blob: fc90efce6ef2b4a53bd126c61e4b4c66976c2f20 [file] [log] [blame]
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!--
/**
* Copyright (c) 2009, The Android Open Source Project
*
* Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License");
* you may not use this file except in compliance with the License.
* You may obtain a copy of the License at
*
* http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
*
* Unless required by applicable law or agreed to in writing, software
* distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS,
* WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.
* See the License for the specific language governing permissions and
* limitations under the License.
*/
-->
<resources xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
xmlns:xliff="urn:oasis:names:tc:xliff:document:1.2">
<string name="app_label" msgid="7164937344850004466">"UI systému"</string>
<string name="status_bar_clear_all_button" msgid="7774721344716731603">"Vymazat"</string>
<string name="status_bar_recent_remove_item_title" msgid="6026395868129852968">"Odebrat ze seznamu"</string>
<string name="status_bar_recent_inspect_item_title" msgid="7793624864528818569">"Informace o aplikaci"</string>
<string name="status_bar_no_recent_apps" msgid="7374907845131203189">"Zde budou zobrazeny vaše poslední obrazovky"</string>
<string name="status_bar_accessibility_dismiss_recents" msgid="4576076075226540105">"Zavřít nové aplikace"</string>
<plurals name="status_bar_accessibility_recent_apps" formatted="false" msgid="9138535907802238759">
<item quantity="few">%d obrazovky v Přehledu</item>
<item quantity="many">%d obrazovky v Přehledu</item>
<item quantity="other">%d obrazovek v Přehledu</item>
<item quantity="one">1 obrazovka v Přehledu</item>
</plurals>
<string name="status_bar_no_notifications_title" msgid="4755261167193833213">"Žádná oznámení"</string>
<string name="status_bar_ongoing_events_title" msgid="1682504513316879202">"Probíhající"</string>
<string name="status_bar_latest_events_title" msgid="6594767438577593172">"Oznámení"</string>
<string name="battery_low_title" msgid="6456385927409742437">"Baterie je slabá"</string>
<string name="battery_low_percent_format" msgid="2900940511201380775">"Zbývá <xliff:g id="PERCENTAGE">%s</xliff:g>"</string>
<string name="battery_low_percent_format_saver_started" msgid="6859235584035338833">"Zbývá <xliff:g id="PERCENTAGE">%s</xliff:g>. Spořič baterie je zapnutý."</string>
<string name="invalid_charger" msgid="4549105996740522523">"Nabíjení pomocí rozhraní USB není podporováno.\nPoužívejte pouze nabíječku, která byla dodána se zařízením."</string>
<string name="invalid_charger_title" msgid="3515740382572798460">"Nabíjení přes USB není podporováno."</string>
<string name="invalid_charger_text" msgid="5474997287953892710">"Používejte pouze nabíječku, která je součástí balení."</string>
<string name="battery_low_why" msgid="4553600287639198111">"Nastavení"</string>
<string name="battery_saver_confirmation_title" msgid="5299585433050361634">"Zapnout úsporu baterie?"</string>
<string name="battery_saver_confirmation_ok" msgid="7507968430447930257">"Zapnout"</string>
<string name="battery_saver_start_action" msgid="5576697451677486320">"Zapnout úsporu baterie"</string>
<string name="status_bar_settings_settings_button" msgid="3023889916699270224">"Nastavení"</string>
<string name="status_bar_settings_wifi_button" msgid="1733928151698311923">"Wi-Fi"</string>
<string name="status_bar_settings_auto_rotation" msgid="3790482541357798421">"Autom. otočení obrazovky"</string>
<string name="status_bar_settings_mute_label" msgid="554682549917429396">"ZTLUM."</string>
<string name="status_bar_settings_auto_brightness_label" msgid="511453614962324674">"AUTOM."</string>
<string name="status_bar_settings_notifications" msgid="397146176280905137">"Oznámení"</string>
<string name="bluetooth_tethered" msgid="7094101612161133267">"Datové připojení Bluetooth se sdílí"</string>
<string name="status_bar_input_method_settings_configure_input_methods" msgid="3504292471512317827">"Nastavit metody zadávání"</string>
<string name="status_bar_use_physical_keyboard" msgid="7551903084416057810">"Fyzická klávesnice"</string>
<string name="usb_device_permission_prompt" msgid="834698001271562057">"Povolit aplikaci <xliff:g id="APPLICATION">%1$s</xliff:g> přístup k zařízení USB?"</string>
<string name="usb_accessory_permission_prompt" msgid="5171775411178865750">"Povolit aplikaci <xliff:g id="APPLICATION">%1$s</xliff:g> přístup k perifernímu zařízení USB?"</string>
<string name="usb_device_confirm_prompt" msgid="5161205258635253206">"Chcete při připojení tohoto zařízení USB otevřít aplikaci <xliff:g id="ACTIVITY">%1$s</xliff:g>?"</string>
<string name="usb_accessory_confirm_prompt" msgid="3808984931830229888">"Chcete při připojení tohoto periferního zařízení USB otevřít aplikaci <xliff:g id="ACTIVITY">%1$s</xliff:g>?"</string>
<string name="usb_accessory_uri_prompt" msgid="513450621413733343">"Žádná nainstalovaná aplikace s tímto zařízením USB nepracuje. Info. najdete na <xliff:g id="URL">%1$s</xliff:g>"</string>
<string name="title_usb_accessory" msgid="4966265263465181372">"Periferní zařízení USB"</string>
<string name="label_view" msgid="6304565553218192990">"Zobrazit"</string>
<string name="always_use_device" msgid="1450287437017315906">"Pro toto zařízení USB použít jako výchozí"</string>
<string name="always_use_accessory" msgid="1210954576979621596">"Pro toto periferní zařízení USB použít jako výchozí"</string>
<string name="usb_debugging_title" msgid="4513918393387141949">"Povolit ladění USB?"</string>
<string name="usb_debugging_message" msgid="2220143855912376496">"Digitální otisk RSA počítače je:\n<xliff:g id="FINGERPRINT">%1$s</xliff:g>"</string>
<string name="usb_debugging_always" msgid="303335496705863070">"Vždy povolit z tohoto počítače"</string>
<string name="usb_debugging_secondary_user_title" msgid="6353808721761220421">"Ladění USB není povoleno"</string>
<string name="usb_debugging_secondary_user_message" msgid="6011931347142270156">"Uživatel aktuálně přihlášený k tomuto zařízení nemůže zapnout ladění USB. Chcete-li tuto funkci použít, přepněte na primárního uživatele <xliff:g id="NAME">%s</xliff:g>."</string>
<string name="compat_mode_on" msgid="6623839244840638213">"Přiblížit na celou obrazovku"</string>
<string name="compat_mode_off" msgid="4434467572461327898">"Na celou obrazovku"</string>
<string name="screenshot_saving_ticker" msgid="7403652894056693515">"Ukládání snímku obrazovky..."</string>
<string name="screenshot_saving_title" msgid="8242282144535555697">"Ukládání snímku obrazovky..."</string>
<string name="screenshot_saving_text" msgid="2419718443411738818">"Probíhá ukládání snímku obrazovky."</string>
<string name="screenshot_saved_title" msgid="6461865960961414961">"Snímek obrazovky Snímek obrazovky pořízen."</string>
<string name="screenshot_saved_text" msgid="1152839647677558815">"Snímek obrazovky zobrazíte dotykem."</string>
<string name="screenshot_failed_title" msgid="705781116746922771">"Snímek obrazovky se nepodařilo zachytit."</string>
<string name="screenshot_failed_text" msgid="1260203058661337274">"Snímek obrazovky nelze pořídit kvůli nedostatku místa, nebo to aplikace či vaše organizace zakazuje."</string>
<string name="usb_preference_title" msgid="6551050377388882787">"Možnosti přenosu souborů pomocí rozhraní USB"</string>
<string name="use_mtp_button_title" msgid="4333504413563023626">"Připojit jako přehrávač médií (MTP)"</string>
<string name="use_ptp_button_title" msgid="7517127540301625751">"Připojit jako fotoaparát (PTP)"</string>
<string name="installer_cd_button_title" msgid="2312667578562201583">"Instalovat aplikaci Android File Transfer pro Mac"</string>
<string name="accessibility_back" msgid="567011538994429120">"Zpět"</string>
<string name="accessibility_home" msgid="8217216074895377641">"Domů"</string>
<string name="accessibility_menu" msgid="316839303324695949">"Menu"</string>
<string name="accessibility_recent" msgid="5208608566793607626">"Přehled"</string>
<string name="accessibility_search_light" msgid="1103867596330271848">"Hledat"</string>
<string name="accessibility_camera_button" msgid="8064671582820358152">"Fotoaparát"</string>
<string name="accessibility_phone_button" msgid="6738112589538563574">"Telefon"</string>
<string name="accessibility_voice_assist_button" msgid="487611083884852965">"Hlasová asistence"</string>
<string name="accessibility_unlock_button" msgid="128158454631118828">"Odemknout"</string>
<string name="unlock_label" msgid="8779712358041029439">"odemknout"</string>
<string name="phone_label" msgid="2320074140205331708">"otevřít telefon"</string>
<string name="voice_assist_label" msgid="3956854378310019854">"otevřít hlasovou asistenci"</string>
<string name="camera_label" msgid="7261107956054836961">"spustit fotoaparát"</string>
<string name="recents_caption_resize" msgid="3517056471774958200">"Vybrat nové rozvržení úkolů"</string>
<string name="cancel" msgid="6442560571259935130">"Zrušit"</string>
<string name="accessibility_compatibility_zoom_button" msgid="8461115318742350699">"Tlačítko úpravy velikosti z důvodu kompatibility"</string>
<string name="accessibility_compatibility_zoom_example" msgid="4220687294564945780">"Zvětšit menší obrázek na větší obrazovku."</string>
<string name="accessibility_bluetooth_connected" msgid="2707027633242983370">"Rozhraní Bluetooth je připojeno."</string>
<string name="accessibility_bluetooth_disconnected" msgid="7416648669976870175">"Rozhraní Bluetooth je odpojeno."</string>
<string name="accessibility_no_battery" msgid="358343022352820946">"Chybí baterie."</string>
<string name="accessibility_battery_one_bar" msgid="7774887721891057523">"Jedna čárka baterie."</string>
<string name="accessibility_battery_two_bars" msgid="8500650438735009973">"Dvě čárky baterie."</string>
<string name="accessibility_battery_three_bars" msgid="2302983330865040446">"Tři čárky baterie."</string>
<string name="accessibility_battery_full" msgid="8909122401720158582">"Baterie je nabitá."</string>
<string name="accessibility_no_phone" msgid="4894708937052611281">"Žádná telefonní síť."</string>
<string name="accessibility_phone_one_bar" msgid="687699278132664115">"Jedna čárka signálu telefonní sítě."</string>
<string name="accessibility_phone_two_bars" msgid="8384905382804815201">"Dvě čárky signálu telefonní sítě."</string>
<string name="accessibility_phone_three_bars" msgid="8521904843919971885">"Tři čárky signálu telefonní sítě."</string>
<string name="accessibility_phone_signal_full" msgid="6471834868580757898">"Plný signál telefonní sítě."</string>
<string name="accessibility_no_data" msgid="4791966295096867555">"Žádné datové připojení."</string>
<string name="accessibility_data_one_bar" msgid="1415625833238273628">"Jedna čárka signálu datové sítě."</string>
<string name="accessibility_data_two_bars" msgid="6166018492360432091">"Dvě čárky signálu datové sítě."</string>
<string name="accessibility_data_three_bars" msgid="9167670452395038520">"Tři čárky signálu datové sítě."</string>
<string name="accessibility_data_signal_full" msgid="2708384608124519369">"Plný signál datové sítě."</string>
<string name="accessibility_wifi_off" msgid="3177380296697933627">"Síť Wi-Fi je vypnuta."</string>
<string name="accessibility_no_wifi" msgid="1425476551827924474">"Síť Wi-Fi odpojena."</string>
<string name="accessibility_wifi_one_bar" msgid="7735893178010724377">"Jedna čárka signálu sítě Wi-Fi."</string>
<string name="accessibility_wifi_two_bars" msgid="4994274250497262434">"Dvě čárky signálu sítě Wi-Fi."</string>
<string name="accessibility_wifi_three_bars" msgid="3495755044276588384">"Tři čárky signálu sítě Wi-Fi."</string>
<string name="accessibility_wifi_signal_full" msgid="6853561303586480376">"Plný signál sítě Wi-Fi."</string>
<string name="accessibility_wifi_name" msgid="7202151365171148501">"Připojeno k zařízení <xliff:g id="WIFI">%s</xliff:g>."</string>
<string name="accessibility_bluetooth_name" msgid="8441517146585531676">"Připojeno k zařízení <xliff:g id="BLUETOOTH">%s</xliff:g>."</string>
<string name="accessibility_no_wimax" msgid="4329180129727630368">"Žádný signál sítě WiMAX."</string>
<string name="accessibility_wimax_one_bar" msgid="4170994299011863648">"Jedna čárka signálu sítě WiMAX."</string>
<string name="accessibility_wimax_two_bars" msgid="9176236858336502288">"Dvě čárky signálu sítě WiMAX."</string>
<string name="accessibility_wimax_three_bars" msgid="6116551636752103927">"Tři čárky signálu sítě WiMAX."</string>
<string name="accessibility_wimax_signal_full" msgid="2768089986795579558">"Plný signál sítě WiMAX."</string>
<string name="accessibility_ethernet_disconnected" msgid="5896059303377589469">"Síť ethernet je odpojena."</string>
<string name="accessibility_ethernet_connected" msgid="2692130313069182636">"Síť ethernet je připojena."</string>
<string name="accessibility_no_signal" msgid="7064645320782585167">"Není signál."</string>
<string name="accessibility_not_connected" msgid="6395326276213402883">"Nepřipojeno."</string>
<string name="accessibility_zero_bars" msgid="3806060224467027887">"Žádná čárka."</string>
<string name="accessibility_one_bar" msgid="1685730113192081895">"Jedna čárka."</string>
<string name="accessibility_two_bars" msgid="6437363648385206679">"Dvě čárky."</string>
<string name="accessibility_three_bars" msgid="2648241415119396648">"Tři čárky."</string>
<string name="accessibility_signal_full" msgid="9122922886519676839">"Plný signál."</string>
<string name="accessibility_desc_on" msgid="2385254693624345265">"Zapnuto."</string>
<string name="accessibility_desc_off" msgid="6475508157786853157">"Vypnuto."</string>
<string name="accessibility_desc_connected" msgid="8366256693719499665">"Připojeno."</string>
<string name="accessibility_desc_connecting" msgid="3812924520316280149">"Připojování."</string>
<string name="accessibility_data_connection_gprs" msgid="1606477224486747751">"GPRS"</string>
<string name="accessibility_data_connection_1x" msgid="994133468120244018">"1 X"</string>
<string name="accessibility_data_connection_hspa" msgid="2032328855462645198">"HSPA"</string>
<string name="accessibility_data_connection_3g" msgid="8628562305003568260">"3G"</string>
<string name="accessibility_data_connection_3.5g" msgid="8664845609981692001">"3,5G"</string>
<string name="accessibility_data_connection_4g" msgid="7741000750630089612">"4G"</string>
<string name="accessibility_data_connection_lte" msgid="5413468808637540658">"LTE"</string>
<string name="accessibility_data_connection_cdma" msgid="6132648193978823023">"CDMA"</string>
<string name="accessibility_data_connection_roaming" msgid="5977362333466556094">"Roaming"</string>
<string name="accessibility_data_connection_edge" msgid="4477457051631979278">"Edge"</string>
<string name="accessibility_data_connection_wifi" msgid="2324496756590645221">"Wi-Fi"</string>
<string name="accessibility_no_sim" msgid="8274017118472455155">"Žádná SIM karta."</string>
<string name="accessibility_bluetooth_tether" msgid="4102784498140271969">"Sdílené připojení přes Bluetooth."</string>
<string name="accessibility_airplane_mode" msgid="834748999790763092">"Režim Letadlo."</string>
<string name="accessibility_no_sims" msgid="3957997018324995781">"Není vložena SIM karta"</string>
<string name="accessibility_carrier_network_change_mode" msgid="4017301580441304305">"Probíhá změna sítě operátora."</string>
<!-- String.format failed for translation -->
<!-- no translation found for accessibility_battery_level (7451474187113371965) -->
<skip />
<string name="accessibility_settings_button" msgid="799583911231893380">"Systémová nastavení."</string>
<string name="accessibility_notifications_button" msgid="4498000369779421892">"Oznámení."</string>
<string name="accessibility_remove_notification" msgid="3603099514902182350">"Vymazat oznámení."</string>
<string name="accessibility_gps_enabled" msgid="3511469499240123019">"GPS je povoleno."</string>
<string name="accessibility_gps_acquiring" msgid="8959333351058967158">"Zaměřování GPS."</string>
<string name="accessibility_tty_enabled" msgid="4613200365379426561">"Rozhraní TeleTypewriter zapnuto."</string>
<string name="accessibility_ringer_vibrate" msgid="666585363364155055">"Vibrační vyzvánění."</string>
<string name="accessibility_ringer_silent" msgid="9061243307939135383">"Tiché vyzvánění."</string>
<!-- no translation found for accessibility_casting (6887382141726543668) -->
<skip />
<string name="accessibility_recents_item_will_be_dismissed" msgid="395770242498031481">"Zavřít aplikaci <xliff:g id="APP">%s</xliff:g>."</string>
<string name="accessibility_recents_item_dismissed" msgid="6803574935084867070">"Aplikace <xliff:g id="APP">%s</xliff:g> byla odebrána."</string>
<string name="accessibility_recents_all_items_dismissed" msgid="4464697366179168836">"Všechny naposledy použité aplikace byly odstraněny."</string>
<string name="accessibility_recents_item_launched" msgid="7616039892382525203">"Spouštění aplikace <xliff:g id="APP">%s</xliff:g>."</string>
<string name="accessibility_recents_task_header" msgid="1437183540924535457">"<xliff:g id="APP">%1$s</xliff:g> <xliff:g id="ACTIVITY_LABEL">%2$s</xliff:g>"</string>
<string name="accessibility_notification_dismissed" msgid="854211387186306927">"Oznámení je zavřeno."</string>
<string name="accessibility_desc_notification_shade" msgid="4690274844447504208">"Panel oznámení."</string>
<string name="accessibility_desc_quick_settings" msgid="6186378411582437046">"Rychlé nastavení."</string>
<string name="accessibility_desc_lock_screen" msgid="5625143713611759164">"Obrazovka uzamčení"</string>
<string name="accessibility_desc_settings" msgid="3417884241751434521">"Nastavení"</string>
<string name="accessibility_desc_recent_apps" msgid="4876900986661819788">"Přehled"</string>
<string name="accessibility_desc_close" msgid="7479755364962766729">"Zavřít"</string>
<string name="accessibility_quick_settings_user" msgid="1104846699869476855">"Uživatel <xliff:g id="USER">%s</xliff:g>."</string>
<string name="accessibility_quick_settings_wifi" msgid="5518210213118181692">"<xliff:g id="SIGNAL">%1$s</xliff:g>"</string>
<string name="accessibility_quick_settings_wifi_changed_off" msgid="8716484460897819400">"Připojení Wi-Fi je vypnuto."</string>
<string name="accessibility_quick_settings_wifi_changed_on" msgid="6440117170789528622">"Připojení Wi-Fi je zapnuto."</string>
<string name="accessibility_quick_settings_mobile" msgid="4876806564086241341">"Mobil: <xliff:g id="SIGNAL">%1$s</xliff:g>. <xliff:g id="TYPE">%2$s</xliff:g>. <xliff:g id="NETWORK">%3$s</xliff:g>."</string>
<string name="accessibility_quick_settings_battery" msgid="1480931583381408972">"Baterie: <xliff:g id="STATE">%s</xliff:g>."</string>
<string name="accessibility_quick_settings_airplane_off" msgid="7786329360056634412">"Režim Letadlo je vypnutý."</string>
<string name="accessibility_quick_settings_airplane_on" msgid="6406141469157599296">"Režim Letadlo je zapnutý."</string>
<string name="accessibility_quick_settings_airplane_changed_off" msgid="66846307818850664">"Režim Letadlo je vypnutý."</string>
<string name="accessibility_quick_settings_airplane_changed_on" msgid="8983005603505087728">"Režim Letadlo je zapnutý."</string>
<string name="accessibility_quick_settings_dnd_priority_on" msgid="1448402297221249355">"Stav Nerušit je zapnutý – pouze prioritní vyrušení."</string>
<string name="accessibility_quick_settings_dnd_none_on" msgid="6882582132662613537">"Je zapnut režim Nerušit – úplné ticho."</string>
<string name="accessibility_quick_settings_dnd_alarms_on" msgid="9152834845587554157">"Nerušit, pouze budíky"</string>
<string name="accessibility_quick_settings_dnd_off" msgid="2371832603753738581">"Stav Nerušit je vypnutý."</string>
<string name="accessibility_quick_settings_dnd_changed_off" msgid="898107593453022935">"Stav Nerušit je vypnutý"</string>
<string name="accessibility_quick_settings_dnd_changed_on" msgid="4483780856613561039">"Stav Nerušit je zapnutý."</string>
<string name="accessibility_quick_settings_bluetooth_off" msgid="2133631372372064339">"Rozhraní Bluetooth je vypnuto."</string>
<string name="accessibility_quick_settings_bluetooth_on" msgid="7681999166216621838">"Rozhraní Bluetooth je zapnuto."</string>
<string name="accessibility_quick_settings_bluetooth_connecting" msgid="6953242966685343855">"Probíhá připojování rozhraní Bluetooth."</string>
<string name="accessibility_quick_settings_bluetooth_connected" msgid="4306637793614573659">"Rozhraní Bluetooth je připojeno."</string>
<string name="accessibility_quick_settings_bluetooth_changed_off" msgid="2730003763480934529">"Rozhraní Bluetooth je vypnuto."</string>
<string name="accessibility_quick_settings_bluetooth_changed_on" msgid="8722351798763206577">"Rozhraní Bluetooth je zapnuto."</string>
<string name="accessibility_quick_settings_location_off" msgid="5119080556976115520">"Hlášení polohy je vypnuto."</string>
<string name="accessibility_quick_settings_location_on" msgid="5809937096590102036">"Hlášení polohy je zapnuto."</string>
<string name="accessibility_quick_settings_location_changed_off" msgid="8526845571503387376">"Hlášení polohy je vypnuto."</string>
<string name="accessibility_quick_settings_location_changed_on" msgid="339403053079338468">"Hlášení polohy je zapnuto."</string>
<string name="accessibility_quick_settings_alarm" msgid="3959908972897295660">"Budík je nastaven na <xliff:g id="TIME">%s</xliff:g>."</string>
<string name="accessibility_quick_settings_close" msgid="3115847794692516306">"Zavřít panel"</string>
<string name="accessibility_quick_settings_more_time" msgid="3659274935356197708">"Delší doba"</string>
<string name="accessibility_quick_settings_less_time" msgid="2404728746293515623">"Kratší doba"</string>
<string name="accessibility_quick_settings_flashlight_off" msgid="4936432000069786988">"Svítilna je vypnutá."</string>
<string name="accessibility_quick_settings_flashlight_on" msgid="2003479320007841077">"Svítilna je zapnutá."</string>
<string name="accessibility_quick_settings_flashlight_changed_off" msgid="3303701786768224304">"Svítilna je vypnutá."</string>
<string name="accessibility_quick_settings_flashlight_changed_on" msgid="6531793301533894686">"Svítilna je zapnutá."</string>
<string name="accessibility_quick_settings_color_inversion_changed_off" msgid="4406577213290173911">"Převrácení barev je vypnuto."</string>
<string name="accessibility_quick_settings_color_inversion_changed_on" msgid="6897462320184911126">"Převrácení barev je zapnuto."</string>
<string name="accessibility_quick_settings_hotspot_changed_off" msgid="5004708003447561394">"Mobile hotspot je vypnutý."</string>
<string name="accessibility_quick_settings_hotspot_changed_on" msgid="2890951609226476206">"Mobile hotspot je zapnutý."</string>
<string name="accessibility_casting_turned_off" msgid="1430668982271976172">"Odesílání obrazovky zastaveno."</string>
<string name="accessibility_brightness" msgid="8003681285547803095">"Jas displeje"</string>
<string name="data_usage_disabled_dialog_3g_title" msgid="5281770593459841889">"Data 2G a 3G jsou pozastavena"</string>
<string name="data_usage_disabled_dialog_4g_title" msgid="1601769736881078016">"Data 4G jsou pozastavena"</string>
<string name="data_usage_disabled_dialog_mobile_title" msgid="4651001290947318931">"Mobilní data jsou pozastavena"</string>
<string name="data_usage_disabled_dialog_title" msgid="3932437232199671967">"Data jsou pozastavena"</string>
<string name="data_usage_disabled_dialog" msgid="8453242888903772524">"Protože jste dosáhli nastaveného limitu dat, zařízení využití dat pro zbytek tohoto cyklu pozastavilo.\n\nObnovení může vést k poplatkům od operátora."</string>
<string name="data_usage_disabled_dialog_enable" msgid="1412395410306390593">"Pokračovat"</string>
<string name="status_bar_settings_signal_meter_disconnected" msgid="1940231521274147771">"Žádné přip. k internetu"</string>
<string name="status_bar_settings_signal_meter_wifi_nossid" msgid="6557486452774597820">"Wi-Fi: připojeno"</string>
<string name="gps_notification_searching_text" msgid="8574247005642736060">"Vyhledávání satelitů GPS"</string>
<string name="gps_notification_found_text" msgid="4619274244146446464">"Poloha nastavena pomocí systému GPS"</string>
<string name="accessibility_location_active" msgid="2427290146138169014">"Aktivní žádosti o polohu"</string>
<string name="accessibility_clear_all" msgid="5235938559247164925">"Vymazat všechna oznámení."</string>
<string name="status_bar_notification_inspect_item_title" msgid="5668348142410115323">"Nastavení oznámení"</string>
<string name="status_bar_notification_app_settings_title" msgid="5525260160341558869">"Nastavení aplikace <xliff:g id="APP_NAME">%s</xliff:g>"</string>
<string name="accessibility_rotation_lock_off" msgid="4062780228931590069">"Obrazovka se automaticky otočí."</string>
<string name="accessibility_rotation_lock_on_landscape" msgid="6731197337665366273">"Obrazovka je uzamčena v orientaci na šířku."</string>
<string name="accessibility_rotation_lock_on_portrait" msgid="5809367521644012115">"Obrazovka je uzamčena v orientaci na výšku."</string>
<string name="accessibility_rotation_lock_off_changed" msgid="8134601071026305153">"Obrazovka se nyní otáčí automaticky."</string>
<string name="accessibility_rotation_lock_on_landscape_changed" msgid="3135965553707519743">"Obrazovka je nyní uzamčena v orientaci na šířku."</string>
<string name="accessibility_rotation_lock_on_portrait_changed" msgid="8922481981834012126">"Obrazovka je nyní uzamčena v orientaci na výšku."</string>
<string name="dessert_case" msgid="1295161776223959221">"Pult se sladkostmi"</string>
<string name="start_dreams" msgid="7219575858348719790">"Spořič obrazovky"</string>
<string name="ethernet_label" msgid="7967563676324087464">"Ethernet"</string>
<string name="quick_settings_dnd_label" msgid="8735855737575028208">"Nerušit"</string>
<string name="quick_settings_dnd_priority_label" msgid="483232950670692036">"Pouze prioritní"</string>
<string name="quick_settings_dnd_alarms_label" msgid="2559229444312445858">"Pouze budíky"</string>
<string name="quick_settings_dnd_none_label" msgid="5025477807123029478">"Úplné ticho"</string>
<string name="quick_settings_bluetooth_label" msgid="6304190285170721401">"Bluetooth"</string>
<string name="quick_settings_bluetooth_multiple_devices_label" msgid="3912245565613684735">"Bluetooth (<xliff:g id="NUMBER">%d</xliff:g> zařízení)"</string>
<string name="quick_settings_bluetooth_off_label" msgid="8159652146149219937">"Rozhraní Bluetooth je vypnuto"</string>
<string name="quick_settings_bluetooth_detail_empty_text" msgid="4910015762433302860">"Nejsou dostupná žádná spárovaná zařízení"</string>
<string name="quick_settings_brightness_label" msgid="6968372297018755815">"Jas"</string>
<string name="quick_settings_rotation_unlocked_label" msgid="7305323031808150099">"Automatické otáčení"</string>
<string name="quick_settings_rotation_locked_label" msgid="6359205706154282377">"Otáčení je uzamčeno"</string>
<string name="quick_settings_rotation_locked_portrait_label" msgid="5102691921442135053">"Na výšku"</string>
<string name="quick_settings_rotation_locked_landscape_label" msgid="8553157770061178719">"Na šířku"</string>
<string name="quick_settings_ime_label" msgid="7073463064369468429">"Metoda zadávání dat"</string>
<string name="quick_settings_location_label" msgid="5011327048748762257">"Poloha"</string>
<string name="quick_settings_location_off_label" msgid="7464544086507331459">"Poloha vypnuta"</string>
<string name="quick_settings_media_device_label" msgid="1302906836372603762">"Mediální zařízení"</string>
<string name="quick_settings_rssi_label" msgid="7725671335550695589">"RSSI"</string>
<string name="quick_settings_rssi_emergency_only" msgid="2713774041672886750">"Pouze tísňová volání"</string>
<string name="quick_settings_settings_label" msgid="5326556592578065401">"Nastavení"</string>
<string name="quick_settings_time_label" msgid="4635969182239736408">"Doba"</string>
<string name="quick_settings_user_label" msgid="5238995632130897840">"Já"</string>
<string name="quick_settings_user_title" msgid="4467690427642392403">"Uživatel"</string>
<string name="quick_settings_user_new_user" msgid="9030521362023479778">"Nový uživatel"</string>
<string name="quick_settings_wifi_label" msgid="9135344704899546041">"Wi-Fi"</string>
<string name="quick_settings_wifi_not_connected" msgid="7171904845345573431">"Nepřipojeno"</string>
<string name="quick_settings_wifi_no_network" msgid="2221993077220856376">"Žádná síť"</string>
<string name="quick_settings_wifi_off_label" msgid="7558778100843885864">"Wi-Fi vypnuta"</string>
<string name="quick_settings_wifi_detail_empty_text" msgid="269990350383909226">"Žádné sítě Wi-Fi nejsou k dispozici"</string>
<string name="quick_settings_cast_title" msgid="7709016546426454729">"Odeslat"</string>
<string name="quick_settings_casting" msgid="6601710681033353316">"Odesílání"</string>
<string name="quick_settings_cast_device_default_name" msgid="5367253104742382945">"Nepojmenované zařízení"</string>
<string name="quick_settings_cast_device_default_description" msgid="2484573682378634413">"Připraveno k vysílání"</string>
<string name="quick_settings_cast_detail_empty_text" msgid="311785821261640623">"Nejsou dostupná žádná zařízení"</string>
<string name="quick_settings_brightness_dialog_title" msgid="8599674057673605368">"Jas"</string>
<string name="quick_settings_brightness_dialog_auto_brightness_label" msgid="5064982743784071218">"AUTOMATICKY"</string>
<string name="quick_settings_inversion_label" msgid="8790919884718619648">"Převrátit barvy"</string>
<string name="quick_settings_color_space_label" msgid="853443689745584770">"Režim korekce barev"</string>
<string name="quick_settings_more_settings" msgid="326112621462813682">"Další nastavení"</string>
<string name="quick_settings_done" msgid="3402999958839153376">"Hotovo"</string>
<string name="quick_settings_connected" msgid="1722253542984847487">"Připojeno"</string>
<string name="quick_settings_connecting" msgid="47623027419264404">"Připojování..."</string>
<string name="quick_settings_tethering_label" msgid="7153452060448575549">"Sdílené připojení"</string>
<string name="quick_settings_hotspot_label" msgid="6046917934974004879">"Hotspot"</string>
<string name="quick_settings_notifications_label" msgid="4818156442169154523">"Oznámení"</string>
<string name="quick_settings_flashlight_label" msgid="2133093497691661546">"Svítilna"</string>
<string name="quick_settings_cellular_detail_title" msgid="8575062783675171695">"Mobilní data"</string>
<string name="quick_settings_cellular_detail_data_usage" msgid="1964260360259312002">"Využití dat"</string>
<string name="quick_settings_cellular_detail_remaining_data" msgid="722715415543541249">"Zbývající data"</string>
<string name="quick_settings_cellular_detail_over_limit" msgid="967669665390990427">"Překročen limit"</string>
<string name="quick_settings_cellular_detail_data_used" msgid="1476810587475761478">"Využito: <xliff:g id="DATA_USED">%s</xliff:g>"</string>
<string name="quick_settings_cellular_detail_data_limit" msgid="56011158504994128">"Limit: <xliff:g id="DATA_LIMIT">%s</xliff:g>"</string>
<string name="quick_settings_cellular_detail_data_warning" msgid="2440098045692399009">"Upozornění při <xliff:g id="DATA_LIMIT">%s</xliff:g>"</string>
<string name="recents_empty_message" msgid="8682129509540827999">"Zde budou zobrazeny vaše poslední obrazovky"</string>
<string name="recents_app_info_button_label" msgid="2890317189376000030">"Informace o aplikaci"</string>
<string name="recents_lock_to_app_button_label" msgid="6942899049072506044">"připnutí obrazovky"</string>
<string name="recents_search_bar_label" msgid="8074997400187836677">"vyhledat"</string>
<string name="recents_launch_error_message" msgid="2969287838120550506">"Aplikaci <xliff:g id="APP">%s</xliff:g> nelze spustit."</string>
<string name="recents_dismiss_all_message" msgid="8495275386693095768">"Odstranit všechny aplikace"</string>
<string name="recents_multistack_add_stack_dialog_split_horizontal" msgid="8848514474543427332">"Vodorovné rozdělení"</string>
<string name="recents_multistack_add_stack_dialog_split_vertical" msgid="9075292233696180813">"Vertikální rozdělení"</string>
<string name="recents_multistack_add_stack_dialog_split_custom" msgid="4177837597513701943">"Vlastní rozdělení"</string>
<string name="expanded_header_battery_charged" msgid="5945855970267657951">"Nabito"</string>
<string name="expanded_header_battery_charging" msgid="205623198487189724">"Nabíjení"</string>
<string name="expanded_header_battery_charging_with_time" msgid="457559884275395376">"<xliff:g id="CHARGING_TIME">%s</xliff:g> do plného nabití"</string>
<string name="expanded_header_battery_not_charging" msgid="4798147152367049732">"Nenabíjí se"</string>
<string name="ssl_ca_cert_warning" msgid="9005954106902053641">"Síť může být\nmonitorována"</string>
<string name="description_target_search" msgid="3091587249776033139">"Vyhledávání"</string>
<string name="description_direction_up" msgid="7169032478259485180">"Přejeďte prstem nahoru: <xliff:g id="TARGET_DESCRIPTION">%s</xliff:g>"</string>
<string name="description_direction_left" msgid="7207478719805562165">"Přejeďte prstem doleva: <xliff:g id="TARGET_DESCRIPTION">%s</xliff:g>"</string>
<string name="zen_priority_introduction" msgid="3070506961866919502">"Nebudou vás rušit zvuky ani vibrace s výjimkou budíků, upozornění, událostí a volajících, které zadáte."</string>
<string name="zen_priority_customize_button" msgid="7948043278226955063">"Přizpůsobit"</string>
<string name="zen_silence_introduction" msgid="575422795504098868">"V tomto režimu budou blokovány VŠECHNY zvuky a vibrace, včetně těch z budíků, hudby, videí a her. Telefonovat budete moci i nadále."</string>
<string name="keyguard_more_overflow_text" msgid="9195222469041601365">"+<xliff:g id="NUMBER_OF_NOTIFICATIONS">%d</xliff:g>"</string>
<string name="speed_bump_explanation" msgid="1288875699658819755">"Méně urgentní oznámení níže"</string>
<string name="notification_tap_again" msgid="8524949573675922138">"Otevřete opětovným klepnutím"</string>
<string name="keyguard_unlock" msgid="8043466894212841998">"Zařízení odemknete přejetím prstem nahoru"</string>
<string name="phone_hint" msgid="4872890986869209950">"Telefon otevřete přejetím prstem od ikony"</string>
<string name="voice_hint" msgid="8939888732119726665">"Hlasovou asistenci otevřete přejetím prstem od ikony"</string>
<string name="camera_hint" msgid="7939688436797157483">"Fotoaparát otevřete přejetím prstem od ikony"</string>
<string name="interruption_level_none_with_warning" msgid="5114872171614161084">"Úplné ticho. Budou ztlumeny i čtečky obrazovky."</string>
<string name="interruption_level_none" msgid="6000083681244492992">"Úplné ticho"</string>
<string name="interruption_level_priority" msgid="6426766465363855505">"Pouze prioritní"</string>
<string name="interruption_level_alarms" msgid="5226306993448328896">"Pouze budíky"</string>
<string name="interruption_level_none_twoline" msgid="3957581548190765889">"Úplné\nticho"</string>
<string name="interruption_level_priority_twoline" msgid="1564715335217164124">"Pouze\nprioritní"</string>
<string name="interruption_level_alarms_twoline" msgid="3266909566410106146">"Pouze\nbudíky"</string>
<string name="keyguard_indication_charging_time" msgid="1757251776872835768">"Nabíjení (plně nabito za <xliff:g id="CHARGING_TIME_LEFT">%s</xliff:g>)"</string>
<string name="accessibility_multi_user_switch_switcher" msgid="7305948938141024937">"Přepnout uživatele"</string>
<string name="accessibility_multi_user_switch_switcher_with_current" msgid="8434880595284601601">"Přepnout uživatele, aktuální uživatel: <xliff:g id="CURRENT_USER_NAME">%s</xliff:g>"</string>
<string name="accessibility_multi_user_switch_inactive" msgid="1424081831468083402">"Aktuální uživatel <xliff:g id="CURRENT_USER_NAME">%s</xliff:g>"</string>
<string name="accessibility_multi_user_switch_quick_contact" msgid="3020367729287990475">"Zobrazit profil"</string>
<string name="user_add_user" msgid="5110251524486079492">"Přidat uživatele"</string>
<string name="user_new_user_name" msgid="426540612051178753">"Nový uživatel"</string>
<string name="guest_nickname" msgid="8059989128963789678">"Host"</string>
<string name="guest_new_guest" msgid="600537543078847803">"Přidat hosta"</string>
<string name="guest_exit_guest" msgid="7187359342030096885">"Odstranit hosta"</string>
<string name="guest_exit_guest_dialog_title" msgid="8480693520521766688">"Odstranit hosta?"</string>
<string name="guest_exit_guest_dialog_message" msgid="4155503224769676625">"Veškeré aplikace a data v této relaci budou vymazána."</string>
<string name="guest_exit_guest_dialog_remove" msgid="7402231963862520531">"Odstranit"</string>
<string name="guest_wipe_session_title" msgid="6419439912885956132">"Vítejte zpět v relaci hosta!"</string>
<string name="guest_wipe_session_message" msgid="8476238178270112811">"Chcete v relaci pokračovat?"</string>
<string name="guest_wipe_session_wipe" msgid="5065558566939858884">"Začít znovu"</string>
<string name="guest_wipe_session_dontwipe" msgid="1401113462524894716">"Ano, pokračovat"</string>
<string name="guest_notification_title" msgid="1585278533840603063">"Host"</string>
<string name="guest_notification_text" msgid="335747957734796689">"Chcete-li smazat aplikace a data, odeberte hosta"</string>
<string name="guest_notification_remove_action" msgid="8820670703892101990">"ODSTRANIT HOSTA"</string>
<string name="user_add_user_title" msgid="4553596395824132638">"Přidat nového uživatele?"</string>
<string name="user_add_user_message_short" msgid="2161624834066214559">"Když přidáte nového uživatele, musí si nastavit vlastní prostor.\n\nJakýkoli uživatel může aktualizovat aplikace všech ostatních uživatelů."</string>
<string name="battery_saver_notification_title" msgid="237918726750955859">"Režim Úspora baterie je zapnutý."</string>
<string name="battery_saver_notification_text" msgid="820318788126672692">"Omezuje výkon a data na pozadí"</string>
<string name="battery_saver_notification_action_text" msgid="109158658238110382">"Vypnout úsporu baterie"</string>
<string name="notification_hidden_text" msgid="1135169301897151909">"Skrytý obsah"</string>
<string name="media_projection_dialog_text" msgid="3071431025448218928">"Aplikace <xliff:g id="APP_SEEKING_PERMISSION">%s</xliff:g> začne zaznamenávat vše, co je zobrazeno na obrazovce."</string>
<string name="media_projection_remember_text" msgid="3103510882172746752">"Tuto zprávu příště nezobrazovat"</string>
<string name="clear_all_notifications_text" msgid="814192889771462828">"Smazat vše"</string>
<string name="media_projection_action_text" msgid="8470872969457985954">"Spustit"</string>
<string name="empty_shade_text" msgid="708135716272867002">"Žádná oznámení"</string>
<string name="device_owned_footer" msgid="3802752663326030053">"Zařízení může být sledováno"</string>
<string name="profile_owned_footer" msgid="8021888108553696069">"Profil může být monitorován"</string>
<string name="vpn_footer" msgid="2388611096129106812">"Síť může být sledována"</string>
<string name="monitoring_title_device_owned" msgid="7121079311903859610">"Sledování zařízení"</string>
<string name="monitoring_title_profile_owned" msgid="6790109874733501487">"Monitoring profilu"</string>
<string name="monitoring_title" msgid="169206259253048106">"Sledování sítě"</string>
<string name="disable_vpn" msgid="4435534311510272506">"Deaktivovat VPN"</string>
<string name="disconnect_vpn" msgid="1324915059568548655">"Odpojit VPN"</string>
<string name="monitoring_description_device_owned" msgid="5780988291898461883">"Toto zařízení spravuje organizace <xliff:g id="ORGANIZATION">%1$s</xliff:g>.\n\nAdministrátor může sledovat a spravovat nastavení, firemní přístup, aplikace, data přidružená k tomuto zařízení a jeho polohu. O další informace požádejte svého administrátora."</string>
<string name="monitoring_description_vpn" msgid="4445150119515393526">"Udělili jste aplikaci oprávnění k nastavení připojení VPN.\n\nTato aplikace může sledovat vaši aktivitu v zařízení a v síti, včetně e-mailů, aplikací a webů."</string>
<string name="monitoring_description_vpn_device_owned" msgid="3090670777499161246">"Toto zařízení spravuje organizace <xliff:g id="ORGANIZATION">%1$s</xliff:g>.\n\nAdministrátor může sledovat a spravovat nastavení, firemní přístup, aplikace, data přidružená k tomuto zařízení a jeho polohu.\n\nJste připojeni k síti VPN, která může sledovat vaši osobní aktivitu v síti, včetně e-mailů, aplikací a webů.\n\nO další informace požádejte svého administrátora."</string>
<string name="monitoring_description_vpn_profile_owned" msgid="2054949132145039290">"Váš pracovní profil spravuje organizace <xliff:g id="ORGANIZATION">%1$s</xliff:g>.\n\nAdministrátor může monitorovat vaši síťovou aktivitu, včetně e-mailů, aplikací a webů.\n\nO další informace požádejte svého administrátora.\n\nJste také připojeni k síti VPN, která může sledovat vaši aktivitu v síti."</string>
<string name="legacy_vpn_name" msgid="6604123105765737830">"VPN"</string>
<string name="monitoring_description_app" msgid="6259179342284742878">"Jste připojeni k aplikaci <xliff:g id="APPLICATION">%1$s</xliff:g>, která může sledovat vaši aktivitu v síti, včetně e-mailů, aplikací a webů."</string>
<string name="monitoring_description_app_personal" msgid="484599052118316268">"Jste připojeni k aplikaci <xliff:g id="APPLICATION">%1$s</xliff:g>, která může sledovat vaši osobní aktivitu v síti, včetně e-mailů, aplikací a webů."</string>
<string name="monitoring_description_app_work" msgid="1754325860918060897">"Váš pracovní profil spravuje organizace <xliff:g id="ORGANIZATION">%1$s</xliff:g>. Je připojen k aplikaci <xliff:g id="APPLICATION">%2$s</xliff:g>, která může sledovat vaši aktivitu v síti, včetně e-mailů, aplikací a webů.\n\nO další informace požádejte svého administrátora."</string>
<string name="monitoring_description_app_personal_work" msgid="4946600443852045903">"Váš pracovní profil spravuje organizace <xliff:g id="ORGANIZATION">%1$s</xliff:g>. Je připojen k aplikaci <xliff:g id="APPLICATION_WORK">%2$s</xliff:g>, která může sledovat vaši aktivitu v síti, včetně e-mailů, aplikací a webů.\n\nTaké jste připojeni k aplikaci <xliff:g id="APPLICATION_PERSONAL">%3$s</xliff:g>, která může sledovat vaši osobní aktivitu v síti."</string>
<string name="monitoring_description_vpn_app_device_owned" msgid="4970443827043261703">"Toto zařízení spravuje organizace <xliff:g id="ORGANIZATION">%1$s</xliff:g>.\n\nAdministrátor může sledovat a spravovat nastavení, firemní přístup, aplikace, data přidružená k tomuto zařízení a informace o jeho poloze.\n\nJste připojeni k aplikaci <xliff:g id="APPLICATION">%2$s</xliff:g>, která může sledovat vaši osobní aktivitu v síti, včetně e-mailů, aplikací a webů.\n\nO další informace požádejte svého administrátora."</string>
<string name="keyguard_indication_trust_disabled" msgid="7412534203633528135">"Zařízení zůstane uzamčeno, dokud je ručně neodemknete"</string>
<string name="hidden_notifications_title" msgid="7139628534207443290">"Čtěte si oznámení rychleji"</string>
<string name="hidden_notifications_text" msgid="2326409389088668981">"Můžete si je přečíst před odemčením obrazovky."</string>
<string name="hidden_notifications_cancel" msgid="3690709735122344913">"Ne, děkuji"</string>
<string name="hidden_notifications_setup" msgid="41079514801976810">"Nastavit"</string>
<string name="notification_expand_button_text" msgid="1037425494153780718">"Zobrazit vše"</string>
<string name="notification_collapse_button_text" msgid="6883253262134328057">"Skrýt vše"</string>
<string name="zen_mode_and_condition" msgid="4462471036429759903">"<xliff:g id="ZEN_MODE">%1$s</xliff:g>. <xliff:g id="EXIT_CONDITION">%2$s</xliff:g>"</string>
<string name="volume_zen_end_now" msgid="3179845345429841822">"Ukončit"</string>
<string name="accessibility_volume_expand" msgid="5946812790999244205">"Rozbalit"</string>
<string name="accessibility_volume_collapse" msgid="3609549593031810875">"Sbalit"</string>
<string name="screen_pinning_title" msgid="3273740381976175811">"Obrazovka je připnuta"</string>
<string name="screen_pinning_description" msgid="1346522416878235405">"Obsah bude připnut v zobrazení, dokud jej neuvolníte. Chcete-li jej uvolnit, stiskněte a podržte současně tlačítka Zpět a Přehled."</string>
<string name="screen_pinning_description_accessible" msgid="8518446209564202557">"Obsah bude připnut v zobrazení, dokud jej neuvolníte. Uvolníte jej stisknutím a podržením tlačítka Přehled."</string>
<string name="screen_pinning_positive" msgid="3783985798366751226">"Rozumím"</string>
<string name="screen_pinning_negative" msgid="3741602308343880268">"Ne, děkuji"</string>
<string name="quick_settings_reset_confirmation_title" msgid="748792586749897883">"Skrýt <xliff:g id="TILE_LABEL">%1$s</xliff:g>?"</string>
<string name="quick_settings_reset_confirmation_message" msgid="2235970126803317374">"Tato položka se znovu zobrazí, až ji v nastavení znovu zapnete."</string>
<string name="quick_settings_reset_confirmation_button" msgid="2660339101868367515">"Skrýt"</string>
<string name="volumeui_prompt_message" msgid="918680947433389110">"<xliff:g id="APP_NAME">%1$s</xliff:g> chce být dialogem hlasitosti."</string>
<string name="volumeui_prompt_allow" msgid="7954396902482228786">"Povolit"</string>
<string name="volumeui_prompt_deny" msgid="5720663643411696731">"Odmítnout"</string>
<string name="volumeui_notification_title" msgid="4906770126345910955">"<xliff:g id="APP_NAME">%1$s</xliff:g> je dialog hlasitosti"</string>
<string name="volumeui_notification_text" msgid="1826889705095768656">"Klepnutím obnovíte originál."</string>
<string name="managed_profile_foreground_toast" msgid="5421487114739245972">"Používáte pracovní profil"</string>
<string name="system_ui_tuner" msgid="3442596010150119600">"Nástroj na ladění uživatelského rozhraní systému"</string>
<string name="show_battery_percentage" msgid="5444136600512968798">"Zobrazovat vložené procento nabití baterie"</string>
<string name="show_battery_percentage_summary" msgid="3215025775576786037">"Když neprobíhá nabíjení, zobrazit v ikoně na stavovém řádku procento nabití baterie"</string>
<string name="quick_settings" msgid="10042998191725428">"Rychlé nastavení"</string>
<string name="status_bar" msgid="4877645476959324760">"Stavový řádek"</string>
<string name="demo_mode" msgid="2389163018533514619">"Ukázkový režim"</string>
<string name="enable_demo_mode" msgid="4844205668718636518">"Zapnout ukázkový režim"</string>
<string name="show_demo_mode" msgid="2018336697782464029">"Zobrazit ukázkový režim"</string>
<string name="status_bar_ethernet" msgid="5044290963549500128">"Ethernet"</string>
<string name="status_bar_alarm" msgid="8536256753575881818">"Budík"</string>
<string name="status_bar_work" msgid="6022553324802866373">"Pracovní profil"</string>
<string name="status_bar_airplane" msgid="7057575501472249002">"Režim Letadlo"</string>
<string name="add_tile" msgid="2995389510240786221">"Přidat dlaždici"</string>
<string name="broadcast_tile" msgid="3894036511763289383">"Dlaždice s vysíláním"</string>
<string name="zen_alarm_warning_indef" msgid="3482966345578319605">"Pokud tento režim nevypnete, svůj další budík <xliff:g id="WHEN">%1$s</xliff:g> neuslyšíte"</string>
<string name="zen_alarm_warning" msgid="444533119582244293">"Svůj další budík <xliff:g id="WHEN">%1$s</xliff:g> neuslyšíte"</string>
<string name="alarm_template" msgid="3980063409350522735">"v <xliff:g id="WHEN">%1$s</xliff:g>"</string>
<string name="alarm_template_far" msgid="4242179982586714810">"dne <xliff:g id="WHEN">%1$s</xliff:g>"</string>
<string name="accessibility_quick_settings_detail" msgid="2579369091672902101">"Rychlé nastavení <xliff:g id="TITLE">%s</xliff:g>."</string>
<string name="accessibility_status_bar_hotspot" msgid="4099381329956402865">"Hotspot"</string>
<string name="accessibility_managed_profile" msgid="6613641363112584120">"Pracovní profil"</string>
</resources>