blob: 065b22ef7b14ec9b1583fd045c13b6483fe9099d [file] [log] [blame]
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!--
/**
* Copyright (c) 2009, The Android Open Source Project
*
* Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License");
* you may not use this file except in compliance with the License.
* You may obtain a copy of the License at
*
* http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
*
* Unless required by applicable law or agreed to in writing, software
* distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS,
* WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.
* See the License for the specific language governing permissions and
* limitations under the License.
*/
-->
<resources xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
xmlns:xliff="urn:oasis:names:tc:xliff:document:1.2">
<string name="app_label" msgid="7164937344850004466">"प्रणाली UI"</string>
<string name="status_bar_clear_all_button" msgid="7774721344716731603">"हटाउनुहोस्"</string>
<string name="status_bar_recent_remove_item_title" msgid="6026395868129852968">"सूचीबाट हटाउनुहोस्"</string>
<string name="status_bar_recent_inspect_item_title" msgid="7793624864528818569">"अनुप्रयोगको जानकारी"</string>
<string name="status_bar_no_recent_apps" msgid="7374907845131203189">"तपाईँको हालको स्क्रिन यहाँ प्रकट हुन्छ"</string>
<string name="status_bar_accessibility_dismiss_recents" msgid="4576076075226540105">"नयाँ अनुप्रयोगहरू खारेज गर्नुहोस्"</string>
<plurals name="status_bar_accessibility_recent_apps" formatted="false" msgid="9138535907802238759">
<item quantity="other"> अवलोकनमा %d स्क्रिनहरू</item>
<item quantity="one">अवलोकनमा 1 स्क्रिन</item>
</plurals>
<string name="status_bar_no_notifications_title" msgid="4755261167193833213">"कुनै सूचनाहरू छैन"</string>
<string name="status_bar_ongoing_events_title" msgid="1682504513316879202">"चलिरहेको"</string>
<string name="status_bar_latest_events_title" msgid="6594767438577593172">"सूचनाहरू"</string>
<string name="battery_low_title" msgid="6456385927409742437">"ब्याट्रि कम छ"</string>
<string name="battery_low_percent_format" msgid="2900940511201380775">"<xliff:g id="PERCENTAGE">%s</xliff:g> बाँकी"</string>
<string name="battery_low_percent_format_saver_started" msgid="6859235584035338833">"<xliff:g id="PERCENTAGE">%s</xliff:g> बाँकी। ब्याट्री बचत खुलै छ।"</string>
<string name="invalid_charger" msgid="4549105996740522523">"USB चार्ज गर्न समर्थित छैन।\n आपूर्ति गरिएको चार्जर मात्र प्रयोग गर्नुहोस्।"</string>
<string name="invalid_charger_title" msgid="3515740382572798460">"USB चार्ज समर्थित छैन।"</string>
<string name="invalid_charger_text" msgid="5474997287953892710">"आपूर्ति गरिएको चार्जर मात्र प्रयोग गर्नुहोस्।"</string>
<string name="battery_low_why" msgid="4553600287639198111">"सेटिङ्हरू"</string>
<string name="battery_saver_confirmation_title" msgid="5299585433050361634">"ब्याट्री बचत खोल्नुहुन्छ?"</string>
<string name="battery_saver_confirmation_ok" msgid="7507968430447930257">"खोल्नुहोस्"</string>
<string name="battery_saver_start_action" msgid="5576697451677486320">"ब्याट्री बचत खोल्नुहोस्"</string>
<string name="status_bar_settings_settings_button" msgid="3023889916699270224">"सेटिङहरू"</string>
<string name="status_bar_settings_wifi_button" msgid="1733928151698311923">"वाइफाइ"</string>
<string name="status_bar_settings_auto_rotation" msgid="3790482541357798421">"स्वत:घुम्ने स्क्रिन"</string>
<string name="status_bar_settings_mute_label" msgid="554682549917429396">"म्युट गर्नुहोस्"</string>
<string name="status_bar_settings_auto_brightness_label" msgid="511453614962324674">"स्वतः"</string>
<string name="status_bar_settings_notifications" msgid="397146176280905137">"सूचनाहरू"</string>
<string name="bluetooth_tethered" msgid="7094101612161133267">"ब्लुटुथ टेथर भयो"</string>
<string name="status_bar_input_method_settings_configure_input_methods" msgid="3504292471512317827">"इनपुट विधिहरू सेटअप गर्नुहोस्"</string>
<string name="status_bar_use_physical_keyboard" msgid="7551903084416057810">"फिजिकल किबोर्ड"</string>
<string name="usb_device_permission_prompt" msgid="834698001271562057">"<xliff:g id="APPLICATION">%1$s</xliff:g> USB उपकरणलाई पहुँच दिनको लागि अनुप्रयोगलाई अनुमति दिने हो?"</string>
<string name="usb_accessory_permission_prompt" msgid="5171775411178865750">"<xliff:g id="APPLICATION">%1$s</xliff:g> USB पाटपुर्जालाई पहुँच दिनको लागि अनुप्रयोगलाई अनुमति दिने हो?"</string>
<string name="usb_device_confirm_prompt" msgid="5161205258635253206">"यो USB उपकरण जोडिएको बेला <xliff:g id="ACTIVITY">%1$s</xliff:g> खोल्ने हो?"</string>
<string name="usb_accessory_confirm_prompt" msgid="3808984931830229888">"यो USB सहायक जडान हुँदा <xliff:g id="ACTIVITY">%1$s</xliff:g> खोल्ने हो?"</string>
<string name="usb_accessory_uri_prompt" msgid="513450621413733343">"यस USB उपकरणसँग स्थापित अनुप्रयोग काम गर्दैन। यस उपकरणको बारेमा <xliff:g id="URL">%1$s</xliff:g> मा धेरै जान्नुहोस्"</string>
<string name="title_usb_accessory" msgid="4966265263465181372">"USB सहयोगी"</string>
<string name="label_view" msgid="6304565553218192990">"दृश्य"</string>
<string name="always_use_device" msgid="1450287437017315906">"यो USB उपकरणको लागि पूर्वनिर्धारितबाट प्रयोग गर्नुहोस्"</string>
<string name="always_use_accessory" msgid="1210954576979621596">"यस USB सहायक सामानको लागि पूर्वनिर्धारितद्वारा प्रयोग गर्नुहोस्"</string>
<string name="usb_debugging_title" msgid="4513918393387141949">"USB डिबग गर्नको लागि अनुमति दिने हो?"</string>
<string name="usb_debugging_message" msgid="2220143855912376496">"कम्प्युटरको RSA कुञ्जी औंलाछाप:\n<xliff:g id="FINGERPRINT">%1$s</xliff:g>"</string>
<string name="usb_debugging_always" msgid="303335496705863070">"यो कम्प्युटरबाट सधैँ अनुमति दिनुहोस्"</string>
<string name="usb_debugging_secondary_user_title" msgid="6353808721761220421">"USB डिबग गर्न अनुमति छैन"</string>
<string name="usb_debugging_secondary_user_message" msgid="6011931347142270156">"हाल यस यन्त्रमा साइन इन भएका प्रयोगकर्ताले USB डिबग सक्रिय गर्न सक्दैन। यो विशेषता प्रयोग गर्न, \"<xliff:g id="NAME">%s</xliff:g>\" प्राथमिक प्रयोगकर्तामा स्विच गर्नुहोस्।"</string>
<string name="compat_mode_on" msgid="6623839244840638213">"स्क्रिन भर्न जुम गर्नुहोस्"</string>
<string name="compat_mode_off" msgid="4434467572461327898">"स्क्रिन भर्न तन्काउनुहोस्"</string>
<string name="screenshot_saving_ticker" msgid="7403652894056693515">"स्क्रिनसट बचत गर्दै…"</string>
<string name="screenshot_saving_title" msgid="8242282144535555697">"स्क्रिनसट बचत गर्दै…"</string>
<string name="screenshot_saving_text" msgid="2419718443411738818">"स्क्रिनसट बचत हुँदै छ।"</string>
<string name="screenshot_saved_title" msgid="6461865960961414961">"स्क्रिनसट क्याप्चर गरियो।"</string>
<string name="screenshot_saved_text" msgid="1152839647677558815">"तपाईँको स्क्रिनसट हेर्न छुनुहोस्।"</string>
<string name="screenshot_failed_title" msgid="705781116746922771">"स्क्रिनसट क्याप्चर गर्न सकिएन।"</string>
<string name="screenshot_failed_text" msgid="1260203058661337274">"सीमित भण्डारण ठाउँको कारणले स्क्रिनसट लिन सकिएन, वा यो अनुप्रयोग वा आफ्नो संगठन द्वारा अनुमति छैन।"</string>
<string name="usb_preference_title" msgid="6551050377388882787">"USB फाइल सार्ने विकल्पहरू"</string>
<string name="use_mtp_button_title" msgid="4333504413563023626">"मिडिया प्लेयर(MTP)को रूपमा माउन्ट गर्नुहोस्"</string>
<string name="use_ptp_button_title" msgid="7517127540301625751">"क्यामेराको रूपमा माउन्ट गर्नुहोस् (PTP)"</string>
<string name="installer_cd_button_title" msgid="2312667578562201583">"म्याकको लागि एन्ड्रोइड फाइल ट्रान्सफर अनुप्रयोग स्थापना गर्नुहोस्"</string>
<string name="accessibility_back" msgid="567011538994429120">"पछाडि"</string>
<string name="accessibility_home" msgid="8217216074895377641">"गृह"</string>
<string name="accessibility_menu" msgid="316839303324695949">"मेनु"</string>
<string name="accessibility_recent" msgid="5208608566793607626">"सारांश"</string>
<string name="accessibility_search_light" msgid="1103867596330271848">"खोज्नुहोस्"</string>
<string name="accessibility_camera_button" msgid="8064671582820358152">"क्यामेरा"</string>
<string name="accessibility_phone_button" msgid="6738112589538563574">"फोन"</string>
<string name="accessibility_voice_assist_button" msgid="487611083884852965">"आवाज सहायता"</string>
<string name="accessibility_unlock_button" msgid="128158454631118828">"खोल्नुहोस्"</string>
<string name="unlock_label" msgid="8779712358041029439">"खोल्नुहोस्"</string>
<string name="phone_label" msgid="2320074140205331708">"फोन खोल्नुहोस्"</string>
<string name="voice_assist_label" msgid="3956854378310019854">"आवाज सहायता खोल्नुहोस्"</string>
<string name="camera_label" msgid="7261107956054836961">"क्यामेरा खोल्नुहोस्"</string>
<string name="recents_caption_resize" msgid="3517056471774958200">"नयाँ कार्य लेआउट चयन गर्नुहोस्"</string>
<string name="cancel" msgid="6442560571259935130">"रद्द गर्नुहोस्"</string>
<string name="accessibility_compatibility_zoom_button" msgid="8461115318742350699">"मिलाउने जुम बटन।"</string>
<string name="accessibility_compatibility_zoom_example" msgid="4220687294564945780">"स्क्रिनलाई सानोबाट ठूलो पार्नुहोस्।"</string>
<string name="accessibility_bluetooth_connected" msgid="2707027633242983370">"ब्लुटुथ जडान भयो।"</string>
<string name="accessibility_bluetooth_disconnected" msgid="7416648669976870175">"ब्लुटुथसँग विच्छेद गरियो।"</string>
<string name="accessibility_no_battery" msgid="358343022352820946">"कुनै ब्याट्रि छैन।"</string>
<string name="accessibility_battery_one_bar" msgid="7774887721891057523">"ब्याट्रि एउटा पट्टि।"</string>
<string name="accessibility_battery_two_bars" msgid="8500650438735009973">"ब्याट्रिका दुईवटा पट्टिहरू"</string>
<string name="accessibility_battery_three_bars" msgid="2302983330865040446">"ब्याट्रिका तिनवटा पट्टिहरू"</string>
<string name="accessibility_battery_full" msgid="8909122401720158582">"ब्याट्रि पूर्ण छ।"</string>
<string name="accessibility_no_phone" msgid="4894708937052611281">"फोन छैन्।"</string>
<string name="accessibility_phone_one_bar" msgid="687699278132664115">"फोन एउटा पट्टि।"</string>
<string name="accessibility_phone_two_bars" msgid="8384905382804815201">"फोन दुई पट्टि।"</string>
<string name="accessibility_phone_three_bars" msgid="8521904843919971885">"फोन तिन पट्टिहरू।"</string>
<string name="accessibility_phone_signal_full" msgid="6471834868580757898">"फोन सङ्केत भरिएको।"</string>
<string name="accessibility_no_data" msgid="4791966295096867555">"डेटा छैन।"</string>
<string name="accessibility_data_one_bar" msgid="1415625833238273628">"डेटाको एउटा पट्टि।"</string>
<string name="accessibility_data_two_bars" msgid="6166018492360432091">"डेटा दुई बाधाहरू।"</string>
<string name="accessibility_data_three_bars" msgid="9167670452395038520">"डेटा तिन बाधाहरू।"</string>
<string name="accessibility_data_signal_full" msgid="2708384608124519369">"डेटा संकेत पूर्ण।"</string>
<string name="accessibility_wifi_off" msgid="3177380296697933627">"वाइफाइ बन्द।"</string>
<string name="accessibility_no_wifi" msgid="1425476551827924474">"वाइफाइ विच्छेद भयो।"</string>
<string name="accessibility_wifi_one_bar" msgid="7735893178010724377">"वाइफाइ एक पट्टि।"</string>
<string name="accessibility_wifi_two_bars" msgid="4994274250497262434">"वाइफाइ दुई पट्टि।"</string>
<string name="accessibility_wifi_three_bars" msgid="3495755044276588384">"वाइफाइ तिन बारहरू।"</string>
<string name="accessibility_wifi_signal_full" msgid="6853561303586480376">"वाइफाइ सङ्केत भरिएको।"</string>
<string name="accessibility_wifi_name" msgid="7202151365171148501">"<xliff:g id="WIFI">%s</xliff:g> मा जडित।"</string>
<string name="accessibility_bluetooth_name" msgid="8441517146585531676">"<xliff:g id="BLUETOOTH">%s</xliff:g> मा जडित।"</string>
<string name="accessibility_no_wimax" msgid="4329180129727630368">"वाइम्यास छैन।"</string>
<string name="accessibility_wimax_one_bar" msgid="4170994299011863648">"WiMAX एउटा पट्टि।"</string>
<string name="accessibility_wimax_two_bars" msgid="9176236858336502288">"वाइम्याक्स दुईवटा बारहरू।"</string>
<string name="accessibility_wimax_three_bars" msgid="6116551636752103927">"वाइम्याक्स तिनवटा बारहरू।"</string>
<string name="accessibility_wimax_signal_full" msgid="2768089986795579558">"वाइम्याक्स सङ्केत भरिएका।"</string>
<string name="accessibility_ethernet_disconnected" msgid="5896059303377589469">"इथरनेट विच्छेद भयो।"</string>
<string name="accessibility_ethernet_connected" msgid="2692130313069182636">"इथरनेट जोडियो।"</string>
<string name="accessibility_no_signal" msgid="7064645320782585167">"सङ्केत छैन।"</string>
<string name="accessibility_not_connected" msgid="6395326276213402883">"जडान नगरिएको।"</string>
<string name="accessibility_zero_bars" msgid="3806060224467027887">"शून्य पट्टि।"</string>
<string name="accessibility_one_bar" msgid="1685730113192081895">"एउटा बार।"</string>
<string name="accessibility_two_bars" msgid="6437363648385206679">"दुई पट्टिहरू।"</string>
<string name="accessibility_three_bars" msgid="2648241415119396648">"तिनवटा पट्टिहरू"</string>
<string name="accessibility_signal_full" msgid="9122922886519676839">"सङ्केत पूर्ण छ।"</string>
<string name="accessibility_desc_on" msgid="2385254693624345265">"चालु।"</string>
<string name="accessibility_desc_off" msgid="6475508157786853157">"बन्द गर्नुहोस्।"</string>
<string name="accessibility_desc_connected" msgid="8366256693719499665">"जडान गरिएको।"</string>
<string name="accessibility_desc_connecting" msgid="3812924520316280149">"जडान हुँदै।"</string>
<string name="accessibility_data_connection_gprs" msgid="1606477224486747751">"GPRS"</string>
<string name="accessibility_data_connection_1x" msgid="994133468120244018">"1 X"</string>
<string name="accessibility_data_connection_hspa" msgid="2032328855462645198">"HSPA"</string>
<string name="accessibility_data_connection_3g" msgid="8628562305003568260">"3G"</string>
<string name="accessibility_data_connection_3.5g" msgid="8664845609981692001">"3.5G"</string>
<string name="accessibility_data_connection_4g" msgid="7741000750630089612">"4G"</string>
<string name="accessibility_data_connection_lte" msgid="5413468808637540658">"LTE"</string>
<string name="accessibility_data_connection_cdma" msgid="6132648193978823023">"CDMA"</string>
<string name="accessibility_data_connection_roaming" msgid="5977362333466556094">"रोमिङ"</string>
<string name="accessibility_data_connection_edge" msgid="4477457051631979278">"Edge"</string>
<string name="accessibility_data_connection_wifi" msgid="2324496756590645221">"वाइफाइ"</string>
<string name="accessibility_no_sim" msgid="8274017118472455155">"SIM छैन।"</string>
<string name="accessibility_bluetooth_tether" msgid="4102784498140271969">"ब्लुटुथ टेदर गर्दै।"</string>
<string name="accessibility_airplane_mode" msgid="834748999790763092">"हवाइजहाज मोड।"</string>
<string name="accessibility_carrier_network_change_mode" msgid="4017301580441304305">"वाहक नेटवर्क परिवर्तन हुँदै।"</string>
<string name="accessibility_battery_level" msgid="7451474187113371965">"ब्याट्रि <xliff:g id="NUMBER">%d</xliff:g> प्रतिशत"</string>
<string name="accessibility_settings_button" msgid="799583911231893380">"प्रणाली सेटिङहरू"</string>
<string name="accessibility_notifications_button" msgid="4498000369779421892">"सूचनाहरू।"</string>
<string name="accessibility_remove_notification" msgid="3603099514902182350">"सूचना खाली गर्नुहोस्।"</string>
<string name="accessibility_gps_enabled" msgid="3511469499240123019">"GPS सक्षम गरिएको"</string>
<string name="accessibility_gps_acquiring" msgid="8959333351058967158">"GPS प्राप्त हुँदैछ।"</string>
<string name="accessibility_tty_enabled" msgid="4613200365379426561">"टेलि टाइपराइटर सक्षम गरियो।"</string>
<string name="accessibility_ringer_vibrate" msgid="666585363364155055">"बज्ने कम्पन हुन्छ।"</string>
<string name="accessibility_ringer_silent" msgid="9061243307939135383">"घन्टी मौन।"</string>
<!-- no translation found for accessibility_casting (6887382141726543668) -->
<skip />
<string name="accessibility_recents_item_will_be_dismissed" msgid="395770242498031481">"<xliff:g id="APP">%s</xliff:g> खारेज गर्नुहोस्।"</string>
<string name="accessibility_recents_item_dismissed" msgid="6803574935084867070">"<xliff:g id="APP">%s</xliff:g> खारेज गरिएको छ।"</string>
<string name="accessibility_recents_all_items_dismissed" msgid="4464697366179168836">"सबै हालका अनुप्रयोगहरू खारेज गरियो।"</string>
<string name="accessibility_recents_item_launched" msgid="7616039892382525203">"<xliff:g id="APP">%s</xliff:g>सुरु गर्दै।"</string>
<string name="accessibility_recents_task_header" msgid="1437183540924535457">"<xliff:g id="APP">%1$s</xliff:g> <xliff:g id="ACTIVITY_LABEL">%2$s</xliff:g>"</string>
<string name="accessibility_notification_dismissed" msgid="854211387186306927">"सूचना खारेज।"</string>
<string name="accessibility_desc_notification_shade" msgid="4690274844447504208">"सूचना कक्ष।"</string>
<string name="accessibility_desc_quick_settings" msgid="6186378411582437046">"द्रुत सेटिङहरू"</string>
<string name="accessibility_desc_lock_screen" msgid="5625143713611759164">"स्क्रीन बन्द गर्नुहोस्।"</string>
<string name="accessibility_desc_settings" msgid="3417884241751434521">"सेटिङहरू"</string>
<string name="accessibility_desc_recent_apps" msgid="4876900986661819788">"सारांश।"</string>
<string name="accessibility_desc_close" msgid="7479755364962766729">"बन्द गर्नुहोस्"</string>
<string name="accessibility_quick_settings_user" msgid="1104846699869476855">"प्रयोगकर्ता <xliff:g id="USER">%s</xliff:g>।"</string>
<string name="accessibility_quick_settings_wifi" msgid="5518210213118181692">"<xliff:g id="SIGNAL">%1$s</xliff:g>।"</string>
<string name="accessibility_quick_settings_wifi_changed_off" msgid="8716484460897819400">"वाइफाइ बन्द गरियो।"</string>
<string name="accessibility_quick_settings_wifi_changed_on" msgid="6440117170789528622">"वाइफाइ खुला गरियो।"</string>
<string name="accessibility_quick_settings_mobile" msgid="4876806564086241341">"मोवाइल <xliff:g id="SIGNAL">%1$s</xliff:g><xliff:g id="TYPE">%2$s</xliff:g><xliff:g id="NETWORK">%3$s</xliff:g>।"</string>
<string name="accessibility_quick_settings_battery" msgid="1480931583381408972">"ब्याट्रि <xliff:g id="STATE">%s</xliff:g>।"</string>
<string name="accessibility_quick_settings_airplane_off" msgid="7786329360056634412">"हवाइजहाज मोड बन्द।"</string>
<string name="accessibility_quick_settings_airplane_on" msgid="6406141469157599296">"हवाइजहाज मोड खुला।"</string>
<string name="accessibility_quick_settings_airplane_changed_off" msgid="66846307818850664">"हवाइजहाज मोड बन्द छ।"</string>
<string name="accessibility_quick_settings_airplane_changed_on" msgid="8983005603505087728">"हवाइजहाज मोड खोलियो।"</string>
<string name="accessibility_quick_settings_dnd_priority_on" msgid="1448402297221249355">"प्राथमिकतालाई मात्र बाधा नपुर्‍याउनुहोस्।"</string>
<string name="accessibility_quick_settings_dnd_none_on" msgid="6882582132662613537">"बाधा नपुर्‍यानुहोस्, पुरै शान्त"</string>
<string name="accessibility_quick_settings_dnd_alarms_on" msgid="9152834845587554157">"बाधा नगर्नुहोस्, अलार्महरू मात्र।"</string>
<string name="accessibility_quick_settings_dnd_off" msgid="2371832603753738581">"निष्क्रियलाई बाधा नपुर्‍याउनुहोस्"</string>
<string name="accessibility_quick_settings_dnd_changed_off" msgid="898107593453022935">"निष्क्रिय गरिएकालाई अवरोध नपुर्‍याउनुहोस्।"</string>
<string name="accessibility_quick_settings_dnd_changed_on" msgid="4483780856613561039">"सक्रिय रहेकोलाई अवरोध नपुर्‍याउनुहोस्।"</string>
<string name="accessibility_quick_settings_bluetooth_off" msgid="2133631372372064339">"ब्लुटुथ बन्द छ।"</string>
<string name="accessibility_quick_settings_bluetooth_on" msgid="7681999166216621838">"ब्लुटुथ खुला छ।"</string>
<string name="accessibility_quick_settings_bluetooth_connecting" msgid="6953242966685343855">"ब्लुटुथ जोडीदै।"</string>
<string name="accessibility_quick_settings_bluetooth_connected" msgid="4306637793614573659">"ब्लुटुथ जडान भयो।"</string>
<string name="accessibility_quick_settings_bluetooth_changed_off" msgid="2730003763480934529">"ब्लुटुथ बन्द गरियो।"</string>
<string name="accessibility_quick_settings_bluetooth_changed_on" msgid="8722351798763206577">"ब्लुटुथ चालू गरियो।"</string>
<string name="accessibility_quick_settings_location_off" msgid="5119080556976115520">"स्थान रिपोर्टिङ बन्द गरियो।"</string>
<string name="accessibility_quick_settings_location_on" msgid="5809937096590102036">"स्थान रिपोर्टिङ खुला गरियो।"</string>
<string name="accessibility_quick_settings_location_changed_off" msgid="8526845571503387376">"स्थान रिपोर्टिङ बन्द गरियो।"</string>
<string name="accessibility_quick_settings_location_changed_on" msgid="339403053079338468">"स्थान रिपोर्टिङ खुला गरियो।"</string>
<string name="accessibility_quick_settings_alarm" msgid="3959908972897295660">"<xliff:g id="TIME">%s</xliff:g>को लागि सङ्केत घन्टी सेट गरिएको"</string>
<string name="accessibility_quick_settings_close" msgid="3115847794692516306">"प्यानल बन्द गर्नुहोस्।"</string>
<string name="accessibility_quick_settings_more_time" msgid="3659274935356197708">"थप समय।"</string>
<string name="accessibility_quick_settings_less_time" msgid="2404728746293515623">"कम समय।"</string>
<string name="accessibility_quick_settings_flashlight_off" msgid="4936432000069786988">"टर्च बन्द छ।"</string>
<string name="accessibility_quick_settings_flashlight_on" msgid="2003479320007841077">"टर्च खुला छ।"</string>
<string name="accessibility_quick_settings_flashlight_changed_off" msgid="3303701786768224304">"टर्च बन्द गरियो।"</string>
<string name="accessibility_quick_settings_flashlight_changed_on" msgid="6531793301533894686">"टर्च खुला गरियो।"</string>
<string name="accessibility_quick_settings_color_inversion_changed_off" msgid="4406577213290173911">"रङ उल्टाउने बन्द गरियो।"</string>
<string name="accessibility_quick_settings_color_inversion_changed_on" msgid="6897462320184911126">"रङ उल्टाउने खुला गरियो।"</string>
<string name="accessibility_quick_settings_hotspot_changed_off" msgid="5004708003447561394">"मोबाइल हटस्पट बन्द गरियो।"</string>
<string name="accessibility_quick_settings_hotspot_changed_on" msgid="2890951609226476206">"मोबाइल हटस्पट खुला गरियो।"</string>
<string name="accessibility_casting_turned_off" msgid="1430668982271976172">"स्क्रिन कास्टिङ रोकियो।"</string>
<string name="accessibility_brightness" msgid="8003681285547803095">"प्रदर्शन चमक"</string>
<string name="data_usage_disabled_dialog_3g_title" msgid="5281770593459841889">"2G-3G डेटा रोकिएको छ"</string>
<string name="data_usage_disabled_dialog_4g_title" msgid="1601769736881078016">"4G डेटा रोकिएको छ"</string>
<string name="data_usage_disabled_dialog_mobile_title" msgid="4651001290947318931">"सेल्यूलर डेटा रोकिएको छ"</string>
<string name="data_usage_disabled_dialog_title" msgid="3932437232199671967">"डेटा रोकिएको छ"</string>
<string name="data_usage_disabled_dialog" msgid="8453242888903772524">"तपाईंले सेट गर्नुभएको डेटाको सीमा पुगेकाले, यन्त्रले यस चक्रको बाँकी भागका लागि डेटा प्रयोग रोकेको छ।\n\nपुन: सुरू गर्दा तपाईंको क्यारियरले शुल्कहरू लिन सक्छ।"</string>
<string name="data_usage_disabled_dialog_enable" msgid="1412395410306390593">"पुनः सुरु गर्नुहोस्"</string>
<string name="status_bar_settings_signal_meter_disconnected" msgid="1940231521274147771">"इन्टरनेट जडान छैन"</string>
<string name="status_bar_settings_signal_meter_wifi_nossid" msgid="6557486452774597820">"वाइफाइ जडित"</string>
<string name="gps_notification_searching_text" msgid="8574247005642736060">"GPSको लागि खोजी गर्दै"</string>
<string name="gps_notification_found_text" msgid="4619274244146446464">"GPS द्वारा स्थान सेट गरिएको"</string>
<string name="accessibility_location_active" msgid="2427290146138169014">"स्थान अनुरोधहरू सक्रिय"</string>
<string name="accessibility_clear_all" msgid="5235938559247164925">"सबै सूचनाहरू हटाउनुहोस्।"</string>
<string name="status_bar_notification_inspect_item_title" msgid="5668348142410115323">"अधिसूचना सेटिङ्हरू"</string>
<string name="status_bar_notification_app_settings_title" msgid="5525260160341558869">"<xliff:g id="APP_NAME">%s</xliff:g> सेटिङ्हरू"</string>
<string name="accessibility_rotation_lock_off" msgid="4062780228931590069">"स्क्रिन स्वतः घुम्ने छ।"</string>
<string name="accessibility_rotation_lock_on_landscape" msgid="6731197337665366273">"स्क्रिनलाई ल्यान्डस्केप अवस्थामा बन्द गरिएको छ।"</string>
<string name="accessibility_rotation_lock_on_portrait" msgid="5809367521644012115">"स्क्रिन पोर्टेट अभिमूखमा लक गरिएको छ।"</string>
<string name="accessibility_rotation_lock_off_changed" msgid="8134601071026305153">"स्क्रिन अहिले स्वतः घुम्नेछ।"</string>
<string name="accessibility_rotation_lock_on_landscape_changed" msgid="3135965553707519743">"स्क्रिन अहिले परिदृश्य रूपरेखामा बन्द छ।"</string>
<string name="accessibility_rotation_lock_on_portrait_changed" msgid="8922481981834012126">"स्क्रिन अहिले पोट्रेट रूपरेखामा बन्द छ।"</string>
<string name="dessert_case" msgid="1295161776223959221">"Dessert Case"</string>
<string name="start_dreams" msgid="7219575858348719790">"दिवासपना"</string>
<string name="ethernet_label" msgid="7967563676324087464">"Ethernet"</string>
<string name="quick_settings_dnd_label" msgid="8735855737575028208">"बाधा नपुर्याउँनुहोस्"</string>
<string name="quick_settings_dnd_priority_label" msgid="483232950670692036">"प्राथमिकता मात्र"</string>
<string name="quick_settings_dnd_alarms_label" msgid="2559229444312445858">"अलार्महरू मात्र"</string>
<string name="quick_settings_dnd_none_label" msgid="5025477807123029478">"पूरै शान्त"</string>
<string name="quick_settings_bluetooth_label" msgid="6304190285170721401">"ब्लुटुथ"</string>
<string name="quick_settings_bluetooth_multiple_devices_label" msgid="3912245565613684735">"ब्लुटुथ (<xliff:g id="NUMBER">%d</xliff:g> उपकरणहरू)"</string>
<string name="quick_settings_bluetooth_off_label" msgid="8159652146149219937">"ब्लुटुथ बन्द"</string>
<string name="quick_settings_bluetooth_detail_empty_text" msgid="4910015762433302860">"जोडी उपकरणहरू उपलब्ध छैन"</string>
<string name="quick_settings_brightness_label" msgid="6968372297018755815">"चमक"</string>
<string name="quick_settings_rotation_unlocked_label" msgid="7305323031808150099">"स्वतःघुम्ने"</string>
<string name="quick_settings_rotation_locked_label" msgid="6359205706154282377">"परिक्रमण लक गरिएको छ"</string>
<string name="quick_settings_rotation_locked_portrait_label" msgid="5102691921442135053">"पोट्रेट"</string>
<string name="quick_settings_rotation_locked_landscape_label" msgid="8553157770061178719">"परिदृश्य"</string>
<string name="quick_settings_ime_label" msgid="7073463064369468429">"आगत विधि"</string>
<string name="quick_settings_location_label" msgid="5011327048748762257">"स्थान"</string>
<string name="quick_settings_location_off_label" msgid="7464544086507331459">"स्थान बन्द छ"</string>
<string name="quick_settings_media_device_label" msgid="1302906836372603762">"मिडिया उपकरण"</string>
<string name="quick_settings_rssi_label" msgid="7725671335550695589">"RSSI"</string>
<string name="quick_settings_rssi_emergency_only" msgid="2713774041672886750">"आकस्मिक कल मात्र"</string>
<string name="quick_settings_settings_label" msgid="5326556592578065401">"सेटिङहरू"</string>
<string name="quick_settings_time_label" msgid="4635969182239736408">"समय"</string>
<string name="quick_settings_user_label" msgid="5238995632130897840">"मलाई"</string>
<string name="quick_settings_user_title" msgid="4467690427642392403">"प्रयोगकर्ता"</string>
<string name="quick_settings_user_new_user" msgid="9030521362023479778">"नयाँ प्रयोगकर्ता"</string>
<string name="quick_settings_wifi_label" msgid="9135344704899546041">"वाइफाइ"</string>
<string name="quick_settings_wifi_not_connected" msgid="7171904845345573431">"जोडिएको छैन"</string>
<string name="quick_settings_wifi_no_network" msgid="2221993077220856376">"नेटवर्क छैन"</string>
<string name="quick_settings_wifi_off_label" msgid="7558778100843885864">"वाइफाइ बन्द"</string>
<string name="quick_settings_wifi_detail_empty_text" msgid="269990350383909226">"Wi-Fi नेटवर्क अनुपलब्ध"</string>
<string name="quick_settings_cast_title" msgid="7709016546426454729">"Cast"</string>
<string name="quick_settings_casting" msgid="6601710681033353316">"प्रसारण गर्दै"</string>
<string name="quick_settings_cast_device_default_name" msgid="5367253104742382945">"बेनाम उपकरण"</string>
<string name="quick_settings_cast_device_default_description" msgid="2484573682378634413">"प्रसारण गर्न तयार"</string>
<string name="quick_settings_cast_detail_empty_text" msgid="311785821261640623">"कुनै उपकरणहरू उपलब्ध छैन"</string>
<string name="quick_settings_brightness_dialog_title" msgid="8599674057673605368">"उज्यालपन"</string>
<string name="quick_settings_brightness_dialog_auto_brightness_label" msgid="5064982743784071218">"स्वतः"</string>
<string name="quick_settings_inversion_label" msgid="8790919884718619648">"रंग उल्टाउनुहोस्"</string>
<string name="quick_settings_color_space_label" msgid="853443689745584770">"रङ्ग सुधार मोड"</string>
<string name="quick_settings_more_settings" msgid="326112621462813682">"थप सेटिङहरू"</string>
<string name="quick_settings_done" msgid="3402999958839153376">"भयो"</string>
<string name="quick_settings_connected" msgid="1722253542984847487">"जोडिएको"</string>
<string name="quick_settings_connecting" msgid="47623027419264404">"जडान हुँदै..."</string>
<string name="quick_settings_tethering_label" msgid="7153452060448575549">"टेदर गर्दै"</string>
<string name="quick_settings_hotspot_label" msgid="6046917934974004879">"हटस्पट"</string>
<string name="quick_settings_notifications_label" msgid="4818156442169154523">"अधिसूचनाहरू"</string>
<string name="quick_settings_flashlight_label" msgid="2133093497691661546">"फ्ल्यासलाइट"</string>
<string name="quick_settings_cellular_detail_title" msgid="8575062783675171695">"सेलुलर डेटा"</string>
<string name="quick_settings_cellular_detail_data_usage" msgid="1964260360259312002">"डेटा प्रयोग"</string>
<string name="quick_settings_cellular_detail_remaining_data" msgid="722715415543541249">"बाँकी डेटा"</string>
<string name="quick_settings_cellular_detail_over_limit" msgid="967669665390990427">"सीमाभन्दा बढी"</string>
<string name="quick_settings_cellular_detail_data_used" msgid="1476810587475761478">"<xliff:g id="DATA_USED">%s</xliff:g> प्रयोग गरियो"</string>
<string name="quick_settings_cellular_detail_data_limit" msgid="56011158504994128">"<xliff:g id="DATA_LIMIT">%s</xliff:g> सीमा"</string>
<string name="quick_settings_cellular_detail_data_warning" msgid="2440098045692399009">"<xliff:g id="DATA_LIMIT">%s</xliff:g> चेतावनी दिँदै"</string>
<string name="recents_empty_message" msgid="8682129509540827999">"तपाईँको हालको स्क्रिन यहाँ प्रकट हुन्छ"</string>
<string name="recents_app_info_button_label" msgid="2890317189376000030">"अनुप्रयोग जानकारी"</string>
<string name="recents_lock_to_app_button_label" msgid="6942899049072506044">"स्क्रिन पिन गर्दै"</string>
<string name="recents_search_bar_label" msgid="8074997400187836677">"खोजी गर्नुहोस्"</string>
<string name="recents_launch_error_message" msgid="2969287838120550506">"सुरु गर्न सकिएन <xliff:g id="APP">%s</xliff:g>।"</string>
<string name="recents_dismiss_all_message" msgid="8495275386693095768">"सबै अनुप्रयोगहरू खारेज गर्नुहोस्"</string>
<string name="recents_multistack_add_stack_dialog_split_horizontal" msgid="8848514474543427332">"तेर्सो रूपमा विभाजन गर्नुहोस्"</string>
<string name="recents_multistack_add_stack_dialog_split_vertical" msgid="9075292233696180813">"ठाडो रूपमा विभाजन गर्नुहोस्"</string>
<string name="recents_multistack_add_stack_dialog_split_custom" msgid="4177837597513701943">"अनुकूलन विभाजन गर्नुहोस्"</string>
<string name="expanded_header_battery_charged" msgid="5945855970267657951">"चार्ज भयो"</string>
<string name="expanded_header_battery_charging" msgid="205623198487189724">"चार्ज हुँदै"</string>
<string name="expanded_header_battery_charging_with_time" msgid="457559884275395376">"<xliff:g id="CHARGING_TIME">%s</xliff:g> पूर्ण नभएसम्म"</string>
<string name="expanded_header_battery_not_charging" msgid="4798147152367049732">"चार्ज भइरहेको छैन"</string>
<string name="ssl_ca_cert_warning" msgid="9005954106902053641">"नेटवर्क \n अनुगमनमा हुन सक्छ"</string>
<string name="description_target_search" msgid="3091587249776033139">"खोज्नुहोस्"</string>
<string name="description_direction_up" msgid="7169032478259485180">"<xliff:g id="TARGET_DESCRIPTION">%s</xliff:g>को लागि माथि धिसार्नुहोस्"</string>
<string name="description_direction_left" msgid="7207478719805562165">"स्लाइड <xliff:g id="TARGET_DESCRIPTION">%s</xliff:g>को लागि बायाँ।"</string>
<string name="zen_priority_introduction" msgid="3070506961866919502">"अलार्म, रिमाइन्डर, घटना, र तपाईँले निर्दिष्ट गर्नुहुने कलरहरू देखि बाहेक, आवाज र कम्पनले तपाईँ लाई वाधा गर्ने छैन।"</string>
<string name="zen_priority_customize_button" msgid="7948043278226955063">"अनुकूलन गर्नुहोस्"</string>
<string name="zen_silence_introduction" msgid="575422795504098868">"यसले अलार्म, संगीत, भिडियो, र खेलहरू लगायतका सबै ध्वनि र कम्पन निषेध गर्छ। तपाईँ अझै पनि फोन कल गर्न सक्षम हुनुहुन्छ।"</string>
<string name="keyguard_more_overflow_text" msgid="9195222469041601365">"+<xliff:g id="NUMBER_OF_NOTIFICATIONS">%d</xliff:g>"</string>
<string name="speed_bump_explanation" msgid="1288875699658819755">"तल कम जरुरी सूचनाहरू"</string>
<string name="notification_tap_again" msgid="8524949573675922138">"खोल्न फेरि छुनुहोस्"</string>
<string name="keyguard_unlock" msgid="8043466894212841998">"अनलक गर्न स्वाप गर्नुहोस्"</string>
<string name="phone_hint" msgid="4872890986869209950">"फोनको लागि आइकनबाट स्वाइप गर्नुहोस्"</string>
<string name="voice_hint" msgid="8939888732119726665">"आवाज सहायताका लागि आइकनबाट स्वाइप गर्नुहोस्"</string>
<string name="camera_hint" msgid="7939688436797157483">"क्यामेराको लागि आइकनबाट स्वाइप गर्नुहोस्"</string>
<string name="interruption_level_none" msgid="6000083681244492992">"पूरै शान्त"</string>
<string name="interruption_level_priority" msgid="6426766465363855505">"प्राथमिकता मात्र"</string>
<string name="interruption_level_alarms" msgid="5226306993448328896">"अलार्महरू मात्र"</string>
<string name="interruption_level_none_twoline" msgid="3957581548190765889">"पूरै\nशान्त"</string>
<string name="interruption_level_priority_twoline" msgid="1564715335217164124">"प्राथमिकता \nमात्र"</string>
<string name="interruption_level_alarms_twoline" msgid="3266909566410106146">"अलार्महरू \nमात्र"</string>
<string name="keyguard_indication_charging_time" msgid="1757251776872835768">"चार्ज हुँदै (<xliff:g id="CHARGING_TIME_LEFT">%s</xliff:g> पूर्ण भएसम्म)"</string>
<string name="accessibility_multi_user_switch_switcher" msgid="7305948938141024937">"प्रयोगकर्ता फेर्नुहोस्"</string>
<string name="accessibility_multi_user_switch_switcher_with_current" msgid="8434880595284601601">"प्रयोगकर्ता, हालको प्रयोगकर्ता <xliff:g id="CURRENT_USER_NAME">%s</xliff:g> मा स्विच गर्नुहोस्"</string>
<!-- no translation found for accessibility_multi_user_switch_inactive (1424081831468083402) -->
<skip />
<string name="accessibility_multi_user_switch_quick_contact" msgid="3020367729287990475">"प्रोफाइल देखाउनुहोस्"</string>
<string name="user_add_user" msgid="5110251524486079492">"प्रयोगकर्ता थप्नुहोस्"</string>
<string name="user_new_user_name" msgid="426540612051178753">"नयाँ प्रयोगकर्ता"</string>
<string name="guest_nickname" msgid="8059989128963789678">"अतिथि"</string>
<string name="guest_new_guest" msgid="600537543078847803">"अतिथि थप्नुहोस्"</string>
<string name="guest_exit_guest" msgid="7187359342030096885">"अतिथि हटाउनुहोस्"</string>
<string name="guest_exit_guest_dialog_title" msgid="8480693520521766688">"अतिथि हटाउने हो?"</string>
<string name="guest_exit_guest_dialog_message" msgid="4155503224769676625">"यस सत्रमा सबै अनुप्रयोगहरू र डेटा मेटाइनेछ।"</string>
<string name="guest_exit_guest_dialog_remove" msgid="7402231963862520531">"हटाउनुहोस्"</string>
<string name="guest_wipe_session_title" msgid="6419439912885956132">"पुनः स्वागत, अतिथि!"</string>
<string name="guest_wipe_session_message" msgid="8476238178270112811">"तपाईँ आफ्नो सत्र जारी गर्न चाहनुहुन्छ?"</string>
<string name="guest_wipe_session_wipe" msgid="5065558566939858884">"सुरु गर्नुहोस्"</string>
<string name="guest_wipe_session_dontwipe" msgid="1401113462524894716">"हो, जारी राख्नुहोस्"</string>
<string name="guest_notification_title" msgid="1585278533840603063">"अतिथि प्रयोगकर्ता"</string>
<string name="guest_notification_text" msgid="7513706222848825467">"अनुप्रयोगहरू र डेटा मेटाउन अतिथिलाई निकाल्नुहोस्"</string>
<string name="guest_notification_remove_action" msgid="8820670703892101990">"अतिथिलाई हटाउनुहोस्"</string>
<string name="user_add_user_title" msgid="4553596395824132638">"नयाँ प्रयोगकर्ता थप्नुहुन्छ?"</string>
<string name="user_add_user_message_short" msgid="2161624834066214559">"जब तपाईँले नयाँ प्रयोगकर्ता थप्नुहुन्छ, त्यस प्रयोगकर्ताले आफ्नो स्थान स्थापना गर्न पर्ने छ।\n\nकुनै पनि प्रयोगकर्ताले सबै अन्य प्रयोगकर्ताहरूका लागि अनुप्रयोगहरू अद्यावधिक गर्न सक्छन्।"</string>
<string name="battery_saver_notification_title" msgid="237918726750955859">"ब्याट्रि सेभर चालु छ"</string>
<string name="battery_saver_notification_text" msgid="820318788126672692">"प्रदर्शन र पृष्ठभूमि डेटा घटाउँनुहोस्"</string>
<string name="battery_saver_notification_action_text" msgid="109158658238110382">"ब्याट्री बचत बन्द गर्नुहोस्"</string>
<string name="notification_hidden_text" msgid="1135169301897151909">"लुकेका सामाग्रीहरू"</string>
<string name="media_projection_dialog_text" msgid="3071431025448218928">"<xliff:g id="APP_SEEKING_PERMISSION">%s</xliff:g> ले आफ्नो स्क्रीनमा प्रदर्शित हुने सबै खिच्न शुरू गर्नेछ।"</string>
<string name="media_projection_remember_text" msgid="3103510882172746752">"फेरि नदेखाउनुहोस्"</string>
<string name="clear_all_notifications_text" msgid="814192889771462828">"सबै हटाउनुहोस्"</string>
<string name="media_projection_action_text" msgid="8470872969457985954">"अहिले सुरु गर्नुहोस्"</string>
<string name="empty_shade_text" msgid="708135716272867002">"कुनै सूचनाहरू छैनन्"</string>
<string name="device_owned_footer" msgid="3802752663326030053">"उपकरण अनुगमन हुन सक्छ"</string>
<string name="profile_owned_footer" msgid="8021888108553696069">"प्रोफाइल अनुगमन हुन सक्छ"</string>
<string name="vpn_footer" msgid="2388611096129106812">"सञ्जाल अनुगमित हुन सक्छ"</string>
<string name="monitoring_title_device_owned" msgid="7121079311903859610">"उपकरण अनुगमन"</string>
<string name="monitoring_title_profile_owned" msgid="6790109874733501487">"प्रोफाइल अनुगमन गर्दै"</string>
<string name="monitoring_title" msgid="169206259253048106">"सञ्जाल अनुगमन"</string>
<string name="disable_vpn" msgid="4435534311510272506">"VPN असक्षम गर्नुहोस्"</string>
<string name="disconnect_vpn" msgid="1324915059568548655">"विच्छेद VPN"</string>
<string name="monitoring_description_device_owned" msgid="5780988291898461883">"तपाईँको यन्त्र <xliff:g id="ORGANIZATION">%1$s</xliff:g> द्वारा व्यवस्थापन गरिन्छ।\n\n तपाईँको प्रशासकले सेटिङहरू, कर्पोरेट पहुँच, अनुप्रयोगहरू, आफ्नो उपकरण सम्बन्धित डेटा, र उपकरणको स्थानीय जानकारीको अनुगमन तथा व्यवस्थापन गर्न सक्छ। थप जानकारीको लागि, आफ्नो प्रशासकसँग सम्पर्क राख्नुहोस्।"</string>
<!-- no translation found for monitoring_description_vpn (4445150119515393526) -->
<skip />
<string name="monitoring_description_vpn_device_owned" msgid="3090670777499161246">"तपाईँको यन्त्र <xliff:g id="ORGANIZATION">%1$s</xliff:g> द्वारा व्यवस्थापन गरिन्छ।\n\n तपाईँको प्रशासकले सेटिङ्हरू, कर्पोरेट पहुँच, अनुप्रयोगहरू, आफ्नो उपकरण सम्बन्धित डेटा, र उपकरणको स्थानीय जानकारीको अनुगमन तथा व्यवस्थापन गर्न सक्छ।\n\nतपाईँ VPN सँग जडित हुनुहुन्छ, जसले तपाईँको इमेल, अनुप्रयोगहरू, र वेबसाइटहरू सहित आफ्नो सञ्जाल गतिविधि अनुगमन गर्न सक्छ। \n\nथप जानकारीको लागि, आफ्नो प्रशासकसँग सम्पर्क राख्नुहोस्।"</string>
<string name="monitoring_description_vpn_profile_owned" msgid="2054949132145039290">"तपाईँको कार्य प्रोफाइल <xliff:g id="ORGANIZATION">%1$s</xliff:g>द्वारा व्यवस्थापन गरिन्छ।.\n\nतपाईँको प्रशासक इमेल, अनुप्रयोगहरू, र सुरक्षित वेबसाइटहरू लगायतका तपाईँका नेटवर्क गतिविधि अनुगमन गर्न सक्षम छ।\n\nथप जानकारीको लागि, आफ्नो प्रशासकसँग सम्पर्क राख्नुहोस्।\n\nतपाईँ VPN सँग पनि जडित हुनुहुन्छ, जसले तपाईँको नेटवर्क गतिविधि अनुगमन गर्न सक्छ।"</string>
<string name="legacy_vpn_name" msgid="6604123105765737830">"VPN"</string>
<!-- no translation found for monitoring_description_app (6259179342284742878) -->
<skip />
<!-- no translation found for monitoring_description_app_personal (484599052118316268) -->
<skip />
<!-- no translation found for monitoring_description_app_work (1754325860918060897) -->
<skip />
<!-- no translation found for monitoring_description_app_personal_work (4946600443852045903) -->
<skip />
<string name="monitoring_description_vpn_app_device_owned" msgid="4970443827043261703">"तपाईंको उपकरण <xliff:g id="ORGANIZATION">%1$s</xliff:g> द्वारा व्यवस्थित गरिन्छ।\n\nतपाईंको प्रशासकले तपाईँको यन्त्र र त्यसको स्थान जानकारीमार्फत सेटिङहरू, कर्पोरेट पहुँच, अनुप्रयोगहरू, तपाईँको यन्त्रसँग सम्बद्ध डेटा र तपाईँको यन्त्रको स्थान जानकारीको अनुगमन र व्यवस्थापन गर्न सक्छ।\n\nतपाईं <xliff:g id="APPLICATION">%2$s</xliff:g> सँग जडित हुनुहुन्छ जसले इमेल, अनुप्रयोगहरू, र वेबसाइटहरू लगायतका तपाईँका नेटवर्क गतिविधिका अनुगमन गर्न सक्छ।\n\nथप जानकारीको लागि तपाईको प्रशासकलाई सम्पर्क गर्नुहोस्।"</string>
<string name="keyguard_indication_trust_disabled" msgid="7412534203633528135">"तपाईँले नखोले सम्म उपकरण बन्द रहनेछ"</string>
<string name="hidden_notifications_title" msgid="7139628534207443290">"छिटो सूचनाहरू प्राप्त गर्नुहोस्"</string>
<string name="hidden_notifications_text" msgid="2326409389088668981">"तपाईँले अनलक गर्नअघि तिनीहरूलाई हेर्नुहोस्"</string>
<string name="hidden_notifications_cancel" msgid="3690709735122344913">"धन्यवाद पर्दैन"</string>
<string name="hidden_notifications_setup" msgid="41079514801976810">"सेटअप गर्नुहोस्"</string>
<string name="notification_expand_button_text" msgid="1037425494153780718">"सबै हेर्नुहोस्"</string>
<string name="notification_collapse_button_text" msgid="6883253262134328057">"सबै लुकाउनुहोस्"</string>
<string name="zen_mode_and_condition" msgid="4462471036429759903">"<xliff:g id="ZEN_MODE">%1$s</xliff:g>. <xliff:g id="EXIT_CONDITION">%2$s</xliff:g>"</string>
<string name="volume_zen_end_now" msgid="3179845345429841822">"अहिल्यै अन्त्य गर्नुहोस्"</string>
<string name="accessibility_volume_expand" msgid="5946812790999244205">"विस्तार गर्नुहोस्"</string>
<string name="accessibility_volume_collapse" msgid="3609549593031810875">"संक्षिप्त पार्नुहोस्"</string>
<string name="screen_pinning_title" msgid="3273740381976175811">"पर्दा राखेका छ"</string>
<string name="screen_pinning_description" msgid="1346522416878235405">"तपाईं अनपिन सम्म यो दृश्य मा राख्छ। छुनुहोस् र अनपिन फिर्ता र सिंहावलोकन नै समय मा पकड।"</string>
<string name="screen_pinning_description_accessible" msgid="8518446209564202557">"तपाईं अनपिन सम्म यो दृश्य मा राख्छ। छुनुहोस् र अनपिन गर्न सिंहावलोकन पकड।"</string>
<string name="screen_pinning_positive" msgid="3783985798366751226">"बुझेँ"</string>
<string name="screen_pinning_negative" msgid="3741602308343880268">"धन्यवाद पर्दैन"</string>
<string name="quick_settings_reset_confirmation_title" msgid="748792586749897883">"लुकाउनुहुन्छ <xliff:g id="TILE_LABEL">%1$s</xliff:g>?"</string>
<string name="quick_settings_reset_confirmation_message" msgid="2235970126803317374">"यो तपाईं सेटिङ् मा यो बारी अर्को समय देखापर्नेछ।"</string>
<string name="quick_settings_reset_confirmation_button" msgid="2660339101868367515">"लुकाउनुहोस्"</string>
<string name="volumeui_prompt_message" msgid="918680947433389110">"<xliff:g id="APP_NAME">%1$s</xliff:g> भोल्यूम संवाद बन्न चाहन्छ।"</string>
<string name="volumeui_prompt_allow" msgid="7954396902482228786">"अनुमति दिनुहोस्"</string>
<string name="volumeui_prompt_deny" msgid="5720663643411696731">"अस्वीकार गर्नुहोस्"</string>
<string name="volumeui_notification_title" msgid="4906770126345910955">"<xliff:g id="APP_NAME">%1$s</xliff:g> भोल्यूम संवाद हो"</string>
<string name="volumeui_notification_text" msgid="1826889705095768656">"मूल पुनर्स्थापना गर्न छुनुहोस्।"</string>
<!-- no translation found for managed_profile_foreground_toast (7217745983533732405) -->
<skip />
<string name="system_ui_tuner" msgid="3442596010150119600">"प्रणाली UI ट्युनर"</string>
<string name="show_battery_percentage" msgid="5444136600512968798">"इम्बेड गरिएको ब्याट्री प्रतिशत देखाउनुहोस्"</string>
<string name="show_battery_percentage_summary" msgid="3215025775576786037">"चार्ज नगरेको बेला वस्तुस्थिति पट्टी आइकन भित्र ब्याट्री प्रतिशत स्तर देखाउनुहोस्"</string>
<string name="quick_settings" msgid="10042998191725428">"द्रुत सेटिङहरू"</string>
<string name="status_bar" msgid="4877645476959324760">"स्थिति पट्टी"</string>
<string name="demo_mode" msgid="2389163018533514619">"डेमो मोड"</string>
<string name="enable_demo_mode" msgid="4844205668718636518">"डेमो मोड सक्षम गर्नुहोस्"</string>
<string name="show_demo_mode" msgid="2018336697782464029">"डेमो मोड देखाउनुहोस्"</string>
<string name="status_bar_ethernet" msgid="5044290963549500128">"इथरनेट"</string>
<string name="status_bar_alarm" msgid="8536256753575881818">"अलार्म"</string>
<string name="status_bar_work" msgid="6022553324802866373">"कार्य प्रोफाइल"</string>
<string name="status_bar_airplane" msgid="7057575501472249002">"हवाइजहाज मोड"</string>
<string name="add_tile" msgid="2995389510240786221">"टाइल थप्नुहोस्"</string>
<string name="broadcast_tile" msgid="3894036511763289383">"प्रसारण टाइल"</string>
<string name="zen_alarm_warning_indef" msgid="3482966345578319605">"तपाईँले पहिले यो बन्द नगरेसम्म आफ्नो अर्को अलार्म <xliff:g id="WHEN">%1$s</xliff:g> सुन्‍नुहुने छैन"</string>
<string name="zen_alarm_warning" msgid="444533119582244293">"तपाईँले आफ्नो अर्को अलार्म <xliff:g id="WHEN">%1$s</xliff:g> सुन्नुहुने छैन"</string>
<string name="alarm_template" msgid="3980063409350522735">"<xliff:g id="WHEN">%1$s</xliff:g> मा"</string>
<string name="alarm_template_far" msgid="4242179982586714810">"<xliff:g id="WHEN">%1$s</xliff:g> मा"</string>
<!-- no translation found for accessibility_quick_settings_detail (2579369091672902101) -->
<skip />
<!-- no translation found for accessibility_status_bar_hotspot (4099381329956402865) -->
<skip />
</resources>