blob: 82decabf02b71ca8a0df6048e9611da4321d0fa7 [file] [log] [blame]
V4L2_TUNER_MODE_MONO
V4L2_TUNER_MODE_STEREO
V4L2_TUNER_MODE_LANG2
V4L2_TUNER_MODE_SAP
V4L2_TUNER_MODE_LANG1
V4L2_TUNER_MODE_LANG1_LANG2