blob: 5266d4194aedd4dfa4f55fbb42269d5794d9a4a9 [file] [log] [blame]
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!--
/* //device/apps/common/assets/res/any/strings.xml
**
** Copyright 2006, The Android Open Source Project
**
** Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License");
** you may not use this file except in compliance with the License.
** You may obtain a copy of the License at
**
** http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
**
** Unless required by applicable law or agreed to in writing, software
** distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS,
** WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.
** See the License for the specific language governing permissions and
** limitations under the License.
*/
-->
<resources xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
xmlns:xliff="urn:oasis:names:tc:xliff:document:1.2">
<string name="byteShort" msgid="8340973892742019101">"B"</string>
<string name="petabyteShort" msgid="5637816680144990219">"PB"</string>
<string name="fileSizeSuffix" msgid="8897567456150907538">"<xliff:g id="NUMBER">%1$s</xliff:g> <xliff:g id="UNIT">%2$s</xliff:g>"</string>
<string name="untitled" msgid="4638956954852782576">"&lt;Bez názvu&gt;"</string>
<string name="emptyPhoneNumber" msgid="7694063042079676517">"(žádné telefonní číslo)"</string>
<string name="unknownName" msgid="6867811765370350269">"Není známo"</string>
<string name="defaultVoiceMailAlphaTag" msgid="2660020990097733077">"Hlasová schránka"</string>
<string name="defaultMsisdnAlphaTag" msgid="2850889754919584674">"MSISDN1"</string>
<string name="mmiError" msgid="5154499457739052907">"Problém s připojením nebo neplatný kód MMI."</string>
<string name="mmiFdnError" msgid="5224398216385316471">"Operace je omezena pouze na povolená telefonní čísla."</string>
<string name="mmiErrorWhileRoaming" msgid="762488890299284230">"Když je aktivní roaming, nastavení přesměrování hovorů z telefonu nelze změnit."</string>
<string name="serviceEnabled" msgid="8147278346414714315">"Služba byla zapnuta."</string>
<string name="serviceEnabledFor" msgid="6856228140453471041">"Služba byla zapnuta pro:"</string>
<string name="serviceDisabled" msgid="1937553226592516411">"Služba byla vypnuta."</string>
<string name="serviceRegistered" msgid="6275019082598102493">"Registrace byla úspěšná."</string>
<string name="serviceErased" msgid="1288584695297200972">"Smazaní proběhlo úspěšně."</string>
<string name="passwordIncorrect" msgid="7612208839450128715">"Nesprávné heslo."</string>
<string name="mmiComplete" msgid="8232527495411698359">"Funkce MMI byla dokončena."</string>
<string name="badPin" msgid="9015277645546710014">"Původní kód PIN byl zadán nesprávně."</string>
<string name="badPuk" msgid="5487257647081132201">"Kód PUK byl zadán nesprávně."</string>
<string name="mismatchPin" msgid="609379054496863419">"Zadané kódy PIN se neshodují."</string>
<string name="invalidPin" msgid="3850018445187475377">"Zadejte kód PIN o délce 4-8 číslic."</string>
<string name="invalidPuk" msgid="8761456210898036513">"Zadejte osmimístný nebo delší kód PUK."</string>
<string name="needPuk" msgid="919668385956251611">"SIM karta je blokována pomocí kódu PUK. Odblokujete ji zadáním kódu PUK."</string>
<string name="needPuk2" msgid="4526033371987193070">"Chcete-li odblokovat SIM kartu, zadejte kód PUK2."</string>
<string name="enablePin" msgid="209412020907207950">"Operace nebyla úspěšná, povolte zámek SIM/RUIM karty."</string>
<plurals name="pinpuk_attempts" formatted="false" msgid="1251012001539225582">
<item quantity="few">Máte ještě <xliff:g id="NUMBER_1">%d</xliff:g> pokusy. Poté bude SIM karta uzamčena.</item>
<item quantity="many">Máte ještě <xliff:g id="NUMBER_1">%d</xliff:g> pokusu. Poté bude SIM karta uzamčena.</item>
<item quantity="other">Máte ještě <xliff:g id="NUMBER_1">%d</xliff:g> pokusů. Poté bude SIM karta uzamčena.</item>
<item quantity="one">Máte ještě <xliff:g id="NUMBER_0">%d</xliff:g> pokus. Poté bude SIM karta uzamčena.</item>
</plurals>
<string name="imei" msgid="2625429890869005782">"IMEI"</string>
<string name="meid" msgid="4841221237681254195">"MEID"</string>
<string name="ClipMmi" msgid="6952821216480289285">"Příchozí identifikace volajícího"</string>
<string name="ClirMmi" msgid="7784673673446833091">"Odchozí identifikace volajícího"</string>
<string name="ColpMmi" msgid="3065121483740183974">"ID připojené linky"</string>
<string name="ColrMmi" msgid="4996540314421889589">"Omezení ID připojené linky"</string>
<string name="CfMmi" msgid="5123218989141573515">"Přesměrování hovorů"</string>
<string name="CwMmi" msgid="9129678056795016867">"Další hovor na lince"</string>
<string name="BaMmi" msgid="455193067926770581">"Blokování hovorů"</string>
<string name="PwdMmi" msgid="7043715687905254199">"Změna hesla"</string>
<string name="PinMmi" msgid="3113117780361190304">"Změna kódu PIN"</string>
<string name="CnipMmi" msgid="3110534680557857162">"Volané číslo uvedeno"</string>
<string name="CnirMmi" msgid="3062102121430548731">"Volání čísla omezeno"</string>
<string name="ThreeWCMmi" msgid="9051047170321190368">"Konference tří účastníků"</string>
<string name="RuacMmi" msgid="7827887459138308886">"Odmítnutí nevyžádaných obtěžujících hovorů"</string>
<string name="CndMmi" msgid="3116446237081575808">"Doručení volaného čísla"</string>
<string name="DndMmi" msgid="1265478932418334331">"Nerušit"</string>
<string name="CLIRDefaultOnNextCallOn" msgid="429415409145781923">"Ve výchozím nastavení je identifikace volajícího omezena. Příští hovor: Omezeno"</string>
<string name="CLIRDefaultOnNextCallOff" msgid="3092918006077864624">"Ve výchozím nastavení je identifikace volajícího omezena. Příští hovor: Neomezeno"</string>
<string name="CLIRDefaultOffNextCallOn" msgid="6179425182856418465">"Ve výchozím nastavení není identifikace volajícího omezena. Příští hovor: Omezeno"</string>
<string name="CLIRDefaultOffNextCallOff" msgid="2567998633124408552">"Ve výchozím nastavení není identifikace volajícího omezena. Příští hovor: Neomezeno"</string>
<string name="serviceNotProvisioned" msgid="8614830180508686666">"Služba není zřízena."</string>
<string name="CLIRPermanent" msgid="3377371145926835671">"Nastavení identifikace volajícího nesmíte měnit."</string>
<string name="RestrictedOnDataTitle" msgid="1322504692764166532">"Datová služba není k dispozici"</string>
<string name="RestrictedOnEmergencyTitle" msgid="3646729271176394091">"Žádná tísňová volání"</string>
<string name="RestrictedOnNormalTitle" msgid="3179574012752700984">"Hlasová volání nejsou k dispozici"</string>
<string name="RestrictedOnAllVoiceTitle" msgid="158800171499150681">"Hlasová ani tísňová volání nejsou k dispozici"</string>
<string name="RestrictedStateContent" msgid="4278821484643362350">"Mobilní síť ve vaší oblasti tuto službu dočasně nenabízí"</string>
<string name="NetworkPreferenceSwitchTitle" msgid="4008877505368566980">"K síti se nelze připojit"</string>
<string name="NetworkPreferenceSwitchSummary" msgid="1203771446683319957">"Chcete-li zlepšit příjem, zkuste změnit vybraný typ sítě v Nastavení &gt; Síť a internet &gt; Mobilní sítě &gt; Preferovaný typ sítě."</string>
<string name="EmergencyCallWarningTitle" msgid="4790413876281901612">"Volání přes Wi-Fi je aktivní"</string>
<string name="EmergencyCallWarningSummary" msgid="8973232888021643293">"Tísňová volání vyžadují mobilní síť."</string>
<string name="notification_channel_network_alert" msgid="4427736684338074967">"Upozornění"</string>
<string name="notification_channel_call_forward" msgid="2419697808481833249">"Přesměrování hovorů"</string>
<string name="notification_channel_emergency_callback" msgid="6686166232265733921">"Režim tísňového zpětného volání"</string>
<string name="notification_channel_mobile_data_status" msgid="4575131690860945836">"Stav mobilních dat"</string>
<string name="notification_channel_sms" msgid="3441746047346135073">"Zprávy SMS"</string>
<string name="notification_channel_voice_mail" msgid="3954099424160511919">"Hlasové zprávy"</string>
<string name="notification_channel_wfc" msgid="2130802501654254801">"Volání přes Wi-Fi"</string>
<string name="peerTtyModeFull" msgid="6165351790010341421">"Partner požádal o přechod na režim TTY FULL"</string>
<string name="peerTtyModeHco" msgid="5728602160669216784">"Partner požádal o přechod na režim TTY HCO"</string>
<string name="peerTtyModeVco" msgid="1742404978686538049">"Partner požádal o přechod na režim TTY VCO"</string>
<string name="peerTtyModeOff" msgid="3280819717850602205">"Partner požádal o přechod na režim TTY OFF"</string>
<string name="serviceClassVoice" msgid="1258393812335258019">"Hlas"</string>
<string name="serviceClassData" msgid="872456782077937893">"Data"</string>
<string name="serviceClassFAX" msgid="5566624998840486475">"FAX"</string>
<string name="serviceClassSMS" msgid="2015460373701527489">"SMS"</string>
<string name="serviceClassDataAsync" msgid="4523454783498551468">"Async"</string>
<string name="serviceClassDataSync" msgid="7530000519646054776">"Synchronizace"</string>
<string name="serviceClassPacket" msgid="6991006557993423453">"Pakety"</string>
<string name="serviceClassPAD" msgid="3235259085648271037">"PAD"</string>
<string name="roamingText0" msgid="7170335472198694945">"Indikátor roamingu svítí"</string>
<string name="roamingText1" msgid="5314861519752538922">"Indikátor roamingu nesvítí"</string>
<string name="roamingText2" msgid="8969929049081268115">"Indikátor roamingu bliká"</string>
<string name="roamingText3" msgid="5148255027043943317">"Není v okolí"</string>
<string name="roamingText4" msgid="8808456682550796530">"Mimo budovu"</string>
<string name="roamingText5" msgid="7604063252850354350">"Roaming – preferovaný systém"</string>
<string name="roamingText6" msgid="2059440825782871513">"Roaming – dostupný systém"</string>
<string name="roamingText7" msgid="7112078724097233605">"Roaming – alianční partner"</string>
<string name="roamingText8" msgid="5989569778604089291">"Roaming – prémiový partner"</string>
<string name="roamingText9" msgid="7969296811355152491">"Roaming – úplná funkčnost služby"</string>
<string name="roamingText10" msgid="3992906999815316417">"Roaming – částečná funkčnost služby"</string>
<string name="roamingText11" msgid="4154476854426920970">"Banner roamingu je zapnutý"</string>
<string name="roamingText12" msgid="1189071119992726320">"Banner roamingu je vypnutý"</string>
<string name="roamingTextSearching" msgid="8360141885972279963">"Vyhledávání služby"</string>
<string name="wfcRegErrorTitle" msgid="2301376280632110664">"Volání přes Wi-Fi"</string>
<string-array name="wfcOperatorErrorAlertMessages">
<item msgid="3910386316304772394">"Chcete-li volat a odesílat SMS přes síť Wi-Fi, nejprve požádejte operátora, aby vám tuto službu nastavil. Poté volání přes Wi-Fi opět zapněte v Nastavení. (Kód chyby: <xliff:g id="CODE">%1$s</xliff:g>)"</item>
</string-array>
<string-array name="wfcOperatorErrorNotificationMessages">
<item msgid="7472393097168811593">"Zaregistrujte se u operátora (Kód chyby: <xliff:g id="CODE">%1$s</xliff:g>)"</item>
</string-array>
<string-array name="wfcSpnFormats">
<item msgid="6830082633573257149">"%s"</item>
<item msgid="4397097370387921767">"Volání přes Wi-Fi: %s"</item>
</string-array>
<string name="wifi_calling_off_summary" msgid="8720659586041656098">"Vypnuto"</string>
<string name="wfc_mode_wifi_preferred_summary" msgid="1994113411286935263">"Preferována síť W-Fi"</string>
<string name="wfc_mode_cellular_preferred_summary" msgid="1988279625335345908">"Preferována mobilní data"</string>
<string name="wfc_mode_wifi_only_summary" msgid="2379919155237869320">"Pouze Wi-Fi"</string>
<string name="cfTemplateNotForwarded" msgid="1683685883841272560">"<xliff:g id="BEARER_SERVICE_CODE">{0}</xliff:g>: Nepřesměrováno"</string>
<string name="cfTemplateForwarded" msgid="1302922117498590521">"<xliff:g id="BEARER_SERVICE_CODE">{0}</xliff:g>: <xliff:g id="DIALING_NUMBER">{1}</xliff:g>"</string>
<string name="cfTemplateForwardedTime" msgid="9206251736527085256">"<xliff:g id="BEARER_SERVICE_CODE">{0}</xliff:g>: <xliff:g id="DIALING_NUMBER">{1}</xliff:g> po <xliff:g id="TIME_DELAY">{2}</xliff:g> sek."</string>
<string name="cfTemplateRegistered" msgid="5073237827620166285">"<xliff:g id="BEARER_SERVICE_CODE">{0}</xliff:g>: Nepřesměrováno"</string>
<string name="cfTemplateRegisteredTime" msgid="6781621964320635172">"<xliff:g id="BEARER_SERVICE_CODE">{0}</xliff:g>: Nepřesměrováno"</string>
<string name="fcComplete" msgid="3118848230966886575">"Požadavek zadaný pomocí kódu funkce byl úspěšně dokončen."</string>
<string name="fcError" msgid="3327560126588500777">"Problém s připojením nebo neplatný kód funkce."</string>
<string name="httpErrorOk" msgid="1191919378083472204">"OK"</string>
<string name="httpError" msgid="7956392511146698522">"Došlo k chybě sítě."</string>
<string name="httpErrorLookup" msgid="4711687456111963163">"Adresu URL nelze najít."</string>
<string name="httpErrorUnsupportedAuthScheme" msgid="6299980280442076799">"Schéma ověření webu není podporováno."</string>
<string name="httpErrorAuth" msgid="1435065629438044534">"Nelze provést ověření."</string>
<string name="httpErrorProxyAuth" msgid="1788207010559081331">"Ověření pomocí proxy serveru bylo neúspěšné."</string>
<string name="httpErrorConnect" msgid="8714273236364640549">"K serveru se nelze připojit."</string>
<string name="httpErrorIO" msgid="2340558197489302188">"Se serverem nelze komunikovat. Zkuste to později."</string>
<string name="httpErrorTimeout" msgid="4743403703762883954">"Spojení se serverem vypršelo."</string>
<string name="httpErrorRedirectLoop" msgid="8679596090392779516">"Stránka obsahuje příliš mnoho přesměrování serveru."</string>
<string name="httpErrorUnsupportedScheme" msgid="5015730812906192208">"Protokol není podporován."</string>
<string name="httpErrorFailedSslHandshake" msgid="96549606000658641">"Nelze navázat bezpečné připojení."</string>
<string name="httpErrorBadUrl" msgid="3636929722728881972">"Stránku nelze otevřít. Adresa URL je neplatná."</string>
<string name="httpErrorFile" msgid="2170788515052558676">"Do souboru nelze získat přístup."</string>
<string name="httpErrorFileNotFound" msgid="6203856612042655084">"Požadovaný soubor nelze najít."</string>
<string name="httpErrorTooManyRequests" msgid="1235396927087188253">"Je zpracováváno příliš mnoho požadavků. Opakujte akci později."</string>
<string name="notification_title" msgid="8967710025036163822">"Chyba přihlášení k účtu <xliff:g id="ACCOUNT">%1$s</xliff:g>"</string>
<string name="contentServiceSync" msgid="8353523060269335667">"Synchronizace"</string>
<string name="contentServiceSyncNotificationTitle" msgid="397743349191901458">"Synchronizace"</string>
<string name="contentServiceTooManyDeletesNotificationDesc" msgid="8100981435080696431">"Příliš mnoho smazaných položek služby <xliff:g id="CONTENT_TYPE">%s</xliff:g>."</string>
<string name="low_memory" product="tablet" msgid="6494019234102154896">"Úložiště tabletu je plné. Uvolněte místo smazáním některých souborů."</string>
<string name="low_memory" product="watch" msgid="4415914910770005166">"Úložiště hodinek je plné. Uvolněte místo smazáním některých souborů."</string>
<string name="low_memory" product="tv" msgid="516619861191025923">"Úložiště televize je plné. Uvolněte místo smazáním některých souborů."</string>
<string name="low_memory" product="default" msgid="3475999286680000541">"Paměť telefonu je plná. Uvolněte místo smazáním některých souborů."</string>
<plurals name="ssl_ca_cert_warning" formatted="false" msgid="5106721205300213569">
<item quantity="few">Certifikační autority byly nainstalovány</item>
<item quantity="many">Certifikační autority byly nainstalovány</item>
<item quantity="other">Certifikační autority byly nainstalovány</item>
<item quantity="one">Certifikační autorita byla nainstalována</item>
</plurals>
<string name="ssl_ca_cert_noti_by_unknown" msgid="4475437862189850602">"Původce: neznámá třetí strana"</string>
<string name="ssl_ca_cert_noti_by_administrator" msgid="3541729986326153557">"Sledování má na starosti administrátor pracovního profilu"</string>
<string name="ssl_ca_cert_noti_managed" msgid="4030263497686867141">"Původce: <xliff:g id="MANAGING_DOMAIN">%s</xliff:g>"</string>
<string name="work_profile_deleted" msgid="5005572078641980632">"Pracovní profil byl smazán."</string>
<string name="work_profile_deleted_description" msgid="1100529432509639864">"Pracovní profil byl smazán, protože není k dispozici aplikace pro správu"</string>
<string name="work_profile_deleted_details" msgid="6307630639269092360">"Aplikace pro správu pracovního profilu chybí nebo je poškozena. Váš pracovní profil a související data proto byla smazána. Požádejte o pomoc administrátora."</string>
<string name="work_profile_deleted_description_dpm_wipe" msgid="8823792115612348820">"Váš pracovní profil v tomto zařízení již není k dispozici"</string>
<string name="network_logging_notification_title" msgid="6399790108123704477">"Zařízení je spravováno"</string>
<string name="network_logging_notification_text" msgid="7930089249949354026">"Toto zařízení je spravováno vaší organizací, která může sledovat síťový provoz. Podrobnosti zobrazíte klepnutím."</string>
<string name="factory_reset_warning" msgid="5423253125642394387">"Zařízení bude vymazáno"</string>
<string name="factory_reset_message" msgid="7972496262232832457">"Aplikaci pro správu nelze použít. Zařízení nyní bude vymazáno.\n\nV případě dotazů vám pomůže administrátor organizace."</string>
<string name="me" msgid="6545696007631404292">"Já"</string>
<string name="power_dialog" product="tablet" msgid="8545351420865202853">"Možnosti tabletu"</string>
<string name="power_dialog" product="tv" msgid="6153888706430556356">"Možnosti televize"</string>
<string name="power_dialog" product="default" msgid="1319919075463988638">"Možnosti telefonu"</string>
<string name="silent_mode" msgid="7167703389802618663">"Tichý režim"</string>
<string name="turn_on_radio" msgid="3912793092339962371">"Zapnout bezdrátové připojení"</string>
<string name="turn_off_radio" msgid="8198784949987062346">"Vypnout bezdrátové připojení"</string>
<string name="screen_lock" msgid="799094655496098153">"Zámek obrazovky"</string>
<string name="power_off" msgid="4266614107412865048">"Vypnout"</string>
<string name="silent_mode_silent" msgid="319298163018473078">"Vyzvánění vypnuto"</string>
<string name="silent_mode_vibrate" msgid="7072043388581551395">"Vibrační vyzvánění"</string>
<string name="silent_mode_ring" msgid="8592241816194074353">"Vyzvánění zapnuto"</string>
<string name="reboot_to_update_title" msgid="6212636802536823850">"Aktualizace systému Android"</string>
<string name="reboot_to_update_prepare" msgid="6305853831955310890">"Příprava na aktualizaci…"</string>
<string name="reboot_to_update_package" msgid="3871302324500927291">"Zpracovávání balíčku aktualizací…"</string>
<string name="reboot_to_update_reboot" msgid="6428441000951565185">"Restartování…"</string>
<string name="reboot_to_reset_title" msgid="4142355915340627490">"Obnovení továrních dat"</string>
<string name="reboot_to_reset_message" msgid="2432077491101416345">"Restartování…"</string>
<string name="shutdown_progress" msgid="2281079257329981203">"Vypínání..."</string>
<string name="shutdown_confirm" product="tablet" msgid="3385745179555731470">"Tablet se vypne."</string>
<string name="shutdown_confirm" product="tv" msgid="476672373995075359">"Televize se vypne."</string>
<string name="shutdown_confirm" product="watch" msgid="3490275567476369184">"Hodinky se vypnou."</string>
<string name="shutdown_confirm" product="default" msgid="649792175242821353">"Váš telefon bude vypnut."</string>
<string name="shutdown_confirm_question" msgid="2906544768881136183">"Chcete zařízení vypnout?"</string>
<string name="reboot_safemode_title" msgid="7054509914500140361">"Restart v nouzovém režimu"</string>
<string name="reboot_safemode_confirm" msgid="55293944502784668">"Chcete zařízení restartovat v nouzovém režimu? Deaktivujete tak veškeré nainstalované aplikace třetích stran. Po dalším restartu budou obnoveny."</string>
<string name="recent_tasks_title" msgid="3691764623638127888">"Nejnovější"</string>
<string name="no_recent_tasks" msgid="8794906658732193473">"Žádné nové aplikace"</string>
<string name="global_actions" product="tablet" msgid="408477140088053665">"Možnosti tabletu"</string>
<string name="global_actions" product="tv" msgid="7240386462508182976">"Možnosti televize"</string>
<string name="global_actions" product="default" msgid="2406416831541615258">"Možnosti telefonu"</string>
<string name="global_action_lock" msgid="2844945191792119712">"Zámek obrazovky"</string>
<string name="global_action_power_off" msgid="4471879440839879722">"Vypnout"</string>
<string name="global_action_emergency" msgid="7112311161137421166">"Stav nouze"</string>
<string name="global_action_bug_report" msgid="7934010578922304799">"Hlášení chyb"</string>
<string name="bugreport_title" msgid="2667494803742548533">"Vytvořit chybové hlášení"</string>
<string name="bugreport_message" msgid="398447048750350456">"Shromažďuje informace o aktuálním stavu zařízení. Tyto informace je následně možné poslat v e-mailové zprávě, chvíli však potrvá, než bude hlášení o chybě připraveno k odeslání. Buďte prosím trpěliví."</string>
<string name="bugreport_option_interactive_title" msgid="8635056131768862479">"Interaktivní přehled"</string>
<string name="bugreport_option_interactive_summary" msgid="229299488536107968">"Tato možnost se používá ve většině případů. Umožňuje sledovat průběh přehledu, zadat další podrobnosti o problému a pořizovat snímky obrazovky. Mohou být vynechány některé méně používané sekce, jejichž kontrola trvá dlouho."</string>
<string name="bugreport_option_full_title" msgid="6354382025840076439">"Úplný přehled"</string>
<string name="bugreport_option_full_summary" msgid="7210859858969115745">"Tato možnost slouží k rychlému nahlášení, když zařízení neodpovídá, je příliš pomalé nebo pokud potřebujete zahrnout všechny sekce. Tímto způsobem nelze zadat více podrobností ani pořídit snímek obrazovky."</string>
<plurals name="bugreport_countdown" formatted="false" msgid="6878900193900090368">
<item quantity="few">Snímek obrazovky pro zprávu o chybě bude pořízen za <xliff:g id="NUMBER_1">%d</xliff:g> sekundy.</item>
<item quantity="many">Snímek obrazovky pro zprávu o chybě bude pořízen za <xliff:g id="NUMBER_1">%d</xliff:g> sekundy.</item>
<item quantity="other">Snímek obrazovky pro zprávu o chybě bude pořízen za <xliff:g id="NUMBER_1">%d</xliff:g> sekund.</item>
<item quantity="one">Snímek obrazovky pro zprávu o chybě bude pořízen za <xliff:g id="NUMBER_0">%d</xliff:g> sekundu.</item>
</plurals>
<string name="global_action_toggle_silent_mode" msgid="8219525344246810925">"Tichý režim"</string>
<string name="global_action_silent_mode_on_status" msgid="3289841937003758806">"Zvuk je VYPNUTÝ."</string>
<string name="global_action_silent_mode_off_status" msgid="1506046579177066419">"Zvuk je zapnutý"</string>
<string name="global_actions_toggle_airplane_mode" msgid="5884330306926307456">"Režim Letadlo"</string>
<string name="global_actions_airplane_mode_on_status" msgid="2719557982608919750">"Režim Letadlo je ZAPNUTÝ"</string>
<string name="global_actions_airplane_mode_off_status" msgid="5075070442854490296">"Režim Letadlo je VYPNUTÝ"</string>
<string name="global_action_settings" msgid="1756531602592545966">"Nastavení"</string>
<string name="global_action_assist" msgid="3892832961594295030">"Asistence"</string>
<string name="global_action_voice_assist" msgid="7751191495200504480">"Hlas. asistence"</string>
<string name="global_action_lockdown" msgid="8751542514724332873">"Zamknout"</string>
<string name="status_bar_notification_info_overflow" msgid="5301981741705354993">"999+"</string>
<string name="notification_hidden_text" msgid="6351207030447943784">"Nové oznámení"</string>
<string name="notification_channel_virtual_keyboard" msgid="6969925135507955575">"Virtuální klávesnice"</string>
<string name="notification_channel_physical_keyboard" msgid="7297661826966861459">"Fyzická klávesnice"</string>
<string name="notification_channel_security" msgid="7345516133431326347">"Zabezpečení"</string>
<string name="notification_channel_car_mode" msgid="3553380307619874564">"Režim Auto"</string>
<string name="notification_channel_account" msgid="7577959168463122027">"Stav účtu"</string>
<string name="notification_channel_developer" msgid="7579606426860206060">"Zprávy pro vývojáře"</string>
<string name="notification_channel_updates" msgid="4794517569035110397">"Aktualizace"</string>
<string name="notification_channel_network_status" msgid="5025648583129035447">"Stav sítě"</string>
<string name="notification_channel_network_alerts" msgid="2895141221414156525">"Síťová upozornění"</string>
<string name="notification_channel_network_available" msgid="4531717914138179517">"K dispozici je síť"</string>
<string name="notification_channel_vpn" msgid="8330103431055860618">"Stav sítě VPN"</string>
<string name="notification_channel_device_admin" msgid="1568154104368069249">"Administrace zařízení"</string>
<string name="notification_channel_alerts" msgid="4496839309318519037">"Upozornění"</string>
<string name="notification_channel_retail_mode" msgid="6088920674914038779">"Prodejní ukázka"</string>
<string name="notification_channel_usb" msgid="9006850475328924681">"Připojení USB"</string>
<string name="notification_channel_foreground_service" msgid="3931987440602669158">"Aplikace spotřebovávají baterii"</string>
<string name="foreground_service_app_in_background" msgid="1060198778219731292">"Aplikace <xliff:g id="APP_NAME">%1$s</xliff:g> využívá baterii"</string>
<string name="foreground_service_apps_in_background" msgid="7175032677643332242">"Aplikace (<xliff:g id="NUMBER">%1$d</xliff:g>) využívají baterii"</string>
<string name="foreground_service_tap_for_details" msgid="372046743534354644">"Klepnutím zobrazíte podrobnosti o využití baterie a dat"</string>
<string name="foreground_service_multiple_separator" msgid="4021901567939866542">"<xliff:g id="LEFT_SIDE">%1$s</xliff:g>, <xliff:g id="RIGHT_SIDE">%2$s</xliff:g>"</string>
<string name="safeMode" msgid="2788228061547930246">"Nouzový režim"</string>
<string name="android_system_label" msgid="6577375335728551336">"Systém Android"</string>
<string name="user_owner_label" msgid="1119010402169916617">"Přepnout na osobní profil"</string>
<string name="managed_profile_label" msgid="5289992269827577857">"Přepnout na pracovní profil"</string>
<string name="permgrouplab_contacts" msgid="3657758145679177612">"Kontakty"</string>
<string name="permgroupdesc_contacts" msgid="6951499528303668046">"přístup ke kontaktům"</string>
<string name="permgrouplab_location" msgid="7275582855722310164">"Poloha"</string>
<string name="permgroupdesc_location" msgid="1346617465127855033">"přístup k poloze tohoto zařízení"</string>
<string name="permgrouplab_calendar" msgid="5863508437783683902">"Kalendář"</string>
<string name="permgroupdesc_calendar" msgid="3889615280211184106">"přístup ke kalendáři"</string>
<string name="permgrouplab_sms" msgid="228308803364967808">"SMS"</string>
<string name="permgroupdesc_sms" msgid="4656988620100940350">"odesílání a zobrazování zpráv SMS"</string>
<string name="permgrouplab_storage" msgid="1971118770546336966">"Úložiště"</string>
<string name="permgroupdesc_storage" msgid="637758554581589203">"přístup k fotkám, médiím a souborům v zařízení"</string>
<string name="permgrouplab_microphone" msgid="171539900250043464">"Mikrofon"</string>
<string name="permgroupdesc_microphone" msgid="4988812113943554584">"nahrávání zvuku"</string>
<string name="permgrouplab_camera" msgid="4820372495894586615">"Fotoaparát"</string>
<string name="permgroupdesc_camera" msgid="3250611594678347720">"pořizování fotografií a nahrávání videa"</string>
<string name="permgrouplab_phone" msgid="5229115638567440675">"Telefon"</string>
<string name="permgroupdesc_phone" msgid="6234224354060641055">"uskutečňování a spravování telefonních hovorů"</string>
<string name="permgrouplab_sensors" msgid="416037179223226722">"Tělesné senzory"</string>
<string name="permgroupdesc_sensors" msgid="7147968539346634043">"přístup k údajům snímačů vašich životních funkcí"</string>
<string name="capability_title_canRetrieveWindowContent" msgid="3901717936930170320">"Načítat obsah oken"</string>
<string name="capability_desc_canRetrieveWindowContent" msgid="3772225008605310672">"Může prozkoumávat obsah oken, se kterými pracujete."</string>
<string name="capability_title_canRequestTouchExploration" msgid="3108723364676667320">"Zapnout funkci Prozkoumání dotykem"</string>
<string name="capability_desc_canRequestTouchExploration" msgid="7543249041581408313">"Položky, na které klepnete, budou přečteny nahlas a obrazovku bude možné procházet pomocí gest."</string>
<string name="capability_title_canRequestFilterKeyEvents" msgid="2103440391902412174">"Sledovat zadávaný text"</string>
<string name="capability_desc_canRequestFilterKeyEvents" msgid="7463135292204152818">"Sledování zahrnuje osobní údaje, jako jsou například čísla kreditních karet a hesla."</string>
<string name="capability_title_canControlMagnification" msgid="3593493281059424855">"Nastavení zvětšení obsahu obrazovky"</string>
<string name="capability_desc_canControlMagnification" msgid="4791858203568383773">"Určuje umístění a úroveň přiblížení displeje."</string>
<string name="capability_title_canPerformGestures" msgid="7418984730362576862">"Provádění gest"</string>
<string name="capability_desc_canPerformGestures" msgid="8296373021636981249">"Může provádět gesta klepnutí, přejetí, stažení prstů a další."</string>
<string name="capability_title_canCaptureFingerprintGestures" msgid="6309568287512278670">"Gesta otiskem prstu"</string>
<string name="capability_desc_canCaptureFingerprintGestures" msgid="7102111919385702482">"Dokáže rozpoznat gesta zadaná na snímači otisků prstů."</string>
<string name="permlab_statusBar" msgid="7417192629601890791">"zakázání či změny stavového řádku"</string>
<string name="permdesc_statusBar" msgid="8434669549504290975">"Umožňuje aplikaci zakázat stavový řádek nebo přidat či odebrat systémové ikony."</string>
<string name="permlab_statusBarService" msgid="4826835508226139688">"vydávání se za stavový řádek"</string>
<string name="permdesc_statusBarService" msgid="716113660795976060">"Umožňuje aplikaci být stavovým řádkem."</string>
<string name="permlab_expandStatusBar" msgid="1148198785937489264">"rozbalení a sbalení stavového řádku"</string>
<string name="permdesc_expandStatusBar" msgid="6917549437129401132">"Umožňuje aplikaci rozbalit či sbalit stavový řádek."</string>
<string name="permlab_install_shortcut" msgid="4279070216371564234">"instalace zástupců"</string>
<string name="permdesc_install_shortcut" msgid="8341295916286736996">"Umožňuje aplikaci přidat zástupce na plochu bez zásahu uživatele."</string>
<string name="permlab_uninstall_shortcut" msgid="4729634524044003699">"odinstalace zástupců"</string>
<string name="permdesc_uninstall_shortcut" msgid="6745743474265057975">"Umožňuje aplikaci odebrat zástupce z plochy bez zásahu uživatele."</string>
<string name="permlab_processOutgoingCalls" msgid="3906007831192990946">"přesměrování odchozích hovorů"</string>
<string name="permdesc_processOutgoingCalls" msgid="5156385005547315876">"Umožňuje aplikaci sledovat při odchozích hovorech volaná čísla a přesměrovat hovor na jiné číslo nebo jej zcela zrušit."</string>
<string name="permlab_answerPhoneCalls" msgid="4077162841226223337">"odpovídání na telefonické hovory"</string>
<string name="permdesc_answerPhoneCalls" msgid="2901889867993572266">"Umožňuje aplikaci odpovídat na příchozí telefonické hovory."</string>
<string name="permlab_receiveSms" msgid="8673471768947895082">"příjem textových zpráv (SMS)"</string>
<string name="permdesc_receiveSms" msgid="6424387754228766939">"Umožňuje aplikaci přijmout a zpracovat zprávy SMS. Znamená to, že aplikace může sledovat zprávy odeslané do vašeho zařízení nebo je smazat, aniž by se vám zobrazily."</string>
<string name="permlab_receiveMms" msgid="1821317344668257098">"příjem textových zpráv (MMS)"</string>
<string name="permdesc_receiveMms" msgid="533019437263212260">"Umožňuje aplikaci přijmout a zpracovat zprávy MMS. Znamená to, že aplikace může sledovat zprávy odeslané do vašeho zařízení nebo je smazat, aniž by se vám zobrazily."</string>
<string name="permlab_readCellBroadcasts" msgid="1598328843619646166">"čtení zpráv informačních služeb"</string>
<string name="permdesc_readCellBroadcasts" msgid="6361972776080458979">"Umožňuje aplikaci číst zprávy informačních služeb přijaté ve vašem zařízení. Výstražná upozornění informačních služeb jsou v některých oblastech odesílána za účelem varování před výjimečnými událostmi. Škodlivé aplikace mohou narušit výkon či provoz vašeho zařízení během přijímání zpráv informačních služeb."</string>
<string name="permlab_subscribedFeedsRead" msgid="4756609637053353318">"čtení zdrojů přihlášených k odběru"</string>
<string name="permdesc_subscribedFeedsRead" msgid="5557058907906144505">"Umožňuje aplikaci získat podrobnosti o aktuálně synchronizovaných zdrojích."</string>
<string name="permlab_sendSms" msgid="7544599214260982981">"odesílání a zobrazování zpráv SMS"</string>
<string name="permdesc_sendSms" msgid="7094729298204937667">"Umožňuje aplikaci odesílat zprávy SMS. Může to mít za následek účtování neočekávaných poplatků. Škodlivé aplikace vás mohou připravit o peníze odesíláním zpráv bez vašeho svolení."</string>
<string name="permlab_readSms" msgid="8745086572213270480">"čtení textových zpráv (SMS nebo MMS)"</string>
<string name="permdesc_readSms" product="tablet" msgid="4741697454888074891">"Tato aplikace může číst všechny SMS (textové zprávy) uložené v tabletu."</string>
<string name="permdesc_readSms" product="tv" msgid="5796670395641116592">"Tato aplikace může číst všechny SMS (textové zprávy) uložené v televizi."</string>
<string name="permdesc_readSms" product="default" msgid="6826832415656437652">"Tato aplikace může číst všechny SMS (textové zprávy) uložené v telefonu."</string>
<string name="permlab_receiveWapPush" msgid="5991398711936590410">"příjem textových zpráv (WAP)"</string>
<string name="permdesc_receiveWapPush" msgid="748232190220583385">"Umožňuje aplikaci přijmout a zpracovat zprávy WAP. Toto oprávnění umožňuje sledovat přijaté zprávy nebo je smazat, aniž by se vám zobrazily."</string>
<string name="permlab_getTasks" msgid="6466095396623933906">"načtení spuštěných aplikací"</string>
<string name="permdesc_getTasks" msgid="7454215995847658102">"Umožňuje aplikaci získat informace o aktuálně a naposledy spuštěných úlohách. Aplikace s tímto oprávněním může odhalit informace o aplikacích, které se v zařízení používají."</string>
<string name="permlab_manageProfileAndDeviceOwners" msgid="7918181259098220004">"správa vlastníků profilu a zařízení"</string>
<string name="permdesc_manageProfileAndDeviceOwners" msgid="106894851498657169">"Umožňuje aplikacím nastavit vlastníky profilu a vlastníka zařízení."</string>
<string name="permlab_reorderTasks" msgid="2018575526934422779">"změna uspořádání spuštěných aplikací"</string>
<string name="permdesc_reorderTasks" msgid="7734217754877439351">"Umožňuje aplikaci přesunout úlohy na popředí nebo pozadí. Aplikace tak může činit bez vašeho zásahu."</string>
<string name="permlab_enableCarMode" msgid="5684504058192921098">"aktivovat režim V autě"</string>
<string name="permdesc_enableCarMode" msgid="4853187425751419467">"Umožňuje aplikaci aktivovat režim V autě."</string>
<string name="permlab_killBackgroundProcesses" msgid="3914026687420177202">"zavření ostatních aplikací"</string>
<string name="permdesc_killBackgroundProcesses" msgid="4593353235959733119">"Umožňuje aplikaci ukončit procesy na pozadí ostatních aplikací. Mohlo by dojít k zastavení ostatních aplikací."</string>
<string name="permlab_systemAlertWindow" msgid="7238805243128138690">"Zobrazení přes ostatní aplikace"</string>
<string name="permdesc_systemAlertWindow" msgid="2393776099672266188">"Tato aplikace se může zobrazit přes ostatní aplikace a další části obrazovky. Může tak omezit použitelnost aplikací a změnit způsob jejich zobrazení."</string>
<string name="permlab_runInBackground" msgid="7365290743781858803">"spuštění na pozadí"</string>
<string name="permdesc_runInBackground" msgid="7370142232209999824">"Tato aplikace může být spuštěna na pozadí. Baterie se bude vybíjet rychleji."</string>
<string name="permlab_useDataInBackground" msgid="8694951340794341809">"využití dat na pozadí"</string>
<string name="permdesc_useDataInBackground" msgid="6049514223791806027">"Tato aplikace může využívat data na pozadí. Zvýší se využití dat."</string>
<string name="permlab_persistentActivity" msgid="8841113627955563938">"trvalé spuštění aplikace"</string>
<string name="permdesc_persistentActivity" product="tablet" msgid="8525189272329086137">"Umožňuje aplikaci uložit některé své části trvale do paměti. Může to omezit paměť dostupnou pro ostatní aplikace a zpomalit tak tablet."</string>
<string name="permdesc_persistentActivity" product="tv" msgid="5086862529499103587">"Umožňuje aplikaci zapsat své jednotlivé části natrvalo do paměti. To může omezit paměť dostupnou pro ostatní aplikace a zpomalit tak televizi."</string>
<string name="permdesc_persistentActivity" product="default" msgid="4384760047508278272">"Umožňuje aplikaci uložit některé své části trvale do paměti. Může to omezit paměť dostupnou pro ostatní aplikace a zpomalit tak telefon."</string>
<string name="permlab_getPackageSize" msgid="7472921768357981986">"výpočet místa pro ukládání aplikací"</string>
<string name="permdesc_getPackageSize" msgid="3921068154420738296">"Umožňuje aplikaci načtení svého kódu, dat a velikostí mezipaměti."</string>
<string name="permlab_writeSettings" msgid="2226195290955224730">"změna nastavení systému"</string>
<string name="permdesc_writeSettings" msgid="7775723441558907181">"Umožňuje aplikaci upravit data nastavení systému. Škodlivé aplikace mohou poškodit konfiguraci systému."</string>
<string name="permlab_receiveBootCompleted" msgid="5312965565987800025">"spuštění při startu"</string>
<string name="permdesc_receiveBootCompleted" product="tablet" msgid="7390304664116880704">"Umožňuje aplikaci spuštění ihned po spuštění systému. Toto oprávnění může zpomalit spuštění tabletu a umožnit aplikaci celkově zpomalit tablet, protože bude neustále spuštěna."</string>
<string name="permdesc_receiveBootCompleted" product="tv" msgid="4525890122209673621">"Umožňuje aplikaci spustit se ihned po spuštění systému. Toto oprávnění může zpomalit spouštění televize a umožňuje aplikaci celkově zpomalit výkon, protože bude neustále spuštěna."</string>
<string name="permdesc_receiveBootCompleted" product="default" msgid="513950589102617504">"Umožňuje aplikaci spuštění ihned po spuštění systému. Toto oprávnění může zpomalit spuštění telefonu a umožnit aplikaci celkově zpomalit telefon, protože bude neustále spuštěna."</string>
<string name="permlab_broadcastSticky" msgid="7919126372606881614">"odeslání trvalého vysílání"</string>
<string name="permdesc_broadcastSticky" product="tablet" msgid="7749760494399915651">"Umožňuje aplikaci odesílat trvalá vysílání, která přetrvávají i po skončení vysílání. Nadměrné používání může tablet zpomalit či způsobit jeho nestabilitu, protože bude používat příliš mnoho paměti."</string>
<string name="permdesc_broadcastSticky" product="tv" msgid="6839285697565389467">"Umožňuje aplikaci odesílat trvalá vysílání, která přetrvávají i po skončení vysílání. Nadměrné používání může televizi zpomalit či způsobit její nestabilitu, protože bude používat příliš mnoho paměti."</string>
<string name="permdesc_broadcastSticky" product="default" msgid="2825803764232445091">"Umožňuje aplikaci odesílat trvalá vysílání, která přetrvávají i po skončení vysílání. Nadměrné používání může telefon zpomalit či způsobit jeho nestabilitu, protože bude používat příliš mnoho paměti."</string>
<string name="permlab_readContacts" msgid="8348481131899886131">"čtení kontaktů"</string>
<string name="permdesc_readContacts" product="tablet" msgid="5294866856941149639">"Umožňuje aplikaci číst údaje o kontaktech uložených v tabletu, včetně toho, jak často voláte, posíláte e-maily nebo jinak komunikujete s konkrétními osobami. Toto oprávnění umožňuje aplikacím ukládat údaje o kontaktech. Škodlivé aplikace mohou tyto údaje bez vašeho vědomí sdílet."</string>
<string name="permdesc_readContacts" product="tv" msgid="1839238344654834087">"Umožňuje aplikaci číst údaje o kontaktech uložených v televizi včetně toho, jak často voláte, posíláte e-maily nebo jinými způsoby komunikujete s konkrétními kontakty. Toto oprávnění umožňuje aplikacím ukládat údaje o vašich kontaktech a škodlivé aplikace mohou sdílet údaje o kontaktech bez vašeho vědomí."</string>
<string name="permdesc_readContacts" product="default" msgid="8440654152457300662">"Umožňuje aplikaci číst údaje o kontaktech uložených v telefonu, včetně toho, jak často voláte, posíláte e-maily nebo komunikujete jinými způsoby s konkrétními osobami. Toto oprávnění umožňuje aplikacím ukládat údaje o kontaktech. Škodlivé aplikace mohou tyto údaje bez vašeho vědomí sdílet."</string>
<string name="permlab_writeContacts" msgid="5107492086416793544">"úprava kontaktů"</string>
<string name="permdesc_writeContacts" product="tablet" msgid="897243932521953602">"Umožňuje aplikaci upravit údaje o kontaktech uložených v tabletu včetně toho, jak často voláte, posíláte e-maily nebo komunikujete jinými způsoby s konkrétními kontakty. Toto oprávnění aplikacím umožňuje mazat údaje o kontaktech."</string>
<string name="permdesc_writeContacts" product="tv" msgid="5438230957000018959">"Umožňuje aplikaci upravit údaje o kontaktech uložených v televizi včetně toho, jak často voláte, posíláte e-maily nebo jinými způsoby komunikujete s konkrétními kontakty. Toto oprávnění aplikacím umožňuje mazat údaje o kontaktech."</string>
<string name="permdesc_writeContacts" product="default" msgid="589869224625163558">"Umožňuje aplikaci upravit údaje o kontaktech uložených v telefonu včetně toho, jak často voláte, posíláte e-maily nebo komunikujete jinými způsoby s konkrétními kontakty. Toto oprávnění aplikacím umožňuje mazat údaje o kontaktech."</string>
<string name="permlab_readCallLog" msgid="3478133184624102739">"čtení seznamu hovorů"</string>
<string name="permdesc_readCallLog" msgid="3204122446463552146">"Tato aplikace může číst historii volání."</string>
<string name="permlab_writeCallLog" msgid="8552045664743499354">"zápis do seznamu hovorů"</string>
<string name="permdesc_writeCallLog" product="tablet" msgid="6661806062274119245">"Umožňuje aplikaci upravovat seznam hovorů vašeho tabletu, včetně dat o příchozích a odchozích hovorech. Škodlivé aplikace to mohou zneužít k vymazání nebo změnám seznamu hovorů."</string>
<string name="permdesc_writeCallLog" product="tv" msgid="4225034892248398019">"Umožňuje aplikaci upravovat seznam hovorů vaší televize včetně dat o příchozích a odchozích hovorech. Škodlivé aplikace to mohou zneužít k vymazání nebo změnám seznamu hovorů."</string>
<string name="permdesc_writeCallLog" product="default" msgid="683941736352787842">"Umožňuje aplikaci upravovat seznam hovorů vašeho telefonu, včetně dat o příchozích a odchozích hovorech. Škodlivé aplikace to mohou zneužít k vymazání nebo změnám seznamu hovorů."</string>
<string name="permlab_bodySensors" msgid="4683341291818520277">"přístup k tělesným senzorům (např. snímače tepu)"</string>
<string name="permdesc_bodySensors" product="default" msgid="4380015021754180431">"Umožňuje aplikaci používat data ze senzorů, které sledují vaši fyzickou kondici, například tepovou frekvenci."</string>
<string name="permlab_readCalendar" msgid="6716116972752441641">"Čtení událostí v kalendáři včetně podrobností"</string>
<string name="permdesc_readCalendar" product="tablet" msgid="4993979255403945892">"Tato aplikace může číst všechny události v kalendáři uložené v tabletu a sdílet či ukládat data kalendáře."</string>
<string name="permdesc_readCalendar" product="tv" msgid="8837931557573064315">"Tato aplikace může číst všechny události v kalendáři uložené v televizi a sdílet či ukládat data kalendáře."</string>
<string name="permdesc_readCalendar" product="default" msgid="4373978642145196715">"Tato aplikace může číst všechny události v kalendáři uložené v telefonu a sdílet či ukládat data kalendáře."</string>
<string name="permlab_writeCalendar" msgid="8438874755193825647">"přidávání a upravování událostí kalendářů a odesílání e-mailů bez vědomí vlastníka"</string>
<string name="permdesc_writeCalendar" product="tablet" msgid="1675270619903625982">"Tato aplikace může přidat, odstranit či změnit události v kalendáři uložené v tabletu. Může také odesílat zprávy, které budou zdánlivě přicházet od vlastníka kalendáře, nebo upravovat události bez vědomí vlastníka."</string>
<string name="permdesc_writeCalendar" product="tv" msgid="9017809326268135866">"Tato aplikace může přidat, odstranit či změnit události v kalendáři uložené v televizi. Může také odesílat zprávy, které budou zdánlivě přicházet od vlastníka kalendáře, nebo upravovat události bez vědomí vlastníka."</string>
<string name="permdesc_writeCalendar" product="default" msgid="7592791790516943173">"Tato aplikace může přidat, odstranit či změnit události v kalendáři uložené v telefonu. Může také odesílat zprávy, které budou zdánlivě přicházet od vlastníka kalendáře, nebo upravovat události bez vědomí vlastníka."</string>
<string name="permlab_accessLocationExtraCommands" msgid="2836308076720553837">"přístup k dalším příkazům poskytovatele polohy"</string>
<string name="permdesc_accessLocationExtraCommands" msgid="6078307221056649927">"Umožňuje aplikaci přístup k dalším příkazům poskytovatele polohy. To aplikaci umožní zasahovat do fungování systému GPS a dalších zdrojů polohy."</string>
<string name="permlab_accessFineLocation" msgid="251034415460950944">"přístup k přesné poloze (pomocí GPS a sítě)"</string>
<string name="permdesc_accessFineLocation" msgid="5821994817969957884">"Tato aplikace může zjistit vaši polohu podle GPS a zdrojů polohy sítě, jako jsou vysílací věže nebo sítě Wi-Fi. Aby tyto služby určování polohy mohla aplikace používat, musí být v telefonu dostupné a musí být zapnuté. Tyto služby mohou způsobit rychlejší vybíjení baterie."</string>
<string name="permlab_accessCoarseLocation" msgid="7715277613928539434">"přístup k přibližné poloze (pomocí sítě)"</string>
<string name="permdesc_accessCoarseLocation" product="tablet" msgid="3373266766487862426">"Tato aplikace může zjistit vaši polohu podle zdrojů sítě, jako jsou vysílací věže nebo sítě Wi-Fi. Aby tyto služby určování polohy mohla aplikace používat, musí být v tabletu dostupné a musí být zapnuté."</string>
<string name="permdesc_accessCoarseLocation" product="tv" msgid="1884022719818788511">"Tato aplikace může zjistit vaši polohu podle zdrojů sítě, jako jsou vysílací věže nebo sítě Wi-Fi. Aby tyto služby určování polohy mohla aplikace používat, musí být v televizi dostupné a musí být zapnuté."</string>
<string name="permdesc_accessCoarseLocation" product="default" msgid="7788009094906196995">"Tato aplikace může zjistit vaši polohu podle zdrojů sítě, jako jsou vysílací věže nebo sítě Wi-Fi. Aby tyto služby určování polohy mohla aplikace používat, musí být v telefonu dostupné a musí být zapnuté."</string>
<string name="permlab_modifyAudioSettings" msgid="6095859937069146086">"změna nastavení zvuku"</string>
<string name="permdesc_modifyAudioSettings" msgid="3522565366806248517">"Umožňuje aplikaci změnit globální nastavení zvuku, například hlasitost či reproduktor pro výstup zvuku."</string>
<string name="permlab_recordAudio" msgid="3876049771427466323">"nahrávání zvuku"</string>
<string name="permdesc_recordAudio" msgid="4245930455135321433">"Tato aplikace může pomocí mikrofonu kdykoli zaznamenat zvuk."</string>
<string name="permlab_sim_communication" msgid="2935852302216852065">"odesílání příkazů do SIM karty"</string>
<string name="permdesc_sim_communication" msgid="5725159654279639498">"Umožňuje aplikaci odesílat příkazy na kartu SIM. Toto oprávnění je velmi nebezpečné."</string>
<string name="permlab_camera" msgid="3616391919559751192">"pořizování fotografií a videí"</string>
<string name="permdesc_camera" msgid="5392231870049240670">"Tato aplikace může pomocí fotoaparátu kdykoli pořídit snímek nebo nahrát video."</string>
<string name="permlab_vibrate" msgid="7696427026057705834">"ovládání vibrací"</string>
<string name="permdesc_vibrate" msgid="6284989245902300945">"Umožňuje aplikaci ovládat vibrace."</string>
<string name="permlab_callPhone" msgid="3925836347681847954">"přímé volání na telefonní čísla"</string>
<string name="permdesc_callPhone" msgid="3740797576113760827">"Umožňuje aplikaci volat na telefonní čísla bez vašeho přičinění. Může mít za následek neočekávané poplatky nebo hovory. Toto oprávnění neumožňuje aplikaci volat na tísňová čísla. Škodlivé aplikace vás mohou připravit o peníze uskutečňováním hovorů bez vašeho svolení."</string>
<string name="permlab_accessImsCallService" msgid="3574943847181793918">"přístup ke službě zasílání rychlých zpráv pro účely hovorů"</string>
<string name="permdesc_accessImsCallService" msgid="8992884015198298775">"Umožňuje aplikaci používat službu zasílání rychlých zpráv k uskutečňování hovorů bez vašeho zásahu."</string>
<string name="permlab_readPhoneState" msgid="9178228524507610486">"čtení stavu a identity telefonu"</string>
<string name="permdesc_readPhoneState" msgid="1639212771826125528">"Umožňuje aplikaci získat přístup k telefonním funkcím zařízení. Toto oprávnění umožňuje aplikaci zjistit telefonní číslo telefonu, identifikační čísla zařízení, zda zrovna probíhá hovor, a vzdálené číslo, ke kterému je hovor připojen."</string>
<string name="permlab_manageOwnCalls" msgid="1503034913274622244">"směrování volání prostřednictvím systému"</string>
<string name="permdesc_manageOwnCalls" msgid="6552974537554717418">"Umožňuje aplikaci směrovat volání prostřednictvím systému za účelem vylepšení funkcí volání."</string>
<string name="permlab_readPhoneNumbers" msgid="6108163940932852440">"přístup k telefonním číslům"</string>
<string name="permdesc_readPhoneNumbers" msgid="8559488833662272354">"Umožňuje aplikaci přístup k telefonním číslům v zařízení."</string>
<string name="permlab_wakeLock" product="tablet" msgid="1531731435011495015">"bránění přechodu tabletu do režimu spánku"</string>
<string name="permlab_wakeLock" product="tv" msgid="2601193288949154131">"zabránění přechodu televize do režimu spánku"</string>
<string name="permlab_wakeLock" product="default" msgid="573480187941496130">"bránění přechodu telefonu do režimu spánku"</string>
<string name="permdesc_wakeLock" product="tablet" msgid="7311319824400447868">"Umožňuje aplikaci zabránit přechodu tabletu do režimu spánku."</string>
<string name="permdesc_wakeLock" product="tv" msgid="3208534859208996974">"Umožňuje aplikaci zabránit přechodu televize do režimu spánku."</string>
<string name="permdesc_wakeLock" product="default" msgid="8559100677372928754">"Umožňuje aplikaci zabránit přechodu telefonu do režimu spánku."</string>
<string name="permlab_transmitIr" msgid="7545858504238530105">"Infračervený přenos"</string>
<string name="permdesc_transmitIr" product="tablet" msgid="5358308854306529170">"Umožňuje aplikaci využívat infračervený vysílač tabletu."</string>
<string name="permdesc_transmitIr" product="tv" msgid="3926790828514867101">"Umožňuje aplikaci používat infračervený vysílač televize."</string>
<string name="permdesc_transmitIr" product="default" msgid="7957763745020300725">"Umožňuje aplikaci využívat infračervený vysílač telefonu."</string>
<string name="permlab_setWallpaper" msgid="6627192333373465143">"nastavení tapety"</string>
<string name="permdesc_setWallpaper" msgid="7373447920977624745">"Umožňuje aplikaci nastavit tapetu systému."</string>
<string name="permlab_setWallpaperHints" msgid="3278608165977736538">"úprava velikosti tapety"</string>
<string name="permdesc_setWallpaperHints" msgid="8235784384223730091">"Umožňuje aplikaci nastavit nápovědu pro velikost tapety systému."</string>
<string name="permlab_setTimeZone" msgid="2945079801013077340">"nastavení časového pásma"</string>
<string name="permdesc_setTimeZone" product="tablet" msgid="1676983712315827645">"Umožňuje aplikaci změnit časové pásmo tabletu."</string>
<string name="permdesc_setTimeZone" product="tv" msgid="888864653946175955">"Umožňuje aplikaci změnit časové pásmo televize."</string>
<string name="permdesc_setTimeZone" product="default" msgid="4499943488436633398">"Umožňuje aplikaci změnit časové pásmo telefonu."</string>
<string name="permlab_getAccounts" msgid="1086795467760122114">"vyhledávání účtů v zařízení"</string>
<string name="permdesc_getAccounts" product="tablet" msgid="2741496534769660027">"Umožňuje aplikaci získat seznam účtů v tabletu. Mohou sem patřit i účty vytvořené aplikacemi, které jste nainstalovali."</string>
<string name="permdesc_getAccounts" product="tv" msgid="4190633395633907543">"Umožňuje aplikaci získat seznam účtů, o kterých má televize informace. Tento seznam může zahrnovat jakékoli účty vytvořené aplikacemi, které jste nainstalovali."</string>
<string name="permdesc_getAccounts" product="default" msgid="3448316822451807382">"Umožňuje aplikaci získat seznam účtů v telefonu. Mohou sem patřit i účty vytvořené aplikacemi, které jste nainstalovali."</string>
<string name="permlab_accessNetworkState" msgid="4951027964348974773">"zobrazování síťových připojení"</string>
<string name="permdesc_accessNetworkState" msgid="8318964424675960975">"Umožňuje aplikaci zobrazit informace o síťových připojeních, například o tom, které sítě jsou k dispozici a které jsou připojené."</string>
<string name="permlab_createNetworkSockets" msgid="7934516631384168107">"úplný přístup k síti"</string>
<string name="permdesc_createNetworkSockets" msgid="3403062187779724185">"Umožňuje aplikaci vytvářet síťové sokety a používat vlastní síťové protokoly. K odesílání údajů na internet toto oprávnění není nutné, protože údaje lze na internet odesílat prostřednictvím prohlížečů a dalších aplikací."</string>
<string name="permlab_changeNetworkState" msgid="958884291454327309">"změna připojení k síti"</string>
<string name="permdesc_changeNetworkState" msgid="6789123912476416214">"Umožňuje aplikaci změnit stav připojení k síti."</string>
<string name="permlab_changeTetherState" msgid="5952584964373017960">"změnit sdílené datové připojení"</string>
<string name="permdesc_changeTetherState" msgid="1524441344412319780">"Umožňuje aplikaci změnit stav sdíleného datového připojení k síti."</string>
<string name="permlab_accessWifiState" msgid="5202012949247040011">"zobrazení připojení Wi-Fi"</string>
<string name="permdesc_accessWifiState" msgid="5002798077387803726">"Umožňuje aplikaci zobrazit informace o sítích Wi-fi, například o tom, zda je povoleno připojení Wi-Fi, nebo název připojených zařízení Wi-Fi."</string>
<string name="permlab_changeWifiState" msgid="6550641188749128035">"připojení k síti Wi-Fi a odpojení od sítě Wi-Fi"</string>
<string name="permdesc_changeWifiState" msgid="7137950297386127533">"Umožňuje aplikaci připojit se k přístupovým bodům Wi-Fi či se od nich odpojit a provádět změny konfigurace zařízení pro sítě Wi-Fi."</string>
<string name="permlab_changeWifiMulticastState" msgid="1368253871483254784">"povolení příjmu Wi-Fi Multicast"</string>
<string name="permdesc_changeWifiMulticastState" product="tablet" msgid="7969774021256336548">"Umožňuje aplikaci přijímat pakety odeslané do všech zařízení v síti Wi-Fi nejen pomocí tabletu, ale i prostřednictvím adres vícesměrového vysílání. Spotřeba energie je vyšší než u režimu bez vícesměrového vysílání (multicast)."</string>
<string name="permdesc_changeWifiMulticastState" product="tv" msgid="9031975661145014160">"Umožňuje aplikaci přijímat pakety odeslané do všech zařízení v síti Wi-Fi s využitím vícesměrových adres, nejen do vaší televizi. Spotřeba energie je vyšší než u režimu bez vícesměrového vysílání."</string>
<string name="permdesc_changeWifiMulticastState" product="default" msgid="6851949706025349926">"Umožňuje aplikaci přijímat pakety odeslané do všech zařízení v síti Wi-Fi nejen pomocí telefonu, ale i prostřednictvím adres vícesměrového vysílání. Spotřeba energie je vyšší než u režimu bez vícesměrového vysílání (multicast)."</string>
<string name="permlab_bluetoothAdmin" msgid="6006967373935926659">"přístup do nastavení Bluetooth"</string>
<string name="permdesc_bluetoothAdmin" product="tablet" msgid="6921177471748882137">"Umožňuje aplikaci konfigurovat místní tablet s rozhraním Bluetooth a vyhledávat a párovat vzdálená zařízení."</string>
<string name="permdesc_bluetoothAdmin" product="tv" msgid="3373125682645601429">"Umožňuje aplikaci konfigurovat místní televizi s Bluetooth a vyhledávat a provádět párování se vzdálenými zařízeními."</string>
<string name="permdesc_bluetoothAdmin" product="default" msgid="8931682159331542137">"Umožňuje aplikaci konfigurovat místní telefon s rozhraním Bluetooth a vyhledávat a párovat vzdálená zařízení."</string>
<string name="permlab_accessWimaxState" msgid="4195907010610205703">"připojení a odpojení od sítě WiMAX"</string>
<string name="permdesc_accessWimaxState" msgid="6360102877261978887">"Umožňuje aplikaci zjistit, zda je povoleno připojení WiMAX, a také získat informace o všech připojených sítích WiMAX."</string>
<string name="permlab_changeWimaxState" msgid="340465839241528618">"měnit stav připojení WiMAX"</string>
<string name="permdesc_changeWimaxState" product="tablet" msgid="3156456504084201805">"Umožňuje aplikaci připojovat tablet k sítím WiMAX a odpojovat jej od nich."</string>
<string name="permdesc_changeWimaxState" product="tv" msgid="6022307083934827718">"Umožňuje aplikaci připojovat televizi k sítím WiMAX a také ji od nich odpojovat."</string>
<string name="permdesc_changeWimaxState" product="default" msgid="697025043004923798">"Umožňuje aplikaci připojovat telefon k sítím WiMAX a odpojovat jej od nich."</string>
<string name="permlab_bluetooth" msgid="6127769336339276828">"párování se zařízeními Bluetooth"</string>
<string name="permdesc_bluetooth" product="tablet" msgid="3480722181852438628">"Umožňuje aplikaci zobrazit konfiguraci tabletu s rozhraním Bluetooth, vytvářet připojení ke spárovaným zařízením a přijímat tato připojení."</string>
<string name="permdesc_bluetooth" product="tv" msgid="3974124940101104206">"Umožňuje aplikaci zobrazit konfiguraci Bluetooth v televizi a vytvářet a přijímat spojení se spárovanými zařízeními."</string>
<string name="permdesc_bluetooth" product="default" msgid="3207106324452312739">"Umožňuje aplikaci zobrazit konfiguraci telefonu s rozhraním Bluetooth, vytvářet připojení ke spárovaným zařízením a přijímat tato připojení."</string>
<string name="permlab_nfc" msgid="4423351274757876953">"ovládání technologie NFC"</string>
<string name="permdesc_nfc" msgid="7120611819401789907">"Umožňuje aplikaci komunikovat se štítky, kartami a čtečkami s podporou technologie NFC."</string>
<string name="permlab_disableKeyguard" msgid="3598496301486439258">"vypnutí zámku obrazovky"</string>
<string name="permdesc_disableKeyguard" msgid="6034203065077122992">"Umožňuje aplikaci vypnout zámek kláves a související zabezpečení heslem. Telefon například vypne zámek klávesnice při příchozím hovoru a po skončení hovoru jej zase zapne."</string>
<string name="permlab_manageFingerprint" msgid="5640858826254575638">"správa hardwaru na čtení otisků prstů"</string>
<string name="permdesc_manageFingerprint" msgid="178208705828055464">"Umožňuje aplikaci volat metody k přidání a smazání šablon otisků prstů, které budou použity."</string>
<string name="permlab_useFingerprint" msgid="3150478619915124905">"použití hardwaru na čtení otisků prstů"</string>
<string name="permdesc_useFingerprint" msgid="9165097460730684114">"Umožňuje aplikaci použít k ověření hardware na čtení otisků prstů"</string>
<string name="fingerprint_acquired_partial" msgid="735082772341716043">"Byla zjištěna jen část otisku prstu. Zkuste to znovu."</string>
<string name="fingerprint_acquired_insufficient" msgid="4596546021310923214">"Zpracování otisku prstu se nezdařilo. Zkuste to znovu."</string>
<string name="fingerprint_acquired_imager_dirty" msgid="1087209702421076105">"Senzor otisků prstů je znečištěn. Vyčistěte jej a zkuste to znovu."</string>
<string name="fingerprint_acquired_too_fast" msgid="6470642383109155969">"Pohyb prstem byl příliš rychlý. Zkuste to znovu."</string>
<string name="fingerprint_acquired_too_slow" msgid="59250885689661653">"Pohyb prstem byl příliš pomalý. Zkuste to znovu."</string>
<string-array name="fingerprint_acquired_vendor">
</string-array>
<string name="fingerprint_error_hw_not_available" msgid="7955921658939936596">"Není k dispozici hardware ke snímání otisků prstů."</string>
<string name="fingerprint_error_no_space" msgid="1055819001126053318">"Otisk prstu nelze uložit. Odstraňte existující otisk prstu."</string>
<string name="fingerprint_error_timeout" msgid="3927186043737732875">"Časový limit sejmutí otisku prstu vypršel. Zkuste to znovu."</string>
<string name="fingerprint_error_canceled" msgid="4402024612660774395">"Operace otisku prstu byla zrušena."</string>
<string name="fingerprint_error_lockout" msgid="5536934748136933450">"Příliš mnoho pokusů. Zkuste to později."</string>
<string name="fingerprint_error_lockout_permanent" msgid="5033251797919508137">"Příliš mnoho pokusů. Snímač otisků prstů byl deaktivován."</string>
<string name="fingerprint_error_unable_to_process" msgid="6107816084103552441">"Zkuste to znovu."</string>
<string name="fingerprint_name_template" msgid="5870957565512716938">"Prst <xliff:g id="FINGERID">%d</xliff:g>"</string>
<string-array name="fingerprint_error_vendor">
</string-array>
<string name="fingerprint_icon_content_description" msgid="2340202869968465936">"Ikona otisku prstů"</string>
<string name="permlab_readSyncSettings" msgid="6201810008230503052">"čtení nastavení synchronizace"</string>
<string name="permdesc_readSyncSettings" msgid="2706745674569678644">"Umožňuje aplikaci číst nastavení synchronizace v účtu. Může například určit, zda je s účtem synchronizována aplikace Lidé."</string>
<string name="permlab_writeSyncSettings" msgid="5408694875793945314">"vypnutí nebo zapnutí synchronizace"</string>
<string name="permdesc_writeSyncSettings" msgid="8956262591306369868">"Umožňuje aplikaci změnit nastavení synchronizace v účtu. Pomocí tohoto oprávnění lze například zapnout synchronizaci aplikace Lidé s účtem."</string>
<string name="permlab_readSyncStats" msgid="7396577451360202448">"čtení statistických údajů o synchronizaci"</string>
<string name="permdesc_readSyncStats" msgid="1510143761757606156">"Umožňuje aplikaci číst statistické informace o synchronizaci v účtu, včetně historie uskutečněných synchronizací a informací o množství synchronizovaných dat."</string>
<string name="permlab_sdcardRead" product="nosdcard" msgid="367275095159405468">"čtení obsahu v úložišti USB"</string>
<string name="permlab_sdcardRead" product="default" msgid="2188156462934977940">"čtení obsahu na kartě SD"</string>
<string name="permdesc_sdcardRead" product="nosdcard" msgid="3446988712598386079">"Umožňuje aplikaci čtení obsahu USB."</string>
<string name="permdesc_sdcardRead" product="default" msgid="2607362473654975411">"Umožňuje aplikaci čtení obsahu karty SD."</string>
<string name="permlab_sdcardWrite" product="nosdcard" msgid="8485979062254666748">"úprava nebo mazání obsahu v úložišti USB"</string>
<string name="permlab_sdcardWrite" product="default" msgid="8805693630050458763">"úprava nebo mazání obsahu na kartě SD"</string>
<string name="permdesc_sdcardWrite" product="nosdcard" msgid="6175406299445710888">"Umožňuje aplikaci zapisovat do úložiště USB."</string>
<string name="permdesc_sdcardWrite" product="default" msgid="4337417790936632090">"Umožňuje aplikaci zapisovat na kartu SD."</string>
<string name="permlab_use_sip" msgid="2052499390128979920">"uskutečňování/příjem volání SIP"</string>
<string name="permdesc_use_sip" msgid="2297804849860225257">"Povolí aplikaci uskutečňovat a přijímat volání SIP."</string>
<string name="permlab_register_sim_subscription" msgid="3166535485877549177">"registrování nových komunikačních připojení přes SIM kartu"</string>
<string name="permdesc_register_sim_subscription" msgid="2138909035926222911">"Umožňuje aplikaci registrovat nová telekomunikační připojení přes SIM kartu."</string>
<string name="permlab_register_call_provider" msgid="108102120289029841">"registrování nových telekomunikačních připojení"</string>
<string name="permdesc_register_call_provider" msgid="7034310263521081388">"Umožňuje aplikaci registrovat nová telekomunikační připojení."</string>
<string name="permlab_connection_manager" msgid="1116193254522105375">"správa telekomunikačních připojení"</string>
<string name="permdesc_connection_manager" msgid="5925480810356483565">"Umožňuje aplikaci spravovat telekomunikační připojení."</string>
<string name="permlab_bind_incall_service" msgid="6773648341975287125">"interakce s obrazovkou příchozího hovoru"</string>
<string name="permdesc_bind_incall_service" msgid="8343471381323215005">"Umožňuje aplikaci řídit, kdy a jak se uživateli zobrazí obrazovka příchozího hovoru."</string>
<string name="permlab_bind_connection_service" msgid="3557341439297014940">"komunikace s telefonními službami"</string>
<string name="permdesc_bind_connection_service" msgid="4008754499822478114">"Umožňuje aplikaci komunikovat s telefonními službami a provádět/přijímat hovory."</string>
<string name="permlab_control_incall_experience" msgid="9061024437607777619">"zobrazení uživatelského prostředí během hovoru"</string>
<string name="permdesc_control_incall_experience" msgid="915159066039828124">"Umožňuje aplikaci zobrazit uživatelské prostředí během hovoru."</string>
<string name="permlab_readNetworkUsageHistory" msgid="7862593283611493232">"číst využití sítě v historii"</string>
<string name="permdesc_readNetworkUsageHistory" msgid="7689060749819126472">"Umožňuje aplikaci číst historii využití sítě (u určitých sítí a aplikací)."</string>
<string name="permlab_manageNetworkPolicy" msgid="2562053592339859990">"spravovat zásady sítě"</string>
<string name="permdesc_manageNetworkPolicy" msgid="7537586771559370668">"Umožňuje aplikaci spravovat zásady sítě a definovat pravidla pro konkrétní aplikace."</string>
<string name="permlab_modifyNetworkAccounting" msgid="5088217309088729650">"upravit kontrolu používání sítě"</string>
<string name="permdesc_modifyNetworkAccounting" msgid="5443412866746198123">"Umožňuje aplikaci upravit způsob výpočtu využití sítě aplikacemi. Toto oprávnění není určeno pro běžné aplikace."</string>
<string name="permlab_accessNotifications" msgid="7673416487873432268">"přístup k oznámením"</string>
<string name="permdesc_accessNotifications" msgid="458457742683431387">"Umožňuje aplikacím načítat, zobrazovat a mazat oznámení včetně těch přidaných jinými aplikacemi."</string>
<string name="permlab_bindNotificationListenerService" msgid="7057764742211656654">"navázání na službu pro poslouchání oznámení"</string>
<string name="permdesc_bindNotificationListenerService" msgid="985697918576902986">"Umožňuje držiteli navázat se na nejvyšší úroveň služby pro poslouchání oznámení. Běžné aplikace by toto oprávnění neměly nikdy požadovat."</string>
<string name="permlab_bindConditionProviderService" msgid="1180107672332704641">"navázání na službu poskytovatele podmínky"</string>
<string name="permdesc_bindConditionProviderService" msgid="1680513931165058425">"Umožňuje držiteli navázat se na nejvyšší úroveň rozhraní služby poskytovatele podmínky. Běžné aplikace by toto oprávnění neměly nikdy potřebovat."</string>
<string name="permlab_bindDreamService" msgid="4153646965978563462">"navázat se na službu spořiče"</string>
<string name="permdesc_bindDreamService" msgid="7325825272223347863">"Umožňuje navázání na nejvyšší úroveň služby spořiče. Běžné aplikace by toto oprávnění neměly nikdy potřebovat."</string>
<string name="permlab_invokeCarrierSetup" msgid="3699600833975117478">"vyvolat konfigurační aplikaci poskytnutou operátorem"</string>
<string name="permdesc_invokeCarrierSetup" msgid="4159549152529111920">"Umožňuje vyvolání konfigurační aplikace poskytnuté operátorem. Běžné aplikace by toto oprávnění neměly nikdy požadovat."</string>
<string name="permlab_accessNetworkConditions" msgid="8206077447838909516">"naslouchat informacím o stavu sítě"</string>
<string name="permdesc_accessNetworkConditions" msgid="6899102075825272211">"Umožňuje aplikaci naslouchat informacím o stavu sítě. Běžné aplikace by toto oprávnění neměly nikdy potřebovat."</string>
<string name="permlab_setInputCalibration" msgid="4902620118878467615">"měnit kalibraci vstupního zařízení"</string>
<string name="permdesc_setInputCalibration" msgid="4527511047549456929">"Umožňuje aplikaci měnit parametry kalibrace dotykové obrazovky. Běžné aplikace by toto oprávnění neměly nikdy potřebovat."</string>
<string name="permlab_accessDrmCertificates" msgid="7436886640723203615">"přístup k certifikátům DRM"</string>
<string name="permdesc_accessDrmCertificates" msgid="8073288354426159089">"Umožňuje aplikaci vydávat a používat certifikáty DRM. Běžné aplikace by toto oprávnění neměly nikdy potřebovat."</string>
<string name="permlab_handoverStatus" msgid="7820353257219300883">"příjem stavu přenosů Android Beam"</string>
<string name="permdesc_handoverStatus" msgid="4788144087245714948">"Umožňuje této aplikaci přijímat informace o aktuálních přenosech pomocí technologie Android Beam"</string>
<string name="permlab_removeDrmCertificates" msgid="7044888287209892751">"odstranění certifikátů DRM"</string>
<string name="permdesc_removeDrmCertificates" msgid="7272999075113400993">"Povoluje aplikaci odstranit certifikáty DRM. Běžné aplikace by toto oprávnění neměly nikdy potřebovat."</string>
<string name="permlab_bindCarrierMessagingService" msgid="1490229371796969158">"navázat se na nejvyšší úroveň rozhraní služby zasílání zpráv prostřednictvím operátora"</string>
<string name="permdesc_bindCarrierMessagingService" msgid="2762882888502113944">"Umožňuje držiteli navázat se na nejvyšší úroveň rozhraní služby zasílání zpráv prostřednictvím operátora. Běžné aplikace by toto oprávnění neměly nikdy potřebovat."</string>
<string name="permlab_bindCarrierServices" msgid="3233108656245526783">"navázat se na služby operátora"</string>
<string name="permdesc_bindCarrierServices" msgid="1391552602551084192">"Umožňuje držiteli oprávnění navázat se na služby operátora. Běžné aplikace by toto oprávnění neměly nikdy požadovat."</string>
<string name="permlab_access_notification_policy" msgid="4247510821662059671">"přístup k režimu Nerušit"</string>
<string name="permdesc_access_notification_policy" msgid="3296832375218749580">"Umožňuje aplikaci číst a zapisovat konfiguraci režimu Nerušit."</string>
<string name="policylab_limitPassword" msgid="4497420728857585791">"Nastavit pravidla pro heslo"</string>
<string name="policydesc_limitPassword" msgid="2502021457917874968">"Ovládání délky a znaků povolených v heslech a kódech PIN zámku obrazovky."</string>
<string name="policylab_watchLogin" msgid="5091404125971980158">"Sledovat pokusy o odemknutí obrazovky"</string>
<string name="policydesc_watchLogin" product="tablet" msgid="3215729294215070072">"Sledovat počet nesprávných hesel zadaných při odemykání obrazovky a uzamknout tablet nebo vymazat z tabletu všechna data, pokud bylo zadáno příliš mnoho nesprávných hesel."</string>
<string name="policydesc_watchLogin" product="TV" msgid="2707817988309890256">"Umožňuje monitorovat počet nesprávných hesel zadaných při odemykání obrazovky a uzamknout televizi nebo vymazat veškerá data v televizi, pokud je zadáno příliš mnoho nesprávných hesel."</string>
<string name="policydesc_watchLogin" product="default" msgid="5712323091846761073">"Sledovat počet nesprávných hesel zadaných při odemykání obrazovky a uzamknout telefon nebo vymazat z telefonu všechna data, pokud bylo zadáno příliš mnoho nesprávných hesel."</string>
<string name="policydesc_watchLogin_secondaryUser" product="tablet" msgid="4280246270601044505">"Monitorovat počet nesprávných hesel zadaných při odemykání obrazovky, a pokud je zadáno příliš mnoho nesprávných hesel, uzamknout tablet nebo vymazat veškerá data uživatele."</string>
<string name="policydesc_watchLogin_secondaryUser" product="TV" msgid="3484832653564483250">"Monitorovat počet nesprávných hesel zadaných při odemykání obrazovky, a pokud je zadáno příliš mnoho nesprávných hesel, uzamknout televizi nebo vymazat veškerá data uživatele."</string>
<string name="policydesc_watchLogin_secondaryUser" product="default" msgid="2185480427217127147">"Monitorovat počet nesprávných hesel zadaných při odemykání obrazovky, a pokud je zadáno příliš mnoho nesprávných hesel, uzamknout telefon nebo vymazat veškerá data uživatele."</string>
<string name="policylab_resetPassword" msgid="4934707632423915395">"Změnit zámek obrazovky"</string>
<string name="policydesc_resetPassword" msgid="1278323891710619128">"Změnit zámek obrazovky."</string>
<string name="policylab_forceLock" msgid="2274085384704248431">"Uzamknout obrazovku"</string>
<string name="policydesc_forceLock" msgid="1141797588403827138">"Řídit, jak a kdy se obrazovka uzamkne."</string>
<string name="policylab_wipeData" msgid="3910545446758639713">"Vymazat všechna data"</string>
<string name="policydesc_wipeData" product="tablet" msgid="4306184096067756876">"Bez upozornění smazat všechna data tabletu obnovením továrních dat."</string>
<string name="policydesc_wipeData" product="tv" msgid="5816221315214527028">"Umožňuje provést obnovení továrních dat a bez varování tím vymazat data v televizi."</string>
<string name="policydesc_wipeData" product="default" msgid="5096895604574188391">"Bez upozornění smazat všechna data telefonu obnovením továrních dat."</string>
<string name="policylab_wipeData_secondaryUser" msgid="8362863289455531813">"Vymazat data uživatele"</string>
<string name="policydesc_wipeData_secondaryUser" product="tablet" msgid="6336255514635308054">"Vymazat data tohoto uživatele v tomto tabletu bez upozornění."</string>
<string name="policydesc_wipeData_secondaryUser" product="tv" msgid="2086473496848351810">"Vymazat data tohoto uživatele v této televizi bez upozornění."</string>
<string name="policydesc_wipeData_secondaryUser" product="default" msgid="6787904546711590238">"Vymazat data tohoto uživatele v tomto telefonu bez upozornění."</string>
<string name="policylab_setGlobalProxy" msgid="2784828293747791446">"Nastavit globální proxy server zařízení"</string>
<string name="policydesc_setGlobalProxy" msgid="8459859731153370499">"Nastaví globální proxy server, který bude používán, když je zásada zapnuta. Globální proxy server může nastavit pouze vlastník zařízení."</string>
<string name="policylab_expirePassword" msgid="5610055012328825874">"Nastavit vypršení hesla zámku obrazovky"</string>
<string name="policydesc_expirePassword" msgid="5367525762204416046">"Mění, jak často je potřeba měnit heslo, PIN nebo gesto zámku obrazovky."</string>
<string name="policylab_encryptedStorage" msgid="8901326199909132915">"Nastavit šifrování úložiště"</string>
<string name="policydesc_encryptedStorage" msgid="2637732115325316992">"Požadovat šifrování uložených dat aplikací."</string>
<string name="policylab_disableCamera" msgid="6395301023152297826">"Vypnout fotoaparáty"</string>
<string name="policydesc_disableCamera" msgid="2306349042834754597">"Zakázat používání všech fotoaparátů zařízení."</string>
<string name="policylab_disableKeyguardFeatures" msgid="8552277871075367771">"Zakázat některé funkce zámku obrazovky"</string>
<string name="policydesc_disableKeyguardFeatures" msgid="2044755691354158439">"Zabránit použití některých funkcí zámku obrazovky."</string>
<string-array name="phoneTypes">
<item msgid="8901098336658710359">"Domů"</item>
<item msgid="869923650527136615">"Mobil"</item>
<item msgid="7897544654242874543">"Práce"</item>
<item msgid="1103601433382158155">"Fax práce"</item>
<item msgid="1735177144948329370">"Fax domů"</item>
<item msgid="603878674477207394">"Pager"</item>
<item msgid="1650824275177931637">"Ostatní"</item>
<item msgid="9192514806975898961">"Vlastní"</item>
</string-array>
<string-array name="emailAddressTypes">
<item msgid="8073994352956129127">"Domů"</item>
<item msgid="7084237356602625604">"Práce"</item>
<item msgid="1112044410659011023">"(další)"</item>
<item msgid="2374913952870110618">"Vlastní"</item>
</string-array>
<string-array name="postalAddressTypes">
<item msgid="6880257626740047286">"Domů"</item>
<item msgid="5629153956045109251">"Práce"</item>
<item msgid="4966604264500343469">"Ostatní"</item>
<item msgid="4932682847595299369">"Vlastní"</item>
</string-array>
<string-array name="imAddressTypes">
<item msgid="1738585194601476694">"Domů"</item>
<item msgid="1359644565647383708">"Práce"</item>
<item msgid="7868549401053615677">"Ostatní"</item>
<item msgid="3145118944639869809">"Vlastní"</item>
</string-array>
<string-array name="organizationTypes">
<item msgid="7546335612189115615">"Práce"</item>
<item msgid="4378074129049520373">"Ostatní"</item>
<item msgid="3455047468583965104">"Vlastní"</item>
</string-array>
<string-array name="imProtocols">
<item msgid="8595261363518459565">"AIM"</item>
<item msgid="7390473628275490700">"Windows Live"</item>
<item msgid="7882877134931458217">"Yahoo!"</item>
<item msgid="5035376313200585242">"Skype"</item>
<item msgid="7532363178459444943">"QQ"</item>
<item msgid="3713441034299660749">"Google Talk"</item>
<item msgid="2506857312718630823">"ICQ"</item>
<item msgid="1648797903785279353">"Jabber"</item>
</string-array>
<string name="phoneTypeCustom" msgid="1644738059053355820">"Vlastní"</string>
<string name="phoneTypeHome" msgid="2570923463033985887">"Domů"</string>
<string name="phoneTypeMobile" msgid="6501463557754751037">"Mobil"</string>
<string name="phoneTypeWork" msgid="8863939667059911633">"Práce"</string>
<string name="phoneTypeFaxWork" msgid="3517792160008890912">"Pracovní fax"</string>
<string name="phoneTypeFaxHome" msgid="2067265972322971467">"Domácí fax"</string>
<string name="phoneTypePager" msgid="7582359955394921732">"Pager"</string>
<string name="phoneTypeOther" msgid="1544425847868765990">"Jiné"</string>
<string name="phoneTypeCallback" msgid="2712175203065678206">"Zpětné volání"</string>
<string name="phoneTypeCar" msgid="8738360689616716982">"Auto"</string>
<string name="phoneTypeCompanyMain" msgid="540434356461478916">"Firma (hlavní)"</string>
<string name="phoneTypeIsdn" msgid="8022453193171370337">"ISDN"</string>
<string name="phoneTypeMain" msgid="6766137010628326916">"Hlavní"</string>
<string name="phoneTypeOtherFax" msgid="8587657145072446565">"Jiný fax"</string>
<string name="phoneTypeRadio" msgid="4093738079908667513">"Radiotelefon"</string>
<string name="phoneTypeTelex" msgid="3367879952476250512">"Telex"</string>
<string name="phoneTypeTtyTdd" msgid="8606514378585000044">"TTY/TDD"</string>
<string name="phoneTypeWorkMobile" msgid="1311426989184065709">"Pracovní mobil"</string>
<string name="phoneTypeWorkPager" msgid="649938731231157056">"Pracovní pager"</string>
<string name="phoneTypeAssistant" msgid="5596772636128562884">"Asistent"</string>
<string name="phoneTypeMms" msgid="7254492275502768992">"MMS"</string>
<string name="eventTypeCustom" msgid="7837586198458073404">"Vlastní"</string>
<string name="eventTypeBirthday" msgid="2813379844211390740">"Narozeniny"</string>
<string name="eventTypeAnniversary" msgid="3876779744518284000">"Výročí"</string>
<string name="eventTypeOther" msgid="7388178939010143077">"Ostatní"</string>
<string name="emailTypeCustom" msgid="8525960257804213846">"Vlastní"</string>
<string name="emailTypeHome" msgid="449227236140433919">"Domů"</string>
<string name="emailTypeWork" msgid="3548058059601149973">"Práce"</string>
<string name="emailTypeOther" msgid="2923008695272639549">"Jiné"</string>
<string name="emailTypeMobile" msgid="119919005321166205">"Mobil"</string>
<string name="postalTypeCustom" msgid="8903206903060479902">"Vlastní"</string>
<string name="postalTypeHome" msgid="8165756977184483097">"Domů"</string>
<string name="postalTypeWork" msgid="5268172772387694495">"Práce"</string>
<string name="postalTypeOther" msgid="2726111966623584341">"Jiné"</string>
<string name="imTypeCustom" msgid="2074028755527826046">"Vlastní"</string>
<string name="imTypeHome" msgid="6241181032954263892">"Domů"</string>
<string name="imTypeWork" msgid="1371489290242433090">"Práce"</string>
<string name="imTypeOther" msgid="5377007495735915478">"Jiné"</string>
<string name="imProtocolCustom" msgid="6919453836618749992">"Vlastní"</string>
<string name="imProtocolAim" msgid="7050360612368383417">"AIM"</string>
<string name="imProtocolMsn" msgid="144556545420769442">"Windows Live"</string>
<string name="imProtocolYahoo" msgid="8271439408469021273">"Yahoo"</string>
<string name="imProtocolSkype" msgid="9019296744622832951">"Skype"</string>
<string name="imProtocolQq" msgid="8887484379494111884">"QQ"</string>
<string name="imProtocolGoogleTalk" msgid="493902321140277304">"Hangouts"</string>
<string name="imProtocolIcq" msgid="1574870433606517315">"ICQ"</string>
<string name="imProtocolJabber" msgid="2279917630875771722">"Jabber"</string>
<string name="imProtocolNetMeeting" msgid="8287625655986827971">"NetMeeting"</string>
<string name="orgTypeWork" msgid="29268870505363872">"Práce"</string>
<string name="orgTypeOther" msgid="3951781131570124082">"Jiné"</string>
<string name="orgTypeCustom" msgid="225523415372088322">"Vlastní"</string>
<string name="relationTypeCustom" msgid="3542403679827297300">"Vlastní"</string>
<string name="relationTypeAssistant" msgid="6274334825195379076">"Asistent"</string>
<string name="relationTypeBrother" msgid="8757913506784067713">"Bratr"</string>
<string name="relationTypeChild" msgid="1890746277276881626">"Dítě"</string>
<string name="relationTypeDomesticPartner" msgid="6904807112121122133">"Partner(ka)"</string>
<string name="relationTypeFather" msgid="5228034687082050725">"Otec"</string>
<string name="relationTypeFriend" msgid="7313106762483391262">"Kamarád(ka)"</string>
<string name="relationTypeManager" msgid="6365677861610137895">"Vedoucí"</string>
<string name="relationTypeMother" msgid="4578571352962758304">"Matka"</string>
<string name="relationTypeParent" msgid="4755635567562925226">"Rodič"</string>
<string name="relationTypePartner" msgid="7266490285120262781">"Partner"</string>
<string name="relationTypeReferredBy" msgid="101573059844135524">"Doporučující osoba"</string>
<string name="relationTypeRelative" msgid="1799819930085610271">"Příbuzný"</string>
<string name="relationTypeSister" msgid="1735983554479076481">"Sestra"</string>
<string name="relationTypeSpouse" msgid="394136939428698117">"Manžel(ka)"</string>
<string name="sipAddressTypeCustom" msgid="2473580593111590945">"Vlastní"</string>
<string name="sipAddressTypeHome" msgid="6093598181069359295">"Domů"</string>
<string name="sipAddressTypeWork" msgid="6920725730797099047">"Práce"</string>
<string name="sipAddressTypeOther" msgid="4408436162950119849">"Jiné"</string>
<string name="quick_contacts_not_available" msgid="746098007828579688">"Nebyla nalezena žádná aplikace, pomocí které by tento kontakt bylo možné zobrazit."</string>
<string name="keyguard_password_enter_pin_code" msgid="3037685796058495017">"Zadejte kód PIN"</string>
<string name="keyguard_password_enter_puk_code" msgid="4800725266925845333">"Zadejte kód PUK a nový kód PIN."</string>
<string name="keyguard_password_enter_puk_prompt" msgid="1341112146710087048">"Kód PUK"</string>
<string name="keyguard_password_enter_pin_prompt" msgid="8027680321614196258">"Nový kód PIN"</string>
<string name="keyguard_password_entry_touch_hint" msgid="2644215452200037944"><font size="17">"Klepnutím zadáte heslo"</font></string>
<string name="keyguard_password_enter_password_code" msgid="1054721668279049780">"Zadejte heslo pro odemknutí"</string>
<string name="keyguard_password_enter_pin_password_code" msgid="6391755146112503443">"Zadejte kód PIN pro odemknutí"</string>
<string name="keyguard_password_wrong_pin_code" msgid="2422225591006134936">"Nesprávný kód PIN."</string>
<string name="keyguard_label_text" msgid="861796461028298424">"Chcete-li telefon odemknout, stiskněte Menu a poté 0."</string>
<string name="emergency_call_dialog_number_for_display" msgid="696192103195090970">"Číslo tísňové linky"</string>
<string name="lockscreen_carrier_default" msgid="6169005837238288522">"Žádný signál"</string>
<string name="lockscreen_screen_locked" msgid="7288443074806832904">"Obrazovka uzamčena."</string>
<string name="lockscreen_instructions_when_pattern_enabled" msgid="46154051614126049">"Chcete-li odemknout telefon nebo provést tísňové volání, stiskněte Menu."</string>
<string name="lockscreen_instructions_when_pattern_disabled" msgid="686260028797158364">"Telefon odemknete stisknutím tlačítka Menu."</string>
<string name="lockscreen_pattern_instructions" msgid="7478703254964810302">"Odblokujte pomocí gesta"</string>
<string name="lockscreen_emergency_call" msgid="5298642613417801888">"Stav nouze"</string>
<string name="lockscreen_return_to_call" msgid="5244259785500040021">"Zavolat zpět"</string>
<string name="lockscreen_pattern_correct" msgid="9039008650362261237">"Správně!"</string>
<string name="lockscreen_pattern_wrong" msgid="4317955014948108794">"Zkusit znovu"</string>
<string name="lockscreen_password_wrong" msgid="5737815393253165301">"Zkusit znovu"</string>
<string name="lockscreen_storage_locked" msgid="9167551160010625200">"Funkce a data jsou k dispozici po odemčení"</string>
<string name="faceunlock_multiple_failures" msgid="754137583022792429">"Překročili jste maximální povolený počet pokusů o odemknutí obličejem."</string>
<string name="lockscreen_missing_sim_message_short" msgid="5099439277819215399">"Není vložena SIM karta"</string>
<string name="lockscreen_missing_sim_message" product="tablet" msgid="151659196095791474">"V tabletu není SIM karta."</string>
<string name="lockscreen_missing_sim_message" product="tv" msgid="1943633865476989599">"V televizi není SIM karta."</string>
<string name="lockscreen_missing_sim_message" product="default" msgid="2186920585695169078">"V telefonu není žádná SIM karta."</string>
<string name="lockscreen_missing_sim_instructions" msgid="5372787138023272615">"Vložte SIM kartu."</string>
<string name="lockscreen_missing_sim_instructions_long" msgid="3526573099019319472">"SIM karta chybí nebo je nečitelná. Vložte SIM kartu."</string>
<string name="lockscreen_permanent_disabled_sim_message_short" msgid="5096149665138916184">"Nepoužitelná SIM karta."</string>
<string name="lockscreen_permanent_disabled_sim_instructions" msgid="910904643433151371">"Vaše SIM karta byla natrvalo zablokována.\n Požádejte svého poskytovatele bezdrátových služeb o další SIM kartu."</string>
<string name="lockscreen_transport_prev_description" msgid="6300840251218161534">"Předchozí skladba"</string>
<string name="lockscreen_transport_next_description" msgid="573285210424377338">"Další skladba"</string>
<string name="lockscreen_transport_pause_description" msgid="3980308465056173363">"Pozastavit"</string>
<string name="lockscreen_transport_play_description" msgid="1901258823643886401">"Přehrát"</string>
<string name="lockscreen_transport_stop_description" msgid="5907083260651210034">"Zastavit"</string>
<string name="lockscreen_transport_rew_description" msgid="6944412838651990410">"Přetočit zpět"</string>
<string name="lockscreen_transport_ffw_description" msgid="42987149870928985">"Přetočit vpřed"</string>
<string name="emergency_calls_only" msgid="6733978304386365407">"Pouze tísňová volání"</string>
<string name="lockscreen_network_locked_message" msgid="143389224986028501">"Síť je blokována"</string>
<string name="lockscreen_sim_puk_locked_message" msgid="7441797339976230">"SIM karta je zablokována pomocí kódu PUK."</string>
<string name="lockscreen_sim_puk_locked_instructions" msgid="8127916255245181063">"Další informace naleznete v uživatelské příručce; nebo kontaktujte zákaznickou podporu."</string>
<string name="lockscreen_sim_locked_message" msgid="8066660129206001039">"SIM karta je zablokována."</string>
<string name="lockscreen_sim_unlock_progress_dialog_message" msgid="595323214052881264">"Odblokování SIM karty..."</string>
<string name="lockscreen_too_many_failed_attempts_dialog_message" msgid="6481623830344107222">"Již <xliff:g id="NUMBER_0">%1$d</xliff:g>krát jste použili nesprávné bezpečnostní gesto. \n\nZkuste to znovu za <xliff:g id="NUMBER_1">%2$d</xliff:g> s."</string>
<string name="lockscreen_too_many_failed_password_attempts_dialog_message" msgid="2725973286239344555">"Již <xliff:g id="NUMBER_0">%1$d</xliff:g>krát jste nesprávně zadali heslo. \n\nZkuste to znovu za <xliff:g id="NUMBER_1">%2$d</xliff:g> s."</string>
<string name="lockscreen_too_many_failed_pin_attempts_dialog_message" msgid="6216672706545696955">"Již <xliff:g id="NUMBER_0">%1$d</xliff:g>krát jste nesprávně zadali kód PIN. \n\nZkuste to znovu za <xliff:g id="NUMBER_1">%2$d</xliff:g> s."</string>
<string name="lockscreen_failed_attempts_almost_glogin" product="tablet" msgid="9191611984625460820">"Již <xliff:g id="NUMBER_0">%1$d</xliff:g>krát jste nesprávně nakreslili své heslo odemknutí. Po dalších neúspěšných pokusech (<xliff:g id="NUMBER_1">%2$d</xliff:g>) budete požádáni o odemčení tabletu pomocí přihlášení Google.\n\n Zkuste to znovu za <xliff:g id="NUMBER_2">%3$d</xliff:g> s."</string>
<string name="lockscreen_failed_attempts_almost_glogin" product="tv" msgid="5316664559603394684">"<xliff:g id="NUMBER_0">%1$d</xliff:g>× jste nesprávně načrtli bezpečnostní gesto. Po dalších <xliff:g id="NUMBER_1">%2$d</xliff:g> neúspěšných pokusech budete požádáni o odemčení televize pomocí přihlášení přes Google.\n\nOpakujte akci za <xliff:g id="NUMBER_2">%3$d</xliff:g> s."</string>
<string name="lockscreen_failed_attempts_almost_glogin" product="default" msgid="2590227559763762751">"Již <xliff:g id="NUMBER_0">%1$d</xliff:g>krát jste nesprávně nakreslili své heslo odemknutí. Po dalších neúspěšných pokusech (<xliff:g id="NUMBER_1">%2$d</xliff:g>) budete požádáni o odemčení telefonu pomocí přihlášení Google.\n\n Zkuste to znovu za <xliff:g id="NUMBER_2">%3$d</xliff:g> s."</string>
<string name="lockscreen_failed_attempts_almost_at_wipe" product="tablet" msgid="6128106399745755604">"Tablet jste se pokusili nesprávným způsobem odemknout <xliff:g id="NUMBER_0">%1$d</xliff:g>krát. Po <xliff:g id="NUMBER_1">%2$d</xliff:g> dalších neúspěšných pokusech se v tabletu obnoví tovární nastavení a veškerá uživatelská data budou ztracena."</string>
<string name="lockscreen_failed_attempts_almost_at_wipe" product="tv" msgid="950408382418270260">"<xliff:g id="NUMBER_0">%1$d</xliff:g>× jste se neúspěšně pokusili odemknout televizi. Po dalších <xliff:g id="NUMBER_1">%2$d</xliff:g> neúspěšných pokusech bude v televizi obnoveno tovární nastavení a veškerá uživatelská data budou ztracena."</string>
<string name="lockscreen_failed_attempts_almost_at_wipe" product="default" msgid="8603565142156826565">"Telefon jste se pokusili nesprávným způsobem odemknout <xliff:g id="NUMBER_0">%1$d</xliff:g>krát. Po <xliff:g id="NUMBER_1">%2$d</xliff:g> dalších neúspěšných pokusech se v telefonu obnoví tovární nastavení a veškerá uživatelská data budou ztracena."</string>
<string name="lockscreen_failed_attempts_now_wiping" product="tablet" msgid="280873516493934365">"Tablet jste se pokusili nesprávným způsobem odemknout <xliff:g id="NUMBER">%d</xliff:g>krát. V tabletu se nyní obnoví výchozí tovární nastavení."</string>
<string name="lockscreen_failed_attempts_now_wiping" product="tv" msgid="3195755534096192191">"<xliff:g id="NUMBER">%d</xliff:g>× jste se neúspěšně pokusili odemknout televizi. V televizi nyní bude obnoveno tovární nastavení."</string>
<string name="lockscreen_failed_attempts_now_wiping" product="default" msgid="3025504721764922246">"Telefon jste se pokusili nesprávným způsobem odemknout <xliff:g id="NUMBER">%d</xliff:g>krát. V telefonu se nyní obnoví výchozí tovární nastavení."</string>
<string name="lockscreen_too_many_failed_attempts_countdown" msgid="6251480343394389665">"Sekundy zbývající do dalšího pokusu: <xliff:g id="NUMBER">%d</xliff:g>."</string>
<string name="lockscreen_forgot_pattern_button_text" msgid="2626999449610695930">"Zapomněli jste gesto?"</string>
<string name="lockscreen_glogin_forgot_pattern" msgid="2588521501166032747">"Odemčení účtu"</string>
<string name="lockscreen_glogin_too_many_attempts" msgid="2751368605287288808">"Příliš mnoho pokusů o nakreslení gesta"</string>
<string name="lockscreen_glogin_instructions" msgid="3931816256100707784">"Chcete-li telefon odemknout, přihlaste se pomocí svého účtu Google."</string>
<string name="lockscreen_glogin_username_hint" msgid="8846881424106484447">"Uživatelské jméno (e-mail)"</string>
<string name="lockscreen_glogin_password_hint" msgid="5958028383954738528">"Heslo"</string>
<string name="lockscreen_glogin_submit_button" msgid="7130893694795786300">"Přihlásit se"</string>
<string name="lockscreen_glogin_invalid_input" msgid="1364051473347485908">"Neplatné uživatelské jméno nebo heslo."</string>
<string name="lockscreen_glogin_account_recovery_hint" msgid="1696924763690379073">"Zapomněli jste uživatelské jméno nebo heslo?\nPřejděte na stránku "<b>"google.com/accounts/recovery"</b>"."</string>
<string name="lockscreen_glogin_checking_password" msgid="7114627351286933867">"Kontrola..."</string>
<string name="lockscreen_unlock_label" msgid="737440483220667054">"Odemknout"</string>
<string name="lockscreen_sound_on_label" msgid="9068877576513425970">"Zapnout zvuk"</string>
<string name="lockscreen_sound_off_label" msgid="996822825154319026">"Vypnout zvuk"</string>
<string name="lockscreen_access_pattern_start" msgid="3941045502933142847">"Bezpečnostní gesto zahájeno"</string>
<string name="lockscreen_access_pattern_cleared" msgid="5583479721001639579">"Bezpečnostní gesto vymazáno"</string>
<string name="lockscreen_access_pattern_cell_added" msgid="6756031208359292487">"Buňka přidána"</string>
<string name="lockscreen_access_pattern_cell_added_verbose" msgid="7264580781744026939">"Byla přidána buňka <xliff:g id="CELL_INDEX">%1$s</xliff:g>"</string>
<string name="lockscreen_access_pattern_detected" msgid="4988730895554057058">"Bezpečnostní gesto dokončeno"</string>
<string name="lockscreen_access_pattern_area" msgid="400813207572953209">"Oblast pro zadání bezpečnostního gesta."</string>
<string name="keyguard_accessibility_widget_changed" msgid="5678624624681400191">"%1$s. Widget %2$d z %3$d."</string>
<string name="keyguard_accessibility_add_widget" msgid="8273277058724924654">"Přidat widget"</string>
<string name="keyguard_accessibility_widget_empty_slot" msgid="1281505703307930757">"Prázdné"</string>
<string name="keyguard_accessibility_unlock_area_expanded" msgid="2278106022311170299">"Oblast odemknutí byla rozšířena."</string>
<string name="keyguard_accessibility_unlock_area_collapsed" msgid="6366992066936076396">"Oblast odemknutí byla sbalena."</string>
<string name="keyguard_accessibility_widget" msgid="6527131039741808240">"Widget <xliff:g id="WIDGET_INDEX">%1$s</xliff:g>"</string>
<string name="keyguard_accessibility_user_selector" msgid="1226798370913698896">"Výběr uživatele"</string>
<string name="keyguard_accessibility_status" msgid="8008264603935930611">"Stav"</string>
<string name="keyguard_accessibility_camera" msgid="8904231194181114603">"Fotoaparát"</string>
<string name="keygaurd_accessibility_media_controls" msgid="262209654292161806">"Ovládání médií"</string>
<string name="keyguard_accessibility_widget_reorder_start" msgid="8736853615588828197">"Přeuspořádání widgetů bylo zahájeno."</string>
<string name="keyguard_accessibility_widget_reorder_end" msgid="7170190950870468320">"Přeuspořádání widgetů bylo dokončeno."</string>
<string name="keyguard_accessibility_widget_deleted" msgid="4426204263929224434">"Widget <xliff:g id="WIDGET_INDEX">%1$s</xliff:g> byl smazán."</string>
<string name="keyguard_accessibility_expand_lock_area" msgid="519859720934178024">"Rozšířit oblast odemknutí"</string>
<string name="keyguard_accessibility_slide_unlock" msgid="2959928478764697254">"Odemknutí přejetím prstem."</string>
<string name="keyguard_accessibility_pattern_unlock" msgid="1490840706075246612">"Odemknutí gestem."</string>
<string name="keyguard_accessibility_face_unlock" msgid="4817282543351718535">"Odemknutí obličejem."</string>
<string name="keyguard_accessibility_pin_unlock" msgid="2469687111784035046">"Odemknutí kódem PIN."</string>
<string name="keyguard_accessibility_password_unlock" msgid="7675777623912155089">"Odemknutí heslem."</string>
<string name="keyguard_accessibility_pattern_area" msgid="7679891324509597904">"Oblast pro zadání bezpečnostního gesta."</string>
<string name="keyguard_accessibility_slide_area" msgid="6736064494019979544">"Oblast pro přejetí prstem."</string>
<string name="password_keyboard_label_symbol_key" msgid="992280756256536042">"?123"</string>
<string name="password_keyboard_label_alpha_key" msgid="8001096175167485649">"ABC"</string>
<string name="password_keyboard_label_alt_key" msgid="1284820942620288678">"Alt"</string>
<string name="granularity_label_character" msgid="7336470535385009523">"znak"</string>
<string name="granularity_label_word" msgid="7075570328374918660">"slovo"</string>
<string name="granularity_label_link" msgid="5815508880782488267">"odkaz"</string>
<string name="granularity_label_line" msgid="5764267235026120888">"řádek"</string>
<string name="factorytest_failed" msgid="5410270329114212041">"Test továrního nastavení se nezdařil"</string>
<string name="factorytest_not_system" msgid="4435201656767276723">"Test FACTORY_TEST lze provést pouze u balíčků nainstalovaných ve složce /system/app."</string>
<string name="factorytest_no_action" msgid="872991874799998561">"Nebyl nalezen žádný balíček umožňující test FACTORY_TEST."</string>
<string name="factorytest_reboot" msgid="6320168203050791643">"Restartovat"</string>
<string name="js_dialog_title" msgid="1987483977834603872">"Stránka <xliff:g id="TITLE">%s</xliff:g> uvádí:"</string>
<string name="js_dialog_title_default" msgid="6961903213729667573">"JavaScript"</string>
<string name="js_dialog_before_unload_title" msgid="2619376555525116593">"Potvrďte přechod"</string>
<string name="js_dialog_before_unload_positive_button" msgid="3112752010600484130">"Opustit stránku"</string>
<string name="js_dialog_before_unload_negative_button" msgid="5614861293026099715">"Zůstat na této stránce"</string>
<string name="js_dialog_before_unload" msgid="3468816357095378590">"<xliff:g id="MESSAGE">%s</xliff:g>\n\nOpravdu tuto stránku chcete opustit?"</string>
<string name="save_password_label" msgid="6860261758665825069">"Potvrdit"</string>
<string name="double_tap_toast" msgid="4595046515400268881">"Tip: Dvojitým klepnutím můžete zobrazení přiblížit nebo oddálit."</string>
<string name="autofill_this_form" msgid="4616758841157816676">"Aut.vyp."</string>
<string name="setup_autofill" msgid="7103495070180590814">"Nastav aut. vyp."</string>
<string name="autofill_address_name_separator" msgid="6350145154779706772">" "</string>
<string name="autofill_address_summary_name_format" msgid="3268041054899214945">"$1$2$3"</string>
<string name="autofill_address_summary_separator" msgid="7483307893170324129">", "</string>
<string name="autofill_address_summary_format" msgid="4874459455786827344">"$1$2$3"</string>
<string name="autofill_province" msgid="2231806553863422300">"Provincie"</string>
<string name="autofill_postal_code" msgid="4696430407689377108">"PSČ"</string>
<string name="autofill_state" msgid="6988894195520044613">"Stát"</string>
<string name="autofill_zip_code" msgid="8697544592627322946">"PSČ"</string>
<string name="autofill_county" msgid="237073771020362891">"Okres"</string>
<string name="autofill_island" msgid="4020100875984667025">"Ostrov"</string>
<string name="autofill_district" msgid="8400735073392267672">"Okres"</string>
<string name="autofill_department" msgid="5343279462564453309">"Department"</string>
<string name="autofill_prefecture" msgid="2028499485065800419">"Prefektura"</string>
<string name="autofill_parish" msgid="8202206105468820057">"Farnost"</string>
<string name="autofill_area" msgid="3547409050889952423">"Oblast"</string>
<string name="autofill_emirate" msgid="2893880978835698818">"Emirát"</string>
<string name="permlab_readHistoryBookmarks" msgid="3775265775405106983">"čtení webových záložek a historie"</string>
<string name="permdesc_readHistoryBookmarks" msgid="8462378226600439658">"Umožňuje aplikaci číst historii všech adres URL navštívených v Prohlížeči a všechny záložky v Prohlížeči. Poznámka: Pro prohlížeče třetí strany a jiné aplikace umožňující procházení webu toto oprávnění platit nemusí."</string>
<string name="permlab_writeHistoryBookmarks" msgid="3714785165273314490">"psaní webových záložek a historie"</string>
<string name="permdesc_writeHistoryBookmarks" product="tablet" msgid="6825527469145760922">"Umožňuje aplikaci upravit historii prohlížeče nebo záložky uložené v tabletu. Aplikace s tímto oprávněním může vymazat či pozměnit data prohlížeče. Poznámka: Pro prohlížeče třetí strany a jiné aplikace umožňující procházení webu toto oprávnění platit nemusí."</string>
<string name="permdesc_writeHistoryBookmarks" product="tv" msgid="7007393823197766548">"Umožňuje aplikaci upravovat historii prohlížeče a záložky uložené v televizi. Aplikaci to může umožnit vymazat nebo upravit data prohlížeče. Poznámka: Pro prohlížeče třetí strany a jiné aplikace umožňující procházení webu toto oprávnění platit nemusí."</string>
<string name="permdesc_writeHistoryBookmarks" product="default" msgid="8497389531014185509">"Umožňuje aplikaci upravit historii prohlížeče nebo záložky uložené v telefonu. Aplikace s tímto oprávněním může vymazat či pozměnit data prohlížeče. Poznámka: Pro prohlížeče třetí strany a jiné aplikace umožňující procházení webu toto oprávnění platit nemusí."</string>
<string name="permlab_setAlarm" msgid="1379294556362091814">"nastavení budíku"</string>
<string name="permdesc_setAlarm" msgid="316392039157473848">"Umožňuje aplikaci nastavit budík v nainstalované aplikaci budík. Některé aplikace budík tuto funkci nemusí obsahovat."</string>
<string name="permlab_addVoicemail" msgid="5525660026090959044">"přidat hlasovou zprávu"</string>
<string name="permdesc_addVoicemail" msgid="6604508651428252437">"Umožňuje aplikaci přidávat zprávy do hlasové schránky."</string>
<string name="permlab_writeGeolocationPermissions" msgid="5962224158955273932">"změna oprávnění prohlížeče poskytovat informace o zeměpisné poloze"</string>
<string name="permdesc_writeGeolocationPermissions" msgid="1083743234522638747">"Umožňuje aplikaci upravit oprávnění funkce geolokace v prohlížeči. Škodlivé aplikace toho mohou využít k odeslání údajů o poloze na libovolné webové stránky."</string>
<string name="save_password_message" msgid="767344687139195790">"Chcete, aby si prohlížeč zapamatoval toto heslo?"</string>
<string name="save_password_notnow" msgid="6389675316706699758">"Teď ne"</string>
<string name="save_password_remember" msgid="6491879678996749466">"Zapamatovat"</string>
<string name="save_password_never" msgid="8274330296785855105">"Nikdy"</string>
<string name="open_permission_deny" msgid="7374036708316629800">"Nemáte povolení otevřít tuto stránku."</string>
<string name="text_copied" msgid="4985729524670131385">"Text byl zkopírován do schránky."</string>
<string name="more_item_label" msgid="4650918923083320495">"Více"</string>
<string name="prepend_shortcut_label" msgid="2572214461676015642">"Menu+"</string>
<string name="menu_space_shortcut_label" msgid="2410328639272162537">"mezerník"</string>
<string name="menu_enter_shortcut_label" msgid="2743362785111309668">"enter"</string>
<string name="menu_delete_shortcut_label" msgid="3658178007202748164">"smazat"</string>
<string name="search_go" msgid="8298016669822141719">"Hledat"</string>
<string name="search_hint" msgid="1733947260773056054">"Vyhledat…"</string>
<string name="searchview_description_search" msgid="6749826639098512120">"Vyhledávat"</string>
<string name="searchview_description_query" msgid="5911778593125355124">"Vyhledávací dotaz"</string>
<string name="searchview_description_clear" msgid="1330281990951833033">"Smazat dotaz"</string>
<string name="searchview_description_submit" msgid="2688450133297983542">"Odeslat dotaz"</string>
<string name="searchview_description_voice" msgid="2453203695674994440">"Hlasové vyhledávání"</string>
<string name="enable_explore_by_touch_warning_title" msgid="7460694070309730149">"Povolit funkci Prozkoumání dotykem?"</string>
<string name="enable_explore_by_touch_warning_message" product="tablet" msgid="8655887539089910577">"Služba <xliff:g id="ACCESSIBILITY_SERVICE_NAME">%1$s</xliff:g> požaduje povolení funkce Prozkoumání dotykem. Pokud je funkce Prozkoumání dotykem zapnuta, můžete slyšet nebo vidět popisy objektů pod vaším prstem nebo ovládat tablet gesty."</string>
<string name="enable_explore_by_touch_warning_message" product="default" msgid="2708199672852373195">"Služba <xliff:g id="ACCESSIBILITY_SERVICE_NAME">%1$s</xliff:g> požaduje povolení funkce Prozkoumání dotykem. Pokud je funkce Prozkoumání dotykem zapnuta, můžete slyšet nebo vidět popisy objektů pod vaším prstem nebo ovládat telefon gesty."</string>
<string name="oneMonthDurationPast" msgid="7396384508953779925">"před 1 měsícem"</string>
<string name="beforeOneMonthDurationPast" msgid="909134546836499826">"Déle než před 1 měsícem"</string>
<plurals name="last_num_days" formatted="false" msgid="5104533550723932025">
<item quantity="few">Poslední <xliff:g id="COUNT_1">%d</xliff:g> dny</item>
<item quantity="many">Posledních <xliff:g id="COUNT_1">%d</xliff:g> dne</item>
<item quantity="other">Posledních <xliff:g id="COUNT_1">%d</xliff:g> dnů</item>
<item quantity="one">Poslední <xliff:g id="COUNT_0">%d</xliff:g> den</item>
</plurals>
<string name="last_month" msgid="3959346739979055432">"Poslední měsíc"</string>
<string name="older" msgid="5211975022815554840">"Starší"</string>
<string name="preposition_for_date" msgid="9093949757757445117">"dne <xliff:g id="DATE">%s</xliff:g>"</string>
<string name="preposition_for_time" msgid="5506831244263083793">"v <xliff:g id="TIME">%s</xliff:g>"</string>
<string name="preposition_for_year" msgid="5040395640711867177">"roku <xliff:g id="YEAR">%s</xliff:g>"</string>
<string name="day" msgid="8144195776058119424">"den"</string>
<string name="days" msgid="4774547661021344602">"d."</string>
<string name="hour" msgid="2126771916426189481">"hodina"</string>
<string name="hours" msgid="894424005266852993">"hod."</string>
<string name="minute" msgid="9148878657703769868">"min"</string>
<string name="minutes" msgid="5646001005827034509">"min"</string>
<string name="second" msgid="3184235808021478">"s"</string>
<string name="seconds" msgid="3161515347216589235">"s"</string>
<string name="week" msgid="5617961537173061583">"týden"</string>
<string name="weeks" msgid="6509623834583944518">"týd."</string>
<string name="year" msgid="4001118221013892076">"rokem"</string>
<string name="years" msgid="6881577717993213522">"lety"</string>
<string name="now_string_shortest" msgid="8912796667087856402">"nyní"</string>
<plurals name="duration_minutes_shortest" formatted="false" msgid="3957499975064245495">
<item quantity="few"><xliff:g id="COUNT_1">%d</xliff:g> min</item>
<item quantity="many"><xliff:g id="COUNT_1">%d</xliff:g> min</item>
<item quantity="other"><xliff:g id="COUNT_1">%d</xliff:g> min</item>
<item quantity="one"><xliff:g id="COUNT_0">%d</xliff:g> min</item>
</plurals>
<plurals name="duration_hours_shortest" formatted="false" msgid="3552182110578602356">
<item quantity="few"><xliff:g id="COUNT_1">%d</xliff:g> h</item>
<item quantity="many"><xliff:g id="COUNT_1">%d</xliff:g> h</item>
<item quantity="other"><xliff:g id="COUNT_1">%d</xliff:g> h</item>
<item quantity="one"><xliff:g id="COUNT_0">%d</xliff:g> h</item>
</plurals>
<plurals name="duration_days_shortest" formatted="false" msgid="5213655532597081640">
<item quantity="few"><xliff:g id="COUNT_1">%d</xliff:g> d</item>
<item quantity="many"><xliff:g id="COUNT_1">%d</xliff:g> d</item>
<item quantity="other"><xliff:g id="COUNT_1">%d</xliff:g> d</item>
<item quantity="one"><xliff:g id="COUNT_0">%d</xliff:g> d</item>
</plurals>
<plurals name="duration_years_shortest" formatted="false" msgid="7848711145196397042">
<item quantity="few"><xliff:g id="COUNT_1">%d</xliff:g> roky</item>
<item quantity="many"><xliff:g id="COUNT_1">%d</xliff:g> roku</item>
<item quantity="other"><xliff:g id="COUNT_1">%d</xliff:g> let</item>
<item quantity="one"><xliff:g id="COUNT_0">%d</xliff:g> rok</item>
</plurals>
<plurals name="duration_minutes_shortest_future" formatted="false" msgid="3277614521231489951">
<item quantity="few">za <xliff:g id="COUNT_1">%d</xliff:g> min</item>
<item quantity="many">za <xliff:g id="COUNT_1">%d</xliff:g> min</item>
<item quantity="other">za <xliff:g id="COUNT_1">%d</xliff:g> min</item>
<item quantity="one">za <xliff:g id="COUNT_0">%d</xliff:g> min</item>
</plurals>
<plurals name="duration_hours_shortest_future" formatted="false" msgid="2152452368397489370">
<item quantity="few">za <xliff:g id="COUNT_1">%d</xliff:g> h</item>
<item quantity="many">za <xliff:g id="COUNT_1">%d</xliff:g> h</item>
<item quantity="other">za <xliff:g id="COUNT_1">%d</xliff:g> h</item>
<item quantity="one">za <xliff:g id="COUNT_0">%d</xliff:g> h</item>
</plurals>
<plurals name="duration_days_shortest_future" formatted="false" msgid="8088331502820295701">
<item quantity="few">za <xliff:g id="COUNT_1">%d</xliff:g> d</item>
<item quantity="many">za <xliff:g id="COUNT_1">%d</xliff:g> d</item>
<item quantity="other">za <xliff:g id="COUNT_1">%d</xliff:g> d</item>
<item quantity="one">za <xliff:g id="COUNT_0">%d</xliff:g> d</item>
</plurals>
<plurals name="duration_years_shortest_future" formatted="false" msgid="2317006667145250301">
<item quantity="few">za <xliff:g id="COUNT_1">%d</xliff:g> roky</item>
<item quantity="many">za <xliff:g id="COUNT_1">%d</xliff:g> roku</item>
<item quantity="other">za <xliff:g id="COUNT_1">%d</xliff:g> let</item>
<item quantity="one">za <xliff:g id="COUNT_0">%d</xliff:g> rok</item>
</plurals>
<plurals name="duration_minutes_relative" formatted="false" msgid="3178131706192980192">
<item quantity="few">před <xliff:g id="COUNT_1">%d</xliff:g> minutami</item>
<item quantity="many">před <xliff:g id="COUNT_1">%d</xliff:g> minuty</item>
<item quantity="other">před <xliff:g id="COUNT_1">%d</xliff:g> minutami</item>
<item quantity="one">před <xliff:g id="COUNT_0">%d</xliff:g> minutou</item>
</plurals>
<plurals name="duration_hours_relative" formatted="false" msgid="676894109982008411">
<item quantity="few">před <xliff:g id="COUNT_1">%d</xliff:g> hodinami</item>
<item quantity="many">před <xliff:g id="COUNT_1">%d</xliff:g> hodiny</item>
<item quantity="other">před <xliff:g id="COUNT_1">%d</xliff:g> hodinami</item>
<item quantity="one">před <xliff:g id="COUNT_0">%d</xliff:g> hodinou</item>
</plurals>
<plurals name="duration_days_relative" formatted="false" msgid="2203515825765397130">
<item quantity="few">před <xliff:g id="COUNT_1">%d</xliff:g> dny</item>
<item quantity="many">před <xliff:g id="COUNT_1">%d</xliff:g> dne</item>
<item quantity="other">před <xliff:g id="COUNT_1">%d</xliff:g> dny</item>
<item quantity="one">před <xliff:g id="COUNT_0">%d</xliff:g> dnem</item>
</plurals>
<plurals name="duration_years_relative" formatted="false" msgid="4820062134188885734">
<item quantity="few">před <xliff:g id="COUNT_1">%d</xliff:g> lety</item>
<item quantity="many">před <xliff:g id="COUNT_1">%d</xliff:g> roku</item>
<item quantity="other">před <xliff:g id="COUNT_1">%d</xliff:g> lety</item>
<item quantity="one">před <xliff:g id="COUNT_0">%d</xliff:g> rokem</item>
</plurals>
<plurals name="duration_minutes_relative_future" formatted="false" msgid="4655043589817680966">
<item quantity="few">za <xliff:g id="COUNT_1">%d</xliff:g> minuty</item>
<item quantity="many">za <xliff:g id="COUNT_1">%d</xliff:g> minuty</item>
<item quantity="other">za <xliff:g id="COUNT_1">%d</xliff:g> minut</item>
<item quantity="one">za <xliff:g id="COUNT_0">%d</xliff:g> minutu</item>
</plurals>
<plurals name="duration_hours_relative_future" formatted="false" msgid="8084579714205223891">
<item quantity="few">za <xliff:g id="COUNT_1">%d</xliff:g> hodiny</item>
<item quantity="many">za <xliff:g id="COUNT_1">%d</xliff:g> hodiny</item>
<item quantity="other">za <xliff:g id="COUNT_1">%d</xliff:g> hodin</item>
<item quantity="one">za <xliff:g id="COUNT_0">%d</xliff:g> hodinu</item>
</plurals>
<plurals name="duration_days_relative_future" formatted="false" msgid="333215369363433992">
<item quantity="few">za <xliff:g id="COUNT_1">%d</xliff:g> dny</item>
<item quantity="many">za <xliff:g id="COUNT_1">%d</xliff:g> dne</item>
<item quantity="other">za <xliff:g id="COUNT_1">%d</xliff:g> dnů</item>
<item quantity="one">za <xliff:g id="COUNT_0">%d</xliff:g> den</item>
</plurals>
<plurals name="duration_years_relative_future" formatted="false" msgid="8644862986413104011">
<item quantity="few">za <xliff:g id="COUNT_1">%d</xliff:g> roky</item>
<item quantity="many">za <xliff:g id="COUNT_1">%d</xliff:g> roku</item>
<item quantity="other">za <xliff:g id="COUNT_1">%d</xliff:g> let</item>
<item quantity="one">za <xliff:g id="COUNT_0">%d</xliff:g> rok</item>
</plurals>
<string name="VideoView_error_title" msgid="3534509135438353077">"Potíže s videem"</string>
<string name="VideoView_error_text_invalid_progressive_playback" msgid="3186670335938670444">"Toto video nelze přenášet datovým proudem do tohoto zařízení."</string>
<string name="VideoView_error_text_unknown" msgid="3450439155187810085">"Toto video nelze přehrát."</string>
<string name="VideoView_error_button" msgid="2822238215100679592">"OK"</string>
<string name="relative_time" msgid="1818557177829411417">"<xliff:g id="DATE">%1$s</xliff:g>, <xliff:g id="TIME">%2$s</xliff:g>"</string>
<string name="noon" msgid="7245353528818587908">"poledne"</string>
<string name="Noon" msgid="3342127745230013127">"Poledne"</string>
<string name="midnight" msgid="7166259508850457595">"půlnoc"</string>
<string name="Midnight" msgid="5630806906897892201">"Půlnoc"</string>
<string name="elapsed_time_short_format_mm_ss" msgid="4431555943828711473">"<xliff:g id="MINUTES">%1$02d</xliff:g>:<xliff:g id="SECONDS">%2$02d</xliff:g>"</string>
<string name="elapsed_time_short_format_h_mm_ss" msgid="1846071997616654124">"<xliff:g id="HOURS">%1$d</xliff:g>:<xliff:g id="MINUTES">%2$02d</xliff:g>:<xliff:g id="SECONDS">%3$02d</xliff:g>"</string>
<string name="selectAll" msgid="6876518925844129331">"Vybrat vše"</string>
<string name="cut" msgid="3092569408438626261">"Vyjmout"</string>
<string name="copy" msgid="2681946229533511987">"Kopírovat"</string>
<string name="paste" msgid="5629880836805036433">"Vložit"</string>
<string name="paste_as_plain_text" msgid="5427792741908010675">"Vložit jako prostý text"</string>
<string name="replace" msgid="5781686059063148930">"Nahradit•"</string>
<string name="delete" msgid="6098684844021697789">"Smazat"</string>
<string name="copyUrl" msgid="2538211579596067402">"Kopírovat adresu URL"</string>
<string name="selectTextMode" msgid="1018691815143165326">"Vybrat text"</string>
<string name="undo" msgid="7905788502491742328">"Vrátit zpět"</string>
<string name="redo" msgid="7759464876566803888">"Opakovat"</string>
<string name="autofill" msgid="3035779615680565188">"Automatické vyplňování"</string>
<string name="textSelectionCABTitle" msgid="5236850394370820357">"Výběr textu"</string>
<string name="addToDictionary" msgid="4352161534510057874">"Přidat do slovníku"</string>
<string name="deleteText" msgid="6979668428458199034">"Smazat"</string>
<string name="inputMethod" msgid="1653630062304567879">"Metoda zadávání dat"</string>
<string name="editTextMenuTitle" msgid="4909135564941815494">"Operace s textem"</string>
<string name="email" msgid="4560673117055050403">"Poslat e-mail"</string>
<string name="dial" msgid="4204975095406423102">"Telefon"</string>
<string name="map" msgid="6068210738233985748">"Mapy"</string>
<string name="browse" msgid="6993590095938149861">"Prohlížeč"</string>
<string name="low_internal_storage_view_title" msgid="5576272496365684834">"V úložišti je málo místa"</string>
<string name="low_internal_storage_view_text" msgid="6640505817617414371">"Některé systémové funkce nemusí fungovat"</string>
<string name="low_internal_storage_view_text_no_boot" msgid="6935190099204693424">"Pro systém není dostatek místa v úložišti. Uvolněte alespoň 250 MB místa a restartujte zařízení."</string>
<string name="app_running_notification_title" msgid="8718335121060787914">"Aplikace <xliff:g id="APP_NAME">%1$s</xliff:g> je spuštěna"</string>
<string name="app_running_notification_text" msgid="1197581823314971177">"Klepnutím zobrazíte další informace nebo ukončíte aplikaci."</string>
<string name="ok" msgid="5970060430562524910">"OK"</string>
<string name="cancel" msgid="6442560571259935130">"Zrušit"</string>
<string name="yes" msgid="5362982303337969312">"OK"</string>
<string name="no" msgid="5141531044935541497">"Zrušit"</string>
<string name="dialog_alert_title" msgid="2049658708609043103">"Upozornění"</string>
<string name="loading" msgid="7933681260296021180">"Načítání..."</string>
<string name="capital_on" msgid="1544682755514494298">"I"</string>
<string name="capital_off" msgid="6815870386972805832">"O"</string>
<string name="whichApplication" msgid="4533185947064773386">"Dokončit akci pomocí aplikace"</string>
<string name="whichApplicationNamed" msgid="8260158865936942783">"Dokončit akci pomocí aplikace %1$s"</string>
<string name="whichApplicationLabel" msgid="7425855495383818784">"Dokončit akci"</string>
<string name="whichViewApplication" msgid="3272778576700572102">"Otevřít v aplikaci"</string>
<string name="whichViewApplicationNamed" msgid="2286418824011249620">"Otevřít v aplikaci %1$s"</string>
<string name="whichViewApplicationLabel" msgid="2666774233008808473">"Otevřít"</string>
<string name="whichEditApplication" msgid="144727838241402655">"Upravit v aplikaci"</string>
<string name="whichEditApplicationNamed" msgid="1775815530156447790">"Upravit v aplikaci %1$s"</string>
<string name="whichEditApplicationLabel" msgid="7183524181625290300">"Upravit"</string>
<string name="whichSendApplication" msgid="6902512414057341668">"Sdílet v aplikaci"</string>
<string name="whichSendApplicationNamed" msgid="2799370240005424391">"Sdílet v aplikaci %1$s"</string>
<string name="whichSendApplicationLabel" msgid="4579076294675975354">"Sdílet"</string>
<string name="whichSendToApplication" msgid="8272422260066642057">"Odeslat pomocí aplikace"</string>
<string name="whichSendToApplicationNamed" msgid="7768387871529295325">"Odeslat pomocí aplikace %1$s"</string>
<string name="whichSendToApplicationLabel" msgid="8878962419005813500">"Odeslat"</string>
<string name="whichHomeApplication" msgid="4307587691506919691">"Výběr aplikace na plochu"</string>
<string name="whichHomeApplicationNamed" msgid="4493438593214760979">"Jako plochu používat aplikaci %1$s."</string>
<string name="whichHomeApplicationLabel" msgid="809529747002918649">"Vyfotit"</string>
<string name="whichImageCaptureApplication" msgid="3680261417470652882">"Vyfotit pomocí aplikace"</string>
<string name="whichImageCaptureApplicationNamed" msgid="8619384150737825003">"Vyfotit pomocí aplikace %1$s"</string>
<string name="whichImageCaptureApplicationLabel" msgid="6390303445371527066">"Vyfotit"</string>
<string name="alwaysUse" msgid="4583018368000610438">"Použít jako výchozí nastavení pro tuto činnost."</string>
<string name="use_a_different_app" msgid="8134926230585710243">"Použít jinou aplikaci"</string>
<string name="clearDefaultHintMsg" msgid="3252584689512077257">"Výchozí nastavení vymažete v sekci Nastavení systému &gt; Aplikace &gt; Stažené."</string>
<string name="chooseActivity" msgid="7486876147751803333">"Vyberte akci"</string>
<string name="chooseUsbActivity" msgid="6894748416073583509">"Vyberte aplikaci pro zařízení USB"</string>
<string name="noApplications" msgid="2991814273936504689">"Tuto činnost nemohou provádět žádné aplikace."</string>
<string name="aerr_application" msgid="250320989337856518">"Aplikace <xliff:g id="APPLICATION">%1$s</xliff:g> přestala fungovat"</string>
<string name="aerr_process" msgid="6201597323218674729">"Proces <xliff:g id="PROCESS">%1$s</xliff:g> přestal fungovat"</string>
<string name="aerr_application_repeated" msgid="3146328699537439573">"Aplikace <xliff:g id="APPLICATION">%1$s</xliff:g> pravidelně přestává fungovat"</string>
<string name="aerr_process_repeated" msgid="6235302956890402259">"Aplikace <xliff:g id="PROCESS">%1$s</xliff:g> pravidelně přestává fungovat"</string>
<string name="aerr_restart" msgid="7581308074153624475">"Znovu spustit aplikaci"</string>
<string name="aerr_report" msgid="5371800241488400617">"Odeslat zpětnou vazbu"</string>
<string name="aerr_close" msgid="2991640326563991340">"Zavřít"</string>
<string name="aerr_mute" msgid="1974781923723235953">"Ignorovat do restartu zařízení"</string>
<string name="aerr_wait" msgid="3199956902437040261">"Počkat"</string>
<string name="aerr_close_app" msgid="3269334853724920302">"Zavřít aplikaci"</string>
<string name="anr_title" msgid="4351948481459135709"></string>
<string name="anr_activity_application" msgid="8493290105678066167">"Aplikace <xliff:g id="APPLICATION">%2$s</xliff:g> nereaguje"</string>
<string name="anr_activity_process" msgid="1622382268908620314">"Aktivita <xliff:g id="ACTIVITY">%1$s</xliff:g> nereaguje"</string>
<string name="anr_application_process" msgid="6417199034861140083">"Aplikace <xliff:g id="APPLICATION">%1$s</xliff:g> nereaguje"</string>
<string name="anr_process" msgid="6156880875555921105">"Proces <xliff:g id="PROCESS">%1$s</xliff:g> nereaguje"</string>
<string name="force_close" msgid="8346072094521265605">"OK"</string>
<string name="report" msgid="4060218260984795706">"Hlášení"</string>
<string name="wait" msgid="7147118217226317732">"Počkat"</string>
<string name="webpage_unresponsive" msgid="3272758351138122503">"Stránka nereaguje.\n\nChcete ji zavřít?"</string>
<string name="launch_warning_title" msgid="1547997780506713581">"Přesměrování aplikace"</string>
<string name="launch_warning_replace" msgid="6202498949970281412">"Je spuštěna aplikace <xliff:g id="APP_NAME">%1$s</xliff:g>."</string>
<string name="launch_warning_original" msgid="188102023021668683">"Původně byla spuštěna aplikace <xliff:g id="APP_NAME">%1$s</xliff:g>."</string>
<string name="screen_compat_mode_scale" msgid="3202955667675944499">"Měřítko"</string>
<string name="screen_compat_mode_show" msgid="4013878876486655892">"Vždy zobrazovat"</string>
<string name="screen_compat_mode_hint" msgid="1064524084543304459">"Tento režim znovu povolíte v sekci Nastavení systému &gt; Aplikace &gt; Stažené."</string>
<string name="unsupported_display_size_message" msgid="6545327290756295232">"Aplikace <xliff:g id="APP_NAME">%1$s</xliff:g> aktuální nastavení velikosti zobrazení nepodporuje a může se chovat neočekávaně."</string>
<string name="unsupported_display_size_show" msgid="7969129195360353041">"Vždy zobrazovat"</string>
<string name="smv_application" msgid="3307209192155442829">"Aplikace <xliff:g id="APPLICATION">%1$s</xliff:g> (proces <xliff:g id="PROCESS">%2$s</xliff:g>) porušila své vlastní vynucené zásady StrictMode."</string>
<string name="smv_process" msgid="5120397012047462446">"Proces <xliff:g id="PROCESS">%1$s</xliff:g> porušil své vlastní vynucené zásady StrictMode."</string>
<string name="android_upgrading_title" msgid="1584192285441405746">"Android se upgraduje..."</string>
<string name="android_start_title" msgid="8418054686415318207">"Spouštění systému Android…"</string>
<string name="android_upgrading_fstrim" msgid="8036718871534640010">"Probíhá optimalizace úložiště."</string>
<string name="android_upgrading_notification_title" msgid="8428357096969413169">"Dokončování aktualizace Androidu…"</string>
<string name="android_upgrading_notification_body" msgid="5761201379457064286">"Před dokončením upgradu nemusí některé aplikace fungovat správně"</string>
<string name="app_upgrading_toast" msgid="3008139776215597053">"Aplikace <xliff:g id="APPLICATION">%1$s</xliff:g> se upgraduje…"</string>
<string name="android_upgrading_apk" msgid="7904042682111526169">"Optimalizování aplikace <xliff:g id="NUMBER_0">%1$d</xliff:g> z <xliff:g id="NUMBER_1">%2$d</xliff:g>."</string>
<string name="android_preparing_apk" msgid="8162599310274079154">"Příprava aplikace <xliff:g id="APPNAME">%1$s</xliff:g>."</string>
<string name="android_upgrading_starting_apps" msgid="451464516346926713">"Spouštění aplikací."</string>
<string name="android_upgrading_complete" msgid="1405954754112999229">"Dokončování inicializace."</string>
<string name="heavy_weight_notification" msgid="9087063985776626166">"Běží aplikace <xliff:g id="APP">%1$s</xliff:g>"</string>
<string name="heavy_weight_notification_detail" msgid="867643381388543170">"Klepnutím přepnete do aplikace"</string>
<string name="heavy_weight_switcher_title" msgid="7153167085403298169">"Přepnout aplikace?"</string>
<string name="heavy_weight_switcher_text" msgid="7022631924534406403">"Než spustíte novou aplikaci, je třeba zastavit jinou spuštěnou aplikaci."</string>
<string name="old_app_action" msgid="493129172238566282">"Návrat do aplikace <xliff:g id="OLD_APP">%1$s</xliff:g>"</string>
<string name="old_app_description" msgid="2082094275580358049">"Nespouštět novou aplikaci."</string>
<string name="new_app_action" msgid="5472756926945440706">"Do aplikace <xliff:g id="OLD_APP">%1$s</xliff:g>"</string>
<string name="new_app_description" msgid="1932143598371537340">"Zastavit starou aplikaci bez uložení."</string>
<string name="dump_heap_notification" msgid="2618183274836056542">"Proces <xliff:g id="PROC">%1$s</xliff:g> překročil limit paměti"</string>
<string name="dump_heap_notification_detail" msgid="6901391084243999274">"Byl shromážděn výpis haldy, klepnutím jej můžete sdílet"</string>
<string name="dump_heap_title" msgid="5864292264307651673">"Sdílet výpis haldy?"</string>
<string name="dump_heap_text" msgid="4809417337240334941">"Proces <xliff:g id="PROC">%1$s</xliff:g> překročil limit paměti procesu <xliff:g id="SIZE">%2$s</xliff:g>. Je k dispozici výpis haldy, který můžete sdílet s vývojářem. Buďte opatrní, výpis haldy může obsahovat osobní údaje, ke kterým má aplikace přístup."</string>
<string name="sendText" msgid="5209874571959469142">"Vyberte akci pro text"</string>
<string name="volume_ringtone" msgid="6885421406845734650">"Hlasitost vyzvánění"</string>
<string name="volume_music" msgid="5421651157138628171">"Hlasitost médií"</string>
<string name="volume_music_hint_playing_through_bluetooth" msgid="9165984379394601533">"Přehrávání pomocí rozhraní Bluetooth"</string>
<string name="volume_music_hint_silent_ringtone_selected" msgid="8310739960973156272">"Je nastaven tichý vyzváněcí tón"</string>
<string name="volume_call" msgid="3941680041282788711">"Hlasitost hovoru"</string>
<string name="volume_bluetooth_call" msgid="2002891926351151534">"Hlasitost příchozích hovorů při připojení Bluetooth"</string>
<string name="volume_alarm" msgid="1985191616042689100">"Hlasitost budíku"</string>
<string name="volume_notification" msgid="2422265656744276715">"Hlasitost oznámení"</string>
<string name="volume_unknown" msgid="1400219669770445902">"Hlasitost"</string>
<string name="volume_icon_description_bluetooth" msgid="6538894177255964340">"Hlasitost Bluetooth"</string>
<string name="volume_icon_description_ringer" msgid="3326003847006162496">"Hlasitost vyzvánění"</string>
<string name="volume_icon_description_incall" msgid="8890073218154543397">"Hlasitost hovoru"</string>
<string name="volume_icon_description_media" msgid="4217311719665194215">"Hlasitost médií"</string>
<string name="volume_icon_description_notification" msgid="7044986546477282274">"Hlasitost oznámení"</string>
<string name="ringtone_default" msgid="3789758980357696936">"Výchozí vyzváněcí tón"</string>
<string name="ringtone_default_with_actual" msgid="1767304850491060581">"Výchozí (<xliff:g id="ACTUAL_RINGTONE">%1$s</xliff:g>)"</string>
<string name="ringtone_silent" msgid="7937634392408977062">"Žádný"</string>
<string name="ringtone_picker_title" msgid="3515143939175119094">"Vyzváněcí tóny"</string>
<string name="ringtone_picker_title_alarm" msgid="6473325356070549702">"Zvuky budíku"</string>
<string name="ringtone_picker_title_notification" msgid="4837740874822788802">"Zvuky upozornění"</string>
<string name="ringtone_unknown" msgid="3914515995813061520">"Neznámé"</string>
<plurals name="wifi_available" formatted="false" msgid="7900333017752027322">
<item quantity="few">K dispozici jsou sítě Wi-Fi</item>
<item quantity="many">K dispozici jsou sítě Wi-Fi</item>
<item quantity="other">K dispozici jsou sítě Wi-Fi</item>
<item quantity="one">K dispozici je síť Wi-Fi</item>
</plurals>
<plurals name="wifi_available_detailed" formatted="false" msgid="1140699367193975606">
<item quantity="few">K dispozici jsou veřejné sítě Wi-Fi</item>
<item quantity="many">K dispozici jsou veřejné sítě Wi-Fi</item>
<item quantity="other">K dispozici jsou veřejné sítě Wi-Fi</item>
<item quantity="one">K dispozici je veřejná síť Wi-Fi</item>
</plurals>
<string name="wifi_available_title" msgid="3817100557900599505">"Připojení k otevřené síti Wi-Fi"</string>
<string name="wifi_available_title_connecting" msgid="1557292688310330032">"Připojování k otevřené síti Wi-Fi"</string>
<string name="wifi_available_title_connected" msgid="7542672851522241548">"Připojeno k síti Wi-Fi"</string>
<string name="wifi_available_title_failed_to_connect" msgid="6861772233582618132">"Připojení k síti Wi-Fi se nezdařilo"</string>
<string name="wifi_available_content_failed_to_connect" msgid="3377406637062802645">"Klepnutím zobrazíte všechny sítě"</string>
<string name="wifi_available_action_connect" msgid="2635699628459488788">"Připojit"</string>
<string name="wifi_available_action_all_networks" msgid="1100098935861622985">"Všechny sítě"</string>
<string name="wifi_available_sign_in" msgid="9157196203958866662">"Přihlásit se k síti Wi-Fi"</string>
<string name="network_available_sign_in" msgid="1848877297365446605">"Přihlásit se k síti"</string>
<!-- no translation found for network_available_sign_in_detailed (8000081941447976118) -->
<skip />
<string name="wifi_no_internet" msgid="8451173622563841546">"Wi-Fi nemá přístup k internetu"</string>
<string name="wifi_no_internet_detailed" msgid="8083079241212301741">"Klepnutím zobrazíte možnosti"</string>
<string name="network_switch_metered" msgid="4671730921726992671">"Přechod na síť <xliff:g id="NETWORK_TYPE">%1$s</xliff:g>"</string>
<string name="network_switch_metered_detail" msgid="5325661434777870353">"Když síť <xliff:g id="PREVIOUS_NETWORK">%2$s</xliff:g> nebude mít přístup k internetu, zařízení použije síť <xliff:g id="NEW_NETWORK">%1$s</xliff:g>. Mohou být účtovány poplatky."</string>
<string name="network_switch_metered_toast" msgid="5779283181685974304">"Přechod ze sítě <xliff:g id="PREVIOUS_NETWORK">%1$s</xliff:g> na síť <xliff:g id="NEW_NETWORK">%2$s</xliff:g>"</string>
<string-array name="network_switch_type_name">
<item msgid="3979506840912951943">"mobilní data"</item>
<item msgid="75483255295529161">"Wi-Fi"</item>
<item msgid="6862614801537202646">"Bluetooth"</item>
<item msgid="5447331121797802871">"Ethernet"</item>
<item msgid="8257233890381651999">"VPN"</item>
</string-array>
<string name="network_switch_type_name_unknown" msgid="4552612897806660656">"neznámý typ sítě"</string>
<string name="wifi_watchdog_network_disabled" msgid="7904214231651546347">"Připojení k síti Wi-Fi se nezdařilo"</string>
<string name="wifi_watchdog_network_disabled_detailed" msgid="5548780776418332675">" má pomalé připojení k internetu."</string>
<string name="wifi_connect_alert_title" msgid="8455846016001810172">"Povolit připojení?"</string>
<string name="wifi_connect_alert_message" msgid="6451273376815958922">"Aplikace %1$s se chce připojit k síti Wi-Fi %2$s."</string>
<string name="wifi_connect_default_application" msgid="7143109390475484319">"Aplikace"</string>
<string name="wifi_p2p_dialog_title" msgid="97611782659324517">"Wi-Fi Direct"</string>
<string name="wifi_p2p_turnon_message" msgid="2909250942299627244">"Spustit Wi-Fi Direct. Tato možnost vypne provoz sítě Wi-Fi v režimu klient/hotspot."</string>
<string name="wifi_p2p_failed_message" msgid="3763669677935623084">"Wi-Fi Direct se nepodařilo spustit."</string>
<string name="wifi_p2p_enabled_notification_title" msgid="2068321881673734886">"Wi-Fi Direct je zapnuto"</string>
<string name="wifi_p2p_enabled_notification_message" msgid="8064677407830620023">"Klepnutím přejdete do nastavení"</string>
<string name="accept" msgid="1645267259272829559">"Přijmout"</string>
<string name="decline" msgid="2112225451706137894">"Odmítnout"</string>
<string name="wifi_p2p_invitation_sent_title" msgid="1318975185112070734">"Pozvánka odeslána."</string>
<string name="wifi_p2p_invitation_to_connect_title" msgid="4958803948658533637">"Pozvánka k připojení"</string>
<string name="wifi_p2p_from_message" msgid="570389174731951769">"Od:"</string>
<string name="wifi_p2p_to_message" msgid="248968974522044099">"Komu:"</string>
<string name="wifi_p2p_enter_pin_message" msgid="5920929550367828970">"Zadejte požadovaný kód PIN:"</string>
<string name="wifi_p2p_show_pin_message" msgid="8530563323880921094">"PIN:"</string>
<string name="wifi_p2p_frequency_conflict_message" product="tablet" msgid="8012981257742232475">"Tablet se při připojení k zařízení <xliff:g id="DEVICE_NAME">%1$s</xliff:g> dočasně odpojí od sítě Wi-Fi"</string>
<string name="wifi_p2p_frequency_conflict_message" product="tv" msgid="3087858235069421128">"Zatímco bude televize připojena k zařízení <xliff:g id="DEVICE_NAME">%1$s</xliff:g>, dočasně se odpojí od sítě Wi-Fi."</string>
<string name="wifi_p2p_frequency_conflict_message" product="default" msgid="7363907213787469151">"Telefon se při připojení k zařízení <xliff:g id="DEVICE_NAME">%1$s</xliff:g> dočasně odpojí od sítě Wi-Fi"</string>
<string name="select_character" msgid="3365550120617701745">"Vkládání znaků"</string>
<string name="sms_control_title" msgid="7296612781128917719">"Odesílání zpráv SMS"</string>
<string name="sms_control_message" msgid="3867899169651496433">"Aplikace &lt;b&gt;<xliff:g id="APP_NAME">%1$s</xliff:g>&lt;/b&gt;odesílá velký počet SMS zpráv. Chcete aplikaci povolit, aby zprávy odesílala i nadále?"</string>
<string name="sms_control_yes" msgid="3663725993855816807">"Povolit"</string>
<string name="sms_control_no" msgid="625438561395534982">"Odmítnout"</string>
<string name="sms_short_code_confirm_message" msgid="1645436466285310855">"&lt;b&gt;<xliff:g id="APP_NAME">%1$s</xliff:g>&lt;/b&gt; chce odeslat zprávu na adresu &lt;b&gt;<xliff:g id="DEST_ADDRESS">%2$s</xliff:g>&lt;/b&gt;."</string>
<string name="sms_short_code_details" msgid="5873295990846059400">"Tato akce "<b>"může vést k naúčtování poplatků"</b>" na váš účet u mobilního operátora."</string>
<string name="sms_premium_short_code_details" msgid="7869234868023975"><b>"Tato akce povede k naúčtování poplatku na váš účet u mobilního operátora."</b></string>
<string name="sms_short_code_confirm_allow" msgid="4458878637111023413">"Odeslat"</string>
<string name="sms_short_code_confirm_deny" msgid="2927389840209170706">"Zrušit"</string>
<string name="sms_short_code_remember_choice" msgid="5289538592272218136">"Zapamatovat moji volbu"</string>
<string name="sms_short_code_remember_undo_instruction" msgid="4960944133052287484">"Svoji volbu můžete později změnit v nabídce Nastavení &gt; Aplikace."</string>
<string name="sms_short_code_confirm_always_allow" msgid="3241181154869493368">"Povolit vždy"</string>
<string name="sms_short_code_confirm_never_allow" msgid="446992765774269673">"Nepovolit nikdy"</string>
<string name="sim_removed_title" msgid="6227712319223226185">"SIM karta odebrána"</string>
<string name="sim_removed_message" msgid="2333164559970958645">"Mobilní síť bude dostupná až poté, co vložíte platnou SIM kartu a restartujete zařízení."</string>
<string name="sim_done_button" msgid="827949989369963775">"Hotovo"</string>
<string name="sim_added_title" msgid="3719670512889674693">"SIM karta přidána."</string>
<string name="sim_added_message" msgid="6599945301141050216">"Mobilní síť bude přístupná po restartu zařízení."</string>
<string name="sim_restart_button" msgid="4722407842815232347">"Restartovat"</string>
<string name="carrier_app_dialog_message" msgid="7066156088266319533">"Aby nová SIM karta fungovala správně, je třeba nainstalovat aplikaci od operátora."</string>
<string name="carrier_app_dialog_button" msgid="7900235513678617329">"STÁHNOUT APLIKACI"</string>
<string name="carrier_app_dialog_not_now" msgid="6361378684292268027">"TEĎ NE"</string>
<string name="carrier_app_notification_title" msgid="8921767385872554621">"Byla vložena nová SIM karta"</string>
<string name="carrier_app_notification_text" msgid="1132487343346050225">"Klepnutím zahájíte nastavení"</string>
<string name="time_picker_dialog_title" msgid="8349362623068819295">"Nastavit čas"</string>
<string name="date_picker_dialog_title" msgid="5879450659453782278">"Nastavení data"</string>
<string name="date_time_set" msgid="5777075614321087758">"Nastavit"</string>
<string name="date_time_done" msgid="2507683751759308828">"Hotovo"</string>
<string name="perms_new_perm_prefix" msgid="8257740710754301407"><font size="12" fgcolor="#ff33b5e5">"NOVÉ: "</font></string>
<string name="perms_description_app" msgid="5139836143293299417">"Poskytuje: <xliff:g id="APP_NAME">%1$s</xliff:g>."</string>
<string name="no_permissions" msgid="7283357728219338112">"Nejsou vyžadována žádná oprávnění"</string>
<string name="perm_costs_money" msgid="4902470324142151116">"může vás to něco stát"</string>
<string name="dlg_ok" msgid="7376953167039865701">"OK"</string>
<string name="usb_charging_notification_title" msgid="6895185153353640787">"Nabíjení zařízení přes USB"</string>
<string name="usb_supplying_notification_title" msgid="5310642257296510271">"Připojené zařízení se nabíjí přes USB"</string>
<string name="usb_mtp_notification_title" msgid="8396264943589760855">"USB na přenos souborů"</string>
<string name="usb_ptp_notification_title" msgid="1347328437083192112">"USB na přenos fotek"</string>
<string name="usb_midi_notification_title" msgid="4850904915889144654">"USB v režimu MIDI"</string>
<string name="usb_accessory_notification_title" msgid="7848236974087653666">"Připojeno k perifernímu zařízení USB"</string>
<string name="usb_notification_message" msgid="3370903770828407960">"Klepnutím zobrazíte další možnosti."</string>
<string name="usb_unsupported_audio_accessory_title" msgid="3529881374464628084">"Bylo zjištěno analogové zvukové příslušenství"</string>
<string name="usb_unsupported_audio_accessory_message" msgid="6309553946441565215">"Připojené zařízení není s tímto telefonem kompatibilní. Klepnutím zobrazíte další informace."</string>
<string name="adb_active_notification_title" msgid="6729044778949189918">"Ladění přes USB připojeno"</string>
<string name="adb_active_notification_message" msgid="4948470599328424059">"Klepnutím zakážete ladění USB."</string>
<string name="adb_active_notification_message" product="tv" msgid="8470296818270110396">"Vyberte, chcete-li zakázat ladění USB."</string>
<string name="taking_remote_bugreport_notification_title" msgid="6742483073875060934">"Vytváření zprávy o chybě…"</string>
<string name="share_remote_bugreport_notification_title" msgid="4987095013583691873">"Sdílet zprávu o chybě?"</string>
<string name="sharing_remote_bugreport_notification_title" msgid="7572089031496651372">"Sdílení zprávy o chybě…"</string>
<string name="share_remote_bugreport_notification_message_finished" msgid="6029609949340992866">"Administrátor si vyžádal zprávu o chybě, aby mohl problém se zařízením odstranit. Aplikace a data mohou být sdílena."</string>
<string name="share_remote_bugreport_action" msgid="6249476773913384948">"SDÍLET"</string>
<string name="decline_remote_bugreport_action" msgid="6230987241608770062">"ODMÍTNOUT"</string>
<string name="select_input_method" msgid="8547250819326693584">"Změna klávesnice"</string>
<string name="show_ime" msgid="2506087537466597099">"Ponechat na obrazovce, když je aktivní fyzická klávesnice"</string>
<string name="hardware" msgid="194658061510127999">"Zobrazit virtuální klávesnici"</string>
<string name="select_keyboard_layout_notification_title" msgid="597189518763083494">"Konfigurace fyzické klávesnice"</string>
<string name="select_keyboard_layout_notification_message" msgid="8084622969903004900">"Klepnutím vyberte jazyk a rozvržení"</string>
<string name="fast_scroll_alphabet" msgid="5433275485499039199">" AÁBCČDĎEÉĚFGHCHIÍJKLMNŇOÓPQRŘSŠTŤUÚVWXYÝZŽ"</string>
<string name="fast_scroll_numeric_alphabet" msgid="4030170524595123610">" 0123456789AÁBCČDĎEÉĚFGHCHIÍJKLMNŇOÓPQRŘSŠTŤUÚVWXYÝZŽ"</string>
<string name="alert_windows_notification_channel_group_name" msgid="1463953341148606396">"Zobrazit přes ostatní aplikace"</string>
<string name="alert_windows_notification_channel_name" msgid="3116610965549449803">"Aplikace <xliff:g id="NAME">%s</xliff:g> se zobrazuje přes ostatní aplikace"</string>
<string name="alert_windows_notification_title" msgid="3697657294867638947">"<xliff:g id="NAME">%s</xliff:g> se zobrazuje přes ostatní aplikace"</string>
<string name="alert_windows_notification_message" msgid="8917232109522912560">"Pokud nechcete, aby aplikace <xliff:g id="NAME">%s</xliff:g> tuto funkci používala, klepnutím otevřete nastavení a funkci vypněte."</string>
<string name="alert_windows_notification_turn_off_action" msgid="3367294525884949878">"VYPNOUT"</string>
<string name="ext_media_checking_notification_title" msgid="5734005953288045806">"Probíhá příprava úložiště <xliff:g id="NAME">%s</xliff:g>"</string>
<string name="ext_media_checking_notification_message" msgid="4747432538578886744">"Kontrola chyb"</string>
<string name="ext_media_new_notification_message" msgid="7589986898808506239">"Zjištěno nové úložiště <xliff:g id="NAME">%s</xliff:g>"</string>
<string name="ext_media_ready_notification_message" msgid="4083398150380114462">"K přenosu fotek a médií"</string>
<string name="ext_media_unmountable_notification_title" msgid="8295123366236989588">"Úložiště <xliff:g id="NAME">%s</xliff:g> je poškozeno"</string>
<string name="ext_media_unmountable_notification_message" msgid="2343202057122495773">"Úložiště <xliff:g id="NAME">%s</xliff:g> je poškozeno. Klepnutím zahájíte opravu."</string>
<string name="ext_media_unmountable_notification_message" product="tv" msgid="3941179940297874950">"Úložiště <xliff:g id="NAME">%s</xliff:g> je poškozeno. Vyberte ho a zahajte opravu."</string>
<string name="ext_media_unsupported_notification_title" msgid="3797642322958803257">"Úložiště <xliff:g id="NAME">%s</xliff:g> není podporováno"</string>
<string name="ext_media_unsupported_notification_message" msgid="6121601473787888589">"Úložiště <xliff:g id="NAME">%s</xliff:g> není v tomto zařízení podporováno. Klepnutím zahájíte nastavení v podporovaném formátu."</string>
<string name="ext_media_unsupported_notification_message" product="tv" msgid="3725436899820390906">"Úložiště <xliff:g id="NAME">%s</xliff:g> není v tomto zařízení podporováno. Vyberte ho a zahajte nastavení v podporovaném formátu."</string>
<string name="ext_media_badremoval_notification_title" msgid="3206248947375505416">"Úložiště <xliff:g id="NAME">%s</xliff:g> neočekávaně odpojeno"</string>
<string name="ext_media_badremoval_notification_message" msgid="380176703346946313">"Před odebráním úložiště <xliff:g id="NAME">%s</xliff:g> jej nejprve odpojte. Zabráníte tak ztrátě dat."</string>
<string name="ext_media_nomedia_notification_title" msgid="1704840188641749091">"Úložiště <xliff:g id="NAME">%s</xliff:g> bylo odpojeno."</string>
<string name="ext_media_nomedia_notification_message" msgid="6471542972147056586">"Úložiště <xliff:g id="NAME">%s</xliff:g> bylo odpojeno. Vložte nové úložiště."</string>
<string name="ext_media_unmounting_notification_title" msgid="640674168454809372">"Probíhá odpojování úložiště <xliff:g id="NAME">%s</xliff:g>…"</string>
<string name="ext_media_unmounting_notification_message" msgid="4182843895023357756">"Neodebírat"</string>
<string name="ext_media_init_action" msgid="7952885510091978278">"Nastavit"</string>
<string name="ext_media_unmount_action" msgid="1121883233103278199">"Odpojit"</string>
<string name="ext_media_browse_action" msgid="8322172381028546087">"Otevřít"</string>
<string name="ext_media_missing_title" msgid="620980315821543904">"<xliff:g id="NAME">%s</xliff:g> chybí"</string>
<string name="ext_media_missing_message" msgid="5761133583368750174">"Znovu toto zařízení vložte"</string>
<string name="ext_media_move_specific_title" msgid="1471100343872375842">"Přesouvání aplikace <xliff:g id="NAME">%s</xliff:g>"</string>
<string name="ext_media_move_title" msgid="1022809140035962662">"Probíhá přesun dat"</string>
<string name="ext_media_move_success_title" msgid="8575300932957954671">"Přesunutí bylo dokončeno"</string>
<string name="ext_media_move_success_message" msgid="4199002148206265426">"Data byla přesunuta do úložiště <xliff:g id="NAME">%s</xliff:g>"</string>
<string name="ext_media_move_failure_title" msgid="7613189040358789908">"Data nelze přesunout"</string>
<string name="ext_media_move_failure_message" msgid="1978096440816403360">"Data zůstala v původním umístění"</string>
<string name="ext_media_status_removed" msgid="6576172423185918739">"Odebráno"</string>
<string name="ext_media_status_unmounted" msgid="2551560878416417752">"Odpojeno"</string>
<string name="ext_media_status_checking" msgid="6193921557423194949">"Probíhá kontrola…"</string>
<string name="ext_media_status_mounted" msgid="7253821726503179202">"Připraveno"</string>
<string name="ext_media_status_mounted_ro" msgid="8020978752406021015">"Pouze pro čtení"</string>
<string name="ext_media_status_bad_removal" msgid="8395398567890329422">"Odebráno nebezpečně"</string>
<string name="ext_media_status_unmountable" msgid="805594039236667894">"Poškozeno"</string>
<string name="ext_media_status_unsupported" msgid="4691436711745681828">"Nepodporováno"</string>
<string name="ext_media_status_ejecting" msgid="5463887263101234174">"Probíhá odpojení…"</string>
<string name="ext_media_status_formatting" msgid="1085079556538644861">"Formátování..."</string>
<string name="ext_media_status_missing" msgid="5638633895221670766">"Není vloženo"</string>
<string name="activity_list_empty" msgid="1675388330786841066">"Nebyly nalezeny žádné odpovídající aktivity."</string>
<string name="permlab_route_media_output" msgid="6243022988998972085">"směrování výstupu médií"</string>
<string name="permdesc_route_media_output" msgid="4932818749547244346">"Umožňuje aplikaci směrovat výstup médií do dalších externích zařízení."</string>
<string name="permlab_readInstallSessions" msgid="3713753067455750349">"čtení instalačních relací"</string>
<string name="permdesc_readInstallSessions" msgid="2049771699626019849">"Povoluje aplikaci číst instalační relace. Díky tomu můžete zobrazit podrobnosti o aktivních instalacích balíčku."</string>
<string name="permlab_requestInstallPackages" msgid="5782013576218172577">"odesílání žádostí o přístup k instalačním balíčkům"</string>
<string name="permdesc_requestInstallPackages" msgid="5740101072486783082">"Umožňuje aplikaci požádat o instalaci balíčků."</string>
<string name="permlab_requestDeletePackages" msgid="1703686454657781242">"požádat o smazání balíčků"</string>
<string name="permdesc_requestDeletePackages" msgid="3406172963097595270">"Umožňuje aplikaci požádat o smazání balíčků."</string>
<string name="permlab_requestIgnoreBatteryOptimizations" msgid="8021256345643918264">"požádat o ignorování optimalizace využití baterie"</string>
<string name="permdesc_requestIgnoreBatteryOptimizations" msgid="8359147856007447638">"Povoluje aplikaci požádat o oprávnění ignorovat optimalizaci využití baterie, která pro ni je nastavena."</string>
<string name="tutorial_double_tap_to_zoom_message_short" msgid="1311810005957319690">"Poklepáním můžete ovládat přiblížení"</string>
<string name="gadget_host_error_inflating" msgid="4882004314906466162">"Widget nelze přidat."</string>
<string name="ime_action_go" msgid="8320845651737369027">"Přejít"</string>
<string name="ime_action_search" msgid="658110271822807811">"Hledat"</string>
<string name="ime_action_send" msgid="2316166556349314424">"Odeslat"</string>
<string name="ime_action_next" msgid="3138843904009813834">"Další"</string>
<string name="ime_action_done" msgid="8971516117910934605">"Hotovo"</string>
<string name="ime_action_previous" msgid="1443550039250105948">"Předch."</string>
<string name="ime_action_default" msgid="2840921885558045721">"Spustit"</string>
<string name="dial_number_using" msgid="5789176425167573586">"Vytočit číslo\n <xliff:g id="NUMBER">%s</xliff:g>."</string>
<string name="create_contact_using" msgid="4947405226788104538">"Vytvořit kontakt\npro <xliff:g id="NUMBER">%s</xliff:g>."</string>
<string name="grant_credentials_permission_message_header" msgid="2106103817937859662">"Následující aplikace požadují oprávnění k přístupu do vašeho účtu (nyní i v budoucnu)."</string>
<string name="grant_credentials_permission_message_footer" msgid="3125211343379376561">"Chcete tento požadavek povolit?"</string>
<string name="grant_permissions_header_text" msgid="6874497408201826708">"Žádost o přístup"</string>
<string name="allow" msgid="7225948811296386551">"Povolit"</string>
<string name="deny" msgid="2081879885755434506">"Odepřít"</string>
<string name="permission_request_notification_title" msgid="6486759795926237907">"Požadováno oprávnění"</string>
<string name="permission_request_notification_with_subtitle" msgid="8530393139639560189">"Požadováno oprávnění\npro účet <xliff:g id="ACCOUNT">%s</xliff:g>."</string>
<string name="forward_intent_to_owner" msgid="1207197447013960896">"Tuto aplikaci používáte mimo svůj pracovní profil."</string>
<string name="forward_intent_to_work" msgid="621480743856004612">"Tuto aplikaci používáte v pracovním profilu"</string>
<string name="input_method_binding_label" msgid="1283557179944992649">"Metoda zadávání dat"</string>
<string name="sync_binding_label" msgid="3687969138375092423">"Synchronizace"</string>
<string name="accessibility_binding_label" msgid="4148120742096474641">"Přístupnost"</string>
<string name="wallpaper_binding_label" msgid="1240087844304687662">"Tapeta"</string>
<string name="chooser_wallpaper" msgid="7873476199295190279">"Změnit tapetu"</string>
<string name="notification_listener_binding_label" msgid="2014162835481906429">"Aplikace poslouchající oznámení"</string>
<string name="vr_listener_binding_label" msgid="4316591939343607306">"VR přijímač"</string>
<string name="condition_provider_service_binding_label" msgid="1321343352906524564">"Poskytovatel podmínky"</string>
<string name="notification_ranker_binding_label" msgid="774540592299064747">"Služba na hodnocení důležitosti oznámení"</string>
<string name="vpn_title" msgid="19615213552042827">"Síť VPN je aktivována"</string>
<string name="vpn_title_long" msgid="6400714798049252294">"Aplikace <xliff:g id="APP">%s</xliff:g> aktivovala síť VPN"</string>
<string name="vpn_text" msgid="1610714069627824309">"Klepnutím zobrazíte správu sítě."</string>
<string name="vpn_text_long" msgid="4907843483284977618">"Připojeno k relaci <xliff:g id="SESSION">%s</xliff:g>. Klepnutím můžete síť spravovat."</string>
<string name="vpn_lockdown_connecting" msgid="6443438964440960745">"Připojování k trvalé síti VPN…"</string>
<string name="vpn_lockdown_connected" msgid="8202679674819213931">"Je připojena trvalá síť VPN"</string>
<string name="vpn_lockdown_disconnected" msgid="4532298952570796327">"Trvalá síť VPN je odpojena"</string>
<string name="vpn_lockdown_error" msgid="6009249814034708175">"Chyba trvalé sítě VPN"</string>
<string name="vpn_lockdown_config" msgid="5099330695245008680">"Klepnutím přejděte do Nastavení"</string>
<string name="upload_file" msgid="2897957172366730416">"Zvolit soubor"</string>
<string name="no_file_chosen" msgid="6363648562170759465">"Není vybrán žádný soubor"</string>
<string name="reset" msgid="2448168080964209908">"Resetovat"</string>
<string name="submit" msgid="1602335572089911941">"Odeslat"</string>
<string name="car_mode_disable_notification_title" msgid="3164768212003864316">"Aktivován režim V autě"</string>
<string name="car_mode_disable_notification_message" msgid="6301524980144350051">"Klepnutím ukončíte režim V autě."</string>
<string name="tethered_notification_title" msgid="3146694234398202601">"Sdílené připojení nebo hotspot je aktivní."</string>
<string name="tethered_notification_message" msgid="2113628520792055377">"Klepnutím zahájíte nastavení."</string>
<string name="back_button_label" msgid="2300470004503343439">"Zpět"</string>
<string name="next_button_label" msgid="1080555104677992408">"Další"</string>
<string name="skip_button_label" msgid="1275362299471631819">"Přeskočit"</string>
<string name="no_matches" msgid="8129421908915840737">"Žádné shody"</string>
<string name="find_on_page" msgid="1946799233822820384">"Hledat na stránce"</string>
<plurals name="matches_found" formatted="false" msgid="1210884353962081884">
<item quantity="few"><xliff:g id="INDEX">%d</xliff:g> ze <xliff:g id="TOTAL">%d</xliff:g></item>
<item quantity="many"><xliff:g id="INDEX">%d</xliff:g> z <xliff:g id="TOTAL">%d</xliff:g></item>
<item quantity="other"><xliff:g id="INDEX">%d</xliff:g> z <xliff:g id="TOTAL">%d</xliff:g></item>
<item quantity="one">1 shoda</item>
</plurals>
<string name="action_mode_done" msgid="7217581640461922289">"Hotovo"</string>
<string name="progress_erasing" product="nosdcard" msgid="4521573321524340058">"Mazání úložiště USB..."</string>
<string name="progress_erasing" product="default" msgid="6596988875507043042">"Mazání karty SD..."</string>
<string name="share" msgid="1778686618230011964">"Sdílet"</string>
<string name="find" msgid="4808270900322985960">"Najít"</string>
<string name="websearch" msgid="4337157977400211589">"Vyhledat na webu"</string>
<string name="find_next" msgid="5742124618942193978">"Najít další"</string>
<string name="find_previous" msgid="2196723669388360506">"Najít předchozí"</string>
<string name="gpsNotifTicker" msgid="5622683912616496172">"Požadavek na informace o poloze od uživatele <xliff:g id="NAME">%s</xliff:g>"</string>
<string name="gpsNotifTitle" msgid="5446858717157416839">"Požadavek na informace o poloze"</string>
<string name="gpsNotifMessage" msgid="1374718023224000702">"Požadavek od uživatele <xliff:g id="NAME">%1$s</xliff:g> (<xliff:g id="SERVICE">%2$s</xliff:g>)"</string>
<string name="gpsVerifYes" msgid="2346566072867213563">"Ano"</string>
<string name="gpsVerifNo" msgid="1146564937346454865">"Ne"</string>
<string name="sync_too_many_deletes" msgid="5296321850662746890">"Byl překročen limit mazání."</string>
<string name="sync_too_many_deletes_desc" msgid="496551671008694245">"Počet smazaných položek pro <xliff:g id="TYPE_OF_SYNC">%2$s</xliff:g> (účet <xliff:g id="ACCOUNT_NAME">%3$s</xliff:g>): <xliff:g id="NUMBER_OF_DELETED_ITEMS">%1$d</xliff:g>. Co chcete dělat?"</string>
<string name="sync_really_delete" msgid="2572600103122596243">"Smazat položky."</string>
<string name="sync_undo_deletes" msgid="2941317360600338602">"Vrátit mazání zpět"</string>
<string name="sync_do_nothing" msgid="3743764740430821845">"Zatím nic neprovádět."</string>
<string name="choose_account_label" msgid="5655203089746423927">"Vybrat účet"</string>
<string name="add_account_label" msgid="2935267344849993553">"Přidat účet"</string>
<string name="add_account_button_label" msgid="3611982894853435874">"Přidat účet"</string>
<string name="number_picker_increment_button" msgid="2412072272832284313">"Zvýšit"</string>
<string name="number_picker_decrement_button" msgid="476050778386779067">"Snížit"</string>
<string name="number_picker_increment_scroll_mode" msgid="5259126567490114216">"<xliff:g id="VALUE">%s</xliff:g>krát klepněte a podržte."</string>
<string name="number_picker_increment_scroll_action" msgid="9101473045891835490">"Chcete-li hodnotu zvýšit, přijeďte prstem nahoru, chcete-li hodnotu snížit, přejeďte prstem dolů."</string>
<string name="time_picker_increment_minute_button" msgid="8865885114028614321">"Přidat minutu"</string>
<string name="time_picker_decrement_minute_button" msgid="6246834937080684791">"Ubrat minutu"</string>
<string name="time_picker_increment_hour_button" msgid="3652056055810223139">"Přidat hodinu"</string>
<string name="time_picker_decrement_hour_button" msgid="1377479863429214792">"Ubrat hodinu"</string>
<string name="time_picker_increment_set_pm_button" msgid="4147590696151230863">"Nastavit PM"</string>
<string name="time_picker_decrement_set_am_button" msgid="8302140353539486752">"Nastavit AM"</string>
<string name="date_picker_increment_month_button" msgid="5369998479067934110">"Přidat měsíc"</string>
<string name="date_picker_decrement_month_button" msgid="1832698995541726019">"Ubrat měsíc"</string>
<string name="date_picker_increment_day_button" msgid="7130465412308173903">"Přidat den"</string>
<string name="date_picker_decrement_day_button" msgid="4131881521818750031">"Ubrat den"</string>
<string name="date_picker_increment_year_button" msgid="6318697384310808899">"Přidat rok"</string>
<string name="date_picker_decrement_year_button" msgid="4482021813491121717">"Ubrat rok"</string>
<string name="date_picker_prev_month_button" msgid="2858244643992056505">"Předchozí měsíc"</string>
<string name="date_picker_next_month_button" msgid="5559507736887605055">"Příští měsíc"</string>
<string name="keyboardview_keycode_alt" msgid="4856868820040051939">"Alt"</string>
<string name="keyboardview_keycode_cancel" msgid="1203984017245783244">"Zrušit"</string>
<string name="keyboardview_keycode_delete" msgid="3337914833206635744">"Smazat"</string>
<string name="keyboardview_keycode_done" msgid="1992571118466679775">"Hotovo"</string>
<string name="keyboardview_keycode_mode_change" msgid="4547387741906537519">"Změna režimu"</string>
<string name="keyboardview_keycode_shift" msgid="2270748814315147690">"Shift"</string>
<string name="keyboardview_keycode_enter" msgid="2985864015076059467">"Enter"</string>
<string name="activitychooserview_choose_application" msgid="2125168057199941199">"Vybrat aplikaci"</string>
<string name="activitychooserview_choose_application_error" msgid="8624618365481126668">"Aplikaci <xliff:g id="APPLICATION_NAME">%s</xliff:g> nelze spustit."</string>
<string name="shareactionprovider_share_with" msgid="806688056141131819">"Sdílet s"</string>
<string name="shareactionprovider_share_with_application" msgid="5627411384638389738">"Sdílet s aplikací <xliff:g id="APPLICATION_NAME">%s</xliff:g>"</string>
<string name="content_description_sliding_handle" msgid="415975056159262248">"Posuvník. Dotkněte se a podržte."</string>
<string name="description_target_unlock_tablet" msgid="3833195335629795055">"Odemknete posunutím prstu."</string>
<string name="action_bar_home_description" msgid="5293600496601490216">"Přejít na plochu"</string>
<string name="action_bar_up_description" msgid="2237496562952152589">"Přejít nahoru"</string>
<string name="action_menu_overflow_description" msgid="2295659037509008453">"Další možnosti"</string>
<string name="action_bar_home_description_format" msgid="7965984360903693903">"%1$s – %2$s"</string>
<string name="action_bar_home_subtitle_description_format" msgid="6985546530471780727">"%1$s, %2$s – %3$s"</string>
<string name="storage_internal" msgid="3570990907910199483">"Interní sdílené úložiště"</string>
<string name="storage_sd_card" msgid="3282948861378286745">"Karta SD"</string>
<string name="storage_sd_card_label" msgid="6347111320774379257">"SD karta <xliff:g id="MANUFACTURER">%s</xliff:g>"</string>
<string name="storage_usb_drive" msgid="6261899683292244209">"Jednotka USB"</string>
<string name="storage_usb_drive_label" msgid="4501418548927759953">"Jednotka USB <xliff:g id="MANUFACTURER">%s</xliff:g>"</string>
<string name="storage_usb" msgid="3017954059538517278">"Úložiště USB"</string>
<string name="extract_edit_menu_button" msgid="8940478730496610137">"Upravit"</string>
<string name="data_usage_warning_title" msgid="3620440638180218181">"Upozornění na používání dat"</string>
<string name="data_usage_warning_body" msgid="6660692274311972007">"Klepnutím zobrazíte nastavení."</string>
<string name="data_usage_3g_limit_title" msgid="4361523876818447683">"Dosáhli jste limitu dat 2G–3G"</string>
<string name="data_usage_4g_limit_title" msgid="4609566827219442376">"Dosáhli jste limitu dat 4G"</string>
<string name="data_usage_mobile_limit_title" msgid="6561099244084267376">"Byl dosažen limit mobilních dat"</string>
<string name="data_usage_wifi_limit_title" msgid="5803363779034792676">"Dosáhli jste limitu dat Wi-Fi"</string>