blob: 674b809999031e85cd468971c9c1cbb898d278d6 [file] [log] [blame]
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<resources xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
xmlns:xliff="urn:oasis:names:tc:xliff:document:1.2">
<string name="app_name" msgid="5934709770924185752">"CaptivePortalLogin"</string>
<string name="action_use_network" msgid="6076184727448466030">"Përdore këtë rrjet siç është"</string>
<string name="action_do_not_use_network" msgid="4577366536956516683">"Mos e përdor këtë rrjet"</string>
<string name="action_bar_label" msgid="917235635415966620">"Identifikohu në rrjet"</string>
<string name="ssl_error_warning" msgid="6653188881418638872">"Rrjeti në të cilin po përpiqesh të bashkohesh ka probleme sigurie."</string>
<string name="ssl_error_example" msgid="647898534624078900">"për shembull, faqja e identifikimit mund të mos i përkasë organizatës së shfaqur."</string>
<string name="ssl_error_continue" msgid="6492718244923937110">"Vazhdo gjithsesi nëpërmjet shfletuesit"</string>
</resources>