string>
<string name="action_bar_home_description_format" msgid="7965984360903693903">"%1$s, %2$s"</string>
<string name="action_bar_home_subtitle_description_format" msgid="6985546530471780727">"%1$s, %2$s, %3$s"</string>
<string name="storage_internal" msgid="4891916833657929263">"Internminne"</string>
<string name="storage_sd_card" msgid="3282948861378286745">"SD-kort"</string>
<string name="storage_sd_card_label" msgid="6347111320774379257">"SD-kort (<xliff:g id="MANUFACTURER">%s</xliff:g>)"</string>
<string name="storage_usb_drive" msgid="6261899683292244209">"USB-enhet"</string>
<string name="storage_usb_drive_label" msgid="4501418548927759953">"USB-enhet (<xliff:g id="MANUFACTURER">%s</xliff:g>)"</string>
<string name="storage_usb" msgid="3017954059538517278">"USB-lagring"</string>
<string name="data_usage_warning_title" msgid="1955638862122232342">"Varning angående dataanvändning"</string>
<string name="data_usage_warning_body" msgid="2814673551471969954">"Visa användning och inställning"</string>
<string name="data_usage_3g_limit_title" msgid="4361523876818447683">"Datagränsen för 2G-3G har uppnåtts"</string>
<string name="data_usage_4g_limit_title" msgid="4609566827219442376">"Datagränsen för 4G har uppnåtts"</string>
<string name="data_usage_mobile_limit_title" msgid="557158376602636112">"Datagränsen för mobilen har uppnåtts"</string>
<string name="data_usage_wifi_limit_title" msgid="5803363779034792676">"Datagränsen för Wi-Fi har uppnåtts"</string>
<string name="data_usage_limit_body" msgid="291731708279614081">"Data är pausade under resten av cykeln"</string>
<string name="data_usage_3g_limit_snoozed_title" msgid="7026739121138005231">"Gränsen för data via 2G-3G har överskridits"</string>
<string name="data_usage_4g_limit_snoozed_title" msgid="1106562779311209039">"Gränsen för data via 4G har överskridits"</string>
<string name="data_usage_mobile_limit_snoozed_title" msgid="4941346653729943789">"Mobildatagränsen är överskriden"</string>
<string name="data_usage_wifi_limit_snoozed_title" msgid="8743856006384825974">"Gränsen för data via Wi-Fi har överskridits"</string>
<string name="data_usage_limit_snoozed_body" msgid="7035490278298441767">"<xliff:g id="SIZE">%s</xliff:g> över angiven gräns."</string>
<string name="data_usage_restricted_title" msgid="5965157361036321914">"Bakgrundsdata är begränsade"</string>
<string name="data_usage_restricted_body" msgid="6741521330997452990">"Tryck för att ta bort begränsning"</string>
<string name="ssl_certificate" msgid="6510040486049237639">"Säkerhetscertifikat"</string>
<string name="ssl_certificate_is_valid" msgid="6825263250774569373">"Certifikatet är giltigt."</string>
<string name="issued_to" msgid="454239480274921032">"Utfärdad till:"</string>
<string name="common_name" msgid="2233209299434172646">"Nätverksnamn:"</string>
<string name="org_name" msgid="6973561190762085236">"Organisation:"</string>
<string name="org_unit" msgid="7265981890422070383">"Organisationsenhet:"</string>
<string name="issued_by" msgid="2647584988057481566">"Utfärdat av:"</string>
<string name="validity_period" msgid="8818886137545983110">"Giltighet:"</string>
<string name="issued_on" msgid="5895017404361397232">"Utfärdat den:"</string>
<string name="expires_on" msgid="3676242949915959821">"Upphör att gälla:"</string>
<string name="serial_number" msgid="758814067660862493">"Serienummer:"</string>
<string name="fingerprints" msgid="4516019619850763049">"Fingeravtryck:"</string>
<string name="sha256_fingerprint" msgid="4391271286477279263">"SHA-256-fingeravtryck"</string>
<string name="sha1_fingerprint" msgid="7930330235269404581">"SHA-1-fingeravtryck:"</string>
<string name="activity_chooser_view_see_all" msgid="4292569383976636200">"Visa alla"</string>
<string name="activity_chooser_view_dialog_title_default" msgid="4710013864974040615">"Välj aktivitet"</string>
<string name="share_action_provider_share_with" msgid="5247684435979149216">"Dela med"</string>
<string name="list_delimeter" msgid="3975117572185494152">", "</string>
<string name="sending" msgid="3245653681008218030">"Skickar ..."</string>
<string name="launchBrowserDefault" msgid="2057951947297614725">"Vill du öppna webbläsaren?"</string>
<string name="SetupCallDefault" msgid="5834948469253758575">"Vill du ta emot samtal?"</string>
<string name="activity_resolver_use_always" msgid="8017770747801494933">"Alltid"</string>
<string name="activity_resolver_use_once" msgid="2404644797149173758">"Bara en gång"</string>
<string name="activity_resolver_work_profiles_support" msgid="185598180676883455">"%1$s har inte stöd för arbetsprofil"</string>
<string name="default_audio_route_name" product="tablet" msgid="4617053898167127471">"Surfplatta"</string>
<string name="default_audio_route_name" product="tv" msgid="9158088547603019321">"Tv"</string>
<string name="default_audio_route_name" product="default" msgid="4239291273420140123">"Mobil"</string>
<string name="default_audio_route_name_headphones" msgid="8119971843803439110">"Hörlurar"</string>
<string name="default_audio_route_name_dock_speakers" msgid="6240602982276591864">"Dockningsstationens högtalare"</string>
<string name="default_media_route_name_hdmi" msgid="2450970399023478055">"HDMI"</string>
<string name="default_audio_route_category_name" msgid="3722811174003886946">"System"</string>
<string name="bluetooth_a2dp_audio_route_name" msgid="8575624030406771015">"Bluetooth-ljud"</string>
<string name="wireless_display_route_description" msgid="9070346425023979651">"Trådlös skärm"</string>
<string name="media_route_button_content_description" msgid="591703006349356016">"Casta"</string>
<string name="media_route_chooser_title" msgid="1751618554539087622">"Anslut till enhet"</string>
<string name="media_route_chooser_title_for_remote_display" msgid="3395541745872017583">"Casta skärmen till enheten"</string>
<string name="media_route_chooser_searching" msgid="4776236202610828706">"Söker efter enheter ..."</string>
<string name="media_route_chooser_extended_settings" msgid="87015534236701604">"Inställningar"</string>
<string name="media_route_controller_disconnect" msgid="8966120286374158649">"Koppla från"</string>
<string name="media_route_status_scanning" msgid="7279908761758293783">"Skannar…"</string>
<string name="media_route_status_connecting" msgid="6422571716007825440">"Ansluter ..."</string>
<string name="media_route_status_available" msgid="6983258067194649391">"Tillgängliga"</string>
<string name="media_route_status_not_available" msgid="6739899962681886401">"Ej tillgängligt"</string>
<string name="media_route_status_in_use" msgid="4533786031090198063">"Används"</string>
<string name="display_manager_built_in_display_name" msgid="2583134294292563941">"Inbyggd skärm"</string>
<string name="display_manager_hdmi_display_name" msgid="1555264559227470109">"HDMI-skärm"</string>
<string name="display_manager_overlay_display_name" msgid="5142365982271620716">"Överlagring #<xliff:g id="ID">%1$d</xliff:g>"</string>
<string name="display_manager_overlay_display_title" msgid="652124517672257172">"<xliff:g id="NAME">%1$s</xliff:g>: <xliff:g id="WIDTH">%2$d</xliff:g> x <xliff:g id="HEIGHT">%3$d</xliff:g>, <xliff:g id="DPI">%4$d</xliff:g> dpi"</string>
<string name="display_manager_overlay_display_secure_suffix" msgid="6022119702628572080">", säker"</string>
<string name="kg_forgot_pattern_button_text" msgid="8852021467868220608">"Har du glömt ditt grafiska lösenord?"</string>
<string name="kg_wrong_pattern" msgid="1850806070801358830">"Fel grafiskt lösenord"</string>
<string name="kg_wrong_password" msgid="2333281762128113157">"Fel lösenord"</string>
<string name="kg_wrong_pin" msgid="1131306510833563801">"Fel PIN-kod"</string>
<string name="kg_too_many_failed_attempts_countdown" msgid="6358110221603297548">"Försök igen om <xliff:g id="NUMBER">%1$d</xliff:g> sekunder."</string>
<string name="kg_pattern_instructions" msgid="398978611683075868">"Rita ditt grafiska lösenord"</string>
<string name="kg_sim_pin_instructions" msgid="2319508550934557331">"Ange PIN-kod för SIM-kortet"</string>
<string name="kg_pin_instructions" msgid="2377242233495111557">"Ange PIN-kod"</string>
<string name="kg_password_instructions" msgid="5753646556186936819">"Ange lösenord"</string>
<string name="kg_puk_enter_puk_hint" msgid="453227143861735537">"SIM-kortet är nu inaktiverat. Ange PUK-koden om du vill fortsätta. Kontakta operatören om du vill få mer information."</string>
<string name="kg_puk_enter_pin_hint" msgid="7871604527429602024">"Ange önskad PIN-kod"</string>
<string name="kg_enter_confirm_pin_hint" msgid="325676184762529976">"Bekräfta önskad PIN-kod"</string>
<string name="kg_sim_unlock_progress_dialog_message" msgid="8950398016976865762">"Låser upp SIM-kort …"</string>
<string name="kg_password_wrong_pin_code" msgid="1139324887413846912">"Fel PIN-kod."</string>
<string name="kg_invalid_sim_pin_hint" msgid="8795159358110620001">"Ange en PIN-kod med 4 till 8 siffror."</string>
<string name="kg_invalid_sim_puk_hint" msgid="6025069204539532000">"PUK-koden ska vara åtta siffror."</string>
<string name="kg_invalid_puk" msgid="3638289409676051243">"Ange rätt PUK-kod igen. Om försöken upprepas inaktiveras SIM-kortet permanent."</string>
<string name="kg_invalid_confirm_pin_hint" product="default" msgid="7003469261464593516">"PIN-koderna stämmer inte överens"</string>
<string name="kg_login_too_many_attempts" msgid="6486842094005698475">"För många försök med grafiskt lösenord"</string>
<string name="kg_login_instructions" msgid="1100551261265506448">"Logga in med ditt Google-konto om du vill låsa upp."</string>
<string name="kg_login_username_hint" msgid="5718534272070920364">"Användarnamn (e-post)"</string>
<string name="kg_login_password_hint" msgid="9057289103827298549">"Lösenord"</string>
<string name="kg_login_submit_button" msgid="5355904582674054702">"Logga in"</string>
<string name="kg_login_invalid_input" msgid="5754664119319872197">"Ogiltigt användarnamn eller lösenord."</string>
<string name="kg_login_account_recovery_hint" msgid="5690709132841752974">"Har du glömt ditt användarnamn eller lösenord?\nBesök "<b>"google.com/accounts/recovery"</b>"."</string>
<string name="kg_login_checking_password" msgid="1052685197710252395">"Kontot kontrolleras …"</string>
<string name="kg_too_many_failed_pin_attempts_dialog_message" msgid="8276745642049502550">"Du har angett fel lösenord <xliff:g id="NUMBER_0">%d</xliff:g> gånger. \n\nFörsök igen om <xliff:g id="NUMBER_1">%d</xliff:g> sekunder."</string>
<string name="kg_too_many_failed_password_attempts_dialog_message" msgid="7813713389422226531">"Du har angett fel lösenord <xliff:g id="NUMBER_0">%d</xliff:g> gånger. \n\nFörsök igen om <xliff:g id="NUMBER_1">%d</xliff:g> sekunder."</string>
<string name="kg_too_many_failed_pattern_attempts_dialog_message" msgid="74089475965050805">"Du har ritat ditt grafiska lösenord fel <xliff:g id="NUMBER_0">%d</xliff:g> gånger. \n\nFörsök igen om <xliff:g id="NUMBER_1">%d</xliff:g> sekunder."</string>
<string name="kg_failed_attempts_almost_at_wipe" product="tablet" msgid="1575557200627128949">"Du har försökt låsa upp mobilen på fel sätt <xliff:g id="NUMBER_0">%d</xliff:g> gånger. Efter ytterligare <xliff:g id="NUMBER_1">%d</xliff:g> misslyckade försök återställs surfplattan till fabriksinställningarna. Du förlorar då alla användardata."</string>
<string name="kg_failed_attempts_almost_at_wipe" product="tv" msgid="5621231220154419413">"Du har misslyckats med att låsa upp tv:n <xliff:g id="NUMBER_0">%d</xliff:g> gånger. Efter ytterligare <xliff:g id="NUMBER_1">%d</xliff:g> misslyckade försök kommer tv:n att återställas till standardinställningarna och alla användaruppgifter kommer att gå förlorade."</string>
<string name="kg_failed_attempts_almost_at_wipe" product="default" msgid="4051015943038199910">"Du har försökt låsa upp mobilen på fel sätt <xliff:g id="NUMBER_0">%d</xliff:g> gånger. Efter ytterligare <xliff:g id="NUMBER_1">%d</xliff:g> misslyckade försök återställs mobilen till fabriksinställningarna. Du förlorar då alla användardata."</string>
<string name="kg_failed_attempts_now_wiping" product="tablet" msgid="2072996269148483637">"Du har försökt låsa upp surfplattan på fel sätt <xliff:g id="NUMBER">%d</xliff:g> gånger. Surfplattan återställs nu till fabriksinställningarna."</string>
<string name="kg_failed_attempts_now_wiping" product="tv" msgid="4987878286750741463">"Du har misslyckats med att låsa upp tv:n <xliff:g id="NUMBER">%d</xliff:g> gånger. Tv:n kommer nu att återställas till standardinställningarna."</string>
<string name="kg_failed_attempts_now_wiping" product="default" msgid="4817627474419471518">"Du har försökt låsa upp mobilen på fel sätt <xliff:g id="NUMBER">%d</xliff:g> gånger. Mobilen återställs nu till fabriksinställningarna."</string>
<string name="kg_failed_attempts_almost_at_login" product="tablet" msgid="3253575572118914370">"Du har ritat ditt grafiska lösenord fel <xliff:g id="NUMBER_0">%d</xliff:g> gånger. Efter ytterligare <xliff:g id="NUMBER_1">%d</xliff:g> försök ombeds du låsa upp surfplattan med ett e-postkonto.\n\n Försök igen om <xliff:g id="NUMBER_2">%d</xliff:g> sekunder."</string>
<string name="kg_failed_attempts_almost_at_login" product="tv" msgid="4224651132862313471">"Du har ritat fel mönster för upplåsning <xliff:g id="NUMBER_0">%d</xliff:g> gånger. Efter ytterligare <xliff:g id="NUMBER_1">%d</xliff:g> misslyckade försök blir du ombedd att låsa upp tv:n via ett e-postkonto.\n\n Försök igen om <xliff:g id="NUMBER_2">%d</xliff:g> sekunder."</string>
<string name="kg_failed_attempts_almost_at_login" product="default" msgid="1437638152015574839">"Du har ritat ditt grafiska lösenord fel <xliff:g id="NUMBER_0">%d</xliff:g> gånger. Efter ytterligare <xliff:g id="NUMBER_1">%d</xliff:g> försök ombeds du låsa upp mobilen med hjälp av ett e-postkonto.\n\n Försök igen om <xliff:g id="NUMBER_2">%d</xliff:g> sekunder."</string>
<string name="kg_text_message_separator" product="default" msgid="4160700433287233771">" – "</string>
<string name="kg_reordering_delete_drop_target_text" msgid="7899202978204438708">"Ta bort"</string>
<string name="safe_media_volume_warning" product="default" msgid="2276318909314492312">"Vill du höja volymen över den rekommenderade nivån?\n\nAtt lyssna med stark volym långa stunder åt gången kan skada hörseln."</string>
<string name="continue_to_enable_accessibility" msgid="1626427372316070258">"Fortsätt trycka med två fingrar om du vill aktivera tillgänglighetsläget."</string>
<string name="accessibility_enabled" msgid="1381972048564547685">"Tillgänglighetsläget har aktiverats."</string>
<string name="enable_accessibility_canceled" msgid="3833923257966635673">"Byte till tillgänglighetsläge avbrutet."</string>
<string name="user_switched" msgid="3768006783166984410">"Nuvarande användare: <xliff:g id="NAME">%1$s</xliff:g>."</string>
<string name="user_switching_message" msgid="2871009331809089783">"Byter till <xliff:g id="NAME">%1$s</xliff:g> …"</string>
<string name="owner_name" msgid="2716755460376028154">"Ägare"</string>
<string name="error_message_title" msgid="4510373083082500195">"Fel"</string>
<string name="error_message_change_not_allowed" msgid="1347282344200417578">"Administratören tillåter inte den här ändringen"</string>
<string name="app_not_found" msgid="3429141853498927379">"Ingen app som kan hantera åtgärden hittades"</string>
<string name="revoke" msgid="5404479185228271586">"Återkalla"</string>
<string name="mediasize_iso_a0" msgid="1994474252931294172">"ISO A0"</string>
<string name="mediasize_iso_a1" msgid="3333060421529791786">"ISO A1"</string>
<string name="mediasize_iso_a2" msgid="3097535991925798280">"ISO A2"</string>
<string name="mediasize_iso_a3" msgid="3023213259314236123">"ISO A3"</string>
<string name="mediasize_iso_a4" msgid="231745325296873764">"ISO A4"</string>
<string name="mediasize_iso_a5" msgid="3484327407340865411">"ISO A5"</string>
<string name="mediasize_iso_a6" msgid="4861908487129577530">"ISO A6"</string>
<string name="mediasize_iso_a7" msgid="5890208588072936130">"ISO A7"</string>
<string name="mediasize_iso_a8" msgid="4319425041085816612">"ISO A8"</string>
<string name="mediasize_iso_a9" msgid="4882220529506432008">"ISO A9"</string>
<string name="mediasize_iso_a10" msgid="2382866026365359391">"ISO A10"</string>
<string name="mediasize_iso_b0" msgid="3651827147402009675">"ISO B0"</string>
<string name="mediasize_iso_b1" msgid="6072859628278739957">"ISO B1"</string>
<string name="mediasize_iso_b2" msgid="1348731852150380378">"ISO B2"</string>
<string name="mediasize_iso_b3" msgid="2612510181259261379">"ISO B3"</string>
<string name="mediasize_iso_b4" msgid="695151378838115434">"ISO B4"</string>
<string name="mediasize_iso_b5" msgid="4863754285582212487">"ISO B5"</string>
<string name="mediasize_iso_b6" msgid="5305816292139647241">"ISO B6"</string>
<string name="mediasize_iso_b7" msgid="531673542602786624">"ISO B7"</string>
<string name="mediasize_iso_b8" msgid="9164474595708850034">"ISO B8"</string>
<string name="mediasize_iso_b9" msgid="282102976764774160">"ISO B9"</string>
<string name="mediasize_iso_b10" msgid="4517141714407898976">"ISO B10"</string>
<string name="mediasize_iso_c0" msgid="3103521357901591100">"ISO C0"</string>
<string name="mediasize_iso_c1" msgid="1231954105985048595">"ISO C1"</string>
<string name="mediasize_iso_c2" msgid="927702816980087462">"ISO C2"</string>
<string name="mediasize_iso_c3" msgid="835154173518304159">"ISO C3"</string>
<string name="mediasize_iso_c4" msgid="5095951985108194011">"ISO C4"</string>
<string name="mediasize_iso_c5" msgid="1985397450332305739">"ISO C5"</string>
<string name="mediasize_iso_c6" msgid="8147421924174693013">"ISO C6"</string>
<string name="mediasize_iso_c7" msgid="8993994925276122950">"ISO C7"</string>
<string name="mediasize_iso_c8" msgid="6871178104139598957">"ISO C8"</string>
<string name="mediasize_iso_c9" msgid="7983532635227561362">"ISO C9"</string>
<string name="mediasize_iso_c10" msgid="5040764293406765584">"ISO C10"</string>
<string name="mediasize_na_letter" msgid="2841414839888344296">"Letter"</string>
<string name="mediasize_na_gvrnmt_letter" msgid="5295836838862962809">"Government Letter"</string>
<string name="mediasize_na_legal" msgid="8621364037680465666">"Legal"</string>
<string name="mediasize_na_junior_legal" msgid="3309324162155085904">"Junior Legal"</string>
<string name="mediasize_na_ledger" msgid="5567030340509075333">"Ledger"</string>
<string name="mediasize_na_tabloid" msgid="4571735038501661757">"Tabloid"</string>
<string name="mediasize_na_index_3x5" msgid="5182901917818625126">"Index Card 3x5"</string>
<string name="mediasize_na_index_4x6" msgid="7687620625422312396">"Index Card 4x6"</string>
<string name="mediasize_na_index_5x8" msgid="8834215284646872800">"Index Card 5x8"</string>
<string name="mediasize_na_monarch" msgid="213639906956550754">"Monarch"</string>
<string name="mediasize_na_quarto" msgid="835778493593023223">"Quarto"</string>
<string name="mediasize_na_foolscap" msgid="1573911237983677138">"Foolscap"</string>
<string name="mediasize_chinese_roc_8k" msgid="3626855847189438896">"ROC 8K"</string>
<string name="mediasize_chinese_roc_16k" msgid="9182191577022943355">"ROC 16K"</string>
<string name="mediasize_chinese_prc_1" msgid="4793232644980170500">"PRC 1"</string>
<string name="mediasize_chinese_prc_2" msgid="5404109730975720670">"PRC 2"</string>
<string name="mediasize_chinese_prc_3" msgid="1335092253339363526">"PRC 3"</string>
<string name="mediasize_chinese_prc_4" msgid="9167997800486569834">"PRC 4"</string>
<string name="mediasize_chinese_prc_5" msgid="845875168823541497">"PRC 5"</string>
<string name="mediasize_chinese_prc_6" msgid="3220325667692648789">"PRC 6"</string>
<string name="mediasize_chinese_prc_7" msgid="1776792138507038527">"PRC 7"</string>
<string name="mediasize_chinese_prc_8" msgid="1417176642687456692">"PRC 8"</string>
<string name="mediasize_chinese_prc_9" msgid="4785983473123798365">"PRC 9"</string>
<string name="mediasize_chinese_prc_10" msgid="7847982299391851899">"PRC 10"</string>
<string name="mediasize_chinese_prc_16k" msgid="262793383539980677">"PRC 16K"</string>
<string name="mediasize_chinese_om_pa_kai" msgid="5256815579447959814">"Pa Kai"</string>
<string name="mediasize_chinese_om_dai_pa_kai" msgid="7336412963441354407">"Dai Pa Kai"</string>
<string name="mediasize_chinese_om_jurro_ku_kai" msgid="6324465444100490742">"Jurro Ku Kai"</string>
<string name="mediasize_japanese_jis_b10" msgid="1787262845627694376">"JIS B10"</string>
<string name="mediasize_japanese_jis_b9" msgid="3336035783663287470">"JIS B9"</string>
<string name="mediasize_japanese_jis_b8" msgid="6195398299104345731">"JIS B8"</string>
<string name="mediasize_japanese_jis_b7" msgid="1674621886902828884">"JIS B7"</string>
<string name="mediasize_japanese_jis_b6" msgid="4170576286062657435">"JIS B6"</string>
<string name="mediasize_japanese_jis_b5" msgid="4899297958100032533">"JIS B5"</string>