blob: 96b222c318e244a6005ed3d8f6e055f40ad1e30f [file] [log] [blame]
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<resources xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
xmlns:xliff="urn:oasis:names:tc:xliff:document:1.2">
<string name="app_name" msgid="5247871339820894594">"CarrierDefaultApp"</string>
<string name="android_system_label" msgid="2797790869522345065">"Мобилен оператор"</string>
<string name="portal_notification_id" msgid="5155057562457079297">"Мобилниот интернет е искористен"</string>
<string name="no_data_notification_id" msgid="668400731803969521">"Мобилниот интернет ви е деактивиран"</string>
<string name="portal_notification_detail" msgid="2295729385924660881">"Допрете за да го посетите веб-сајтот на %s"</string>
<string name="no_data_notification_detail" msgid="3112125343857014825">"Контактирајте со давателот на услуги %s"</string>
<string name="no_mobile_data_connection_title" msgid="7449525772416200578">"Нема врска со мобилен интернет"</string>
<string name="no_mobile_data_connection" msgid="544980465184147010">"Додајте пакет за интернет или роаминг преку %s"</string>
<string name="mobile_data_status_notification_channel_name" msgid="833999690121305708">"Статус на мобилна мрежа"</string>
<string name="action_bar_label" msgid="4290345990334377177">"Најавете се на мобилна мрежа"</string>
<string name="ssl_error_warning" msgid="3127935140338254180">"Мрежата на која се обидувате да се придружите има проблеми со безбедноста."</string>
<string name="ssl_error_example" msgid="6188711843183058764">"На пример, страницата за најавување може да не припаѓа на прикажаната организација."</string>
<string name="ssl_error_continue" msgid="1138548463994095584">"Сепак продолжи преку прелистувач"</string>
</resources>