blob: ae34ee1a3ce73139cc20f053193a2ed645f30bff [file] [log] [blame]
#define DUMPIO_WRITE 1
#define MQ_NAME "mq_sendrecv-write.sample"
#include "mq_sendrecv.c"