blob: 5d0a49d590a43536dfbd4fb36a906d0c83b691e6 [file] [log] [blame]
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!--
/* //device/apps/common/assets/res/any/strings.xml
**
** Copyright 2006, The Android Open Source Project
**
** Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License");
** you may not use this file except in compliance with the License.
** You may obtain a copy of the License at
**
** http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
**
** Unless required by applicable law or agreed to in writing, software
** distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS,
** WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.
** See the License for the specific language governing permissions and
** limitations under the License.
*/
-->
<resources xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
xmlns:xliff="urn:oasis:names:tc:xliff:document:1.2">
<string name="byteShort" msgid="8340973892742019101">"Б"</string>
<string name="petabyteShort" msgid="5637816680144990219">"ПБ"</string>
<string name="fileSizeSuffix" msgid="8897567456150907538">"<xliff:g id="NUMBER">%1$s</xliff:g> <xliff:g id="UNIT">%2$s</xliff:g>"</string>
<string name="untitled" msgid="4638956954852782576">"&lt;Атаусыз&gt;"</string>
<string name="emptyPhoneNumber" msgid="7694063042079676517">"(Телефон нөмірі жоқ)"</string>
<string name="unknownName" msgid="6867811765370350269">"Белгісіз"</string>
<string name="defaultVoiceMailAlphaTag" msgid="2660020990097733077">"Дауыстық пошта"</string>
<string name="defaultMsisdnAlphaTag" msgid="2850889754919584674">"MSISDN1"</string>
<string name="mmiError" msgid="5154499457739052907">"Байланыс мәселесі немесе MMИ коды жарамсыз."</string>
<string name="mmiFdnError" msgid="5224398216385316471">"Әрекет анықталған сандарды теруге шектелген."</string>
<string name="mmiErrorWhileRoaming" msgid="762488890299284230">"Роуминг кезінде телефоннан қоңырауды басқа нөмірге бағыттау параметрлері өзгертілмейді."</string>
<string name="serviceEnabled" msgid="8147278346414714315">"Қызмет қосылған."</string>
<string name="serviceEnabledFor" msgid="6856228140453471041">"Қызмет келесі мақсат үшін қосылды:"</string>
<string name="serviceDisabled" msgid="1937553226592516411">"Қызмет өшірілген."</string>
<string name="serviceRegistered" msgid="6275019082598102493">"Тіркеу сәтті орындалды."</string>
<string name="serviceErased" msgid="1288584695297200972">"Өшіру іске аспады."</string>
<string name="passwordIncorrect" msgid="7612208839450128715">"Қате кілтсөз."</string>
<string name="mmiComplete" msgid="8232527495411698359">"MMИ толық."</string>
<string name="badPin" msgid="9015277645546710014">"Сіз терген ескі PIN коды дұрыс емес."</string>
<string name="badPuk" msgid="5487257647081132201">"Cіз терген PUK коды дұрыс емес."</string>
<string name="mismatchPin" msgid="609379054496863419">"Сіз терген PIN кодтары сәйкес емес."</string>
<string name="invalidPin" msgid="3850018445187475377">"4-8 саннан тұратын PIN кодын теру."</string>
<string name="invalidPuk" msgid="8761456210898036513">"8 немесе одан көп саннан тұратын PUK кодын теру."</string>
<string name="needPuk" msgid="919668385956251611">"SIM картаңыз PUK арқылы бекітілген. Ашу үшін PUK кодын теріңіз."</string>
<string name="needPuk2" msgid="4526033371987193070">"SIM картасын ашу үшін PUK2 кодын теріңіз."</string>
<string name="enablePin" msgid="209412020907207950">"Сәтсіз, SIM/RUIM бекітпесін қосыңыз."</string>
<plurals name="pinpuk_attempts" formatted="false" msgid="1251012001539225582">
<item quantity="other">SIM картасының бекітілуіне <xliff:g id="NUMBER_1">%d</xliff:g> әрекет қалды.</item>
<item quantity="one">SIM картасының бекітілуіне <xliff:g id="NUMBER_0">%d</xliff:g> әрекет қалды.</item>
</plurals>
<string name="imei" msgid="2625429890869005782">"IMEI (Халықаралық мобильдік құрылғы анықтағышы)"</string>
<string name="meid" msgid="4841221237681254195">"MEID (ұялы құрылғы анықтағыш)"</string>
<string name="ClipMmi" msgid="6952821216480289285">"Келген қоңырау шалушының жеке анықтағышы"</string>
<string name="ClirMmi" msgid="7784673673446833091">"Шыққан қоңырау шалушының жеке анықтағышы"</string>
<string name="ColpMmi" msgid="3065121483740183974">"Қосылған желі идентификаторы"</string>
<string name="ColrMmi" msgid="4996540314421889589">"Қосылған желі идентификаторын шектеу"</string>
<string name="CfMmi" msgid="5123218989141573515">"Қоңырауды басқа нөмірге бағыттау"</string>
<string name="CwMmi" msgid="9129678056795016867">"Күтудегі қоңырау"</string>
<string name="BaMmi" msgid="455193067926770581">"Қоңырауды бөгеу"</string>
<string name="PwdMmi" msgid="7043715687905254199">"Құпия сөз өзгерту"</string>
<string name="PinMmi" msgid="3113117780361190304">"PIN өзгерту"</string>
<string name="CnipMmi" msgid="3110534680557857162">"Қоңырау шалу нөмірі берілген"</string>
<string name="CnirMmi" msgid="3062102121430548731">"Келген қоңырау нөмірі шектелген"</string>
<string name="ThreeWCMmi" msgid="9051047170321190368">"Қоңырау шалудың үш жолы"</string>
<string name="RuacMmi" msgid="7827887459138308886">"Мазаны алатын, қалаусыз қоңыраулардан бас тарту"</string>
<string name="CndMmi" msgid="3116446237081575808">"Қоңырау шалған нөмірді жеткізу"</string>
<string name="DndMmi" msgid="1265478932418334331">"Мазаламау"</string>
<string name="CLIRDefaultOnNextCallOn" msgid="429415409145781923">"Қоңырау шалушының жеке анықтағышы бастапқы бойынша шектелген. Келесі қоңырау: Шектелген"</string>
<string name="CLIRDefaultOnNextCallOff" msgid="3092918006077864624">"Қоңырау шалушының жеке анықтағышы бастапқы бойынша шектелген. Келесі қоңырау: Шектелмеген"</string>
<string name="CLIRDefaultOffNextCallOn" msgid="6179425182856418465">"Қоңырау шалушының жеке анықтағышы бастапқы бойынша шектелмеген. Келесі қоңырау: Шектелген"</string>
<string name="CLIRDefaultOffNextCallOff" msgid="2567998633124408552">"Қоңырау шалушының жеке анықтағышы бастапқы бойынша шектелмеген. Келесі қоңырау: Шектелмеген"</string>
<string name="serviceNotProvisioned" msgid="8614830180508686666">"Қызмет ұсынылмаған."</string>
<string name="CLIRPermanent" msgid="3377371145926835671">"Қоңырау шалушы идентификаторы параметрін өзгерту мүмкін емес."</string>
<string name="RestrictedOnDataTitle" msgid="1322504692764166532">"Деректер қызметі жоқ"</string>
<string name="RestrictedOnEmergencyTitle" msgid="3646729271176394091">"Шұғыл қоңырау шалу бөгелген"</string>
<string name="RestrictedOnNormalTitle" msgid="3179574012752700984">"Дауыстық қоңыраулар қызметі жоқ"</string>
<string name="RestrictedOnAllVoiceTitle" msgid="158800171499150681">"Дауыстық/жедел қызметке қоңыраулар қызметі жоқ"</string>
<string name="RestrictedStateContent" msgid="4278821484643362350">"Орналасқан аймағыңызда мобильдік желі уақытша ұсынбады"</string>
<string name="NetworkPreferenceSwitchTitle" msgid="4008877505368566980">"Желіге қосылу мүмкін емес"</string>
<string name="NetworkPreferenceSwitchSummary" msgid="1203771446683319957">"Қабылдауды жақсарту үшін \"Параметрлер &gt; Желі және интернет &gt; Мобильді желілер және қалаулы желі түрі\" тармағынан түрді өзгертіп көріңіз."</string>
<string name="EmergencyCallWarningTitle" msgid="4790413876281901612">"Wi‑Fi қоңыраулары қосулы"</string>
<string name="EmergencyCallWarningSummary" msgid="8973232888021643293">"Жедел қызметке қоңырау шалу үшін мобильдік желі қажет."</string>
<string name="notification_channel_network_alert" msgid="4427736684338074967">"Дабылдар"</string>
<string name="notification_channel_call_forward" msgid="2419697808481833249">"Қоңырауды басқа нөмірге бағыттау"</string>
<string name="notification_channel_emergency_callback" msgid="6686166232265733921">"Шұғыл кері қоңырау шалу режимі"</string>
<string name="notification_channel_mobile_data_status" msgid="4575131690860945836">"Мобильдік деректер күйі"</string>
<string name="notification_channel_sms" msgid="3441746047346135073">"SMS хабарлары"</string>
<string name="notification_channel_voice_mail" msgid="3954099424160511919">"Дауыстық пошта хабарлары"</string>
<string name="notification_channel_wfc" msgid="2130802501654254801">"Wi-Fi қоңыраулары"</string>
<string name="peerTtyModeFull" msgid="6165351790010341421">"Пир TTY режимі ТОЛЫҚ сұрады"</string>
<string name="peerTtyModeHco" msgid="5728602160669216784">"Пир TTY режимінің HCO сұрады"</string>
<string name="peerTtyModeVco" msgid="1742404978686538049">"Пир TTY режимінің VCO сұрады"</string>
<string name="peerTtyModeOff" msgid="3280819717850602205">"Пир TTY режимін ӨШІРУДІ сұрады"</string>
<string name="serviceClassVoice" msgid="1258393812335258019">"Дауыс"</string>
<string name="serviceClassData" msgid="872456782077937893">"Күні"</string>
<string name="serviceClassFAX" msgid="5566624998840486475">"ФАКС"</string>
<string name="serviceClassSMS" msgid="2015460373701527489">"SMS"</string>
<string name="serviceClassDataAsync" msgid="4523454783498551468">"Асинхр"</string>
<string name="serviceClassDataSync" msgid="7530000519646054776">"Синхр"</string>
<string name="serviceClassPacket" msgid="6991006557993423453">"Жинақ"</string>
<string name="serviceClassPAD" msgid="3235259085648271037">"PAD"</string>
<string name="roamingText0" msgid="7170335472198694945">"Роуминг көрсеткіші қосулы"</string>
<string name="roamingText1" msgid="5314861519752538922">"Роуминг көрсеткіші өшірулі"</string>
<string name="roamingText2" msgid="8969929049081268115">"Роуминг көрсеткіші жыпылықтауда"</string>
<string name="roamingText3" msgid="5148255027043943317">"Ауданнан тыс"</string>
<string name="roamingText4" msgid="8808456682550796530">"Ғимараттан тыс"</string>
<string name="roamingText5" msgid="7604063252850354350">"Роуминг - қалаулы жүйе"</string>
<string name="roamingText6" msgid="2059440825782871513">"Роуминг - қол жетімді жүйе"</string>
<string name="roamingText7" msgid="7112078724097233605">"Роуминг - одақтық серіктес"</string>
<string name="roamingText8" msgid="5989569778604089291">"Роуминг - негізгі одақтас"</string>
<string name="roamingText9" msgid="7969296811355152491">"Роуминг - толық қызмет мүмкіндігі"</string>
<string name="roamingText10" msgid="3992906999815316417">"Роуминг - жартылай қызмет мүмкіндігі"</string>
<string name="roamingText11" msgid="4154476854426920970">"Роуминг баннері қосулы"</string>
<string name="roamingText12" msgid="1189071119992726320">"Роуминг баннері өшірулі"</string>
<string name="roamingTextSearching" msgid="8360141885972279963">"Қызметті іздеу"</string>
<string name="wfcRegErrorTitle" msgid="2301376280632110664">"Wi-Fi қоңыраулары"</string>
<string-array name="wfcOperatorErrorAlertMessages">
<item msgid="3910386316304772394">"Wi-Fi арқылы қоңырау шалу немесе хабарлар жіберу үшін, алдымен операторыңыздан құрылғыны реттеуді сұраңыз. Содан кейін \"Параметрлер\" бөлімінен Wi-Fi қоңырауларын қайта қосыңыз. (Қате коды: <xliff:g id="CODE">%1$s</xliff:g>)"</item>
</string-array>
<string-array name="wfcOperatorErrorNotificationMessages">
<item msgid="7472393097168811593">"Оператор арқылы тіркеліңіз (қате коды: <xliff:g id="CODE">%1$s</xliff:g>)"</item>
</string-array>
<string-array name="wfcSpnFormats">
<item msgid="6830082633573257149">"%s"</item>
<item msgid="4397097370387921767">"%s Wi-Fi арқылы қоңырау шалу"</item>
</string-array>
<string name="wifi_calling_off_summary" msgid="8720659586041656098">"Өшірулі"</string>
<string name="wfc_mode_wifi_preferred_summary" msgid="1994113411286935263">"Қалаулы Wi-Fi"</string>
<string name="wfc_mode_cellular_preferred_summary" msgid="1988279625335345908">"Таңдаулы мобильдік байланыс"</string>
<string name="wfc_mode_wifi_only_summary" msgid="2379919155237869320">"Тек Wi-Fi"</string>
<string name="cfTemplateNotForwarded" msgid="1683685883841272560">"<xliff:g id="BEARER_SERVICE_CODE">{0}</xliff:g>: Басқа нөмірге бағытталмады"</string>
<string name="cfTemplateForwarded" msgid="1302922117498590521">"<xliff:g id="BEARER_SERVICE_CODE">{0}</xliff:g>: <xliff:g id="DIALING_NUMBER">{1}</xliff:g>"</string>
<string name="cfTemplateForwardedTime" msgid="9206251736527085256">"<xliff:g id="BEARER_SERVICE_CODE">{0}</xliff:g>: <xliff:g id="DIALING_NUMBER">{1}</xliff:g> <xliff:g id="TIME_DELAY">{2}</xliff:g> секундтан кейін"</string>
<string name="cfTemplateRegistered" msgid="5073237827620166285">"<xliff:g id="BEARER_SERVICE_CODE">{0}</xliff:g>: Басқа нөмірге бағытталмады"</string>
<string name="cfTemplateRegisteredTime" msgid="6781621964320635172">"<xliff:g id="BEARER_SERVICE_CODE">{0}</xliff:g>: қайта бағытталған жоқ."</string>
<string name="fcComplete" msgid="3118848230966886575">"Функция коды толық."</string>
<string name="fcError" msgid="3327560126588500777">"Байланыс мәселесі немесе функция коды жарамсыз."</string>
<string name="httpErrorOk" msgid="1191919378083472204">"Жарайды"</string>
<string name="httpError" msgid="7956392511146698522">"Желі қателігі орны алды."</string>
<string name="httpErrorLookup" msgid="4711687456111963163">"URL табылмады."</string>
<string name="httpErrorUnsupportedAuthScheme" msgid="6299980280442076799">"Сайтты аутентификациялау схемасына қолдау көрсетілмейді."</string>
<string name="httpErrorAuth" msgid="1435065629438044534">"Растай алмады."</string>
<string name="httpErrorProxyAuth" msgid="1788207010559081331">"Прокси сервері арқылы растау іске аспады."</string>
<string name="httpErrorConnect" msgid="8714273236364640549">"Cерверге қосыла алмады."</string>
<string name="httpErrorIO" msgid="2340558197489302188">"Сервермен қатынаса алмады. Кейінірек қайта әрекеттеніңіз."</string>
<string name="httpErrorTimeout" msgid="4743403703762883954">"Сервермен байланыс уақыты аяқталды."</string>
<string name="httpErrorRedirectLoop" msgid="8679596090392779516">"Бетте сервер қайта бағыттаулары тым көп."</string>
<string name="httpErrorUnsupportedScheme" msgid="5015730812906192208">"Протоколға қолдау көрсетілмейді."</string>
<string name="httpErrorFailedSslHandshake" msgid="96549606000658641">"Қауіпсіз байланыс орната алмады."</string>
<string name="httpErrorBadUrl" msgid="3636929722728881972">"Парақты аша алмады, себебі URL жарамсыз."</string>
<string name="httpErrorFile" msgid="2170788515052558676">"Файлға кіре алмады."</string>
<string name="httpErrorFileNotFound" msgid="6203856612042655084">"Өтінілген файлды таба алмады."</string>
<string name="httpErrorTooManyRequests" msgid="1235396927087188253">"Тым көп өтініштер қаралуда. Кейінірек қайта әрекеттеніп көріңіз."</string>
<string name="notification_title" msgid="8967710025036163822">"<xliff:g id="ACCOUNT">%1$s</xliff:g> үшін кіру қателігі"</string>
<string name="contentServiceSync" msgid="8353523060269335667">"Синх"</string>
<string name="contentServiceSyncNotificationTitle" msgid="397743349191901458">"Үйлестіру"</string>
<string name="contentServiceTooManyDeletesNotificationDesc" msgid="8100981435080696431">"Тым көп <xliff:g id="CONTENT_TYPE">%s</xliff:g> жойылған."</string>
<string name="low_memory" product="tablet" msgid="6494019234102154896">"Планшет жады толы. Орын босату үшін кейбір файлдарды жойыңыз."</string>
<string name="low_memory" product="watch" msgid="4415914910770005166">"Сағат жады толы. Орын босату үшін кейбір файлдарды жойыңыз."</string>
<string name="low_memory" product="tv" msgid="516619861191025923">"ТД жады толы. Орынды босату үшін кейбір файлдарды жойыңыз."</string>
<string name="low_memory" product="default" msgid="3475999286680000541">"Телефон жады толы. Орын босату үшін кейбір файлдарды жойыңыз."</string>
<plurals name="ssl_ca_cert_warning" formatted="false" msgid="5106721205300213569">
<item quantity="other"> Сертификат құқықтары орнатылды</item>
<item quantity="one"> Сертификат құқығы орнатылды</item>
</plurals>
<string name="ssl_ca_cert_noti_by_unknown" msgid="4475437862189850602">"Белгісіз үшінші жақ арқылы"</string>
<string name="ssl_ca_cert_noti_by_administrator" msgid="3541729986326153557">"Жұмыс профиліңіздің әкімшісі"</string>
<string name="ssl_ca_cert_noti_managed" msgid="4030263497686867141">"<xliff:g id="MANAGING_DOMAIN">%s</xliff:g> арқылы"</string>
<string name="work_profile_deleted" msgid="5005572078641980632">"Жұмыс профилі жойылды"</string>
<string name="work_profile_deleted_description" msgid="1100529432509639864">"Әкімші қолданбасы болмағандықтан жұмыс профилі жойылды"</string>
<string name="work_profile_deleted_details" msgid="6307630639269092360">"Жұмыс профилінің әкімші қолданбасы жоқ немесе бүлінген. Нәтижесінде жұмыс профиліңіз және қатысты деректер жойылды. Көмек алу үшін әкімшіге хабарласыңыз."</string>
<string name="work_profile_deleted_description_dpm_wipe" msgid="8823792115612348820">"Жұмыс профиліңіз осы құрылғыда енді қолжетімді емес"</string>
<string name="network_logging_notification_title" msgid="6399790108123704477">"Құрылғы басқарылады"</string>
<string name="network_logging_notification_text" msgid="7930089249949354026">"Ұйымыңыз осы құрылғыны басқарады және желі трафигін бақылауы мүмкін. Мәліметтер алу үшін түртіңіз."</string>
<string name="factory_reset_warning" msgid="5423253125642394387">"Құрылғыңыздағы деректер өшіріледі"</string>
<string name="factory_reset_message" msgid="7972496262232832457">"Әкімші қолданбасын пайдалану мүмкін емес. Қазір құрылғыдағы деректер өшіріледі.\n\nСұрақтарыңыз болса, ұйым әкімшісіне хабарласыңыз."</string>
<string name="me" msgid="6545696007631404292">"Мен"</string>
<string name="power_dialog" product="tablet" msgid="8545351420865202853">"Планшет опциялары"</string>
<string name="power_dialog" product="tv" msgid="6153888706430556356">"ТД опциялары"</string>
<string name="power_dialog" product="default" msgid="1319919075463988638">"Телефон опциялары"</string>
<string name="silent_mode" msgid="7167703389802618663">"Үнсіз режим"</string>
<string name="turn_on_radio" msgid="3912793092339962371">"Сымды қосу"</string>
<string name="turn_off_radio" msgid="8198784949987062346">"Сымсыз өшіру"</string>
<string name="screen_lock" msgid="799094655496098153">"Экранды құлыптау"</string>
<string name="power_off" msgid="4266614107412865048">"Өшіру"</string>
<string name="silent_mode_silent" msgid="319298163018473078">"Қоңырау өшірулі"</string>
<string name="silent_mode_vibrate" msgid="7072043388581551395">"Қоңырау тербелісі"</string>
<string name="silent_mode_ring" msgid="8592241816194074353">"Қоңырау қосулы"</string>
<string name="reboot_to_update_title" msgid="6212636802536823850">"Android жүйе жаңартулары"</string>
<string name="reboot_to_update_prepare" msgid="6305853831955310890">"Жаңартуға дайындалуда..."</string>
<string name="reboot_to_update_package" msgid="3871302324500927291">"Жаңарту бумасы өңделуде…"</string>
<string name="reboot_to_update_reboot" msgid="6428441000951565185">"Қайта іске қосылуда…"</string>
<string name="reboot_to_reset_title" msgid="4142355915340627490">"Зауыттық деректерді қалпына келтіру"</string>
<string name="reboot_to_reset_message" msgid="2432077491101416345">"Қайта іске қосылуда…"</string>
<string name="shutdown_progress" msgid="2281079257329981203">"Өшірілуде…"</string>
<string name="shutdown_confirm" product="tablet" msgid="3385745179555731470">"Планшет өшіріледі."</string>
<string name="shutdown_confirm" product="tv" msgid="476672373995075359">"ТД өшіріледі."</string>
<string name="shutdown_confirm" product="watch" msgid="3490275567476369184">"Сағатыңыз өшіріледі."</string>
<string name="shutdown_confirm" product="default" msgid="649792175242821353">"Телефон өшіріледі."</string>
<string name="shutdown_confirm_question" msgid="2906544768881136183">"Өшіру керек пе?"</string>
<string name="reboot_safemode_title" msgid="7054509914500140361">"Қауіпсіз режиммен қайта қосылу"</string>
<string name="reboot_safemode_confirm" msgid="55293944502784668">"Қауіпсіз режиммен қайта қосылуды қалайсыз ба? Бұл сіз орнатқан үшінші жақ қолданбаларын өшіреді. Олар сіз қайта қосылғанда қалпына келтіріледі."</string>
<string name="recent_tasks_title" msgid="3691764623638127888">"Жуықта қолданылған"</string>
<string name="no_recent_tasks" msgid="8794906658732193473">"Жақындағы қолданбалар жоқ"</string>
<string name="global_actions" product="tablet" msgid="408477140088053665">"Планшет опциялары"</string>
<string name="global_actions" product="tv" msgid="7240386462508182976">"ТД опциялары"</string>
<string name="global_actions" product="default" msgid="2406416831541615258">"Телефон опциялары"</string>
<string name="global_action_lock" msgid="2844945191792119712">"Экранды құлыптау"</string>
<string name="global_action_power_off" msgid="4471879440839879722">"Өшіру"</string>
<string name="global_action_emergency" msgid="7112311161137421166">"Төтенше жағдай"</string>
<string name="global_action_bug_report" msgid="7934010578922304799">"Вирус туралы хабарлау"</string>
<string name="bugreport_title" msgid="2667494803742548533">"Қате туралы есеп құру"</string>
<string name="bugreport_message" msgid="398447048750350456">"Құрылғының қазіргі күйі туралы ақпаратты жинап, электрондық хабармен жібереді. Есеп әзір болғанша біраз уақыт кетеді, шыдай тұрыңыз."</string>
<string name="bugreport_option_interactive_title" msgid="8635056131768862479">"Интерактивті есеп"</string>
<string name="bugreport_option_interactive_summary" msgid="229299488536107968">"Бұл көптеген жағдайларда пайдаланылады. Ол есептің орындалу барысын бақылауға, мәселе туралы қосымша мәліметтер енгізуге және скриншоттар алуға мүмкіндік береді. Ол есеп беруіне ұзақ уақыт кететін кейбір азырақ пайдаланылатын бөлімдерді өткізіп жіберуі мүмкін."</string>
<string name="bugreport_option_full_title" msgid="6354382025840076439">"Толық есеп"</string>
<string name="bugreport_option_full_summary" msgid="7210859858969115745">"Бұл параметрді құрылғы жауап бермей жатқанда немесе тым баяу істеген кезде, болмаса, барлық есеп бөлімдері керек болған кезде кедергілерді барынша азайту үшін пайдаланыңыз. Қосымша мәліметтер енгізуге немесе скриншот алуға рұқсат етілмейді."</string>
<plurals name="bugreport_countdown" formatted="false" msgid="6878900193900090368">
<item quantity="other"><xliff:g id="NUMBER_1">%d</xliff:g> секундтан кейін қате туралы есептің скриншоты түсіріледі.</item>
<item quantity="one"><xliff:g id="NUMBER_0">%d</xliff:g> секундтан кейін қате туралы есептің скриншоты түсіріледі.</item>
</plurals>
<string name="global_action_toggle_silent_mode" msgid="8219525344246810925">"Үнсіз режимі"</string>
<string name="global_action_silent_mode_on_status" msgid="3289841937003758806">"Дыбыс ӨШІРУЛІ"</string>
<string name="global_action_silent_mode_off_status" msgid="1506046579177066419">"Дыбыс ҚОСУЛЫ"</string>
<string name="global_actions_toggle_airplane_mode" msgid="5884330306926307456">"Ұшақ режимі"</string>
<string name="global_actions_airplane_mode_on_status" msgid="2719557982608919750">"Ұшақ режимі ҚОСУЛЫ"</string>
<string name="global_actions_airplane_mode_off_status" msgid="5075070442854490296">"Ұшақ режимі ӨШІРУЛІ"</string>
<string name="global_action_settings" msgid="1756531602592545966">"Параметрлер"</string>
<string name="global_action_assist" msgid="3892832961594295030">"Көмек"</string>
<string name="global_action_voice_assist" msgid="7751191495200504480">"Дауыс көмекшісі"</string>
<string name="global_action_lockdown" msgid="8751542514724332873">"Қазір бекіту"</string>
<string name="status_bar_notification_info_overflow" msgid="5301981741705354993">"999+"</string>
<string name="notification_hidden_text" msgid="6351207030447943784">"Жаңа хабарландыру"</string>
<string name="notification_channel_virtual_keyboard" msgid="6969925135507955575">"Виртуалды пернетақта"</string>
<string name="notification_channel_physical_keyboard" msgid="7297661826966861459">"Қатты пернетақта"</string>
<string name="notification_channel_security" msgid="7345516133431326347">"Қауіпсіздік"</string>
<string name="notification_channel_car_mode" msgid="3553380307619874564">"Көлік режимі"</string>
<string name="notification_channel_account" msgid="7577959168463122027">"Есептік жазба күйі"</string>
<string name="notification_channel_developer" msgid="7579606426860206060">"Әзірлеуші хабарлары"</string>
<string name="notification_channel_updates" msgid="4794517569035110397">"Жаңартылған нұсқалар"</string>
<string name="notification_channel_network_status" msgid="5025648583129035447">"Желі күйі"</string>
<string name="notification_channel_network_alerts" msgid="2895141221414156525">"Желі дабылдары"</string>
<string name="notification_channel_network_available" msgid="4531717914138179517">"Желі қолжетімді"</string>
<string name="notification_channel_vpn" msgid="8330103431055860618">"VPN күйі"</string>
<string name="notification_channel_device_admin" msgid="1568154104368069249">"Құрылғыны басқару"</string>
<string name="notification_channel_alerts" msgid="4496839309318519037">"Дабылдар"</string>
<string name="notification_channel_retail_mode" msgid="6088920674914038779">"Бөлшек саудаға арналған демо нұсқасы"</string>
<string name="notification_channel_usb" msgid="9006850475328924681">"USB байланысы"</string>
<string name="notification_channel_foreground_service" msgid="3931987440602669158">"Батареяны пайдаланып жатқан қолданбалар"</string>
<string name="foreground_service_app_in_background" msgid="1060198778219731292">"<xliff:g id="APP_NAME">%1$s</xliff:g> батареяны пайдалануда"</string>
<string name="foreground_service_apps_in_background" msgid="7175032677643332242">"<xliff:g id="NUMBER">%1$d</xliff:g> қолданба батареяны пайдалануда"</string>
<string name="foreground_service_tap_for_details" msgid="372046743534354644">"Батарея мен деректер трафигі туралы білу үшін түртіңіз"</string>
<string name="foreground_service_multiple_separator" msgid="4021901567939866542">"<xliff:g id="LEFT_SIDE">%1$s</xliff:g>, <xliff:g id="RIGHT_SIDE">%2$s</xliff:g>"</string>
<string name="safeMode" msgid="2788228061547930246">"Қауіпсіз режим"</string>
<string name="android_system_label" msgid="6577375335728551336">"Android жүйесі"</string>
<string name="user_owner_label" msgid="1119010402169916617">"Жекеге ауысу"</string>
<string name="managed_profile_label" msgid="5289992269827577857">"Жұмысқа ауысу"</string>
<string name="permgrouplab_contacts" msgid="3657758145679177612">"Контактілер"</string>
<string name="permgroupdesc_contacts" msgid="6951499528303668046">"контактілерге кіру"</string>
<string name="permgrouplab_location" msgid="7275582855722310164">"Орын"</string>
<string name="permgroupdesc_location" msgid="1346617465127855033">"бұл құрылғының орналасқан жерін көру"</string>
<string name="permgrouplab_calendar" msgid="5863508437783683902">"Күнтізбе"</string>
<string name="permgroupdesc_calendar" msgid="3889615280211184106">"күнтізбеге кіру"</string>
<string name="permgrouplab_sms" msgid="228308803364967808">"SMS"</string>
<string name="permgroupdesc_sms" msgid="4656988620100940350">"SMS хабарларын жіберу және көру"</string>
<string name="permgrouplab_storage" msgid="1971118770546336966">"Жад"</string>
<string name="permgroupdesc_storage" msgid="637758554581589203">"құрылғыдағы фотосуреттерге, мультимедиаға және файлдарға қол жеткізу"</string>
<string name="permgrouplab_microphone" msgid="171539900250043464">"Микрофон"</string>
<string name="permgroupdesc_microphone" msgid="4988812113943554584">"аудио жазу"</string>
<string name="permgrouplab_camera" msgid="4820372495894586615">"Камера"</string>
<string name="permgroupdesc_camera" msgid="3250611594678347720">"суретке түсіріп, бейне жазу"</string>
<string name="permgrouplab_phone" msgid="5229115638567440675">"Телефон"</string>
<string name="permgroupdesc_phone" msgid="6234224354060641055">"қоңырау шалу және телефон қоңырауларын басқару"</string>
<string name="permgrouplab_sensors" msgid="416037179223226722">"Дене датчиктері"</string>
<string name="permgroupdesc_sensors" msgid="7147968539346634043">"ағза күйінің көрсеткіштері туралы сенсор деректеріне қатынасу"</string>
<string name="capability_title_canRetrieveWindowContent" msgid="3901717936930170320">"Терезе мазмұнын оқып отыру."</string>
<string name="capability_desc_canRetrieveWindowContent" msgid="3772225008605310672">"Ашық тұрған терезе мазмұнын тексеру."</string>
<string name="capability_title_canRequestTouchExploration" msgid="3108723364676667320">"Түртілген элементтерді дыбыстау функциясын қосу"</string>
<string name="capability_desc_canRequestTouchExploration" msgid="7543249041581408313">"Түртілген элементтер дауыстап айтылады және экранды қимылдар арқылы зерттеуге болады."</string>
<string name="capability_title_canRequestFilterKeyEvents" msgid="2103440391902412174">"Терілген мәтінді тексеру"</string>
<string name="capability_desc_canRequestFilterKeyEvents" msgid="7463135292204152818">"Кредит карта нөмірі және кілтсөздер сияқты жеке деректерді қоса."</string>
<string name="capability_title_canControlMagnification" msgid="3593493281059424855">"Дисплей ұлғайтуды басқару"</string>
<string name="capability_desc_canControlMagnification" msgid="4791858203568383773">"Дисплейдің масштабтау деңгейін және орналастыруды басқару."</string>
<string name="capability_title_canPerformGestures" msgid="7418984730362576862">"Қимылдарды орындау"</string>
<string name="capability_desc_canPerformGestures" msgid="8296373021636981249">"Түртуге, сырғытуға, қысуға және басқа қимылдарды орындауға болады."</string>
<string name="capability_title_canCaptureFingerprintGestures" msgid="6309568287512278670">"Саусақ ізі датчигіндегі қимылдар"</string>
<string name="capability_desc_canCaptureFingerprintGestures" msgid="7102111919385702482">"Құрылғының саусақ ізі датчигінде орындалған қимылдарды сақтайды"</string>
<string name="permlab_statusBar" msgid="7417192629601890791">"күйін көрсету тақтасын өшіру немесе өзгерту"</string>
<string name="permdesc_statusBar" msgid="8434669549504290975">"Қолданбаға күй жолағын өшіруге немесе жүйелік белгішелерді қосуға және жоюға рұқсат береді."</string>
<string name="permlab_statusBarService" msgid="4826835508226139688">"күй жолағы болу"</string>
<string name="permdesc_statusBarService" msgid="716113660795976060">"Қолданбаға күй жолағы болуға рұқсат береді."</string>
<string name="permlab_expandStatusBar" msgid="1148198785937489264">"күйі жолағын кеңейту/жиыру"</string>
<string name="permdesc_expandStatusBar" msgid="6917549437129401132">"Қолданбаға статус жолағын жаюға емесе тасалауға рұқсат береді."</string>
<string name="permlab_install_shortcut" msgid="4279070216371564234">"төте пернелерді орнату"</string>
<string name="permdesc_install_shortcut" msgid="8341295916286736996">"Қолданбаға Негізгі экранның төте пернелерін пайдаланушының қатысуынсыз қосу мүмкіндігін береді."</string>
<string name="permlab_uninstall_shortcut" msgid="4729634524044003699">"төте пернелерді алып тастау"</string>
<string name="permdesc_uninstall_shortcut" msgid="6745743474265057975">"Қолданбаға Негізгі экранның төте пернелерін пайдаланушының қатысуынсыз алып тастау мүмкіндігін береді."</string>
<string name="permlab_processOutgoingCalls" msgid="3906007831192990946">"шығыс қоңырауларды қайта бағыттау"</string>
<string name="permdesc_processOutgoingCalls" msgid="5156385005547315876">"Қолданбаға шығыс қоңырау кезінде қоңырауды басқа нөмірге қайта бағыттау немесе қоңырауды мүлде доғару опциясы бар теріліп жатқан нөмірді көруге рұқсат береді."</string>
<string name="permlab_answerPhoneCalls" msgid="4077162841226223337">"телефон қоңырауларына жауап беру"</string>
<string name="permdesc_answerPhoneCalls" msgid="2901889867993572266">"Қолданбаға кіріс телефон қоңырауына жауап беруге рұқсат береді."</string>
<string name="permlab_receiveSms" msgid="8673471768947895082">"мәтін хабарларын алу (SMS)"</string>
<string name="permdesc_receiveSms" msgid="6424387754228766939">"Қолданбаға SMS хабарларын алу және өңдеу мүмкіндігін береді. Бұл қолданба құрылғыңызға жіберілген хабарларды сізге көрсетпестен қабылдай және жоя алады дегенді білдіреді."</string>
<string name="permlab_receiveMms" msgid="1821317344668257098">"мәтін хабарларын алу (MMS)"</string>
<string name="permdesc_receiveMms" msgid="533019437263212260">"Қолданбаға MMS хабарларын алу және өңдеу мүмкіндігін береді. Бұл қолданба құрылғыңызға жіберілген хабарларды сізге көрсетпестен қабылдай және жоя алады дегенді білдіреді."</string>
<string name="permlab_readCellBroadcasts" msgid="1598328843619646166">"ұялы хабар тарату хабарларын оқу"</string>
<string name="permdesc_readCellBroadcasts" msgid="6361972776080458979">"Қолданбаға ұялы таратылым хабарларын оқу мүмкіндігін береді. Ұялы таратылым дабылдары кейбір аймақтарда төтенше жағдай туралы ескерту үшін қолданылады. Төтенше ұялы хабарлар келгенде залалды қолданбалар құрылғының жұмысына кедергі жасауы мүмкін."</string>
<string name="permlab_subscribedFeedsRead" msgid="4756609637053353318">"жазылған ағындарды оқу"</string>
<string name="permdesc_subscribedFeedsRead" msgid="5557058907906144505">"Қолданбаға қазіргі уақытта синхрондалған арналар туралы мәліметтерді алуға рұқсат береді."</string>
<string name="permlab_sendSms" msgid="7544599214260982981">"SMS хабарларын жіберу және көру"</string>
<string name="permdesc_sendSms" msgid="7094729298204937667">"Қолданбаға SMS хабарларын жіберу мүмкіндігін береді. Бұл қосымша төлемдерге себеп болуы мүмкін. Залалды қолданбалар сіздің құптауыңызсыз хабар жіберіп, қосымша шығынға себеп болуы мүмкін."</string>
<string name="permlab_readSms" msgid="8745086572213270480">"өзіңіздің мәтін хабарларыңызды оқу (SMS немесе MMS)"</string>
<string name="permdesc_readSms" product="tablet" msgid="4741697454888074891">"Бұл қолданба планшетте сақталған барлық SMS (мәтіндік) хабарларын оқи алады."</string>
<string name="permdesc_readSms" product="tv" msgid="5796670395641116592">"Бұл қолданба теледидарда сақталған барлық SMS (мәтіндік) хабарларын оқи алады."</string>
<string name="permdesc_readSms" product="default" msgid="6826832415656437652">"Бұл қолданба телефонда сақталған барлық SMS (мәтіндік) хабарларын оқи алады."</string>
<string name="permlab_receiveWapPush" msgid="5991398711936590410">"мәтін хабарларын алу (WAP)"</string>
<string name="permdesc_receiveWapPush" msgid="748232190220583385">"Қолданбаға WAP хабарларын алу және өңдеу мүмкіндігін береді. Бұл қолданба құрылғыңызға жіберілген хабарларды сізге көрсетпестен қабылдай және жоя алады дегенді білдіреді."</string>
<string name="permlab_getTasks" msgid="6466095396623933906">"жұмыс істеп жатқан қолданбаларды шығарып алу"</string>
<string name="permdesc_getTasks" msgid="7454215995847658102">"Қолданбаларға ағымдағы және соңғы тапсырмалар туралы ақпарат алу мүмкіндігін береді. Бұл қолданбаға құрылғы қолданатын басқа қолданбалар туралы деректері анықтау мүмкіндігін беруі ықтимал."</string>
<string name="permlab_manageProfileAndDeviceOwners" msgid="7918181259098220004">"профиль және құрылғы иелерін басқару"</string>
<string name="permdesc_manageProfileAndDeviceOwners" msgid="106894851498657169">"Қолданбаларға профиль иелері мен құрылғы иесін орнатуға мүмкіндік береді."</string>
<string name="permlab_reorderTasks" msgid="2018575526934422779">"жұмыс істеп жатқан қолданбалардың ретін өзгерту"</string>
<string name="permdesc_reorderTasks" msgid="7734217754877439351">"Қолданбаға тапсырмаларды алғы немесе артқы шепке жылжыту мүмкіндігін береді. Қолданба бұны сіздің қатысуыңызсыз жасауы мүмкін."</string>
<string name="permlab_enableCarMode" msgid="5684504058192921098">"автокөлік режимін қосу"</string>
<string name="permdesc_enableCarMode" msgid="4853187425751419467">"Қолданбаға көлік режимін қосуға рұқсат береді."</string>
<string name="permlab_killBackgroundProcesses" msgid="3914026687420177202">"басқа қолданбаларды жабу"</string>
<string name="permdesc_killBackgroundProcesses" msgid="4593353235959733119">"Қолданбаға басқа қолданбалардың артқы шеп үрдістерін тоқтату мүмкіндігін береді. Бұл басқа қолданбалардың жұмысын тоқтатуы мүмкін."</string>
<string name="permlab_systemAlertWindow" msgid="7238805243128138690">"Бұл қолданба өзге қолданбалардың үстінен шығуы мүмкін"</string>
<string name="permdesc_systemAlertWindow" msgid="2393776099672266188">"Бұл қолданба өзге қолданбалардың не экранның басқа бөліктерінің үстінен шығуы мүмкін. Бұл қолданбаны қалыпты пайдалануға кедергі келтіріп, өзге қолданбалардың басқаша шығуына әкелуі мүмкін."</string>
<string name="permlab_runInBackground" msgid="7365290743781858803">"фондық режимде іске қосу"</string>
<string name="permdesc_runInBackground" msgid="7370142232209999824">"Қолданба фондық режимде іске қосыла алады. Бұл – батарея зарядын тезірек бітіруі мүмкін."</string>
<string name="permlab_useDataInBackground" msgid="8694951340794341809">"деректерді фондық режимде пайдалану"</string>
<string name="permdesc_useDataInBackground" msgid="6049514223791806027">"Қолданба деректерді фондық режимде пайдалана алады. Бұл – деректер трафигін арттыруы мүмкін."</string>
<string name="permlab_persistentActivity" msgid="8841113627955563938">"қолданбаны әрқашан жұмыс істейтін ету"</string>
<string name="permdesc_persistentActivity" product="tablet" msgid="8525189272329086137">"Қолданбаға өзінің бөліктерін жадта бекіндіру мүмкіндігін береді. Бұл басқа қолданбалардың жадқа қол жетімділігін шектеп, планшетті баяулатуы мүмкін."</string>
<string name="permdesc_persistentActivity" product="tv" msgid="5086862529499103587">"Қолданбаға өзінің бөліктерін жадта тұрақты етуге рұқсат етеді. Бұл басқа қолданбаларға қол жетімді жадты шектеп, ТД баяулатуы мүмкін."</string>
<string name="permdesc_persistentActivity" product="default" msgid="4384760047508278272">"Қолданбаға өзінің бөліктерін жадта бекіндіру мүмкіндігін береді. Бұл басқа қолданбалардың жадқа қол жетімділігін шектеп, телефонды баяулатуы мүмкін."</string>
<string name="permlab_getPackageSize" msgid="7472921768357981986">"қолданба жадындағы бос орынды өлшеу"</string>
<string name="permdesc_getPackageSize" msgid="3921068154420738296">"Қолданбаға оның кодын, деректерін және кэш өлшемдерін шығарып алуға рұқсат береді"</string>
<string name="permlab_writeSettings" msgid="2226195290955224730">"жүйе параметрлерін өзгерту"</string>
<string name="permdesc_writeSettings" msgid="7775723441558907181">"Қолданбаға жүйенің параметрлерінің деректерін өзгертуге рұқсат береді. Зиянкес қолданбалар жүйенің конфигурациясын бүлдіруі мүмкін."</string>
<string name="permlab_receiveBootCompleted" msgid="5312965565987800025">"басталу барысында қосылу"</string>
<string name="permdesc_receiveBootCompleted" product="tablet" msgid="7390304664116880704">"Қолданбаға жүйе жүктелуін аяқтағаннан кейін өзін іске қосуға рұқсат береді. Бұл планшеттің іске қосылуын ұзағырақ етуі және қолданбаның әрқашан жұмыс істеу арқылы жалпы планшетті баяулатуына мүмкіндік беруі мүмкін."</string>
<string name="permdesc_receiveBootCompleted" product="tv" msgid="4525890122209673621">"Қолданбаға жүйе жүктелуін аяқтай сала өзін іске қосуға рұқсат етеді. Бұл ТД іске қосуды ұзағырақ етуі және қолданбаға әрқашан жұмыс істеп тұру арқылы бүкіл планшетті баяулатуға мүмкіндік беруі мүмкін."</string>
<string name="permdesc_receiveBootCompleted" product="default" msgid="513950589102617504">"Қолданбаға жүйе жүктелуін аяқтағаннан кейін өзін іске қосуға рұқсат береді. Бұл телефонның іске қосылуын ұзағырақ етуі және қолданбаның әрқашан жұмыс істеу арқылы жалпы телефонды баяулатуына мүмкіндік беруі мүмкін."</string>
<string name="permlab_broadcastSticky" msgid="7919126372606881614">"жабысқақ ақпаратты жіберу"</string>
<string name="permdesc_broadcastSticky" product="tablet" msgid="7749760494399915651">"Қолданбаға хабар тарату аяқталғанда сақталатын жабысқақ хабар тарату мүмкіндігін береді. Тым көп қолдану планшет жұмысын баяулатады немесе жадты көп қолдану арқылы жұмысын тұрақсыздандырады."</string>
<string name="permdesc_broadcastSticky" product="tv" msgid="6839285697565389467">"Қолданбаға тарату аяқталғаннан кейін қалатын тұтқыр таратылымдарды жіберуге рұқсат етеді. Артық пайдалану тым көп жадты пайдалануға әкеліп, ТД баяу немесе тұрақсыз етуі мүмкін."</string>
<string name="permdesc_broadcastSticky" product="default" msgid="2825803764232445091">"Қолданбаға хабар тарату аяқталғанда сақталатын жабысқақ хабар тарату мүмкіндігін береді. Тым көп қолдану телефон жұмысын баяулатады немесе жадты көп қолдану арқылы жұмысын тұрақсыздандырады."</string>
<string name="permlab_readContacts" msgid="8348481131899886131">"контактілерді оқу"</string>
<string name="permdesc_readContacts" product="tablet" msgid="5294866856941149639">"Қолданбаға планшетте сақталған байланыстар, белгілі тұлғаларға шалынған қоңырау, хаттар немесе басқа байланыс түрінің жиіліктерін қоса, туралы ақпаратты оқу мүмкіндігін береді. Бұл рұқсат қолданбаға байланыстар туралы деректерді сақтау мүмкіндігін береді және залалды қолданбалар байланыстар туралы деректерді сіздің келісіміңізсіз бөлісуі ықтимал."</string>
<string name="permdesc_readContacts" product="tv" msgid="1839238344654834087">"Қолданбаға теледидарда сақталған контактілеріңіз, соның ішінде, сіз белгілі бір тұлғаларға қоңырау шалу, электрондық хабарлар жіберу немесе басқа жолдармен байланысу жиілігіңіз туралы деректерді оқуға рұқсат етеді. Бұл рұқсат қолданбаларға контакт деректерін сақтауға рұқсат етеді және зиянкес қолданбалар сіз білместен контакт деректерін бөлісуі мүмкін."</string>
<string name="permdesc_readContacts" product="default" msgid="8440654152457300662">"Қолданбаға телефонда сақталған байланыстар, белгілі тұлғаларға шалынған қоңырау, хаттар немесе басқа байланыс түрінің жиіліктерін қоса, туралы ақпаратты оқу мүмкіндігін береді. Бұл рұқсат қолданбаға байланыстар туралы деректерді сақтау мүмкіндігін береді және залалды қолданбалар байланыстар туралы деректерді сіздің келісіміңізсіз бөлісуі ықтимал."</string>
<string name="permlab_writeContacts" msgid="5107492086416793544">"контактілерді өзгерту"</string>
<string name="permdesc_writeContacts" product="tablet" msgid="897243932521953602">"Қолданбаға планшетте сақталған байланыстар, белгілі тұлғаларға шалынған қоңырау, хаттар немесе басқа байланыс түрінің жиіліктерін қоса, туралы ақпаратты өзгерту мүмкіндігін береді. Бұл рұқсат қолданбаға байланыстар туралы деректерді өшіру мүмкіндігін береді."</string>
<string name="permdesc_writeContacts" product="tv" msgid="5438230957000018959">"Қолданбаға теледидарда сақталған контактілер, соның ішінде, белгілі бір контактілерге қоңырау шалу, электрондық хабарлар жіберу немесе басқа жолдармен байланысу жиілігі туралы деректерді өзгертуге рұқсат етеді. Бұл рұқсат қолданбаларға контакт деректерін жоюға рұқсат етеді."</string>
<string name="permdesc_writeContacts" product="default" msgid="589869224625163558">"Қолданбаға телефонда сақталған байланыстар, белгілі тұлғаларға шалынған қоңырау, хаттар немесе басқа байланыс түрінің жиіліктерін қоса, туралы ақпаратты өзгерту мүмкіндігін береді. Бұл рұқсат қолданбаға байланыстар туралы деректерді өшіру мүмкіндігін береді."</string>
<string name="permlab_readCallLog" msgid="3478133184624102739">"қоңыраулар тіркеуін оқу"</string>
<string name="permdesc_readCallLog" msgid="3204122446463552146">"Бұл қолданба қоңыраулар тарихын оқи алады."</string>
<string name="permlab_writeCallLog" msgid="8552045664743499354">"қоңырау тіркеуді жазу"</string>
<string name="permdesc_writeCallLog" product="tablet" msgid="6661806062274119245">"Қолданбаға сіздің планшетіңіздегі қоңырау тіркеуін, келетін немесе шығатын қоңыраулар туралы деректерді қоса, өзгерту мүмкіндігін береді. Залалды қолданбалар бұны сіздің қоңырау тіркеуіңізді өшіру үшін қолдануы мүмкін."</string>
<string name="permdesc_writeCallLog" product="tv" msgid="4225034892248398019">"Қолданбаға ТД қоңыраулар журналын, соның ішінде, кіріс және шығыс қоңыраулар туралы деректерді өзгертуге рұқсат етеді. Зиянкес қолданбалар мұны қоңыраулар журналын өшіру немесе өзгерту үшін пайдалануы мүмкін."</string>
<string name="permdesc_writeCallLog" product="default" msgid="683941736352787842">"Қолданбаға сіздің телефоныңыздың қоңырау тіркеуін, келетін немесе шығатын қоңыраулар туралы деректерді қоса, өзгерту мүмкіндігін береді. Залалды қолданбалар бұны сіздің қоңырау тіркеуіңізді өшіру үшін қолдануы мүмкін."</string>
<string name="permlab_bodySensors" msgid="4683341291818520277">"дене датчиктеріне (мысалы, жүрек соғу жиілігінің мониторларына) қатынасу"</string>
<string name="permdesc_bodySensors" product="default" msgid="4380015021754180431">"Қолданбаға жүрек соғу жиілігіңіз сияқты дене күйіңізді бақылайтын сенсорлардың деректеріне қатынасуға рұқсат етеді."</string>
<string name="permlab_readCalendar" msgid="6716116972752441641">"Күнтізбе оқиғалары мен мәліметтерін оқу"</string>
<string name="permdesc_readCalendar" product="tablet" msgid="4993979255403945892">"Бұл қолданба планшетте сақталған барлық күнтізбе оқиғаларын оқи алады және күнтізбе деректерін бөлісе не сақтай алады."</string>
<string name="permdesc_readCalendar" product="tv" msgid="8837931557573064315">"Бұл қолданба теледидарда сақталған барлық күнтізбе оқиғаларын оқи алады және күнтізбе деректерін бөлісе не сақтай алады."</string>
<string name="permdesc_readCalendar" product="default" msgid="4373978642145196715">"Бұл қолданба телефонда сақталған барлық күнтізбе оқиғаларын оқи алады және күнтізбе деректерін бөлісе не сақтай алады."</string>
<string name="permlab_writeCalendar" msgid="8438874755193825647">"күнтізбе шараларын қосу немесе өзгерту және пайдаланушының қатысуынсыз қонақтардың эл. пошталарына жіберу."</string>
<string name="permdesc_writeCalendar" product="tablet" msgid="1675270619903625982">"Бұл қолданба планшеттегі күнтізбе оқиғаларын енгізе, өшіре не өзгерте алады. Ол күнтізбе иелерінен келгендей болып көрінетін хабарларды жіберуі немесе иелеріне хабарламай, оқиғаларды өзгертуі мүмкін."</string>
<string name="permdesc_writeCalendar" product="tv" msgid="9017809326268135866">"Бұл қолданба теледидардағы күнтізбе оқиғаларын енгізе, өшіре не өзгерте алады. Ол күнтізбе иелерінен келгендей болып көрінетін хабарларды жіберуі немесе иелеріне хабарламай, оқиғаларды өзгертуі мүмкін."</string>
<string name="permdesc_writeCalendar" product="default" msgid="7592791790516943173">"Бұл қолданба телефондағы күнтізбе оқиғаларын енгізе, өшіре не өзгерте алады. Ол күнтізбе иелерінен келгендей болып көрінетін хабарларды жіберуі немесе иелеріне хабарламай, оқиғаларды өзгертуі мүмкін."</string>
<string name="permlab_accessLocationExtraCommands" msgid="2836308076720553837">"қосымша аймақ жабдықтаушы пәрмендеріне қол жетімділік"</string>
<string name="permdesc_accessLocationExtraCommands" msgid="6078307221056649927">"Қолданбаға орын жеткізушісінің қосымша пәрмендеріне қатынасуға рұқсат береді. Бұл қолданбаға GPS немесе басқа орын көздерінің жұмысына кедергі келтіруге рұқсат беруі мүмкін."</string>
<string name="permlab_accessFineLocation" msgid="251034415460950944">"дәл орынға қатынасу (GPS және желіге негізделген)"</string>
<string name="permdesc_accessFineLocation" msgid="5821994817969957884">"Бұл қолданба орналасқан жеріңізді GPS немесе желіні анықтау көздерінің (мысалы, ұялы байланыс мұнаралары мен Wi-Fi желілері) негізінде анықтайды. Қолданба бұл орынды анықтау қызметтерін пайдалана алуы үшін олар қосулы әрі телефонда қолжетімді болуы керек. Батарея көбірек тұтынылуы мүмкін."</string>
<string name="permlab_accessCoarseLocation" msgid="7715277613928539434">"шамамен алған орынға қатынасу (желі негізінде)"</string>
<string name="permdesc_accessCoarseLocation" product="tablet" msgid="3373266766487862426">"Бұл қолданба орналасқан жеріңізді ұялы байланыс мұнаралары мен Wi-Fi желілері сияқты желі көздерінің негізінде анықтайды. Қолданба бұл орынды анықтау қызметтерін пайдалана алуы үшін олар қосулы әрі планшетте қолжетімді болуы керек."</string>
<string name="permdesc_accessCoarseLocation" product="tv" msgid="1884022719818788511">"Бұл қолданба орналасқан жеріңізді ұялы байланыс мұнаралары мен Wi-Fi желілері сияқты желі көздерінің негізінде анықтайды. Қолданба бұл орынды анықтау қызметтерін пайдалана алуы үшін олар қосулы әрі теледидарда қолжетімді болуы керек."</string>
<string name="permdesc_accessCoarseLocation" product="default" msgid="7788009094906196995">"Бұл қолданба орналасқан жеріңізді ұялы байланыс мұнаралары мен Wi-Fi желілері сияқты желі көздерінің негізінде анықтайды. Қолданба бұл орынды анықтау қызметтерін пайдалана алуы үшін олар қосулы әрі телефонда қолжетімді болуы керек."</string>
<string name="permlab_modifyAudioSettings" msgid="6095859937069146086">"аудио параметрлерін өзгерту"</string>
<string name="permdesc_modifyAudioSettings" msgid="3522565366806248517">"Қолданбаға дыбыс қаттылығы және аудио шығыс үндеткішін таңдау сияқты жаһандық аудио параметрлерін өзгерту мүмкіндігін береді."</string>
<string name="permlab_recordAudio" msgid="3876049771427466323">"аудио жазу"</string>
<string name="permdesc_recordAudio" msgid="4245930455135321433">"Бұл қолданба кез келген уақытта микрофон арқылы аудиомазмұн жаза алады."</string>
<string name="permlab_sim_communication" msgid="2935852302216852065">"SIM картасына пәрмендер жіберу"</string>
<string name="permdesc_sim_communication" msgid="5725159654279639498">"Қолданбаға SIM картасына пәрмен жіберу мүмкіндігін береді. Бұл өте қауіпті."</string>
<string name="permlab_camera" msgid="3616391919559751192">"фотосурет жасау және бейне жазу"</string>
<string name="permdesc_camera" msgid="5392231870049240670">"Бұл қолданба кез келген уақытта камерамен суретке түсіруі және бейнелерді жазуы мүмкін."</string>
<string name="permlab_vibrate" msgid="7696427026057705834">"тербелісті басқару"</string>
<string name="permdesc_vibrate" msgid="6284989245902300945">"Қолданбаға вибраторды басқаруға рұқсат береді."</string>
<string name="permlab_callPhone" msgid="3925836347681847954">"нөмірлерге тікелей телефон шалу"</string>
<string name="permdesc_callPhone" msgid="3740797576113760827">"Қолданбаға сіздің қатысуыңызсыз қоңырау шалу мүмкіндігін береді. Нәтижесінде қосымша төлем немесе күтпеген қоңырау алуыңыз мүмкін. Есіңізде болсын, қолданба төтенше байланыстарға қоңырау шала алмайды. Залалды қолданбалар сіздің рұқсатыңызсыз қоңыраулар шалып, күтпеген төлемдерге себеп болуы мүмкін."</string>
<string name="permlab_accessImsCallService" msgid="3574943847181793918">"IMS қоңырау қызметін пайдалану"</string>
<string name="permdesc_accessImsCallService" msgid="8992884015198298775">"Сіздің қатысуыңызсыз қоңыраулар соғу үшін қолданбаға IMS қызметін пайдалануға рұқсат етеді."</string>
<string name="permlab_readPhoneState" msgid="9178228524507610486">"телефон күйін оқу немесе анықтау"</string>
<string name="permdesc_readPhoneState" msgid="1639212771826125528">"Қолданбаға құрылғыдағы телефон функцияларына кіру мүмкіндігін береді. Бұл рұқсат қолданбаға телефон нөмірі, құрылғы жеке анықтағышы, қоңырау белсенділігі және сол қоңырауға байланысты қашықтағы нөмірді анықтау мүмкіндігін береді."</string>
<string name="permlab_manageOwnCalls" msgid="1503034913274622244">"қоңырауларды жүйе арқылы бағыттау"</string>
<string name="permdesc_manageOwnCalls" msgid="6552974537554717418">"Қоңырау шалу тәжірибесін жақсарту үшін қолданба қоңырауларды жүйе арқылы бағыттай алады."</string>
<string name="permlab_readPhoneNumbers" msgid="6108163940932852440">"телефон нөмірлерін оқу"</string>
<string name="permdesc_readPhoneNumbers" msgid="8559488833662272354">"Қолданбаға құрылғының телефон нөмірлерін алуға мүмкіндік береді."</string>
<string name="permlab_wakeLock" product="tablet" msgid="1531731435011495015">"планшетті ұйқыдан бөгеу"</string>
<string name="permlab_wakeLock" product="tv" msgid="2601193288949154131">"ТД ұйықтауын болдырмау"</string>
<string name="permlab_wakeLock" product="default" msgid="573480187941496130">"телефонды ұйқыдан бөгеу"</string>
<string name="permdesc_wakeLock" product="tablet" msgid="7311319824400447868">"Қолданбаға планшеттің ұйқыға кетуін болдырмауға рұқсат береді."</string>
<string name="permdesc_wakeLock" product="tv" msgid="3208534859208996974">"Қолданбаға ТД ұйқыға кетуін болдырауға рұқсат етеді."</string>
<string name="permdesc_wakeLock" product="default" msgid="8559100677372928754">"Қолданбаға телефонның ұйқыға кетуін болдырмауға рұқсат береді."</string>
<string name="permlab_transmitIr" msgid="7545858504238530105">"инфрақызыл қабылдау"</string>
<string name="permdesc_transmitIr" product="tablet" msgid="5358308854306529170">"Қолданбаға планшеттің инфрақызыл қабылдағышын қолдану мүмкіндігін береді."</string>
<string name="permdesc_transmitIr" product="tv" msgid="3926790828514867101">"Қолданбаға ТД инфрақызыл таратқышын пайдалануға рұқсат етеді."</string>
<string name="permdesc_transmitIr" product="default" msgid="7957763745020300725">"Қолданбаға телефонның инфрақызыл қабылдағышын қолдану мүмкіндігін береді."</string>
<string name="permlab_setWallpaper" msgid="6627192333373465143">"артқы фонды орнату"</string>
<string name="permdesc_setWallpaper" msgid="7373447920977624745">"Қолданбаға жүйелік экранның артқы фонын орнатуға рұқсат береді."</string>
<string name="permlab_setWallpaperHints" msgid="3278608165977736538">"артқы фон өлшемін реттеу"</string>
<string name="permdesc_setWallpaperHints" msgid="8235784384223730091">"Қолданбаға жүйелік экранның артқы фонының өлшемі туралы кеңестерді орнатуға рұқсат береді."</string>
<string name="permlab_setTimeZone" msgid="2945079801013077340">"уақыт аймағын реттеу"</string>
<string name="permdesc_setTimeZone" product="tablet" msgid="1676983712315827645">"Қолданбаға планшеттің уақыт белдеуін өзгертуге рұқсат береді."</string>
<string name="permdesc_setTimeZone" product="tv" msgid="888864653946175955">"Қолданбаға ТД уақыт белдеуін өзгертуге рұқсат етеді."</string>
<string name="permdesc_setTimeZone" product="default" msgid="4499943488436633398">"Қолданбаға телефонның уақыт белдеуін өзгертуге рұқсат береді."</string>
<string name="permlab_getAccounts" msgid="1086795467760122114">"құрылғыдағы есептік жазбаларды табу"</string>
<string name="permdesc_getAccounts" product="tablet" msgid="2741496534769660027">"Қолданбаға планшет арқылы белгілі есептік жазбалар тізімін алу мүмкіндігін береді. Сіз орнатқан қолданбалар жасақтаған есептік жазбалар да қамтылуы мүмкін."</string>
<string name="permdesc_getAccounts" product="tv" msgid="4190633395633907543">"Қолданбаға ТД үшін белгілі есептік жазбалар тізімін алуға рұқсат етеді. Бұл сіз орнатқан қолданбалар жасаған кез келген есептік жазбаларды қамтуы мүмкін."</string>
<string name="permdesc_getAccounts" product="default" msgid="3448316822451807382">"Қолданбаға телефон арқылы белгілі есептік жазбалар тізімін алу мүмкіндігін береді. Сіз орнатқан қолданбалар жасақтаған есептік жазбалар да қамтылуы мүмкін."</string>
<string name="permlab_accessNetworkState" msgid="4951027964348974773">"желі байланыстарын көру"</string>
<string name="permdesc_accessNetworkState" msgid="8318964424675960975">"Қолданбаға желі байланысы туралы ақпаратты, мысалы, қайсысы бар және қосылған деген сияқты, көру мүмкіндігін береді."</string>
<string name="permlab_createNetworkSockets" msgid="7934516631384168107">"желіге толық қатынасы бар"</string>
<string name="permdesc_createNetworkSockets" msgid="3403062187779724185">"Қолданбаларға желі ұяларын жасақтау және қалыпты желі протоколдарын қолдану мүмкіндігін береді. Деректерді интернетке жіберу үшін бұл рұқсат талап етілмес үшін браузер және басқа қолданбалар деректерді интернетке жіберу жолдарын қамтамасыз етеді."</string>
<string name="permlab_changeNetworkState" msgid="958884291454327309">"желі байланысын өзгерту"</string>
<string name="permdesc_changeNetworkState" msgid="6789123912476416214">"Қолданбаға желілік қосылым күйін өзгертуге рұқсат береді."</string>
<string name="permlab_changeTetherState" msgid="5952584964373017960">"интернетке байланыс түрін өзгерту"</string>
<string name="permdesc_changeTetherState" msgid="1524441344412319780">"Қолданбаға байланысқан желілік қосылымның күйін өзгертуге рұқсат береді."</string>
<string name="permlab_accessWifiState" msgid="5202012949247040011">"Wi-Fi байланыстарын көру"</string>
<string name="permdesc_accessWifiState" msgid="5002798077387803726">"Қолданбаға Wi-Fi желісі туралы, мысалы, Wi-Fi байланысының қосылғаны немесе қосылған Wi-Fi құрылғыларының атаулары сияқты, ақпаратты көру мүмкіндігін береді."</string>
<string name="permlab_changeWifiState" msgid="6550641188749128035">"Wi-Fi желісіне қосылу/ажырау"</string>
<string name="permdesc_changeWifiState" msgid="7137950297386127533">"Қолданбаларға Wi-Fi нүктелеріне қосылу және ажырау және Wi-Fi желілеріне арналған құрылғы конфигурацияларына өзгерістер енгізу мүмкіндігін береді."</string>
<string name="permlab_changeWifiMulticastState" msgid="1368253871483254784">"Wi-Fi бірнеше мекенжайға ақпарат тарату мүмкіндігі"</string>
<string name="permdesc_changeWifiMulticastState" product="tablet" msgid="7969774021256336548">"Қолданбаға Wi-Fi желісіндегі барлық құрылғыларға мекенжайлар тобы арқылы, сіздің планшетіңіз арқылы ғана емес, жіберілген жинақтарды алу мүмкіндігін береді. Бұл мекенжайлар тобы емес режимге қарағанда қуатты көбірек тұтынуы мүмкін."</string>
<string name="permdesc_changeWifiMulticastState" product="tv" msgid="9031975661145014160">"Қолданбаға теледидарыңызға ғана емес, топтық мекенжайларды пайдаланып Wi-Fi желісіндегі барлық құрылғыларға жіберілген бумаларды алуға рұқсат етеді. Бұған топтық емес режимнен көбірек қуат пайдаланылады."</string>
<string name="permdesc_changeWifiMulticastState" product="default" msgid="6851949706025349926">"Қолданбаға Wi-Fi желісіндегі барлық құрылғыларға мекенжайлар тобы арқылы, сіздің телефоныңыз арқылы ғана емес, жіберілген жинақтарды алу мүмкіндігін береді. Бұл мекенжайлар тобы емес режимге қарағанда қуатты көбірек тұтынуы мүмкін."</string>
<string name="permlab_bluetoothAdmin" msgid="6006967373935926659">"Bluetooth параметрлеріне кіру"</string>
<string name="permdesc_bluetoothAdmin" product="tablet" msgid="6921177471748882137">"Қолданбаға жергілікті Bluetooth планшетін конфигурациялауға, әрі қашықтағы құрылғыларды табуға және олармен жұптауға рұқсат береді."</string>
<string name="permdesc_bluetoothAdmin" product="tv" msgid="3373125682645601429">"Қолданбаға жергілікті Bluetooth теледидарын конфигурациялауға, әрі қашықтағы құрылғыларды табуға және олармен жұптауға рұқсат етеді."</string>
<string name="permdesc_bluetoothAdmin" product="default" msgid="8931682159331542137">"Қолданбаға жергілікті Bluetooth телефонын конфигурациялауға, әрі қашықтағы құрылғыларды табуға және олармен жұптауға рұқсат береді."</string>
<string name="permlab_accessWimaxState" msgid="4195907010610205703">"WiMAX байланысына жалғану және ажырау"</string>
<string name="permdesc_accessWimaxState" msgid="6360102877261978887">"Қолданбаға WiMAX қосылғаны және қосылған қандай да WiMAX желісі жайлы ақпаратты анықтау мүмкіндігін береді."</string>
<string name="permlab_changeWimaxState" msgid="340465839241528618">"WiMAX күйін өзгерту"</string>
<string name="permdesc_changeWimaxState" product="tablet" msgid="3156456504084201805">"Қолданбаларға планшетті WiMAX желілеріне қосу және ажырату мүмкіндіктерін береді."</string>
<string name="permdesc_changeWimaxState" product="tv" msgid="6022307083934827718">"Қолданбаға теледидарға қосылуға және теледидарды WiMAX желілерінен ажыратуға рұқсат етеді."</string>
<string name="permdesc_changeWimaxState" product="default" msgid="697025043004923798">"Қолданбаларға телефонды WiMAX желілеріне қосу және ажырату мүмкіндіктерін береді."</string>
<string name="permlab_bluetooth" msgid="6127769336339276828">"Bluetooth құрылғыларымен жұпталу"</string>
<string name="permdesc_bluetooth" product="tablet" msgid="3480722181852438628">"Қолданбаға планшеттегі Bluetooth конфигурациясын көру және жұпталған құрылғымен байланыс орнату немесе қабылдау мүмкіндігін береді."</string>
<string name="permdesc_bluetooth" product="tv" msgid="3974124940101104206">"Қолданбаға теледидардағы Bluetooth конфигурациясын көруге және жұпталған құрылғылармен байланыстарды қабылдауға рұқсат етеді."</string>
<string name="permdesc_bluetooth" product="default" msgid="3207106324452312739">"Қолданбаға телефондағы Bluetooth конфигурациясын көру және жұпталған құрылғымен байланыс орнату немесе қабылдау мүмкіндігін береді"</string>
<string name="permlab_nfc" msgid="4423351274757876953">"NFC функциясын басқару"</string>
<string name="permdesc_nfc" msgid="7120611819401789907">"Қолданбаға NFC белгілерімен, карталармен және оқу құралдарымен байланысуға рұқсат береді."</string>
<string name="permlab_disableKeyguard" msgid="3598496301486439258">"экран бекітпесін істен шығару"</string>
<string name="permdesc_disableKeyguard" msgid="6034203065077122992">"Қолданбаларға кілтперне және басқа кілтсөзге қатысты қауіпсіздік шараларын өшіру мүмкіндігін береді. Мысалы, телефон кіріс қоңырауларын алғанда кілтпернені өшіреді және қоңырау аяқталғанда қайта қосады."</string>
<string name="permlab_manageFingerprint" msgid="5640858826254575638">"саусақ ізі жабдығын басқару"</string>
<string name="permdesc_manageFingerprint" msgid="178208705828055464">"Қолданбаға пайдаланатын саусақ ізі үлгілерін қосу және жою әдістерін шақыруға мүмкіндік береді."</string>
<string name="permlab_useFingerprint" msgid="3150478619915124905">"саусақ ізі жабдығын пайдалану"</string>
<string name="permdesc_useFingerprint" msgid="9165097460730684114">"Қолданбаға аутентификацияалу үшін саусақ ізі жабдығын пайдалануға мүмкіндік береді"</string>
<string name="fingerprint_acquired_partial" msgid="735082772341716043">"Саусақ ізі ішінара анықталды. Әрекетті қайталаңыз."</string>
<string name="fingerprint_acquired_insufficient" msgid="4596546021310923214">"Саусақ ізін өңдеу мүмкін емес. Әрекетті қайталаңыз."</string>
<string name="fingerprint_acquired_imager_dirty" msgid="1087209702421076105">"Саусақ ізі сенсоры лас. Тазалап, әрекетті қайталаңыз."</string>
<string name="fingerprint_acquired_too_fast" msgid="6470642383109155969">"Саусағыңызды тым жылдам қозғалттыңыз. Әрекетті қайталап көріңіз."</string>
<string name="fingerprint_acquired_too_slow" msgid="59250885689661653">"Саусағыңызды тым баяу қозғалттыңыз. Әрекетті қайталап көріңіз."</string>
<string-array name="fingerprint_acquired_vendor">
</string-array>
<string name="fingerprint_error_hw_not_available" msgid="7955921658939936596">"Саусақ ізі жабдығы қолжетімді емес."</string>
<string name="fingerprint_error_no_space" msgid="1055819001126053318">"Саусақ ізін сақтау мүмкін емес. Бар саусақ ізін жойыңыз."</string>
<string name="fingerprint_error_timeout" msgid="3927186043737732875">"Саусақ ізін күту уақыты бітті. Әрекетті қайталаңыз."</string>
<string name="fingerprint_error_canceled" msgid="4402024612660774395">"Саусақ ізі операциясынан бас тартылған."</string>
<string name="fingerprint_error_lockout" msgid="5536934748136933450">"Талпыныстар тым көп. Кейінірек қайталап көріңіз."</string>
<string name="fingerprint_error_lockout_permanent" msgid="5033251797919508137">"Тым көп әрекет жасалды. Саусақ ізін оқу сканері өшірілді."</string>
<string name="fingerprint_error_unable_to_process" msgid="6107816084103552441">"Әрекетті қайталаңыз."</string>
<string name="fingerprint_name_template" msgid="5870957565512716938">"<xliff:g id="FINGERID">%d</xliff:g> саусағы"</string>
<string-array name="fingerprint_error_vendor">
</string-array>
<string name="fingerprint_icon_content_description" msgid="2340202869968465936">"Саусақ ізі белгішесі"</string>
<string name="permlab_readSyncSettings" msgid="6201810008230503052">"синх параметрлерін оқу"</string>
<string name="permdesc_readSyncSettings" msgid="2706745674569678644">"Қолданбаға есептік жазба синхрондау параметрлерін оқу мүмкіндігін береді. Мысалы, бұл арқылы People қолданбасының есептік жазбамен сихрондалғаны анықталуы мүмкін."</string>
<string name="permlab_writeSyncSettings" msgid="5408694875793945314">"синх қосу және өшіру арасында ауысу"</string>
<string name="permdesc_writeSyncSettings" msgid="8956262591306369868">"Қолданбаға есептік жазбаның синхрондау параметрлерін жөндеу мүмкіндігін береді. Мысалы, бұл People қолданбасын есептік жазбамен синхрондауды қосу үшін қолданылуы мүмкін."</string>
<string name="permlab_readSyncStats" msgid="7396577451360202448">"үйлестіру санақтық ақпаратын оқу"</string>
<string name="permdesc_readSyncStats" msgid="1510143761757606156">"Қолданбаға есептік жазбаның синхрондалу статистикаларын, оның ішінде синхрондау шараларының тарихы және қанша дерек синхрондалғаны жайлы, оқу мүмкіндігін береді."</string>
<string name="permlab_sdcardRead" product="nosdcard" msgid="367275095159405468">"Өзіңіздің USB жадыңыздың мазмұнын оқу"</string>
<string name="permlab_sdcardRead" product="default" msgid="2188156462934977940">"Өзіңіздің SD картаңыздың мазмұнын оқу"</string>
<string name="permdesc_sdcardRead" product="nosdcard" msgid="3446988712598386079">"Қолданбаға USB жадыңыздың мазмұнын оқу мүмкіндігін береді."</string>
<string name="permdesc_sdcardRead" product="default" msgid="2607362473654975411">"Қолданбаға SD картаңыздың мазмұнын оқу мүмкіндігін береді."</string>
<string name="permlab_sdcardWrite" product="nosdcard" msgid="8485979062254666748">"USB жадыңыздың мазмұнын өзгерту немесе жою"</string>
<string name="permlab_sdcardWrite" product="default" msgid="8805693630050458763">"SD картаңыздың мазмұнын өзгерту немесе жою"</string>
<string name="permdesc_sdcardWrite" product="nosdcard" msgid="6175406299445710888">"Қолданбаға USB қоймасына жазуға рұқсат береді."</string>
<string name="permdesc_sdcardWrite" product="default" msgid="4337417790936632090">"Қолданбаға SD картасына жазуға рұқсат береді."</string>
<string name="permlab_use_sip" msgid="2052499390128979920">"SIP қоңырауларын шалу/қабылдау"</string>
<string name="permdesc_use_sip" msgid="2297804849860225257">"Қолданбаға SIP қоңырауларын шалуға және қабылдауға рұқсат етеді."</string>
<string name="permlab_register_sim_subscription" msgid="3166535485877549177">"жаңа телекоммуникациялық SIM байланыстарын тіркеу"</string>
<string name="permdesc_register_sim_subscription" msgid="2138909035926222911">"Қолданбаға жаңа телекоммуникациялық SIM байланыстарын тіркеуге рұқсат етеді."</string>
<string name="permlab_register_call_provider" msgid="108102120289029841">"жаңа телекоммуникациялық байланыстарды тіркеу"</string>
<string name="permdesc_register_call_provider" msgid="7034310263521081388">"Қолданбаға жаңа телекоммуникациялық байланыстарды тіркеуге рұқсат етеді."</string>
<string name="permlab_connection_manager" msgid="1116193254522105375">"телекоммуникациялық байланыстарды басқару"</string>
<string name="permdesc_connection_manager" msgid="5925480810356483565">"Қолданбаға телекоммуникациялық байланыстарды басқаруға рұқсат етеді."</string>
<string name="permlab_bind_incall_service" msgid="6773648341975287125">"қоңыраудағы экранмен өзара әрекеттесу"</string>
<string name="permdesc_bind_incall_service" msgid="8343471381323215005">"Қолданбаға пайдаланушының қоңырау кезінде экранды қашан және қалай көретінін басқару мүмкіндігін береді."</string>
<string name="permlab_bind_connection_service" msgid="3557341439297014940">"телефония қызметтерімен өзара әрекеттесу"</string>
<string name="permdesc_bind_connection_service" msgid="4008754499822478114">"Қолданбаға қоңыраулар шалу/қабылдау үшін телефония қызметтерімен өзара әрекеттесуге рұқсат етеді."</string>
<string name="permlab_control_incall_experience" msgid="9061024437607777619">"қоңыраудағы пайдаланушы тәжірибесін қамтамасыз ету"</string>
<string name="permdesc_control_incall_experience" msgid="915159066039828124">"Қолданбаға қоңыраудағы пайдаланушы тәжірибесін қамтамасыз етуге рұқсат етеді."</string>
<string name="permlab_readNetworkUsageHistory" msgid="7862593283611493232">"тарихи желі қолданысын оқу"</string>
<string name="permdesc_readNetworkUsageHistory" msgid="7689060749819126472">"Қолданбаға белгілі бір желілер және қолданбалар үшін журналдық желіні пайдалануды оқуға рұқсат береді."</string>
<string name="permlab_manageNetworkPolicy" msgid="2562053592339859990">"желі саясатын басқару"</string>
<string name="permdesc_manageNetworkPolicy" msgid="7537586771559370668">"Қолданбаға желілік саясаттарды басқаруға және қолданба ережелерін анықтауға рұқсат береді."</string>
<string name="permlab_modifyNetworkAccounting" msgid="5088217309088729650">"желіні қолдану есептік жазбаларын өзгерту"</string>
<string name="permdesc_modifyNetworkAccounting" msgid="5443412866746198123">"Қолданбаға қолданбалардың желіні қолдану әрекетін өзгерту мүмкіндігін береді. Қалыпты қолданбалар қолданысына арналмаған."</string>
<string name="permlab_accessNotifications" msgid="7673416487873432268">"хабарларға кіру"</string>
<string name="permdesc_accessNotifications" msgid="458457742683431387">"Қолданбаға хабарларды алу, тексеру және тазалау мүмкіндігін береді, басқа қолданбалар арқылы қойылған хабарларды қоса."</string>
<string name="permlab_bindNotificationListenerService" msgid="7057764742211656654">"хабар тыңдау қызметіне қосылу"</string>
<string name="permdesc_bindNotificationListenerService" msgid="985697918576902986">"Пайдаланушыға хабар есту қызметінің жоғары деңгейлі интерфейсіне жалғану мүмкіндігін ұсынады. Қалыпты қолданбаны ешқашан қажет етпеуі тиіс."</string>
<string name="permlab_bindConditionProviderService" msgid="1180107672332704641">"шарттар провайдері қызметіне байластыру"</string>
<string name="permdesc_bindConditionProviderService" msgid="1680513931165058425">"Пайдаланушыға шарт провайдері қызметінің жоғары деңгейлі интерфейсіне байластыруға рұқсат береді. Қалыпты қолданбалар үшін ешқашан қажет болмайды."</string>
<string name="permlab_bindDreamService" msgid="4153646965978563462">"dream қызметіне байластыру"</string>
<string name="permdesc_bindDreamService" msgid="7325825272223347863">"Иесіне dream қызметінің жоғарғы деңгейлі интерфейсіне байластыруға рұқсат береді. Қалыпты қолданбалар үшін ешқашан қажет болмайды."</string>
<string name="permlab_invokeCarrierSetup" msgid="3699600833975117478">"жабдықтаушы ұсынатын жасақтамалық қолданбаны қосу"</string>
<string name="permdesc_invokeCarrierSetup" msgid="4159549152529111920">"Пайдаланушыға жабдықтаушы ұсынатын жасақтамалық қолданбаны қосу мүмкіндігін ұсынады. Қалыпты қолданбаны қажет етпеуі тиіс."</string>
<string name="permlab_accessNetworkConditions" msgid="8206077447838909516">"желі күйлері туралы бағдарды тыңдау мүмкіндігі"</string>
<string name="permdesc_accessNetworkConditions" msgid="6899102075825272211">"Қолданбаның желі күйі туралы бағдарларды тыңдау мүмкіндігін ұсынады. Қалыпты қоданбаны қажет етпеуі керек."</string>
<string name="permlab_setInputCalibration" msgid="4902620118878467615">"кіріс құрылғысының калибрлеуін өзгерту"</string>
<string name="permdesc_setInputCalibration" msgid="4527511047549456929">"Қолданбаға сенсорлы экранның параметрлерін өзгертуге рұқсат береді. Қалыпты қолданбалар үшін ешқашан қажет болмайды."</string>
<string name="permlab_accessDrmCertificates" msgid="7436886640723203615">"DRM сертификаттарына қатынасу"</string>
<string name="permdesc_accessDrmCertificates" msgid="8073288354426159089">"Қолданбаға DRM сертификаттарын қамтамасыз етуге және пайдалануға рұқсат береді. Қалыпты қолданбалар үшін ешқашан қажет болмайды."</string>
<string name="permlab_handoverStatus" msgid="7820353257219300883">"Android Beam тасымалдау күйін алу"</string>
<string name="permdesc_handoverStatus" msgid="4788144087245714948">"Осы қолданбаға ағымдағы Android Beam тасымалдаулары туралы ақпарат алуға рұқсат ету"</string>
<string name="permlab_removeDrmCertificates" msgid="7044888287209892751">"DRM сертификаттарын жою"</string>
<string name="permdesc_removeDrmCertificates" msgid="7272999075113400993">"Қолданбаға DRM сертификаттарын жоюға рұқсат етеді. Қалыпты қолданбалар үшін ешқашан қажет болмайды."</string>
<string name="permlab_bindCarrierMessagingService" msgid="1490229371796969158">"оператордың хабар алмасу қызметіне байластыру"</string>
<string name="permdesc_bindCarrierMessagingService" msgid="2762882888502113944">"Иесіне оператордың хабар алмасу қызметінің жоғарғы деңгейлі интерфейсіне байластыруға рұқсат етеді. Қалыпты қолданбалар үшін ешқашан қажет болмайды."</string>
<string name="permlab_bindCarrierServices" msgid="3233108656245526783">"оператор қызметтеріне қосылу"</string>
<string name="permdesc_bindCarrierServices" msgid="1391552602551084192">"Иесіне оператор қызметтеріне қосылуға мүмкіндік береді. Қалыпты қолданбалар үшін қажет болмайды."</string>
<string name="permlab_access_notification_policy" msgid="4247510821662059671">"«Мазаламау» режиміне кіру"</string>
<string name="permdesc_access_notification_policy" msgid="3296832375218749580">"Қолданбаға «Мазаламау» конфигурациясын оқу және жазу мүмкіндігін береді."</string>
<string name="policylab_limitPassword" msgid="4497420728857585791">"Құпия сөз ережелерін тағайындау"</string>
<string name="policydesc_limitPassword" msgid="2502021457917874968">"Экран бекітпесінің құпия сөздерінің және PIN кодтарының ұзындығын және оларда рұқсат етілген таңбаларды басқару."</string>
<string name="policylab_watchLogin" msgid="5091404125971980158">"Экран құлпын ашу әркеттерін бақылау"</string>
<string name="policydesc_watchLogin" product="tablet" msgid="3215729294215070072">"Экран бекітпесін ашқан кезде терілген қате құпия сөздердің санын бақылау және планшетті бекіту немесе тым көп қате құпия сөздер терілген болса, планшеттің бүкіл деректерін өшіру."</string>
<string name="policydesc_watchLogin" product="TV" msgid="2707817988309890256">"Экран бекітпесін ашу кезінде терілген дұрыс емес құпия сөздердің санын бақылау және тым көп дұрыс емес құпия сөз терілсе, ТД бекіту немесе бүкіл ТД деректерін өшіру."</string>
<string name="policydesc_watchLogin" product="default" msgid="5712323091846761073">"Экран бекітпесін ашқан кезде терілген қате құпия сөздердің санын бақылау және телефонды бекіту немесе тым көп қате құпия сөздер терілген болса, телефонның бүкіл деректерін өшіру."</string>
<string name="policydesc_watchLogin_secondaryUser" product="tablet" msgid="4280246270601044505">"Экран бекітпесін ашқанда терілген қате құпия сөздердің санын бақылау және тым көп қате құпия сөздер терілсе, планшетті бекіту немесе осы пайдаланушының барлық деректерін өшіру."</string>
<string name="policydesc_watchLogin_secondaryUser" product="TV" msgid="3484832653564483250">"Экран бекітпесін ашқанда терілген қате құпия сөздердің санын бақылау және тым көп қате құпия сөздер терілсе, теледидарды бекіту немесе осы пайдаланушының барлық деректерін өшіру."</string>
<string name="policydesc_watchLogin_secondaryUser" product="default" msgid="2185480427217127147">"Экран бекітпесін ашқанда терілген қате құпия сөздердің санын бақылау және тым көп қате құпия сөздер терілсе, телефонды бекіту немесе осы пайдаланушының барлық деректерін өшіру."</string>
<string name="policylab_resetPassword" msgid="4934707632423915395">"Экран құлпын өзгерту"</string>
<string name="policydesc_resetPassword" msgid="1278323891710619128">"Экран құлпын өзгерту."</string>
<string name="policylab_forceLock" msgid="2274085384704248431">"Экранды құлыптау"</string>
<string name="policydesc_forceLock" msgid="1141797588403827138">"Экранның қашан және қалай құлыптанатынын басқару."</string>
<string name="policylab_wipeData" msgid="3910545446758639713">"Барлық деректерді өшіру"</string>
<string name="policydesc_wipeData" product="tablet" msgid="4306184096067756876">"Планшет дерекқорын ескертусіз, зауыттық дерекқорын қайта реттеу арқылы өшіру."</string>
<string name="policydesc_wipeData" product="tv" msgid="5816221315214527028">"Зауыттық деректерді қалпына келтіруді орындау арқылы ТД деректерін ескертусіз өшіру."</string>
<string name="policydesc_wipeData" product="default" msgid="5096895604574188391">"Зауыттық деректерге қайтару арқылы телефон деректерін ескертусіз өшіру."</string>
<string name="policylab_wipeData_secondaryUser" msgid="8362863289455531813">"Пайдаланушы деректерін өшіру"</string>
<string name="policydesc_wipeData_secondaryUser" product="tablet" msgid="6336255514635308054">"Осы пайдаланушының осы планшеттегі деректерін ескертусіз өшіру."</string>
<string name="policydesc_wipeData_secondaryUser" product="tv" msgid="2086473496848351810">"Осы пайдаланушының осы теледидардағы деректерін ескертусіз өшіру."</string>
<string name="policydesc_wipeData_secondaryUser" product="default" msgid="6787904546711590238">"Осы пайдаланушының осы телефондағы деректерін ескертусіз өшіру."</string>
<string name="policylab_setGlobalProxy" msgid="2784828293747791446">"Құрылғы жаһандық прокси қызметін орнату"</string>
<string name="policydesc_setGlobalProxy" msgid="8459859731153370499">"Саясат қосулы болғанда пайдаланылатын құрылғының ғаламдық прокси-серверін орнатыңыз. Ғаламдық прокси-серверді тек құрылғы иесі орната алады."</string>
<string name="policylab_expirePassword" msgid="5610055012328825874">"Экран бекітпесі құпия сөзінің мерзімін орнату"</string>
<string name="policydesc_expirePassword" msgid="5367525762204416046">"Экран бекітпесінің құпия сөзін, PIN кодын немесе өрнегін өзгерту жиілігін өзгерту."</string>
<string name="policylab_encryptedStorage" msgid="8901326199909132915">"Жад қорының шрифтін тағайындау"</string>
<string name="policydesc_encryptedStorage" msgid="2637732115325316992">"Сақталған қолданба деректерінің кодталуын қажет етеді."</string>
<string name="policylab_disableCamera" msgid="6395301023152297826">"Камераларды өшіру"</string>
<string name="policydesc_disableCamera" msgid="2306349042834754597">"Құрылғыдағы барлық камералар қолданысын бөгеу."</string>
<string name="policylab_disableKeyguardFeatures" msgid="8552277871075367771">"Экран құлпы функцияларын өшіру"</string>
<string name="policydesc_disableKeyguardFeatures" msgid="2044755691354158439">"Кейбір экранды құлыптау мүмкіндіктерін пайдалануға тыйым салынады."</string>
<string-array name="phoneTypes">
<item msgid="8901098336658710359">"Үй"</item>
<item msgid="869923650527136615">"Ұялы тел."</item>
<item msgid="7897544654242874543">"Жұмыс"</item>
<item msgid="1103601433382158155">"Жұмыс факсы"</item>
<item msgid="1735177144948329370">"Үй факсы"</item>
<item msgid="603878674477207394">"Пейджер"</item>
<item msgid="1650824275177931637">"Басқа"</item>
<item msgid="9192514806975898961">"Арнаулы"</item>
</string-array>
<string-array name="emailAddressTypes">
<item msgid="8073994352956129127">"Үй"</item>
<item msgid="7084237356602625604">"Жұмыс"</item>
<item msgid="1112044410659011023">"Басқа"</item>
<item msgid="2374913952870110618">"Арнаулы"</item>
</string-array>
<string-array name="postalAddressTypes">
<item msgid="6880257626740047286">"Үй"</item>
<item msgid="5629153956045109251">"Жұмыс"</item>
<item msgid="4966604264500343469">"Басқа"</item>
<item msgid="4932682847595299369">"Арнаулы"</item>
</string-array>
<string-array name="imAddressTypes">
<item msgid="1738585194601476694">"Үй"</item>
<item msgid="1359644565647383708">"Жұмыс"</item>
<item msgid="7868549401053615677">"Басқа"</item>
<item msgid="3145118944639869809">"Арнаулы"</item>
</string-array>
<string-array name="organizationTypes">
<item msgid="7546335612189115615">"Жұмыс"</item>
<item msgid="4378074129049520373">"Басқа"</item>
<item msgid="3455047468583965104">"Арнаулы"</item>
</string-array>
<string-array name="imProtocols">
<item msgid="8595261363518459565">"AIM"</item>
<item msgid="7390473628275490700">"Windows Live"</item>
<item msgid="7882877134931458217">"Yahoo"</item>
<item msgid="5035376313200585242">"Skype"</item>
<item msgid="7532363178459444943">"QQ"</item>
<item msgid="3713441034299660749">"Google Talk"</item>
<item msgid="2506857312718630823">"ICQ"</item>
<item msgid="1648797903785279353">"Jabber"</item>
</string-array>
<string name="phoneTypeCustom" msgid="1644738059053355820">"Арнаулы"</string>
<string name="phoneTypeHome" msgid="2570923463033985887">"Үй"</string>
<string name="phoneTypeMobile" msgid="6501463557754751037">"Ұялы телефон"</string>
<string name="phoneTypeWork" msgid="8863939667059911633">"Жұмыс"</string>
<string name="phoneTypeFaxWork" msgid="3517792160008890912">"Жұмыс факсы"</string>
<string name="phoneTypeFaxHome" msgid="2067265972322971467">"Үй факсы"</string>
<string name="phoneTypePager" msgid="7582359955394921732">"Пейджер"</string>
<string name="phoneTypeOther" msgid="1544425847868765990">"Басқа"</string>
<string name="phoneTypeCallback" msgid="2712175203065678206">"Кері тел. шалу"</string>
<string name="phoneTypeCar" msgid="8738360689616716982">"Автокөлік"</string>
<string name="phoneTypeCompanyMain" msgid="540434356461478916">"Компания, негізгі"</string>
<string name="phoneTypeIsdn" msgid="8022453193171370337">"ISDN"</string>
<string name="phoneTypeMain" msgid="6766137010628326916">"Негізгі"</string>
<string name="phoneTypeOtherFax" msgid="8587657145072446565">"Басқа факс"</string>
<string name="phoneTypeRadio" msgid="4093738079908667513">"Радио"</string>
<string name="phoneTypeTelex" msgid="3367879952476250512">"Телекс"</string>
<string name="phoneTypeTtyTdd" msgid="8606514378585000044">"TTY TDD"</string>
<string name="phoneTypeWorkMobile" msgid="1311426989184065709">"Жұмыс, ұялы"</string>
<string name="phoneTypeWorkPager" msgid="649938731231157056">"Жұмыс пейджері"</string>
<string name="phoneTypeAssistant" msgid="5596772636128562884">"Көмек"</string>
<string name="phoneTypeMms" msgid="7254492275502768992">"MMS"</string>
<string name="eventTypeCustom" msgid="7837586198458073404">"Арнаулы"</string>
<string name="eventTypeBirthday" msgid="2813379844211390740">"Туған күн"</string>
<string name="eventTypeAnniversary" msgid="3876779744518284000">"Мерейтой"</string>
<string name="eventTypeOther" msgid="7388178939010143077">"Басқа"</string>
<string name="emailTypeCustom" msgid="8525960257804213846">"Арнаулы"</string>
<string name="emailTypeHome" msgid="449227236140433919">"Үй"</string>
<string name="emailTypeWork" msgid="3548058059601149973">"Жұмыс"</string>
<string name="emailTypeOther" msgid="2923008695272639549">"Басқа"</string>
<string name="emailTypeMobile" msgid="119919005321166205">"Мобильдік"</string>
<string name="postalTypeCustom" msgid="8903206903060479902">"Арнаулы"</string>
<string name="postalTypeHome" msgid="8165756977184483097">"Үй"</string>
<string name="postalTypeWork" msgid="5268172772387694495">"Жұмыс"</string>
<string name="postalTypeOther" msgid="2726111966623584341">"Басқа"</string>
<string name="imTypeCustom" msgid="2074028755527826046">"Арнаулы"</string>
<string name="imTypeHome" msgid="6241181032954263892">"Үй"</string>
<string name="imTypeWork" msgid="1371489290242433090">"Жұмыс"</string>
<string name="imTypeOther" msgid="5377007495735915478">"Басқа"</string>
<string name="imProtocolCustom" msgid="6919453836618749992">"Арнаулы"</string>
<string name="imProtocolAim" msgid="7050360612368383417">"AIM"</string>
<string name="imProtocolMsn" msgid="144556545420769442">"Windows Live"</string>
<string name="imProtocolYahoo" msgid="8271439408469021273">"Yahoo"</string>
<string name="imProtocolSkype" msgid="9019296744622832951">"Skype"</string>
<string name="imProtocolQq" msgid="8887484379494111884">"QQ"</string>
<string name="imProtocolGoogleTalk" msgid="493902321140277304">"Hangouts"</string>
<string name="imProtocolIcq" msgid="1574870433606517315">"ICQ"</string>
<string name="imProtocolJabber" msgid="2279917630875771722">"Jabber"</string>
<string name="imProtocolNetMeeting" msgid="8287625655986827971">"NetMeeting"</string>
<string name="orgTypeWork" msgid="29268870505363872">"Жұмыс"</string>
<string name="orgTypeOther" msgid="3951781131570124082">"Басқа"</string>
<string name="orgTypeCustom" msgid="225523415372088322">"Арнаулы"</string>
<string name="relationTypeCustom" msgid="3542403679827297300">"Арнаулы"</string>
<string name="relationTypeAssistant" msgid="6274334825195379076">"Көмекші"</string>
<string name="relationTypeBrother" msgid="8757913506784067713">"Аға-іні"</string>
<string name="relationTypeChild" msgid="1890746277276881626">"Бала"</string>
<string name="relationTypeDomesticPartner" msgid="6904807112121122133">"Азаматтық жолдас"</string>
<string name="relationTypeFather" msgid="5228034687082050725">"Әке"</string>
<string name="relationTypeFriend" msgid="7313106762483391262">"Дос"</string>
<string name="relationTypeManager" msgid="6365677861610137895">"Бастық"</string>
<string name="relationTypeMother" msgid="4578571352962758304">"Ана"</string>
<string name="relationTypeParent" msgid="4755635567562925226">"Ата-ана"</string>
<string name="relationTypePartner" msgid="7266490285120262781">"Серіктес"</string>
<string name="relationTypeReferredBy" msgid="101573059844135524">"Ұсынған"</string>
<string name="relationTypeRelative" msgid="1799819930085610271">"Туыс"</string>
<string name="relationTypeSister" msgid="1735983554479076481">"Әпке/сіңлі/қарындас"</string>
<string name="relationTypeSpouse" msgid="394136939428698117">"Жұбай"</string>
<string name="sipAddressTypeCustom" msgid="2473580593111590945">"Арнаулы"</string>
<string name="sipAddressTypeHome" msgid="6093598181069359295">"Үй"</string>
<string name="sipAddressTypeWork" msgid="6920725730797099047">"Жұмыс"</string>
<string name="sipAddressTypeOther" msgid="4408436162950119849">"Басқа"</string>
<string name="quick_contacts_not_available" msgid="746098007828579688">"Байланысты көру үшін қолданба табылмады."</string>
<string name="keyguard_password_enter_pin_code" msgid="3037685796058495017">"PIN кодын теріңіз"</string>
<string name="keyguard_password_enter_puk_code" msgid="4800725266925845333">"PUK және жаңа PIN кодтарын теріңіз"</string>
<string name="keyguard_password_enter_puk_prompt" msgid="1341112146710087048">"PUK коды"</string>
<string name="keyguard_password_enter_pin_prompt" msgid="8027680321614196258">"Жаңа PIN коды"</string>
<string name="keyguard_password_entry_touch_hint" msgid="2644215452200037944"><font size="17">"Құпия сөзді енгізу үшін түртіңіз"</font></string>
<string name="keyguard_password_enter_password_code" msgid="1054721668279049780">"Бекітпесін ашу үшін құпия сөзді теріңіз"</string>
<string name="keyguard_password_enter_pin_password_code" msgid="6391755146112503443">"Бекітпесін ашу үшін PIN кодын теріңіз"</string>
<string name="keyguard_password_wrong_pin_code" msgid="2422225591006134936">"Қате PIN код"</string>
<string name="keyguard_label_text" msgid="861796461028298424">"Бекітпесін ашу үшін Мәзір, одан кейін 0 пернесін түртіңіз."</string>
<string name="emergency_call_dialog_number_for_display" msgid="696192103195090970">"Төтенше жағдай нөмірі"</string>
<string name="lockscreen_carrier_default" msgid="6169005837238288522">"Қызмет жоқ"</string>
<string name="lockscreen_screen_locked" msgid="7288443074806832904">"Экран бекітілген."</string>
<string name="lockscreen_instructions_when_pattern_enabled" msgid="46154051614126049">"Бекітпесін ашу үшін немесе төтенше қоңырауды табу үшін Мәзір тармағын басыңыз."</string>
<string name="lockscreen_instructions_when_pattern_disabled" msgid="686260028797158364">"Ашу үшін Мәзір пернесін басыңыз."</string>
<string name="lockscreen_pattern_instructions" msgid="7478703254964810302">"Бекітпесін ашу үшін кескінді сызыңыз"</string>
<string name="lockscreen_emergency_call" msgid="5298642613417801888">"Төтенше жағдай"</string>
<string name="lockscreen_return_to_call" msgid="5244259785500040021">"Қоңырауға оралу"</string>
<string name="lockscreen_pattern_correct" msgid="9039008650362261237">"Дұрыс!"</string>
<string name="lockscreen_pattern_wrong" msgid="4317955014948108794">"Қайталап көріңіз"</string>
<string name="lockscreen_password_wrong" msgid="5737815393253165301">"Қайталап көріңіз"</string>
<string name="lockscreen_storage_locked" msgid="9167551160010625200">"Мүмкіндіктер мен деректер үшін құлыпты ашыңыз"</string>
<string name="faceunlock_multiple_failures" msgid="754137583022792429">"Бет-әлпет арқылы ашу әрекеттері анықталған шегінен асып кетті"</string>
<string name="lockscreen_missing_sim_message_short" msgid="5099439277819215399">"SIM картасы жоқ"</string>
<string name="lockscreen_missing_sim_message" product="tablet" msgid="151659196095791474">"Планшетте SIM картасы жоқ."</string>
<string name="lockscreen_missing_sim_message" product="tv" msgid="1943633865476989599">"ТД ішінде SIM картасы жоқ."</string>
<string name="lockscreen_missing_sim_message" product="default" msgid="2186920585695169078">"Телефонда SIM картасы жоқ."</string>
<string name="lockscreen_missing_sim_instructions" msgid="5372787138023272615">"SIM картасын салыңыз."</string>
<string name="lockscreen_missing_sim_instructions_long" msgid="3526573099019319472">"SIM картасы жоқ немесе оны оқу мүмкін емес. SIM картасына салыңыз."</string>
<string name="lockscreen_permanent_disabled_sim_message_short" msgid="5096149665138916184">"Қолдануға жарамсыз SIM картасы."</string>
<string name="lockscreen_permanent_disabled_sim_instructions" msgid="910904643433151371">"SIM картаңыз біржола өшірілді. \n Сымсыз байланыс провайдеріне хабарласып, басқа SIM картасын алыңыз."</string>
<string name="lockscreen_transport_prev_description" msgid="6300840251218161534">"Алдыңғы трек"</string>
<string name="lockscreen_transport_next_description" msgid="573285210424377338">"Келесі трек"</string>
<string name="lockscreen_transport_pause_description" msgid="3980308465056173363">"Кідірту"</string>
<string name="lockscreen_transport_play_description" msgid="1901258823643886401">"Ойнату"</string>
<string name="lockscreen_transport_stop_description" msgid="5907083260651210034">"Тоқтату"</string>
<string name="lockscreen_transport_rew_description" msgid="6944412838651990410">"Кері айналдыру"</string>
<string name="lockscreen_transport_ffw_description" msgid="42987149870928985">"Жылдам алға айналдыру"</string>
<string name="emergency_calls_only" msgid="6733978304386365407">"Төтенше қоңыраулар ғана"</string>
<string name="lockscreen_network_locked_message" msgid="143389224986028501">"Желі бекітілген"</string>
<string name="lockscreen_sim_puk_locked_message" msgid="7441797339976230">"SIM картасы PUK арқылы бекітілген."</string>
<string name="lockscreen_sim_puk_locked_instructions" msgid="8127916255245181063">"Пайдаланушы нұсқаулығын қараңыз немесе тұтынушыларды қолдау орталығына хабарласыңыз."</string>
<string name="lockscreen_sim_locked_message" msgid="8066660129206001039">"SIM картасы бөгелген."</string>
<string name="lockscreen_sim_unlock_progress_dialog_message" msgid="595323214052881264">"SIM картаны ашуда…"</string>
<string name="lockscreen_too_many_failed_attempts_dialog_message" msgid="6481623830344107222">"Құлыпты ашу өрнегін <xliff:g id="NUMBER_0">%1$d</xliff:g> рет қате салдыңыз. \n\n <xliff:g id="NUMBER_1">%2$d</xliff:g> секундтан кейін әрекетті қайталаңыз."</string>
<string name="lockscreen_too_many_failed_password_attempts_dialog_message" msgid="2725973286239344555">"Құпия сөзді <xliff:g id="NUMBER_0">%1$d</xliff:g> рет қате тердіңіз. \n\n <xliff:g id="NUMBER_1">%2$d</xliff:g> секундтан кейін қайталаңыз."</string>
<string name="lockscreen_too_many_failed_pin_attempts_dialog_message" msgid="6216672706545696955">"PIN кодын <xliff:g id="NUMBER_0">%1$d</xliff:g> рет қате тердіңіз. \n\n <xliff:g id="NUMBER_1">%2$d</xliff:g> секундтан кейін қайталаңыз."</string>
<string name="lockscreen_failed_attempts_almost_glogin" product="tablet" msgid="9191611984625460820">"Бекітпесін ашу өрнегін <xliff:g id="NUMBER_0">%1$d</xliff:g> рет қате салдыңыз. Тағы <xliff:g id="NUMBER_1">%2$d</xliff:g> сәтсіз әрекеттен кейін сізден Google жүйесіне кіріп планшет бекітпесін ашу сұралады.\n\n <xliff:g id="NUMBER_2">%3$d</xliff:g> секундтан кейін әрекетті қайталаңыз."</string>
<string name="lockscreen_failed_attempts_almost_glogin" product="tv" msgid="5316664559603394684">"Бекітпесін ашу өрнегін <xliff:g id="NUMBER_0">%1$d</xliff:g> рет дұрыс емес салдыңыз. Тағы <xliff:g id="NUMBER_1">%2$d</xliff:g> сәтсіз әрекеттен кейін сізден Google кіруді пайдаланып ТД бекітпесін ашу сұралады.\n\n Әрекетті <xliff:g id="NUMBER_2">%3$d</xliff:g> секундтан кейін қайталаңыз."</string>
<string name="lockscreen_failed_attempts_almost_glogin" product="default" msgid="2590227559763762751">"Бекітпесін ашу өрнегін <xliff:g id="NUMBER_0">%1$d</xliff:g> рет қате салдыңыз. Тағы <xliff:g id="NUMBER_1">%2$d</xliff:g> сәтсіз әрекеттен кейін сізден Google жүйесіне кіріп телефон бекітпесін ашу сұралады.\n\n <xliff:g id="NUMBER_2">%3$d</xliff:g> секундтан кейін әрекетті қайталаңыз."</string>
<string name="lockscreen_failed_attempts_almost_at_wipe" product="tablet" msgid="6128106399745755604">"Планшеттің бекітпесін ашуға <xliff:g id="NUMBER_0">%1$d</xliff:g> рет қате әрекеттендіңіз. <xliff:g id="NUMBER_1">%2$d</xliff:g> сәтсіз әрекеттен кейін, телефон зауыттың бастапқы параметрлеріне қайта реттеледі және пайдаланушы деректері жоғалады."</string>
<string name="lockscreen_failed_attempts_almost_at_wipe" product="tv" msgid="950408382418270260">"ТД бекітпесін <xliff:g id="NUMBER_0">%1$d</xliff:g> рет дұрыс емес ашу әрекетін жасадыңыз. Тағы <xliff:g id="NUMBER_1">%2$d</xliff:g> сәтсіз әрекеттен кейін ТД зауыттық әдепкі параметрлері қалпына келтіріледі және бүкіл пайдаланушы деректері жоғалады."</string>
<string name="lockscreen_failed_attempts_almost_at_wipe" product="default" msgid="8603565142156826565">"Телефонның бекітпесін ашуға <xliff:g id="NUMBER_0">%1$d</xliff:g> рет қате әрекеттендіңіз. <xliff:g id="NUMBER_1">%2$d</xliff:g> сәтсіз әрекеттен кейін, телефон зауыттың бастапқы параметрлеріне қайта реттеледі және пайдаланушы деректері жоғалады."</string>
<string name="lockscreen_failed_attempts_now_wiping" product="tablet" msgid="280873516493934365">"Планшетті ашуға <xliff:g id="NUMBER">%d</xliff:g> рет қате әрекеттендіңіз. Планшет зауыттың бастапқы параметрлеріне қайта реттеледі."</string>
<string name="lockscreen_failed_attempts_now_wiping" product="tv" msgid="3195755534096192191">"ТД бекітпесін <xliff:g id="NUMBER">%d</xliff:g> рет дұрыс емес ашу әрекетін жасадыңыз. ТД қазір зауыттық әдепкі параметрлерге қалпына келтіріледі."</string>
<string name="lockscreen_failed_attempts_now_wiping" product="default" msgid="3025504721764922246">"Телефонды ашуға <xliff:g id="NUMBER">%d</xliff:g> рет қате әрекеттендіңіз. Телефон зауыттың бастапқы параметрлеріне қайта реттеледі."</string>
<string name="lockscreen_too_many_failed_attempts_countdown" msgid="6251480343394389665">"<xliff:g id="NUMBER">%d</xliff:g> секундтан кейін қайта әрекеттеніңіз."</string>
<string name="lockscreen_forgot_pattern_button_text" msgid="2626999449610695930">"Кескінді ұмытып қалдыңыз ба?"</string>
<string name="lockscreen_glogin_forgot_pattern" msgid="2588521501166032747">"Есептік жазбаның бекітпесін ашу"</string>
<string name="lockscreen_glogin_too_many_attempts" msgid="2751368605287288808">"Тым көп кескін әрекеттері"</string>
<string name="lockscreen_glogin_instructions" msgid="3931816256100707784">"Ашу үшін Google есептік жазбаңызбен кіріңіз."</string>
<string name="lockscreen_glogin_username_hint" msgid="8846881424106484447">"Пайдаланушы атауы (эл. пошта)"</string>
<string name="lockscreen_glogin_password_hint" msgid="5958028383954738528">"Құпия сөз"</string>
<string name="lockscreen_glogin_submit_button" msgid="7130893694795786300">"Кіру"</string>
<string name="lockscreen_glogin_invalid_input" msgid="1364051473347485908">"Пайдаланушы атауы немесе кілтсөз жарамсыз."</string>
<string name="lockscreen_glogin_account_recovery_hint" msgid="1696924763690379073">"Пайдаланушы атауын немесе кілтсөзді ұмытып қалдыңыз ба?\n"<b>"google.com/accounts/recovery"</b>" веб-сайтына кірісіңіз."</string>
<string name="lockscreen_glogin_checking_password" msgid="7114627351286933867">"Тексерілуде..."</string>
<string name="lockscreen_unlock_label" msgid="737440483220667054">"Бекітпесін ашу"</string>
<string name="lockscreen_sound_on_label" msgid="9068877576513425970">"Дыбыс қосулы"</string>
<string name="lockscreen_sound_off_label" msgid="996822825154319026">"Дыбыс өшірулі"</string>
<string name="lockscreen_access_pattern_start" msgid="3941045502933142847">"Кескін басталды"</string>
<string name="lockscreen_access_pattern_cleared" msgid="5583479721001639579">"Кескін өшірілді"</string>
<string name="lockscreen_access_pattern_cell_added" msgid="6756031208359292487">"Тор қосылды"</string>
<string name="lockscreen_access_pattern_cell_added_verbose" msgid="7264580781744026939">"<xliff:g id="CELL_INDEX">%1$s</xliff:g> ұяшығы қосылды"</string>
<string name="lockscreen_access_pattern_detected" msgid="4988730895554057058">"Кескін аяқталды"</string>
<string name="lockscreen_access_pattern_area" msgid="400813207572953209">"Өрнек аумағы."</string>
<string name="keyguard_accessibility_widget_changed" msgid="5678624624681400191">"%1$s. %2$d виджет, барлығы %3$d."</string>
<string name="keyguard_accessibility_add_widget" msgid="8273277058724924654">"Виджет қосу."</string>
<string name="keyguard_accessibility_widget_empty_slot" msgid="1281505703307930757">"Бос"</string>
<string name="keyguard_accessibility_unlock_area_expanded" msgid="2278106022311170299">"Ашу аймағы кеңейтілді."</string>
<string name="keyguard_accessibility_unlock_area_collapsed" msgid="6366992066936076396">"Ашу аймағы қирады."</string>
<string name="keyguard_accessibility_widget" msgid="6527131039741808240">"<xliff:g id="WIDGET_INDEX">%1$s</xliff:g> виджеті."</string>
<string name="keyguard_accessibility_user_selector" msgid="1226798370913698896">"Пайдаланушы таңдаушы"</string>
<string name="keyguard_accessibility_status" msgid="8008264603935930611">"Күйі"</string>
<string name="keyguard_accessibility_camera" msgid="8904231194181114603">"Камера"</string>
<string name="keygaurd_accessibility_media_controls" msgid="262209654292161806">"Meдиа басқарулары"</string>
<string name="keyguard_accessibility_widget_reorder_start" msgid="8736853615588828197">"Виджетті қайта реттеу басталды."</string>
<string name="keyguard_accessibility_widget_reorder_end" msgid="7170190950870468320">"Виджетті қайта реттеу аяқталды."</string>
<string name="keyguard_accessibility_widget_deleted" msgid="4426204263929224434">"<xliff:g id="WIDGET_INDEX">%1$s</xliff:g> виджеті жойылды."</string>
<string name="keyguard_accessibility_expand_lock_area" msgid="519859720934178024">"Ашу аймағын кеңейту."</string>
<string name="keyguard_accessibility_slide_unlock" msgid="2959928478764697254">"Сырғыту арқылы ашу."</string>
<string name="keyguard_accessibility_pattern_unlock" msgid="1490840706075246612">"Кескін арқылы ашу."</string>
<string name="keyguard_accessibility_face_unlock" msgid="4817282543351718535">"Бет-әлпет арқылы ашу."</string>
<string name="keyguard_accessibility_pin_unlock" msgid="2469687111784035046">"Pin арқылы ашу."</string>
<string name="keyguard_accessibility_password_unlock" msgid="7675777623912155089">"Құпия сөз арқылы ашу."</string>
<string name="keyguard_accessibility_pattern_area" msgid="7679891324509597904">"Кескін арқылы ашу аймағы."</string>
<string name="keyguard_accessibility_slide_area" msgid="6736064494019979544">"Сырғыту аймағы."</string>
<string name="password_keyboard_label_symbol_key" msgid="992280756256536042">"?123"</string>
<string name="password_keyboard_label_alpha_key" msgid="8001096175167485649">"ABC"</string>
<string name="password_keyboard_label_alt_key" msgid="1284820942620288678">"ALT"</string>
<string name="granularity_label_character" msgid="7336470535385009523">"таңба"</string>
<string name="granularity_label_word" msgid="7075570328374918660">"сөз"</string>
<string name="granularity_label_link" msgid="5815508880782488267">"сілтеме"</string>
<string name="granularity_label_line" msgid="5764267235026120888">"сызық"</string>
<string name="factorytest_failed" msgid="5410270329114212041">"Зауыт тесті орындалмады."</string>
<string name="factorytest_not_system" msgid="4435201656767276723">"ЗАУЫТ_TEСТІ әрекетінің қолдауы жүйеде/қолданбада орнатылған жинақтар үшін ғана ұсынылған."</string>
<string name="factorytest_no_action" msgid="872991874799998561">"ЗАУЫТ_TEСТІ әрекетін жабдықтайтын жинақ табылмады."</string>
<string name="factorytest_reboot" msgid="6320168203050791643">"Қайта қосу"</string>
<string name="js_dialog_title" msgid="1987483977834603872">"\"<xliff:g id="TITLE">%s</xliff:g>\" парағында былай делінген:"</string>
<string name="js_dialog_title_default" msgid="6961903213729667573">"JavaScript"</string>
<string name="js_dialog_before_unload_title" msgid="2619376555525116593">"Жылжуды растау"</string>
<string name="js_dialog_before_unload_positive_button" msgid="3112752010600484130">"Бұл беттен шығу"</string>
<string name="js_dialog_before_unload_negative_button" msgid="5614861293026099715">"Осы бетте қалу"</string>
<string name="js_dialog_before_unload" msgid="3468816357095378590">"<xliff:g id="MESSAGE">%s</xliff:g>\n\nБұл беттен шығуды қалайсыз ба?"</string>
<string name="save_password_label" msgid="6860261758665825069">"Растау"</string>
<string name="double_tap_toast" msgid="4595046515400268881">"Кеңес: Ұлғайту немесе кішірейту үшін екі рет түртіңіз."</string>
<string name="autofill_this_form" msgid="4616758841157816676">"Aвто толтыру"</string>
<string name="setup_autofill" msgid="7103495070180590814">"Автотолтыруды орнату"</string>
<string name="autofill_address_name_separator" msgid="6350145154779706772">" "</string>
<string name="autofill_address_summary_name_format" msgid="3268041054899214945">"$1$2$3"</string>
<string name="autofill_address_summary_separator" msgid="7483307893170324129">", "</string>
<string name="autofill_address_summary_format" msgid="4874459455786827344">"$1$2$3"</string>
<string name="autofill_province" msgid="2231806553863422300">"Провинция"</string>
<string name="autofill_postal_code" msgid="4696430407689377108">"Индекс"</string>
<string name="autofill_state" msgid="6988894195520044613">"Штат"</string>
<string name="autofill_zip_code" msgid="8697544592627322946">"Индекс"</string>
<string name="autofill_county" msgid="237073771020362891">"Өңір"</string>
<string name="autofill_island" msgid="4020100875984667025">"Арал"</string>
<string name="autofill_district" msgid="8400735073392267672">"Аудан"</string>
<string name="autofill_department" msgid="5343279462564453309">"Бөлім"</string>
<string name="autofill_prefecture" msgid="2028499485065800419">"Жергілікті әкімшілік"</string>
<string name="autofill_parish" msgid="8202206105468820057">"Аудан"</string>
<string name="autofill_area" msgid="3547409050889952423">"Аймақ"</string>
<string name="autofill_emirate" msgid="2893880978835698818">"Әмірлік"</string>
<string name="permlab_readHistoryBookmarks" msgid="3775265775405106983">"Веб бетбелгілерді және тарихты оқу"</string>
<string name="permdesc_readHistoryBookmarks" msgid="8462378226600439658">"Қолданбаларға Браузер кіріп шыққан барлық URL тарихын және Браузер бетбелгілерін оқу мүмкіндігін береді. Есіңізде болсын: бұл рұқсатты үшінші жақ браузерлері немесе веб шолу қабілеті бар басқа қолданбалар қолданбауы мүмкін."</string>
<string name="permlab_writeHistoryBookmarks" msgid="3714785165273314490">"веб бетбелгілер және тарих жазу"</string>
<string name="permdesc_writeHistoryBookmarks" product="tablet" msgid="6825527469145760922">"Қолданбаларға планшетте сақталған Браузер кіріп шыққан барлық URL тарихын және Браузер бетбелгілерін оқу мүмкіндігін береді. Есіңізде болсын: бұл рұқсатты үшінші жақ браузерлері немесе веб шолу қабілеті бар басқа қолданбалар қолданбауы мүмкін."</string>
<string name="permdesc_writeHistoryBookmarks" product="tv" msgid="7007393823197766548">"Қолданбаға теледидарда сақталған браузер тарихын немесе бетбелгілерін өзгертуге рұқсат етеді. Бұл қолданбаға браузер деректерін өшіруге немесе өзгертуге рұқсат етуі мүмкін. Ескертпе: бұл рұқсатты үшінші тарап браузерлері немесе вебті шолу мүмкіндіктері бар басқа қолданбалар күшіне енгізе алмайды."</string>
<string name="permdesc_writeHistoryBookmarks" product="default" msgid="8497389531014185509">"Қолданбаларға телефонда сақталған Браузер кіріп шыққан барлық URL тарихын және Браузер бетбелгілерін өзгерту мүмкіндігін береді. Есіңізде болсын: бұл рұқсатты үшінші жақ браузерлері немесе веб шолу қабілеті бар басқа қолданбалар қолданбауы мүмкін."</string>
<string name="permlab_setAlarm" msgid="1379294556362091814">"дабылды орнату"</string>
<string name="permdesc_setAlarm" msgid="316392039157473848">"Қолданбаға орнатылған оятқыш қолданбасында дабылды орнатуға рұқсат береді. Кейбір қолданбаларда бұл мүмкіндік іске асырылмауы мүмкін."</string>
<string name="permlab_addVoicemail" msgid="5525660026090959044">"дауыс хабарын қосу"</string>
<string name="permdesc_addVoicemail" msgid="6604508651428252437">"Қолданбаға дауыстық поштаңыздың «Кіріс» қалтасына хабарлар қосуға рұқсат береді."</string>
<string name="permlab_writeGeolocationPermissions" msgid="5962224158955273932">"браузердің геолокация рұқсаттарын өзгерту"</string>
<string name="permdesc_writeGeolocationPermissions" msgid="1083743234522638747">"Қолданбаға браузердің геолокация рұқсаттарын өзгертуге рұқсат береді. Зиянкес қолданбалар мұны кездейсоқ веб-сайттарға орын туралы ақпаратты жіберуге рұқсат беру үшін пайдалануы мүмкін."</string>
<string name="save_password_message" msgid="767344687139195790">"Браузердің осы кілтсөзді жадында сақтауын қалайсыз ба?"</string>
<string name="save_password_notnow" msgid="6389675316706699758">"Қазір емес"</string>
<string name="save_password_remember" msgid="6491879678996749466">"Жадында сақтау"</string>
<string name="save_password_never" msgid="8274330296785855105">"Ешқашан"</string>
<string name="open_permission_deny" msgid="7374036708316629800">"Сізде осы бетті ашуға рұқсат жоқ."</string>
<string name="text_copied" msgid="4985729524670131385">"Мәтін ақпарат алмастыру қорына сақталды."</string>
<string name="more_item_label" msgid="4650918923083320495">"Көбірек"</string>
<string name="prepend_shortcut_label" msgid="2572214461676015642">"Mәзір+"</string>
<string name="menu_space_shortcut_label" msgid="2410328639272162537">"бос орын"</string>
<string name="menu_enter_shortcut_label" msgid="2743362785111309668">"eнгізу"</string>
<string name="menu_delete_shortcut_label" msgid="3658178007202748164">"жою"</string>
<string name="search_go" msgid="8298016669822141719">"Іздеу"</string>
<string name="search_hint" msgid="1733947260773056054">"Іздеу…"</string>
<string name="searchview_description_search" msgid="6749826639098512120">"Іздеу"</string>
<string name="searchview_description_query" msgid="5911778593125355124">"Сұрақты іздеу"</string>
<string name="searchview_description_clear" msgid="1330281990951833033">"Сұрақты өшіру"</string>
<string name="searchview_description_submit" msgid="2688450133297983542">"Сұрақ жіберу"</string>
<string name="searchview_description_voice" msgid="2453203695674994440">"Дауыс арқылы іздеу"</string>
<string name="enable_explore_by_touch_warning_title" msgid="7460694070309730149">"Сенсор арқылы шолу функциясы қосылсын ба?"</string>
<string name="enable_explore_by_touch_warning_message" product="tablet" msgid="8655887539089910577">"<xliff:g id="ACCESSIBILITY_SERVICE_NAME">%1$s</xliff:g> Сенсор арқылы шолу функциясын іске қосуды қалайды. Сенсор арқылы шолу функциясы қосылғанда саусақ астындағы нысан сипаттарын естуге немесе көруге болады немесе планшетпен қатынасу қимылдарын орындауға болады."</string>
<string name="enable_explore_by_touch_warning_message" product="default" msgid="2708199672852373195">"<xliff:g id="ACCESSIBILITY_SERVICE_NAME">%1$s</xliff:g> Сенсор арқылы шолу функциясын іске қосуды қалайды. Сенсор арқылы шолу функциясы қосылғанда саусақ астындағы нысан сипаттарын естуге немесе көруге болады немесе телефонмен қатынасу қимылдарын орындауға болады."</string>
<string name="oneMonthDurationPast" msgid="7396384508953779925">"1 ай бұрын"</string>
<string name="beforeOneMonthDurationPast" msgid="909134546836499826">"Осыған дейін 1 ай бұрын"</string>
<plurals name="last_num_days" formatted="false" msgid="5104533550723932025">
<item quantity="other">Соңғы <xliff:g id="COUNT_1">%d</xliff:g> күн</item>
<item quantity="one">Соңғы <xliff:g id="COUNT_0">%d</xliff:g> күн</item>
</plurals>
<string name="last_month" msgid="3959346739979055432">"Соңғы ай"</string>
<string name="older" msgid="5211975022815554840">"Ескілеу"</string>
<string name="preposition_for_date" msgid="9093949757757445117">"<xliff:g id="DATE">%s</xliff:g> күні"</string>
<string name="preposition_for_time" msgid="5506831244263083793">"<xliff:g id="TIME">%s</xliff:g> уақытында"</string>
<string name="preposition_for_year" msgid="5040395640711867177">"<xliff:g id="YEAR">%s</xliff:g> жылда"</string>
<string name="day" msgid="8144195776058119424">"күн"</string>
<string name="days" msgid="4774547661021344602">"күндер"</string>
<string name="hour" msgid="2126771916426189481">"сағат"</string>
<string name="hours" msgid="894424005266852993">"сағаттар"</string>
<string name="minute" msgid="9148878657703769868">"минут"</string>
<string name="minutes" msgid="5646001005827034509">"минуттар"</string>
<string name="second" msgid="3184235808021478">"секунд"</string>
<string name="seconds" msgid="3161515347216589235">"секундтар"</string>
<string name="week" msgid="5617961537173061583">"апта"</string>
<string name="weeks" msgid="6509623834583944518">"апталар"</string>
<string name="year" msgid="4001118221013892076">"жыл"</string>
<string name="years" msgid="6881577717993213522">"жылдар"</string>
<string name="now_string_shortest" msgid="8912796667087856402">"қазір"</string>
<plurals name="duration_minutes_shortest" formatted="false" msgid="3957499975064245495">
<item quantity="other"><xliff:g id="COUNT_1">%d</xliff:g>м</item>
<item quantity="one"><xliff:g id="COUNT_0">%d</xliff:g>м</item>
</plurals>
<plurals name="duration_hours_shortest" formatted="false" msgid="3552182110578602356">
<item quantity="other"><xliff:g id="COUNT_1">%d</xliff:g>с</item>
<item quantity="one"><xliff:g id="COUNT_0">%d</xliff:g>с</item>
</plurals>
<plurals name="duration_days_shortest" formatted="false" msgid="5213655532597081640">
<item quantity="other"><xliff:g id="COUNT_1">%d</xliff:g>к</item>
<item quantity="one"><xliff:g id="COUNT_0">%d</xliff:g>к</item>
</plurals>
<plurals name="duration_years_shortest" formatted="false" msgid="7848711145196397042">
<item quantity="other"><xliff:g id="COUNT_1">%d</xliff:g>ж</item>
<item quantity="one"><xliff:g id="COUNT_0">%d</xliff:g>ж</item>
</plurals>
<plurals name="duration_minutes_shortest_future" formatted="false" msgid="3277614521231489951">
<item quantity="other"><xliff:g id="COUNT_1">%d</xliff:g>м</item>
<item quantity="one"><xliff:g id="COUNT_0">%d</xliff:g>м</item>
</plurals>
<plurals name="duration_hours_shortest_future" formatted="false" msgid="2152452368397489370">
<item quantity="other"><xliff:g id="COUNT_1">%d</xliff:g>с</item>
<item quantity="one"><xliff:g id="COUNT_0">%d</xliff:g>с</item>
</plurals>
<plurals name="duration_days_shortest_future" formatted="false" msgid="8088331502820295701">
<item quantity="other"><xliff:g id="COUNT_1">%d</xliff:g>к</item>
<item quantity="one"><xliff:g id="COUNT_0">%d</xliff:g>к</item>
</plurals>
<plurals name="duration_years_shortest_future" formatted="false" msgid="2317006667145250301">
<item quantity="other"><xliff:g id="COUNT_1">%d</xliff:g>ж</item>
<item quantity="one"><xliff:g id="COUNT_0">%d</xliff:g>ж</item>
</plurals>
<plurals name="duration_minutes_relative" formatted="false" msgid="3178131706192980192">
<item quantity="other"><xliff:g id="COUNT_1">%d</xliff:g> минут бұрын</item>
<item quantity="one"><xliff:g id="COUNT_0">%d</xliff:g> минут бұрын</item>
</plurals>
<plurals name="duration_hours_relative" formatted="false" msgid="676894109982008411">
<item quantity="other"><xliff:g id="COUNT_1">%d</xliff:g> сағат бұрын</item>
<item quantity="one"><xliff:g id="COUNT_0">%d</xliff:g> сағат бұрын</item>
</plurals>
<plurals name="duration_days_relative" formatted="false" msgid="2203515825765397130">
<item quantity="other"><xliff:g id="COUNT_1">%d</xliff:g> күн бұрын</item>
<item quantity="one"><xliff:g id="COUNT_0">%d</xliff:g> күн бұрын</item>
</plurals>
<plurals name="duration_years_relative" formatted="false" msgid="4820062134188885734">
<item quantity="other"><xliff:g id="COUNT_1">%d</xliff:g> жыл бұрын</item>
<item quantity="one"><xliff:g id="COUNT_0">%d</xliff:g> жыл бұрын</item>
</plurals>
<plurals name="duration_minutes_relative_future" formatted="false" msgid="4655043589817680966">
<item quantity="other"><xliff:g id="COUNT_1">%d</xliff:g> минутта</item>
<item quantity="one"><xliff:g id="COUNT_0">%d</xliff:g> минутта</item>
</plurals>
<plurals name="duration_hours_relative_future" formatted="false" msgid="8084579714205223891">
<item quantity="other"><xliff:g id="COUNT_1">%d</xliff:g> сағатта</item>
<item quantity="one"><xliff:g id="COUNT_0">%d</xliff:g> сағатта</item>
</plurals>
<plurals name="duration_days_relative_future" formatted="false" msgid="333215369363433992">
<item quantity="other"><xliff:g id="COUNT_1">%d</xliff:g> күнде</item>
<item quantity="one"><xliff:g id="COUNT_0">%d</xliff:g> күнде</item>
</plurals>
<plurals name="duration_years_relative_future" formatted="false" msgid="8644862986413104011">
<item quantity="other"><xliff:g id="COUNT_1">%d</xliff:g> жылда</item>
<item quantity="one"><xliff:g id="COUNT_0">%d</xliff:g> жылда</item>
</plurals>
<string name="VideoView_error_title" msgid="3534509135438353077">"Бейне ақаулығы"</string>
<string name="VideoView_error_text_invalid_progressive_playback" msgid="3186670335938670444">"Бұл бейне осы құрылғыға ағынын жіберуге жарамсыз."</string>
<string name="VideoView_error_text_unknown" msgid="3450439155187810085">"Бұл бейне таспаны ойната алмайды."</string>
<string name="VideoView_error_button" msgid="2822238215100679592">"Жарайды"</string>
<string name="relative_time" msgid="1818557177829411417">"<xliff:g id="DATE">%1$s</xliff:g>, <xliff:g id="TIME">%2$s</xliff:g>"</string>
<string name="noon" msgid="7245353528818587908">"тал түс"</string>
<string name="Noon" msgid="3342127745230013127">"Тал түс"</string>
<string name="midnight" msgid="7166259508850457595">"түн ортасы"</string>
<string name="Midnight" msgid="5630806906897892201">"Түн ортасы"</string>
<string name="elapsed_time_short_format_mm_ss" msgid="4431555943828711473">"<xliff:g id="MINUTES">%1$02d</xliff:g>:<xliff:g id="SECONDS">%2$02d</xliff:g>"</string>
<string name="elapsed_time_short_format_h_mm_ss" msgid="1846071997616654124">"<xliff:g id="HOURS">%1$d</xliff:g>:<xliff:g id="MINUTES">%2$02d</xliff:g>:<xliff:g id="SECONDS">%3$02d</xliff:g>"</string>
<string name="selectAll" msgid="6876518925844129331">"Барлығын таңдау"</string>
<string name="cut" msgid="3092569408438626261">"Қиып алу"</string>
<string name="copy" msgid="2681946229533511987">"Көшіру"</string>
<string name="paste" msgid="5629880836805036433">"Қою"</string>
<string name="paste_as_plain_text" msgid="5427792741908010675">"Кәдімгі мәтін ретінде қою"</string>
<string name="replace" msgid="5781686059063148930">"… сөзін алмастыру"</string>
<string name="delete" msgid="6098684844021697789">"Жою"</string>
<string name="copyUrl" msgid="2538211579596067402">"URL мекенжайын көшіру"</string>
<string name="selectTextMode" msgid="1018691815143165326">"Мәтінді бөлектеу"</string>
<string name="undo" msgid="7905788502491742328">"Қайтару"</string>
<string name="redo" msgid="7759464876566803888">"Қайтару"</string>
<string name="autofill" msgid="3035779615680565188">"Aвтотолтыру"</string>
<string name="textSelectionCABTitle" msgid="5236850394370820357">"Мәтін таңдау"</string>
<string name="addToDictionary" msgid="4352161534510057874">"Сөздікке қосу"</string>
<string name="deleteText" msgid="6979668428458199034">"Жою"</string>
<string name="inputMethod" msgid="1653630062304567879">"Енгізу әдісі"</string>
<string name="editTextMenuTitle" msgid="4909135564941815494">"Мәтін әрекеттері"</string>
<string name="email" msgid="4560673117055050403">"Электрондық пошта"</string>
<string name="dial" msgid="4204975095406423102">"Телефон"</string>
<string name="map" msgid="6068210738233985748">"Maps"</string>
<string name="browse" msgid="6993590095938149861">"Браузер"</string>
<string name="low_internal_storage_view_title" msgid="5576272496365684834">"Жадта орын азайып барады"</string>
<string name="low_internal_storage_view_text" msgid="6640505817617414371">"Жүйенің кейбір функциялары жұмыс істемеуі мүмкін"</string>
<string name="low_internal_storage_view_text_no_boot" msgid="6935190099204693424">"Жүйе үшін жад жеткіліксіз. 250 МБ бос орын бар екенін тексеріп, қайта іске қосыңыз."</string>
<string name="app_running_notification_title" msgid="8718335121060787914">"<xliff:g id="APP_NAME">%1$s</xliff:g> қосылған"</string>
<string name="app_running_notification_text" msgid="1197581823314971177">"Қосымша ақпаратты қарау үшін немесе қолданбаны тоқтату үшін түртіңіз."</string>
<string name="ok" msgid="5970060430562524910">"Жарайды"</string>
<string name="cancel" msgid="6442560571259935130">"Бас тарту"</string>
<string name="yes" msgid="5362982303337969312">"Жарайды"</string>
<string name="no" msgid="5141531044935541497">"Бас тарту"</string>
<string name="dialog_alert_title" msgid="2049658708609043103">"Назар аударыңыз"</string>
<string name="loading" msgid="7933681260296021180">"Жүктелуде…"</string>
<string name="capital_on" msgid="1544682755514494298">"Қосулы"</string>
<string name="capital_off" msgid="6815870386972805832">"Өшірулі"</string>
<string name="whichApplication" msgid="4533185947064773386">"Әрекетті аяқтау"</string>
<string name="whichApplicationNamed" msgid="8260158865936942783">"Әрекетті %1$s қолданбасын пайдаланып аяқтау"</string>
<string name="whichApplicationLabel" msgid="7425855495383818784">"Әрекетті аяқтау"</string>
<string name="whichViewApplication" msgid="3272778576700572102">"Басқаша ашу"</string>
<string name="whichViewApplicationNamed" msgid="2286418824011249620">"%1$s қолданбасымен ашу"</string>
<string name="whichViewApplicationLabel" msgid="2666774233008808473">"Ашу"</string>
<string name="whichEditApplication" msgid="144727838241402655">"Келесімен өңдеу"</string>
<string name="whichEditApplicationNamed" msgid="1775815530156447790">"%1$s көмегімен өңдеу"</string>
<string name="whichEditApplicationLabel" msgid="7183524181625290300">"Өңдеу"</string>
<string name="whichSendApplication" msgid="6902512414057341668">"Бөлісу"</string>
<string name="whichSendApplicationNamed" msgid="2799370240005424391">"%1$s қолданбасымен бөлісу"</string>
<string name="whichSendApplicationLabel" msgid="4579076294675975354">"Бөлісу"</string>
<string name="whichSendToApplication" msgid="8272422260066642057">"Келесі арқылы жіберу"</string>
<string name="whichSendToApplicationNamed" msgid="7768387871529295325">"%1$s арқылы жіберу"</string>
<string name="whichSendToApplicationLabel" msgid="8878962419005813500">"Жіберу"</string>
<string name="whichHomeApplication" msgid="4307587691506919691">"«Негізгі» қолданбасын таңдау"</string>
<string name="whichHomeApplicationNamed" msgid="4493438593214760979">"%1$s «Негізгі» ретінде пайдалану"</string>
<string name="whichHomeApplicationLabel" msgid="809529747002918649">"Кескін түсіру"</string>
<string name="whichImageCaptureApplication" msgid="3680261417470652882">"Кескінді түсіру қолданбасы"</string>
<string name="whichImageCaptureApplicationNamed" msgid="8619384150737825003">"Кескінді %1$s қолданбасымен түсіру"</string>
<string name="whichImageCaptureApplicationLabel" msgid="6390303445371527066">"Кескін түсіру"</string>
<string name="alwaysUse" msgid="4583018368000610438">"Бұл әрекет үшін бастапқы параметрін қолданыңыз."</string>
<string name="use_a_different_app" msgid="8134926230585710243">"Басқа қолданбаны пайдалану"</string>
<string name="clearDefaultHintMsg" msgid="3252584689512077257">"Әдепкі параметрден «Жүйелік параметрлер» &gt; «Қолданбалар» &gt; «Жүктелгендер» тармағында құсбелгіні алу."</string>
<string name="chooseActivity" msgid="7486876147751803333">"Әрекет таңдау"</string>
<string name="chooseUsbActivity" msgid="6894748416073583509">"USB құрылғысы үшін қолданбаны таңдау"</string>
<string name="noApplications" msgid="2991814273936504689">"Бұл әрекетті ешбір қолданба орындай алмайды."</string>
<string name="aerr_application" msgid="250320989337856518">"<xliff:g id="APPLICATION">%1$s</xliff:g> тоқтады"</string>
<string name="aerr_process" msgid="6201597323218674729">"<xliff:g id="PROCESS">%1$s</xliff:g> тоқтады"</string>
<string name="aerr_application_repeated" msgid="3146328699537439573">"<xliff:g id="APPLICATION">%1$s</xliff:g> тоқтай береді"</string>
<string name="aerr_process_repeated" msgid="6235302956890402259">"<xliff:g id="PROCESS">%1$s</xliff:g> тоқтай береді"</string>
<string name="aerr_restart" msgid="7581308074153624475">"Қолданбаны қайта ашу"</string>
<string name="aerr_report" msgid="5371800241488400617">"Пікір жіберу"</string>
<string name="aerr_close" msgid="2991640326563991340">"Жабу"</string>
<string name="aerr_mute" msgid="1974781923723235953">"Құрылғы қайта іске қосылғанша дыбысын өшіру"</string>
<string name="aerr_wait" msgid="3199956902437040261">"Күту"</string>
<string name="aerr_close_app" msgid="3269334853724920302">"Қолданбаны жабу"</string>
<string name="anr_title" msgid="4351948481459135709"></string>
<string name="anr_activity_application" msgid="8493290105678066167">"<xliff:g id="APPLICATION">%2$s</xliff:g> жауап бермей жатыр"</string>
<string name="anr_activity_process" msgid="1622382268908620314">"<xliff:g id="ACTIVITY">%1$s</xliff:g> жауап бермей жатыр"</string>
<string name="anr_application_process" msgid="6417199034861140083">"<xliff:g id="APPLICATION">%1$s</xliff:g> жауап бермей жатыр"</string>
<string name="anr_process" msgid="6156880875555921105">"<xliff:g id="PROCESS">%1$s</xliff:g> процесі жауап бермей жатыр"</string>
<string name="force_close" msgid="8346072094521265605">"Жарайды"</string>
<string name="report" msgid="4060218260984795706">"Баяндау"</string>
<string name="wait" msgid="7147118217226317732">"Күту"</string>
<string name="webpage_unresponsive" msgid="3272758351138122503">"Бет жауап бере алмайтын күйде.\n\nОны жабуды қалайсыз ба?"</string>
<string name="launch_warning_title" msgid="1547997780506713581">"Қолданба қайта бағытталды"</string>
<string name="launch_warning_replace" msgid="6202498949970281412">"<xliff:g id="APP_NAME">%1$s</xliff:g> қазір қосылып тұр."</string>
<string name="launch_warning_original" msgid="188102023021668683">"<xliff:g id="APP_NAME">%1$s</xliff:g> қолданбасы алдымен қосылған."</string>
<string name="screen_compat_mode_scale" msgid="3202955667675944499">"Меже"</string>
<string name="screen_compat_mode_show" msgid="4013878876486655892">"Үнемі көрсету"</string>
<string name="screen_compat_mode_hint" msgid="1064524084543304459">"Мұны «Жүйелік параметрлер» &gt; «Қолданбалар» &gt; «Жүктелгендер» тармағында қосыңыз."</string>
<string name="unsupported_display_size_message" msgid="6545327290756295232">"<xliff:g id="APP_NAME">%1$s</xliff:g> қолданбасында \"Дисплей өлшемі\" параметрінің таңдалған мәніне қолдау көрсетілмейді, сондықтан дұрыс жұмыс істемеуі мүмкін."</string>
<string name="unsupported_display_size_show" msgid="7969129195360353041">"Үнемі көрсету"</string>
<string name="smv_application" msgid="3307209192155442829">"<xliff:g id="APPLICATION">%1$s</xliff:g> қолданбасы (<xliff:g id="PROCESS">%2$s</xliff:g> процесі) өзі қолданған StrictMode саясатын бұзды."</string>
<string name="smv_process" msgid="5120397012047462446">"<xliff:g id="PROCESS">%1$s</xliff:g> үрдісі өздігінен күшіне енген ҚатаңРежим ережесін бұзды."</string>
<string name="android_upgrading_title" msgid="1584192285441405746">"Android жаңартылуда…"</string>
<string name="android_start_title" msgid="8418054686415318207">"Android іске қосылуда…"</string>
<string name="android_upgrading_fstrim" msgid="8036718871534640010">"Қойманы оңтайландыру."</string>
<string name="android_upgrading_notification_title" msgid="8428357096969413169">"Android жүйесін жаңарту аяқталуда…"</string>
<string name="android_upgrading_notification_body" msgid="5761201379457064286">"Жаңарту аяқталғанға дейін кейбір қолданбалар дұрыс жұмыс істемеуі мүмкін"</string>
<string name="app_upgrading_toast" msgid="3008139776215597053">"<xliff:g id="APPLICATION">%1$s</xliff:g> жаңартылуда…"</string>
<string name="android_upgrading_apk" msgid="7904042682111526169">"<xliff:g id="NUMBER_1">%2$d</xliff:g> ішінен <xliff:g id="NUMBER_0">%1$d</xliff:g> қолданба оңтайландырылуда."</string>
<string name="android_preparing_apk" msgid="8162599310274079154">"<xliff:g id="APPNAME">%1$s</xliff:g> дайындалуда."</string>
<string name="android_upgrading_starting_apps" msgid="451464516346926713">"Қолданбалар іске қосылуда."</string>
<string name="android_upgrading_complete" msgid="1405954754112999229">"Қосуды аяқтауда."</string>
<string name="heavy_weight_notification" msgid="9087063985776626166">"<xliff:g id="APP">%1$s</xliff:g> қосылған"</string>
<string name="heavy_weight_notification_detail" msgid="867643381388543170">"Қолданбаға ауысу үшін түртіңіз"</string>
<string name="heavy_weight_switcher_title" msgid="7153167085403298169">"Қолданбаларды ауыстыру керек пе?"</string>
<string name="heavy_weight_switcher_text" msgid="7022631924534406403">"Жаңасын іске қосу алдында тоқтату керек басқа қолданба әлдеқашан жұмыс істеп жатыр."</string>
<string name="old_app_action" msgid="493129172238566282">"<xliff:g id="OLD_APP">%1$s</xliff:g> қолданбасына оралу"</string>
<string name="old_app_description" msgid="2082094275580358049">"Жаңа қолданбаны іске қоспау."</string>
<string name="new_app_action" msgid="5472756926945440706">"<xliff:g id="OLD_APP">%1$s</xliff:g> қолданбасын қосу"</string>
<string name="new_app_description" msgid="1932143598371537340">"Ескі қолданбаны сақтаусыз тоқтату."</string>
<string name="dump_heap_notification" msgid="2618183274836056542">"<xliff:g id="PROC">%1$s</xliff:g> жад шегінен асты"</string>
<string name="dump_heap_notification_detail" msgid="6901391084243999274">"Үйінді дамп жиналды; бөлісу үшін түртіңіз"</string>
<string name="dump_heap_title" msgid="5864292264307651673">"Үйінді дамппен бөлісу қажет пе?"</string>
<string name="dump_heap_text" msgid="4809417337240334941">"<xliff:g id="PROC">%1$s</xliff:g> процесі <xliff:g id="SIZE">%2$s</xliff:g> процесс жады шегінен асып кетті. Үйінді дамп оның әзірлеушісімен ​​бөлісуге қолжетімді. Абай болыңыз: бұл үйінді дампта бағдарлама кіре алатын кейбір жеке ақпараттарыңыз болуы мүмкін."</string>
<string name="sendText" msgid="5209874571959469142">"Мәтін үшін әрекет таңдау"</string>
<string name="volume_ringtone" msgid="6885421406845734650">"Қоңырау шырылының қаттылығы"</string>
<string name="volume_music" msgid="5421651157138628171">"Meдиа дыбысының қаттылығы"</string>
<string name="volume_music_hint_playing_through_bluetooth" msgid="9165984379394601533">"Bluetooth арқылы ойнату"</string>
<string name="volume_music_hint_silent_ringtone_selected" msgid="8310739960973156272">"Үнсіз қоңырау әуенін орнату"</string>
<string name="volume_call" msgid="3941680041282788711">"Келетін қоңырау дыбысының қаттылығы"</string>
<string name="volume_bluetooth_call" msgid="2002891926351151534">"Bluetooth қоңырауының қаттылығы"</string>
<string name="volume_alarm" msgid="1985191616042689100">"Дабыл дыбысының қаттылығы"</string>
<string name="volume_notification" msgid="2422265656744276715">"Хабар дыбысының қаттылығы"</string>
<string name="volume_unknown" msgid="1400219669770445902">"Дыбыс қаттылығы"</string>
<string name="volume_icon_description_bluetooth" msgid="6538894177255964340">"Bluetooth дыбысының қаттылығы"</string>
<string name="volume_icon_description_ringer" msgid="3326003847006162496">"Қоңырау әуенінің дыбыс қаттылығы"</string>
<string name="volume_icon_description_incall" msgid="8890073218154543397">"Қоңырау дыбысының қаттылығы"</string>
<string name="volume_icon_description_media" msgid="4217311719665194215">"Meдиа дыбысының қаттылығы"</string>
<string name="volume_icon_description_notification" msgid="7044986546477282274">"Хабар дыбысының қаттылығы"</string>
<string name="ringtone_default" msgid="3789758980357696936">"Әдепкі рингтон"</string>
<string name="ringtone_default_with_actual" msgid="1767304850491060581">"Әдепкі (<xliff:g id="ACTUAL_RINGTONE">%1$s</xliff:g>)"</string>
<string name="ringtone_silent" msgid="7937634392408977062">"Ешқандай"</string>
<string name="ringtone_picker_title" msgid="3515143939175119094">"Қоңырау әуендері"</string>
<string name="ringtone_picker_title_alarm" msgid="6473325356070549702">"Дабыл сигналдары"</string>
<string name="ringtone_picker_title_notification" msgid="4837740874822788802">"Хабарландыру сигналдары"</string>
<string name="ringtone_unknown" msgid="3914515995813061520">"Белгісіз"</string>
<plurals name="wifi_available" formatted="false" msgid="7900333017752027322">
<item quantity="other">Wi-Fi желілері қол жетімді</item>
<item quantity="one">Wi-Fi желісі қол жетімді</item>
</plurals>
<plurals name="wifi_available_detailed" formatted="false" msgid="1140699367193975606">
<item quantity="other">Ашық Wi-Fi желілері қол жетімді</item>
<item quantity="one">Ашық Wi-Fi желісі қол жетімді</item>
</plurals>
<string name="wifi_available_title" msgid="3817100557900599505">"Ашық Wi‑Fi желісіне қосылу"</string>
<string name="wifi_available_title_connecting" msgid="1557292688310330032">"Ашық Wi‑Fi желісіне қосылуда"</string>
<string name="wifi_available_title_connected" msgid="7542672851522241548">"Wi‑Fi желісіне қосылды"</string>
<string name="wifi_available_title_failed_to_connect" msgid="6861772233582618132">"Wi‑Fi желісіне қосылмады"</string>
<string name="wifi_available_content_failed_to_connect" msgid="3377406637062802645">"Барлық желілерді көру үшін түртіңіз"</string>
<string name="wifi_available_action_connect" msgid="2635699628459488788">"Қосылу"</string>
<string name="wifi_available_action_all_networks" msgid="1100098935861622985">"Барлық желілер"</string>
<string name="wifi_available_sign_in" msgid="9157196203958866662">"Wi-Fi желісіне кіру"</string>
<string name="network_available_sign_in" msgid="1848877297365446605">"Желіге кіру"</string>
<!-- no translation found for network_available_sign_in_detailed (8000081941447976118) -->
<skip />
<string name="wifi_no_internet" msgid="8451173622563841546">"Wi-Fi желісінде интернет байланысы жоқ"</string>
<string name="wifi_no_internet_detailed" msgid="8083079241212301741">"Опциялар үшін түртіңіз"</string>
<string name="network_switch_metered" msgid="4671730921726992671">"<xliff:g id="NETWORK_TYPE">%1$s</xliff:g> желісіне ауысты"</string>
<string name="network_switch_metered_detail" msgid="5325661434777870353">"Құрылғы <xliff:g id="PREVIOUS_NETWORK">%2$s</xliff:g> желісінде интернетпен байланыс жоғалған жағдайда <xliff:g id="NEW_NETWORK">%1$s</xliff:g> желісін пайдаланады. Деректер ақысы алынуы мүмкін."</string>
<string name="network_switch_metered_toast" msgid="5779283181685974304">"<xliff:g id="PREVIOUS_NETWORK">%1$s</xliff:g> желісінен <xliff:g id="NEW_NETWORK">%2$s</xliff:g> желісіне ауысты"</string>
<string-array name="network_switch_type_name">
<item msgid="3979506840912951943">"мобильдік деректер"</item>
<item msgid="75483255295529161">"Wi-Fi"</item>
<item msgid="6862614801537202646">"Bluetooth"</item>
<item msgid="5447331121797802871">"Ethernet"</item>
<item msgid="8257233890381651999">"VPN"</item>
</string-array>
<string name="network_switch_type_name_unknown" msgid="4552612897806660656">"желі түрі белгісіз"</string>
<string name="wifi_watchdog_network_disabled" msgid="7904214231651546347">"Wi-Fi желісіне қосыла алмады"</string>
<string name="wifi_watchdog_network_disabled_detailed" msgid="5548780776418332675">" Интернет байланысы нашар."</string>
<string name="wifi_connect_alert_title" msgid="8455846016001810172">"Қосылуға рұқсат ету керек пе?"</string>
<string name="wifi_connect_alert_message" msgid="6451273376815958922">"%1$s қолданбасы %2$s Wi-Fi желісіне қосылғысы келеді"</string>
<string name="wifi_connect_default_application" msgid="7143109390475484319">"Қолданба"</string>
<string name="wifi_p2p_dialog_title" msgid="97611782659324517">"Wi-Fi тікелей"</string>
<string name="wifi_p2p_turnon_message" msgid="2909250942299627244">"Wi-Fi Тікелей байланысын бастау. Бұл Wi-Fi клиент/хот-спотты өшіреді."</string>
<string name="wifi_p2p_failed_message" msgid="3763669677935623084">"Wi-Fi Тікелей байланысын қоса алмады."</string>
<string name="wifi_p2p_enabled_notification_title" msgid="2068321881673734886">"Тікелей Wi-Fi қосулы"</string>
<string name="wifi_p2p_enabled_notification_message" msgid="8064677407830620023">"Параметрлер үшін түртіңіз"</string>
<string name="accept" msgid="1645267259272829559">"Қабылдау"</string>
<string name="decline" msgid="2112225451706137894">"Бас тарту"</string>
<string name="wifi_p2p_invitation_sent_title" msgid="1318975185112070734">"Шақыру жіберілді"</string>
<string name="wifi_p2p_invitation_to_connect_title" msgid="4958803948658533637">"Жалғау үшін шақыру"</string>
<string name="wifi_p2p_from_message" msgid="570389174731951769">"Кімнен:"</string>
<string name="wifi_p2p_to_message" msgid="248968974522044099">"Кімге:"</string>
<string name="wifi_p2p_enter_pin_message" msgid="5920929550367828970">"Өтінілген PIN кодты теру:"</string>
<string name="wifi_p2p_show_pin_message" msgid="8530563323880921094">"PIN:"</string>
<string name="wifi_p2p_frequency_conflict_message" product="tablet" msgid="8012981257742232475">"Планшет <xliff:g id="DEVICE_NAME">%1$s</xliff:g> құрылғысына қосылғанша Wi-Fi байланысынан уақытша ажыратылады"</string>
<string name="wifi_p2p_frequency_conflict_message" product="tv" msgid="3087858235069421128">"<xliff:g id="DEVICE_NAME">%1$s</xliff:g> құрылғысына қосулы кезде ТД Wi-Fi желісінен уақытша ажыратылады"</string>
<string name="wifi_p2p_frequency_conflict_message" product="default" msgid="7363907213787469151">"<xliff:g id="DEVICE_NAME">%1$s</xliff:g> құрылғысына жалғанып тұрғанда телефон уақытша Wi-Fi байланысынан ажыратылады"</string>
<string name="select_character" msgid="3365550120617701745">"Таңба енгізу"</string>
<string name="sms_control_title" msgid="7296612781128917719">"SMS хабарларын жіберу"</string>
<string name="sms_control_message" msgid="3867899169651496433">"&lt;b&gt;<xliff:g id="APP_NAME">%1$s</xliff:g>&lt;/b&gt; қолданбасы көп SMS хабарын жіберуде. Осы қолданбаның хабарларды жіберуді жалғастыруын қалайсыз ба?"</string>
<string name="sms_control_yes" msgid="3663725993855816807">"Рұқсат беру"</string>
<string name="sms_control_no" msgid="625438561395534982">"Өшіру"</string>
<string name="sms_short_code_confirm_message" msgid="1645436466285310855">"&lt;b&gt;<xliff:g id="APP_NAME">%1$s</xliff:g>&lt;/b&gt; қолданбасы &lt;b&gt;<xliff:g id="DEST_ADDRESS">%2$s</xliff:g>&lt;/b&gt; мекенжайына хабар жіберуді қалайды."</string>
<string name="sms_short_code_details" msgid="5873295990846059400">"Бұл мобильді есептік жазбаңызда "<b>"өзгерістер"</b>" тудыруы мүмкін."</string>
<string name="sms_premium_short_code_details" msgid="7869234868023975"><b>"Бұл мобильді есептік жазбаңызда өзгерістерді тудырады."</b></string>
<string name="sms_short_code_confirm_allow" msgid="4458878637111023413">"Жіберу"</string>
<string name="sms_short_code_confirm_deny" msgid="2927389840209170706">"Бас тарту"</string>
<string name="sms_short_code_remember_choice" msgid="5289538592272218136">"Менің таңдауым есте сақталсын"</string>
<string name="sms_short_code_remember_undo_instruction" msgid="4960944133052287484">"Бұны кейінірек Параметрлер &gt; Қолданбалар арқылы өзгертуге болады"</string>
<string name="sms_short_code_confirm_always_allow" msgid="3241181154869493368">"Әрқашан рұқсат беру"</string>
<string name="sms_short_code_confirm_never_allow" msgid="446992765774269673">"Ешқашан рұқсат бермеу"</string>
<string name="sim_removed_title" msgid="6227712319223226185">"SIM картасы алынды"</string>
<string name="sim_removed_message" msgid="2333164559970958645">"Жарамды SIM картасын енгізіп, қайт бастағанша, ұялы желі қол жетімсіз болады."</string>
<string name="sim_done_button" msgid="827949989369963775">"Дайын"</string>
<string name="sim_added_title" msgid="3719670512889674693">"SIM картасы қосылды"</string>
<string name="sim_added_message" msgid="6599945301141050216">"Ұялы желіге кіру үшін құрылғыны қайта бастаңыз."</string>
<string name="sim_restart_button" msgid="4722407842815232347">"Қайта бастау"</string>
<string name="carrier_app_dialog_message" msgid="7066156088266319533">"Жаңа SIM картаңыз дұрыс жұмыс істеуі үшін оператордың қолданбасын орнату және ашу керек."</string>
<string name="carrier_app_dialog_button" msgid="7900235513678617329">"ҚОЛДАНБАНЫ АЛУ"</string>
<string name="carrier_app_dialog_not_now" msgid="6361378684292268027">"ҚАЗІР ЕМЕС"</string>
<string name="carrier_app_notification_title" msgid="8921767385872554621">"Жаңа SIM салынды"</string>
<string name="carrier_app_notification_text" msgid="1132487343346050225">"Оны орнату үшін түртіңіз"</string>
<string name="time_picker_dialog_title" msgid="8349362623068819295">"Уақытты реттеу"</string>
<string name="date_picker_dialog_title" msgid="5879450659453782278">"Мезгілін реттеу"</string>
<string name="date_time_set" msgid="5777075614321087758">"Орнату"</string>
<string name="date_time_done" msgid="2507683751759308828">"Дайын"</string>
<string name="perms_new_perm_prefix" msgid="8257740710754301407"><font size="12" fgcolor="#ff33b5e5">"ЖАҢА: "</font></string>
<string name="perms_description_app" msgid="5139836143293299417">"Жабдықтаған <xliff:g id="APP_NAME">%1$s</xliff:g>."</string>
<string name="no_permissions" msgid="7283357728219338112">"Рұқсат қажет емес"</string>
<string name="perm_costs_money" msgid="4902470324142151116">"бұған төлем қажет болуы мүмкін"</string>
<string name="dlg_ok" msgid="7376953167039865701">"Жарайды"</string>
<string name="usb_charging_notification_title" msgid="6895185153353640787">"USB арқылы зарядтау"</string>
<string name="usb_supplying_notification_title" msgid="5310642257296510271">"USB жалғанған құрылғыға қуат беруде"</string>
<string name="usb_mtp_notification_title" msgid="8396264943589760855">"Файлды тасымалдауға арналған USB"</string>
<string name="usb_ptp_notification_title" msgid="1347328437083192112">"Фотосуретті тасымалдауға арналған USB"</string>
<string name="usb_midi_notification_title" msgid="4850904915889144654">"MIDI режиміне арналған USB"</string>
<string name="usb_accessory_notification_title" msgid="7848236974087653666">"USB жабдығына қосылған"</string>
<string name="usb_notification_message" msgid="3370903770828407960">"Қосымша опциялар үшін түртіңіз."</string>
<string name="usb_unsupported_audio_accessory_title" msgid="3529881374464628084">"Аналогтық аудиожабдық анықталды"</string>
<string name="usb_unsupported_audio_accessory_message" msgid="6309553946441565215">"Жалғанған құрылғы бұл телефонмен үйлесімсіз. Қосымша ақпарат алу үшін түртіңіз."</string>
<string name="adb_active_notification_title" msgid="6729044778949189918">"USB түзетуі қосылған"</string>
<string name="adb_active_notification_message" msgid="4948470599328424059">"USB түзетуін өшіру үшін түртіңіз."</string>
<string name="adb_active_notification_message" product="tv" msgid="8470296818270110396">"USB түзетуін өшіру үшін таңдаңыз."</string>
<string name="taking_remote_bugreport_notification_title" msgid="6742483073875060934">"Қате туралы есеп алынуда…"</string>
<string name="share_remote_bugreport_notification_title" msgid="4987095013583691873">"Қате туралы есепті бөлісу керек пе?"</string>
<string name="sharing_remote_bugreport_notification_title" msgid="7572089031496651372">"Қате туралы есеп бөлісілуде…"</string>
<string name="share_remote_bugreport_notification_message_finished" msgid="6029609949340992866">"Әкімші осы құрылғы ақауларын жоюға көмектесу үшін қате туралы есепті сұрады. Қолданбалар мен деректер бөлісілуі мүмкін."</string>
<string name="share_remote_bugreport_action" msgid="6249476773913384948">"БӨЛІСУ"</string>
<string name="decline_remote_bugreport_action" msgid="6230987241608770062">"ҚАБЫЛДАМАУ"</string>
<string name="select_input_method" msgid="8547250819326693584">"Пернетақтаны өзгерту"</string>
<string name="show_ime" msgid="2506087537466597099">"Физикалық пернетақта белсенді кезде оны экранда ұстау"</string>
<string name="hardware" msgid="194658061510127999">"Виртуалды пернетақтаны көрсету"</string>
<string name="select_keyboard_layout_notification_title" msgid="597189518763083494">"Физикалық пернетақтаны конфигурациялау"</string>
<string name="select_keyboard_layout_notification_message" msgid="8084622969903004900">"Тіл мен пернетақта схемасын таңдау үшін түртіңіз"</string>
<string name="fast_scroll_alphabet" msgid="5433275485499039199">" ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ"</string>
<string name="fast_scroll_numeric_alphabet" msgid="4030170524595123610">" 0123456789ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ"</string>
<string name="alert_windows_notification_channel_group_name" msgid="1463953341148606396">"Басқа қолданбалардың үстінен көрсету"</string>
<string name="alert_windows_notification_channel_name" msgid="3116610965549449803">"<xliff:g id="NAME">%s</xliff:g> басқа қолданбалардың үстінен шықты"</string>
<string name="alert_windows_notification_title" msgid="3697657294867638947">"<xliff:g id="NAME">%s</xliff:g> басқа қолданбалардың үстінен көрсетіледі"</string>
<string name="alert_windows_notification_message" msgid="8917232109522912560">"<xliff:g id="NAME">%s</xliff:g> деген пайдаланушының бұл функцияны пайдалануына жол бермеу үшін параметрлерді түртіп ашыңыз да, оларды өшіріңіз."</string>
<string name="alert_windows_notification_turn_off_action" msgid="3367294525884949878">"ӨШІРУ"</string>
<string name="ext_media_checking_notification_title" msgid="5734005953288045806">"<xliff:g id="NAME">%s</xliff:g> дайындалуда"</string>
<string name="ext_media_checking_notification_message" msgid="4747432538578886744">"Қателер тексерілуде"</string>
<string name="ext_media_new_notification_message" msgid="7589986898808506239">"Жаңа <xliff:g id="NAME">%s</xliff:g> анықталды"</string>
<string name="ext_media_ready_notification_message" msgid="4083398150380114462">"Фотосуреттер мен медиа файлдарын тасымалдау үшін"</string>
<string name="ext_media_unmountable_notification_title" msgid="8295123366236989588">"Бүлінген <xliff:g id="NAME">%s</xliff:g>"</string>
<string name="ext_media_unmountable_notification_message" msgid="2343202057122495773">"<xliff:g id="NAME">%s</xliff:g> бұзылды. Түзету үшін түртіңіз."</string>
<string name="ext_media_unmountable_notification_message" product="tv" msgid="3941179940297874950">"<xliff:g id="NAME">%s</xliff:g> бүлінген. Түзету үшін оны түртіңіз."</string>
<string name="ext_media_unsupported_notification_title" msgid="3797642322958803257">"Қолданылмайтын <xliff:g id="NAME">%s</xliff:g>"</string>
<string name="ext_media_unsupported_notification_message" msgid="6121601473787888589">"Бұл құрылғы <xliff:g id="NAME">%s</xliff:g> картасына қолдау көрсетеді. Қолдау көрсетілетін пішімде орнату үшін түртіңіз."</string>
<string name="ext_media_unsupported_notification_message" product="tv" msgid="3725436899820390906">"Бұл құрылғыда <xliff:g id="NAME">%s</xliff:g> картасына қолдау көрсетілмейді. Қолдау көрсетілетін форматта реттеуді таңдаңыз."</string>
<string name="ext_media_badremoval_notification_title" msgid="3206248947375505416">"<xliff:g id="NAME">%s</xliff:g> кенеттен шығарылды"</string>
<string name="ext_media_badremoval_notification_message" msgid="380176703346946313">"Деректер жоғалып қалмауы үшін <xliff:g id="NAME">%s</xliff:g> құрылғысын ажыратып барып, шығару керек"</string>
<string name="ext_media_nomedia_notification_title" msgid="1704840188641749091">"<xliff:g id="NAME">%s</xliff:g> жоқ"</string>
<string name="ext_media_nomedia_notification_message" msgid="6471542972147056586">"<xliff:g id="NAME">%s</xliff:g> шығарылды; жаңасын салыңыз"</string>
<string name="ext_media_unmounting_notification_title" msgid="640674168454809372">"<xliff:g id="NAME">%s</xliff:g> әлі шығарылуда…"</string>
<string name="ext_media_unmounting_notification_message" msgid="4182843895023357756">"Шығармаңыз"</string>
<string name="ext_media_init_action" msgid="7952885510091978278">"Реттеу"</string>
<string name="ext_media_unmount_action" msgid="1121883233103278199">"Шығару"</string>
<string name="ext_media_browse_action" msgid="8322172381028546087">"Зерттеу"</string>
<string name="ext_media_missing_title" msgid="620980315821543904">"<xliff:g id="NAME">%s</xliff:g> жоқ"</string>
<string name="ext_media_missing_message" msgid="5761133583368750174">"Бұл құрылғыны қайта салыңыз"</string>
<string name="ext_media_move_specific_title" msgid="1471100343872375842">"<xliff:g id="NAME">%s</xliff:g> тасымалдануда"</string>
<string name="ext_media_move_title" msgid="1022809140035962662">"Деректер тасымалдануда"</string>
<string name="ext_media_move_success_title" msgid="8575300932957954671">"Тасымалданып болды"</string>
<string name="ext_media_move_success_message" msgid="4199002148206265426">"Деректер <xliff:g id="NAME">%s</xliff:g> ішіне тасымалданды"</string>
<string name="ext_media_move_failure_title" msgid="7613189040358789908">"Деректерді тасымалдау мүмкін емес"</string>
<string name="ext_media_move_failure_message" msgid="1978096440816403360">"Деректер бастапқы орнында қалды"</string>
<string name="ext_media_status_removed" msgid="6576172423185918739">"Алынды"</string>
<string name="ext_media_status_unmounted" msgid="2551560878416417752">"Ажыратылды"</string>
<string name="ext_media_status_checking" msgid="6193921557423194949">"Тексерілуде…"</string>
<string name="ext_media_status_mounted" msgid="7253821726503179202">"Дайын"</string>
<string name="ext_media_status_mounted_ro" msgid="8020978752406021015">"Тек оқуға арналған"</string>
<string name="ext_media_status_bad_removal" msgid="8395398567890329422">"Қауіпсіз түрде алынды"</string>
<string name="ext_media_status_unmountable" msgid="805594039236667894">"Бүлінген"</string>
<string name="ext_media_status_unsupported" msgid="4691436711745681828">"Қолданылмайды"</string>
<string name="ext_media_status_ejecting" msgid="5463887263101234174">"Ажыратылуда..."</string>
<string name="ext_media_status_formatting" msgid="1085079556538644861">"Пішімделуде..."</string>
<string name="ext_media_status_missing" msgid="5638633895221670766">"Салынбады"</string>
<string name="activity_list_empty" msgid="1675388330786841066">"Сәйкес әрекеттер табылмады."</string>
<string name="permlab_route_media_output" msgid="6243022988998972085">"медиа шығысын бағыттау"</string>
<string name="permdesc_route_media_output" msgid="4932818749547244346">"Қолданбаға медиа шығысын басқа сыртқы құрылғыларға бағыттау мүмкіндігін береді."</string>
<string name="permlab_readInstallSessions" msgid="3713753067455750349">"орнату сеанстарын оқу"</string>
<string name="permdesc_readInstallSessions" msgid="2049771699626019849">"Қолданбаға орнату сеанстарын оқуға рұқсат етеді. Бұл оған белсенді бума орнатулары туралы мәліметтерді көруге рұқсат етеді."</string>
<string name="permlab_requestInstallPackages" msgid="5782013576218172577">"орнату бумаларын сұрау"</string>
<string name="permdesc_requestInstallPackages" msgid="5740101072486783082">"Қолданбаның бумаларды орнатуға рұқсат сұрауына мүмкіндік береді."</string>
<string name="permlab_requestDeletePackages" msgid="1703686454657781242">"пакеттерді жоюға рұқсат сұрау"</string>
<string name="permdesc_requestDeletePackages" msgid="3406172963097595270">"Қолданбаның пакеттерді жоюға рұқсат сұрауына мүмкіндік береді."</string>
<string name="permlab_requestIgnoreBatteryOptimizations" msgid="8021256345643918264">"батареяны оңтайландыру әрекетін елемеуді сұрау"</string>
<string name="permdesc_requestIgnoreBatteryOptimizations" msgid="8359147856007447638">"Қолданба батареяны оңтайландыру әрекетін елемеуді сұрай алады."</string>
<string name="tutorial_double_tap_to_zoom_message_short" msgid="1311810005957319690">"Масштабтау параметрін басқару үшін екі рет түртіңіз"</string>
<string name="gadget_host_error_inflating" msgid="4882004314906466162">"Виджетті қосу."</string>
<string name="ime_action_go" msgid="8320845651737369027">"Өту"</string>
<string name="ime_action_search" msgid="658110271822807811">"Іздеу"</string>
<string name="ime_action_send" msgid="2316166556349314424">"Жіберу"</string>
<string name="ime_action_next" msgid="3138843904009813834">"Келесі"</string>
<string name="ime_action_done" msgid="8971516117910934605">"Дайын"</string>
<string name="ime_action_previous" msgid="1443550039250105948">"Алдыңғы"</string>
<string name="ime_action_default" msgid="2840921885558045721">"Орындау"</string>
<string name="dial_number_using" msgid="5789176425167573586">"Нөмірді\n <xliff:g id="NUMBER">%s</xliff:g> қолданып теріңіз"</string>
<string name="create_contact_using" msgid="4947405226788104538">"Байланысты\n <xliff:g id="NUMBER">%s</xliff:g> нөмірі арқылы орнату"</string>
<string name="grant_credentials_permission_message_header" msgid="2106103817937859662">"Келесі бір немесе бірнеше қолданба қазір және болашақта есептік жазбаңызға қатынасуға рұқсатты сұрап жатыр."</string>
<string name="grant_credentials_permission_message_footer" msgid="3125211343379376561">"Бұл өтініштің орындалуын қалайсыз ба?"</string>
<string name="grant_permissions_header_text" msgid="6874497408201826708">"Кіру өтініші"</string>
<string name="allow" msgid="7225948811296386551">"Рұқсат беру"</string>
<string name="deny" msgid="2081879885755434506">"Бас тарту"</string>
<string name="permission_request_notification_title" msgid="6486759795926237907">"Рұқсат өтінілді"</string>
<string name="permission_request_notification_with_subtitle" msgid="8530393139639560189">"Рұқсат \nесептік жазба үшін <xliff:g id="ACCOUNT">%s</xliff:g> өтінілді."</string>
<string name="forward_intent_to_owner" msgid="1207197447013960896">"Осы қолданбаны жұмыс профиліңізден тыс пайдаланып жатырсыз"</string>
<string name="forward_intent_to_work" msgid="621480743856004612">"Осы қолданбаны жұмыс профиліңізде пайдаланып жатырсыз"</string>
<string name="input_method_binding_label" msgid="1283557179944992649">"Енгізу әдісі"</string>
<string name="sync_binding_label" msgid="3687969138375092423">"Синх"</string>
<string name="accessibility_binding_label" msgid="4148120742096474641">"Арнайы мүмкіндіктер"</string>
<string name="wallpaper_binding_label" msgid="1240087844304687662">"Артқы фоны"</string>
<string name="chooser_wallpaper" msgid="7873476199295190279">"Артқы фонын өзгерту"</string>
<string name="notification_listener_binding_label" msgid="2014162835481906429">"Хабар бақылағыш"</string>
<string name="vr_listener_binding_label" msgid="4316591939343607306">"Виртуалды шынайылық тыңдаушысы"</string>
<string name="condition_provider_service_binding_label" msgid="1321343352906524564">"Шарт провайдері"</string>
<string name="notification_ranker_binding_label" msgid="774540592299064747">"Хабарландыруларды жіктеу қызметі"</string>
<string name="vpn_title" msgid="19615213552042827">"VPN белсенді"</string>
<string name="vpn_title_long" msgid="6400714798049252294">"ВЖЭ <xliff:g id="APP">%s</xliff:g> арқылы қосылған"</string>
<string name="vpn_text" msgid="1610714069627824309">"Желіні басқару үшін түртіңіз."</string>
<string name="vpn_text_long" msgid="4907843483284977618">"<xliff:g id="SESSION">%s</xliff:g> жүйесіне жалғанған. Желіні басқару үшін түріңіз."</string>
<string name="vpn_lockdown_connecting" msgid="6443438964440960745">"Әрқашан қосылған ВЖЖ жалғануда…"</string>
<string name="vpn_lockdown_connected" msgid="8202679674819213931">"Әрқашан қосылған ВЖЖ жалғанған"</string>
<string name="vpn_lockdown_disconnected" msgid="4532298952570796327">"Әрқашан қосулы VPN желісі ажыратылды"</string>
<string name="vpn_lockdown_error" msgid="6009249814034708175">"Әрқашан қосылған ВЖЖ қателігі"</string>
<string name="vpn_lockdown_config" msgid="5099330695245008680">"Реттеу үшін түртіңіз"</string>
<string name="upload_file" msgid="2897957172366730416">"Файлды таңдау"</string>
<string name="no_file_chosen" msgid="6363648562170759465">"Ешқандай файл таңдалмаған"</string>
<string name="reset" msgid="2448168080964209908">"Қайта реттеу"</string>
<string name="submit" msgid="1602335572089911941">"Жіберу"</string>
<string name="car_mode_disable_notification_title" msgid="3164768212003864316">"Автокөлік режимі қосылған"</string>
<string name="car_mode_disable_notification_message" msgid="6301524980144350051">"Автокөлік режимінен шығу үшін түртіңіз."</string>
<string name="tethered_notification_title" msgid="3146694234398202601">"Тетеринг немесе хотспот қосулы"</string>
<string name="tethered_notification_message" msgid="2113628520792055377">"Реттеу үшін түртіңіз."</string>
<string name="back_button_label" msgid="2300470004503343439">"Артқа"</string>
<string name="next_button_label" msgid="1080555104677992408">"Келесі"</string>
<string name="skip_button_label" msgid="1275362299471631819">"Өткізіп жіберу"</string>
<string name="no_matches" msgid="8129421908915840737">"Сәйкес табылмады"</string>
<string name="find_on_page" msgid="1946799233822820384">"Беттен табу"</string>
<plurals name="matches_found" formatted="false" msgid="1210884353962081884">
<item quantity="other"><xliff:g id="TOTAL">%d</xliff:g> ішінен <xliff:g id="INDEX">%d</xliff:g></item>
<item quantity="one">1 сәйкестік</item>
</plurals>
<string name="action_mode_done" msgid="7217581640461922289">"Дайын"</string>
<string name="progress_erasing" product="nosdcard" msgid="4521573321524340058">"USB жадын өшіруде…"</string>
<string name="progress_erasing" product="default" msgid="6596988875507043042">"SD картаны өшіруде…"</string>
<string name="share" msgid="1778686618230011964">"Бөлісу"</string>
<string name="find" msgid="4808270900322985960">"Табу"</string>
<string name="websearch" msgid="4337157977400211589">"Веб іздеу"</string>
<string name="find_next" msgid="5742124618942193978">"Келесіні табу"</string>
<string name="find_previous" msgid="2196723669388360506">"Алдыңғыны табу"</string>
<string name="gpsNotifTicker" msgid="5622683912616496172">"Орын туралы өтініші жіберген <xliff:g id="NAME">%s</xliff:g>"</string>
<string name="gpsNotifTitle" msgid="5446858717157416839">"Орын туралы өтініш"</string>
<string name="gpsNotifMessage" msgid="1374718023224000702">"Өтініш жіберген <xliff:g id="NAME">%1$s</xliff:g> (<xliff:g id="SERVICE">%2$s</xliff:g>)"</string>
<string name="gpsVerifYes" msgid="2346566072867213563">"Иә"</string>
<string name="gpsVerifNo" msgid="1146564937346454865">"Жоқ"</string>
<string name="sync_too_many_deletes" msgid="5296321850662746890">"Жою шектеуінен асып кетті"</string>
<string name="sync_too_many_deletes_desc" msgid="496551671008694245">"Мұнда <xliff:g id="NUMBER_OF_DELETED_ITEMS">%1$d</xliff:g> жойылған <xliff:g id="TYPE_OF_SYNC">%2$s</xliff:g>, <xliff:g id="ACCOUNT_NAME">%3$s</xliff:g> есептік жазбасының элементі бар. Не істеуді қалайсыз?"</string>
<string name="sync_really_delete" msgid="2572600103122596243">"Бұл нәрселер жойылсын"</string>
<string name="sync_undo_deletes" msgid="2941317360600338602">"Жойылғандарды кері орындау"</string>
<string name="sync_do_nothing" msgid="3743764740430821845">"Қазір ешқандай әрекет жасамаңыз"</string>
<string name="choose_account_label" msgid="5655203089746423927">"Есептік жазба таңдау"</string>
<string name="add_account_label" msgid="2935267344849993553">"Есептік жазба қосу"</string>
<string name="add_account_button_label" msgid="3611982894853435874">"Есептік жазба қосу."</string>
<string name="number_picker_increment_button" msgid="2412072272832284313">"Арттыру"</string>
<string name="number_picker_decrement_button" msgid="476050778386779067">"Азайту"</string>
<string name="number_picker_increment_scroll_mode" msgid="5259126567490114216">"<xliff:g id="VALUE">%s</xliff:g> түймесін басып тұрыңыз."</string>
<string name="number_picker_increment_scroll_action" msgid="9101473045891835490">"Арттыру үшін жоғары, азайту үшін төмен сырғытыңыз."</string>
<string name="time_picker_increment_minute_button" msgid="8865885114028614321">"Минут арттыру"</string>
<string name="time_picker_decrement_minute_button" msgid="6246834937080684791">"Минут арттыру"</string>
<string name="time_picker_increment_hour_button" msgid="3652056055810223139">"Сағат арттыру"</string>
<string name="time_picker_decrement_hour_button" msgid="1377479863429214792">"Сағат арттыру"</string>
<string name="time_picker_increment_set_pm_button" msgid="4147590696151230863">"КЕШКІ уақытты реттеу"</string>
<string name="time_picker_decrement_set_am_button" msgid="8302140353539486752">"ТАҢҒЫ уақытты реттеу"</string>
<string name="date_picker_increment_month_button" msgid="5369998479067934110">"Ай арттыру"</string>
<string name="date_picker_decrement_month_button" msgid="1832698995541726019">"Ай азайту"</string>
<string name="date_picker_increment_day_button" msgid="7130465412308173903">"Күн арттыру"</string>
<string name="date_picker_decrement_day_button" msgid="4131881521818750031">"Күн азайту"</string>
<string name="date_picker_increment_year_button" msgid="6318697384310808899">"Жыл арттыру"</string>
<string name="date_picker_decrement_year_button" msgid="4482021813491121717">"Жыл азайту"</string>
<string name="date_picker_prev_month_button" msgid="2858244643992056505">"Алдыңғы ай"</string>
<string name="date_picker_next_month_button" msgid="5559507736887605055">"Келесі ай"</string>
<string name="keyboardview_keycode_alt" msgid="4856868820040051939">"Alt"</string>
<string name="keyboardview_keycode_cancel" msgid="1203984017245783244">"Жабу"</string>
<string name="keyboardview_keycode_delete" msgid="3337914833206635744">"Жою"</string>
<string name="keyboardview_keycode_done" msgid="1992571118466679775">"Дайын"</string>
<string name="keyboardview_keycode_mode_change" msgid="4547387741906537519">"Режим өзгерту"</string>
<string name="keyboardview_keycode_shift" msgid="2270748814315147690">"Shift"</string>
<string name="keyboardview_keycode_enter" msgid="2985864015076059467">"Енгізу"</string>
<string name="activitychooserview_choose_application" msgid="2125168057199941199">"Қолданбаны таңдау"</string>
<string name="activitychooserview_choose_application_error" msgid="8624618365481126668">"<xliff:g id="APPLICATION_NAME">%s</xliff:g> қолданбасын қосу орындалмады"</string>
<string name="shareactionprovider_share_with" msgid="806688056141131819">"Бөлісу"</string>
<string name="shareactionprovider_share_with_application" msgid="5627411384638389738">"<xliff:g id="APPLICATION_NAME">%s</xliff:g> қолданбасымен бөлісу"</string>
<string name="content_description_sliding_handle" msgid="415975056159262248">"Сырғитын тұтқа. Түртіп, ұстап тұрыңыз."</string>
<string name="description_target_unlock_tablet" msgid="3833195335629795055">"Бекітпесін ашу үшін сипап өтіңіз."</string>
<string name="action_bar_home_description" msgid="5293600496601490216">"Негізгі бетте жылжу"</string>
<string name="action_bar_up_description" msgid="2237496562952152589">"Жоғары қарай жылжу"</string>
<string name="action_menu_overflow_description" msgid="2295659037509008453">"Басқа опциялар"</string>
<string name="action_bar_home_description_format" msgid="7965984360903693903">"%1$s, %2$s"</string>
<string name="action_bar_home_subtitle_description_format" msgid="6985546530471780727">"%1$s, %2$s, %3$s"</string>
<string name="storage_internal" msgid="3570990907910199483">"Ішкі ортақ қойма"</string>
<string name="storage_sd_card" msgid="3282948861378286745">"SD картасы"</string>
<string name="storage_sd_card_label" msgid="6347111320774379257">"<xliff:g id="MANUFACTURER">%s</xliff:g> SD картасы"</string>
<string name="storage_usb_drive" msgid="6261899683292244209">"USB дискі"</string>
<string name="storage_usb_drive_label" msgid="4501418548927759953">"<xliff:g id="MANUFACTURER">%s</xliff:g> USB дискі"</string>
<string name="storage_usb" msgid="3017954059538517278">"USB жады"</string>
<string name="extract_edit_menu_button" msgid="8940478730496610137">"Өзгерту"</string>
<string name="data_usage_warning_title" msgid="3620440638180218181">"Деректер трафигі туралы ескерту"</string>
<string name="data_usage_warning_body" msgid="6660692274311972007">"Трафик пен параметрлерді көру үшін түртіңіз."</string>
<string name="data_usage_3g_limit_title" msgid="4361523876818447683">"2G-3G деректер шегіне жеттіңіз"</string>
<string name="data_usage_4g_limit_title" msgid="4609566827219442376">"4G деректер шегіне жеттіңіз"</string>
<strin