Allow dexlayout to handle duplicate code items.

Dexlayout now checks to see if a code item already exists at a
particular offset before trying to construct a new one. If so, the
existing one is returned instead.

Bug: 37287151
Test: mm test-art-host-gtest-dexlayout_test
Change-Id: I9d89912fa6f00b80ce0e1c866b7800c02d36ee8c
diff --git a/dexlayout/dex_ir.cc b/dexlayout/dex_ir.cc
index 6bd9da8..3f715cf 100644
--- a/dexlayout/dex_ir.cc
+++ b/dexlayout/dex_ir.cc
@@ -708,10 +708,12 @@
  MethodId* method_item = GetMethodId(cdii.GetMemberIndex());
  uint32_t access_flags = cdii.GetRawMemberAccessFlags();
  const DexFile::CodeItem* disk_code_item = cdii.GetMethodCodeItem();
- CodeItem* code_item = nullptr;
+ CodeItem* code_item = code_items_.GetExistingObject(cdii.GetMethodCodeItemOffset());;
  DebugInfoItem* debug_info = nullptr;
  if (disk_code_item != nullptr) {
-  code_item = CreateCodeItem(dex_file, *disk_code_item, cdii.GetMethodCodeItemOffset());
+  if (code_item == nullptr) {
+   code_item = CreateCodeItem(dex_file, *disk_code_item, cdii.GetMethodCodeItemOffset());
+  }
   debug_info = code_item->DebugInfo();
  }
  if (debug_info != nullptr) {
diff --git a/dexlayout/dexlayout_test.cc b/dexlayout/dexlayout_test.cc
index e988aac..877ea92 100644
--- a/dexlayout/dexlayout_test.cc
+++ b/dexlayout/dexlayout_test.cc
@@ -205,6 +205,19 @@
   "AAIAAAAEAAAAkAAAAAMAAAACAAAAoAAAAAUAAAADAAAAuAAAAAYAAAABAAAA0AAAAAEgAAACAAAA"
   "8AAAAAIgAAAIAAAAHAEAAAMgAAACAAAAVAEAAAAgAAABAAAAYwEAAAAQAAABAAAAdAEAAA==";
 
+// Dex file with multiple class data items pointing to the same code item.
+// Constructed by hex editing.
+static const char kDuplicateCodeItemInputDex[] =
+  "ZGV4CjAzNQCwKtVglQOmLWuHwldN5jkBOInC7mTMhJMAAgAAcAAAAHhWNBIAAAAAAAAAAHgBAAAH"
+  "AAAAcAAAAAMAAACMAAAAAQAAAJgAAAAAAAAAAAAAAAQAAACkAAAAAQAAAMQAAAAcAQAA5AAAACQB"
+  "AAAsAQAANAEAADkBAABNAQAAUAEAAFMBAAACAAAAAwAAAAQAAAAEAAAAAgAAAAAAAAAAAAAAAAAA"
+  "AAAAAAAFAAAAAAAAAAYAAAABAAAAAAAAAAAAAAABAAAAAQAAAAAAAAABAAAAAAAAAGUBAAAAAAAA"
+  "AQABAAEAAABWAQAABAAAAHAQAwAAAA4AAQABAAAAAABbAQAAAQAAAA4AAAABAAEAAAAAAGABAAAB"
+  "AAAADgAAAAY8aW5pdD4ABkEuamF2YQADTEE7ABJMamF2YS9sYW5nL09iamVjdDsAAVYAAWEAAWIA"
+  "AQAHDgADAAcOAAUABw4AAAABAgCBgATkAQEA/AEBAPwBAAsAAAAAAAAAAQAAAAAAAAABAAAABwAA"
+  "AHAAAAACAAAAAwAAAIwAAAADAAAAAQAAAJgAAAAFAAAABAAAAKQAAAAGAAAAAQAAAMQAAAABIAAA"
+  "AwAAAOQAAAACIAAABwAAACQBAAADIAAAAwAAAFYBAAAAIAAAAQAAAGUBAAAAEAAAAQAAAHgBAAA=";
+
 static void WriteBase64ToFile(const char* base64, File* file) {
  // Decode base64.
  CHECK(base64 != nullptr);
@@ -519,4 +532,17 @@
               dexlayout_exec_argv));
 }
 
+TEST_F(DexLayoutTest, DuplicateCodeItem) {
+ ScratchFile temp_dex;
+ std::string dexlayout = GetTestAndroidRoot() + "/bin/dexlayout";
+ EXPECT_TRUE(OS::FileExists(dexlayout.c_str())) << dexlayout << " should be a valid file path";
+ std::vector<std::string> dexlayout_exec_argv =
+   { dexlayout, "-o", "/dev/null", temp_dex.GetFilename() };
+ ASSERT_TRUE(DexLayoutExec(&temp_dex,
+              kDuplicateCodeItemInputDex,
+              nullptr /* profile_file */,
+              nullptr /* profile_filename */,
+              dexlayout_exec_argv));
+}
+
 } // namespace art