tree: 52840022a0ff62c9c178f628d910eff705bcd04f [path history] [tgz]
  1. include/
  2. soc/
  3. bl2_plat_setup.c
  4. bl31_plat_setup.c
  5. platform.mk