blob: 94d12244952763fe9e7b76d541eb5bb72048b1c2 [file] [log] [blame]
<?xml version="1.0" ?>
<!DOCTYPE translationbundle>
<translationbundle lang="bs">
<translation id="1000498691615767391">Odaberite folder za otvaranje</translation>
<translation id="1002064594444093641">Š&amp;tampaj okvir...</translation>
<translation id="100242374795662595">Nepoznat uređaj</translation>
<translation id="1008557486741366299">Ne sada</translation>
<translation id="1017280919048282932">&amp;Dodaj u rječnik</translation>
<translation id="1018656279737460067">Otkazano</translation>
<translation id="1031362278801463162">Učitavam pregled</translation>
<translation id="1035650339541835006">Postavke automatskog popunjavanja...</translation>
<translation id="1036561994998035917">Nastavi koristiti <ph name="ENGINE_NAME"/></translation>
<translation id="1038842779957582377">nepoznato ime</translation>
<translation id="1040471547130882189">Plugin ne reaguje</translation>
<translation id="1047726139967079566">Zabilježi ovu stranicu...</translation>
<translation id="1049337682107026577">Unesite vašu sinhronizacijsku šifru:</translation>
<translation id="1055006259534905434">(izaberite problem ispod)</translation>
<translation id="1055216403268280980">Dimenzije slike</translation>
<translation id="1056898198331236512">Upozorenje</translation>
<translation id="1058418043520174283"><ph name="INDEX"/> od <ph name="COUNT"/></translation>
<translation id="10614374240317010">Nikad sačuvano</translation>
<translation id="1070066693520972135">WEP</translation>
<translation id="1076818208934827215">Microsoft Internet Explorer</translation>
<translation id="1077946062898560804">Postavi automatsku nadogradnju za sve korisnike</translation>
<translation id="1084824384139382525">Kopiraj adr&amp;esu linka</translation>
<translation id="1087119889335281750">&amp;Nema pravopisnih prijedloga</translation>
<translation id="1090126737595388931">Nema pokrenutih pozadinskih aplikacija</translation>
<translation id="1093148655619282731">Detalji označenog certifikata:</translation>
<translation id="1103523840287552314">Uvijek prevodi na <ph name="LANGUAGE"/></translation>
<translation id="1103966635949043187">Idi na početnu stranicu:</translation>
<translation id="1108600514891325577">&amp;Zaustavi</translation>
<translation id="1110155001042129815">Sačekajte</translation>
<translation id="1110772031432362678">Nema pronađenih mreža.</translation>
<translation id="1114901192629963971">Vaša šifra ne može biti provjerena na trenutnoj mreži. Molimo vas da odaberete drugu mrežu.</translation>
<translation id="1116694919640316211">O programu</translation>
<translation id="111844081046043029">Jeste li sigurni da želite napustiti ovu stranicu?</translation>
<translation id="1119447706177454957">Interna greška</translation>
<translation id="1120026268649657149">Ključna riječ mora biti prazna ili unikatna</translation>
<translation id="1122198203221319518">&amp;Alati</translation>
<translation id="112343676265501403">Izuzeci za plugine</translation>
<translation id="1125520545229165057">Dvorak (Hsu)</translation>
<translation id="1128128132059598906">EAP-TTLS</translation>
<translation id="1135328998467923690">Paket je neispravan: '<ph name="ERROR_CODE"/>'.</translation>
<translation id="1139892513581762545">Bočni tabovi</translation>
<translation id="1143142264369994168">Potpisnik certifikata</translation>
<translation id="1144684570366564048">Upravljanje izuzecima...</translation>
<translation id="1154228249304313899">Otvori ovu stranicu:</translation>
<translation id="1164369517022005061">preostalo još <ph name="NUMBER_DEFAULT"/> sati</translation>
<translation id="1165039591588034296">Greška</translation>
<translation id="1166212789817575481">Zatvori tabove desno</translation>
<translation id="1166359541137214543">ABC</translation>
<translation id="1168020859489941584">Otvaram za <ph name="TIME_REMAINING"/>...</translation>
<translation id="1173894706177603556">Preimenuj</translation>
<translation id="1175364870820465910">&amp;Štampaj...</translation>
<translation id="1177437665183591855">Nepoznata serverska certifikatska greška</translation>
<translation id="1177863135347784049">Korisnički</translation>
<translation id="1178581264944972037">Pauza</translation>
<translation id="1181037720776840403">Ukloni</translation>
<translation id="1190844492833803334">Kada zatvorim preglednik</translation>
<translation id="1195447618553298278">Nepoznata greška.</translation>
<translation id="1195977189444203128">Plugin <ph name="PLUGIN_NAME"/> je zastario.</translation>
<translation id="1196338895211115272">Nije moguće izvesti privatni ključ.</translation>
<translation id="1198271701881992799">Započnimo</translation>
<translation id="1199232041627643649">Za zatvaranje pritisnite <ph name="KEY_EQUIVALENT"/></translation>
<translation id="119944043368869598">Očisti sve</translation>
<translation id="1201402288615127009">Sljedeća</translation>
<translation id="1204242529756846967">Ovaj jezik se koristi za provjeru pravopisa</translation>
<translation id="1205605488412590044">Kreiraj prečicu aplikacije...</translation>
<translation id="1209866192426315618">preostalo još <ph name="NUMBER_DEFAULT"/> minuta</translation>
<translation id="1213999834285861200">Izuzeci za slike</translation>
<translation id="121827551500866099">Prikaži sva preuzimanja...</translation>
<translation id="1232569758102978740">Bez naslova</translation>
<translation id="1242521815104806351">Detalji konekcije</translation>
<translation id="1254593899333212300">Direktna internet konekcija</translation>
<translation id="1272079795634619415">Zaustavi</translation>
<translation id="1275718070701477396">Označeno</translation>
<translation id="1285320974508926690">Nemoj prevoditi ovu stranicu</translation>
<translation id="1291144580684226670">Standardni font</translation>
<translation id="1293556467332435079">Fajlovi</translation>
<translation id="129553762522093515">Nedavno zatvoreno</translation>
<translation id="1297175357211070620">Odredište</translation>
<translation id="131364520783682672">Velika slova</translation>
<translation id="1317130519471511503">Uredi stavke...</translation>
<translation id="1325040735987616223">Nadogradnja sistema</translation>
<translation id="1337036551624197047">Češka tastatura</translation>
<translation id="1352060938076340443">Prekinuto</translation>
<translation id="1358032944105037487">Japanska tastatura</translation>
<translation id="1358741672408003399">Pravopis i gramatika</translation>
<translation id="1375198122581997741">O verziji</translation>
<translation id="1375321115329958930">Sačuvane šifre</translation>
<translation id="1383861834909034572">Otvaram nakon što se završi</translation>
<translation id="1383876407941801731">Pretraga</translation>
<translation id="1384616079544830839">Identitet ove stranice potvrđuje <ph name="ISSUER"/>.</translation>
<translation id="1384617406392001144">Vaša historija pretraživanja</translation>
<translation id="1394853081832053657">Opcije prepoznavanja glasa</translation>
<translation id="1398853756734560583">Maksimiziraj</translation>
<translation id="1401874662068168819">Gin Yieh</translation>
<translation id="1416836038590872660">EAP-MD5</translation>
<translation id="1426410128494586442">Da</translation>
<translation id="1430915738399379752">Štampaj</translation>
<translation id="1436784010935106834">Uklonjeno</translation>
<translation id="1441458099223378239">Ne mogu da pristupim svom računu</translation>
<translation id="1446056151692539374">,.</translation>
<translation id="1455548678241328678">Norveška tastatura</translation>
<translation id="1465619815762735808">Klik za reprodukciju</translation>
<translation id="1474842329983231719">Upravljanje postavkama štampanja...</translation>
<translation id="1476822615785139447">Upravljanje štampačima...</translation>
<translation id="1486096554574027028">Pretraga šifri</translation>
<translation id="1492817554256909552">Ime pristupne tačke:</translation>
<translation id="1493263392339817010">Prilagođavanje fontova...</translation>
<translation id="1493492096534259649">Ovaj jezik se ne može koristiti za provjeru pravopisa</translation>
<translation id="1512064327686280138">Neuspjela aktivacija</translation>
<translation id="151501797353681931">Uvezeno iz Safarija</translation>
<translation id="1516602185768225813">Ponovo otvori prethodno pokrenute stranice</translation>
<translation id="1519704592140256923">Izaberite poziciju</translation>
<translation id="152234381334907219">Nikad sačuvane</translation>
<translation id="152482086482215392">preostalo još <ph name="NUMBER_ONE"/> sekundi</translation>
<translation id="1526560967942511387">Dokument bez naslova</translation>
<translation id="1529968269513889022">prošle sedmice</translation>
<translation id="1533897085022183721">Manje od <ph name="MINUTES"/>.</translation>
<translation id="1545775234664667895">Instalirana je tema &quot;<ph name="THEME_NAME"/>&quot;</translation>
<translation id="1548132948283577726">Stranice koje neće snimati šifre će biti prikazane ovdje.</translation>
<translation id="1553538517812678578">neograničeno</translation>
<translation id="1560991001553749272">Zabilješka je dodana!</translation>
<translation id="1562633988311880769">Prijavite se na <ph name="CLOUD_PRINT_NAME"/></translation>
<translation id="1567993339577891801">JavaScript konzola</translation>
<translation id="1587275751631642843">&amp;JavaScript konzola</translation>
<translation id="1589055389569595240">Prikaži pravopis i gramatiku</translation>
<translation id="1594030484168838125">Izaberi</translation>
<translation id="1603914832182249871">(Privatno)</translation>
<translation id="1607220950420093847">Moguće je da je vaš račun obrisan ili je onemogućen. Molimo vas da se odjavite.</translation>
<translation id="2526590354069164005">Radna površina</translation>
<translation id="2526619973349913024">Provjeri ima li nadogradji</translation>
<translation id="2527167509808613699">Bilo koja vrsta konekcije</translation>
<translation id="2529133382850673012">SAD tastatura</translation>
<translation id="2529657954821696995">Holandska tastatura</translation>
<translation id="253434972992662860">&amp;Pauza</translation>
<translation id="2541423446708352368">Prikaži sva preuzimanja</translation>
<translation id="2541913031883863396">ipak nastavi</translation>
<translation id="254416073296957292">&amp;Postavke jezika...</translation>
<translation id="2550839177807794974">Upravljanje pretraživačima...</translation>
<translation id="2552545117464357659">Novije</translation>
<translation id="2553440850688409052">Sakrij ovaj plugin</translation>
<translation id="2557812428283601679">A -- L</translation>
<translation id="2560794850818211873">K&amp;opiraj URL videa</translation>
<translation id="257088987046510401">Teme</translation>
<translation id="2814489978934728345">Zaustavi učitavanje ove stranice</translation>
<translation id="2815382244540487333">Ovi kolačići su blokirani:</translation>
<translation id="2815448242176260024">Nikad ne snimaj šifre</translation>
<translation id="2817109084437064140">Uvezi i veži za uređaj...</translation>
<translation id="2819994928625218237">&amp;Nema pravopisnih prijedloga</translation>
<translation id="2820806154655529776"><ph name="NUMBER_ONE"/> sekunda</translation>
<translation id="2822854841007275488">Arapsko</translation>
<translation id="2825758591930162672">Javni ključ subjekta</translation>
<translation id="2832519330402637498">Gore lijevo</translation>
<translation id="2835170189407361413">Očisti obrazac</translation>
<translation id="2840798130349147766">Web baza podataka</translation>
<translation id="2845382757467349449">Uvijek prikazuj traku s zabilješkama</translation>
<translation id="284970761985428403"><ph name="ASCII_NAME"/> (<ph name="UNICODE_NAME"/>)</translation>
<translation id="2849936225196189499">Kritična</translation>
<translation id="2872961005593481000">Gašenje sistema</translation>
<translation id="2879755071890315043">Molimo vas da sačekate dok postavljamo vašu mobilnu mrežu.</translation>
<translation id="2881966438216424900">Zadnji pristup:</translation>
<translation id="3174168572213147020">Ostrvo</translation>
<translation id="3178000186192127858">Samo za čitanje</translation>
<translation id="3187212781151025377">Hebrejska tastatura</translation>
<translation id="3192947282887913208">Audio fajlovi</translation>
<translation id="3199127022143353223">Serveri</translation>
<translation id="3202578601642193415">Najnovije</translation>
<translation id="3208703785962634733">Nepotvrđeno</translation>
<translation id="3220630151624181591">Aktiviraj tab 2</translation>
<translation id="3225319735946384299">Potpisivanje koda</translation>
<translation id="3232318083971127729">Vrijednost:</translation>
<translation id="3251855518428926750">Dodaj...</translation>
<translation id="3254409185687681395">Zabilježi ovu stranicu</translation>
<translation id="3264544094376351444">Sans-serif font</translation>
<translation id="3265459715026181080">zatvara prozor</translation>
<translation id="3269101346657272573">Molimo vas da unesete PIN.</translation>
<translation id="3275778913554317645">Otvori kao prozor</translation>
<translation id="3280237271814976245">Sačuvaj &amp;kao...</translation>
<translation id="3285322247471302225">Novi &amp;tab</translation>
<translation id="3286538390144397061">Restartuj odmah</translation>
<translation id="3289566588497100676">Jednostavan unos simbola</translation>
<translation id="3294437725009624529">Gost</translation>
<translation id="3298789223962368867">Unesen je neispravan URL.</translation>
<translation id="3300768886937313568">Promijeni PIN SIM kartice</translation>
<translation id="3303818374450886607">Kopije</translation>
<translation id="3308006649705061278">Organizaciona jedinica (OU)</translation>
<translation id="3308116878371095290">Ova stranica je spriječena u pokušaju postavljanja kolačića.</translation>
<translation id="3315158641124845231">Sakrij <ph name="PRODUCT_NAME"/></translation>
<translation id="3317459757438853210">Dvostrano</translation>
<translation id="3319048459796106952">Novi &amp;privatni prozor</translation>
<translation id="3323447499041942178">Tekstualni okvir</translation>
<translation id="3328801116991980348">Informacije o stranici</translation>
<translation id="3331321258768829690">(<ph name="UTCOFFSET"/>) <ph name="LONGTZNAME"/> (<ph name="EXEMPLARCITY"/>)</translation>
<translation id="358344266898797651">Keltsko</translation>
<translation id="3587482841069643663">Sve</translation>
<translation id="3590587280253938212">brzo</translation>
<translation id="3591607774768458617">Ovaj jezik se trenutno koristi za prikaz <ph name="PRODUCT_NAME"/>.</translation>
<translation id="3602290021589620013">Pregled</translation>
<translation id="3608527593787258723">Aktiviraj tab 1</translation>
<translation id="3612070600336666959">Onemogućavanja</translation>
<translation id="3614837889828516995">Štampaj kao PDF</translation>
<translation id="362276910939193118">Prikaži cijelu historiju</translation>
<translation id="3625870480639975468">Resetuj uvećanje</translation>
<translation id="3634128551318479970">''' - '''</translation>
<translation id="3646789916214779970">Resetuj na početnu temu</translation>
<translation id="3665650519256633768">Rezultati pretrage</translation>
<translation id="3665842570601375360">Sigurnost:</translation>
<translation id="3679848754951088761"><ph name="SOURCE_ORIGIN"/></translation>
<translation id="3681007416295224113">Informacije o certifikatu</translation>
<translation id="3693415264595406141">Šifra:</translation>
<translation id="3694027410380121301">Označi prethodni tab</translation>
<translation id="370665806235115550">Učitavam...</translation>
<translation id="3711446483454322176">Napredno...</translation>
<translation id="3712897371525859903">Sačuvaj stranicu k&amp;ao...</translation>
<translation id="3715099868207290855">Sinhronizovano sa <ph name="USER_EMAIL_ADDRESS"/></translation>
<translation id="3718288130002896473">Ponašanje</translation>
<translation id="3725367690636977613">stranice</translation>
<translation id="3729920814805072072">Upravljanje sačuvanih šiframa...</translation>
<translation id="373572798843615002">1 tab</translation>
<translation id="3738924763801731196"><ph name="OID"/>:</translation>
<translation id="3748412725338508953">Previše preusmjeravanja.</translation>
<translation id="3748706263662799310">Prijavi grešku</translation>
<translation id="3749289110408117711">Naziv datoteke</translation>
<translation id="375403751935624634">Prevođenje nije uspjelo zbog serverske greške.</translation>
<translation id="3754634516926225076">Neispravan PIN, molimo vas da pokušate ponovo.</translation>
<translation id="3771294271822695279">Video datoteke</translation>
<translation id="3786100282288846904">Nije moguće obrisati &quot;$1&quot;: $2</translation>
<translation id="3789841737615482174">Instaliraj</translation>
<translation id="3797008485206955964">Pregledaj pozadinske stranice (<ph name="NUM_BACKGROUND_APPS"/>)</translation>
<translation id="3798449238516105146">Verzija</translation>
<translation id="3819800052061700452">&amp;Cijeli ekran</translation>
<translation id="3827774300009121996">&amp;Cijeli ekran</translation>
<translation id="3828029223314399057">Pretraga zabilješki</translation>
<translation id="3842552989725514455">Serif font</translation>
<translation id="385051799172605136">Nazad</translation>
<translation id="3855676282923585394">Uvozim zabilješke i postavke...</translation>
<translation id="3866249974567520381">Opis</translation>
<translation id="480990236307250886">Otvori početnu stranicu</translation>
<translation id="4813345808229079766">Konekcija</translation>
<translation id="4821086771593057290">Vaša šifra je promijenjena. Molimo vas da pokušate ponovo s novom šifrom.</translation>
<translation id="4835836146030131423">Greška pri prijavljivanju.</translation>
<translation id="4839303808932127586">Sačuv&amp;aj video kao...</translation>
<translation id="4841055638263130507">Postavke mikrofona</translation>
<translation id="4849517651082200438">Ne instaliraj</translation>
<translation id="4850886885716139402">Pregled</translation>
<translation id="4856408283021169561">Mikrofon nije pronađen.</translation>
<translation id="4856478137399998590">Vaša mobilni servis za podatke je aktiviran i spreman za upotrebu</translation>
<translation id="4861833787540810454">&amp;Reprodukcija</translation>
<translation id="4864369630010738180">Prijavljivanje...</translation>
<translation id="4865571580044923428">Upravljanje izuzecima...</translation>
<translation id="4871865824885782245">Otvori opcije datuma i vremena...</translation>
<translation id="4874539263382920044">Naslov mora sadržavati barem jedan znak</translation>
<translation id="4880827082731008257">Historija pretrage</translation>
<translation id="4881695831933465202">Otvori</translation>
<translation id="4885705234041587624">MSCHAPv2</translation>
<translation id="4890284164788142455">Tajlandsko</translation>
<translation id="4910021444507283344">WebGL</translation>
<translation id="4910619056351738551">Ovo su neki prijelozi:</translation>
<translation id="4910673011243110136">Privatne mreže</translation>
<translation id="4925520021222027859">Unesite vašu šifru za aplikaciju:</translation>
<translation id="492914099844938733">Pregled nekompatibilnosti</translation>
<translation id="4932733599132424254">Datum</translation>
<translation id="4933484234309072027">ugrađeno na <ph name="URL"/></translation>
<translation id="4940047036413029306">Citat</translation>
<translation id="4948468046837535074">Otvori sljedeće stranice:</translation>
<translation id="4950138595962845479">Opcije...</translation>
<translation id="498765271601821113">Dodaj kreditnu karticu</translation>
<translation id="4988526792673242964">Stranice</translation>
<translation id="4988792151665380515">Izvoz javnog ključa nije uspio.</translation>
<translation id="5017508259293544172">LEAP</translation>
<translation id="5030338702439866405">Izdato od</translation>
<translation id="5031603669928715570">Omogući...</translation>
<translation id="5031870354684148875">O Google prevodiocu</translation>
<translation id="5037676449506322593">Označi sve</translation>
<translation id="5039804452771397117">Dozvoli</translation>
<translation id="5040262127954254034">Privatnost</translation>
<translation id="5042992464904238023">Web sadržaj</translation>
<translation id="5048179823246820836">Nordijsko</translation>
<translation id="50501183967525113">GPU ubrazano iscrtavanje</translation>
<translation id="5063180925553000800">Novi PIN:</translation>
<translation id="5076340679995252485">&amp;Zalijepi</translation>
<translation id="5078638979202084724">Zabilježi sve tabove</translation>
<translation id="5078796286268621944">Netačan PIN</translation>
<translation id="508794495705880051">Dodaj novu kreditnu karticu...</translation>
<translation id="5089810972385038852">Država</translation>
<translation id="5098629044894065541">Hebrejsko</translation>
<translation id="5271549068863921519">Sačuvaj šifru</translation>
<translation id="5279600392753459966">Blokiraj sve</translation>
<translation id="5279641203372218761">Upravljanje lokalnim štampačima...</translation>
<translation id="5280833172404792470">Zatvori prikaz preko cijelog ekrana (<ph name="ACCELERATOR"/>)</translation>
<translation id="528468243742722775">Kraj</translation>
<translation id="5285267187067365830">Instaliraj plugin...</translation>
<translation id="529172024324796256">Korisničko ime:</translation>
<translation id="5292890015345653304">Umetnite SD karticu ili USB memorijski uređaj</translation>
<translation id="5294529402252479912">Nadogradi Adobe Reader odmah</translation>
<translation id="5298219193514155779">Autor teme je</translation>
<translation id="5300589172476337783">Prikaži</translation>
<translation id="5302048478445481009">Jezik</translation>
<translation id="5303618139271450299">Ova web stranica nije pronađena</translation>
<translation id="5317780077021120954">Sačuvaj</translation>
<translation id="5319782540886810524">Latvijska tastatura</translation>
<translation id="5327248766486351172">Ime</translation>
<translation id="5329858601952122676">&amp;Obriši</translation>
<translation id="5332624210073556029">Vremenska zona:</translation>
<translation id="5348645082134052587">,。</translation>
<translation id="5496587651328244253">Organizuj</translation>
<translation id="5498951625591520696">Nije moguće kontaktirati server.</translation>
<translation id="5502500733115278303">Uvezeno iz Firefoxa</translation>
<translation id="5507756662695126555">Bez odricanja</translation>
<translation id="5509519625080982753">Lokalni štampači</translation>
<translation id="5509693895992845810">Sačuvaj k&amp;ao...</translation>
<translation id="5509914365760201064">Izdavač: <ph name="CERTIFICATE_AUTHORITY"/></translation>
<translation id="5515806255487262353">Pogledaj u rječniku</translation>
<translation id="5516565854418269276">&amp;Uvijek prikazuj traku s zabilješkama</translation>
<translation id="5518442882456325299">Trenutni pretraživač:</translation>
<translation id="5530864958284331435">$1 fajlova označeno, $2</translation>
<translation id="5546865291508181392">Nađi</translation>
<translation id="5553784454066145694">Odaberite novi PIN</translation>
<translation id="7168109975831002660">Najmanja veličina fonta</translation>
<translation id="7170041865419449892">Izvan opsega</translation>
<translation id="7172053773111046550">Estonska tastatura</translation>
<translation id="7175353351958621980">Učitano iz:</translation>
<translation id="7179921470347911571">Ponovo pokreni odmah</translation>
<translation id="7186367841673660872">Ova stranica je prevedena sa<ph name="ORIGINAL_LANGUAGE"/>na<ph name="LANGUAGE_LANGUAGE"/></translation>
<translation id="7190251665563814471">Uvijek dozvoli ove plugine na <ph name="HOST"/></translation>
<translation id="7191454237977785534">Sačuvaj fajl kao</translation>
<translation id="719464814642662924">Visa</translation>
<translation id="7205869271332034173">SSID:</translation>
<translation id="720658115504386855">Ne pravi se razlika između malih i velikih slova</translation>
<translation id="7210998213739223319">Korisničko ime.</translation>
<translation id="7211994749225247711">Obriši...</translation>
<translation id="7219179957768738017">Konekcija koristi <ph name="SSL_VERSION"/>.</translation>
<translation id="7221869452894271364">Ponovo učitaj ovu stranica</translation>
<translation id="7222232353993864120">Email adresa</translation>
<translation id="7227780179130368205">Otkriven je malware!</translation>
<translation id="7238585580608191973">SHA-256 otisak</translation>
<translation id="7268365133021434339">Zatvori tabove</translation>
<translation id="7269802741830436641">Ova web stranica sadrži redirekcionu petlju</translation>
<translation id="7279701417129455881">Upravljanje blokiranjem kolačića...</translation>
<translation id="7314244761674113881">SOCKS host</translation>
<translation id="7323391064335160098">VPN podrška</translation>
<translation id="7326526699920221209">Baterija: <ph name="PRECENTAGE"/>%</translation>
<translation id="73289266812733869">Neoznačeno</translation>
<translation id="7339785458027436441">Provjeravaj pravopis u toku pisanja</translation>
<translation id="7339898014177206373">Novi prozor</translation>
<translation id="734303607351427494">Upravljanje pretraživačima...</translation>
<translation id="7353601530677266744">Komandna linija</translation>
<translation id="736515969993332243">Skeniram mreže.</translation>
<translation id="7377249249140280793"><ph name="RELATIVE_DATE"/> - <ph name="FULL_DATE"/></translation>
<translation id="7378627244592794276">Ne</translation>
<translation id="7378810950367401542">/</translation>
<translation id="7861215335140947162">&amp;Preuzimanja</translation>
<translation id="7861805612256278846">niste prijavljeni</translation>
<translation id="7876243839304621966">Ukloni sve</translation>
<translation id="7881483672146086348">Pregledaj račun</translation>
<translation id="7887334752153342268">Dupliciraj</translation>
<translation id="7893393459573308604"><ph name="ENGINE_NAME"/> (Početno)</translation>
<translation id="790025292736025802"><ph name="URL"/> nije pronađeno</translation>
<translation id="7903984238293908205">Katakana</translation>
<translation id="7905857892910330988">aoeu;qjkix (Dvorak)</translation>
<translation id="964324710553558337">C</translation>
<translation id="98515147261107953">Pejzaž</translation>
<translation id="987264212798334818">Opće</translation>
<translation id="989988560359834682">Uredi adresu</translation>
<translation id="994289308992179865">&amp;Ponavljaj</translation>
<translation id="996250603853062861">Uspostavljanje sigurne konekcije...</translation>
</translationbundle>