blob: fc63752ac25ef83099bef6aa4de9b7dc4b12d3da [file] [log] [blame]
vgopts: --leak-check=no -q
prog: clo_redzone