blob: 6a831c7db5fdc61e9cda6d2323eddd746877420b [file] [log] [blame]
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!--
/**
* Copyright (c) 2009, The Android Open Source Project
*
* Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License");
* you may not use this file except in compliance with the License.
* You may obtain a copy of the License at
*
* http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
*
* Unless required by applicable law or agreed to in writing, software
* distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS,
* WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.
* See the License for the specific language governing permissions and
* limitations under the License.
*/
-->
<resources xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
xmlns:xliff="urn:oasis:names:tc:xliff:document:1.2">
<string name="app_label" msgid="7164937344850004466">"Систем UI"</string>
<string name="status_bar_clear_all_button" msgid="7774721344716731603">"Цэвэрлэх"</string>
<string name="status_bar_recent_remove_item_title" msgid="6026395868129852968">"Жагсаалтаас устгах"</string>
<string name="status_bar_recent_inspect_item_title" msgid="7793624864528818569">"Апп мэдээлэл"</string>
<string name="status_bar_no_recent_apps" msgid="7374907845131203189">"Таны саяхны дэлгэц энд харагдах болно"</string>
<string name="status_bar_accessibility_dismiss_recents" msgid="4576076075226540105">"Сүүлийн апп-уудыг хаах"</string>
<!-- String.format failed for translation -->
<!-- no translation found for status_bar_accessibility_recent_apps (9138535907802238759) -->
<string name="status_bar_no_notifications_title" msgid="4755261167193833213">"Мэдэгдэл байхгүй"</string>
<string name="status_bar_ongoing_events_title" msgid="1682504513316879202">"Гарсан"</string>
<string name="status_bar_latest_events_title" msgid="6594767438577593172">"Мэдэгдэл"</string>
<string name="battery_low_title" msgid="6456385927409742437">"Батерей дуусаж байна"</string>
<string name="battery_low_percent_format" msgid="2900940511201380775">"<xliff:g id="PERCENTAGE">%s</xliff:g> үлдсэн"</string>
<string name="battery_low_percent_format_saver_started" msgid="6859235584035338833">"<xliff:g id="PERCENTAGE">%s</xliff:g> үлдсэн. Батерей хэмнэгч ассан."</string>
<string name="invalid_charger" msgid="4549105996740522523">"USB цэнэглэлт дэмжигдэхгүй байна.\nЗөвхөн нийлүүлэгдсэн цэнэглэгчийг ашиглана уу."</string>
<string name="invalid_charger_title" msgid="3515740382572798460">"USB-р цэнэглэх дэмжигддэггүй."</string>
<string name="invalid_charger_text" msgid="5474997287953892710">"Зөвхөн зориулалтын ирсэн цэнэглэгч ашиглана уу."</string>
<string name="battery_low_why" msgid="4553600287639198111">"Тохиргоо"</string>
<string name="battery_saver_confirmation_title" msgid="5299585433050361634">"Батерей хэмнэгчийг асаах уу?"</string>
<string name="battery_saver_confirmation_ok" msgid="7507968430447930257">"Асаах"</string>
<string name="battery_saver_start_action" msgid="5576697451677486320">"Батерей хэмнэгчийг асаах"</string>
<string name="status_bar_settings_settings_button" msgid="3023889916699270224">"Тохиргоо"</string>
<string name="status_bar_settings_wifi_button" msgid="1733928151698311923">"Wi-Fi"</string>
<string name="status_bar_settings_auto_rotation" msgid="3790482541357798421">"Дэлгэцийг автоматаар эргүүлэх"</string>
<string name="status_bar_settings_mute_label" msgid="554682549917429396">"ХААХ"</string>
<string name="status_bar_settings_auto_brightness_label" msgid="511453614962324674">"АВТОМАТ"</string>
<string name="status_bar_settings_notifications" msgid="397146176280905137">"Мэдэгдэл"</string>
<string name="bluetooth_tethered" msgid="7094101612161133267">"Блютүүтыг модем болгож байна"</string>
<string name="status_bar_input_method_settings_configure_input_methods" msgid="3504292471512317827">"Оруулах аргыг тохируулах"</string>
<string name="status_bar_use_physical_keyboard" msgid="7551903084416057810">"Бодит гар"</string>
<string name="usb_device_permission_prompt" msgid="834698001271562057">"<xliff:g id="APPLICATION">%1$s</xliff:g> апп-г USB төхөөрөмжид хандахыг зөвшөөрөх үү?"</string>
<string name="usb_accessory_permission_prompt" msgid="5171775411178865750">"<xliff:g id="APPLICATION">%1$s</xliff:g> апп-г USB төхөөрөмжид хандахыг зөвшөөрөх үү?"</string>
<string name="usb_device_confirm_prompt" msgid="5161205258635253206">"Энэ USB төхөөрөмж холбогдох үед <xliff:g id="ACTIVITY">%1$s</xliff:g>-г нээх үү?"</string>
<string name="usb_accessory_confirm_prompt" msgid="3808984931830229888">"Энэ USB төхөөрөмж холбогдох үед <xliff:g id="ACTIVITY">%1$s</xliff:g>-г нээх үү?"</string>
<string name="usb_accessory_uri_prompt" msgid="513450621413733343">"Энэ USB хэрэгсэл дээр суулгасан апп ажиллаагүй байна. Энэ хэрэгслийн талаар <xliff:g id="URL">%1$s</xliff:g>-с дэлгэрэнгүй үзнэ үү."</string>
<string name="title_usb_accessory" msgid="4966265263465181372">"USB төхөөрөмж"</string>
<string name="label_view" msgid="6304565553218192990">"Үзэх"</string>
<string name="always_use_device" msgid="1450287437017315906">"Энэ USB төхөөрөмжийг үндсэн болгон ашиглах"</string>
<string name="always_use_accessory" msgid="1210954576979621596">"Энэ USB төхөөрөмжийг үндсэн болгон ашиглах"</string>
<string name="usb_debugging_title" msgid="4513918393387141949">"USB дебаг хийхийг зөвшөөрөх үү?"</string>
<string name="usb_debugging_message" msgid="2220143855912376496">"Компьютерийн RSA түлхүүрийн хурууны хээ :\n<xliff:g id="FINGERPRINT">%1$s</xliff:g>"</string>
<string name="usb_debugging_always" msgid="303335496705863070">"Энэ компьютерээс орохыг байнга зөвшөөрөх"</string>
<string name="usb_debugging_secondary_user_title" msgid="6353808721761220421">"USB алдаа засалт хийх боломжгүй"</string>
<string name="usb_debugging_secondary_user_message" msgid="6011931347142270156">"Энэ төхөөрөмжид нэвтэрсэн хэрэглэгч USB алдаа засалт хийх боломжгүй байна. Энэ функцыг ашиглахын тулд ерөнхий хэрэглэгчийг “<xliff:g id="NAME">%s</xliff:g>” болгон солино уу."</string>
<string name="compat_mode_on" msgid="6623839244840638213">"Дэлгэц дүүргэх бол өсгөнө үү"</string>
<string name="compat_mode_off" msgid="4434467572461327898">"Дэлгэц дүүргэх бол татна уу"</string>
<string name="screenshot_saving_ticker" msgid="7403652894056693515">"Дэлгэцийн агшинг хадгалж байна…"</string>
<string name="screenshot_saving_title" msgid="8242282144535555697">"Дэлгэцийн агшинг хадгалж байна…"</string>
<string name="screenshot_saving_text" msgid="2419718443411738818">"Дэлгэцийн агшин хадгалагдав."</string>
<string name="screenshot_saved_title" msgid="6461865960961414961">"Дэлгэцийн агшинг авсан."</string>
<string name="screenshot_saved_text" msgid="1152839647677558815">"Дэлгэцийн агшныг харах бол хүрнэ үү."</string>
<string name="screenshot_failed_title" msgid="705781116746922771">"Дэлгэцийн агшинг авч чадсангүй."</string>
<string name="screenshot_failed_text" msgid="1260203058661337274">"Хадгалах сан хязгаартай эсхүл таны байгууллага буюу апп-с зөвшөөрөөгүй учир дэлгэцийн зургийг авах боломжгүй."</string>
<string name="usb_preference_title" msgid="6551050377388882787">"USB файл шилжүүлэх сонголт"</string>
<string name="use_mtp_button_title" msgid="4333504413563023626">"Медиа тоглуулагч(MTP) болгон залгах"</string>
<string name="use_ptp_button_title" msgid="7517127540301625751">"Камер болгон(PTP) залгах"</string>
<string name="installer_cd_button_title" msgid="2312667578562201583">"Мас-д зориулсан Андройд Файл Шилжүүлэх апп-г суулгана уу"</string>
<string name="accessibility_back" msgid="567011538994429120">"Буцах"</string>
<string name="accessibility_home" msgid="8217216074895377641">"Гэрийн"</string>
<string name="accessibility_menu" msgid="316839303324695949">"Цэс"</string>
<string name="accessibility_recent" msgid="5208608566793607626">"Тойм"</string>
<string name="accessibility_search_light" msgid="1103867596330271848">"Хайх"</string>
<string name="accessibility_camera_button" msgid="8064671582820358152">"Камер"</string>
<string name="accessibility_phone_button" msgid="6738112589538563574">"Утас"</string>
<string name="accessibility_voice_assist_button" msgid="487611083884852965">"Дуут туслах"</string>
<string name="accessibility_unlock_button" msgid="128158454631118828">"Тайлах"</string>
<string name="unlock_label" msgid="8779712358041029439">"тайлах"</string>
<string name="phone_label" msgid="2320074140205331708">"утас нээх"</string>
<string name="voice_assist_label" msgid="3956854378310019854">"дуут туслахыг нээнэ"</string>
<string name="camera_label" msgid="7261107956054836961">"камер нээх"</string>
<string name="recents_caption_resize" msgid="3517056471774958200">"Шинэ ажиллах талбарыг сонгоно уу"</string>
<string name="cancel" msgid="6442560571259935130">"Цуцлах"</string>
<string name="accessibility_compatibility_zoom_button" msgid="8461115318742350699">"Тохиромжтой өсгөх товч."</string>
<string name="accessibility_compatibility_zoom_example" msgid="4220687294564945780">"Жижгээс том дэлгэцрүү өсгөх."</string>
<string name="accessibility_bluetooth_connected" msgid="2707027633242983370">"Блютүүт холбогдсон."</string>
<string name="accessibility_bluetooth_disconnected" msgid="7416648669976870175">"Блютүүт тасрав."</string>
<string name="accessibility_no_battery" msgid="358343022352820946">"Батерей байхгүй."</string>
<string name="accessibility_battery_one_bar" msgid="7774887721891057523">"Батерей нэг баганатай."</string>
<string name="accessibility_battery_two_bars" msgid="8500650438735009973">"Батерей хоёр баганатай."</string>
<string name="accessibility_battery_three_bars" msgid="2302983330865040446">"Батерей гурван баганатай."</string>
<string name="accessibility_battery_full" msgid="8909122401720158582">"Батерей дүүрэн."</string>
<string name="accessibility_no_phone" msgid="4894708937052611281">"Утас байхгүй."</string>
<string name="accessibility_phone_one_bar" msgid="687699278132664115">"Утас нэг баганатай."</string>
<string name="accessibility_phone_two_bars" msgid="8384905382804815201">"Утас хоёр баганатай."</string>
<string name="accessibility_phone_three_bars" msgid="8521904843919971885">"Утас гурван баганатай."</string>
<string name="accessibility_phone_signal_full" msgid="6471834868580757898">"Утасны дохио дүүрэн."</string>
<string name="accessibility_no_data" msgid="4791966295096867555">"Дата байхгүй."</string>
<string name="accessibility_data_one_bar" msgid="1415625833238273628">"Дата нэг баганатай."</string>
<string name="accessibility_data_two_bars" msgid="6166018492360432091">"Дата хоёр баганатай."</string>
<string name="accessibility_data_three_bars" msgid="9167670452395038520">"Дата гурван баганатай."</string>
<string name="accessibility_data_signal_full" msgid="2708384608124519369">"Дата дохио дүүрэн."</string>
<string name="accessibility_wifi_off" msgid="3177380296697933627">"Wifi унтарсан."</string>
<string name="accessibility_no_wifi" msgid="1425476551827924474">"Wifi салав."</string>
<string name="accessibility_wifi_one_bar" msgid="7735893178010724377">"Wifi нэг баганатай."</string>
<string name="accessibility_wifi_two_bars" msgid="4994274250497262434">"Wifi хоёр баганатай."</string>
<string name="accessibility_wifi_three_bars" msgid="3495755044276588384">"Wifi гурван баганатай."</string>
<string name="accessibility_wifi_signal_full" msgid="6853561303586480376">"Wifi дохио дүүрэн."</string>
<string name="accessibility_wifi_name" msgid="7202151365171148501">"<xliff:g id="WIFI">%s</xliff:g>-тай холбогдсон."</string>
<string name="accessibility_bluetooth_name" msgid="8441517146585531676">"<xliff:g id="BLUETOOTH">%s</xliff:g>-тай холбогдсон."</string>
<string name="accessibility_no_wimax" msgid="4329180129727630368">"WiMAX байхгүй."</string>
<string name="accessibility_wimax_one_bar" msgid="4170994299011863648">"WiMAX нэг багана."</string>
<string name="accessibility_wimax_two_bars" msgid="9176236858336502288">"WiMAX хоёр баганатай."</string>
<string name="accessibility_wimax_three_bars" msgid="6116551636752103927">"WiMAX гурван баганатай."</string>
<string name="accessibility_wimax_signal_full" msgid="2768089986795579558">"WiMAX дохио дүүрэн."</string>
<string name="accessibility_ethernet_disconnected" msgid="5896059303377589469">"Ethernet саллаа."</string>
<string name="accessibility_ethernet_connected" msgid="2692130313069182636">"Ethernet холбогдсон."</string>
<string name="accessibility_no_signal" msgid="7064645320782585167">"Дохио байхгүй."</string>
<string name="accessibility_not_connected" msgid="6395326276213402883">"Холбогдоогүй."</string>
<string name="accessibility_zero_bars" msgid="3806060224467027887">"Тэг баганатай."</string>
<string name="accessibility_one_bar" msgid="1685730113192081895">"Нэг баганатай."</string>
<string name="accessibility_two_bars" msgid="6437363648385206679">"Хоёр багана."</string>
<string name="accessibility_three_bars" msgid="2648241415119396648">"Гурван баганатай."</string>
<string name="accessibility_signal_full" msgid="9122922886519676839">"Дохио дүүрэн."</string>
<string name="accessibility_desc_on" msgid="2385254693624345265">"Идэвхижсэн."</string>
<string name="accessibility_desc_off" msgid="6475508157786853157">"Унтраах"</string>
<string name="accessibility_desc_connected" msgid="8366256693719499665">"Холбогдсон."</string>
<string name="accessibility_desc_connecting" msgid="3812924520316280149">"Холбож байна."</string>
<string name="accessibility_data_connection_gprs" msgid="1606477224486747751">"GPRS"</string>
<string name="accessibility_data_connection_1x" msgid="994133468120244018">"1 X"</string>
<string name="accessibility_data_connection_hspa" msgid="2032328855462645198">"HSPA"</string>
<string name="accessibility_data_connection_3g" msgid="8628562305003568260">"3G"</string>
<string name="accessibility_data_connection_3.5g" msgid="8664845609981692001">"3.5G"</string>
<string name="accessibility_data_connection_4g" msgid="7741000750630089612">"4G"</string>
<string name="accessibility_data_connection_lte" msgid="5413468808637540658">"LTE"</string>
<string name="accessibility_data_connection_cdma" msgid="6132648193978823023">"CDMA"</string>
<string name="accessibility_data_connection_roaming" msgid="5977362333466556094">"Рүүминг"</string>
<string name="accessibility_data_connection_edge" msgid="4477457051631979278">"Edge"</string>
<string name="accessibility_data_connection_wifi" msgid="2324496756590645221">"Wi-Fi"</string>
<string name="accessibility_no_sim" msgid="8274017118472455155">"SIM байхгүй."</string>
<string name="accessibility_bluetooth_tether" msgid="4102784498140271969">"Блютүүт модем болж байна."</string>
<string name="accessibility_airplane_mode" msgid="834748999790763092">"Нислэгийн горим"</string>
<!-- no translation found for accessibility_no_sims (3957997018324995781) -->
<skip />
<string name="accessibility_carrier_network_change_mode" msgid="4017301580441304305">"Дамжуулагч сүлжээг өөрчилж байна."</string>
<string name="accessibility_battery_level" msgid="7451474187113371965">"Батерей <xliff:g id="NUMBER">%d</xliff:g> хувьтай."</string>
<string name="accessibility_settings_button" msgid="799583911231893380">"Системийн тохиргоо."</string>
<string name="accessibility_notifications_button" msgid="4498000369779421892">"Мэдэгдэл."</string>
<string name="accessibility_remove_notification" msgid="3603099514902182350">"Мэдэгдлийг цэвэрлэх."</string>
<string name="accessibility_gps_enabled" msgid="3511469499240123019">"GPS идэвхтэй."</string>
<string name="accessibility_gps_acquiring" msgid="8959333351058967158">"GPS хайж байна."</string>
<string name="accessibility_tty_enabled" msgid="4613200365379426561">"TeleTypewriter идэвхтэй болов."</string>
<string name="accessibility_ringer_vibrate" msgid="666585363364155055">"Хонхны чичиргээ."</string>
<string name="accessibility_ringer_silent" msgid="9061243307939135383">"Хонхыг хаах."</string>
<!-- no translation found for accessibility_casting (6887382141726543668) -->
<skip />
<string name="accessibility_recents_item_will_be_dismissed" msgid="395770242498031481">"<xliff:g id="APP">%s</xliff:g>-г хаах."</string>
<string name="accessibility_recents_item_dismissed" msgid="6803574935084867070">"<xliff:g id="APP">%s</xliff:g> байхгүй."</string>
<string name="accessibility_recents_all_items_dismissed" msgid="4464697366179168836">"Хамгийн сүүлийн бүх програмыг арилгасан байна."</string>
<string name="accessibility_recents_item_launched" msgid="7616039892382525203">"<xliff:g id="APP">%s</xliff:g>-г эхлүүлж байна."</string>
<string name="accessibility_recents_task_header" msgid="1437183540924535457">"<xliff:g id="APP">%1$s</xliff:g> <xliff:g id="ACTIVITY_LABEL">%2$s</xliff:g>"</string>
<string name="accessibility_notification_dismissed" msgid="854211387186306927">"Мэдэгдэл хаагдсан."</string>
<string name="accessibility_desc_notification_shade" msgid="4690274844447504208">"Мэдэгдлийн хураангуй самбар"</string>
<string name="accessibility_desc_quick_settings" msgid="6186378411582437046">"Шуурхай тохиргоо."</string>
<string name="accessibility_desc_lock_screen" msgid="5625143713611759164">"Дэлгэц түгжих."</string>
<string name="accessibility_desc_settings" msgid="3417884241751434521">"Тохиргоо"</string>
<string name="accessibility_desc_recent_apps" msgid="4876900986661819788">"Тойм"</string>
<string name="accessibility_desc_close" msgid="7479755364962766729">"Хаах"</string>
<string name="accessibility_quick_settings_user" msgid="1104846699869476855">"Хэрэглэгч <xliff:g id="USER">%s</xliff:g>."</string>
<string name="accessibility_quick_settings_wifi" msgid="5518210213118181692">"<xliff:g id="SIGNAL">%1$s</xliff:g>."</string>
<string name="accessibility_quick_settings_wifi_changed_off" msgid="8716484460897819400">"Wifi унтраасан."</string>
<string name="accessibility_quick_settings_wifi_changed_on" msgid="6440117170789528622">"Wifi асаасан."</string>
<string name="accessibility_quick_settings_mobile" msgid="4876806564086241341">"Мобайл <xliff:g id="SIGNAL">%1$s</xliff:g>. <xliff:g id="TYPE">%2$s</xliff:g>. <xliff:g id="NETWORK">%3$s</xliff:g>."</string>
<string name="accessibility_quick_settings_battery" msgid="1480931583381408972">"Батерей <xliff:g id="STATE">%s</xliff:g>."</string>
<string name="accessibility_quick_settings_airplane_off" msgid="7786329360056634412">"Нислэгийн горим идэвхгүй."</string>
<string name="accessibility_quick_settings_airplane_on" msgid="6406141469157599296">"Нислэгийн горим идэвхтэй."</string>
<string name="accessibility_quick_settings_airplane_changed_off" msgid="66846307818850664">"Нислэгийн горимыг унтраасан."</string>
<string name="accessibility_quick_settings_airplane_changed_on" msgid="8983005603505087728">"Нислэгийн горимыг асаасан."</string>
<string name="accessibility_quick_settings_dnd_priority_on" msgid="1448402297221249355">"Бүү саад болно уу.Зөвхөн чухал зүйлст."</string>
<string name="accessibility_quick_settings_dnd_none_on" msgid="6882582132662613537">"Дуугүй байх. Бүү саад бол."</string>
<string name="accessibility_quick_settings_dnd_alarms_on" msgid="9152834845587554157">"Бүү саад бол, зөвхөн сэрүүлгийг асаа."</string>
<string name="accessibility_quick_settings_dnd_off" msgid="2371832603753738581">"Бүү саад бол."</string>
<string name="accessibility_quick_settings_dnd_changed_off" msgid="898107593453022935">"Идэвхгүй болгох үйлдэлд бүү саад бол."</string>
<string name="accessibility_quick_settings_dnd_changed_on" msgid="4483780856613561039">"Идэвхжүүлэх үйлдэлд бүү саад бол."</string>
<string name="accessibility_quick_settings_bluetooth_off" msgid="2133631372372064339">"Блютүүт идэвхгүй."</string>
<string name="accessibility_quick_settings_bluetooth_on" msgid="7681999166216621838">"Блютүүт идэвхтэй."</string>
<string name="accessibility_quick_settings_bluetooth_connecting" msgid="6953242966685343855">"Блютүүтийг холбож байна."</string>
<string name="accessibility_quick_settings_bluetooth_connected" msgid="4306637793614573659">"Блютүүт холбогдсон."</string>
<string name="accessibility_quick_settings_bluetooth_changed_off" msgid="2730003763480934529">"Блютүүтийг унтраасан."</string>
<string name="accessibility_quick_settings_bluetooth_changed_on" msgid="8722351798763206577">"Блютүүтийг асаасан."</string>
<string name="accessibility_quick_settings_location_off" msgid="5119080556976115520">"Байршил мэдээлэлт идэвхгүй."</string>
<string name="accessibility_quick_settings_location_on" msgid="5809937096590102036">"Байршил мэдээлэлт идэвхтэй."</string>
<string name="accessibility_quick_settings_location_changed_off" msgid="8526845571503387376">"Байршил мэдээлэлтийг унтраасан."</string>
<string name="accessibility_quick_settings_location_changed_on" msgid="339403053079338468">"Байршил мэдээлэлтийг асаасан."</string>
<string name="accessibility_quick_settings_alarm" msgid="3959908972897295660">"Сэрүүлгийг <xliff:g id="TIME">%s</xliff:g>-д тохируулсан."</string>
<string name="accessibility_quick_settings_close" msgid="3115847794692516306">"Самбарыг хаах."</string>
<string name="accessibility_quick_settings_more_time" msgid="3659274935356197708">"Хугацаа нэмэх."</string>
<string name="accessibility_quick_settings_less_time" msgid="2404728746293515623">"Хугацаа хасах."</string>
<string name="accessibility_quick_settings_flashlight_off" msgid="4936432000069786988">"Флаш гэрэл унтарсан."</string>
<string name="accessibility_quick_settings_flashlight_on" msgid="2003479320007841077">"Флаш гэрэл ассан."</string>
<string name="accessibility_quick_settings_flashlight_changed_off" msgid="3303701786768224304">"Флаш гэрлийг унтраасан."</string>
<string name="accessibility_quick_settings_flashlight_changed_on" msgid="6531793301533894686">"Флаш гэрлийг асаасан."</string>
<string name="accessibility_quick_settings_color_inversion_changed_off" msgid="4406577213290173911">"Өнгө урвуулагчийг унтраасан."</string>
<string name="accessibility_quick_settings_color_inversion_changed_on" msgid="6897462320184911126">"Өнгө урвуулагчийг асаасан."</string>
<string name="accessibility_quick_settings_hotspot_changed_off" msgid="5004708003447561394">"Мобайл хотспотыг унтраасан."</string>
<string name="accessibility_quick_settings_hotspot_changed_on" msgid="2890951609226476206">"Мобайл хотспотыг асаасан."</string>
<string name="accessibility_casting_turned_off" msgid="1430668982271976172">"Дэлгэц дамжуулалт зогссон."</string>
<string name="accessibility_brightness" msgid="8003681285547803095">"Дэлгэцийн гэрэлтэлт"</string>
<string name="data_usage_disabled_dialog_3g_title" msgid="5281770593459841889">"2G-3G дата-г түр зогсоосон байна"</string>
<string name="data_usage_disabled_dialog_4g_title" msgid="1601769736881078016">"4G дата-г түр зогсоосон байна"</string>
<string name="data_usage_disabled_dialog_mobile_title" msgid="4651001290947318931">"Гар утасны дата-г түр зогсоосон байна"</string>
<string name="data_usage_disabled_dialog_title" msgid="3932437232199671967">"Дата-г түр зогсоосон байна"</string>
<string name="data_usage_disabled_dialog" msgid="8453242888903772524">"Таны багц дата эрхийн дээд хэмжээнд хүрсэн байгаа тул төхөөрөмж нь үлдсэн хэсэгт дата хэрэглээг түр зогсоосон байна.\n\nТа үйлдлийг үргэлжлүүлэхийг хүсвэл үйлчилгээ үзүүлж буй үүрэн холбооны газраас нэмж дата эрх авна уу."</string>
<string name="data_usage_disabled_dialog_enable" msgid="1412395410306390593">"Үргэлжлүүлэх"</string>
<string name="status_bar_settings_signal_meter_disconnected" msgid="1940231521274147771">"Интернет холболт байхгүй"</string>
<string name="status_bar_settings_signal_meter_wifi_nossid" msgid="6557486452774597820">"Wi-Fi холбогдсон"</string>
<string name="gps_notification_searching_text" msgid="8574247005642736060">"GPS хайж байна"</string>
<string name="gps_notification_found_text" msgid="4619274244146446464">"GPS байршил"</string>
<string name="accessibility_location_active" msgid="2427290146138169014">"Байршлын хүсэлтүүд идэвхтэй"</string>
<string name="accessibility_clear_all" msgid="5235938559247164925">"Бүх мэдэгдлийг цэвэрлэх."</string>
<string name="status_bar_notification_inspect_item_title" msgid="5668348142410115323">"Мэдэгдлийн тохиргоо"</string>
<string name="status_bar_notification_app_settings_title" msgid="5525260160341558869">"<xliff:g id="APP_NAME">%s</xliff:g> тохиргоо"</string>
<string name="accessibility_rotation_lock_off" msgid="4062780228931590069">"Дэлгэц автоматаар эргэнэ."</string>
<string name="accessibility_rotation_lock_on_landscape" msgid="6731197337665366273">"Дэлгэц хэвтээ чиглэлд түгжигдсэн."</string>
<string name="accessibility_rotation_lock_on_portrait" msgid="5809367521644012115">"Дэлгэц босоо чиглэлээр түгжигдсэн."</string>
<string name="accessibility_rotation_lock_off_changed" msgid="8134601071026305153">"Дэлгэц автоматаар эргэнэ."</string>
<string name="accessibility_rotation_lock_on_landscape_changed" msgid="3135965553707519743">"Дэлгэц хэвтээ чиглэлд түгжигдсэн."</string>
<string name="accessibility_rotation_lock_on_portrait_changed" msgid="8922481981834012126">"Дэлгэц босоо чиглэлд түгжигдсэн."</string>
<string name="dessert_case" msgid="1295161776223959221">"Амттаны хайрцаг"</string>
<string name="start_dreams" msgid="7219575858348719790">"Daydream"</string>
<string name="ethernet_label" msgid="7967563676324087464">"Этернет"</string>
<string name="quick_settings_dnd_label" msgid="8735855737575028208">"Бүү саад бол"</string>
<string name="quick_settings_dnd_priority_label" msgid="483232950670692036">"Зөвхөн чухал зүйлс"</string>
<string name="quick_settings_dnd_alarms_label" msgid="2559229444312445858">"Зөвхөн сэрүүлэг"</string>
<string name="quick_settings_dnd_none_label" msgid="5025477807123029478">"Дуугүй болгох"</string>
<string name="quick_settings_bluetooth_label" msgid="6304190285170721401">"Блютүүт"</string>
<string name="quick_settings_bluetooth_multiple_devices_label" msgid="3912245565613684735">"Блютүүт (<xliff:g id="NUMBER">%d</xliff:g> төхөөрөмж)"</string>
<string name="quick_settings_bluetooth_off_label" msgid="8159652146149219937">"Блютүүт унтраалттай"</string>
<string name="quick_settings_bluetooth_detail_empty_text" msgid="4910015762433302860">"Хослуулсан төхөөрөмж байхгүй"</string>
<string name="quick_settings_brightness_label" msgid="6968372297018755815">"Тодрол"</string>
<string name="quick_settings_rotation_unlocked_label" msgid="7305323031808150099">"Автоматаар эргэх"</string>
<string name="quick_settings_rotation_locked_label" msgid="6359205706154282377">"Эргэлтийг түгжсэн"</string>
<string name="quick_settings_rotation_locked_portrait_label" msgid="5102691921442135053">"Босоо"</string>
<string name="quick_settings_rotation_locked_landscape_label" msgid="8553157770061178719">"Хэвтээ"</string>
<string name="quick_settings_ime_label" msgid="7073463064369468429">"Оруулах арга"</string>
<string name="quick_settings_location_label" msgid="5011327048748762257">"Байршил"</string>
<string name="quick_settings_location_off_label" msgid="7464544086507331459">"Байршил идэвхгүй"</string>
<string name="quick_settings_media_device_label" msgid="1302906836372603762">"Медиа төхөөрөмж"</string>
<string name="quick_settings_rssi_label" msgid="7725671335550695589">"RSSI"</string>
<string name="quick_settings_rssi_emergency_only" msgid="2713774041672886750">"Зөвхөн яаралтай дуудлага"</string>
<string name="quick_settings_settings_label" msgid="5326556592578065401">"Тохиргоо"</string>
<string name="quick_settings_time_label" msgid="4635969182239736408">"Цаг"</string>
<string name="quick_settings_user_label" msgid="5238995632130897840">"Би"</string>
<string name="quick_settings_user_title" msgid="4467690427642392403">"Хэрэглэгч"</string>
<string name="quick_settings_user_new_user" msgid="9030521362023479778">"Шинэ хэрэглэгч"</string>
<string name="quick_settings_wifi_label" msgid="9135344704899546041">"Wi-Fi"</string>
<string name="quick_settings_wifi_not_connected" msgid="7171904845345573431">"Холбогдоогүй"</string>
<string name="quick_settings_wifi_no_network" msgid="2221993077220856376">"Сүлжээгүй"</string>
<string name="quick_settings_wifi_off_label" msgid="7558778100843885864">"Wi-Fi унтарсан"</string>
<string name="quick_settings_wifi_detail_empty_text" msgid="269990350383909226">"Wi-Fi сүлжээ байхгүй байна"</string>
<string name="quick_settings_cast_title" msgid="7709016546426454729">"Дамжуулах"</string>
<string name="quick_settings_casting" msgid="6601710681033353316">"Дамжуулж байна"</string>
<string name="quick_settings_cast_device_default_name" msgid="5367253104742382945">"Нэргүй төхөөрөмж"</string>
<string name="quick_settings_cast_device_default_description" msgid="2484573682378634413">"Дамжуулахад бэлэн"</string>
<string name="quick_settings_cast_detail_empty_text" msgid="311785821261640623">"Төхөөрөмж байхгүй"</string>
<string name="quick_settings_brightness_dialog_title" msgid="8599674057673605368">"Тодрол"</string>
<string name="quick_settings_brightness_dialog_auto_brightness_label" msgid="5064982743784071218">"АВТОМАТ"</string>
<string name="quick_settings_inversion_label" msgid="8790919884718619648">"Өнгийг урвуулах"</string>
<string name="quick_settings_color_space_label" msgid="853443689745584770">"Өнгө залруулах горим"</string>
<string name="quick_settings_more_settings" msgid="326112621462813682">"Өөр тохиргоо"</string>
<string name="quick_settings_done" msgid="3402999958839153376">"Дууссан"</string>
<string name="quick_settings_connected" msgid="1722253542984847487">"Холбогдсон"</string>
<string name="quick_settings_connecting" msgid="47623027419264404">"Холбогдож байна..."</string>
<string name="quick_settings_tethering_label" msgid="7153452060448575549">"Модем болгох"</string>
<string name="quick_settings_hotspot_label" msgid="6046917934974004879">"Сүлжээний цэг"</string>
<string name="quick_settings_notifications_label" msgid="4818156442169154523">"Мэдэгдэл"</string>
<string name="quick_settings_flashlight_label" msgid="2133093497691661546">"Гар чийдэн"</string>
<string name="quick_settings_cellular_detail_title" msgid="8575062783675171695">"Үүрэн дата"</string>
<string name="quick_settings_cellular_detail_data_usage" msgid="1964260360259312002">"Дата ашиглалт"</string>
<string name="quick_settings_cellular_detail_remaining_data" msgid="722715415543541249">"Үлдсэн дата"</string>
<string name="quick_settings_cellular_detail_over_limit" msgid="967669665390990427">"Хязгаараас хэтэрсэн"</string>
<string name="quick_settings_cellular_detail_data_used" msgid="1476810587475761478">"<xliff:g id="DATA_USED">%s</xliff:g> ашигласан"</string>
<string name="quick_settings_cellular_detail_data_limit" msgid="56011158504994128">"<xliff:g id="DATA_LIMIT">%s</xliff:g> хязгаар"</string>
<string name="quick_settings_cellular_detail_data_warning" msgid="2440098045692399009">"<xliff:g id="DATA_LIMIT">%s</xliff:g> анхааруулга"</string>
<string name="recents_empty_message" msgid="8682129509540827999">"Таны саяхны дэлгэц энд харагдах болно"</string>
<string name="recents_app_info_button_label" msgid="2890317189376000030">"Аппликешны мэдээлэл"</string>
<string name="recents_lock_to_app_button_label" msgid="6942899049072506044">"дэлгэц тогтоох"</string>
<string name="recents_search_bar_label" msgid="8074997400187836677">"хайх"</string>
<string name="recents_launch_error_message" msgid="2969287838120550506">"<xliff:g id="APP">%s</xliff:g>-г эхлүүлж чадсангүй."</string>
<string name="recents_dismiss_all_message" msgid="8495275386693095768">"Бүх програмыг арилгах"</string>
<string name="recents_multistack_add_stack_dialog_split_horizontal" msgid="8848514474543427332">"Хэвтээ чиглэлд хуваах"</string>
<string name="recents_multistack_add_stack_dialog_split_vertical" msgid="9075292233696180813">"Босоо чиглэлд хуваах"</string>
<string name="recents_multistack_add_stack_dialog_split_custom" msgid="4177837597513701943">"Хүссэн хэлбэрээр хуваах"</string>
<string name="expanded_header_battery_charged" msgid="5945855970267657951">"Цэнэглэгдсэн"</string>
<string name="expanded_header_battery_charging" msgid="205623198487189724">"Цэнэглэж байна"</string>
<string name="expanded_header_battery_charging_with_time" msgid="457559884275395376">"дүүргэхэд <xliff:g id="CHARGING_TIME">%s</xliff:g>"</string>
<string name="expanded_header_battery_not_charging" msgid="4798147152367049732">"Цэнэглэхгүй байна"</string>
<string name="ssl_ca_cert_warning" msgid="9005954106902053641">"Сүлжээ хянагдаж\nбайж болзошгүй"</string>
<string name="description_target_search" msgid="3091587249776033139">"Хайх"</string>
<string name="description_direction_up" msgid="7169032478259485180">"<xliff:g id="TARGET_DESCRIPTION">%s</xliff:g>-г гулсуулах."</string>
<string name="description_direction_left" msgid="7207478719805562165">"<xliff:g id="TARGET_DESCRIPTION">%s</xliff:g> хийх зүүнлүү гулсуулах."</string>
<string name="zen_priority_introduction" msgid="3070506961866919502">"Танд сэрүүлгэ, сануулга, үйл явдлын сануулга, таны сануулсан дуудлага зэргээс бусад дуу чимээ, чичиргээ танд садаа болохгүй."</string>
<string name="zen_priority_customize_button" msgid="7948043278226955063">"Тохируулах"</string>
<string name="zen_silence_introduction" msgid="575422795504098868">"Энэ нь сануулга, хөгжим, видео, тоглоом зэргийг оруулаад зэрэг БҮХ дуу, чичиргээг блоклодог. Та дуудлага хийх боломжтой хэвээр л байна."</string>
<string name="keyguard_more_overflow_text" msgid="9195222469041601365">"+<xliff:g id="NUMBER_OF_NOTIFICATIONS">%d</xliff:g>"</string>
<string name="speed_bump_explanation" msgid="1288875699658819755">"Яаралтай биш мэдэгдлүүдийг доор"</string>
<string name="notification_tap_again" msgid="8524949573675922138">"Нээхийн тулд дахин хүрнэ үү"</string>
<string name="keyguard_unlock" msgid="8043466894212841998">"Түгжээг тайлах бол шудрана уу"</string>
<string name="phone_hint" msgid="4872890986869209950">"Утсыг гаргахын тулд дүрс тэмдгээс шудрах"</string>
<string name="voice_hint" msgid="8939888732119726665">"Дуут туслахыг нээхийн тулд дүрс тэмдгээс шудрах"</string>
<string name="camera_hint" msgid="7939688436797157483">"Камер нээхийн тулд дүрс тэмдгийг шудрах"</string>
<!-- no translation found for interruption_level_none_with_warning (5114872171614161084) -->
<skip />
<string name="interruption_level_none" msgid="6000083681244492992">"Дуугүй болгох"</string>
<string name="interruption_level_priority" msgid="6426766465363855505">"Зөвхөн чухал зүйлс"</string>
<string name="interruption_level_alarms" msgid="5226306993448328896">"Зөвхөн сэрүүлэг"</string>
<string name="interruption_level_none_twoline" msgid="3957581548190765889">"Дуугүй\nболгох"</string>
<string name="interruption_level_priority_twoline" msgid="1564715335217164124">"Зөвхөн\nхамгийн чухлыг"</string>
<string name="interruption_level_alarms_twoline" msgid="3266909566410106146">"Зөвхөн\nсэрүүлэг"</string>
<string name="keyguard_indication_charging_time" msgid="1757251776872835768">"Цэнэглэж байна (дүүргэхэд <xliff:g id="CHARGING_TIME_LEFT">%s</xliff:g>)"</string>
<string name="accessibility_multi_user_switch_switcher" msgid="7305948938141024937">"Хэрэглэгчийг сэлгэх"</string>
<string name="accessibility_multi_user_switch_switcher_with_current" msgid="8434880595284601601">"Хэрэглэгчийг сэлгэх, одоогийн хэрэглэгч <xliff:g id="CURRENT_USER_NAME">%s</xliff:g>"</string>
<!-- no translation found for accessibility_multi_user_switch_inactive (1424081831468083402) -->
<skip />
<string name="accessibility_multi_user_switch_quick_contact" msgid="3020367729287990475">"Профайлыг харуулах"</string>
<string name="user_add_user" msgid="5110251524486079492">"Хэрэглэгч нэмэх"</string>
<string name="user_new_user_name" msgid="426540612051178753">"Шинэ хэрэглэгч"</string>
<string name="guest_nickname" msgid="8059989128963789678">"Зочин"</string>
<string name="guest_new_guest" msgid="600537543078847803">"Зочин нэмэх"</string>
<string name="guest_exit_guest" msgid="7187359342030096885">"Зочныг хасах"</string>
<string name="guest_exit_guest_dialog_title" msgid="8480693520521766688">"Зочныг хасах уу?"</string>
<string name="guest_exit_guest_dialog_message" msgid="4155503224769676625">"Энэ сешний бүх апп болон дата устах болно."</string>
<string name="guest_exit_guest_dialog_remove" msgid="7402231963862520531">"Хасах"</string>
<string name="guest_wipe_session_title" msgid="6419439912885956132">"Тавтай морилно уу!"</string>
<string name="guest_wipe_session_message" msgid="8476238178270112811">"Та үргэлжлүүлэхийг хүсэж байна уу?"</string>
<string name="guest_wipe_session_wipe" msgid="5065558566939858884">"Дахин эхлүүлэх"</string>
<string name="guest_wipe_session_dontwipe" msgid="1401113462524894716">"Тийм, үргэлжлүүлэх"</string>
<string name="guest_notification_title" msgid="1585278533840603063">"Зочин хэрэглэгч"</string>
<!-- no translation found for guest_notification_text (335747957734796689) -->
<skip />
<string name="guest_notification_remove_action" msgid="8820670703892101990">"ЗОЧНЫГ ГАРГАХ"</string>
<string name="user_add_user_title" msgid="4553596395824132638">"Шинэ хэрэглэгч нэмэх үү?"</string>
<string name="user_add_user_message_short" msgid="2161624834066214559">"Та шинэ хэрэглэгч нэмбэл, тухайн хүн өөрийн профайлыг тохируулах шаардлагатай.\n\nАль ч хэрэглэгч бүх хэрэглэгчийн апп-уудыг шинэчлэх боломжтой."</string>
<string name="battery_saver_notification_title" msgid="237918726750955859">"Батерей хэмнэгч асаалттай"</string>
<string name="battery_saver_notification_text" msgid="820318788126672692">"Ажиллагаа болон далд датаг бууруулна"</string>
<string name="battery_saver_notification_action_text" msgid="109158658238110382">"Батерей хэмнэгчийг унтраах"</string>
<string name="notification_hidden_text" msgid="1135169301897151909">"Контентыг нуусан"</string>
<string name="media_projection_dialog_text" msgid="3071431025448218928">"<xliff:g id="APP_SEEKING_PERMISSION">%s</xliff:g> таны дэлгэц дээр гаргасан бүх зүйлийн зургийг авч эхэлнэ."</string>
<string name="media_projection_remember_text" msgid="3103510882172746752">"Дахиж үл харуулах"</string>
<string name="clear_all_notifications_text" msgid="814192889771462828">"Бүгдийг арилгах"</string>
<string name="media_projection_action_text" msgid="8470872969457985954">"Одоо эхлүүлэх"</string>
<string name="empty_shade_text" msgid="708135716272867002">"Мэдэгдэл байхгүй"</string>
<string name="device_owned_footer" msgid="3802752663326030053">"Төхөөрөмжийг хянах боломжтой"</string>
<string name="profile_owned_footer" msgid="8021888108553696069">"Профайлыг хянаж байж болзошгүй"</string>
<string name="vpn_footer" msgid="2388611096129106812">"Сүлжээ хянагдаж байж болзошгүй"</string>
<string name="monitoring_title_device_owned" msgid="7121079311903859610">"Төхөөрөмжийн хяналт"</string>
<string name="monitoring_title_profile_owned" msgid="6790109874733501487">"Профайл хяналт"</string>
<string name="monitoring_title" msgid="169206259253048106">"Сүлжээний хяналт"</string>
<string name="disable_vpn" msgid="4435534311510272506">"VPN идэвхгүйжүүлэх"</string>
<string name="disconnect_vpn" msgid="1324915059568548655">"VPN таслах"</string>
<string name="monitoring_description_device_owned" msgid="5780988291898461883">"Таны төхөөрөмж удирдагч <xliff:g id="ORGANIZATION">%1$s</xliff:g>.\n\nТаны админ таны төхөөрөмжтэй холбоотой тохиргоо, байгууллагын хандалт, мэдээлэл болон байршлын мэдээллийг удирдан, хяналт тавих боломжтой."</string>
<string name="monitoring_description_vpn" msgid="4445150119515393526">"Та апп-д VPN холболт хийхийг зөвшөөрсөн байна.\n\nЭнэхүү апп нь таны имэйл, апп, вэбсайт зэрэг төхөөрөмж болон сүлжээний үйл ажиллагааг хянах боломжтой."</string>
<string name="monitoring_description_vpn_device_owned" msgid="3090670777499161246">"Таны төхөөрөмжийн удирдагч <xliff:g id="ORGANIZATION">%1$s</xliff:g>.\n\nТаны админ таны төхөөрөмжтэй холбоотой тохиргоо, байгууллагын хандалт, мэдээлэл болон байршлын мэдээллийг удирдан, хяналт тавих боломжтой.\n\nТа таны имэйл, апп, вэб сайтын үйл ажиллагааг хянах VPN-д холбогдсон байна.\n\nДэлгэрэнгүй мэдээлэл авахыг хүсвэл админтайгаа холбогдоно уу."</string>
<string name="monitoring_description_vpn_profile_owned" msgid="2054949132145039290">"Таны ажлын профайлыг <xliff:g id="ORGANIZATION">%1$s</xliff:g> удирддаг.\n\nАдмин нь таны имэйл,апп болон вэбсайт зэрэг сүлжээний үйл ажиллагааг хянадаг. \n\n Дэлгэрэнгүй мэдээлэл авахыг хүсвэл админтайгаа холбогдоно уу. \n\nМөн та VPN-д холбогдсон бөгөөд ингэснээр өөрийн сүлжээний үйл ажиллагааг хянах боломжтой байна."</string>
<string name="legacy_vpn_name" msgid="6604123105765737830">"VPN"</string>
<string name="monitoring_description_app" msgid="6259179342284742878">"Та <xliff:g id="APPLICATION">%1$s</xliff:g>-д холбогдсон бөгөөд энэ нь таны имэйл, апп, вебсайт зэрэг сүлжээний үйл ажиллагааг хянах боломжтой."</string>
<string name="monitoring_description_app_personal" msgid="484599052118316268">"Та <xliff:g id="APPLICATION">%1$s</xliff:g>-д холбогдсон бөгөөд энэ нь таны имэйл, апп, вебсайт зэрэг сүлжээний хувийн үйл ажиллагааг хянах боломжтой."</string>
<string name="monitoring_description_app_work" msgid="1754325860918060897">"Таны ажлын профайлыг <xliff:g id="ORGANIZATION">%1$s</xliff:g> удирддаг. Энэ нь <xliff:g id="APPLICATION">%2$s</xliff:g>-тэй холбогдсон бөгөөд таны имэйл, апп, вебсайт зэрэг сүлжээний үйл ажиллагааг хянах боломжтой.\n\nДэлгэрэнгүй мэдээлэл авахыг хүсвэл админтайгаа холбогдоно уу."</string>
<string name="monitoring_description_app_personal_work" msgid="4946600443852045903">"Таны ажлын профайлыг <xliff:g id="ORGANIZATION">%1$s</xliff:g> удирддаг. Энэ нь <xliff:g id="APPLICATION_WORK">%2$s</xliff:g>-тай холбогдсон бөгөөд таны имэйл, апп, вебсайт зэрэг ажлын сүлжээний үйл ажиллагааг хянах боломжтой.\n\nМөн та <xliff:g id="APPLICATION_PERSONAL">%3$s</xliff:g>-д холбогдсон бөгөөд энэ нь таны сүлжээний хувийн үйл ажиллагааг хянаж чадна."</string>
<string name="monitoring_description_vpn_app_device_owned" msgid="4970443827043261703">"Таны төхөөрөмжийг <xliff:g id="ORGANIZATION">%1$s</xliff:g> удирддаг.\n\n Танай админ төхөөрөмж, төхөөрөмжийн байршилтай холбоотой өгөгдлийг холбох, тохиргоог өөрчлөх болон хяналт тавих боломжтой.\n\nТа <xliff:g id="APPLICATION">%2$s</xliff:g>-тай холбогдсон бөгөөд ингэснээр таны имэйл,апп, аюулгүй вебсайт зэрэг сүлжээний үйл ажиллагаагаа хянах боломжтой.\n\n Дэлгэрэнгүй мэдээлэл авахыг хүсвэл админтайгаа холбогдоно уу."</string>
<string name="keyguard_indication_trust_disabled" msgid="7412534203633528135">"Таныг гараар онгойлгох хүртэл төхөөрөмж түгжээтэй байх болно"</string>
<string name="hidden_notifications_title" msgid="7139628534207443290">"Мэдэгдлийг хурдан авах"</string>
<string name="hidden_notifications_text" msgid="2326409389088668981">"Түгжээг тайлахын өмнө үзнэ үү"</string>
<string name="hidden_notifications_cancel" msgid="3690709735122344913">"Үгүй"</string>
<string name="hidden_notifications_setup" msgid="41079514801976810">"Тохируулах"</string>
<string name="notification_expand_button_text" msgid="1037425494153780718">"Бүгдийг харах"</string>
<string name="notification_collapse_button_text" msgid="6883253262134328057">"Бүгдийг нуух"</string>
<string name="zen_mode_and_condition" msgid="4462471036429759903">"<xliff:g id="ZEN_MODE">%1$s</xliff:g>. <xliff:g id="EXIT_CONDITION">%2$s</xliff:g>"</string>
<string name="volume_zen_end_now" msgid="3179845345429841822">"Одоо дуусгах"</string>
<string name="accessibility_volume_expand" msgid="5946812790999244205">"Дэлгэх"</string>
<string name="accessibility_volume_collapse" msgid="3609549593031810875">"Хураах"</string>
<string name="screen_pinning_title" msgid="3273740381976175811">"Дэлгэц эхэнд байрлуулагдсан"</string>
<string name="screen_pinning_description" msgid="1346522416878235405">"Таныг эхэнд нээхийг болиулах хүртэл харагдана. Хүрээд, Back дээр удаан дараад хаахдаа Overview-ийг дар"</string>
<string name="screen_pinning_description_accessible" msgid="8518446209564202557">"Таныг эхэнд нээхийг болиулах хүртэл харагдана. Хаахын тулд хүрээдOverview-ийг дар"</string>
<string name="screen_pinning_positive" msgid="3783985798366751226">"Ойлголоо"</string>
<string name="screen_pinning_negative" msgid="3741602308343880268">"Үгүй"</string>
<string name="quick_settings_reset_confirmation_title" msgid="748792586749897883">"<xliff:g id="TILE_LABEL">%1$s</xliff:g>-ийг нуух уу?"</string>
<string name="quick_settings_reset_confirmation_message" msgid="2235970126803317374">"Тохируулгын хэсэгт үүнийг асаахад энэ дахин харагдана."</string>
<string name="quick_settings_reset_confirmation_button" msgid="2660339101868367515">"Нуух"</string>
<string name="volumeui_prompt_message" msgid="918680947433389110">"<xliff:g id="APP_NAME">%1$s</xliff:g> нь дууны диалог болохыг хүсч байна."</string>
<string name="volumeui_prompt_allow" msgid="7954396902482228786">"Зөвшөөрөх"</string>
<string name="volumeui_prompt_deny" msgid="5720663643411696731">"Татгалзах"</string>
<string name="volumeui_notification_title" msgid="4906770126345910955">"<xliff:g id="APP_NAME">%1$s</xliff:g> нь дууны диалог юм."</string>
<string name="volumeui_notification_text" msgid="1826889705095768656">"Анхны хувилбарыг эргүүлэн хадгалахыг хүсвэл хүрнэ үү."</string>
<!-- no translation found for managed_profile_foreground_toast (5421487114739245972) -->
<skip />
<string name="system_ui_tuner" msgid="3442596010150119600">"System UI tuner"</string>
<string name="show_battery_percentage" msgid="5444136600512968798">"Залгаатай тэжээлийн хувийг харуулах"</string>
<string name="show_battery_percentage_summary" msgid="3215025775576786037">"Тэжээлийн хувийг цэнэглээгүй байх үед статусын хэсэгт харуулна уу"</string>
<string name="quick_settings" msgid="10042998191725428">"Түргэвчилсэн Tохиргоо"</string>
<string name="status_bar" msgid="4877645476959324760">"Статус самбар"</string>
<string name="demo_mode" msgid="2389163018533514619">"Демо горим"</string>
<string name="enable_demo_mode" msgid="4844205668718636518">"Демо горимыг идэвхжүүлэх"</string>
<string name="show_demo_mode" msgid="2018336697782464029">"Демо горимыг харуулах"</string>
<string name="status_bar_ethernet" msgid="5044290963549500128">"Этернет"</string>
<string name="status_bar_alarm" msgid="8536256753575881818">"Сэрүүлэг"</string>
<string name="status_bar_work" msgid="6022553324802866373">"Ажлын профайл"</string>
<string name="status_bar_airplane" msgid="7057575501472249002">"Нислэгийн горим"</string>
<string name="add_tile" msgid="2995389510240786221">"Вэбсайтын цонх нэмэх"</string>
<string name="broadcast_tile" msgid="3894036511763289383">"Вэбсайтын цонх дамжуулах"</string>
<string name="zen_alarm_warning_indef" msgid="3482966345578319605">"Та өмнө нь унтраагаагүй тохиолдолд <xliff:g id="WHEN">%1$s</xliff:g>-т сэрүүлгээ сонсохгүй"</string>
<string name="zen_alarm_warning" msgid="444533119582244293">"<xliff:g id="WHEN">%1$s</xliff:g>-т та дараагийн сэрүүлгээ сонсохгүй"</string>
<string name="alarm_template" msgid="3980063409350522735">"<xliff:g id="WHEN">%1$s</xliff:g> цагт"</string>
<string name="alarm_template_far" msgid="4242179982586714810">"<xliff:g id="WHEN">%1$s</xliff:g>-т"</string>
<string name="accessibility_quick_settings_detail" msgid="2579369091672902101">"Түргэн Тохиргоо, <xliff:g id="TITLE">%s</xliff:g>."</string>
<string name="accessibility_status_bar_hotspot" msgid="4099381329956402865">"Сүлжээний цэг"</string>
<!-- no translation found for accessibility_managed_profile (6613641363112584120) -->
<skip />
</resources>