blob: 47e7a9f59d9cbe84c43c01b7a818295d47afd6bf [file] [log] [blame]
vgopts: --leak-check=yes --gen-suppressions=all --show-reachable=no -q
prog: nanoleak2