blob: 5398826671bc220d8daa7fa2ae54b011d7ba1989 [file] [log] [blame]
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!--
/* //device/apps/common/assets/res/any/strings.xml
**
** Copyright 2006, The Android Open Source Project
**
** Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License");
** you may not use this file except in compliance with the License.
** You may obtain a copy of the License at
**
** http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
**
** Unless required by applicable law or agreed to in writing, software
** distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS,
** WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.
** See the License for the specific language governing permissions and
** limitations under the License.
*/
-->
<resources xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
xmlns:xliff="urn:oasis:names:tc:xliff:document:1.2">
<string name="byteShort" msgid="8340973892742019101">"B"</string>
<string name="petabyteShort" msgid="5637816680144990219">"PB"</string>
<string name="fileSizeSuffix" msgid="8897567456150907538">"<xliff:g id="NUMBER">%1$s</xliff:g> <xliff:g id="UNIT">%2$s</xliff:g>"</string>
<string name="untitled" msgid="4638956954852782576">"&lt;Sense títol&gt;"</string>
<string name="emptyPhoneNumber" msgid="7694063042079676517">"(Sense número de telèfon)"</string>
<string name="unknownName" msgid="6867811765370350269">"Desconegut"</string>
<string name="defaultVoiceMailAlphaTag" msgid="2660020990097733077">"Bústia de veu"</string>
<string name="defaultMsisdnAlphaTag" msgid="2850889754919584674">"MSISDN1"</string>
<string name="mmiError" msgid="5154499457739052907">"Problema de connexió o codi MMI no vàlid."</string>
<string name="mmiFdnError" msgid="5224398216385316471">"L\'operació està restringida a números de marcatge fixos."</string>
<string name="mmiErrorWhileRoaming" msgid="762488890299284230">"No es pot canviar la configuració de desviació de trucades del telèfon quan estàs en itinerància."</string>
<string name="serviceEnabled" msgid="8147278346414714315">"El servei s\'ha activat."</string>
<string name="serviceEnabledFor" msgid="6856228140453471041">"S\'ha activat el servei per a:"</string>
<string name="serviceDisabled" msgid="1937553226592516411">"El servei s\'ha desactivat."</string>
<string name="serviceRegistered" msgid="6275019082598102493">"El registre ha estat correcte."</string>
<string name="serviceErased" msgid="1288584695297200972">"S\'ha esborrat correctament."</string>
<string name="passwordIncorrect" msgid="7612208839450128715">"La contrasenya no és correcta."</string>
<string name="mmiComplete" msgid="8232527495411698359">"MMI completat."</string>
<string name="badPin" msgid="9015277645546710014">"El PIN antic que has escrit no és correcte."</string>
<string name="badPuk" msgid="5487257647081132201">"El PUK que has escrit no és correcte."</string>
<string name="mismatchPin" msgid="609379054496863419">"Els PIN que has introduït no coincideixen."</string>
<string name="invalidPin" msgid="3850018445187475377">"Escriviu un PIN que tingui de 4 a 8 números."</string>
<string name="invalidPuk" msgid="8761456210898036513">"Introdueix un PUK compost com a mínim de 8 nombres."</string>
<string name="needPuk" msgid="919668385956251611">"La targeta SIM està bloquejada pel PUK. Escriviu el codi PUK per desbloquejar-la."</string>
<string name="needPuk2" msgid="4526033371987193070">"Escriviu el PUK2 per desbloquejar la targeta SIM."</string>
<string name="enablePin" msgid="209412020907207950">"No és correcte; activa el bloqueig de RUIM/SIM."</string>
<plurals name="pinpuk_attempts" formatted="false" msgid="1251012001539225582">
<item quantity="other">Et queden <xliff:g id="NUMBER_1">%d</xliff:g> intents; si no l\'encertes, la SIM es bloquejarà.</item>
<item quantity="one">Et queda <xliff:g id="NUMBER_0">%d</xliff:g> intent; si no l\'encertes, la SIM es bloquejarà.</item>
</plurals>
<string name="imei" msgid="2625429890869005782">"IMEI"</string>
<string name="meid" msgid="4841221237681254195">"MEID"</string>
<string name="ClipMmi" msgid="6952821216480289285">"Identificador de trucada (trucada entrant)"</string>
<string name="ClirMmi" msgid="7784673673446833091">"Identificador de trucada (trucada de sortida)"</string>
<string name="ColpMmi" msgid="3065121483740183974">"Identificador de la línia connectada"</string>
<string name="ColrMmi" msgid="4996540314421889589">"Restricció de l\'identificador de la línia connectada"</string>
<string name="CfMmi" msgid="5123218989141573515">"Desviació de trucades"</string>
<string name="CwMmi" msgid="9129678056795016867">"Trucada en espera"</string>
<string name="BaMmi" msgid="455193067926770581">"Restricció de trucades"</string>
<string name="PwdMmi" msgid="7043715687905254199">"Canvi de contrasenya"</string>
<string name="PinMmi" msgid="3113117780361190304">"Canvi de PIN"</string>
<string name="CnipMmi" msgid="3110534680557857162">"Número que truca present"</string>
<string name="CnirMmi" msgid="3062102121430548731">"Restricció de trucada al número"</string>
<string name="ThreeWCMmi" msgid="9051047170321190368">"Trucada a tres bandes"</string>
<string name="RuacMmi" msgid="7827887459138308886">"Rebuig de trucades molestes no desitjades"</string>
<string name="CndMmi" msgid="3116446237081575808">"Lliurament de número que truca"</string>
<string name="DndMmi" msgid="1265478932418334331">"No molestis"</string>
<string name="CLIRDefaultOnNextCallOn" msgid="429415409145781923">"El valor predeterminat de l\'identificador de trucada és restringit. Trucada següent: restringit"</string>
<string name="CLIRDefaultOnNextCallOff" msgid="3092918006077864624">"El valor predeterminat de l\'identificador de trucada és restringit. Trucada següent: no restringit"</string>
<string name="CLIRDefaultOffNextCallOn" msgid="6179425182856418465">"El valor predeterminat de l\'identificador de trucada és no restringit. Trucada següent: restringit"</string>
<string name="CLIRDefaultOffNextCallOff" msgid="2567998633124408552">"El valor predeterminat de l\'identificador de trucada és no restringit. Trucada següent: no restringit"</string>
<string name="serviceNotProvisioned" msgid="8614830180508686666">"No s\'ha proveït el servei."</string>
<string name="CLIRPermanent" msgid="3377371145926835671">"No pots canviar la configuració de l\'identificador de trucada."</string>
<string name="RestrictedOnDataTitle" msgid="1322504692764166532">"No hi ha servei de dades"</string>
<string name="RestrictedOnEmergencyTitle" msgid="3646729271176394091">"No es poden fer trucades d\'emergència"</string>
<string name="RestrictedOnNormalTitle" msgid="3179574012752700984">"Sense servei de veu"</string>
<string name="RestrictedOnAllVoiceTitle" msgid="158800171499150681">"Sense servei de veu/emergència"</string>
<string name="RestrictedStateContent" msgid="4278821484643362350">"La xarxa mòbil de la teva ubicació temporalment no ofereix aquest servei"</string>
<string name="NetworkPreferenceSwitchTitle" msgid="4008877505368566980">"No es pot accedir a la xarxa"</string>
<string name="NetworkPreferenceSwitchSummary" msgid="1203771446683319957">"Per millorar la recepció, prova de canviar el tipus de xarxa a Configuració &gt; Xarxa i Internet &gt; Xarxes mòbils &gt; Tipus de xarxa preferit."</string>
<string name="EmergencyCallWarningTitle" msgid="4790413876281901612">"La funció Trucades per Wi Fi està activada"</string>
<string name="EmergencyCallWarningSummary" msgid="8973232888021643293">"Per poder fer trucades d\'emergència, cal tenir connexió a una xarxa mòbil."</string>
<string name="notification_channel_network_alert" msgid="4427736684338074967">"Alertes"</string>
<string name="notification_channel_call_forward" msgid="2419697808481833249">"Desviació de trucades"</string>
<string name="notification_channel_emergency_callback" msgid="6686166232265733921">"Mode de devolució de trucada d\'emergència"</string>
<string name="notification_channel_mobile_data_status" msgid="4575131690860945836">"Estat de les dades mòbils"</string>
<string name="notification_channel_sms" msgid="3441746047346135073">"Missatges SMS"</string>
<string name="notification_channel_voice_mail" msgid="3954099424160511919">"Missatges de veu"</string>
<string name="notification_channel_wfc" msgid="2130802501654254801">"Trucades per Wi-Fi"</string>
<string name="peerTtyModeFull" msgid="6165351790010341421">"L\'altre dispositiu ha sol·licitat el mode TTY COMPLET."</string>
<string name="peerTtyModeHco" msgid="5728602160669216784">"L\'altre dispositiu ha sol·licitat el mode TTY HCO."</string>
<string name="peerTtyModeVco" msgid="1742404978686538049">"L\'altre dispositiu ha sol·licitat el mode TTY VCO."</string>
<string name="peerTtyModeOff" msgid="3280819717850602205">"L\'altre dispositiu ha sol·licitat el mode TTY DESACTIVAT."</string>
<string name="serviceClassVoice" msgid="1258393812335258019">"Veu"</string>
<string name="serviceClassData" msgid="872456782077937893">"Dades"</string>
<string name="serviceClassFAX" msgid="5566624998840486475">"FAX"</string>
<string name="serviceClassSMS" msgid="2015460373701527489">"SMS"</string>
<string name="serviceClassDataAsync" msgid="4523454783498551468">"Asíncron"</string>
<string name="serviceClassDataSync" msgid="7530000519646054776">"Sincronització"</string>
<string name="serviceClassPacket" msgid="6991006557993423453">"Paquet"</string>
<string name="serviceClassPAD" msgid="3235259085648271037">"TECLAT"</string>
<string name="roamingText0" msgid="7170335472198694945">"Indicador d\'itinerància activat"</string>
<string name="roamingText1" msgid="5314861519752538922">"Indicador d\'itinerància desactivat"</string>
<string name="roamingText2" msgid="8969929049081268115">"Indicador d\'itinerància intermitent"</string>
<string name="roamingText3" msgid="5148255027043943317">"Fora del barri"</string>
<string name="roamingText4" msgid="8808456682550796530">"Fora de l\'edifici"</string>
<string name="roamingText5" msgid="7604063252850354350">"Itinerància: sistema preferit"</string>
<string name="roamingText6" msgid="2059440825782871513">"Itinerància: sistema disponible"</string>
<string name="roamingText7" msgid="7112078724097233605">"Itinerància: soci Alliance"</string>
<string name="roamingText8" msgid="5989569778604089291">"Itinerància: soci Premium"</string>
<string name="roamingText9" msgid="7969296811355152491">"Itinerància: funcionalitat de servei total"</string>
<string name="roamingText10" msgid="3992906999815316417">"Itinerància: funcionalitat de servei parcial"</string>
<string name="roamingText11" msgid="4154476854426920970">"Bàner d\'itinerància activat"</string>
<string name="roamingText12" msgid="1189071119992726320">"Bàner d\'itinerància desactivat"</string>
<string name="roamingTextSearching" msgid="8360141885972279963">"S\'està cercant el servei"</string>
<string name="wfcRegErrorTitle" msgid="2301376280632110664">"Trucades per Wi-Fi"</string>
<string-array name="wfcOperatorErrorAlertMessages">
<item msgid="3910386316304772394">"Per fer trucades i enviar missatges per Wi-Fi, primer has de demanar a l\'operador de telefonia mòbil que configuri aquest servei. Després, torna a activar les trucades per Wi-Fi a Configuració. (Codi d\'error: <xliff:g id="CODE">%1$s</xliff:g>)"</item>
</string-array>
<string-array name="wfcOperatorErrorNotificationMessages">
<item msgid="7472393097168811593">"Registra\'t amb el teu operador de telefonia mòbil (codi d\'error: <xliff:g id="CODE">%1$s</xliff:g>)"</item>
</string-array>
<string-array name="wfcSpnFormats">
<item msgid="6830082633573257149">"%s"</item>
<item msgid="4397097370387921767">"Trucada de Wi-Fi de: %s"</item>
</string-array>
<string name="wifi_calling_off_summary" msgid="8720659586041656098">"Desactivat"</string>
<string name="wfc_mode_wifi_preferred_summary" msgid="1994113411286935263">"Preferència per a la Wi-Fi"</string>
<string name="wfc_mode_cellular_preferred_summary" msgid="1988279625335345908">"Preferència per a dades mòbils"</string>
<string name="wfc_mode_wifi_only_summary" msgid="2379919155237869320">"Només Wi-Fi"</string>
<string name="cfTemplateNotForwarded" msgid="1683685883841272560">"<xliff:g id="BEARER_SERVICE_CODE">{0}</xliff:g>: no s\'ha desviat"</string>
<string name="cfTemplateForwarded" msgid="1302922117498590521">"<xliff:g id="BEARER_SERVICE_CODE">{0}</xliff:g>: <xliff:g id="DIALING_NUMBER">{1}</xliff:g>"</string>
<string name="cfTemplateForwardedTime" msgid="9206251736527085256">"<xliff:g id="BEARER_SERVICE_CODE">{0}</xliff:g>: <xliff:g id="DIALING_NUMBER">{1}</xliff:g> després de <xliff:g id="TIME_DELAY">{2}</xliff:g> segons"</string>
<string name="cfTemplateRegistered" msgid="5073237827620166285">"<xliff:g id="BEARER_SERVICE_CODE">{0}</xliff:g>: no s\'ha desviat"</string>
<string name="cfTemplateRegisteredTime" msgid="6781621964320635172">"<xliff:g id="BEARER_SERVICE_CODE">{0}</xliff:g>: no s\'ha desviat"</string>
<string name="fcComplete" msgid="3118848230966886575">"Codi de funció completat."</string>
<string name="fcError" msgid="3327560126588500777">"Problema de connexió o codi de funció no vàlid."</string>
<string name="httpErrorOk" msgid="1191919378083472204">"D\'acord"</string>
<string name="httpError" msgid="7956392511146698522">"S\'ha produït un error de xarxa."</string>
<string name="httpErrorLookup" msgid="4711687456111963163">"No s\'ha pogut trobar l\'URL."</string>
<string name="httpErrorUnsupportedAuthScheme" msgid="6299980280442076799">"L\'esquema d\'autenticació de llocs no és compatible."</string>
<string name="httpErrorAuth" msgid="1435065629438044534">"No s\'ha pogut autenticar."</string>
<string name="httpErrorProxyAuth" msgid="1788207010559081331">"L\'autenticació mitjançant el servidor intermediari no ha estat correcta."</string>
<string name="httpErrorConnect" msgid="8714273236364640549">"No s\'ha pogut connectar amb el servidor."</string>
<string name="httpErrorIO" msgid="2340558197489302188">"No s\'ha pogut comunicar amb el servidor. Torna-ho a provar més tard."</string>
<string name="httpErrorTimeout" msgid="4743403703762883954">"La connexió al servidor ha esgotat el temps d\'espera."</string>
<string name="httpErrorRedirectLoop" msgid="8679596090392779516">"Aquesta pàgina conté massa redireccions del servidor."</string>
<string name="httpErrorUnsupportedScheme" msgid="5015730812906192208">"El protocol no és compatible."</string>
<string name="httpErrorFailedSslHandshake" msgid="96549606000658641">"No s\'ha pogut establir una connexió segura."</string>
<string name="httpErrorBadUrl" msgid="3636929722728881972">"No s\'ha pogut obrir la pàgina perquè l\'URL no és vàlid."</string>
<string name="httpErrorFile" msgid="2170788515052558676">"No s\'ha pogut accedir al fitxer."</string>
<string name="httpErrorFileNotFound" msgid="6203856612042655084">"No s\'ha trobat el fitxer sol·licitat."</string>
<string name="httpErrorTooManyRequests" msgid="1235396927087188253">"S\'estan processant massa sol·licituds. Torneu-ho a provar més tard."</string>
<string name="notification_title" msgid="8967710025036163822">"Error d\'inici de sessió per a <xliff:g id="ACCOUNT">%1$s</xliff:g>"</string>
<string name="contentServiceSync" msgid="8353523060269335667">"Sincronització"</string>
<string name="contentServiceSyncNotificationTitle" msgid="397743349191901458">"Sincronització"</string>
<string name="contentServiceTooManyDeletesNotificationDesc" msgid="8100981435080696431">"Massa supressions de <xliff:g id="CONTENT_TYPE">%s</xliff:g>."</string>
<string name="low_memory" product="tablet" msgid="6494019234102154896">"L\'emmagatzematge de la tauleta és ple. Suprimeix uns quants fitxers per alliberar espai."</string>
<string name="low_memory" product="watch" msgid="4415914910770005166">"L\'emmagatzematge del rellotge està ple. Suprimeix uns quants fitxers per alliberar espai."</string>
<string name="low_memory" product="tv" msgid="516619861191025923">"L\'emmagatzematge del televisor està ple. Suprimeix uns quants fitxers per alliberar espai."</string>
<string name="low_memory" product="default" msgid="3475999286680000541">"L\'emmagatzematge del telèfon és ple. Suprimeix uns quants fitxers per alliberar espai."</string>
<plurals name="ssl_ca_cert_warning" formatted="false" msgid="5106721205300213569">
<item quantity="other">Autoritats de certificació instal·lades</item>
<item quantity="one">Autoritat de certificació instal·lada</item>
</plurals>
<string name="ssl_ca_cert_noti_by_unknown" msgid="4475437862189850602">"Per un tercer desconegut"</string>
<string name="ssl_ca_cert_noti_by_administrator" msgid="3541729986326153557">"Per l\'administrador del teu perfil professional"</string>
<string name="ssl_ca_cert_noti_managed" msgid="4030263497686867141">"Per <xliff:g id="MANAGING_DOMAIN">%s</xliff:g>"</string>
<string name="work_profile_deleted" msgid="5005572078641980632">"S\'ha suprimit el perfil professional"</string>
<string name="work_profile_deleted_description" msgid="1100529432509639864">"S\'ha suprimit el perfil professional perquè falta l\'aplicació d\'administració"</string>
<string name="work_profile_deleted_details" msgid="6307630639269092360">"Falta l\'aplicació d\'administració del perfil professional o està malmesa. Com a conseqüència, s\'han suprimit el teu perfil professional i les dades relacionades. Contacta amb l\'administrador per obtenir ajuda."</string>
<string name="work_profile_deleted_description_dpm_wipe" msgid="8823792115612348820">"El teu perfil professional ja no està disponible en aquest dispositiu"</string>
<string name="network_logging_notification_title" msgid="6399790108123704477">"El dispositiu està gestionat"</string>
<string name="network_logging_notification_text" msgid="7930089249949354026">"La teva organització gestiona aquest dispositiu i és possible que supervisi el trànsit de xarxa. Toca per obtenir més informació."</string>
<string name="factory_reset_warning" msgid="5423253125642394387">"El contingut del dispositiu s\'esborrarà"</string>
<string name="factory_reset_message" msgid="7972496262232832457">"No es pot utilitzar l\'aplicació d\'administració. S\'esborraran les dades del dispositiu.\n\nSi tens cap dubte, contacta amb l\'administrador de la teva organització."</string>
<string name="me" msgid="6545696007631404292">"Mi"</string>
<string name="power_dialog" product="tablet" msgid="8545351420865202853">"Opcions de la tauleta"</string>
<string name="power_dialog" product="tv" msgid="6153888706430556356">"Opcions del televisor"</string>
<string name="power_dialog" product="default" msgid="1319919075463988638">"Opcions del telèfon"</string>
<string name="silent_mode" msgid="7167703389802618663">"Mode silenciós"</string>
<string name="turn_on_radio" msgid="3912793092339962371">"Activa la xarxa sense fil"</string>
<string name="turn_off_radio" msgid="8198784949987062346">"Desactiva la xarxa sense fil"</string>
<string name="screen_lock" msgid="799094655496098153">"Bloqueig de pantalla"</string>
<string name="power_off" msgid="4266614107412865048">"Apaga"</string>
<string name="silent_mode_silent" msgid="319298163018473078">"Timbre desactivat"</string>
<string name="silent_mode_vibrate" msgid="7072043388581551395">"Mode vibració"</string>
<string name="silent_mode_ring" msgid="8592241816194074353">"Timbre activat"</string>
<string name="reboot_to_update_title" msgid="6212636802536823850">"Actualització del sistema Android"</string>
<string name="reboot_to_update_prepare" msgid="6305853831955310890">"S\'està preparant per a l\'actualització…"</string>
<string name="reboot_to_update_package" msgid="3871302324500927291">"S\'està processant el paquet d\'actualització…"</string>
<string name="reboot_to_update_reboot" msgid="6428441000951565185">"S\'està reiniciant…"</string>
<string name="reboot_to_reset_title" msgid="4142355915340627490">"Restableix les dades de fàbrica"</string>
<string name="reboot_to_reset_message" msgid="2432077491101416345">"S\'està reiniciant…"</string>
<string name="shutdown_progress" msgid="2281079257329981203">"S\'està apagant..."</string>
<string name="shutdown_confirm" product="tablet" msgid="3385745179555731470">"La tauleta s\'apagarà."</string>
<string name="shutdown_confirm" product="tv" msgid="476672373995075359">"El televisor s\'apagarà."</string>
<string name="shutdown_confirm" product="watch" msgid="3490275567476369184">"El rellotge s\'apagarà."</string>
<string name="shutdown_confirm" product="default" msgid="649792175242821353">"El telèfon s\'apagarà."</string>
<string name="shutdown_confirm_question" msgid="2906544768881136183">"Vols apagar-lo?"</string>
<string name="reboot_safemode_title" msgid="7054509914500140361">"Reinicia en mode segur"</string>
<string name="reboot_safemode_confirm" msgid="55293944502784668">"Vols reiniciar en mode segur? Es desactivaran les aplicacions de tercers que hagis instal·lat. Es restabliran quan tornis a reiniciar."</string>
<string name="recent_tasks_title" msgid="3691764623638127888">"Recents"</string>
<string name="no_recent_tasks" msgid="8794906658732193473">"No hi ha aplicacions recents"</string>
<string name="global_actions" product="tablet" msgid="408477140088053665">"Opcions de la tauleta"</string>
<string name="global_actions" product="tv" msgid="7240386462508182976">"Opcions del televisor"</string>
<string name="global_actions" product="default" msgid="2406416831541615258">"Opcions del telèfon"</string>
<string name="global_action_lock" msgid="2844945191792119712">"Bloqueig de pantalla"</string>
<string name="global_action_power_off" msgid="4471879440839879722">"Apaga"</string>
<string name="global_action_emergency" msgid="7112311161137421166">"Emergències"</string>
<string name="global_action_bug_report" msgid="7934010578922304799">"Informe d\'error"</string>
<string name="bugreport_title" msgid="2667494803742548533">"Crea informe d\'errors"</string>
<string name="bugreport_message" msgid="398447048750350456">"Es recopilarà informació sobre l\'estat actual del dispositiu i se t\'enviarà per correu electrònic. Passaran uns quants minuts des de l\'inici de l\'informe d\'errors fins al seu enviament, per la qual cosa et recomanem que tinguis paciència."</string>
<string name="bugreport_option_interactive_title" msgid="8635056131768862479">"Informe interactiu"</string>
<string name="bugreport_option_interactive_summary" msgid="229299488536107968">"Utilitza aquesta opció en la majoria de circumstàncies. Et permet fer un seguiment del progrés de l\'informe, introduir més dades sobre el problema i fer captures de pantalla. És possible que ometi seccions poc utilitzades que requereixen molt de temps."</string>
<string name="bugreport_option_full_title" msgid="6354382025840076439">"Informe complet"</string>
<string name="bugreport_option_full_summary" msgid="7210859858969115745">"Utilitza aquesta opció perquè la interferència en el sistema sigui mínima si el dispositiu no respon o va massa lent, o bé si necessites totes les seccions de l\'informe. No et permet introduir més dades ni fer més captures de pantalla."</string>
<plurals name="bugreport_countdown" formatted="false" msgid="6878900193900090368">
<item quantity="other">Es farà una captura de pantalla de l\'informe d\'errors d\'aquí a <xliff:g id="NUMBER_1">%d</xliff:g> segons.</item>
<item quantity="one">Es farà una captura de pantalla de l\'informe d\'errors d\'aquí a <xliff:g id="NUMBER_0">%d</xliff:g> segon.</item>
</plurals>
<string name="global_action_toggle_silent_mode" msgid="8219525344246810925">"Mode silenciós"</string>
<string name="global_action_silent_mode_on_status" msgid="3289841937003758806">"So desactivat"</string>
<string name="global_action_silent_mode_off_status" msgid="1506046579177066419">"El so està activat"</string>
<string name="global_actions_toggle_airplane_mode" msgid="5884330306926307456">"Mode d\'avió"</string>
<string name="global_actions_airplane_mode_on_status" msgid="2719557982608919750">"Mode d\'avió activat"</string>
<string name="global_actions_airplane_mode_off_status" msgid="5075070442854490296">"Mode d\'avió desactivat"</string>
<string name="global_action_settings" msgid="1756531602592545966">"Configuració"</string>
<string name="global_action_assist" msgid="3892832961594295030">"Assistència"</string>
<string name="global_action_voice_assist" msgid="7751191495200504480">"Assist. per veu"</string>
<string name="global_action_lockdown" msgid="8751542514724332873">"Bloqueja ara"</string>
<string name="status_bar_notification_info_overflow" msgid="5301981741705354993">"+999"</string>
<string name="notification_hidden_text" msgid="6351207030447943784">"Notificació nova"</string>
<string name="notification_channel_virtual_keyboard" msgid="6969925135507955575">"Teclat virtual"</string>
<string name="notification_channel_physical_keyboard" msgid="7297661826966861459">"Teclat físic"</string>
<string name="notification_channel_security" msgid="7345516133431326347">"Seguretat"</string>
<string name="notification_channel_car_mode" msgid="3553380307619874564">"Mode de cotxe"</string>
<string name="notification_channel_account" msgid="7577959168463122027">"Estat del compte"</string>
<string name="notification_channel_developer" msgid="7579606426860206060">"Missatges dels desenvolupadors"</string>
<string name="notification_channel_updates" msgid="4794517569035110397">"Actualitzacions"</string>
<string name="notification_channel_network_status" msgid="5025648583129035447">"Estat de la xarxa"</string>
<string name="notification_channel_network_alerts" msgid="2895141221414156525">"Alertes de xarxa"</string>
<string name="notification_channel_network_available" msgid="4531717914138179517">"Hi ha una xarxa disponible"</string>
<string name="notification_channel_vpn" msgid="8330103431055860618">"Estat de la VPN"</string>
<string name="notification_channel_device_admin" msgid="1568154104368069249">"Administració del dispositiu"</string>
<string name="notification_channel_alerts" msgid="4496839309318519037">"Alertes"</string>
<string name="notification_channel_retail_mode" msgid="6088920674914038779">"Demostració comercial"</string>
<string name="notification_channel_usb" msgid="9006850475328924681">"Connexió USB"</string>
<string name="notification_channel_foreground_service" msgid="3931987440602669158">"Aplicacions que consumeixen bateria"</string>
<string name="foreground_service_app_in_background" msgid="1060198778219731292">"<xliff:g id="APP_NAME">%1$s</xliff:g> està consumint bateria"</string>
<string name="foreground_service_apps_in_background" msgid="7175032677643332242">"<xliff:g id="NUMBER">%1$d</xliff:g> aplicacions estan consumint bateria"</string>
<string name="foreground_service_tap_for_details" msgid="372046743534354644">"Toca per obtenir informació sobre l\'ús de dades i de bateria"</string>
<string name="foreground_service_multiple_separator" msgid="4021901567939866542">"<xliff:g id="LEFT_SIDE">%1$s</xliff:g>, <xliff:g id="RIGHT_SIDE">%2$s</xliff:g>"</string>
<string name="safeMode" msgid="2788228061547930246">"Mode segur"</string>
<string name="android_system_label" msgid="6577375335728551336">"Sistema Android"</string>
<string name="user_owner_label" msgid="1119010402169916617">"Canvia al perfil personal"</string>
<string name="managed_profile_label" msgid="5289992269827577857">"Canvia al perfil professional"</string>
<string name="permgrouplab_contacts" msgid="3657758145679177612">"Contactes"</string>
<string name="permgroupdesc_contacts" msgid="6951499528303668046">"accedir als contactes"</string>
<string name="permgrouplab_location" msgid="7275582855722310164">"Ubicació"</string>
<string name="permgroupdesc_location" msgid="1346617465127855033">"accedir a la ubicació del dispositiu"</string>
<string name="permgrouplab_calendar" msgid="5863508437783683902">"Calendari"</string>
<string name="permgroupdesc_calendar" msgid="3889615280211184106">"accedir al calendari"</string>
<string name="permgrouplab_sms" msgid="228308803364967808">"SMS"</string>
<string name="permgroupdesc_sms" msgid="4656988620100940350">"enviar i llegir missatges SMS"</string>
<string name="permgrouplab_storage" msgid="1971118770546336966">"Emmagatzematge"</string>
<string name="permgroupdesc_storage" msgid="637758554581589203">"accedir a fotos, contingut multimèdia i fitxers del dispositiu"</string>
<string name="permgrouplab_microphone" msgid="171539900250043464">"Micròfon"</string>
<string name="permgroupdesc_microphone" msgid="4988812113943554584">"gravar àudio"</string>
<string name="permgrouplab_camera" msgid="4820372495894586615">"Càmera"</string>
<string name="permgroupdesc_camera" msgid="3250611594678347720">"fer fotos i vídeos"</string>
<string name="permgrouplab_phone" msgid="5229115638567440675">"Telèfon"</string>
<string name="permgroupdesc_phone" msgid="6234224354060641055">"fer i gestionar trucades telefòniques"</string>
<string name="permgrouplab_sensors" msgid="416037179223226722">"Sensors corporals"</string>
<string name="permgroupdesc_sensors" msgid="7147968539346634043">"accedir a les dades del sensor sobre els signes vitals"</string>
<string name="capability_title_canRetrieveWindowContent" msgid="3901717936930170320">"Recuperar el contingut de la finestra"</string>
<string name="capability_desc_canRetrieveWindowContent" msgid="3772225008605310672">"Inspecciona el contingut d\'una finestra amb què estàs interaccionant."</string>
<string name="capability_title_canRequestTouchExploration" msgid="3108723364676667320">"Activar Exploració tàctil"</string>
<string name="capability_desc_canRequestTouchExploration" msgid="7543249041581408313">"Els elements que toquis es diran en veu alta, i podràs explorar la pantalla amb gestos."</string>
<string name="capability_title_canRequestFilterKeyEvents" msgid="2103440391902412174">"Observar el text que escrius"</string>
<string name="capability_desc_canRequestFilterKeyEvents" msgid="7463135292204152818">"Inclou dades personals com ara números de targetes de crèdit i contrasenyes."</string>
<string name="capability_title_canControlMagnification" msgid="3593493281059424855">"Controlar l\'ampliació de la pantalla"</string>
<string name="capability_desc_canControlMagnification" msgid="4791858203568383773">"Controla el nivell i la posició del zoom de la pantalla."</string>
<string name="capability_title_canPerformGestures" msgid="7418984730362576862">"Utilitza gestos"</string>
<string name="capability_desc_canPerformGestures" msgid="8296373021636981249">"Permet tocar, lliscar, pinçar i fer altres gestos."</string>
<string name="capability_title_canCaptureFingerprintGestures" msgid="6309568287512278670">"Gestos al sensor d\'empremtes digitals"</string>
<string name="capability_desc_canCaptureFingerprintGestures" msgid="7102111919385702482">"Captura gestos realitzats en el sensor d\'empremtes digitals del dispositiu."</string>
<string name="permlab_statusBar" msgid="7417192629601890791">"desactivar o modificar la barra d\'estat"</string>
<string name="permdesc_statusBar" msgid="8434669549504290975">"Permet que l\'aplicació desactivi la barra d\'estat o afegeixi i elimini icones del sistema."</string>
<string name="permlab_statusBarService" msgid="4826835508226139688">"aparèixer a la barra d\'estat"</string>
<string name="permdesc_statusBarService" msgid="716113660795976060">"Permet que l\'aplicació sigui la barra d\'estat."</string>
<string name="permlab_expandStatusBar" msgid="1148198785937489264">"desplega/contrau la barra d\'estat"</string>
<string name="permdesc_expandStatusBar" msgid="6917549437129401132">"Permet que l\'aplicació desplegui o replegui la barra d\'estat."</string>
<string name="permlab_install_shortcut" msgid="4279070216371564234">"instal·lar dreceres"</string>
<string name="permdesc_install_shortcut" msgid="8341295916286736996">"Permet que una aplicació afegeixi dreceres a la pantalla d\'inici sense la intervenció de l\'usuari."</string>
<string name="permlab_uninstall_shortcut" msgid="4729634524044003699">"desinstal·la dreceres"</string>
<string name="permdesc_uninstall_shortcut" msgid="6745743474265057975">"Permet que l\'aplicació suprimeixi les dreceres de la pantalla d\'inici sense la intervenció de l\'usuari."</string>
<string name="permlab_processOutgoingCalls" msgid="3906007831192990946">"desviació de les trucades sortints"</string>
<string name="permdesc_processOutgoingCalls" msgid="5156385005547315876">"Permet que l\'aplicació vegi el número que s\'està marcant durant una trucada sortint, amb l\'opció de redirigir la trucada a un altre número o bé de cancel·lar-la completament."</string>
<string name="permlab_answerPhoneCalls" msgid="4077162841226223337">"contestar a trucades"</string>
<string name="permdesc_answerPhoneCalls" msgid="2901889867993572266">"Permet que l\'aplicació contesti a una trucada entrant."</string>
<string name="permlab_receiveSms" msgid="8673471768947895082">"recepció de missatges de text (SMS)"</string>
<string name="permdesc_receiveSms" msgid="6424387754228766939">"Permet que l\'aplicació rebi i processi missatges SMS. Això vol dir que l\'aplicació pot controlar o suprimir missatges que s\'han enviat al teu dispositiu sense mostrar-te\'ls."</string>
<string name="permlab_receiveMms" msgid="1821317344668257098">"recepció de missatges de text (MMS)"</string>
<string name="permdesc_receiveMms" msgid="533019437263212260">"Permet que l\'aplicació rebi i processi missatges MMS. Això vol dir que l\'aplicació pot controlar o suprimir missatges que s\'han enviat al teu dispositiu sense mostrar-te\'ls."</string>
<string name="permlab_readCellBroadcasts" msgid="1598328843619646166">"llegir missatges de difusió mòbil"</string>
<string name="permdesc_readCellBroadcasts" msgid="6361972776080458979">"Permet que l\'aplicació llegeixi missatges de difusió mòbil rebuts pel dispositiu. Les alertes de difusió mòbil s\'entreguen en algunes ubicacions per alertar de situacions d\'emergència. És possible que les aplicacions malicioses interfereixin en el rendiment o en el funcionament del dispositiu quan es rep una difusió mòbil d\'emergència."</string>
<string name="permlab_subscribedFeedsRead" msgid="4756609637053353318">"llegir els feeds als quals esteu subscrit"</string>
<string name="permdesc_subscribedFeedsRead" msgid="5557058907906144505">"Permet que l\'aplicació obtingui detalls sobre els feeds sincronitzats actualment."</string>
<string name="permlab_sendSms" msgid="7544599214260982981">"envia i llegeix missatges SMS"</string>
<string name="permdesc_sendSms" msgid="7094729298204937667">"Permet que l\'aplicació enviï missatges SMS. Aquesta acció pot provocar càrrecs inesperats. Les aplicacions malicioses poden enviar missatges sense la teva confirmació, cosa que et pot fer gastar diners."</string>
<string name="permlab_readSms" msgid="8745086572213270480">"lectura dels missatges de text (SMS o MMS)"</string>
<string name="permdesc_readSms" product="tablet" msgid="4741697454888074891">"Aquesta aplicació pot llegir tots els SMS (missatges de text) emmagatzemats a la tauleta."</string>
<string name="permdesc_readSms" product="tv" msgid="5796670395641116592">"Aquesta aplicació pot llegir tots els SMS (missatges de text) emmagatzemats al televisor."</string>
<string name="permdesc_readSms" product="default" msgid="6826832415656437652">"Aquesta aplicació pot llegir tots els SMS (missatges de text) emmagatzemats al telèfon."</string>
<string name="permlab_receiveWapPush" msgid="5991398711936590410">"recepció de missatges de text (WAP)"</string>
<string name="permdesc_receiveWapPush" msgid="748232190220583385">"Permet que l\'aplicació rebi i processi missatges WAP. Aquest permís inclou la capacitat de controlar o de suprimir missatges que s\'han enviat al teu dispositiu sense mostrar-te\'ls."</string>
<string name="permlab_getTasks" msgid="6466095396623933906">"recupera les aplicacions en execució"</string>
<string name="permdesc_getTasks" msgid="7454215995847658102">"Permet que l\'aplicació recuperi informació sobre les tasques que s\'executen actualment i les que s\'han executat recentment. Aquesta acció pot permetre que l\'aplicació descobreixi informació sobre les aplicacions que s\'utilitzen al dispositiu."</string>
<string name="permlab_manageProfileAndDeviceOwners" msgid="7918181259098220004">"gestionar els propietaris del perfil i del dispositiu"</string>
<string name="permdesc_manageProfileAndDeviceOwners" msgid="106894851498657169">"Permet que les aplicacions defineixin els propietaris del perfil i del dispositiu."</string>
<string name="permlab_reorderTasks" msgid="2018575526934422779">"canvia l\'ordre de les aplicacions en execució"</string>
<string name="permdesc_reorderTasks" msgid="7734217754877439351">"Permet que l\'aplicació desplaci tasques en primer o segon pla. L\'aplicació pot fer-ho sense que tu ho indiquis."</string>
<string name="permlab_enableCarMode" msgid="5684504058192921098">"activar el mode de cotxe"</string>
<string name="permdesc_enableCarMode" msgid="4853187425751419467">"Permet que l\'aplicació activi el mode de cotxe."</string>
<string name="permlab_killBackgroundProcesses" msgid="3914026687420177202">"tancament d\'altres aplicacions"</string>
<string name="permdesc_killBackgroundProcesses" msgid="4593353235959733119">"Permet que l\'aplicació finalitzi processos d\'altres aplicacions en segon pla. Aquesta acció pot fer que altres aplicacions deixin d\'executar-se."</string>
<string name="permlab_systemAlertWindow" msgid="7238805243128138690">"Aquesta aplicació pot mostrar-se a sobre d\'altres aplicacions"</string>
<string name="permdesc_systemAlertWindow" msgid="2393776099672266188">"Aquesta aplicació pot mostrar-se a sobre d\'altres aplicacions o d\'altres parts de la pantalla. Això pot interferir en l\'ús normal de les aplicacions i alterar la manera en què es mostren."</string>
<string name="permlab_runInBackground" msgid="7365290743781858803">"Executar en segon pla"</string>
<string name="permdesc_runInBackground" msgid="7370142232209999824">"Aquesta aplicació es pot executar en segon pla. Això consumeix la bateria més ràpidament."</string>
<string name="permlab_useDataInBackground" msgid="8694951340794341809">"Utilitzar dades en segon pla"</string>
<string name="permdesc_useDataInBackground" msgid="6049514223791806027">"Aquesta aplicació utilitza dades en segon pla. Això incrementa l\'ús de dades."</string>
<string name="permlab_persistentActivity" msgid="8841113627955563938">"fes que l\'aplicació s\'executi sempre"</string>
<string name="permdesc_persistentActivity" product="tablet" msgid="8525189272329086137">"Permet que l\'aplicació faci que parts de la seva memòria siguin persistents. Aquesta acció pot limitar la memòria disponible per a altres aplicacions i alentir la tauleta."</string>
<string name="permdesc_persistentActivity" product="tv" msgid="5086862529499103587">"Permet que l\'aplicació faci que parts de la seva memòria siguin persistents. Aquesta acció pot limitar la memòria disponible per a altres aplicacions i alentir el televisor."</string>
<string name="permdesc_persistentActivity" product="default" msgid="4384760047508278272">"Permet que l\'aplicació faci que parts de la seva memòria siguin persistents. Aquesta acció pot limitar la memòria disponible per a altres aplicacions i alentir el telèfon."</string>
<string name="permlab_getPackageSize" msgid="7472921768357981986">"mesura l\'espai d\'emmagatzematge d\'aplicacions"</string>
<string name="permdesc_getPackageSize" msgid="3921068154420738296">"Permet que l\'aplicació recuperi les mides del codi, de les dades i de la memòria cau"</string>
<string name="permlab_writeSettings" msgid="2226195290955224730">"modificar la configuració del sistema"</string>
<string name="permdesc_writeSettings" msgid="7775723441558907181">"Permet que l\'aplicació modifiqui les dades de configuració del sistema. Les aplicacions malicioses poden malmetre la configuració del sistema."</string>
<string name="permlab_receiveBootCompleted" msgid="5312965565987800025">"executar-se a l\'inici"</string>
<string name="permdesc_receiveBootCompleted" product="tablet" msgid="7390304664116880704">"Permet que l\'aplicació s\'iniciï tan bon punt el sistema hagi acabat d\'arrencar. Això pot fer que es trigui més a iniciar el telèfon i permetre a l\'aplicació alentir-ne el funcionament general en executar-se sempre."</string>
<string name="permdesc_receiveBootCompleted" product="tv" msgid="4525890122209673621">"Permet que l\'aplicació s\'iniciï tan aviat com el sistema s\'hagi acabat d\'actualitzar. Aquest procés pot provocar que l\'inici del televisor tardi més i pot ser que l\'execució contínua de l\'aplicació alenteixi el rendiment general de la tauleta."</string>
<string name="permdesc_receiveBootCompleted" product="default" msgid="513950589102617504">"Permet que l\'aplicació s\'iniciï tan bon punt el sistema hagi acabat d\'arrencar. Això pot fer que es trigui més a iniciar el telèfon i permetre a l\'aplicació alentir-ne el funcionament general si s\'executa sempre."</string>
<string name="permlab_broadcastSticky" msgid="7919126372606881614">"enviar difusió permanent"</string>
<string name="permdesc_broadcastSticky" product="tablet" msgid="7749760494399915651">"Permet que l\'aplicació enviï emissions permanents, que es conserven després de finalitzar l\'emissió. L\'ús excessiu pot alentir o desestabilitzar la tauleta si li fan utilitzar massa memòria."</string>
<string name="permdesc_broadcastSticky" product="tv" msgid="6839285697565389467">"Permet que l\'aplicació enviï emissions permanents, que es conserven després de finalitzar l\'emissió. L\'ús excessiu pot alentir o desestabilitzar el televisor en fer que utilitzi massa memòria."</string>
<string name="permdesc_broadcastSticky" product="default" msgid="2825803764232445091">"Permet que l\'aplicació enviï emissions permanents, que es conserven després de finalitzar l\'emissió. L\'ús excessiu pot alentir o desestabilitzar el telèfon si li fan utilitzar massa memòria."</string>
<string name="permlab_readContacts" msgid="8348481131899886131">"consultar els contactes"</string>
<string name="permdesc_readContacts" product="tablet" msgid="5294866856941149639">"Permet que l\'aplicació llegeixi dades sobre els contactes que tinguis emmagatzemats a la tauleta, inclosa la freqüència amb què has trucat, has enviat correus electrònics o t\'has comunicat d\'altres maneres amb persones concretes. Aquest permís permet que les aplicacions desin les dades dels teus contactes, i és possible que les aplicacions malicioses comparteixin dades dels contactes sense el teu coneixement."</string>
<string name="permdesc_readContacts" product="tv" msgid="1839238344654834087">"Permet que l\'aplicació llegeixi dades sobre els contactes que tinguis desats al televisor, com ara la freqüència amb què has trucat, has enviat correus electrònics o t\'has comunicat d\'altres maneres amb persones concretes. Aquest permís permet que les aplicacions desin les dades dels contactes, i és possible que les aplicacions malicioses comparteixin dades dels contactes sense que ho sàpigues."</string>
<string name="permdesc_readContacts" product="default" msgid="8440654152457300662">"Permet que l\'aplicació llegeixi dades sobre els contactes que tinguis emmagatzemats al telèfon, inclosa la freqüència amb què has trucat, has enviat correus electrònics o t\'has comunicat d\'altres maneres amb persones concretes. Aquest permís permet que les aplicacions desin les dades dels teus contactes, i és possible que les aplicacions malicioses comparteixin dades dels contactes sense el teu coneixement."</string>
<string name="permlab_writeContacts" msgid="5107492086416793544">"modificar els teus contactes"</string>
<string name="permdesc_writeContacts" product="tablet" msgid="897243932521953602">"Permet que l\'aplicació modifiqui les dades sobre contactes emmagatzemades a la tauleta, inclosa la freqüència amb què has trucat, has enviat correus electrònics o t\'has comunicat d\'altres maneres amb contactes concrets. Aquest permís permet que les aplicacions suprimeixin dades de contactes."</string>
<string name="permdesc_writeContacts" product="tv" msgid="5438230957000018959">"Permet que l\'aplicació modifiqui les dades sobre els contactes que tinguis desats al televisor, com ara la freqüència amb què has trucat, has enviat correus electrònics o t\'has comunicat d\'altres maneres amb contactes concrets. Amb aquest permís, les aplicacions poden suprimir les dades dels contactes."</string>
<string name="permdesc_writeContacts" product="default" msgid="589869224625163558">"Permet que l\'aplicació modifiqui les dades sobre contactes emmagatzemades al telèfon, inclosa la freqüència amb què has trucat, has enviat correus electrònics o t\'has comunicat d\'altres maneres amb contactes concrets. Aquest permís permet que les aplicacions suprimeixin dades de contactes."</string>
<string name="permlab_readCallLog" msgid="3478133184624102739">"lectura del registre de trucades"</string>
<string name="permdesc_readCallLog" msgid="3204122446463552146">"Aquesta aplicació pot llegir el teu historial de trucades."</string>
<string name="permlab_writeCallLog" msgid="8552045664743499354">"escriptura del registre de trucades"</string>
<string name="permdesc_writeCallLog" product="tablet" msgid="6661806062274119245">"Permet que l\'aplicació modifiqui el registre de trucades de la teva tauleta, incloses les dades de les trucades entrants i sortints. És possible que les aplicacions malicioses ho utilitzin per eliminar o per modificar el teu registre de trucades."</string>
<string name="permdesc_writeCallLog" product="tv" msgid="4225034892248398019">"Permet que l\'aplicació modifiqui el registre de trucades del televisor, com ara les dades de les trucades entrants i sortints. És possible que les aplicacions malicioses l\'utilitzin per esborrar o modificar les dades del registre de trucades."</string>
<string name="permdesc_writeCallLog" product="default" msgid="683941736352787842">"Permet que l\'aplicació modifiqui el registre de trucades del teu telèfon, incloses les dades de les trucades entrants i sortints. És possible que les aplicacions malicioses ho utilitzin per eliminar o per modificar el teu registre de trucades."</string>
<string name="permlab_bodySensors" msgid="4683341291818520277">"accedir a sensors corporals (p. ex., monitors de freqüència cardíaca)"</string>
<string name="permdesc_bodySensors" product="default" msgid="4380015021754180431">"Permet que l\'aplicació accedeixi a les dades dels sensors que supervisen el teu estat físic, com ara la freqüència cardíaca."</string>
<string name="permlab_readCalendar" msgid="6716116972752441641">"Aquesta aplicació pot llegir els esdeveniments i la informació del calendari"</string>
<string name="permdesc_readCalendar" product="tablet" msgid="4993979255403945892">"Aquesta aplicació pot llegir tots els esdeveniments del calendari emmagatzemats a la tauleta i compartir o desar les dades del teu calendari."</string>
<string name="permdesc_readCalendar" product="tv" msgid="8837931557573064315">"Aquesta aplicació pot llegir tots els esdeveniments del calendari emmagatzemats al televisor i compartir o desar les dades del teu calendari."</string>
<string name="permdesc_readCalendar" product="default" msgid="4373978642145196715">"Aquesta aplicació pot llegir tots els esdeveniments del calendari emmagatzemats al telèfon i compartir o desar les dades del teu calendari."</string>
<string name="permlab_writeCalendar" msgid="8438874755193825647">"afegeix o modifica els esdeveniments del calendari i envia correus electrònics als clients sense el coneixement dels propietaris"</string>
<string name="permdesc_writeCalendar" product="tablet" msgid="1675270619903625982">"Aquesta aplicació pot afegir, suprimir i canviar esdeveniments del calendari a la tauleta. També pot enviar missatges que sembli que provenen dels propietaris del calendari o canviar esdeveniments sense notificar-los-ho."</string>
<string name="permdesc_writeCalendar" product="tv" msgid="9017809326268135866">"Aquesta aplicació pot afegir, suprimir i canviar esdeveniments del calendari al televisor. També pot enviar missatges que sembli que provenen dels propietaris del calendari o canviar esdeveniments sense notificar-los-ho."</string>
<string name="permdesc_writeCalendar" product="default" msgid="7592791790516943173">"Aquesta aplicació pot afegir, suprimir i canviar esdeveniments del calendari al telèfon. També pot enviar missatges que sembli que provenen dels propietaris del calendari o canviar esdeveniments sense notificar-los-ho."</string>
<string name="permlab_accessLocationExtraCommands" msgid="2836308076720553837">"accedir a ordres del proveïdor d\'ubicació addicionals"</string>
<string name="permdesc_accessLocationExtraCommands" msgid="6078307221056649927">"Permet que l\'aplicació accedeixi a ordres addicionals del proveïdor d\'ubicacions; per tant, és possible que l\'aplicació pugui interferir en el funcionament del GPS o d\'altres fonts d\'ubicacions."</string>
<string name="permlab_accessFineLocation" msgid="251034415460950944">"accedir a la ubicació precisa (basada en el GPS i en la xarxa)"</string>
<string name="permdesc_accessFineLocation" msgid="5821994817969957884">"Aquesta aplicació pot obtenir la teva ubicació a partir de sistemes GPS i de fonts de xarxa, com ara torres de telefonia mòbil i xarxes Wi-Fi. Aquests serveis d\'ubicació han d\'estar activats i disponibles al telèfon perquè l\'aplicació els pugui utilitzar, i això pot fer que el consum de bateria augmenti."</string>
<string name="permlab_accessCoarseLocation" msgid="7715277613928539434">"accedir a la ubicació aproximada (basada en la xarxa)"</string>
<string name="permdesc_accessCoarseLocation" product="tablet" msgid="3373266766487862426">"Aquesta aplicació pot obtenir la teva ubicació a partir de fonts de xarxa, com ara torres de telefonia mòbil i xarxes Wi-Fi. Aquests serveis d\'ubicació han d\'estar activats i disponibles a la tauleta perquè l\'aplicació els pugui utilitzar."</string>
<string name="permdesc_accessCoarseLocation" product="tv" msgid="1884022719818788511">"Aquesta aplicació pot obtenir la teva ubicació a partir de fonts de xarxa, com ara torres de telefonia mòbil i xarxes Wi-Fi. Aquests serveis d\'ubicació han d\'estar activats i disponibles al televisor perquè l\'aplicació els pugui utilitzar."</string>
<string name="permdesc_accessCoarseLocation" product="default" msgid="7788009094906196995">"Aquesta aplicació pot obtenir la teva ubicació a partir de fonts de xarxa, com ara torres de telefonia mòbil i xarxes Wi-Fi. Aquests serveis d\'ubicació han d\'estar activats i disponibles al telèfon perquè l\'aplicació els pugui utilitzar."</string>
<string name="permlab_modifyAudioSettings" msgid="6095859937069146086">"canviar la configuració d\'àudio"</string>
<string name="permdesc_modifyAudioSettings" msgid="3522565366806248517">"Permet que l\'aplicació modifiqui la configuració d\'àudio general, com ara el volum i l\'altaveu de sortida que es fa servir."</string>
<string name="permlab_recordAudio" msgid="3876049771427466323">"gravar àudio"</string>
<string name="permdesc_recordAudio" msgid="4245930455135321433">"Aquesta aplicació pot gravar àudio amb el micròfon en qualsevol moment."</string>
<string name="permlab_sim_communication" msgid="2935852302216852065">"enviar ordres a la SIM"</string>
<string name="permdesc_sim_communication" msgid="5725159654279639498">"Permet que l\'aplicació enviï ordres a la SIM. Això és molt perillós."</string>
<string name="permlab_camera" msgid="3616391919559751192">"fer fotos i vídeos"</string>
<string name="permdesc_camera" msgid="5392231870049240670">"Aquesta aplicació pot fer fotos i gravar vídeos amb la càmera en qualsevol moment."</string>
<string name="permlab_vibrate" msgid="7696427026057705834">"controlar la vibració"</string>
<string name="permdesc_vibrate" msgid="6284989245902300945">"Permet que l\'aplicació controli el vibrador."</string>
<string name="permlab_callPhone" msgid="3925836347681847954">"trucar directament a números de telèfon"</string>
<string name="permdesc_callPhone" msgid="3740797576113760827">"Permet que l\'aplicació truqui a números de telèfon sense la teva intervenció. Aquesta acció pot produir càrrecs o trucades inesperades. Tingues en compte que això no permet que l\'aplicació truqui a números d\'emergència. Les aplicacions malicioses poden fer trucades sense la teva confirmació, cosa que et pot fer gastar diners."</string>
<string name="permlab_accessImsCallService" msgid="3574943847181793918">"accés al servei de trucades IMS"</string>
<string name="permdesc_accessImsCallService" msgid="8992884015198298775">"Permet que l\'aplicació utilitzi el servei IMS per fer trucades sense la teva intervenció."</string>
<string name="permlab_readPhoneState" msgid="9178228524507610486">"veure l\'estat i la identitat del telèfon"</string>
<string name="permdesc_readPhoneState" msgid="1639212771826125528">"Permet que l\'aplicació accedeixi a les funcions de telèfon del dispositiu. Aquest permís permet que l\'aplicació determini el número de telèfon i els identificadors del dispositiu, si hi ha una trucada activa i el número remot connectat amb una trucada."</string>
<string name="permlab_manageOwnCalls" msgid="1503034913274622244">"encaminar trucades a través del sistema"</string>
<string name="permdesc_manageOwnCalls" msgid="6552974537554717418">"Permet que l\'aplicació encamini les trucades a través del sistema per millorar-ne l\'experiència."</string>
<string name="permlab_readPhoneNumbers" msgid="6108163940932852440">"llegir els números de telèfon"</string>
<string name="permdesc_readPhoneNumbers" msgid="8559488833662272354">"Permet que l\'aplicació accedeixi als números de telèfon del dispositiu."</string>
<string name="permlab_wakeLock" product="tablet" msgid="1531731435011495015">"evita que la tauleta entri en mode de repòs"</string>
<string name="permlab_wakeLock" product="tv" msgid="2601193288949154131">"impedir que el televisor entri en mode de repòs"</string>
<string name="permlab_wakeLock" product="default" msgid="573480187941496130">"impedir que el telèfon entri en mode de repòs"</string>
<string name="permdesc_wakeLock" product="tablet" msgid="7311319824400447868">"Permet que l\'aplicació impedeixi que la tauleta entri en repòs."</string>
<string name="permdesc_wakeLock" product="tv" msgid="3208534859208996974">"Permet a l\'aplicació impedir que el televisor entri en repòs."</string>
<string name="permdesc_wakeLock" product="default" msgid="8559100677372928754">"Permet que l\'aplicació impedeixi que el telèfon entri en repòs."</string>
<string name="permlab_transmitIr" msgid="7545858504238530105">"transmissió d\'infraroigs"</string>
<string name="permdesc_transmitIr" product="tablet" msgid="5358308854306529170">"Permet que l\'aplicació utilitzi el transmissor d\'infraroigs de la tauleta."</string>
<string name="permdesc_transmitIr" product="tv" msgid="3926790828514867101">"Permet que l\'aplicació utilitzi el transmissor d\'infraroigs del televisor."</string>
<string name="permdesc_transmitIr" product="default" msgid="7957763745020300725">"Permet que l\'aplicació utilitzi el transmissor d\'infraroigs del telèfon."</string>
<string name="permlab_setWallpaper" msgid="6627192333373465143">"establir fons de pantalla"</string>
<string name="permdesc_setWallpaper" msgid="7373447920977624745">"Permet que l\'aplicació estableixi el fons de pantalla del sistema."</string>
<string name="permlab_setWallpaperHints" msgid="3278608165977736538">"ajustament de la mida del fons de pantalla"</string>
<string name="permdesc_setWallpaperHints" msgid="8235784384223730091">"Permet que l\'aplicació defineixi els suggeriments de mida del fons de pantalla."</string>
<string name="permlab_setTimeZone" msgid="2945079801013077340">"selecció de zona horària"</string>
<string name="permdesc_setTimeZone" product="tablet" msgid="1676983712315827645">"Permet que l\'aplicació canviï la zona horària de la tauleta."</string>
<string name="permdesc_setTimeZone" product="tv" msgid="888864653946175955">"Permet que l\'aplicació canviï la zona horària del televisor."</string>
<string name="permdesc_setTimeZone" product="default" msgid="4499943488436633398">"Permet que l\'aplicació canviï la zona horària del telèfon."</string>
<string name="permlab_getAccounts" msgid="1086795467760122114">"cercar comptes al dispositiu"</string>
<string name="permdesc_getAccounts" product="tablet" msgid="2741496534769660027">"Permet que l\'aplicació obtingui la llista de comptes coneguts per la tauleta. Això pot incloure tots els comptes que hagin creat les aplicacions que tens instal·lades."</string>
<string name="permdesc_getAccounts" product="tv" msgid="4190633395633907543">"Permet que l\'aplicació obtingui la llista de comptes que el televisor coneix. Això pot incloure tots els comptes que hagin creat les aplicacions que tens instal·lades."</string>
<string name="permdesc_getAccounts" product="default" msgid="3448316822451807382">"Permet que l\'aplicació obtingui la llista de comptes coneguts pel telèfon. Això pot incloure tots els comptes que hagin creat les aplicacions que tens instal·lades."</string>
<string name="permlab_accessNetworkState" msgid="4951027964348974773">"veure connexions de xarxa"</string>
<string name="permdesc_accessNetworkState" msgid="8318964424675960975">"Permet que l\'aplicació visualitzi informació sobre connexions de xarxa, com ara quines xarxes hi ha i quines estan connectades."</string>
<string name="permlab_createNetworkSockets" msgid="7934516631384168107">"tenir accés complet a la xarxa"</string>
<string name="permdesc_createNetworkSockets" msgid="3403062187779724185">"Permet que l\'aplicació creï sòcols de xarxa i que utilitzi protocols de xarxa personalitzats. El navegador i altres aplicacions proporcionen mitjans per enviar dades a Internet, de manera que aquest permís no és obligatori per enviar-n\'hi."</string>
<string name="permlab_changeNetworkState" msgid="958884291454327309">"canviar la connectivitat de xarxa"</string>
<string name="permdesc_changeNetworkState" msgid="6789123912476416214">"Permet que l\'aplicació pugui canviar l\'estat de connectivitat de la xarxa."</string>
<string name="permlab_changeTetherState" msgid="5952584964373017960">"Canvia la connectivitat de compartició de xarxa"</string>
<string name="permdesc_changeTetherState" msgid="1524441344412319780">"Permet que l\'aplicació canviï l\'estat de la connectivitat de la xarxa compartida."</string>
<string name="permlab_accessWifiState" msgid="5202012949247040011">"veure connexions Wi-Fi"</string>
<string name="permdesc_accessWifiState" msgid="5002798077387803726">"Permet que l\'aplicació visualitzi informació sobre les xarxes Wi-Fi, com ara si la Wi-Fi està activada i el nom dels dispositius Wi-Fi connectats."</string>
<string name="permlab_changeWifiState" msgid="6550641188749128035">"connectar-se a xarxes Wi-Fi i desconnectar-se"</string>
<string name="permdesc_changeWifiState" msgid="7137950297386127533">"Permet que l\'aplicació es connecti i es desconnecti de punts d\'accés Wi-Fi i que faci canvis a la configuració de les xarxes Wi-Fi dels dispositius."</string>
<string name="permlab_changeWifiMulticastState" msgid="1368253871483254784">"permetre la recepció de multidifusió Wi-fi"</string>
<string name="permdesc_changeWifiMulticastState" product="tablet" msgid="7969774021256336548">"Permet que l\'aplicació rebi paquets enviats a tots els dispositius d\'una xarxa Wi-Fi mitjançant les adreces multidifusió, no només a la teva tauleta. Fa servir més energia que el mode que no és multidifusió."</string>
<string name="permdesc_changeWifiMulticastState" product="tv" msgid="9031975661145014160">"Permet que l\'aplicació rebi paquets enviats a tots els dispositius d\'una xarxa Wi-Fi mitjançant les adreces de multidifusió, no només al televisor. Fa servir més energia que el mode que no és de multidifusió."</string>
<string name="permdesc_changeWifiMulticastState" product="default" msgid="6851949706025349926">"Permet que l\'aplicació rebi paquets enviats a tots els dispositius d\'una xarxa Wi-Fi mitjançant les adreces multidifusió, no només al teu telèfon. Fa servir més energia que el mode que no és multidifusió."</string>
<string name="permlab_bluetoothAdmin" msgid="6006967373935926659">"accés a la configuració del Bluetooth"</string>
<string name="permdesc_bluetoothAdmin" product="tablet" msgid="6921177471748882137">"Permet que l\'aplicació configuri la tauleta Bluetooth local i que detecti dispositius remots i s\'hi vinculi."</string>
<string name="permdesc_bluetoothAdmin" product="tv" msgid="3373125682645601429">"Permet que l\'aplicació configuri el televisor Bluetooth local, cerqui dispositius remots i s\'hi vinculi."</string>
<string name="permdesc_bluetoothAdmin" product="default" msgid="8931682159331542137">"Permet que l\'aplicació configuri el telèfon Bluetooth local i que detecti dispositius remots i s\'hi vinculi."</string>
<string name="permlab_accessWimaxState" msgid="4195907010610205703">"connecta i desconnecta de WiMAX"</string>
<string name="permdesc_accessWimaxState" msgid="6360102877261978887">"Permet que l\'aplicació determini si WiMAX està activat i que vegi la informació sobre totes les xarxes WiMAX que estan connectades."</string>
<string name="permlab_changeWimaxState" msgid="340465839241528618">"canvia l\'estat de WiMAX"</string>
<string name="permdesc_changeWimaxState" product="tablet" msgid="3156456504084201805">"Permet que l\'aplicació connecti i desconnecti la tauleta de les xarxes WiMAX."</string>
<string name="permdesc_changeWimaxState" product="tv" msgid="6022307083934827718">"Permet que l\'aplicació connecti el televisor a xarxes WiMAX, o bé que el desconnecti."</string>
<string name="permdesc_changeWimaxState" product="default" msgid="697025043004923798">"Permet que l\'aplicació connecti i desconnecti el telèfon de les xarxes WiMAX."</string>
<string name="permlab_bluetooth" msgid="6127769336339276828">"vincula amb dispositius Bluetooth"</string>
<string name="permdesc_bluetooth" product="tablet" msgid="3480722181852438628">"Permet que l\'aplicació visualitzi la configuració del Bluetooth de la tauleta i que estableixi i accepti connexions amb dispositius sincronitzats."</string>
<string name="permdesc_bluetooth" product="tv" msgid="3974124940101104206">"Permet que l\'aplicació consulti la configuració del Bluetooth del televisor i estableixi i accepti connexions amb dispositius vinculats ."</string>
<string name="permdesc_bluetooth" product="default" msgid="3207106324452312739">"Permet que una aplicació visualitzi la configuració del Bluetooth del telèfon i que estableixi i accepti connexions amb els dispositius sincronitzats."</string>
<string name="permlab_nfc" msgid="4423351274757876953">"controlar Comunicació de camp proper (NFC)"</string>
<string name="permdesc_nfc" msgid="7120611819401789907">"Permet que l\'aplicació es comuniqui amb les etiquetes, les targetes i els lectors de Comunicació de camp proper (NFC)."</string>
<string name="permlab_disableKeyguard" msgid="3598496301486439258">"desactivació del bloqueig de pantalla"</string>
<string name="permdesc_disableKeyguard" msgid="6034203065077122992">"Permet que l\'aplicació desactivi el bloqueig del teclat i qualsevol element de seguretat de contrasenyes associat. Per exemple, el telèfon desactiva el bloqueig del teclat en rebre una trucada entrant i, a continuació, reactiva el bloqueig del teclat quan finalitza la trucada."</string>
<string name="permlab_manageFingerprint" msgid="5640858826254575638">"Gestionar el maquinari d\'empremtes digitals"</string>
<string name="permdesc_manageFingerprint" msgid="178208705828055464">"Permet que l\'aplicació invoqui mètodes per afegir i suprimir plantilles d\'empremtes digitals que es puguin fer servir."</string>
<string name="permlab_useFingerprint" msgid="3150478619915124905">"Utilitzar el maquinari d\'empremtes digitals"</string>
<string name="permdesc_useFingerprint" msgid="9165097460730684114">"Permet que l\'aplicació faci servir maquinari d\'empremtes digitals per a l\'autenticació"</string>
<string name="fingerprint_acquired_partial" msgid="735082772341716043">"S\'ha detectat una empremta digital parcial. Torna-ho a provar."</string>
<string name="fingerprint_acquired_insufficient" msgid="4596546021310923214">"No s\'ha pogut processar l\'empremta digital. Torna-ho a provar."</string>
<string name="fingerprint_acquired_imager_dirty" msgid="1087209702421076105">"El sensor d\'empremtes digitals està brut. Neteja\'l i torna-ho a provar."</string>
<string name="fingerprint_acquired_too_fast" msgid="6470642383109155969">"El dit s\'ha mogut massa ràpid. Torna-ho a provar."</string>
<string name="fingerprint_acquired_too_slow" msgid="59250885689661653">"El dit s\'ha mogut massa lentament. Torna-ho a provar."</string>
<string-array name="fingerprint_acquired_vendor">
</string-array>
<string name="fingerprint_error_hw_not_available" msgid="7955921658939936596">"El maquinari per a empremtes digitals no està disponible."</string>
<string name="fingerprint_error_no_space" msgid="1055819001126053318">"L\'empremta digital no es pot desar. Suprimeix-ne una."</string>
<string name="fingerprint_error_timeout" msgid="3927186043737732875">"S\'ha esgotat el temps d\'espera per a l\'empremta digital. Torna-ho a provar."</string>
<string name="fingerprint_error_canceled" msgid="4402024612660774395">"S\'ha cancel·lat l\'operació d\'empremta digital."</string>
<string name="fingerprint_error_lockout" msgid="5536934748136933450">"S\'han produït massa intents. Torna-ho a provar més tard."</string>
<string name="fingerprint_error_lockout_permanent" msgid="5033251797919508137">"S\'han fet massa intents. S\'ha desactivat el sensor d\'empremtes digitals."</string>
<string name="fingerprint_error_unable_to_process" msgid="6107816084103552441">"Torna-ho a provar."</string>
<string name="fingerprint_name_template" msgid="5870957565512716938">"Dit <xliff:g id="FINGERID">%d</xliff:g>"</string>
<string-array name="fingerprint_error_vendor">
</string-array>
<string name="fingerprint_icon_content_description" msgid="2340202869968465936">"Icona d\'empremta digital"</string>
<string name="permlab_readSyncSettings" msgid="6201810008230503052">"llegir la configuració de sincronització"</string>
<string name="permdesc_readSyncSettings" msgid="2706745674569678644">"Permet que l\'aplicació llegeixi la configuració de sincronització d\'un compte. Per exemple, això pot determinar que l\'aplicació Persones estigui sincronitzada amb un compte."</string>
<string name="permlab_writeSyncSettings" msgid="5408694875793945314">"activar o desactivar la sincronització"</string>
<string name="permdesc_writeSyncSettings" msgid="8956262591306369868">"Permet que una aplicació modifiqui la configuració de sincronització d\'un compte. Per exemple, aquesta acció es pot fer servir per activar la sincronització de l\'aplicació Persones amb un compte."</string>
<string name="permlab_readSyncStats" msgid="7396577451360202448">"llegir les estadístiques de sincronització"</string>
<string name="permdesc_readSyncStats" msgid="1510143761757606156">"Permet que una aplicació llegeixi les estadístiques de sincronització d\'un compte, inclòs l\'historial d\'esdeveniments sincronitzats i quantes dades se sincronitzen."</string>
<string name="permlab_sdcardRead" product="nosdcard" msgid="367275095159405468">"consultar contingut emmagatzematge USB"</string>
<string name="permlab_sdcardRead" product="default" msgid="2188156462934977940">"lectura del contingut de la targeta SD"</string>
<string name="permdesc_sdcardRead" product="nosdcard" msgid="3446988712598386079">"Permet que l\'aplicació llegeixi el contingut de l\'emmagatzematge USB."</string>
<string name="permdesc_sdcardRead" product="default" msgid="2607362473654975411">"Permet que l\'aplicació llegeixi el contingut de la targeta SD."</string>
<string name="permlab_sdcardWrite" product="nosdcard" msgid="8485979062254666748">"editar o suprimir contingut d\'USB"</string>
<string name="permlab_sdcardWrite" product="default" msgid="8805693630050458763">"modifica o suprimeix el contingut de la targeta SD"</string>
<string name="permdesc_sdcardWrite" product="nosdcard" msgid="6175406299445710888">"Permet que l\'aplicació escrigui a l\'emmagatzematge USB."</string>
<string name="permdesc_sdcardWrite" product="default" msgid="4337417790936632090">"Permet a l\'aplicació escriure a la targeta SD."</string>
<string name="permlab_use_sip" msgid="2052499390128979920">"Fer i rebre trucades de SIP"</string>
<string name="permdesc_use_sip" msgid="2297804849860225257">"Permet que l\'aplicació pugui fer i rebre trucades de SIP."</string>
<string name="permlab_register_sim_subscription" msgid="3166535485877549177">"registrar connexions SIM de telecomunicacions noves"</string>
<string name="permdesc_register_sim_subscription" msgid="2138909035926222911">"Permet que l\'aplicació registri connexions SIM de telecomunicacions noves."</string>
<string name="permlab_register_call_provider" msgid="108102120289029841">"registrar connexions de telecomunicacions noves"</string>
<string name="permdesc_register_call_provider" msgid="7034310263521081388">"Permet que l\'aplicació registri connexions de telecomunicacions noves."</string>
<string name="permlab_connection_manager" msgid="1116193254522105375">"gestionar les connexions de telecomunicacions"</string>
<string name="permdesc_connection_manager" msgid="5925480810356483565">"Permet que l\'aplicació gestioni les connexions de telecomunicacions."</string>
<string name="permlab_bind_incall_service" msgid="6773648341975287125">"interaccionar amb la pantalla de la trucada"</string>
<string name="permdesc_bind_incall_service" msgid="8343471381323215005">"Permet que l\'aplicació controli quan i com l\'usuari veu la pantalla de la trucada."</string>
<string name="permlab_bind_connection_service" msgid="3557341439297014940">"interacciona amb els serveis de telefonia"</string>
<string name="permdesc_bind_connection_service" msgid="4008754499822478114">"Permet que l\'aplicació interaccioni amb els serveis de telefonia per fer i rebre trucades."</string>
<string name="permlab_control_incall_experience" msgid="9061024437607777619">"proporcionar una experiència d\'usuari durant la trucada"</string>
<string name="permdesc_control_incall_experience" msgid="915159066039828124">"Permet que l\'aplicació proporcioni una experiència d\'usuari durant la trucada."</string>
<string name="permlab_readNetworkUsageHistory" msgid="7862593283611493232">"lectura de l\'ús històric de la xarxa"</string>
<string name="permdesc_readNetworkUsageHistory" msgid="7689060749819126472">"Permet que l\'aplicació llegeixi l\'ús històric de la xarxa per a xarxes i per a aplicacions específiques."</string>
<string name="permlab_manageNetworkPolicy" msgid="2562053592339859990">"gestió de la política de xarxa"</string>
<string name="permdesc_manageNetworkPolicy" msgid="7537586771559370668">"Permet que l\'aplicació gestioni les polítiques de la xarxa i que defineixi les regles específiques d\'aplicació."</string>
<string name="permlab_modifyNetworkAccounting" msgid="5088217309088729650">"modificació del càlcul d\'ús de la xarxa"</string>
<string name="permdesc_modifyNetworkAccounting" msgid="5443412866746198123">"Permet que l\'aplicació modifiqui la manera com es calcula l\'ús de la xarxa per part de les aplicacions. No indicat per a les aplicacions normals."</string>
<string name="permlab_accessNotifications" msgid="7673416487873432268">"accedeix a les notificacions"</string>
<string name="permdesc_accessNotifications" msgid="458457742683431387">"Permet que l\'aplicació recuperi, examini i esborri les notificacions, incloses les que han publicat altres aplicacions."</string>
<string name="permlab_bindNotificationListenerService" msgid="7057764742211656654">"vincula a un servei oient de notificacions"</string>
<string name="permdesc_bindNotificationListenerService" msgid="985697918576902986">"Permet que el titular vinculi la interfície de nivell superior d\'un servei oient de notificacions. No s\'hauria de necessitar mai per a les aplicacions normals."</string>
<string name="permlab_bindConditionProviderService" msgid="1180107672332704641">"enllaçar amb el servei de proveïdor de condicions"</string>
<string name="permdesc_bindConditionProviderService" msgid="1680513931165058425">"Permet enllaçar amb la interfície de nivell superior d\'un servei de proveïdor de condicions. No ha de ser mai necessari per a aplicacions normals."</string>
<string name="permlab_bindDreamService" msgid="4153646965978563462">"enllaçar amb un servei en repòs"</string>
<string name="permdesc_bindDreamService" msgid="7325825272223347863">"Permet enllaçar amb la interfície de nivell superior d\'un servei en repòs. No hauria de ser mai necessari per a aplicacions normals."</string>
<string name="permlab_invokeCarrierSetup" msgid="3699600833975117478">"invoca l\'aplicació de configuració proporcionada per l\'operador"</string>
<string name="permdesc_invokeCarrierSetup" msgid="4159549152529111920">"Permet que el titular invoqui l\'aplicació de configuració proporcionada per l\'operador. No s\'hauria de necessitar mai per a les aplicacions normals."</string>
<string name="permlab_accessNetworkConditions" msgid="8206077447838909516">"conèixer les observacions sobre les condicions de la xarxa"</string>
<string name="permdesc_accessNetworkConditions" msgid="6899102075825272211">"Permet que una aplicació conegui les observacions sobre les condicions de la xarxa. No s\'ha de necessitar mai per a aplicacions normals."</string>
<string name="permlab_setInputCalibration" msgid="4902620118878467615">"canviar el calibratge del dispositiu d\'entrada"</string>
<string name="permdesc_setInputCalibration" msgid="4527511047549456929">"Permet que l\'aplicació modifiqui els paràmetres de calibratge de la pantalla tàctil. No ha de ser mai necessari per a aplicacions normals."</string>
<string name="permlab_accessDrmCertificates" msgid="7436886640723203615">"accedir als certificats de DRM"</string>
<string name="permdesc_accessDrmCertificates" msgid="8073288354426159089">"Permet que una aplicació proporcioni i utilitzi certificats DRM. No ha de ser mai necessari per a aplicacions normals."</string>
<string name="permlab_handoverStatus" msgid="7820353257219300883">"rebre l\'estat de la transferència d\'Android Beam"</string>
<string name="permdesc_handoverStatus" msgid="4788144087245714948">"Permet que aquesta aplicació rebi informació sobre les transferències d\'Android Beam actuals."</string>
<string name="permlab_removeDrmCertificates" msgid="7044888287209892751">"suprimir els certificats DRM"</string>
<string name="permdesc_removeDrmCertificates" msgid="7272999075113400993">"Permet que una aplicació suprimeixi els certificats DRM. No ha de ser mai necessari per a aplicacions normals."</string>
<string name="permlab_bindCarrierMessagingService" msgid="1490229371796969158">"vincular-la al servei de missatgeria d\'un operador"</string>
<string name="permdesc_bindCarrierMessagingService" msgid="2762882888502113944">"Permet que el propietari la pugui vincular a la interfície principal del servei de missatgeria d\'un operador. No s\'hauria de necessitar mai per a les aplicacions normals."</string>
<string name="permlab_bindCarrierServices" msgid="3233108656245526783">"vincular-la a serveis de l\'operador de telefonia mòbil"</string>
<string name="permdesc_bindCarrierServices" msgid="1391552602551084192">"Permet que el propietari la vinculi a serveis de l\'operador de telefonia mòbil. No s\'hauria de necessitar mai per a les aplicacions normals."</string>
<string name="permlab_access_notification_policy" msgid="4247510821662059671">"accedir a No molestis"</string>
<string name="permdesc_access_notification_policy" msgid="3296832375218749580">"Permet que l\'aplicació llegeixi la configuració No molestis i hi escrigui."</string>
<string name="policylab_limitPassword" msgid="4497420728857585791">"Definir les normes de contrasenya"</string>
<string name="policydesc_limitPassword" msgid="2502021457917874968">"Permet controlar la longitud i el nombre de caràcters permesos a les contrasenyes i als PIN del bloqueig de pantalla."</string>
<string name="policylab_watchLogin" msgid="5091404125971980158">"Supervisar els intents de desbloqueig de la pantalla"</string>
<string name="policydesc_watchLogin" product="tablet" msgid="3215729294215070072">"Supervisa el nombre de contrasenyes incorrectes introduïdes per desbloquejar la pantalla i bloqueja la tauleta o n\'esborra totes les dades si s\'introdueixen massa contrasenyes incorrectes."</string>
<string name="policydesc_watchLogin" product="TV" msgid="2707817988309890256">"Fa un seguiment del nombre de contrasenyes incorrectes que s\'han escrit en intentar desbloquejar la pantalla i bloqueja el televisor o n\'esborra totes les dades si s\'escriuen massa contrasenyes incorrectes."</string>
<string name="policydesc_watchLogin" product="default" msgid="5712323091846761073">"Supervisa el nombre de contrasenyes incorrectes introduïdes en desbloquejar la pantalla, i bloqueja el telèfon o esborra totes les dades del telèfon si s\'introdueixen massa contrasenyes incorrectes."</string>
<string name="policydesc_watchLogin_secondaryUser" product="tablet" msgid="4280246270601044505">"Fa un seguiment del nombre de contrasenyes incorrectes que s\'han escrit en intentar desbloquejar la pantalla i bloqueja la tauleta o n\'esborra totes les dades de l\'usuari si s\'escriuen massa contrasenyes incorrectes."</string>
<string name="policydesc_watchLogin_secondaryUser" product="TV" msgid="3484832653564483250">"Fa un seguiment del nombre de contrasenyes incorrectes que s\'han escrit en intentar desbloquejar la pantalla i bloqueja el televisor o n\'esborra totes les dades de l\'usuari si s\'escriuen massa contrasenyes incorrectes."</string>
<string name="policydesc_watchLogin_secondaryUser" product="default" msgid="2185480427217127147">"Fa un seguiment del nombre de contrasenyes incorrectes que s\'han escrit en intentar desbloquejar la pantalla i bloqueja el telèfon o n\'esborra totes les dades de l\'usuari si s\'escriuen massa contrasenyes incorrectes."</string>
<string name="policylab_resetPassword" msgid="4934707632423915395">"Canviar el bloqueig de pantalla"</string>
<string name="policydesc_resetPassword" msgid="1278323891710619128">"Canvia el bloqueig de pantalla"</string>
<string name="policylab_forceLock" msgid="2274085384704248431">"Bloquejar la pantalla"</string>
<string name="policydesc_forceLock" msgid="1141797588403827138">"Controla com i quan es bloqueja la pantalla."</string>
<string name="policylab_wipeData" msgid="3910545446758639713">"Esborrar totes les dades"</string>
<string name="policydesc_wipeData" product="tablet" msgid="4306184096067756876">"Esborra les dades de la tauleta sense avisar, i restableix les dades de fàbrica."</string>
<string name="policydesc_wipeData" product="tv" msgid="5816221315214527028">"Esborra les dades del televisor sense avisar, i restableix les dades de fàbrica."</string>
<string name="policydesc_wipeData" product="default" msgid="5096895604574188391">"Esborra les dades del telèfon sense avisar, i restableix les dades de fàbrica."</string>
<string name="policylab_wipeData_secondaryUser" msgid="8362863289455531813">"Esborrar les dades de l\'usuari"</string>
<string name="policydesc_wipeData_secondaryUser" product="tablet" msgid="6336255514635308054">"Esborra les dades de l\'usuari desades a la tauleta sense avisar-ne."</string>
<string name="policydesc_wipeData_secondaryUser" product="tv" msgid="2086473496848351810">"Esborra les dades de l\'usuari desades al televisor sense avisar-ne."</string>
<string name="policydesc_wipeData_secondaryUser" product="default" msgid="6787904546711590238">"Esborra les dades de l\'usuari desades al telèfon sense avisar-ne."</string>
<string name="policylab_setGlobalProxy" msgid="2784828293747791446">"Definir el servidor intermediari global del dispositiu"</string>
<string name="policydesc_setGlobalProxy" msgid="8459859731153370499">"Si la política s\'activa, s\'utilitza el servidor intermediari global del dispositiu. Només el propietari del dispositiu el pot establir."</string>
<string name="policylab_expirePassword" msgid="5610055012328825874">"Definir caducitat bloqueig"</string>
<string name="policydesc_expirePassword" msgid="5367525762204416046">"Permet canviar la freqüència amb què cal canviar la contrasenya, el PIN o el patró del bloqueig de pantalla."</string>
<string name="policylab_encryptedStorage" msgid="8901326199909132915">"Encriptació d’emmagatzematge"</string>
<string name="policydesc_encryptedStorage" msgid="2637732115325316992">"Requereix que les dades de l\'aplicació emmagatzemades estiguin encriptades."</string>
<string name="policylab_disableCamera" msgid="6395301023152297826">"Desactivar les càmeres"</string>
<string name="policydesc_disableCamera" msgid="2306349042834754597">"Impedeix l\'ús de les càmeres del dispositiu."</string>
<string name="policylab_disableKeyguardFeatures" msgid="8552277871075367771">"Desactiva funcions de bloqueig"</string>
<string name="policydesc_disableKeyguardFeatures" msgid="2044755691354158439">"Impedeix l\'ús d\'algunes funcions del bloqueig de pantalla."</string>
<string-array name="phoneTypes">
<item msgid="8901098336658710359">"Casa"</item>
<item msgid="869923650527136615">"Mòbil"</item>
<item msgid="7897544654242874543">"Feina"</item>
<item msgid="1103601433382158155">"Fax de la feina"</item>
<item msgid="1735177144948329370">"Fax de casa"</item>
<item msgid="603878674477207394">"Cercapersones"</item>
<item msgid="1650824275177931637">"Altres"</item>
<item msgid="9192514806975898961">"Personalitza"</item>
</string-array>
<string-array name="emailAddressTypes">
<item msgid="8073994352956129127">"Casa"</item>
<item msgid="7084237356602625604">"Feina"</item>
<item msgid="1112044410659011023">"Altres"</item>
<item msgid="2374913952870110618">"Personalitza"</item>
</string-array>
<string-array name="postalAddressTypes">
<item msgid="6880257626740047286">"Casa"</item>
<item msgid="5629153956045109251">"Feina"</item>
<item msgid="4966604264500343469">"Altres"</item>
<item msgid="4932682847595299369">"Personalitza"</item>
</string-array>
<string-array name="imAddressTypes">
<item msgid="1738585194601476694">"Casa"</item>
<item msgid="1359644565647383708">"Feina"</item>
<item msgid="7868549401053615677">"Altres"</item>
<item msgid="3145118944639869809">"Personalitza"</item>
</string-array>
<string-array name="organizationTypes">
<item msgid="7546335612189115615">"Feina"</item>
<item msgid="4378074129049520373">"Altres"</item>
<item msgid="3455047468583965104">"Personalitzat"</item>
</string-array>
<string-array name="imProtocols">
<item msgid="8595261363518459565">"AIM"</item>
<item msgid="7390473628275490700">"Windows Live"</item>
<item msgid="7882877134931458217">"Yahoo"</item>
<item msgid="5035376313200585242">"Skype"</item>
<item msgid="7532363178459444943">"QQ"</item>
<item msgid="3713441034299660749">"Google Talk"</item>
<item msgid="2506857312718630823">"ICQ"</item>
<item msgid="1648797903785279353">"Jabber"</item>
</string-array>
<string name="phoneTypeCustom" msgid="1644738059053355820">"Personalitzat"</string>
<string name="phoneTypeHome" msgid="2570923463033985887">"Casa"</string>
<string name="phoneTypeMobile" msgid="6501463557754751037">"Mòbil"</string>
<string name="phoneTypeWork" msgid="8863939667059911633">"Feina"</string>
<string name="phoneTypeFaxWork" msgid="3517792160008890912">"Fax de la feina"</string>
<string name="phoneTypeFaxHome" msgid="2067265972322971467">"Fax de casa"</string>
<string name="phoneTypePager" msgid="7582359955394921732">"Cercapersones"</string>
<string name="phoneTypeOther" msgid="1544425847868765990">"Altres"</string>
<string name="phoneTypeCallback" msgid="2712175203065678206">"Devolució de trucada"</string>
<string name="phoneTypeCar" msgid="8738360689616716982">"Cotxe"</string>
<string name="phoneTypeCompanyMain" msgid="540434356461478916">"Telèfon d\'empresa"</string>
<string name="phoneTypeIsdn" msgid="8022453193171370337">"XDSI"</string>
<string name="phoneTypeMain" msgid="6766137010628326916">"Principal"</string>
<string name="phoneTypeOtherFax" msgid="8587657145072446565">"Altres faxos"</string>
<string name="phoneTypeRadio" msgid="4093738079908667513">"Senyal mòbil"</string>
<string name="phoneTypeTelex" msgid="3367879952476250512">"Tèlex"</string>
<string name="phoneTypeTtyTdd" msgid="8606514378585000044">"TTY TDD"</string>
<string name="phoneTypeWorkMobile" msgid="1311426989184065709">"Mòbil de la feina"</string>
<string name="phoneTypeWorkPager" msgid="649938731231157056">"Cercapersones feina"</string>
<string name="phoneTypeAssistant" msgid="5596772636128562884">"Assistent"</string>
<string name="phoneTypeMms" msgid="7254492275502768992">"MMS"</string>
<string name="eventTypeCustom" msgid="7837586198458073404">"Personalitza"</string>
<string name="eventTypeBirthday" msgid="2813379844211390740">"Natalici"</string>
<string name="eventTypeAnniversary" msgid="3876779744518284000">"Aniversari"</string>
<string name="eventTypeOther" msgid="7388178939010143077">"Altres"</string>
<string name="emailTypeCustom" msgid="8525960257804213846">"Personalitzat"</string>
<string name="emailTypeHome" msgid="449227236140433919">"Casa"</string>
<string name="emailTypeWork" msgid="3548058059601149973">"Feina"</string>
<string name="emailTypeOther" msgid="2923008695272639549">"Altres"</string>
<string name="emailTypeMobile" msgid="119919005321166205">"Mòbil"</string>
<string name="postalTypeCustom" msgid="8903206903060479902">"Personalitza"</string>
<string name="postalTypeHome" msgid="8165756977184483097">"Casa"</string>
<string name="postalTypeWork" msgid="5268172772387694495">"Feina"</string>
<string name="postalTypeOther" msgid="2726111966623584341">"Altres"</string>
<string name="imTypeCustom" msgid="2074028755527826046">"Personalitzat"</string>
<string name="imTypeHome" msgid="6241181032954263892">"Casa"</string>
<string name="imTypeWork" msgid="1371489290242433090">"Feina"</string>
<string name="imTypeOther" msgid="5377007495735915478">"Altres"</string>
<string name="imProtocolCustom" msgid="6919453836618749992">"Personalitzat"</string>
<string name="imProtocolAim" msgid="7050360612368383417">"AIM"</string>
<string name="imProtocolMsn" msgid="144556545420769442">"Windows Live"</string>
<string name="imProtocolYahoo" msgid="8271439408469021273">"Yahoo"</string>
<string name="imProtocolSkype" msgid="9019296744622832951">"Skype"</string>
<string name="imProtocolQq" msgid="8887484379494111884">"QQ"</string>
<string name="imProtocolGoogleTalk" msgid="493902321140277304">"Hangouts"</string>
<string name="imProtocolIcq" msgid="1574870433606517315">"ICQ"</string>
<string name="imProtocolJabber" msgid="2279917630875771722">"Jabber"</string>
<string name="imProtocolNetMeeting" msgid="8287625655986827971">"NetMeeting"</string>
<string name="orgTypeWork" msgid="29268870505363872">"Feina"</string>
<string name="orgTypeOther" msgid="3951781131570124082">"Altres"</string>
<string name="orgTypeCustom" msgid="225523415372088322">"Personalitzat"</string>
<string name="relationTypeCustom" msgid="3542403679827297300">"Personalitzada"</string>
<string name="relationTypeAssistant" msgid="6274334825195379076">"Assistent"</string>
<string name="relationTypeBrother" msgid="8757913506784067713">"Germà"</string>
<string name="relationTypeChild" msgid="1890746277276881626">"Fill"</string>
<string name="relationTypeDomesticPartner" msgid="6904807112121122133">"Parella"</string>
<string name="relationTypeFather" msgid="5228034687082050725">"Pare"</string>
<string name="relationTypeFriend" msgid="7313106762483391262">"Amic"</string>
<string name="relationTypeManager" msgid="6365677861610137895">"Gestor"</string>
<string name="relationTypeMother" msgid="4578571352962758304">"Mare"</string>
<string name="relationTypeParent" msgid="4755635567562925226">"Pare/mare"</string>
<string name="relationTypePartner" msgid="7266490285120262781">"Partner"</string>
<string name="relationTypeReferredBy" msgid="101573059844135524">"Recomanat per"</string>
<string name="relationTypeRelative" msgid="1799819930085610271">"Familiar"</string>
<string name="relationTypeSister" msgid="1735983554479076481">"Germana"</string>
<string name="relationTypeSpouse" msgid="394136939428698117">"Cònjuge"</string>
<string name="sipAddressTypeCustom" msgid="2473580593111590945">"Personalitzada"</string>
<string name="sipAddressTypeHome" msgid="6093598181069359295">"Casa"</string>
<string name="sipAddressTypeWork" msgid="6920725730797099047">"Feina"</string>
<string name="sipAddressTypeOther" msgid="4408436162950119849">"Altres"</string>
<string name="quick_contacts_not_available" msgid="746098007828579688">"No hem trobat cap aplicació per mostrar aquest contacte."</string>
<string name="keyguard_password_enter_pin_code" msgid="3037685796058495017">"Introdueix el codi PIN"</string>
<string name="keyguard_password_enter_puk_code" msgid="4800725266925845333">"Introdueix el codi PUK i el codi PIN nou"</string>
<string name="keyguard_password_enter_puk_prompt" msgid="1341112146710087048">"Codi PUK"</string>
<string name="keyguard_password_enter_pin_prompt" msgid="8027680321614196258">"Codi PIN nou"</string>
<string name="keyguard_password_entry_touch_hint" msgid="2644215452200037944"><font size="17">"Toca per escriure la contrasenya"</font></string>
<string name="keyguard_password_enter_password_code" msgid="1054721668279049780">"Introdueix la contrasenya per desbloquejar"</string>
<string name="keyguard_password_enter_pin_password_code" msgid="6391755146112503443">"Introdueix la contrasenya per desbloquejar"</string>
<string name="keyguard_password_wrong_pin_code" msgid="2422225591006134936">"Codi PIN incorrecte."</string>
<string name="keyguard_label_text" msgid="861796461028298424">"Per desbloquejar-lo, premeu Menú i després 0."</string>
<string name="emergency_call_dialog_number_for_display" msgid="696192103195090970">"Número d\'emergència"</string>
<string name="lockscreen_carrier_default" msgid="6169005837238288522">"Sense servei"</string>
<string name="lockscreen_screen_locked" msgid="7288443074806832904">"Pantalla bloquejada."</string>
<string name="lockscreen_instructions_when_pattern_enabled" msgid="46154051614126049">"Premeu Menú per desbloquejar-lo o per fer una trucada d\'emergència."</string>
<string name="lockscreen_instructions_when_pattern_disabled" msgid="686260028797158364">"Premeu Menú per desbloquejar."</string>
<string name="lockscreen_pattern_instructions" msgid="7478703254964810302">"Dibuixeu el patró de desbloqueig"</string>
<string name="lockscreen_emergency_call" msgid="5298642613417801888">"Emergència"</string>
<string name="lockscreen_return_to_call" msgid="5244259785500040021">"Torna a la trucada"</string>
<string name="lockscreen_pattern_correct" msgid="9039008650362261237">"Correcte!"</string>
<string name="lockscreen_pattern_wrong" msgid="4317955014948108794">"Torna-ho a provar"</string>
<string name="lockscreen_password_wrong" msgid="5737815393253165301">"Torna-ho a provar"</string>
<string name="lockscreen_storage_locked" msgid="9167551160010625200">"Desbl. per accedir a totes les funcions i dades"</string>
<string name="faceunlock_multiple_failures" msgid="754137583022792429">"S\'ha superat el nombre màxim d\'intents de desbloqueig facial"</string>
<string name="lockscreen_missing_sim_message_short" msgid="5099439277819215399">"No hi ha cap targeta SIM."</string>
<string name="lockscreen_missing_sim_message" product="tablet" msgid="151659196095791474">"No hi ha cap targeta SIM a la tauleta."</string>
<string name="lockscreen_missing_sim_message" product="tv" msgid="1943633865476989599">"No hi ha cap targeta SIM al televisor."</string>
<string name="lockscreen_missing_sim_message" product="default" msgid="2186920585695169078">"No hi ha cap targeta SIM al telèfon."</string>
<string name="lockscreen_missing_sim_instructions" msgid="5372787138023272615">"Insereix una targeta SIM."</string>
<string name="lockscreen_missing_sim_instructions_long" msgid="3526573099019319472">"Falta la targeta SIM o no es pot llegir. Insereix-ne una."</string>
<string name="lockscreen_permanent_disabled_sim_message_short" msgid="5096149665138916184">"Targeta SIM no utilitzable."</string>
<string name="lockscreen_permanent_disabled_sim_instructions" msgid="910904643433151371">"La targeta SIM està desactivada permanentment.\n Contacta amb el teu proveïdor de serveis sense fil per obtenir-ne una altra."</string>
<string name="lockscreen_transport_prev_description" msgid="6300840251218161534">"Ruta anterior"</string>
<string name="lockscreen_transport_next_description" msgid="573285210424377338">"Ruta següent"</string>
<string name="lockscreen_transport_pause_description" msgid="3980308465056173363">"Posa en pausa"</string>
<string name="lockscreen_transport_play_description" msgid="1901258823643886401">"Reprodueix"</string>
<string name="lockscreen_transport_stop_description" msgid="5907083260651210034">"Atura"</string>
<string name="lockscreen_transport_rew_description" msgid="6944412838651990410">"Rebobina"</string>
<string name="lockscreen_transport_ffw_description" msgid="42987149870928985">"Avança ràpidament"</string>
<string name="emergency_calls_only" msgid="6733978304386365407">"Només trucades d\'emergència"</string>
<string name="lockscreen_network_locked_message" msgid="143389224986028501">"Xarxa bloquejada"</string>
<string name="lockscreen_sim_puk_locked_message" msgid="7441797339976230">"La targeta SIM està bloquejada pel PUK."</string>
<string name="lockscreen_sim_puk_locked_instructions" msgid="8127916255245181063">"Consulta la guia de l\'usuari o posa\'t en contacte amb el servei d\'atenció al client."</string>
<string name="lockscreen_sim_locked_message" msgid="8066660129206001039">"La targeta SIM està bloquejada."</string>
<string name="lockscreen_sim_unlock_progress_dialog_message" msgid="595323214052881264">"S\'està desbloquejant la targeta SIM..."</string>
<string name="lockscreen_too_many_failed_attempts_dialog_message" msgid="6481623830344107222">"Has dibuixat el patró de desbloqueig de manera incorrecta <xliff:g id="NUMBER_0">%1$d</xliff:g> vegades. \n\nTorna-ho a provar d\'aquí a <xliff:g id="NUMBER_1">%2$d</xliff:g> segons."</string>
<string name="lockscreen_too_many_failed_password_attempts_dialog_message" msgid="2725973286239344555">"Has escrit malament la contrasenya <xliff:g id="NUMBER_0">%1$d</xliff:g> vegades. \n\nTorna-ho a provar d\'aquí a <xliff:g id="NUMBER_1">%2$d</xliff:g> segons."</string>
<string name="lockscreen_too_many_failed_pin_attempts_dialog_message" msgid="6216672706545696955">"Has escrit malament la contrasenya <xliff:g id="NUMBER_0">%1$d</xliff:g> vegades. \n\nTorna-ho a provar d\'aquí a <xliff:g id="NUMBER_1">%2$d</xliff:g> segons."</string>
<string name="lockscreen_failed_attempts_almost_glogin" product="tablet" msgid="9191611984625460820">"Has dibuixat el patró de desbloqueig <xliff:g id="NUMBER_0">%1$d</xliff:g> vegades de manera incorrecta. Si falles <xliff:g id="NUMBER_1">%2$d</xliff:g> vegades més, se\'t demanarà que desbloquegis la tauleta amb l\'inici de sessió de Google.\n\n Torna-ho a provar d\'aquí a <xliff:g id="NUMBER_2">%3$d</xliff:g> segons."</string>
<string name="lockscreen_failed_attempts_almost_glogin" product="tv" msgid="5316664559603394684">"Has dibuixat el patró de desbloqueig incorrectament <xliff:g id="NUMBER_0">%1$d</xliff:g> vegades. Tens <xliff:g id="NUMBER_1">%2$d</xliff:g> intents més abans no hagis de desbloquejar el televisor amb les dades d\'inici de sessió de Google.\n\n Torna a provar-ho d\'aquí a <xliff:g id="NUMBER_2">%3$d</xliff:g> segons."</string>
<string name="lockscreen_failed_attempts_almost_glogin" product="default" msgid="2590227559763762751">"Has dibuixat el patró de desbloqueig <xliff:g id="NUMBER_0">%1$d</xliff:g> vegades de manera incorrecta. Si falles <xliff:g id="NUMBER_1">%2$d</xliff:g> vegades més, se\'t demanarà que desbloquegis el telèfon amb l\'inici de sessió de Google.\n\n Torna-ho a provar d\'aquí a <xliff:g id="NUMBER_2">%3$d</xliff:g> segons."</string>
<string name="lockscreen_failed_attempts_almost_at_wipe" product="tablet" msgid="6128106399745755604">"Has provat de desbloquejar la tauleta <xliff:g id="NUMBER_0">%1$d</xliff:g> vegades incorrectament. D\'aquí a <xliff:g id="NUMBER_1">%2$d</xliff:g> intents incorrectes més, la tauleta es restablirà a la configuració predeterminada de fàbrica i es perdran totes les dades dels usuaris."</string>
<string name="lockscreen_failed_attempts_almost_at_wipe" product="tv" msgid="950408382418270260">"Has provat de desbloquejar el televisor incorrectament <xliff:g id="NUMBER_0">%1$d</xliff:g> vegades. Tens <xliff:g id="NUMBER_1">%2$d</xliff:g> intents més abans no es restableixin els valors de fàbrica de l\'aparell i es perdin totes les dades d\'usuari."</string>
<string name="lockscreen_failed_attempts_almost_at_wipe" product="default" msgid="8603565142156826565">"Has provat de desbloquejar la tauleta <xliff:g id="NUMBER_0">%1$d</xliff:g> vegades incorrectament. D\'aquí a <xliff:g id="NUMBER_1">%2$d</xliff:g> intents incorrectes més, la tauleta es restablirà a la configuració predeterminada de fàbrica i es perdran totes les dades dels usuaris."</string>
<string name="lockscreen_failed_attempts_now_wiping" product="tablet" msgid="280873516493934365">"Has provat de desbloquejar la tauleta <xliff:g id="NUMBER">%d</xliff:g> vegades incorrectament. Ara la tauleta es restablirà a la configuració predeterminada de fàbrica."</string>
<string name="lockscreen_failed_attempts_now_wiping" product="tv" msgid="3195755534096192191">"Has provat de desbloquejar el televisor incorrectament <xliff:g id="NUMBER">%d</xliff:g> vegades. Ara es restabliran els valors de fàbrica de l\'aparell."</string>
<string name="lockscreen_failed_attempts_now_wiping" product="default" msgid="3025504721764922246">"Has provat de desbloquejar el telèfon <xliff:g id="NUMBER">%d</xliff:g> vegades incorrectament. Ara el telèfon es restablirà a la configuració predeterminada de fàbrica."</string>
<string name="lockscreen_too_many_failed_attempts_countdown" msgid="6251480343394389665">"Torneu-ho a provar d\'aquí a <xliff:g id="NUMBER">%d</xliff:g> segons."</string>
<string name="lockscreen_forgot_pattern_button_text" msgid="2626999449610695930">"Has oblidat el patró?"</string>
<string name="lockscreen_glogin_forgot_pattern" msgid="2588521501166032747">"Desbloqueig del compte"</string>
<string name="lockscreen_glogin_too_many_attempts" msgid="2751368605287288808">"Massa intents de patró"</string>
<string name="lockscreen_glogin_instructions" msgid="3931816256100707784">"Per desbloquejar el telèfon, inicia la sessió amb el compte de Google."</string>
<string name="lockscreen_glogin_username_hint" msgid="8846881424106484447">"Nom d\'usuari (correu electrònic)"</string>
<string name="lockscreen_glogin_password_hint" msgid="5958028383954738528">"Contrasenya"</string>
<string name="lockscreen_glogin_submit_button" msgid="7130893694795786300">"Inicia la sessió"</string>
<string name="lockscreen_glogin_invalid_input" msgid="1364051473347485908">"Nom d\'usuari o contrasenya no vàlids."</string>
<string name="lockscreen_glogin_account_recovery_hint" msgid="1696924763690379073">"Has oblidat el teu nom d\'usuari o la contrasenya?\nVisita "<b>"google.com/accounts/recovery"</b>"."</string>
<string name="lockscreen_glogin_checking_password" msgid="7114627351286933867">"S\'està comprovant..."</string>
<string name="lockscreen_unlock_label" msgid="737440483220667054">"Desbloqueja"</string>
<string name="lockscreen_sound_on_label" msgid="9068877576513425970">"So activat"</string>
<string name="lockscreen_sound_off_label" msgid="996822825154319026">"So desactivat"</string>
<string name="lockscreen_access_pattern_start" msgid="3941045502933142847">"Patró iniciat"</string>
<string name="lockscreen_access_pattern_cleared" msgid="5583479721001639579">"Patró esborrat"</string>
<string name="lockscreen_access_pattern_cell_added" msgid="6756031208359292487">"S\'ha afegit una cel·la"</string>
<string name="lockscreen_access_pattern_cell_added_verbose" msgid="7264580781744026939">"S\'ha afegit la cel·la <xliff:g id="CELL_INDEX">%1$s</xliff:g>"</string>
<string name="lockscreen_access_pattern_detected" msgid="4988730895554057058">"Patró completat"</string>
<string name="lockscreen_access_pattern_area" msgid="400813207572953209">"Àrea del patró."</string>
<string name="keyguard_accessibility_widget_changed" msgid="5678624624681400191">"%1$s. Widget %2$d de %3$d."</string>
<string name="keyguard_accessibility_add_widget" msgid="8273277058724924654">"Afegeix un widget"</string>
<string name="keyguard_accessibility_widget_empty_slot" msgid="1281505703307930757">"Buit"</string>
<string name="keyguard_accessibility_unlock_area_expanded" msgid="2278106022311170299">"S\'ha ampliat l\'àrea de desbloqueig."</string>
<string name="keyguard_accessibility_unlock_area_collapsed" msgid="6366992066936076396">"L\'àrea de desbloqueig està replegada."</string>
<string name="keyguard_accessibility_widget" msgid="6527131039741808240">"Widget de <xliff:g id="WIDGET_INDEX">%1$s</xliff:g>."</string>
<string name="keyguard_accessibility_user_selector" msgid="1226798370913698896">"Selector d\'usuaris"</string>
<string name="keyguard_accessibility_status" msgid="8008264603935930611">"Estat"</string>
<string name="keyguard_accessibility_camera" msgid="8904231194181114603">"Càmera"</string>
<string name="keygaurd_accessibility_media_controls" msgid="262209654292161806">"Controls multimèdia"</string>
<string name="keyguard_accessibility_widget_reorder_start" msgid="8736853615588828197">"S\'ha iniciat la reorganització del widget."</string>
<string name="keyguard_accessibility_widget_reorder_end" msgid="7170190950870468320">"Ha finalitzat la reorganització del widget."</string>
<string name="keyguard_accessibility_widget_deleted" msgid="4426204263929224434">"S\'ha suprimit el widget de <xliff:g id="WIDGET_INDEX">%1$s</xliff:g>."</string>
<string name="keyguard_accessibility_expand_lock_area" msgid="519859720934178024">"Desplega l\'àrea de desbloqueig."</string>
<string name="keyguard_accessibility_slide_unlock" msgid="2959928478764697254">"Desbloqueig lliscant"</string>
<string name="keyguard_accessibility_pattern_unlock" msgid="1490840706075246612">"Desbloqueig mitjançant patró"</string>
<string name="keyguard_accessibility_face_unlock" msgid="4817282543351718535">"Desbloqueig facial"</string>
<string name="keyguard_accessibility_pin_unlock" msgid="2469687111784035046">"Desbloqueig mitjançant PIN"</string>
<string name="keyguard_accessibility_password_unlock" msgid="7675777623912155089">"Desbloqueig mitjançant contrasenya"</string>
<string name="keyguard_accessibility_pattern_area" msgid="7679891324509597904">"Àrea de patró"</string>
<string name="keyguard_accessibility_slide_area" msgid="6736064494019979544">"Àrea per lliscar"</string>
<string name="password_keyboard_label_symbol_key" msgid="992280756256536042">"?123"</string>
<string name="password_keyboard_label_alpha_key" msgid="8001096175167485649">"ABC"</string>
<string name="password_keyboard_label_alt_key" msgid="1284820942620288678">"ALT"</string>
<string name="granularity_label_character" msgid="7336470535385009523">"caràcter"</string>
<string name="granularity_label_word" msgid="7075570328374918660">"paraula"</string>
<string name="granularity_label_link" msgid="5815508880782488267">"enllaç"</string>
<string name="granularity_label_line" msgid="5764267235026120888">"línia"</string>
<string name="factorytest_failed" msgid="5410270329114212041">"Error a la prova de fàbrica"</string>
<string name="factorytest_not_system" msgid="4435201656767276723">"L\'acció FACTORY_TEST només és compatible amb els paquets instal·lats a /system/app."</string>
<string name="factorytest_no_action" msgid="872991874799998561">"No s\'ha trobat cap paquet que proporcioni l\'acció FACTORY_TEST."</string>
<string name="factorytest_reboot" msgid="6320168203050791643">"Reinicia"</string>
<string name="js_dialog_title" msgid="1987483977834603872">"La pàgina de \"<xliff:g id="TITLE">%s</xliff:g>\" diu:"</string>
<string name="js_dialog_title_default" msgid="6961903213729667573">"JavaScript"</string>
<string name="js_dialog_before_unload_title" msgid="2619376555525116593">"Confirmació de la navegació"</string>
<string name="js_dialog_before_unload_positive_button" msgid="3112752010600484130">"Surt d\'aquesta pàgina"</string>
<string name="js_dialog_before_unload_negative_button" msgid="5614861293026099715">"Queda\'t en aquesta pàgina"</string>
<string name="js_dialog_before_unload" msgid="3468816357095378590">"<xliff:g id="MESSAGE">%s</xliff:g>\n\nConfirmes que vols sortir d\'aquesta pàgina?"</string>
<string name="save_password_label" msgid="6860261758665825069">"Confirma"</string>
<string name="double_tap_toast" msgid="4595046515400268881">"Consell: Pica dos cops per ampliar i per reduir."</string>
<string name="autofill_this_form" msgid="4616758841157816676">"Em. aut."</string>
<string name="setup_autofill" msgid="7103495070180590814">"Conf. empl. aut."</string>
<string name="autofill_address_name_separator" msgid="6350145154779706772">" "</string>
<string name="autofill_address_summary_name_format" msgid="3268041054899214945">"$1$2$3"</string>
<string name="autofill_address_summary_separator" msgid="7483307893170324129">", "</string>
<string name="autofill_address_summary_format" msgid="4874459455786827344">"$1$2$3"</string>
<string name="autofill_province" msgid="2231806553863422300">"Província"</string>
<string name="autofill_postal_code" msgid="4696430407689377108">"Codi postal"</string>
<string name="autofill_state" msgid="6988894195520044613">"Estat"</string>
<string name="autofill_zip_code" msgid="8697544592627322946">"Codi postal"</string>
<string name="autofill_county" msgid="237073771020362891">"Comtat"</string>
<string name="autofill_island" msgid="4020100875984667025">"Illa"</string>
<string name="autofill_district" msgid="8400735073392267672">"Districte"</string>
<string name="autofill_department" msgid="5343279462564453309">"Departament"</string>
<string name="autofill_prefecture" msgid="2028499485065800419">"Prefectura"</string>
<string name="autofill_parish" msgid="8202206105468820057">"Districte"</string>
<string name="autofill_area" msgid="3547409050889952423">"Àrea"</string>
<string name="autofill_emirate" msgid="2893880978835698818">"Emirat"</string>
<string name="permlab_readHistoryBookmarks" msgid="3775265775405106983">"lectura dels marcadors i l\'historial web"</string>
<string name="permdesc_readHistoryBookmarks" msgid="8462378226600439658">"Permet que l\'aplicació llegeixi l\'historial de tots els URL que has visitat amb el navegador i tots els marcadors. Nota: És possible que aquest permís no s\'apliqui a navegadors de tercers o a altres aplicacions amb capacitats de navegació web."</string>
<string name="permlab_writeHistoryBookmarks" msgid="3714785165273314490">"introducció de marcadors i d\'historial web"</string>
<string name="permdesc_writeHistoryBookmarks" product="tablet" msgid="6825527469145760922">"Permet que l\'aplicació modifiqui l\'historial del navegador o els marcadors de la tauleta. Això pot permetre que l\'aplicació esborri o modifiqui les dades del navegador. Nota: És possible que aquest permís no s\'apliqui a navegadors de tercers o a altres aplicacions amb capacitats de navegació web."</string>
<string name="permdesc_writeHistoryBookmarks" product="tv" msgid="7007393823197766548">"Permet que l\'aplicació modifiqui l\'historial o les adreces d\'interès desats al televisor. Amb això, l\'aplicació pot esborrar o modificar les dades del navegador. Nota: és possible que aquest permís no s\'apliqui a navegadors de tercers ni a altres aplicacions amb funcions de navegació web."</string>
<string name="permdesc_writeHistoryBookmarks" product="default" msgid="8497389531014185509">"Permet que l\'aplicació modifiqui l\'historial del navegador o els marcadors del telèfon. Això pot permetre que l\'aplicació esborri o modifiqui les dades del navegador. Nota: És possible que aquest permís no s\'apliqui a navegadors de tercers o a altres aplicacions amb capacitats de navegació web."</string>
<string name="permlab_setAlarm" msgid="1379294556362091814">"configuració d\'una alarma"</string>
<string name="permdesc_setAlarm" msgid="316392039157473848">"Permet que l\'aplicació defineixi una alarma en una aplicació de despertador instal·lada. És possible que algunes aplicacions de despertador no incorporin aquesta funció."</string>
<string name="permlab_addVoicemail" msgid="5525660026090959044">"afegeix bústia de veu"</string>
<string name="permdesc_addVoicemail" msgid="6604508651428252437">"Permet que l\'aplicació afegeixi missatges a la safata d\'entrada de la bústia de veu."</string>
<string name="permlab_writeGeolocationPermissions" msgid="5962224158955273932">"Modifica els permisos d\'ubicació del navegador"</string>
<string name="permdesc_writeGeolocationPermissions" msgid="1083743234522638747">"Permet que l\'aplicació modifiqui els permisos d\'ubicació del navegador. Les aplicacions malicioses poden utilitzar-ho per enviar la informació d\'ubicació a llocs web arbitraris."</string>
<string name="save_password_message" msgid="767344687139195790">"Voleu que el navegador recordi aquesta contrasenya?"</string>
<string name="save_password_notnow" msgid="6389675316706699758">"Ara no"</string>
<string name="save_password_remember" msgid="6491879678996749466">"Recorda-ho"</string>
<string name="save_password_never" msgid="8274330296785855105">"Mai"</string>
<string name="open_permission_deny" msgid="7374036708316629800">"No tens permís per obrir aquesta pàgina."</string>
<string name="text_copied" msgid="4985729524670131385">"Text copiat al Porta-retalls."</string>
<string name="more_item_label" msgid="4650918923083320495">"Més"</string>
<string name="prepend_shortcut_label" msgid="2572214461676015642">"Menú+"</string>
<string name="menu_space_shortcut_label" msgid="2410328639272162537">"espai"</string>
<string name="menu_enter_shortcut_label" msgid="2743362785111309668">"retorn"</string>
<string name="menu_delete_shortcut_label" msgid="3658178007202748164">"elimina"</string>
<string name="search_go" msgid="8298016669822141719">"Cerca"</string>
<string name="search_hint" msgid="1733947260773056054">"Cerca..."</string>
<string name="searchview_description_search" msgid="6749826639098512120">"Cerca"</string>
<string name="searchview_description_query" msgid="5911778593125355124">"Consulta de cerca"</string>
<string name="searchview_description_clear" msgid="1330281990951833033">"Neteja la consulta"</string>
<string name="searchview_description_submit" msgid="2688450133297983542">"Envia la consulta"</string>
<string name="searchview_description_voice" msgid="2453203695674994440">"Cerca per veu"</string>
<string name="enable_explore_by_touch_warning_title" msgid="7460694070309730149">"Vols activar l\'exploració tàctil?"</string>
<string name="enable_explore_by_touch_warning_message" product="tablet" msgid="8655887539089910577">"<xliff:g id="ACCESSIBILITY_SERVICE_NAME">%1$s</xliff:g> vol activar l\'exploració tàctil. Quan l\'exploració tàctil està activada, pots escoltar o veure les descripcions del contingut seleccionat o utilitzar gestos per interactuar amb la tauleta."</string>
<string name="enable_explore_by_touch_warning_message" product="default" msgid="2708199672852373195">"<xliff:g id="ACCESSIBILITY_SERVICE_NAME">%1$s</xliff:g> vol activar l\'exploració tàctil. Quan l\'exploració per tàctil està activada, pots escoltar o veure les descripcions del contingut seleccionat o utilitzar gestos per interactuar amb el telèfon."</string>
<string name="oneMonthDurationPast" msgid="7396384508953779925">"Fa 1 mes"</string>
<string name="beforeOneMonthDurationPast" msgid="909134546836499826">"Fa més d\'1 mes"</string>
<plurals name="last_num_days" formatted="false" msgid="5104533550723932025">
<item quantity="other">Darrers <xliff:g id="COUNT_1">%d</xliff:g> dies</item>
<item quantity="one">Darrer dia (<xliff:g id="COUNT_0">%d</xliff:g>)</item>
</plurals>
<string name="last_month" msgid="3959346739979055432">"El mes passat"</string>
<string name="older" msgid="5211975022815554840">"Més antigues"</string>
<string name="preposition_for_date" msgid="9093949757757445117">"el <xliff:g id="DATE">%s</xliff:g>"</string>
<string name="preposition_for_time" msgid="5506831244263083793">"a les <xliff:g id="TIME">%s</xliff:g>"</string>
<string name="preposition_for_year" msgid="5040395640711867177">"el <xliff:g id="YEAR">%s</xliff:g>"</string>
<string name="day" msgid="8144195776058119424">"dia"</string>
<string name="days" msgid="4774547661021344602">"dies"</string>
<string name="hour" msgid="2126771916426189481">"hora"</string>
<string name="hours" msgid="894424005266852993">"hores"</string>
<string name="minute" msgid="9148878657703769868">"min"</string>
<string name="minutes" msgid="5646001005827034509">"min"</string>
<string name="second" msgid="3184235808021478">"s"</string>
<string name="seconds" msgid="3161515347216589235">"s"</string>
<string name="week" msgid="5617961537173061583">"setmana"</string>
<string name="weeks" msgid="6509623834583944518">"setmanes"</string>
<string name="year" msgid="4001118221013892076">"any"</string>
<string name="years" msgid="6881577717993213522">"anys"</string>
<string name="now_string_shortest" msgid="8912796667087856402">"ara"</string>
<plurals name="duration_minutes_shortest" formatted="false" msgid="3957499975064245495">
<item quantity="other"><xliff:g id="COUNT_1">%d</xliff:g> m</item>
<item quantity="one"><xliff:g id="COUNT_0">%d</xliff:g> m</item>
</plurals>
<plurals name="duration_hours_shortest" formatted="false" msgid="3552182110578602356">
<item quantity="other"><xliff:g id="COUNT_1">%d</xliff:g> h</item>
<item quantity="one"><xliff:g id="COUNT_0">%d</xliff:g> h</item>
</plurals>
<plurals name="duration_days_shortest" formatted="false" msgid="5213655532597081640">
<item quantity="other"><xliff:g id="COUNT_1">%d</xliff:g> d</item>
<item quantity="one"><xliff:g id="COUNT_0">%d</xliff:g> d</item>
</plurals>
<plurals name="duration_years_shortest" formatted="false" msgid="7848711145196397042">
<item quantity="other"><xliff:g id="COUNT_1">%d</xliff:g> a</item>
<item quantity="one"><xliff:g id="COUNT_0">%d</xliff:g> a</item>
</plurals>
<plurals name="duration_minutes_shortest_future" formatted="false" msgid="3277614521231489951">
<item quantity="other">d\'aquí a <xliff:g id="COUNT_1">%d</xliff:g> min</item>
<item quantity="one">d\'aquí a <xliff:g id="COUNT_0">%d</xliff:g> min</item>
</plurals>
<plurals name="duration_hours_shortest_future" formatted="false" msgid="2152452368397489370">
<item quantity="other">d\'aquí a <xliff:g id="COUNT_1">%d</xliff:g> h</item>
<item quantity="one">d\'aquí a <xliff:g id="COUNT_0">%d</xliff:g> h</item>
</plurals>
<plurals name="duration_days_shortest_future" formatted="false" msgid="8088331502820295701">
<item quantity="other">d\'aquí a <xliff:g id="COUNT_1">%d</xliff:g> d</item>
<item quantity="one">d\'aquí a <xliff:g id="COUNT_0">%d</xliff:g> d</item>
</plurals>
<plurals name="duration_years_shortest_future" formatted="false" msgid="2317006667145250301">
<item quantity="other">d\'aquí a <xliff:g id="COUNT_1">%d</xliff:g> a</item>
<item quantity="one">d\'aquí a <xliff:g id="COUNT_0">%d</xliff:g> a</item>
</plurals>
<plurals name="duration_minutes_relative" formatted="false" msgid="3178131706192980192">
<item quantity="other">fa <xliff:g id="COUNT_1">%d</xliff:g> minuts</item>
<item quantity="one">fa <xliff:g id="COUNT_0">%d</xliff:g> minut</item>
</plurals>
<plurals name="duration_hours_relative" formatted="false" msgid="676894109982008411">
<item quantity="other">fa <xliff:g id="COUNT_1">%d</xliff:g> hores</item>
<item quantity="one">fa <xliff:g id="COUNT_0">%d</xliff:g> hora</item>
</plurals>
<plurals name="duration_days_relative" formatted="false" msgid="2203515825765397130">
<item quantity="other">fa <xliff:g id="COUNT_1">%d</xliff:g> dies</item>
<item quantity="one">fa <xliff:g id="COUNT_0">%d</xliff:g> dia</item>
</plurals>
<plurals name="duration_years_relative" formatted="false" msgid="4820062134188885734">
<item quantity="other">fa <xliff:g id="COUNT_1">%d</xliff:g> anys</item>
<item quantity="one">fa <xliff:g id="COUNT_0">%d</xliff:g> any</item>
</plurals>
<plurals name="duration_minutes_relative_future" formatted="false" msgid="4655043589817680966">
<item quantity="other">d\'aquí a <xliff:g id="COUNT_1">%d</xliff:g> minuts</item>
<item quantity="one">d\'aquí a <xliff:g id="COUNT_0">%d</xliff:g> minut</item>
</plurals>
<plurals name="duration_hours_relative_future" formatted="false" msgid="8084579714205223891">
<item quantity="other">d\'aquí a <xliff:g id="COUNT_1">%d</xliff:g> hores</item>
<item quantity="one">d\'aquí a <xliff:g id="COUNT_0">%d</xliff:g> hora</item>
</plurals>
<plurals name="duration_days_relative_future" formatted="false" msgid="333215369363433992">
<item quantity="other">d\'aquí a <xliff:g id="COUNT_1">%d</xliff:g> dies</item>
<item quantity="one">d\'aquí a <xliff:g id="COUNT_0">%d</xliff:g> dia</item>
</plurals>
<plurals name="duration_years_relative_future" formatted="false" msgid="8644862986413104011">
<item quantity="other">d\'aquí a <xliff:g id="COUNT_1">%d</xliff:g> anys</item>
<item quantity="one">d\'aquí a <xliff:g id="COUNT_0">%d</xliff:g> any</item>
</plurals>
<string name="VideoView_error_title" msgid="3534509135438353077">"Problema amb el vídeo"</string>
<string name="VideoView_error_text_invalid_progressive_playback" msgid="3186670335938670444">"Aquest vídeo no és vàlid per a la reproducció en aquest dispositiu."</string>
<string name="VideoView_error_text_unknown" msgid="3450439155187810085">"No es pot reproduir aquest vídeo."</string>
<string name="VideoView_error_button" msgid="2822238215100679592">"D\'acord"</string>
<string name="relative_time" msgid="1818557177829411417">"<xliff:g id="DATE">%1$s</xliff:g>, <xliff:g id="TIME">%2$s</xliff:g>"</string>
<string name="noon" msgid="7245353528818587908">"migdia"</string>
<string name="Noon" msgid="3342127745230013127">"Migdia"</string>
<string name="midnight" msgid="7166259508850457595">"mitjanit"</string>
<string name="Midnight" msgid="5630806906897892201">"Mitjanit"</string>
<string name="elapsed_time_short_format_mm_ss" msgid="4431555943828711473">"<xliff:g id="MINUTES">%1$02d</xliff:g>:<xliff:g id="SECONDS">%2$02d</xliff:g>"</string>
<string name="elapsed_time_short_format_h_mm_ss" msgid="1846071997616654124">"<xliff:g id="HOURS">%1$d</xliff:g>:<xliff:g id="MINUTES">%2$02d</xliff:g>:<xliff:g id="SECONDS">%3$02d</xliff:g>"</string>
<string name="selectAll" msgid="6876518925844129331">"Selecciona-ho tot"</string>
<string name="cut" msgid="3092569408438626261">"Retalla"</string>
<string name="copy" msgid="2681946229533511987">"Copia"</string>
<string name="paste" msgid="5629880836805036433">"Enganxa"</string>
<string name="paste_as_plain_text" msgid="5427792741908010675">"Enganxa com a text sense format"</string>
<string name="replace" msgid="5781686059063148930">"Vols substituir..."</string>
<string name="delete" msgid="6098684844021697789">"Suprimeix"</string>
<string name="copyUrl" msgid="2538211579596067402">"Copia l\'URL"</string>
<string name="selectTextMode" msgid="1018691815143165326">"Selecciona el text"</string>
<string name="undo" msgid="7905788502491742328">"Desfés"</string>
<string name="redo" msgid="7759464876566803888">"Refés"</string>
<string name="autofill" msgid="3035779615680565188">"Emplenament automàtic"</string>
<string name="textSelectionCABTitle" msgid="5236850394370820357">"Selecció de text"</string>
<string name="addToDictionary" msgid="4352161534510057874">"Afegeix al diccionari"</string>
<string name="deleteText" msgid="6979668428458199034">"Suprimeix"</string>
<string name="inputMethod" msgid="1653630062304567879">"Mètode d\'introducció de text"</string>
<string name="editTextMenuTitle" msgid="4909135564941815494">"Accions de text"</string>
<string name="email" msgid="4560673117055050403">"Correu electrònic"</string>
<string name="dial" msgid="4204975095406423102">"Truca"</string>
<string name="map" msgid="6068210738233985748">"Mapes"</string>
<string name="browse" msgid="6993590095938149861">"Navegador"</string>
<string name="low_internal_storage_view_title" msgid="5576272496365684834">"L\'espai d\'emmagatzematge s\'està esgotant"</string>
<string name="low_internal_storage_view_text" msgid="6640505817617414371">"És possible que algunes funcions del sistema no funcionin"</string>
<string name="low_internal_storage_view_text_no_boot" msgid="6935190099204693424">"No hi ha prou espai d\'emmagatzematge per al sistema. Comprova que tinguis 250 MB d\'espai lliure i reinicia."</string>
<string name="app_running_notification_title" msgid="8718335121060787914">"<xliff:g id="APP_NAME">%1$s</xliff:g> s\'està executant"</string>
<string name="app_running_notification_text" msgid="1197581823314971177">"Toca per obtenir més informació o aturar l\'aplicació."</string>
<string name="ok" msgid="5970060430562524910">"D\'acord"</string>
<string name="cancel" msgid="6442560571259935130">"Cancel·la"</string>
<string name="yes" msgid="5362982303337969312">"D\'acord"</string>
<string name="no" msgid="5141531044935541497">"Cancel·la"</string>
<string name="dialog_alert_title" msgid="2049658708609043103">"Atenció"</string>
<string name="loading" msgid="7933681260296021180">"S\'està carregant…"</string>
<string name="capital_on" msgid="1544682755514494298">"SÍ"</string>
<string name="capital_off" msgid="6815870386972805832">"NO"</string>
<string name="whichApplication" msgid="4533185947064773386">"Completa l\'acció mitjançant"</string>
<string name="whichApplicationNamed" msgid="8260158865936942783">"Completa l\'acció amb %1$s"</string>
<string name="whichApplicationLabel" msgid="7425855495383818784">"Completa l\'acció"</string>
<string name="whichViewApplication" msgid="3272778576700572102">"Obre amb"</string>
<string name="whichViewApplicationNamed" msgid="2286418824011249620">"Obre amb %1$s"</string>
<string name="whichViewApplicationLabel" msgid="2666774233008808473">"Obre"</string>
<string name="whichEditApplication" msgid="144727838241402655">"Edita amb"</string>
<string name="whichEditApplicationNamed" msgid="1775815530156447790">"Edita amb %1$s"</string>
<string name="whichEditApplicationLabel" msgid="7183524181625290300">"Edita"</string>
<string name="whichSendApplication" msgid="6902512414057341668">"Comparteix amb"</string>
<string name="whichSendApplicationNamed" msgid="2799370240005424391">"Comparteix amb %1$s"</string>
<string name="whichSendApplicationLabel" msgid="4579076294675975354">"Comparteix"</string>
<string name="whichSendToApplication" msgid="8272422260066642057">"Envia mitjançant"</string>
<string name="whichSendToApplicationNamed" msgid="7768387871529295325">"Envia mitjançant %1$s"</string>
<string name="whichSendToApplicationLabel" msgid="8878962419005813500">"Envia"</string>
<string name="whichHomeApplication" msgid="4307587691506919691">"Seleccionar una aplicació Inici"</string>
<string name="whichHomeApplicationNamed" msgid="4493438593214760979">"Utilitzar %1$s com a Inici"</string>
<string name="whichHomeApplicationLabel" msgid="809529747002918649">"Captura la imatge"</string>
<string name="whichImageCaptureApplication" msgid="3680261417470652882">"Captura la imatge amb"</string>
<string name="whichImageCaptureApplicationNamed" msgid="8619384150737825003">"Captura la imatge amb %1$s"</string>
<string name="whichImageCaptureApplicationLabel" msgid="6390303445371527066">"Captura la imatge"</string>
<string name="alwaysUse" msgid="4583018368000610438">"Utilitza-ho de manera predeterminada per a aquesta acció."</string>
<string name="use_a_different_app" msgid="8134926230585710243">"Fes servir una altra aplicació"</string>
<string name="clearDefaultHintMsg" msgid="3252584689512077257">"Esborra els paràmetres predeterminats a Configuració del sistema &gt; Aplicacions &gt; Baixades."</string>
<string name="chooseActivity" msgid="7486876147751803333">"Tria una acció"</string>
<string name="chooseUsbActivity" msgid="6894748416073583509">"Tria una aplicació per al dispositiu USB"</string>
<string name="noApplications" msgid="2991814273936504689">"No hi ha cap aplicació que pugui dur a terme aquesta acció."</string>
<string name="aerr_application" msgid="250320989337856518">"S\'ha aturat <xliff:g id="APPLICATION">%1$s</xliff:g>"</string>
<string name="aerr_process" msgid="6201597323218674729">"<xliff:g id="PROCESS">%1$s</xliff:g> s\'ha aturat"</string>
<string name="aerr_application_repeated" msgid="3146328699537439573">"L\'aplicació <xliff:g id="APPLICATION">%1$s</xliff:g> s\'atura contínuament"</string>
<string name="aerr_process_repeated" msgid="6235302956890402259">"El procés <xliff:g id="PROCESS">%1$s</xliff:g> s\'atura contínuament"</string>
<string name="aerr_restart" msgid="7581308074153624475">"Torna a obrir l\'aplicació"</string>
<string name="aerr_report" msgid="5371800241488400617">"Envia suggeriments"</string>
<string name="aerr_close" msgid="2991640326563991340">"Tanca"</string>
<string name="aerr_mute" msgid="1974781923723235953">"Silencia fins que es reiniciï el dispositiu"</string>
<string name="aerr_wait" msgid="3199956902437040261">"Espera"</string>
<string name="aerr_close_app" msgid="3269334853724920302">"Tanca l\'aplicació"</string>
<string name="anr_title" msgid="4351948481459135709"></string>
<string name="anr_activity_application" msgid="8493290105678066167">"L\'aplicació <xliff:g id="APPLICATION">%2$s</xliff:g> no respon"</string>
<string name="anr_activity_process" msgid="1622382268908620314">"L\'activitat <xliff:g id="ACTIVITY">%1$s</xliff:g> no respon"</string>
<string name="anr_application_process" msgid="6417199034861140083">"L\'aplicació <xliff:g id="APPLICATION">%1$s</xliff:g> no respon"</string>
<string name="anr_process" msgid="6156880875555921105">"El procés <xliff:g id="PROCESS">%1$s</xliff:g> no respon"</string>
<string name="force_close" msgid="8346072094521265605">"D\'acord"</string>
<string name="report" msgid="4060218260984795706">"Informe"</string>
<string name="wait" msgid="7147118217226317732">"Espera"</string>
<string name="webpage_unresponsive" msgid="3272758351138122503">"La pàgina ha deixat de respondre.\n\nVols tancar-la?"</string>
<string name="launch_warning_title" msgid="1547997780506713581">"Aplicació redirigida"</string>
<string name="launch_warning_replace" msgid="6202498949970281412">"<xliff:g id="APP_NAME">%1$s</xliff:g> s\'està executant."</string>
<string name="launch_warning_original" msgid="188102023021668683">"<xliff:g id="APP_NAME">%1$s</xliff:g> es va iniciar originalment."</string>
<string name="screen_compat_mode_scale" msgid="3202955667675944499">"Escala"</string>
<string name="screen_compat_mode_show" msgid="4013878876486655892">"Mostra sempre"</string>
<string name="screen_compat_mode_hint" msgid="1064524084543304459">"Torna a activar-ho a Configuració del sistema &gt; Aplicacions &gt; Baixades."</string>
<string name="unsupported_display_size_message" msgid="6545327290756295232">"<xliff:g id="APP_NAME">%1$s</xliff:g> no admet la mida de pantalla actual i és possible que funcioni de manera inesperada."</string>
<string name="unsupported_display_size_show" msgid="7969129195360353041">"Mostra sempre"</string>
<string name="smv_application" msgid="3307209192155442829">"L\'aplicació <xliff:g id="APPLICATION">%1$s</xliff:g>(procés <xliff:g id="PROCESS">%2$s</xliff:g>) ha incomplert la seva política autoimposada de mode estricte."</string>
<string name="smv_process" msgid="5120397012047462446">"El procés <xliff:g id="PROCESS">%1$s</xliff:g> ha incomplert la seva política de mode estricte."</string>
<string name="android_upgrading_title" msgid="1584192285441405746">"Android s\'està actualitzant..."</string>
<string name="android_start_title" msgid="8418054686415318207">"S\'està iniciant Android…"</string>
<string name="android_upgrading_fstrim" msgid="8036718871534640010">"S\'està optimitzant l\'emmagatzematge."</string>
<string name="android_upgrading_notification_title" msgid="8428357096969413169">"S\'està acabant d\'actualitzar Android…"</string>
<string name="android_upgrading_notification_body" msgid="5761201379457064286">"Pot ser que algunes aplicacions no funcionin correctament fins que no es completi l\'actualització"</string>
<string name="app_upgrading_toast" msgid="3008139776215597053">"S\'està actualitzant <xliff:g id="APPLICATION">%1$s</xliff:g>…"</string>
<string name="android_upgrading_apk" msgid="7904042682111526169">"S\'està optimitzant l\'aplicació <xliff:g id="NUMBER_0">%1$d</xliff:g> de <xliff:g id="NUMBER_1">%2$d</xliff:g>."</string>
<string name="android_preparing_apk" msgid="8162599310274079154">"S\'està preparant <xliff:g id="APPNAME">%1$s</xliff:g>."</string>
<string name="android_upgrading_starting_apps" msgid="451464516346926713">"S\'estan iniciant les aplicacions."</string>
<string name="android_upgrading_complete" msgid="1405954754112999229">"S\'està finalitzant l\'actualització."</string>
<string name="heavy_weight_notification" msgid="9087063985776626166">"<xliff:g id="APP">%1$s</xliff:g> s\'està executant"</string>
<string name="heavy_weight_notification_detail" msgid="867643381388543170">"Toca per anar a l\'aplicació"</string>
<string name="heavy_weight_switcher_title" msgid="7153167085403298169">"Vols canviar aplicacions?"</string>
<string name="heavy_weight_switcher_text" msgid="7022631924534406403">"Ja s\'està executant una altra aplicació que s\'ha d\'aturar abans de poder iniciar-ne una de nova."</string>
<string name="old_app_action" msgid="493129172238566282">"Torna a <xliff:g id="OLD_APP">%1$s</xliff:g>"</string>
<string name="old_app_description" msgid="2082094275580358049">"No iniciïs l\'aplicació nova."</string>
<string name="new_app_action" msgid="5472756926945440706">"Inicia <xliff:g id="OLD_APP">%1$s</xliff:g>"</string>
<string name="new_app_description" msgid="1932143598371537340">"Atura l\'aplicació antiga sense desar."</string>
<string name="dump_heap_notification" msgid="2618183274836056542">"<xliff:g id="PROC">%1$s</xliff:g> ha superat el límit de memòria"</string>
<string name="dump_heap_notification_detail" msgid="6901391084243999274">"S\'ha recopilat un procés \"heap dump\"; toca per compartir-lo"</string>
<string name="dump_heap_title" msgid="5864292264307651673">"Vols compartir el \"heap dump\"?"</string>
<string name="dump_heap_text" msgid="4809417337240334941">"El procés <xliff:g id="PROC">%1$s</xliff:g> ha superat el límit de <xliff:g id="SIZE">%2$s</xliff:g> de memòria del procés. Hi ha un procés \"heap dump\" disponible perquè el comparteixis amb el desenvolupador. Ves amb compte: aquest \"heap dump\" pot contenir les dades personals a les quals l\'aplicació tingui accés."</string>
<string name="sendText" msgid="5209874571959469142">"Tria una acció per al text"</string>
<string name="volume_ringtone" msgid="6885421406845734650">"Volum del timbre"</string>
<string name="volume_music" msgid="5421651157138628171">"Volum de multimèdia"</string>
<string name="volume_music_hint_playing_through_bluetooth" msgid="9165984379394601533">"S\'està reproduint per Bluetooth"</string>
<string name="volume_music_hint_silent_ringtone_selected" msgid="8310739960973156272">"S\'ha establert el so de silenci"</string>
<string name="volume_call" msgid="3941680041282788711">"Volum en trucada"</string>
<string name="volume_bluetooth_call" msgid="2002891926351151534">"Volum en trucada per Bluetooth"</string>
<string name="volume_alarm" msgid="1985191616042689100">"Volum de l\'alarma"</string>
<string name="volume_notification" msgid="2422265656744276715">"Volum de notificacions"</string>
<string name="volume_unknown" msgid="1400219669770445902">"Volum"</string>
<string name="volume_icon_description_bluetooth" msgid="6538894177255964340">"Volum del Bluetooth"</string>
<string name="volume_icon_description_ringer" msgid="3326003847006162496">"Volum del so"</string>
<string name="volume_icon_description_incall" msgid="8890073218154543397">"Volum de trucada"</string>
<string name="volume_icon_description_media" msgid="4217311719665194215">"Volum de multimèdia"</string>
<string name="volume_icon_description_notification" msgid="7044986546477282274">"Volum de notificacions"</string>
<string name="ringtone_default" msgid="3789758980357696936">"So predeterminat"</string>
<string name="ringtone_default_with_actual" msgid="1767304850491060581">"Predeterminat (<xliff:g id="ACTUAL_RINGTONE">%1$s</xliff:g>)"</string>
<string name="ringtone_silent" msgid="7937634392408977062">"Cap"</string>
<string name="ringtone_picker_title" msgid="3515143939175119094">"Sons"</string>
<string name="ringtone_picker_title_alarm" msgid="6473325356070549702">"Sons de l\'alarma"</string>
<string name="ringtone_picker_title_notification" msgid="4837740874822788802">"Sons de notificació"</string>
<string name="ringtone_unknown" msgid="3914515995813061520">"Desconegut"</string>
<plurals name="wifi_available" formatted="false" msgid="7900333017752027322">
<item quantity="other">Xarxes Wi-Fi disponibles</item>
<item quantity="one">Xarxa Wi-Fi disponible</item>
</plurals>
<plurals name="wifi_available_detailed" formatted="false" msgid="1140699367193975606">
<item quantity="other">Xarxes Wi-Fi obertes disponibles</item>
<item quantity="one">Xarxa Wi-Fi oberta disponible</item>
</plurals>
<string name="wifi_available_title" msgid="3817100557900599505">"Connecta\'t a una xarxa Wi-Fi oberta"</string>
<string name="wifi_available_title_connecting" msgid="1557292688310330032">"S\'està connectant a una xarxa Wi-Fi oberta"</string>
<string name="wifi_available_title_connected" msgid="7542672851522241548">"S\'ha connectat a la xarxa Wi-Fi"</string>
<string name="wifi_available_title_failed_to_connect" msgid="6861772233582618132">"No s\'ha pogut connectar a una xarxa Wi-Fi"</string>
<string name="wifi_available_content_failed_to_connect" msgid="3377406637062802645">"Toca per veure totes les xarxes"</string>
<string name="wifi_available_action_connect" msgid="2635699628459488788">"Connecta"</string>
<string name="wifi_available_action_all_networks" msgid="1100098935861622985">"Totes les xarxes"</string>
<string name="wifi_available_sign_in" msgid="9157196203958866662">"Inicia la sessió a la xarxa Wi-Fi"</string>
<string name="network_available_sign_in" msgid="1848877297365446605">"Inicia la sessió a la xarxa"</string>
<!-- no translation found for network_available_sign_in_detailed (8000081941447976118) -->
<skip />
<string name="wifi_no_internet" msgid="8451173622563841546">"La Wi-Fi no té accés a Internet"</string>
<string name="wifi_no_internet_detailed" msgid="8083079241212301741">"Toca per veure les opcions"</string>
<string name="network_switch_metered" msgid="4671730921726992671">"Actualment en ús: <xliff:g id="NETWORK_TYPE">%1$s</xliff:g>"</string>
<string name="network_switch_metered_detail" msgid="5325661434777870353">"El dispositiu utilitza <xliff:g id="NEW_NETWORK">%1$s</xliff:g> en cas que <xliff:g id="PREVIOUS_NETWORK">%2$s</xliff:g> no tingui accés a Internet. És possible que s\'hi apliquin càrrecs."</string>
<string name="network_switch_metered_toast" msgid="5779283181685974304">"Abans es feia servir la xarxa <xliff:g id="PREVIOUS_NETWORK">%1$s</xliff:g>; ara s\'utilitza <xliff:g id="NEW_NETWORK">%2$s</xliff:g>"</string>
<string-array name="network_switch_type_name">
<item msgid="3979506840912951943">"dades mòbils"</item>
<item msgid="75483255295529161">"Wi-Fi"</item>
<item msgid="6862614801537202646">"Bluetooth"</item>
<item msgid="5447331121797802871">"Ethernet"</item>
<item msgid="8257233890381651999">"VPN"</item>
</string-array>
<string name="network_switch_type_name_unknown" msgid="4552612897806660656">"una tipus de xarxa desconegut"</string>
<string name="wifi_watchdog_network_disabled" msgid="7904214231651546347">"No s\'ha pogut connectar a la Wi-Fi"</string>
<string name="wifi_watchdog_network_disabled_detailed" msgid="5548780776418332675">" té una mala connexió a Internet."</string>
<string name="wifi_connect_alert_title" msgid="8455846016001810172">"Vols permetre la connexió?"</string>
<string name="wifi_connect_alert_message" msgid="6451273376815958922">"L\'aplicació %1$s vol connectar-se a la xarxa Wi-Fi %2$s"</string>
<string name="wifi_connect_default_application" msgid="7143109390475484319">"Una aplicació"</string>
<string name="wifi_p2p_dialog_title" msgid="97611782659324517">"Wi-Fi Direct"</string>
<string name="wifi_p2p_turnon_message" msgid="2909250942299627244">"Inicia Wi-Fi Direct. Això desactivarà el client/el punt d\'accés Wi-Fi."</string>
<string name="wifi_p2p_failed_message" msgid="3763669677935623084">"No s\'ha pogut iniciar Wi-Fi Direct."</string>
<string name="wifi_p2p_enabled_notification_title" msgid="2068321881673734886">"Wi-Fi Direct està activat"</string>
<string name="wifi_p2p_enabled_notification_message" msgid="8064677407830620023">"Toca per veure la configuració"</string>
<string name="accept" msgid="1645267259272829559">"Accepta"</string>
<string name="decline" msgid="2112225451706137894">"Rebutja"</string>
<string name="wifi_p2p_invitation_sent_title" msgid="1318975185112070734">"S\'ha enviat la invitació"</string>
<string name="wifi_p2p_invitation_to_connect_title" msgid="4958803948658533637">"Invitació per connectar"</string>
<string name="wifi_p2p_from_message" msgid="570389174731951769">"De:"</string>
<string name="wifi_p2p_to_message" msgid="248968974522044099">"Per a:"</string>
<string name="wifi_p2p_enter_pin_message" msgid="5920929550367828970">"Introdueix el PIN sol·licitat:"</string>
<string name="wifi_p2p_show_pin_message" msgid="8530563323880921094">"PIN:"</string>
<string name="wifi_p2p_frequency_conflict_message" product="tablet" msgid="8012981257742232475">"La tauleta es desconnectarà temporalment de la Wi-Fi mentre estigui connectada a <xliff:g id="DEVICE_NAME">%1$s</xliff:g>"</string>
<string name="wifi_p2p_frequency_conflict_message" product="tv" msgid="3087858235069421128">"El televisor es desconnectarà temporalment de la Wi-Fi mentre estigui connectat a <xliff:g id="DEVICE_NAME">%1$s</xliff:g>."</string>
<string name="wifi_p2p_frequency_conflict_message" product="default" msgid="7363907213787469151">"El telèfon es desconnectarà temporalment de la Wi-Fi mentre estigui connectat a <xliff:g id="DEVICE_NAME">%1$s</xliff:g>"</string>
<string name="select_character" msgid="3365550120617701745">"Insereix un caràcter"</string>
<string name="sms_control_title" msgid="7296612781128917719">"S\'estan enviant missatges SMS"</string>
<string name="sms_control_message" msgid="3867899169651496433">"&lt;b&gt;<xliff:g id="APP_NAME">%1$s</xliff:g>&lt;/b&gt; està enviant molts missatges SMS. Vols permetre que aquesta aplicació continuï enviant missatges?"</string>
<string name="sms_control_yes" msgid="3663725993855816807">"Permet"</string>
<string name="sms_control_no" msgid="625438561395534982">"Denega"</string>
<string name="sms_short_code_confirm_message" msgid="1645436466285310855">"&lt;b&gt;<xliff:g id="APP_NAME">%1$s</xliff:g>&lt;/b&gt; vol enviar un missatge a &lt;b&gt;<xliff:g id="DEST_ADDRESS">%2$s</xliff:g>&lt;/b&gt;."</string>
<string name="sms_short_code_details" msgid="5873295990846059400">"Aquesta acció "<b>"pot produir càrrecs"</b>" al teu compte per a mòbils."</string>
<string name="sms_premium_short_code_details" msgid="7869234868023975"><b>"Aquesta acció produirà càrrecs al teu compte per a mòbils."</b></string>
<string name="sms_short_code_confirm_allow" msgid="4458878637111023413">"Envia"</string>
<string name="sms_short_code_confirm_deny" msgid="2927389840209170706">"Cancel·la"</string>
<string name="sms_short_code_remember_choice" msgid="5289538592272218136">"Recorda la meva selecció"</string>
<string name="sms_short_code_remember_undo_instruction" msgid="4960944133052287484">"Pots canviar aquesta opció més endavant a Configuració &gt; Aplicacions"</string>
<string name="sms_short_code_confirm_always_allow" msgid="3241181154869493368">"Permet sempre"</string>
<string name="sms_short_code_confirm_never_allow" msgid="446992765774269673">"No permetis mai"</string>
<string name="sim_removed_title" msgid="6227712319223226185">"Extracció de la targeta SIM"</string>
<string name="sim_removed_message" msgid="2333164559970958645">"La xarxa mòbil no estarà disponible fins que no reiniciïs amb una targeta SIM vàlida inserida."</string>
<string name="sim_done_button" msgid="827949989369963775">"Fet"</string>
<string name="sim_added_title" msgid="3719670512889674693">"Addició de la targeta SIM"</string>
<string name="sim_added_message" msgid="6599945301141050216">"Reinicia el dispositiu per accedir a la xarxa mòbil."</string>
<string name="sim_restart_button" msgid="4722407842815232347">"Reinicia"</string>
<string name="carrier_app_dialog_message" msgid="7066156088266319533">"Perquè la nova SIM funcioni, has d\'instal·lar i obrir una aplicació del teu operador de telefonia mòbil."</string>
<string name="carrier_app_dialog_button" msgid="7900235513678617329">"BAIXA L\'APLICACIÓ"</string>
<string name="carrier_app_dialog_not_now" msgid="6361378684292268027">"ARA NO"</string>
<string name="carrier_app_notification_title" msgid="8921767385872554621">"S\'ha inserit una SIM nova"</string>
<string name="carrier_app_notification_text" msgid="1132487343346050225">"Toca per configurar-la"</string>
<string name="time_picker_dialog_title" msgid="8349362623068819295">"Defineix l\'hora"</string>
<string name="date_picker_dialog_title" msgid="5879450659453782278">"Establiment de data"</string>
<string name="date_time_set" msgid="5777075614321087758">"Defineix"</string>
<string name="date_time_done" msgid="2507683751759308828">"Fet"</string>
<string name="perms_new_perm_prefix" msgid="8257740710754301407"><font size="12" fgcolor="#ff33b5e5">"NOU: "</font></string>
<string name="perms_description_app" msgid="5139836143293299417">"Proporcionat per <xliff:g id="APP_NAME">%1$s</xliff:g>."</string>
<string name="no_permissions" msgid="7283357728219338112">"No cal cap permís"</string>
<string name="perm_costs_money" msgid="4902470324142151116">"pot ser que comporti càrrecs"</string>
<string name="dlg_ok" msgid="7376953167039865701">"D\'acord"</string>
<string name="usb_charging_notification_title" msgid="6895185153353640787">"El dispositiu s\'està carregant per USB"</string>
<string name="usb_supplying_notification_title" msgid="5310642257296510271">"L\'USB subministra energia al dispositiu connectat"</string>
<string name="usb_mtp_notification_title" msgid="8396264943589760855">"USB per transferir fitxers"</string>
<string name="usb_ptp_notification_title" msgid="1347328437083192112">"USB per transferir fotos"</string>
<string name="usb_midi_notification_title" msgid="4850904915889144654">"USB per a MIDI"</string>
<string name="usb_accessory_notification_title" msgid="7848236974087653666">"Connectat a un accessori USB"</string>
<string name="usb_notification_message" msgid="3370903770828407960">"Toca per veure més opcions."</string>
<string name="usb_unsupported_audio_accessory_title" msgid="3529881374464628084">"S\'ha detectat un accessori d\'àudio analògic"</string>
<string name="usb_unsupported_audio_accessory_message" msgid="6309553946441565215">"El dispositiu connectat no és compatible amb aquest telèfon. Toca per obtenir més informació."</string>
<string name="adb_active_notification_title" msgid="6729044778949189918">"Depuració USB activada"</string>
<string name="adb_active_notification_message" msgid="4948470599328424059">"Toca per desactivar la depuració USB."</string>
<string name="adb_active_notification_message" product="tv" msgid="8470296818270110396">"Selecciona per desactivar la depuració USB"</string>
<string name="taking_remote_bugreport_notification_title" msgid="6742483073875060934">"S\'està creant l\'informe d\'errors…"</string>
<string name="share_remote_bugreport_notification_title" msgid="4987095013583691873">"Vols compartir l\'informe d\'errors?"</string>
<string name="sharing_remote_bugreport_notification_title" msgid="7572089031496651372">"S\'està compartint l\'informe d\'errors…"</string>
<string name="share_remote_bugreport_notification_message_finished" msgid="6029609949340992866">"L\'administrador ha sol·licitat un informe d\'errors per resoldre els problemes d\'aquest dispositiu. És possible que es comparteixin aplicacions i dades."</string>
<string name="share_remote_bugreport_action" msgid="6249476773913384948">"COMPARTEIX"</string>
<string name="decline_remote_bugreport_action" msgid="6230987241608770062">"REBUTJA"</string>
<string name="select_input_method" msgid="8547250819326693584">"Canvia el teclat"</string>
<string name="show_ime" msgid="2506087537466597099">"Mantén-lo en pantalla mentre el teclat físic està actiu"</string>
<string name="hardware" msgid="194658061510127999">"Mostra el teclat virtual"</string>
<string name="select_keyboard_layout_notification_title" msgid="597189518763083494">"Configura el teclat físic"</string>
<string name="select_keyboard_layout_notification_message" msgid="8084622969903004900">"Toca per seleccionar l\'idioma i el disseny"</string>
<string name="fast_scroll_alphabet" msgid="5433275485499039199">" ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ"</string>
<string name="fast_scroll_numeric_alphabet" msgid="4030170524595123610">" 0123456789ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ"</string>
<string name="alert_windows_notification_channel_group_name" msgid="1463953341148606396">"Mostra sobre altres aplicacions"</string>
<string name="alert_windows_notification_channel_name" msgid="3116610965549449803">"S\'està superposant <xliff:g id="NAME">%s</xliff:g> a altres aplicacions"</string>
<string name="alert_windows_notification_title" msgid="3697657294867638947">"<xliff:g id="NAME">%s</xliff:g> s\'està superposant a altres apps"</string>
<string name="alert_windows_notification_message" msgid="8917232109522912560">"Si no vols que <xliff:g id="NAME">%s</xliff:g> utilitzi aquesta funció, toca per obrir la configuració i desactiva-la."</string>
<string name="alert_windows_notification_turn_off_action" msgid="3367294525884949878">"DESACTIVA"</string>
<string name="ext_media_checking_notification_title" msgid="5734005953288045806">"S\'està preparant <xliff:g id="NAME">%s</xliff:g>"</string>
<string name="ext_media_checking_notification_message" msgid="4747432538578886744">"S\'està comprovant si hi ha errors"</string>
<string name="ext_media_new_notification_message" msgid="7589986898808506239">"S\'ha detectat <xliff:g id="NAME">%s</xliff:g>"</string>
<string name="ext_media_ready_notification_message" msgid="4083398150380114462">"Per transferir fotos i fitxers multimèdia"</string>
<string name="ext_media_unmountable_notification_title" msgid="8295123366236989588">"S\'ha malmès <xliff:g id="NAME">%s</xliff:g>"</string>
<string name="ext_media_unmountable_notification_message" msgid="2343202057122495773">"La unitat <xliff:g id="NAME">%s</xliff:g> està malmesa. Toca per solucionar-ho."</string>
<string name="ext_media_unmountable_notification_message" product="tv" msgid="3941179940297874950">"La unitat següent està malmesa: <xliff:g id="NAME">%s</xliff:g>. Selecciona-la per solucionar-ho."</string>
<string name="ext_media_unsupported_notification_title" msgid="3797642322958803257">"<xliff:g id="NAME">%s</xliff:g> no és compatible"</string>
<string name="ext_media_unsupported_notification_message" msgid="6121601473787888589">"El dispositiu no admet la unitat <xliff:g id="NAME">%s</xliff:g>. Toca per configurar-la amb un format compatible."</string>
<string name="ext_media_unsupported_notification_message" product="tv" msgid="3725436899820390906">"Aquest dispositiu no admet la unitat següent: <xliff:g id="NAME">%s</xliff:g>. Selecciona-la per configurar-la en un format compatible."</string>
<string name="ext_media_badremoval_notification_title" msgid="3206248947375505416">"S\'ha extret <xliff:g id="NAME">%s</xliff:g> de manera inesperada"</string>
<string name="ext_media_badremoval_notification_message" msgid="380176703346946313">"Desactiva <xliff:g id="NAME">%s</xliff:g> abans d\'extraure\'l per evitar perdre dades"</string>
<string name="ext_media_nomedia_notification_title" msgid="1704840188641749091">"S\'ha extret <xliff:g id="NAME">%s</xliff:g>"</string>
<string name="ext_media_nomedia_notification_message" msgid="6471542972147056586">"S\'ha extret <xliff:g id="NAME">%s</xliff:g>; insereix-ne de nou"</string>
<string name="ext_media_unmounting_notification_title" msgid="640674168454809372">"Encara s\'està expulsant <xliff:g id="NAME">%s</xliff:g>…"</string>
<string name="ext_media_unmounting_notification_message" msgid="4182843895023357756">"No l\'extreguis"</string>
<string name="ext_media_init_action" msgid="7952885510091978278">"Configura"</string>
<string name="ext_media_unmount_action" msgid="1121883233103278199">"Expulsa"</string>
<string name="ext_media_browse_action" msgid="8322172381028546087">"Explora"</string>
<string name="ext_media_missing_title" msgid="620980315821543904">"No es detecta <xliff:g id="NAME">%s</xliff:g>"</string>
<string name="ext_media_missing_message" msgid="5761133583368750174">"Torna a inserir el dispositiu"</string>
<string name="ext_media_move_specific_title" msgid="1471100343872375842">"S\'està desplaçant l\'aplicació <xliff:g id="NAME">%s</xliff:g>"</string>
<string name="ext_media_move_title" msgid="1022809140035962662">"S\'estan desplaçant dades"</string>
<string name="ext_media_move_success_title" msgid="8575300932957954671">"S\'ha completat el desplaçament"</string>
<string name="ext_media_move_success_message" msgid="4199002148206265426">"S\'han desplaçat dades a <xliff:g id="NAME">%s</xliff:g>"</string>
<string name="ext_media_move_failure_title" msgid="7613189040358789908">"No s\'han pogut desplaçar dades"</string>
<string name="ext_media_move_failure_message" msgid="1978096440816403360">"S\'han deixat dades a la ubicació original"</string>
<string name="ext_media_status_removed" msgid="6576172423185918739">"S\'ha retirat"</string>
<string name="ext_media_status_unmounted" msgid="2551560878416417752">"S\'ha expulsat"</string>
<string name="ext_media_status_checking" msgid="6193921557423194949">"S\'està comprovant..."</string>
<string name="ext_media_status_mounted" msgid="7253821726503179202">"Es pot fer servir"</string>
<string name="ext_media_status_mounted_ro" msgid="8020978752406021015">"Només de lectura"</string>
<string name="ext_media_status_bad_removal" msgid="8395398567890329422">"No s\'ha retirat de manera segura"</string>
<string name="ext_media_status_unmountable" msgid="805594039236667894">"S\'ha malmès"</string>
<string name="ext_media_status_unsupported" msgid="4691436711745681828">"No és compatible"</string>
<string name="ext_media_status_ejecting" msgid="5463887263101234174">"S\'està expulsant…"</string>
<string name="ext_media_status_formatting" msgid="1085079556538644861">"S\'està formatant..."</string>
<string name="ext_media_status_missing" msgid="5638633895221670766">"No s\'ha inserit"</string>
<string name="activity_list_empty" msgid="1675388330786841066">"No s\'ha trobat cap activitat coincident."</string>
<string name="permlab_route_media_output" msgid="6243022988998972085">"indicar la sortida del fitxer multimèdia"</string>
<string name="permdesc_route_media_output" msgid="4932818749547244346">"Permet que una aplicació indiqui la ruta de sortida de contingut multimèdia a altres dispositius externs."</string>
<string name="permlab_readInstallSessions" msgid="3713753067455750349">"llegir les sessions d\'instal·lació"</string>
<string name="permdesc_readInstallSessions" msgid="2049771699626019849">"Permet que una aplicació llegeixi les sessions d\'instal·lació i això permet veure detalls sobre les instal·lacions de paquet actives."</string>
<string name="permlab_requestInstallPackages" msgid="5782013576218172577">"sol·licitar la instal·lació de paquets"</string>
<string name="permdesc_requestInstallPackages" msgid="5740101072486783082">"Permet que una aplicació sol·liciti la instal·lació de paquets."</string>
<string name="permlab_requestDeletePackages" msgid="1703686454657781242">"sol·licitar la supressió de paquets"</string>
<string name="permdesc_requestDeletePackages" msgid="3406172963097595270">"Permet que una aplicació sol·liciti la supressió de paquets."</string>
<string name="permlab_requestIgnoreBatteryOptimizations" msgid="8021256345643918264">"Demanar permís per ignorar les optimitzacions de bateria"</string>
<string name="permdesc_requestIgnoreBatteryOptimizations" msgid="8359147856007447638">"Permet que una aplicació demani permís per ignorar les optimitzacions de bateria per a l\'aplicació."</string>
<string name="tutorial_double_tap_to_zoom_message_short" msgid="1311810005957319690">"Piqueu dos cops per controlar el zoom"</string>
<string name="gadget_host_error_inflating" msgid="4882004314906466162">"No s\'ha pogut afegir el widget."</string>
<string name="ime_action_go" msgid="8320845651737369027">"Ves"</string>
<string name="ime_action_search" msgid="658110271822807811">"Cerca"</string>
<string name="ime_action_send" msgid="2316166556349314424">"Envia"</string>
<string name="ime_action_next" msgid="3138843904009813834">"Següent"</string>
<string name="ime_action_done" msgid="8971516117910934605">"Fet"</string>
<string name="ime_action_previous" msgid="1443550039250105948">"Anterior"</string>
<string name="ime_action_default" msgid="2840921885558045721">"Executa"</string>
<string name="dial_number_using" msgid="5789176425167573586">"Marca el número\nmitjançant <xliff:g id="NUMBER">%s</xliff:g>"</string>
<string name="create_contact_using" msgid="4947405226788104538">"Crea un contacte\nmitjançant <xliff:g id="NUMBER">%s</xliff:g>"</string>
<string name="grant_credentials_permission_message_header" msgid="2106103817937859662">"Les aplicacions següents sol·liciten permís per accedir al teu compte, ara i en el futur."</string>
<string name="grant_credentials_permission_message_footer" msgid="3125211343379376561">"Voleu permetre aquesta sol·licitud?"</string>
<string name="grant_permissions_header_text" msgid="6874497408201826708">"Sol·licitud d\'accés"</string>
<string name="allow" msgid="7225948811296386551">"Permet"</string>
<string name="deny" msgid="2081879885755434506">"Denega"</string>
<string name="permission_request_notification_title" msgid="6486759795926237907">"Permís sol·licitat"</string>
<string name="permission_request_notification_with_subtitle" msgid="8530393139639560189">"S\'ha sol·licitat permís\nper al compte <xliff:g id="ACCOUNT">%s</xliff:g>."</string>
<string name="forward_intent_to_owner" msgid="1207197447013960896">"Estàs utilitzant aquesta aplicació fora del perfil professional."</string>
<string name="forward_intent_to_work" msgid="621480743856004612">"Estàs utilitzant l\'aplicació al perfil professional."</string>
<string name="input_method_binding_label" msgid="1283557179944992649">"Mètode d\'introducció de text"</string>
<string name="sync_binding_label" msgid="3687969138375092423">"Sincronització"</string>
<string name="accessibility_binding_label" msgid="4148120742096474641">"Accessibilitat"</string>
<string name="wallpaper_binding_label" msgid="1240087844304687662">"Fons de pantalla"</string>
<string name="chooser_wallpaper" msgid="7873476199295190279">"Canvia el fons de pantalla"</string>
<string name="notification_listener_binding_label" msgid="2014162835481906429">"Oient de notificacions"</string>
<string name="vr_listener_binding_label" msgid="4316591939343607306">"Processador de RV"</string>
<string name="condition_provider_service_binding_label" msgid="1321343352906524564">"Proveïdor de condicions"</string>
<string name="notification_ranker_binding_label" msgid="774540592299064747">"Servei de classificació de notificacions"</string>
<string name="vpn_title" msgid="19615213552042827">"VPN activada"</string>
<string name="vpn_title_long" msgid="6400714798049252294">"<xliff:g id="APP">%s</xliff:g> ha activat VPN"</string>
<string name="vpn_text" msgid="1610714069627824309">"Pica per gestionar la xarxa."</string>
<string name="vpn_text_long" msgid="4907843483284977618">"Connectat a <xliff:g id="SESSION">%s</xliff:g>. Pica per gestionar la xarxa."</string>
<string name="vpn_lockdown_connecting" msgid="6443438964440960745">"T\'estàs connectant a la VPN sempre activada…"</string>
<string name="vpn_lockdown_connected" msgid="8202679674819213931">"Estàs connectat a la VPN sempre activada"</string>
<string name="vpn_lockdown_disconnected" msgid="4532298952570796327">"La VPN sempre activada està desconnectada"</string>
<string name="vpn_lockdown_error" msgid="6009249814034708175">"Error de la VPN sempre activada"</string>
<string name="vpn_lockdown_config" msgid="5099330695245008680">"Toca per configurar"</string>
<string name="upload_file" msgid="2897957172366730416">"Tria un fitxer"</string>
<string name="no_file_chosen" msgid="6363648562170759465">"No s\'ha escollit cap fitxer"</string>
<string name="reset" msgid="2448168080964209908">"Restableix"</string>
<string name="submit" msgid="1602335572089911941">"Envia"</string>
<string name="car_mode_disable_notification_title" msgid="3164768212003864316">"Mode de cotxe activat"</string>
<string name="car_mode_disable_notification_message" msgid="6301524980144350051">"Toca per sortir del mode de cotxe."</string>
<string name="tethered_notification_title" msgid="3146694234398202601">"Compartició de xarxa o punt d\'accés Wi-Fi activat"</string>
<string name="tethered_notification_message" msgid="2113628520792055377">"Toca per configurar."</string>
<string name="back_button_label" msgid="2300470004503343439">"Enrere"</string>
<string name="next_button_label" msgid="1080555104677992408">"Següent"</string>
<string name="skip_button_label" msgid="1275362299471631819">"Omet"</string>
<string name="no_matches" msgid="8129421908915840737">"Cap coincidència"</string>
<string name="find_on_page" msgid="1946799233822820384">"Troba-ho a la pàgina"</string>
<plurals name="matches_found" formatted="false" msgid="1210884353962081884">
<item quantity="other"><xliff:g id="INDEX">%d</xliff:g> de <xliff:g id="TOTAL">%d</xliff:g></item>
<item quantity="one">1 partida</item>
</plurals>
<string name="action_mode_done" msgid="7217581640461922289">"Fet"</string>
<string name="progress_erasing" product="nosdcard" msgid="4521573321524340058">"S\'està esborrant l\'emmagatzematge USB..."</string>
<string name="progress_erasing" product="default" msgid="6596988875507043042">"S\'està esborrant la targeta SD..."</string>
<string name="share" msgid="1778686618230011964">"Comparteix"</string>
<string name="find" msgid="4808270900322985960">"Cerca"</string>
<string name="websearch" msgid="4337157977400211589">"Cerca al web"</string>
<string name="find_next" msgid="5742124618942193978">"Cerca el següent"</string>
<string name="find_previous" msgid="2196723669388360506">"Cerca l\'anterior"</string>
<string name="gpsNotifTicker" msgid="5622683912616496172">"Sol·licitud d\'ubicació de <xliff:g id="NAME">%s</xliff:g>"</string>
<string name="gpsNotifTitle" msgid="5446858717157416839">"Sol·licitud d\'ubicació"</string>
<string name="gpsNotifMessage" msgid="1374718023224000702">"Sol·licitat per <xliff:g id="NAME">%1$s</xliff:g> (<xliff:g id="SERVICE">%2$s</xliff:g>)"</string>
<string name="gpsVerifYes" msgid="2346566072867213563">"Sí"</string>
<string name="gpsVerifNo" msgid="1146564937346454865">"No"</string>
<string name="sync_too_many_deletes" msgid="5296321850662746890">"S\'ha superat el límit de supressions"</string>
<string name="sync_too_many_deletes_desc" msgid="496551671008694245">"Hi ha <xliff:g id="NUMBER_OF_DELETED_ITEMS">%1$d</xliff:g> elements suprimits per a <xliff:g id="TYPE_OF_SYNC">%2$s</xliff:g>, compte <xliff:g id="ACCOUNT_NAME">%3$s</xliff:g>. Què vols fer?"</string>
<string name="sync_really_delete" msgid="2572600103122596243">"Suprimeix els elements"</string>
<string name="sync_undo_deletes" msgid="2941317360600338602">"Desfés les supressions"</string>
<string name="sync_do_nothing" msgid="3743764740430821845">"No facis res per ara"</string>
<string name="choose_account_label" msgid="5655203089746423927">"Tria un compte"</string>
<string name="add_account_label" msgid="2935267344849993553">"Afegeix un compte"</string>
<string name="add_account_button_label" msgid="3611982894853435874">"Afegeix un compte"</string>
<string name="number_picker_increment_button" msgid="2412072272832284313">"Incrementa"</string>
<string name="number_picker_decrement_button" msgid="476050778386779067">"Redueix"</string>
<string name="number_picker_increment_scroll_mode" msgid="5259126567490114216">"Toca i mantén premut el número <xliff:g id="VALUE">%s</xliff:g>."</string>
<string name="number_picker_increment_scroll_action" msgid="9101473045891835490">"Llisca cap amunt per augmentar i cap avall per disminuir."</string>
<string name="time_picker_increment_minute_button" msgid="8865885114028614321">"Fes augmentar el minut"</string>
<string name="time_picker_decrement_minute_button" msgid="6246834937080684791">"Fes disminuir el minut"</string>
<string name="time_picker_increment_hour_button" msgid="3652056055810223139">"Fes augmentar l\'hora"</string>
<string name="time_picker_decrement_hour_button" msgid="1377479863429214792">"Fes disminuir l\'hora"</string>
<string name="time_picker_increment_set_pm_button" msgid="4147590696151230863">"Estableix com a p. m."</string>
<string name="time_picker_decrement_set_am_button" msgid="8302140353539486752">"Estableix com a a. m."</string>
<string name="date_picker_increment_month_button" msgid="5369998479067934110">"Fes augmentar el mes"</string>
<string name="date_picker_decrement_month_button" msgid="1832698995541726019">"Fes disminuir el mes"</string>
<string name="date_picker_increment_day_button" msgid="7130465412308173903">"Fes augmentar el dia"</string>
<string name="date_picker_decrement_day_button" msgid="4131881521818750031">"Fes disminuir el dia"</string>
<string name="date_picker_increment_year_button" msgid="6318697384310808899">"Fes augmentar l\'any"</string>
<string name="date_picker_decrement_year_button" msgid="4482021813491121717">"Fes disminuir l\'any"</string>
<string name="date_picker_prev_month_button" msgid="2858244643992056505">"Mes anterior"</string>
<string name="date_picker_next_month_button" msgid="5559507736887605055">"Mes següent"</string>
<string name="keyboardview_keycode_alt" msgid="4856868820040051939">"Alt"</string>
<string name="keyboardview_keycode_cancel" msgid="1203984017245783244">"Cancel·la"</string>
<string name="keyboardview_keycode_delete" msgid="3337914833206635744">"Suprimeix"</string>
<string name="keyboardview_keycode_done" msgid="1992571118466679775">"Fet"</string>
<string name="keyboardview_keycode_mode_change" msgid="4547387741906537519">"Canvi de mode"</string>
<string name="keyboardview_keycode_shift" msgid="2270748814315147690">"Maj"</string>
<string name="keyboardview_keycode_enter" msgid="2985864015076059467">"Retorn"</string>
<string name="activitychooserview_choose_application" msgid="2125168057199941199">"Selecciona una aplicació"</string>
<string name="activitychooserview_choose_application_error" msgid="8624618365481126668">"No s\'ha pogut iniciar <xliff:g id="APPLICATION_NAME">%s</xliff:g>."</string>
<string name="shareactionprovider_share_with" msgid="806688056141131819">"Comparteix amb"</string>
<string name="shareactionprovider_share_with_application" msgid="5627411384638389738">"Comparteix amb <xliff:g id="APPLICATION_NAME">%s</xliff:g>"</string>
<string name="content_description_sliding_handle" msgid="415975056159262248">"Llisca el dit. Mantén premut."</string>
<string name="description_target_unlock_tablet" msgid="3833195335629795055">"Llisca per desbloquejar."</string>
<string name="action_bar_home_description" msgid="5293600496601490216">"Torna a la pàgina d\'inici"</string>
<string name="action_bar_up_description" msgid="2237496562952152589">"Mou cap a dalt"</string>
<string name="action_menu_overflow_description" msgid="2295659037509008453">"Més opcions"</string>
<string name="action_bar_home_description_format" msgid="7965984360903693903">"%1$s, %2$s"</string>
<string name="action_bar_home_subtitle_description_format" msgid="6985546530471780727">"%1$s, %2$s, %3$s"</string>
<string name="storage_internal" msgid="3570990907910199483">"Emmagatzematge intern compartit"</string>
<string name="storage_sd_card" msgid="3282948861378286745">"Targeta SD"</string>
<string name="storage_sd_card_label" msgid="6347111320774379257">"Targeta SD de: <xliff:g id="MANUFACTURER">%s</xliff:g>"</string>
<string name="storage_usb_drive" msgid="6261899683292244209">"Unitat USB"</string>
<string name="storage_usb_drive_label" msgid="4501418548927759953">"Unitat USB de: <xliff:g id="MANUFACTURER">%s</xliff:g>"</string>
<string name="storage_usb" msgid="3017954059538517278">"Emmagatzematge USB"</string>
<string name="extract_edit_menu_button" msgid="8940478730496610137">"Edita"</string>
<string name="data_usage_warning_title" msgid="3620440638180218181">"Alerta d\'ús de dades"</string>
<string name="data_usage_warning_body" msgid="6660692274311972007">"Toca per veure l\'ús i la configuració."</string>
<string name="data_usage_3g_limit_title" msgid="4361523876818447683">"Límit de dades 2G-3G assolit"</string>
<string name="data_usage_4g_limit_title" msgid="4609566827219442376">"Límit de dades 4G assolit"</string>
<string name="data_usage_mobile_limit_title" msgid="6561099244084267376">"Límit de dades mòbils assolit"</string>
<string name="data_usage_wifi_limit_title" msgid="5803363779034792676">"Límit de dades Wi-Fi assolit"</string>
<string name="data_usage_limit_body" msgid="291731708279614081">"Dades resta del cicle aturades"</string>
<string name="data_usage_3g_limit_snoozed_title" msgid="7026739121138005231">"S\'ha superat el límit de dades 2G-3G"</string>
<string name="data_usage_4g_limit_snoozed_title" msgid="1106562779311209039">"S\'ha superat el límit de dades 4G"</string>
<string name="data_usage_mobile_limit_snoozed_title" msgid="279240572165412168">"S\'ha superat el límit de dades mòbils"</string>
<string name="data_usage_wifi_limit_snoozed_title" msgid="8743856006384825974">"S\'ha superat el límit de dades Wi-Fi"</string>
<string name="data_usage_limit_snoozed_body" msgid="7035490278298441767">"<xliff:g id="SIZE">%s</xliff:g> per sobre del límit especif."</string>
<string name="data_usage_restricted_title" msgid="5965157361036321914">"Dades en segon pla restringides"</string>
<string name="data_usage_restricted_body" msgid="469866376337242726">"Toca per suprimir la restricció."</string>
<string name="ssl_certificate" msgid="6510040486049237639">"Certificat de seguretat"</string>
<string name="ssl_certificate_is_valid" msgid="6825263250774569373">"Aquest certificat és vàlid."</string>
<string name="issued_to" msgid="454239480274921032">"Emès per a:"</string>
<string name="common_name" msgid="2233209299434172646">"Nom comú:"</string>
<string name="org_name" msgid="6973561190762085236">"Organització:"</string>
<string name="org_unit" msgid="7265981890422070383">"Unitat organitzativa:"</string>
<string name="issued_by" msgid="2647584988057481566">"Emès per:"</string>
<string name="validity_period" msgid="8818886137545983110">"Validesa:"</string>
<string name="issued_on" msgid="5895017404361397232">"Emès el:"</string>
<string name="expires_on" msgid="3676242949915959821">"Data de caducitat:"</string>
<string name="serial_number" msgid="758814067660862493">"Número de sèrie:"</string>
<string name="fingerprints" msgid="4516019619850763049">"Empremtes"</string>
<string name="sha256_fingerprint" msgid="4391271286477279263">"Empremta SHA-256:"</string>
<string name="sha1_fingerprint" msgid="7930330235269404581">"Empremta SHA-1:"</string>
<string name="activity_chooser_view_see_all" msgid="4292569383976636200">"Mostra-les totes"</string>
<string name="activity_chooser_view_dialog_title_default" msgid="4710013864974040615">"Selecció de l\'activitat"</string>
<string name="share_action_provider_share_with" msgid="5247684435979149216">"Comparteix amb"</string>
<string name="sending" msgid="3245653681008218030">"S\'està enviant…"</string>
<string name="launchBrowserDefault" msgid="2057951947297614725">"Vols iniciar el navegador?"</string>
<string name="SetupCallDefault" msgid="5834948469253758575">"Vols acceptar la trucada?"</string>
<string name="activity_resolver_use_always" msgid="8017770747801494933">"Sempre"</string>
<string name="activity_resolver_use_once" msgid="2404644797149173758">"Només una vegada"</string>
<string name="activity_resolver_work_profiles_support" msgid="185598180676883455">"%1$s no admet perfils professionals."</string>
<string name="default_audio_route_name" product="tablet" msgid="4617053898167127471">"Tauleta"</string>
<string name="default_audio_route_name" product="tv" msgid="9158088547603019321">"Televisor"</string>
<string name="default_audio_route_name" product="default" msgid="4239291273420140123">"Telèfon"</string>
<string name="default_audio_route_name_headphones" msgid="8119971843803439110">"Auriculars"</string>
<string name="default_audio_route_name_dock_speakers" msgid="6240602982276591864">"Altaveus de la base"</string>
<string name="default_media_route_name_hdmi" msgid="2450970399023478055">"HDMI"</string>
<string name="default_audio_route_category_name" msgid="3722811174003886946">"Sistema"</string>
<string name="bluetooth_a2dp_audio_route_name" msgid="8575624030406771015">"Àudio per Bluetooth"</string>
<string name="wireless_display_route_description" msgid="9070346425023979651">"Pantalla sense fil"</string>
<string name="media_route_button_content_description" msgid="591703006349356016">"Emet"</string>
<string name="media_route_chooser_title"