blob: eaa30ccef84ea668cc7f96a3ed683b87c265e661 [file] [log] [blame]
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!--
/* //device/apps/common/assets/res/any/strings.xml
**
** Copyright 2006, The Android Open Source Project
**
** Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License");
** you may not use this file except in compliance with the License.
** You may obtain a copy of the License at
**
** http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
**
** Unless required by applicable law or agreed to in writing, software
** distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS,
** WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.
** See the License for the specific language governing permissions and
** limitations under the License.
*/
-->
<resources xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
xmlns:xliff="urn:oasis:names:tc:xliff:document:1.2">
<string name="byteShort" msgid="8340973892742019101">"B"</string>
<string name="petabyteShort" msgid="5637816680144990219">"petabajt"</string>
<string name="fileSizeSuffix" msgid="8897567456150907538">"<xliff:g id="NUMBER">%1$s</xliff:g> <xliff:g id="UNIT">%2$s</xliff:g>"</string>
<string name="untitled" msgid="4638956954852782576">"&lt;Pa titull&gt;"</string>
<string name="emptyPhoneNumber" msgid="7694063042079676517">"(Nuk ka numër telefoni)"</string>
<string name="unknownName" msgid="6867811765370350269">"E panjohur"</string>
<string name="defaultVoiceMailAlphaTag" msgid="2660020990097733077">"Posta zanore"</string>
<string name="defaultMsisdnAlphaTag" msgid="2850889754919584674">"MSISDN1"</string>
<string name="mmiError" msgid="5154499457739052907">"Problem në lidhje ose kod i pavlefshëm MMI-je."</string>
<string name="mmiFdnError" msgid="5224398216385316471">"Veprimi është i kufizuar vetëm kundrejt numrave me telefonim të përzgjedhur"</string>
<string name="mmiErrorWhileRoaming" msgid="762488890299284230">"Cilësimet e transferimit të telefonatave nuk mund të ndryshohen nga telefoni yt kur je në roaming."</string>
<string name="serviceEnabled" msgid="8147278346414714315">"Shërbimi u aktivizua."</string>
<string name="serviceEnabledFor" msgid="6856228140453471041">"Shërbimi u aktivizua për:"</string>
<string name="serviceDisabled" msgid="1937553226592516411">"Shërbimi është çaktivizuar."</string>
<string name="serviceRegistered" msgid="6275019082598102493">"Regjistrimi ishte i suksesshëm."</string>
<string name="serviceErased" msgid="1288584695297200972">"Fshirja ishte e suksesshme."</string>
<string name="passwordIncorrect" msgid="7612208839450128715">"Fjalëkalimi është i pasaktë."</string>
<string name="mmiComplete" msgid="8232527495411698359">"MMI-ja përfundoi."</string>
<string name="badPin" msgid="9015277645546710014">"PIN-i i vjetër që shkrove nuk është i saktë."</string>
<string name="badPuk" msgid="5487257647081132201">"PUK-u që shkrove nuk është i saktë."</string>
<string name="mismatchPin" msgid="609379054496863419">"PIN-et që shkrove nuk përputhen."</string>
<string name="invalidPin" msgid="3850018445187475377">"Shkruaj një PIN nga 4 deri në 8 numra."</string>
<string name="invalidPuk" msgid="8761456210898036513">"Shkruaj një PUK me 8 numra ose më të gjatë."</string>
<string name="needPuk" msgid="919668385956251611">"Karta jote SIM nuk është e kyçur me PUK. Shkruaj kodin PUK për ta shkyçur."</string>
<string name="needPuk2" msgid="4526033371987193070">"Shkruaj kodin PUK2 për të shkyçur kartën SIM."</string>
<string name="enablePin" msgid="209412020907207950">"Pa sukses! Aktivizo kyçjen e SIM/RUIM."</string>
<plurals name="pinpuk_attempts" formatted="false" msgid="1251012001539225582">
<item quantity="other">Të kanë mbetur edhe <xliff:g id="NUMBER_1">%d</xliff:g> tentativa para se karta SIM të kyçet.</item>
<item quantity="one">Të ka mbetur edhe <xliff:g id="NUMBER_0">%d</xliff:g> tentativë para se karta SIM të kyçet.</item>
</plurals>
<string name="imei" msgid="2625429890869005782">"IMEI"</string>
<string name="meid" msgid="4841221237681254195">"MEID"</string>
<string name="ClipMmi" msgid="6952821216480289285">"ID-ja e telefonuesit hyrës"</string>
<string name="ClirMmi" msgid="7784673673446833091">"ID-ja e telefonuesit në dalje"</string>
<string name="ColpMmi" msgid="3065121483740183974">"ID-ja e linjës së lidhur"</string>
<string name="ColrMmi" msgid="4996540314421889589">"Kufizimi i ID-së së linjës së lidhur"</string>
<string name="CfMmi" msgid="5123218989141573515">"Transferimi i telefonatave"</string>
<string name="CwMmi" msgid="9129678056795016867">"Pritja e telefonatave"</string>
<string name="BaMmi" msgid="455193067926770581">"Bllokimi i telefonatave"</string>
<string name="PwdMmi" msgid="7043715687905254199">"Ndryshimi i fjalëkalimit"</string>
<string name="PinMmi" msgid="3113117780361190304">"Ndryshim PIN-i"</string>
<string name="CnipMmi" msgid="3110534680557857162">"Numri i telefonatës është i pranishëm"</string>
<string name="CnirMmi" msgid="3062102121430548731">"Numri i telefonatës është i kufizuar"</string>
<string name="ThreeWCMmi" msgid="9051047170321190368">"Telefonata me tre drejtime"</string>
<string name="RuacMmi" msgid="7827887459138308886">"Refuzimi i telefonatave të padëshirueshme e të bezdisshme"</string>
<string name="CndMmi" msgid="3116446237081575808">"Dërgimi i numrit të telefonit"</string>
<string name="DndMmi" msgid="1265478932418334331">"Mos shqetëso"</string>
<string name="CLIRDefaultOnNextCallOn" msgid="429415409145781923">"ID-ja e telefonuesit kalon me paracaktim në listën e të telefonuesve të kufizuar. Telefonata e radhës: E kufizuar!"</string>
<string name="CLIRDefaultOnNextCallOff" msgid="3092918006077864624">"ID-ja e telefonuesit kalon me paracaktim në listën e të telefonuesve të kufizuar. Telefonata e radhës: e pakufizuar!"</string>
<string name="CLIRDefaultOffNextCallOn" msgid="6179425182856418465">"ID-ja e telefonuesit kalon me paracaktim në listën e të telefonuesve të pakufizuar. Telefonata e radhës: e kufizuar!"</string>
<string name="CLIRDefaultOffNextCallOff" msgid="2567998633124408552">"ID-ja e telefonuesit kalon me paracaktim në listën e të telefonuesve të pakufizuar. Telefonata e radhës: e pakufizuar!"</string>
<string name="serviceNotProvisioned" msgid="8614830180508686666">"Shërbimi nuk është përgatitur."</string>
<string name="CLIRPermanent" msgid="3377371145926835671">"Nuk mund ta ndryshosh cilësimin e ID-së së telefonuesit."</string>
<string name="RestrictedOnDataTitle" msgid="1322504692764166532">"Nuk ka shërbim për të dhënat"</string>
<string name="RestrictedOnEmergencyTitle" msgid="3646729271176394091">"Asnjë telefonatë urgjence"</string>
<string name="RestrictedOnNormalTitle" msgid="3179574012752700984">"Nuk ka shërbim zanor"</string>
<string name="RestrictedOnAllVoiceTitle" msgid="158800171499150681">"Nuk ka shërbim zanor/urgjence"</string>
<string name="RestrictedStateContent" msgid="4278821484643362350">"Përkohësisht nuk ofrohet nga rrjeti celular në vendndodhjen tënde"</string>
<string name="NetworkPreferenceSwitchTitle" msgid="4008877505368566980">"Rrjeti i paarritshëm"</string>
<string name="NetworkPreferenceSwitchSummary" msgid="1203771446683319957">"Për të përmirësuar marrjen e sinjalit, provo të ndryshosh llojin e zgjedhur te Cilësimet &gt; Rrjeti dhe interneti &gt; Lloji i preferuar i rrjetit."</string>
<string name="EmergencyCallWarningTitle" msgid="4790413876281901612">"Telefonata me Wi‑Fi është aktive"</string>
<string name="EmergencyCallWarningSummary" msgid="8973232888021643293">"Telefonatat e urgjencës kërkojnë një rrjet celular."</string>
<string name="notification_channel_network_alert" msgid="4427736684338074967">"Sinjalizimet"</string>
<string name="notification_channel_call_forward" msgid="2419697808481833249">"Transferimi i telefonatave"</string>
<string name="notification_channel_emergency_callback" msgid="6686166232265733921">"Modaliteti i \"Kthimit të telefonatës së urgjencës\""</string>
<string name="notification_channel_mobile_data_status" msgid="4575131690860945836">"Statusi i të dhënave celulare"</string>
<string name="notification_channel_sms" msgid="3441746047346135073">"Mesazhet SMS"</string>
<string name="notification_channel_voice_mail" msgid="3954099424160511919">"Mesazhet e postës zanore"</string>
<string name="notification_channel_wfc" msgid="2130802501654254801">"Telefonata me Wi-Fi"</string>
<string name="peerTtyModeFull" msgid="6165351790010341421">"Homologu yt kërkoi modalitet \"TTY\" të plotë"</string>
<string name="peerTtyModeHco" msgid="5728602160669216784">"Homologu kërkoi modalitet \"TTY\" të llojit \"HCO\""</string>
<string name="peerTtyModeVco" msgid="1742404978686538049">"Homologu yt kërkoi modalitet \"TTY\" të llojit \"VCO\""</string>
<string name="peerTtyModeOff" msgid="3280819717850602205">"Homologu kërkoi modalitet \"TTY\" të çaktivizuar"</string>
<string name="serviceClassVoice" msgid="1258393812335258019">"Zëri"</string>
<string name="serviceClassData" msgid="872456782077937893">"Të dhëna"</string>
<string name="serviceClassFAX" msgid="5566624998840486475">"Faks"</string>
<string name="serviceClassSMS" msgid="2015460373701527489">"SMS"</string>
<string name="serviceClassDataAsync" msgid="4523454783498551468">"jo-sinkronizim"</string>
<string name="serviceClassDataSync" msgid="7530000519646054776">"Sinkronizo"</string>
<string name="serviceClassPacket" msgid="6991006557993423453">"Paketë"</string>
<string name="serviceClassPAD" msgid="3235259085648271037">"PAD"</string>
<string name="roamingText0" msgid="7170335472198694945">"Treguesi i roaming-ut është aktivizuar"</string>
<string name="roamingText1" msgid="5314861519752538922">"Treguesi i roaming-ut është çaktivizuar"</string>
<string name="roamingText2" msgid="8969929049081268115">"Treguesi i roaming-ut po pulson"</string>
<string name="roamingText3" msgid="5148255027043943317">"Larg periferisë"</string>
<string name="roamingText4" msgid="8808456682550796530">"Jashtë ndërtesës"</string>
<string name="roamingText5" msgid="7604063252850354350">"Roaming - Sistemi i preferuar"</string>
<string name="roamingText6" msgid="2059440825782871513">"Roaming - Sistemi i mundësuar"</string>
<string name="roamingText7" msgid="7112078724097233605">"Roaming - \"Partner Aleance\""</string>
<string name="roamingText8" msgid="5989569778604089291">"Roaming - \"Premium Partner\""</string>
<string name="roamingText9" msgid="7969296811355152491">"Roaming - Funksionalitet i plotë shërbimi"</string>
<string name="roamingText10" msgid="3992906999815316417">"Roaming - Funksionalitet i pjesshëm shërbimi"</string>
<string name="roamingText11" msgid="4154476854426920970">"Lajmëruesi i roaming-ut është i aktivizuar"</string>
<string name="roamingText12" msgid="1189071119992726320">"Lajmëruesi i roaming-ut është i çaktivizuar"</string>
<string name="roamingTextSearching" msgid="8360141885972279963">"Po kërkon për shërbim"</string>
<string name="wfcRegErrorTitle" msgid="2301376280632110664">"Telefonatë me Wi-Fi"</string>
<string-array name="wfcOperatorErrorAlertMessages">
<item msgid="3910386316304772394">"Për të bërë telefonata dhe për të dërguar mesazhe nëpërmjet Wi-Fi, në fillim kërkoji operatorit celular të konfigurojë këtë shërbim. Më pas aktivizo përsëri telefonatat me Wi-Fi nga \"Cilësimet\". (Kodi i gabimit: <xliff:g id="CODE">%1$s</xliff:g>)"</item>
</string-array>
<string-array name="wfcOperatorErrorNotificationMessages">
<item msgid="7472393097168811593">"Regjistrohu me operatorin tënd celular (kodi i gabimit: <xliff:g id="CODE">%1$s</xliff:g>)"</item>
</string-array>
<string-array name="wfcSpnFormats">
<item msgid="6830082633573257149">"%s"</item>
<item msgid="4397097370387921767">"Telefonatat me Wi-Fi nga %s"</item>
</string-array>
<string name="wifi_calling_off_summary" msgid="8720659586041656098">"Çaktivizuar"</string>
<string name="wfc_mode_wifi_preferred_summary" msgid="1994113411286935263">"Preferohet Wi-Fi"</string>
<string name="wfc_mode_cellular_preferred_summary" msgid="1988279625335345908">"Preferohet rrjeti celular"</string>
<string name="wfc_mode_wifi_only_summary" msgid="2379919155237869320">"Vetëm Wi-Fi"</string>
<string name="cfTemplateNotForwarded" msgid="1683685883841272560">"<xliff:g id="BEARER_SERVICE_CODE">{0}</xliff:g>: Nuk u transferua"</string>
<string name="cfTemplateForwarded" msgid="1302922117498590521">"<xliff:g id="BEARER_SERVICE_CODE">{0}</xliff:g>: <xliff:g id="DIALING_NUMBER">{1}</xliff:g>"</string>
<string name="cfTemplateForwardedTime" msgid="9206251736527085256">"<xliff:g id="BEARER_SERVICE_CODE">{0}</xliff:g>: <xliff:g id="DIALING_NUMBER">{1}</xliff:g> pas <xliff:g id="TIME_DELAY">{2}</xliff:g> sekondash"</string>
<string name="cfTemplateRegistered" msgid="5073237827620166285">"<xliff:g id="BEARER_SERVICE_CODE">{0}</xliff:g>: Nuk u transferua"</string>
<string name="cfTemplateRegisteredTime" msgid="6781621964320635172">"<xliff:g id="BEARER_SERVICE_CODE">{0}</xliff:g>: Nuk u transferua"</string>
<string name="fcComplete" msgid="3118848230966886575">"Kodi i funksionit është i plotë."</string>
<string name="fcError" msgid="3327560126588500777">"Problem me lidhjen ose kod është i pavlefshëm."</string>
<string name="httpErrorOk" msgid="1191919378083472204">"Në rregull!"</string>
<string name="httpError" msgid="7956392511146698522">"Pati një gabim në rrjet."</string>
<string name="httpErrorLookup" msgid="4711687456111963163">"Nuk mundi ta gjente URL-në."</string>
<string name="httpErrorUnsupportedAuthScheme" msgid="6299980280442076799">"Skema e vërtetimit nuk mbështetet."</string>
<string name="httpErrorAuth" msgid="1435065629438044534">"Nuk mundi ta vërtetonte."</string>
<string name="httpErrorProxyAuth" msgid="1788207010559081331">"Vërtetimi përmes serverit të autorizuar ishte i pasuksesshëm."</string>
<string name="httpErrorConnect" msgid="8714273236364640549">"Nuk mundi të lidhej me serverin."</string>
<string name="httpErrorIO" msgid="2340558197489302188">"Nuk mund të komunikohej me serverin. Provo sërish."</string>
<string name="httpErrorTimeout" msgid="4743403703762883954">"Lidhjes me serverin i përfundoi koha."</string>
<string name="httpErrorRedirectLoop" msgid="8679596090392779516">"Faqja përmban shumë ri-drejtime të serverit."</string>
<string name="httpErrorUnsupportedScheme" msgid="5015730812906192208">"Protokolli nuk mbështetet."</string>
<string name="httpErrorFailedSslHandshake" msgid="96549606000658641">"Nuk mund të vendosej një lidhje e sigurt."</string>
<string name="httpErrorBadUrl" msgid="3636929722728881972">"Nuk mundi ta hapte faqen sepse URL-ja është e pavlefshme."</string>
<string name="httpErrorFile" msgid="2170788515052558676">"Nuk mundi të qasej te skedari."</string>
<string name="httpErrorFileNotFound" msgid="6203856612042655084">"Nuk mundi ta gjente skedarin e kërkuar."</string>
<string name="httpErrorTooManyRequests" msgid="1235396927087188253">"Po përpunohen shumë kërkesa. Provo sërish më vonë."</string>
<string name="notification_title" msgid="8967710025036163822">"Gabim identifikimi për <xliff:g id="ACCOUNT">%1$s</xliff:g>"</string>
<string name="contentServiceSync" msgid="8353523060269335667">"Sinkronizo"</string>
<string name="contentServiceSyncNotificationTitle" msgid="397743349191901458">"Sinkronizo"</string>
<string name="contentServiceTooManyDeletesNotificationDesc" msgid="8100981435080696431">"Shumë fshirje <xliff:g id="CONTENT_TYPE">%s</xliff:g>."</string>
<string name="low_memory" product="tablet" msgid="6494019234102154896">"Hapësira ruajtëse e tabletit është plot. Fshi disa skedarë për të liruar hapësirë."</string>
<string name="low_memory" product="watch" msgid="4415914910770005166">"Hapësira ruajtëse e orës është plot. Fshi disa skedarë për të liruar hapësirë."</string>
<string name="low_memory" product="tv" msgid="516619861191025923">"Hapësira ruajtëse e televizorit është plot. Fshi disa skedarë për të liruar hapësirë."</string>
<string name="low_memory" product="default" msgid="3475999286680000541">"Hapësira ruajtëse e telefonit është plot. Fshi disa skedarë për të liruar hapësirë."</string>
<plurals name="ssl_ca_cert_warning" formatted="false" msgid="5106721205300213569">
<item quantity="other">Autoritetet e certifikatës janë instaluar</item>
<item quantity="one">Autoriteti i certifikatës është instaluar</item>
</plurals>
<string name="ssl_ca_cert_noti_by_unknown" msgid="4475437862189850602">"Nga një palë e tretë e panjohur"</string>
<string name="ssl_ca_cert_noti_by_administrator" msgid="3541729986326153557">"Nga administratori i profilit tënd të punës"</string>
<string name="ssl_ca_cert_noti_managed" msgid="4030263497686867141">"Nga <xliff:g id="MANAGING_DOMAIN">%s</xliff:g>"</string>
<string name="work_profile_deleted" msgid="5005572078641980632">"Profili i punës u fshi"</string>
<string name="work_profile_deleted_description" msgid="1100529432509639864">"Profili i punës u fshi për shkak të mungesës së aplikacionit të administratorit"</string>
<string name="work_profile_deleted_details" msgid="6307630639269092360">"Aplikacioni i administratorit të profilit të punës mungon ose është dëmtuar. Si rezultat i kësaj, profili yt i punës dhe të dhënat përkatëse janë fshirë. Kontakto me administratorin për ndihmë."</string>
<string name="work_profile_deleted_description_dpm_wipe" msgid="8823792115612348820">"Profili yt i punës nuk është më i disponueshëm në këtë pajisje"</string>
<string name="network_logging_notification_title" msgid="6399790108123704477">"Pajisja është e menaxhuar"</string>
<string name="network_logging_notification_text" msgid="7930089249949354026">"Organizata jote e menaxhon këtë pajisje dhe mund të monitorojë trafikun e rrjetit. Trokit për detaje."</string>
<string name="factory_reset_warning" msgid="5423253125642394387">"Pajisja do të spastrohet"</string>
<string name="factory_reset_message" msgid="7972496262232832457">"Aplikacioni i administratorit nuk mund të përdoret. Pajisja jote tani do të fshihet.\n\nNëse ke pyetje, kontakto me administratorin e organizatës."</string>
<string name="me" msgid="6545696007631404292">"Unë"</string>
<string name="power_dialog" product="tablet" msgid="8545351420865202853">"Opsionet e tabletit"</string>
<string name="power_dialog" product="tv" msgid="6153888706430556356">"Opsionet e televizorit"</string>
<string name="power_dialog" product="default" msgid="1319919075463988638">"Opsionet e telefonit"</string>
<string name="silent_mode" msgid="7167703389802618663">"Modaliteti \"në heshtje\""</string>
<string name="turn_on_radio" msgid="3912793092339962371">"Aktivizo radion"</string>
<string name="turn_off_radio" msgid="8198784949987062346">"Çaktivizo radion"</string>
<string name="screen_lock" msgid="799094655496098153">"Kyçja e ekranit"</string>
<string name="power_off" msgid="4266614107412865048">"Fik"</string>
<string name="silent_mode_silent" msgid="319298163018473078">"Zilja është çaktivizuar"</string>
<string name="silent_mode_vibrate" msgid="7072043388581551395">"Zile me dridhje"</string>
<string name="silent_mode_ring" msgid="8592241816194074353">"Zilja u aktivizua"</string>
<string name="reboot_to_update_title" msgid="6212636802536823850">"Përditësimi i sistemit Android"</string>
<string name="reboot_to_update_prepare" msgid="6305853831955310890">"Po përgatitet për përditësimin…"</string>
<string name="reboot_to_update_package" msgid="3871302324500927291">"Po përpunon paketën e përditësimit…"</string>
<string name="reboot_to_update_reboot" msgid="6428441000951565185">"Po rinis…"</string>
<string name="reboot_to_reset_title" msgid="4142355915340627490">"Rivendosja e të dhënave të fabrikës"</string>
<string name="reboot_to_reset_message" msgid="2432077491101416345">"Po rinis…"</string>
<string name="shutdown_progress" msgid="2281079257329981203">"Po fiket…"</string>
<string name="shutdown_confirm" product="tablet" msgid="3385745179555731470">"Tableti yt do të fiket."</string>
<string name="shutdown_confirm" product="tv" msgid="476672373995075359">"Televizori yt do të fiket."</string>
<string name="shutdown_confirm" product="watch" msgid="3490275567476369184">"Ora jote do të fiket."</string>
<string name="shutdown_confirm" product="default" msgid="649792175242821353">"Telefoni yt do të fiket."</string>
<string name="shutdown_confirm_question" msgid="2906544768881136183">"Dëshiron ta fikësh?"</string>
<string name="reboot_safemode_title" msgid="7054509914500140361">"Rifillo në \"modalitetin e sigurisë\""</string>
<string name="reboot_safemode_confirm" msgid="55293944502784668">"Dëshiron ta rinisësh në modalitetin e sigurt? Kjo do të çaktivizojë të gjitha aplikacionet e palëve të treta që ke instaluar. Ato do të rivendosen kur ta nisësh sërish."</string>
<string name="recent_tasks_title" msgid="3691764623638127888">"Të fundit"</string>
<string name="no_recent_tasks" msgid="8794906658732193473">"Nuk ka aplikacione të fundit."</string>
<string name="global_actions" product="tablet" msgid="408477140088053665">"Opsionet e tabletit"</string>
<string name="global_actions" product="tv" msgid="7240386462508182976">"Opsionet e televizorit"</string>
<string name="global_actions" product="default" msgid="2406416831541615258">"Opsionet e telefonit"</string>
<string name="global_action_lock" msgid="2844945191792119712">"Kyçja e ekranit"</string>
<string name="global_action_power_off" msgid="4471879440839879722">"Fik"</string>
<string name="global_action_emergency" msgid="7112311161137421166">"Urgjenca"</string>
<string name="global_action_bug_report" msgid="7934010578922304799">"Raporti i defekteve në kod"</string>
<string name="bugreport_title" msgid="2667494803742548533">"Merr raportin e defekteve në kod"</string>
<string name="bugreport_message" msgid="398447048750350456">"Ky funksion mundëson mbledhjen e informacioneve mbi gjendjen aktuale të pajisjes për ta dërguar si mesazh mail-i. Do të duhet pak kohë nga nisja e raportit të defekteve në kod. Faleminderit për durimin."</string>
<string name="bugreport_option_interactive_title" msgid="8635056131768862479">"Raport interaktiv"</string>
<string name="bugreport_option_interactive_summary" msgid="229299488536107968">"Përdore këtë në shumicën e rrethanave. Të lejon të gjurmosh progresin e raportit dhe të fusësh më shumë detaje rreth problemit dhe të regjistrosh pamje të ekranit. Mund të fshijë disa seksione që përdoren më pak të cilat kërkojnë shumë kohë për t\'u raportuar."</string>
<string name="bugreport_option_full_title" msgid="6354382025840076439">"Raporti i plotë"</string>
<string name="bugreport_option_full_summary" msgid="7210859858969115745">"Përdore këtë opsion për interferencë minimale kur pajisja nuk përgjigjet ose është tepër e ngadaltë, ose kur të nevojiten të gjitha seksionet. Nuk të lejon që të fusësh më shumë të dhëna ose të regjistrosh pamje të të tjera ekrani."</string>
<plurals name="bugreport_countdown" formatted="false" msgid="6878900193900090368">
<item quantity="other">Marrja e pamjes së ekranit për raportin e defektit në kod në <xliff:g id="NUMBER_1">%d</xliff:g> sekonda.</item>
<item quantity="one">Marrja e pamjes së ekranit për raportin e defektit në kod në <xliff:g id="NUMBER_0">%d</xliff:g> sekondë.</item>
</plurals>
<string name="global_action_toggle_silent_mode" msgid="8219525344246810925">"Modaliteti \"në heshtje\""</string>
<string name="global_action_silent_mode_on_status" msgid="3289841937003758806">"Zëri është çaktivizuar"</string>
<string name="global_action_silent_mode_off_status" msgid="1506046579177066419">"Zëri është i aktivizuar"</string>
<string name="global_actions_toggle_airplane_mode" msgid="5884330306926307456">"modaliteti i aeroplanit"</string>
<string name="global_actions_airplane_mode_on_status" msgid="2719557982608919750">"Modaliteti i aeroplanit është i AKTIVIZUAR"</string>
<string name="global_actions_airplane_mode_off_status" msgid="5075070442854490296">"Modaliteti i aeroplanit është i ÇAKTIVIZUAR"</string>
<string name="global_action_settings" msgid="1756531602592545966">"Cilësimet"</string>
<string name="global_action_assist" msgid="3892832961594295030">"Ndihma"</string>
<string name="global_action_voice_assist" msgid="7751191495200504480">"Ndihma zanore"</string>
<string name="global_action_lockdown" msgid="8751542514724332873">"Kyç tani"</string>
<string name="status_bar_notification_info_overflow" msgid="5301981741705354993">"999+"</string>
<string name="notification_hidden_text" msgid="6351207030447943784">"Njoftim i ri"</string>
<string name="notification_channel_virtual_keyboard" msgid="6969925135507955575">"Tastiera virtuale"</string>
<string name="notification_channel_physical_keyboard" msgid="7297661826966861459">"Tastiera fizike"</string>
<string name="notification_channel_security" msgid="7345516133431326347">"Siguria"</string>
<string name="notification_channel_car_mode" msgid="3553380307619874564">"Modaliteti \"në makinë\""</string>
<string name="notification_channel_account" msgid="7577959168463122027">"Statusi i llogarisë"</string>
<string name="notification_channel_developer" msgid="7579606426860206060">"Mesazhet e zhvilluesit"</string>
<string name="notification_channel_updates" msgid="4794517569035110397">"Përditësimet"</string>
<string name="notification_channel_network_status" msgid="5025648583129035447">"Statusi i rrjetit"</string>
<string name="notification_channel_network_alerts" msgid="2895141221414156525">"Sinjalizimet e rrjetit"</string>
<string name="notification_channel_network_available" msgid="4531717914138179517">"Ka rrjet të disponueshëm"</string>
<string name="notification_channel_vpn" msgid="8330103431055860618">"Statusi i VPN-së"</string>
<string name="notification_channel_device_admin" msgid="1568154104368069249">"Administrimi i pajisjes"</string>
<string name="notification_channel_alerts" msgid="4496839309318519037">"Sinjalizimet"</string>
<string name="notification_channel_retail_mode" msgid="6088920674914038779">"Demonstrimi i shitjes me pakicë"</string>
<string name="notification_channel_usb" msgid="9006850475328924681">"Lidhja USB"</string>
<string name="notification_channel_foreground_service" msgid="3931987440602669158">"Aplikacionet që konsumojnë baterinë"</string>
<string name="foreground_service_app_in_background" msgid="1060198778219731292">"<xliff:g id="APP_NAME">%1$s</xliff:g> po përdor baterinë"</string>
<string name="foreground_service_apps_in_background" msgid="7175032677643332242">"<xliff:g id="NUMBER">%1$d</xliff:g> aplikacione po përdorin baterinë"</string>
<string name="foreground_service_tap_for_details" msgid="372046743534354644">"Trokit për detaje mbi baterinë dhe përdorimin e të dhënave"</string>
<string name="foreground_service_multiple_separator" msgid="4021901567939866542">"<xliff:g id="LEFT_SIDE">%1$s</xliff:g>, <xliff:g id="RIGHT_SIDE">%2$s</xliff:g>"</string>
<string name="safeMode" msgid="2788228061547930246">"Modaliteti i sigurisë"</string>
<string name="android_system_label" msgid="6577375335728551336">"Sistemi Android"</string>
<string name="user_owner_label" msgid="1119010402169916617">"Ndryshoje te \"Personale\""</string>
<string name="managed_profile_label" msgid="5289992269827577857">"Ndryshoje te \"Puna\""</string>
<string name="permgrouplab_contacts" msgid="3657758145679177612">"Kontaktet"</string>
<string name="permgroupdesc_contacts" msgid="6951499528303668046">"qasu te kontaktet e tua"</string>
<string name="permgrouplab_location" msgid="7275582855722310164">"Vendndodhja"</string>
<string name="permgroupdesc_location" msgid="1346617465127855033">"qaset te vendndodhja e kësaj pajisjeje"</string>
<string name="permgrouplab_calendar" msgid="5863508437783683902">"Kalendari"</string>
<string name="permgroupdesc_calendar" msgid="3889615280211184106">"qasje te kalendari yt"</string>
<string name="permgrouplab_sms" msgid="228308803364967808">"SMS"</string>
<string name="permgroupdesc_sms" msgid="4656988620100940350">"dërgo dhe shiko mesazhet SMS"</string>
<string name="permgrouplab_storage" msgid="1971118770546336966">"Hapësira e ruajtjes"</string>
<string name="permgroupdesc_storage" msgid="637758554581589203">"qasjen te fotografitë, përmbajtjet audio-vizuale dhe skedarët në pajisje"</string>
<string name="permgrouplab_microphone" msgid="171539900250043464">"Mikrofoni"</string>
<string name="permgroupdesc_microphone" msgid="4988812113943554584">"regjistro audio"</string>
<string name="permgrouplab_camera" msgid="4820372495894586615">"Kamera"</string>
<string name="permgroupdesc_camera" msgid="3250611594678347720">"bëj fotografi dhe regjistro video"</string>
<string name="permgrouplab_phone" msgid="5229115638567440675">"Telefoni"</string>
<string name="permgroupdesc_phone" msgid="6234224354060641055">"kryej dhe menaxho telefonata"</string>
<string name="permgrouplab_sensors" msgid="416037179223226722">"Sensorët e trupit"</string>
<string name="permgroupdesc_sensors" msgid="7147968539346634043">"qasu tek të dhënat e sensorëve rreth shenjave të tua jetësore"</string>
<string name="capability_title_canRetrieveWindowContent" msgid="3901717936930170320">"Nxjerrë përmbajtjen e dritares"</string>
<string name="capability_desc_canRetrieveWindowContent" msgid="3772225008605310672">"Inspekton përmbajtjen e dritares me të cilën po ndërvepron."</string>
<string name="capability_title_canRequestTouchExploration" msgid="3108723364676667320">"Aktivizojë funksionin \"Eksploro me prekje\""</string>
<string name="capability_desc_canRequestTouchExploration" msgid="7543249041581408313">"Artikujt e trokitur do të lexohen me zë të lartë dhe ekrani mund të eksplorohet duke përdorur gjestet."</string>
<string name="capability_title_canRequestFilterKeyEvents" msgid="2103440391902412174">"Vëzhgojë tekstin që shkruan"</string>
<string name="capability_desc_canRequestFilterKeyEvents" msgid="7463135292204152818">"Përfshi të dhënat personale si numrat e kartave të kreditit si dhe fjalëkalimet."</string>
<string name="capability_title_canControlMagnification" msgid="3593493281059424855">"Kontrollo zmadhimin e ekranit"</string>
<string name="capability_desc_canControlMagnification" msgid="4791858203568383773">"Kontrollo nivelin dhe pozicionimin e zmadhimit të ekranit."</string>
<string name="capability_title_canPerformGestures" msgid="7418984730362576862">"Kryen gjeste"</string>
<string name="capability_desc_canPerformGestures" msgid="8296373021636981249">"Mund të trokasë, rrëshqasë, bashkojë gishtat dhe kryejë gjeste të tjera."</string>
<string name="capability_title_canCaptureFingerprintGestures" msgid="6309568287512278670">"Gjestet e gjurmës së gishtit"</string>
<string name="capability_desc_canCaptureFingerprintGestures" msgid="7102111919385702482">"Mund të kapë gjestet e kryera në sensorin e gjurmës së gishtit të pajisjeve."</string>
<string name="permlab_statusBar" msgid="7417192629601890791">"çaktivizo ose modifiko shiritin e statusit"</string>
<string name="permdesc_statusBar" msgid="8434669549504290975">"Lejon aplikacionin të çaktivizojë shiritin e statusit dhe të heqë ikonat e sistemit."</string>
<string name="permlab_statusBarService" msgid="4826835508226139688">"të bëhet shiriti i statusit"</string>
<string name="permdesc_statusBarService" msgid="716113660795976060">"Lejon aplikacionin të bëhet shiriti i statusit."</string>
<string name="permlab_expandStatusBar" msgid="1148198785937489264">"zgjero ose shpalos shiritin e statusit"</string>
<string name="permdesc_expandStatusBar" msgid="6917549437129401132">"Lejon aplikacionin të zgjerojë ose shpalosë shiritin e statusit."</string>
<string name="permlab_install_shortcut" msgid="4279070216371564234">"instalo shkurtore"</string>
<string name="permdesc_install_shortcut" msgid="8341295916286736996">"Lejon një aplikacion për të shtuar shkurtore në ekranin bazë pa ndërhyrjen e përdoruesit."</string>
<string name="permlab_uninstall_shortcut" msgid="4729634524044003699">"çinstalo shkurtore"</string>
<string name="permdesc_uninstall_shortcut" msgid="6745743474265057975">"Lejon aplikacionin të heqë shkurtore në ekranin bazë, pa ndërhyrjen e përdoruesit."</string>
<string name="permlab_processOutgoingCalls" msgid="3906007831192990946">"ridrejto telefonatat dalëse"</string>
<string name="permdesc_processOutgoingCalls" msgid="5156385005547315876">"Lejon aplikacionin të shohë numrin që telefonohet gjatë një telefonate dalëse me opsionin për ta ri-orientuar telefonatën drejt një numri tjetër ose për ta ndërprerë plotësisht telefonatën."</string>
<string name="permlab_answerPhoneCalls" msgid="4077162841226223337">"përgjigjju telefonatave"</string>
<string name="permdesc_answerPhoneCalls" msgid="2901889867993572266">"Lejon që aplikacioni t\'i përgjigjet një telefonate hyrëse."</string>
<string name="permlab_receiveSms" msgid="8673471768947895082">"merr mesazhe me tekst (SMS)"</string>
<string name="permdesc_receiveSms" msgid="6424387754228766939">"Lejon aplikacionin të marrë dhe përpunojë mesazhe SMS. Kjo do të thotë se aplikacioni mund të monitorojë ose fshijë mesazhe të dërguara në pajisjen tënde, pa t\'i treguar ato."</string>
<string name="permlab_receiveMms" msgid="1821317344668257098">"prano mesazhe në tekst (MMS)"</string>
<string name="permdesc_receiveMms" msgid="533019437263212260">"Lejon aplikacionin të marrë dhe përpunojë mesazhe MMS. Kjo do të thotë se aplikacioni mund të monitorojë ose fshijë mesazhe të dërguara në pajisjen tënde, pa t\'i treguar ato."</string>
<string name="permlab_readCellBroadcasts" msgid="1598328843619646166">"lexo mesazhet e transmetimit të qelizës"</string>
<string name="permdesc_readCellBroadcasts" msgid="6361972776080458979">"Lejon aplikacionin të lexojë mesazhet e transmetimit të qelizës, të marra nga pajisja jote. Alarmet e transmetimit të qelizës dërgohen në disa vendndodhje për të të paralajmëruar në situata urgjente. Aplikacionet keqdashëse mund të ndërhyjnë në veprimtarinë ose operacionin e pajisjes tënde kur merret një transmetim urgjent i qelizës."</string>
<string name="permlab_subscribedFeedsRead" msgid="4756609637053353318">"lexo informacione të abonuara"</string>
<string name="permdesc_subscribedFeedsRead" msgid="5557058907906144505">"Lejon aplikacionin të marrë detaje rreth çdo gjëje që sinkronizohet në pajisje."</string>
<string name="permlab_sendSms" msgid="7544599214260982981">"dërgo dhe shiko mesazhet SMS"</string>
<string name="permdesc_sendSms" msgid="7094729298204937667">"Lejon aplikacionin të dërgojë mesazhe SMS. Kjo mund të rezultojë me tarifa të papritura. Aplikacionet keqdashëse mund të të kushtojnë të holla duke dërguar mesazhe pa konfirmimin tënd."</string>
<string name="permlab_readSms" msgid="8745086572213270480">"lexo mesazhet e tua në tekst (SMS ose MMS)"</string>
<string name="permdesc_readSms" product="tablet" msgid="4741697454888074891">"Ky aplikacion mund të lexojë të gjitha mesazhet SMS (me tekst) të ruajtura në tabletin tënd."</string>
<string name="permdesc_readSms" product="tv" msgid="5796670395641116592">"Ky aplikacion mund të lexojë të gjitha mesazhet SMS (me tekst) të ruajtura në televizorin tënd."</string>
<string name="permdesc_readSms" product="default" msgid="6826832415656437652">"Ky aplikacion mund të lexojë të gjitha mesazhet SMS (me tekst) të ruajtura në telefonin tënd."</string>
<string name="permlab_receiveWapPush" msgid="5991398711936590410">"merr mesazhe me tekst (WAP)"</string>
<string name="permdesc_receiveWapPush" msgid="748232190220583385">"Lejon aplikacionin të marrë dhe përpunojë mesazhe WAP. Kjo do të thotë se aplikacioni mund të monitorojë ose fshijë mesazhe të dërguara në pajisjen tënde, pa t\'i treguar ato."</string>
<string name="permlab_getTasks" msgid="6466095396623933906">"gjej aplikacionet në punë"</string>
<string name="permdesc_getTasks" msgid="7454215995847658102">"Lejon aplikacionin të gjejë informacione mbi detyrat aktuale dhe të fundit në punë. Kjo mund të lejojë aplikacionin të zbulojë informacione rreth aplikacioneve të përdorura në pajisje."</string>
<string name="permlab_manageProfileAndDeviceOwners" msgid="7918181259098220004">"menaxho zotëruesit e profilit dhe të pajisjes"</string>
<string name="permdesc_manageProfileAndDeviceOwners" msgid="106894851498657169">"Lejo aplikacionet që të caktojnë pronarët e profilit dhe pronarin e pajisjes"</string>
<string name="permlab_reorderTasks" msgid="2018575526934422779">"ri-poziciono aplikacionet në punë"</string>
<string name="permdesc_reorderTasks" msgid="7734217754877439351">"Lejon aplikacionin të zhvendosë detyra në plan të parë dhe në sfond. Aplikacioni mund ta bëjë këtë pa hyrjen tënde."</string>
<string name="permlab_enableCarMode" msgid="5684504058192921098">"aktivizo modalitetin \"në makinë\""</string>
<string name="permdesc_enableCarMode" msgid="4853187425751419467">"Lejon aplikacionin të aktivizojë modalitetin e makinës."</string>
<string name="permlab_killBackgroundProcesses" msgid="3914026687420177202">"mbylli aplikacionet e tjera"</string>
<string name="permdesc_killBackgroundProcesses" msgid="4593353235959733119">"Lejon aplikacionin t\'u japë fund proceseve në sfond të aplikacioneve të tjera. Kjo mund të shkaktojë mosfunksionimin e aplikacioneve të tjera."</string>
<string name="permlab_systemAlertWindow" msgid="7238805243128138690">"Ky aplikacion mund të shfaqet mbi aplikacionet e tjera"</string>
<string name="permdesc_systemAlertWindow" msgid="2393776099672266188">"Ky aplikacion mund të shfaqet mbi aplikacionet e tjera ose në pjesë të tjera të ekranit. Kjo mund të shkaktojë ndërhyrje në përdorimin normal të aplikacionit dhe në mënyrën se si shfaqen aplikacionet e tjera."</string>
<string name="permlab_runInBackground" msgid="7365290743781858803">"ekzekuto në sfond"</string>
<string name="permdesc_runInBackground" msgid="7370142232209999824">"Ky aplikacion mund të ekzekutohet në sfond. Kjo mund ta shkarkojë më shpejt baterinë."</string>
<string name="permlab_useDataInBackground" msgid="8694951340794341809">"përdor të dhënat në sfond"</string>
<string name="permdesc_useDataInBackground" msgid="6049514223791806027">"Ky aplikacion mund të përdorë të dhënat në sfond. Kjo mund të rritë përdorimin e të dhënave."</string>
<string name="permlab_persistentActivity" msgid="8841113627955563938">"bëje aplikacionin të qëndrojë gjithmonë në punë"</string>
<string name="permdesc_persistentActivity" product="tablet" msgid="8525189272329086137">"Lejon aplikacionin të zaptojë një pjesë të qëndrueshme në kujtesë. Kjo mund të kufizojë kujtesën e disponueshme për aplikacionet e tjera duke e ngadalësuar tabletin."</string>
<string name="permdesc_persistentActivity" product="tv" msgid="5086862529499103587">"Lejon aplikacionin të zaptojë një pjesë të qëndrueshme në kujtesë. Kjo mund të kufizojë kujtesën e disponueshme për aplikacionet e tjera duke e ngadalësuar televizorin."</string>
<string name="permdesc_persistentActivity" product="default" msgid="4384760047508278272">"Lejon aplikacionin të zaptojë një pjesë të qëndrueshme në kujtesë. Kjo mund të kufizojë kujtesën e disponueshme për aplikacionet e tjera duke e ngadalësuar telefonin."</string>
<string name="permlab_getPackageSize" msgid="7472921768357981986">"mat hapësirën ruajtëse të aplikacionit"</string>
<string name="permdesc_getPackageSize" msgid="3921068154420738296">"Lejon aplikacionin të gjejë kodin e tij, të dhënat dhe madhësitë e memorieve të përkohshme."</string>
<string name="permlab_writeSettings" msgid="2226195290955224730">"modifiko cilësimet e sistemit"</string>
<string name="permdesc_writeSettings" msgid="7775723441558907181">"Lejon aplikacionin të modifikojë të dhënat e cilësimeve të sistemit. Aplikacionet keqdashëse mund të prishin konfigurimin e sistemit."</string>
<string name="permlab_receiveBootCompleted" msgid="5312965565987800025">"nise në fillim"</string>
<string name="permdesc_receiveBootCompleted" product="tablet" msgid="7390304664116880704">"Lejon aplikacionin të fillojë vetë sapo sistemi ka mbaruar nisjen. Kjo mund të zgjasë kohën e ngritjes së tabletit dhe të lejojë aplikacionin të ngadalësojë veprimtarinë në përgjithësi, duke qenë gjithmonë në punë."</string>
<string name="permdesc_receiveBootCompleted" product="tv" msgid="4525890122209673621">"Lejon aplikacionin të fillojë vetë sapo sistemi ka mbaruar nisjen. Kjo mund të zgjasë kohën e ngritjes së televizorit dhe të lejojë aplikacionin të ngadalësojë veprimtarinë në përgjithësi, duke qenë gjithmonë në punë."</string>
<string name="permdesc_receiveBootCompleted" product="default" msgid="513950589102617504">"Lejon aplikacionin të fillojë vetë sapo sistemi të ketë mbaruar nisjen. Kjo mund të zgjasë kohën e ngritjes së telefonit dhe të lejojë aplikacionin të ngadalësojë përgjithësisht telefonin duke qëndruar gjithnjë në punë."</string>
<string name="permlab_broadcastSticky" msgid="7919126372606881614">"dërgo transmetim të ngjitur"</string>
<string name="permdesc_broadcastSticky" product="tablet" msgid="7749760494399915651">"Lejon aplikacionin të dërgojë transmetime ngjitëse që qëndrojnë derisa të përfundojë transmetimi. Përdorimi i tepruar mund ta bëjë tabletin të ngadaltë ose të paqëndrueshëm duke e detyruar atë të përdorë shumë kujtesë."</string>
<string name="permdesc_broadcastSticky" product="tv" msgid="6839285697565389467">"Lejon aplikacionin të dërgojë transmetime ngjitëse të cilat ngelen pas mbarimit të transmetimit. Përdorimi i tepërt mund ta bëjë televizorin të ngadaltë ose të paqëndrueshëm, duke e detyruar atë të përdorë më shumë kujtesë."</string>
<string name="permdesc_broadcastSticky" product="default" msgid="2825803764232445091">"Lejon aplikacionin të dërgojë transmetime ngjitëse që qëndrojnë derisa të përfundojë transmetimi. Përdorimi i tepruar mund ta bëjë telefonin të ngadaltë ose të paqëndrueshëm duke e detyruar atë të përdorë shumë kujtesë."</string>
<string name="permlab_readContacts" msgid="8348481131899886131">"lexo kontaktet e tua"</string>
<string name="permdesc_readContacts" product="tablet" msgid="5294866856941149639">"Lejon aplikacionin të lexojë të dhëna rreth kontakteve të ruajtura në tabletin tënd, përfshirë shpeshtësinë me të cilën ke telefonuar, ke dërguar mail-a ose komunikuar në mënyra të tjera me individë të caktuar. Kjo leje u mundëson aplikacioneve të ruajnë të dhënat e tua të kontakteve, ndaj aplikacionet keqdashëse mund të ndajnë të dhëna të kontakteve pa dijeninë tënde."</string>
<string name="permdesc_readContacts" product="tv" msgid="1839238344654834087">"Lejon aplikacionin të lexojë të dhëna rreth kontakteve të ruajtura në televizorin tënd, përfshirë shpeshtësinë me të cilën ke telefonuar, ke dërguar mail-a ose komunikuar në mënyra të tjera me individë të caktuar. Kjo leje u mundëson aplikacioneve të ruajnë të dhënat e tua të kontakteve, ndaj aplikacionet keqdashëse mund të ndajnë të dhëna të kontakteve pa dijeninë tënde."</string>
<string name="permdesc_readContacts" product="default" msgid="8440654152457300662">"Lejon aplikacionin të lexojë të dhëna rreth kontakteve të ruajtura në telefonin tënd, përfshirë shpeshtësinë me të cilën ke telefonuar, ke dërguar mail-a ose komunikuar në mënyra të tjera me individë të caktuar. Kjo leje u mundëson aplikacioneve të ruajnë të dhënat e tua të kontakteve, ndaj aplikacionet keqdashëse mund të ndajnë të dhëna të kontakteve pa dijeninë tënde."</string>
<string name="permlab_writeContacts" msgid="5107492086416793544">"modifiko kontaktet"</string>
<string name="permdesc_writeContacts" product="tablet" msgid="897243932521953602">"Lejon aplikacionin të modifikojë të dhënat rreth kontakteve të tua të ruajtura në tabletin tënd, përfshi shpeshtësinë me të cilën ke telefonuar, ke dërguar mail-a apo ke komunikuar në rrugë të tjera me kontakte të veçanta. Kjo leje u mundëson aplikacioneve të fshijnë të dhënat e kontaktit."</string>
<string name="permdesc_writeContacts" product="tv" msgid="5438230957000018959">"Lejon aplikacionin të modifikojë të dhënat rreth kontakteve të tua të ruajtura në televizorin tënd, përfshi shpeshtësinë me të cilën ke telefonuar, ke dërguar mail-a apo komunikuar në rrugë të tjera me kontakte të veçanta. Kjo leje u mundëson aplikacioneve të fshijnë të dhënat e kontaktit."</string>
<string name="permdesc_writeContacts" product="default" msgid="589869224625163558">"Lejon aplikacionin të modifikojë të dhënat e kontakteve të tua të ruajtura në telefon, përfshirë shpeshtësinë me të cilën ke telefonuar, ke dërguar mail-a apo ke komunikuar në rrugë të tjera me kontakte të veçanta. Kjo leje iu mundëson aplikacioneve të fshijnë të dhënat e kontakteve."</string>
<string name="permlab_readCallLog" msgid="3478133184624102739">"lexo ditarin e telefonatave"</string>
<string name="permdesc_readCallLog" msgid="3204122446463552146">"Ky aplikacion mund të lexojë të gjithë historikun e telefonatave."</string>
<string name="permlab_writeCallLog" msgid="8552045664743499354">"shkruaj ditarin e telefonatave"</string>
<string name="permdesc_writeCallLog" product="tablet" msgid="6661806062274119245">"Lejon aplikacionin të modifikojë ditarin e telefonatave të tabletit tënd, përfshirë të dhëna rreth telefonatave hyrëse dhe dalëse. Aplikacione keqdashëse mund ta përdorin këtë leje për të fshirë ose modifikuar ditarin tënd të telefonatave."</string>
<string name="permdesc_writeCallLog" product="tv" msgid="4225034892248398019">"Lejon aplikacionin të modifikojë ditarin e telefonatave të televizorit tënd, përfshirë të dhëna rreth telefonatave hyrëse dhe dalëse. Aplikacione keqdashëse mund ta përdorin këtë leje për të fshirë ose modifikuar ditarin tënd të telefonatave."</string>
<string name="permdesc_writeCallLog" product="default" msgid="683941736352787842">"Lejon aplikacionin të modifikojë ditarin e telefonatave të telefonit tënd, përfshirë të dhënat rreth telefonatave hyrëse dhe dalëse. Aplikacionet keqdashëse mund ta përdorin këtë për të fshirë ose modifikuar ditarin tënd të telefonatave."</string>
<string name="permlab_bodySensors" msgid="4683341291818520277">"qasu te sensorët e trupit (si monitorimet e rrahjeve të zemrës)"</string>
<string name="permdesc_bodySensors" product="default" msgid="4380015021754180431">"Lejon aplikacionin të ketë qasje në të dhënat nga ndjesorë që monitorojnë gjendjen tënde fizike, siç janë rrahjet e zemrës."</string>
<string name="permlab_readCalendar" msgid="6716116972752441641">"Lexo ngjarjet e kalendarit dhe detajet"</string>
<string name="permdesc_readCalendar" product="tablet" msgid="4993979255403945892">"Ky aplikacion mund të lexojë të gjitha ngjarjet e kalendarit të ruajtura në tabletin tënd dhe të ndajë ose të ruajë të dhënat e kalendarit."</string>
<string name="permdesc_readCalendar" product="tv" msgid="8837931557573064315">"Ky aplikacion mund të lexojë të gjitha ngjarjet e kalendarit të ruajtura në televizorin tënd dhe të ndajë ose të ruajë të dhënat e kalendarit."</string>
<string name="permdesc_readCalendar" product="default" msgid="4373978642145196715">"Ky aplikacion mund të lexojë të gjitha ngjarjet e kalendarit të ruajtura në telefonin tënd dhe të ndajë ose të ruajë të dhënat e kalendarit."</string>
<string name="permlab_writeCalendar" msgid="8438874755193825647">"shto ose modifiko ngjarjet e kalendarit dhe dërgoju mail të ftuarve, pa dijeninë e zotëruesve"</string>
<string name="permdesc_writeCalendar" product="tablet" msgid="1675270619903625982">"Ky aplikacion mund të shtojë, të heqë ose të ndryshojë ngjarjet e kalendarit në tabletin tënd. Ky aplikacion mund të dërgojë mesazhe që mund të duket se vijnë nga zotëruesit e kalendarit ose të ndryshojë ngjarjet pa i njoftuar zotëruesit e tyre."</string>
<string name="permdesc_writeCalendar" product="tv" msgid="9017809326268135866">"Ky aplikacion mund të shtojë, të heqë ose të ndryshojë ngjarjet e kalendarit në televizorin tënd. Ky aplikacion mund të dërgojë mesazhe që mund të duket se vijnë nga zotëruesit e kalendarit ose të ndryshojë ngjarjet pa i njoftuar zotëruesit e tyre."</string>
<string name="permdesc_writeCalendar" product="default" msgid="7592791790516943173">"Ky aplikacion mund të shtojë, të heqë ose të ndryshojë ngjarjet e kalendarit në telefonin tënd. Ky aplikacion mund të dërgojë mesazhe që mund të duket se vijnë nga zotëruesit e kalendarit ose të ndryshojë ngjarjet pa i njoftuar zotëruesit e tyre."</string>
<string name="permlab_accessLocationExtraCommands" msgid="2836308076720553837">"qasje në komandat shtesë të ofruesit të vendndodhjes"</string>
<string name="permdesc_accessLocationExtraCommands" msgid="6078307221056649927">"Lejon aplikacionin të ketë qasje në komandat shtesë të ofruesit për vendndodhjen. Kjo mund ta lejojë aplikacionin të ndërhyjë në operacionin e GPS-së apo të burimeve të tjera për vendndodhjen."</string>
<string name="permlab_accessFineLocation" msgid="251034415460950944">"qasu te vendndodhja e përpiktë (në bazë të GPS-së dhe rrjetit)"</string>
<string name="permdesc_accessFineLocation" msgid="5821994817969957884">"Ky aplikacion mund të marrë vendndodhjen tënde bazuar në burimet e rrjetit si antenat e operatorëve celulare dhe rrjetet Wi-Fi. Këto shërbime të vendndodhjes duhet të jenë të aktivizuara dhe në dispozicion në telefonin tënd që aplikacioni të mund t\'i përdorë. Kjo mund të rritë konsumin e baterisë."</string>
<string name="permlab_accessCoarseLocation" msgid="7715277613928539434">"qasu te vendndodhja e përafërt (bazuar në rrjet)"</string>
<string name="permdesc_accessCoarseLocation" product="tablet" msgid="3373266766487862426">"Ky aplikacion mund të marrë vendndodhjen tënde bazuar në burimet e rrjetit si antenat e operatorëve celulare dhe rrjetet Wi-Fi. Këto shërbime të vendndodhjes duhet të jenë të aktivizuara dhe në dispozicion në tabletin tënd që aplikacioni të mund t\'i përdorë."</string>
<string name="permdesc_accessCoarseLocation" product="tv" msgid="1884022719818788511">"Ky aplikacion mund të marrë vendndodhjen tënde bazuar në burimet e rrjetit si antenat e operatorëve celulare dhe rrjetet Wi-Fi. Këto shërbime të vendndodhjes duhet të jenë të aktivizuara dhe në dispozicion në televizorin tënd që aplikacioni të mund t\'i përdorë."</string>
<string name="permdesc_accessCoarseLocation" product="default" msgid="7788009094906196995">"Ky aplikacion mund të marrë vendndodhjen tënde bazuar në burimet e rrjetit si antenat e operatorëve celulare dhe rrjetet Wi-Fi. Këto shërbime të vendndodhjes duhet të jenë të aktivizuara dhe në dispozicion në telefonin tënd që aplikacioni të mund t\'i përdorë."</string>
<string name="permlab_modifyAudioSettings" msgid="6095859937069146086">"ndrysho cilësimet e audios"</string>
<string name="permdesc_modifyAudioSettings" msgid="3522565366806248517">"Lejon aplikacionin të modifikojë cilësimet globale të audios siç është volumi dhe se cili altoparlant përdoret për daljen."</string>
<string name="permlab_recordAudio" msgid="3876049771427466323">"regjistro audio"</string>
<string name="permdesc_recordAudio" msgid="4245930455135321433">"Ky aplikacion mund të regjistrojë audio me mikrofonin në çdo kohë."</string>
<string name="permlab_sim_communication" msgid="2935852302216852065">"dërgo komanda te karta SIM"</string>
<string name="permdesc_sim_communication" msgid="5725159654279639498">"Lejon aplikacionin t\'i dërgojë komanda kartës SIM. Kjo është shumë e rrezikshme."</string>
<string name="permlab_camera" msgid="3616391919559751192">"bëj fotografi dhe video"</string>
<string name="permdesc_camera" msgid="5392231870049240670">"Ky aplikacion mund të nxjerrë fotografi dhe të regjistrojë video me kamerën tënde në çdo kohë."</string>
<string name="permlab_vibrate" msgid="7696427026057705834">"kontrollo dridhjen"</string>
<string name="permdesc_vibrate" msgid="6284989245902300945">"Lejon aplikacionin të kontrollojë dridhësin."</string>
<string name="permlab_callPhone" msgid="3925836347681847954">"telefono drejtpërdrejt numrat e telefonit"</string>
<string name="permdesc_callPhone" msgid="3740797576113760827">"Lejon aplikacionin të telefonojë numra pa ndërhyrjen tënde. Kjo mund të rezultojë në tarifa ose telefonata të papritura. Ki parasysh se kjo nuk e lejon aplikacionin të telefonojë numra urgjence. Aplikacione keqdashëse mund të të kushtojnë para duke kryer telefonata pa konfirmimin tënd."</string>
<string name="permlab_accessImsCallService" msgid="3574943847181793918">"qasje në shërbimin e telefonatave IMS"</string>
<string name="permdesc_accessImsCallService" msgid="8992884015198298775">"Lejon aplikacionin të përdorë shërbimin IMS për të kryer telefonata pa ndërhyrjen tënde."</string>
<string name="permlab_readPhoneState" msgid="9178228524507610486">"lexo statusin e telefonit dhe identitetin"</string>
<string name="permdesc_readPhoneState" msgid="1639212771826125528">"Lejon aplikacionin të hyjë në funksionet telefonike të pajisjes. Kjo leje i mundëson aplikacionit të përcaktojë numrin e telefonit dhe ID-të e pajisjes, nëse një telefonatë është aktive apo nëse numri në distancë është i lidhur me një telefonatë."</string>
<string name="permlab_manageOwnCalls" msgid="1503034913274622244">"kalon telefonatat përmes sistemit"</string>
<string name="permdesc_manageOwnCalls" msgid="6552974537554717418">"Lejon që aplikacioni të kalojë telefonatat përmes sistemit për të përmirësuar përvojën e telefonatës."</string>
<string name="permlab_readPhoneNumbers" msgid="6108163940932852440">"lexo numrat e telefonit"</string>
<string name="permdesc_readPhoneNumbers" msgid="8559488833662272354">"Lejon që aplikacioni të ketë qasje te numrat e telefonit të pajisjes."</string>
<string name="permlab_wakeLock" product="tablet" msgid="1531731435011495015">"parandalo kalimin e tabletit në fjetje"</string>
<string name="permlab_wakeLock" product="tv" msgid="2601193288949154131">"parandalo kalimin e televizorit në fjetje"</string>
<string name="permlab_wakeLock" product="default" msgid="573480187941496130">"parandalo kalimin e telefonit në fjetje"</string>
<string name="permdesc_wakeLock" product="tablet" msgid="7311319824400447868">"Lejon aplikacionin të parandalojë tabletin nga fjetja."</string>
<string name="permdesc_wakeLock" product="tv" msgid="3208534859208996974">"Lejon aplikacionin të parandalojë televizorin nga fjetja."</string>
<string name="permdesc_wakeLock" product="default" msgid="8559100677372928754">"Lejon aplikacionin të parandalojë telefonin nga fjetja."</string>
<string name="permlab_transmitIr" msgid="7545858504238530105">"transmeto rreze infra të kuqe"</string>
<string name="permdesc_transmitIr" product="tablet" msgid="5358308854306529170">"Lejon aplikacionin të përdorë transmetuesin e rrezeve infra të kuqe të tabletit."</string>
<string name="permdesc_transmitIr" product="tv" msgid="3926790828514867101">"Lejon aplikacionin të përdorë transmetuesin e rrezeve infra të kuqe të sistemit."</string>
<string name="permdesc_transmitIr" product="default" msgid="7957763745020300725">"Lejon aplikacionin të përdorë transmetuesin e rrezeve infra të kuqe të telefonit."</string>
<string name="permlab_setWallpaper" msgid="6627192333373465143">"cakto imazhin e sfondit"</string>
<string name="permdesc_setWallpaper" msgid="7373447920977624745">"Lejon aplikacionin të caktojë imazhin e sfondit të sistemit."</string>
<string name="permlab_setWallpaperHints" msgid="3278608165977736538">"përshtat madhësinë e imazhit të sfondit"</string>
<string name="permdesc_setWallpaperHints" msgid="8235784384223730091">"Lejon aplikacionin të caktojë treguesit e imazheve të sfondit në sistem."</string>
<string name="permlab_setTimeZone" msgid="2945079801013077340">"cakto brezin orar"</string>
<string name="permdesc_setTimeZone" product="tablet" msgid="1676983712315827645">"Lejon aplikacionin të ndryshojë brezin orar të tabletit."</string>
<string name="permdesc_setTimeZone" product="tv" msgid="888864653946175955">"Lejon aplikacionin të ndryshojë brezin orar të televizorit."</string>
<string name="permdesc_setTimeZone" product="default" msgid="4499943488436633398">"Lejon aplikacionin të ndryshojë brezin orar të telefonit."</string>
<string name="permlab_getAccounts" msgid="1086795467760122114">"gjej llogari në pajisje"</string>
<string name="permdesc_getAccounts" product="tablet" msgid="2741496534769660027">"Lejon aplikacionin të marrë listën e llogarive të njohura nga tableti. Kjo mund të përfshijë çdo llogari të krijuar nga aplikacionet që ke instaluar."</string>
<string name="permdesc_getAccounts" product="tv" msgid="4190633395633907543">"Lejon aplikacionin të marrë listën e llogarive të njohura nga televizori. Kjo mund të përfshijë çdo llogari të krijuar nga aplikacionet që ke instaluar."</string>
<string name="permdesc_getAccounts" product="default" msgid="3448316822451807382">"Lejon aplikacionin të marrë listën e llogarive të njohura nga telefoni. Kjo mund të përfshijë çdo llogari të krijuar nga aplikacionet që ke instaluar."</string>
<string name="permlab_accessNetworkState" msgid="4951027964348974773">"shiko lidhjet e rrjetit"</string>
<string name="permdesc_accessNetworkState" msgid="8318964424675960975">"Lejon aplikacionin të shohë informacionin rreth lidhjeve të rrjetit, se çfarë rrjetesh ekzistojnë dhe janë të lidhur."</string>
<string name="permlab_createNetworkSockets" msgid="7934516631384168107">"qasu plotësisht në rrjet"</string>
<string name="permdesc_createNetworkSockets" msgid="3403062187779724185">"Lejon aplikacionin të krijojë fole rrjeti dhe të përdorë protokolle të personalizuara në të. Shfletuesi dhe aplikacionet e tjera sigurojnë mënyra për të dërguar të dhëna në internet, prandaj kjo leje nuk kërkohet për të dërguar të dhëna në internet."</string>
<string name="permlab_changeNetworkState" msgid="958884291454327309">"ndrysho lidhjen e rrjetit"</string>
<string name="permdesc_changeNetworkState" msgid="6789123912476416214">"Lejon aplikacionin të ndryshojë gjendjen e lidhjes së rrjetit."</string>
<string name="permlab_changeTetherState" msgid="5952584964373017960">"ndrysho lidhjen e kufizuar"</string>
<string name="permdesc_changeTetherState" msgid="1524441344412319780">"Lejon aplikacionin të ndryshojë gjendjen e lidhjes së rrjetit."</string>
<string name="permlab_accessWifiState" msgid="5202012949247040011">"shiko lidhjet Wi-Fi"</string>
<string name="permdesc_accessWifiState" msgid="5002798077387803726">"Lejon aplikacionin të shohë informacionin rreth rrjetit Wi-Fi, nëse Wi-Fi është i aktivizuar dhe emrin e pajisjeve të lidhura me Wi-Fi."</string>
<string name="permlab_changeWifiState" msgid="6550641188749128035">"lidhu ose shkëputu nga Wi-Fi"</string>
<string name="permdesc_changeWifiState" msgid="7137950297386127533">"Lejon aplikacionin të lidhet me pikat e qasjes Wi-Fi, të shkëputet prej tyre dhe të bëjë ndryshime në konfigurimin e pajisjes për rrjetet Wi-Fi."</string>
<string name="permlab_changeWifiMulticastState" msgid="1368253871483254784">"lejo marrjen e transmetimit të shumëfishtë Wi-Fi"</string>
<string name="permdesc_changeWifiMulticastState" product="tablet" msgid="7969774021256336548">"Lejon aplikacionin të marrë paketa të dërguara në të gjitha pajisjet brenda një rrjeti Wi-Fi duke përdorur adresa me transferim të shumëfishtë, jo vetëm me tabletin tënd. Përdor më shumë energji se modaliteti \"jo me transferim të shumëfishtë\"."</string>
<string name="permdesc_changeWifiMulticastState" product="tv" msgid="9031975661145014160">"Lejon aplikacionin të marrë paketa të dërguara në të gjitha pajisjet brenda një rrjeti Wi-Fi duke përdorur adresa me transferim të shumëfishtë, jo vetëm me televizorin tënd. Përdor më shumë energji se modaliteti \"jo me transferim të shumëfishtë\"."</string>
<string name="permdesc_changeWifiMulticastState" product="default" msgid="6851949706025349926">"Lejon aplikacionin të marrë paketa, të dërguara ndaj gjithë pajisjeve në një rrjet Wi-Fi duke përdorur adresa me transmetim të shumëfishtë, jo vetëm të telefonit tënd. Ai konsumon më tepër energji se modaliteti \"jo me transmetim të shumëfishtë\"."</string>
<string name="permlab_bluetoothAdmin" msgid="6006967373935926659">"qasu në cilësimet e \"bluetooth-it\""</string>
<string name="permdesc_bluetoothAdmin" product="tablet" msgid="6921177471748882137">"Lejon aplikacionin të konfigurojë tabletin lokal me \"bluetooth\" dhe të zbulojë e çiftohet me pajisjet në distancë."</string>
<string name="permdesc_bluetoothAdmin" product="tv" msgid="3373125682645601429">"Lejon aplikacionin të konfigurojë televizorin lokal përmes \"bluetooth-it\" dhe të zbulojë e të çiftohet me pajisje në distancë."</string>
<string name="permdesc_bluetoothAdmin" product="default" msgid="8931682159331542137">"Lejon aplikacionin të konfigurojë telefonin lokal \"bluetooth\" dhe të zbulojë e çiftohet me pajisjet në distancë."</string>
<string name="permlab_accessWimaxState" msgid="4195907010610205703">"lidhu dhe shkëputu nga WiMAX"</string>
<string name="permdesc_accessWimaxState" msgid="6360102877261978887">"Lejon aplikacionin të përcaktojë nëse WiMAX është i aktivizuar si dhe të mësojë informacion rreth ndonjë rrjeti të lidhur WiMAX."</string>
<string name="permlab_changeWimaxState" msgid="340465839241528618">"ndrysho gjendjen WiMAX"</string>
<string name="permdesc_changeWimaxState" product="tablet" msgid="3156456504084201805">"Lejon aplikacionin ta lidhë tabletin dhe ta shkëpusë atë nga rrjetet WiMAX."</string>
<string name="permdesc_changeWimaxState" product="tv" msgid="6022307083934827718">"Lejon aplikacionin të lidhet me televizorin dhe ta shkëpusë atë nga rrjetet WiMAX."</string>
<string name="permdesc_changeWimaxState" product="default" msgid="697025043004923798">"Lejon aplikacionin të lidhet me telefonin dhe ta shkëpusë atë nga rrjetet WiMAX."</string>
<string name="permlab_bluetooth" msgid="6127769336339276828">"çifto me pajisjet me \"bluetooth\""</string>
<string name="permdesc_bluetooth" product="tablet" msgid="3480722181852438628">"Lejon aplikacionin të shikojë konfigurimin e \"bluetooth-it\" në tablet, të kryejë dhe të pranojë lidhje me pajisjet e çiftuara."</string>
<string name="permdesc_bluetooth" product="tv" msgid="3974124940101104206">"Lejon aplikacionin të shikojë konfigurimin e \"bluetooth-it\" në televizor, të kryejë dhe pranojë lidhje me pajisje të çiftuara."</string>
<string name="permdesc_bluetooth" product="default" msgid="3207106324452312739">"Lejon aplikacionin të shohë konfigurimin e \"bluetooth-it\" në telefon dhe të kryejë e pranojë lidhje me pajisjet e çiftuara."</string>
<string name="permlab_nfc" msgid="4423351274757876953">"kontrollo \"Komunikimin e fushës në afërsi\" NFC"</string>
<string name="permdesc_nfc" msgid="7120611819401789907">"Lejon aplikacionin të komunikojë me etiketimet e \"Komunikimit të fushës së afërt (NFC)\", kartat dhe lexuesit."</string>
<string name="permlab_disableKeyguard" msgid="3598496301486439258">"çaktivizo kyçjen e ekranit"</string>
<string name="permdesc_disableKeyguard" msgid="6034203065077122992">"Lejon aplikacionin të çaktivizojë kyçjen e tasteve dhe çdo mbrojtje të lidhur me fjalëkalimin. Për shembull, telefoni çaktivizon kyçjen e tasteve kur merr një telefonatë hyrëse, pastaj riaktivizon kyçjen e tasteve kur mbaron telefonata."</string>
<string name="permlab_manageFingerprint" msgid="5640858826254575638">"të menaxhojë harduerin e gjurmës së gishtit"</string>
<string name="permdesc_manageFingerprint" msgid="178208705828055464">"E lejon aplikacionin që të aktivizojë metoda për të shtuar dhe për të fshirë shabllonet e gjurmës së gishtit për përdorim."</string>
<string name="permlab_useFingerprint" msgid="3150478619915124905">"përdor harduerin e gjurmës së gishtit"</string>
<string name="permdesc_useFingerprint" msgid="9165097460730684114">"E lejon aplikacionin që të përdorë harduerin e gjurmës së gishtit për verifikim"</string>
<string name="fingerprint_acquired_partial" msgid="735082772341716043">"U zbulua një gjurmë gishti e pjesshme. Provo përsëri."</string>
<string name="fingerprint_acquired_insufficient" msgid="4596546021310923214">"Gjurma e gishtit nuk mund të përpunohej. Provo përsëri."</string>
<string name="fingerprint_acquired_imager_dirty" msgid="1087209702421076105">"Sensori i gjurmës së gishtit nuk është i pastër. Pastroje dhe provo përsëri."</string>
<string name="fingerprint_acquired_too_fast" msgid="6470642383109155969">"Gishti lëvizi shumë shpejt. Provo përsëri."</string>
<string name="fingerprint_acquired_too_slow" msgid="59250885689661653">"Gishti lëvizi shumë ngadalë. Provo përsëri."</string>
<string-array name="fingerprint_acquired_vendor">
</string-array>
<string name="fingerprint_error_hw_not_available" msgid="7955921658939936596">"Hardueri i gjurmës së gishtit nuk mundësohet."</string>
<string name="fingerprint_error_no_space" msgid="1055819001126053318">"Gjurma e gishtit nuk mund të ruhet. Hiq një gjurmë gishti ekzistuese."</string>
<string name="fingerprint_error_timeout" msgid="3927186043737732875">"Koha e veprimit për gjurmën e gishtit skadoi. Provo përsëri."</string>
<string name="fingerprint_error_canceled" msgid="4402024612660774395">"Operacioni i gjurmës së gishtit u anulua."</string>
<string name="fingerprint_error_lockout" msgid="5536934748136933450">"Keni bërë shumë tentativa. Provo përsëri më vonë."</string>
<string name="fingerprint_error_lockout_permanent" msgid="5033251797919508137">"Shumë përpjekje. Sensori i gjurmës së gishtit u çaktivizua."</string>
<string name="fingerprint_error_unable_to_process" msgid="6107816084103552441">"Provo përsëri."</string>
<string name="fingerprint_name_template" msgid="5870957565512716938">"Gishti <xliff:g id="FINGERID">%d</xliff:g>"</string>
<string-array name="fingerprint_error_vendor">
</string-array>
<string name="fingerprint_icon_content_description" msgid="2340202869968465936">"Ikona e gjurmës së gishtit"</string>
<string name="permlab_readSyncSettings" msgid="6201810008230503052">"lexo cilësimet e sinkronizimit"</string>
<string name="permdesc_readSyncSettings" msgid="2706745674569678644">"Lejon aplikacionin të lexojë cilësimet e sinkronizimit për një llogari. Për shembull, kjo mund të përcaktojë nëse aplikacioni \"Kontaktet\" është i sinkronizuar me një llogari."</string>
<string name="permlab_writeSyncSettings" msgid="5408694875793945314">"ndiz ose fik sinkronizimin"</string>
<string name="permdesc_writeSyncSettings" msgid="8956262591306369868">"Lejon një aplikacion të modifikojë cilësimet e sinkronizimit për një llogari. Për shembull, kjo mund të përdoret për të mundësuar sinkronizimin e aplikacionit \"Kontaktet\" me një llogari."</string>
<string name="permlab_readSyncStats" msgid="7396577451360202448">"lexo statistikat e sinkronizimit"</string>
<string name="permdesc_readSyncStats" msgid="1510143761757606156">"Lejon një aplikacion të lexojë statistikat e sinkronizimit për një llogari, përfshirë historikun e ngjarjeve të sinkronizimit dhe se sa të dhëna janë sinkronizuar."</string>
<string name="permlab_sdcardRead" product="nosdcard" msgid="367275095159405468">"lexo përmbajtjet e USB-së"</string>
<string name="permlab_sdcardRead" product="default" msgid="2188156462934977940">"lexo përmbajtjet e kartës tënde SD"</string>
<string name="permdesc_sdcardRead" product="nosdcard" msgid="3446988712598386079">"Lejon aplikacionin të lexojë përmbajtjet e USB-së tënde."</string>
<string name="permdesc_sdcardRead" product="default" msgid="2607362473654975411">"Lejon aplikacionin të lexojë përmbajtjet e kartës SD."</string>
<string name="permlab_sdcardWrite" product="nosdcard" msgid="8485979062254666748">"modifiko ose fshi përmbajtjet e USB-së"</string>
<string name="permlab_sdcardWrite" product="default" msgid="8805693630050458763">"modifiko ose fshi përmbajtjet e kartës SD"</string>
<string name="permdesc_sdcardWrite" product="nosdcard" msgid="6175406299445710888">"Lejon aplikacionin të shkruajë në hapësirën ruajtëse të USB-së."</string>
<string name="permdesc_sdcardWrite" product="default" msgid="4337417790936632090">"Lejon aplikacionin të shkruajë në kartën SD."</string>
<string name="permlab_use_sip" msgid="2052499390128979920">"bëj/merr telefonata SIP"</string>
<string name="permdesc_use_sip" msgid="2297804849860225257">"Lejon aplikacionin të kryejë dhe të marrë telefonata SIP."</string>
<string name="permlab_register_sim_subscription" msgid="3166535485877549177">"regjistro lidhje të reja telekomunikimi të kartës SIM"</string>
<string name="permdesc_register_sim_subscription" msgid="2138909035926222911">"Lejon aplikacionin të regjistrojë lidhje të reja telekomunikimi të kartës SIM."</string>
<string name="permlab_register_call_provider" msgid="108102120289029841">"regjistro lidhjet e reja të telekomunikimit"</string>
<string name="permdesc_register_call_provider" msgid="7034310263521081388">"Lejon aplikacionin të regjistrojë lidhje të reja telekomunikimi."</string>
<string name="permlab_connection_manager" msgid="1116193254522105375">"menaxho lidhjet e telekomunikimit"</string>
<string name="permdesc_connection_manager" msgid="5925480810356483565">"Lejon aplikacionin të menaxhojë lidhjet e telekomunikimit."</string>
<string name="permlab_bind_incall_service" msgid="6773648341975287125">"bashkëvepro me ekranin gjatë telefonatës"</string>
<string name="permdesc_bind_incall_service" msgid="8343471381323215005">"Lejon aplikacionin të kontrollojë kur dhe si përdoruesi e shikon ekranin e telefonatës."</string>
<string name="permlab_bind_connection_service" msgid="3557341439297014940">"bashkëvepro me shërbimet telefonike"</string>
<string name="permdesc_bind_connection_service" msgid="4008754499822478114">"Lejon aplikacionin të bashkëveprojë me shërbimet telefonike për të kryer/marrë telefonata."</string>
<string name="permlab_control_incall_experience" msgid="9061024437607777619">"ofro një përvojë përdoruesi mbi telefonatat"</string>
<string name="permdesc_control_incall_experience" msgid="915159066039828124">"Lejon aplikacionin të ofrojë përvojë përdoruesi mbi telefonatat."</string>
<string name="permlab_readNetworkUsageHistory" msgid="7862593283611493232">"lexo përdorimin kronologjik të rrjetit"</string>
<string name="permdesc_readNetworkUsageHistory" msgid="7689060749819126472">"Lejon aplikacionin të lexojë përdorimin historik të rrjetit, për rrjete dhe aplikacione të veçantë."</string>
<string name="permlab_manageNetworkPolicy" msgid="2562053592339859990">"menaxho politikën e rrjetit"</string>
<string name="permdesc_manageNetworkPolicy" msgid="7537586771559370668">"Lejon aplikacionin të menaxhojë politikat e rrjetit dhe të përcaktojë rregullat të veçanta aplikacioni."</string>
<string name="permlab_modifyNetworkAccounting" msgid="5088217309088729650">"modifiko llogaritjen e përdorimit të rrjetit"</string>
<string name="permdesc_modifyNetworkAccounting" msgid="5443412866746198123">"Lejon aplikacionin të modifikojë si llogaritet përdorimi i rrjetit përkundrejt aplikacioneve. Nuk përdoret nga aplikacionet normale."</string>
<string name="permlab_accessNotifications" msgid="7673416487873432268">"qasju njoftimeve"</string>
<string name="permdesc_accessNotifications" msgid="458457742683431387">"Lejon aplikacionin të gjejë, ekzaminojë dhe pastrojë njoftimet, përfshi edhe ato të postuara nga aplikacionet e tjera."</string>
<string name="permlab_bindNotificationListenerService" msgid="7057764742211656654">"lidhu me një shërbim dëgjues të njoftimeve"</string>
<string name="permdesc_bindNotificationListenerService" msgid="985697918576902986">"Lejon zotëruesin të lidhet me ndërfaqen e nivelit të lartë të një shërbimi për dëgjimin e njoftimeve. Nuk nevojitet për aplikacionet normale."</string>
<string name="permlab_bindConditionProviderService" msgid="1180107672332704641">"lidhu me një shërbim për ofrim kushtesh"</string>
<string name="permdesc_bindConditionProviderService" msgid="1680513931165058425">"Lejon zotëruesin të lidhet me ndërfaqen e nivelit të lartë të një ofruesi shërbimi me kusht. Nuk nevojitet për aplikacionet normale."</string>
<string name="permlab_bindDreamService" msgid="4153646965978563462">"lidhu me një shërbim mbrojtësi ekrani \"dream\""</string>
<string name="permdesc_bindDreamService" msgid="7325825272223347863">"Lejon zotëruesin të lidhet me ndërfaqen e nivelit më të lartë të një shërbimi \"dream\" (mbrojtësi ekrani). Nuk nevojitet për aplikacionet normale."</string>
<string name="permlab_invokeCarrierSetup" msgid="3699600833975117478">"kërko aplikacionin e konfigurimit të dhënë nga operatori"</string>
<string name="permdesc_invokeCarrierSetup" msgid="4159549152529111920">"Lejon zotëruesin të aktivizojë aplikacionin e konfiguracionit të siguruar nga operatori. Nuk nevojitet nga aplikacionet normale."</string>
<string name="permlab_accessNetworkConditions" msgid="8206077447838909516">"dëgjo për vërejtje në kushtet e rrjetit"</string>
<string name="permdesc_accessNetworkConditions" msgid="6899102075825272211">"Lejon një aplikacion të dëgjojë vërejtjet mbi kushtet e rrjetit. Nuk nevojitet për aplikacionet normale."</string>
<string name="permlab_setInputCalibration" msgid="4902620118878467615">"ndrysho kalibrimin e hyrjeve të pajisjes"</string>
<string name="permdesc_setInputCalibration" msgid="4527511047549456929">"Lejon aplikacionin të modifikojë parametrat e kalibrimit të ekranit me prekje. Nuk nevojitet për aplikacionet normale."</string>
<string name="permlab_accessDrmCertificates" msgid="7436886640723203615">"qasje në certifikatat DRM"</string>
<string name="permdesc_accessDrmCertificates" msgid="8073288354426159089">"Lejon një aplikacion të përgatisë dhe përdorë certifikatat DRM. Nuk nevojitet për aplikacionet normale."</string>
<string name="permlab_handoverStatus" msgid="7820353257219300883">"merr statusin e transferimit përmes \"Dërgimit me rreze të Android\""</string>
<string name="permdesc_handoverStatus" msgid="4788144087245714948">"Lejon këtë aplikacion të marrë informacion rreth transferimeve aktuale \"Rrezja android\" (Android Beam)"</string>
<string name="permlab_removeDrmCertificates" msgid="7044888287209892751">"hiq certifikatat DRM"</string>
<string name="permdesc_removeDrmCertificates" msgid="7272999075113400993">"Lejon një aplikacion të heqë certifikatat DRM. Nuk nevojitet për aplikacionet normale."</string>
<string name="permlab_bindCarrierMessagingService" msgid="1490229371796969158">"lidhu me një shërbim mesazhesh të operatorit"</string>
<string name="permdesc_bindCarrierMessagingService" msgid="2762882888502113944">"Lejon zotëruesin të lidhet me ndërfaqen e nivelit të lartë të shërbimit të mesazheve të operatorit. Nuk nevojitet për aplikacione normale."</string>
<string name="permlab_bindCarrierServices" msgid="3233108656245526783">"lidhu me shërbimet e operatorit celular"</string>
<string name="permdesc_bindCarrierServices" msgid="1391552602551084192">"Lejon që mbajtësi të lidhet me shërbimet e operatorit celular. Nuk nevojitet për aplikacionet normale."</string>
<string name="permlab_access_notification_policy" msgid="4247510821662059671">"qasje te \"Mos shqetëso\""</string>
<string name="permdesc_access_notification_policy" msgid="3296832375218749580">"Lejon aplikacionin të lexojë dhe shkruajë konfigurimin e \"Mos shqetëso\"."</string>
<string name="policylab_limitPassword" msgid="4497420728857585791">"Cakto rregullat e fjalëkalimit"</string>
<string name="policydesc_limitPassword" msgid="2502021457917874968">"Kontrollo gjatësinë dhe karakteret e lejuara në fjalëkalimet dhe kodet PIN të kyçjes së ekranit."</string>
<string name="policylab_watchLogin" msgid="5091404125971980158">"Monitoro tentativat e shkyçjes së ekranit"</string>
<string name="policydesc_watchLogin" product="tablet" msgid="3215729294215070072">"Monitoro numrin e fjalëkalimeve të shkruar gabim kur shkyç ekranin. Kyç tabletin ose fshi të gjitha të dhënat e tij, nëse shkruhen shumë fjalëkalime të pasakta."</string>
<string name="policydesc_watchLogin" product="TV" msgid="2707817988309890256">"Monitoro numrin e fjalëkalimeve të shkruara gabim kur shkyç ekranin. Kyç televizorin ose fshi të gjitha të dhënat e tij, nëse shkruhen shumë fjalëkalime të pasakta."</string>
<string name="policydesc_watchLogin" product="default" msgid="5712323091846761073">"Monitoro numrin e fjalëkalimeve të shkruar gabim kur shkyç ekranin. Kyç telefonin ose fshi të gjitha të dhënat e tij, nëse shkruhen shumë fjalëkalime të pasakta."</string>
<string name="policydesc_watchLogin_secondaryUser" product="tablet" msgid="4280246270601044505">"Monitoro numrin e fjalëkalimeve të shkruara gabim kur shkyç ekranin. Kyçe tabletin ose spastro të gjitha të dhënat e këtij përdoruesi nëse shkruhen shumë fjalëkalime të gabuara."</string>
<string name="policydesc_watchLogin_secondaryUser" product="TV" msgid="3484832653564483250">"Monitoro numrin e fjalëkalimeve të shkruara gabim kur shkyç ekranin. Kyçe televizorin ose spastro të gjitha të dhënat e këtij përdoruesi nëse shkruhen shumë fjalëkalime të gabuara."</string>
<string name="policydesc_watchLogin_secondaryUser" product="default" msgid="2185480427217127147">"Monitoro numrin e fjalëkalimeve të shkruara gabim kur shkyç ekranin. Kyçe telefonin ose spastro të gjitha të dhënat e këtij përdoruesi nëse shkruhen shumë fjalëkalime të gabuara."</string>
<string name="policylab_resetPassword" msgid="4934707632423915395">"Ndryshimin e kyçjes"</string>
<string name="policydesc_resetPassword" msgid="1278323891710619128">"Ndryshon kyçjen e ekranit."</string>
<string name="policylab_forceLock" msgid="2274085384704248431">"Kyçjen e ekranit"</string>
<string name="policydesc_forceLock" msgid="1141797588403827138">"Kontrollon si dhe kur të kyçet ekrani."</string>
<string name="policylab_wipeData" msgid="3910545446758639713">"Fshirjen e të dhënave"</string>
<string name="policydesc_wipeData" product="tablet" msgid="4306184096067756876">"Fshi të dhënat e tabletit pa paralajmërim duke kryer një rivendosje të të dhënave në gjendje fabrike."</string>
<string name="policydesc_wipeData" product="tv" msgid="5816221315214527028">"Fshi të dhënat e televizorit pa paralajmërim duke kryer një rivendosje të të dhënave në gjendje fabrike."</string>
<string name="policydesc_wipeData" product="default" msgid="5096895604574188391">"Fshin të dhënat e telefonit pa paralajmërim, duke kryer rivendosje të të dhënave në gjendje fabrike."</string>
<string name="policylab_wipeData_secondaryUser" msgid="8362863289455531813">"Spatro të dhënat e përdoruesit"</string>
<string name="policydesc_wipeData_secondaryUser" product="tablet" msgid="6336255514635308054">"Spastroji të dhënat e këtij përdoruesi në këtë tablet pa paralajmërim."</string>
<string name="policydesc_wipeData_secondaryUser" product="tv" msgid="2086473496848351810">"Spastroji të dhënat e këtij përdoruesi në këtë televizor pa paralajmërim."</string>
<string name="policydesc_wipeData_secondaryUser" product="default" msgid="6787904546711590238">"Spastroji të dhënat e këtij përdoruesi në këtë telefon pa paralajmërim."</string>
<string name="policylab_setGlobalProxy" msgid="2784828293747791446">"Cakto përfaqësuesin global të pajisjes"</string>
<string name="policydesc_setGlobalProxy" msgid="8459859731153370499">"Cakto përfaqësuesin global të pajisjes që të përdoret kur të aktivizohet politika. Vetëm pronari i pajisjes mund ta caktojë përfaqësuesin global."</string>
<string name="policylab_expirePassword" msgid="5610055012328825874">"Cakto skadimin e fjalëkalimit të kyçjes së ekranit"</string>
<string name="policydesc_expirePassword" msgid="5367525762204416046">"Ndrysho se sa shpesh duhet të ndërrohet fjalëkalimi, kodi PIN ose modeli i kyçjes së ekranit."</string>
<string name="policylab_encryptedStorage" msgid="8901326199909132915">"Cakto enkriptimin e hapësirës ruajtëse"</string>
<string name="policydesc_encryptedStorage" msgid="2637732115325316992">"Kërko që të dhënat e ruajtura të aplikacionit të enkriptohen."</string>
<string name="policylab_disableCamera" msgid="6395301023152297826">"Çaktivizo kamerat"</string>
<string name="policydesc_disableCamera" msgid="2306349042834754597">"Parandalo përdorimin e të gjitha kamerave të pajisjes."</string>
<string name="policylab_disableKeyguardFeatures" msgid="8552277871075367771">"Çaktivizo disa funksione të kyçjes së ekranit"</string>
<string name="policydesc_disableKeyguardFeatures" msgid="2044755691354158439">"Parandalo përdorimin e disa funksioneve të kyçjes së ekranit."</string>
<string-array name="phoneTypes">
<item msgid="8901098336658710359">"Shtëpia"</item>
<item msgid="869923650527136615">"Celulari"</item>
<item msgid="7897544654242874543">"Puna"</item>
<item msgid="1103601433382158155">"Faks pune"</item>
<item msgid="1735177144948329370">"Faks shtëpie"</item>
<item msgid="603878674477207394">"Biper"</item>
<item msgid="1650824275177931637">"Tjetër"</item>
<item msgid="9192514806975898961">"E personalizuar"</item>
</string-array>
<string-array name="emailAddressTypes">
<item msgid="8073994352956129127">"Faqja e parë"</item>
<item msgid="7084237356602625604">"Puna"</item>
<item msgid="1112044410659011023">"Tjetër"</item>
<item msgid="2374913952870110618">"E personalizuar"</item>
</string-array>
<string-array name="postalAddressTypes">
<item msgid="6880257626740047286">"Shtëpia"</item>
<item msgid="5629153956045109251">"Puna"</item>
<item msgid="4966604264500343469">"Tjetër"</item>
<item msgid="4932682847595299369">"E personalizuar"</item>
</string-array>
<string-array name="imAddressTypes">
<item msgid="1738585194601476694">"Shtëpia"</item>
<item msgid="1359644565647383708">"Puna"</item>
<item msgid="7868549401053615677">"Tjetër"</item>
<item msgid="3145118944639869809">"I personalizuar"</item>
</string-array>
<string-array name="organizationTypes">
<item msgid="7546335612189115615">"Puna"</item>
<item msgid="4378074129049520373">"Tjetër"</item>
<item msgid="3455047468583965104">"E personalizuar"</item>
</string-array>
<string-array name="imProtocols">
<item msgid="8595261363518459565">"AIM"</item>
<item msgid="7390473628275490700">"\"Windows Live\""</item>
<item msgid="7882877134931458217">"Yahoo"</item>
<item msgid="5035376313200585242">"Skype"</item>
<item msgid="7532363178459444943">"QQ"</item>
<item msgid="3713441034299660749">"Bisedo me Google"</item>
<item msgid="2506857312718630823">"ICQ"</item>
<item msgid="1648797903785279353">"Jabber"</item>
</string-array>
<string name="phoneTypeCustom" msgid="1644738059053355820">"E personalizuar"</string>
<string name="phoneTypeHome" msgid="2570923463033985887">"Shtëpia"</string>
<string name="phoneTypeMobile" msgid="6501463557754751037">"Celular"</string>
<string name="phoneTypeWork" msgid="8863939667059911633">"Puna"</string>
<string name="phoneTypeFaxWork" msgid="3517792160008890912">"Faks pune"</string>
<string name="phoneTypeFaxHome" msgid="2067265972322971467">"Faks shtëpie"</string>
<string name="phoneTypePager" msgid="7582359955394921732">"Biper"</string>
<string name="phoneTypeOther" msgid="1544425847868765990">"Tjetër"</string>
<string name="phoneTypeCallback" msgid="2712175203065678206">"Ri-telefono"</string>
<string name="phoneTypeCar" msgid="8738360689616716982">"Numri i telefonit të makinës"</string>
<string name="phoneTypeCompanyMain" msgid="540434356461478916">"Numri kryesor i telefonit të kompanisë"</string>
<string name="phoneTypeIsdn" msgid="8022453193171370337">"ISDN"</string>
<string name="phoneTypeMain" msgid="6766137010628326916">"Kryesor"</string>
<string name="phoneTypeOtherFax" msgid="8587657145072446565">"Faks tjetër"</string>
<string name="phoneTypeRadio" msgid="4093738079908667513">"Radio"</string>
<string name="phoneTypeTelex" msgid="3367879952476250512">"Teleks"</string>
<string name="phoneTypeTtyTdd" msgid="8606514378585000044">"TTY TDD"</string>
<string name="phoneTypeWorkMobile" msgid="1311426989184065709">"Celulari i punës"</string>
<string name="phoneTypeWorkPager" msgid="649938731231157056">"Biperi i punës"</string>
<string name="phoneTypeAssistant" msgid="5596772636128562884">"Ndihmësi"</string>
<string name="phoneTypeMms" msgid="7254492275502768992">"MMS"</string>
<string name="eventTypeCustom" msgid="7837586198458073404">"E personalizuar"</string>
<string name="eventTypeBirthday" msgid="2813379844211390740">"Ditëlindje"</string>
<string name="eventTypeAnniversary" msgid="3876779744518284000">"Përvjetor"</string>
<string name="eventTypeOther" msgid="7388178939010143077">"Tjetër"</string>
<string name="emailTypeCustom" msgid="8525960257804213846">"I personalizuar"</string>
<string name="emailTypeHome" msgid="449227236140433919">"Shtëpia"</string>
<string name="emailTypeWork" msgid="3548058059601149973">"Puna"</string>
<string name="emailTypeOther" msgid="2923008695272639549">"Tjetër"</string>
<string name="emailTypeMobile" msgid="119919005321166205">"Celulari"</string>
<string name="postalTypeCustom" msgid="8903206903060479902">"E personalizuar"</string>
<string name="postalTypeHome" msgid="8165756977184483097">"Shtëpia"</string>
<string name="postalTypeWork" msgid="5268172772387694495">"Puna"</string>
<string name="postalTypeOther" msgid="2726111966623584341">"Tjetër"</string>
<string name="imTypeCustom" msgid="2074028755527826046">"E personalizuar"</string>
<string name="imTypeHome" msgid="6241181032954263892">"Faqja e parë"</string>
<string name="imTypeWork" msgid="1371489290242433090">"Puna"</string>
<string name="imTypeOther" msgid="5377007495735915478">"Tjetër"</string>
<string name="imProtocolCustom" msgid="6919453836618749992">"I personalizuar"</string>
<string name="imProtocolAim" msgid="7050360612368383417">"AIM"</string>
<string name="imProtocolMsn" msgid="144556545420769442">"Windows Live"</string>
<string name="imProtocolYahoo" msgid="8271439408469021273">"Yahoo"</string>
<string name="imProtocolSkype" msgid="9019296744622832951">"Skype"</string>
<string name="imProtocolQq" msgid="8887484379494111884">"QQ"</string>
<string name="imProtocolGoogleTalk" msgid="493902321140277304">"Hangouts"</string>
<string name="imProtocolIcq" msgid="1574870433606517315">"ICQ"</string>
<string name="imProtocolJabber" msgid="2279917630875771722">"Jabber"</string>
<string name="imProtocolNetMeeting" msgid="8287625655986827971">"NetMeeting"</string>
<string name="orgTypeWork" msgid="29268870505363872">"Puna"</string>
<string name="orgTypeOther" msgid="3951781131570124082">"Tjetër"</string>
<string name="orgTypeCustom" msgid="225523415372088322">"E personalizuar"</string>
<string name="relationTypeCustom" msgid="3542403679827297300">"E personalizuar"</string>
<string name="relationTypeAssistant" msgid="6274334825195379076">"Ndihmës"</string>
<string name="relationTypeBrother" msgid="8757913506784067713">"Vëlla"</string>
<string name="relationTypeChild" msgid="1890746277276881626">"Fëmijë"</string>
<string name="relationTypeDomesticPartner" msgid="6904807112121122133">"Bashkëjetues"</string>
<string name="relationTypeFather" msgid="5228034687082050725">"Baba"</string>
<string name="relationTypeFriend" msgid="7313106762483391262">"Shok"</string>
<string name="relationTypeManager" msgid="6365677861610137895">"Menaxher"</string>
<string name="relationTypeMother" msgid="4578571352962758304">"Nënë"</string>
<string name="relationTypeParent" msgid="4755635567562925226">"Prind"</string>
<string name="relationTypePartner" msgid="7266490285120262781">"Partner"</string>
<string name="relationTypeReferredBy" msgid="101573059844135524">"I referuar"</string>
<string name="relationTypeRelative" msgid="1799819930085610271">"I afërm"</string>
<string name="relationTypeSister" msgid="1735983554479076481">"Motër"</string>
<string name="relationTypeSpouse" msgid="394136939428698117">"Bashkëshort/e"</string>
<string name="sipAddressTypeCustom" msgid="2473580593111590945">"E personalizuar"</string>
<string name="sipAddressTypeHome" msgid="6093598181069359295">"Shtëpia"</string>
<string name="sipAddressTypeWork" msgid="6920725730797099047">"Puna"</string>
<string name="sipAddressTypeOther" msgid="4408436162950119849">"Tjetër"</string>
<string name="quick_contacts_not_available" msgid="746098007828579688">"Nuk u gjet asnjë aplikacion për të parë këtë kontakt."</string>
<string name="keyguard_password_enter_pin_code" msgid="3037685796058495017">"Shkruaj kodin PIN"</string>
<string name="keyguard_password_enter_puk_code" msgid="4800725266925845333">"Shkruaj PUK-un dhe PIN-in e ri"</string>
<string name="keyguard_password_enter_puk_prompt" msgid="1341112146710087048">"Kodi PUK"</string>
<string name="keyguard_password_enter_pin_prompt" msgid="8027680321614196258">"Kod i ri PIN"</string>
<string name="keyguard_password_entry_touch_hint" msgid="2644215452200037944"><font size="17">"Trokit për të shkruar fjalëkalimin"</font></string>
<string name="keyguard_password_enter_password_code" msgid="1054721668279049780">"Shkruaj fjalëkalimin për të shkyçur"</string>
<string name="keyguard_password_enter_pin_password_code" msgid="6391755146112503443">"Shkruaj PIN-in për ta shkyçur"</string>
<string name="keyguard_password_wrong_pin_code" msgid="2422225591006134936">"Kodi PIN është i pasaktë."</string>
<string name="keyguard_label_text" msgid="861796461028298424">"Për të shkyçur, shtyp \"Meny\" pastaj 0."</string>
<string name="emergency_call_dialog_number_for_display" msgid="696192103195090970">"Numri i urgjencës"</string>
<string name="lockscreen_carrier_default" msgid="6169005837238288522">"Nuk ka shërbim"</string>
<string name="lockscreen_screen_locked" msgid="7288443074806832904">"Ekrani është i kyçur."</string>
<string name="lockscreen_instructions_when_pattern_enabled" msgid="46154051614126049">"Shtyp \"Meny\" për të shkyçur ose për të kryer telefonatë urgjence."</string>
<string name="lockscreen_instructions_when_pattern_disabled" msgid="686260028797158364">"Shtyp \"Meny\" për të shkyçur."</string>
<string name="lockscreen_pattern_instructions" msgid="7478703254964810302">"Vizato modelin për ta shkyçur"</string>
<string name="lockscreen_emergency_call" msgid="5298642613417801888">"Urgjenca"</string>
<string name="lockscreen_return_to_call" msgid="5244259785500040021">"Kthehu te telefonata"</string>
<string name="lockscreen_pattern_correct" msgid="9039008650362261237">"Saktë!"</string>
<string name="lockscreen_pattern_wrong" msgid="4317955014948108794">"Provo sërish"</string>
<string name="lockscreen_password_wrong" msgid="5737815393253165301">"Provo sërish"</string>
<string name="lockscreen_storage_locked" msgid="9167551160010625200">"Shkyçe për të gjitha funksionet dhe të dhënat"</string>
<string name="faceunlock_multiple_failures" msgid="754137583022792429">"Tentativat maksimale të \"Shkyçjes me fytyrë\" u tejkaluan"</string>
<string name="lockscreen_missing_sim_message_short" msgid="5099439277819215399">"Nuk ka kartë SIM"</string>
<string name="lockscreen_missing_sim_message" product="tablet" msgid="151659196095791474">"Nuk ka kartë SIM në tablet."</string>
<string name="lockscreen_missing_sim_message" product="tv" msgid="1943633865476989599">"Nuk ka kartë SIM në televizor."</string>
<string name="lockscreen_missing_sim_message" product="default" msgid="2186920585695169078">"Nuk ka kartë SIM në telefon."</string>
<string name="lockscreen_missing_sim_instructions" msgid="5372787138023272615">"Fut një kartë SIM."</string>
<string name="lockscreen_missing_sim_instructions_long" msgid="3526573099019319472">"Karta SIM mungon ose është e palexueshme. Fut një kartë të re SIM."</string>
<string name="lockscreen_permanent_disabled_sim_message_short" msgid="5096149665138916184">"Karta SIM është e papërdorshme."</string>
<string name="lockscreen_permanent_disabled_sim_instructions" msgid="910904643433151371">"Karta jote SIM është çaktivizuar përgjithnjë.\n Kontakto ofruesin e shërbimit valor për një tjetër kartë SIM."</string>
<string name="lockscreen_transport_prev_description" msgid="6300840251218161534">"Kënga e mëparshme"</string>
<string name="lockscreen_transport_next_description" msgid="573285210424377338">"Kënga tjetër"</string>
<string name="lockscreen_transport_pause_description" msgid="3980308465056173363">"Pauzë"</string>
<string name="lockscreen_transport_play_description" msgid="1901258823643886401">"Luaj"</string>
<string name="lockscreen_transport_stop_description" msgid="5907083260651210034">"Ndalo"</string>
<string name="lockscreen_transport_rew_description" msgid="6944412838651990410">"Kthehu pas"</string>
<string name="lockscreen_transport_ffw_description" msgid="42987149870928985">"Përparo me shpejtësi"</string>
<string name="emergency_calls_only" msgid="6733978304386365407">"Vetëm telefonata urgjente"</string>
<string name="lockscreen_network_locked_message" msgid="143389224986028501">"Rrjeti është i kyçur"</string>
<string name="lockscreen_sim_puk_locked_message" msgid="7441797339976230">"Karta SIM është e kyçur me PUK."</string>
<string name="lockscreen_sim_puk_locked_instructions" msgid="8127916255245181063">"Shiko \"Manualin e përdorimit\" ose kontakto \"Kujdesin ndaj klientit\"."</string>
<string name="lockscreen_sim_locked_message" msgid="8066660129206001039">"Karta SIM është e kyçur."</string>
<string name="lockscreen_sim_unlock_progress_dialog_message" msgid="595323214052881264">"Po shkyç kartën SIM…"</string>
<string name="lockscreen_too_many_failed_attempts_dialog_message" msgid="6481623830344107222">"Ke tentuar <xliff:g id="NUMBER_0">%1$d</xliff:g> herë pa sukses për të vizatuar motivin tënd.\n\nProvo sërish për <xliff:g id="NUMBER_1">%2$d</xliff:g> sekonda."</string>
<string name="lockscreen_too_many_failed_password_attempts_dialog_message" msgid="2725973286239344555">"E ke shkruar <xliff:g id="NUMBER_0">%1$d</xliff:g> herë gabim fjalëkalimin. \n\nProvo sërish për <xliff:g id="NUMBER_1">%2$d</xliff:g> sekonda."</string>
<string name="lockscreen_too_many_failed_pin_attempts_dialog_message" msgid="6216672706545696955">"E ke shkruar <xliff:g id="NUMBER_0">%1$d</xliff:g> herë gabimisht PIN-in tënd.\n\nProvo sërish për <xliff:g id="NUMBER_1">%2$d</xliff:g> sekonda."</string>
<string name="lockscreen_failed_attempts_almost_glogin" product="tablet" msgid="9191611984625460820">"Ke vizatuar <xliff:g id="NUMBER_0">%1$d</xliff:g> herë gabimisht motivin tënd të shkyçjes. Pas <xliff:g id="NUMBER_1">%2$d</xliff:g> tentativave të tjera të pasuksesshme, do të të kërkohet ta shkyçësh tabletin duke përdorur identifikimin në Google.\n\n Provo sërish për <xliff:g id="NUMBER_2">%3$d</xliff:g> sekonda."</string>
<string name="lockscreen_failed_attempts_almost_glogin" product="tv" msgid="5316664559603394684">"E ke vizatuar <xliff:g id="NUMBER_0">%1$d</xliff:g> herë gabimisht motivin tënd të shkyçjes. Pas <xliff:g id="NUMBER_1">%2$d</xliff:g> tentativave të tjera të pasuksesshme do të të kërkohet ta shkyçësh televizorin duke përdorur identifikimin në Google.\n\n Provo sërish për <xliff:g id="NUMBER_2">%3$d</xliff:g> sekonda."</string>
<string name="lockscreen_failed_attempts_almost_glogin" product="default" msgid="2590227559763762751">"Ke vizatuar <xliff:g id="NUMBER_0">%1$d</xliff:g> herë gabimisht motivin tënd të shkyçjes. Pas <xliff:g id="NUMBER_1">%2$d</xliff:g> tentativave të tjera të pasuksesshme, do të të kërkohet ta shkyçësh telefonin duke përdorur identifikimin në Google.\n\n Provo sërish për <xliff:g id="NUMBER_2">%3$d</xliff:g> sekonda."</string>
<string name="lockscreen_failed_attempts_almost_at_wipe" product="tablet" msgid="6128106399745755604">"Ke tentuar <xliff:g id="NUMBER_0">%1$d</xliff:g> herë pa sukses për ta shkyçur tabletin. Pas <xliff:g id="NUMBER_1">%2$d</xliff:g> tentativave të tjera të pasuksesshme, tableti do të rivendoset në gjendjen e fabrikës dhe të gjitha të dhënat e përdoruesit do të humben."</string>
<string name="lockscreen_failed_attempts_almost_at_wipe" product="tv" msgid="950408382418270260">"Ke tentuar <xliff:g id="NUMBER_0">%1$d</xliff:g> herë pa sukses për ta shkyçur televizorin. Pas <xliff:g id="NUMBER_1">%2$d</xliff:g> tentativave të tjera të pasuksesshme, televizori do të rivendoset në gjendjen e fabrikës dhe të gjitha të dhënat e përdoruesit do të humben."</string>
<string name="lockscreen_failed_attempts_almost_at_wipe" product="default" msgid="8603565142156826565">"Ke tentuar <xliff:g id="NUMBER_0">%1$d</xliff:g> herë pa sukses për ta shkyçur telefonin. Pas <xliff:g id="NUMBER_1">%2$d</xliff:g> tentativave të tjera të pasuksesshme, telefoni do të rivendoset në gjendjen e fabrikës dhe të gjitha të dhënat e përdoruesit do të humben."</string>
<string name="lockscreen_failed_attempts_now_wiping" product="tablet" msgid="280873516493934365">"Ke tentuar <xliff:g id="NUMBER">%d</xliff:g> herë pa sukses për ta shkyçur tabletin tënd. Tableti tani do të rivendoset në gjendje fabrike."</string>
<string name="lockscreen_failed_attempts_now_wiping" product="tv" msgid="3195755534096192191">"Ke tentuar <xliff:g id="NUMBER">%d</xliff:g> herë ta shkyçësh pa sukses televizorin tënd. Televizori do të rivendoset tani si në gjendjen e fabrikës."</string>
<string name="lockscreen_failed_attempts_now_wiping" product="default" msgid="3025504721764922246">"Ke tentuar <xliff:g id="NUMBER">%d</xliff:g> herë ta shkyçësh pa sukses telefonin tënd. Telefoni do të rivendoset tani si në gjendjen e fabrikës."</string>
<string name="lockscreen_too_many_failed_attempts_countdown" msgid="6251480343394389665">"Provo sërish për <xliff:g id="NUMBER">%d</xliff:g> sekonda."</string>
<string name="lockscreen_forgot_pattern_button_text" msgid="2626999449610695930">"Harrove motivin?"</string>
<string name="lockscreen_glogin_forgot_pattern" msgid="2588521501166032747">"Shkyçja e llogarisë"</string>
<string name="lockscreen_glogin_too_many_attempts" msgid="2751368605287288808">"Shumë tentativa për motivin"</string>
<string name="lockscreen_glogin_instructions" msgid="3931816256100707784">"Për ta shkyçur, identifikohu me llogarinë tënde të Google."</string>
<string name="lockscreen_glogin_username_hint" msgid="8846881424106484447">"Emri i përdoruesit (mail-i)"</string>
<string name="lockscreen_glogin_password_hint" msgid="5958028383954738528">"Fjalëkalimi"</string>
<string name="lockscreen_glogin_submit_button" msgid="7130893694795786300">"Identifikohu"</string>
<string name="lockscreen_glogin_invalid_input" msgid="1364051473347485908">"Emër përdoruesi ose fjalëkalim i pavlefshëm."</string>
<string name="lockscreen_glogin_account_recovery_hint" msgid="1696924763690379073">"Harrove emrin e përdoruesit apo fjalëkalimin?\nVizito "<b>"google.com/accounts/recovery"</b>"."</string>
<string name="lockscreen_glogin_checking_password" msgid="7114627351286933867">"Po kontrollon..."</string>
<string name="lockscreen_unlock_label" msgid="737440483220667054">"Shkyç"</string>
<string name="lockscreen_sound_on_label" msgid="9068877576513425970">"Zëri u aktivizua"</string>
<string name="lockscreen_sound_off_label" msgid="996822825154319026">"Zëri është çaktivizuar"</string>
<string name="lockscreen_access_pattern_start" msgid="3941045502933142847">"Motivi filloi"</string>
<string name="lockscreen_access_pattern_cleared" msgid="5583479721001639579">"Modeli u pastrua"</string>
<string name="lockscreen_access_pattern_cell_added" msgid="6756031208359292487">"Qeliza u shtua"</string>
<string name="lockscreen_access_pattern_cell_added_verbose" msgid="7264580781744026939">"Qeliza <xliff:g id="CELL_INDEX">%1$s</xliff:g> u shtua"</string>
<string name="lockscreen_access_pattern_detected" msgid="4988730895554057058">"Modeli përfundoi"</string>
<string name="lockscreen_access_pattern_area" msgid="400813207572953209">"Zona e motivit."</string>
<string name="keyguard_accessibility_widget_changed" msgid="5678624624681400191">"%1$s. Miniaplikacioni %2$d nga %3$d."</string>
<string name="keyguard_accessibility_add_widget" msgid="8273277058724924654">"Shto miniaplikacion."</string>
<string name="keyguard_accessibility_widget_empty_slot" msgid="1281505703307930757">"Bosh"</string>
<string name="keyguard_accessibility_unlock_area_expanded" msgid="2278106022311170299">"Zona e shkyçjes u zgjerua."</string>
<string name="keyguard_accessibility_unlock_area_collapsed" msgid="6366992066936076396">"Zona e shkyçjes u shpalos."</string>
<string name="keyguard_accessibility_widget" msgid="6527131039741808240">"<xliff:g id="WIDGET_INDEX">%1$s</xliff:g> i miniaplikacionit."</string>
<string name="keyguard_accessibility_user_selector" msgid="1226798370913698896">"Përzgjedhësi i përdoruesit"</string>
<string name="keyguard_accessibility_status" msgid="8008264603935930611">"Statusi"</string>
<string name="keyguard_accessibility_camera" msgid="8904231194181114603">"Kamera"</string>
<string name="keygaurd_accessibility_media_controls" msgid="262209654292161806">"Kontrollet e klipeve \"media\""</string>
<string name="keyguard_accessibility_widget_reorder_start" msgid="8736853615588828197">"Filloi rirenditja e miniaplikacioneve."</string>
<string name="keyguard_accessibility_widget_reorder_end" msgid="7170190950870468320">"Ri-renditja e miniaplikacioneve mbaroi."</string>
<string name="keyguard_accessibility_widget_deleted" msgid="4426204263929224434">"Miniaplikacioni <xliff:g id="WIDGET_INDEX">%1$s</xliff:g> u fshi."</string>
<string name="keyguard_accessibility_expand_lock_area" msgid="519859720934178024">"Zgjero zonën e shkyçjes."</string>
<string name="keyguard_accessibility_slide_unlock" msgid="2959928478764697254">"Rrëshqit shkyçjen."</string>
<string name="keyguard_accessibility_pattern_unlock" msgid="1490840706075246612">"Shkyçje me motiv."</string>
<string name="keyguard_accessibility_face_unlock" msgid="4817282543351718535">"Shkyçje me fytyrë."</string>
<string name="keyguard_accessibility_pin_unlock" msgid="2469687111784035046">"Shkyçje me PIN."</string>
<string name="keyguard_accessibility_password_unlock" msgid="7675777623912155089">"Shkyçja e fjalëkalimit."</string>
<string name="keyguard_accessibility_pattern_area" msgid="7679891324509597904">"Zona e motivit."</string>
<string name="keyguard_accessibility_slide_area" msgid="6736064494019979544">"Zonën e rrëshqitjes."</string>
<string name="password_keyboard_label_symbol_key" msgid="992280756256536042">"?123"</string>
<string name="password_keyboard_label_alpha_key" msgid="8001096175167485649">"ABC"</string>
<string name="password_keyboard_label_alt_key" msgid="1284820942620288678">"ALT"</string>
<string name="granularity_label_character" msgid="7336470535385009523">"karakter"</string>
<string name="granularity_label_word" msgid="7075570328374918660">"fjalë"</string>
<string name="granularity_label_link" msgid="5815508880782488267">"lidhje"</string>
<string name="granularity_label_line" msgid="5764267235026120888">"linjë"</string>
<string name="factorytest_failed" msgid="5410270329114212041">"Testimi i fabrikës dështoi"</string>
<string name="factorytest_not_system" msgid="4435201656767276723">"Veprimi i TESTIT_TË_FABRIKËS mbështetet vetëm për paketat e instaluara në /sistem/apl."</string>
<string name="factorytest_no_action" msgid="872991874799998561">"Nuk u gjet asnjë paketë që siguron veprimin e TESTIT_TË_FABRIKËS."</string>
<string name="factorytest_reboot" msgid="6320168203050791643">"Rifillo"</string>
<string name="js_dialog_title" msgid="1987483977834603872">"Faqja në \"<xliff:g id="TITLE">%s</xliff:g>\" shkruan:"</string>
<string name="js_dialog_title_default" msgid="6961903213729667573">"JavaScript"</string>
<string name="js_dialog_before_unload_title" msgid="2619376555525116593">"Konfirmo orientimin"</string>
<string name="js_dialog_before_unload_positive_button" msgid="3112752010600484130">"Largohu nga kjo faqe"</string>
<string name="js_dialog_before_unload_negative_button" msgid="5614861293026099715">"Qëndro në këtë faqe"</string>
<string name="js_dialog_before_unload" msgid="3468816357095378590">"<xliff:g id="MESSAGE">%s</xliff:g>\n\nJe i sigurt që do të largohesh nga kjo faqe?"</string>
<string name="save_password_label" msgid="6860261758665825069">"Konfirmo"</string>
<string name="double_tap_toast" msgid="4595046515400268881">"Këshillë! Trokit dy herë për të zmadhuar dhe zvogëluar."</string>
<string name="autofill_this_form" msgid="4616758841157816676">"Plotësim automatik"</string>
<string name="setup_autofill" msgid="7103495070180590814">"Konfiguro plotësuesin automatik"</string>
<string name="autofill_address_name_separator" msgid="6350145154779706772">" "</string>
<string name="autofill_address_summary_name_format" msgid="3268041054899214945">"$1$2$3"</string>
<string name="autofill_address_summary_separator" msgid="7483307893170324129">", "</string>
<string name="autofill_address_summary_format" msgid="4874459455786827344">"$1$2$3"</string>
<string name="autofill_province" msgid="2231806553863422300">"Krahina"</string>
<string name="autofill_postal_code" msgid="4696430407689377108">"Kodi postar"</string>
<string name="autofill_state" msgid="6988894195520044613">"Shteti"</string>
<string name="autofill_zip_code" msgid="8697544592627322946">"Kodi postar"</string>
<string name="autofill_county" msgid="237073771020362891">"Qarku"</string>
<string name="autofill_island" msgid="4020100875984667025">"Ishulli"</string>
<string name="autofill_district" msgid="8400735073392267672">"Rrethi"</string>
<string name="autofill_department" msgid="5343279462564453309">"Departamenti"</string>
<string name="autofill_prefecture" msgid="2028499485065800419">"Prefektura"</string>
<string name="autofill_parish" msgid="8202206105468820057">"Famullia"</string>
<string name="autofill_area" msgid="3547409050889952423">"Zona"</string>
<string name="autofill_emirate" msgid="2893880978835698818">"Emirati"</string>
<string name="permlab_readHistoryBookmarks" msgid="3775265775405106983">"lexo faqeshënuesit dhe historikun tënd në ueb"</string>
<string name="permdesc_readHistoryBookmarks" msgid="8462378226600439658">"Lejon aplikacionin të lexojë historikun e të gjitha URL-ve që ka vizituar shfletuesi dhe të gjitha faqet e ruajtura në shfletues. Shënim. Kjo leje nuk mund të zbatohet nga shfletues të palëve të treta ose aplikacione të tjera me aftësi për shfletim faqesh."</string>
<string name="permlab_writeHistoryBookmarks" msgid="3714785165273314490">"shkruaj faqeshënuesit dhe historikun në ueb"</string>
<string name="permdesc_writeHistoryBookmarks" product="tablet" msgid="6825527469145760922">"Lejon aplikacionin të modifikojë historikun e shfletuesit ose faqeve të ruajtur në tabletin tënd. Kjo mund ta lejojë aplikacionin të fshijë ose modifikojë të dhënat e shfletuesit. Shënim. Kjo leje mund të zbatohet nga shfletues të palëve të treta ose aplikacione me aftësi shfletimi faqesh."</string>
<string name="permdesc_writeHistoryBookmarks" product="tv" msgid="7007393823197766548">"Lejon aplikacionin të modifikojë historikun e shfletuesit ose faqeve të ruajtur në televizorin tënd. Kjo mund ta lejojë aplikacionin të fshijë ose modifikojë të dhënat e shfletuesit. Shënim. Kjo leje mund të zbatohet nga shfletues të palëve të treta ose aplikacione me aftësi shfletimi faqesh."</string>
<string name="permdesc_writeHistoryBookmarks" product="default" msgid="8497389531014185509">"Lejon aplikacionin të modifikojë historikun e shfletuesit ose faqeve të ruajtur në telefonin tënd. Kjo mund ta lejojë aplikacionin të fshijë ose modifikojë të dhënat e shfletuesit. Shënim. Kjo leje mund të zbatohet nga shfletues të palëve të treta ose aplikacione me aftësi shfletimi faqesh."</string>
<string name="permlab_setAlarm" msgid="1379294556362091814">"vendos alarm"</string>
<string name="permdesc_setAlarm" msgid="316392039157473848">"Lejon aplikacionin të vendosë një alarm në një aplikacion ore me alarm, i instaluar në pajisje. Disa aplikacione ore me alarm mund të mos e ekzekutojnë këtë funksion."</string>
<string name="permlab_addVoicemail" msgid="5525660026090959044">"shto postë zanore"</string>
<string name="permdesc_addVoicemail" msgid="6604508651428252437">"Lejon aplikacionin të shtojë mesazhe në kutinë e postës zanore."</string>
<string name="permlab_writeGeolocationPermissions" msgid="5962224158955273932">"modifiko lejet e shfletuesit për vendndodhjen gjeografike"</string>
<string name="permdesc_writeGeolocationPermissions" msgid="1083743234522638747">"Lejon aplikacionin të modifikojë lejet e shfletuesit për vendndodhjen gjeografike. Aplikacionet keqdashëse mund ta përdorin këtë për të lejuar dërgimin e informacionit të vendndodhjes në faqe arbitrare uebi."</string>
<string name="save_password_message" msgid="767344687139195790">"Dëshiron që shfletuesi ta kujtojë këtë fjalëkalim?"</string>
<string name="save_password_notnow" msgid="6389675316706699758">"Jo tani!"</string>
<string name="save_password_remember" msgid="6491879678996749466">"Kujto"</string>
<string name="save_password_never" msgid="8274330296785855105">"Asnjëherë"</string>
<string name="open_permission_deny" msgid="7374036708316629800">"Nuk ke leje për ta hapur këtë faqe."</string>
<string name="text_copied" msgid="4985729524670131385">"Teksti u kopjua në kujtesën e fragmenteve."</string>
<string name="more_item_label" msgid="4650918923083320495">"Më shumë"</string>
<string name="prepend_shortcut_label" msgid="2572214461676015642">"Menyja+"</string>
<string name="menu_space_shortcut_label" msgid="2410328639272162537">"hapësirë"</string>
<string name="menu_enter_shortcut_label" msgid="2743362785111309668">"enter"</string>
<string name="menu_delete_shortcut_label" msgid="3658178007202748164">"fshi"</string>
<string name="search_go" msgid="8298016669822141719">"Kërko"</string>
<string name="search_hint" msgid="1733947260773056054">"Kërko..."</string>
<string name="searchview_description_search" msgid="6749826639098512120">"Kërko"</string>
<string name="searchview_description_query" msgid="5911778593125355124">"Kërko pyetjen"</string>
<string name="searchview_description_clear" msgid="1330281990951833033">"Pastro pyetjen"</string>
<string name="searchview_description_submit" msgid="2688450133297983542">"Dërgo pyetjen"</string>
<string name="searchview_description_voice" msgid="2453203695674994440">"Kërkim me zë"</string>
<string name="enable_explore_by_touch_warning_title" msgid="7460694070309730149">"Të aktivizohet opsioni \"Eksploro me prekje\"?"</string>
<string name="enable_explore_by_touch_warning_message" product="tablet" msgid="8655887539089910577">"<xliff:g id="ACCESSIBILITY_SERVICE_NAME">%1$s</xliff:g> kërkon të aktivizojë funksionin \"Eksploro me prekje\". Kur aktivizohet \"Eksploro me prekje\", mund të dëgjosh ose të shohësh përshkrime se çfarë ka nën gishtin tënd ose të kryesh gjeste për të bashkëvepruar me tabletin."</string>
<string name="enable_explore_by_touch_warning_message" product="default" msgid="2708199672852373195">"<xliff:g id="ACCESSIBILITY_SERVICE_NAME">%1$s</xliff:g> kërkon të aktivizojë funksionin \"Eksploro me prekje\". Kur aktivizohet \"Eksploro me prekje\", mund të dëgjosh ose të shohësh përshkrime se çfarë ka nën gishtin tënd ose të kryesh gjeste për të bashkëvepruar me telefonin."</string>
<string name="oneMonthDurationPast" msgid="7396384508953779925">"1 muaj më parë"</string>
<string name="beforeOneMonthDurationPast" msgid="909134546836499826">"Para 1 muaji"</string>
<plurals name="last_num_days" formatted="false" msgid="5104533550723932025">
<item quantity="other"><xliff:g id="COUNT_1">%d</xliff:g> ditët e fundit</item>
<item quantity="one"><xliff:g id="COUNT_0">%d</xliff:g> ditën e fundit</item>
</plurals>
<string name="last_month" msgid="3959346739979055432">"Muajin e fundit"</string>
<string name="older" msgid="5211975022815554840">"Më të vjetra"</string>
<string name="preposition_for_date" msgid="9093949757757445117">"në <xliff:g id="DATE">%s</xliff:g>"</string>
<string name="preposition_for_time" msgid="5506831244263083793">"në <xliff:g id="TIME">%s</xliff:g>"</string>
<string name="preposition_for_year" msgid="5040395640711867177">"në <xliff:g id="YEAR">%s</xliff:g>"</string>
<string name="day" msgid="8144195776058119424">"ditë"</string>
<string name="days" msgid="4774547661021344602">"ditë"</string>
<string name="hour" msgid="2126771916426189481">"orë"</string>
<string name="hours" msgid="894424005266852993">"orë"</string>
<string name="minute" msgid="9148878657703769868">"minutë"</string>
<string name="minutes" msgid="5646001005827034509">"minuta"</string>
<string name="second" msgid="3184235808021478">"sekondë"</string>
<string name="seconds" msgid="3161515347216589235">"sekonda"</string>
<string name="week" msgid="5617961537173061583">"javë"</string>
<string name="weeks" msgid="6509623834583944518">"javë"</string>
<string name="year" msgid="4001118221013892076">"vit"</string>
<string name="years" msgid="6881577717993213522">"vite"</string>
<string name="now_string_shortest" msgid="8912796667087856402">"tani"</string>
<plurals name="duration_minutes_shortest" formatted="false" msgid="3957499975064245495">
<item quantity="other"><xliff:g id="COUNT_1">%d</xliff:g>m</item>
<item quantity="one"><xliff:g id="COUNT_0">%d</xliff:g>m</item>
</plurals>
<plurals name="duration_hours_shortest" formatted="false" msgid="3552182110578602356">
<item quantity="other"><xliff:g id="COUNT_1">%d</xliff:g>o</item>
<item quantity="one"><xliff:g id="COUNT_0">%d</xliff:g>o</item>
</plurals>
<plurals name="duration_days_shortest" formatted="false" msgid="5213655532597081640">
<item quantity="other"><xliff:g id="COUNT_1">%d</xliff:g>d</item>
<item quantity="one"><xliff:g id="COUNT_0">%d</xliff:g>d</item>
</plurals>
<plurals name="duration_years_shortest" formatted="false" msgid="7848711145196397042">
<item quantity="other"><xliff:g id="COUNT_1">%d</xliff:g>v</item>
<item quantity="one"><xliff:g id="COUNT_0">%d</xliff:g>v</item>
</plurals>
<plurals name="duration_minutes_shortest_future" formatted="false" msgid="3277614521231489951">
<item quantity="other"><xliff:g id="COUNT_1">%d</xliff:g>m</item>
<item quantity="one"><xliff:g id="COUNT_0">%d</xliff:g>m</item>
</plurals>
<plurals name="duration_hours_shortest_future" formatted="false" msgid="2152452368397489370">
<item quantity="other"><xliff:g id="COUNT_1">%d</xliff:g>o</item>
<item quantity="one"><xliff:g id="COUNT_0">%d</xliff:g>o</item>
</plurals>
<plurals name="duration_days_shortest_future" formatted="false" msgid="8088331502820295701">
<item quantity="other"><xliff:g id="COUNT_1">%d</xliff:g>d</item>
<item quantity="one"><xliff:g id="COUNT_0">%d</xliff:g>d</item>
</plurals>
<plurals name="duration_years_shortest_future" formatted="false" msgid="2317006667145250301">
<item quantity="other"><xliff:g id="COUNT_1">%d</xliff:g>v</item>
<item quantity="one"><xliff:g id="COUNT_0">%d</xliff:g>v</item>
</plurals>
<plurals name="duration_minutes_relative" formatted="false" msgid="3178131706192980192">
<item quantity="other"><xliff:g id="COUNT_1">%d</xliff:g> minuta më parë</item>
<item quantity="one"><xliff:g id="COUNT_0">%d</xliff:g> minutë më parë</item>
</plurals>
<plurals name="duration_hours_relative" formatted="false" msgid="676894109982008411">
<item quantity="other"><xliff:g id="COUNT_1">%d</xliff:g> orë më parë</item>
<item quantity="one"><xliff:g id="COUNT_0">%d</xliff:g> orë më parë</item>
</plurals>
<plurals name="duration_days_relative" formatted="false" msgid="2203515825765397130">
<item quantity="other"><xliff:g id="COUNT_1">%d</xliff:g> ditë më parë</item>
<item quantity="one"><xliff:g id="COUNT_0">%d</xliff:g> ditë më parë</item>
</plurals>
<plurals name="duration_years_relative" formatted="false" msgid="4820062134188885734">
<item quantity="other"><xliff:g id="COUNT_1">%d</xliff:g> vite më parë</item>
<item quantity="one"><xliff:g id="COUNT_0">%d</xliff:g> vit më parë</item>
</plurals>
<plurals name="duration_minutes_relative_future" formatted="false" msgid="4655043589817680966">
<item quantity="other">për <xliff:g id="COUNT_1">%d</xliff:g> minuta</item>
<item quantity="one">për <xliff:g id="COUNT_0">%d</xliff:g> minutë</item>
</plurals>
<plurals name="duration_hours_relative_future" formatted="false" msgid="8084579714205223891">
<item quantity="other">për <xliff:g id="COUNT_1">%d</xliff:g> orë</item>
<item quantity="one">për <xliff:g id="COUNT_0">%d</xliff:g> orë</item>
</plurals>
<plurals name="duration_days_relative_future" formatted="false" msgid="333215369363433992">
<item quantity="other">për <xliff:g id="COUNT_1">%d</xliff:g> ditë</item>
<item quantity="one">për <xliff:g id="COUNT_0">%d</xliff:g> ditë</item>
</plurals>
<plurals name="duration_years_relative_future" formatted="false" msgid="8644862986413104011">
<item quantity="other">për <xliff:g id="COUNT_1">%d</xliff:g> vite</item>
<item quantity="one">për <xliff:g id="COUNT_0">%d</xliff:g> vit</item>
</plurals>
<string name="VideoView_error_title" msgid="3534509135438353077">"Problem me videon"</string>
<string name="VideoView_error_text_invalid_progressive_playback" msgid="3186670335938670444">"Kjo video nuk ofrohet për transmetim në këtë pajisje."</string>
<string name="VideoView_error_text_unknown" msgid="3450439155187810085">"Videoja nuk mund të luhet."</string>
<string name="VideoView_error_button" msgid="2822238215100679592">"Në rregull"</string>
<string name="relative_time" msgid="1818557177829411417">"<xliff:g id="DATE">%1$s</xliff:g>, <xliff:g id="TIME">%2$s</xliff:g>"</string>
<string name="noon" msgid="7245353528818587908">"mesditë"</string>
<string name="Noon" msgid="3342127745230013127">"Mesditë"</string>
<string name="midnight" msgid="7166259508850457595">"mesnatë"</string>
<string name="Midnight" msgid="5630806906897892201">"Mesnatë"</string>
<string name="elapsed_time_short_format_mm_ss" msgid="4431555943828711473">"<xliff:g id="MINUTES">%1$02d</xliff:g>:<xliff:g id="SECONDS">%2$02d</xliff:g>"</string>
<string name="elapsed_time_short_format_h_mm_ss" msgid="1846071997616654124">"<xliff:g id="HOURS">%1$d</xliff:g>:<xliff:g id="MINUTES">%2$02d</xliff:g>:<xliff:g id="SECONDS">%3$02d</xliff:g>"</string>
<string name="selectAll" msgid="6876518925844129331">"Përzgjidhi të gjitha"</string>
<string name="cut" msgid="3092569408438626261">"Pri"</string>
<string name="copy" msgid="2681946229533511987">"Kopjo"</string>
<string name="paste" msgid="5629880836805036433">"Ngjit"</string>
<string name="paste_as_plain_text" msgid="5427792741908010675">"Ngjite si tekst të thjeshtë"</string>
<string name="replace" msgid="5781686059063148930">"Zëvendëso…"</string>
<string name="delete" msgid="6098684844021697789">"Fshi"</string>
<string name="copyUrl" msgid="2538211579596067402">"Kopjo URL-në"</string>
<string name="selectTextMode" msgid="1018691815143165326">"Përzgjidh tekstin"</string>
<string name="undo" msgid="7905788502491742328">"Zhbëj"</string>
<string name="redo" msgid="7759464876566803888">"Ribëj"</string>
<string name="autofill" msgid="3035779615680565188">"Plotësim automatik"</string>
<string name="textSelectionCABTitle" msgid="5236850394370820357">"Përzgjedhja e tekstit"</string>
<string name="addToDictionary" msgid="4352161534510057874">"Shto në fjalor"</string>
<string name="deleteText" msgid="6979668428458199034">"Fshi"</string>
<string name="inputMethod" msgid="1653630062304567879">"Metoda e hyrjes"</string>
<string name="editTextMenuTitle" msgid="4909135564941815494">"Veprimet e tekstit"</string>
<string name="email" msgid="4560673117055050403">"Dërgo mail"</string>
<string name="dial" msgid="4204975095406423102">"Telefoni"</string>
<string name="map" msgid="6068210738233985748">"Hartat"</string>
<string name="browse" msgid="6993590095938149861">"Shfletuesi"</string>
<string name="low_internal_storage_view_title" msgid="5576272496365684834">"Hapësira ruajtëse po mbaron"</string>
<string name="low_internal_storage_view_text" msgid="6640505817617414371">"Disa funksione të sistemit mund të mos punojnë"</string>
<string name="low_internal_storage_view_text_no_boot" msgid="6935190099204693424">"Nuk ka hapësirë të mjaftueshme ruajtjeje për sistemin. Sigurohu që të kesh 250 MB hapësirë të lirë dhe pastaj të rifillosh."</string>
<string name="app_running_notification_title" msgid="8718335121060787914">"<xliff:g id="APP_NAME">%1$s</xliff:g> është në punë."</string>
<string name="app_running_notification_text" msgid="1197581823314971177">"Trokit për më shumë informacione ose për të ndaluar aplikacionin."</string>
<string name="ok" msgid="5970060430562524910">"Në rregull"</string>
<string name="cancel" msgid="6442560571259935130">"Anulo"</string>
<string name="yes" msgid="5362982303337969312">"Në rregull"</string>
<string name="no" msgid="5141531044935541497">"Anulo"</string>
<string name="dialog_alert_title" msgid="2049658708609043103">"Kujdes!"</string>
<string name="loading" msgid="7933681260296021180">"Po ngarkohet..."</string>
<string name="capital_on" msgid="1544682755514494298">"Aktivizuar"</string>
<string name="capital_off" msgid="6815870386972805832">"Çaktivizuar"</string>
<string name="whichApplication" msgid="4533185947064773386">"Përfundo veprimin duke përdorur"</string>
<string name="whichApplicationNamed" msgid="8260158865936942783">"Përfundo veprimin duke përdorur %1$s"</string>
<string name="whichApplicationLabel" msgid="7425855495383818784">"Përfundo veprimin"</string>
<string name="whichViewApplication" msgid="3272778576700572102">"Hap me"</string>
<string name="whichViewApplicationNamed" msgid="2286418824011249620">"Hap me %1$s"</string>
<string name="whichViewApplicationLabel" msgid="2666774233008808473">"Hap"</string>
<string name="whichEditApplication" msgid="144727838241402655">"Redakto me"</string>
<string name="whichEditApplicationNamed" msgid="1775815530156447790">"Redakto me %1$s"</string>
<string name="whichEditApplicationLabel" msgid="7183524181625290300">"Redakto"</string>
<string name="whichSendApplication" msgid="6902512414057341668">"Shpërnda publikisht me"</string>
<string name="whichSendApplicationNamed" msgid="2799370240005424391">"Shpërnda publikisht me %1$s"</string>
<string name="whichSendApplicationLabel" msgid="4579076294675975354">"Ndaj"</string>
<string name="whichSendToApplication" msgid="8272422260066642057">"Dërgo me"</string>
<string name="whichSendToApplicationNamed" msgid="7768387871529295325">"Dërgo me %1$s"</string>
<string name="whichSendToApplicationLabel" msgid="8878962419005813500">"Dërgo"</string>
<string name="whichHomeApplication" msgid="4307587691506919691">"Përzgjidh një aplikacion nga ekrani bazë"</string>
<string name="whichHomeApplicationNamed" msgid="4493438593214760979">"Përdore %1$s si faqe bazë"</string>
<string name="whichHomeApplicationLabel" msgid="809529747002918649">"Regjistro imazhin"</string>
<string name="whichImageCaptureApplication" msgid="3680261417470652882">"Regjistro imazhin me"</string>
<string name="whichImageCaptureApplicationNamed" msgid="8619384150737825003">"Regjistro imazhin me %1$s"</string>
<string name="whichImageCaptureApplicationLabel" msgid="6390303445371527066">"Regjistro imazhin"</string>
<string name="alwaysUse" msgid="4583018368000610438">"Përdore si parametër të paracaktuar për këtë veprim."</string>
<string name="use_a_different_app" msgid="8134926230585710243">"Përdor një aplikacion tjetër"</string>
<string name="clearDefaultHintMsg" msgid="3252584689512077257">"Pastro zgjedhjet e paracaktuara në \"Cilësimet e sistemit\" &gt; \"Aplikacionet\" &gt; \"Të shkarkuara\"."</string>
<string name="chooseActivity" msgid="7486876147751803333">"Zgjidh një veprim"</string>
<string name="chooseUsbActivity" msgid="6894748416073583509">"Zgjidh një aplikacion për pajisjen \"USB\""</string>
<string name="noApplications" msgid="2991814273936504689">"Asnjë aplikacion nuk mund ta kryejë këtë veprim."</string>
<string name="aerr_application" msgid="250320989337856518">"<xliff:g id="APPLICATION">%1$s</xliff:g> ka ndaluar"</string>
<string name="aerr_process" msgid="6201597323218674729">"<xliff:g id="PROCESS">%1$s</xliff:g> ka ndaluar"</string>
<string name="aerr_application_repeated" msgid="3146328699537439573">"<xliff:g id="APPLICATION">%1$s</xliff:g> vazhdon të ndalojë"</string>
<string name="aerr_process_repeated" msgid="6235302956890402259">"<xliff:g id="PROCESS">%1$s</xliff:g> vazhdon të ndalojë"</string>
<string name="aerr_restart" msgid="7581308074153624475">"Hap përsëri aplikacionin"</string>
<string name="aerr_report" msgid="5371800241488400617">"Dërgo komentin"</string>
<string name="aerr_close" msgid="2991640326563991340">"Mbyll"</string>
<string name="aerr_mute" msgid="1974781923723235953">"Vendose në heshtje deri kur të riniset pajisja"</string>
<string name="aerr_wait" msgid="3199956902437040261">"Prit!"</string>
<string name="aerr_close_app" msgid="3269334853724920302">"Mbyll aplikacionin"</string>
<string name="anr_title" msgid="4351948481459135709"></string>
<string name="anr_activity_application" msgid="8493290105678066167">"<xliff:g id="APPLICATION">%2$s</xliff:g> nuk përgjigjet"</string>
<string name="anr_activity_process" msgid="1622382268908620314">"<xliff:g id="ACTIVITY">%1$s</xliff:g> nuk përgjigjet"</string>
<string name="anr_application_process" msgid="6417199034861140083">"<xliff:g id="APPLICATION">%1$s</xliff:g> nuk përgjigjet"</string>
<string name="anr_process" msgid="6156880875555921105">"Përpunimi i <xliff:g id="PROCESS">%1$s</xliff:g> nuk përgjigjet"</string>
<string name="force_close" msgid="8346072094521265605">"Në rregull"</string>
<string name="report" msgid="4060218260984795706">"Raporto"</string>
<string name="wait" msgid="7147118217226317732">"Prit!"</string>
<string name="webpage_unresponsive" msgid="3272758351138122503">"Faqja nuk reagon.\n\nDëshiron ta mbyllësh?"</string>
<string name="launch_warning_title" msgid="1547997780506713581">"Aplikacioni u ridrejtua"</string>
<string name="launch_warning_replace" msgid="6202498949970281412">"<xliff:g id="APP_NAME">%1$s</xliff:g> është tani në punë."</string>
<string name="launch_warning_original" msgid="188102023021668683">"<xliff:g id="APP_NAME">%1$s</xliff:g> ishte hapur fillimisht."</string>
<string name="screen_compat_mode_scale" msgid="3202955667675944499">"Shkalla"</string>
<string name="screen_compat_mode_show" msgid="4013878876486655892">"Shfaq gjithnjë"</string>
<string name="screen_compat_mode_hint" msgid="1064524084543304459">"Aktivizoje sërish këtë te \"Cilësimet e sistemit\" &gt; \"Aplikacionet\" &gt; \"Të shkarkuara\"."</string>
<string name="unsupported_display_size_message" msgid="6545327290756295232">"<xliff:g id="APP_NAME">%1$s</xliff:g> nuk mbështet cilësimin aktual të madhësisë së ekranit dhe mund të shfaqë sjellje të papritura."</string>
<string name="unsupported_display_size_show" msgid="7969129195360353041">"Shfaq gjithmonë"</string>
<string name="smv_application" msgid="3307209192155442829">"Aplikacioni <xliff:g id="APPLICATION">%1$s</xliff:g> (procesi <xliff:g id="PROCESS">%2$s</xliff:g>) ka shkelur politikën e tij të vetë-imponuar \"Modaliteti i ashpër\" (StrictMode)."</string>
<string name="smv_process" msgid="5120397012047462446">"Procesi <xliff:g id="PROCESS">%1$s</xliff:g> ka shkelur politikën e tij të vetë-imponuar \"Modaliteti i rreptë\" (StrictMode)"</string>
<string name="android_upgrading_title" msgid="1584192285441405746">"\"Androidi\" po përditësohet…"</string>
<string name="android_start_title" msgid="8418054686415318207">"\"Androidi\" po fillon…"</string>
<string name="android_upgrading_fstrim" msgid="8036718871534640010">"Po përshtat ruajtjen."</string>
<string name="android_upgrading_notification_title" msgid="8428357096969413169">"Përditësimi i Android po përfundon…"</string>
<string name="android_upgrading_notification_body" msgid="5761201379457064286">"Disa aplikacione mund të mos funksionojnë si duhet deri sa të përfundojë përmirësimi"</string>
<string name="app_upgrading_toast" msgid="3008139776215597053">"<xliff:g id="APPLICATION">%1$s</xliff:g> po përmirësohet…"</string>
<string name="android_upgrading_apk" msgid="7904042682111526169">"Po përshtat aplikacionin <xliff:g id="NUMBER_0">%1$d</xliff:g> nga gjithsej <xliff:g id="NUMBER_1">%2$d</xliff:g>."</string>
<string name="android_preparing_apk" msgid="8162599310274079154">"Po përgatit <xliff:g id="APPNAME">%1$s</xliff:g>."</string>
<string name="android_upgrading_starting_apps" msgid="451464516346926713">"Aplikacionet e fillimit."</string>
<string name="android_upgrading_complete" msgid="1405954754112999229">"Po përfundon nisjen."</string>
<string name="heavy_weight_notification" msgid="9087063985776626166">"<xliff:g id="APP">%1$s</xliff:g> është në punë"</string>
<string name="heavy_weight_notification_detail" msgid="867643381388543170">"Trokit për të kaluar tek aplikacioni"</string>
<string name="heavy_weight_switcher_title" msgid="7153167085403298169">"Të ndryshohen aplikacionet?"</string>
<string name="heavy_weight_switcher_text" msgid="7022631924534406403">"Një tjetër aplikacion është në punë dhe duhet ndaluar përpara se të nisësh një tjetër."</string>
<string name="old_app_action" msgid="493129172238566282">"Kthehu në <xliff:g id="OLD_APP">%1$s</xliff:g>"</string>
<string name="old_app_description" msgid="2082094275580358049">"Mos e fillo aplikacion të ri."</string>
<string name="new_app_action" msgid="5472756926945440706">"Fillo <xliff:g id="OLD_APP">%1$s</xliff:g>"</string>
<string name="new_app_description" msgid="1932143598371537340">"Ndalo aplikacionin e vjetër pa e ruajtur."</string>
<string name="dump_heap_notification" msgid="2618183274836056542">"<xliff:g id="PROC">%1$s</xliff:g> e ka kaluar kufirin e memories"</string>
<string name="dump_heap_notification_detail" msgid="6901391084243999274">"Stiva e skedarëve fiktivë është mbledhur; trokit për t\'i ndarë"</string>
<string name="dump_heap_title" msgid="5864292264307651673">"Të ndahet stiva e skedarëve fiktivë?"</string>
<string name="dump_heap_text" msgid="4809417337240334941">"Procesi <xliff:g id="PROC">%1$s</xliff:g> ka kaluar kufirin e tij të memories së procesit me <xliff:g id="SIZE">%2$s</xliff:g>. Mundësohet stivimi e skedarëve fiktivë në mënyrë që t\'i ndani me zhvilluesit e tyre. Bëni kujdes pasi stiva e skedarëve fiktivë mund të përmbajë ndonjë informacion tëndin personal ku aplikacioni ka qasje."</string>
<string name="sendText" msgid="5209874571959469142">"Zgjidh një veprim për tekstin"</string>
<string name="volume_ringtone" msgid="6885421406845734650">"Volumi i ziles"</string>
<string name="volume_music" msgid="5421651157138628171">"Volumi i medias"</string>
<string name="volume_music_hint_playing_through_bluetooth" msgid="9165984379394601533">"Luajtje përmes \"bluetooth-it\""</string>
<string name="volume_music_hint_silent_ringtone_selected" msgid="8310739960973156272">"Zilja \"në heshjte\" u caktua"</string>
<string name="volume_call" msgid="3941680041282788711">"Volumi i telefonatës"</string>
<string name="volume_bluetooth_call" msgid="2002891926351151534">"Volumi i telefonatës përmes \"bluetooth-it\""</string>
<string name="volume_alarm" msgid="1985191616042689100">"Volumi i alarmit"</string>
<string name="volume_notification" msgid="2422265656744276715">"Volumi i njoftimit"</string>
<string name="volume_unknown" msgid="1400219669770445902">"Volumi"</string>
<string name="volume_icon_description_bluetooth" msgid="6538894177255964340">"Volumi i \"bluetooth-it\""</string>
<string name="volume_icon_description_ringer" msgid="3326003847006162496">"Volumi i ziles"</string>
<string name="volume_icon_description_incall" msgid="8890073218154543397">"Volumi i telefonatës"</string>
<string name="volume_icon_description_media" msgid="4217311719665194215">"Volumi i medias"</string>
<string name="volume_icon_description_notification" msgid="7044986546477282274">"Volumi i njoftimeve"</string>
<string name="ringtone_default" msgid="3789758980357696936">"Zile e paracaktuar."</string>
<string name="ringtone_default_with_actual" msgid="1767304850491060581">"I parazgjedhur (<xliff:g id="ACTUAL_RINGTONE">%1$s</xliff:g>)"</string>
<string name="ringtone_silent" msgid="7937634392408977062">"Asnjë"</string>
<string name="ringtone_picker_title" msgid="3515143939175119094">"Zilet"</string>
<string name="ringtone_picker_title_alarm" msgid="6473325356070549702">"Tingujt e alarmeve"</string>
<string name="ringtone_picker_title_notification" msgid="4837740874822788802">"Tingujt e njoftimeve"</string>
<string name="ringtone_unknown" msgid="3914515995813061520">"E panjohur"</string>
<plurals name="wifi_available" formatted="false" msgid="7900333017752027322">
<item quantity="other">Rrjete Wi-Fi ofrohen për përdorim</item>
<item quantity="one">Një rrjet Wi-Fi ofrohet për përdorim</item>
</plurals>
<plurals name="wifi_available_detailed" formatted="false" msgid="1140699367193975606">
<item quantity="other">Rrjete të hapura Wi-Fi në përdorim</item>
<item quantity="one">Rrjet i hapur Wi-Fi në përdorim</item>
</plurals>
<string name="wifi_available_title" msgid="3817100557900599505">"Lidhu me rrjetin e hapur Wi‑Fi"</string>
<string name="wifi_available_title_connecting" msgid="1557292688310330032">"Po lidhet me rrjetin e hapur Wi‑Fi"</string>
<string name="wifi_available_title_connected" msgid="7542672851522241548">"Lidhur me rrjetin e hapur Wi‑Fi"</string>
<string name="wifi_available_title_failed_to_connect" msgid="6861772233582618132">"Nuk mund të lidhet me rrjetin Wi‑Fi"</string>
<string name="wifi_available_content_failed_to_connect" msgid="3377406637062802645">"Trokit për të parë të gjitha rrjetet"</string>
<string name="wifi_available_action_connect" msgid="2635699628459488788">"Lidhu"</string>
<string name="wifi_available_action_all_networks" msgid="1100098935861622985">"Të gjitha rrjetet"</string>
<string name="wifi_available_sign_in" msgid="9157196203958866662">"Identifikohu në rrjetin Wi-Fi"</string>
<string name="network_available_sign_in" msgid="1848877297365446605">"Identifikohu në rrjet"</string>
<!-- no translation found for network_available_sign_in_detailed (8000081941447976118) -->
<skip />
<string name="wifi_no_internet" msgid="8451173622563841546">"Wi-Fi nuk ka qasje në internet"</string>
<string name="wifi_no_internet_detailed" msgid="8083079241212301741">"Trokit për opsionet"</string>
<string name="network_switch_metered" msgid="4671730921726992671">"Kaloi te <xliff:g id="NETWORK_TYPE">%1$s</xliff:g>"</string>
<string name="network_switch_metered_detail" msgid="5325661434777870353">"Pajisja përdor <xliff:g id="NEW_NETWORK">%1$s</xliff:g> kur <xliff:g id="PREVIOUS_NETWORK">%2$s</xliff:g> nuk ka qasje në internet. Mund të zbatohen tarifa."</string>
<string name="network_switch_metered_toast" msgid="5779283181685974304">"Kaloi nga <xliff:g id="PREVIOUS_NETWORK">%1$s</xliff:g> te <xliff:g id="NEW_NETWORK">%2$s</xliff:g>"</string>
<string-array name="network_switch_type_name">
<item msgid="3979506840912951943">"të dhënat celulare"</item>
<item msgid="75483255295529161">"Wi-Fi"</item>
<item msgid="6862614801537202646">"Bluetooth"</item>
<item msgid="5447331121797802871">"Eternet"</item>
<item msgid="8257233890381651999">"VPN"</item>
</string-array>
<string name="network_switch_type_name_unknown" msgid="4552612897806660656">"një lloj rrjeti i panjohur"</string>
<string name="wifi_watchdog_network_disabled" msgid="7904214231651546347">"Nuk mund të lidhej me Wi-Fi"</string>
<string name="wifi_watchdog_network_disabled_detailed" msgid="5548780776418332675">" ka një lidhje të dobët interneti."</string>
<string name="wifi_connect_alert_title" msgid="8455846016001810172">"Të lejohet lidhja?"</string>
<string name="wifi_connect_alert_message" msgid="6451273376815958922">"Aplikacioni %1$s do të lidhet me rrjetin Wi-Fi %2$s"</string>
<string name="wifi_connect_default_application" msgid="7143109390475484319">"Një aplikacion"</string>
<string name="wifi_p2p_dialog_title" msgid="97611782659324517">"Wi-Fi Direkt"</string>
<string name="wifi_p2p_turnon_message" msgid="2909250942299627244">"Fillo \"Wi-Fi Direkt\". Kjo do ta çaktivizojë klientin ose zonën e qasjes Wi-Fi."</string>
<string name="wifi_p2p_failed_message" msgid="3763669677935623084">"Nuk mundi të fillonte \"Wi-Fi Direkt\"."</string>
<string name="wifi_p2p_enabled_notification_title" msgid="2068321881673734886">"\"Wi-Fi Direkt\" është aktiv"</string>
<string name="wifi_p2p_enabled_notification_message" msgid="8064677407830620023">"Trokit për cilësimet"</string>
<string name="accept" msgid="1645267259272829559">"Prano"</string>
<string name="decline" msgid="2112225451706137894">"Refuzo"</string>
<string name="wifi_p2p_invitation_sent_title" msgid="1318975185112070734">"Ftesa u dërgua"</string>
<string name="wifi_p2p_invitation_to_connect_title" msgid="4958803948658533637">"Ftesë për t\'u lidhur"</string>
<string name="wifi_p2p_from_message" msgid="570389174731951769">"Nga:"</string>
<string name="wifi_p2p_to_message" msgid="248968974522044099">"Për:"</string>
<string name="wifi_p2p_enter_pin_message" msgid="5920929550367828970">"Shkruaj PIN-in e kërkuar:"</string>
<string name="wifi_p2p_show_pin_message" msgid="8530563323880921094">"PIN-i:"</string>
<string name="wifi_p2p_frequency_conflict_message" product="tablet" msgid="8012981257742232475">"Tableti do të shkëputet përkohësisht nga Wi-Fi gjatë kohës së lidhjes me <xliff:g id="DEVICE_NAME">%1$s</xliff:g>"</string>
<string name="wifi_p2p_frequency_conflict_message" product="tv" msgid="3087858235069421128">"Televizori do të shkëputet përkohësisht nga Wi-Fi gjatë kohës së lidhjes me <xliff:g id="DEVICE_NAME">%1$s</xliff:g>"</string>
<string name="wifi_p2p_frequency_conflict_message" product="default" msgid="7363907213787469151">"Telefoni do të shkëputet përkohësisht nga Wi-Fi gjatë kohës së lidhjes me <xliff:g id="DEVICE_NAME">%1$s</xliff:g>"</string>
<string name="select_character" msgid="3365550120617701745">"Fut karakterin"</string>
<string name="sms_control_title" msgid="7296612781128917719">"Po dërgon mesazhe SMS"</string>
<string name="sms_control_message" msgid="3867899169651496433">"&lt;b&gt;<xliff:g id="APP_NAME">%1$s</xliff:g>&lt;/b&gt; po dërgon një numër të lartë mesazhesh SMS. Do ta lejosh aplikacionin të vazhdojë të dërgojë mesazhe?"</string>
<string name="sms_control_yes" msgid="3663725993855816807">"Lejo"</string>
<string name="sms_control_no" msgid="625438561395534982">"Moho"</string>
<string name="sms_short_code_confirm_message" msgid="1645436466285310855">"&lt;b&gt;<xliff:g id="APP_NAME">%1$s</xliff:g>&lt;/b&gt; dëshiron të dërgojë një mesazh në &lt;b&gt;<xliff:g id="DEST_ADDRESS">%2$s</xliff:g>&lt;/b&gt;."</string>
<string name="sms_short_code_details" msgid="5873295990846059400">"Kjo "<b>"mund të shkaktojë tarifa shtesë"</b>" në llogarinë tënde celulare."</string>
<string name="sms_premium_short_code_details" msgid="7869234868023975"><b>"Kjo do të shkaktojë tarifa shtesë në llogarinë tënde celulare."</b></string>
<string name="sms_short_code_confirm_allow" msgid="4458878637111023413">"Dërgo"</string>
<string name="sms_short_code_confirm_deny" msgid="2927389840209170706">"Anulo"</string>
<string name="sms_short_code_remember_choice" msgid="5289538592272218136">"Kujto zgjedhjen time"</string>
<string name="sms_short_code_remember_undo_instruction" msgid="4960944133052287484">"Këtë mund ta ndryshosh më vonë te \"Cilësimet\" &gt; \"Aplikacionet\""</string>
<string name="sms_short_code_confirm_always_allow" msgid="3241181154869493368">"Lejo gjithmonë"</string>
<string name="sms_short_code_confirm_never_allow" msgid="446992765774269673">"Mos lejo asnjëherë"</string>
<string name="sim_removed_title" msgid="6227712319223226185">"Karta SIM u hoq"</string>
<string name="sim_removed_message" msgid="2333164559970958645">"Rrjeti celular nuk do të mundësohet derisa ta rinisësh pajisjen me një kartë të vlefshme SIM në të."</string>
<string name="sim_done_button" msgid="827949989369963775">"U krye!"</string>
<string name="sim_added_title" msgid="3719670512889674693">"Karta SIM u shtua"</string>
<string name="sim_added_message" msgid="6599945301141050216">"Rinise pajisjen për të pasur qasje në rrjetin celular."</string>
<string name="sim_restart_button" msgid="4722407842815232347">"Rifillo"</string>
<string name="carrier_app_dialog_message" msgid="7066156088266319533">"Që karta e re SIM të funksionojë siç duhet, duhet të instalosh dhe të hapësh një aplikacion nga operatori yt."</string>
<string name="carrier_app_dialog_button" msgid="7900235513678617329">"MERR APLIKACIONIN"</string>
<string name="carrier_app_dialog_not_now" msgid="6361378684292268027">"JO TANI"</string>
<string name="carrier_app_notification_title" msgid="8921767385872554621">"Është futur kartë e re SIM"</string>
<string name="carrier_app_notification_text" msgid="1132487343346050225">"Trokit për ta konfiguruar"</string>
<string name="time_picker_dialog_title" msgid="8349362623068819295">"Cakto kohën"</string>
<string name="date_picker_dialog_title" msgid="5879450659453782278">"Vendos datën"</string>
<string name="date_time_set" msgid="5777075614321087758">"Cakto"</string>
<string name="date_time_done" msgid="2507683751759308828">"U krye!"</string>
<string name="perms_new_perm_prefix" msgid="8257740710754301407"><font size="12" fgcolor="#ff33b5e5">"E RE: "</font></string>
<string name="perms_description_app" msgid="5139836143293299417">"Ofruar nga <xliff:g id="APP_NAME">%1$s</xliff:g>."</string>
<string name="no_permissions" msgid="7283357728219338112">"Nuk kërkohen leje"</string>
<string name="perm_costs_money" msgid="4902470324142151116">"kjo mund të të kushtojë para"</string>
<string name="dlg_ok" msgid="7376953167039865701">"Në rregull"</string>
<string name="usb_charging_notification_title" msgid="6895185153353640787">"Kjo pajisje ngarkohet me USB"</string>
<string name="usb_supplying_notification_title" msgid="5310642257296510271">"Pajisja e lidhur furnizohet me enrgji me USB"</string>
<string name="usb_mtp_notification_title" msgid="8396264943589760855">"USB për transferimin e skedarëve"</string>
<string name="usb_ptp_notification_title" msgid="1347328437083192112">"USB për transferimin e fotografive"</string>
<string name="usb_midi_notification_title" msgid="4850904915889144654">"USB për MIDI"</string>
<string name="usb_accessory_notification_title" msgid="7848236974087653666">"U lidh me një ndihmës USB-je"</string>
<string name="usb_notification_message" msgid="3370903770828407960">"Trokit për më shumë opsione."</string>
<string name="usb_unsupported_audio_accessory_title" msgid="3529881374464628084">"U zbulua aksesor i audios analoge"</string>
<string name="usb_unsupported_audio_accessory_message" msgid="6309553946441565215">"Pajisja e bashkuar nuk është e pajtueshme me këtë telefon. Trokit për të mësuar më shumë."</string>
<string name="adb_active_notification_title" msgid="6729044778949189918">"Korrigjuesi i USB-së i lidhur"</string>
<string name="adb_active_notification_message" msgid="4948470599328424059">"Trokit për të çaktivizuar korrigjimin e gabimeve të USB-së."</string>
<string name="adb_active_notification_message" product="tv" msgid="8470296818270110396">"Përzgjidhe për të çaktivizuar korrigjimin e gabimeve të USB-së"</string>
<string name="taking_remote_bugreport_notification_title" msgid="6742483073875060934">"Po merret raporti i defekteve në kod…"</string>
<string name="share_remote_bugreport_notification_title" msgid="4987095013583691873">"Të ndahet raporti i defektit në kod?"</string>
<string name="sharing_remote_bugreport_notification_title" msgid="7572089031496651372">"Po ndan raportin e defekteve në kod..."</string>
<string name="share_remote_bugreport_notification_message_finished" msgid="6029609949340992866">"Administratori kërkoi një raport të defekteve në kod për të ndihmuar me zgjidhjen e problemeve. Aplikacioni dhe të dhënat mund të ndahen."</string>
<string name="share_remote_bugreport_action" msgid="6249476773913384948">"SHPËRNDA"</string>
<string name="decline_remote_bugreport_action" msgid="6230987241608770062">"REFUZO"</string>
<string name="select_input_method" msgid="8547250819326693584">"Ndërro tastierë"</string>
<string name="show_ime" msgid="2506087537466597099">"Mbaje në ekran ndërsa tastiera fizike është aktive"</string>
<string name="hardware" msgid="194658061510127999">"Shfaq tastierën virtuale"</string>
<string name="select_keyboard_layout_notification_title" msgid="597189518763083494">"Konfiguro tastierën fizike"</string>
<string name="select_keyboard_layout_notification_message" msgid="8084622969903004900">"Trokit për të zgjedhur gjuhën dhe strukturën"</string>
<string name="fast_scroll_alphabet" msgid="5433275485499039199">" ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ"</string>
<string name="fast_scroll_numeric_alphabet" msgid="4030170524595123610">" 0123456789ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ"</string>
<string name="alert_windows_notification_channel_group_name" msgid="1463953341148606396">"Shfaq mbi aplikacionet e tjera"</string>
<string name="alert_windows_notification_channel_name" msgid="3116610965549449803">"<xliff:g id="NAME">%s</xliff:g> afishohet mbi aplikacionet e tjera"</string>
<string name="alert_windows_notification_title" msgid="3697657294867638947">"<xliff:g id="NAME">%s</xliff:g> shfaqet mbi apl. e tjera"</string>
<string name="alert_windows_notification_message" msgid="8917232109522912560">"Nëse nuk dëshiron që <xliff:g id="NAME">%s</xliff:g> ta përdorë këtë funksion, trokit për të hapur cilësimet dhe për ta çaktivizuar."</string>
<string name="alert_windows_notification_turn_off_action" msgid="3367294525884949878">"ÇAKTIVIZO"</string>
<string name="ext_media_checking_notification_title" msgid="5734005953288045806">"Po përgatit <xliff:g id="NAME">%s</xliff:g>"</string>
<string name="ext_media_checking_notification_message" msgid="4747432538578886744">"Po kontrollon për gabime"</string>
<string name="ext_media_new_notification_message" msgid="7589986898808506239">"U zbulua karta e re <xliff:g id="NAME">%s</xliff:g>"</string>
<string name="ext_media_ready_notification_message" msgid="4083398150380114462">"Për transferimin e fotografive dhe skedarëve të tjerë"</string>
<string name="ext_media_unmountable_notification_title" msgid="8295123366236989588">"<xliff:g id="NAME">%s</xliff:g> e dëmtuar"</string>
<string name="ext_media_unmountable_notification_message" msgid="2343202057122495773">"<xliff:g id="NAME">%s</xliff:g> është dëmtuar. Trokit për ta rregulluar."</string>
<string name="ext_media_unmountable_notification_message" product="tv" msgid="3941179940297874950">"<xliff:g id="NAME">%s</xliff:g> është dëmtuar. Zgjidh për ta rregulluar."</string>
<string name="ext_media_unsupported_notification_title" msgid="3797642322958803257">"<xliff:g id="NAME">%s</xliff:g> nuk mbështetet"</string>
<string name="ext_media_unsupported_notification_message" msgid="6121601473787888589">"Kjo pajisje nuk e mbështet këtë <xliff:g id="NAME">%s</xliff:g>. Trokit për ta konfiguruar në një format të mbështetur."</string>
<string name="ext_media_unsupported_notification_message" product="tv" msgid="3725436899820390906">"Kjo pajisje nuk e mbështet këtë <xliff:g id="NAME">%s</xliff:g>. Përzgjidhe për ta konfiguruar në një format të mbështetur."</string>
<string name="ext_media_badremoval_notification_title" msgid="3206248947375505416">"<xliff:g id="NAME">%s</xliff:g> u hoq papritur"</string>
<string name="ext_media_badremoval_notification_message" msgid="380176703346946313">"Shkëput <xliff:g id="NAME">%s</xliff:g> para se ta heqësh për të shmangur humbjen e të dhënave"</string>
<string name="ext_media_nomedia_notification_title" msgid="1704840188641749091">"Është hequr <xliff:g id="NAME">%s</xliff:g>"</string>
<string name="ext_media_nomedia_notification_message" msgid="6471542972147056586">"<xliff:g id="NAME">%s</xliff:g> është hequr; fut një të re"</string>
<string name="ext_media_unmounting_notification_title" msgid="640674168454809372">"Ende duke nxjerrë <xliff:g id="NAME">%s</xliff:g>..."</string>
<string name="ext_media_unmounting_notification_message" msgid="4182843895023357756">"Mos e hiq"</string>
<string name="ext_media_init_action" msgid="7952885510091978278">"Konfiguro"</string>
<string name="ext_media_unmount_action" msgid="1121883233103278199">"Nxirr"</string>
<string name="ext_media_browse_action" msgid="8322172381028546087">"Eksploro"</string>
<string name="ext_media_missing_title" msgid="620980315821543904">"<xliff:g id="NAME">%s</xliff:g> mungon"</string>
<string name="ext_media_missing_message" msgid="5761133583368750174">"Fute përsëri këtë pajisje"</string>
<string name="ext_media_move_specific_title" msgid="1471100343872375842">"Po zhvendos <xliff:g id="NAME">%s</xliff:g>"</string>
<string name="ext_media_move_title" msgid="1022809140035962662">"Po zhvendos të dhënat"</string>
<string name="ext_media_move_success_title" msgid="8575300932957954671">"Zhvendosja përfundoi"</string>
<string name="ext_media_move_success_message" msgid="4199002148206265426">"Të dhënat u zhvendosën te <xliff:g id="NAME">%s</xliff:g>"</string>
<string name="ext_media_move_failure_title" msgid="7613189040358789908">"Të dhënat nuk mund të zhvendoseshin"</string>
<string name="ext_media_move_failure_message" msgid="1978096440816403360">"U lanë të dhëna në vendndodhjen origjinale"</string>
<string name="ext_media_status_removed" msgid="6576172423185918739">"E hequr"</string>
<string name="ext_media_status_unmounted" msgid="2551560878416417752">"E nxjerrë"</string>
<string name="ext_media_status_checking" msgid="6193921557423194949">"Po kontrollon..."</string>
<string name="ext_media_status_mounted" msgid="7253821726503179202">"Gati"</string>
<string name="ext_media_status_mounted_ro" msgid="8020978752406021015">"Vetëm për lexim"</string>
<string name="ext_media_status_bad_removal" msgid="8395398567890329422">"U hoq në mënyrë të sigurt"</string>
<string name="ext_media_status_unmountable" msgid="805594039236667894">"E dëmtuar"</string>
<string name="ext_media_status_unsupported" msgid="4691436711745681828">"Nuk mbështetet"</string>
<string name="ext_media_status_ejecting" msgid="5463887263101234174">"Po nxjerr…"</string>
<string name="ext_media_status_formatting" msgid="1085079556538644861">"Po formaton…"</string>
<string name="ext_media_status_missing" msgid="5638633895221670766">"Nuk është futur"</string>
<string name="activity_list_empty" msgid="1675388330786841066">"Nuk u gjet asnjë aktivitet që përputhet."</string>
<string name="permlab_route_media_output" msgid="6243022988998972085">"kalo daljet e përmbajtjes audio-vizuale"</string>
<string name="permdesc_route_media_output" msgid="4932818749547244346">"Lejon një aplikacion të kalojë daljet mediatike në pajisje të tjera të jashtme."</string>
<string name="permlab_readInstallSessions" msgid="3713753067455750349">"lexo sesionet e instalimit"</string>
<string name="permdesc_readInstallSessions" msgid="2049771699626019849">"Lejon një aplikacion të lexojë sesionet e instalimit. Kjo e lejon atë të shohë detaje rreth instalimeve të paketave aktive."</string>
<string name="permlab_requestInstallPackages" msgid="5782013576218172577">"kërko paketat e instalimit"</string>
<string name="permdesc_requestInstallPackages" msgid="5740101072486783082">"Lejon që një aplikacion të kërkojë instalimin e paketave."</string>
<string name="permlab_requestDeletePackages" msgid="1703686454657781242">"kërko fshirjen e paketave"</string>
<string name="permdesc_requestDeletePackages" msgid="3406172963097595270">"Lejon që një aplikacion të kërkojë fshirjen e paketave."</string>
<string name="permlab_requestIgnoreBatteryOptimizations" msgid="8021256345643918264">"kërko të shpërfillësh optimizimet e baterisë"</string>
<string name="permdesc_requestIgnoreBatteryOptimizations" msgid="8359147856007447638">"Lejon që një aplikacion të kërkojë leje për të shpërfillur optimizimet e baterisë për atë aplikacion."</string>
<string name="tutorial_double_tap_to_zoom_message_short" msgid="1311810005957319690">"Trokit dy herë për të kontrolluar zmadhimin"</string>
<string name="gadget_host_error_inflating" msgid="4882004314906466162">"Nuk mundi të shtonte miniaplikacion."</string>
<string name="ime_action_go" msgid="8320845651737369027">"Shko"</string>
<string name="ime_action_search" msgid="658110271822807811">"Kërko"</string>
<string name="ime_action_send" msgid="2316166556349314424">"Dërgo"</string>
<string name="ime_action_next" msgid="3138843904009813834">"Përpara"</string>
<string name="ime_action_done" msgid="8971516117910934605">"U krye!"</string>
<string name="ime_action_previous" msgid="1443550039250105948">"I mëparshëm"</string>
<string name="ime_action_default" msgid="2840921885558045721">"Ekzekuto"</string>
<string name="dial_number_using" msgid="5789176425167573586">"Telefono numrin\nduke përdorur <xliff:g id="NUMBER">%s</xliff:g>"</string>
<string name="create_contact_using" msgid="4947405226788104538">"Krijo kontakt\nduke përdorur <xliff:g id="NUMBER">%s</xliff:g>"</string>
<string name="grant_credentials_permission_message_header" msgid="2106103817937859662">"Aplikacioni i mëposhtëm ose aplikacione të tjera kërkojnë leje për qasje në llogarinë tënde, tani dhe në të ardhmen."</string>
<string name="grant_credentials_permission_message_footer" msgid="3125211343379376561">"Dëshiron ta lejosh këtë kërkesë?"</string>
<string name="grant_permissions_header_text" msgid="6874497408201826708">"Kërkesë për qasje"</string>
<string name="allow" msgid="7225948811296386551">"Lejo"</string>
<string name="deny" msgid="2081879885755434506">"Moho"</string>
<string name="permission_request_notification_title" msgid="6486759795926237907">"Kërkohet leje"</string>
<string name="permission_request_notification_with_subtitle" msgid="8530393139639560189">"Kërkohet leje\npër llogarinë <xliff:g id="ACCOUNT">%s</xliff:g>."</string>
<string name="forward_intent_to_owner" msgid="1207197447013960896">"Po e përdor këtë aplikacion jashtë profilit tënd të punës"</string>
<string name="forward_intent_to_work" msgid="621480743856004612">"Këtë aplikacion po e përdor në profilin tënd të punës"</string>
<string name="input_method_binding_label" msgid="1283557179944992649">"Metoda e hyrjeve"</string>
<string name="sync_binding_label" msgid="3687969138375092423">"Sinkronizo"</string>
<string name="accessibility_binding_label" msgid="4148120742096474641">"Qasshmëria"</string>
<string name="wallpaper_binding_label" msgid="1240087844304687662">"Imazhi i sfondit"</string>
<string name="chooser_wallpaper" msgid="7873476199295190279">"Ndrysho imazhin e sfondit"</string>
<string name="notification_listener_binding_label" msgid="2014162835481906429">"Dëgjues njoftimesh"</string>
<string name="vr_listener_binding_label" msgid="4316591939343607306">"Dëgjues VR"</string>
<string name="condition_provider_service_binding_label" msgid="1321343352906524564">"Ofrues kushtesh"</string>
<string name="notification_ranker_binding_label" msgid="774540592299064747">"Shërbimi i klasifikimit të njoftimeve"</string>
<string name="vpn_title" msgid="19615213552042827">"VPN-ja u aktivizua"</string>
<string name="vpn_title_long" msgid="6400714798049252294">"VPN-ja është aktivizuar nga <xliff:g id="APP">%s</xliff:g>"</string>
<string name="vpn_text" msgid="1610714069627824309">"Trokit për të menaxhuar rrjetin."</string>
<string name="vpn_text_long" msgid="4907843483284977618">"Lidhur me <xliff:g id="SESSION">%s</xliff:g>. Trokit për të menaxhuar rrjetin."</string>
<string name="vpn_lockdown_connecting" msgid="6443438964440960745">"Po lidh VPN-në për aktivizim të përhershëm…"</string>
<string name="vpn_lockdown_connected" msgid="8202679674819213931">"VPN e lidhur në mënyrë të përhershme"</string>
<string name="vpn_lockdown_disconnected" msgid="4532298952570796327">"Rrjeti VPN gjithmonë aktiv u shkëput"</string>
<string name="vpn_lockdown_error" msgid="6009249814034708175">"Gabimi VPN-je për aktivizimin e përhershëm"</string>
<string name="vpn_lockdown_config" msgid="5099330695245008680">"Trokit për ta konfiguruar"</string>
<string name="upload_file" msgid="2897957172366730416">"Zgjidh skedarin"</string>
<string name="no_file_chosen" msgid="6363648562170759465">"Nuk u zgjodh asnjë skedar"</string>
<string name="reset" msgid="2448168080964209908">"Rivendos"</string>
<string name="submit" msgid="1602335572089911941">"Dërgo"</string>
<string name="car_mode_disable_notification_title" msgid="3164768212003864316">"Modaliteti \"në makinë\" është i aktivizuar"</string>
<string name="car_mode_disable_notification_message" msgid="6301524980144350051">"Trokit për të dalë nga modaliteti \"në makinë\"."</string>
<string name="tethered_notification_title" msgid="3146694234398202601">"Lidhja e çiftimit ose ajo e qasjes në zona publike interneti është aktive"</string>
<string name="tethered_notification_message" msgid="2113628520792055377">"Trokit për ta konfiguruar."</string>
<string name="back_button_label" msgid="2300470004503343439">"Prapa"</string>
<string name="next_button_label" msgid="1080555104677992408">"Përpara"</string>
<string name="skip_button_label" msgid="1275362299471631819">"Kapërce"</string>
<string name="no_matches" msgid="8129421908915840737">"Asnjë përputhje"</string>
<string name="find_on_page" msgid="1946799233822820384">"Gjej brenda faqes"</string>
<plurals name="matches_found" formatted="false" msgid="1210884353962081884">
<item quantity="other"><xliff:g id="INDEX">%d</xliff:g> nga gjithsej <xliff:g id="TOTAL">%d</xliff:g></item>
<item quantity="one">1 përputhje</item>
</plurals>
<string name="action_mode_done" msgid="7217581640461922289">"U krye!"</string>
<string name="progress_erasing" product="nosdcard" msgid="4521573321524340058">"Po fshin USB-në..."</string>
<string name="progress_erasing" product="default" msgid="6596988875507043042">"Po fshin kartën SD…"</string>
<string name="share" msgid="1778686618230011964">"Shpërnda"</string>
<string name="find" msgid="4808270900322985960">"Gjej"</string>
<string name="websearch" msgid="4337157977400211589">"Kërkim në internet"</string>
<string name="find_next" msgid="5742124618942193978">"Gjej tjetrën"</string>
<string name="find_previous" msgid="2196723669388360506">"Gjej të mëparshmin"</string>
<string name="gpsNotifTicker" msgid="5622683912616496172">"Kërkesë për vendndodhje nga <xliff:g id="NAME">%s</xliff:g>"</string>
<string name="gpsNotifTitle" msgid="5446858717157416839">"Kërkesë për vendndodhje"</string>
<string name="gpsNotifMessage" msgid="1374718023224000702">"Kërkuar nga <xliff:g id="NAME">%1$s</xliff:g> (<xliff:g id="SERVICE">%2$s</xliff:g>)"</string>
<string name="gpsVerifYes" msgid="2346566072867213563">"Po"</string>
<string name="gpsVerifNo" msgid="1146564937346454865">"Jo"</string>
<string name="sync_too_many_deletes" msgid="5296321850662746890">"Kufiri i fshirjes u tejkalua"</string>
<string name="sync_too_many_deletes_desc" msgid="496551671008694245">"Ka <xliff:g id="NUMBER_OF_DELETED_ITEMS">%1$d</xliff:g> artikuj të fshirë për <xliff:g id="TYPE_OF_SYNC">%2$s</xliff:g> nga llogaria <xliff:g id="ACCOUNT_NAME">%3$s</xliff:g>. Çfarë dëshiron të bësh?"</string>
<string name="sync_really_delete" msgid="2572600103122596243">"Fshiji artikujt"</string>
<string name="sync_undo_deletes" msgid="2941317360600338602">"Zhbëj fshirjet"</string>
<string name="sync_do_nothing" msgid="3743764740430821845">"Mos bëj asgjë për momentin"</string>
<string name="choose_account_label" msgid="5655203089746423927">"Zgjidh një llogari"</string>
<string name="add_account_label" msgid="2935267344849993553">"Shto një llogari"</string>
<string name="add_account_button_label" msgid="3611982894853435874">"Shto llogari"</string>
<string name="number_picker_increment_button" msgid="2412072272832284313">"Rrit"</string>
<string name="number_picker_decrement_button" msgid="476050778386779067">"Pakëso"</string>
<string name="number_picker_increment_scroll_mode" msgid="5259126567490114216">"Prek dhe mbaj të shtypur <xliff:g id="VALUE">%s</xliff:g>."</string>
<string name="number_picker_increment_scroll_action" msgid="9101473045891835490">"Rrëshqit lart për të rritur dhe poshtë për të pakësuar."</string>
<string name="time_picker_increment_minute_button" msgid="8865885114028614321">"Rrit vlerat për minutë"</string>
<string name="time_picker_decrement_minute_button" msgid="6246834937080684791">"Pakëso vlerat për minutë"</string>
<string name="time_picker_increment_hour_button" msgid="3652056055810223139">"Rrit vlerat për orë"</string>
<string name="time_picker_decrement_hour_button" msgid="1377479863429214792">"Pakëso vlerat për orë"</string>
<string name="time_picker_increment_set_pm_button" msgid="4147590696151230863">"Cakto vlerat PM"</string>
<string name="time_picker_decrement_set_am_button" msgid="8302140353539486752">"Cakto vlerat AM"</string>
<string name="date_picker_increment_month_button" msgid="5369998479067934110">"Rrit vlerën mujore"</string>
<string name="date_picker_decrement_month_button" msgid="1832698995541726019">"Pakëso vlerën mujore"</string>
<string name="date_picker_increment_day_button" msgid="7130465412308173903">"Rrit vlerën ditore"</string>
<string name="date_picker_decrement_day_button" msgid="4131881521818750031">"Pakëso vlerën ditore"</string>
<string name="date_picker_increment_year_button" msgid="6318697384310808899">"Rrit vlerën vjetore"</string>
<string name="date_picker_decrement_year_button" msgid="4482021813491121717">"Pakëso vlerën vjetore"</string>
<string name="date_picker_prev_month_button" msgid="2858244643992056505">"Muaji i mëparshëm"</string>
<string name="date_picker_next_month_button" msgid="5559507736887605055">"Muaji i ardhshëm"</string>
<string name="keyboardview_keycode_alt" msgid="4856868820040051939">"Alt"</string>
<string name="keyboardview_keycode_cancel" msgid="1203984017245783244">"Anulo"</string>
<string name="keyboardview_keycode_delete" msgid="3337914833206635744">"Fshi"</string>
<string name="keyboardview_keycode_done" msgid="1992571118466679775">"U krye!"</string>
<string name="keyboardview_keycode_mode_change" msgid="4547387741906537519">"Ndryshim modaliteti"</string>
<string name="keyboardview_keycode_shift" msgid="2270748814315147690">"Shift"</string>
<string name="keyboardview_keycode_enter" msgid="2985864015076059467">"Enter"</string>
<string name="activitychooserview_choose_application" msgid="2125168057199941199">"Zgjidh një aplikacion"</string>
<string name="activitychooserview_choose_application_error" msgid="8624618365481126668">"Nuk mundi ta hapte <xliff:g id="APPLICATION_NAME">%s</xliff:g>"</string>
<string name="shareactionprovider_share_with" msgid="806688056141131819">"Shpërnda publikisht me"</string>
<string name="shareactionprovider_share_with_application" msgid="5627411384638389738">"Shpërnda me <xliff:g id="APPLICATION_NAME">%s</xliff:g>"</string>
<string name="content_description_sliding_handle" msgid="415975056159262248">"Dorezë me rrëshqitje. Preke dhe mbaje të shtypur."</string>
<string name="description_target_unlock_tablet" msgid="3833195335629795055">"Rrëshqit për të shkyçur."</string>
<string name="action_bar_home_description" msgid="5293600496601490216">"Orientohu për në shtëpi"</string>
<string name="action_bar_up_description" msgid="2237496562952152589">"Ngjitu lart"</string>
<string name="action_menu_overflow_description" msgid="2295659037509008453">"Opsione të tjera"</string>
<string name="action_bar_home_description_format" msgid="7965984360903693903">"%1$s, %2$s"</string>
<string name="action_bar_home_subtitle_description_format" msgid="6985546530471780727">"%1$s, %2$s, %3$s"</string>
<string name="storage_internal" msgid="3570990907910199483">"Hapësira ruajtëse e brendshme e ndarë"</string>
<string name="storage_sd_card" msgid="3282948861378286745">"Karta SD"</string>
<string name="storage_sd_card_label" msgid="6347111320774379257">"Karta SD nga <xliff:g id="MANUFACTURER">%s</xliff:g>"</string>
<string name="storage_usb_drive" msgid="6261899683292244209">"USB-ja"</string>
<string name="storage_usb_drive_label" msgid="4501418548927759953">"USB-ja nga <xliff:g id="MANUFACTURER">%s</xliff:g>"</string>
<string name="storage_usb" msgid="3017954059538517278">"Hapësira ruajtëse e USB-së"</string>
<string name="extract_edit_menu_button" msgid="8940478730496610137">"Redakto"</string>
<string name="data_usage_warning_title" msgid="3620440638180218181">"Sinjalizimi i të dhënave"</string>
<string name="data_usage_warning_body" msgid="6660692274311972007">"Trokit për të parë përdorimin dhe cilësimet."</string>
<string name="data_usage_3g_limit_title" msgid="4361523876818447683">"Kufiri i të dhënave 2G-3G u arrit"</string>
<string name="data_usage_4g_limit_title" msgid="4609566827219442376">"Kufiri i të dhënave 4G u arrit"</string>
<string name="data_usage_mobile_limit_title" msgid="6561099244084267376">"U arrit kufiri i të dhënave"</string>
<string name="data_usage_wifi_limit_title" msgid="5803363779034792676">"U arrit kufiri i të dhënave Wi-Fi"</string>
<string name="data_usage_limit_body" msgid="291731708279614081">"Të dhënat u ndaluan për pjesën e mbetur të ciklit"</string>
<string name="data_usage_3g_limit_snoozed_title" msgid="7026739121138005231">"Kufiri i të dhënave 2G-3G u tejkalua"</string>
<string name="data_usage_4g_limit_snoozed_title" msgid="1106562779311209039">"Kufiri i të dhënave 4G u tejkalua"</string>
<string name="data_usage_mobile_limit_snoozed_title" msgid="279240572165412168">"Kufiri i të dhënave celulare u tejkalua"</string>
<string name="data_usage_wifi_limit_snoozed_title" msgid="8743856006384825974">"Kufiri i të dhënave Wi-Fi u tejkalua"</string>
<string name="data_usage_limit_snoozed_body" msgid="7035490278298441767">"<xliff:g id="SIZE">%s</xliff:g> mbi kufirin e përcaktuar."</string>
<string name="data_usage_restricted_title" msgid="5965157361036321914">"Të dhënat e sfondit janë të kufizuara"</string>
<string name="data_usage_restricted_body" msgid="469866376337242726">"Trokit për të hequr kufizimin."</string>
<string name="ssl_certificate" msgid="6510040486049237639">"Certifikatë sigurie"</string>
<string name="ssl_certificate_is_valid" msgid="6825263250774569373">"Certifikata është e vlefshme."</string>
<string name="issued_to" msgid="454239480274921032">"Lëshuar për:"</string>
<string name="common_name" msgid="2233209299434172646">"Emri i zakonshëm:"</string>
<string name="org_name" msgid="6973561190762085236">"Organizata:"</string>
<string name="org_unit" msgid="7265981890422070383">"Njësia organizative:"</string>
<string name="issued_by" msgid="2647584988057481566">"Lëshuar nga:"</string>
<string name="validity_period" msgid="8818886137545983110">"Vlefshmëria:"</string>
<string name="issued_on" msgid="5895017404361397232">"Lëshuar më:"</string>
<string name="expires_on" msgid="3676242949915959821">"Skadon më:"</string>
<string name="serial_number" msgid="758814067660862493">"Numri serik:"</string>
<string name="fingerprints" msgid="4516019619850763049">"Shenjat e gishtave:"</string>
<string name="sha256_fingerprint" msgid="4391271286477279263">"Shenja e gishtit SHA-256:"</string>
<string name="sha1_fingerprint" msgid="7930330235269404581">"Shenja e gishtit SHA-1:"</string>
<string name="activity_chooser_view_see_all" msgid="4292569383976636200">"Shikoji të gjitha"</string>
<string name="activity_chooser_view_dialog_title_default" msgid="4710013864974040615">"Zgjidh aktivitetin"</string>
<string name="share_action_provider_share_with" msgid="5247684435979149216">"Shpërnda publikisht me"</string>
<string name="sending" msgid="3245653681008218030">"Po dërgon…"</string>
<string name="launchBrowserDefault" msgid="2057951947297614725">"Të hapet shfletuesi?"</string>
<string name="SetupCallDefault" msgid="5834948469253758575">"Dëshiron ta pranosh telefonatën?"</string>
<string name="activity_resolver_use_always" msgid="8017770747801494933">"Gjithmonë"</string>
<string name="activity_resolver_use_once" msgid="2404644797149173758">"Vetëm një herë"</string>
<string name="activity_resolver_work_profiles_support" msgid="185598180676883455">"%1$s nuk e mbështet profilin e punës"</string>
<string name="default_audio_route_name" product="tablet" msgid="4617053898167127471">"Tablet"</string>
<string name="default_audio_route_name" product="tv" msgid="9158088547603019321">"Televizori"</string>
<string name="default_audio_route_name" product="default" msgid="4239291273420140123">"Telefon"</string>
<string name="default_audio_route_name_headphones" msgid="8119971843803439110">"Kufjet"</string>
<string name="default_audio_route_name_dock_speakers" msgid="6240602982276591864">"Altoparlantët e stacionit"</string>
<string name="default_media_route_name_hdmi" msgid="2450970399023478055">"HDMI"</string>
<string name="default_audio_route_category_name" msgid="3722811174003886946">"Sistemi"</string>
<string name="bluetooth_a2dp_audio_route_name" msgid="8575624030406771015">"Audioja e \"bluetooth-it\""</string>
<string name="wireless_display_route_description" msgid="9070346425023979651">"Ekran pa tel"</string>
<string name="media_route_button_content_description" msgid="591703006349356016">"Transmeto"</string>
<string name="media_route_chooser_title" msgid="1751618554539087622">"Lidhu me pajisjen"</string>
<string name="media_route_chooser_title_for_remote_display" msgid="3395541745872017583">"Transmeto ekranin në pajisje"</string>
<string name="media_route_chooser_searching" msgid="4776236202610828706">"Po kërkon për pajisje…"</string>
<string name="media_route_chooser_extended_