blob: 6b7b2a6b4c6dda04cab5de61a6fa71dbd0346cc3 [file] [log] [blame]
vgopts: --leak-check=no -q --redzone-size=128
prog: clo_redzone