blob: fff112d9219e9d6c508e1466aac73db03a433652 [file] [log] [blame]
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!--
/* //device/apps/common/assets/res/any/strings.xml
**
** Copyright 2006, The Android Open Source Project
**
** Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License");
** you may not use this file except in compliance with the License.
** You may obtain a copy of the License at
**
** http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
**
** Unless required by applicable law or agreed to in writing, software
** distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS,
** WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.
** See the License for the specific language governing permissions and
** limitations under the License.
*/
-->
<resources xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
xmlns:xliff="urn:oasis:names:tc:xliff:document:1.2">
<string name="byteShort" msgid="8340973892742019101">"Б"</string>
<string name="petabyteShort" msgid="5637816680144990219">"ПБ"</string>
<string name="fileSizeSuffix" msgid="8897567456150907538">"<xliff:g id="NUMBER">%1$s</xliff:g> <xliff:g id="UNIT">%2$s</xliff:g>"</string>
<string name="untitled" msgid="4638956954852782576">"&lt;Без заглавие&gt;"</string>
<string name="emptyPhoneNumber" msgid="7694063042079676517">"(Няма телефонен номер)"</string>
<string name="unknownName" msgid="6867811765370350269">"Неизвестно"</string>
<string name="defaultVoiceMailAlphaTag" msgid="2660020990097733077">"Гласова поща"</string>
<string name="defaultMsisdnAlphaTag" msgid="2850889754919584674">"MSISDN1"</string>
<string name="mmiError" msgid="5154499457739052907">"Има проблем с връзката или MMI кодът е невалиден."</string>
<string name="mmiFdnError" msgid="5224398216385316471">"Операцията е ограничена само до фиксираните номера за набиране."</string>
<string name="mmiErrorWhileRoaming" msgid="762488890299284230">"Докато сте в режим на роуминг, настройките за пренасочване на обажданията не могат да се променят от телефона ви."</string>
<string name="serviceEnabled" msgid="8147278346414714315">"Услугата бе активирана."</string>
<string name="serviceEnabledFor" msgid="6856228140453471041">"Услугата бе активирана за:"</string>
<string name="serviceDisabled" msgid="1937553226592516411">"Услугата бе деактивирана."</string>
<string name="serviceRegistered" msgid="6275019082598102493">"Регистрацията бе успешна."</string>
<string name="serviceErased" msgid="1288584695297200972">"Изтриването бе успешно."</string>
<string name="passwordIncorrect" msgid="7612208839450128715">"Паролата е неправилна."</string>
<string name="mmiComplete" msgid="8232527495411698359">"MMI кодът се изпълни."</string>
<string name="badPin" msgid="9015277645546710014">"Въведеният стар ПИН е неправилен."</string>
<string name="badPuk" msgid="5487257647081132201">"Въведеният PUK е неправилен."</string>
<string name="mismatchPin" msgid="609379054496863419">"Въведените от вас ПИН кодове не са идентични."</string>
<string name="invalidPin" msgid="3850018445187475377">"Въведете PIN с четири до осем цифри."</string>
<string name="invalidPuk" msgid="8761456210898036513">"Въведете PUK код с поне осем цифри."</string>
<string name="needPuk" msgid="919668385956251611">"SIM картата ви е заключена с PUK. Въведете PUK кода, за да я отключите."</string>
<string name="needPuk2" msgid="4526033371987193070">"Въведете PUK2, за да отблокирате SIM картата."</string>
<string name="enablePin" msgid="209412020907207950">"Неуспешно – активирайте заключването на SIM/RUIM картата."</string>
<plurals name="pinpuk_attempts" formatted="false" msgid="1251012001539225582">
<item quantity="other">Остават ви <xliff:g id="NUMBER_1">%d</xliff:g> опита, преди SIM картата да бъде заключена.</item>
<item quantity="one">Остава ви <xliff:g id="NUMBER_0">%d</xliff:g> опит, преди SIM картата да бъде заключена.</item>
</plurals>
<string name="imei" msgid="2625429890869005782">"IMEI"</string>
<string name="meid" msgid="4841221237681254195">"MEID"</string>
<string name="ClipMmi" msgid="6952821216480289285">"Идентификация на вх. обаждания"</string>
<string name="ClirMmi" msgid="7784673673446833091">"Идентификация на изходящите повиквания"</string>
<string name="ColpMmi" msgid="3065121483740183974">"Идентификация на свързаната линия"</string>
<string name="ColrMmi" msgid="4996540314421889589">"Ограничение за идентификацията на свързаната линия"</string>
<string name="CfMmi" msgid="5123218989141573515">"Пренасочване на повиквания"</string>
<string name="CwMmi" msgid="9129678056795016867">"Изчакване на повикване"</string>
<string name="BaMmi" msgid="455193067926770581">"Забрана за повиквания"</string>
<string name="PwdMmi" msgid="7043715687905254199">"Промяна на паролата"</string>
<string name="PinMmi" msgid="3113117780361190304">"Промяна на PIN кода"</string>
<string name="CnipMmi" msgid="3110534680557857162">"Номерът на търсещия е предоставен"</string>
<string name="CnirMmi" msgid="3062102121430548731">"Номерът на търсещия липсва"</string>
<string name="ThreeWCMmi" msgid="9051047170321190368">"Тристранен разговор"</string>
<string name="RuacMmi" msgid="7827887459138308886">"Отхвърляне на нежелани дразнещи обаждания"</string>
<string name="CndMmi" msgid="3116446237081575808">"Идентификация на повикванията"</string>
<string name="DndMmi" msgid="1265478932418334331">"Не безпокойте"</string>
<string name="CLIRDefaultOnNextCallOn" msgid="429415409145781923">"Стандартната идентификация на повикванията е „забранено“. За следващото обаждане тя е забранена."</string>
<string name="CLIRDefaultOnNextCallOff" msgid="3092918006077864624">"Стандартната идентификация на повикванията е „забранено“. За следващото обаждане тя е разрешена."</string>
<string name="CLIRDefaultOffNextCallOn" msgid="6179425182856418465">"Стандартната идентификация на повикванията е „разрешено“. За следващото обаждане тя е забранена."</string>
<string name="CLIRDefaultOffNextCallOff" msgid="2567998633124408552">"Стандартната идентификация на повикванията е „разрешено“. За следващото обаждане тя е разрешена."</string>
<string name="serviceNotProvisioned" msgid="8614830180508686666">"Услугата не е обезпечена."</string>
<string name="CLIRPermanent" msgid="3377371145926835671">"Не можете да променяте настройката за идентификация на обажданията."</string>
<string name="RestrictedOnDataTitle" msgid="1322504692764166532">"Няма услуга за данни"</string>
<string name="RestrictedOnEmergencyTitle" msgid="3646729271176394091">"Няма достъп до спешните обаждания"</string>
<string name="RestrictedOnNormalTitle" msgid="3179574012752700984">"Няма услуга за гласови обаждания"</string>
<string name="RestrictedOnAllVoiceTitle" msgid="158800171499150681">"Няма услуга за гласови/спешни обаждания"</string>
<string name="RestrictedStateContent" msgid="4278821484643362350">"Временно не се предлага от мобилната мрежа в местоположението ви"</string>
<string name="NetworkPreferenceSwitchTitle" msgid="4008877505368566980">"Не може да се установи връзка с мрежата"</string>
<string name="NetworkPreferenceSwitchSummary" msgid="1203771446683319957">"За да подобрите сигнала, променете избрания тип мрежа от „Настройки“ &gt; „Мрежа и интернет“ &gt; „Мобилни мрежи“ &gt; „Предпочитан тип мрежа“."</string>
<string name="EmergencyCallWarningTitle" msgid="4790413876281901612">"Функцията за обаждания през Wi-Fi е активна"</string>
<string name="EmergencyCallWarningSummary" msgid="8973232888021643293">"За спешните обаждания се изисква мобилна мрежа."</string>
<string name="notification_channel_network_alert" msgid="4427736684338074967">"Сигнали"</string>
<string name="notification_channel_call_forward" msgid="2419697808481833249">"Пренасочване на обаждания"</string>
<string name="notification_channel_emergency_callback" msgid="6686166232265733921">"Режим на обратно обаждане при спешност"</string>
<string name="notification_channel_mobile_data_status" msgid="4575131690860945836">"Състояние на мобилните данни"</string>
<string name="notification_channel_sms" msgid="3441746047346135073">"SMS съобщения"</string>
<string name="notification_channel_voice_mail" msgid="3954099424160511919">"Съобщения в гласовата поща"</string>
<string name="notification_channel_wfc" msgid="2130802501654254801">"Обаждания през Wi-Fi"</string>
<string name="peerTtyModeFull" msgid="6165351790010341421">"Отсрещният потребител заяви пълен TTY режим (FULL)"</string>
<string name="peerTtyModeHco" msgid="5728602160669216784">"Отсрещният потребител заяви TTY режим с пренос на слух (HCO)"</string>
<string name="peerTtyModeVco" msgid="1742404978686538049">"Отсрещният потребител заяви TTY режим с пренос на глас (VCО)"</string>
<string name="peerTtyModeOff" msgid="3280819717850602205">"Отсрещният потребител заяви изключване (OFF) на TTY режима"</string>
<string name="serviceClassVoice" msgid="1258393812335258019">"Глас"</string>
<string name="serviceClassData" msgid="872456782077937893">"Данни"</string>
<string name="serviceClassFAX" msgid="5566624998840486475">"Факс"</string>
<string name="serviceClassSMS" msgid="2015460373701527489">"SMS"</string>
<string name="serviceClassDataAsync" msgid="4523454783498551468">"Асинхронни данни"</string>
<string name="serviceClassDataSync" msgid="7530000519646054776">"Синхронни данни"</string>
<string name="serviceClassPacket" msgid="6991006557993423453">"Пакет"</string>
<string name="serviceClassPAD" msgid="3235259085648271037">"PAD"</string>
<string name="roamingText0" msgid="7170335472198694945">"Индикаторът за роуминг е включен"</string>
<string name="roamingText1" msgid="5314861519752538922">"Индикаторът за роуминг е изключен"</string>
<string name="roamingText2" msgid="8969929049081268115">"Индикаторът за роуминг мига"</string>
<string name="roamingText3" msgid="5148255027043943317">"Извън квартала"</string>
<string name="roamingText4" msgid="8808456682550796530">"Извън сградата"</string>
<string name="roamingText5" msgid="7604063252850354350">"Роуминг – предпочитана система"</string>
<string name="roamingText6" msgid="2059440825782871513">"Роуминг – налична система"</string>
<string name="roamingText7" msgid="7112078724097233605">"Роуминг – асоцииран партньор"</string>
<string name="roamingText8" msgid="5989569778604089291">"Роуминг – първокласен партньор"</string>
<string name="roamingText9" msgid="7969296811355152491">"Роуминг – пълна функционалност на услугата"</string>
<string name="roamingText10" msgid="3992906999815316417">"Роуминг – частична функционалност на услугата"</string>
<string name="roamingText11" msgid="4154476854426920970">"Банерът за роуминг е включен"</string>
<string name="roamingText12" msgid="1189071119992726320">"Банерът за роуминг е изключен"</string>
<string name="roamingTextSearching" msgid="8360141885972279963">"Търси се покритие"</string>
<string name="wfcRegErrorTitle" msgid="2301376280632110664">"Обаждания през Wi-Fi"</string>
<string-array name="wfcOperatorErrorAlertMessages">
<item msgid="3910386316304772394">"За да извършвате обаждания и да изпращате съобщения през Wi-Fi, първо, помолете оператора си да настрои тази услуга. След това включете отново функцията за обаждания през Wi-Fi от настройките. (Код на грешката: <xliff:g id="CODE">%1$s</xliff:g>)"</item>
</string-array>
<string-array name="wfcOperatorErrorNotificationMessages">
<item msgid="7472393097168811593">"Регистриране с оператора ви (код на грешката: <xliff:g id="CODE">%1$s</xliff:g>)"</item>
</string-array>
<string-array name="wfcSpnFormats">
<item msgid="6830082633573257149">"%s"</item>
<item msgid="4397097370387921767">"%s – обаждания през Wi-Fi"</item>
</string-array>
<string name="wifi_calling_off_summary" msgid="8720659586041656098">"Изключено"</string>
<string name="wfc_mode_wifi_preferred_summary" msgid="1994113411286935263">"Предпочита се Wi-Fi"</string>
<string name="wfc_mode_cellular_preferred_summary" msgid="1988279625335345908">"Предпочитат се мобилни данни"</string>
<string name="wfc_mode_wifi_only_summary" msgid="2379919155237869320">"Само Wi-Fi"</string>
<string name="cfTemplateNotForwarded" msgid="1683685883841272560">"<xliff:g id="BEARER_SERVICE_CODE">{0}</xliff:g>: Не е пренасочено"</string>
<string name="cfTemplateForwarded" msgid="1302922117498590521">"<xliff:g id="BEARER_SERVICE_CODE">{0}</xliff:g>: <xliff:g id="DIALING_NUMBER">{1}</xliff:g>"</string>
<string name="cfTemplateForwardedTime" msgid="9206251736527085256">"<xliff:g id="BEARER_SERVICE_CODE">{0}</xliff:g>: <xliff:g id="DIALING_NUMBER">{1}</xliff:g> след <xliff:g id="TIME_DELAY">{2}</xliff:g> секунди"</string>
<string name="cfTemplateRegistered" msgid="5073237827620166285">"<xliff:g id="BEARER_SERVICE_CODE">{0}</xliff:g>: Не е пренасочено"</string>
<string name="cfTemplateRegisteredTime" msgid="6781621964320635172">"<xliff:g id="BEARER_SERVICE_CODE">{0}</xliff:g>: Не е пренасочено"</string>
<string name="fcComplete" msgid="3118848230966886575">"Кодът за функцията се изпълни."</string>
<string name="fcError" msgid="3327560126588500777">"Има проблем с връзката или кодът за функцията е невалиден."</string>
<string name="httpErrorOk" msgid="1191919378083472204">"OK"</string>
<string name="httpError" msgid="7956392511146698522">"Възникна грешка в мрежата."</string>
<string name="httpErrorLookup" msgid="4711687456111963163">"URL адресът не можа да бъде намерен."</string>
<string name="httpErrorUnsupportedAuthScheme" msgid="6299980280442076799">"Схемата за удостоверяване на сайта не се поддържа."</string>
<string name="httpErrorAuth" msgid="1435065629438044534">"Не можа да се удостовери."</string>
<string name="httpErrorProxyAuth" msgid="1788207010559081331">"Удостоверяването през прокси сървъра не бе успешно."</string>
<string name="httpErrorConnect" msgid="8714273236364640549">"Не можа да се установи връзка със сървъра."</string>
<string name="httpErrorIO" msgid="2340558197489302188">"Не можа да се осъществи връзка със сървъра. Опитайте отново по-късно."</string>
<string name="httpErrorTimeout" msgid="4743403703762883954">"Времето за изчакване на връзката със сървъра изтече."</string>
<string name="httpErrorRedirectLoop" msgid="8679596090392779516">"Страницата съдържа твърде много сървърни пренасочвания."</string>
<string name="httpErrorUnsupportedScheme" msgid="5015730812906192208">"Протоколът не се поддържа."</string>
<string name="httpErrorFailedSslHandshake" msgid="96549606000658641">"Не можа да бъде осъществена сигурна връзка."</string>
<string name="httpErrorBadUrl" msgid="3636929722728881972">"Страницата не можа да бъде отворена, защото URL адресът е невалиден."</string>
<string name="httpErrorFile" msgid="2170788515052558676">"До файла не можа да бъде осъществен достъп."</string>
<string name="httpErrorFileNotFound" msgid="6203856612042655084">"Заявеният файл не можа да бъде намерен."</string>
<string name="httpErrorTooManyRequests" msgid="1235396927087188253">"Обработват се твърде много заявки. Опитайте отново по-късно."</string>
<string name="notification_title" msgid="8967710025036163822">"Грешка при влизането за <xliff:g id="ACCOUNT">%1$s</xliff:g>"</string>
<string name="contentServiceSync" msgid="8353523060269335667">"Синхронизиране"</string>
<string name="contentServiceSyncNotificationTitle" msgid="397743349191901458">"Синхронизиране"</string>
<string name="contentServiceTooManyDeletesNotificationDesc" msgid="8100981435080696431">"Изтриванията за <xliff:g id="CONTENT_TYPE">%s</xliff:g> са твърде много."</string>
<string name="low_memory" product="tablet" msgid="6494019234102154896">"Хранилището на таблета е пълно. Изтрийте файлове, за да освободите място."</string>
<string name="low_memory" product="watch" msgid="4415914910770005166">"Хранилището на часовника е пълно. Изтрийте файлове, за да освободите място."</string>
<string name="low_memory" product="tv" msgid="516619861191025923">"Хранилището на телевизора е пълно. Изтрийте някои файлове, за да освободите място."</string>
<string name="low_memory" product="default" msgid="3475999286680000541">"Хранилището на телефона е пълно. Изтрийте файлове, за да освободите място."</string>
<plurals name="ssl_ca_cert_warning" formatted="false" msgid="5106721205300213569">
<item quantity="other">Сертифициращите органи са инсталирани</item>
<item quantity="one">Сертифициращият орган е инсталиран</item>
</plurals>
<string name="ssl_ca_cert_noti_by_unknown" msgid="4475437862189850602">"От неизвестна трета страна"</string>
<string name="ssl_ca_cert_noti_by_administrator" msgid="3541729986326153557">"От администратора на служебния ви потребителски профил"</string>
<string name="ssl_ca_cert_noti_managed" msgid="4030263497686867141">"От <xliff:g id="MANAGING_DOMAIN">%s</xliff:g>"</string>
<string name="work_profile_deleted" msgid="5005572078641980632">"Служебният потребителски профил е изтрит"</string>
<string name="work_profile_deleted_description" msgid="1100529432509639864">"Служебният потребителски профил е изтрит поради липса на приложение за администриране"</string>
<string name="work_profile_deleted_details" msgid="6307630639269092360">"Приложението за администриране на служебния потребителски профил липсва или е повредено. В резултат на това той и свързаните с него данни са изтрити. За съдействие се свържете с администратора си."</string>
<string name="work_profile_deleted_description_dpm_wipe" msgid="8823792115612348820">"Служебният ви потребителски профил вече не е налице на това устройство"</string>
<string name="network_logging_notification_title" msgid="6399790108123704477">"Устройството се управлява"</string>
<string name="network_logging_notification_text" msgid="7930089249949354026">"Организацията ви управлява това устройство и може да наблюдава мрежовия трафик. Докоснете за подробности."</string>
<string name="factory_reset_warning" msgid="5423253125642394387">"Данните на устройството ви ще бъдат изтрити"</string>
<string name="factory_reset_message" msgid="7972496262232832457">"Приложението за администриране не може да се използва. Сега данните на устройството ви ще бъдат изтрити.\n\nАко имате въпроси, свържете се с администратора на организацията си."</string>
<string name="me" msgid="6545696007631404292">"Аз"</string>
<string name="power_dialog" product="tablet" msgid="8545351420865202853">"Опции за таблета"</string>
<string name="power_dialog" product="tv" msgid="6153888706430556356">"Опции за телевизора"</string>
<string name="power_dialog" product="default" msgid="1319919075463988638">"Опции на телефона"</string>
<string name="silent_mode" msgid="7167703389802618663">"Тих режим"</string>
<string name="turn_on_radio" msgid="3912793092339962371">"Включване на радиото"</string>
<string name="turn_off_radio" msgid="8198784949987062346">"Изключване на радиото"</string>
<string name="screen_lock" msgid="799094655496098153">"Заключване на екрана"</string>
<string name="power_off" msgid="4266614107412865048">"Изключване"</string>
<string name="silent_mode_silent" msgid="319298163018473078">"Звъненето е изключено"</string>
<string name="silent_mode_vibrate" msgid="7072043388581551395">"Вибрира при звънене"</string>
<string name="silent_mode_ring" msgid="8592241816194074353">"Звъненето е включено"</string>
<string name="reboot_to_update_title" msgid="6212636802536823850">"Системна актуализация на Android"</string>
<string name="reboot_to_update_prepare" msgid="6305853831955310890">"Подготвя се за актуализация…"</string>
<string name="reboot_to_update_package" msgid="3871302324500927291">"Пакетът с актуализацията се обработва…"</string>
<string name="reboot_to_update_reboot" msgid="6428441000951565185">"Рестартира се…"</string>
<string name="reboot_to_reset_title" msgid="4142355915340627490">"Възстановяване на фабричните настройки"</string>
<string name="reboot_to_reset_message" msgid="2432077491101416345">"Рестартира се…"</string>
<string name="shutdown_progress" msgid="2281079257329981203">"Изключва се..."</string>
<string name="shutdown_confirm" product="tablet" msgid="3385745179555731470">"Таблетът ви ще се изключи."</string>
<string name="shutdown_confirm" product="tv" msgid="476672373995075359">"Телевизорът ви ще се изключи."</string>
<string name="shutdown_confirm" product="watch" msgid="3490275567476369184">"Часовникът ви ще се изключи."</string>
<string name="shutdown_confirm" product="default" msgid="649792175242821353">"Телефонът ви ще се изключи."</string>
<string name="shutdown_confirm_question" msgid="2906544768881136183">"Искате ли да изключите?"</string>
<string name="reboot_safemode_title" msgid="7054509914500140361">"Рестартиране в безопасен режим"</string>
<string name="reboot_safemode_confirm" msgid="55293944502784668">"Искате ли да рестартирате в безопасен режим? Това ще деактивира всички инсталирани от вас приложения на трети страни. Те ще бъдат възстановени, когато рестартирате отново."</string>
<string name="recent_tasks_title" msgid="3691764623638127888">"Скорошни"</string>
<string name="no_recent_tasks" msgid="8794906658732193473">"Няма скорошни приложения."</string>
<string name="global_actions" product="tablet" msgid="408477140088053665">"Опции за таблета"</string>
<string name="global_actions" product="tv" msgid="7240386462508182976">"Опции за телевизора"</string>
<string name="global_actions" product="default" msgid="2406416831541615258">"Опции на телефона"</string>
<string name="global_action_lock" msgid="2844945191792119712">"Заключване на екрана"</string>
<string name="global_action_power_off" msgid="4471879440839879722">"Изключване"</string>
<string name="global_action_emergency" msgid="7112311161137421166">"Спешно обаждане"</string>
<string name="global_action_bug_report" msgid="7934010578922304799">"Сигнал за програмна грешка"</string>
<string name="bugreport_title" msgid="2667494803742548533">"Сигнал за програмна грешка"</string>
<string name="bugreport_message" msgid="398447048750350456">"По този начин ще се събере информация за текущото състояние на устройството ви, която да се изпрати като имейл съобщение. След стартирането на процеса ще мине известно време, докато сигналът за програмна грешка бъде готов за подаване. Моля, имайте търпение."</string>
<string name="bugreport_option_interactive_title" msgid="8635056131768862479">"Интерактивен сигнал"</string>
<string name="bugreport_option_interactive_summary" msgid="229299488536107968">"Използвайте тази опция в повечето случаи. Тя ви позволява да следите напредъка на сигнала, да въвеждате допълнителни подробности за проблема и да правите екранни снимки. Възможно е да бъдат пропуснати някои по-рядко използвани секции, за които подаването на сигнал отнема дълго време."</string>
<string name="bugreport_option_full_title" msgid="6354382025840076439">"Пълен сигнал"</string>
<string name="bugreport_option_full_summary" msgid="7210859858969115745">"Използвайте тази опция, за да възпрепятствате минимално работата на системата, когато устройството не реагира, функционира твърде бавно или са ви нужни всички секции за подаване на сигнал. Не можете да въвеждате други подробности, нито да правите допълнителни екранни снимки."</string>
<plurals name="bugreport_countdown" formatted="false" msgid="6878900193900090368">
<item quantity="other">Екранната снимка за сигнала за програмна грешка ще бъде направена след <xliff:g id="NUMBER_1">%d</xliff:g> секунди.</item>
<item quantity="one">Екранната снимка за сигнала за програмна грешка ще бъде направена след <xliff:g id="NUMBER_0">%d</xliff:g> секунда.</item>
</plurals>
<string name="global_action_toggle_silent_mode" msgid="8219525344246810925">"Тих режим"</string>
<string name="global_action_silent_mode_on_status" msgid="3289841937003758806">"Звукът е ИЗКЛЮЧЕН"</string>
<string name="global_action_silent_mode_off_status" msgid="1506046579177066419">"Звукът е ВКЛЮЧЕН"</string>
<string name="global_actions_toggle_airplane_mode" msgid="5884330306926307456">"Самолетен режим"</string>
<string name="global_actions_airplane_mode_on_status" msgid="2719557982608919750">"Самолетният режим е ВКЛЮЧЕН"</string>
<string name="global_actions_airplane_mode_off_status" msgid="5075070442854490296">"Самолетният режим е ИЗКЛЮЧЕН"</string>
<string name="global_action_settings" msgid="1756531602592545966">"Настройки"</string>
<string name="global_action_assist" msgid="3892832961594295030">"Помощ"</string>
<string name="global_action_voice_assist" msgid="7751191495200504480">"Гласова помощ"</string>
<string name="global_action_lockdown" msgid="8751542514724332873">"Заключване сега"</string>
<string name="status_bar_notification_info_overflow" msgid="5301981741705354993">"999+"</string>
<string name="notification_hidden_text" msgid="6351207030447943784">"Ново известие"</string>
<string name="notification_channel_virtual_keyboard" msgid="6969925135507955575">"Виртуална клавиатура"</string>
<string name="notification_channel_physical_keyboard" msgid="7297661826966861459">"Физическа клавиатура"</string>
<string name="notification_channel_security" msgid="7345516133431326347">"Сигурност"</string>
<string name="notification_channel_car_mode" msgid="3553380307619874564">"Моторежим"</string>
<string name="notification_channel_account" msgid="7577959168463122027">"Състояние на профила"</string>
<string name="notification_channel_developer" msgid="7579606426860206060">"Съобщения за програмистите"</string>
<string name="notification_channel_updates" msgid="4794517569035110397">"Актуализации"</string>
<string name="notification_channel_network_status" msgid="5025648583129035447">"Състояние на мрежата"</string>
<string name="notification_channel_network_alerts" msgid="2895141221414156525">"Сигнали за мрежата"</string>
<string name="notification_channel_network_available" msgid="4531717914138179517">"Налице е мрежа"</string>
<string name="notification_channel_vpn" msgid="8330103431055860618">"Състояние на VPN"</string>
<string name="notification_channel_device_admin" msgid="1568154104368069249">"Администриране на устройство"</string>
<string name="notification_channel_alerts" msgid="4496839309318519037">"Сигнали"</string>
<string name="notification_channel_retail_mode" msgid="6088920674914038779">"Демонстрационен режим за магазини"</string>
<string name="notification_channel_usb" msgid="9006850475328924681">"USB връзка"</string>
<string name="notification_channel_foreground_service" msgid="3931987440602669158">"Приложения, използващи батерията"</string>
<string name="foreground_service_app_in_background" msgid="1060198778219731292">"<xliff:g id="APP_NAME">%1$s</xliff:g> използва батерията"</string>
<string name="foreground_service_apps_in_background" msgid="7175032677643332242">"<xliff:g id="NUMBER">%1$d</xliff:g> приложения използват батерията"</string>
<string name="foreground_service_tap_for_details" msgid="372046743534354644">"Докоснете за информация относно използването на батерията и преноса на данни"</string>
<string name="foreground_service_multiple_separator" msgid="4021901567939866542">"<xliff:g id="LEFT_SIDE">%1$s</xliff:g>, <xliff:g id="RIGHT_SIDE">%2$s</xliff:g>"</string>
<string name="safeMode" msgid="2788228061547930246">"Безопасен режим"</string>
<string name="android_system_label" msgid="6577375335728551336">"Система Android"</string>
<string name="user_owner_label" msgid="1119010402169916617">"Превключване към личния потребителски профил"</string>
<string name="managed_profile_label" msgid="5289992269827577857">"Превключване към служебния пoтребителски профил"</string>
<string name="permgrouplab_contacts" msgid="3657758145679177612">"Контакти"</string>
<string name="permgroupdesc_contacts" msgid="6951499528303668046">"има достъп до контактите ви"</string>
<string name="permgrouplab_location" msgid="7275582855722310164">"Местоположение"</string>
<string name="permgroupdesc_location" msgid="1346617465127855033">"получи достъп до местоположението на това устройство"</string>
<string name="permgrouplab_calendar" msgid="5863508437783683902">"Календар"</string>
<string name="permgroupdesc_calendar" msgid="3889615280211184106">"има достъп до календара ви"</string>
<string name="permgrouplab_sms" msgid="228308803364967808">"SMS"</string>
<string name="permgroupdesc_sms" msgid="4656988620100940350">"да изпраща и преглежда SMS съобщения"</string>
<string name="permgrouplab_storage" msgid="1971118770546336966">"Хранилище"</string>
<string name="permgroupdesc_storage" msgid="637758554581589203">"да има достъп до снимките, мултимедията и файловете на устройството ви"</string>
<string name="permgrouplab_microphone" msgid="171539900250043464">"Микрофон"</string>
<string name="permgroupdesc_microphone" msgid="4988812113943554584">"записва звук"</string>
<string name="permgrouplab_camera" msgid="4820372495894586615">"Камера"</string>
<string name="permgroupdesc_camera" msgid="3250611594678347720">"да прави снимки и записва видеоклипове"</string>
<string name="permgrouplab_phone" msgid="5229115638567440675">"Телефон"</string>
<string name="permgroupdesc_phone" msgid="6234224354060641055">"да извършва телефонни обаждания и да ги управлява"</string>
<string name="permgrouplab_sensors" msgid="416037179223226722">"Телесни сензори"</string>
<string name="permgroupdesc_sensors" msgid="7147968539346634043">"достъп до сензорните данни за жизнените ви показатели"</string>
<string name="capability_title_canRetrieveWindowContent" msgid="3901717936930170320">"Извличане на съдържанието от прозореца"</string>
<string name="capability_desc_canRetrieveWindowContent" msgid="3772225008605310672">"Инспектиране на съдържанието на прозорец, с който взаимодействате."</string>
<string name="capability_title_canRequestTouchExploration" msgid="3108723364676667320">"Включване на изследването чрез докосване"</string>
<string name="capability_desc_canRequestTouchExploration" msgid="7543249041581408313">"Докосваните елементи ще бъдат изговаряни на глас и екранът може да бъде изследван посредством жестове."</string>
<string name="capability_title_canRequestFilterKeyEvents" msgid="2103440391902412174">"Наблюдение на въвеждания от вас текст"</string>
<string name="capability_desc_canRequestFilterKeyEvents" msgid="7463135292204152818">"Включва лични данни, като например номера на кредитни карти и пароли."</string>
<string name="capability_title_canControlMagnification" msgid="3593493281059424855">"Управление на увеличението на дисплея"</string>
<string name="capability_desc_canControlMagnification" msgid="4791858203568383773">"Управление на нивото на мащаба и позиционирането на дисплея."</string>
<string name="capability_title_canPerformGestures" msgid="7418984730362576862">"Извършване на жестове"</string>
<string name="capability_desc_canPerformGestures" msgid="8296373021636981249">"Можете да докосвате, да прекарвате пръст, да събирате пръсти и да извършвате други жестове."</string>
<string name="capability_title_canCaptureFingerprintGestures" msgid="6309568287512278670">"Жестове за отпечатък"</string>
<string name="capability_desc_canCaptureFingerprintGestures" msgid="7102111919385702482">"Може да улавя жестовете, извършени върху сензора за отпечатъци на устройството."</string>
<string name="permlab_statusBar" msgid="7417192629601890791">"деактивиране или промяна на лентата на състоянието"</string>
<string name="permdesc_statusBar" msgid="8434669549504290975">"Разрешава на приложението да деактивира лентата на състоянието или да добавя и премахва системни икони."</string>
<string name="permlab_statusBarService" msgid="4826835508226139688">"изпълняване на ролята на лента на състоянието"</string>
<string name="permdesc_statusBarService" msgid="716113660795976060">"Разрешава на приложението да бъде лентата на състоянието."</string>
<string name="permlab_expandStatusBar" msgid="1148198785937489264">"разгъване или свиване на лентата на състоянието"</string>
<string name="permdesc_expandStatusBar" msgid="6917549437129401132">"Разрешава на приложението да разгъва или свива лентата на състоянието."</string>
<string name="permlab_install_shortcut" msgid="4279070216371564234">"инсталиране на преки пътища"</string>
<string name="permdesc_install_shortcut" msgid="8341295916286736996">"Разрешава на приложението да добавя към началния екран преки пътища без намеса на потребителя."</string>
<string name="permlab_uninstall_shortcut" msgid="4729634524044003699">"деинсталиране на преки пътища"</string>
<string name="permdesc_uninstall_shortcut" msgid="6745743474265057975">"Разрешава на приложението да премахва преки пътища от началния екран без намеса на потребителя."</string>
<string name="permlab_processOutgoingCalls" msgid="3906007831192990946">"пренасочване на изходящите обаждания"</string>
<string name="permdesc_processOutgoingCalls" msgid="5156385005547315876">"Разрешава на приложението да вижда набирания номер по време на изходящо обаждане и му дава възможност да пренасочи обаждането към друг номер или да го прекрати изцяло."</string>
<string name="permlab_answerPhoneCalls" msgid="4077162841226223337">"отговаряне на телефонни обаждания"</string>
<string name="permdesc_answerPhoneCalls" msgid="2901889867993572266">"Разрешава на приложението да отговаря на входящо телефонно обаждане."</string>
<string name="permlab_receiveSms" msgid="8673471768947895082">"получаване на текстови съобщения (SMS)"</string>
<string name="permdesc_receiveSms" msgid="6424387754228766939">"Разрешава на приложението да получава и обработва SMS съобщения. Това означава, че то може да наблюдава или изтрива изпратените до устройството ви, без да ви ги покаже."</string>
<string name="permlab_receiveMms" msgid="1821317344668257098">"получаване на текстови съобщения (MMS)"</string>
<string name="permdesc_receiveMms" msgid="533019437263212260">"Разрешава на приложението да получава и обработва MMS съобщения. Това означава, че то може да наблюдава или изтрива изпратените до устройството ви, без да ви ги покаже."</string>
<string name="permlab_readCellBroadcasts" msgid="1598328843619646166">"четене на съобщения с клетъчно излъчване"</string>
<string name="permdesc_readCellBroadcasts" msgid="6361972776080458979">"Разрешава на приложението да чете съобщения с клетъчно излъчване, получени от устройството ви. Сигналите с клетъчно излъчване се получават на някои местоположения, за да ви предупредят за спешни ситуации. Злонамерените приложения могат да възпрепятстват изпълнението или работата на устройството ви при получаване на такова спешно излъчване."</string>
<string name="permlab_subscribedFeedsRead" msgid="4756609637053353318">"четене на емисиите с абонамент"</string>
<string name="permdesc_subscribedFeedsRead" msgid="5557058907906144505">"Разрешава на приложението да получи подробности за текущо синхронизираните емисии."</string>
<string name="permlab_sendSms" msgid="7544599214260982981">"изпращане и преглед на SMS съобщения"</string>
<string name="permdesc_sendSms" msgid="7094729298204937667">"Разрешава на приложението да изпраща SMS съобщения. Това може да доведе до неочаквано таксуване. Злонамерените приложения могат да ви въвлекат в разходи, като изпращат съобщения без потвърждение от ваша страна."</string>
<string name="permlab_readSms" msgid="8745086572213270480">"четене на текстовите ви съобщения (SMS или MMS)"</string>
<string name="permdesc_readSms" product="tablet" msgid="4741697454888074891">"Това приложение може да чете всички съхранявани на таблета ви текстови съобщения (SMS)."</string>
<string name="permdesc_readSms" product="tv" msgid="5796670395641116592">"Това приложение може да чете всички съхранявани на телевизора ви текстови съобщения (SMS)."</string>
<string name="permdesc_readSms" product="default" msgid="6826832415656437652">"Това приложение може да чете всички съхранявани на телефона ви текстови съобщения (SMS)."</string>
<string name="permlab_receiveWapPush" msgid="5991398711936590410">"получаване на текстови съобщения (WAP)"</string>
<string name="permdesc_receiveWapPush" msgid="748232190220583385">"Разрешава на приложението да получава и обработва WAP съобщения. Това разрешение включва възможността да наблюдава или изтрива изпратените до вас, без да ви ги покаже."</string>
<string name="permlab_getTasks" msgid="6466095396623933906">"извличане на изпълняваните приложения"</string>
<string name="permdesc_getTasks" msgid="7454215995847658102">"Разрешава на приложението да извлича информация за задачите, изпълнявани понастоящем и неотдавна. Това може да му позволи да открива данни за това, кои приложения се използват на устройството."</string>
<string name="permlab_manageProfileAndDeviceOwners" msgid="7918181259098220004">"управление на собствениците на потребителските профили и устройствата"</string>
<string name="permdesc_manageProfileAndDeviceOwners" msgid="106894851498657169">"Разрешава на приложенията да задават собствениците на потребителските профили и собственика на устройствата."</string>
<string name="permlab_reorderTasks" msgid="2018575526934422779">"пренареждане на изпълняваните приложения"</string>
<string name="permdesc_reorderTasks" msgid="7734217754877439351">"Разрешава на приложението да прехвърля задачи на преден и на заден план. То може да направи това без вашето потвърждение."</string>
<string name="permlab_enableCarMode" msgid="5684504058192921098">"активиране на мото режима"</string>
<string name="permdesc_enableCarMode" msgid="4853187425751419467">"Разрешава на приложението да активира моторежима."</string>
<string name="permlab_killBackgroundProcesses" msgid="3914026687420177202">"затваряне на другите приложения"</string>
<string name="permdesc_killBackgroundProcesses" msgid="4593353235959733119">"Разрешава на приложението да прекратява намиращи се на заден план процеси на други приложения. Това може да доведе до спиране на тяхното изпълняване."</string>
<string name="permlab_systemAlertWindow" msgid="7238805243128138690">"Това приложение може да се показва върху други приложения"</string>
<string name="permdesc_systemAlertWindow" msgid="2393776099672266188">"Това приложение може да се показва върху други приложения или други части от екрана. Така може да се попречи на нормалната употреба на приложенията и да се промени начинът, по който се показват други приложения."</string>
<string name="permlab_runInBackground" msgid="7365290743781858803">"работа на заден план"</string>
<string name="permdesc_runInBackground" msgid="7370142232209999824">"Това приложение може да работи на заден план, което може да изразходи батерията по-бързо."</string>
<string name="permlab_useDataInBackground" msgid="8694951340794341809">"използване на данни на заден план"</string>
<string name="permdesc_useDataInBackground" msgid="6049514223791806027">"Това приложение може да използва данни на заден план, което може да увеличи преноса на данни."</string>
<string name="permlab_persistentActivity" msgid="8841113627955563938">"задаване на постоянно изпълнение на приложението"</string>
<string name="permdesc_persistentActivity" product="tablet" msgid="8525189272329086137">"Разрешава на приложението да прави части от себе си постоянни в паметта. Това може да ограничи наличната за другите приложения, забавяйки таблета."</string>
<string name="permdesc_persistentActivity" product="tv" msgid="5086862529499103587">"Разрешава на приложението да прави части от себе си постоянни в паметта. Това може да ограничи наличната памет за останалите приложения и да забави телевизора."</string>
<string name="permdesc_persistentActivity" product="default" msgid="4384760047508278272">"Разрешава на приложението да прави части от себе си постоянни в паметта. Това може да ограничи наличната за другите приложения, забавяйки телефона."</string>
<string name="permlab_getPackageSize" msgid="7472921768357981986">"измерване на ползваното от приложението място в хранилището"</string>
<string name="permdesc_getPackageSize" msgid="3921068154420738296">"Разрешава на приложението да извлича размера на своя код, данни и кеш"</string>
<string name="permlab_writeSettings" msgid="2226195290955224730">"промяна на системните настройки"</string>
<string name="permdesc_writeSettings" msgid="7775723441558907181">"Разрешава на приложението да променя данните на настройките на системата. Злонамерените приложения могат да повредят конфигурацията на системата ви."</string>
<string name="permlab_receiveBootCompleted" msgid="5312965565987800025">"стартиране при пускане"</string>
<string name="permdesc_receiveBootCompleted" product="tablet" msgid="7390304664116880704">"Разрешава на приложението да се стартира веднага щом системата завърши зареждането си. Това може да доведе до по-бавно стартиране на таблета и да позволи на приложението да забави таблета като цяло, тъй като се изпълнява постоянно."</string>
<string name="permdesc_receiveBootCompleted" product="tv" msgid="4525890122209673621">"Разрешава на приложението да стартира веднага след зареждането на системата. Така включването на телевизора може да отнема повече време, а таблетът – да се забави като цяло поради постоянното изпълнение на приложението."</string>
<string name="permdesc_receiveBootCompleted" product="default" msgid="513950589102617504">"Разрешава на приложението да се стартира веднага щом системата завърши зареждането си. Това може да доведе до по-бавно стартиране на телефона и да позволи на приложението да забави телефона като цяло, тъй като се изпълнява постоянно."</string>
<string name="permlab_broadcastSticky" msgid="7919126372606881614">"изпращане на оставащи излъчвания"</string>
<string name="permdesc_broadcastSticky" product="tablet" msgid="7749760494399915651">"Разрешава на приложението да изпраща оставащи излъчвания, които се запазват след края на излъчването. Прекалената употреба може да причини бавна или нестабилна работа на таблета, като го накара да използва твърде много памет."</string>
<string name="permdesc_broadcastSticky" product="tv" msgid="6839285697565389467">"Разрешава на приложението да изпраща оставащи излъчвания, които продължават след края на излъчването. При прекомерната им употреба телевизорът може да използва твърде много памет, при което да се забави или да стане нестабилен."</string>
<string name="permdesc_broadcastSticky" product="default" msgid="2825803764232445091">"Разрешава на приложението да изпраща оставащи излъчвания, които се запазват след края на излъчването. Прекалената употреба може да причини бавна или нестабилна работа на телефона, като го накара да използва твърде много памет."</string>
<string name="permlab_readContacts" msgid="8348481131899886131">"четене на контактите ви"</string>
<string name="permdesc_readContacts" product="tablet" msgid="5294866856941149639">"Разрешава на приложението да чете данни за съхранените на таблета ви контакти, включително честотата на обаждане, изпращане на имейли или общуване по друг начин с конкретни лица. Това разрешение позволява на приложенията да запазват информацията за контактите ви, а злонамерените могат да я споделят без ваше знание."</string>
<string name="permdesc_readContacts" product="tv" msgid="1839238344654834087">"Разрешава на приложението да чете данните за съхраняваните в телевизора ви контакти, включително колко често сте се обаждали на конкретни хора, изпращали сте им имейли или сте общували с тях по други начини. Така приложенията могат да запазват данните за контактите ви, а злонамерените приложения – да ги споделят без ваше знание."</string>
<string name="permdesc_readContacts" product="default" msgid="8440654152457300662">"Разрешава на приложението да чете данни за съхранените на телефона ви контакти, включително честотата на обаждане, изпращане на имейли или общуване по друг начин с конкретни лица. Това разрешение позволява на приложенията да запазват информацията за контактите ви, а злонамерените могат да я споделят без ваше знание."</string>
<string name="permlab_writeContacts" msgid="5107492086416793544">"промяна на контактите ви"</string>
<string name="permdesc_writeContacts" product="tablet" msgid="897243932521953602">"Разрешава на приложението да променя данните за съхранените на таблета ви контакти, включително честотата на обаждане, изпращане на имейли или общуване по друг начин с конкретни контакти. Това разрешение му позволява да изтрива информацията за тях."</string>
<string name="permdesc_writeContacts" product="tv" msgid="5438230957000018959">"Разрешава на приложението да променя данните за съхраняваните в телевизора ви контакти, включително колко често сте се обаждали на конкретни хора, изпращали сте им имейли или сте общували с тях по други начини. Това позволява на приложенията да изтриват данните за контактите."</string>
<string name="permdesc_writeContacts" product="default" msgid="589869224625163558">"Разрешава на приложението да променя данните за съхранените на телефона ви контакти, включително честотата на обаждане, изпращане на имейли или общуване по друг начин с конкретни контакти. Това разрешение му позволява да изтрива информацията за тях."</string>
<string name="permlab_readCallLog" msgid="3478133184624102739">"четене на списъка с обаждания"</string>
<string name="permdesc_readCallLog" msgid="3204122446463552146">"Това приложение може да чете историята на обажданията ви."</string>
<string name="permlab_writeCallLog" msgid="8552045664743499354">"запис на списъка с обаждания"</string>
<string name="permdesc_writeCallLog" product="tablet" msgid="6661806062274119245">"Разрешава на приложението да променя списъка с обаждания на таблета ви, включително данните за входящите и изходящите обаждания. Злонамерените приложения могат да използват това, за да изтрият или променят този списък."</string>
<string name="permdesc_writeCallLog" product="tv" msgid="4225034892248398019">"Разрешава на приложението да променя списъка с обажданията на телевизора ви, включително данните за входящите и изходящите повиквания. Злонамерените приложения може да използват това, за да изтрият или променят списъка с обажданията ви."</string>
<string name="permdesc_writeCallLog" product="default" msgid="683941736352787842">"Разрешава на приложението да променя списъка с обаждания на телефона ви, включително данните за входящите и изходящите обаждания. Злонамерените приложения могат да използват това, за да изтрият или променят този списък."</string>
<string name="permlab_bodySensors" msgid="4683341291818520277">"достъп до телесните сензори (напр. пулсомери)"</string>
<string name="permdesc_bodySensors" product="default" msgid="4380015021754180431">"Разрешава на приложението да осъществява достъп до данните от сензорите, които следят физическото ви състояние, като например сърдечния ви ритъм."</string>
<string name="permlab_readCalendar" msgid="6716116972752441641">"Четене на събития и подробности от календара"</string>
<string name="permdesc_readCalendar" product="tablet" msgid="4993979255403945892">"Това приложение може да чете всички съхранявани на таблета ви събития в календара и да споделя или запазва данни в календара ви."</string>
<string name="permdesc_readCalendar" product="tv" msgid="8837931557573064315">"Това приложение може да чете всички съхранявани на телевизора ви събития в календара и да споделя или запазва данни в календара ви."</string>
<string name="permdesc_readCalendar" product="default" msgid="4373978642145196715">"Това приложение може да чете всички съхранявани на телефона ви събития в календара и да споделя или запазва данни в календара ви."</string>
<string name="permlab_writeCalendar" msgid="8438874755193825647">"добавяне или промяна на събития от календари и изпращане на имейл до гости без знанието на собствениците"</string>
<string name="permdesc_writeCalendar" product="tablet" msgid="1675270619903625982">"Това приложение може да добавя, премахва или променя събития в календара на таблета ви. То е в състояние да изпраща съобщения от името на собственици на календари или да променя събития, без да уведомява собствениците."</string>
<string name="permdesc_writeCalendar" product="tv" msgid="9017809326268135866">"Това приложение може да добавя, премахва или променя събития в календара на телевизора ви. То е в състояние да изпраща съобщения от името на собственици на календари или да променя събития, без да уведомява собствениците."</string>
<string name="permdesc_writeCalendar" product="default" msgid="7592791790516943173">"Това приложение може да добавя, премахва или променя събития в календара на телефона ви. То е в състояние да изпраща съобщения от името на собственици на календари или да променя събития, без да уведомява собствениците."</string>
<string name="permlab_accessLocationExtraCommands" msgid="2836308076720553837">"достъп до допълнителни команди на доставчика на местоположение"</string>
<string name="permdesc_accessLocationExtraCommands" msgid="6078307221056649927">"Разрешава на приложението достъп до допълнителни команди на доставчика на местоположение. Това може да позволи на приложението да смущава работата на GPS или на другите източници на местоположение."</string>
<string name="permlab_accessFineLocation" msgid="251034415460950944">"достъп до точното местоположение (въз основа на GPS и мрежата)"</string>
<string name="permdesc_accessFineLocation" msgid="5821994817969957884">"Приложението може да получава данни за местоположението ви въз основа на GPS или съответните мрежови източници, като клетъчни кули и Wi-Fi. Тези услуги за местоположение трябва да са включени и налице на телефона ви, за да могат да се използват от приложението. Това може да увеличи потреблението на батерията."</string>
<string name="permlab_accessCoarseLocation" msgid="7715277613928539434">"достъп до приблизителното местоположение (въз основа на мрежата)"</string>
<string name="permdesc_accessCoarseLocation" product="tablet" msgid="3373266766487862426">"Приложението може да получава данни за местоположението ви въз основа на мрежови източници, като клетъчни кули и Wi-Fi. Тези услуги за местоположение трябва да са включени и налице на таблета ви, за да могат да се използват от приложението."</string>
<string name="permdesc_accessCoarseLocation" product="tv" msgid="1884022719818788511">"Приложението може да получава данни за местоположението ви въз основа на мрежови източници, като клетъчни кули и Wi-Fi. Тези услуги за местоположение трябва да са включени и налице на телевизора ви, за да могат да се използват от приложението."</string>
<string name="permdesc_accessCoarseLocation" product="default" msgid="7788009094906196995">"Приложението може да получава данни за местоположението ви въз основа на мрежови източници, като клетъчни кули и Wi-Fi. Тези услуги за местоположение трябва да са включени и налице на телефона ви, за да могат да се използват от приложението."</string>
<string name="permlab_modifyAudioSettings" msgid="6095859937069146086">"промяна на настройките ви за звука"</string>
<string name="permdesc_modifyAudioSettings" msgid="3522565366806248517">"Разрешава на приложението да променя глобалните настройки за звука, като например силата и това, кой високоговорител се използва за изход."</string>
<string name="permlab_recordAudio" msgid="3876049771427466323">"записва звук"</string>
<string name="permdesc_recordAudio" msgid="4245930455135321433">"Това приложение може по всяко време да записва звук посредством микрофона."</string>
<string name="permlab_sim_communication" msgid="2935852302216852065">"изпращане на команди до SIM картата"</string>
<string name="permdesc_sim_communication" msgid="5725159654279639498">"Разрешава на приложението да изпраща команди до SIM картата. Това е много опасно."</string>
<string name="permlab_camera" msgid="3616391919559751192">"правене на снимки и видеоклипове"</string>
<string name="permdesc_camera" msgid="5392231870049240670">"Това приложение може по всяко време да прави снимки и да записва видеоклипове посредством камерата."</string>
<string name="permlab_vibrate" msgid="7696427026057705834">"контролиране на вибрирането"</string>
<string name="permdesc_vibrate" msgid="6284989245902300945">"Разрешава на приложението да контролира устройството за вибрация."</string>
<string name="permlab_callPhone" msgid="3925836347681847954">"директно обаждане до телефонни номера"</string>
<string name="permdesc_callPhone" msgid="3740797576113760827">"Разрешава на приложението да се обажда без ваша намеса до телефонни номера, което може да доведе до неочаквано таксуване или обаждания. Обърнете внимание, че това не му позволява да извършва обаждания до спешните служби. Злонамерените приложения могат да ви въвлекат в разходи, като извършват обаждания без потвърждение от ваша страна."</string>
<string name="permlab_accessImsCallService" msgid="3574943847181793918">"достъп до услугата за незабавни съобщения за обаждания"</string>
<string name="permdesc_accessImsCallService" msgid="8992884015198298775">"Разрешава на приложението да използва услугата за незабавни съобщения за извършване на обаждания без намеса от ваша страна."</string>
<string name="permlab_readPhoneState" msgid="9178228524507610486">"четене на състоянието и идентификационните данни на телефона"</string>
<string name="permdesc_readPhoneState" msgid="1639212771826125528">"Разрешава на приложението достъп до телефонните функции на устройството. Това разрешение позволява на приложението да определя телефонния номер и идентификационния номер на устройството, дали се води разговор и отдалечения номер, до който е установена връзка с обаждането."</string>
<string name="permlab_manageOwnCalls" msgid="1503034913274622244">"маршрутизиране на обажданията чрез системата"</string>
<string name="permdesc_manageOwnCalls" msgid="6552974537554717418">"Разрешава на приложението да маршрутизира обажданията си чрез системата с цел подобряване на свързаната с тях практическа работа."</string>
<string name="permlab_readPhoneNumbers" msgid="6108163940932852440">"четене на телефонните номера"</string>
<string name="permdesc_readPhoneNumbers" msgid="8559488833662272354">"Разрешава на приложението да осъществява достъп до телефонните номера на устройството."</string>
<string name="permlab_wakeLock" product="tablet" msgid="1531731435011495015">"предотвратяване на спящия режим на таблета"</string>
<string name="permlab_wakeLock" product="tv" msgid="2601193288949154131">"предотвратяване на преминаването на телевизора в спящ режим"</string>
<string name="permlab_wakeLock" product="default" msgid="573480187941496130">"предотвратява спящ режим на телефона"</string>
<string name="permdesc_wakeLock" product="tablet" msgid="7311319824400447868">"Разрешава на приложението да предотвратява преминаването на таблета в спящ режим."</string>
<string name="permdesc_wakeLock" product="tv" msgid="3208534859208996974">"Разрешава на приложението да предотвратява преминаването в спящ режим на телевизора."</string>
<string name="permdesc_wakeLock" product="default" msgid="8559100677372928754">"Разрешава на приложението да предотвратява преминаването на телефона в спящ режим."</string>
<string name="permlab_transmitIr" msgid="7545858504238530105">"предаване чрез инфрачервени лъчи"</string>
<string name="permdesc_transmitIr" product="tablet" msgid="5358308854306529170">"Разрешава на приложението да използва инфрачервения предавател на таблета."</string>
<string name="permdesc_transmitIr" product="tv" msgid="3926790828514867101">"Разрешава на приложението да използва инфрачервения предавател на телевизора."</string>
<string name="permdesc_transmitIr" product="default" msgid="7957763745020300725">"Разрешава на приложението да използва инфрачервения предавател на телефона."</string>
<string name="permlab_setWallpaper" msgid="6627192333373465143">"задаване на тапет"</string>
<string name="permdesc_setWallpaper" msgid="7373447920977624745">"Разрешава на приложението да задава системния тапет."</string>
<string name="permlab_setWallpaperHints" msgid="3278608165977736538">"коригиране на размера на тапета ви"</string>
<string name="permdesc_setWallpaperHints" msgid="8235784384223730091">"Разрешава на приложението да задава подсказките за размерите на системния тапет."</string>
<string name="permlab_setTimeZone" msgid="2945079801013077340">"задаване на часовата зона"</string>
<string name="permdesc_setTimeZone" product="tablet" msgid="1676983712315827645">"Разрешава на приложението да променя часовата зона на таблета."</string>
<string name="permdesc_setTimeZone" product="tv" msgid="888864653946175955">"Разрешава на приложението да променя часовата зона на телевизора."</string>
<string name="permdesc_setTimeZone" product="default" msgid="4499943488436633398">"Разрешава на приложението да променя часовата зона на телефона."</string>
<string name="permlab_getAccounts" msgid="1086795467760122114">"намиране на профили на устройството"</string>
<string name="permdesc_getAccounts" product="tablet" msgid="2741496534769660027">"Разрешава на приложението да получава списъка с профили, известни на таблета. Това може да включва и създадените от инсталирани от вас приложения"</string>
<string name="permdesc_getAccounts" product="tv" msgid="4190633395633907543">"Разрешава на приложението да извлича списъка с известните за телевизора профили. Той може да включва всички профили, създадени от инсталираните от вас приложения."</string>
<string name="permdesc_getAccounts" product="default" msgid="3448316822451807382">"Разрешава на приложението да получава списъка с профили, известни на телефона. Това може да включва и създадените от инсталирани от вас приложения."</string>
<string name="permlab_accessNetworkState" msgid="4951027964348974773">"преглед на връзките с мрежата"</string>
<string name="permdesc_accessNetworkState" msgid="8318964424675960975">"Разрешава на приложението да вижда информация за връзките с мрежата, като например съществуващите и свързаните мрежи."</string>
<string name="permlab_createNetworkSockets" msgid="7934516631384168107">"пълен достъп до мрежата"</string>
<string name="permdesc_createNetworkSockets" msgid="3403062187779724185">"Разрешава на приложението да създава мрежови сокети и да използва персонализирани мрежови протоколи. Браузърът и другите приложения предоставят средства за изпращане на данни до интернет, така че това разрешение не се изисква за тази цел."</string>
<string name="permlab_changeNetworkState" msgid="958884291454327309">"промяна на връзката с мрежата"</string>
<string name="permdesc_changeNetworkState" msgid="6789123912476416214">"Разрешава на приложението да променя състоянието на връзката с мрежата."</string>
<string name="permlab_changeTetherState" msgid="5952584964373017960">"промяна на споделената връзка"</string>
<string name="permdesc_changeTetherState" msgid="1524441344412319780">"Разрешава на приложението да променя състоянието на споделената връзка с мрежата."</string>
<string name="permlab_accessWifiState" msgid="5202012949247040011">"преглед на връзките с Wi-Fi"</string>
<string name="permdesc_accessWifiState" msgid="5002798077387803726">"Разрешава на приложението да вижда информация за мрежовия Wi-Fi интерфейс, като например дали е активиран и името на свързаните към мрежата устройства."</string>
<string name="permlab_changeWifiState" msgid="6550641188749128035">"установяване и прекратяване на връзката с Wi-Fi"</string>
<string name="permdesc_changeWifiState" msgid="7137950297386127533">"Разрешава на приложението да се свързва към точки за достъп до Wi-Fi и да прекратява връзката с тях, както и да извършва промени в конфигурацията на устройствата за Wi-Fi мрежи."</string>
<string name="permlab_changeWifiMulticastState" msgid="1368253871483254784">"разрешаване на приемане на мултикаст през Wi-Fi мрежата"</string>
<string name="permdesc_changeWifiMulticastState" product="tablet" msgid="7969774021256336548">"Разрешава на приложението да получава пакети, изпратени до всички устройства в Wi-Fi мрежа посредством адреси за мултикаст, а не само до таблета ви. Консумира се повече енергия отколкото в режим без мултикаст."</string>
<string name="permdesc_changeWifiMulticastState" product="tv" msgid="9031975661145014160">"Разрешава на приложението да получава пакетите, изпратени посредством мултикаст адреси не само до телевизора ви, а до всички устройства в дадена Wi-Fi мрежа. Изразходва повече енергия в сравнение с режима без мултикаст."</string>
<string name="permdesc_changeWifiMulticastState" product="default" msgid="6851949706025349926">"Разрешава на приложението да получава пакети, изпратени до всички устройства в Wi-Fi мрежа посредством адреси за мултикаст, а не само до телефона ви. Консумира се повече енергия отколкото в режим без мултикаст."</string>
<string name="permlab_bluetoothAdmin" msgid="6006967373935926659">"достъп до настройките за Bluetooth"</string>
<string name="permdesc_bluetoothAdmin" product="tablet" msgid="6921177471748882137">"Разрешава на приложението да конфигурира локалния таблет с Bluetooth, както и да открива и да се сдвоява с отдалечени устройства."</string>
<string name="permdesc_bluetoothAdmin" product="tv" msgid="3373125682645601429">"Разрешава на приложението да конфигурира локалния телевизор с Bluetooth, да открива отдалечени устройства и да се сдвоява с тях."</string>
<string name="permdesc_bluetoothAdmin" product="default" msgid="8931682159331542137">"Разрешава на приложението да конфигурира локалния телефон с Bluetooth, както и да открива и да се сдвоява с отдалечени устройства."</string>
<string name="permlab_accessWimaxState" msgid="4195907010610205703">"установяване и прекратяване на връзката с WiMAX"</string>
<string name="permdesc_accessWimaxState" msgid="6360102877261978887">"Разрешава на приложението да определя дали WiMAX мрежата е активирана, както и информация за всички такива мрежи, които са свързани."</string>
<string name="permlab_changeWimaxState" msgid="340465839241528618">"промяна на състоянието на WiMAX мрежата"</string>
<string name="permdesc_changeWimaxState" product="tablet" msgid="3156456504084201805">"Разрешава на приложението да свързва таблета към WiMAX мрежа и да прекратява връзката му с нея."</string>
<string name="permdesc_changeWimaxState" product="tv" msgid="6022307083934827718">"Разрешава на приложението да установява и прекратява връзката на телевизора с WiMAX мрежи."</string>
<string name="permdesc_changeWimaxState" product="default" msgid="697025043004923798">"Разрешава на приложението да свързва телефона към WiMAX мрежа и да прекратява връзката му с нея."</string>
<string name="permlab_bluetooth" msgid="6127769336339276828">"сдвояване с устройства с Bluetooth"</string>
<string name="permdesc_bluetooth" product="tablet" msgid="3480722181852438628">"Разрешава на приложението да вижда конфигурацията на Bluetooth на таблета и да изгражда и приема връзки със сдвоени устройства."</string>
<string name="permdesc_bluetooth" product="tv" msgid="3974124940101104206">"Разрешава на приложението да преглежда конфигурацията на Bluetooth на телевизора и да установява и приема връзки със сдвоени устройства."</string>
<string name="permdesc_bluetooth" product="default" msgid="3207106324452312739">"Разрешава на приложението да вижда конфигурацията на Bluetooth на телефона и да изгражда и приема връзки със сдвоени устройства."</string>
<string name="permlab_nfc" msgid="4423351274757876953">"контролиране на комуникацията в близкото поле"</string>
<string name="permdesc_nfc" msgid="7120611819401789907">"Разрешава на приложението да комуникира с маркери, карти и четци, ползващи комуникация в близкото поле (NFC)."</string>
<string name="permlab_disableKeyguard" msgid="3598496301486439258">"деактивиране на заключването на екрана ви"</string>
<string name="permdesc_disableKeyguard" msgid="6034203065077122992">"Разрешава на приложението да деактивира заключването на клавиатурата и свързаната защита с парола. Например телефонът деактивира заключването при получаване на входящо обаждане и после го активира отново, когато обаждането завърши."</string>
<string name="permlab_manageFingerprint" msgid="5640858826254575638">"управление на хардуера за отпечатъци"</string>
<string name="permdesc_manageFingerprint" msgid="178208705828055464">"Разрешава на приложението да извиква начини за добавяне и изтриване на шаблони за отпечатъци, които да се използват."</string>
<string name="permlab_useFingerprint" msgid="3150478619915124905">"използване на хардуера за отпечатъци"</string>
<string name="permdesc_useFingerprint" msgid="9165097460730684114">"Разрешава на приложението да използва хардуера за отпечатъци с цел удостоверяване"</string>
<string name="fingerprint_acquired_partial" msgid="735082772341716043">"Открит е частичен отпечатък. Моля, опитайте отново."</string>
<string name="fingerprint_acquired_insufficient" msgid="4596546021310923214">"Отпечатъкът не можа да се обработи. Моля, опитайте отново."</string>
<string name="fingerprint_acquired_imager_dirty" msgid="1087209702421076105">"Сензорът за отпечатъци е мръсен. Моля, почистете го и опитайте отново."</string>
<string name="fingerprint_acquired_too_fast" msgid="6470642383109155969">"Отместихте пръста си твърде бързо. Моля, опитайте отново."</string>
<string name="fingerprint_acquired_too_slow" msgid="59250885689661653">"Преместихте пръста си твърде бавно. Моля, опитайте отново."</string>
<string-array name="fingerprint_acquired_vendor">
</string-array>
<string name="fingerprint_error_hw_not_available" msgid="7955921658939936596">"Хардуерът за отпечатъци не е налице."</string>
<string name="fingerprint_error_no_space" msgid="1055819001126053318">"Отпечатъкът не може да бъде съхранен. Моля, премахнете съществуващ."</string>
<string name="fingerprint_error_timeout" msgid="3927186043737732875">"Времето за изчакване за отпечатък изтече. Опитайте отново."</string>
<string name="fingerprint_error_canceled" msgid="4402024612660774395">"Операцията за отпечатък е анулирана."</string>
<string name="fingerprint_error_lockout" msgid="5536934748136933450">"Твърде много опити. Пробвайте отново по-късно."</string>
<string name="fingerprint_error_lockout_permanent" msgid="5033251797919508137">"Твърде много опити. Сензорът за отпечатъци е деактивиран."</string>
<string name="fingerprint_error_unable_to_process" msgid="6107816084103552441">"Опитайте отново."</string>
<string name="fingerprint_name_template" msgid="5870957565512716938">"Пръст <xliff:g id="FINGERID">%d</xliff:g>"</string>
<string-array name="fingerprint_error_vendor">
</string-array>
<string name="fingerprint_icon_content_description" msgid="2340202869968465936">"Икона за отпечатък"</string>
<string name="permlab_readSyncSettings" msgid="6201810008230503052">"четене на настройките за синхронизиране"</string>
<string name="permdesc_readSyncSettings" msgid="2706745674569678644">"Разрешава на приложението да чете настройките за синхронизиране на профил. Например това може да определи дали приложението Хора е синхронизирано с даден профил."</string>
<string name="permlab_writeSyncSettings" msgid="5408694875793945314">"включване и изключване на синхронизирането"</string>
<string name="permdesc_writeSyncSettings" msgid="8956262591306369868">"Разрешава на приложението да чете настройките за синхронизиране на профил. Например това може да бъде използвано за активиране на синхронизирането на приложението Хора с даден профил."</string>
<string name="permlab_readSyncStats" msgid="7396577451360202448">"четене на статистическите данни за синхронизиране"</string>
<string name="permdesc_readSyncStats" msgid="1510143761757606156">"Разрешава на приложението да чете статистическите данни за синхронизирането на профил, включително историята на синхронизираните събития и обема на информацията, която се синхронизира."</string>
<string name="permlab_sdcardRead" product="nosdcard" msgid="367275095159405468">"четене на съдърж. от USB хран. ви"</string>
<string name="permlab_sdcardRead" product="default" msgid="2188156462934977940">"четене на съдържанието от SD картата ви"</string>
<string name="permdesc_sdcardRead" product="nosdcard" msgid="3446988712598386079">"Разрешава на прил. да чете съдърж. на USB."</string>
<string name="permdesc_sdcardRead" product="default" msgid="2607362473654975411">"Разрешава на приложението да чете съдържанието на SD картата ви."</string>
<string name="permlab_sdcardWrite" product="nosdcard" msgid="8485979062254666748">"промяна или изтрив. на съдърж. от USB хран. ви"</string>
<string name="permlab_sdcardWrite" product="default" msgid="8805693630050458763">"промяна или изтриване на съдържанието от SD картата ви"</string>
<string name="permdesc_sdcardWrite" product="nosdcard" msgid="6175406299445710888">"Разрешава на приложението да записва в USB."</string>
<string name="permdesc_sdcardWrite" product="default" msgid="4337417790936632090">"Разрешава на приложението да записва върху SD картата."</string>
<string name="permlab_use_sip" msgid="2052499390128979920">"извършване/получаване на обаждания чрез SIP"</string>
<string name="permdesc_use_sip" msgid="2297804849860225257">"Разрешава на приложението да извършва и получава обаждания чрез SIP."</string>
<string name="permlab_register_sim_subscription" msgid="3166535485877549177">"регистриране на нови телекомуникационни връзки за SIM карти"</string>
<string name="permdesc_register_sim_subscription" msgid="2138909035926222911">"Разрешава на приложението да регистрира новите телекомуникационни връзки за SIM карти."</string>
<string name="permlab_register_call_provider" msgid="108102120289029841">"регистриране на нови телекомуникационни връзки"</string>
<string name="permdesc_register_call_provider" msgid="7034310263521081388">"Разрешава на приложението да регистрира новите телекомуникационни връзки."</string>
<string name="permlab_connection_manager" msgid="1116193254522105375">"управление на телекомуникационните връзки"</string>
<string name="permdesc_connection_manager" msgid="5925480810356483565">"Разрешава на приложението да управлява телекомуникационните връзки."</string>
<string name="permlab_bind_incall_service" msgid="6773648341975287125">"взаимодействие с екрана за обаждане"</string>
<string name="permdesc_bind_incall_service" msgid="8343471381323215005">"Разрешава на приложението да контролира кога и как потребителят вижда екрана за обаждане."</string>
<string name="permlab_bind_connection_service" msgid="3557341439297014940">"взаимодействие с телефонни услуги"</string>
<string name="permdesc_bind_connection_service" msgid="4008754499822478114">"Разрешава на приложението да взаимодейства с телефонни услуги за извършване/получаване на обаждания."</string>
<string name="permlab_control_incall_experience" msgid="9061024437607777619">"предоставяне на опции за практическа работа по време на обаждане"</string>
<string name="permdesc_control_incall_experience" msgid="915159066039828124">"Разрешава на приложението да предоставя опции за практическа работа по време на обаждане."</string>
<string name="permlab_readNetworkUsageHistory" msgid="7862593283611493232">"четене на употребата на мрежата до момента"</string>
<string name="permdesc_readNetworkUsageHistory" msgid="7689060749819126472">"Разрешава на приложението да чете употребата на данни за конкретни мрежи и приложения до момента."</string>
<string name="permlab_manageNetworkPolicy" msgid="2562053592339859990">"управление на правилата на мрежата"</string>
<string name="permdesc_manageNetworkPolicy" msgid="7537586771559370668">"Разрешава на приложението да управлява правилата на мрежата и да определя такива за конкретно приложение."</string>
<string name="permlab_modifyNetworkAccounting" msgid="5088217309088729650">"промяна на отчетността на употребата на мрежа"</string>
<string name="permdesc_modifyNetworkAccounting" msgid="5443412866746198123">"Разрешава на приложението да променя това как употребата на мрежа се отчита спрямо приложенията. Не е предназначено за нормални приложения."</string>
<string name="permlab_accessNotifications" msgid="7673416487873432268">"достъп до известията"</string>
<string name="permdesc_accessNotifications" msgid="458457742683431387">"Разрешава на приложението да извлича, преглежда и изчиства известия, включително публикуваните от други приложения."</string>
<string name="permlab_bindNotificationListenerService" msgid="7057764742211656654">"обвързване с услуга за слушател на известия"</string>
<string name="permdesc_bindNotificationListenerService" msgid="985697918576902986">"Разрешава на притежателя да се обвърже с интерфейса от първо ниво на услуга за слушател на известия. Нормалните приложения не би трябвало никога да се нуждаят от това."</string>
<string name="permlab_bindConditionProviderService" msgid="1180107672332704641">"свързване с услуга за предоставяне на условия"</string>
<string name="permdesc_bindConditionProviderService" msgid="1680513931165058425">"Разрешава на притежателя да се свърже с интерфейса от най-високото ниво на услуга за предоставяне на условия. Нормалните приложения би трябвало никога да не се нуждаят от това."</string>
<string name="permlab_bindDreamService" msgid="4153646965978563462">"свързване с услуга за „мечти“"</string>
<string name="permdesc_bindDreamService" msgid="7325825272223347863">"Разрешава на притежателя да се свърже с интерфейса от най-високото ниво на услуга за „мечти“. Нормалните приложения би трябвало никога да не се нуждаят от това."</string>
<string name="permlab_invokeCarrierSetup" msgid="3699600833975117478">"извикване на предоставеното от оператора приложение за конфигуриране"</string>
<string name="permdesc_invokeCarrierSetup" msgid="4159549152529111920">"Разрешава на притежателя да извиква предоставеното от оператора приложение за конфигуриране. Нормалните приложения би трябвало никога да не се нуждаят от това."</string>
<string name="permlab_accessNetworkConditions" msgid="8206077447838909516">"слушане за наблюдения на мрежовите условия"</string>
<string name="permdesc_accessNetworkConditions" msgid="6899102075825272211">"Разрешава на приложението да слуша за наблюдения на мрежовите условия. Нормалните приложения би трябвало никога да не се нуждаят от това."</string>
<string name="permlab_setInputCalibration" msgid="4902620118878467615">"промяна на калибрирането на устройството за въвеждане"</string>
<string name="permdesc_setInputCalibration" msgid="4527511047549456929">"Разрешава на приложението да променя параметрите на калибриране на сензорния екран. Нормалните приложения би трябвало никога да не се нуждаят от това."</string>
<string name="permlab_accessDrmCertificates" msgid="7436886640723203615">"достъп до сертификатите за управление на цифровите права (DRM)"</string>
<string name="permdesc_accessDrmCertificates" msgid="8073288354426159089">"Разрешава на приложението да обезпечава и използва сертификатите за управление на цифровите права (DRM). Нормалните приложения би трябвало никога да не се нуждаят от това."</string>
<string name="permlab_handoverStatus" msgid="7820353257219300883">"получаване на състоянието на прехвърлянията чрез Android Лъч"</string>
<string name="permdesc_handoverStatus" msgid="4788144087245714948">"Разрешава на това приложение да получава информация относно текущите прехвърляния чрез Android Лъч"</string>
<string name="permlab_removeDrmCertificates" msgid="7044888287209892751">"премахване на сертификатите за управление на цифровите права (DRM)"</string>
<string name="permdesc_removeDrmCertificates" msgid="7272999075113400993">"Разрешава на приложението да премахва сертификатите за управление на цифровите права (DRM). Нормалните приложения би трябвало никога да се нуждаят от това."</string>
<string name="permlab_bindCarrierMessagingService" msgid="1490229371796969158">"свързване с услуга за съобщения от оператор"</string>
<string name="permdesc_bindCarrierMessagingService" msgid="2762882888502113944">"Разрешава на притежателя да се свърже към интерфейса от най-високото ниво на услуга за съобщения от оператор. Нормалните приложения би трябвало никога да не се нуждаят от това."</string>
<string name="permlab_bindCarrierServices" msgid="3233108656245526783">"свързване с услуги на оператор"</string>
<string name="permdesc_bindCarrierServices" msgid="1391552602551084192">"Разрешава на собственика да се свързва с услуги на оператор. Нормалните приложения би трябвало никога да не се нуждаят от това."</string>
<string name="permlab_access_notification_policy" msgid="4247510821662059671">"достъп до „Не безпокойте“"</string>
<string name="permdesc_access_notification_policy" msgid="3296832375218749580">"Предоставя на приложението достъп за четене и запис до конфигурацията на „Не безпокойте“."</string>
<string name="policylab_limitPassword" msgid="4497420728857585791">"Задаване на правила за паролата"</string>
<string name="policydesc_limitPassword" msgid="2502021457917874968">"Контролира дължината и разрешените знаци за паролите и ПИН кодовете за заключване на екрана."</string>
<string name="policylab_watchLogin" msgid="5091404125971980158">"Наблюдаване на опитите за отключване на екрана"</string>
<string name="policydesc_watchLogin" product="tablet" msgid="3215729294215070072">"Наблюдава броя въведени неправилни пароли при отключването на екрана и заключва таблета или изтрива всички данни от него, ако неправилните пароли са твърде много."</string>
<string name="policydesc_watchLogin" product="TV" msgid="2707817988309890256">"Наблюдаване на броя на неправилно въведените пароли при отключване на екрана и заключване на телевизора или изтриване на всички данни от него, ако неуспешните опити са твърде много."</string>
<string name="policydesc_watchLogin" product="default" msgid="5712323091846761073">"Наблюдава броя въведени неправилни пароли при отключването на екрана и заключва телефона или изтрива всички данни от него, ако неправилните пароли са твърде много."</string>
<string name="policydesc_watchLogin_secondaryUser" product="tablet" msgid="4280246270601044505">"Наблюдава броя на неправилно въведените пароли при отключване на екрана и заключва таблета или изтрива всички данни на този потребител, ако неуспешните опити са твърде много."</string>
<string name="policydesc_watchLogin_secondaryUser" product="TV" msgid="3484832653564483250">"Наблюдава броя на неправилно въведените пароли при отключване на екрана и заключва телевизора или изтрива всички данни на този потребител, ако неуспешните опити са твърде много."</string>
<string name="policydesc_watchLogin_secondaryUser" product="default" msgid="2185480427217127147">"Наблюдава броя на неправилно въведените пароли при отключване на екрана и заключва телефона или изтрива всички данни на този потребител, ако неуспешните опити са твърде много."</string>
<string name="policylab_resetPassword" msgid="4934707632423915395">"Промяна на заключването на екрана"</string>
<string name="policydesc_resetPassword" msgid="1278323891710619128">"Променя заключването на екрана."</string>
<string name="policylab_forceLock" msgid="2274085384704248431">"Заключване на екрана"</string>
<string name="policydesc_forceLock" msgid="1141797588403827138">"Контролира как и кога екранът се заключва."</string>
<string name="policylab_wipeData" msgid="3910545446758639713">"Изтриване на всички данни"</string>
<string name="policydesc_wipeData" product="tablet" msgid="4306184096067756876">"Изтриване на данните в таблета без предупреждение чрез възстановяване на фабричните настройки."</string>
<string name="policydesc_wipeData" product="tv" msgid="5816221315214527028">"Изтриване на данните от телевизора без предупреждение чрез възстановяване на фабричните настройки."</string>
<string name="policydesc_wipeData" product="default" msgid="5096895604574188391">"Изтрива данните в телефона без предупреждение чрез възстановяване на фабричните настройки."</string>
<string name="policylab_wipeData_secondaryUser" msgid="8362863289455531813">"Изтриване на потребителските данни"</string>
<string name="policydesc_wipeData_secondaryUser" product="tablet" msgid="6336255514635308054">"Изтрива данните на този потребител от таблета без предупреждение."</string>
<string name="policydesc_wipeData_secondaryUser" product="tv" msgid="2086473496848351810">"Изтрива данните на този потребител от телевизора без предупреждение."</string>
<string name="policydesc_wipeData_secondaryUser" product="default" msgid="6787904546711590238">"Изтрива данните на този потребител от телефона без предупреждение."</string>
<string name="policylab_setGlobalProxy" msgid="2784828293747791446">"Задаване на глобален прокси сървър за устройството"</string>
<string name="policydesc_setGlobalProxy" msgid="8459859731153370499">"Задава глобалния прокси сървър за устройството, който да се използва, когато правилото е активирано. Само собственикът на устройството може да задава такъв сървър."</string>
<string name="policylab_expirePassword" msgid="5610055012328825874">"Задав. на валидност на паролата на закл. на екрана"</string>
<string name="policydesc_expirePassword" msgid="5367525762204416046">"Променя колко често трябва да се сменят паролата, ПИН кодът или фигурата за заключване на екрана."</string>
<string name="policylab_encryptedStorage" msgid="8901326199909132915">"Шифроване за хранилището"</string>
<string name="policydesc_encryptedStorage" msgid="2637732115325316992">"Изисква съхраняваните данни за приложенията да бъдат шифровани."</string>
<string name="policylab_disableCamera" msgid="6395301023152297826">"Деактивиране на камерите"</string>
<string name="policydesc_disableCamera" msgid="2306349042834754597">"Предотвратява употребата на камерите на всички устройства."</string>
<string name="policylab_disableKeyguardFeatures" msgid="8552277871075367771">"Изкл. на някои функции за закл. на екр."</string>
<string name="policydesc_disableKeyguardFeatures" msgid="2044755691354158439">"Предотвратява използването на някои функции за заключване на екрана."</string>
<string-array name="phoneTypes">
<item msgid="8901098336658710359">"Домашен"</item>
<item msgid="869923650527136615">"Мобилен"</item>
<item msgid="7897544654242874543">"Служебен"</item>
<item msgid="1103601433382158155">"Служебен факс"</item>
<item msgid="1735177144948329370">"Домашен факс"</item>
<item msgid="603878674477207394">"Пейджър"</item>
<item msgid="1650824275177931637">"Друг"</item>
<item msgid="9192514806975898961">"По избор"</item>
</string-array>
<string-array name="emailAddressTypes">
<item msgid="8073994352956129127">"Домашен"</item>
<item msgid="7084237356602625604">"Служебен"</item>
<item msgid="1112044410659011023">"Друг"</item>
<item msgid="2374913952870110618">"По избор"</item>
</string-array>
<string-array name="postalAddressTypes">
<item msgid="6880257626740047286">"Домашен"</item>
<item msgid="5629153956045109251">"Служебен"</item>
<item msgid="4966604264500343469">"Друг"</item>
<item msgid="4932682847595299369">"По избор"</item>
</string-array>
<string-array name="imAddressTypes">
<item msgid="1738585194601476694">"Домашен"</item>
<item msgid="1359644565647383708">"Служебен"</item>
<item msgid="7868549401053615677">"Друг"</item>
<item msgid="3145118944639869809">"По избор"</item>
</string-array>
<string-array name="organizationTypes">
<item msgid="7546335612189115615">"Работа"</item>
<item msgid="4378074129049520373">"Друго"</item>
<item msgid="3455047468583965104">"По избор"</item>
</string-array>
<string-array name="imProtocols">
<item msgid="8595261363518459565">"AIM"</item>
<item msgid="7390473628275490700">"Windows Live"</item>
<item msgid="7882877134931458217">"Yahoo"</item>
<item msgid="5035376313200585242">"Skype"</item>
<item msgid="7532363178459444943">"QQ"</item>
<item msgid="3713441034299660749">"Google Talk"</item>
<item msgid="2506857312718630823">"ICQ"</item>
<item msgid="1648797903785279353">"Jabber"</item>
</string-array>
<string name="phoneTypeCustom" msgid="1644738059053355820">"По избор"</string>
<string name="phoneTypeHome" msgid="2570923463033985887">"Домашен"</string>
<string name="phoneTypeMobile" msgid="6501463557754751037">"Мобилен"</string>
<string name="phoneTypeWork" msgid="8863939667059911633">"Служебен"</string>
<string name="phoneTypeFaxWork" msgid="3517792160008890912">"Служебен факс"</string>
<string name="phoneTypeFaxHome" msgid="2067265972322971467">"Домашен факс"</string>
<string name="phoneTypePager" msgid="7582359955394921732">"Пейджър"</string>
<string name="phoneTypeOther" msgid="1544425847868765990">"Друг"</string>
<string name="phoneTypeCallback" msgid="2712175203065678206">"Обратно обаждане"</string>
<string name="phoneTypeCar" msgid="8738360689616716982">"В колата"</string>
<string name="phoneTypeCompanyMain" msgid="540434356461478916">"Основен фирмен"</string>
<string name="phoneTypeIsdn" msgid="8022453193171370337">"ISDN"</string>
<string name="phoneTypeMain" msgid="6766137010628326916">"Основен"</string>
<string name="phoneTypeOtherFax" msgid="8587657145072446565">"Друг факс"</string>
<string name="phoneTypeRadio" msgid="4093738079908667513">"Радиотелефон"</string>
<string name="phoneTypeTelex" msgid="3367879952476250512">"Телекс"</string>
<string name="phoneTypeTtyTdd" msgid="8606514378585000044">"TTY TDD"</string>
<string name="phoneTypeWorkMobile" msgid="1311426989184065709">"Служ. мобилен"</string>
<string name="phoneTypeWorkPager" msgid="649938731231157056">"Служ. пейджър"</string>
<string name="phoneTypeAssistant" msgid="5596772636128562884">"Асистент"</string>
<string name="phoneTypeMms" msgid="7254492275502768992">"MMS"</string>
<string name="eventTypeCustom" msgid="7837586198458073404">"Персонализирано"</string>
<string name="eventTypeBirthday" msgid="2813379844211390740">"Рожден ден"</string>
<string name="eventTypeAnniversary" msgid="3876779744518284000">"Годишнина"</string>
<string name="eventTypeOther" msgid="7388178939010143077">"Друго"</string>
<string name="emailTypeCustom" msgid="8525960257804213846">"По избор"</string>
<string name="emailTypeHome" msgid="449227236140433919">"Домашен"</string>
<string name="emailTypeWork" msgid="3548058059601149973">"Служебен"</string>
<string name="emailTypeOther" msgid="2923008695272639549">"Друг"</string>
<string name="emailTypeMobile" msgid="119919005321166205">"Мобилен"</string>
<string name="postalTypeCustom" msgid="8903206903060479902">"По избор"</string>
<string name="postalTypeHome" msgid="8165756977184483097">"Домашен"</string>
<string name="postalTypeWork" msgid="5268172772387694495">"Служебен"</string>
<string name="postalTypeOther" msgid="2726111966623584341">"Друг"</string>
<string name="imTypeCustom" msgid="2074028755527826046">"По избор"</string>
<string name="imTypeHome" msgid="6241181032954263892">"Домашен"</string>
<string name="imTypeWork" msgid="1371489290242433090">"Служебен"</string>
<string name="imTypeOther" msgid="5377007495735915478">"Друг"</string>
<string name="imProtocolCustom" msgid="6919453836618749992">"По избор"</string>
<string name="imProtocolAim" msgid="7050360612368383417">"AIM"</string>
<string name="imProtocolMsn" msgid="144556545420769442">"Windows Live"</string>
<string name="imProtocolYahoo" msgid="8271439408469021273">"Yahoo"</string>
<string name="imProtocolSkype" msgid="9019296744622832951">"Skype"</string>
<string name="imProtocolQq" msgid="8887484379494111884">"QQ"</string>
<string name="imProtocolGoogleTalk" msgid="493902321140277304">"Hangouts"</string>
<string name="imProtocolIcq" msgid="1574870433606517315">"ICQ"</string>
<string name="imProtocolJabber" msgid="2279917630875771722">"Jabber"</string>
<string name="imProtocolNetMeeting" msgid="8287625655986827971">"NetMeeting"</string>
<string name="orgTypeWork" msgid="29268870505363872">"Работа"</string>
<string name="orgTypeOther" msgid="3951781131570124082">"Друго"</string>
<string name="orgTypeCustom" msgid="225523415372088322">"По избор"</string>
<string name="relationTypeCustom" msgid="3542403679827297300">"Персонализирано"</string>
<string name="relationTypeAssistant" msgid="6274334825195379076">"Асистент"</string>
<string name="relationTypeBrother" msgid="8757913506784067713">"Брат"</string>
<string name="relationTypeChild" msgid="1890746277276881626">"Дете"</string>
<string name="relationTypeDomesticPartner" msgid="6904807112121122133">"Партньор"</string>
<string name="relationTypeFather" msgid="5228034687082050725">"Баща"</string>
<string name="relationTypeFriend" msgid="7313106762483391262">"Приятел"</string>
<string name="relationTypeManager" msgid="6365677861610137895">"Мениджър"</string>
<string name="relationTypeMother" msgid="4578571352962758304">"Майка"</string>
<string name="relationTypeParent" msgid="4755635567562925226">"Родител"</string>
<string name="relationTypePartner" msgid="7266490285120262781">"Партньор"</string>
<string name="relationTypeReferredBy" msgid="101573059844135524">"Препоръчан/а от"</string>
<string name="relationTypeRelative" msgid="1799819930085610271">"Роднина"</string>
<string name="relationTypeSister" msgid="1735983554479076481">"Сестра"</string>
<string name="relationTypeSpouse" msgid="394136939428698117">"Съпруг/а"</string>
<string name="sipAddressTypeCustom" msgid="2473580593111590945">"Персонализиран"</string>
<string name="sipAddressTypeHome" msgid="6093598181069359295">"Домашен"</string>
<string name="sipAddressTypeWork" msgid="6920725730797099047">"Служебен"</string>
<string name="sipAddressTypeOther" msgid="4408436162950119849">"Друг"</string>
<string name="quick_contacts_not_available" msgid="746098007828579688">"Няма намерено приложение, с което да се отвори този контакт."</string>
<string name="keyguard_password_enter_pin_code" msgid="3037685796058495017">"Въведете ПИН кода"</string>
<string name="keyguard_password_enter_puk_code" msgid="4800725266925845333">"Въведете PUK и новия ПИН код"</string>
<string name="keyguard_password_enter_puk_prompt" msgid="1341112146710087048">"PUK код"</string>
<string name="keyguard_password_enter_pin_prompt" msgid="8027680321614196258">"Нов ПИН код"</string>
<string name="keyguard_password_entry_touch_hint" msgid="2644215452200037944"><font size="17">"Докоснете и въведете парола"</font></string>
<string name="keyguard_password_enter_password_code" msgid="1054721668279049780">"Въведете парола, за да отключите"</string>
<string name="keyguard_password_enter_pin_password_code" msgid="6391755146112503443">"Въведете ПИН, за да отключите"</string>
<string name="keyguard_password_wrong_pin_code" msgid="2422225591006134936">"Неправилен ПИН код."</string>
<string name="keyguard_label_text" msgid="861796461028298424">"За да отключите, натиснете „Меню“ и после 0."</string>
<string name="emergency_call_dialog_number_for_display" msgid="696192103195090970">"Спешен номер"</string>
<string name="lockscreen_carrier_default" msgid="6169005837238288522">"Няма покритие"</string>
<string name="lockscreen_screen_locked" msgid="7288443074806832904">"Екранът е заключен."</string>
<string name="lockscreen_instructions_when_pattern_enabled" msgid="46154051614126049">"Натиснете „Меню“, за да отключите или да извършите спешно обаждане."</string>
<string name="lockscreen_instructions_when_pattern_disabled" msgid="686260028797158364">"Натиснете „Меню“, за да отключите."</string>
<string name="lockscreen_pattern_instructions" msgid="7478703254964810302">"Нарисувайте фигура, за да отключите"</string>
<string name="lockscreen_emergency_call" msgid="5298642613417801888">"Спешни случаи"</string>
<string name="lockscreen_return_to_call" msgid="5244259785500040021">"Назад към обаждането"</string>
<string name="lockscreen_pattern_correct" msgid="9039008650362261237">"Правилно!"</string>
<string name="lockscreen_pattern_wrong" msgid="4317955014948108794">"Опитайте отново"</string>
<string name="lockscreen_password_wrong" msgid="5737815393253165301">"Опитайте отново"</string>
<string name="lockscreen_storage_locked" msgid="9167551160010625200">"Отключете за достъп до всички функции и данни"</string>
<string name="faceunlock_multiple_failures" msgid="754137583022792429">"Максималният брой опити за отключване с лице е надвишен"</string>
<string name="lockscreen_missing_sim_message_short" msgid="5099439277819215399">"Няма SIM карта"</string>
<string name="lockscreen_missing_sim_message" product="tablet" msgid="151659196095791474">"В таблета няма SIM карта."</string>
<string name="lockscreen_missing_sim_message" product="tv" msgid="1943633865476989599">"В телевизора няма SIM карта."</string>
<string name="lockscreen_missing_sim_message" product="default" msgid="2186920585695169078">"В телефона няма SIM карта."</string>
<string name="lockscreen_missing_sim_instructions" msgid="5372787138023272615">"Поставете SIM карта."</string>
<string name="lockscreen_missing_sim_instructions_long" msgid="3526573099019319472">"SIM картата липсва или е нечетлива. Поставете SIM карта."</string>
<string name="lockscreen_permanent_disabled_sim_message_short" msgid="5096149665138916184">"Неизползваема SIM карта."</string>
<string name="lockscreen_permanent_disabled_sim_instructions" msgid="910904643433151371">"SIM картата ви е деактивирана за постоянно.\nСвържете се с оператора на безжичната си връзка, за да получите друга."</string>
<string name="lockscreen_transport_prev_description" msgid="6300840251218161534">"Предишен запис"</string>
<string name="lockscreen_transport_next_description" msgid="573285210424377338">"Следващ запис"</string>
<string name="lockscreen_transport_pause_description" msgid="3980308465056173363">"Пауза"</string>
<string name="lockscreen_transport_play_description" msgid="1901258823643886401">"Пускане"</string>
<string name="lockscreen_transport_stop_description" msgid="5907083260651210034">"Спиране"</string>
<string name="lockscreen_transport_rew_description" msgid="6944412838651990410">"Превъртане назад"</string>
<string name="lockscreen_transport_ffw_description" msgid="42987149870928985">"Превъртане напред"</string>
<string name="emergency_calls_only" msgid="6733978304386365407">"Само спешни обаждания"</string>
<string name="lockscreen_network_locked_message" msgid="143389224986028501">"Мрежата е заключена"</string>
<string name="lockscreen_sim_puk_locked_message" msgid="7441797339976230">"SIM картата е заключена с PUK."</string>
<string name="lockscreen_sim_puk_locked_instructions" msgid="8127916255245181063">"Вижте ръководството за потребителя или се свържете с отдела за поддръжка на клиенти."</string>
<string name="lockscreen_sim_locked_message" msgid="8066660129206001039">"SIM картата е заключена."</string>
<string name="lockscreen_sim_unlock_progress_dialog_message" msgid="595323214052881264">"SIM картата се отключва..."</string>
<string name="lockscreen_too_many_failed_attempts_dialog_message" msgid="6481623830344107222">"Начертахте неправилно фигурата си за отключване <xliff:g id="NUMBER_0">%1$d</xliff:g> пъти. \n\nОпитайте отново след <xliff:g id="NUMBER_1">%2$d</xliff:g> секунди."</string>
<string name="lockscreen_too_many_failed_password_attempts_dialog_message" msgid="2725973286239344555">"Въведохте неправилно паролата си <xliff:g id="NUMBER_0">%1$d</xliff:g> пъти. \n\nОпитайте отново след <xliff:g id="NUMBER_1">%2$d</xliff:g> секунди."</string>
<string name="lockscreen_too_many_failed_pin_attempts_dialog_message" msgid="6216672706545696955">"Въведохте неправилно ПИН кода си <xliff:g id="NUMBER_0">%1$d</xliff:g> пъти. \n\nОпитайте отново след <xliff:g id="NUMBER_1">%2$d</xliff:g> секунди."</string>
<string name="lockscreen_failed_attempts_almost_glogin" product="tablet" msgid="9191611984625460820">"Начертахте неправилно фигурата си за отключване <xliff:g id="NUMBER_0">%1$d</xliff:g> пъти. След още <xliff:g id="NUMBER_1">%2$d</xliff:g> неуспешни опита ще бъдете помолени да отключите таблета посредством данните си за вход в Google.\n\nОпитайте отново след <xliff:g id="NUMBER_2">%3$d</xliff:g> секунди."</string>
<string name="lockscreen_failed_attempts_almost_glogin" product="tv" msgid="5316664559603394684">"Неправилно начертахте фигурата си за отключване <xliff:g id="NUMBER_0">%1$d</xliff:g> пъти. След още <xliff:g id="NUMBER_1">%2$d</xliff:g> неуспешни опита ще бъдете помолени да отключите телевизора си посредством данните си за вход в Google.\n\n Опитайте отново след <xliff:g id="NUMBER_2">%3$d</xliff:g> секунди."</string>
<string name="lockscreen_failed_attempts_almost_glogin" product="default" msgid="2590227559763762751">"Начертахте неправилно фигурата си за отключване <xliff:g id="NUMBER_0">%1$d</xliff:g> пъти. След още <xliff:g id="NUMBER_1">%2$d</xliff:g> неуспешни опита ще бъдете помолени да отключите телефона посредством данните си за вход в Google.\n\n Опитайте отново след <xliff:g id="NUMBER_2">%3$d</xliff:g> секунди."</string>
<string name="lockscreen_failed_attempts_almost_at_wipe" product="tablet" msgid="6128106399745755604">"Направихте опит да отключите таблета неправилно <xliff:g id="NUMBER_0">%1$d</xliff:g> пъти. След още <xliff:g id="NUMBER_1">%2$d</xliff:g> неуспешни опита ще бъдат възстановени стандартните му фабрични настройки и всички потребителски данни ще бъдат заличени."</string>
<string name="lockscreen_failed_attempts_almost_at_wipe" product="tv" msgid="950408382418270260">"Опитахте да отключите телевизора <xliff:g id="NUMBER_0">%1$d</xliff:g> пъти. След още <xliff:g id="NUMBER_1">%2$d</xliff:g> неуспешни опита ще бъдат възстановени фабричните му настройки и всички потребителски данни ще бъдат заличени."</string>
<string name="lockscreen_failed_attempts_almost_at_wipe" product="default" msgid="8603565142156826565">"Направихте опит да отключите телефона неправилно <xliff:g id="NUMBER_0">%1$d</xliff:g> пъти. След още <xliff:g id="NUMBER_1">%2$d</xliff:g> неуспешни опита ще бъдат възстановени стандартните му фабрични настройки и всички потребителски данни ще бъдат заличени."</string>
<string name="lockscreen_failed_attempts_now_wiping" product="tablet" msgid="280873516493934365">"Направихте опит да отключите таблета неправилно <xliff:g id="NUMBER">%d</xliff:g> пъти. Сега ще бъдат възстановени стандартните му фабрични настройки."</string>
<string name="lockscreen_failed_attempts_now_wiping" product="tv" msgid="3195755534096192191">"Направихте <xliff:g id="NUMBER">%d</xliff:g> неуспешни опита за отключване на телевизора. Сега ще бъдат възстановени фабричните му настройки."</string>
<string name="lockscreen_failed_attempts_now_wiping" product="default" msgid="3025504721764922246">"Направихте опит да отключите телефона неправилно <xliff:g id="NUMBER">%d</xliff:g> пъти. Сега ще бъдат възстановени стандартните му фабрични настройки."</string>
<string name="lockscreen_too_many_failed_attempts_countdown" msgid="6251480343394389665">"Опитайте отново след <xliff:g id="NUMBER">%d</xliff:g> секунди."</string>
<string name="lockscreen_forgot_pattern_button_text" msgid="2626999449610695930">"Забравили сте фигурата?"</string>
<string name="lockscreen_glogin_forgot_pattern" msgid="2588521501166032747">"Отключване на профила"</string>
<string name="lockscreen_glogin_too_many_attempts" msgid="2751368605287288808">"Опитите за фигурата са твърде много"</string>
<string name="lockscreen_glogin_instructions" msgid="3931816256100707784">"За да отключите, влезте с профила си в Google."</string>
<string name="lockscreen_glogin_username_hint" msgid="8846881424106484447">"Потребителско име (имейл)"</string>
<string name="lockscreen_glogin_password_hint" msgid="5958028383954738528">"Парола"</string>
<string name="lockscreen_glogin_submit_button" msgid="7130893694795786300">"Вход"</string>
<string name="lockscreen_glogin_invalid_input" msgid="1364051473347485908">"Потребителското име или паролата са невалидни."</string>
<string name="lockscreen_glogin_account_recovery_hint" msgid="1696924763690379073">"Забравили сте потребителското си име или парола?\nПосетете "<b>"google.com/accounts/recovery"</b>"."</string>
<string name="lockscreen_glogin_checking_password" msgid="7114627351286933867">"Проверява се..."</string>
<string name="lockscreen_unlock_label" msgid="737440483220667054">"Отключване"</string>
<string name="lockscreen_sound_on_label" msgid="9068877576513425970">"Включване на звука"</string>
<string name="lockscreen_sound_off_label" msgid="996822825154319026">"Изключване на звука"</string>
<string name="lockscreen_access_pattern_start" msgid="3941045502933142847">"Фигурата е започната"</string>
<string name="lockscreen_access_pattern_cleared" msgid="5583479721001639579">"Фигурата е изчистена"</string>
<string name="lockscreen_access_pattern_cell_added" msgid="6756031208359292487">"Клетката е добавена"</string>
<string name="lockscreen_access_pattern_cell_added_verbose" msgid="7264580781744026939">"Добавихте точка <xliff:g id="CELL_INDEX">%1$s</xliff:g>"</string>
<string name="lockscreen_access_pattern_detected" msgid="4988730895554057058">"Фигурата е завършена"</string>
<string name="lockscreen_access_pattern_area" msgid="400813207572953209">"Област на фигурата."</string>
<string name="keyguard_accessibility_widget_changed" msgid="5678624624681400191">"%1$s. Приспособление %2$d от %3$d."</string>
<string name="keyguard_accessibility_add_widget" msgid="8273277058724924654">"Добавяне на приспособление."</string>
<string name="keyguard_accessibility_widget_empty_slot" msgid="1281505703307930757">"Празно"</string>
<string name="keyguard_accessibility_unlock_area_expanded" msgid="2278106022311170299">"Областта за отключване е разгъната."</string>
<string name="keyguard_accessibility_unlock_area_collapsed" msgid="6366992066936076396">"Областта за отключване е свита."</string>
<string name="keyguard_accessibility_widget" msgid="6527131039741808240">"Приспособление за <xliff:g id="WIDGET_INDEX">%1$s</xliff:g>."</string>
<string name="keyguard_accessibility_user_selector" msgid="1226798370913698896">"Инструмент за избор на потребители"</string>
<string name="keyguard_accessibility_status" msgid="8008264603935930611">"Състояние"</string>
<string name="keyguard_accessibility_camera" msgid="8904231194181114603">"Камера"</string>
<string name="keygaurd_accessibility_media_controls" msgid="262209654292161806">"Контроли за мултимедията"</string>
<string name="keyguard_accessibility_widget_reorder_start" msgid="8736853615588828197">"Пренареждането на приспособленията започна."</string>
<string name="keyguard_accessibility_widget_reorder_end" msgid="7170190950870468320">"Пренареждането на приспособленията завърши."</string>
<string name="keyguard_accessibility_widget_deleted" msgid="4426204263929224434">"Приспособлението за <xliff:g id="WIDGET_INDEX">%1$s</xliff:g> е изтрито."</string>
<string name="keyguard_accessibility_expand_lock_area" msgid="519859720934178024">"Разгъване на областта за отключване."</string>
<string name="keyguard_accessibility_slide_unlock" msgid="2959928478764697254">"Отключване с плъзгане."</string>
<string name="keyguard_accessibility_pattern_unlock" msgid="1490840706075246612">"Отключване с фигура."</string>
<string name="keyguard_accessibility_face_unlock" msgid="4817282543351718535">"Отключване с лице."</string>
<string name="keyguard_accessibility_pin_unlock" msgid="2469687111784035046">"Отключване с ПИН код."</string>
<string name="keyguard_accessibility_password_unlock" msgid="7675777623912155089">"Отключване с парола."</string>
<string name="keyguard_accessibility_pattern_area" msgid="7679891324509597904">"Област на фигурата."</string>
<string name="keyguard_accessibility_slide_area" msgid="6736064494019979544">"Област на плъзгане."</string>
<string name="password_keyboard_label_symbol_key" msgid="992280756256536042">"?123"</string>
<string name="password_keyboard_label_alpha_key" msgid="8001096175167485649">"АБВ"</string>
<string name="password_keyboard_label_alt_key" msgid="1284820942620288678">"ALT"</string>
<string name="granularity_label_character" msgid="7336470535385009523">"знак"</string>
<string name="granularity_label_word" msgid="7075570328374918660">"дума"</string>
<string name="granularity_label_link" msgid="5815508880782488267">"връзка"</string>
<string name="granularity_label_line" msgid="5764267235026120888">"ред"</string>
<string name="factorytest_failed" msgid="5410270329114212041">"Фабричният тест не бе успешен"</string>
<string name="factorytest_not_system" msgid="4435201656767276723">"Действието FACTORY_TEST се поддържа само за пакети, инсталирани в /system/app."</string>
<string name="factorytest_no_action" msgid="872991874799998561">"Не бе намерен пакет, предоставящ действието FACTORY_TEST."</string>
<string name="factorytest_reboot" msgid="6320168203050791643">"Рестартиране"</string>
<string name="js_dialog_title" msgid="1987483977834603872">"Страницата на адрес „<xliff:g id="TITLE">%s</xliff:g>“ съобщава:"</string>
<string name="js_dialog_title_default" msgid="6961903213729667573">"JavaScript"</string>
<string name="js_dialog_before_unload_title" msgid="2619376555525116593">"Потвърждаване на придвижването"</string>
<string name="js_dialog_before_unload_positive_button" msgid="3112752010600484130">"Напускане на тази страница"</string>
<string name="js_dialog_before_unload_negative_button" msgid="5614861293026099715">"Оставане на тази страница"</string>
<string name="js_dialog_before_unload" msgid="3468816357095378590">"<xliff:g id="MESSAGE">%s</xliff:g>\n\nНаистина ли искате да излезете от тази страница?"</string>
<string name="save_password_label" msgid="6860261758665825069">"Потвърждение"</string>
<string name="double_tap_toast" msgid="4595046515400268881">"Съвет: Докоснете двукратно, за да увеличите или намалите мащаба."</string>
<string name="autofill_this_form" msgid="4616758841157816676">"Автопоп."</string>
<string name="setup_autofill" msgid="7103495070180590814">"Автопоп.: Настройка"</string>
<string name="autofill_address_name_separator" msgid="6350145154779706772">" "</string>
<string name="autofill_address_summary_name_format" msgid="3268041054899214945">"$1$2$3"</string>
<string name="autofill_address_summary_separator" msgid="7483307893170324129">", "</string>
<string name="autofill_address_summary_format" msgid="4874459455786827344">"$1$2$3"</string>
<string name="autofill_province" msgid="2231806553863422300">"Провинция"</string>
<string name="autofill_postal_code" msgid="4696430407689377108">"Пощенски код"</string>
<string name="autofill_state" msgid="6988894195520044613">"Щат"</string>
<string name="autofill_zip_code" msgid="8697544592627322946">"Пощенски код"</string>
<string name="autofill_county" msgid="237073771020362891">"Окръг"</string>
<string name="autofill_island" msgid="4020100875984667025">"Остров"</string>
<string name="autofill_district" msgid="8400735073392267672">"Област"</string>
<string name="autofill_department" msgid="5343279462564453309">"Департамент"</string>
<string name="autofill_prefecture" msgid="2028499485065800419">"Префектура"</string>
<string name="autofill_parish" msgid="8202206105468820057">"Община"</string>
<string name="autofill_area" msgid="3547409050889952423">"Район"</string>
<string name="autofill_emirate" msgid="2893880978835698818">"Емирство"</string>
<string name="permlab_readHistoryBookmarks" msgid="3775265775405106983">"четене на вашите отметки и история в мрежата"</string>
<string name="permdesc_readHistoryBookmarks" msgid="8462378226600439658">"Разрешава на приложението да чете историята на всички посетени от браузъра URL адреси и всички негови отметки. Забележка: Възможно е браузъри на трети страни или други приложения с възможности за сърфиране в мрежата да не могат да наложат ограниченията на това разрешение."</string>
<string name="permlab_writeHistoryBookmarks" msgid="3714785165273314490">"запис на вашите отметки и история в мрежата"</string>
<string name="permdesc_writeHistoryBookmarks" product="tablet" msgid="6825527469145760922">"Разрешава на приложението да променя историята или отметките на браузъра, съхранени на таблета ви. Това може да му позволи да изтрива или променя данните на браузъра. Забележка: Възможно е браузъри на трети страни или други приложения с възможности за сърфиране в мрежата да не могат да наложат ограниченията на разрешението."</string>
<string name="permdesc_writeHistoryBookmarks" product="tv" msgid="7007393823197766548">"Разрешава на приложението да променя съхраняваните в телевизора ви история или отметки на браузъра. Така приложението може да изтрива или променя данните на браузъра. Забележка: Разрешението не може да бъде наложено от браузъри на трети страни, нито от други приложения с възможности за сърфиране в мрежата."</string>
<string name="permdesc_writeHistoryBookmarks" product="default" msgid="8497389531014185509">"Разрешава на приложението да променя историята или отметките на браузъра, съхранени на телефона ви. Това може да му позволи да изтрива или променя данните на браузъра. Забележка: Възможно е браузъри на трети страни или други приложения с възможности за сърфиране в мрежата да не могат да наложат ограниченията на разрешението."</string>
<string name="permlab_setAlarm" msgid="1379294556362091814">"навиване на будилника"</string>
<string name="permdesc_setAlarm" msgid="316392039157473848">"Разрешава на приложението да навие инсталирано приложение будилник. Някои будилници може да не изпълнят тази функция."</string>
<string name="permlab_addVoicemail" msgid="5525660026090959044">"добавяне на гласова поща"</string>
<string name="permdesc_addVoicemail" msgid="6604508651428252437">"Разрешава на приложението да добавя съобщения към входящата ви гласова поща."</string>
<string name="permlab_writeGeolocationPermissions" msgid="5962224158955273932">"промяна на разрешенията за местоположение в браузъра"</string>
<string name="permdesc_writeGeolocationPermissions" msgid="1083743234522638747">"Разрешава на приложението да променя разрешенията на браузъра за местоположение. Злонамерените приложения могат да използват това, за да изпращат информация за местоположението до произволни уебсайтове."</string>
<string name="save_password_message" msgid="767344687139195790">"Искате ли браузърът да запомни тази парола?"</string>
<string name="save_password_notnow" msgid="6389675316706699758">"Не сега"</string>
<string name="save_password_remember" msgid="6491879678996749466">"Запомняне"</string>
<string name="save_password_never" msgid="8274330296785855105">"Никога"</string>
<string name="open_permission_deny" msgid="7374036708316629800">"Нямате разрешение да отворите тази страница."</string>
<string name="text_copied" msgid="4985729524670131385">"Текстът е копиран в буферната памет."</string>
<string name="more_item_label" msgid="4650918923083320495">"Още"</string>
<string name="prepend_shortcut_label" msgid="2572214461676015642">"Меню+"</string>
<string name="menu_space_shortcut_label" msgid="2410328639272162537">"интервал"</string>
<string name="menu_enter_shortcut_label" msgid="2743362785111309668">"enter"</string>
<string name="menu_delete_shortcut_label" msgid="3658178007202748164">"изтриване"</string>
<string name="search_go" msgid="8298016669822141719">"Търсене"</string>
<string name="search_hint" msgid="1733947260773056054">"Търсете…"</string>
<string name="searchview_description_search" msgid="6749826639098512120">"Търсене"</string>
<string name="searchview_description_query" msgid="5911778593125355124">"Заявка за търсене"</string>
<string name="searchview_description_clear" msgid="1330281990951833033">"Изчистване на заявката"</string>
<string name="searchview_description_submit" msgid="2688450133297983542">"Изпращане на заявката"</string>
<string name="searchview_description_voice" msgid="2453203695674994440">"Гласово търсене"</string>
<string name="enable_explore_by_touch_warning_title" msgid="7460694070309730149">"Да се активира ли изследв. чрез докосване?"</string>
<string name="enable_explore_by_touch_warning_message" product="tablet" msgid="8655887539089910577">"<xliff:g id="ACCESSIBILITY_SERVICE_NAME">%1$s</xliff:g> иска да активира изследването чрез докосване. Когато услугата е включена, можете да чувате или да виждате описания на това, което е под пръста ви, или да изпълнявате жестове, за да взаимодействате с таблета."</string>
<string name="enable_explore_by_touch_warning_message" product="default" msgid="2708199672852373195">"<xliff:g id="ACCESSIBILITY_SERVICE_NAME">%1$s</xliff:g> иска да активира изследването чрез докосване. Когато услугата е включена, можете да чувате или да виждате описания на това, което е под пръста ви, или да изпълнявате жестове, за да взаимодействате с телефона."</string>
<string name="oneMonthDurationPast" msgid="7396384508953779925">"Преди 1 месец"</string>
<string name="beforeOneMonthDurationPast" msgid="909134546836499826">"Преди повече от месец"</string>
<plurals name="last_num_days" formatted="false" msgid="5104533550723932025">
<item quantity="other">Последните <xliff:g id="COUNT_1">%d</xliff:g> дни</item>
<item quantity="one">Последният <xliff:g id="COUNT_0">%d</xliff:g> ден</item>
</plurals>
<string name="last_month" msgid="3959346739979055432">"Последният месец"</string>
<string name="older" msgid="5211975022815554840">"По-стари"</string>
<string name="preposition_for_date" msgid="9093949757757445117">"на <xliff:g id="DATE">%s</xliff:g>"</string>
<string name="preposition_for_time" msgid="5506831244263083793"><xliff:g id="TIME">%s</xliff:g>"</string>
<string name="preposition_for_year" msgid="5040395640711867177">"през <xliff:g id="YEAR">%s</xliff:g>"</string>
<string name="day" msgid="8144195776058119424">"ден"</string>
<string name="days" msgid="4774547661021344602">"дни"</string>
<string name="hour" msgid="2126771916426189481">"час"</string>
<string name="hours" msgid="894424005266852993">"часа"</string>
<string name="minute" msgid="9148878657703769868">"мин"</string>
<string name="minutes" msgid="5646001005827034509">"мин"</string>
<string name="second" msgid="3184235808021478">"сек"</string>
<string name="seconds" msgid="3161515347216589235">"сек"</string>
<string name="week" msgid="5617961537173061583">"седмица"</string>
<string name="weeks" msgid="6509623834583944518">"седмици"</string>
<string name="year" msgid="4001118221013892076">"година"</string>
<string name="years" msgid="6881577717993213522">"години"</string>
<string name="now_string_shortest" msgid="8912796667087856402">"сега"</string>
<plurals name="duration_minutes_shortest" formatted="false" msgid="3957499975064245495">
<item quantity="other"><xliff:g id="COUNT_1">%d</xliff:g> м</item>
<item quantity="one"><xliff:g id="COUNT_0">%d</xliff:g> м</item>
</plurals>
<plurals name="duration_hours_shortest" formatted="false" msgid="3552182110578602356">
<item quantity="other"><xliff:g id="COUNT_1">%d</xliff:g> ч</item>
<item quantity="one"><xliff:g id="COUNT_0">%d</xliff:g> ч</item>
</plurals>
<plurals name="duration_days_shortest" formatted="false" msgid="5213655532597081640">
<item quantity="other"><xliff:g id="COUNT_1">%d</xliff:g> д</item>
<item quantity="one"><xliff:g id="COUNT_0">%d</xliff:g> д</item>
</plurals>
<plurals name="duration_years_shortest" formatted="false" msgid="7848711145196397042">
<item quantity="other"><xliff:g id="COUNT_1">%d</xliff:g> г</item>
<item quantity="one"><xliff:g id="COUNT_0">%d</xliff:g> г</item>
</plurals>
<plurals name="duration_minutes_shortest_future" formatted="false" msgid="3277614521231489951">
<item quantity="other">след <xliff:g id="COUNT_1">%d</xliff:g> м</item>
<item quantity="one">след <xliff:g id="COUNT_0">%d</xliff:g> м</item>
</plurals>
<plurals name="duration_hours_shortest_future" formatted="false" msgid="2152452368397489370">
<item quantity="other">след <xliff:g id="COUNT_1">%d</xliff:g> ч</item>
<item quantity="one">след <xliff:g id="COUNT_0">%d</xliff:g> ч</item>
</plurals>
<plurals name="duration_days_shortest_future" formatted="false" msgid="8088331502820295701">
<item quantity="other">след <xliff:g id="COUNT_1">%d</xliff:g> д</item>
<item quantity="one">след <xliff:g id="COUNT_0">%d</xliff:g> д</item>
</plurals>
<plurals name="duration_years_shortest_future" formatted="false" msgid="2317006667145250301">
<item quantity="other">след <xliff:g id="COUNT_1">%d</xliff:g> г</item>
<item quantity="one">след <xliff:g id="COUNT_0">%d</xliff:g> г</item>
</plurals>
<plurals name="duration_minutes_relative" formatted="false" msgid="3178131706192980192">
<item quantity="other">преди <xliff:g id="COUNT_1">%d</xliff:g> минути</item>
<item quantity="one">преди <xliff:g id="COUNT_0">%d</xliff:g> минута</item>
</plurals>
<plurals name="duration_hours_relative" formatted="false" msgid="676894109982008411">
<item quantity="other">преди <xliff:g id="COUNT_1">%d</xliff:g> часа</item>
<item quantity="one">преди <xliff:g id="COUNT_0">%d</xliff:g> час</item>
</plurals>
<plurals name="duration_days_relative" formatted="false" msgid="2203515825765397130">
<item quantity="other">преди <xliff:g id="COUNT_1">%d</xliff:g> дни</item>
<item quantity="one">преди <xliff:g id="COUNT_0">%d</xliff:g> ден</item>
</plurals>
<plurals name="duration_years_relative" formatted="false" msgid="4820062134188885734">
<item quantity="other">преди <xliff:g id="COUNT_1">%d</xliff:g> години</item>
<item quantity="one">преди <xliff:g id="COUNT_0">%d</xliff:g> година</item>
</plurals>
<plurals name="duration_minutes_relative_future" formatted="false" msgid="4655043589817680966">
<item quantity="other">след <xliff:g id="COUNT_1">%d</xliff:g> минути</item>
<item quantity="one">след <xliff:g id="COUNT_0">%d</xliff:g> минута</item>
</plurals>
<plurals name="duration_hours_relative_future" formatted="false" msgid="8084579714205223891">
<item quantity="other">след <xliff:g id="COUNT_1">%d</xliff:g> часа</item>
<item quantity="one">след <xliff:g id="COUNT_0">%d</xliff:g> час</item>
</plurals>
<plurals name="duration_days_relative_future" formatted="false" msgid="333215369363433992">
<item quantity="other">след <xliff:g id="COUNT_1">%d</xliff:g> дни</item>
<item quantity="one">след <xliff:g id="COUNT_0">%d</xliff:g> ден</item>
</plurals>
<plurals name="duration_years_relative_future" formatted="false" msgid="8644862986413104011">
<item quantity="other">след <xliff:g id="COUNT_1">%d</xliff:g> години</item>
<item quantity="one">след <xliff:g id="COUNT_0">%d</xliff:g> година</item>
</plurals>
<string name="VideoView_error_title" msgid="3534509135438353077">"Проблем с видеоклипа"</string>
<string name="VideoView_error_text_invalid_progressive_playback" msgid="3186670335938670444">"Този видеоклип не е валиден за поточно предаване към това устройство."</string>
<string name="VideoView_error_text_unknown" msgid="3450439155187810085">"Този видеоклип не може да се пусне."</string>
<string name="VideoView_error_button" msgid="2822238215100679592">"OK"</string>
<string name="relative_time" msgid="1818557177829411417">"<xliff:g id="DATE">%1$s</xliff:g>, <xliff:g id="TIME">%2$s</xliff:g>"</string>
<string name="noon" msgid="7245353528818587908">"12:00 ч."</string>
<string name="Noon" msgid="3342127745230013127">"12:00 ч."</string>
<string name="midnight" msgid="7166259508850457595">"0:00 ч."</string>
<string name="Midnight" msgid="5630806906897892201">"0:00 ч."</string>
<string name="elapsed_time_short_format_mm_ss" msgid="4431555943828711473">"<xliff:g id="MINUTES">%1$02d</xliff:g>:<xliff:g id="SECONDS">%2$02d</xliff:g>"</string>
<string name="elapsed_time_short_format_h_mm_ss" msgid="1846071997616654124">"<xliff:g id="HOURS">%1$d</xliff:g>:<xliff:g id="MINUTES">%2$02d</xliff:g>:<xliff:g id="SECONDS">%3$02d</xliff:g>"</string>
<string name="selectAll" msgid="6876518925844129331">"Избиране на всичко"</string>
<string name="cut" msgid="3092569408438626261">"Изрязване"</string>
<string name="copy" msgid="2681946229533511987">"Копиране"</string>
<string name="paste" msgid="5629880836805036433">"Поставяне"</string>
<string name="paste_as_plain_text" msgid="5427792741908010675">"Поставяне като неформатиран текст"</string>
<string name="replace" msgid="5781686059063148930">"Замяна..."</string>
<string name="delete" msgid="6098684844021697789">"Изтриване"</string>
<string name="copyUrl" msgid="2538211579596067402">"Копиране на URL адреса"</string>
<string name="selectTextMode" msgid="1018691815143165326">"Избор на текст"</string>
<string name="undo" msgid="7905788502491742328">"Отмяна"</string>
<string name="redo" msgid="7759464876566803888">"Възстановяване"</string>
<string name="autofill" msgid="3035779615680565188">"Автоматично попълване"</string>
<string name="textSelectionCABTitle" msgid="5236850394370820357">"Избиране на текст"</string>
<string name="addToDictionary" msgid="4352161534510057874">"Добавяне в речника"</string>
<string name="deleteText" msgid="6979668428458199034">"Изтриване"</string>
<string name="inputMethod" msgid="1653630062304567879">"Метод на въвеждане"</string>
<string name="editTextMenuTitle" msgid="4909135564941815494">"Действия с текста"</string>
<string name="email" msgid="4560673117055050403">"Имейл"</string>
<string name="dial" msgid="4204975095406423102">"Телефон"</string>
<string name="map" msgid="6068210738233985748">"Карти"</string>
<string name="browse" msgid="6993590095938149861">"Браузър"</string>
<string name="low_internal_storage_view_title" msgid="5576272496365684834">"Мястото в хранилището е на изчерпване"</string>
<string name="low_internal_storage_view_text" msgid="6640505817617414371">"Възможно е някои функции на системата да не работят"</string>
<string name="low_internal_storage_view_text_no_boot" msgid="6935190099204693424">"За системата няма достатъчно място в хранилището. Уверете се, че имате свободни 250 МБ, и рестартирайте."</string>
<string name="app_running_notification_title" msgid="8718335121060787914">"<xliff:g id="APP_NAME">%1$s</xliff:g> се изпълнява"</string>
<string name="app_running_notification_text" msgid="1197581823314971177">"Докоснете за още информация или за да спрете приложението."</string>
<string name="ok" msgid="5970060430562524910">"OK"</string>
<string name="cancel" msgid="6442560571259935130">"Отказ"</string>
<string name="yes" msgid="5362982303337969312">"OK"</string>
<string name="no" msgid="5141531044935541497">"Отказ"</string>
<string name="dialog_alert_title" msgid="2049658708609043103">"Внимание"</string>
<string name="loading" msgid="7933681260296021180">"Зарежда се..."</string>
<string name="capital_on" msgid="1544682755514494298">"ВКЛ"</string>
<string name="capital_off" msgid="6815870386972805832">"ИЗКЛ"</string>
<string name="whichApplication" msgid="4533185947064773386">"Изпълняване на действието чрез"</string>
<string name="whichApplicationNamed" msgid="8260158865936942783">"Завършване на действието посредством %1$s"</string>
<string name="whichApplicationLabel" msgid="7425855495383818784">"Изпълняване на действието"</string>
<string name="whichViewApplication" msgid="3272778576700572102">"Отваряне чрез"</string>
<string name="whichViewApplicationNamed" msgid="2286418824011249620">"Отваряне чрез %1$s"</string>
<string name="whichViewApplicationLabel" msgid="2666774233008808473">"Отваряне"</string>
<string name="whichEditApplication" msgid="144727838241402655">"Редактиране чрез"</string>
<string name="whichEditApplicationNamed" msgid="1775815530156447790">"Редактиране чрез %1$s"</string>
<string name="whichEditApplicationLabel" msgid="7183524181625290300">"Редактиране"</string>
<string name="whichSendApplication" msgid="6902512414057341668">"Споделяне чрез"</string>
<string name="whichSendApplicationNamed" msgid="2799370240005424391">"Споделяне чрез %1$s"</string>
<string name="whichSendApplicationLabel" msgid="4579076294675975354">"Споделяне"</string>
<string name="whichSendToApplication" msgid="8272422260066642057">"Изпращане посредством"</string>
<string name="whichSendToApplicationNamed" msgid="7768387871529295325">"Изпращане посредством %1$s"</string>
<string name="whichSendToApplicationLabel" msgid="8878962419005813500">"Изпращане"</string>
<string name="whichHomeApplication" msgid="4307587691506919691">"Избиране на начално приложение"</string>
<string name="whichHomeApplicationNamed" msgid="4493438593214760979">"Използване на %1$s като начално приложение"</string>
<string name="whichHomeApplicationLabel" msgid="809529747002918649">"Заснемане на изображение"</string>
<string name="whichImageCaptureApplication" msgid="3680261417470652882">"Заснемане на изображение с/ъс"</string>
<string name="whichImageCaptureApplicationNamed" msgid="8619384150737825003">"Заснемане на изображение с/ъс %1$s"</string>
<string name="whichImageCaptureApplicationLabel" msgid="6390303445371527066">"Заснемане на изображение"</string>
<string name="alwaysUse" msgid="4583018368000610438">"Използване по подразбиране за това действие."</string>
<string name="use_a_different_app" msgid="8134926230585710243">"Използване на друго приложение"</string>
<string name="clearDefaultHintMsg" msgid="3252584689512077257">"Изчистване на стандартната настройка в „Системни настройки“ &gt; „Приложения“ &gt; „Изтеглени“."</string>
<string name="chooseActivity" msgid="7486876147751803333">"Избиране на действие"</string>
<string name="chooseUsbActivity" msgid="6894748416073583509">"Избор на приложение за USB устройството"</string>
<string name="noApplications" msgid="2991814273936504689">"Това действие не може да се изпълни от нито едно приложение."</string>
<string name="aerr_application" msgid="250320989337856518">"<xliff:g id="APPLICATION">%1$s</xliff:g> спря"</string>
<string name="aerr_process" msgid="6201597323218674729">"<xliff:g id="PROCESS">%1$s</xliff:g> спря"</string>
<string name="aerr_application_repeated" msgid="3146328699537439573">"<xliff:g id="APPLICATION">%1$s</xliff:g> спира многократно"</string>
<string name="aerr_process_repeated" msgid="6235302956890402259">"<xliff:g id="PROCESS">%1$s</xliff:g> спира многократно"</string>
<string name="aerr_restart" msgid="7581308074153624475">"Повторно отваряне на приложението"</string>
<string name="aerr_report" msgid="5371800241488400617">"Изпращане на отзиви"</string>
<string name="aerr_close" msgid="2991640326563991340">"Затваряне"</string>
<string name="aerr_mute" msgid="1974781923723235953">"Спиране, докато устройството се рестартира"</string>
<string name="aerr_wait" msgid="3199956902437040261">"Изчакване"</string>
<string name="aerr_close_app" msgid="3269334853724920302">"Затваряне на приложението"</string>
<string name="anr_title" msgid="4351948481459135709"></string>
<string name="anr_activity_application" msgid="8493290105678066167">"<xliff:g id="APPLICATION">%2$s</xliff:g> не реагира"</string>
<string name="anr_activity_process" msgid="1622382268908620314">"<xliff:g id="ACTIVITY">%1$s</xliff:g> не реагира"</string>
<string name="anr_application_process" msgid="6417199034861140083">"<xliff:g id="APPLICATION">%1$s</xliff:g> не реагира"</string>
<string name="anr_process" msgid="6156880875555921105">"Процесът <xliff:g id="PROCESS">%1$s</xliff:g> не реагира"</string>
<string name="force_close" msgid="8346072094521265605">"OK"</string>
<string name="report" msgid="4060218260984795706">"Подаване на сигнал"</string>
<string name="wait" msgid="7147118217226317732">"Изчакване"</string>
<string name="webpage_unresponsive" msgid="3272758351138122503">"Страницата не отговаря.\n\nИскате ли да я затворите?"</string>
<string name="launch_warning_title" msgid="1547997780506713581">"Приложението се пренасочи"</string>
<string name="launch_warning_replace" msgid="6202498949970281412">"<xliff:g id="APP_NAME">%1$s</xliff:g> се изпълнява."</string>
<string name="launch_warning_original" msgid="188102023021668683">"Първоначално бе стартирано: <xliff:g id="APP_NAME">%1$s</xliff:g>."</string>
<string name="screen_compat_mode_scale" msgid="3202955667675944499">"Мащаб"</string>
<string name="screen_compat_mode_show" msgid="4013878876486655892">"Винаги да се показва"</string>
<string name="screen_compat_mode_hint" msgid="1064524084543304459">"Активирайте отново това в „Системни настройки“ &gt; „Приложения“ &gt; „Изтеглени“."</string>
<string name="unsupported_display_size_message" msgid="6545327290756295232">"<xliff:g id="APP_NAME">%1$s</xliff:g> не поддържа текущата настройка за размер на дисплея и може да се държи по неочакван начин."</string>
<string name="unsupported_display_size_show" msgid="7969129195360353041">"Винаги да се показва"</string>
<string name="smv_application" msgid="3307209192155442829">"Приложението „<xliff:g id="APPLICATION">%1$s</xliff:g>“ (процес „<xliff:g id="PROCESS">%2$s</xliff:g>“) наруши правилото за стриктен режим, наложено от самото него."</string>
<string name="smv_process" msgid="5120397012047462446">"Процесът <xliff:g id="PROCESS">%1$s</xliff:g> наруши правилото за стриктен режим, наложено от самия него."</string>
<string name="android_upgrading_title" msgid="1584192285441405746">"Android се надстройва..."</string>
<string name="android_start_title" msgid="8418054686415318207">"Android се стартира…"</string>
<string name="android_upgrading_fstrim" msgid="8036718871534640010">"Хранилището се оптимизира."</string>
<string name="android_upgrading_notification_title" msgid="8428357096969413169">"Актуализацията на Android приключва…"</string>
<string name="android_upgrading_notification_body" msgid="5761201379457064286">"Някои приложения може да не работят правилно, докато надстройването не завърши"</string>
<string name="app_upgrading_toast" msgid="3008139776215597053">"<xliff:g id="APPLICATION">%1$s</xliff:g> се надстройва…"</string>
<string name="android_upgrading_apk" msgid="7904042682111526169">"Оптимизира се приложение <xliff:g id="NUMBER_0">%1$d</xliff:g> от <xliff:g id="NUMBER_1">%2$d</xliff:g>."</string>
<string name="android_preparing_apk" msgid="8162599310274079154">"<xliff:g id="APPNAME">%1$s</xliff:g> се подготвя."</string>
<string name="android_upgrading_starting_apps" msgid="451464516346926713">"Приложенията се стартират."</string>
<string name="android_upgrading_complete" msgid="1405954754112999229">"Зареждането завършва."</string>
<string name="heavy_weight_notification" msgid="9087063985776626166">"<xliff:g id="APP">%1$s</xliff:g> се изпълнява"</string>
<string name="heavy_weight_notification_detail" msgid="867643381388543170">"Докоснете за превключване към приложението"</string>
<string name="heavy_weight_switcher_title" msgid="7153167085403298169">"Да се превключат ли приложенията?"</string>
<string name="heavy_weight_switcher_text" msgid="7022631924534406403">"Вече се изпълнява друго приложение, което трябва да бъде спряно, преди да можете да стартирате ново."</string>
<string name="old_app_action" msgid="493129172238566282">"Назад към <xliff:g id="OLD_APP">%1$s</xliff:g>"</string>
<string name="old_app_description" msgid="2082094275580358049">"Новото приложение да не се стартира."</string>
<string name="new_app_action" msgid="5472756926945440706">"Стартиране на <xliff:g id="OLD_APP">%1$s</xliff:g>"</string>
<string name="new_app_description" msgid="1932143598371537340">"Спиране на старото приложение без запазване."</string>
<string name="dump_heap_notification" msgid="2618183274836056542">"<xliff:g id="PROC">%1$s</xliff:g> надхвърли ограничението за памет"</string>
<string name="dump_heap_notification_detail" msgid="6901391084243999274">"Извлечена е моментна снимка на паметта. Докоснете, за да я споделите"</string>
<string name="dump_heap_title" msgid="5864292264307651673">"Да се сподели ли моментната снимка на паметта?"</string>
<string name="dump_heap_text" msgid="4809417337240334941">"Процесът <xliff:g id="PROC">%1$s</xliff:g> надхвърли ограничението си от <xliff:g id="SIZE">%2$s</xliff:g>. Налице е моментна снимка на паметта, която да споделите със съответния програмист. Бъдете внимателни, защото тя може да съдържа ваши лични данни, до които приложението има достъп."</string>
<string name="sendText" msgid="5209874571959469142">"Избиране на действие за текст"</string>
<string name="volume_ringtone" msgid="6885421406845734650">"Сила на звука при звънене"</string>
<string name="volume_music" msgid="5421651157138628171">"Сила на звука"</string>
<string name="volume_music_hint_playing_through_bluetooth" msgid="9165984379394601533">"Възпроизвежда се през Bluetooth"</string>
<string name="volume_music_hint_silent_ringtone_selected" msgid="8310739960973156272">"Зададена е мелодия „Тишина“"</string>
<string name="volume_call" msgid="3941680041282788711">"Сила на звука при обаждане"</string>
<string name="volume_bluetooth_call" msgid="2002891926351151534">"Сила на звука при обаждане през Bluetooth"</string>
<string name="volume_alarm" msgid="1985191616042689100">"Сила на звука на будилника"</string>
<string name="volume_notification" msgid="2422265656744276715">"Сила на звука при известие"</string>
<string name="volume_unknown" msgid="1400219669770445902">"Сила на звука"</string>
<string name="volume_icon_description_bluetooth" msgid="6538894177255964340">"Сила на звука за Bluetooth"</string>
<string name="volume_icon_description_ringer" msgid="3326003847006162496">"Сила на звука за мелодия"</string>
<string name="volume_icon_description_incall" msgid="8890073218154543397">"Сила на звука за обаждания"</string>
<string name="volume_icon_description_media" msgid="4217311719665194215">"Сила на звука"</string>
<string name="volume_icon_description_notification" msgid="7044986546477282274">"Сила на звука при известие"</string>
<string name="ringtone_default" msgid="3789758980357696936">"Стандартна мелодия"</string>
<string name="ringtone_default_with_actual" msgid="1767304850491060581">"По подразбиране (<xliff:g id="ACTUAL_RINGTONE">%1$s</xliff:g>)"</string>
<string name="ringtone_silent" msgid="7937634392408977062">"Без"</string>
<string name="ringtone_picker_title" msgid="3515143939175119094">"Мелодии"</string>
<string name="ringtone_picker_title_alarm" msgid="6473325356070549702">"Звуци на будилника"</string>
<string name="ringtone_picker_title_notification" msgid="4837740874822788802">"Звуци на известията"</string>
<string name="ringtone_unknown" msgid="3914515995813061520">"Няма информация"</string>
<plurals name="wifi_available" formatted="false" msgid="7900333017752027322">
<item quantity="other">Има достъпни Wi-Fi мрежи</item>
<item quantity="one">Има достъпна Wi-Fi мрежа</item>
</plurals>
<plurals name="wifi_available_detailed" formatted="false" msgid="1140699367193975606">
<item quantity="other">Има достъпни отворени Wi-Fi мрежи</item>
<item quantity="one">Има достъпна отворена Wi-Fi мрежа</item>
</plurals>
<string name="wifi_available_title" msgid="3817100557900599505">"Свързване с отворена Wi‑Fi мрежа"</string>
<string name="wifi_available_title_connecting" msgid="1557292688310330032">"Установява се връзка с отворена Wi‑Fi мрежа"</string>
<string name="wifi_available_title_connected" msgid="7542672851522241548">"Установихте връзка с Wi-Fi мрежата"</string>
<string name="wifi_available_title_failed_to_connect" msgid="6861772233582618132">"Не можа да се установи връзка с Wi‑Fi мрежата"</string>
<string name="wifi_available_content_failed_to_connect" msgid="3377406637062802645">"Докоснете, за да видите всички мрежи"</string>
<string name="wifi_available_action_connect" msgid="2635699628459488788">"Свързване"</string>
<string name="wifi_available_action_all_networks" msgid="1100098935861622985">"Всички мрежи"</string>
<string name="wifi_available_sign_in" msgid="9157196203958866662">"Влизане в Wi-Fi мрежа"</string>
<string name="network_available_sign_in" msgid="1848877297365446605">"Вход в мрежата"</string>
<!-- no translation found for network_available_sign_in_detailed (8000081941447976118) -->
<skip />
<string name="wifi_no_internet" msgid="8451173622563841546">"Wi-Fi мрежата няма достъп до интернет"</string>
<string name="wifi_no_internet_detailed" msgid="8083079241212301741">"Докоснете за опции"</string>
<string name="network_switch_metered" msgid="4671730921726992671">"Превключи се към <xliff:g id="NETWORK_TYPE">%1$s</xliff:g>"</string>
<string name="network_switch_metered_detail" msgid="5325661434777870353">"Устройството използва <xliff:g id="NEW_NETWORK">%1$s</xliff:g>, когато <xliff:g id="PREVIOUS_NETWORK">%2$s</xliff:g> няма достъп до интернет. Възможно е да бъдете таксувани."</string>
<string name="network_switch_metered_toast" msgid="5779283181685974304">"Превключи се от <xliff:g id="PREVIOUS_NETWORK">%1$s</xliff:g> към <xliff:g id="NEW_NETWORK">%2$s</xliff:g>"</string>
<string-array name="network_switch_type_name">
<item msgid="3979506840912951943">"мобилни данни"</item>
<item msgid="75483255295529161">"Wi-Fi"</item>
<item msgid="6862614801537202646">"Bluetooth"</item>
<item msgid="5447331121797802871">"Ethernet"</item>
<item msgid="8257233890381651999">"виртуална частна мрежа (VPN)"</item>
</string-array>
<string name="network_switch_type_name_unknown" msgid="4552612897806660656">"неизвестен тип мрежа"</string>
<string name="wifi_watchdog_network_disabled" msgid="7904214231651546347">"Не можа да се свърже с Wi-Fi"</string>
<string name="wifi_watchdog_network_disabled_detailed" msgid="5548780776418332675">" има лоша връзка с интернет."</string>
<string name="wifi_connect_alert_title" msgid="8455846016001810172">"Да се разреши ли връзката?"</string>
<string name="wifi_connect_alert_message" msgid="6451273376815958922">"Приложението %1$s иска да се свърже с Wi-Fi мрежата „%2$s“"</string>
<string name="wifi_connect_default_application" msgid="7143109390475484319">"Приложение"</string>
<string name="wifi_p2p_dialog_title" msgid="97611782659324517">"Wi-Fi Direct"</string>
<string name="wifi_p2p_turnon_message" msgid="2909250942299627244">"Стартиране на Wi-Fi Direct. Това ще изключи клиентската програма/точката за достъп до Wi-Fi."</string>
<string name="wifi_p2p_failed_message" msgid="3763669677935623084">"Wi-Fi Direct не можа да се стартира."</string>
<string name="wifi_p2p_enabled_notification_title" msgid="2068321881673734886">"Wi-Fi Direct е включено"</string>
<string name="wifi_p2p_enabled_notification_message" msgid="8064677407830620023">"Докоснете за настройки"</string>
<string name="accept" msgid="1645267259272829559">"Приемам"</string>
<string name="decline" msgid="2112225451706137894">"Отхвърлям"</string>
<string name="wifi_p2p_invitation_sent_title" msgid="1318975185112070734">"Поканата е изпратена"</string>
<string name="wifi_p2p_invitation_to_connect_title" msgid="4958803948658533637">"Покана за свързване"</string>
<string name="wifi_p2p_from_message" msgid="570389174731951769">"От:"</string>
<string name="wifi_p2p_to_message" msgid="248968974522044099">"До:"</string>
<string name="wifi_p2p_enter_pin_message" msgid="5920929550367828970">"Въведете задължителния ПИН:"</string>
<string name="wifi_p2p_show_pin_message" msgid="8530563323880921094">"ПИН:"</string>
<string name="wifi_p2p_frequency_conflict_message" product="tablet" msgid="8012981257742232475">"Таблетът временно ще прекъсне връзката с Wi-Fi, докато е свързан с/ъс <xliff:g id="DEVICE_NAME">%1$s</xliff:g>"</string>
<string name="wifi_p2p_frequency_conflict_message" product="tv" msgid="3087858235069421128">"Връзката на телевизора с Wi-Fi временно ще бъде прекратена, докато е свързан с/ъс <xliff:g id="DEVICE_NAME">%1$s</xliff:g>"</string>
<string name="wifi_p2p_frequency_conflict_message" product="default" msgid="7363907213787469151">"Телефонът временно ще прекрати връзката с Wi-Fi, докато е свързан с/ъс <xliff:g id="DEVICE_NAME">%1$s</xliff:g>"</string>
<string name="select_character" msgid="3365550120617701745">"Вмъкване на знак"</string>
<string name="sms_control_title" msgid="7296612781128917719">"Изпращане на SMS съобщения"</string>
<string name="sms_control_message" msgid="3867899169651496433">"&lt;b&gt;<xliff:g id="APP_NAME">%1$s</xliff:g>&lt;/b&gt; изпраща голям брой SMS съобщения. Искате ли да разрешите на това приложение да продължи да го прави?"</string>
<string name="sms_control_yes" msgid="3663725993855816807">"Разрешаване"</string>
<string name="sms_control_no" msgid="625438561395534982">"Отказване"</string>
<string name="sms_short_code_confirm_message" msgid="1645436466285310855">"&lt;b&gt;<xliff:g id="APP_NAME">%1$s</xliff:g>&lt;/b&gt; иска да изпрати съобщение до &lt;b&gt;<xliff:g id="DEST_ADDRESS">%2$s</xliff:g>&lt;/b&gt;."</string>
<string name="sms_short_code_details" msgid="5873295990846059400">"Това "<b>"може да доведе до таксуване"</b>" на мобилния ви профил."</string>
<string name="sms_premium_short_code_details" msgid="7869234868023975"><b>"Това ще доведе до таксуване на мобилния ви профил."</b></string>
<string name="sms_short_code_confirm_allow" msgid="4458878637111023413">"Изпращане"</string>
<string name="sms_short_code_confirm_deny" msgid="2927389840209170706">"Отказ"</string>
<string name="sms_short_code_remember_choice" msgid="5289538592272218136">"Изборът ми да се запомни"</string>
<string name="sms_short_code_remember_undo_instruction" msgid="4960944133052287484">"Можете да промените това по-късно в „Настройки“ &gt; „Приложения“"</string>
<string name="sms_short_code_confirm_always_allow" msgid="3241181154869493368">"Винаги да се разрешава"</string>
<string name="sms_short_code_confirm_never_allow" msgid="446992765774269673">"Никога да не се разрешава"</string>
<string name="sim_removed_title" msgid="6227712319223226185">"SIM картата е премахната"</string>
<string name="sim_removed_message" msgid="2333164559970958645">"Няма да имате достъп до мобилната мрежа, докато не рестартирате с поставена валидна SIM карта."</string>
<string name="sim_done_button" msgid="827949989369963775">"Готово"</string>
<string name="sim_added_title" msgid="3719670512889674693">"SIM картата е добавена"</string>
<string name="sim_added_message" msgid="6599945301141050216">"Рестартирайте устройството си, за да осъществите достъп до мобилната мрежа."</string>
<string name="sim_restart_button" msgid="4722407842815232347">"Рестартиране"</string>
<string name="carrier_app_dialog_message" msgid="7066156088266319533">"За да заработи правилно новата ви SIM карта, ще се наложи да инсталирате и отворите приложение от оператора си."</string>
<string name="carrier_app_dialog_button" msgid="7900235513678617329">"ИЗТЕГЛЯНЕ НА ПРИЛОЖЕНИЕТО"</string>
<string name="carrier_app_dialog_not_now" msgid="6361378684292268027">"НЕ СЕГА"</string>
<string name="carrier_app_notification_title" msgid="8921767385872554621">"Поставена е нова SIM карта"</string>
<string name="carrier_app_notification_text" msgid="1132487343346050225">"Докоснете, за да я настроите"</string>
<string name="time_picker_dialog_title" msgid="8349362623068819295">"Задаване на часа"</string>
<string name="date_picker_dialog_title" msgid="5879450659453782278">"Задаване на дата"</string>
<string name="date_time_set" msgid="5777075614321087758">"Задаване"</string>
<string name="date_time_done" msgid="2507683751759308828">"Готово"</string>
<string name="perms_new_perm_prefix" msgid="8257740710754301407"><font size="12" fgcolor="#ff33b5e5">"НОВО: "</font></string>
<string name="perms_description_app" msgid="5139836143293299417">"Предоставено от <xliff:g id="APP_NAME">%1$s</xliff:g>."</string>
<string name="no_permissions" msgid="7283357728219338112">"Не се изискват разрешения"</string>
<string name="perm_costs_money" msgid="4902470324142151116">"това може да ви струва пари"</string>
<string name="dlg_ok" msgid="7376953167039865701">"OK"</string>
<string name="usb_charging_notification_title" msgid="6895185153353640787">"Това устройство се зарежда през USB"</string>
<string name="usb_supplying_notification_title" msgid="5310642257296510271">"През USB се зарежда свързаното устройство"</string>
<string name="usb_mtp_notification_title" msgid="8396264943589760855">"USB за прехвърляне на файлове"</string>
<string name="usb_ptp_notification_title" msgid="1347328437083192112">"USB за прехвърляне на снимки"</string>
<string name="usb_midi_notification_title" msgid="4850904915889144654">"USB за MIDI"</string>
<string name="usb_accessory_notification_title" msgid="7848236974087653666">"Установена е връзка с аксесоар за USB"</string>
<string name="usb_notification_message" msgid="3370903770828407960">"Докоснете за още опции."</string>
<string name="usb_unsupported_audio_accessory_title" msgid="3529881374464628084">"Открит е аналогов аудиоаксесоар"</string>
<string name="usb_unsupported_audio_accessory_message" msgid="6309553946441565215">"Свързаното устройство не е съвместимо с този телефон. Докоснете, за да научите повече."</string>
<string name="adb_active_notification_title" msgid="6729044778949189918">"Отстраняване на грешки през USB"</string>
<string name="adb_active_notification_message" msgid="4948470599328424059">"Докоснете, за да деактивирате отстраняването на грешки през USB."</string>
<string name="adb_active_notification_message" product="tv" msgid="8470296818270110396">"Изберете, за да деактивирате отстраняването на грешки през USB."</string>
<string name="taking_remote_bugreport_notification_title" msgid="6742483073875060934">"Сигналът за програмна грешка се извлича…"</string>
<string name="share_remote_bugreport_notification_title" msgid="4987095013583691873">"Да се сподели ли сигналът за програмна грешка?"</string>
<string name="sharing_remote_bugreport_notification_title" msgid="7572089031496651372">"Сигналът за програмна грешка се споделя…"</string>
<string name="share_remote_bugreport_notification_message_finished" msgid="6029609949340992866">"Администраторът поиска сигнал за програмна грешка с цел отстраняване на неизправностите на това устройство. Възможно е да бъдат споделени приложения и данни."</string>
<string name="share_remote_bugreport_action" msgid="6249476773913384948">"СПОДЕЛЯНЕ"</string>
<string name="decline_remote_bugreport_action" msgid="6230987241608770062">"ОТХВЪРЛЯНЕ"</string>
<string name="select_input_method" msgid="8547250819326693584">"Промяна на клавиатурата"</string>
<string name="show_ime" msgid="2506087537466597099">"Показване на екрана, докато физическата клавиатура е активна"</string>
<string name="hardware" msgid="194658061510127999">"Показване на вирт. клавиатура"</string>
<string name="select_keyboard_layout_notification_title" msgid="597189518763083494">"Конфигуриране на физическата клавиатура"</string>
<string name="select_keyboard_layout_notification_message" msgid="8084622969903004900">"Докоснете, за да изберете език и подредба"</string>
<string name="fast_scroll_alphabet" msgid="5433275485499039199">" ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ"</string>
<string name="fast_scroll_numeric_alphabet" msgid="4030170524595123610">" 0123456789ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ"</string>
<string name="alert_windows_notification_channel_group_name" msgid="1463953341148606396">"Показване върху други приложения"</string>
<string name="alert_windows_notification_channel_name" msgid="3116610965549449803">"<xliff:g id="NAME">%s</xliff:g> се показва върху други приложения"</string>
<string name="alert_windows_notification_title" msgid="3697657294867638947">"<xliff:g id="NAME">%s</xliff:g> се показва в/у други прилож."</string>
<string name="alert_windows_notification_message" msgid="8917232109522912560">"Ако не искате <xliff:g id="NAME">%s</xliff:g> да използва тази функция, докоснете, за да отворите настройките, и я изключете."</string>
<string name="alert_windows_notification_turn_off_action" msgid="3367294525884949878">"ИЗКЛЮЧВАНЕ"</string>
<string name="ext_media_checking_notification_title" msgid="5734005953288045806">"<xliff:g id="NAME">%s</xliff:g>: Подготвя се"</string>
<string name="ext_media_checking_notification_message" msgid="4747432538578886744">"Проверява се за грешки"</string>
<string name="ext_media_new_notification_message" msgid="7589986898808506239">"Открито е ново хранилище (<xliff:g id="NAME">%s</xliff:g>)"</string>
<string name="ext_media_ready_notification_message" msgid="4083398150380114462">"За прехвърляне на снимки и мултимедия"</string>
<string name="ext_media_unmountable_notification_title" msgid="8295123366236989588">"<xliff:g id="NAME">%s</xliff:g>: Има повреда"</string>
<string name="ext_media_unmountable_notification_message" msgid="2343202057122495773">"Носителят (<xliff:g id="NAME">%s</xliff:g>) е повреден. Докоснете, за да отстраните проблема."</string>
<string name="ext_media_unmountable_notification_message" product="tv" msgid="3941179940297874950">"Носителят (<xliff:g id="NAME">%s</xliff:g>) е повреден. Изберете, за да отстраните проблема."</string>
<string name="ext_media_unsupported_notification_title" msgid="3797642322958803257">"<xliff:g id="NAME">%s</xliff:g>: Не се поддържа"</string>
<string name="ext_media_unsupported_notification_message" msgid="6121601473787888589">"Устройството не поддържа този носител (<xliff:g id="NAME">%s</xliff:g>). Докоснете, за да настроите в поддържан формат."</string>
<string name="ext_media_unsupported_notification_message" product="tv" msgid="3725436899820390906">"Устройството не поддържа този носител (<xliff:g id="NAME">%s</xliff:g>). Изберете, за да настроите в поддържан формат."</string>
<string name="ext_media_badremoval_notification_title" msgid="3206248947375505416">"<xliff:g id="NAME">%s</xliff:g>: Неочаквано премахване"</string>
<string name="ext_media_badremoval_notification_message" msgid="380176703346946313">"Спрете хранилището (<xliff:g id="NAME">%s</xliff:g>), преди да го извадите, за да не загубите данни"</string>
<string name="ext_media_nomedia_notification_title" msgid="1704840188641749091">"Премахнахте <xliff:g id="NAME">%s</xliff:g>"</string>
<string name="ext_media_nomedia_notification_message" msgid="6471542972147056586">"Хранилището (<xliff:g id="NAME">%s</xliff:g>) е премахнато. Поставете ново"</string>
<string name="ext_media_unmounting_notification_title" msgid="640674168454809372">"<xliff:g id="NAME">%s</xliff:g>: Още се изважда…"</string>
<string name="ext_media_unmounting_notification_message" msgid="4182843895023357756">"Не премахвайте"</string>
<string name="ext_media_init_action" msgid="7952885510091978278">"Настройване"</string>
<string name="ext_media_unmount_action" msgid="1121883233103278199">"Изваждане"</string>
<string name="ext_media_browse_action" msgid="8322172381028546087">"Изследване"</string>
<string name="ext_media_missing_title" msgid="620980315821543904">"Липсва <xliff:g id="NAME">%s</xliff:g>"</string>
<string name="ext_media_missing_message" msgid="5761133583368750174">"Поставете отново това у-во"</string>
<string name="ext_media_move_specific_title" msgid="1471100343872375842">"<xliff:g id="NAME">%s</xliff:g> се премества"</string>
<string name="ext_media_move_title" msgid="1022809140035962662">"Данните се преместват"</string>
<string name="ext_media_move_success_title" msgid="8575300932957954671">"Преместването завърши"</string>
<string name="ext_media_move_success_message" msgid="4199002148206265426">"Данните са преместени в/ъв <xliff:g id="NAME">%s</xliff:g>"</string>
<string name="ext_media_move_failure_title" msgid="7613189040358789908">"Данните не бяха преместени"</string>
<string name="ext_media_move_failure_message" msgid="1978096440816403360">"Данните останаха в първоначалното местоположение"</string>
<string name="ext_media_status_removed" msgid="6576172423185918739">"Премахнато"</string>
<string name="ext_media_status_unmounted" msgid="2551560878416417752">"Извадено"</string>
<string name="ext_media_status_checking" msgid="6193921557423194949">"Проверява се…"</string>
<string name="ext_media_status_mounted" msgid="7253821726503179202">"В готовност"</string>
<string name="ext_media_status_mounted_ro" msgid="8020978752406021015">"Само за четене"</string>
<string name="ext_media_status_bad_removal" msgid="8395398567890329422">"Премахнато по опасен начин"</string>
<string name="ext_media_status_unmountable" msgid="805594039236667894">"Повредено"</string>
<string name="ext_media_status_unsupported" msgid="4691436711745681828">"Не се поддържа"</string>
<string name="ext_media_status_ejecting" msgid="5463887263101234174">"Изважда се…"</string>
<string name="ext_media_status_formatting" msgid="1085079556538644861">"Форматира се…"</string>
<string name="ext_media_status_missing" msgid="5638633895221670766">"Не е поставено"</string>
<string name="activity_list_empty" msgid="1675388330786841066">"Не бяха намерени съответстващи дейности."</string>
<string name="permlab_route_media_output" msgid="6243022988998972085">"маршрутизиране на извеждането на мултимедия"</string>
<string name="permdesc_route_media_output" msgid="4932818749547244346">"Разрешава на приложението да насочва изходящата мултимедия към други външни устройства."</string>
<string name="permlab_readInstallSessions" msgid="3713753067455750349">"четене на сесии за инсталиране"</string>
<string name="permdesc_readInstallSessions" msgid="2049771699626019849">"Разрешава на приложението да чете сесии за инсталиране. Това му позволява да вижда подробности за активните инсталирания на пакети."</string>
<string name="permlab_requestInstallPackages" msgid="5782013576218172577">"заявка на пакети за инсталиране"</string>
<string name="permdesc_requestInstallPackages" msgid="5740101072486783082">"Разрешава на приложението да заявява инсталиране на пакети."</string>
<string name="permlab_requestDeletePackages" msgid="1703686454657781242">"заявяване на изтриване на пакети"</string>
<string name="permdesc_requestDeletePackages" msgid="3406172963097595270">"Разрешава на приложението да заявява изтриване на пакети."</string>
<string name="permlab_requestIgnoreBatteryOptimizations" msgid="8021256345643918264">"искане за пренебрегване на оптимизациите на батерията"</string>
<string name="permdesc_requestIgnoreBatteryOptimizations" msgid="8359147856007447638">"Разрешава на дадено приложение да иска разрешение за пренебрегване на свързаните с него оптимизации на батерията."</string>
<string name="tutorial_double_tap_to_zoom_message_short" msgid="1311810005957319690">"Докоснете двукратно за управление на промяната на мащаба"</string>
<string name="gadget_host_error_inflating" msgid="4882004314906466162">"Приспособлението не можа да бъде добавено."</string>
<string name="ime_action_go" msgid="8320845651737369027">"Старт"</string>
<string name="ime_action_search" msgid="658110271822807811">"Търсене"</string>
<string name="ime_action_send" msgid="2316166556349314424">"Изпращане"</string>
<string name="ime_action_next" msgid="3138843904009813834">"Напред"</string>
<string name="ime_action_done" msgid="8971516117910934605">"Готово"</string>
<string name="ime_action_previous" msgid="1443550039250105948">"Пред."</string>
<string name="ime_action_default" msgid="2840921885558045721">"Изпълнение"</string>
<string name="dial_number_using" msgid="5789176425167573586">"Набиране\nс използване на <xliff:g id="NUMBER">%s</xliff:g>"</string>
<string name="create_contact_using" msgid="4947405226788104538">"Създаване на контакт\nс използване на <xliff:g id="NUMBER">%s</xliff:g>"</string>
<string name="grant_credentials_permission_message_header" msgid="2106103817937859662">"Следните едно или повече приложения искат разрешение за достъп до профила ви сега и в бъдеще."</string>
<string name="grant_credentials_permission_message_footer" msgid="3125211343379376561">"Разрешавате ли тази заявка?"</string>
<string name="grant_permissions_header_text" msgid="6874497408201826708">"Заявка за достъп"</string>
<string name="allow" msgid="7225948811296386551">"Разрешаване"</string>
<string name="deny" msgid="2081879885755434506">"Отказване"</string>
<string name="permission_request_notification_title" msgid="6486759795926237907">"Иска се разрешение"</string>
<string name="permission_request_notification_with_subtitle" msgid="8530393139639560189">"Иска се разрешение\nза профила <xliff:g id="ACCOUNT">%s</xliff:g>."</string>
<string name="forward_intent_to_owner" msgid="1207197447013960896">"Използвате това приложение извън служебния си потребителски профил"</string>
<string name="forward_intent_to_work" msgid="621480743856004612">"Използвате това приложение в служебния си потребителски профил"</string>
<string name="input_method_binding_label" msgid="1283557179944992649">"Метод на въвеждане"</string>
<string name="sync_binding_label" msgid="3687969138375092423">"Синхронизиране"</string>
<string name="accessibility_binding_label" msgid="4148120742096474641">"Достъпност"</string>
<string name="wallpaper_binding_label" msgid="1240087844304687662">"Тапет"</string>
<string name="chooser_wallpaper" msgid="7873476199295190279">"Промяна на тапета"</string>
<string name="notification_listener_binding_label" msgid="2014162835481906429">"Слушател на известия"</string>
<string name="vr_listener_binding_label" msgid="4316591939343607306">"Приемател за VR"</string>
<string name="condition_provider_service_binding_label" msgid="1321343352906524564">"Доставчик на условия"</string>
<string name="notification_ranker_binding_label" msgid="774540592299064747">"Услуга за класифициране на известията"</string>
<string name="vpn_title" msgid="19615213552042827">"VPN е активирана"</string>
<string name="vpn_title_long" msgid="6400714798049252294">"VPN е активирана от <xliff:g id="APP">%s</xliff:g>"</string>
<string name="vpn_text" msgid="1610714069627824309">"Докоснете за управление на мрежата."</string>
<string name="vpn_text_long" msgid="4907843483284977618">"Свързана с/ъс <xliff:g id="SESSION">%s</xliff:g>. Докоснете, за да управлявате мрежата."</string>
<string name="vpn_lockdown_connecting" msgid="6443438964440960745">"Установява се връзка с винаги включената виртуална частна мрежа (VPN)…"</string>
<string name="vpn_lockdown_connected" msgid="8202679674819213931">"Установена е връзка с винаги включената виртуална частна мрежа (VPN)"</string>
<string name="vpn_lockdown_disconnected" msgid="4532298952570796327">"Няма връзка с винаги включената виртуална частна мрежа (VPN)"</string>
<string name="vpn_lockdown_error" msgid="6009249814034708175">"Грешка във винаги включената виртуална частна мрежа (VPN)"</string>
<string name="vpn_lockdown_config" msgid="5099330695245008680">"Докоснете, за да настроите"</string>
<string name="upload_file" msgid="2897957172366730416">"Избор на файл"</string>
<string name="no_file_chosen" msgid="6363648562170759465">"Няма избран файл"</string>
<string name="reset" msgid="2448168080964209908">"Повторно задаване"</string>
<string name="submit" msgid="1602335572089911941">"Изпращане"</string>
<string name="car_mode_disable_notification_title" msgid="3164768212003864316">"Мото режимът е активиран"</string>
<string name="car_mode_disable_notification_message" msgid="6301524980144350051">"Докоснете, за да излезете от моторежима."</string>
<string name="tethered_notification_title" msgid="3146694234398202601">"Има активна споделена връзка или безжична точка за достъп"</string>
<string name="tethered_notification_message" msgid="2113628520792055377">"Докоснете, за да настроите."</string>
<string name="back_button_label" msgid="2300470004503343439">"Назад"</string>
<string name="next_button_label" msgid="1080555104677992408">"Напред"</string>
<string name="skip_button_label" msgid="1275362299471631819">"Пропускане"</string>
<string name="no_matches" msgid="8129421908915840737">"Няма съответствия"</string>
<string name="find_on_page" msgid="1946799233822820384">"Намиране в страницата"</string>
<plurals name="matches_found" formatted="false" msgid="1210884353962081884">
<item quantity="other"><xliff:g id="INDEX">%d</xliff:g> от <xliff:g id="TOTAL">%d</xliff:g></item>
<item quantity="one">1 игра</item>
</plurals>
<string name="action_mode_done" msgid="7217581640461922289">"Готово"</string>
<string name="progress_erasing" product="nosdcard" msgid="4521573321524340058">"USB хранилището се изтрива..."</string>
<string name="progress_erasing" product="default" msgid="6596988875507043042">"SD картата се изтрива..."</string>
<string name="share" msgid="1778686618230011964">"Споделяне"</string>
<string name="find" msgid="4808270900322985960">"Намиране"</string>
<string name="websearch" msgid="4337157977400211589">"Уеб търсене"</string>
<string name="find_next" msgid="5742124618942193978">"Търсене на следващото"</string>
<string name="find_previous" msgid="2196723669388360506">"Търсене на предишното"</string>
<string name="gpsNotifTicker" msgid="5622683912616496172">"Заявка за местоположение от <xliff:g id="NAME">%s</xliff:g>"</string>
<string name="gpsNotifTitle" msgid="5446858717157416839">"Заявка за местоположение"</string>
<string name="gpsNotifMessage" msgid="1374718023224000702">"Заявено от <xliff:g id="NAME">%1$s</xliff:g> (<xliff:g id="SERVICE">%2$s</xliff:g>)"</string>
<string name="gpsVerifYes" msgid="2346566072867213563">"Да"</string>
<string name="gpsVerifNo" msgid="1146564937346454865">"Не"</string>
<string name="sync_too_many_deletes" msgid="5296321850662746890">"Лимитът за изтриване бе надхвърлен"</string>
<string name="sync_too_many_deletes_desc" msgid="496551671008694245">"Има <xliff:g id="NUMBER_OF_DELETED_ITEMS">%1$d</xliff:g> изтрити елемента за <xliff:g id="TYPE_OF_SYNC">%2$s</xliff:g>, профил <xliff:g id="ACCOUNT_NAME">%3$s</xliff:g>. Какво искате да направите?"</string>
<string name="sync_really_delete" msgid="2572600103122596243">"Изтриване на елементите"</string>
<string name="sync_undo_deletes" msgid="2941317360600338602">"Отмяна на изтриванията"</string>
<string name="sync_do_nothing" msgid="3743764740430821845">"Да не се прави нищо засега"</string>
<string name="choose_account_label" msgid="5655203089746423927">"Избор на профил"</string>
<string name="add_account_label" msgid="2935267344849993553">"Добавяне на профил"</string>
<string name="add_account_button_label" msgid="3611982894853435874">"Добавяне на профил"</string>
<string name="number_picker_increment_button" msgid="2412072272832284313">"Увеличаване"</string>
<string name="number_picker_decrement_button" msgid="476050778386779067">"Намаляване"</string>
<string name="number_picker_increment_scroll_mode" msgid="5259126567490114216">"Докоснете <xliff:g id="VALUE">%s</xliff:g> път/и и задръжте."</string>
<string name="number_picker_increment_scroll_action" msgid="9101473045891835490">"Плъзнете нагоре за увеличаване и надолу за намаляване."</string>
<string name="time_picker_increment_minute_button" msgid="8865885114028614321">"Увеличаване на минутите"</string>
<string name="time_picker_decrement_minute_button" msgid="6246834937080684791">"Намаляване на минутите"</string>
<string name="time_picker_increment_hour_button" msgid="3652056055810223139">"Увеличаване на часовете"</string>
<string name="time_picker_decrement_hour_button" msgid="1377479863429214792">"Намаляване на часовете"</string>
<string name="time_picker_increment_set_pm_button" msgid="4147590696151230863">"Задаване на PM"</string>
<string name="time_picker_decrement_set_am_button" msgid="8302140353539486752">"Задаване на AM"</string>
<string name="date_picker_increment_month_button" msgid="5369998479067934110">"Увеличаване на месеците"</string>
<string name="date_picker_decrement_month_button" msgid="1832698995541726019">"Намаляване на месеците"</string>
<string name="date_picker_increment_day_button" msgid="7130465412308173903">"Увеличаване на дните"</string>
<string name="date_picker_decrement_day_button" msgid="4131881521818750031">"Намаляване на дните"</string>
<string name="date_picker_increment_year_button" msgid="6318697384310808899">"Увеличаване на годините"</string>
<string name="date_picker_decrement_year_button" msgid="4482021813491121717">"Намаляване на годините"</string>
<string name="date_picker_prev_month_button" msgid="2858244643992056505">"Предишен месец"</string>
<string name="date_picker_next_month_button" msgid="5559507736887605055">"Следващ месец"</string>
<string name="keyboardview_keycode_alt" msgid="4856868820040051939">"Alt"</string>
<string name="keyboardview_keycode_cancel" msgid="1203984017245783244">"Отказ"</string>
<string name="keyboardview_keycode_delete" msgid="3337914833206635744">"Изтриване"</string>
<string name="keyboardview_keycode_done" msgid="1992571118466679775">"Готово"</string>
<string name="keyboardview_keycode_mode_change" msgid="4547387741906537519">"Промяна на режима"</string>
<string name="keyboardview_keycode_shift" msgid="2270748814315147690">"Shift"</string>
<string name="keyboardview_keycode_enter" msgid="2985864015076059467">"Enter"</string>
<string name="activitychooserview_choose_application" msgid="2125168057199941199">"Изберете приложение"</string>
<string name="activitychooserview_choose_application_error" msgid="8624618365481126668">"<xliff:g id="APPLICATION_NAME">%s</xliff:g> не можа да се стартира"</string>
<string name="shareactionprovider_share_with" msgid="806688056141131819">"Споделяне със"</string>
<string name="shareactionprovider_share_with_application" msgid="5627411384638389738">"Споделяне със: <xliff:g id="APPLICATION_NAME">%s</xliff:g>"</string>
<string name="content_description_sliding_handle" msgid="415975056159262248">"Плъзгаща се дръжка. Докоснете и задръжте."</string>
<string name="description_target_unlock_tablet" msgid="3833195335629795055">"Прокарайте пръст, за да отключите."</string>
<string name="action_bar_home_description" msgid="5293600496601490216">"Придвижване към „Начало“"</string>