nanohub:drivers:st_lsm6dsm: added self-test procedure for accel, gyro and magn sensors

Change-Id: I003ad27788eae5dbc044df919b950c36a3d1f120
Signed-off-by: Denis Ciocca <denis.ciocca@st.com>
diff --git a/firmware/os/drivers/st_lsm6dsm/st_lsm6dsm.c b/firmware/os/drivers/st_lsm6dsm/st_lsm6dsm.c
index 2c1cade..51201d5 100644
--- a/firmware/os/drivers/st_lsm6dsm/st_lsm6dsm.c
+++ b/firmware/os/drivers/st_lsm6dsm/st_lsm6dsm.c
@@ -20,6 +20,7 @@
 #include <string.h>
 #include <sensors.h>
 #include <slab.h>
+#include <heap.h>
 #include <spi.h>
 #include <gpio.h>
 #include <atomic.h>
@@ -100,7 +101,7 @@
 #define LSM6DSM_SYNC_DELTA_INTERVAL           100000000ULL  /* Sensor timestamp is synced with MCU every #n deltatime [ns] */
 
 /* SPI buffers */
-#define LSM6DSM_SPI_PACKET_SIZE             70
+#define LSM6DSM_SPI_PACKET_SIZE             75
 #define LSM6DSM_SPI_FIFO_SIZE              1024
 #define LSM6DSM_BUF_MARGIN               100
 #define SPI_BUF_SIZE                  (LSM6DSM_SPI_FIFO_SIZE + LSM6DSM_BUF_MARGIN)
@@ -155,6 +156,7 @@
 #define LSM6DSM_CTRL2_G_ADDR              (0x11)
 #define LSM6DSM_CTRL3_C_ADDR              (0x12)
 #define LSM6DSM_CTRL4_C_ADDR              (0x13)
+#define LSM6DSM_CTRL5_C_ADDR              (0x14)
 #define LSM6DSM_EBD_STEP_COUNT_DELTA_ADDR        (0x15)
 #define LSM6DSM_CTRL10_C_ADDR              (0x19)
 #define LSM6DSM_MASTER_CONFIG_ADDR           (0x1a)
@@ -197,6 +199,18 @@
 #define LSM6DSM_FIFO_DECIMATION_FACTOR_16        (0x06)
 #define LSM6DSM_FIFO_DECIMATION_FACTOR_32        (0x07)
 
+/* LSM6DSM selftest related */
+#define LSM6DSM_NUM_AVERAGE_SELFTEST          5
+#define LSM6DSM_NUM_AVERAGE_SELFTEST_SLOW        30
+#define LSM6DSM_ACCEL_SELFTEST_PS            (0x01)
+#define LSM6DSM_GYRO_SELFTEST_PS            (0x04)
+#define LSM6DSM_ACCEL_SELFTEST_NS            (0x02)
+#define LSM6DSM_GYRO_SELFTEST_NS            (0x0c)
+#define LSM6DSM_ACCEL_SELFTEST_HIGH_THR_LSB       6967      /* 1700mg @8g in LSB */
+#define LSM6DSM_ACCEL_SELFTEST_LOW_THR_LSB       368       /* 90mg @8g in LSB */
+#define LSM6DSM_GYRO_SELFTEST_HIGH_THR_LSB       10000      /* 700dps @2000dps in LSB */
+#define LSM6DSM_GYRO_SELFTEST_LOW_THR_LSB        2142      /* 150dps @2000dps in LSB */
+
 /* LSM6DSM embedded registers */
 #define LSM6DSM_EMBEDDED_SLV0_ADDR_ADDR         (0x02)
 #define LSM6DSM_EMBEDDED_SLV0_SUBADDR_ADDR       (0x03)
@@ -382,7 +396,7 @@
                             (0 << 0))   /* SW_RESET */
 
 /* LSM6DSM_CTRL4_C_BASE: control register 4 default settings */
-#define LSM6DSM_CTRL4_C_BASE               ((0 << 7) |  /* DEN_XL_EN */ \
+#define LSM6DSM_CTRL4_C_BASE              ((0 << 7) |  /* DEN_XL_EN */ \
                             (0 << 6) |  /* SLEEP */ \
                             (1 << 5) |  /* INT2_on_INT1 */ \
                             (0 << 4) |  /* DEN_DRDY_MASK */ \
@@ -391,6 +405,9 @@
                             (0 << 1) |  /* LPF1_SEL_G */ \
                             (0 << 0))   /* (0) */
 
+/* LSM6DSM_CTRL5_C_BASE: control register 5 default settings */
+#define LSM6DSM_CTRL5_C_BASE              (0x00)
+
 /* LSM6DSM_CTRL10_C_BASE: control register 10 default settings */
 #define LSM6DSM_CTRL10_C_BASE              ((0 << 7) |  /* (WRIST_TILT_EN) */ \
                             (0 << 6) |  /* (0) */ \
@@ -468,6 +485,15 @@
   INIT_DONE,
 };
 
+enum SelfTestState {
+  SELFTEST_INITIALIZATION = 0,
+  SELFTEST_READ_EST_DATA,
+  SELFTEST_SECOND_STEP_INITIALIZATION,
+  SELFTEST_READ_NST_DATA,
+  SELFTEST_VERIFICATION,
+  SELFTEST_COMPLETED
+};
+
 enum SensorEvents {
   NO_EVT = -1,
   EVT_SPI_DONE = EVT_APP_START + 1,
@@ -488,6 +514,7 @@
   SENSOR_POWERING_DOWN,
   SENSOR_CONFIG_CHANGING,
   SENSOR_CONFIG_WATERMARK_CHANGING,
+  SENSOR_SELFTEST,
   SENSOR_INT1_STATUS_REG_HANDLING,
   SENSOR_INT1_OUTPUT_DATA_HANDLING,
   SENSOR_TIME_SYNC,
@@ -721,6 +748,15 @@
   bool timestampIsValid;
 };
 
+/* LSM6DSMSelfTestResultPkt: calibration packet result data
+ * @header: describe packet size and application ID of packet.
+ * @dataHeader: payload of message.
+ */
+struct LSM6DSMSelfTestResultPkt {
+  struct HostHubRawPacket header;
+  struct SensorAppEventHeader dataHeader;
+} __attribute__((packed));
+
 /* struct LSM6DSMTask: driver task data
 * @sensors: sensor status data list.
 * @slaveConn: slave interface / communication data.
@@ -792,6 +828,7 @@
   uint64_t lastFifoReadTimestamp;
 
   enum InitState initState;
+  enum SelfTestState selftestState;
 
   uint32_t tid;
   uint32_t totalNumSteps;
@@ -800,9 +837,12 @@
 #if defined(LSM6DSM_I2C_MASTER_MAGNETOMETER_ENABLED) && defined(LSM6DSM_I2C_MASTER_BAROMETER_ENABLED)
   uint32_t baroTimerId;
 #endif /* LSM6DSM_I2C_MASTER_MAGNETOMETER_ENABLED, LSM6DSM_I2C_MASTER_BAROMETER_ENABLED */
+  int32_t dataSelftestEnabled[3];
+  int32_t dataSelftestNotEnabled[3];
 
   volatile uint8_t state;
 
+  uint8_t numSamplesSelftest;
   uint8_t mRetryLeft;
   uint8_t pedometerDependencies;
   uint8_t masterConfigDependencies;
@@ -1055,6 +1095,10 @@
   .sensorFlush = flush, \
   .sensorSendOneDirectEvt = send
 
+#define DEC_OPS_SELFTEST(power, firmware, rate, flush, selftest) \
+  DEC_OPS(power, firmware, rate, flush), \
+  .sensorSelfTest = selftest
+
 static bool lsm6dsm_setAccelPower(bool on, void *cookie);
 static bool lsm6dsm_setGyroPower(bool on, void *cookie);
 static bool lsm6dsm_setStepDetectorPower(bool on, void *cookie);
@@ -1076,6 +1120,11 @@
 static bool lsm6dsm_stepCounterFlush(void *cookie);
 static bool lsm6dsm_signMotionFlush(void *cookie);
 static bool lsm6dsm_stepCounterSendLastData(void *cookie, uint32_t tid);
+static bool lsm6dsm_runAccelSelfTest(void *cookie);
+static bool lsm6dsm_runGyroSelfTest(void *cookie);
+#ifdef LSM6DSM_I2C_MASTER_MAGNETOMETER_ENABLED
+static bool lsm6dsm_runMagnSelfTest(void *cookie);
+#endif /* LSM6DSM_I2C_MASTER_MAGNETOMETER_ENABLED */
 
 #ifdef LSM6DSM_I2C_MASTER_MAGNETOMETER_ENABLED
 static bool lsm6dsm_setMagnPower(bool on, void *cookie);
@@ -1096,10 +1145,10 @@
 #endif /* LSM6DSM_I2C_MASTER_BAROMETER_ENABLED */
 
 static const struct SensorOps LSM6DSMSensorOps[NUM_SENSORS] = {
-  { DEC_OPS(lsm6dsm_setGyroPower, lsm6dsm_gyroFirmwareUpload, lsm6dsm_setGyroRate, lsm6dsm_gyroFlush) },
-  { DEC_OPS(lsm6dsm_setAccelPower, lsm6dsm_accelFirmwareUpload, lsm6dsm_setAccelRate, lsm6dsm_accelFlush) },
+  { DEC_OPS_SELFTEST(lsm6dsm_setGyroPower, lsm6dsm_gyroFirmwareUpload, lsm6dsm_setGyroRate, lsm6dsm_gyroFlush, lsm6dsm_runGyroSelfTest) },
+  { DEC_OPS_SELFTEST(lsm6dsm_setAccelPower, lsm6dsm_accelFirmwareUpload, lsm6dsm_setAccelRate, lsm6dsm_accelFlush, lsm6dsm_runAccelSelfTest) },
 #ifdef LSM6DSM_I2C_MASTER_MAGNETOMETER_ENABLED
-  { DEC_OPS(lsm6dsm_setMagnPower, lsm6dsm_magnFirmwareUpload, lsm6dsm_setMagnRate, lsm6dsm_magnFlush) },
+  { DEC_OPS_SELFTEST(lsm6dsm_setMagnPower, lsm6dsm_magnFirmwareUpload, lsm6dsm_setMagnRate, lsm6dsm_magnFlush, lsm6dsm_runMagnSelfTest) },
 #endif /* LSM6DSM_I2C_MASTER_MAGNETOMETER_ENABLED */
 #ifdef LSM6DSM_I2C_MASTER_BAROMETER_ENABLED
   { DEC_OPS(lsm6dsm_setPressPower, lsm6dsm_pressFirmwareUpload, lsm6dsm_setPressRate, lsm6dsm_pressFlush) },
@@ -1381,6 +1430,380 @@
 }
 
 /*
+ * lsm6dsm_sendSelfTestResult: send to nanohub result of self-test
+ * @sensorType: android sensor type.
+ * @result: status message to send (PASS/ERROR).
+ */
+static void lsm6dsm_sendSelfTestResult(uint8_t sensorType, uint8_t result)
+{
+  struct LSM6DSMSelfTestResultPkt *data;
+
+  data = heapAlloc(sizeof(struct LSM6DSMSelfTestResultPkt));
+  if (!data) {
+    ERROR_PRINT("sendSelfTestResult: cannot allocate self-test result packet\n");
+    return;
+  }
+
+  data->header.appId = LSM6DSM_APP_ID;
+  data->header.dataLen = (sizeof(struct LSM6DSMSelfTestResultPkt) - sizeof(struct HostHubRawPacket));
+
+  data->dataHeader.msgId = SENSOR_APP_MSG_ID_TEST_RESULT;
+  data->dataHeader.sensorType = sensorType;
+  data->dataHeader.status = result;
+
+  if (!osEnqueueEvtOrFree(EVT_APP_TO_HOST, data, heapFree)) {
+    ERROR_PRINT("sendSelfTestResult: failed to enqueue self-test result packet\n");
+  }
+}
+
+/*
+ * lsm6dsm_runGapSelfTestProgram: state machine that is executing self-test verifying data gap
+ * @idx: sensor driver index.
+ */
+static void lsm6dsm_runGapSelfTestProgram(enum SensorIndex idx)
+{
+  TDECL();
+  uint8_t *sensorData, numberOfAverage;
+
+  numberOfAverage = LSM6DSM_NUM_AVERAGE_SELFTEST;
+
+  switch (T(selftestState)) {
+  case SELFTEST_INITIALIZATION:
+    DEBUG_PRINT("runGapSelfTestProgram: initialization\n");
+
+    T(numSamplesSelftest) = 0;
+    memset(T(dataSelftestEnabled), 0, 3 * sizeof(int32_t));
+    memset(T(dataSelftestNotEnabled), 0, 3 * sizeof(int32_t));
+
+    /* Enable self-test & power on sensor */
+    switch (idx) {
+    case ACCEL:
+      SPI_WRITE(LSM6DSM_CTRL5_C_ADDR, LSM6DSM_CTRL5_C_BASE | LSM6DSM_ACCEL_SELFTEST_PS);
+      SPI_WRITE(LSM6DSM_CTRL1_XL_ADDR, LSM6DSM_CTRL1_XL_BASE | LSM6DSM_ODR_104HZ_REG_VALUE, 30000);
+      break;
+    case GYRO:
+      SPI_WRITE(LSM6DSM_CTRL5_C_ADDR, LSM6DSM_CTRL5_C_BASE | LSM6DSM_GYRO_SELFTEST_PS);
+      SPI_WRITE(LSM6DSM_CTRL2_G_ADDR, LSM6DSM_CTRL2_G_BASE | LSM6DSM_ODR_104HZ_REG_VALUE, 30000);
+      break;
+#if defined(LSM6DSM_I2C_MASTER_LSM303AGR) || defined(LSM6DSM_I2C_MASTER_LIS3MDL)
+    case MAGN:
+      /* Enable accelerometer and sensor-hub */
+      SPI_WRITE(LSM6DSM_CTRL1_XL_ADDR, LSM6DSM_CTRL1_XL_BASE | LSM6DSM_ODR_104HZ_REG_VALUE);
+      SPI_WRITE(LSM6DSM_MASTER_CONFIG_ADDR, LSM6DSM_MASTER_CONFIG_BASE | LSM6DSM_MASTER_CONFIG_MASTER_ON, 10000);
+      T(masterConfigRegister) |= LSM6DSM_MASTER_CONFIG_MASTER_ON;
+
+      uint8_t rateIndex = ARRAY_SIZE(LSM6DSMSHRates) - 2;
+
+#ifdef LSM6DSM_I2C_MASTER_LSM303AGR
+      SPI_WRITE_SLAVE_SENSOR_REGISTER(LSM303AGR_CFG_REG_B_M_ADDR, LSM303AGR_OFFSET_CANCELLATION, SENSOR_HZ(104.0f), MAGN);
+      SPI_WRITE_SLAVE_SENSOR_REGISTER(LSM303AGR_CFG_REG_C_M_ADDR,
+          LSM303AGR_CFG_REG_C_M_BASE | LSM303AGR_ENABLE_SELFTEST, SENSOR_HZ(104.0f), MAGN);
+
+      SPI_WRITE_SLAVE_SENSOR_REGISTER(LSM6DSM_SENSOR_SLAVE_MAGN_ODR_ADDR,
+          LSM6DSM_SENSOR_SLAVE_MAGN_ODR_BASE | LSM6DSM_SENSOR_SLAVE_MAGN_POWER_ON_VALUE |
+          LSM6DSM_SENSOR_SLAVE_MAGN_RATES_REG_VALUE(rateIndex), SENSOR_HZ(104.0f), MAGN, 200000);
+#else /* LSM6DSM_I2C_MASTER_LSM303AGR */
+      SPI_WRITE_SLAVE_SENSOR_REGISTER(LSM6DSM_SENSOR_SLAVE_MAGN_POWER_ADDR,
+          LSM6DSM_SENSOR_SLAVE_MAGN_POWER_BASE | LSM6DSM_SENSOR_SLAVE_MAGN_POWER_ON_VALUE, SENSOR_HZ(104.0f), MAGN);
+      SPI_WRITE_SLAVE_SENSOR_REGISTER(LSM6DSM_SENSOR_SLAVE_MAGN_ODR_ADDR,
+          LSM6DSM_SENSOR_SLAVE_MAGN_ODR_BASE | LSM6DSM_SENSOR_SLAVE_MAGN_RATES_REG_VALUE(rateIndex) | LIS3MDL_ENABLE_SELFTEST,
+          SENSOR_HZ(104.0f), MAGN);
+#endif /* LSM6DSM_I2C_MASTER_LSM303AGR */
+      break;
+#endif /* LSM6DSM_I2C_MASTER_LSM303AGR, LSM6DSM_I2C_MASTER_LIS3MDL */
+    default:
+      return;
+    }
+
+    T(selftestState) = SELFTEST_READ_EST_DATA;
+    lsm6dsm_spiBatchTxRx(&T_SLAVE_INTERFACE(mode), lsm6dsm_spiCallback, &T(sensors[idx]), __FUNCTION__);
+    break;
+
+  case SELFTEST_READ_EST_DATA:
+#ifdef LSM6DSM_I2C_MASTER_LSM303AGR
+    if (idx == MAGN)
+      numberOfAverage = LSM6DSM_NUM_AVERAGE_SELFTEST_SLOW;
+#endif /* LSM6DSM_I2C_MASTER_LSM303AGR */
+
+    if (T(numSamplesSelftest) > 0) {
+      sensorData = &T_SLAVE_INTERFACE(tmpDataBuffer[1]);
+      T(dataSelftestEnabled[0]) += (int16_t)*((uint16_t *)&sensorData[0]);
+      T(dataSelftestEnabled[1]) += (int16_t)*((uint16_t *)&sensorData[2]);
+      T(dataSelftestEnabled[2]) += (int16_t)*((uint16_t *)&sensorData[4]);
+    }
+    T(numSamplesSelftest)++;
+
+    if (T(numSamplesSelftest) <= numberOfAverage) {
+      DEBUG_PRINT("runGapSelfTestProgram: reading output data while self-test is enabled\n");
+
+      switch (idx) {
+      case ACCEL:
+        SPI_READ(LSM6DSM_OUTX_L_XL_ADDR, LSM6DSM_ONE_SAMPLE_BYTE, &T_SLAVE_INTERFACE(tmpDataBuffer), 10000);
+        break;
+      case GYRO:
+        SPI_READ(LSM6DSM_OUTX_L_G_ADDR, LSM6DSM_ONE_SAMPLE_BYTE, &T_SLAVE_INTERFACE(tmpDataBuffer), 10000);
+        break;
+#if defined(LSM6DSM_I2C_MASTER_LSM303AGR) || defined(LSM6DSM_I2C_MASTER_LIS3MDL)
+      case MAGN:
+        SPI_READ(LSM6DSM_OUT_SENSORHUB1_ADDR, LSM6DSM_ONE_SAMPLE_BYTE, &T_SLAVE_INTERFACE(tmpDataBuffer), 20000);
+        break;
+#endif /* LSM6DSM_I2C_MASTER_LSM303AGR, LSM6DSM_I2C_MASTER_LIS3MDL */
+      default:
+        return;
+      }
+      lsm6dsm_spiBatchTxRx(&T_SLAVE_INTERFACE(mode), lsm6dsm_spiCallback, &T(sensors[idx]), __FUNCTION__);
+      break;
+    }
+
+    T(dataSelftestEnabled[0]) /= numberOfAverage;
+    T(dataSelftestEnabled[1]) /= numberOfAverage;
+    T(dataSelftestEnabled[2]) /= numberOfAverage;
+    T(selftestState) = SELFTEST_SECOND_STEP_INITIALIZATION;
+
+  case SELFTEST_SECOND_STEP_INITIALIZATION:
+    DEBUG_PRINT("runGapSelfTestProgram: second step initialization\n");
+
+    T(numSamplesSelftest) = 0;
+
+    /* Disable self-test */
+    switch (idx) {
+    case ACCEL:
+    case GYRO:
+      SPI_WRITE(LSM6DSM_CTRL5_C_ADDR, LSM6DSM_CTRL5_C_BASE, 30000);
+      break;
+#if defined(LSM6DSM_I2C_MASTER_LSM303AGR) || defined(LSM6DSM_I2C_MASTER_LIS3MDL)
+    case MAGN: ;
+#ifdef LSM6DSM_I2C_MASTER_LSM303AGR
+      SPI_WRITE_SLAVE_SENSOR_REGISTER(LSM303AGR_CFG_REG_C_M_ADDR, LSM303AGR_CFG_REG_C_M_BASE, SENSOR_HZ(104.0f), MAGN, 200000);
+#else /* LSM6DSM_I2C_MASTER_LSM303AGR */
+      uint8_t rateIndex = ARRAY_SIZE(LSM6DSMSHRates) - 2;
+
+      SPI_WRITE_SLAVE_SENSOR_REGISTER(LSM6DSM_SENSOR_SLAVE_MAGN_ODR_ADDR,
+          LSM6DSM_SENSOR_SLAVE_MAGN_ODR_BASE | LSM6DSM_SENSOR_SLAVE_MAGN_RATES_REG_VALUE(rateIndex),
+          SENSOR_HZ(104.0f), MAGN);
+#endif /* LSM6DSM_I2C_MASTER_LSM303AGR */
+      break;
+#endif /* LSM6DSM_I2C_MASTER_LSM303AGR, LSM6DSM_I2C_MASTER_LIS3MDL */
+    default:
+      return;
+    }
+
+    T(selftestState) = SELFTEST_READ_NST_DATA;
+    lsm6dsm_spiBatchTxRx(&T_SLAVE_INTERFACE(mode), lsm6dsm_spiCallback, &T(sensors[idx]), __FUNCTION__);
+    break;
+
+  case SELFTEST_READ_NST_DATA:
+#ifdef LSM6DSM_I2C_MASTER_LSM303AGR
+    if (idx == MAGN)
+      numberOfAverage = LSM6DSM_NUM_AVERAGE_SELFTEST_SLOW;
+#endif /* LSM6DSM_I2C_MASTER_LSM303AGR */
+
+    if (T(numSamplesSelftest) > 0) {
+      sensorData = &T_SLAVE_INTERFACE(tmpDataBuffer[1]);
+      T(dataSelftestNotEnabled[0]) += (int16_t)*((uint16_t *)&sensorData[0]);
+      T(dataSelftestNotEnabled[1]) += (int16_t)*((uint16_t *)&sensorData[2]);
+      T(dataSelftestNotEnabled[2]) += (int16_t)*((uint16_t *)&sensorData[4]);
+    }
+    T(numSamplesSelftest)++;
+
+    if (T(numSamplesSelftest) <= numberOfAverage) {
+      DEBUG_PRINT("runGapSelfTestProgram: reading output data while self-test is disabled\n");
+
+      switch (idx) {
+      case ACCEL:
+        SPI_READ(LSM6DSM_OUTX_L_XL_ADDR, LSM6DSM_ONE_SAMPLE_BYTE, &T_SLAVE_INTERFACE(tmpDataBuffer), 10000);
+        break;
+      case GYRO:
+        SPI_READ(LSM6DSM_OUTX_L_G_ADDR, LSM6DSM_ONE_SAMPLE_BYTE, &T_SLAVE_INTERFACE(tmpDataBuffer), 10000);
+        break;
+#if defined(LSM6DSM_I2C_MASTER_LSM303AGR) || defined(LSM6DSM_I2C_MASTER_LIS3MDL)
+      case MAGN:
+        SPI_READ(LSM6DSM_OUT_SENSORHUB1_ADDR, LSM6DSM_ONE_SAMPLE_BYTE, &T_SLAVE_INTERFACE(tmpDataBuffer), 20000);
+        break;
+#endif /* LSM6DSM_I2C_MASTER_LSM303AGR, LSM6DSM_I2C_MASTER_LIS3MDL */
+      default:
+        return;
+      }
+      lsm6dsm_spiBatchTxRx(&T_SLAVE_INTERFACE(mode), lsm6dsm_spiCallback, &T(sensors[idx]), __FUNCTION__);
+      break;
+    }
+
+    T(dataSelftestNotEnabled[0]) /= numberOfAverage;
+    T(dataSelftestNotEnabled[1]) /= numberOfAverage;
+    T(dataSelftestNotEnabled[2]) /= numberOfAverage;
+    T(selftestState) = SELFTEST_VERIFICATION;
+
+  case SELFTEST_VERIFICATION: ;
+    uint8_t i, sType;
+    int32_t dataGap[3];
+    bool testPassed = true;
+    int32_t lower_threshold[3], higher_threshold[3];
+
+    dataGap[0] = abs(T(dataSelftestEnabled[0]) - T(dataSelftestNotEnabled[0]));
+    dataGap[1] = abs(T(dataSelftestEnabled[1]) - T(dataSelftestNotEnabled[1]));
+    dataGap[2] = abs(T(dataSelftestEnabled[2]) - T(dataSelftestNotEnabled[2]));
+
+    switch (idx) {
+    case ACCEL:
+      sType = SENS_TYPE_ACCEL;
+      lower_threshold[0] = lower_threshold[1] = lower_threshold[2] = LSM6DSM_ACCEL_SELFTEST_LOW_THR_LSB;
+      higher_threshold[0] = higher_threshold[1] = higher_threshold[2] = LSM6DSM_ACCEL_SELFTEST_HIGH_THR_LSB;
+
+      /* Power off sensor */
+      SPI_WRITE(LSM6DSM_CTRL1_XL_ADDR, LSM6DSM_CTRL1_XL_BASE);
+      break;
+    case GYRO:
+      sType = SENS_TYPE_GYRO;
+      lower_threshold[0] = lower_threshold[1] = lower_threshold[2] = LSM6DSM_GYRO_SELFTEST_LOW_THR_LSB;
+      higher_threshold[0] = higher_threshold[1] = higher_threshold[2] = LSM6DSM_GYRO_SELFTEST_HIGH_THR_LSB;
+
+      /* Power off sensor */
+      SPI_WRITE(LSM6DSM_CTRL2_G_ADDR, LSM6DSM_CTRL2_G_BASE);
+      break;
+#if defined(LSM6DSM_I2C_MASTER_LSM303AGR) || defined(LSM6DSM_I2C_MASTER_LIS3MDL)
+    case MAGN:
+      sType = SENS_TYPE_MAG;
+
+#ifdef LSM6DSM_I2C_MASTER_LSM303AGR
+      lower_threshold[0] = lower_threshold[1] = lower_threshold[2] = LSM303AGR_SELFTEST_LOW_THR_LSB;
+      higher_threshold[0] = higher_threshold[1] = higher_threshold[2] = LSM303AGR_SELFTEST_HIGH_THR_LSB;
+
+      SPI_WRITE_SLAVE_SENSOR_REGISTER(LSM303AGR_CFG_REG_B_M_ADDR, 0x00, SENSOR_HZ(104.0f), MAGN);
+#else /* LSM6DSM_I2C_MASTER_LSM303AGR */
+      lower_threshold[0] = lower_threshold[1] = LIS3MDL_SELFTEST_LOW_THR_XY_LSB;
+      higher_threshold[0] = higher_threshold[1] = LIS3MDL_SELFTEST_HIGH_THR_XY_LSB;
+      lower_threshold[2] = LIS3MDL_SELFTEST_LOW_THR_Z_LSB;
+      higher_threshold[2] = LIS3MDL_SELFTEST_HIGH_THR_Z_LSB;
+#endif /* LSM6DSM_I2C_MASTER_LSM303AGR */
+
+      /* Power off sensor */
+      SPI_WRITE_SLAVE_SENSOR_REGISTER(LSM6DSM_SENSOR_SLAVE_MAGN_POWER_ADDR,
+          LSM6DSM_SENSOR_SLAVE_MAGN_POWER_BASE | LSM6DSM_SENSOR_SLAVE_MAGN_POWER_OFF_VALUE, SENSOR_HZ(104.0f), MAGN);
+
+      /* Disable accelerometer and sensor-hub */
+      SPI_WRITE(LSM6DSM_MASTER_CONFIG_ADDR, LSM6DSM_MASTER_CONFIG_BASE);
+      SPI_WRITE(LSM6DSM_CTRL1_XL_ADDR, LSM6DSM_CTRL1_XL_BASE);
+      T(masterConfigRegister) &= ~LSM6DSM_MASTER_CONFIG_MASTER_ON;
+      break;
+#endif /* LSM6DSM_I2C_MASTER_LSM303AGR, LSM6DSM_I2C_MASTER_LIS3MDL */
+    default:
+      return;
+    }
+
+    for (i = 0; i < 3; i++) {
+      if ((dataGap[i] < lower_threshold[i]) || (dataGap[i] > higher_threshold[i])) {
+        testPassed = false;
+        ERROR_PRINT("runGapSelfTestProgram: axis-%d out of spec! test-enabled: %ldLSB ** test-disabled: %ldLSB, ** delta: %ldLSB\n",
+              i, T(dataSelftestEnabled[i]), T(dataSelftestNotEnabled[i]), dataGap[i]);
+      }
+    }
+    INFO_PRINT("runGapSelfTestProgram: completed. Test result: %s\n", testPassed ? "pass" : "fail");
+
+    if (testPassed)
+      lsm6dsm_sendSelfTestResult(sType, SENSOR_APP_EVT_STATUS_SUCCESS);
+    else
+      lsm6dsm_sendSelfTestResult(sType, SENSOR_APP_EVT_STATUS_ERROR);
+
+    T(selftestState) = SELFTEST_COMPLETED;
+    lsm6dsm_spiBatchTxRx(&T_SLAVE_INTERFACE(mode), lsm6dsm_spiCallback, &T(sensors[idx]), __FUNCTION__);
+    break;
+
+  default:
+    break;
+  }
+}
+
+#ifdef LSM6DSM_I2C_MASTER_AK09916
+/*
+ * lsm6dsm_runAbsoluteSelfTestProgram: state machine that is executing self-test verifying absolute value
+ */
+static void lsm6dsm_runAbsoluteSelfTestProgram()
+{
+  TDECL();
+  uint8_t *sensorData;
+
+  switch (T(selftestState)) {
+  case SELFTEST_INITIALIZATION: ;
+    DEBUG_PRINT("runAbsoluteSelfTestProgram: initialization\n");
+
+    T(numSamplesSelftest) = 0;
+    memset(T(dataSelftestEnabled), 0, 3 * sizeof(int32_t));
+
+    /* Enable accelerometer and sensor-hub */
+    SPI_WRITE(LSM6DSM_CTRL1_XL_ADDR, LSM6DSM_CTRL1_XL_BASE | LSM6DSM_ODR_104HZ_REG_VALUE);
+    SPI_WRITE(LSM6DSM_MASTER_CONFIG_ADDR, LSM6DSM_MASTER_CONFIG_BASE | LSM6DSM_MASTER_CONFIG_MASTER_ON, 20000);
+    T(masterConfigRegister) |= LSM6DSM_MASTER_CONFIG_MASTER_ON;
+
+    SPI_WRITE_SLAVE_SENSOR_REGISTER(AK09916_CNTL2_ADDR, AK09916_ENABLE_SELFTEST_MODE, SENSOR_HZ(104.0f), MAGN, 20000);
+
+    T(selftestState) = SELFTEST_READ_EST_DATA;
+    lsm6dsm_spiBatchTxRx(&T_SLAVE_INTERFACE(mode), lsm6dsm_spiCallback, &T(sensors[MAGN]), __FUNCTION__);
+    break;
+
+  case SELFTEST_READ_EST_DATA:
+    if (T(numSamplesSelftest) > 0) {
+      sensorData = &T_SLAVE_INTERFACE(tmpDataBuffer[1]);
+      T(dataSelftestEnabled[0]) += (int16_t)*((uint16_t *)&sensorData[0]);
+      T(dataSelftestEnabled[1]) += (int16_t)*((uint16_t *)&sensorData[2]);
+      T(dataSelftestEnabled[2]) += (int16_t)*((uint16_t *)&sensorData[4]);
+    }
+    T(numSamplesSelftest)++;
+
+    if (T(numSamplesSelftest) <= LSM6DSM_NUM_AVERAGE_SELFTEST) {
+      DEBUG_PRINT("runAbsoluteSelfTestProgram: reading output data while self-test is enabled\n");
+
+      SPI_READ(LSM6DSM_OUT_SENSORHUB1_ADDR, LSM6DSM_ONE_SAMPLE_BYTE, &T_SLAVE_INTERFACE(tmpDataBuffer), 20000);
+      lsm6dsm_spiBatchTxRx(&T_SLAVE_INTERFACE(mode), lsm6dsm_spiCallback, &T(sensors[MAGN]), __FUNCTION__);
+      break;
+    }
+
+    T(dataSelftestEnabled[0]) /= LSM6DSM_NUM_AVERAGE_SELFTEST;
+    T(dataSelftestEnabled[1]) /= LSM6DSM_NUM_AVERAGE_SELFTEST;
+    T(dataSelftestEnabled[2]) /= LSM6DSM_NUM_AVERAGE_SELFTEST;
+    T(selftestState) = SELFTEST_VERIFICATION;
+
+  case SELFTEST_VERIFICATION: ;
+    bool testPassed = true;
+
+    if ((T(dataSelftestEnabled[0]) < AK09916_SELFTEST_LOW_THR_XY_LSB) ||
+        (T(dataSelftestEnabled[0]) > AK09916_SELFTEST_HIGH_THR_XYZ_LSB)) {
+      testPassed = false;
+      ERROR_PRINT("runAbsoluteSelfTestProgram: axis-0 out of spec! Read: %ldLSB\n", T(dataSelftestEnabled[0]));
+    }
+    if ((T(dataSelftestEnabled[1]) < AK09916_SELFTEST_LOW_THR_XY_LSB) ||
+        (T(dataSelftestEnabled[1]) > AK09916_SELFTEST_HIGH_THR_XYZ_LSB)) {
+      testPassed = false;
+      ERROR_PRINT("runAbsoluteSelfTestProgram: axis-1 out of spec! Read: %ldLSB\n", T(dataSelftestEnabled[1]));
+    }
+    if ((T(dataSelftestEnabled[2]) < AK09916_SELFTEST_LOW_THR_Z_LSB) ||
+        (T(dataSelftestEnabled[2]) > AK09916_SELFTEST_HIGH_THR_XYZ_LSB)) {
+      testPassed = false;
+      ERROR_PRINT("runAbsoluteSelfTestProgram: axis-2 out of spec! Read: %ldLSB\n", T(dataSelftestEnabled[2]));
+    }
+
+    INFO_PRINT("runAbsoluteSelfTestProgram: completed. Test result: %s\n", testPassed ? "pass" : "fail");
+
+    if (testPassed)
+      lsm6dsm_sendSelfTestResult(SENS_TYPE_MAG, SENSOR_APP_EVT_STATUS_SUCCESS);
+    else
+      lsm6dsm_sendSelfTestResult(SENS_TYPE_MAG, SENSOR_APP_EVT_STATUS_ERROR);
+
+    /* Disable accelerometer and sensor-hub */
+    SPI_WRITE(LSM6DSM_MASTER_CONFIG_ADDR, LSM6DSM_MASTER_CONFIG_BASE);
+    SPI_WRITE(LSM6DSM_CTRL1_XL_ADDR, LSM6DSM_CTRL1_XL_BASE);
+    T(masterConfigRegister) &= ~LSM6DSM_MASTER_CONFIG_MASTER_ON;
+
+    T(selftestState) = SELFTEST_COMPLETED;
+    lsm6dsm_spiBatchTxRx(&T_SLAVE_INTERFACE(mode), lsm6dsm_spiCallback, &T(sensors[MAGN]), __FUNCTION__);
+    break;
+
+  default:
+    break;
+  }
+}
+#endif /* LSM6DSM_I2C_MASTER_AK09916 */
+
+/*
 * lsm6dsm_writeEmbeddedRegister: write embedded register
 * @addr: address of register to be written.
 * @value: value to write.
@@ -2517,18 +2940,18 @@
     T(sensors[MAGN]).samplesDecimator = ((T(fifoCntl).triggerRate / T(fifoCntl).decimators[FIFO_DS3]) / T(sensors[MAGN]).samplesFifoDecimator) / T(sensors[MAGN]).rate[MAGN];
     T(sensors[MAGN]).samplesDecimatorCounter = T(sensors[MAGN]).samplesDecimator - 1;
 
-#ifdef LSM6DSM_I2C_MASTER_LSM303AGR
-    SPI_WRITE_SLAVE_SENSOR_REGISTER(LSM6DSM_SENSOR_SLAVE_MAGN_ODR_ADDR,
-        LSM6DSM_SENSOR_SLAVE_MAGN_ODR_BASE | LSM6DSM_SENSOR_SLAVE_MAGN_POWER_ON_VALUE | LSM6DSM_SENSOR_SLAVE_MAGN_RATES_REG_VALUE(i),
-        T(sensors[ACCEL]).hwRate, MAGN);
-#else /* LSM6DSM_I2C_MASTER_LSM303AGR */
+#ifdef LSM6DSM_I2C_MASTER_LIS3MDL
     SPI_WRITE_SLAVE_SENSOR_REGISTER(LSM6DSM_SENSOR_SLAVE_MAGN_POWER_ADDR,
         LSM6DSM_SENSOR_SLAVE_MAGN_POWER_BASE | LSM6DSM_SENSOR_SLAVE_MAGN_POWER_ON_VALUE,
         T(sensors[ACCEL]).hwRate, MAGN);
     SPI_WRITE_SLAVE_SENSOR_REGISTER(LSM6DSM_SENSOR_SLAVE_MAGN_ODR_ADDR,
         LSM6DSM_SENSOR_SLAVE_MAGN_ODR_BASE | LSM6DSM_SENSOR_SLAVE_MAGN_RATES_REG_VALUE(i),
         T(sensors[ACCEL]).hwRate, MAGN);
-#endif /* LSM6DSM_I2C_MASTER_LSM303AGR */
+#else /* LSM6DSM_I2C_MASTER_LIS3MDL */
+    SPI_WRITE_SLAVE_SENSOR_REGISTER(LSM6DSM_SENSOR_SLAVE_MAGN_ODR_ADDR,
+        LSM6DSM_SENSOR_SLAVE_MAGN_ODR_BASE | LSM6DSM_SENSOR_SLAVE_MAGN_POWER_ON_VALUE | LSM6DSM_SENSOR_SLAVE_MAGN_RATES_REG_VALUE(i),
+        T(sensors[ACCEL]).hwRate, MAGN);
+#endif /* LSM6DSM_I2C_MASTER_LIS3MDL */
 
     lsm6dsm_spiBatchTxRx(&T_SLAVE_INTERFACE(mode), lsm6dsm_spiCallback, &T(sensors[MAGN]), __FUNCTION__);
   } else {
@@ -2968,12 +3391,90 @@
 }
 
 /*
+ * lsm6dsm_runAccelSelfTest: execute accelerometer self-test
+ * @cookie: private data.
+ */
+static bool lsm6dsm_runAccelSelfTest(void *cookie)
+{
+  TDECL();
+
+  if (trySwitchState(SENSOR_SELFTEST)) {
+    if (!T(sensors[ACCEL]).enabled && (T(sensors[ACCEL]).hwRate == 0) && (T(sensors[GYRO]).hwRate == 0)) {
+      INFO_PRINT("runAccelSelfTest: executing accelerometer selftest\n");
+      T(selftestState) = SELFTEST_INITIALIZATION;
+      lsm6dsm_runGapSelfTestProgram(ACCEL);
+      return true;
+    } else
+      SET_STATE(SENSOR_IDLE);
+  }
+
+  ERROR_PRINT("runAccelSelfTest: cannot run selftest because sensor is busy!\n");
+  lsm6dsm_sendSelfTestResult(SENS_TYPE_ACCEL, SENSOR_APP_EVT_STATUS_BUSY);
+
+  return false;
+}
+
+/*
+ * lsm6dsm_runGyroSelfTest: execute gyroscope self-test
+ * @cookie: private data.
+ */
+static bool lsm6dsm_runGyroSelfTest(void *cookie)
+{
+  TDECL();
+
+  if (trySwitchState(SENSOR_SELFTEST)) {
+    if (!T(sensors[GYRO]).enabled && (T(sensors[GYRO]).hwRate == 0) && (T(sensors[ACCEL]).hwRate == 0)) {
+      INFO_PRINT("runGyroSelfTest: executing gyroscope selftest\n");
+      T(selftestState) = SELFTEST_INITIALIZATION;
+      lsm6dsm_runGapSelfTestProgram(GYRO);
+      return true;
+    } else
+      SET_STATE(SENSOR_IDLE);
+  }
+
+  ERROR_PRINT("runGyroSelfTest: cannot run selftest because sensor is busy!\n");
+  lsm6dsm_sendSelfTestResult(SENS_TYPE_GYRO, SENSOR_APP_EVT_STATUS_BUSY);
+
+  return false;
+}
+
+#ifdef LSM6DSM_I2C_MASTER_MAGNETOMETER_ENABLED
+/*
+ * lsm6dsm_runMagnSelfTest: execute magnetometer self-test
+ * @cookie: private data.
+ */
+static bool lsm6dsm_runMagnSelfTest(void *cookie)
+{
+  TDECL();
+
+  if (trySwitchState(SENSOR_SELFTEST)) {
+    if (!T(sensors[MAGN]).enabled && (T(sensors[MAGN]).hwRate == 0) && (T(sensors[GYRO]).hwRate == 0) && (T(sensors[ACCEL]).hwRate == 0)) {
+      INFO_PRINT("runMagnSelfTest: executing magnetometer selftest\n");
+      T(selftestState) = SELFTEST_INITIALIZATION;
+#ifdef LSM6DSM_I2C_MASTER_AK09916
+      lsm6dsm_runAbsoluteSelfTestProgram();
+#else
+      lsm6dsm_runGapSelfTestProgram(MAGN);
+#endif
+      return true;
+    } else
+      SET_STATE(SENSOR_IDLE);
+  }
+
+  ERROR_PRINT("runMagnSelfTest: cannot run selftest because sensor is busy!\n");
+  lsm6dsm_sendSelfTestResult(SENS_TYPE_MAG, SENSOR_APP_EVT_STATUS_BUSY);
+
+  return false;
+}
+#endif /* LSM6DSM_I2C_MASTER_MAGNETOMETER_ENABLED */
+
+/*
 * lsm6dsm_sensorInit: initial sensors configuration
 */
 static void lsm6dsm_sensorInit(void)
 {
   TDECL();
-  uint8_t buffer[4];
+  uint8_t buffer[5];
 
   switch (T(initState)) {
   case RESET_LSM6DSM:
@@ -2998,7 +3499,8 @@
     buffer[1] = LSM6DSM_CTRL2_G_BASE;              /* LSM6DSM_CTRL2_G */
     buffer[2] = LSM6DSM_CTRL3_C_BASE;              /* LSM6DSM_CTRL3_C */
     buffer[3] = LSM6DSM_CTRL4_C_BASE;              /* LSM6DSM_CTRL4_C */
-    SPI_MULTIWRITE(LSM6DSM_CTRL1_XL_ADDR, buffer, 4);
+    buffer[4] = LSM6DSM_CTRL5_C_BASE;              /* LSM6DSM_CTRL4_C */
+    SPI_MULTIWRITE(LSM6DSM_CTRL1_XL_ADDR, buffer, 5);
 
     buffer[0] = LSM6DSM_CTRL10_C_BASE | LSM6DSM_RESET_PEDOMETER; /* LSM6DSM_CTRL10_C */
     buffer[1] = LSM6DSM_MASTER_CONFIG_BASE;           /* LSM6DSM_MASTER_CONFIG */
@@ -3749,6 +4251,25 @@
     returnIdle = true;
     break;
 
+  case SENSOR_SELFTEST:
+    mSensor = (struct LSM6DSMSensor *)evtData;
+
+    if (T(selftestState == SELFTEST_COMPLETED)) {
+      returnIdle = true;
+    } else {
+#ifdef LSM6DSM_I2C_MASTER_AK09916
+      if (mSensor->idx == MAGN) {
+        lsm6dsm_runAbsoluteSelfTestProgram();
+      } else {
+        lsm6dsm_runGapSelfTestProgram(mSensor->idx);
+      }
+#else /* LSM6DSM_I2C_MASTER_AK09916 */
+      lsm6dsm_runGapSelfTestProgram(mSensor->idx);
+#endif /* LSM6DSM_I2C_MASTER_AK09916 */
+    }
+
+    break;
+
   case SENSOR_INT1_STATUS_REG_HANDLING:
     if (T(sensors[STEP_DETECTOR].enabled) && (T_SLAVE_INTERFACE(funcSrcBuffer[1]) & LSM6DSM_FUNC_SRC_STEP_DETECTED)) {
       osEnqueueEvt(sensorGetMyEventType(SENS_TYPE_STEP_DETECT), NULL, NULL);
diff --git a/firmware/os/drivers/st_lsm6dsm/st_lsm6dsm_ak09916_slave.h b/firmware/os/drivers/st_lsm6dsm/st_lsm6dsm_ak09916_slave.h
index 9574d07..125a780 100644
--- a/firmware/os/drivers/st_lsm6dsm/st_lsm6dsm_ak09916_slave.h
+++ b/firmware/os/drivers/st_lsm6dsm/st_lsm6dsm_ak09916_slave.h
@@ -41,6 +41,12 @@
 #define AK09916_POWER_ON_VALUE             (0x02)
 #define AK09916_POWER_OFF_VALUE             (0x00)
 #define AK09916_OUTDATA_LEN               (0x06)
+#define AK09916_ENABLE_SELFTEST_MODE          (0x10)
+
+/* Selftest related */
+#define AK09916_SELFTEST_HIGH_THR_XYZ_LSB        200
+#define AK09916_SELFTEST_LOW_THR_XY_LSB         -200
+#define AK09916_SELFTEST_LOW_THR_Z_LSB         -1000
 
 
 /* AK09916 default base registers status */
diff --git a/firmware/os/drivers/st_lsm6dsm/st_lsm6dsm_lis3mdl_slave.h b/firmware/os/drivers/st_lsm6dsm/st_lsm6dsm_lis3mdl_slave.h
index e44a506..2832a38 100644
--- a/firmware/os/drivers/st_lsm6dsm/st_lsm6dsm_lis3mdl_slave.h
+++ b/firmware/os/drivers/st_lsm6dsm/st_lsm6dsm_lis3mdl_slave.h
@@ -47,6 +47,13 @@
 #define LIS3MDL_POWER_ON_VALUE             (0x00)
 #define LIS3MDL_POWER_OFF_VALUE             (0x03)
 #define LIS3MDL_OUTDATA_LEN               (0x06)
+#define LIS3MDL_ENABLE_SELFTEST             (0x01)
+
+/* Selftest related */
+#define LIS3MDL_SELFTEST_HIGH_THR_XY_LSB        6843
+#define LIS3MDL_SELFTEST_HIGH_THR_Z_LSB         2281
+#define LIS3MDL_SELFTEST_LOW_THR_XY_LSB         2281
+#define LIS3MDL_SELFTEST_LOW_THR_Z_LSB         228
 
 
 /* LIS3MDL default base registers status */
diff --git a/firmware/os/drivers/st_lsm6dsm/st_lsm6dsm_lsm303agr_slave.h b/firmware/os/drivers/st_lsm6dsm/st_lsm6dsm_lsm303agr_slave.h
index 5cf144e..f0a3e44 100644
--- a/firmware/os/drivers/st_lsm6dsm/st_lsm6dsm_lsm303agr_slave.h
+++ b/firmware/os/drivers/st_lsm6dsm/st_lsm6dsm_lsm303agr_slave.h
@@ -33,6 +33,7 @@
 /* LSM303AGR registers */
 #define LSM303AGR_WAI_ADDR               (0x4f)
 #define LSM303AGR_CFG_REG_A_M_ADDR           (0x60)
+#define LSM303AGR_CFG_REG_B_M_ADDR           (0x61)
 #define LSM303AGR_CFG_REG_C_M_ADDR           (0x62)
 #define LSM303AGR_OUTDATA_ADDR             (0x68)
 
@@ -40,12 +41,18 @@
 #define LSM303AGR_POWER_ON_VALUE            (0x00)
 #define LSM303AGR_POWER_OFF_VALUE            (0x03)
 #define LSM303AGR_OUTDATA_LEN              (0x06)
+#define LSM303AGR_OFFSET_CANCELLATION          (0x02)
+#define LSM303AGR_ENABLE_SELFTEST            (0x02)
+
+/* Selftest related */
+#define LSM303AGR_SELFTEST_HIGH_THR_LSB         333
+#define LSM303AGR_SELFTEST_LOW_THR_LSB         10
 
 
 /* LSM303AGR default base registers status */
 /* LSM303AGR_CFG_REG_A_M_BASE: configuration register 1 default settings */
-#define LSM303AGR_CFG_REG_A_M_BASE           ((0 << 7) |  /* (0) */ \
-                            (0 << 6) |  /* (0) */ \
+#define LSM303AGR_CFG_REG_A_M_BASE           ((1 << 7) |  /* COMP_TEMP_EN */ \
+                            (0 << 6) |  /* REBOOT */ \
                             (0 << 5) |  /* SOFT_RST */ \
                             (0 << 4) |  /* LP */ \
                             (0 << 3) |  /* ODR1 */ \
@@ -54,7 +61,7 @@
                             (0 << 0))   /* MD0 */
 
 /* LSM303AGR_CFC_REG_C_M_BASE: configuration register 3 default settings */
-#define LSM303AGR_CFG_REG_C_M_BASE           ((0 << 7) |  /* (0) */ \
+#define LSM303AGR_CFG_REG_C_M_BASE           ((0 << 7) |  /* (0) */ \
                             (0 << 6) |  /* INT_MAG_PIN */ \
                             (0 << 5) |  /* I2C_DIS */ \
                             (1 << 4) |  /* BDU */ \