blob: 7c3f41d4ad4d0eca578cad526f09fe37580cf96a [file] [log] [blame]
# Refer to the note in basic.properties for a description as to what
# the mnemonics correspond to and how to calculate them.
# GTK specific properties
# GTK color chooser properties:
GTKColorChooserPanel.textAndMnemonic=&GTK-f\u00E4rgv\u00E4ljaren
# mnemonic as a VK_ constant
GTKColorChooserPanel.hue.textAndMnemonic=&Nyans:
GTKColorChooserPanel.red.textAndMnemonic=R&\u00F6d:
GTKColorChooserPanel.saturation.textAndMnemonic=&M\u00E4ttnad:
GTKColorChooserPanel.green.textAndMnemonic=&Gr\u00F6n:
GTKColorChooserPanel.value.textAndMnemonic=&V\u00E4rde:
GTKColorChooserPanel.blue.textAndMnemonic=&Bl\u00E5:
GTKColorChooserPanel.color.textAndMnemonic=F\u00E4rg&namn:
############ FILE CHOOSER STRINGS #############
FileChooser.acceptAllFileFilter.textAndMnemonic=Alla filer
FileChooser.newFolderButton.textAndMnemonic=&Ny mapp
FileChooser.newFolderDialog.textAndMnemonic=Mapp:
FileChooser.newFolderNoDirectoryErrorTitle.textAndMnemonic=Fel
FileChooser.newFolderNoDirectoryError.textAndMnemonic=Ett fel intr\u00E4ffade vid f\u00F6rs\u00F6k att skapa katalogen "{0}": Filen eller katalogen finns inte
FileChooser.deleteFileButton.textAndMnemonic=Ta &bort fil
FileChooser.renameFileButton.textAndMnemonic=&\u00C4ndra namn p\u00E5 filen
FileChooser.cancelButton.textAndMnemonic=Avbryt
FileChooser.saveButton.textAndMnemonic=OK
FileChooser.openButton.textAndMnemonic=OK
FileChooser.saveDialogTitle.textAndMnemonic=Spara
FileChooser.openDialogTitle.textAndMnemonic=\u00D6ppna
FileChooser.pathLabel.textAndMnemonic=&Urval:
FileChooser.filterLabel.textAndMnemonic=Filter:
FileChooser.foldersLabel.textAndMnemonic=Map&par
FileChooser.filesLabel.textAndMnemonic=&Filer
FileChooser.cancelButtonToolTip.textAndMnemonic=Avbryt dialogrutan f\u00F6r filval.
FileChooser.saveButtonToolTip.textAndMnemonic=Spara vald fil.
FileChooser.openButtonToolTip.textAndMnemonic=\u00D6ppna vald fil.
FileChooser.renameFileDialog.textAndMnemonic=\u00C4ndra namn p\u00E5 fil "{0}" till
FileChooser.renameFileError.titleAndMnemonic=Fel
FileChooser.renameFileError.textAndMnemonic=Fel vid namn\u00E4ndring av fil "{0}" till "{1}"