blob: 25baee217079f644d0479fa86dede7f9924b0670 [file] [log] [blame]
# Ukrainian translation for cryptsetup.
# Copyright (C) 2012 Free Software Foundation, Inc.
# This file is put in the public domain.
#
# Yuri Chornoivan <yurchor@ukr.net>, 2012, 2013, 2014, 2015.
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: cryptsetup 1.6.8\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: dm-crypt@saout.de\n"
"POT-Creation-Date: 2015-08-26 16:17+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2015-08-26 20:43+0300\n"
"Last-Translator: Yuri Chornoivan <yurchor@ukr.net>\n"
"Language-Team: Ukrainian <translation-team-uk@lists.sourceforge.net>\n"
"Language: uk\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=1; plural=0;\n"
"X-Generator: Lokalize 1.5\n"
#: lib/libdevmapper.c:253
msgid "Cannot initialize device-mapper, running as non-root user.\n"
msgstr "Не можна ініціалізувати device-mapper, якщо програму запущено не від імені адміністратора (root).\n"
#: lib/libdevmapper.c:256
msgid "Cannot initialize device-mapper. Is dm_mod kernel module loaded?\n"
msgstr "Не вдалося ініціалізувати device-mapper. Чи завантажено модуль ядра dm_mod?\n"
#: lib/libdevmapper.c:551
#, c-format
msgid "DM-UUID for device %s was truncated.\n"
msgstr "DM-UUID для пристрою %s було обрізано.\n"
#: lib/libdevmapper.c:699
msgid "Requested dmcrypt performance options are not supported.\n"
msgstr "Підтримки вказаних параметрів швидкодії dmcrypt не передбачено.\n"
#: lib/random.c:76
msgid ""
"System is out of entropy while generating volume key.\n"
"Please move mouse or type some text in another window to gather some random events.\n"
msgstr ""
"Під час створення ключа тому було вичерпано буфер ентропії системи.\n"
"Будь ласка, пересуньте вказівник миші або наберіть якийсь текст у іншому вікні, щоб зібрати додаткові дані на основі випадкових подій.\n"
#: lib/random.c:80
#, c-format
msgid "Generating key (%d%% done).\n"
msgstr "Створення ключа (виконано %d%%).\n"
#: lib/random.c:166
msgid "Running in FIPS mode.\n"
msgstr "Працюємо у режимі FIPS.\n"
#: lib/random.c:172
msgid "Fatal error during RNG initialisation.\n"
msgstr "Критична помилка під час ініціалізації RNG.\n"
#: lib/random.c:209
msgid "Unknown RNG quality requested.\n"
msgstr "Надійшов запит щодо невідомого RNG якості.\n"
#: lib/random.c:214
#, c-format
msgid "Error %d reading from RNG: %s\n"
msgstr "Помилка %d під час читання з RNG: %s\n"
#: lib/setup.c:200
msgid "Cannot initialize crypto RNG backend.\n"
msgstr "Не вдалося ініціалізувати допоміжну програму шифрування RNG.\n"
#: lib/setup.c:206
msgid "Cannot initialize crypto backend.\n"
msgstr "Не вдалося ініціалізувати допоміжну програму шифрування.\n"
#: lib/setup.c:237 lib/setup.c:1193 lib/verity/verity.c:123
#, c-format
msgid "Hash algorithm %s not supported.\n"
msgstr "Підтримки алгоритму хешування %s не передбачено.\n"
#: lib/setup.c:240 lib/loopaes/loopaes.c:90
#, c-format
msgid "Key processing error (using hash %s).\n"
msgstr "Помилка під час обробки ключа (на основі хешу %s).\n"
#: lib/setup.c:285
msgid "Cannot determine device type. Incompatible activation of device?\n"
msgstr "Не вдалося визначити тип пристрою. Несумісна дія з активації пристрою?\n"
#: lib/setup.c:289 lib/setup.c:1546
msgid "This operation is supported only for LUKS device.\n"
msgstr "Підтримку цієї дії передбачено лише для пристроїв LUKS.\n"
#: lib/setup.c:321
msgid "All key slots full.\n"
msgstr "Заповнено всі слоти ключів.\n"
#: lib/setup.c:328
#, c-format
msgid "Key slot %d is invalid, please select between 0 and %d.\n"
msgstr "Слот ключа %d є некоректним, будь ласка, виберіть число від 0 до %d.\n"
#: lib/setup.c:334
#, c-format
msgid "Key slot %d is full, please select another one.\n"
msgstr "Слот ключа %d заповнено, будь ласка, виберіть інший.\n"
#: lib/setup.c:473
#, c-format
msgid "Enter passphrase for %s: "
msgstr "Введіть пароль до %s: "
#: lib/setup.c:654
#, c-format
msgid "Header detected but device %s is too small.\n"
msgstr "Виявлено заголовок, але об’єм пристрою %s є надто малим.\n"
#: lib/setup.c:670 lib/setup.c:1429
msgid "This operation is not supported for this device type.\n"
msgstr "Підтримки цієї дії для цього типу пристроїв не передбачено.\n"
#: lib/setup.c:909 lib/setup.c:1382 lib/setup.c:2273
#, c-format
msgid "Device %s is not active.\n"
msgstr "Пристрій %s є неактивним.\n"
#: lib/setup.c:926
#, c-format
msgid "Underlying device for crypt device %s disappeared.\n"
msgstr "Зник основний пристрій для пристрою для шифрування %s.\n"
#: lib/setup.c:995
msgid "Invalid plain crypt parameters.\n"
msgstr "Некоректні параметри звичайного шифрування.\n"
#: lib/setup.c:1000 lib/setup.c:1120
msgid "Invalid key size.\n"
msgstr "Некоректний розмір ключа.\n"
#: lib/setup.c:1005 lib/setup.c:1125
msgid "UUID is not supported for this crypt type.\n"
msgstr "Підтримки UUID для цього типу шифрування не передбачено.\n"
#: lib/setup.c:1047
msgid "Can't format LUKS without device.\n"
msgstr "Форматування LUKS без пристрою неможливе.\n"
#: lib/setup.c:1090
#, c-format
msgid "Cannot format device %s which is still in use.\n"
msgstr "Не можна форматувати пристрій %s, який перебуває у користуванні.\n"
#: lib/setup.c:1093
#, c-format
msgid "Cannot format device %s, permission denied.\n"
msgstr "Не можна форматувати пристрій %s, недостатні права доступу.\n"
#: lib/setup.c:1097
#, c-format
msgid "Cannot wipe header on device %s.\n"
msgstr "Не можна витирати заголовок на пристрої %s.\n"
#: lib/setup.c:1115
msgid "Can't format LOOPAES without device.\n"
msgstr "Не можна форматувати LOOPAES без пристрою.\n"
#: lib/setup.c:1153
msgid "Can't format VERITY without device.\n"
msgstr "Форматування VERITY без пристрою неможливе.\n"
#: lib/setup.c:1161 lib/verity/verity.c:106
#, c-format
msgid "Unsupported VERITY hash type %d.\n"
msgstr "Непідтримуваний тип хешування VERITY, %d.\n"
#: lib/setup.c:1167 lib/verity/verity.c:114
msgid "Unsupported VERITY block size.\n"
msgstr "Непідтримуваний розмір блоку VERITY.\n"
#: lib/setup.c:1172 lib/verity/verity.c:76
msgid "Unsupported VERITY hash offset.\n"
msgstr "Непідтримуваний відступ хешу VERITY.\n"
#: lib/setup.c:1286
#, c-format
msgid "Unknown crypt device type %s requested.\n"
msgstr "Надіслано запит щодо невідомого типу пристрою шифрування, %s.\n"
#: lib/setup.c:1396
msgid "Cannot resize loop device.\n"
msgstr "Неможливо змінити розмір петльового пристрою.\n"
#: lib/setup.c:1444
msgid "Do you really want to change UUID of device?"
msgstr "Ви справді хочете змінити UUID пристрою?"
#: lib/setup.c:1554
#, c-format
msgid "Volume %s is not active.\n"
msgstr "Том %s не є активним.\n"
#: lib/setup.c:1565
#, c-format
msgid "Volume %s is already suspended.\n"
msgstr "Том %s вже приспано.\n"
#: lib/setup.c:1572
#, c-format
msgid "Suspend is not supported for device %s.\n"
msgstr "Підтримки присипляння для пристрою %s не передбачено.\n"
#: lib/setup.c:1574
#, c-format
msgid "Error during suspending device %s.\n"
msgstr "Помилка під час спроби приспати пристрій %s.\n"
#: lib/setup.c:1600 lib/setup.c:1647
#, c-format
msgid "Volume %s is not suspended.\n"
msgstr "Том %s не приспано.\n"
#: lib/setup.c:1614
#, c-format
msgid "Resume is not supported for device %s.\n"
msgstr "Підтримки дії з пробудження для пристрою %s не передбачено.\n"
#: lib/setup.c:1616 lib/setup.c:1668
#, c-format
msgid "Error during resuming device %s.\n"
msgstr "Помилка під час спроби пробудити пристрій %s.\n"
#: lib/setup.c:1654 lib/setup.c:2089 lib/setup.c:2103 src/cryptsetup.c:182
#: src/cryptsetup.c:244 src/cryptsetup.c:728 src/cryptsetup.c:1150
msgid "Enter passphrase: "
msgstr "Введіть пароль: "
#: lib/setup.c:1716 lib/setup.c:1852
msgid "Cannot add key slot, all slots disabled and no volume key provided.\n"
msgstr "Не вдалося додати слот ключа, всі слоти вимкнено і не вказано ключа тому.\n"
#: lib/setup.c:1725 lib/setup.c:1858 lib/setup.c:1862
msgid "Enter any passphrase: "
msgstr "Введіть будь-який пароль: "
#: lib/setup.c:1742 lib/setup.c:1875 lib/setup.c:1879 lib/setup.c:1941
#: src/cryptsetup.c:984 src/cryptsetup.c:1015
msgid "Enter new passphrase for key slot: "
msgstr "Введіть новий пароль для слота ключа: "
#: lib/setup.c:1807
#, c-format
msgid "Key slot %d changed.\n"
msgstr "Слот ключа %d змінено.\n"
#: lib/setup.c:1810
#, c-format
msgid "Replaced with key slot %d.\n"
msgstr "Замінено слотом ключа %d.\n"
#: lib/setup.c:1815
msgid "Failed to swap new key slot.\n"
msgstr "Не вдалося зарезервувати новий слот ключа.\n"
#: lib/setup.c:1932 lib/setup.c:2193 lib/setup.c:2206 lib/setup.c:2348
msgid "Volume key does not match the volume.\n"
msgstr "Ключ тому не відповідає тому.\n"
#: lib/setup.c:1970
#, c-format
msgid "Key slot %d is invalid.\n"
msgstr "Слот ключа %d є некоректним.\n"
#: lib/setup.c:1975
#, c-format
msgid "Key slot %d is not used.\n"
msgstr "Слот ключа %d не використовується.\n"
#: lib/setup.c:2005 lib/setup.c:2077 lib/setup.c:2169
#, c-format
msgid "Device %s already exists.\n"
msgstr "Пристрій %s вже існує.\n"
#: lib/setup.c:2180
msgid "Incorrect volume key specified for plain device.\n"
msgstr "Для пристрою зі звичайним шифруванням вказано помилковий ключ тому.\n"
#: lib/setup.c:2213
msgid "Incorrect root hash specified for verity device.\n"
msgstr "Для пристрою перевірки вказано помилковий кореневий хеш.\n"
#: lib/setup.c:2236
msgid "Device type is not properly initialised.\n"
msgstr "Тип пристрою не ініціалізовано належним чином.\n"
#: lib/setup.c:2268
#, c-format
msgid "Device %s is still in use.\n"
msgstr "Пристрій %s все ще використовується.\n"
#: lib/setup.c:2277
#, c-format
msgid "Invalid device %s.\n"
msgstr "Некоректний пристрій %s.\n"
#: lib/setup.c:2298
msgid "Function not available in FIPS mode.\n"
msgstr "Ця функція недоступна у режимі FIPS.\n"
#: lib/setup.c:2304
msgid "Volume key buffer too small.\n"
msgstr "Буфер ключів тому є занадто малим.\n"
#: lib/setup.c:2312
msgid "Cannot retrieve volume key for plain device.\n"
msgstr "Неможливо отримати ключ тому для пристрою зі звичайним шифруванням.\n"
#: lib/setup.c:2319
#, c-format
msgid "This operation is not supported for %s crypt device.\n"
msgstr "Підтримки цієї дії для шифрованого пристрою %s не передбачено.\n"
#: lib/setup.c:2515
msgid "Dump operation is not supported for this device type.\n"
msgstr "Підтримки дії зі створення дампу для цього типу пристроїв не передбачено.\n"
#: lib/utils.c:244
msgid "Cannot get process priority.\n"
msgstr "Не вдалося отримати значення пріоритетності процесу.\n"
#: lib/utils.c:258
msgid "Cannot unlock memory.\n"
msgstr "Не вдалося розблокувати пам’ять.\n"
#: lib/utils_crypt.c:241 lib/utils_crypt.c:254 lib/utils_crypt.c:401
#: lib/utils_crypt.c:416
msgid "Out of memory while reading passphrase.\n"
msgstr "Під час читання пароля вичерпано пам’ять.\n"
#: lib/utils_crypt.c:246 lib/utils_crypt.c:261
msgid "Error reading passphrase from terminal.\n"
msgstr "Помилка під час читання пароля з термінала.\n"
#: lib/utils_crypt.c:259
msgid "Verify passphrase: "
msgstr "Перевірка пароля: "
#: lib/utils_crypt.c:266
msgid "Passphrases do not match.\n"
msgstr "Паролі не збігаються.\n"
#: lib/utils_crypt.c:350
msgid "Cannot use offset with terminal input.\n"
msgstr "Не можна використовувати відступ у даних, що надходять з термінала.\n"
#: lib/utils_crypt.c:369 lib/tcrypt/tcrypt.c:467
msgid "Failed to open key file.\n"
msgstr "Не вдалося відкрити файл ключа.\n"
#: lib/utils_crypt.c:378
msgid "Failed to stat key file.\n"
msgstr "Не вдалося отримати статистичні дані щодо файла ключа.\n"
#: lib/utils_crypt.c:386 lib/utils_crypt.c:407
msgid "Cannot seek to requested keyfile offset.\n"
msgstr "Не вдалося встановити потрібну позицію у файлі ключа.\n"
#: lib/utils_crypt.c:424
msgid "Error reading passphrase.\n"
msgstr "Помилка під час читання пароля.\n"
#: lib/utils_crypt.c:447
msgid "Maximum keyfile size exceeded.\n"
msgstr "Перевищено максимальний розмір файла ключа.\n"
#: lib/utils_crypt.c:452
msgid "Cannot read requested amount of data.\n"
msgstr "Не вдалося прочитати бажаний об’єм даних.\n"
#: lib/utils_device.c:136 lib/luks1/keyencryption.c:90
#, c-format
msgid "Device %s doesn't exist or access denied.\n"
msgstr "Пристрою %s не існує або доступ до цього пристрою заборонено.\n"
#: lib/utils_device.c:430
msgid "Cannot use a loopback device, running as non-root user.\n"
msgstr "Не можна використовувати петльовий пристрій, програму запущено не від імені адміністративного користувача (root).\n"
#: lib/utils_device.c:433
msgid "Cannot find a free loopback device.\n"
msgstr "Не вдалося знайти вільний петльовий пристрій.\n"
#: lib/utils_device.c:440
msgid "Attaching loopback device failed (loop device with autoclear flag is required).\n"
msgstr "Спроба долучення петльового пристрою зазнала невдачі (потрібен петльовий пристрій з встановленим прапорцем автоматичного спорожнення).\n"
#: lib/utils_device.c:484
#, c-format
msgid "Cannot use device %s which is in use (already mapped or mounted).\n"
msgstr "Не можна використовувати пристрій %s, оскільки його вже використано (призначено або змонтовано).\n"
#: lib/utils_device.c:488
#, c-format
msgid "Cannot get info about device %s.\n"
msgstr "Не вдалося отримати дані щодо пристрою %s.\n"
#: lib/utils_device.c:494
#, c-format
msgid "Requested offset is beyond real size of device %s.\n"
msgstr "Бажана точка відступу перебуває за межами об’єму пристрою %s.\n"
#: lib/utils_device.c:502
#, c-format
msgid "Device %s has zero size.\n"
msgstr "Об’єм пристрою %s є нульовим.\n"
#: lib/utils_device.c:513
#, c-format
msgid "Device %s is too small.\n"
msgstr "Об’єм пристрою %s є надто малим.\n"
#: lib/luks1/keyencryption.c:37
#, c-format
msgid ""
"Failed to setup dm-crypt key mapping for device %s.\n"
"Check that kernel supports %s cipher (check syslog for more info).\n"
msgstr ""
"Не вдалося визначити призначення ключа dm-crypt для пристрою %s.\n"
"Перевірте, чи передбачено у ядрі підтримку шифрування %s (докладніші дані можна знайти у журналі системи (syslog)).\n"
#: lib/luks1/keyencryption.c:42
msgid "Key size in XTS mode must be 256 or 512 bits.\n"
msgstr "Розмір ключа у режимі XTS має бути рівним 256 або 512 бітів.\n"
#: lib/luks1/keyencryption.c:96 lib/luks1/keymanage.c:296
#: lib/luks1/keymanage.c:572 lib/luks1/keymanage.c:1022
#, c-format
msgid "Cannot write to device %s, permission denied.\n"
msgstr "Не вдалося виконати запис на пристрій %s, недостатні права доступу.\n"
#: lib/luks1/keyencryption.c:111
msgid "Failed to open temporary keystore device.\n"
msgstr "Не вдалося відкрити пристрій тимчасового сховища ключів.\n"
#: lib/luks1/keyencryption.c:118
msgid "Failed to access temporary keystore device.\n"
msgstr "Не вдалося отримати доступ до пристрою тимчасового сховища ключів.\n"
#: lib/luks1/keyencryption.c:191
msgid "IO error while encrypting keyslot.\n"
msgstr "Помилка введення-виведення під час шифрування слоту ключів.\n"
#: lib/luks1/keyencryption.c:256
msgid "IO error while decrypting keyslot.\n"
msgstr "Помилка введення-виведення під час розшифрування слоту ключів.\n"
#: lib/luks1/keymanage.c:90
#, c-format
msgid "Device %s is too small. (LUKS requires at least %<PRIu64> bytes.)\n"
msgstr "Обсяг пристрою %s є надто малим. (LUKS потрібно принаймні %<PRIu64> байтів.)\n"
#: lib/luks1/keymanage.c:180 lib/luks1/keymanage.c:418
#: src/cryptsetup_reencrypt.c:1130
#, c-format
msgid "Device %s is not a valid LUKS device.\n"
msgstr "Пристрій %s не є коректним пристроєм LUKS.\n"
#: lib/luks1/keymanage.c:198
#, c-format
msgid "Requested header backup file %s already exists.\n"
msgstr "Потрібний вам файл резервної копії заголовка, %s, вже існує.\n"
#: lib/luks1/keymanage.c:200
#, c-format
msgid "Cannot create header backup file %s.\n"
msgstr "Не вдалося створити файл резервної копії заголовка, %s.\n"
#: lib/luks1/keymanage.c:205
#, c-format
msgid "Cannot write header backup file %s.\n"
msgstr "Не вдалося записати файл резервної копії заголовка, %s.\n"
#: lib/luks1/keymanage.c:239
msgid "Backup file doesn't contain valid LUKS header.\n"
msgstr "Файл резервної копії не містить коректного заголовка LUKS.\n"
#: lib/luks1/keymanage.c:252 lib/luks1/keymanage.c:496
#, c-format
msgid "Cannot open header backup file %s.\n"
msgstr "Не вдалося відкрити файл резервної копії заголовка, %s.\n"
#: lib/luks1/keymanage.c:258
#, c-format
msgid "Cannot read header backup file %s.\n"
msgstr "Не вдалося прочитати дані з файла резервної копії заголовка, %s.\n"
#: lib/luks1/keymanage.c:269
msgid "Data offset or key size differs on device and backup, restore failed.\n"
msgstr "Відступ у даних або розмір ключа на пристрої і у резервній копії є різними. Відновлення неможливе.\n"
#: lib/luks1/keymanage.c:277
#, c-format
msgid "Device %s %s%s"
msgstr "Пристрій %s %s%s"
#: lib/luks1/keymanage.c:278
msgid "does not contain LUKS header. Replacing header can destroy data on that device."
msgstr "не містить заголовка LUKS. Заміна заголовка може зруйнувати дані, що зберігаються на пристрої."
#: lib/luks1/keymanage.c:279
msgid "already contains LUKS header. Replacing header will destroy existing keyslots."
msgstr "вже містить заголовок LUKS. Заміна заголовка призведе до руйнування вже створених слотів ключів."
#: lib/luks1/keymanage.c:280
msgid ""
"\n"
"WARNING: real device header has different UUID than backup!"
msgstr ""
"\n"
"ПОПЕРЕДЖЕННЯ: заголовок, що зберігається на пристрої, має інший UUID, ніж заголовок у резервній копії!"
#: lib/luks1/keymanage.c:299 lib/luks1/keymanage.c:535
#: lib/luks1/keymanage.c:575 lib/tcrypt/tcrypt.c:624 lib/verity/verity.c:82
#: lib/verity/verity.c:179 lib/verity/verity_hash.c:292
#: lib/verity/verity_hash.c:303 lib/verity/verity_hash.c:323
#, c-format
msgid "Cannot open device %s.\n"
msgstr "Не вдалося відкрити пристрій %s.\n"
#: lib/luks1/keymanage.c:329
msgid "Non standard key size, manual repair required.\n"
msgstr "Нестандартний розмір ключа, слід виправити дані вручну.\n"
#: lib/luks1/keymanage.c:334
msgid "Non standard keyslots alignment, manual repair required.\n"
msgstr "Нестандартне вирівнювання слотів ключів, слід виправити дані вручну.\n"
#: lib/luks1/keymanage.c:340
msgid "Repairing keyslots.\n"
msgstr "Виправлення слотів ключів.\n"
#: lib/luks1/keymanage.c:351
msgid "Repair failed."
msgstr "Спроба виправлення зазнала невдачі."
#: lib/luks1/keymanage.c:363
#, c-format
msgid "Keyslot %i: offset repaired (%u -> %u).\n"
msgstr "Слот ключа %i: виправлено відступ (%u -> %u).\n"
#: lib/luks1/keymanage.c:371
#, c-format
msgid "Keyslot %i: stripes repaired (%u -> %u).\n"
msgstr "Слот ключа %i: виправлено смужки (%u -> %u).\n"
#: lib/luks1/keymanage.c:380
#, c-format
msgid "Keyslot %i: bogus partition signature.\n"
msgstr "Слот ключа %i: зайвий підпис розділу.\n"
#: lib/luks1/keymanage.c:385
#, c-format
msgid "Keyslot %i: salt wiped.\n"
msgstr "Слот ключа %i: дані ініціалізації (сіль) витерто.\n"
#: lib/luks1/keymanage.c:396
msgid "Writing LUKS header to disk.\n"
msgstr "Запис заголовка LUKS на диск.\n"
#: lib/luks1/keymanage.c:421
#, c-format
msgid "Unsupported LUKS version %d.\n"
msgstr "Непідтримувана версія LUKS, %d.\n"
#: lib/luks1/keymanage.c:427 lib/luks1/keymanage.c:661
#, c-format
msgid "Requested LUKS hash %s is not supported.\n"
msgstr "Підтримки бажаного хешування LUKS, %s, не передбачено.\n"
#: lib/luks1/keymanage.c:442
#, c-format
msgid "LUKS keyslot %u is invalid.\n"
msgstr "Слот ключа LUKS %u є некоректним.\n"
#: lib/luks1/keymanage.c:456 src/cryptsetup.c:664
msgid "No known problems detected for LUKS header.\n"
msgstr "У заголовку LUKS не виявлено жодних проблем.\n"
#: lib/luks1/keymanage.c:596
#, c-format
msgid "Error during update of LUKS header on device %s.\n"
msgstr "Помилка під час оновлення заголовка LUKS на пристрої %s.\n"
#: lib/luks1/keymanage.c:603
#, c-format
msgid "Error re-reading LUKS header after update on device %s.\n"
msgstr "Помилка під час спроби повторного читання заголовка LUKS після оновлення на пристрої %s.\n"
#: lib/luks1/keymanage.c:654
#, c-format
msgid "Data offset for detached LUKS header must be either 0 or higher than header size (%d sectors).\n"
msgstr "Відступ даних для від’єднаного заголовка LUKS має бути або рівним нулеві, або перевищувати розмір заголовка (%d секторів).\n"
#: lib/luks1/keymanage.c:666 lib/luks1/keymanage.c:757
msgid "Wrong LUKS UUID format provided.\n"
msgstr "Вказано UUID LUKS у помилковому форматі.\n"
#: lib/luks1/keymanage.c:695
msgid "Cannot create LUKS header: reading random salt failed.\n"
msgstr "Не вдалося створити заголовок LUKS: помилка читання випадкових даних для ініціалізації.\n"
#: lib/luks1/keymanage.c:702 lib/luks1/keymanage.c:798
#, c-format
msgid "Not compatible PBKDF2 options (using hash algorithm %s).\n"
msgstr "Несумісні параметри PBKDF2 (з використанням алгоритму хешування %s).\n"
#: lib/luks1/keymanage.c:717
#, c-format
msgid "Cannot create LUKS header: header digest failed (using hash %s).\n"
msgstr "Не вдалося створити заголовок LUKS: помилка під час обчислення контрольної суми заголовка (з використанням хешу %s).\n"
#: lib/luks1/keymanage.c:782
#, c-format
msgid "Key slot %d active, purge first.\n"
msgstr "Слот ключа %d є активним. Його слід спочатку спорожнити.\n"
#: lib/luks1/keymanage.c:788
#, c-format
msgid "Key slot %d material includes too few stripes. Header manipulation?\n"
msgstr "Ентропія даних слота ключа %d є надто низькою. Маніпуляції з заголовком?\n"
#: lib/luks1/keymanage.c:955
#, c-format
msgid "Key slot %d unlocked.\n"
msgstr "Слот ключа %d розблоковано.\n"
#: lib/luks1/keymanage.c:990 src/cryptsetup.c:854
#: src/cryptsetup_reencrypt.c:1019 src/cryptsetup_reencrypt.c:1056
msgid "No key available with this passphrase.\n"
msgstr "Для цього пароля немає відповідного ключа.\n"
#: lib/luks1/keymanage.c:1008
#, c-format
msgid "Key slot %d is invalid, please select keyslot between 0 and %d.\n"
msgstr "Слот ключа %d є некоректним, будь ласка, виберіть слот ключа з номером від 0 до %d.\n"
#: lib/luks1/keymanage.c:1026
#, c-format
msgid "Cannot wipe device %s.\n"
msgstr "Не вдалося витерти пристрій %s.\n"
#: lib/loopaes/loopaes.c:146
msgid "Detected not yet supported GPG encrypted keyfile.\n"
msgstr "Виявлено файл ключа, підтримки шифрування GPG у якому ще не передбачено.\n"
#: lib/loopaes/loopaes.c:147
msgid "Please use gpg --decrypt <KEYFILE> | cryptsetup --keyfile=- ...\n"
msgstr "Будь ласка, скористайтеся командою gpg --decrypt <ФАЙЛ_КЛЮЧА> | cryptsetup --keyfile=- ...\n"
#: lib/loopaes/loopaes.c:168 lib/loopaes/loopaes.c:188
msgid "Incompatible loop-AES keyfile detected.\n"
msgstr "Виявлено несумісний з loop-AES файл ключа.\n"
#: lib/loopaes/loopaes.c:244
msgid "Kernel doesn't support loop-AES compatible mapping.\n"
msgstr "У ядрі не передбачено підтримки призначення, сумісного з loop-AES.\n"
#: lib/tcrypt/tcrypt.c:475
#, c-format
msgid "Error reading keyfile %s.\n"
msgstr "Помилка під час спроби читання файла ключа %s.\n"
#: lib/tcrypt/tcrypt.c:513
#, c-format
msgid "Maximum TCRYPT passphrase length (%d) exceeded.\n"
msgstr "Перевищено максимальну можливу довжину пароля TCRYPT (%d).\n"
#: lib/tcrypt/tcrypt.c:543
#, c-format
msgid "PBKDF2 hash algorithm %s not available, skipping.\n"
msgstr "Засіб створення хешів PBKDF2 за алгоритмом %s недоступний, пропускаємо.\n"
#: lib/tcrypt/tcrypt.c:561 src/cryptsetup.c:617
msgid "Required kernel crypto interface not available.\n"
msgstr "Потрібний для роботи інтерфейс ядра для шифрування недоступний.\n"
#: lib/tcrypt/tcrypt.c:563 src/cryptsetup.c:619
msgid "Ensure you have algif_skcipher kernel module loaded.\n"
msgstr "Переконайтеся, що завантажено модуль ядра algif_skcipher.\n"
#: lib/tcrypt/tcrypt.c:707
#, c-format
msgid "Activation is not supported for %d sector size.\n"
msgstr "Підтримки активації для розміру сектора %d не передбачено.\n"
#: lib/tcrypt/tcrypt.c:713
msgid "Kernel doesn't support activation for this TCRYPT legacy mode.\n"
msgstr "У ядрі не передбачено підтримки вмикання цього застарілого режиму TCRYPT.\n"
#: lib/tcrypt/tcrypt.c:744
#, c-format
msgid "Activating TCRYPT system encryption for partition %s.\n"
msgstr "Активуємо шифрування системи за допомогою TCRYPT для розділу %s.\n"
#: lib/tcrypt/tcrypt.c:806
msgid "Kernel doesn't support TCRYPT compatible mapping.\n"
msgstr "У ядрі не передбачено підтримки призначення, сумісного з TCRYPT.\n"
#: lib/tcrypt/tcrypt.c:1020
msgid "This function is not supported without TCRYPT header load."
msgstr "Підтримки цієї дії без завантаження заголовка TCRYPT."
#: lib/verity/verity.c:70 lib/verity/verity.c:172
#, c-format
msgid "Verity device %s doesn't use on-disk header.\n"
msgstr "На пристрої VERITY %s не використовується вбудований заголовок.\n"
#: lib/verity/verity.c:94
#, c-format
msgid "Device %s is not a valid VERITY device.\n"
msgstr "Пристрій %s не є коректним пристроєм VERITY.\n"
#: lib/verity/verity.c:101
#, c-format
msgid "Unsupported VERITY version %d.\n"
msgstr "Непідтримувана версія VERITY, %d.\n"
#: lib/verity/verity.c:131
msgid "VERITY header corrupted.\n"
msgstr "Пошкоджено заголовок VERITY.\n"
#: lib/verity/verity.c:166
#, c-format
msgid "Wrong VERITY UUID format provided on device %s.\n"
msgstr "На пристрої %s вказано UUID VERITY у помилковому форматі.\n"
#: lib/verity/verity.c:196
#, c-format
msgid "Error during update of verity header on device %s.\n"
msgstr "Помилка під час оновлення заголовка verity на пристрої %s.\n"
#: lib/verity/verity.c:276
msgid "Kernel doesn't support dm-verity mapping.\n"
msgstr "У ядрі не передбачено підтримки призначення за dm-verity.\n"
#: lib/verity/verity.c:287
msgid "Verity device detected corruption after activation.\n"
msgstr "Виявлено пошкодження даних на пристрої перевірки після активації.\n"
#: lib/verity/verity_hash.c:59
#, c-format
msgid "Spare area is not zeroed at position %<PRIu64>.\n"
msgstr "Резервну область не занулено у позиції %<PRIu64>.\n"
#: lib/verity/verity_hash.c:121 lib/verity/verity_hash.c:249
#: lib/verity/verity_hash.c:277 lib/verity/verity_hash.c:284
msgid "Device offset overflow.\n"
msgstr "Переповнення відступу на пристрої.\n"
#: lib/verity/verity_hash.c:161
#, c-format
msgid "Verification failed at position %<PRIu64>.\n"
msgstr "Помилка під час перевірки за позицією %<PRIu64>.\n"
#: lib/verity/verity_hash.c:235
msgid "Invalid size parameters for verity device.\n"
msgstr "Некоректні параметри розміру для пристрою перевірки.\n"
#: lib/verity/verity_hash.c:266
msgid "Too many tree levels for verity volume.\n"
msgstr "Занадто високий рівень вкладеності для тому перевірки.\n"
#: lib/verity/verity_hash.c:354
msgid "Verification of data area failed.\n"
msgstr "Не вдалося перевірити область даних.\n"
#: lib/verity/verity_hash.c:359
msgid "Verification of root hash failed.\n"
msgstr "Не вдалося перевірити кореневий хеш.\n"
#: lib/verity/verity_hash.c:365
msgid "Input/output error while creating hash area.\n"
msgstr "Під час створення області хешу сталася помилка введення або виведення даних.\n"
#: lib/verity/verity_hash.c:367
msgid "Creation of hash area failed.\n"
msgstr "Не вдалося створити область хешу.\n"
#: lib/verity/verity_hash.c:414
#, c-format
msgid "WARNING: Kernel cannot activate device if data block size exceeds page size (%u).\n"
msgstr "Попередження: ядро не зможе задіяти пристрій, якщо розмір блоку перевищуватиме розмір сторінки (%u).\n"
#: src/cryptsetup.c:91
msgid "Can't do passphrase verification on non-tty inputs.\n"
msgstr "Перевірку паролів не можна виконувати на основі вхідних даних, які надходять не з tty.\n"
#: src/cryptsetup.c:132 src/cryptsetup.c:560 src/cryptsetup.c:707
#: src/cryptsetup_reencrypt.c:522 src/cryptsetup_reencrypt.c:576
msgid "No known cipher specification pattern detected.\n"
msgstr "Не виявлено жодного відомого зразка специфікації шифрування.\n"
#: src/cryptsetup.c:140
msgid "WARNING: The --hash parameter is being ignored in plain mode with keyfile specified.\n"
msgstr "Попередження: параметр --hash у простому режимі із вказаним файлом ключа ігнорується.\n"
#: src/cryptsetup.c:148
msgid "WARNING: The --keyfile-size option is being ignored, the read size is the same as the encryption key size.\n"
msgstr "Попередження: параметр --keyfile-size проігноровано, розмір прочитаних даних збігається із розміром ключа шифрування.\n"
#: src/cryptsetup.c:214
msgid "Option --key-file is required.\n"
msgstr "Слід вказати параметр --key-file.\n"
#: src/cryptsetup.c:263
msgid "No device header detected with this passphrase.\n"
msgstr "Для цього пароля не виявлено заголовка пристрою.\n"
#: src/cryptsetup.c:323 src/cryptsetup.c:1139
msgid ""
"Header dump with volume key is sensitive information\n"
"which allows access to encrypted partition without passphrase.\n"
"This dump should be always stored encrypted on safe place."
msgstr ""
"Дамп заголовка з ключем тому є конфіденційними даними,\n"
"за допомогою яких можна отримати доступ до шифрованого розділу\n"
"без пароля. Цей дамп слід зберігати у зашифрованому форматі\n"
"у безпечному місці."
#: src/cryptsetup.c:513
msgid "Result of benchmark is not reliable.\n"
msgstr "Результат тестування є ненадійним.\n"
#: src/cryptsetup.c:554
msgid "# Tests are approximate using memory only (no storage IO).\n"
msgstr "# Наближені значення під час перевірки визначаються лише за допомогою оперативної пам’яті (без запису на диск).\n"
#: src/cryptsetup.c:579 src/cryptsetup.c:601
msgid "# Algorithm | Key | Encryption | Decryption\n"
msgstr "№ Алгоритм | Ключ | Шифрування | Розшифрування\n"
#: src/cryptsetup.c:583
#, c-format
msgid "Cipher %s is not available.\n"
msgstr "Шифрування %s є недоступним.\n"
#: src/cryptsetup.c:610
msgid "N/A"
msgstr "н/д"
#: src/cryptsetup.c:635
#, c-format
msgid "Cannot read keyfile %s.\n"
msgstr "Не вдалося прочитати файл ключа %s.\n"
#: src/cryptsetup.c:639
#, c-format
msgid "Cannot read %d bytes from keyfile %s.\n"
msgstr "Не вдалося прочитати %d байтів з файла ключа %s.\n"
#: src/cryptsetup.c:668
msgid "Really try to repair LUKS device header?"
msgstr "Спробувати відновити заголовок пристрою LUKS?"
#: src/cryptsetup.c:693
#, c-format
msgid "This will overwrite data on %s irrevocably."
msgstr "Дані на %s буде перезаписано без можливості відновлення."
#: src/cryptsetup.c:695
msgid "memory allocation error in action_luksFormat"
msgstr "помилка під час отримання області пам’яті у action_luksFormat"
#: src/cryptsetup.c:713
#, c-format
msgid "Cannot use %s as on-disk header.\n"
msgstr "Не можна використовувати %s як заголовок на диску.\n"
#: src/cryptsetup.c:780
msgid "Reduced data offset is allowed only for detached LUKS header.\n"
msgstr "Зменшений відступ даних можна використовувати лише для від’єднаних заголовків LUKS.\n"
#: src/cryptsetup.c:877 src/cryptsetup.c:933
#, c-format
msgid "Key slot %d selected for deletion.\n"
msgstr "Слот ключа %d позначено для вилучення.\n"
#: src/cryptsetup.c:880
#, c-format
msgid "Key %d not active. Can't wipe.\n"
msgstr "Ключ %d не є активним. Його не можна витерти.\n"
#: src/cryptsetup.c:888 src/cryptsetup.c:936
msgid "This is the last keyslot. Device will become unusable after purging this key."
msgstr "Це останній слот ключа. Пристрій стане непридатним для використання після спорожнення цього ключа."
#: src/cryptsetup.c:889
msgid "Enter any remaining passphrase: "
msgstr "Введіть будь-який інший пароль: "
#: src/cryptsetup.c:917
msgid "Enter passphrase to be deleted: "
msgstr "Введіть пароль, який слід вилучити: "
#: src/cryptsetup.c:1000 src/cryptsetup_reencrypt.c:1094
#, c-format
msgid "Enter any existing passphrase: "
msgstr "Введіть будь-який пароль: "
#: src/cryptsetup.c:1051
msgid "Enter passphrase to be changed: "
msgstr "Введіть пароль, який слід змінити: "
#: src/cryptsetup.c:1065 src/cryptsetup_reencrypt.c:1079
msgid "Enter new passphrase: "
msgstr "Введіть новий пароль: "
#: src/cryptsetup.c:1089
msgid "Only one device argument for isLuks operation is supported.\n"
msgstr "У команді isLuks можна використовувати лише один аргумент назви пристрою.\n"
#: src/cryptsetup.c:1245 src/cryptsetup.c:1266
msgid "Option --header-backup-file is required.\n"
msgstr "Слід вказати параметр --header-backup-file.\n"
#: src/cryptsetup.c:1303
#, c-format
msgid "Unrecognized metadata device type %s.\n"
msgstr "Нерозпізнаний тип пристрою метаданих, %s.\n"
#: src/cryptsetup.c:1306
msgid "Command requires device and mapped name as arguments.\n"
msgstr "Аргументами команди мають бути назва пристрою та призначена до нього назва.\n"
#: src/cryptsetup.c:1325
#, c-format
msgid ""
"This operation will erase all keyslots on device %s.\n"
"Device will become unusable after this operation."
msgstr ""
"У результаті виконання цієї операції буде витерто усі слоти ключів на пристрої %s.\n"
"Після виконання цієї дії пристроєм не можна буде скористатися."
#: src/cryptsetup.c:1359
msgid "<device> [--type <type>] [<name>]"
msgstr "<пристрій> [--type <тип>] [<назва>]"
#: src/cryptsetup.c:1359
msgid "open device as mapping <name>"
msgstr "відкрити пристрій як призначення <назва>"
#: src/cryptsetup.c:1360 src/cryptsetup.c:1361 src/cryptsetup.c:1362
#: src/cryptsetup.c:1363 src/veritysetup.c:311 src/veritysetup.c:312
msgid "<name>"
msgstr "<назва>"
#: src/cryptsetup.c:1360
msgid "close device (remove mapping)"
msgstr "закрити пристрій (вилучити призначення)"
#: src/cryptsetup.c:1361
msgid "resize active device"
msgstr "змінити розмір активного пристрою"
#: src/cryptsetup.c:1362
msgid "show device status"
msgstr "показати стан пристрою"
#: src/cryptsetup.c:1363
msgid "benchmark cipher"
msgstr "перевірити швидкодію шифрування"
#: src/cryptsetup.c:1364 src/cryptsetup.c:1365 src/cryptsetup.c:1371
#: src/cryptsetup.c:1372 src/cryptsetup.c:1373 src/cryptsetup.c:1374
#: src/cryptsetup.c:1375 src/cryptsetup.c:1376 src/cryptsetup.c:1377
#: src/cryptsetup.c:1378
msgid "<device>"
msgstr "<пристрій>"
#: src/cryptsetup.c:1364
msgid "try to repair on-disk metadata"
msgstr "спробувати виправити метадані на диску"
#: src/cryptsetup.c:1365
msgid "erase all keyslots (remove encryption key)"
msgstr "витерти усі слоти ключів (вилучити ключ шифрування)"
#: src/cryptsetup.c:1366 src/cryptsetup.c:1367
msgid "<device> [<new key file>]"
msgstr "<пристрій> [<новий файл ключа>]"
#: src/cryptsetup.c:1366
msgid "formats a LUKS device"
msgstr "форматує пристрій LUKS"
#: src/cryptsetup.c:1367
msgid "add key to LUKS device"
msgstr "додати ключ до пристрою LUKS"
#: src/cryptsetup.c:1368 src/cryptsetup.c:1369
msgid "<device> [<key file>]"
msgstr "<пристрій> [<файл ключа>]"
#: src/cryptsetup.c:1368
msgid "removes supplied key or key file from LUKS device"
msgstr "вилучає наданий ключ або файл ключа з пристрою LUKS"
#: src/cryptsetup.c:1369
msgid "changes supplied key or key file of LUKS device"
msgstr "змінює наданий ключ або файл ключа пристрою LUKS"
#: src/cryptsetup.c:1370
msgid "<device> <key slot>"
msgstr "<пристрій> <слот ключа>"
#: src/cryptsetup.c:1370
msgid "wipes key with number <key slot> from LUKS device"
msgstr "вилучає ключ з номером <слот ключа> з пристрою LUKS"
#: src/cryptsetup.c:1371
msgid "print UUID of LUKS device"
msgstr "вивести UUID пристрою LUKS"
#: src/cryptsetup.c:1372
msgid "tests <device> for LUKS partition header"
msgstr "виконати спробу виявлення заголовка розділу LUKS на пристрої <пристрій>"
#: src/cryptsetup.c:1373
msgid "dump LUKS partition information"
msgstr "створити дамп даних щодо розділу LUKS"
#: src/cryptsetup.c:1374
msgid "dump TCRYPT device information"
msgstr "створити дамп даних пристрою TCRYPT"
#: src/cryptsetup.c:1375
msgid "Suspend LUKS device and wipe key (all IOs are frozen)."
msgstr "Приспати пристрій LUKS і витерти ключ (роботу всіх каналів введення-виведення буде заморожено)."
#: src/cryptsetup.c:1376
msgid "Resume suspended LUKS device."
msgstr "Відновити роботу приспаного пристрою LUKS."
#: src/cryptsetup.c:1377
msgid "Backup LUKS device header and keyslots"
msgstr "Створити резервну копію заголовка пристрою LUKS і слотів ключів"
#: src/cryptsetup.c:1378
msgid "Restore LUKS device header and keyslots"
msgstr "Відновити заголовок пристрою LUKS і слоти ключів"
#: src/cryptsetup.c:1395 src/veritysetup.c:328
msgid ""
"\n"
"<action> is one of:\n"
msgstr ""
"\n"
"<дія> є однією з таких:\n"
#: src/cryptsetup.c:1401
msgid ""
"\n"
"You can also use old <action> syntax aliases:\n"
"\topen: create (plainOpen), luksOpen, loopaesOpen, tcryptOpen\n"
"\tclose: remove (plainClose), luksClose, loopaesClose, tcryptClose\n"
msgstr ""
"\n"
"Ви також можете скористатися застарілими альтернативними\n"
"синтаксичними конструкціями для запису <дія>:\n"
"\tвідкрити: create (plainOpen), luksOpen, loopaesOpen, tcryptOpen\n"
"\tзакрити: remove (plainClose), luksClose, loopaesClose, tcryptClose\n"
#: src/cryptsetup.c:1405
#, c-format
msgid ""
"\n"
"<name> is the device to create under %s\n"
"<device> is the encrypted device\n"
"<key slot> is the LUKS key slot number to modify\n"
"<key file> optional key file for the new key for luksAddKey action\n"
msgstr ""
"\n"
"<назва> — пристрій для створення у %s\n"
"<пристрій> — зашифрований пристрій\n"
"<слот ключа> — номер слота ключа LUKS, який слід змінити\n"
"<файл ключа> — необов’язковий файл ключа для нового ключа для дії luksAddKey\n"
#: src/cryptsetup.c:1412
#, c-format
msgid ""
"\n"
"Default compiled-in key and passphrase parameters:\n"
"\tMaximum keyfile size: %dkB, Maximum interactive passphrase length %d (characters)\n"
"Default PBKDF2 iteration time for LUKS: %d (ms)\n"
msgstr ""
"\n"
"Типові вбудовані параметри ключа і пароля:\n"
"\tМаксимальний розмір файла ключа: %d кБ, максимальна довжина інтерактивного пароля: %d (символів)\n"
"Типовий час ітерації PBKDF2 для LUKS: %d мс\n"
#: src/cryptsetup.c:1419
#, c-format
msgid ""
"\n"
"Default compiled-in device cipher parameters:\n"
"\tloop-AES: %s, Key %d bits\n"
"\tplain: %s, Key: %d bits, Password hashing: %s\n"
"\tLUKS1: %s, Key: %d bits, LUKS header hashing: %s, RNG: %s\n"
msgstr ""
"\n"
"Типові вбудовані параметри шифрування на пристрої:\n"
"\tloop-AES: %s, %d-бітовий ключ\n"
"\tзвичайне: %s, ключ: %d-бітовий, хешування пароля: %s\n"
"\tLUKS1: %s, ключ: %d-бітовий, хешування заголовка LUKS: %s, RNG: %s\n"
#: src/cryptsetup.c:1436 src/veritysetup.c:460
#, c-format
msgid "%s: requires %s as arguments"
msgstr "%s: слід вказати у параметрах %s"
#: src/cryptsetup.c:1469 src/veritysetup.c:368 src/cryptsetup_reencrypt.c:1273
msgid "Show this help message"
msgstr "Показати цю довідку"
#: src/cryptsetup.c:1470 src/veritysetup.c:369 src/cryptsetup_reencrypt.c:1274
msgid "Display brief usage"
msgstr "Показати короткі настанови щодо користування"
#: src/cryptsetup.c:1474 src/veritysetup.c:373 src/cryptsetup_reencrypt.c:1278
msgid "Help options:"
msgstr "Пункти довідки:"
#: src/cryptsetup.c:1475 src/veritysetup.c:374 src/cryptsetup_reencrypt.c:1279
msgid "Print package version"
msgstr "Вивести дані щодо версії пакунка"
#: src/cryptsetup.c:1476 src/veritysetup.c:375 src/cryptsetup_reencrypt.c:1280
msgid "Shows more detailed error messages"
msgstr "Показувати докладні повідомлення про помилки"
#: src/cryptsetup.c:1477 src/veritysetup.c:376 src/cryptsetup_reencrypt.c:1281
msgid "Show debug messages"
msgstr "Показувати повідомлення зневадження"
#: src/cryptsetup.c:1478 src/cryptsetup_reencrypt.c:1283
msgid "The cipher used to encrypt the disk (see /proc/crypto)"
msgstr "Шифр, який використано для шифрування даних диска (див. /proc/crypto)"
#: src/cryptsetup.c:1479 src/cryptsetup_reencrypt.c:1285
msgid "The hash used to create the encryption key from the passphrase"
msgstr "Хеш, використаний для створення ключа шифрування на основі пароля"
#: src/cryptsetup.c:1480
msgid "Verifies the passphrase by asking for it twice"
msgstr "Перевіряє пароль повторним запитом щодо нього"
#: src/cryptsetup.c:1481 src/cryptsetup_reencrypt.c:1287
msgid "Read the key from a file."
msgstr "Прочитати ключ з файла."
#: src/cryptsetup.c:1482
msgid "Read the volume (master) key from file."
msgstr "Прочитати ключ тому (основний ключ) з файла."
#: src/cryptsetup.c:1483
msgid "Dump volume (master) key instead of keyslots info."
msgstr "Створити дамп ключа тому (основного ключа) замість показу даних щодо слотів ключів."
#: src/cryptsetup.c:1484 src/cryptsetup_reencrypt.c:1284
msgid "The size of the encryption key"
msgstr "Розмір ключа шифрування"
#: src/cryptsetup.c:1484 src/cryptsetup_reencrypt.c:1284
msgid "BITS"
msgstr "БІТИ"
#: src/cryptsetup.c:1485 src/cryptsetup_reencrypt.c:1298
msgid "Limits the read from keyfile"
msgstr "Обмежує читання з файла ключа"
#: src/cryptsetup.c:1485 src/cryptsetup.c:1486 src/cryptsetup.c:1487
#: src/cryptsetup.c:1488 src/veritysetup.c:379 src/veritysetup.c:380
#: src/veritysetup.c:382 src/cryptsetup_reencrypt.c:1297
#: src/cryptsetup_reencrypt.c:1298 src/cryptsetup_reencrypt.c:1299
#: src/cryptsetup_reencrypt.c:1300
msgid "bytes"
msgstr "байти"
#: src/cryptsetup.c:1486 src/cryptsetup_reencrypt.c:1297
msgid "Number of bytes to skip in keyfile"
msgstr "Кількість байтів, які слід пропустити у файлі ключа"
#: src/cryptsetup.c:1487
msgid "Limits the read from newly added keyfile"
msgstr "Обмежує читання з щойно доданого файла ключа"
#: src/cryptsetup.c:1488
msgid "Number of bytes to skip in newly added keyfile"
msgstr "Кількість байтів, які слід пропустити у щойно доданому файлі ключа"
#: src/cryptsetup.c:1489
msgid "Slot number for new key (default is first free)"
msgstr "Номер слоту для нового ключа (типовим слотом є перший вільний слот)"
#: src/cryptsetup.c:1490
msgid "The size of the device"
msgstr "Розмір пристрою"
#: src/cryptsetup.c:1490 src/cryptsetup.c:1491 src/cryptsetup.c:1492
#: src/cryptsetup.c:1498
msgid "SECTORS"
msgstr "СЕКТОРИ"
#: src/cryptsetup.c:1491
msgid "The start offset in the backend device"
msgstr "Початковий відступ на допоміжному пристрої"
#: src/cryptsetup.c:1492
msgid "How many sectors of the encrypted data to skip at the beginning"
msgstr "Кількість секторів зашифрованих даних, які слід пропустити на початку"
#: src/cryptsetup.c:1493
msgid "Create a readonly mapping"
msgstr "Створити призначення у режимі лише читання"
#: src/cryptsetup.c:1494 src/cryptsetup_reencrypt.c:1288
msgid "PBKDF2 iteration time for LUKS (in ms)"
msgstr "Тривалість ітерації PBKDF2 для LUKS (у мс)"
#: src/cryptsetup.c:1494 src/cryptsetup_reencrypt.c:1288
msgid "msecs"
msgstr "мс"
#: src/cryptsetup.c:1495 src/cryptsetup_reencrypt.c:1289
msgid "Do not ask for confirmation"
msgstr "Не питати про підтвердження"
#: src/cryptsetup.c:1496
msgid "Timeout for interactive passphrase prompt (in seconds)"
msgstr "Час очікування у інтерактивному запиті щодо пароля (у секундах)"
#: src/cryptsetup.c:1496
msgid "secs"
msgstr "секунди"
#: src/cryptsetup.c:1497 src/cryptsetup_reencrypt.c:1290
msgid "How often the input of the passphrase can be retried"
msgstr "Частота повторень спроб отримання вхідних даних пароля"
#: src/cryptsetup.c:1498
msgid "Align payload at <n> sector boundaries - for luksFormat"
msgstr "Вирівняти дані за областями у <n> секторів, для luksFormat"
#: src/cryptsetup.c:1499
msgid "File with LUKS header and keyslots backup."
msgstr "Файл з заголовком LUKS та резервною копію слотів ключів."
#: src/cryptsetup.c:1500 src/cryptsetup_reencrypt.c:1291
msgid "Use /dev/random for generating volume key."
msgstr "Використовувати для створення ключа тому /dev/random."
#: src/cryptsetup.c:1501 src/cryptsetup_reencrypt.c:1292
msgid "Use /dev/urandom for generating volume key."
msgstr "Використовувати для створення ключа тому /dev/urandom."
#: src/cryptsetup.c:1502
msgid "Share device with another non-overlapping crypt segment."
msgstr "Використовувати пристрій спільно з іншим сегментом шифрування, без перекриття."
#: src/cryptsetup.c:1503 src/veritysetup.c:385
msgid "UUID for device to use."
msgstr "UUID пристрою, який слід використати."
#: src/cryptsetup.c:1504
msgid "Allow discards (aka TRIM) requests for device."
msgstr "Дозволити запити відкидання (або TRIM) до пристрою."
#: src/cryptsetup.c:1505
msgid "Device or file with separated LUKS header."
msgstr "Пристрій або файл з окремим заголовком LUKS."
#: src/cryptsetup.c:1506
msgid "Do not activate device, just check passphrase."
msgstr "Не задіювати пристрій, просто перевірити пароль."
#: src/cryptsetup.c:1507
msgid "Use hidden header (hidden TCRYPT device)."
msgstr "Використовувати прихований заголовок (прихований пристрій TCRYPT)."
#: src/cryptsetup.c:1508
msgid "Device is system TCRYPT drive (with bootloader)."
msgstr "Пристрій є системним диском TCRYPT (диском з завантажувачем)."
#: src/cryptsetup.c:1509
msgid "Use backup (secondary) TCRYPT header."
msgstr "Використовувати резервний (вторинний) заголовок TCRYPT."
#: src/cryptsetup.c:1510
msgid "Scan also for VeraCrypt compatible device."
msgstr "Виконати також пошук сумісних із VeraCrypt пристроїв."
#: src/cryptsetup.c:1511
msgid "Type of device metadata: luks, plain, loopaes, tcrypt."
msgstr "Типи метаданих пристрою: luks, plain, loopaes, tcrypt."
#: src/cryptsetup.c:1512
msgid "Disable password quality check (if enabled)."
msgstr "Вимкнути перевірку якості пароля (якщо її увімкнено)."
#: src/cryptsetup.c:1513
msgid "Use dm-crypt same_cpu_crypt performance compatibility option."
msgstr "Скористатися параметром сумісності швидкодії dm-crypt same_cpu_crypt."
#: src/cryptsetup.c:1514
msgid "Use dm-crypt submit_from_crypt_cpus performance compatibility option."
msgstr "Скористатися параметром сумісності швидкодії dm-crypt submit_from_crypt_cpus."
#: src/cryptsetup.c:1530 src/veritysetup.c:402
msgid "[OPTION...] <action> <action-specific>"
msgstr "[ПАРАМЕТР...] <дія> <параметри_дії>"
#: src/cryptsetup.c:1577 src/veritysetup.c:439
msgid "Argument <action> missing."
msgstr "Не вказано аргумент <дія>."
#: src/cryptsetup.c:1630 src/veritysetup.c:445
msgid "Unknown action."
msgstr "Невідома дія."
#: src/cryptsetup.c:1640
msgid "Option --shared is allowed only for open of plain device.\n"
msgstr "Параметр --shared можна використовувати лише для відкриття незашифрованого пристрою.\n"
#: src/cryptsetup.c:1645
msgid "Option --allow-discards is allowed only for open operation.\n"
msgstr "Параметр --shared можна використовувати лише для дії з відкриття.\n"
#: src/cryptsetup.c:1653
msgid ""
"Option --key-size is allowed only for luksFormat, open and benchmark.\n"
"To limit read from keyfile use --keyfile-size=(bytes)."
msgstr ""
"Параметр --key-size можна використовувати лише для дій luksFormat, open і benchmark.\n"
"Щоб обмежити читання з файла ключа, скористайтеся параметром --keyfile-size=(об’єм у байтах)."
#: src/cryptsetup.c:1660
msgid "Option --test-passphrase is allowed only for open of LUKS and TCRYPT devices.\n"
msgstr "Параметр --test-passphrase можна використовувати лише для відкриття пристроїв LUKS та TCRYPT.\n"
#: src/cryptsetup.c:1665 src/cryptsetup_reencrypt.c:1361
msgid "Key size must be a multiple of 8 bits"
msgstr "Розмір ключа має бути кратним 8 бітам"
#: src/cryptsetup.c:1672 src/cryptsetup_reencrypt.c:1366
msgid "Key slot is invalid."
msgstr "Некоректний слот ключа."
#: src/cryptsetup.c:1679
msgid "Option --key-file takes precedence over specified key file argument.\n"
msgstr "Параметр --key-file має пріоритет над вказаним параметром файла ключа.\n"
#: src/cryptsetup.c:1687 src/veritysetup.c:467 src/cryptsetup_reencrypt.c:1350
msgid "Negative number for option not permitted."
msgstr "Не можна використовувати від’ємні значення для параметра."
#: src/cryptsetup.c:1691 src/cryptsetup_reencrypt.c:1344
#: src/cryptsetup_reencrypt.c:1370
msgid "Only one of --use-[u]random options is allowed."
msgstr "Можна використовувати лише один з параметрів --use-[u]random."
#: src/cryptsetup.c:1695
msgid "Option --use-[u]random is allowed only for luksFormat."
msgstr "Параметр --use-[u]random можна використовувати лише для дії luksFormat."
#: src/cryptsetup.c:1699
msgid "Option --uuid is allowed only for luksFormat and luksUUID."
msgstr "Параметр --uuid можна використовувати лише для дій luksFormat і luksUUID."
#: src/cryptsetup.c:1703
msgid "Option --align-payload is allowed only for luksFormat."
msgstr "Параметр --align-payload можна використовувати лише для дії luksFormat."
#: src/cryptsetup.c:1709
msgid "Option --skip is supported only for open of plain and loopaes devices.\n"
msgstr "Підтримку параметра --skip передбачено лише для відкриття незашифрованих пристроїв та пристроїв loopaes.\n"
#: src/cryptsetup.c:1715
msgid "Option --offset is supported only for open of plain and loopaes devices.\n"
msgstr "Підтримку параметра --offset передбачено лише для відкриття незашифрованих пристроїв та пристроїв loopaes.\n"
#: src/cryptsetup.c:1721
msgid "Option --tcrypt-hidden, --tcrypt-system or --tcrypt-backup is supported only for TCRYPT device.\n"
msgstr "Підтримку параметрів --tcrypt-hidden, --tcrypt-system і --tcrypt-backup передбачено лише для пристроїв TCRYPT.\n"
#: src/cryptsetup.c:1726
msgid "Option --tcrypt-hidden cannot be combined with --allow-discards.\n"
msgstr "Параметр --tcrypt-hidden не можна поєднувати з --allow-discards.\n"
#: src/cryptsetup.c:1731
msgid "Option --veracrypt is supported only for TCRYPT device type.\n"
msgstr "Підтримку параметра --veracrypt передбачено лише для пристроїв TCRYPT.\n"
#: src/veritysetup.c:58
msgid "Invalid salt string specified.\n"
msgstr "Вказано некоректний рядок солі.\n"
#: src/veritysetup.c:88
#, c-format
msgid "Cannot create hash image %s for writing.\n"
msgstr "Не вдалося створити образ хешу %s для запису.\n"
#: src/veritysetup.c:148
msgid "Invalid root hash string specified.\n"
msgstr "Вказано некоректний рядок кореневого хешу.\n"
#: src/veritysetup.c:308
msgid "<data_device> <hash_device>"
msgstr "<пристрій_даних> <пристрій_хешу>"
#: src/veritysetup.c:308
msgid "format device"
msgstr "форматувати пристрій"
#: src/veritysetup.c:309
msgid "<data_device> <hash_device> <root_hash>"
msgstr "<пристрій_даних> <пристрій_хешу> <кореневий_хеш>"
#: src/veritysetup.c:309
msgid "verify device"
msgstr "перевірити пристрій"
#: src/veritysetup.c:310
msgid "<name> <data_device> <hash_device> <root_hash>"
msgstr "<назва> <пристрій_даних> <пристрій_хешу> <кореневий_хеш>"
#: src/veritysetup.c:310
msgid "create active device"
msgstr "створити активний пристрій"
#: src/veritysetup.c:311
msgid "remove (deactivate) device"
msgstr "вилучити пристрій (скасувати активацію)"
#: src/veritysetup.c:312
msgid "show active device status"
msgstr "показати стан активного пристрою"
#: src/veritysetup.c:313
msgid "<hash_device>"
msgstr "<пристрій_хешу>"
#: src/veritysetup.c:313
msgid "show on-disk information"
msgstr "показати вбудовані дані"
#: src/veritysetup.c:332
#, c-format
msgid ""
"\n"
"<name> is the device to create under %s\n"
"<data_device> is the data device\n"
"<hash_device> is the device containing verification data\n"
"<root_hash> hash of the root node on <hash_device>\n"
msgstr ""
"\n"
"<назва> — назва пристрою, який слід створити у %s\n"
"<пристрій_даних> — пристрій даних\n"
"<пристрій_хешу> — пристрій, на якому зберігаються дані для перевірки\n"
"<кореневий_хеш> — хеш кореневого вузла на пристрої <пристрій_хешу>\n"
#: src/veritysetup.c:339
#, c-format
msgid ""
"\n"
"Default compiled-in dm-verity parameters:\n"
"\tHash: %s, Data block (bytes): %u, Hash block (bytes): %u, Salt size: %u, Hash format: %u\n"
msgstr ""
"\n"
"Типові вбудовані параметри dm-verity:\n"
"\tхеш: %s, блок даних (у байтах): %u, блок хешу (у байтах): %u, розмір солі: %u, формат хешування: %u\n"
#: src/veritysetup.c:377
msgid "Do not use verity superblock"
msgstr "Не використовувати суперблок verity"
#: src/veritysetup.c:378
msgid "Format type (1 - normal, 0 - original Chrome OS)"
msgstr "Тип форматування (1 — звичайне, 0 — початкове Chrome OS)"
#: src/veritysetup.c:378
msgid "number"
msgstr "номер"
#: src/veritysetup.c:379
msgid "Block size on the data device"
msgstr "Розмір блоку на пристрої даних"
#: src/veritysetup.c:380
msgid "Block size on the hash device"
msgstr "Розмір блоку на пристрої хешу"
#: src/veritysetup.c:381
msgid "The number of blocks in the data file"
msgstr "Кількість блоків у файлі даних"
#: src/veritysetup.c:381
msgid "blocks"
msgstr "блоки"
#: src/veritysetup.c:382
msgid "Starting offset on the hash device"
msgstr "Початковий відступ на пристрої хешу"
#: src/veritysetup.c:383
msgid "Hash algorithm"
msgstr "Алгоритм хешування"
#: src/veritysetup.c:383
msgid "string"
msgstr "рядок"
#: src/veritysetup.c:384
msgid "Salt"
msgstr "Сіль"
#: src/veritysetup.c:384
msgid "hex string"
msgstr "шістнадцятковий рядок"
#: src/cryptsetup_reencrypt.c:147
#, c-format
msgid "Cannot exclusively open %s, device in use.\n"
msgstr "Не можна відкрити %s у виключному режимі, пристрій вже використовується.\n"
#: src/cryptsetup_reencrypt.c:151
#, c-format
msgid "Cannot open device %s\n"
msgstr "Не вдалося відкрити пристрій %s\n"
#: src/cryptsetup_reencrypt.c:161 src/cryptsetup_reencrypt.c:913
msgid "Allocation of aligned memory failed.\n"
msgstr "Спроба розподілу вирівняних ділянок пам’яті зазнала невдачі.\n"
#: src/cryptsetup_reencrypt.c:168
#, c-format
msgid "Cannot read device %s.\n"
msgstr "Не вдалося виконати читання з пристрою %s.\n"
#: src/cryptsetup_reencrypt.c:179
#, c-format
msgid "Marking LUKS device %s unusable.\n"
msgstr "Позначаємо пристрій LUKS %s як непридатний.\n"
#: src/cryptsetup_reencrypt.c:184
#, c-format
msgid "Marking LUKS device %s usable.\n"
msgstr "Позначаємо пристрій LUKS %s як придатний\n"
#: src/cryptsetup_reencrypt.c:200
#, c-format
msgid "Cannot write device %s.\n"
msgstr "Не вдалося виконати запис на пристрій %s.\n"
#: src/cryptsetup_reencrypt.c:281
msgid "Cannot write reencryption log file.\n"
msgstr "Не вдалося записати файл журналу повторного шифрування.\n"
#: src/cryptsetup_reencrypt.c:337
msgid "Cannot read reencryption log file.\n"
msgstr "Не вдалося прочитати файл журналу повторного шифрування.\n"
#: src/cryptsetup_reencrypt.c:374
#, c-format
msgid "Log file %s exists, resuming reencryption.\n"
msgstr "Файл журналу %s вже існує, поновлюємо повторне шифрування.\n"
#: src/cryptsetup_reencrypt.c:423
msgid "Activating temporary device using old LUKS header.\n"
msgstr "Спроба задіяти тимчасовий пристрій за допомогою старого заголовка LUKS.\n"
#: src/cryptsetup_reencrypt.c:434
msgid "Activating temporary device using new LUKS header.\n"
msgstr "Спроба задіяти тимчасовий пристрій за допомогою нового заголовка LUKS.\n"
#: src/cryptsetup_reencrypt.c:444
msgid "Activation of temporary devices failed.\n"
msgstr "Спроба задіяти тимчасові пристрої зазнала невдачі.\n"
#: src/cryptsetup_reencrypt.c:470
#, c-format
msgid "New LUKS header for device %s created.\n"
msgstr "Створено новий заголовок LUKS для пристрою %s.\n"
#: src/cryptsetup_reencrypt.c:478
#, c-format
msgid "Activated keyslot %i.\n"
msgstr "Задіяний слот ключа %i.\n"
#: src/cryptsetup_reencrypt.c:504
#, c-format
msgid "LUKS header backup of device %s created.\n"
msgstr "Створено резервну копію заголовка LUKS пристрою %s.\n"
#: src/cryptsetup_reencrypt.c:552
msgid "Creation of LUKS backup headers failed.\n"
msgstr "Спроба створення заголовків резервних копій LUKS зазнала невдачі.\n"
#: src/cryptsetup_reencrypt.c:654
#, c-format
msgid "Cannot restore LUKS header on device %s.\n"
msgstr "Не вдалося відновити заголовок LUKS на пристрої %s.\n"
#: src/cryptsetup_reencrypt.c:656
#, c-format
msgid "LUKS header on device %s restored.\n"
msgstr "Відновлено заголовок LUKS на пристрої %s.\n"
#: src/cryptsetup_reencrypt.c:689
#, c-format
msgid "Progress: %5.1f%%, ETA %02llu:%02llu, %4llu MiB written, speed %5.1f MiB/s%s"
msgstr "Поступ: %5.1f%%, час до завершення: %02llu:%02llu, записано %4llu МіБ, швидкість %5.1f МіБ/с%s"
#: src/cryptsetup_reencrypt.c:728 src/cryptsetup_reencrypt.c:804
#: src/cryptsetup_reencrypt.c:846
msgid "Cannot seek to device offset.\n"
msgstr "Не вдалося встановити вказану позицію на пристрої.\n"
#: src/cryptsetup_reencrypt.c:885 src/cryptsetup_reencrypt.c:891
msgid "Cannot open temporary LUKS device.\n"
msgstr "Неможливо відкрити тимчасовий пристрій LUKS.\n"
#: src/cryptsetup_reencrypt.c:896 src/cryptsetup_reencrypt.c:901
msgid "Cannot get device size.\n"
msgstr "Не вдалося отримати дані щодо розміру пристрою.\n"
#: src/cryptsetup_reencrypt.c:939
msgid "Interrupted by a signal.\n"
msgstr "Перервано за сигналом.\n"
#: src/cryptsetup_reencrypt.c:941
msgid "IO error during reencryption.\n"
msgstr "Помилка введення-виведення під час повторного шифрування.\n"
#: src/cryptsetup_reencrypt.c:1048
msgid "Key file can be used only with --key-slot or with exactly one key slot active.\n"
msgstr "Файлом ключа можна користуватися лише з --key-slot, або якщо активним є лише один слот ключа.\n"
#: src/cryptsetup_reencrypt.c:1092 src/cryptsetup_reencrypt.c:1107
#, c-format
msgid "Enter passphrase for key slot %u: "
msgstr "Вкажіть пароль для слоту ключа %u: "
#: src/cryptsetup_reencrypt.c:1156
msgid "Cannot open reencryption log file.\n"
msgstr "Не вдалося відкрити файл журналу повторного шифрування.\n"
#: src/cryptsetup_reencrypt.c:1282
msgid "Reencryption block size"
msgstr "Розмір блоку повторного шифрування"
#: src/cryptsetup_reencrypt.c:1282
msgid "MiB"
msgstr "МіБ"
#: src/cryptsetup_reencrypt.c:1286
msgid "Do not change key, no data area reencryption."
msgstr "Не змінювати ключ, не виконувати повторного шифрування області даних."
#: src/cryptsetup_reencrypt.c:1293
msgid "Use direct-io when accessing devices."
msgstr "Використовувати безпосереднє введення-виведення під час доступу до пристроїв."
#: src/cryptsetup_reencrypt.c:1294
msgid "Use fsync after each block."
msgstr "Використовувати fsync після кожного блоку."
#: src/cryptsetup_reencrypt.c:1295
msgid "Update log file after every block."
msgstr "Оновлювати файл журналу після кожного блоку."
#: src/cryptsetup_reencrypt.c:1296
msgid "Use only this slot (others will be disabled)."
msgstr "Використовувати лише цей слот (інші буде вимкнено)."
#: src/cryptsetup_reencrypt.c:1299
msgid "Reduce data device size (move data offset). DANGEROUS!"
msgstr "Зменшити розмір пристрою зберігання даних (змістити відступ даних). НЕБЕЗПЕЧНО!"
#: src/cryptsetup_reencrypt.c:1300
msgid "Use only specified device size (ignore rest of device). DANGEROUS!"
msgstr "Використовувати лише вказаний розмір пристрою (ігнорувати решту об’єму). НЕБЕЗПЕЧНО!"
#: src/cryptsetup_reencrypt.c:1301
msgid "Create new header on not encrypted device."
msgstr "Створити новий заголовок на незашифрованому пристрої."
#: src/cryptsetup_reencrypt.c:1302
msgid "Permanently decrypt device (remove encryption)."
msgstr "Остаточно розшифрувати пристрій (скасувати шифрування)"
#: src/cryptsetup_reencrypt.c:1318
msgid "[OPTION...] <device>"
msgstr "[ПАРАМЕТР...] <пристрій>"
#: src/cryptsetup_reencrypt.c:1332
msgid "WARNING: this is experimental code, it can completely break your data.\n"
msgstr "ПОПЕРЕДЖЕННЯ: цей код не перевірено достатнім чином, його використання може призвести до незворотного пошкодження даних.\n"
#: src/cryptsetup_reencrypt.c:1333
#, c-format
msgid "Reencryption will change: volume key%s%s%s%s.\n"
msgstr "Повторне шифрування призведе до зміни: ключа тому%s%s%s%s.\n"
#: src/cryptsetup_reencrypt.c:1334
msgid ", set hash to "
msgstr ", встановити хеш у значення "
#: src/cryptsetup_reencrypt.c:1335
msgid ", set cipher to "
msgstr ", встановити шифрування "
#: src/cryptsetup_reencrypt.c:1340
msgid "Argument required."
msgstr "Слід вказати аргумент."
#: src/cryptsetup_reencrypt.c:1356
msgid "Only values between 1 MiB and 64 MiB allowed for reencryption block size."
msgstr "Розмір блоку повторного шифрування повинен належати діапазону від 1 МіБ до 64 МІБ."
#: src/cryptsetup_reencrypt.c:1375 src/cryptsetup_reencrypt.c:1380
msgid "Invalid device size specification."
msgstr "Некоректна специфікація розміру пристрою."
#: src/cryptsetup_reencrypt.c:1383
msgid "Maximum device reduce size is 64 MiB."
msgstr "Максимальний розмір зменшення розміру пристрою дорівнює 64 МіБ."
#: src/cryptsetup_reencrypt.c:1386
msgid "Reduce size must be multiple of 512 bytes sector."
msgstr "Розмір зменшення має бути кратним до 512-байтового сектора."
#: src/cryptsetup_reencrypt.c:1390
msgid "Option --new must be used together with --reduce-device-size."
msgstr "Параметр --new слід використовувати разом з --reduce-device-size."
#: src/cryptsetup_reencrypt.c:1394
msgid "Option --keep-key can be used only with --hash or --iter-time."
msgstr "Параметр --keep-key можна використовувати лише разом з параметром --hash або --iter-time."
#: src/cryptsetup_reencrypt.c:1398
msgid "Option --new cannot be used together with --decrypt."
msgstr "Параметр --new не можна використовувати разом з --decrypt."
#: src/cryptsetup_reencrypt.c:1402
msgid "Option --decrypt is incompatible with specified parameters."
msgstr "Параметр --decrypt є несумісним із вказаними параметрами."
#: src/utils_tools.c:151
msgid "Error reading response from terminal.\n"
msgstr "Помилка під час спроби читання відповіді з термінала.\n"
#: src/utils_tools.c:173
msgid "Command successful.\n"
msgstr "Команду виконано успішно.\n"
#: src/utils_tools.c:191
#, c-format
msgid "Command failed with code %i"
msgstr "Спроба виконання команди завершилася повідомленням про помилку з кодом %i"
#: src/utils_password.c:42
#, c-format
msgid "Cannot check password quality: %s\n"
msgstr "Не вдалося перевірити якість пароля: %s\n"
#: src/utils_password.c:50
#, c-format
msgid ""
"Password quality check failed:\n"
" %s\n"
msgstr ""
"Помилка під час спроби оцінити якість пароля:\n"
" %s\n"
#~ msgid "FIPS checksum verification failed.\n"
#~ msgstr "Контрольні суми FIPS не збігаються.\n"
#~ msgid "WARNING: device %s is a partition, for TCRYPT system encryption you usually need to use whole block device path.\n"
#~ msgstr "Попередження: пристрій %s є розділом; для шифрування системи за допомогою TCRYPT, зазвичай, вам слід використовувати шлях до цілого блокового пристрою.\n"
#~ msgid "Kernel doesn't support plain64 IV.\n"
#~ msgstr "У ядрі не передбачено підтримки plain64 IV.\n"
#~ msgid "Enter LUKS passphrase: "
#~ msgstr "Введіть пароль LUKS: "
#~ msgid "Enter new LUKS passphrase: "
#~ msgstr "Введіть новий пароль LUKS: "
#~ msgid "Enter any LUKS passphrase: "
#~ msgstr "Введіть довільний пароль LUKS: "
#~ msgid "Failed to obtain device mapper directory."
#~ msgstr "Не вдалося отримати каталог призначених пристроїв."
#~ msgid "Backup file %s doesn't exist.\n"
#~ msgstr "Файла резервної копії, %s, не існує.\n"
#~ msgid "Cannot open file %s.\n"
#~ msgstr "Не вдалося відкрити файл %s.\n"
#~ msgid "<name> <device>"
#~ msgstr "<назва> <пристрій>"
#~ msgid "create device"
#~ msgstr "створити пристрій"
#~ msgid "remove device"
#~ msgstr "вилучити пристрій"
#~ msgid "remove LUKS mapping"
#~ msgstr "вилучити призначення LUKS"
#~ msgid "open loop-AES device as mapping <name>"
#~ msgstr "відкрити пристрій loop-AES як призначення <назва>"
#~ msgid "remove loop-AES mapping"
#~ msgstr "вилучити призначення loop-AES"
#~ msgid "Option --allow-discards is allowed only for luksOpen, loopaesOpen and create operation.\n"
#~ msgstr "Параметр --allow-discards можна використовувати лише для дій luksOpen, loopaesOpen і create.\n"
#~ msgid "Cannot open device %s for %s%s access.\n"
#~ msgstr "Не вдалося відкрити пристрій %s для доступу %s%s.\n"
#~ msgid "exclusive "
#~ msgstr "ексклюзивний "
#~ msgid "writable"
#~ msgstr "придатний до запису"
#~ msgid "read-only"
#~ msgstr "тільки читання"
#~ msgid "WARNING!!! Possibly insecure memory. Are you root?\n"
#~ msgstr "УВАГА!!! Небезпека доступу до даних у пам’яті. Працюєте від імені адміністратора?\n"
#~ msgid "Unable to obtain sector size for %s"
#~ msgstr "Не вдалося отримати розмір сектора %s"
#~ msgid "Failed to write to key storage.\n"
#~ msgstr "Не вдалося виконати запис до сховища ключів.\n"
#~ msgid "Failed to read from key storage.\n"
#~ msgstr "Не вдалося виконати читання даних зі сховища ключів.\n"
#~ msgid "Cannot use device %s (crypt segments overlaps or in use by another device).\n"
#~ msgstr "Використання пристрою %s неможливе (сегменти шифрування перекриваються або використовуються іншим пристроєм).\n"