blob: 1747964744ec02d563615c58f626e7d100ef129a [file] [log] [blame]
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!--
/**
* Copyright (c) 2009, The Android Open Source Project
*
* Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License");
* you may not use this file except in compliance with the License.
* You may obtain a copy of the License at
*
* http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
*
* Unless required by applicable law or agreed to in writing, software
* distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS,
* WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.
* See the License for the specific language governing permissions and
* limitations under the License.
*/
-->
<resources xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
xmlns:xliff="urn:oasis:names:tc:xliff:document:1.2">
<string name="app_label" msgid="7164937344850004466">"Ndërfaqja e përdoruesit të sistemit"</string>
<string name="status_bar_clear_all_button" msgid="7774721344716731603">"Pastro"</string>
<string name="status_bar_recent_remove_item_title" msgid="6026395868129852968">"Hiq nga lista"</string>
<string name="status_bar_recent_inspect_item_title" msgid="7793624864528818569">"Informacioni i aplikacionit"</string>
<string name="status_bar_no_recent_apps" msgid="7374907845131203189">"Ekranet e tua më të fundit shfaqen këtu"</string>
<string name="status_bar_accessibility_dismiss_recents" msgid="4576076075226540105">"Largo aplikacionet më të fundit"</string>
<plurals name="status_bar_accessibility_recent_apps" formatted="false" msgid="9138535907802238759">
<item quantity="other">%d ekrane te \"Përmbledhja\"</item>
<item quantity="one">1 ekran te \"Përmbledhja\"</item>
</plurals>
<string name="status_bar_no_notifications_title" msgid="4755261167193833213">"Asnjë njoftim"</string>
<string name="status_bar_ongoing_events_title" msgid="1682504513316879202">"Në vazhdim"</string>
<string name="status_bar_latest_events_title" msgid="6594767438577593172">"Njoftimet"</string>
<string name="battery_low_title" msgid="6456385927409742437">"Niveli i baterisë është i ulët"</string>
<string name="battery_low_percent_format" msgid="2900940511201380775">"Ka mbetur edhe <xliff:g id="PERCENTAGE">%s</xliff:g>"</string>
<string name="battery_low_percent_format_saver_started" msgid="6859235584035338833">"Ka mbetur edhe <xliff:g id="PERCENTAGE">%s</xliff:g>. Kursimi i baterisë është i aktivizuar."</string>
<string name="invalid_charger" msgid="4549105996740522523">"Ngarkuesi USB nuk mbështetet.\nPërdor vetëm ngarkuesin e dhënë."</string>
<string name="invalid_charger_title" msgid="3515740382572798460">"Ngarkimi i USB-së nuk mbështetet."</string>
<string name="invalid_charger_text" msgid="5474997287953892710">"Përdor vetëm ngarkuesin e dhënë."</string>
<string name="battery_low_why" msgid="4553600287639198111">"Cilësimet"</string>
<string name="battery_saver_confirmation_title" msgid="5299585433050361634">"Të aktivizohet kursimi i baterisë?"</string>
<string name="battery_saver_confirmation_ok" msgid="7507968430447930257">"Ndiz"</string>
<string name="battery_saver_start_action" msgid="5576697451677486320">"Aktivizo kursimin e baterisë"</string>
<string name="status_bar_settings_settings_button" msgid="3023889916699270224">"Cilësimet"</string>
<string name="status_bar_settings_wifi_button" msgid="1733928151698311923">"Wi-Fi"</string>
<string name="status_bar_settings_auto_rotation" msgid="3790482541357798421">"Ekran me rrotullim automatik"</string>
<string name="status_bar_settings_mute_label" msgid="554682549917429396">"NË HESHTJE"</string>
<string name="status_bar_settings_auto_brightness_label" msgid="511453614962324674">"AUTO"</string>
<string name="status_bar_settings_notifications" msgid="397146176280905137">"Njoftimet"</string>
<string name="bluetooth_tethered" msgid="7094101612161133267">"\"Bluetooth-i\" është i lidhur"</string>
<string name="status_bar_input_method_settings_configure_input_methods" msgid="3504292471512317827">"Konfiguro metodat e hyrjes"</string>
<string name="status_bar_use_physical_keyboard" msgid="7551903084416057810">"Tastierë fizike"</string>
<string name="usb_device_permission_prompt" msgid="834698001271562057">"Lejo aplikacionin <xliff:g id="APPLICATION">%1$s</xliff:g> të hyjë në pajisjen \"USB\"?"</string>
<string name="usb_accessory_permission_prompt" msgid="5171775411178865750">"Lejo aplikacionin <xliff:g id="APPLICATION">%1$s</xliff:g> të hyjë në cilësimet e qasjes së USB-së?"</string>
<string name="usb_device_confirm_prompt" msgid="5161205258635253206">"Të hapet <xliff:g id="ACTIVITY">%1$s</xliff:g> kur pajisja USB të jetë lidhur?"</string>
<string name="usb_accessory_confirm_prompt" msgid="3808984931830229888">"Të hapet <xliff:g id="ACTIVITY">%1$s</xliff:g> kur ndihmësi i USB-së të jetë lidhur?"</string>
<string name="usb_accessory_uri_prompt" msgid="513450621413733343">"Asnjë aplikacion i instaluar nuk punon me këtë ndihmës USB-je. Mëso më shumë rreth këtij ndihmësi në <xliff:g id="URL">%1$s</xliff:g>"</string>
<string name="title_usb_accessory" msgid="4966265263465181372">"Qasja në USB"</string>
<string name="label_view" msgid="6304565553218192990">"Pamje"</string>
<string name="always_use_device" msgid="1450287437017315906">"Përdor cilësimet e paracaktuara për këtë pajisje USB-je."</string>
<string name="always_use_accessory" msgid="1210954576979621596">"Përdor cilësimet e paracaktuara për këtë ndihmës të USB-së."</string>
<string name="usb_debugging_title" msgid="4513918393387141949">"Të lejohet korrigjimi i USB-së?"</string>
<string name="usb_debugging_message" msgid="2220143855912376496">"Shenja e gishtit të tastit \"RSA\" së kompjuterit është:\n<xliff:g id="FINGERPRINT">%1$s</xliff:g>"</string>
<string name="usb_debugging_always" msgid="303335496705863070">"Lejo gjithmonë nga ky kompjuter"</string>
<string name="usb_debugging_secondary_user_title" msgid="6353808721761220421">"Korrigjimi i USB-së nuk lejohet"</string>
<string name="usb_debugging_secondary_user_message" msgid="6011931347142270156">"Përdoruesi i identifikuar aktualisht në këtë pajisje nuk mund ta aktivizojë korrigjimin e USB-së. Për ta përdorur këtë funksion, kalo te përdoruesi parësor “<xliff:g id="NAME">%s</xliff:g>”."</string>
<string name="compat_mode_on" msgid="6623839244840638213">"Zmadho për të mbushur ekranin"</string>
<string name="compat_mode_off" msgid="4434467572461327898">"Shtrije për të mbushur ekranin"</string>
<string name="screenshot_saving_ticker" msgid="7403652894056693515">"Po ruan pamjen e ekranit..."</string>
<string name="screenshot_saving_title" msgid="8242282144535555697">"Po ruan pamjen e ekranit…"</string>
<string name="screenshot_saving_text" msgid="2419718443411738818">"Pamja e ekranit po ruhet."</string>
<string name="screenshot_saved_title" msgid="6461865960961414961">"Pamja e ekranit u kap."</string>
<string name="screenshot_saved_text" msgid="1152839647677558815">"Prek për të parë pamjen e ekranit tënd."</string>
<string name="screenshot_failed_title" msgid="705781116746922771">"Nuk mundi të kapte pamjen e ekranit."</string>
<string name="screenshot_failed_text" msgid="1260203058661337274">"Nuk pranon pamje ekrani për shkak të hapësirës së kufizuar ruajtëse, ose një gjë e tillë nuk lejohet nga aplikacioni apo organizata jote."</string>
<string name="usb_preference_title" msgid="6551050377388882787">"Opsionet e transferimit të dosjeve të USB-së"</string>
<string name="use_mtp_button_title" msgid="4333504413563023626">"Lidh si një lexues \"media\" (MTP)"</string>
<string name="use_ptp_button_title" msgid="7517127540301625751">"Montoje si kamerë (PTP)"</string>
<string name="installer_cd_button_title" msgid="2312667578562201583">"Instalo apl. \"Transferimi i skedarëve\" për \"Mac\""</string>
<string name="accessibility_back" msgid="567011538994429120">"Prapa"</string>
<string name="accessibility_home" msgid="8217216074895377641">"Faqja bazë"</string>
<string name="accessibility_menu" msgid="316839303324695949">"Menyja"</string>
<string name="accessibility_recent" msgid="5208608566793607626">"Përmbledhje"</string>
<string name="accessibility_search_light" msgid="1103867596330271848">"Kërko"</string>
<string name="accessibility_camera_button" msgid="8064671582820358152">"Kamera"</string>
<string name="accessibility_phone_button" msgid="6738112589538563574">"Telefoni"</string>
<string name="accessibility_voice_assist_button" msgid="487611083884852965">"Ndihma zanore"</string>
<string name="accessibility_unlock_button" msgid="128158454631118828">"Shkyç"</string>
<string name="unlock_label" msgid="8779712358041029439">"shkyç"</string>
<string name="phone_label" msgid="2320074140205331708">"hap telefonin"</string>
<string name="voice_assist_label" msgid="3956854378310019854">"hap ndihmën zanore"</string>
<string name="camera_label" msgid="7261107956054836961">"hap kamerën"</string>
<string name="recents_caption_resize" msgid="3517056471774958200">"Zgjidh strukturën e re të detyrës"</string>
<string name="cancel" msgid="6442560571259935130">"Anulo"</string>
<string name="accessibility_compatibility_zoom_button" msgid="8461115318742350699">"Butoni i zmadhimit të pajtueshmërisë."</string>
<string name="accessibility_compatibility_zoom_example" msgid="4220687294564945780">"Zmadho nga një ekran i vogël në të madh."</string>
<string name="accessibility_bluetooth_connected" msgid="2707027633242983370">"Pajisja është lidhur me \"bluetooth\"."</string>
<string name="accessibility_bluetooth_disconnected" msgid="7416648669976870175">"\"Bluetooth-i\" është i shkëputur"</string>
<string name="accessibility_no_battery" msgid="358343022352820946">"Nuk ka bateri."</string>
<string name="accessibility_battery_one_bar" msgid="7774887721891057523">"Bateria ka edhe një vijë."</string>
<string name="accessibility_battery_two_bars" msgid="8500650438735009973">"Bateria ka edhe dy vija."</string>
<string name="accessibility_battery_three_bars" msgid="2302983330865040446">"Bateria ka edhe tre vija."</string>
<string name="accessibility_battery_full" msgid="8909122401720158582">"Bateria u mbush."</string>
<string name="accessibility_no_phone" msgid="4894708937052611281">"Nuk ka telefon."</string>
<string name="accessibility_phone_one_bar" msgid="687699278132664115">"Telefoni ka edhe një vijë."</string>
<string name="accessibility_phone_two_bars" msgid="8384905382804815201">"Telefoni ka dy vija."</string>
<string name="accessibility_phone_three_bars" msgid="8521904843919971885">"Telefoni ka tre vija."</string>
<string name="accessibility_phone_signal_full" msgid="6471834868580757898">"Sinjali i telefonit është i plotë."</string>
<string name="accessibility_no_data" msgid="4791966295096867555">"Nuk ka të dhëna."</string>
<string name="accessibility_data_one_bar" msgid="1415625833238273628">"Sinjali është vetëm një vijë."</string>
<string name="accessibility_data_two_bars" msgid="6166018492360432091">"Të dhënat kanë dy vija."</string>
<string name="accessibility_data_three_bars" msgid="9167670452395038520">"Sinjali është me tre vija."</string>
<string name="accessibility_data_signal_full" msgid="2708384608124519369">"Sinjali i të dhënave është i plotë."</string>
<string name="accessibility_wifi_off" msgid="3177380296697933627">"Wi-Fi është i çaktivizuar."</string>
<string name="accessibility_no_wifi" msgid="1425476551827924474">"Wi-Fi është i shkëputur."</string>
<string name="accessibility_wifi_one_bar" msgid="7735893178010724377">"Wi-Fi ka një vijë."</string>
<string name="accessibility_wifi_two_bars" msgid="4994274250497262434">"Wi-Fi ka dy vija."</string>
<string name="accessibility_wifi_three_bars" msgid="3495755044276588384">"Wi-Fi ka tre vija."</string>
<string name="accessibility_wifi_signal_full" msgid="6853561303586480376">"Wi-Fi ka sinjal të plotë."</string>
<string name="accessibility_wifi_name" msgid="7202151365171148501">"Lidhur me <xliff:g id="WIFI">%s</xliff:g>."</string>
<string name="accessibility_bluetooth_name" msgid="8441517146585531676">"Lidhur me <xliff:g id="BLUETOOTH">%s</xliff:g>"</string>
<string name="accessibility_no_wimax" msgid="4329180129727630368">"Nuk ka WiMAX."</string>
<string name="accessibility_wimax_one_bar" msgid="4170994299011863648">"WiMAX ka një vijë"</string>
<string name="accessibility_wimax_two_bars" msgid="9176236858336502288">"WiMAX ka dy vija."</string>
<string name="accessibility_wimax_three_bars" msgid="6116551636752103927">"WiMAX ka tre vija."</string>
<string name="accessibility_wimax_signal_full" msgid="2768089986795579558">"WiMAX ka sinjal të plotë."</string>
<string name="accessibility_ethernet_disconnected" msgid="5896059303377589469">"Lidhja e eternetit u shkëput."</string>
<string name="accessibility_ethernet_connected" msgid="2692130313069182636">"Lidhja e eternetit u lidh."</string>
<string name="accessibility_no_signal" msgid="7064645320782585167">"Nuk ka sinjal."</string>
<string name="accessibility_not_connected" msgid="6395326276213402883">"Nuk është i lidhur."</string>
<string name="accessibility_zero_bars" msgid="3806060224467027887">"Zero vija."</string>
<string name="accessibility_one_bar" msgid="1685730113192081895">"Një vijë."</string>
<string name="accessibility_two_bars" msgid="6437363648385206679">"Dy vija."</string>
<string name="accessibility_three_bars" msgid="2648241415119396648">"Tre vija."</string>
<string name="accessibility_signal_full" msgid="9122922886519676839">"Sinjali është i plotë."</string>
<string name="accessibility_desc_on" msgid="2385254693624345265">"Aktivizuar."</string>
<string name="accessibility_desc_off" msgid="6475508157786853157">"Çaktivizuar."</string>
<string name="accessibility_desc_connected" msgid="8366256693719499665">"I lidhur."</string>
<string name="accessibility_desc_connecting" msgid="3812924520316280149">"Po lidhet."</string>
<string name="accessibility_data_connection_gprs" msgid="1606477224486747751">"GPRS"</string>
<string name="accessibility_data_connection_1x" msgid="994133468120244018">"1 X"</string>
<string name="accessibility_data_connection_hspa" msgid="2032328855462645198">"HSPA"</string>
<string name="accessibility_data_connection_3g" msgid="8628562305003568260">"3G"</string>
<string name="accessibility_data_connection_3.5g" msgid="8664845609981692001">"3.5G"</string>
<string name="accessibility_data_connection_4g" msgid="7741000750630089612">"4G"</string>
<string name="accessibility_data_connection_lte" msgid="5413468808637540658">"LTE"</string>
<string name="accessibility_data_connection_cdma" msgid="6132648193978823023">"Lidhje CDMA"</string>
<string name="accessibility_data_connection_roaming" msgid="5977362333466556094">"Roaming"</string>
<string name="accessibility_data_connection_edge" msgid="4477457051631979278">"Edge"</string>
<string name="accessibility_data_connection_wifi" msgid="2324496756590645221">"Wi-Fi"</string>
<string name="accessibility_no_sim" msgid="8274017118472455155">"Nuk ka kartë SIM."</string>
<string name="accessibility_bluetooth_tether" msgid="4102784498140271969">"Po lidhet me \"bluetooth\"."</string>
<string name="accessibility_airplane_mode" msgid="834748999790763092">"modaliteti i aeroplanit"</string>
<string name="accessibility_no_sims" msgid="3957997018324995781">"Nuk ka kartë SIM."</string>
<string name="accessibility_carrier_network_change_mode" msgid="4017301580441304305">"Rrjeti i operatorit celular po ndryshohet."</string>
<string name="accessibility_battery_level" msgid="7451474187113371965">"Bateria ka edhe <xliff:g id="NUMBER">%d</xliff:g> për qind."</string>
<string name="accessibility_settings_button" msgid="799583911231893380">"Cilësimet e sistemit."</string>
<string name="accessibility_notifications_button" msgid="4498000369779421892">"Njoftimet."</string>
<string name="accessibility_remove_notification" msgid="3603099514902182350">"Pastro njoftimin."</string>
<string name="accessibility_gps_enabled" msgid="3511469499240123019">"GPS-ja është e aktivizuar."</string>
<string name="accessibility_gps_acquiring" msgid="8959333351058967158">"Po siguron GPS-në."</string>
<string name="accessibility_tty_enabled" msgid="4613200365379426561">"Teleprinteri është i aktivizuar."</string>
<string name="accessibility_ringer_vibrate" msgid="666585363364155055">"Zile me dridhje."</string>
<string name="accessibility_ringer_silent" msgid="9061243307939135383">"Zilja është heshtur."</string>
<!-- no translation found for accessibility_casting (6887382141726543668) -->
<skip />
<string name="accessibility_recents_item_will_be_dismissed" msgid="395770242498031481">"Largo <xliff:g id="APP">%s</xliff:g>."</string>
<string name="accessibility_recents_item_dismissed" msgid="6803574935084867070">"<xliff:g id="APP">%s</xliff:g> është hequr."</string>
<string name="accessibility_recents_all_items_dismissed" msgid="4464697366179168836">"Të gjitha aplikacionet e fundit u larguan."</string>
<string name="accessibility_recents_item_launched" msgid="7616039892382525203">"Po nis <xliff:g id="APP">%s</xliff:g>."</string>
<string name="accessibility_recents_task_header" msgid="1437183540924535457">"<xliff:g id="APP">%1$s</xliff:g> <xliff:g id="ACTIVITY_LABEL">%2$s</xliff:g>"</string>
<string name="accessibility_notification_dismissed" msgid="854211387186306927">"Njoftimi është hequr."</string>
<string name="accessibility_desc_notification_shade" msgid="4690274844447504208">"Streha e njoftimeve."</string>
<string name="accessibility_desc_quick_settings" msgid="6186378411582437046">"Cilësime të shpejta."</string>
<string name="accessibility_desc_lock_screen" msgid="5625143713611759164">"Ekrani i kyçjes."</string>
<string name="accessibility_desc_settings" msgid="3417884241751434521">"Cilësimet"</string>
<string name="accessibility_desc_recent_apps" msgid="4876900986661819788">"Përmbledhja."</string>
<string name="accessibility_desc_close" msgid="7479755364962766729">"Mbylle"</string>
<string name="accessibility_quick_settings_user" msgid="1104846699869476855">"Përdoruesi <xliff:g id="USER">%s</xliff:g>."</string>
<string name="accessibility_quick_settings_wifi" msgid="5518210213118181692">"<xliff:g id="SIGNAL">%1$s</xliff:g>."</string>
<string name="accessibility_quick_settings_wifi_changed_off" msgid="8716484460897819400">"Wi-Fi është i çaktivizuar."</string>
<string name="accessibility_quick_settings_wifi_changed_on" msgid="6440117170789528622">"Wi-Fi është i aktivizuar."</string>
<string name="accessibility_quick_settings_mobile" msgid="4876806564086241341">"Celulari <xliff:g id="SIGNAL">%1$s</xliff:g>. <xliff:g id="TYPE">%2$s</xliff:g>. <xliff:g id="NETWORK">%3$s</xliff:g>."</string>
<string name="accessibility_quick_settings_battery" msgid="1480931583381408972">"Bateria: <xliff:g id="STATE">%s</xliff:g>"</string>
<string name="accessibility_quick_settings_airplane_off" msgid="7786329360056634412">"Modaliteti i aeroplanit është i çaktivizuar."</string>
<string name="accessibility_quick_settings_airplane_on" msgid="6406141469157599296">"Modaliteti i aeroplanit është i aktivizuar."</string>
<string name="accessibility_quick_settings_airplane_changed_off" msgid="66846307818850664">"Modaliteti i aeroplanit është i çaktivizuar."</string>
<string name="accessibility_quick_settings_airplane_changed_on" msgid="8983005603505087728">"Modaliteti i aeroplanit është i aktivizuar."</string>
<string name="accessibility_quick_settings_dnd_priority_on" msgid="1448402297221249355">"\"Mos shqetëso\" është i aktivizuar, vetëm me prioritet."</string>
<string name="accessibility_quick_settings_dnd_none_on" msgid="6882582132662613537">"\"Mos shqetëso\" është aktiv, heshtje e plotë."</string>
<string name="accessibility_quick_settings_dnd_alarms_on" msgid="9152834845587554157">"\"Mos shqetëso\" është i aktivizuar, vetëm alarmet."</string>
<string name="accessibility_quick_settings_dnd_off" msgid="2371832603753738581">"\"Mos shqetëso\" është i çaktivizuar."</string>
<string name="accessibility_quick_settings_dnd_changed_off" msgid="898107593453022935">"\"Mos shqetëso\" është i çaktivizuar."</string>
<string name="accessibility_quick_settings_dnd_changed_on" msgid="4483780856613561039">"\"Mos shqetëso\" është i aktivizuar."</string>
<string name="accessibility_quick_settings_bluetooth_off" msgid="2133631372372064339">"\"Bluetooth-i\" është i çaktivizuar."</string>
<string name="accessibility_quick_settings_bluetooth_on" msgid="7681999166216621838">"\"Bluetooth-i\" është i aktivizuar."</string>
<string name="accessibility_quick_settings_bluetooth_connecting" msgid="6953242966685343855">"\"Bluetooth-i\" po lidhet."</string>
<string name="accessibility_quick_settings_bluetooth_connected" msgid="4306637793614573659">"\"Bluetooth-i\" është i lidhur."</string>
<string name="accessibility_quick_settings_bluetooth_changed_off" msgid="2730003763480934529">"\"Bluetooth-i\" është i çaktivizuar."</string>
<string name="accessibility_quick_settings_bluetooth_changed_on" msgid="8722351798763206577">"\"Bluetooth-i\" është i aktivizuar."</string>
<string name="accessibility_quick_settings_location_off" msgid="5119080556976115520">"Raportimi i vendndodhjes është i çaktivizuar."</string>
<string name="accessibility_quick_settings_location_on" msgid="5809937096590102036">"Raporti i vendndodhjes është i aktivizuar."</string>
<string name="accessibility_quick_settings_location_changed_off" msgid="8526845571503387376">"Raportimi i vendndodhjes është i aktivizuar."</string>
<string name="accessibility_quick_settings_location_changed_on" msgid="339403053079338468">"Raportimi i vendndodhjes është i aktivizuar."</string>
<string name="accessibility_quick_settings_alarm" msgid="3959908972897295660">"Alarmi u caktua për në <xliff:g id="TIME">%s</xliff:g>."</string>
<string name="accessibility_quick_settings_close" msgid="3115847794692516306">"Mbyll panelin."</string>
<string name="accessibility_quick_settings_more_time" msgid="3659274935356197708">"Më shumë kohë."</string>
<string name="accessibility_quick_settings_less_time" msgid="2404728746293515623">"Më pak kohë."</string>
<string name="accessibility_quick_settings_flashlight_off" msgid="4936432000069786988">"Elektriku është i çaktivizuar."</string>
<string name="accessibility_quick_settings_flashlight_on" msgid="2003479320007841077">"Elektriku u aktivizua."</string>
<string name="accessibility_quick_settings_flashlight_changed_off" msgid="3303701786768224304">"Elektriku u çaktivizua."</string>
<string name="accessibility_quick_settings_flashlight_changed_on" msgid="6531793301533894686">"Elektriku është i aktivizuar."</string>
<string name="accessibility_quick_settings_color_inversion_changed_off" msgid="4406577213290173911">"Kthimi i ngjyrës u çaktivizua."</string>
<string name="accessibility_quick_settings_color_inversion_changed_on" msgid="6897462320184911126">"Kthimi i ngjyrës u aktivizua."</string>
<string name="accessibility_quick_settings_hotspot_changed_off" msgid="5004708003447561394">"Qasja në zona publike interneti është e çaktivizuar."</string>
<string name="accessibility_quick_settings_hotspot_changed_on" msgid="2890951609226476206">"Zona e qasjes publike për internet është e aktivizuar."</string>
<string name="accessibility_casting_turned_off" msgid="1430668982271976172">"Transmetimi i ekranit ndaloi."</string>
<string name="accessibility_brightness" msgid="8003681285547803095">"Ndriçimi i ekranit"</string>
<string name="data_usage_disabled_dialog_3g_title" msgid="5281770593459841889">"Të dhënat 2G-3G janë ndërprerë"</string>
<string name="data_usage_disabled_dialog_4g_title" msgid="1601769736881078016">"Të dhënat 4G janë ndërprerë"</string>
<string name="data_usage_disabled_dialog_mobile_title" msgid="4651001290947318931">"Të dhënat celulare janë ndërprerë"</string>
<string name="data_usage_disabled_dialog_title" msgid="3932437232199671967">"Të dhënat janë ndërprerë"</string>
<string name="data_usage_disabled_dialog" msgid="8453242888903772524">"Pajisja jote ka ndërprerë përdorimin e të dhënave për pjesën e mbetur të ciklit sepse është arritur kufiri i caktuar i të dhënave.\n\nVazhdimi mund të sjellë tarifa nga operatori celular."</string>
<string name="data_usage_disabled_dialog_enable" msgid="1412395410306390593">"Rifillo"</string>
<string name="status_bar_settings_signal_meter_disconnected" msgid="1940231521274147771">"Nuk ka lidhje interneti"</string>
<string name="status_bar_settings_signal_meter_wifi_nossid" msgid="6557486452774597820">"Wi-Fi është i lidhur"</string>
<string name="gps_notification_searching_text" msgid="8574247005642736060">"Po kërkon GPS-në"</string>
<string name="gps_notification_found_text" msgid="4619274244146446464">"Vendndodhja është caktuar nga GPS-ja"</string>
<string name="accessibility_location_active" msgid="2427290146138169014">"Kërkesat për vendodhje janë aktive"</string>
<string name="accessibility_clear_all" msgid="5235938559247164925">"Pastro të gjitha njoftimet."</string>
<string name="status_bar_notification_inspect_item_title" msgid="5668348142410115323">"Cilësimet e njoftimeve"</string>
<string name="status_bar_notification_app_settings_title" msgid="5525260160341558869">"Cilësimet e <xliff:g id="APP_NAME">%s</xliff:g>"</string>
<string name="accessibility_rotation_lock_off" msgid="4062780228931590069">"Ekrani do të rrotullohet automatikisht."</string>
<string name="accessibility_rotation_lock_on_landscape" msgid="6731197337665366273">"Ekrani është i kyçur në orientimin horizontal."</string>
<string name="accessibility_rotation_lock_on_portrait" msgid="5809367521644012115">"Ekrani është i kyçur në orientimin vertikal."</string>
<string name="accessibility_rotation_lock_off_changed" msgid="8134601071026305153">"Ekrani do të rrotullohet automatikisht tani."</string>
<string name="accessibility_rotation_lock_on_landscape_changed" msgid="3135965553707519743">"Tani ekrani është i kyçur në orientimin horizontal."</string>
<string name="accessibility_rotation_lock_on_portrait_changed" msgid="8922481981834012126">"Ekrani tani është i kyçur në orientimin vertikal."</string>
<string name="dessert_case" msgid="1295161776223959221">"\"Kutia e ëmbëlsirës\""</string>
<string name="start_dreams" msgid="7219575858348719790">"Mbrojtësi atraktiv i ekranit"</string>
<string name="ethernet_label" msgid="7967563676324087464">"Eternet"</string>
<string name="quick_settings_dnd_label" msgid="8735855737575028208">"Mos shqetëso"</string>
<string name="quick_settings_dnd_priority_label" msgid="483232950670692036">"Vetëm me prioritet"</string>
<string name="quick_settings_dnd_alarms_label" msgid="2559229444312445858">"Vetëm alarmet"</string>
<string name="quick_settings_dnd_none_label" msgid="5025477807123029478">"Heshtje e plotë"</string>
<string name="quick_settings_bluetooth_label" msgid="6304190285170721401">"Bluetooth"</string>
<string name="quick_settings_bluetooth_multiple_devices_label" msgid="3912245565613684735">"\"Bluetooth-i\" (<xliff:g id="NUMBER">%d</xliff:g> pajisje)"</string>
<string name="quick_settings_bluetooth_off_label" msgid="8159652146149219937">"\"Bluetooth-i\" është i çaktivizuar"</string>
<string name="quick_settings_bluetooth_detail_empty_text" msgid="4910015762433302860">"Nuk ofrohet për përdorim asnjë pajisje e çiftuar"</string>
<string name="quick_settings_brightness_label" msgid="6968372297018755815">"Ndriçimi"</string>
<string name="quick_settings_rotation_unlocked_label" msgid="7305323031808150099">"Rrotullim automatik"</string>
<string name="quick_settings_rotation_locked_label" msgid="6359205706154282377">"rrotullimi është i kyçur"</string>
<string name="quick_settings_rotation_locked_portrait_label" msgid="5102691921442135053">"Vertikalisht"</string>
<string name="quick_settings_rotation_locked_landscape_label" msgid="8553157770061178719">"Horizontalisht"</string>
<string name="quick_settings_ime_label" msgid="7073463064369468429">"Metoda e hyrjes"</string>
<string name="quick_settings_location_label" msgid="5011327048748762257">"Vendndodhja"</string>
<string name="quick_settings_location_off_label" msgid="7464544086507331459">"Vendndodhja është e çaktivizuar"</string>
<string name="quick_settings_media_device_label" msgid="1302906836372603762">"Pajisje e jashtme ruajtëse"</string>
<string name="quick_settings_rssi_label" msgid="7725671335550695589">"RSSI"</string>
<string name="quick_settings_rssi_emergency_only" msgid="2713774041672886750">"Vetëm telefonata urgjence"</string>
<string name="quick_settings_settings_label" msgid="5326556592578065401">"Cilësimet"</string>
<string name="quick_settings_time_label" msgid="4635969182239736408">"Data/Ora"</string>
<string name="quick_settings_user_label" msgid="5238995632130897840">"Unë"</string>
<string name="quick_settings_user_title" msgid="4467690427642392403">"Përdoruesi"</string>
<string name="quick_settings_user_new_user" msgid="9030521362023479778">"Përdorues i ri"</string>
<string name="quick_settings_wifi_label" msgid="9135344704899546041">"Wi-Fi"</string>
<string name="quick_settings_wifi_not_connected" msgid="7171904845345573431">"Nuk është i lidhur"</string>
<string name="quick_settings_wifi_no_network" msgid="2221993077220856376">"Nuk ka rrjet"</string>
<string name="quick_settings_wifi_off_label" msgid="7558778100843885864">"Wi-Fi është i çaktivizuar"</string>
<string name="quick_settings_wifi_detail_empty_text" msgid="269990350383909226">"Nuk ka rrjete Wi-Fi të disponueshme"</string>
<string name="quick_settings_cast_title" msgid="7709016546426454729">"Transmeto"</string>
<string name="quick_settings_casting" msgid="6601710681033353316">"Po transmeton"</string>
<string name="quick_settings_cast_device_default_name" msgid="5367253104742382945">"Pajisje e paemërtuar"</string>
<string name="quick_settings_cast_device_default_description" msgid="2484573682378634413">"Gati për transmetim"</string>
<string name="quick_settings_cast_detail_empty_text" msgid="311785821261640623">"Nuk ofrohet për përdorim asnjë pajisje"</string>
<string name="quick_settings_brightness_dialog_title" msgid="8599674057673605368">"Ndriçimi"</string>
<string name="quick_settings_brightness_dialog_auto_brightness_label" msgid="5064982743784071218">"Automatike"</string>
<string name="quick_settings_inversion_label" msgid="8790919884718619648">"Shkëmbe ngjyrat"</string>
<string name="quick_settings_color_space_label" msgid="853443689745584770">"Modaliteti i korrigjimit të ngjyrës"</string>
<string name="quick_settings_more_settings" msgid="326112621462813682">"Cilësime të tjera"</string>
<string name="quick_settings_done" msgid="3402999958839153376">"U krye!"</string>
<string name="quick_settings_connected" msgid="1722253542984847487">"I lidhur"</string>
<string name="quick_settings_connecting" msgid="47623027419264404">"Po lidhet..."</string>
<string name="quick_settings_tethering_label" msgid="7153452060448575549">"Lidhje çiftimi"</string>
<string name="quick_settings_hotspot_label" msgid="6046917934974004879">"Qasje në zona publike interneti"</string>
<string name="quick_settings_notifications_label" msgid="4818156442169154523">"Njoftimet"</string>
<string name="quick_settings_flashlight_label" msgid="2133093497691661546">"Elektriku"</string>
<string name="quick_settings_cellular_detail_title" msgid="8575062783675171695">"Të dhënat celulare"</string>
<string name="quick_settings_cellular_detail_data_usage" msgid="1964260360259312002">"Përdorimi i të dhënave"</string>
<string name="quick_settings_cellular_detail_remaining_data" msgid="722715415543541249">"Të dhënat e mbetura"</string>
<string name="quick_settings_cellular_detail_over_limit" msgid="967669665390990427">"Mbi kufirin e caktuar"</string>
<string name="quick_settings_cellular_detail_data_used" msgid="1476810587475761478">"Të përdorura: <xliff:g id="DATA_USED">%s</xliff:g>"</string>
<string name="quick_settings_cellular_detail_data_limit" msgid="56011158504994128">"Kufiri: <xliff:g id="DATA_LIMIT">%s</xliff:g>"</string>
<string name="quick_settings_cellular_detail_data_warning" msgid="2440098045692399009">"Paralajmërim për kufirin prej <xliff:g id="DATA_LIMIT">%s</xliff:g>"</string>
<string name="recents_empty_message" msgid="8682129509540827999">"Ekranet e tua të fundit shfaqen këtu"</string>
<string name="recents_app_info_button_label" msgid="2890317189376000030">"Informacioni i aplikacionit"</string>
<string name="recents_lock_to_app_button_label" msgid="6942899049072506044">"gozhdimi i ekranit"</string>
<string name="recents_search_bar_label" msgid="8074997400187836677">"kërko"</string>
<string name="recents_launch_error_message" msgid="2969287838120550506">"<xliff:g id="APP">%s</xliff:g> nuk mundi të nisej."</string>
<string name="recents_dismiss_all_message" msgid="8495275386693095768">"Largo të gjitha aplikacionet"</string>
<string name="recents_multistack_add_stack_dialog_split_horizontal" msgid="8848514474543427332">"Ndaje horizontalisht"</string>
<string name="recents_multistack_add_stack_dialog_split_vertical" msgid="9075292233696180813">"Ndaj vertikalisht"</string>
<string name="recents_multistack_add_stack_dialog_split_custom" msgid="4177837597513701943">"Ndaj të personalizuarën"</string>
<string name="expanded_header_battery_charged" msgid="5945855970267657951">"I ngarkuar"</string>
<string name="expanded_header_battery_charging" msgid="205623198487189724">"Po ngarkohet"</string>
<string name="expanded_header_battery_charging_with_time" msgid="457559884275395376">"<xliff:g id="CHARGING_TIME">%s</xliff:g> deri sa të mbushet"</string>
<string name="expanded_header_battery_not_charging" msgid="4798147152367049732">"Nuk po ngarkohet"</string>
<string name="ssl_ca_cert_warning" msgid="9005954106902053641">"Rrjeti mund\ntë monitorohet"</string>
<string name="description_target_search" msgid="3091587249776033139">"Kërko"</string>
<string name="description_direction_up" msgid="7169032478259485180">"Rrëshqit lart për <xliff:g id="TARGET_DESCRIPTION">%s</xliff:g>."</string>
<string name="description_direction_left" msgid="7207478719805562165">"Rrëshqit majtas për <xliff:g id="TARGET_DESCRIPTION">%s</xliff:g>."</string>
<string name="zen_priority_introduction" msgid="3070506961866919502">"Nuk do të shqetësohesh nga tingujt dhe dridhjet, përveç atyre nga alarmet, rikujtesat, ngjarjet dhe telefonuesit që specifikon."</string>
<string name="zen_priority_customize_button" msgid="7948043278226955063">"Personalizo"</string>
<string name="zen_silence_introduction" msgid="575422795504098868">"Kjo bllokon TË GJITHË tingujt dhe dridhjet, duke përfshirë edhe nga alarmet, muzika, videot dhe lojërat. Përsëri do të mund të bësh telefonata."</string>
<string name="keyguard_more_overflow_text" msgid="9195222469041601365">"+<xliff:g id="NUMBER_OF_NOTIFICATIONS">%d</xliff:g>"</string>
<string name="speed_bump_explanation" msgid="1288875699658819755">"Njoftimet më pak urgjente, më poshtë!"</string>
<string name="notification_tap_again" msgid="8524949573675922138">"Prek sërish për ta hapur"</string>
<string name="keyguard_unlock" msgid="8043466894212841998">"Rrëshqit për të shkyçur"</string>
<string name="phone_hint" msgid="4872890986869209950">"Rrëshqit për të hapur telefonin"</string>
<string name="voice_hint" msgid="8939888732119726665">"Rrëshqit për të hapur ndihmën zanore"</string>
<string name="camera_hint" msgid="7939688436797157483">"Rrëshqit për të hapur kamerën"</string>
<string name="interruption_level_none_with_warning" msgid="5114872171614161084">"Heshtje totale. Kjo do të çaktivizojë po ashtu zërin për lexuesit e ekranit."</string>
<string name="interruption_level_none" msgid="6000083681244492992">"Heshtje e plotë"</string>
<string name="interruption_level_priority" msgid="6426766465363855505">"Vetëm me prioritet"</string>
<string name="interruption_level_alarms" msgid="5226306993448328896">"Vetëm alarmet"</string>
<string name="interruption_level_none_twoline" msgid="3957581548190765889">"Heshtje\ne plotë"</string>
<string name="interruption_level_priority_twoline" msgid="1564715335217164124">"Vetëm\nme prioritet"</string>
<string name="interruption_level_alarms_twoline" msgid="3266909566410106146">"Vetëm\nalarmet"</string>
<string name="keyguard_indication_charging_time" msgid="1757251776872835768">"Po ngarkohet (<xliff:g id="CHARGING_TIME_LEFT">%s</xliff:g> deri sa të mbushet)"</string>
<string name="accessibility_multi_user_switch_switcher" msgid="7305948938141024937">"Ndërro përdorues"</string>
<string name="accessibility_multi_user_switch_switcher_with_current" msgid="8434880595284601601">"Ndërro përdoruesin. Përdoruesi aktual është <xliff:g id="CURRENT_USER_NAME">%s</xliff:g>"</string>
<string name="accessibility_multi_user_switch_inactive" msgid="1424081831468083402">"Përdoruesi aktual <xliff:g id="CURRENT_USER_NAME">%s</xliff:g>"</string>
<string name="accessibility_multi_user_switch_quick_contact" msgid="3020367729287990475">"Shfaq profilin"</string>
<string name="user_add_user" msgid="5110251524486079492">"Shto përdorues"</string>
<string name="user_new_user_name" msgid="426540612051178753">"Përdorues i ri"</string>
<string name="guest_nickname" msgid="8059989128963789678">"I ftuar"</string>
<string name="guest_new_guest" msgid="600537543078847803">"Shto të ftuar"</string>
<string name="guest_exit_guest" msgid="7187359342030096885">"Hiq të ftuarin"</string>
<string name="guest_exit_guest_dialog_title" msgid="8480693520521766688">"Të hiqet i ftuari?"</string>
<string name="guest_exit_guest_dialog_message" msgid="4155503224769676625">"Të gjitha aplikacionet dhe të dhënat në këtë sesion do të fshihen."</string>
<string name="guest_exit_guest_dialog_remove" msgid="7402231963862520531">"Hiq"</string>
<string name="guest_wipe_session_title" msgid="6419439912885956132">"Mirë se erdhe, i ftuar!"</string>
<string name="guest_wipe_session_message" msgid="8476238178270112811">"Dëshiron ta vazhdosh sesionin tënd?"</string>
<string name="guest_wipe_session_wipe" msgid="5065558566939858884">"Fillo nga e para"</string>
<string name="guest_wipe_session_dontwipe" msgid="1401113462524894716">"Po, vazhdo!"</string>
<string name="guest_notification_title" msgid="1585278533840603063">"Përdorues vizitor"</string>
<string name="guest_notification_text" msgid="335747957734796689">"Për të fshirë aplikacionet dhe të dhënat, hiqe përdoruesin vizitor"</string>
<string name="guest_notification_remove_action" msgid="8820670703892101990">"HIQ VIZITORIN"</string>
<string name="user_add_user_title" msgid="4553596395824132638">"Të shtohet përdorues i ri?"</string>
<string name="user_add_user_message_short" msgid="2161624834066214559">"Kur shton një përdorues të ri, ai person duhet të konfigurojë hapësirën e vet.\n\nÇdo përdorues mund t\'i përditësojë aplikacionet për të gjithë përdoruesit e tjerë."</string>
<string name="battery_saver_notification_title" msgid="237918726750955859">"Kursimi i baterisë është i aktivizuar"</string>
<string name="battery_saver_notification_text" msgid="820318788126672692">"Pakëson veprimtarinë dhe të dhënat në sfond"</string>
<string name="battery_saver_notification_action_text" msgid="109158658238110382">"Çaktivizo kursimin e baterisë"</string>
<string name="notification_hidden_text" msgid="1135169301897151909">"Përmbajtjet janë të fshehura"</string>
<string name="media_projection_dialog_text" msgid="3071431025448218928">"<xliff:g id="APP_SEEKING_PERMISSION">%s</xliff:g> do të fillojë të regjistrojë çdo gjë që shfaqet në ekran."</string>
<string name="media_projection_remember_text" msgid="3103510882172746752">"Mos e shfaq sërish"</string>
<string name="clear_all_notifications_text" msgid="814192889771462828">"Pastroji të gjitha"</string>
<string name="media_projection_action_text" msgid="8470872969457985954">"Fillo tani"</string>
<string name="empty_shade_text" msgid="708135716272867002">"Asnjë njoftim"</string>
<string name="device_owned_footer" msgid="3802752663326030053">"Pajisja mund të monitorohet"</string>
<string name="profile_owned_footer" msgid="8021888108553696069">"Profili mund të monitorohet"</string>
<string name="vpn_footer" msgid="2388611096129106812">"Rrjeti mund të jetë i monitoruar"</string>
<string name="monitoring_title_device_owned" msgid="7121079311903859610">"Monitorimi i pajisjes"</string>
<string name="monitoring_title_profile_owned" msgid="6790109874733501487">"Monitorimi i profilit"</string>
<string name="monitoring_title" msgid="169206259253048106">"Monitorimi i rrjetit"</string>
<string name="disable_vpn" msgid="4435534311510272506">"Çaktivizo VPN-në"</string>
<string name="disconnect_vpn" msgid="1324915059568548655">"Shkëput VPN-në"</string>
<string name="monitoring_description_device_owned" msgid="5780988291898461883">"Pajisja jote menaxhohet nga <xliff:g id="ORGANIZATION">%1$s</xliff:g>.\n\nAdministratori yt mund të monitorojë dhe të menaxhojë cilësimet, qasjen e korporatës, aplikacionet, të dhënat e lidhura me pajisjen tënde, si dhe informacionet e vendndodhjes së pajisjes tënde. Për më shumë informacione, kontakto me administratorin tënd."</string>
<string name="monitoring_description_vpn" msgid="4445150119515393526">"I dhe leje një aplikacioni që të konfigurojë një lidhje VPN.\n\nKy aplikacion mund të monitorojë pajisjen tënde dhe aktivitetin e rrjetit, përfshirë mailet, aplikacionet dhe sajtet e uebit."</string>
<string name="monitoring_description_vpn_device_owned" msgid="3090670777499161246">"Pajisja jote menaxhohet nga <xliff:g id="ORGANIZATION">%1$s</xliff:g>.\n\nAdministratori yt mund të monitorojë dhe të menaxhojë cilësimet, qasjen e korporatës, aplikacionet, të dhënat e lidhura me pajisjen dhe informacionet e vendndodhjes së pajisjes.\n\nJe i lidhur me një rrjet VPN që mund të monitorojë aktivitetin tënd të rrjetit, duke përfshirë emailet, aplikacionet dhe sajtet e uebit.\n\nPër më shumë informacione, kontakto me administratorin."</string>
<string name="monitoring_description_vpn_profile_owned" msgid="2054949132145039290">"Profili yt i punës menaxhohet nga <xliff:g id="ORGANIZATION">%1$s</xliff:g>.\n\nAdministratori yt mund të monitorojë aktivitetin tënd të rrjetit, duke përfshirë mail-at, aplikacionet dhe faqet e internetit.\n\nPër më shumë informacion, kontakto me administratorin tënd.\n\nJe i lidhur edhe me një VPN, që mund të monitorojë aktivitetin tënd të rrjetit."</string>
<string name="legacy_vpn_name" msgid="6604123105765737830">"VPN"</string>
<string name="monitoring_description_app" msgid="6259179342284742878">"Je i lidhur me aplikacionin <xliff:g id="APPLICATION">%1$s</xliff:g>, i cili mund të monitorojë aktivitetin tënd në rrjet përfshirë mailet, aplikacionet dhe sajtet e uebit."</string>
<string name="monitoring_description_app_personal" msgid="484599052118316268">"Je i lidhur me aplikacionin <xliff:g id="APPLICATION">%1$s</xliff:g>, i cili mund të monitorojë aktivitetin tënd personal në rrjet, përfshirë mailet, aplikacionet dhe sajtet e uebit."</string>
<string name="monitoring_description_app_work" msgid="1754325860918060897">"Profili yt i punës menaxhohet nga <xliff:g id="ORGANIZATION">%1$s</xliff:g>. Ai është i lidhur me <xliff:g id="APPLICATION">%2$s</xliff:g>, i cili mund të monitorojë aktivitetin tënd të punës në rrjet, përfshirë mailet, aplikacionet dhe sajtet e uebit.\n\nPër më shumë informacione, kontakto me administratorin tënd."</string>
<string name="monitoring_description_app_personal_work" msgid="4946600443852045903">"Profili yt i punës menaxhohet nga <xliff:g id="ORGANIZATION">%1$s</xliff:g>. Ai është i lidhur me <xliff:g id="APPLICATION_WORK">%2$s</xliff:g>, i cili mund të monitorojë aktivitetin tënd të punës në rrjet, përfshirë mailet, aplikacionet dhe sajtet e uebit.\n\nJe lidhur gjithashtu edhe me <xliff:g id="APPLICATION_PERSONAL">%3$s</xliff:g>, i cili mund të monitorojë aktivitetin tënd personal në rrjet."</string>
<string name="monitoring_description_vpn_app_device_owned" msgid="4970443827043261703">"Pajisja jote menaxhohet nga <xliff:g id="ORGANIZATION">%1$s</xliff:g>.\n\nAdministratori mund të monitorojë dhe menaxhojë cilësimet, qasjen e korporatës, aplikacionet, të dhënat që shoqërojnë pajisjen tënde si dhe informacionin e vendndodhjes së pajisjes.\n\nJe i lidhur me <xliff:g id="APPLICATION">%2$s</xliff:g>, që mund të monitorojë aktivitetin tënd të punës në rrjet përfshirë mail-at, aplikacionet dhe faqet e internetit.\n\nPër më shumë informacion, kontakto me administratorin tënd."</string>
<string name="keyguard_indication_trust_disabled" msgid="7412534203633528135">"Pajisje do të qëndrojë e kyçur derisa ta shkyçësh manualisht"</string>
<string name="hidden_notifications_title" msgid="7139628534207443290">"Merr njoftime më shpejt"</string>
<string name="hidden_notifications_text" msgid="2326409389088668981">"Shikoji para se t\'i shkyçësh"</string>
<string name="hidden_notifications_cancel" msgid="3690709735122344913">"Jo, faleminderit!"</string>
<string name="hidden_notifications_setup" msgid="41079514801976810">"Konfiguro"</string>
<string name="notification_expand_button_text" msgid="1037425494153780718">"Shikoji të gjitha"</string>
<string name="notification_collapse_button_text" msgid="6883253262134328057">"Fshihi të gjitha"</string>
<string name="zen_mode_and_condition" msgid="4462471036429759903">"<xliff:g id="ZEN_MODE">%1$s</xliff:g>. <xliff:g id="EXIT_CONDITION">%2$s</xliff:g>"</string>
<string name="volume_zen_end_now" msgid="3179845345429841822">"Përfundo tani"</string>
<string name="accessibility_volume_expand" msgid="5946812790999244205">"Zgjeroje"</string>
<string name="accessibility_volume_collapse" msgid="3609549593031810875">"Mbylle"</string>
<string name="screen_pinning_title" msgid="3273740381976175811">"Ekrani u gozhdua"</string>
<string name="screen_pinning_description" msgid="1346522416878235405">"Kjo e ruan në pamje derisa e heq nga gozhdimi. Prek dhe mbaj shtypur njëkohësisht \"Prapa\" dhe \"Përmbledhje\" për ta hequr nga gozhdimi."</string>
<string name="screen_pinning_description_accessible" msgid="8518446209564202557">"Kjo e ruan në pamje derisa e heq nga gozhdimi. Prek dhe mbaj shtypur njëkohësisht \"Përmbledhje\" për ta hequr nga gozhdimi."</string>
<string name="screen_pinning_positive" msgid="3783985798366751226">"E kuptova!"</string>
<string name="screen_pinning_negative" msgid="3741602308343880268">"Jo, faleminderit!"</string>
<string name="quick_settings_reset_confirmation_title" msgid="748792586749897883">"Të fshihet <xliff:g id="TILE_LABEL">%1$s</xliff:g>?"</string>
<string name="quick_settings_reset_confirmation_message" msgid="2235970126803317374">"Do të rishfaqet herën tjetër kur ta aktivizoni te cilësimet."</string>
<string name="quick_settings_reset_confirmation_button" msgid="2660339101868367515">"Fshih"</string>
<string name="volumeui_prompt_message" msgid="918680947433389110">"<xliff:g id="APP_NAME">%1$s</xliff:g> dëshiron të bëhet dialogu i volumit."</string>
<string name="volumeui_prompt_allow" msgid="7954396902482228786">"Lejo"</string>
<string name="volumeui_prompt_deny" msgid="5720663643411696731">"Refuzo"</string>
<string name="volumeui_notification_title" msgid="4906770126345910955">"<xliff:g id="APP_NAME">%1$s</xliff:g> është dialogu i volumit"</string>
<string name="volumeui_notification_text" msgid="1826889705095768656">"Prek për të restauruar origjinalin."</string>
<string name="managed_profile_foreground_toast" msgid="5421487114739245972">"Po përdor profilin tënd të punës"</string>
<string name="system_ui_tuner" msgid="3442596010150119600">"Sintonizuesi SystemUI"</string>
<string name="show_battery_percentage" msgid="5444136600512968798">"Shfaq përqindjen e baterisë së integruar"</string>
<string name="show_battery_percentage_summary" msgid="3215025775576786037">"Shfaq përqindjen e nivelit të baterisë brenda ikonës së shiritit të statusit kur nuk është duke u ngarkuar."</string>
<string name="quick_settings" msgid="10042998191725428">"Cilësimet e shpejta"</string>
<string name="status_bar" msgid="4877645476959324760">"Shiriti i statusit"</string>
<string name="demo_mode" msgid="2389163018533514619">"Modaliteti i demonstrimit"</string>
<string name="enable_demo_mode" msgid="4844205668718636518">"Aktivizo modalitetin e demonstrimit"</string>
<string name="show_demo_mode" msgid="2018336697782464029">"Shfaq modalitetin e demonstrimit"</string>
<string name="status_bar_ethernet" msgid="5044290963549500128">"Eternet"</string>
<string name="status_bar_alarm" msgid="8536256753575881818">"Alarmi"</string>
<string name="status_bar_work" msgid="6022553324802866373">"Profili i punës"</string>
<string name="status_bar_airplane" msgid="7057575501472249002">"Modaliteti i aeroplanit"</string>
<string name="add_tile" msgid="2995389510240786221">"Shto një pllakëz"</string>
<string name="broadcast_tile" msgid="3894036511763289383">"Pllakëza e transmetimit"</string>
<string name="zen_alarm_warning_indef" msgid="3482966345578319605">"Nuk do ta dëgjosh alarmin e radhës në <xliff:g id="WHEN">%1$s</xliff:g> nëse nuk e çaktivizon këtë përpara asaj ore."</string>
<string name="zen_alarm_warning" msgid="444533119582244293">"Nuk do ta dëgjosh alarmin e radhës në <xliff:g id="WHEN">%1$s</xliff:g>"</string>
<string name="alarm_template" msgid="3980063409350522735">"në <xliff:g id="WHEN">%1$s</xliff:g>"</string>
<string name="alarm_template_far" msgid="4242179982586714810">"në <xliff:g id="WHEN">%1$s</xliff:g>"</string>
<string name="accessibility_quick_settings_detail" msgid="2579369091672902101">"Cilësimet e shpejta, <xliff:g id="TITLE">%s</xliff:g>."</string>
<string name="accessibility_status_bar_hotspot" msgid="4099381329956402865">"Zona e qasjes për internet"</string>
<string name="accessibility_managed_profile" msgid="6613641363112584120">"Profili i punës"</string>
</resources>