blob: e0035daa10ba23a6afeff0c24e4594d954cdce35 [file] [log] [blame]
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!--
/* //device/apps/common/assets/res/any/strings.xml
**
** Copyright 2006, The Android Open Source Project
**
** Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License");
** you may not use this file except in compliance with the License.
** You may obtain a copy of the License at
**
** http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
**
** Unless required by applicable law or agreed to in writing, software
** distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS,
** WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.
** See the License for the specific language governing permissions and
** limitations under the License.
*/
-->
<resources xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
xmlns:xliff="urn:oasis:names:tc:xliff:document:1.2">
<string name="app_name" msgid="719438068451601849">"Tastaturlås"</string>
<string name="keyguard_password_enter_pin_code" msgid="3037685796058495017">"Skriv inn PIN-kode"</string>
<string name="keyguard_password_enter_puk_code" msgid="3035856550289724338">"Skriv inn PUK-koden for SIM-kortet og en ny PIN-kode"</string>
<string name="keyguard_password_enter_puk_prompt" msgid="1801941051094974609">"PUK-koden for SIM-kortet"</string>
<string name="keyguard_password_enter_pin_prompt" msgid="3201151840570492538">"Ny PIN-kode for SIM-kortet"</string>
<string name="keyguard_password_entry_touch_hint" msgid="7858547464982981384"><font size="17">"Trykk for å skrive inn passord"</font></string>
<string name="keyguard_password_enter_password_code" msgid="1054721668279049780">"Skriv inn passord for å låse opp"</string>
<string name="keyguard_password_enter_pin_password_code" msgid="6391755146112503443">"Skriv inn PIN-kode for å låse opp"</string>
<string name="keyguard_password_wrong_pin_code" msgid="2422225591006134936">"Feil personlig kode."</string>
<string name="keyguard_charged" msgid="3272223906073492454">"Oppladet"</string>
<string name="keyguard_plugged_in" msgid="9087497435553252863">"Lader"</string>
<string name="keyguard_plugged_in_charging_fast" msgid="6671162730167305479">"Lader raskt"</string>
<string name="keyguard_plugged_in_charging_slowly" msgid="1964714661071163229">"Lader sakte"</string>
<string name="keyguard_low_battery" msgid="8143808018719173859">"Koble til laderen."</string>
<string name="keyguard_instructions_when_pattern_disabled" msgid="1332288268600329841">"Trykk på Meny for å låse opp."</string>
<string name="keyguard_network_locked_message" msgid="9169717779058037168">"Nettverk låst"</string>
<string name="keyguard_missing_sim_message_short" msgid="494980561304211931">"SIM-kortet mangler"</string>
<string name="keyguard_missing_sim_message" product="tablet" msgid="1445849005909260039">"Nettbrettet mangler SIM-kort."</string>
<string name="keyguard_missing_sim_message" product="default" msgid="3481110395508637643">"Telefonen mangler SIM-kort."</string>
<string name="keyguard_missing_sim_instructions" msgid="5210891509995942250">"Sett inn et SIM-kort."</string>
<string name="keyguard_missing_sim_instructions_long" msgid="5968985489463870358">"SIM-kort mangler eller er uleselig. Sett inn et SIM-kort."</string>
<string name="keyguard_permanent_disabled_sim_message_short" msgid="8340813989586622356">"Ubrukelig SIM-kort."</string>
<string name="keyguard_permanent_disabled_sim_instructions" msgid="5892940909699723544">"SIM-kortet er deaktivert permanent.\nTa kontakt med leverandøren av trådløstjenesten for å få et nytt SIM-kort."</string>
<string name="keyguard_sim_locked_message" msgid="6875773413306380902">"SIM-kortet er låst."</string>
<string name="keyguard_sim_puk_locked_message" msgid="3747232467471801633">"SIM-kortet er PUK-låst."</string>
<string name="keyguard_sim_unlock_progress_dialog_message" msgid="7975221805033614426">"Låser opp SIM-kortet ..."</string>
<string name="keyguard_accessibility_pin_area" msgid="7903959476607833485">"PIN-området"</string>
<string name="keyguard_accessibility_sim_pin_area" msgid="3887780775111719336">"PIN-området for SIM-kortet"</string>
<string name="keyguard_accessibility_sim_puk_area" msgid="1880823406954996207">"PUK-området for SIM-kortet"</string>
<string name="keyguard_accessibility_next_alarm" msgid="7269583073750518672">"Neste alarm er innstilt for <xliff:g id="ALARM">%1$s</xliff:g>"</string>
<string name="keyboardview_keycode_delete" msgid="3337914833206635744">"Slett"</string>
<string name="keyboardview_keycode_enter" msgid="2985864015076059467">"Enter"</string>
<string name="kg_forgot_pattern_button_text" msgid="8852021467868220608">"Har du glemt mønsteret?"</string>
<string name="kg_wrong_pattern" msgid="1850806070801358830">"Feil mønster"</string>
<string name="kg_wrong_password" msgid="2333281762128113157">"Feil passord"</string>
<string name="kg_wrong_pin" msgid="1131306510833563801">"Feil PIN-kode"</string>
<string name="kg_too_many_failed_attempts_countdown" msgid="6358110221603297548">"Prøv på nytt om <xliff:g id="NUMBER">%d</xliff:g> sekunder."</string>
<string name="kg_pattern_instructions" msgid="398978611683075868">"Tegn mønsteret ditt"</string>
<string name="kg_sim_pin_instructions" msgid="2319508550934557331">"Skriv inn PIN-koden for SIM-kortet"</string>
<string name="kg_sim_pin_instructions_multi" msgid="7818515973197201434">"Skriv inn PIN-koden for SIM-kortet «<xliff:g id="CARRIER">%1$s</xliff:g>»"</string>
<string name="kg_pin_instructions" msgid="2377242233495111557">"Skriv inn PIN-koden"</string>
<string name="kg_password_instructions" msgid="5753646556186936819">"Skriv inn passordet"</string>
<string name="kg_puk_enter_puk_hint" msgid="453227143861735537">"SIM-kortet er nå deaktivert. Skriv inn PUK-koden for å fortsette. Ta kontakt med operatøren for mer informasjon."</string>
<string name="kg_puk_enter_puk_hint_multi" msgid="363822494559783025">"SIM-kortet «<xliff:g id="CARRIER">%1$s</xliff:g>» er nå deaktivert. Skriv inn PUK-kode for å fortsette. Kontakt operatøren for detaljer."</string>
<string name="kg_puk_enter_pin_hint" msgid="7871604527429602024">"Tast inn ønsket PIN-kode"</string>
<string name="kg_enter_confirm_pin_hint" msgid="325676184762529976">"Bekreft ønsket PIN-kode"</string>
<string name="kg_sim_unlock_progress_dialog_message" msgid="8950398016976865762">"Låser opp SIM-kortet ..."</string>
<string name="kg_invalid_sim_pin_hint" msgid="8795159358110620001">"Skriv inn en PIN-kode på fire til åtte sifre."</string>
<string name="kg_invalid_sim_puk_hint" msgid="7553388325654369575">"PUK-koden skal være på åtte eller flere siffer."</string>
<string name="kg_invalid_puk" msgid="3638289409676051243">"Skriv inn den korrekte PUK-koden på nytt. Gjentatte forsøk kommer til å deaktivere SIM-kortet."</string>
<string name="kg_invalid_confirm_pin_hint" product="default" msgid="7003469261464593516">"PIN-kodene stemmer ikke overens"</string>
<string name="kg_login_too_many_attempts" msgid="6486842094005698475">"For mange forsøk på tegning av mønster"</string>
<string name="kg_too_many_failed_pin_attempts_dialog_message" msgid="8276745642049502550">"Du har oppgitt feil PIN-kode <xliff:g id="NUMBER_0">%1$d</xliff:g> ganger. \n\nPrøv på nytt om <xliff:g id="NUMBER_1">%2$d</xliff:g> sekunder."</string>
<string name="kg_too_many_failed_password_attempts_dialog_message" msgid="7813713389422226531">"Du har tastet inn passordet ditt feil <xliff:g id="NUMBER_0">%1$d</xliff:g> ganger. \n\nPrøv på nytt om <xliff:g id="NUMBER_1">%2$d</xliff:g> sekunder."</string>
<string name="kg_too_many_failed_pattern_attempts_dialog_message" msgid="74089475965050805">"Du har tegnet opplåsningsmønsteret ditt feil <xliff:g id="NUMBER_0">%1$d</xliff:g> ganger. \n\nPrøv på nytt om <xliff:g id="NUMBER_1">%2$d</xliff:g> sekunder."</string>
<string name="kg_failed_attempts_almost_at_wipe" product="tablet" msgid="8774056606869646621">"Du har gjort feil i forsøket på å låse opp nettbrettet <xliff:g id="NUMBER_0">%1$d</xliff:g> ganger. Etter <xliff:g id="NUMBER_1">%2$d</xliff:g> mislykket forsøk til, tilbakestilles nettbrettet, noe som vil slette alle nettbrettets data."</string>
<string name="kg_failed_attempts_almost_at_wipe" product="default" msgid="1843331751334128428">"Du har gjort feil i forsøket på å låse opp telefonen <xliff:g id="NUMBER_0">%1$d</xliff:g> ganger. Etter <xliff:g id="NUMBER_1">%2$d</xliff:g> mislykket forsøk til, tilbakestilles telefonen, noe som vil slette alle telefonens data."</string>
<string name="kg_failed_attempts_now_wiping" product="tablet" msgid="258925501999698032">"Du har gjort feil i forsøket på å låse opp nettbrettet <xliff:g id="NUMBER">%d</xliff:g> ganger. Dette nettbrettet blir nå tilbakestilt, og alle data blir slettet."</string>
<string name="kg_failed_attempts_now_wiping" product="default" msgid="7154028908459817066">"Du har gjort feil i forsøket på å låse opp telefonen <xliff:g id="NUMBER">%d</xliff:g> ganger. Denne telefonen blir nå tilbakestilt, og alle data blir slettet.."</string>
<string name="kg_failed_attempts_almost_at_erase_user" product="tablet" msgid="6159955099372112688">"Du har gjort feil i forsøket på å låse opp nettbrettet <xliff:g id="NUMBER_0">%1$d</xliff:g> ganger. Etter <xliff:g id="NUMBER_1">%2$d</xliff:g> mislykket forsøk til, fjernes brukeren, noe som vil slette alle brukerdata."</string>
<string name="kg_failed_attempts_almost_at_erase_user" product="default" msgid="6945823186629369880">"Du har gjort feil i forsøket på å låse opp telefonen <xliff:g id="NUMBER_0">%1$d</xliff:g> ganger. Etter <xliff:g id="NUMBER_1">%2$d</xliff:g> mislykket forsøk til, fjernes brukeren, noe som vil slette alle brukerdata."</string>
<string name="kg_failed_attempts_now_erasing_user" product="tablet" msgid="3963486905355778734">"Du har gjort feil i forsøket på å låse opp nettbrettet <xliff:g id="NUMBER">%d</xliff:g> ganger. Denne brukeren blir nå fjernet, og alle brukerdata blir slettet."</string>
<string name="kg_failed_attempts_now_erasing_user" product="default" msgid="7729009752252111673">"Du har gjort feil i forsøket på å låse opp telefonen <xliff:g id="NUMBER">%d</xliff:g> ganger. Denne brukeren blir nå fjernet, og aller brukerdata blir slettet."</string>
<string name="kg_failed_attempts_almost_at_erase_profile" product="tablet" msgid="4621778507387853694">"Du har gjort feil i forsøket på å låse opp nettbrettet <xliff:g id="NUMBER_0">%1$d</xliff:g> ganger. Etter <xliff:g id="NUMBER_1">%2$d</xliff:g> mislykket forsøk til, fjernes arbeidsprofilen, noe som vil slette alle profildata."</string>
<string name="kg_failed_attempts_almost_at_erase_profile" product="default" msgid="6853071165802933545">"Du har gjort feil i forsøket på å låse opp telefonen <xliff:g id="NUMBER_0">%1$d</xliff:g> ganger. Etter <xliff:g id="NUMBER_1">%2$d</xliff:g> mislykket forsøk til, fjernes arbeidsprofilen, noe som vil slette alle profildata."</string>
<string name="kg_failed_attempts_now_erasing_profile" product="tablet" msgid="4686386497449912146">"Du har gjort feil i forsøket på å låse opp nettbrettet <xliff:g id="NUMBER">%d</xliff:g> ganger. Arbeidsprofilen blir fjernet, og alle profildata blir slettet."</string>
<string name="kg_failed_attempts_now_erasing_profile" product="default" msgid="4951507352869831265">"Du har gjort feil i forsøket på å låse opp telefonen <xliff:g id="NUMBER">%d</xliff:g> ganger. Arbeidsprofilen blir fjernet, og alle profildata blir slettet."</string>
<string name="kg_failed_attempts_almost_at_login" product="tablet" msgid="3253575572118914370">"Du har tegnet opplåsningsmønsteret feil <xliff:g id="NUMBER_0">%1$d</xliff:g> ganger. Etter ytterligere <xliff:g id="NUMBER_1">%2$d</xliff:g> gale forsøk, blir du bedt om å låse opp nettbrettet via en e-postkonto.\n\n Prøv på nytt om <xliff:g id="NUMBER_2">%3$d</xliff:g> sekunder."</string>
<string name="kg_failed_attempts_almost_at_login" product="default" msgid="1437638152015574839">"Du har tegnet opplåsningsmønsteret feil <xliff:g id="NUMBER_0">%1$d</xliff:g> ganger. Etter ytterligere <xliff:g id="NUMBER_1">%2$d</xliff:g> gale forsøk, blir du bedt om å låse opp telefonen via en e-postkonto.\n\n Prøv på nytt om <xliff:g id="NUMBER_2">%3$d</xliff:g> sekunder."</string>
<string name="kg_password_wrong_pin_code_pukked" msgid="30531039455764924">"Feil PIN-kode for SIM-kortet. Du må nå kontakte operatøren din for å låse opp enheten."</string>
<plurals name="kg_password_wrong_pin_code" formatted="false" msgid="6721575017538162249">
<item quantity="other">Feil PIN-kode for SIM-kortet. Du har <xliff:g id="NUMBER_1">%d</xliff:g> forsøk igjen.</item>
<item quantity="one">Feil PIN-kode for SIM-kortet. Du har <xliff:g id="NUMBER_0">%d</xliff:g> forsøk igjen før du må kontakte operatøren din for å låse opp enheten.</item>
</plurals>
<string name="kg_password_wrong_puk_code_dead" msgid="7077536808291316208">"SIM-kortet er ubrukelig. Kontakt operatøren din."</string>
<plurals name="kg_password_wrong_puk_code" formatted="false" msgid="7576227366999858780">
<item quantity="other">Feil PUK-kode for SIM-kortet. Du har <xliff:g id="NUMBER_1">%d</xliff:g> forsøk igjen før SIM-kortet blir permanent ubrukelig.</item>
<item quantity="one">Feil PUK-kode for SIM-kortet. Du har <xliff:g id="NUMBER_0">%d</xliff:g> forsøk igjen før SIM-kortet blir permanent ubrukelig.</item>
</plurals>
<string name="kg_password_pin_failed" msgid="6268288093558031564">"PIN-koden for SIM-kortet ble avvist."</string>
<string name="kg_password_puk_failed" msgid="2838824369502455984">"PUK-koden for SIM-kortet ble avvist."</string>
<string name="kg_pin_accepted" msgid="1448241673570020097">"Koden er godkjent."</string>
<string name="keyguard_carrier_default" msgid="8700650403054042153">"Ingen tjeneste."</string>
<string name="accessibility_ime_switch_button" msgid="2829803408288433429">"Bytt inndatametode"</string>
<string name="airplane_mode" msgid="3122107900897202805">"Flymodus"</string>
<string name="kg_prompt_reason_restart_pattern" msgid="5519822969283306009">"Du må tegne mønsteret etter at enheten har startet på nytt"</string>
<string name="kg_prompt_reason_restart_pin" msgid="4411398237158448198">"Du må skrive inn PIN-koden etter at enheten har startet på nytt"</string>
<string name="kg_prompt_reason_restart_password" msgid="6504585392626524695">"Du må skrive inn passordet etter at enheten har startet på nytt"</string>
<string name="kg_prompt_reason_timeout_pattern" msgid="3717506169674397620">"Du må tegne mønsteret for ekstra sikkerhet"</string>
<string name="kg_prompt_reason_timeout_pin" msgid="6951483704195396341">"Du må skrive inn PIN-koden for ekstra sikkerhet"</string>
<string name="kg_prompt_reason_timeout_password" msgid="7306667546971345027">"Du må skrive inn passordet for ekstra sikkerhet"</string>
<string name="kg_prompt_reason_switch_profiles_pattern" msgid="8476293962695171574">"Du må tegne mønsteret når du bytter profil"</string>
<string name="kg_prompt_reason_switch_profiles_pin" msgid="2343607138520460043">"Du må skrive inn PIN-koden når du bytter profil"</string>
<string name="kg_prompt_reason_switch_profiles_password" msgid="1295960907951965927">"Du må skrive inn passordet når du bytter profil"</string>
<string name="kg_prompt_reason_device_admin" msgid="5838877342219587193">"Enhetsadministratoren har låst enheten"</string>
<string name="kg_prompt_reason_user_request" msgid="500999297306031595">"Enheten ble låst manuelt"</string>
<plurals name="kg_prompt_reason_time_pattern" formatted="false" msgid="2697444392228541853">
<item quantity="other">Enheten er ikke blitt låst opp de siste <xliff:g id="NUMBER_1">%d</xliff:g> timene. Bekreft mønsteret.</item>
<item quantity="one">Enheten er ikke blitt låst opp den siste <xliff:g id="NUMBER_0">%d</xliff:g> timen. Bekreft mønsteret.</item>
</plurals>
<plurals name="kg_prompt_reason_time_pin" formatted="false" msgid="2118758475374354849">
<item quantity="other">Enheten er ikke blitt låst opp de siste <xliff:g id="NUMBER_1">%d</xliff:g> timene. Bekreft PIN-koden.</item>
<item quantity="one">Enheten er ikke blitt låst opp den siste <xliff:g id="NUMBER_0">%d</xliff:g> timen. Bekreft PIN-koden.</item>
</plurals>
<plurals name="kg_prompt_reason_time_password" formatted="false" msgid="5132693663364913675">
<item quantity="other">Enheten er ikke blitt låst opp de siste <xliff:g id="NUMBER_1">%d</xliff:g> timene. Bekreft passordet.</item>
<item quantity="one">Enheten er ikke blitt låst opp den siste <xliff:g id="NUMBER_0">%d</xliff:g> timen. Bekreft passordet.</item>
</plurals>
<string name="fingerprint_not_recognized" msgid="2690661881608146617">"Ikke gjenkjent"</string>
</resources>