blob: dd53bea7e83755ed099489e70215f810e610695e [file] [log] [blame]
#########################################
# MLS declarations
#
# Generate the desired number of sensitivities and categories.
gen_sens(mls_num_sens)
gen_cats(mls_num_cats)
# Generate level definitions for each sensitivity and category.
gen_levels(mls_num_sens,mls_num_cats)