blob: dc6b271e00e5a6528e41df6763d86005c6ded8b1 [file] [log] [blame]
; Test 64-bit atomic loads.
;
; RUN: llc < %s -mtriple=s390x-linux-gnu | FileCheck %s
define i64 @f1(i64 *%src) {
; CHECK-LABEL: f1:
; CHECK: bcr 1{{[45]}}, %r0
; CHECK: lg %r2, 0(%r2)
; CHECK: br %r14
%val = load atomic i64 , i64 *%src seq_cst, align 8
ret i64 %val
}