blob: 087f7fe2c095e2c0bba2d107d4cc6e40347187c5 [file] [log] [blame]
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!--
/* //device/apps/common/assets/res/any/strings.xml
**
** Copyright 2006, The Android Open Source Project
**
** Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License");
** you may not use this file except in compliance with the License.
** You may obtain a copy of the License at
**
** http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
**
** Unless required by applicable law or agreed to in writing, software
** distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS,
** WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.
** See the License for the specific language governing permissions and
** limitations under the License.
*/
-->
<resources xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
xmlns:xliff="urn:oasis:names:tc:xliff:document:1.2">
<string name="byteShort" msgid="8340973892742019101">"B"</string>
<string name="petabyteShort" msgid="5637816680144990219">"PB"</string>
<string name="fileSizeSuffix" msgid="8897567456150907538">"<xliff:g id="NUMBER">%1$s</xliff:g> <xliff:g id="UNIT">%2$s</xliff:g>"</string>
<string name="untitled" msgid="4638956954852782576">"&lt;Brez naslova&gt;"</string>
<string name="emptyPhoneNumber" msgid="7694063042079676517">"(Ni telefonske številke)"</string>
<string name="unknownName" msgid="6867811765370350269">"Neznano"</string>
<string name="defaultVoiceMailAlphaTag" msgid="2660020990097733077">"Glasovna pošta"</string>
<string name="defaultMsisdnAlphaTag" msgid="2850889754919584674">"MSISDN1"</string>
<string name="mmiError" msgid="5154499457739052907">"Težava s povezavo ali neveljavna koda MMI."</string>
<string name="mmiFdnError" msgid="5224398216385316471">"Operacija je omejena na dovoljene telefonske številke, za katere ne velja zapora odhodnega klica."</string>
<string name="mmiErrorWhileRoaming" msgid="762488890299284230">"Nastavitev preusmerjanja klicev ni mogoče spremeniti v telefonu med gostovanjem v tujem omrežju."</string>
<string name="serviceEnabled" msgid="8147278346414714315">"Storitev je omogočena."</string>
<string name="serviceEnabledFor" msgid="6856228140453471041">"Storitev je bila omogočena za:"</string>
<string name="serviceDisabled" msgid="1937553226592516411">"Storitev je onemogočena."</string>
<string name="serviceRegistered" msgid="6275019082598102493">"Registracija je bila uspešna."</string>
<string name="serviceErased" msgid="1288584695297200972">"Izbris je bil uspešen."</string>
<string name="passwordIncorrect" msgid="7612208839450128715">"Nepravilno geslo."</string>
<string name="mmiComplete" msgid="8232527495411698359">"MMI dokončan."</string>
<string name="badPin" msgid="9015277645546710014">"Vneseni stari PIN ni pravilen."</string>
<string name="badPuk" msgid="5487257647081132201">"Vneseni PUK ni pravilen."</string>
<string name="mismatchPin" msgid="609379054496863419">"Vneseni številki PIN se ne ujemata."</string>
<string name="invalidPin" msgid="3850018445187475377">"Vnesite PIN, ki vsebuje od štiri do osem številk."</string>
<string name="invalidPuk" msgid="8761456210898036513">"Vnesite 8- ali več mestni PUK."</string>
<string name="needPuk" msgid="919668385956251611">"Kartica SIM je zaklenjena s kodo PUK. Če jo želite odkleniti, vnesite kodo PUK."</string>
<string name="needPuk2" msgid="4526033371987193070">"Če želite odstraniti blokiranje kartice SIM, vnesite PUK2."</string>
<string name="enablePin" msgid="209412020907207950">"Ni uspelo. Omogočite zaklepanje kartice SIM/RUIM."</string>
<plurals name="pinpuk_attempts" formatted="false" msgid="1251012001539225582">
<item quantity="one">Na voljo imate še <xliff:g id="NUMBER_1">%d</xliff:g> poskus. Potem se bo kartica SIM zaklenila.</item>
<item quantity="two">Na voljo imate še <xliff:g id="NUMBER_1">%d</xliff:g> poskusa. Potem se bo kartica SIM zaklenila.</item>
<item quantity="few">Na voljo imate še <xliff:g id="NUMBER_1">%d</xliff:g> poskuse. Potem se bo kartica SIM zaklenila.</item>
<item quantity="other">Na voljo imate še <xliff:g id="NUMBER_1">%d</xliff:g> poskusov. Potem se bo kartica SIM zaklenila.</item>
</plurals>
<string name="imei" msgid="2625429890869005782">"IMEI"</string>
<string name="meid" msgid="4841221237681254195">"MEID"</string>
<string name="ClipMmi" msgid="6952821216480289285">"ID dohodnega klicatelja"</string>
<string name="ClirMmi" msgid="7784673673446833091">"ID odhodnega klicatelja"</string>
<string name="ColpMmi" msgid="3065121483740183974">"ID povezane linije"</string>
<string name="ColrMmi" msgid="4996540314421889589">"Omejitev ID-ja povezane linije"</string>
<string name="CfMmi" msgid="5123218989141573515">"Preusmerjanje klicev"</string>
<string name="CwMmi" msgid="9129678056795016867">"Čakajoči klic"</string>
<string name="BaMmi" msgid="455193067926770581">"Zapora klicev"</string>
<string name="PwdMmi" msgid="7043715687905254199">"Sprememba gesla"</string>
<string name="PinMmi" msgid="3113117780361190304">"Sprememba kode PIN"</string>
<string name="CnipMmi" msgid="3110534680557857162">"Klicna številka je prisotna"</string>
<string name="CnirMmi" msgid="3062102121430548731">"Klicna številka je omejena"</string>
<string name="ThreeWCMmi" msgid="9051047170321190368">"Trismerno klicanje"</string>
<string name="RuacMmi" msgid="7827887459138308886">"Zavrnitev neželenih, motečih klicev"</string>
<string name="CndMmi" msgid="3116446237081575808">"Dostava na klicno številko"</string>
<string name="DndMmi" msgid="1265478932418334331">"Ne moti"</string>
<string name="CLIRDefaultOnNextCallOn" msgid="429415409145781923">"ID klicatelja je ponastavljen na omejeno. Naslednji klic: omejeno"</string>
<string name="CLIRDefaultOnNextCallOff" msgid="3092918006077864624">"ID klicatelja je ponastavljen na omejeno. Naslednji klic: ni omejeno"</string>
<string name="CLIRDefaultOffNextCallOn" msgid="6179425182856418465">"ID klicatelja je ponastavljen na neomejeno. Naslednji klic: omejeno"</string>
<string name="CLIRDefaultOffNextCallOff" msgid="2567998633124408552">"ID klicatelja je ponastavljen na neomejeno. Naslednji klic: ni omejeno"</string>
<string name="serviceNotProvisioned" msgid="8614830180508686666">"Storitev ni nastavljena in omogočena."</string>
<string name="CLIRPermanent" msgid="3377371145926835671">"Ne morete spremeniti nastavitve ID-ja klicatelja."</string>
<string name="RestrictedOnDataTitle" msgid="1322504692764166532">"Ni storitve za prenos podatkov"</string>
<string name="RestrictedOnEmergencyTitle" msgid="3646729271176394091">"Brez možnosti klicanja v sili"</string>
<string name="RestrictedOnNormalTitle" msgid="3179574012752700984">"Ni storitve za glasovne klice"</string>
<string name="RestrictedOnAllVoiceTitle" msgid="158800171499150681">"Ni storitve za glasovne klice / klice v sili"</string>
<string name="RestrictedStateContent" msgid="4278821484643362350">"Ta storitev trenutno ni na voljo v mobilnem omrežju na vaši lokaciji"</string>
<string name="NetworkPreferenceSwitchTitle" msgid="4008877505368566980">"Povezave z omrežjem ni mogoče vzpostaviti"</string>
<string name="NetworkPreferenceSwitchSummary" msgid="1203771446683319957">"Če želite izboljšati sprejem, poskusite zamenjati vrsto omrežja v »Nastavitve« &gt; »Omrežje in internet« &gt; »Mobilna omrežja« &gt; »Prednostna vrsta omrežja«."</string>
<string name="EmergencyCallWarningTitle" msgid="4790413876281901612">"Klicanje prek Wi-Fi-ja je aktivno"</string>
<string name="EmergencyCallWarningSummary" msgid="8973232888021643293">"Za klice v sili potrebujete mobilno omrežje."</string>
<string name="notification_channel_network_alert" msgid="4427736684338074967">"Opozorila"</string>
<string name="notification_channel_call_forward" msgid="2419697808481833249">"Preusmerjanje klicev"</string>
<string name="notification_channel_emergency_callback" msgid="6686166232265733921">"Način za povratni klic v sili"</string>
<string name="notification_channel_mobile_data_status" msgid="4575131690860945836">"Stanje prenosa podatkov v mobilnem omrežju"</string>
<string name="notification_channel_sms" msgid="3441746047346135073">"Sporočila SMS"</string>
<string name="notification_channel_voice_mail" msgid="3954099424160511919">"Sporočila v odzivniku"</string>
<string name="notification_channel_wfc" msgid="2130802501654254801">"Klicanje prek Wi-Fi-ja"</string>
<string name="peerTtyModeFull" msgid="6165351790010341421">"Enakovredna naprava je zahtevala način TTY FULL"</string>
<string name="peerTtyModeHco" msgid="5728602160669216784">"Enakovredna naprava je zahtevala način TTY HCO"</string>
<string name="peerTtyModeVco" msgid="1742404978686538049">"Enakovredna naprava je zahtevala način TTY VCO"</string>
<string name="peerTtyModeOff" msgid="3280819717850602205">"Enakovredna naprava je zahtevala način TTY OFF"</string>
<string name="serviceClassVoice" msgid="1258393812335258019">"Govor"</string>
<string name="serviceClassData" msgid="872456782077937893">"Podatki"</string>
<string name="serviceClassFAX" msgid="5566624998840486475">"FAKS"</string>
<string name="serviceClassSMS" msgid="2015460373701527489">"SMS"</string>
<string name="serviceClassDataAsync" msgid="4523454783498551468">"Asinhrono"</string>
<string name="serviceClassDataSync" msgid="7530000519646054776">"Sinhronizacija"</string>
<string name="serviceClassPacket" msgid="6991006557993423453">"Paket"</string>
<string name="serviceClassPAD" msgid="3235259085648271037">"PAD"</string>
<string name="roamingText0" msgid="7170335472198694945">"Indikator za gostovanje je vklopljen"</string>
<string name="roamingText1" msgid="5314861519752538922">"Indikator za gostovanje je izklopljen"</string>
<string name="roamingText2" msgid="8969929049081268115">"Indikator gostovanja utripa"</string>
<string name="roamingText3" msgid="5148255027043943317">"Zunaj soseske"</string>
<string name="roamingText4" msgid="8808456682550796530">"Zunaj stavbe"</string>
<string name="roamingText5" msgid="7604063252850354350">"Gostovanje – prednostni sistem"</string>
<string name="roamingText6" msgid="2059440825782871513">"Gostovanje – razpoložljiv sistem"</string>
<string name="roamingText7" msgid="7112078724097233605">"Gostovanje – Alliance Partner"</string>
<string name="roamingText8" msgid="5989569778604089291">"Gostovanje – Premium Partner"</string>
<string name="roamingText9" msgid="7969296811355152491">"Gostovanje – popolno delovanje storitve"</string>
<string name="roamingText10" msgid="3992906999815316417">"Gostovanje – delno delovanje storitve"</string>
<string name="roamingText11" msgid="4154476854426920970">"Pasica gostovanja je vklopljena"</string>
<string name="roamingText12" msgid="1189071119992726320">"Pasica za gostovanje je izklopljena"</string>
<string name="roamingTextSearching" msgid="8360141885972279963">"Iskanje storitve"</string>
<string name="wfcRegErrorTitle" msgid="2301376280632110664">"Klicanje prek Wi-Fi-ja"</string>
<string-array name="wfcOperatorErrorAlertMessages">
<item msgid="3910386316304772394">"Če želite klicati ali pošiljati sporočila prek omrežja Wi-Fi, se najprej obrnite na operaterja, da nastavi to storitev. Nato v nastavitvah znova vklopite klicanje prek omrežja Wi-Fi. (Koda napake: <xliff:g id="CODE">%1$s</xliff:g>)"</item>
</string-array>
<string-array name="wfcOperatorErrorNotificationMessages">
<item msgid="7472393097168811593">"Registracija pri operaterju (koda napake: <xliff:g id="CODE">%1$s</xliff:g>)"</item>
</string-array>
<string-array name="wfcSpnFormats">
<item msgid="6830082633573257149">"%s"</item>
<item msgid="4397097370387921767">"Klicanje prek Wi-Fi-ja (%s)"</item>
</string-array>
<string name="wifi_calling_off_summary" msgid="8720659586041656098">"Izklopljeno"</string>
<string name="wfc_mode_wifi_preferred_summary" msgid="1994113411286935263">"Prednostno – Wi-Fi"</string>
<string name="wfc_mode_cellular_preferred_summary" msgid="1988279625335345908">"Prednostno mobilno"</string>
<string name="wfc_mode_wifi_only_summary" msgid="2379919155237869320">"Samo Wi-Fi"</string>
<string name="cfTemplateNotForwarded" msgid="1683685883841272560">"<xliff:g id="BEARER_SERVICE_CODE">{0}</xliff:g>: ni posredovano"</string>
<string name="cfTemplateForwarded" msgid="1302922117498590521">"<xliff:g id="BEARER_SERVICE_CODE">{0}</xliff:g>: <xliff:g id="DIALING_NUMBER">{1}</xliff:g>"</string>
<string name="cfTemplateForwardedTime" msgid="9206251736527085256">"<xliff:g id="BEARER_SERVICE_CODE">{0}</xliff:g>: <xliff:g id="DIALING_NUMBER">{1}</xliff:g> po toliko sekundah: <xliff:g id="TIME_DELAY">{2}</xliff:g>"</string>
<string name="cfTemplateRegistered" msgid="5073237827620166285">"<xliff:g id="BEARER_SERVICE_CODE">{0}</xliff:g>: ni posredovano"</string>
<string name="cfTemplateRegisteredTime" msgid="6781621964320635172">"<xliff:g id="BEARER_SERVICE_CODE">{0}</xliff:g>: ni posredovano"</string>
<string name="fcComplete" msgid="3118848230966886575">"Koda funkcije je dokončana."</string>
<string name="fcError" msgid="3327560126588500777">"Težava s povezavo ali neveljavna koda funkcije."</string>
<string name="httpErrorOk" msgid="1191919378083472204">"V redu"</string>
<string name="httpError" msgid="7956392511146698522">"Napaka v omrežju."</string>
<string name="httpErrorLookup" msgid="4711687456111963163">"URL-ja ni bilo mogoče najti."</string>
<string name="httpErrorUnsupportedAuthScheme" msgid="6299980280442076799">"Shema preverjanja pristnosti mesta ni podprta."</string>
<string name="httpErrorAuth" msgid="1435065629438044534">"Pristnosti ni bilo mogoče preveriti."</string>
<string name="httpErrorProxyAuth" msgid="1788207010559081331">"Preverjanje pristnosti s strežnikom proxy ni bilo uspešno."</string>
<string name="httpErrorConnect" msgid="8714273236364640549">"Povezave s strežnikom ni bilo mogoče vzpostaviti."</string>
<string name="httpErrorIO" msgid="2340558197489302188">"S strežnikom ni bilo mogoče komunicirati. Poskusite znova pozneje."</string>
<string name="httpErrorTimeout" msgid="4743403703762883954">"Časovna omejitev za povezavo s strežnikom je potekla."</string>
<string name="httpErrorRedirectLoop" msgid="8679596090392779516">"Na tej strani je preveč preusmeritev strežnika."</string>
<string name="httpErrorUnsupportedScheme" msgid="5015730812906192208">"Protokol ni podprt."</string>
<string name="httpErrorFailedSslHandshake" msgid="96549606000658641">"Varne povezave ni bilo mogoče vzpostaviti."</string>
<string name="httpErrorBadUrl" msgid="3636929722728881972">"Strani ni mogoče odpreti, ker URL ni veljaven."</string>
<string name="httpErrorFile" msgid="2170788515052558676">"Do datoteke ni bilo mogoče dostopati."</string>
<string name="httpErrorFileNotFound" msgid="6203856612042655084">"Zahtevane datoteke ni bilo mogoče najti."</string>
<string name="httpErrorTooManyRequests" msgid="1235396927087188253">"V obdelavi je preveč zahtev. Poskusite znova pozneje."</string>
<string name="notification_title" msgid="8967710025036163822">"Napaka pri prijavi v račun <xliff:g id="ACCOUNT">%1$s</xliff:g>"</string>
<string name="contentServiceSync" msgid="8353523060269335667">"Sinhronizacija"</string>
<string name="contentServiceSyncNotificationTitle" msgid="397743349191901458">"Sinhronizacija"</string>
<string name="contentServiceTooManyDeletesNotificationDesc" msgid="8100981435080696431">"Preveč izbrisov vsebine <xliff:g id="CONTENT_TYPE">%s</xliff:g>."</string>
<string name="low_memory" product="tablet" msgid="6494019234102154896">"Pomnilnik tabličnega računalnika je poln. Izbrišite nekaj datotek, da sprostite prostor."</string>
<string name="low_memory" product="watch" msgid="4415914910770005166">"Shramba ure je polna. Izbrišite nekaj datotek, da sprostite prostor."</string>
<string name="low_memory" product="tv" msgid="516619861191025923">"Shramba televizorja je polna. Izbrišite nekaj datotek, da sprostite prostor."</string>
<string name="low_memory" product="default" msgid="3475999286680000541">"Pomnilnik telefona je poln. Izbrišite nekaj datotek, da sprostite prostor."</string>
<plurals name="ssl_ca_cert_warning" formatted="false" msgid="5106721205300213569">
<item quantity="one">Nameščeni so overitelji potrdil</item>
<item quantity="two">Nameščeni so overitelji potrdil</item>
<item quantity="few">Nameščeni so overitelji potrdil</item>
<item quantity="other">Nameščeni so overitelji potrdil</item>
</plurals>
<string name="ssl_ca_cert_noti_by_unknown" msgid="4475437862189850602">"Neznana tretja oseba"</string>
<string name="ssl_ca_cert_noti_by_administrator" msgid="3541729986326153557">"Nadzira skrbnik delovnega profila"</string>
<string name="ssl_ca_cert_noti_managed" msgid="4030263497686867141">"Nadzira: <xliff:g id="MANAGING_DOMAIN">%s</xliff:g>"</string>
<string name="work_profile_deleted" msgid="5005572078641980632">"Delovni profil izbrisan"</string>
<string name="work_profile_deleted_description" msgid="1100529432509639864">"Delovni profil izbrisan zaradi manjkajoče skrbniške aplikacije"</string>
<string name="work_profile_deleted_details" msgid="6307630639269092360">"Skrbniška aplikacija delovnega profila manjka ali pa je poškodovana, zaradi česar je bil delovni profil s povezanimi podatki izbrisan. Za pomoč se obrnite na skrbnika."</string>
<string name="work_profile_deleted_description_dpm_wipe" msgid="8823792115612348820">"Vaš delovni profil ni več na voljo v tej napravi"</string>
<string name="network_logging_notification_title" msgid="6399790108123704477">"Naprava je upravljana"</string>
<string name="network_logging_notification_text" msgid="7930089249949354026">"Vaša organizacija upravlja to napravo in lahko nadzira omrežni promet. Dotaknite se za podrobnosti."</string>
<string name="factory_reset_warning" msgid="5423253125642394387">"Podatki v napravi bodo izbrisani"</string>
<string name="factory_reset_message" msgid="7972496262232832457">"Skrbniške aplikacije ni mogoče uporabljati. Podatki v napravi bodo izbrisani.\n\nČe imate vprašanja, se obrnite na skrbnika organizacije."</string>
<string name="me" msgid="6545696007631404292">"Jaz"</string>
<string name="power_dialog" product="tablet" msgid="8545351420865202853">"Možnosti tabličnega računalnika"</string>
<string name="power_dialog" product="tv" msgid="6153888706430556356">"Možnosti televizorja"</string>
<string name="power_dialog" product="default" msgid="1319919075463988638">"Možnosti telefona"</string>
<string name="silent_mode" msgid="7167703389802618663">"Tihi način"</string>
<string name="turn_on_radio" msgid="3912793092339962371">"Vklopi brezžično omrežje"</string>
<string name="turn_off_radio" msgid="8198784949987062346">"Izklopi brezžično omrežje"</string>
<string name="screen_lock" msgid="799094655496098153">"Zaklep zaslona"</string>
<string name="power_off" msgid="4266614107412865048">"Izklopi"</string>
<string name="silent_mode_silent" msgid="319298163018473078">"Izklopi zvonjenje"</string>
<string name="silent_mode_vibrate" msgid="7072043388581551395">"Zvonjenje z vibriranjem"</string>
<string name="silent_mode_ring" msgid="8592241816194074353">"Vklopi zvonjenje"</string>
<string name="reboot_to_update_title" msgid="6212636802536823850">"Posodobitev sistema Android"</string>
<string name="reboot_to_update_prepare" msgid="6305853831955310890">"Pripravljanje na posodobitev …"</string>
<string name="reboot_to_update_package" msgid="3871302324500927291">"Obdelava paketa za posodobitev …"</string>
<string name="reboot_to_update_reboot" msgid="6428441000951565185">"Vnovičen zagon …"</string>
<string name="reboot_to_reset_title" msgid="4142355915340627490">"Ponastavitev na tovarniške nastavitve"</string>
<string name="reboot_to_reset_message" msgid="2432077491101416345">"Vnovičen zagon …"</string>
<string name="shutdown_progress" msgid="2281079257329981203">"Se zaustavlja ..."</string>
<string name="shutdown_confirm" product="tablet" msgid="3385745179555731470">"Tablični računalnik se bo zaustavil."</string>
<string name="shutdown_confirm" product="tv" msgid="476672373995075359">"Televizor se bo izklopil."</string>
<string name="shutdown_confirm" product="watch" msgid="3490275567476369184">"Ura se bo izklopila."</string>
<string name="shutdown_confirm" product="default" msgid="649792175242821353">"Telefon bo zaustavljen."</string>
<string name="shutdown_confirm_question" msgid="2906544768881136183">"Ali želite izklopiti napravo?"</string>
<string name="reboot_safemode_title" msgid="7054509914500140361">"Vnovičen zagon v varnem načinu"</string>
<string name="reboot_safemode_confirm" msgid="55293944502784668">"Ali želite znova zagnati v varnem načinu? S tem onemogočite vse nameščene aplikacije drugih ponudnikov. Obnovljene bodo pri naslednjem vnovičnem zagonu."</string>
<string name="recent_tasks_title" msgid="3691764623638127888">"Nedavno"</string>
<string name="no_recent_tasks" msgid="8794906658732193473">"Ni nedavnih aplikacij"</string>
<string name="global_actions" product="tablet" msgid="408477140088053665">"Možnosti tabličnega računalnika"</string>
<string name="global_actions" product="tv" msgid="7240386462508182976">"Možnosti televizorja"</string>
<string name="global_actions" product="default" msgid="2406416831541615258">"Možnosti telefona"</string>
<string name="global_action_lock" msgid="2844945191792119712">"Zaklep zaslona"</string>
<string name="global_action_power_off" msgid="4471879440839879722">"Izklopi"</string>
<string name="global_action_emergency" msgid="7112311161137421166">"Klic v sili"</string>
<string name="global_action_bug_report" msgid="7934010578922304799">"Poročilo o napakah"</string>
<string name="bugreport_title" msgid="2667494803742548533">"Ustvari poročilo o napakah"</string>
<string name="bugreport_message" msgid="398447048750350456">"S tem bodo zbrani podatki o trenutnem stanju naprave, ki bodo poslani v e-poštnem sporočilu. Izvedba poročila o napakah in priprava trajata nekaj časa, zato bodite potrpežljivi."</string>
<string name="bugreport_option_interactive_title" msgid="8635056131768862479">"Interaktivno poročilo"</string>
<string name="bugreport_option_interactive_summary" msgid="229299488536107968">"To možnost uporabite v večini primerov. Omogoča spremljanje poteka poročila, vnos več podrobnosti o težavi in snemanje posnetkov zaslona. Morda bodo izpuščeni nekateri redkeje uporabljani razdelki, za katere je poročanje dolgotrajno."</string>
<string name="bugreport_option_full_title" msgid="6354382025840076439">"Celotno poročilo"</string>
<string name="bugreport_option_full_summary" msgid="7210859858969115745">"To možnost uporabite za najmanj motenj sistema, če je naprava neodzivna ali prepočasna oziroma ko potrebujete vse razdelke poročila. Ne omogoča vnosa več podrobnosti ali snemanja dodatnih posnetkov zaslona."</string>
<plurals name="bugreport_countdown" formatted="false" msgid="6878900193900090368">
<item quantity="one">Posnetek zaslona za poročilo o napakah bo narejen čez <xliff:g id="NUMBER_1">%d</xliff:g> s.</item>
<item quantity="two">Posnetek zaslona za poročilo o napakah bo narejen čez <xliff:g id="NUMBER_1">%d</xliff:g> s.</item>
<item quantity="few">Posnetek zaslona za poročilo o napakah bo narejen čez <xliff:g id="NUMBER_1">%d</xliff:g> s.</item>
<item quantity="other">Posnetek zaslona za poročilo o napakah bo narejen čez <xliff:g id="NUMBER_1">%d</xliff:g> s.</item>
</plurals>
<string name="global_action_toggle_silent_mode" msgid="8219525344246810925">"Tihi način"</string>
<string name="global_action_silent_mode_on_status" msgid="3289841937003758806">"Zvok je IZKLOPLJEN"</string>
<string name="global_action_silent_mode_off_status" msgid="1506046579177066419">"Zvok je VKLOPLJEN"</string>
<string name="global_actions_toggle_airplane_mode" msgid="5884330306926307456">"Način za letalo"</string>
<string name="global_actions_airplane_mode_on_status" msgid="2719557982608919750">"Način za letalo je VKLOPLJEN"</string>
<string name="global_actions_airplane_mode_off_status" msgid="5075070442854490296">"Način za letalo je IZKLOPLJEN"</string>
<string name="global_action_settings" msgid="1756531602592545966">"Nastavitve"</string>
<string name="global_action_assist" msgid="3892832961594295030">"Pomoč"</string>
<string name="global_action_voice_assist" msgid="7751191495200504480">"Glas. pomočnik"</string>
<string name="global_action_lockdown" msgid="8751542514724332873">"Zakleni zdaj"</string>
<string name="status_bar_notification_info_overflow" msgid="5301981741705354993">"999 +"</string>
<string name="notification_hidden_text" msgid="6351207030447943784">"Novo obvestilo"</string>
<string name="notification_channel_virtual_keyboard" msgid="6969925135507955575">"Navidezna tipkovnica"</string>
<string name="notification_channel_physical_keyboard" msgid="7297661826966861459">"Fizična tipkovnica"</string>
<string name="notification_channel_security" msgid="7345516133431326347">"Varnost"</string>
<string name="notification_channel_car_mode" msgid="3553380307619874564">"Način za avtomobil"</string>
<string name="notification_channel_account" msgid="7577959168463122027">"Stanje računa"</string>
<string name="notification_channel_developer" msgid="7579606426860206060">"Sporočila razvijalcev"</string>
<string name="notification_channel_updates" msgid="4794517569035110397">"Posodobitve"</string>
<string name="notification_channel_network_status" msgid="5025648583129035447">"Stanje omrežja"</string>
<string name="notification_channel_network_alerts" msgid="2895141221414156525">"Opozorila omrežja"</string>
<string name="notification_channel_network_available" msgid="4531717914138179517">"Omrežje je na voljo"</string>
<string name="notification_channel_vpn" msgid="8330103431055860618">"Stanje omrežja VPN"</string>
<string name="notification_channel_device_admin" msgid="1568154104368069249">"Skrbništvo naprave"</string>
<string name="notification_channel_alerts" msgid="4496839309318519037">"Opozorila"</string>
<string name="notification_channel_retail_mode" msgid="6088920674914038779">"Predstavitev za maloprodajo"</string>
<string name="notification_channel_usb" msgid="9006850475328924681">"Povezava USB"</string>
<string name="notification_channel_foreground_service" msgid="3931987440602669158">"Aplikacije, ki porabljajo energijo akumulatorja"</string>
<string name="foreground_service_app_in_background" msgid="1060198778219731292">"Aplikacija <xliff:g id="APP_NAME">%1$s</xliff:g> porablja energijo akumulatorja"</string>
<string name="foreground_service_apps_in_background" msgid="7175032677643332242">"Toliko aplikacij porablja energijo akumulatorja: <xliff:g id="NUMBER">%1$d</xliff:g>"</string>
<string name="foreground_service_tap_for_details" msgid="372046743534354644">"Dotaknite se za prikaz podrobnosti porabe akumulatorja in prenosa podatkov"</string>
<string name="foreground_service_multiple_separator" msgid="4021901567939866542">"<xliff:g id="LEFT_SIDE">%1$s</xliff:g>, <xliff:g id="RIGHT_SIDE">%2$s</xliff:g>"</string>
<string name="safeMode" msgid="2788228061547930246">"Varni način"</string>
<string name="android_system_label" msgid="6577375335728551336">"Sistem Android"</string>
<string name="user_owner_label" msgid="1119010402169916617">"Preklop na osebni profil"</string>
<string name="managed_profile_label" msgid="5289992269827577857">"Preklop na delovni profil"</string>
<string name="permgrouplab_contacts" msgid="3657758145679177612">"Stiki"</string>
<string name="permgroupdesc_contacts" msgid="6951499528303668046">"dostop do stikov"</string>
<string name="permgrouplab_location" msgid="7275582855722310164">"Lokacija"</string>
<string name="permgroupdesc_location" msgid="1346617465127855033">"dostop do lokacije te naprave"</string>
<string name="permgrouplab_calendar" msgid="5863508437783683902">"Koledar"</string>
<string name="permgroupdesc_calendar" msgid="3889615280211184106">"dostop do koledarja"</string>
<string name="permgrouplab_sms" msgid="228308803364967808">"SMS"</string>
<string name="permgroupdesc_sms" msgid="4656988620100940350">"pošiljanje in ogled sporočil SMS"</string>
<string name="permgrouplab_storage" msgid="1971118770546336966">"Shramba"</string>
<string name="permgroupdesc_storage" msgid="637758554581589203">"dostop do fotografij, predstavnosti in datotek v napravi"</string>
<string name="permgrouplab_microphone" msgid="171539900250043464">"Mikrofon"</string>
<string name="permgroupdesc_microphone" msgid="4988812113943554584">"snemanje zvoka"</string>
<string name="permgrouplab_camera" msgid="4820372495894586615">"Fotoaparat"</string>
<string name="permgroupdesc_camera" msgid="3250611594678347720">"fotografiranje in snemanje videoposnetkov"</string>
<string name="permgrouplab_phone" msgid="5229115638567440675">"Telefon"</string>
<string name="permgroupdesc_phone" msgid="6234224354060641055">"opravljanje in upravljanje telefonskih klicev"</string>
<string name="permgrouplab_sensors" msgid="416037179223226722">"Tipala telesnih funkcij"</string>
<string name="permgroupdesc_sensors" msgid="7147968539346634043">"dostop do podatkov tipala o vaših vitalnih znakih"</string>
<string name="capability_title_canRetrieveWindowContent" msgid="3901717936930170320">"Pridobiti vsebino okna"</string>
<string name="capability_desc_canRetrieveWindowContent" msgid="3772225008605310672">"Preverjanje vsebine okna, ki ga uporabljate."</string>
<string name="capability_title_canRequestTouchExploration" msgid="3108723364676667320">"Vklopiti raziskovanje z dotikom"</string>
<string name="capability_desc_canRequestTouchExploration" msgid="7543249041581408313">"Elementi, ki se jih dotaknete, bodo izrečeni na glas, zaslon pa lahko raziskujete s potezami."</string>
<string name="capability_title_canRequestFilterKeyEvents" msgid="2103440391902412174">"Opazovati besedilo, ki ga natipkate"</string>
<string name="capability_desc_canRequestFilterKeyEvents" msgid="7463135292204152818">"Vključuje osebne podatke, kot so številke kreditnih kartic in gesla."</string>
<string name="capability_title_canControlMagnification" msgid="3593493281059424855">"Nadzirati povečave prikaza"</string>
<string name="capability_desc_canControlMagnification" msgid="4791858203568383773">"Nadziranje stopnje povečave in položaja prikaza."</string>
<string name="capability_title_canPerformGestures" msgid="7418984730362576862">"Izvajanje potez"</string>
<string name="capability_desc_canPerformGestures" msgid="8296373021636981249">"Mogoče je izvajanje dotikov, vlečenja, primikanja in razmikanja prstov ter drugih potez."</string>
<string name="capability_title_canCaptureFingerprintGestures" msgid="6309568287512278670">"Poteze po tipalu prstnih odtisov"</string>
<string name="capability_desc_canCaptureFingerprintGestures" msgid="7102111919385702482">"Prepoznava poteze, narejene po tipalu prstnih odtisov naprave."</string>
<string name="permlab_statusBar" msgid="7417192629601890791">"onemogočanje ali spreminjanje vrstice stanja"</string>
<string name="permdesc_statusBar" msgid="8434669549504290975">"Aplikacijam omogoča onemogočenje vrstice stanja ali dodajanje in odstranjevanje ikon sistema."</string>
<string name="permlab_statusBarService" msgid="4826835508226139688">"postane vrstica stanja"</string>
<string name="permdesc_statusBarService" msgid="716113660795976060">"Aplikaciji omogoča, da postane vrstica stanja."</string>
<string name="permlab_expandStatusBar" msgid="1148198785937489264">"razširjanje/strnjevanje vrstice stanja"</string>
<string name="permdesc_expandStatusBar" msgid="6917549437129401132">"Aplikaciji omogoča razširjanje ali strnjevanje vrstice stanja."</string>
<string name="permlab_install_shortcut" msgid="4279070216371564234">"nameščanje bližnjic"</string>
<string name="permdesc_install_shortcut" msgid="8341295916286736996">"Aplikaciji omogoča dodajanje bližnjic na začetni zaslon brez posredovanja uporabnika."</string>
<string name="permlab_uninstall_shortcut" msgid="4729634524044003699">"odstranjevanje bližnjic"</string>
<string name="permdesc_uninstall_shortcut" msgid="6745743474265057975">"Aplikaciji omogoča odstranjevanje bližnjic z začetnega zaslona brez posredovanja uporabnika."</string>
<string name="permlab_processOutgoingCalls" msgid="3906007831192990946">"preusmeritev odhodnih klicev"</string>
<string name="permdesc_processOutgoingCalls" msgid="5156385005547315876">"Aplikaciji dovoli ogled klicane številke pri odhodnem klicu in ji omogoča preusmeritev klica na drugo številko ali prekinitev klica."</string>
<string name="permlab_answerPhoneCalls" msgid="4077162841226223337">"javljanje na telefonske klice"</string>
<string name="permdesc_answerPhoneCalls" msgid="2901889867993572266">"Aplikaciji dovoljuje, da se javi na dohodni telefonski klic."</string>
<string name="permlab_receiveSms" msgid="8673471768947895082">"prejemanje sporočil (SMS)"</string>
<string name="permdesc_receiveSms" msgid="6424387754228766939">"Aplikaciji omogoča prejemanje in obdelavo SMS-ov. S tem lahko aplikacija nadzoruje ali izbriše sporočila, poslana v napravo, ne da bi vam jih pokazala."</string>
<string name="permlab_receiveMms" msgid="1821317344668257098">"prejemanje sporočil (MMS)"</string>
<string name="permdesc_receiveMms" msgid="533019437263212260">"Aplikaciji omogoča prejemanje in obdelavo MMS-ov. S tem lahko aplikacija nadzoruje ali izbriše sporočila, poslana v napravo, ne da bi vam jih pokazala."</string>
<string name="permlab_readCellBroadcasts" msgid="1598328843619646166">"branje sporočil oddaje v celici"</string>
<string name="permdesc_readCellBroadcasts" msgid="6361972776080458979">"Omogoča aplikaciji branje sporočil oddaje v celici, ki jih prejme naprava. Opozorila oddaje v celici so dostavljena na nekaterih lokacijah, da vas opozorijo na izredne razmere. Zlonamerne aplikacije lahko vplivajo na delovanje naprave, ko dobi sporočilo oddaje v celici."</string>
<string name="permlab_subscribedFeedsRead" msgid="4756609637053353318">"branje naročenih virov"</string>
<string name="permdesc_subscribedFeedsRead" msgid="5557058907906144505">"Aplikaciji omogoča dobivanje podrobnosti o trenutno sinhroniziranih virih."</string>
<string name="permlab_sendSms" msgid="7544599214260982981">"pošiljanje in ogled sporočil SMS"</string>
<string name="permdesc_sendSms" msgid="7094729298204937667">"Aplikaciji omogoča pošiljanje SMS-ov. Zaradi tega lahko pride do nepričakovanih stroškov. Zlonamerne aplikacije lahko pošiljajo sporočila brez vaše potrditve, kar vas lahko drago stane."</string>
<string name="permlab_readSms" msgid="8745086572213270480">"branje sporočil (SMS ali MMS)"</string>
<string name="permdesc_readSms" product="tablet" msgid="4741697454888074891">"Ta aplikacija lahko prebere vsa sporočila SMS, ki so shranjena v tabličnem računalniku."</string>
<string name="permdesc_readSms" product="tv" msgid="5796670395641116592">"Ta aplikacija lahko prebere vsa sporočila SMS, ki so shranjena v televizorju."</string>
<string name="permdesc_readSms" product="default" msgid="6826832415656437652">"Ta aplikacija lahko prebere vsa sporočila SMS, ki so shranjena v telefonu."</string>
<string name="permlab_receiveWapPush" msgid="5991398711936590410">"prejemanje sporočil (WAP)"</string>
<string name="permdesc_receiveWapPush" msgid="748232190220583385">"Aplikaciji omogoča prejemanje in obdelavo sporočil WAP. S tem lahko aplikacija nadzoruje ali izbriše sporočila, poslana v napravo, ne da bi vam jih pokazala."</string>
<string name="permlab_getTasks" msgid="6466095396623933906">"dobivanje aplikacij, ki se izvajajo"</string>
<string name="permdesc_getTasks" msgid="7454215995847658102">"Aplikaciji omogoča prejemanje podatkov o trenutnih in nedavno izvajajočih se opravilih. S tem lahko aplikacija odkrije podatke o aplikacijah, ki se uporabljajo v napravi."</string>
<string name="permlab_manageProfileAndDeviceOwners" msgid="7918181259098220004">"upravljanje lastnikov profilov in lastnikov naprave"</string>
<string name="permdesc_manageProfileAndDeviceOwners" msgid="106894851498657169">"Dovolite aplikacijam, da nastavijo lastnike profilov in lastnika naprave."</string>
<string name="permlab_reorderTasks" msgid="2018575526934422779">"preurejanje aplikacij, ki se izvajajo"</string>
<string name="permdesc_reorderTasks" msgid="7734217754877439351">"Aplikaciji omogoča premikanje opravil v ospredje in ozadje. Aplikacija lahko to naredi brez vašega nadzora."</string>
<string name="permlab_enableCarMode" msgid="5684504058192921098">"omogočanje načina delovanja v avtomobilu"</string>
<string name="permdesc_enableCarMode" msgid="4853187425751419467">"Aplikaciji dovoljuje omogočanje načina za avto."</string>
<string name="permlab_killBackgroundProcesses" msgid="3914026687420177202">"zapiranje drugih aplikacij"</string>
<string name="permdesc_killBackgroundProcesses" msgid="4593353235959733119">"Aplikaciji omogoča, da konča procese v ozadju drugih aplikacij. S tem lahko druge aplikacije nehajo delovati."</string>
<string name="permlab_systemAlertWindow" msgid="7238805243128138690">"Prikaz aplikacije s prekrivanjem drugih aplikacij"</string>
<string name="permdesc_systemAlertWindow" msgid="2393776099672266188">"Ta aplikacija lahko prekrije druge aplikacije ali druge dele zaslona. To lahko vpliva na normalno delovanje aplikacije in na način prikaza drugih aplikacij."</string>
<string name="permlab_runInBackground" msgid="7365290743781858803">"izvajanje v ozadju"</string>
<string name="permdesc_runInBackground" msgid="7370142232209999824">"Ta aplikacija se lahko izvaja tudi v ozadju, kar lahko privede do hitrejšega praznjenja akumulatorja."</string>
<string name="permlab_useDataInBackground" msgid="8694951340794341809">"prenos podatkov v ozadju"</string>
<string name="permdesc_useDataInBackground" msgid="6049514223791806027">"Ta aplikacija lahko prenaša podatke tudi v ozadju, kar lahko privede do večje porabe prenosa podatkov."</string>
<string name="permlab_persistentActivity" msgid="8841113627955563938">"neprekinjeno izvajanje aplikacij"</string>
<string name="permdesc_persistentActivity" product="tablet" msgid="8525189272329086137">"Aplikaciji omogoča, da nekatere svoje dele naredi trajne v pomnilniku. S tem je lahko pomnilnik omejen za druge aplikacije, zaradi česar je delovanje tabličnega računalnika upočasnjeno."</string>
<string name="permdesc_persistentActivity" product="tv" msgid="5086862529499103587">"Aplikaciji dovoljuje, da nekatere svoje dele naredi trajno prisotne v pomnilniku. S tem je lahko pomnilnik omejen za druge aplikacije, zaradi česar je delovanje televizorja upočasnjeno."</string>
<string name="permdesc_persistentActivity" product="default" msgid="4384760047508278272">"Aplikaciji omogoča, da nekatere svoje dele naredi trajne v pomnilniku. S tem je lahko pomnilnik omejen za druge aplikacije, zaradi česar je delovanje telefona upočasnjeno."</string>
<string name="permlab_getPackageSize" msgid="7472921768357981986">"izračunavanje prostora za shranjevanje aplikacije"</string>
<string name="permdesc_getPackageSize" msgid="3921068154420738296">"Aplikaciji omogoča, da pridobi njeno kodo, podatke in velikosti predpomnilnika."</string>
<string name="permlab_writeSettings" msgid="2226195290955224730">"spreminjanje sistemskih nastavitev"</string>
<string name="permdesc_writeSettings" msgid="7775723441558907181">"Aplikaciji omogoča spreminjanje podatkov nastavitev sistema. Zlonamerne aplikacije lahko poškodujejo konfiguracijo sistema."</string>
<string name="permlab_receiveBootCompleted" msgid="5312965565987800025">"izvedba ob zagonu"</string>
<string name="permdesc_receiveBootCompleted" product="tablet" msgid="7390304664116880704">"Aplikaciji omogoča, da se samodejno zažene po zagonu sistema. To lahko povzroči daljši zagon tabličnega računalnika in aplikaciji omogoči, da s stalnim izvajanjem upočasni delovanje tabličnega računalnika."</string>
<string name="permdesc_receiveBootCompleted" product="tv" msgid="4525890122209673621">"Aplikaciji dovoljuje, da se zažene takoj po dokončanem zagonu sistema. To lahko povzroči počasnejši zagon televizorja in aplikaciji omogoči, da s stalnim izvajanjem upočasni splošno delovanje televizorja."</string>
<string name="permdesc_receiveBootCompleted" product="default" msgid="513950589102617504">"Aplikaciji omogoča, da se zažene takoj, ko sistem dokonča zagon. Zato lahko zagon telefona traja nekoliko dlje, aplikacija pa lahko upočasni splošno delovanje telefona, ker se vedno izvaja."</string>
<string name="permlab_broadcastSticky" msgid="7919126372606881614">"pošiljanje fiksne oddaje"</string>
<string name="permdesc_broadcastSticky" product="tablet" msgid="7749760494399915651">"Aplikaciji omogoča hitro pošiljanje fiksnih oddaj, ki ostanejo po koncu oddajanja. Zaradi prekomerne uporabe je delovanje tabličnega računalnika lahko počasno ali nestabilno, ker porabi preveč pomnilnika."</string>
<string name="permdesc_broadcastSticky" product="tv" msgid="6839285697565389467">"Aplikaciji dovoljuje pošiljanje fiksnih oddaj, ki ostanejo po koncu oddajanja. Zaradi prekomerne uporabe je delovanje televizorja lahko počasno ali nestabilno, ker porabi preveč pomnilnika."</string>
<string name="permdesc_broadcastSticky" product="default" msgid="2825803764232445091">"Aplikaciji omogoča hitro pošiljanje fiksnih oddaj, ki ostanejo po koncu oddajanja. Zaradi prekomerne uporabe je delovanje telefona lahko počasno ali nestabilno, ker porabi preveč pomnilnika."</string>
<string name="permlab_readContacts" msgid="8348481131899886131">"branje stikov"</string>
<string name="permdesc_readContacts" product="tablet" msgid="5294866856941149639">"Aplikaciji omogoča branje podatkov o stikih v tabličnem računalniku, vključno s pogostostjo klicev, pošiljanja e-poštnih sporočil in druge komunikacije s posamezniki. S tem dovoljenjem lahko aplikacije shranjujejo podatke o stikih in zlonamerne aplikacije lahko te podatke razkrijejo brez vaše vednosti."</string>
<string name="permdesc_readContacts" product="tv" msgid="1839238344654834087">"Aplikaciji dovoljuje branje podatkov o stikih, shranjenih v televizorju, vključno s pogostostjo klicev, pošiljanja e-poštnih sporočil in druge komunikacije s posamezniki. S tem dovoljenjem lahko aplikacije shranjujejo podatke o stikih in zlonamerne aplikacije lahko te podatke razkrijejo brez vaše vednosti."</string>
<string name="permdesc_readContacts" product="default" msgid="8440654152457300662">"Aplikaciji omogoča branje podatkov o stikih v telefonu, vključno s pogostostjo klicev, pošiljanja e-poštnih sporočil in druge komunikacije s posamezniki. S tem dovoljenjem lahko aplikacije shranjujejo podatke o stikih in zlonamerne aplikacije lahko te podatke razkrijejo brez vaše vednosti."</string>
<string name="permlab_writeContacts" msgid="5107492086416793544">"spreminjanje stikov"</string>
<string name="permdesc_writeContacts" product="tablet" msgid="897243932521953602">"Aplikaciji omogoča spreminjanje podatkov o stikih v tabličnem računalniku, vključno s pogostostjo klicev, pošiljanja e-poštnih sporočil in druge komunikacije z določenimi stiki. S tem dovoljenjem lahko aplikacije brišejo podatke o stikih."</string>
<string name="permdesc_writeContacts" product="tv" msgid="5438230957000018959">"Aplikaciji dovoljuje spreminjanje podatkov o stikih v televizorju, vključno s pogostostjo klicev, pošiljanja e-poštnih sporočil in druge komunikacije z določenimi stiki. S tem dovoljenjem lahko aplikacije brišejo podatke o stikih."</string>
<string name="permdesc_writeContacts" product="default" msgid="589869224625163558">"Aplikaciji omogoča spreminjanje podatkov o stikih v telefonu, vključno s pogostostjo klicev, pošiljanja e-poštnih sporočil in druge komunikacije z določenimi stiki. S tem dovoljenjem lahko aplikacije brišejo podatke o stikih."</string>
<string name="permlab_readCallLog" msgid="3478133184624102739">"branje dnevnika klicev"</string>
<string name="permdesc_readCallLog" msgid="3204122446463552146">"Ta aplikacija lahko prebere zgodovino klicev."</string>
<string name="permlab_writeCallLog" msgid="8552045664743499354">"pisanje v dnevnik klicev"</string>
<string name="permdesc_writeCallLog" product="tablet" msgid="6661806062274119245">"Aplikaciji dovoli spreminjanje dnevnika klicev v tabličnem računalniku, vključno s podatki o dohodnih in odhodnih klicih. Zlonamerne aplikacije lahko tako izbrišejo ali spreminjajo vaš dnevnik klicev."</string>
<string name="permdesc_writeCallLog" product="tv" msgid="4225034892248398019">"Aplikaciji dovoljuje spreminjanje dnevnika klicev v televizorju, vključno s podatki o dohodnih in odhodnih klicih. Zlonamerne aplikacije lahko tako izbrišejo ali spreminjajo vaš dnevnik klicev."</string>
<string name="permdesc_writeCallLog" product="default" msgid="683941736352787842">"Aplikaciji dovoli spreminjanje dnevnika klicev v telefonu, vključno s podatki o dohodnih in odhodnih klicih. Zlonamerne aplikacije lahko tako izbrišejo ali spreminjajo vaš dnevnik klicev."</string>
<string name="permlab_bodySensors" msgid="4683341291818520277">"dostop do tipal telesnih funkcij (npr. merilnikov srčnega utripa)"</string>
<string name="permdesc_bodySensors" product="default" msgid="4380015021754180431">"Aplikaciji omogoča dostop do podatkov tipal, ki nadzirajo vaše fizično stanje, med drugim vaš srčni utrip."</string>
<string name="permlab_readCalendar" msgid="6716116972752441641">"Branje dogodkov v koledarjih in podrobnosti koledarjev"</string>
<string name="permdesc_readCalendar" product="tablet" msgid="4993979255403945892">"Ta aplikacija lahko prebere vse dogodke v koledarju, ki so shranjeni v tabličnem računalniku, ter shrani podatke koledarja ali jih deli z drugimi."</string>
<string name="permdesc_readCalendar" product="tv" msgid="8837931557573064315">"Ta aplikacija lahko prebere vse dogodke v koledarju, ki so shranjeni v televizorju, ter shrani podatke koledarja ali jih deli z drugimi."</string>
<string name="permdesc_readCalendar" product="default" msgid="4373978642145196715">"Ta aplikacija lahko prebere vse dogodke v koledarju, ki so shranjeni v telefonu, ter shrani podatke koledarja ali jih deli z drugimi."</string>
<string name="permlab_writeCalendar" msgid="8438874755193825647">"dodajanje ali spreminjanje dogodkov v koledarju in pošiljanje e-pošte gostom brez vedenja lastnikov"</string>
<string name="permdesc_writeCalendar" product="tablet" msgid="1675270619903625982">"Ta aplikacija lahko dodaja, odstranjuje in spreminja dogodke v koledarju, ki so shranjeni v tabličnem računalniku. Ta aplikacija lahko pošilja sporočila, ki bodo morda videti, kot da prihajajo od lastnikov koledarjev, ali spreminja dogodke brez vednosti lastnikov."</string>
<string name="permdesc_writeCalendar" product="tv" msgid="9017809326268135866">"Ta aplikacija lahko dodaja, odstranjuje in spreminja dogodke v koledarju, ki so shranjeni v televizorju. Ta aplikacija lahko pošilja sporočila, ki bodo morda videti, kot da prihajajo od lastnikov koledarjev, ali spreminja dogodke brez vednosti lastnikov."</string>
<string name="permdesc_writeCalendar" product="default" msgid="7592791790516943173">"Ta aplikacija lahko dodaja, odstranjuje in spreminja dogodke v koledarju, ki so shranjeni v telefonu. Ta aplikacija lahko pošilja sporočila, ki bodo morda videti, kot da prihajajo od lastnikov koledarjev, ali spreminja dogodke brez vednosti lastnikov."</string>
<string name="permlab_accessLocationExtraCommands" msgid="2836308076720553837">"dostopanje do ukazov ponudnika dodatnih lokacij"</string>
<string name="permdesc_accessLocationExtraCommands" msgid="6078307221056649927">"Aplikaciji omogoča dostop do dodatnih ukazov ponudnika lokacij. S tem lahko aplikacija moti delovanje sistema GPS ali drugih virov lokacije."</string>
<string name="permlab_accessFineLocation" msgid="251034415460950944">"dostop do natančne lokacije (na podlagi podatkov GPS in omrežja)"</string>
<string name="permdesc_accessFineLocation" msgid="5821994817969957884">"Ta aplikacija lahko pridobi vašo lokacijo na podlagi sistema GPS ali omrežnih lokacijskih virov, kot so bazne postaje in omrežja Wi-Fi. Če želite aplikaciji omogočiti uporabo teh lokacijskih storitev, morajo biti te vklopljene in na voljo v telefonu. Poraba energije akumulatorja bo morda večja."</string>
<string name="permlab_accessCoarseLocation" msgid="7715277613928539434">"dostop do približne lokacije (na podlagi podatkov omrežja)"</string>
<string name="permdesc_accessCoarseLocation" product="tablet" msgid="3373266766487862426">"Ta aplikacija lahko pridobi vašo lokacijo na podlagi omrežnih virov, kot so bazne postaje in omrežja Wi-Fi. Če želite aplikaciji omogočiti uporabo teh lokacijskih storitev, morajo biti te vklopljene in na voljo v tabličnem računalniku."</string>
<string name="permdesc_accessCoarseLocation" product="tv" msgid="1884022719818788511">"Ta aplikacija lahko pridobi vašo lokacijo na podlagi omrežnih virov, kot so bazne postaje in omrežja Wi-Fi. Če želite aplikaciji omogočiti uporabo teh lokacijskih storitev, morajo biti te vklopljene in na voljo v televizorju."</string>
<string name="permdesc_accessCoarseLocation" product="default" msgid="7788009094906196995">"Ta aplikacija lahko pridobi vašo lokacijo na podlagi omrežnih virov, kot so bazne postaje in omrežja Wi-Fi. Če želite aplikaciji omogočiti uporabo teh lokacijskih storitev, morajo biti te vklopljene in na voljo v telefonu."</string>
<string name="permlab_modifyAudioSettings" msgid="6095859937069146086">"spreminjanje nastavitev zvoka"</string>
<string name="permdesc_modifyAudioSettings" msgid="3522565366806248517">"Aplikaciji omogoča spreminjanje splošnih zvočnih nastavitev, na primer glasnost in kateri zvočnik se uporablja."</string>
<string name="permlab_recordAudio" msgid="3876049771427466323">"snemanje zvoka"</string>
<string name="permdesc_recordAudio" msgid="4245930455135321433">"Ta aplikacija lahko poljubno uporablja mikrofon za snemanje zvoka."</string>
<string name="permlab_sim_communication" msgid="2935852302216852065">"pošiljanje ukazov na kartico SIM"</string>
<string name="permdesc_sim_communication" msgid="5725159654279639498">"Aplikaciji dovoli pošiljanje ukazov kartici SIM. To je lahko zelo nevarno."</string>
<string name="permlab_camera" msgid="3616391919559751192">"fotografiranje in snemanje videoposnetkov"</string>
<string name="permdesc_camera" msgid="5392231870049240670">"Ta aplikacija lahko poljubno uporablja fotoaparat za snemanje fotografij ali videoposnetkov."</string>
<string name="permlab_vibrate" msgid="7696427026057705834">"nadzor vibriranja"</string>
<string name="permdesc_vibrate" msgid="6284989245902300945">"Aplikaciji omogoča nadzor vibriranja."</string>
<string name="permlab_callPhone" msgid="3925836347681847954">"neposredno klicanje telefonskih številk"</string>
<string name="permdesc_callPhone" msgid="3740797576113760827">"Aplikaciji omogoča klicanje telefonskih številk brez vašega posredovanja. Zaradi tega lahko pride do nepričakovanih stroškov ali klicev. Aplikaciji to ne dovoljuje opravljanja klicev v sili. Zlonamerne aplikacije lahko kličejo brez vaše potrditve, kar vas lahko drago stane."</string>
<string name="permlab_accessImsCallService" msgid="3574943847181793918">"dostop do storitve za klicanje IMS"</string>
<string name="permdesc_accessImsCallService" msgid="8992884015198298775">"Aplikaciji dovoljuje uporabo storitev IMS za opravljanje klicev brez vašega posredovanja."</string>
<string name="permlab_readPhoneState" msgid="9178228524507610486">"branje stanja in identitete telefona"</string>
<string name="permdesc_readPhoneState" msgid="1639212771826125528">"Aplikaciji omogoča dostop do funkcij telefona v napravi. S tem dovoljenjem lahko aplikacija določi telefonsko številko in ID-je naprave, določi lahko tudi, ali je klic aktiven, in oddaljeno številko, s katero je klic povezan."</string>
<string name="permlab_manageOwnCalls" msgid="1503034913274622244">"Usmeri klice prek sistema"</string>
<string name="permdesc_manageOwnCalls" msgid="6552974537554717418">"Dovoli, da aplikacija usmeri klice prek sistema, da se tako izboljša izkušnja klicanja."</string>
<string name="permlab_readPhoneNumbers" msgid="6108163940932852440">"branje telefonskih številk"</string>
<string name="permdesc_readPhoneNumbers" msgid="8559488833662272354">"Aplikaciji dovoljuje dostop do telefonskih številk v napravi."</string>
<string name="permlab_wakeLock" product="tablet" msgid="1531731435011495015">"preprečitev prehoda tabličnega računalnika v stanje pripravljenosti"</string>
<string name="permlab_wakeLock" product="tv" msgid="2601193288949154131">"preprečevanje preklopa televizorja v stanje pripravljenosti"</string>
<string name="permlab_wakeLock" product="default" msgid="573480187941496130">"preprečevanje prehoda v stanje pripravljenosti telefona"</string>
<string name="permdesc_wakeLock" product="tablet" msgid="7311319824400447868">"Omogoča, da aplikacija prepreči prehod tabličnega računalnika v stanje pripravljenosti."</string>
<string name="permdesc_wakeLock" product="tv" msgid="3208534859208996974">"Aplikaciji dovoljuje, da prepreči preklop televizorja v stanje pripravljenosti."</string>
<string name="permdesc_wakeLock" product="default" msgid="8559100677372928754">"Aplikaciji omogoča, da v telefonu prepreči prehod v stanje pripravljenosti."</string>
<string name="permlab_transmitIr" msgid="7545858504238530105">"prenašanje z infrardečim oddajnikom"</string>
<string name="permdesc_transmitIr" product="tablet" msgid="5358308854306529170">"Aplikaciji dovoljuje uporabo infrardečega oddajnika tabličnega računalnika."</string>
<string name="permdesc_transmitIr" product="tv" msgid="3926790828514867101">"Aplikaciji dovoljuje uporabo infrardečega oddajnika televizorja."</string>
<string name="permdesc_transmitIr" product="default" msgid="7957763745020300725">"Aplikaciji dovoljuje uporabo infrardečega oddajnika telefona."</string>
<string name="permlab_setWallpaper" msgid="6627192333373465143">"nastavljanje ozadja"</string>
<string name="permdesc_setWallpaper" msgid="7373447920977624745">"Aplikaciji omogoča nastavitev ozadja sistema."</string>
<string name="permlab_setWallpaperHints" msgid="3278608165977736538">"prilagajanje velikosti slike za ozadje"</string>
<string name="permdesc_setWallpaperHints" msgid="8235784384223730091">"Aplikaciji omogoča nastavitev namigov o velikosti ozadja sistema."</string>
<string name="permlab_setTimeZone" msgid="2945079801013077340">"nastavitev časovnega pasu"</string>
<string name="permdesc_setTimeZone" product="tablet" msgid="1676983712315827645">"Aplikaciji omogoča spreminjanje časovnega pasu v tabličnem računalniku."</string>
<string name="permdesc_setTimeZone" product="tv" msgid="888864653946175955">"Aplikaciji dovoljuje spreminjanje časovnega pasa televizorja."</string>
<string name="permdesc_setTimeZone" product="default" msgid="4499943488436633398">"Aplikaciji omogoča spreminjanje časovnega pasu v telefonu."</string>
<string name="permlab_getAccounts" msgid="1086795467760122114">"iskanje računov v napravi"</string>
<string name="permdesc_getAccounts" product="tablet" msgid="2741496534769660027">"Aplikaciji omogoča prejemanje seznama računov, ki jih pozna tablični računalnik.To lahko vključuje račune, ki so jih ustvarile nameščene aplikacije."</string>
<string name="permdesc_getAccounts" product="tv" msgid="4190633395633907543">"Aplikaciji dovoljuje, da pridobi seznam računov, ki jih pozna televizor. To lahko vključuje račune, ki so jih ustvarile aplikacije, ki ste jih namestili."</string>
<string name="permdesc_getAccounts" product="default" msgid="3448316822451807382">"Aplikaciji omogoča prejemanje seznama računov, ki jih pozna telefon.To lahko vključuje račune, ki so jih ustvarile nameščene aplikacije."</string>
<string name="permlab_accessNetworkState" msgid="4951027964348974773">"prikaz omrežnih povezav"</string>
<string name="permdesc_accessNetworkState" msgid="8318964424675960975">"Aplikaciji omogoča ogled podatkov o omrežnih povezavah, na primer o obstoječih in povezanih omrežjih."</string>
<string name="permlab_createNetworkSockets" msgid="7934516631384168107">"poln dostop do omrežja"</string>
<string name="permdesc_createNetworkSockets" msgid="3403062187779724185">"Aplikaciji omogoča ustvarjanje vtičnic omrežja in uporabo omrežnih protokolov po meri. Brskalnik in druge aplikacije omogočajo pošiljanje podatkov v internet, zato to dovoljenje ni potrebno za pošiljanje podatkov v internet."</string>
<string name="permlab_changeNetworkState" msgid="958884291454327309">"spreminjanje povezljivosti omrežja"</string>
<string name="permdesc_changeNetworkState" msgid="6789123912476416214">"Aplikaciji omogoča spreminjanje stanja povezljivosti omrežja."</string>
<string name="permlab_changeTetherState" msgid="5952584964373017960">"Spreminjanje posredniške povezljivosti"</string>
<string name="permdesc_changeTetherState" msgid="1524441344412319780">"Aplikaciji dovoljuje spreminjanje stanja povezljivosti posredniškega omrežja."</string>
<string name="permlab_accessWifiState" msgid="5202012949247040011">"prikaz povezav Wi-Fi"</string>
<string name="permdesc_accessWifiState" msgid="5002798077387803726">"Aplikaciji omogoča ogled podatkov o omrežjih Wi-Fi, na primer o tem, ali je Wi-Fi omogočen, in imen povezanih naprav Wi-Fi."</string>
<string name="permlab_changeWifiState" msgid="6550641188749128035">"vzpostavitev povezave z omrežjem Wi-Fi in prekinitev povezave z njim"</string>
<string name="permdesc_changeWifiState" msgid="7137950297386127533">"Aplikaciji omogoča, da vzpostavi povezavo z dostopnimi točkami Wi-Fi in prekine povezavo z njimi ter spremeni konfiguracijo naprav za omrežja Wi-Fi."</string>
<string name="permlab_changeWifiMulticastState" msgid="1368253871483254784">"dovoljevanje sprejema večvrstnega brezžičnega oddajanja"</string>
<string name="permdesc_changeWifiMulticastState" product="tablet" msgid="7969774021256336548">"Aplikaciji omogoča prejemanje paketov, poslanih v vse naprave v omrežju Wi-Fi z večvrstnimi naslovi, ne samo v vaš tablični računalnik. Poraba je večja kot v načinu delovanja brez večvrstnega oddajanja."</string>
<string name="permdesc_changeWifiMulticastState" product="tv" msgid="9031975661145014160">"Aplikaciji dovoljuje prejemanje paketov, poslanih v vse naprave v omrežju Wi-Fi z večvrstnimi naslovi, ne samo v vaš televizor. Poraba energije je večja kot v načinu delovanja brez večvrstnega oddajanja."</string>
<string name="permdesc_changeWifiMulticastState" product="default" msgid="6851949706025349926">"Aplikaciji omogoča prejemanje paketov, poslanih v vse naprave v omrežju Wi-Fi z večvrstnimi naslovi, ne samo v vaš telefon. Poraba je večja kot v načinu delovanja brez večvrstnega oddajanja."</string>
<string name="permlab_bluetoothAdmin" msgid="6006967373935926659">"dostop do nastavitev Bluetooth"</string>
<string name="permdesc_bluetoothAdmin" product="tablet" msgid="6921177471748882137">"Aplikaciji omogoča konfiguriranje lokalnega tabličnega računalnika Bluetooth ter zaznavanje oddaljenih naprav in združevanje z njimi."</string>
<string name="permdesc_bluetoothAdmin" product="tv" msgid="3373125682645601429">"Aplikaciji dovoljuje, da nastavi lokalni televizor s tehnologijo Bluetooth ter odkrije oddaljene naprave in se seznani z njimi."</string>
<string name="permdesc_bluetoothAdmin" product="default" msgid="8931682159331542137">"Aplikaciji omogoča konfiguriranje lokalnega telefona s tehnologijo Bluetooth ter odkrivanje oddaljenih naprav in povezovanje z njimi."</string>
<string name="permlab_accessWimaxState" msgid="4195907010610205703">"vzpostavitev povezave z omrežjem WiMax in prekinitev povezave z njim"</string>
<string name="permdesc_accessWimaxState" msgid="6360102877261978887">"Aplikaciji omogoča, da ugotovi, ali je WiMAX omogočen, in ogled podatkov o povezanih omrežjih WiMAX."</string>
<string name="permlab_changeWimaxState" msgid="340465839241528618">"sprememba stanja omrežja WiMAX"</string>
<string name="permdesc_changeWimaxState" product="tablet" msgid="3156456504084201805">"Aplikaciji omogoča, da vzpostavi povezavo med tabličnim računalnikom in omrežjem WiMAX ter jo prekine."</string>
<string name="permdesc_changeWimaxState" product="tv" msgid="6022307083934827718">"Aplikaciji dovoljuje, da televizor poveže v omrežja WiMAX in prekine povezavo televizorja s temi omrežji."</string>
<string name="permdesc_changeWimaxState" product="default" msgid="697025043004923798">"Aplikaciji omogoča, da vzpostavi povezavo med telefonom in omrežjem WiMAX ter jo prekine."</string>
<string name="permlab_bluetooth" msgid="6127769336339276828">"seznanitev z napravami Bluetooth"</string>
<string name="permdesc_bluetooth" product="tablet" msgid="3480722181852438628">"Aplikaciji omogoča ogled konfiguracije Bluetootha tabličnega računalnika ter vzpostavljanje in sprejemanje povezave s seznanjenimi napravami."</string>
<string name="permdesc_bluetooth" product="tv" msgid="3974124940101104206">"Aplikaciji dovoljuje, da si ogleda konfiguracijo Bluetootha v televizorju ter vzpostavi povezave s seznanjenimi napravami in jih sprejme."</string>
<string name="permdesc_bluetooth" product="default" msgid="3207106324452312739">"Aplikaciji omogoča ogled konfiguracije Bluetootha telefona ter ustvarjanje in sprejemanje povezave s seznanjenimi napravami."</string>
<string name="permlab_nfc" msgid="4423351274757876953">"nadzor nad komunikacijo s tehnologijo bližnjega polja"</string>
<string name="permdesc_nfc" msgid="7120611819401789907">"Podpira komunikacijo med računalnikom in oznakami, karticami in bralniki komunikacije s tehnologijo bližnjega polja."</string>
<string name="permlab_disableKeyguard" msgid="3598496301486439258">"onemogočanje zaklepanja zaslona"</string>
<string name="permdesc_disableKeyguard" msgid="6034203065077122992">"Aplikaciji dovoljuje, da onemogoči zaklep tipkovnice in morebitno povezano varnostno geslo. Telefon na primer onemogoči zaklep tipkovnice pri dohodnem klicu ter vnovič omogoči zaklep, ko je klic končan."</string>
<string name="permlab_manageFingerprint" msgid="5640858826254575638">"upravljanje strojne opreme za prstne odtise"</string>
<string name="permdesc_manageFingerprint" msgid="178208705828055464">"Aplikaciji omogoča sprožanje načinov za dodajanje in brisanje predlog s prstnimi odtisi za uporabo."</string>
<string name="permlab_useFingerprint" msgid="3150478619915124905">"uporaba strojne opreme za prstne odtise"</string>
<string name="permdesc_useFingerprint" msgid="9165097460730684114">"Aplikaciji omogoča uporabo strojne opreme za prstne odtise za preverjanje pristnosti"</string>
<string name="fingerprint_acquired_partial" msgid="735082772341716043">"Zaznan delni prstni odtis. Poskusite znova."</string>
<string name="fingerprint_acquired_insufficient" msgid="4596546021310923214">"Prstnega odtisa ni bilo mogoče obdelati. Poskusite znova."</string>
<string name="fingerprint_acquired_imager_dirty" msgid="1087209702421076105">"Tipalo prstnih odtisov je umazano. Očistite ga in poskusite znova."</string>
<string name="fingerprint_acquired_too_fast" msgid="6470642383109155969">"Prehiter premik prsta. Poskusite znova."</string>
<string name="fingerprint_acquired_too_slow" msgid="59250885689661653">"Prepočasen premik prsta. Poskusite znova."</string>
<string-array name="fingerprint_acquired_vendor">
</string-array>
<string name="fingerprint_error_hw_not_available" msgid="7955921658939936596">"Strojna oprema za prstne odtise ni na voljo."</string>
<string name="fingerprint_error_no_space" msgid="1055819001126053318">"Prstnega odtisa ni mogoče shraniti. Odstranite obstoječi prstni odtis."</string>
<string name="fingerprint_error_timeout" msgid="3927186043737732875">"Dosežena časovna omejitev za prstni odtis. Poskusite znova."</string>
<string name="fingerprint_error_canceled" msgid="4402024612660774395">"Dejanje s prstnim odtisom je bilo preklicano."</string>
<string name="fingerprint_error_lockout" msgid="5536934748136933450">"Preveč poskusov. Poskusite znova pozneje."</string>
<string name="fingerprint_error_lockout_permanent" msgid="5033251797919508137">"Preveč poskusov. Tipalo prstnih odtisov je onemogočeno."</string>
<string name="fingerprint_error_unable_to_process" msgid="6107816084103552441">"Poskusite znova."</string>
<string name="fingerprint_name_template" msgid="5870957565512716938">"Prst <xliff:g id="FINGERID">%d</xliff:g>"</string>
<string-array name="fingerprint_error_vendor">
</string-array>
<string name="fingerprint_icon_content_description" msgid="2340202869968465936">"Ikona prstnih odtisov"</string>
<string name="permlab_readSyncSettings" msgid="6201810008230503052">"branje nastavitev sinhronizacije"</string>
<string name="permdesc_readSyncSettings" msgid="2706745674569678644">"Aplikaciji omogoča branje nastavitev sinhronizacije za račun. S tem lahko aplikacija na primer ugotovi, ali je aplikacija Ljudje sinhronizirana z računom."</string>
<string name="permlab_writeSyncSettings" msgid="5408694875793945314">"vklop in izklop sinhronizacije"</string>
<string name="permdesc_writeSyncSettings" msgid="8956262591306369868">"Aplikaciji omogoča spreminjanje nastavitev sinhronizacije za račun. S tem se lahko na primer omogoči sinhronizacijo aplikacije Ljudje z računom."</string>
<string name="permlab_readSyncStats" msgid="7396577451360202448">"branje statističnih podatkov sinhronizacije"</string>
<string name="permdesc_readSyncStats" msgid="1510143761757606156">"Aplikaciji omogoča branje statističnih podatkov o sinhronizaciji za račun, vključno z zgodovino dogodkov sinhronizacije in količino sinhroniziranih podatkov."</string>
<string name="permlab_sdcardRead" product="nosdcard" msgid="367275095159405468">"branje vsebine pomnilnika USB"</string>
<string name="permlab_sdcardRead" product="default" msgid="2188156462934977940">"branje vsebine kartice SD"</string>
<string name="permdesc_sdcardRead" product="nosdcard" msgid="3446988712598386079">"Aplikaciji omogoča branje vsebine shrambe USB."</string>
<string name="permdesc_sdcardRead" product="default" msgid="2607362473654975411">"Aplikaciji omogoča branje vsebine kartice SD."</string>
<string name="permlab_sdcardWrite" product="nosdcard" msgid="8485979062254666748">"spreminjanje ali brisanje vsebine shrambe USB"</string>
<string name="permlab_sdcardWrite" product="default" msgid="8805693630050458763">"spreminjanje ali brisanje vsebine kartice SD"</string>
<string name="permdesc_sdcardWrite" product="nosdcard" msgid="6175406299445710888">"Aplikaciji omogoča zapisovanje v pomnilnik USB."</string>
<string name="permdesc_sdcardWrite" product="default" msgid="4337417790936632090">"Aplikaciji omogoča pisanje na kartico SD."</string>
<string name="permlab_use_sip" msgid="2052499390128979920">"opravljanje/sprejemanje klicev SIP"</string>
<string name="permdesc_use_sip" msgid="2297804849860225257">"Aplikaciji omogoča opravljanje in sprejemanje klicev SIP."</string>
<string name="permlab_register_sim_subscription" msgid="3166535485877549177">"registriranje novih telekomunikacijskih povezav s kartico SIM"</string>
<string name="permdesc_register_sim_subscription" msgid="2138909035926222911">"Aplikaciji omogoča registriranje novih telekomunikacijskih povezav s kartico SIM."</string>
<string name="permlab_register_call_provider" msgid="108102120289029841">"registriranje novih telekomunikacijskih povezav"</string>
<string name="permdesc_register_call_provider" msgid="7034310263521081388">"Aplikaciji omogoča registriranje novih telekomunikacijskih povezav."</string>
<string name="permlab_connection_manager" msgid="1116193254522105375">"upravljanje telekomunikacijskih povezav"</string>
<string name="permdesc_connection_manager" msgid="5925480810356483565">"Aplikaciji omogoča upravljanje telekomunikacijskih povezav."</string>
<string name="permlab_bind_incall_service" msgid="6773648341975287125">"interakcija z zaslonom pri klicu"</string>
<string name="permdesc_bind_incall_service" msgid="8343471381323215005">"Aplikaciji omogoča nadzor nad tem, kdaj in kako uporabnik vidi zaslon pri klicu."</string>
<string name="permlab_bind_connection_service" msgid="3557341439297014940">"uporaba telefonskih storitev"</string>
<string name="permdesc_bind_connection_service" msgid="4008754499822478114">"Aplikaciji omogoča uporabo telefonskih storitev za klicanje/sprejemanje klicev."</string>
<string name="permlab_control_incall_experience" msgid="9061024437607777619">"zagotavljanje uporabniške izkušnje med klicem"</string>
<string name="permdesc_control_incall_experience" msgid="915159066039828124">"Aplikaciji omogoča zagotavljanje uporabniške izkušnje med klicem."</string>
<string name="permlab_readNetworkUsageHistory" msgid="7862593283611493232">"branje prejšnje uporabe omrežja"</string>
<string name="permdesc_readNetworkUsageHistory" msgid="7689060749819126472">"Aplikaciji omogoča branje pretekle uporabe omrežja za določena omrežja in aplikacije."</string>
<string name="permlab_manageNetworkPolicy" msgid="2562053592339859990">"upravljanje pravilnika o omrežju"</string>
<string name="permdesc_manageNetworkPolicy" msgid="7537586771559370668">"Aplikaciji omogoča upravljanje pravilnikov o omrežju in določanje pravil za aplikacijo."</string>
<string name="permlab_modifyNetworkAccounting" msgid="5088217309088729650">"spremeni obračunavanje uporabe omrežja"</string>
<string name="permdesc_modifyNetworkAccounting" msgid="5443412866746198123">"Aplikaciji omogoča, da spremeni uporabo omrežja na podlagi aplikacij. Ni za uporabo z navadnimi aplikacijami."</string>
<string name="permlab_accessNotifications" msgid="7673416487873432268">"dostop do obvestil"</string>
<string name="permdesc_accessNotifications" msgid="458457742683431387">"Dovoli aplikaciji, da prenese, razišče in izbriše obvestila, tudi tista, ki so jih objavile druge aplikacije."</string>
<string name="permlab_bindNotificationListenerService" msgid="7057764742211656654">"poveži se s storitvijo poslušalca obvestil"</string>
<string name="permdesc_bindNotificationListenerService" msgid="985697918576902986">"Lastniku omogoča povezovanje z vmesnikom storitve poslušalca obvestil najvišje ravni. Tega nikoli ni treba uporabiti za navadne aplikacije."</string>
<string name="permlab_bindConditionProviderService" msgid="1180107672332704641">"povezovanje s storitvijo ponudnika pogojev"</string>
<string name="permdesc_bindConditionProviderService" msgid="1680513931165058425">"Imetniku omogoča povezovanje z vmesnikom storitve ponudnika pogojev najvišje ravni. Tega ni treba nikoli uporabiti za navadne aplikacije."</string>
<string name="permlab_bindDreamService" msgid="4153646965978563462">"povezava s storitvijo sanjarjenja"</string>
<string name="permdesc_bindDreamService" msgid="7325825272223347863">"Imetniku omogoča povezovanje z vmesnikom storitve sanjarjenja najvišje ravni. Tega ni treba nikoli uporabiti za navadne aplikacije."</string>
<string name="permlab_invokeCarrierSetup" msgid="3699600833975117478">"sprožitev operaterjeve aplikacije za konfiguracijo"</string>
<string name="permdesc_invokeCarrierSetup" msgid="4159549152529111920">"Lastniku omogoča sproženje operaterjeve aplikacije za konfiguracijo. Tega nikoli ni treba uporabiti za navadne aplikacije."</string>
<string name="permlab_accessNetworkConditions" msgid="8206077447838909516">"spremljanje razmer v omrežju"</string>
<string name="permdesc_accessNetworkConditions" msgid="6899102075825272211">"Aplikaciji omogoča spremljanje razmer v omrežju. Pri navadnih aplikacijah to ne bi smelo biti potrebno."</string>
<string name="permlab_setInputCalibration" msgid="4902620118878467615">"sprememba umerjanja vhodne naprave"</string>
<string name="permdesc_setInputCalibration" msgid="4527511047549456929">"Aplikaciji dovoli spreminjanje parametrov za umerjanje zaslona na dotik. Tega ni treba nikoli uporabiti za navadne aplikacije."</string>
<string name="permlab_accessDrmCertificates" msgid="7436886640723203615">"dostop do potrdil za upravljanje digitalnih pravic"</string>
<string name="permdesc_accessDrmCertificates" msgid="8073288354426159089">"Aplikaciji omogoča pripravo in uporabo potrdil za upravljanje digitalnih pravic. To naj ne bi bilo nikoli potrebno za običajne aplikacije."</string>
<string name="permlab_handoverStatus" msgid="7820353257219300883">"prejemanje stanja prenosov s funkcijo Android Beam"</string>
<string name="permdesc_handoverStatus" msgid="4788144087245714948">"Omogoči tej aplikaciji prejemanje podatkov o trenutnih prenosih s funkcijo Android Beam"</string>
<string name="permlab_removeDrmCertificates" msgid="7044888287209892751">"odstranjevanje potrdil za upravljanje digitalnih pravic"</string>
<string name="permdesc_removeDrmCertificates" msgid="7272999075113400993">"Aplikaciji omogoča odstranjevanje potrdil za upravljanje digitalnih pravic. Tega ni treba nikoli uporabiti za navadne aplikacije."</string>
<string name="permlab_bindCarrierMessagingService" msgid="1490229371796969158">"povezovanje z operaterjevo sporočilno storitvijo"</string>
<string name="permdesc_bindCarrierMessagingService" msgid="2762882888502113944">"Imetniku omogoča povezovanje z vmesnikom operaterjeve sporočilne storitve najvišje ravni. To naj ne bi bilo nikoli potrebno za navadne aplikacije."</string>
<string name="permlab_bindCarrierServices" msgid="3233108656245526783">"povezovanje z operaterjevimi storitvami"</string>
<string name="permdesc_bindCarrierServices" msgid="1391552602551084192">"Imetniku omogoča povezovanje z operaterjevimi storitvami. Tega ni treba nikoli uporabiti za navadne aplikacije."</string>
<string name="permlab_access_notification_policy" msgid="4247510821662059671">"dostop do načina »ne moti«"</string>
<string name="permdesc_access_notification_policy" msgid="3296832375218749580">"Aplikaciji omogoča branje in pisanje konfiguracije načina »ne moti«."</string>
<string name="policylab_limitPassword" msgid="4497420728857585791">"Nastavitev pravil za geslo"</string>
<string name="policydesc_limitPassword" msgid="2502021457917874968">"Nadzor nad dolžino in znaki, ki so dovoljeni v geslih in kodah PIN za odklepanje zaslona."</string>
<string name="policylab_watchLogin" msgid="5091404125971980158">"Nadzor nad poskusi odklepanja zaslona"</string>
<string name="policydesc_watchLogin" product="tablet" msgid="3215729294215070072">"Nadzoruje število nepravilno vnesenih gesel pri odklepanju zaslona in zaklene tablični računalnik ali izbriše vse podatke v njem, če je vnesenih preveč nepravilnih gesel."</string>
<string name="policydesc_watchLogin" product="TV" msgid="2707817988309890256">"Nadzira število vnesenih nepravilnih gesel pri odklepanju zaslona in zaklene televizor ali izbriše vse podatke v televizorju, če je vnesenih preveč nepravilnih gesel."</string>
<string name="policydesc_watchLogin" product="default" msgid="5712323091846761073">"Spremljajte število vnesenih napačnih gesel, s katerimi želite odkleniti zaslon. Če je teh vnosov preveč, zaklenite telefon ali izbrišite vse podatke v njem."</string>
<string name="policydesc_watchLogin_secondaryUser" product="tablet" msgid="4280246270601044505">"Nadzira število vnesenih nepravilnih gesel pri odklepanju zaslona in zaklene tablični računalnik ali izbriše vse podatke lastnika, če je vnesenih preveč nepravilnih gesel."</string>
<string name="policydesc_watchLogin_secondaryUser" product="TV" msgid="3484832653564483250">"Nadzira število vnesenih nepravilnih gesel pri odklepanju zaslona in zaklene televizor ali izbriše vse podatke lastnika, če je vnesenih preveč nepravilnih gesel."</string>
<string name="policydesc_watchLogin_secondaryUser" product="default" msgid="2185480427217127147">"Nadzira število vnesenih nepravilnih gesel pri odklepanju zaslona in zaklene telefon ali izbriše vse podatke lastnika, če je vnesenih preveč nepravilnih gesel."</string>
<string name="policylab_resetPassword" msgid="4934707632423915395">"Spreminjanje zaklepanja zaslona"</string>
<string name="policydesc_resetPassword" msgid="1278323891710619128">"Spreminjanje zaklepanja zaslona."</string>
<string name="policylab_forceLock" msgid="2274085384704248431">"Zaklepanje zaslona"</string>
<string name="policydesc_forceLock" msgid="1141797588403827138">"Nadzor nad tem, kako in kdaj se zaklene zaslon."</string>
<string name="policylab_wipeData" msgid="3910545446758639713">"Brisanje vseh podatkov"</string>
<string name="policydesc_wipeData" product="tablet" msgid="4306184096067756876">"Izbris podatkov v tabličnem računalniku brez opozorila s ponastavitvijo na tovarniške nastavitve"</string>
<string name="policydesc_wipeData" product="tv" msgid="5816221315214527028">"Brez opozorila izbriše podatke v televizorju, tako da izvede ponastavitev na tovarniške nastavitve."</string>
<string name="policydesc_wipeData" product="default" msgid="5096895604574188391">"Izbris podatkov v telefonu brez opozorila s ponastavitvijo na tovarniške nastavitve."</string>
<string name="policylab_wipeData_secondaryUser" msgid="8362863289455531813">"Izbris podatkov uporabnika"</string>
<string name="policydesc_wipeData_secondaryUser" product="tablet" msgid="6336255514635308054">"Izbris podatkov uporabnika v tem tabličnem računalniku brez opozorila."</string>
<string name="policydesc_wipeData_secondaryUser" product="tv" msgid="2086473496848351810">"Izbris podatkov uporabnika v tem televizorju brez opozorila."</string>
<string name="policydesc_wipeData_secondaryUser" product="default" msgid="6787904546711590238">"Izbris podatkov uporabnika v tem telefonu brez opozorila."</string>
<string name="policylab_setGlobalProxy" msgid="2784828293747791446">"Nastavitev globalnega strežnika proxy za napravo"</string>
<string name="policydesc_setGlobalProxy" msgid="8459859731153370499">"Nastavitev globalnega strežnika proxy naprave, ki bo v uporabi, ko je pravilnik omogočen. Samo lastnik naprave lahko nastavi globalni strežnik proxy."</string>
<string name="policylab_expirePassword" msgid="5610055012328825874">"Nastavitev poteka gesla za zaklepanje zaslona"</string>
<string name="policydesc_expirePassword" msgid="5367525762204416046">"Spreminjanje tega, kako pogosto je treba spremeniti geslo, kodo PIN ali vzorec za zaklepanje zaslona."</string>
<string name="policylab_encryptedStorage" msgid="8901326199909132915">"Nastavitev šifriranja shrambe"</string>
<string name="policydesc_encryptedStorage" msgid="2637732115325316992">"Shranjeni podatki aplikacije morajo biti šifrirani."</string>
<string name="policylab_disableCamera" msgid="6395301023152297826">"Onemogoči fotoaparate"</string>
<string name="policydesc_disableCamera" msgid="2306349042834754597">"Prepreči uporabo vseh fotoaparatov v napravi."</string>
<string name="policylab_disableKeyguardFeatures" msgid="8552277871075367771">"Onemogočanje nekaterih funkcij zaklepanja zaslona"</string>
<string name="policydesc_disableKeyguardFeatures" msgid="2044755691354158439">"Prepreči uporabo nekaterih funkcij zaklepanja zaslona."</string>
<string-array name="phoneTypes">
<item msgid="8901098336658710359">"Dom"</item>
<item msgid="869923650527136615">"Mobilni telefon"</item>
<item msgid="7897544654242874543">"Služba"</item>
<item msgid="1103601433382158155">"Službeni faks"</item>
<item msgid="1735177144948329370">"Domači faks"</item>
<item msgid="603878674477207394">"Pozivnik"</item>
<item msgid="1650824275177931637">"Drugo"</item>
<item msgid="9192514806975898961">"Po meri"</item>
</string-array>
<string-array name="emailAddressTypes">
<item msgid="8073994352956129127">"Dom"</item>
<item msgid="7084237356602625604">"Služba"</item>
<item msgid="1112044410659011023">"Drugo"</item>
<item msgid="2374913952870110618">"Po meri"</item>
</string-array>
<string-array name="postalAddressTypes">
<item msgid="6880257626740047286">"Dom"</item>
<item msgid="5629153956045109251">"Služba"</item>
<item msgid="4966604264500343469">"Drugo"</item>
<item msgid="4932682847595299369">"Po meri"</item>
</string-array>
<string-array name="imAddressTypes">
<item msgid="1738585194601476694">"Dom"</item>
<item msgid="1359644565647383708">"Služba"</item>
<item msgid="7868549401053615677">"Drugo"</item>
<item msgid="3145118944639869809">"Po meri"</item>
</string-array>
<string-array name="organizationTypes">
<item msgid="7546335612189115615">"Služba"</item>
<item msgid="4378074129049520373">"Drugo"</item>
<item msgid="3455047468583965104">"Po meri"</item>
</string-array>
<string-array name="imProtocols">
<item msgid="8595261363518459565">"AIM"</item>
<item msgid="7390473628275490700">"Windows Live"</item>
<item msgid="7882877134931458217">"Yahoo"</item>
<item msgid="5035376313200585242">"Skype"</item>
<item msgid="7532363178459444943">"QQ"</item>
<item msgid="3713441034299660749">"Google Talk"</item>
<item msgid="2506857312718630823">"ICQ"</item>
<item msgid="1648797903785279353">"Jabber"</item>
</string-array>
<string name="phoneTypeCustom" msgid="1644738059053355820">"Po meri"</string>
<string name="phoneTypeHome" msgid="2570923463033985887">"Dom"</string>
<string name="phoneTypeMobile" msgid="6501463557754751037">"Mobilni telefon"</string>
<string name="phoneTypeWork" msgid="8863939667059911633">"Služba"</string>
<string name="phoneTypeFaxWork" msgid="3517792160008890912">"Službeni faks"</string>
<string name="phoneTypeFaxHome" msgid="2067265972322971467">"Domači faks"</string>
<string name="phoneTypePager" msgid="7582359955394921732">"Pozivnik"</string>
<string name="phoneTypeOther" msgid="1544425847868765990">"Drugo"</string>
<string name="phoneTypeCallback" msgid="2712175203065678206">"Povratni klic"</string>
<string name="phoneTypeCar" msgid="8738360689616716982">"Avto"</string>
<string name="phoneTypeCompanyMain" msgid="540434356461478916">"Podjetje (glavna št.)"</string>
<string name="phoneTypeIsdn" msgid="8022453193171370337">"ISDN"</string>
<string name="phoneTypeMain" msgid="6766137010628326916">"Glavna št."</string>
<string name="phoneTypeOtherFax" msgid="8587657145072446565">"Drugi faks"</string>
<string name="phoneTypeRadio" msgid="4093738079908667513">"Radio"</string>
<string name="phoneTypeTelex" msgid="3367879952476250512">"Telefaks"</string>
<string name="phoneTypeTtyTdd" msgid="8606514378585000044">"TTY TDD"</string>
<string name="phoneTypeWorkMobile" msgid="1311426989184065709">"Služba (mobilni telefon)"</string>
<string name="phoneTypeWorkPager" msgid="649938731231157056">"Službeni pozivnik"</string>
<string name="phoneTypeAssistant" msgid="5596772636128562884">"Pomočnik"</string>
<string name="phoneTypeMms" msgid="7254492275502768992">"MMS"</string>
<string name="eventTypeCustom" msgid="7837586198458073404">"Po meri"</string>
<string name="eventTypeBirthday" msgid="2813379844211390740">"Rojstni dan"</string>
<string name="eventTypeAnniversary" msgid="3876779744518284000">"Obletnica"</string>
<string name="eventTypeOther" msgid="7388178939010143077">"Drugo"</string>
<string name="emailTypeCustom" msgid="8525960257804213846">"Po meri"</string>
<string name="emailTypeHome" msgid="449227236140433919">"Dom"</string>
<string name="emailTypeWork" msgid="3548058059601149973">"Služba"</string>
<string name="emailTypeOther" msgid="2923008695272639549">"Drugo"</string>
<string name="emailTypeMobile" msgid="119919005321166205">"Mobilni"</string>
<string name="postalTypeCustom" msgid="8903206903060479902">"Po meri"</string>
<string name="postalTypeHome" msgid="8165756977184483097">"Dom"</string>
<string name="postalTypeWork" msgid="5268172772387694495">"Služba"</string>
<string name="postalTypeOther" msgid="2726111966623584341">"Drugo"</string>
<string name="imTypeCustom" msgid="2074028755527826046">"Po meri"</string>
<string name="imTypeHome" msgid="6241181032954263892">"Dom"</string>
<string name="imTypeWork" msgid="1371489290242433090">"Služba"</string>
<string name="imTypeOther" msgid="5377007495735915478">"Drugo"</string>
<string name="imProtocolCustom" msgid="6919453836618749992">"Po meri"</string>
<string name="imProtocolAim" msgid="7050360612368383417">"AIM"</string>
<string name="imProtocolMsn" msgid="144556545420769442">"Windows Live"</string>
<string name="imProtocolYahoo" msgid="8271439408469021273">"Yahoo"</string>
<string name="imProtocolSkype" msgid="9019296744622832951">"Skype"</string>
<string name="imProtocolQq" msgid="8887484379494111884">"QQ"</string>
<string name="imProtocolGoogleTalk" msgid="493902321140277304">"Hangouts"</string>
<string name="imProtocolIcq" msgid="1574870433606517315">"ICQ"</string>
<string name="imProtocolJabber" msgid="2279917630875771722">"Jabber"</string>
<string name="imProtocolNetMeeting" msgid="8287625655986827971">"NetMeeting"</string>
<string name="orgTypeWork" msgid="29268870505363872">"Služba"</string>
<string name="orgTypeOther" msgid="3951781131570124082">"Drugo"</string>
<string name="orgTypeCustom" msgid="225523415372088322">"Po meri"</string>
<string name="relationTypeCustom" msgid="3542403679827297300">"Po meri"</string>
<string name="relationTypeAssistant" msgid="6274334825195379076">"Pomočnik"</string>
<string name="relationTypeBrother" msgid="8757913506784067713">"Brat"</string>
<string name="relationTypeChild" msgid="1890746277276881626">"Otrok"</string>
<string name="relationTypeDomesticPartner" msgid="6904807112121122133">"Partner"</string>
<string name="relationTypeFather" msgid="5228034687082050725">"Oče"</string>
<string name="relationTypeFriend" msgid="7313106762483391262">"Prijatelj"</string>
<string name="relationTypeManager" msgid="6365677861610137895">"Vodja"</string>
<string name="relationTypeMother" msgid="4578571352962758304">"Mati"</string>
<string name="relationTypeParent" msgid="4755635567562925226">"Starši"</string>
<string name="relationTypePartner" msgid="7266490285120262781">"Partner"</string>
<string name="relationTypeReferredBy" msgid="101573059844135524">"Predlagatelj"</string>
<string name="relationTypeRelative" msgid="1799819930085610271">"Sorodnik"</string>
<string name="relationTypeSister" msgid="1735983554479076481">"Sestra"</string>
<string name="relationTypeSpouse" msgid="394136939428698117">"Zakonski partner"</string>
<string name="sipAddressTypeCustom" msgid="2473580593111590945">"Po meri"</string>
<string name="sipAddressTypeHome" msgid="6093598181069359295">"Dom"</string>
<string name="sipAddressTypeWork" msgid="6920725730797099047">"Služba"</string>
<string name="sipAddressTypeOther" msgid="4408436162950119849">"Drugo"</string>
<string name="quick_contacts_not_available" msgid="746098007828579688">"Ni aplikacije za ogled tega stika."</string>
<string name="keyguard_password_enter_pin_code" msgid="3037685796058495017">"Vnesite kodo PIN"</string>
<string name="keyguard_password_enter_puk_code" msgid="4800725266925845333">"Vnesite kodo PUK in novo kodo PIN"</string>
<string name="keyguard_password_enter_puk_prompt" msgid="1341112146710087048">"Koda PUK"</string>
<string name="keyguard_password_enter_pin_prompt" msgid="8027680321614196258">"Nova koda PIN"</string>
<string name="keyguard_password_entry_touch_hint" msgid="2644215452200037944"><font size="17">"Dotaknite se za vnos gesla"</font></string>
<string name="keyguard_password_enter_password_code" msgid="1054721668279049780">"Vnesite geslo za odklepanje"</string>
<string name="keyguard_password_enter_pin_password_code" msgid="6391755146112503443">"Vnesite PIN za odklepanje"</string>
<string name="keyguard_password_wrong_pin_code" msgid="2422225591006134936">"Napačna koda PIN."</string>
<string name="keyguard_label_text" msgid="861796461028298424">"Če želite telefon odkleniti, pritisnite meni in nato 0."</string>
<string name="emergency_call_dialog_number_for_display" msgid="696192103195090970">"Številka za klic v sili"</string>
<string name="lockscreen_carrier_default" msgid="6169005837238288522">"Ni signala"</string>
<string name="lockscreen_screen_locked" msgid="7288443074806832904">"Zaslon je zaklenjen."</string>
<string name="lockscreen_instructions_when_pattern_enabled" msgid="46154051614126049">"Če želite odkleniti napravo ali opraviti klic v sili, pritisnite meni."</string>
<string name="lockscreen_instructions_when_pattern_disabled" msgid="686260028797158364">"Če želite odkleniti, pritisnite meni."</string>
<string name="lockscreen_pattern_instructions" msgid="7478703254964810302">"Če želite odkleniti, narišite vzorec"</string>
<string name="lockscreen_emergency_call" msgid="5298642613417801888">"Klic v sili"</string>
<string name="lockscreen_return_to_call" msgid="5244259785500040021">"Nazaj na klic"</string>
<string name="lockscreen_pattern_correct" msgid="9039008650362261237">"Pravilno."</string>
<string name="lockscreen_pattern_wrong" msgid="4317955014948108794">"Poskusi znova"</string>
<string name="lockscreen_password_wrong" msgid="5737815393253165301">"Poskusite znova"</string>
<string name="lockscreen_storage_locked" msgid="9167551160010625200">"Odklenite za dostop do vseh funkcij in podatkov"</string>
<string name="faceunlock_multiple_failures" msgid="754137583022792429">"Presegli ste dovoljeno število poskusov odklepanja z obrazom"</string>
<string name="lockscreen_missing_sim_message_short" msgid="5099439277819215399">"Ni kartice SIM"</string>
<string name="lockscreen_missing_sim_message" product="tablet" msgid="151659196095791474">"V tabličnem računalniku ni kartice SIM."</string>
<string name="lockscreen_missing_sim_message" product="tv" msgid="1943633865476989599">"V televizorju ni kartice SIM."</string>
<string name="lockscreen_missing_sim_message" product="default" msgid="2186920585695169078">"V telefonu ni kartice SIM."</string>
<string name="lockscreen_missing_sim_instructions" msgid="5372787138023272615">"Vstavite kartico SIM."</string>
<string name="lockscreen_missing_sim_instructions_long" msgid="3526573099019319472">"Ni kartice SIM ali je ni mogoče prebrati. Vstavite kartico SIM."</string>
<string name="lockscreen_permanent_disabled_sim_message_short" msgid="5096149665138916184">"Neuporabna kartica SIM."</string>
<string name="lockscreen_permanent_disabled_sim_instructions" msgid="910904643433151371">"Kartica SIM je trajno onemogočena.\n Če želite dobiti drugo kartico SIM, se obrnite na ponudnika brezžičnih storitev."</string>
<string name="lockscreen_transport_prev_description" msgid="6300840251218161534">"Prejšnja skladba"</string>
<string name="lockscreen_transport_next_description" msgid="573285210424377338">"Naslednja skladba"</string>
<string name="lockscreen_transport_pause_description" msgid="3980308465056173363">"Zaustavi"</string>
<string name="lockscreen_transport_play_description" msgid="1901258823643886401">"Predvajaj"</string>
<string name="lockscreen_transport_stop_description" msgid="5907083260651210034">"Ustavi"</string>
<string name="lockscreen_transport_rew_description" msgid="6944412838651990410">"Previj nazaj"</string>
<string name="lockscreen_transport_ffw_description" msgid="42987149870928985">"Previj naprej"</string>
<string name="emergency_calls_only" msgid="6733978304386365407">"Le klici v sili"</string>
<string name="lockscreen_network_locked_message" msgid="143389224986028501">"Omrežje je zaklenjeno"</string>
<string name="lockscreen_sim_puk_locked_message" msgid="7441797339976230">"Kartica SIM je zaklenjena s kodo PUK."</string>
<string name="lockscreen_sim_puk_locked_instructions" msgid="8127916255245181063">"Preberite uporabniški priročnik ali se obrnite na oddelek za skrb za stranke."</string>
<string name="lockscreen_sim_locked_message" msgid="8066660129206001039">"Kartica SIM je zaklenjena."</string>
<string name="lockscreen_sim_unlock_progress_dialog_message" msgid="595323214052881264">"Odklepanje kartice SIM ..."</string>
<string name="lockscreen_too_many_failed_attempts_dialog_message" msgid="6481623830344107222">"Vzorec za odklepanje ste nepravilno narisali <xliff:g id="NUMBER_0">%1$d</xliff:g>-krat. \n\nPoskusite znova čez <xliff:g id="NUMBER_1">%2$d</xliff:g> s."</string>
<string name="lockscreen_too_many_failed_password_attempts_dialog_message" msgid="2725973286239344555">"Geslo ste <xliff:g id="NUMBER_0">%1$d</xliff:g>-krat vnesli napačno. \n\nZnova poskusite čez <xliff:g id="NUMBER_1">%2$d</xliff:g> s."</string>
<string name="lockscreen_too_many_failed_pin_attempts_dialog_message" msgid="6216672706545696955">"PIN ste <xliff:g id="NUMBER_0">%1$d</xliff:g>-krat vnesli napačno. \n\nZnova poskusite čez <xliff:g id="NUMBER_1">%2$d</xliff:g> s."</string>
<string name="lockscreen_failed_attempts_almost_glogin" product="tablet" msgid="9191611984625460820">"Vzorec za odklepanje ste nepravilno vnesli <xliff:g id="NUMBER_0">%1$d</xliff:g>-krat. Po <xliff:g id="NUMBER_1">%2$d</xliff:g> neuspešnih poskusih boste pozvani, da odklenete tablični računalnik z Googlovimi podatki za prijavo.\n\nPoskusite znova čez <xliff:g id="NUMBER_2">%3$d</xliff:g> s."</string>
<string name="lockscreen_failed_attempts_almost_glogin" product="tv" msgid="5316664559603394684">"<xliff:g id="NUMBER_0">%1$d</xliff:g>-krat ste nepravilno narisali vzorec za odklepanje. Če vam ne uspe še <xliff:g id="NUMBER_1">%2$d</xliff:g>-krat, boste pozvani k odklepanju televizorja z geslom za Google.\n\n Poskusite znova čez <xliff:g id="NUMBER_2">%3$d</xliff:g> s."</string>
<string name="lockscreen_failed_attempts_almost_glogin" product="default" msgid="2590227559763762751">"Vzorec za odklepanje ste nepravilno vnesli <xliff:g id="NUMBER_0">%1$d</xliff:g>-krat. Po <xliff:g id="NUMBER_1">%2$d</xliff:g> neuspešnih poskusih boste pozvani, da odklenete telefon z Googlovimi podatki za prijavo.\n\nPoskusite znova čez <xliff:g id="NUMBER_2">%3$d</xliff:g> s."</string>
<string name="lockscreen_failed_attempts_almost_at_wipe" product="tablet" msgid="6128106399745755604">"Tablični računalnik ste poskusili <xliff:g id="NUMBER_0">%1$d</xliff:g>-krat nepravilno odkleniti. Če poskusite še <xliff:g id="NUMBER_1">%2$d</xliff:g>-krat in ne uspete, bo ponastavljen na privzete tovarniške nastavitve, vsi uporabniški podatki pa bodo izbrisani."</string>
<string name="lockscreen_failed_attempts_almost_at_wipe" product="tv" msgid="950408382418270260">"<xliff:g id="NUMBER_0">%1$d</xliff:g>-krat ste nepravilno poskusili odkleniti televizor. Če vam ne uspe še <xliff:g id="NUMBER_1">%2$d</xliff:g>-krat, bo televizor ponastavljen na tovarniške nastavitve in vsi uporabniški podatki bodo izgubljeni."</string>
<string name="lockscreen_failed_attempts_almost_at_wipe" product="default" msgid="8603565142156826565">"Telefon ste poskusili <xliff:g id="NUMBER_0">%1$d</xliff:g>-krat nepravilno odkleniti. Če poskusite še <xliff:g id="NUMBER_1">%2$d</xliff:g>-krat in ne uspete, bo ponastavljen na privzete tovarniške nastavitve, vsi uporabniški podatki pa bodo izgubljeni."</string>
<string name="lockscreen_failed_attempts_now_wiping" product="tablet" msgid="280873516493934365">"Tablični računalnik ste poskusili <xliff:g id="NUMBER">%d</xliff:g>-krat nepravilno odkleniti, zato bo zdaj ponastavljen na privzete tovarniške nastavitve."</string>
<string name="lockscreen_failed_attempts_now_wiping" product="tv" msgid="3195755534096192191">"<xliff:g id="NUMBER">%d</xliff:g>-krat ste nepravilno poskusili odkleniti televizor. Televizor bo ponastavljen na tovarniške nastavitve."</string>
<string name="lockscreen_failed_attempts_now_wiping" product="default" msgid="3025504721764922246">"Telefon ste poskusili <xliff:g id="NUMBER">%d</xliff:g>-krat nepravilno odkleniti, zato bo ponastavljen na privzete tovarniške nastavitve."</string>
<string name="lockscreen_too_many_failed_attempts_countdown" msgid="6251480343394389665">"Poskusite znova čez <xliff:g id="NUMBER">%d</xliff:g> sekund."</string>
<string name="lockscreen_forgot_pattern_button_text" msgid="2626999449610695930">"Ali ste pozabili vzorec?"</string>
<string name="lockscreen_glogin_forgot_pattern" msgid="2588521501166032747">"Odklepanje računa"</string>
<string name="lockscreen_glogin_too_many_attempts" msgid="2751368605287288808">"Preveč poskusov vzorca"</string>
<string name="lockscreen_glogin_instructions" msgid="3931816256100707784">"Če želite odkleniti telefon, se prijavite z Google Računom."</string>
<string name="lockscreen_glogin_username_hint" msgid="8846881424106484447">"Uporabniško ime (e-pošta)"</string>
<string name="lockscreen_glogin_password_hint" msgid="5958028383954738528">"Geslo"</string>
<string name="lockscreen_glogin_submit_button" msgid="7130893694795786300">"Prijava"</string>
<string name="lockscreen_glogin_invalid_input" msgid="1364051473347485908">"Neveljavno uporabniško ime ali geslo."</string>
<string name="lockscreen_glogin_account_recovery_hint" msgid="1696924763690379073">"Ali ste pozabili uporabniško ime ali geslo?\nObiščite "<b>"google.com/accounts/recovery"</b>"."</string>
<string name="lockscreen_glogin_checking_password" msgid="7114627351286933867">"Preverjanje ..."</string>
<string name="lockscreen_unlock_label" msgid="737440483220667054">"Odkleni"</string>
<string name="lockscreen_sound_on_label" msgid="9068877576513425970">"Vklopi zvok"</string>
<string name="lockscreen_sound_off_label" msgid="996822825154319026">"Izklopi zvok"</string>
<string name="lockscreen_access_pattern_start" msgid="3941045502933142847">"Vzorec se je začel"</string>
<string name="lockscreen_access_pattern_cleared" msgid="5583479721001639579">"Vzorec je izbrisan"</string>
<string name="lockscreen_access_pattern_cell_added" msgid="6756031208359292487">"Celica je dodana"</string>
<string name="lockscreen_access_pattern_cell_added_verbose" msgid="7264580781744026939">"Dodana <xliff:g id="CELL_INDEX">%1$s</xliff:g>. celica"</string>
<string name="lockscreen_access_pattern_detected" msgid="4988730895554057058">"Vzorec je končan"</string>
<string name="lockscreen_access_pattern_area" msgid="400813207572953209">"Območje vzorca."</string>
<string name="keyguard_accessibility_widget_changed" msgid="5678624624681400191">"%1$s. Pripomoček %2$d za %3$d."</string>
<string name="keyguard_accessibility_add_widget" msgid="8273277058724924654">"Dodajanje pripomočka."</string>
<string name="keyguard_accessibility_widget_empty_slot" msgid="1281505703307930757">"Prazno"</string>
<string name="keyguard_accessibility_unlock_area_expanded" msgid="2278106022311170299">"Območje odklepanja razširjeno."</string>
<string name="keyguard_accessibility_unlock_area_collapsed" msgid="6366992066936076396">"Območje odklepanja strnjeno."</string>
<string name="keyguard_accessibility_widget" msgid="6527131039741808240">"Pripomoček <xliff:g id="WIDGET_INDEX">%1$s</xliff:g>."</string>
<string name="keyguard_accessibility_user_selector" msgid="1226798370913698896">"Izbirnik uporabnika"</string>
<string name="keyguard_accessibility_status" msgid="8008264603935930611">"Stanje"</string>
<string name="keyguard_accessibility_camera" msgid="8904231194181114603">"Fotoaparat"</string>
<string name="keygaurd_accessibility_media_controls" msgid="262209654292161806">"Kontrolniki predstavnosti"</string>
<string name="keyguard_accessibility_widget_reorder_start" msgid="8736853615588828197">"Prerazporejanje pripomočkov začeto."</string>
<string name="keyguard_accessibility_widget_reorder_end" msgid="7170190950870468320">"Prerazporejanje pripomočkov končano."</string>
<string name="keyguard_accessibility_widget_deleted" msgid="4426204263929224434">"Pripomoček <xliff:g id="WIDGET_INDEX">%1$s</xliff:g> izbrisan."</string>
<string name="keyguard_accessibility_expand_lock_area" msgid="519859720934178024">"Razširitev območja odklepanja."</string>
<string name="keyguard_accessibility_slide_unlock" msgid="2959928478764697254">"Odklepanje s podrsanjem."</string>
<string name="keyguard_accessibility_pattern_unlock" msgid="1490840706075246612">"Odklepanje z vzorcem."</string>
<string name="keyguard_accessibility_face_unlock" msgid="4817282543351718535">"Odklepanje z obrazom."</string>
<string name="keyguard_accessibility_pin_unlock" msgid="2469687111784035046">"Odklepanje s kodo PIN."</string>
<string name="keyguard_accessibility_password_unlock" msgid="7675777623912155089">"Odklepanje z geslom."</string>
<string name="keyguard_accessibility_pattern_area" msgid="7679891324509597904">"Območje vzorca."</string>
<string name="keyguard_accessibility_slide_area" msgid="6736064494019979544">"Območje podrsanja."</string>
<string name="password_keyboard_label_symbol_key" msgid="992280756256536042">"?123"</string>
<string name="password_keyboard_label_alpha_key" msgid="8001096175167485649">"ABC"</string>
<string name="password_keyboard_label_alt_key" msgid="1284820942620288678">"ALT"</string>
<string name="granularity_label_character" msgid="7336470535385009523">"znak"</string>
<string name="granularity_label_word" msgid="7075570328374918660">"beseda"</string>
<string name="granularity_label_link" msgid="5815508880782488267">"povezava"</string>
<string name="granularity_label_line" msgid="5764267235026120888">"vrstica"</string>
<string name="factorytest_failed" msgid="5410270329114212041">"Tovarniški preskus ni uspel"</string>
<string name="factorytest_not_system" msgid="4435201656767276723">"Dejanje FACTORY_TEST je podprto le za pakete, nameščene v razdelku /system/app."</string>
<string name="factorytest_no_action" msgid="872991874799998561">"Ni bilo najdenega paketa, ki omogoča dejanje FACTORY_TEST."</string>
<string name="factorytest_reboot" msgid="6320168203050791643">"Znova zaženi"</string>
<string name="js_dialog_title" msgid="1987483977834603872">"Na strani na »<xliff:g id="TITLE">%s</xliff:g>« piše:"</string>
<string name="js_dialog_title_default" msgid="6961903213729667573">"JavaScript"</string>
<string name="js_dialog_before_unload_title" msgid="2619376555525116593">"Potrditev krmarjenja"</string>
<string name="js_dialog_before_unload_positive_button" msgid="3112752010600484130">"Zapusti to stran"</string>
<string name="js_dialog_before_unload_negative_button" msgid="5614861293026099715">"Ostani na tej strani"</string>
<string name="js_dialog_before_unload" msgid="3468816357095378590">"<xliff:g id="MESSAGE">%s</xliff:g>\n\nAli res želite zapustiti to stran?"</string>
<string name="save_password_label" msgid="6860261758665825069">"Potrdi"</string>
<string name="double_tap_toast" msgid="4595046515400268881">"Nasvet: Tapnite dvakrat, če želite povečati ali pomanjšati."</string>
<string name="autofill_this_form" msgid="4616758841157816676">"Samoizp."</string>
<string name="setup_autofill" msgid="7103495070180590814">"Nastavi samoizp."</string>
<string name="autofill_address_name_separator" msgid="6350145154779706772">" "</string>
<string name="autofill_address_summary_name_format" msgid="3268041054899214945">"$1$2$3"</string>
<string name="autofill_address_summary_separator" msgid="7483307893170324129">", "</string>
<string name="autofill_address_summary_format" msgid="4874459455786827344">"$1$2$3"</string>
<string name="autofill_province" msgid="2231806553863422300">"Provinca"</string>
<string name="autofill_postal_code" msgid="4696430407689377108">"Poštna številka"</string>
<string name="autofill_state" msgid="6988894195520044613">"Zvezna država"</string>
<string name="autofill_zip_code" msgid="8697544592627322946">"Poštna številka"</string>
<string name="autofill_county" msgid="237073771020362891">"Okrožje"</string>
<string name="autofill_island" msgid="4020100875984667025">"Otok"</string>
<string name="autofill_district" msgid="8400735073392267672">"Okraj"</string>
<string name="autofill_department" msgid="5343279462564453309">"Departma"</string>
<string name="autofill_prefecture" msgid="2028499485065800419">"Prefektura"</string>
<string name="autofill_parish" msgid="8202206105468820057">"Župnija"</string>
<string name="autofill_area" msgid="3547409050889952423">"Območje"</string>
<string name="autofill_emirate" msgid="2893880978835698818">"Emirat"</string>
<string name="permlab_readHistoryBookmarks" msgid="3775265775405106983">"branje spletnih zaznamkov in zgodovine"</string>
<string name="permdesc_readHistoryBookmarks" msgid="8462378226600439658">"Aplikaciji omogoča, da prebere zgodovino vseh URL-jev, ki jih je obiskal brskalnik, in vse zaznamke brskalnika. Opomba: Tega dovoljenja ne morejo uveljavljati drugi brskalniki ali aplikacije, s katerimi je mogoče brskati po spletu."</string>
<string name="permlab_writeHistoryBookmarks" msgid="3714785165273314490">"zapisovanje spletnih zaznamkov in zgodovine"</string>
<string name="permdesc_writeHistoryBookmarks" product="tablet" msgid="6825527469145760922">"Aplikaciji omogoča spreminjanje zgodovine ali zaznamkov brskalnika v tabličnem računalniku. S tem lahko aplikacija izbriše ali spremeni podatke v brskalniku. Opomba: Tega dovoljenja ne morejo uveljavljati drugi brskalniki ali aplikacije, s katerimi je mogoče brskati po spletu."</string>
<string name="permdesc_writeHistoryBookmarks" product="tv" msgid="7007393823197766548">"Aplikaciji dovoljuje spreminjanje zgodovine ali zaznamkov brskalnika v televizorju. S tem lahko aplikacija izbriše ali spremeni podatke v brskalniku. Opomba: Tega dovoljenja morda ne morejo uveljavljati drugi brskalniki ali aplikacije, s katerimi je mogoče brskati po spletu."</string>
<string name="permdesc_writeHistoryBookmarks" product="default" msgid="8497389531014185509">"Aplikaciji omogoča spreminjanje zgodovine ali zaznamkov brskalnika v telefonu. S tem lahko aplikacija izbriše ali spremeni podatke v brskalniku. Opomba: Tega dovoljenja ne morejo uveljavljati drugi brskalniki ali aplikacije, s katerimi je mogoče brskati po spletu."</string>
<string name="permlab_setAlarm" msgid="1379294556362091814">"nastavitev alarma"</string>
<string name="permdesc_setAlarm" msgid="316392039157473848">"Aplikaciji omogoča nastavitev alarma v nameščeni aplikaciji budilke. Nekatere aplikacije budilke morda nimajo te funkcije."</string>
<string name="permlab_addVoicemail" msgid="5525660026090959044">"dodajanje odzivnika"</string>
<string name="permdesc_addVoicemail" msgid="6604508651428252437">"Aplikaciji omogoča dodajanje sporočil prejetim sporočilom odzivnika."</string>
<string name="permlab_writeGeolocationPermissions" msgid="5962224158955273932">"Spreminjanje dovoljenj za geolokacijo brskalnika"</string>
<string name="permdesc_writeGeolocationPermissions" msgid="1083743234522638747">"Aplikaciji omogoča spreminjanje geolokacijskih dovoljenj v brskalniku. Zlonamerne aplikacije lahko to izkoristijo za pošiljanje podatkov o lokaciji poljubnim spletnim mestom."</string>
<string name="save_password_message" msgid="767344687139195790">"Ali želite, da si brskalnik zapomni to geslo?"</string>
<string name="save_password_notnow" msgid="6389675316706699758">"Ne zdaj"</string>
<string name="save_password_remember" msgid="6491879678996749466">"Zapomni si"</string>
<string name="save_password_never" msgid="8274330296785855105">"Nikoli"</string>
<string name="open_permission_deny" msgid="7374036708316629800">"Nimate dovoljenja za odpiranje te strani."</string>
<string name="text_copied" msgid="4985729524670131385">"Besedilo, kopirano v odložišče."</string>
<string name="more_item_label" msgid="4650918923083320495">"Več"</string>
<string name="prepend_shortcut_label" msgid="2572214461676015642">"Meni+"</string>
<string name="menu_space_shortcut_label" msgid="2410328639272162537">"presledek"</string>
<string name="menu_enter_shortcut_label" msgid="2743362785111309668">"vnesi"</string>
<string name="menu_delete_shortcut_label" msgid="3658178007202748164">"izbriši"</string>
<string name="search_go" msgid="8298016669822141719">"Iskanje"</string>
<string name="search_hint" msgid="1733947260773056054">"Iskanje ..."</string>
<string name="searchview_description_search" msgid="6749826639098512120">"Iskanje"</string>
<string name="searchview_description_query" msgid="5911778593125355124">"Iskalna poizvedba"</string>
<string name="searchview_description_clear" msgid="1330281990951833033">"Izbris poizvedbe"</string>
<string name="searchview_description_submit" msgid="2688450133297983542">"Pošlji poizvedbo"</string>
<string name="searchview_description_voice" msgid="2453203695674994440">"Glasovno iskanje"</string>
<string name="enable_explore_by_touch_warning_title" msgid="7460694070309730149">"Vklop raziskovanja z dotikom?"</string>
<string name="enable_explore_by_touch_warning_message" product="tablet" msgid="8655887539089910577">"Storitev <xliff:g id="ACCESSIBILITY_SERVICE_NAME">%1$s</xliff:g> želi omogočiti raziskovanje z dotikom. Ko je raziskovanje z dotikom vklopljeno, lahko slišite ali vidite opise tega, kar je pod vašim prstom, ali izvajate poteze za interakcijo s tabličnim računalnikom."</string>
<string name="enable_explore_by_touch_warning_message" product="default" msgid="2708199672852373195">"Storitev <xliff:g id="ACCESSIBILITY_SERVICE_NAME">%1$s</xliff:g> želi omogočiti raziskovanje z dotikom. Ko je raziskovanje z dotikom vklopljeno, lahko slišite ali vidite opise tega, kar je pod vašim prstom, ali izvajate poteze za interakcijo s telefonom."</string>
<string name="oneMonthDurationPast" msgid="7396384508953779925">"Pred 1 mesecem"</string>
<string name="beforeOneMonthDurationPast" msgid="909134546836499826">"Pred več kot 1 mesecem"</string>
<plurals name="last_num_days" formatted="false" msgid="5104533550723932025">
<item quantity="one">Zadnji <xliff:g id="COUNT_1">%d</xliff:g> dan</item>
<item quantity="two">Zadnja <xliff:g id="COUNT_1">%d</xliff:g> dneva</item>
<item quantity="few">Zadnje <xliff:g id="COUNT_1">%d</xliff:g> dni</item>
<item quantity="other">Zadnjih <xliff:g id="COUNT_1">%d</xliff:g> dni</item>
</plurals>
<string name="last_month" msgid="3959346739979055432">"Pretekli mesec"</string>
<string name="older" msgid="5211975022815554840">"Starejše"</string>
<string name="preposition_for_date" msgid="9093949757757445117">"vsak <xliff:g id="DATE">%s</xliff:g>"</string>
<string name="preposition_for_time" msgid="5506831244263083793">"ob <xliff:g id="TIME">%s</xliff:g>"</string>
<string name="preposition_for_year" msgid="5040395640711867177">"leta <xliff:g id="YEAR">%s</xliff:g>"</string>
<string name="day" msgid="8144195776058119424">"dan"</string>
<string name="days" msgid="4774547661021344602">"dni"</string>
<string name="hour" msgid="2126771916426189481">"ura"</string>
<string name="hours" msgid="894424005266852993">"ur"</string>
<string name="minute" msgid="9148878657703769868">"min"</string>
<string name="minutes" msgid="5646001005827034509">"minut"</string>
<string name="second" msgid="3184235808021478">"s"</string>
<string name="seconds" msgid="3161515347216589235">"sekund"</string>
<string name="week" msgid="5617961537173061583">"teden"</string>
<string name="weeks" msgid="6509623834583944518">"tednov"</string>
<string name="year" msgid="4001118221013892076">"leto"</string>
<string name="years" msgid="6881577717993213522">"let"</string>
<string name="now_string_shortest" msgid="8912796667087856402">"zdaj"</string>
<plurals name="duration_minutes_shortest" formatted="false" msgid="3957499975064245495">
<item quantity="one"><xliff:g id="COUNT_1">%d</xliff:g>m</item>
<item quantity="two"><xliff:g id="COUNT_1">%d</xliff:g>m</item>
<item quantity="few"><xliff:g id="COUNT_1">%d</xliff:g>m</item>
<item quantity="other"><xliff:g id="COUNT_1">%d</xliff:g>m</item>
</plurals>
<plurals name="duration_hours_shortest" formatted="false" msgid="3552182110578602356">
<item quantity="one"><xliff:g id="COUNT_1">%d</xliff:g>h</item>
<item quantity="two"><xliff:g id="COUNT_1">%d</xliff:g>h</item>
<item quantity="few"><xliff:g id="COUNT_1">%d</xliff:g>h</item>
<item quantity="other"><xliff:g id="COUNT_1">%d</xliff:g>h</item>
</plurals>
<plurals name="duration_days_shortest" formatted="false" msgid="5213655532597081640">
<item quantity="one"><xliff:g id="COUNT_1">%d</xliff:g>d</item>
<item quantity="two"><xliff:g id="COUNT_1">%d</xliff:g>d</item>
<item quantity="few"><xliff:g id="COUNT_1">%d</xliff:g>d</item>
<item quantity="other"><xliff:g id="COUNT_1">%d</xliff:g>d</item>
</plurals>
<plurals name="duration_years_shortest" formatted="false" msgid="7848711145196397042">
<item quantity="one"><xliff:g id="COUNT_1">%d</xliff:g>l</item>
<item quantity="two"><xliff:g id="COUNT_1">%d</xliff:g>l</item>
<item quantity="few"><xliff:g id="COUNT_1">%d</xliff:g>l</item>
<item quantity="other"><xliff:g id="COUNT_1">%d</xliff:g>l</item>
</plurals>
<plurals name="duration_minutes_shortest_future" formatted="false" msgid="3277614521231489951">
<item quantity="one">čez <xliff:g id="COUNT_1">%d</xliff:g>m</item>
<item quantity="two">čez <xliff:g id="COUNT_1">%d</xliff:g>m</item>
<item quantity="few">čez <xliff:g id="COUNT_1">%d</xliff:g>m</item>
<item quantity="other">čez <xliff:g id="COUNT_1">%d</xliff:g>m</item>
</plurals>
<plurals name="duration_hours_shortest_future" formatted="false" msgid="2152452368397489370">
<item quantity="one">čez <xliff:g id="COUNT_1">%d</xliff:g>h</item>
<item quantity="two">čez <xliff:g id="COUNT_1">%d</xliff:g>h</item>
<item quantity="few">čez <xliff:g id="COUNT_1">%d</xliff:g>h</item>
<item quantity="other">čez <xliff:g id="COUNT_1">%d</xliff:g>h</item>
</plurals>
<plurals name="duration_days_shortest_future" formatted="false" msgid="8088331502820295701">
<item quantity="one">čez <xliff:g id="COUNT_1">%d</xliff:g>d</item>
<item quantity="two">čez <xliff:g id="COUNT_1">%d</xliff:g>d</item>
<item quantity="few">čez <xliff:g id="COUNT_1">%d</xliff:g>d</item>
<item quantity="other">čez <xliff:g id="COUNT_1">%d</xliff:g>d</item>
</plurals>
<plurals name="duration_years_shortest_future" formatted="false" msgid="2317006667145250301">
<item quantity="one">čez <xliff:g id="COUNT_1">%d</xliff:g> l</item>
<item quantity="two">čez <xliff:g id="COUNT_1">%d</xliff:g> l</item>
<item quantity="few">čez <xliff:g id="COUNT_1">%d</xliff:g> l</item>
<item quantity="other">čez <xliff:g id="COUNT_1">%d</xliff:g> l</item>
</plurals>
<plurals name="duration_minutes_relative" formatted="false" msgid="3178131706192980192">
<item quantity="one">pred <xliff:g id="COUNT_1">%d</xliff:g> minuto</item>
<item quantity="two">pred <xliff:g id="COUNT_1">%d</xliff:g> minutama</item>
<item quantity="few">pred <xliff:g id="COUNT_1">%d</xliff:g> minutami</item>
<item quantity="other">pred <xliff:g id="COUNT_1">%d</xliff:g> minutami</item>
</plurals>
<plurals name="duration_hours_relative" formatted="false" msgid="676894109982008411">
<item quantity="one">pred <xliff:g id="COUNT_1">%d</xliff:g> uro</item>
<item quantity="two">pred <xliff:g id="COUNT_1">%d</xliff:g> urama</item>
<item quantity="few">pred <xliff:g id="COUNT_1">%d</xliff:g> urami</item>
<item quantity="other">pred <xliff:g id="COUNT_1">%d</xliff:g> urami</item>
</plurals>
<plurals name="duration_days_relative" formatted="false" msgid="2203515825765397130">
<item quantity="one">pred <xliff:g id="COUNT_1">%d</xliff:g> dnevom</item>
<item quantity="two">pred <xliff:g id="COUNT_1">%d</xliff:g> dnevoma</item>
<item quantity="few">pred <xliff:g id="COUNT_1">%d</xliff:g> dnevi</item>
<item quantity="other">pred <xliff:g id="COUNT_1">%d</xliff:g> dnevi</item>
</plurals>
<plurals name="duration_years_relative" formatted="false" msgid="4820062134188885734">
<item quantity="one">pred <xliff:g id="COUNT_1">%d</xliff:g> letom</item>
<item quantity="two">pred <xliff:g id="COUNT_1">%d</xliff:g> letoma</item>
<item quantity="few">pred <xliff:g id="COUNT_1">%d</xliff:g> leti</item>
<item quantity="other">pred <xliff:g id="COUNT_1">%d</xliff:g> leti</item>
</plurals>
<plurals name="duration_minutes_relative_future" formatted="false" msgid="4655043589817680966">
<item quantity="one">čez <xliff:g id="COUNT_1">%d</xliff:g> minuto</item>
<item quantity="two">čez <xliff:g id="COUNT_1">%d</xliff:g> minuti</item>
<item quantity="few">čez <xliff:g id="COUNT_1">%d</xliff:g> minute</item>
<item quantity="other">čez <xliff:g id="COUNT_1">%d</xliff:g> minut</item>
</plurals>
<plurals name="duration_hours_relative_future" formatted="false" msgid="8084579714205223891">
<item quantity="one">čez <xliff:g id="COUNT_1">%d</xliff:g> uro</item>
<item quantity="two">čez <xliff:g id="COUNT_1">%d</xliff:g> uri</item>
<item quantity="few">čez <xliff:g id="COUNT_1">%d</xliff:g> ure</item>
<item quantity="other">čez <xliff:g id="COUNT_1">%d</xliff:g> ur</item>
</plurals>
<plurals name="duration_days_relative_future" formatted="false" msgid="333215369363433992">
<item quantity="one">čez <xliff:g id="COUNT_1">%d</xliff:g> dan</item>
<item quantity="two">čez <xliff:g id="COUNT_1">%d</xliff:g> dneva</item>
<item quantity="few">čez <xliff:g id="COUNT_1">%d</xliff:g> dni</item>
<item quantity="other">čez <xliff:g id="COUNT_1">%d</xliff:g> dni</item>
</plurals>
<plurals name="duration_years_relative_future" formatted="false" msgid="8644862986413104011">
<item quantity="one">čez <xliff:g id="COUNT_1">%d</xliff:g> leto</item>
<item quantity="two">čez <xliff:g id="COUNT_1">%d</xliff:g> leti</item>
<item quantity="few">čez <xliff:g id="COUNT_1">%d</xliff:g> leta</item>
<item quantity="other">čez <xliff:g id="COUNT_1">%d</xliff:g> let</item>
</plurals>
<string name="VideoView_error_title" msgid="3534509135438353077">"Težava z videoposnetkom"</string>
<string name="VideoView_error_text_invalid_progressive_playback" msgid="3186670335938670444">"Ta videoposnetek ni veljaven za pretakanje v to napravo."</string>
<string name="VideoView_error_text_unknown" msgid="3450439155187810085">"Tega videoposnetka ni mogoče predvajati."</string>
<string name="VideoView_error_button" msgid="2822238215100679592">"V redu"</string>
<string name="relative_time" msgid="1818557177829411417">"<xliff:g id="DATE">%1$s</xliff:g>, <xliff:g id="TIME">%2$s</xliff:g>"</string>
<string name="noon" msgid="7245353528818587908">"opoldne"</string>
<string name="Noon" msgid="3342127745230013127">"Opoldne"</string>
<string name="midnight" msgid="7166259508850457595">"polnoč"</string>
<string name="Midnight" msgid="5630806906897892201">"Polnoč"</string>
<string name="elapsed_time_short_format_mm_ss" msgid="4431555943828711473">"<xliff:g id="MINUTES">%1$02d</xliff:g>:<xliff:g id="SECONDS">%2$02d</xliff:g>"</string>
<string name="elapsed_time_short_format_h_mm_ss" msgid="1846071997616654124">"<xliff:g id="HOURS">%1$d</xliff:g>:<xliff:g id="MINUTES">%2$02d</xliff:g>:<xliff:g id="SECONDS">%3$02d</xliff:g>"</string>
<string name="selectAll" msgid="6876518925844129331">"Izberi vse"</string>
<string name="cut" msgid="3092569408438626261">"Izreži"</string>
<string name="copy" msgid="2681946229533511987">"Kopiraj"</string>
<string name="paste" msgid="5629880836805036433">"Prilepi"</string>
<string name="paste_as_plain_text" msgid="5427792741908010675">"Prilepi kot navadno besedilo"</string>
<string name="replace" msgid="5781686059063148930">"Zamenjaj •"</string>
<string name="delete" msgid="6098684844021697789">"Izbriši"</string>
<string name="copyUrl" msgid="2538211579596067402">"Kopiraj URL"</string>
<string name="selectTextMode" msgid="1018691815143165326">"Izbira besedila"</string>
<string name="undo" msgid="7905788502491742328">"Razveljavi"</string>
<string name="redo" msgid="7759464876566803888">"Uveljavi"</string>
<string name="autofill" msgid="3035779615680565188">"Samodejno izpolnjevanje"</string>
<string name="textSelectionCABTitle" msgid="5236850394370820357">"Izbrano besedilo"</string>
<string name="addToDictionary" msgid="4352161534510057874">"Dodaj v slovar"</string>
<string name="deleteText" msgid="6979668428458199034">"Izbriši"</string>
<string name="inputMethod" msgid="1653630062304567879">"Način vnosa"</string>
<string name="editTextMenuTitle" msgid="4909135564941815494">"Besedilna dejanja"</string>
<string name="email" msgid="4560673117055050403">"E-pošta"</string>
<string name="dial" msgid="4204975095406423102">"Telefon"</string>
<string name="map" msgid="6068210738233985748">"Zemljevidi"</string>
<string name="browse" msgid="6993590095938149861">"Brskalnik"</string>
<string name="low_internal_storage_view_title" msgid="5576272496365684834">"Prostor za shranjevanje bo pošel"</string>
<string name="low_internal_storage_view_text" msgid="6640505817617414371">"Nekatere sistemske funkcije morda ne delujejo"</string>
<string name="low_internal_storage_view_text_no_boot" msgid="6935190099204693424">"V shrambi ni dovolj prostora za sistem. Sprostite 250 MB prostora in znova zaženite napravo."</string>
<string name="app_running_notification_title" msgid="8718335121060787914">"<xliff:g id="APP_NAME">%1$s</xliff:g> se izvaja"</string>
<string name="app_running_notification_text" msgid="1197581823314971177">"Dotaknite se, če želite izvedeti več ali ustaviti aplikacijo."</string>
<string name="ok" msgid="5970060430562524910">"V redu"</string>
<string name="cancel" msgid="6442560571259935130">"Prekliči"</string>
<string name="yes" msgid="5362982303337969312">"V redu"</string>
<string name="no" msgid="5141531044935541497">"Prekliči"</string>
<string name="close" msgid="2318214661230355730">"ZAPRI"</string>
<string name="dialog_alert_title" msgid="2049658708609043103">"Pozor"</string>
<string name="loading" msgid="7933681260296021180">"Nalaganje …"</string>
<string name="capital_on" msgid="1544682755514494298">"VKLOPLJENO"</string>
<string name="capital_off" msgid="6815870386972805832">"IZKLOPLJENO"</string>
<string name="whichApplication" msgid="4533185947064773386">"Dokončanje dejanja z"</string>
<string name="whichApplicationNamed" msgid="8260158865936942783">"Dokončanje dejanja z aplikacijo %1$s"</string>
<string name="whichApplicationLabel" msgid="7425855495383818784">"Izvedba dejanja"</string>
<string name="whichViewApplication" msgid="3272778576700572102">"Odpiranje z aplikacijo"</string>
<string name="whichViewApplicationNamed" msgid="2286418824011249620">"Odpiranje z aplikacijo %1$s"</string>
<string name="whichViewApplicationLabel" msgid="2666774233008808473">"Odpiranje"</string>
<string name="whichEditApplication" msgid="144727838241402655">"Urejanje z aplikacijo"</string>
<string name="whichEditApplicationNamed" msgid="1775815530156447790">"Urejanje z aplikacijo %1$s"</string>
<string name="whichEditApplicationLabel" msgid="7183524181625290300">"Urejanje"</string>
<string name="whichSendApplication" msgid="6902512414057341668">"Skupna raba z aplikacijo"</string>
<string name="whichSendApplicationNamed" msgid="2799370240005424391">"Skupna raba z aplikacijo %1$s"</string>
<string name="whichSendApplicationLabel" msgid="4579076294675975354">"Skupna raba"</string>
<string name="whichSendToApplication" msgid="8272422260066642057">"Pošiljanje z aplikacijo"</string>
<string name="whichSendToApplicationNamed" msgid="7768387871529295325">"Pošiljanje z aplikacijo %1$s"</string>
<string name="whichSendToApplicationLabel" msgid="8878962419005813500">"Pošiljanje"</string>
<string name="whichHomeApplication" msgid="4307587691506919691">"Izbira aplikacije na začetnem zaslonu"</string>
<string name="whichHomeApplicationNamed" msgid="4493438593214760979">"Uporaba aplikacije %1$s na začetnem zaslonu"</string>
<string name="whichHomeApplicationLabel" msgid="809529747002918649">"Snemanje slike"</string>
<string name="whichImageCaptureApplication" msgid="3680261417470652882">"Snemanje slike z aplikacijo"</string>
<string name="whichImageCaptureApplicationNamed" msgid="8619384150737825003">"Snemanje slike z aplikacijo %1$s"</string>
<string name="whichImageCaptureApplicationLabel" msgid="6390303445371527066">"Snemanje slike"</string>
<string name="alwaysUse" msgid="4583018368000610438">"Privzeta uporaba za to dejanje."</string>
<string name="use_a_different_app" msgid="8134926230585710243">"Uporaba druge aplikacije"</string>
<string name="clearDefaultHintMsg" msgid="3252584689512077257">"Izbrišite privzet aplikacijo v sistemskih nastavitvah &gt; Aplikacije &gt; Preneseno."</string>
<string name="chooseActivity" msgid="7486876147751803333">"Izberite dejanje"</string>
<string name="chooseUsbActivity" msgid="6894748416073583509">"Izberite aplikacijo za napravo USB"</string>
<string name="noApplications" msgid="2991814273936504689">"Tega dejanja ne more izvesti nobena aplikacija."</string>
<string name="aerr_application" msgid="250320989337856518">"Aplikacija <xliff:g id="APPLICATION">%1$s</xliff:g> se je ustavila"</string>
<string name="aerr_process" msgid="6201597323218674729">"Proces <xliff:g id="PROCESS">%1$s</xliff:g> se je ustavil"</string>
<string name="aerr_application_repeated" msgid="3146328699537439573">"Aplikacija <xliff:g id="APPLICATION">%1$s</xliff:g> se stalno ustavlja"</string>
<string name="aerr_process_repeated" msgid="6235302956890402259">"Proces <xliff:g id="PROCESS">%1$s</xliff:g> se stalno ustavlja"</string>
<string name="aerr_restart" msgid="7581308074153624475">"Znova odpri aplikacijo"</string>
<string name="aerr_report" msgid="5371800241488400617">"Pošlji povratne informacije"</string>
<string name="aerr_close" msgid="2991640326563991340">"Zapri"</string>
<string name="aerr_mute" msgid="1974781923723235953">"Prezri do vnovičnega zagona naprave"</string>
<string name="aerr_wait" msgid="3199956902437040261">"Počakajte"</string>
<string name="aerr_close_app" msgid="3269334853724920302">"Zapri aplikacijo"</string>
<string name="anr_title" msgid="4351948481459135709"></string>
<string name="anr_activity_application" msgid="8493290105678066167">"Aplikacija <xliff:g id="APPLICATION">%2$s</xliff:g> se ne odziva"</string>
<string name="anr_activity_process" msgid="1622382268908620314">"Dejavnost <xliff:g id="ACTIVITY">%1$s</xliff:g> se ne odziva"</string>
<string name="anr_application_process" msgid="6417199034861140083">"Aplikacija <xliff:g id="APPLICATION">%1$s</xliff:g> se ne odziva"</string>
<string name="anr_process" msgid="6156880875555921105">"Proces <xliff:g id="PROCESS">%1$s</xliff:g> se ne odziva"</string>
<string name="force_close" msgid="8346072094521265605">"V redu"</string>
<string name="report" msgid="4060218260984795706">"Poročaj"</string>
<string name="wait" msgid="7147118217226317732">"Čakaj"</string>
<string name="webpage_unresponsive" msgid="3272758351138122503">"Stran se ne odziva.\n \nAli jo želite zapreti?"</string>
<string name="launch_warning_title" msgid="1547997780506713581">"Aplikacija preusmerjena"</string>
<string name="launch_warning_replace" msgid="6202498949970281412">"<xliff:g id="APP_NAME">%1$s</xliff:g> se izvaja."</string>
<string name="launch_warning_original" msgid="188102023021668683">"Prvotno je bila zagnana aplikacija <xliff:g id="APP_NAME">%1$s</xliff:g>."</string>
<string name="screen_compat_mode_scale" msgid="3202955667675944499">"Lestvica"</string>
<string name="screen_compat_mode_show" msgid="4013878876486655892">"Vedno pokaži"</string>
<string name="screen_compat_mode_hint" msgid="1064524084543304459">"Znova omogočite to v sistemskih nastavitvah &gt; Aplikacije &gt; Preneseno."</string>
<string name="top_app_killed_title" msgid="6814231368167994497">"Aplikacija se ne odziva"</string>
<string name="top_app_killed_message" msgid="3487519022191609844">"Aplikacija <xliff:g id="APP_NAME">%1$s</xliff:g> morda uporablja preveč pomnilnika."</string>
<string name="unsupported_display_size_message" msgid="6545327290756295232">"Aplikacija <xliff:g id="APP_NAME">%1$s</xliff:g> ne podpira trenutne nastavitve velikosti zaslona, kar lahko vodi v nepričakovano delovanje."</string>
<string name="unsupported_display_size_show" msgid="7969129195360353041">"Vedno pokaži"</string>
<string name="smv_application" msgid="3307209192155442829">"Aplikacija <xliff:g id="APPLICATION">%1$s</xliff:g> (proces <xliff:g id="PROCESS">%2$s</xliff:g>) krši svoj samouveljavljiv pravilnik o strogem načinu."</string>
<string name="smv_process" msgid="5120397012047462446">"Proces <xliff:g id="PROCESS">%1$s</xliff:g> krši svoj samoizvedljivi pravilnik o strogem načinu."</string>
<string name="android_upgrading_title" msgid="1584192285441405746">"Poteka nadgradnja Androida ..."</string>
<string name="android_start_title" msgid="8418054686415318207">"Android se zaganja …"</string>
<string name="android_upgrading_fstrim" msgid="8036718871534640010">"Optimiziranje shrambe."</string>
<string name="android_upgrading_notification_title" msgid="8428357096969413169">"Dokončanje posodobitve Androida …"</string>
<string name="android_upgrading_notification_body" msgid="5761201379457064286">"Nekatere aplikacije morda ne bodo delovale pravilno, dokler ne bo dokončana nadgradnja."</string>
<string name="app_upgrading_toast" msgid="3008139776215597053">"<xliff:g id="APPLICATION">%1$s</xliff:g> se nadgrajuje …"</string>
<string name="android_upgrading_apk" msgid="7904042682111526169">"Optimiranje aplikacije <xliff:g id="NUMBER_0">%1$d</xliff:g> od <xliff:g id="NUMBER_1">%2$d</xliff:g>."</string>
<string name="android_preparing_apk" msgid="8162599310274079154">"Pripravljanje aplikacije <xliff:g id="APPNAME">%1$s</xliff:g>."</string>
<string name="android_upgrading_starting_apps" msgid="451464516346926713">"Zagon aplikacij."</string>
<string name="android_upgrading_complete" msgid="1405954754112999229">"Dokončevanje zagona."</string>
<string name="heavy_weight_notification" msgid="9087063985776626166">"<xliff:g id="APP">%1$s</xliff:g> se izvaja"</string>
<string name="heavy_weight_notification_detail" msgid="867643381388543170">"Dotaknite se, če želite preklopiti na aplikacijo"</string>
<string name="heavy_weight_switcher_title" msgid="7153167085403298169">"Želite preklopiti aplikacije?"</string>
<string name="heavy_weight_switcher_text" msgid="7022631924534406403">"Preden zaženete novo aplikacijo, ustavite izvajano."</string>
<string name="old_app_action" msgid="493129172238566282">"Vrni se na <xliff:g id="OLD_APP">%1$s</xliff:g>"</string>
<string name="old_app_description" msgid="2082094275580358049">"Ne zaženite nove aplikacije."</string>
<string name="new_app_action" msgid="5472756926945440706">"Začni <xliff:g id="OLD_APP">%1$s</xliff:g>"</string>
<string name="new_app_description" msgid="1932143598371537340">"Ustavi prejšnjo aplikacijo brez shranjevanja."</string>
<string name="dump_heap_notification" msgid="2618183274836056542">"Proces <xliff:g id="PROC">%1$s</xliff:g> je presegel omejitev pomnilnika"</string>
<string name="dump_heap_notification_detail" msgid="6901391084243999274">"Izvoz kopice je zbran; dotaknite se za deljenje z drugimi"</string>
<string name="dump_heap_title" msgid="5864292264307651673">"Deljenje izvoza kopice z drugimi?"</string>
<string name="dump_heap_text" msgid="4809417337240334941">"Proces <xliff:g id="PROC">%1$s</xliff:g> je presegel <xliff:g id="SIZE">%2$s</xliff:g> omejitve pomnilnika za proces. Izvoz kopice je na voljo, da ga delite z razvijalcem. Previdno: izvoz kopice lahko vsebuje vaše osebne podatke, do katerih ima aplikacija dostop."</string>
<string name="sendText" msgid="5209874571959469142">"Izberite dejanje za besedilo"</string>
<string name="volume_ringtone" msgid="6885421406845734650">"Glasnost zvonjenja"</string>
<string name="volume_music" msgid="5421651157138628171">"Glasnost predstavnosti"</string>
<string name="volume_music_hint_playing_through_bluetooth" msgid="9165984379394601533">"Predvajanje prek sistema Bluetooth"</string>
<string name="volume_music_hint_silent_ringtone_selected" msgid="8310739960973156272">"Nastavljena je tiha melodija zvonjenja"</string>
<string name="volume_call" msgid="3941680041282788711">"Glasnost dohodnih klicev"</string>
<string name="volume_bluetooth_call" msgid="2002891926351151534">"Glasnost funkcije Bluetooth v avtomobilu"</string>
<string name="volume_alarm" msgid="1985191616042689100">"Glasnost alarma"</string>
<string name="volume_notification" msgid="2422265656744276715">"Glasnost obvestila"</string>
<string name="volume_unknown" msgid="1400219669770445902">"Glasnost"</string>
<string name="volume_icon_description_bluetooth" msgid="6538894177255964340">"Glasnost Bluetootha"</string>
<string name="volume_icon_description_ringer" msgid="3326003847006162496">"Glasnost zvonjenja"</string>
<string name="volume_icon_description_incall" msgid="8890073218154543397">"Glasnost klica"</string>
<string name="volume_icon_description_media" msgid="4217311719665194215">"Glasnost predstavnosti"</string>
<string name="volume_icon_description_notification" msgid="7044986546477282274">"Glasnost obvestila"</string>
<string name="ringtone_default" msgid="3789758980357696936">"Privzeta melodija zvonjenja"</string>
<string name="ringtone_default_with_actual" msgid="1767304850491060581">"Privzeto (<xliff:g id="ACTUAL_RINGTONE">%1$s</xliff:g>)"</string>
<string name="ringtone_silent" msgid="7937634392408977062">"Brez"</string>
<string name="ringtone_picker_title" msgid="3515143939175119094">"Melodije zvonjenja"</string>
<string name="ringtone_picker_title_alarm" msgid="6473325356070549702">"Zvoki alarma"</string>
<string name="ringtone_picker_title_notification" msgid="4837740874822788802">"Zvoki obvestil"</string>
<string name="ringtone_unknown" msgid="3914515995813061520">"Neznano"</string>
<plurals name="wifi_available" formatted="false" msgid="7900333017752027322">
<item quantity="one">Na voljo so omrežja Wi-Fi</item>
<item quantity="two">Na voljo so omrežja Wi-Fi</item>
<item quantity="few">Na voljo so omrežja Wi-Fi</item>
<item quantity="other">Na voljo so omrežja Wi-Fi</item>
</plurals>
<plurals name="wifi_available_detailed" formatted="false" msgid="1140699367193975606">
<item quantity="one">Na voljo so odprta omrežja Wi-Fi</item>
<item quantity="two">Na voljo so odprta omrežja Wi-Fi</item>
<item quantity="few">Na voljo so odprta omrežja Wi-Fi</item>
<item quantity="other">Na voljo so odprta omrežja Wi-Fi</item>
</plurals>
<string name="wifi_available_title" msgid="3817100557900599505">"Vzpostavite povezavo z odprtim omrežjem Wi‑Fi"</string>
<string name="wifi_available_title_connecting" msgid="1557292688310330032">"Vzpostavljanje povezave z odprtim omrežjem Wi‑Fi"</string>
<string name="wifi_available_title_connected" msgid="7542672851522241548">"Povezava z omrežjem Wi-Fi je vzpostavljena"</string>
<string name="wifi_available_title_failed_to_connect" msgid="6861772233582618132">"Povezave z omrežjem Wi-Fi ni bilo mogoče vzpostaviti"</string>
<string name="wifi_available_content_failed_to_connect" msgid="3377406637062802645">"Dotaknite se, če si želite ogledati vsa omrežja"</string>
<string name="wifi_available_action_connect" msgid="2635699628459488788">"Vzpostavi povezavo"</string>
<string name="wifi_available_action_all_networks" msgid="1100098935861622985">"Vsa omrežja"</string>
<string name="wifi_available_sign_in" msgid="9157196203958866662">"Prijavite se v omrežje Wi-Fi"</string>
<string name="network_available_sign_in" msgid="1848877297365446605">"Prijava v omrežje"</string>
<!-- no translation found for network_available_sign_in_detailed (8000081941447976118) -->
<skip />
<string name="wifi_no_internet" msgid="8451173622563841546">"Omrežje Wi-Fi nima dostopa do interneta"</string>
<string name="wifi_no_internet_detailed" msgid="8083079241212301741">"Dotaknite se za možnosti"</string>
<string name="network_switch_metered" msgid="4671730921726992671">"Preklopljeno na omrežje vrste <xliff:g id="NETWORK_TYPE">%1$s</xliff:g>"</string>
<string name="network_switch_metered_detail" msgid="5325661434777870353">"Naprava uporabi omrežje vrste <xliff:g id="NEW_NETWORK">%1$s</xliff:g>, ko omrežje vrste <xliff:g id="PREVIOUS_NETWORK">%2$s</xliff:g> nima dostopa do interneta. Prenos podatkov se lahko zaračuna posebej."</string>
<string name="network_switch_metered_toast" msgid="5779283181685974304">"Preklopljeno z omrežja vrste <xliff:g id="PREVIOUS_NETWORK">%1$s</xliff:g> na omrežje vrste <xliff:g id="NEW_NETWORK">%2$s</xliff:g>"</string>
<string-array name="network_switch_type_name">
<item msgid="3979506840912951943">"prenos podatkov v mobilnem omrežju"</item>
<item msgid="75483255295529161">"Wi-Fi"</item>
<item msgid="6862614801537202646">"Bluetooth"</item>
<item msgid="5447331121797802871">"Ethernet"</item>
<item msgid="8257233890381651999">"VPN"</item>
</string-array>
<string name="network_switch_type_name_unknown" msgid="4552612897806660656">"neznana vrsta omrežja"</string>
<string name="wifi_watchdog_network_disabled" msgid="7904214231651546347">"Z omrežjem Wi-Fi se ni mogoče povezati"</string>
<string name="wifi_watchdog_network_disabled_detailed" msgid="5548780776418332675">" ima slabo internetno povezavo."</string>
<string name="wifi_connect_alert_title" msgid="8455846016001810172">"Ali dovolite vzpostavitev povezave?"</string>
<string name="wifi_connect_alert_message" msgid="6451273376815958922">"Aplikacija %1$s želi vzpostaviti povezavo z omrežjem Wi-Fi %2$s"</string>
<string name="wifi_connect_default_application" msgid="7143109390475484319">"Aplikacija"</string>
<string name="wifi_p2p_dialog_title" msgid="97611782659324517">"Wi-Fi Direct"</string>
<string name="wifi_p2p_turnon_message" msgid="2909250942299627244">"Zaženite Wi-Fi Direct. S tem boste izklopili odjemalca/dostopno točko Wi-Fi."</string>
<string name="wifi_p2p_failed_message" msgid="3763669677935623084">"Wi-Fi Direct ni bilo mogoče zagnati."</string>
<string name="wifi_p2p_enabled_notification_title" msgid="2068321881673734886">"Wi-Fi Direct je vklopljen"</string>
<string name="wifi_p2p_enabled_notification_message" msgid="8064677407830620023">"Dotaknite se za nastavitve"</string>
<string name="accept" msgid="1645267259272829559">"Sprejmem"</string>
<string name="decline" msgid="2112225451706137894">"Zavrni"</string>
<string name="wifi_p2p_invitation_sent_title" msgid="1318975185112070734">"Povabilo je poslano"</string>
<string name="wifi_p2p_invitation_to_connect_title" msgid="4958803948658533637">"Povabilo za povezavo"</string>
<string name="wifi_p2p_from_message" msgid="570389174731951769">"Od:"</string>
<string name="wifi_p2p_to_message" msgid="248968974522044099">"Za:"</string>
<string name="wifi_p2p_enter_pin_message" msgid="5920929550367828970">"Vnesite zahtevano kodo PIN:"</string>
<string name="wifi_p2p_show_pin_message" msgid="8530563323880921094">"PIN:"</string>
<string name="wifi_p2p_frequency_conflict_message" product="tablet" msgid="8012981257742232475">"Tablični računalnik bo začasno prekinil povezavo z Wi-Fi-jem, medtem ko je povezan z napravo <xliff:g id="DEVICE_NAME">%1$s</xliff:g>"</string>
<string name="wifi_p2p_frequency_conflict_message" product="tv" msgid="3087858235069421128">"Televizor bo začasno prekinil povezavo z omrežjem Wi-Fi, medtem ko je povezan z napravo <xliff:g id="DEVICE_NAME">%1$s</xliff:g>"</string>
<string name="wifi_p2p_frequency_conflict_message" product="default" msgid="7363907213787469151">"Telefon bo začasno prekinil povezavo z Wi-Fi-jem, ko je povezan z napravo <xliff:g id="DEVICE_NAME">%1$s</xliff:g>"</string>
<string name="select_character" msgid="3365550120617701745">"Vstavljanje znaka"</string>
<string name="sms_control_title" msgid="7296612781128917719">"Pošiljanje sporočil SMS"</string>
<string name="sms_control_message" msgid="3867899169651496433">"&lt;b&gt;<xliff:g id="APP_NAME">%1$s</xliff:g>&lt;/b&gt; pošilja veliko SMS-ov. Ali želite dovoliti, da jih še naprej pošilja?"</string>
<string name="sms_control_yes" msgid="3663725993855816807">"Dovoli"</string>
<string name="sms_control_no" msgid="625438561395534982">"Zavrni"</string>
<string name="sms_short_code_confirm_message" msgid="1645436466285310855">"&lt;b&gt;<xliff:g id="APP_NAME">%1$s</xliff:g>&lt;/b&gt; želi poslati sporočilo na &lt;b&gt;<xliff:g id="DEST_ADDRESS">%2$s</xliff:g>&lt;/b&gt;."</string>
<string name="sms_short_code_details" msgid="5873295990846059400">"S tem "<b>"bo morda bremenjen račun"</b>" za vašo mobilno napravo."</string>
<string name="sms_premium_short_code_details" msgid="7869234868023975"><b>"S tem bo bremenjen vaš račun za mobilno napravo."</b></string>
<string name="sms_short_code_confirm_allow" msgid="4458878637111023413">"Pošlji"</string>
<string name="sms_short_code_confirm_deny" msgid="2927389840209170706">"Prekliči"</string>
<string name="sms_short_code_remember_choice" msgid="5289538592272218136">"Zapomni si mojo izbiro"</string>
<string name="sms_short_code_remember_undo_instruction" msgid="4960944133052287484">"To lahko pozneje spremenite v Nastavitve &gt; Aplikacije"</string>
<string name="sms_short_code_confirm_always_allow" msgid="3241181154869493368">"Vedno dovoli"</string>
<string name="sms_short_code_confirm_never_allow" msgid="446992765774269673">"Nikoli ne dovoli"</string>
<string name="sim_removed_title" msgid="6227712319223226185">"Kartica SIM odstranjena"</string>
<string name="sim_removed_message" msgid="2333164559970958645">"Mobilno omrežje ne bo na voljo, dokler naprave vnovič ne zaženete z veljavno kartico SIM."</string>
<string name="sim_done_button" msgid="827949989369963775">"Dokončano"</string>
<string name="sim_added_title" msgid="3719670512889674693">"Kartica SIM dodana"</string>
<string name="sim_added_message" msgid="6599945301141050216">"Za dostop do mobilnega omrežja znova zaženite napravo."</string>
<string name="sim_restart_button" msgid="4722407842815232347">"Vnovičen zagon"</string>
<string name="carrier_app_dialog_message" msgid="7066156088266319533">"Če želite, da bo nova kartica SIM pravilno delovala, morate namestiti in odpreti aplikacijo operaterja."</string>
<string name="carrier_app_dialog_button" msgid="7900235513678617329">"PRENOS APLIKACIJE"</string>
<string name="carrier_app_dialog_not_now" msgid="6361378684292268027">"NE ZDAJ"</string>
<string name="carrier_app_notification_title" msgid="8921767385872554621">"Nova kartica SIM je vstavljena"</string>
<string name="carrier_app_notification_text" msgid="1132487343346050225">"Dotaknite se za nastavitev"</string>
<string name="time_picker_dialog_title" msgid="8349362623068819295">"Nastavi uro"</string>
<string name="date_picker_dialog_title" msgid="5879450659453782278">"Nastavi datum"</string>
<string name="date_time_set" msgid="5777075614321087758">"Nastavi"</string>
<string name="date_time_done" msgid="2507683751759308828">"Končano"</string>
<string name="perms_new_perm_prefix" msgid="8257740710754301407"><font size="12" fgcolor="#ff33b5e5">"NOVO: "</font></string>
<string name="perms_description_app" msgid="5139836143293299417">"Zagotavlja aplikacija <xliff:g id="APP_NAME">%1$s</xliff:g>."</string>
<string name="no_permissions" msgid="7283357728219338112">"Ni zahtevanih dovoljenj"</string>
<string name="perm_costs_money" msgid="4902470324142151116">"to je lahko plačljivo"</string>
<string name="dlg_ok" msgid="7376953167039865701">"V redu"</string>
<string name="usb_charging_notification_title" msgid="6895185153353640787">"Polnjenje akumulatorja v napravi prek USB-ja"</string>
<string name="usb_supplying_notification_title" msgid="5310642257296510271">"Napajanje priključene naprave prek USB-ja"</string>
<string name="usb_mtp_notification_title" msgid="8396264943589760855">"USB za prenos datotek"</string>
<string name="usb_ptp_notification_title" msgid="1347328437083192112">"USB za prenos fotografij"</string>
<string name="usb_midi_notification_title" msgid="4850904915889144654">"USB za MIDI"</string>
<string name="usb_accessory_notification_title" msgid="7848236974087653666">"Priključen na dodatek USB"</string>
<string name="usb_notification_message" msgid="3370903770828407960">"Dotaknite se za več možnosti."</string>
<string name="usb_unsupported_audio_accessory_title" msgid="3529881374464628084">"Zaznana je analogna dodatna zvočna oprema"</string>
<string name="usb_unsupported_audio_accessory_message" msgid="6309553946441565215">"Priključena naprava ni združljiva s tem telefonom. Dotaknite se za več informacij."</string>
<string name="adb_active_notification_title" msgid="6729044778949189918">"Iskanje napak prek USB je povezano"</string>
<string name="adb_active_notification_message" msgid="4948470599328424059">"Dotaknite se za izklop odpravljanja napak prek USB."</string>
<string name="adb_active_notification_message" product="tv" msgid="8470296818270110396">"Izberite, če želite onemogočiti iskanje in odpravljanje napak prek vrat USB."</string>
<string name="taking_remote_bugreport_notification_title" msgid="6742483073875060934">"Zajemanje poročila o napakah …"</string>
<string name="share_remote_bugreport_notification_title" msgid="4987095013583691873">"Želite poslati poročilo o napakah?"</string>
<string name="sharing_remote_bugreport_notification_title" msgid="7572089031496651372">"Pošiljanje poročila o napakah …"</string>
<string name="share_remote_bugreport_notification_message_finished" msgid="6029609949340992866">"Skrbnik je zahteval poročilo o napakah za pomoč pri odpravljanju napak v tej napravi. Aplikacije in podatki bodo morda dani v skupno rabo."</string>
<string name="share_remote_bugreport_action" msgid="6249476773913384948">"SKUPNA RABA"</string>
<string name="decline_remote_bugreport_action" msgid="6230987241608770062">"NE SPREJMEM"</string>
<string name="select_input_method" msgid="8547250819326693584">"Sprememba tipkovnice"</string>
<string name="show_ime" msgid="2506087537466597099">"Ohrani na zaslonu, dokler je aktivna fizična tipkovnica"</string>
<string name="hardware" msgid="194658061510127999">"Pokaži navidezno tipkovnico"</string>
<string name="select_keyboard_layout_notification_title" msgid="597189518763083494">"Konfiguriranje fizične tipkovnice"</string>
<string name="select_keyboard_layout_notification_message" msgid="8084622969903004900">"Dotaknite se, če želite izbrati jezik in postavitev."</string>
<string name="fast_scroll_alphabet" msgid="5433275485499039199">" ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ"</string>
<string name="fast_scroll_numeric_alphabet" msgid="4030170524595123610">" 0123456789ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ"</string>
<string name="alert_windows_notification_channel_group_name" msgid="1463953341148606396">"Prekrivanje drugih aplikacij"</string>
<string name="alert_windows_notification_channel_name" msgid="3116610965549449803">"<xliff:g id="NAME">%s</xliff:g> prekriva druge aplikacije"</string>
<string name="alert_windows_notification_title" msgid="3697657294867638947">"<xliff:g id="NAME">%s</xliff:g> prekriva druge aplikacije"</string>
<string name="alert_windows_notification_message" msgid="8917232109522912560">"Če ne želite, da aplikacija <xliff:g id="NAME">%s</xliff:g> uporablja to funkcijo, se dotaknite, da odprete nastavitve, in funkcijo izklopite."</string>
<string name="alert_windows_notification_turn_off_action" msgid="3367294525884949878">"IZKLOP"</string>
<string name="ext_media_checking_notification_title" msgid="5734005953288045806">"Pripravljanje shrambe <xliff:g id="NAME">%s</xliff:g>"</string>
<string name="ext_media_checking_notification_message" msgid="4747432538578886744">"Iskanje napak"</string>
<string name="ext_media_new_notification_message" msgid="7589986898808506239">"Zaznana je bila nova shramba <xliff:g id="NAME">%s</xliff:g>"</string>
<string name="ext_media_ready_notification_message" msgid="4083398150380114462">"Za prenos fotografij in predstavnosti"</string>
<string name="ext_media_unmountable_notification_title" msgid="8295123366236989588">"Naprava za sh. <xliff:g id="NAME">%s</xliff:g> je poškodovana"</string>
<string name="ext_media_unmountable_notification_message" msgid="2343202057122495773">"Nosilec <xliff:g id="NAME">%s</xliff:g> je poškodovan. Dotaknite se, če želite odpraviti napako."</string>
<string name="ext_media_unmountable_notification_message" product="tv" msgid="3941179940297874950">"Nosilec <xliff:g id="NAME">%s</xliff:g> je pokvarjen. Izberite, če ga želite popraviti."</string>
<string name="ext_media_unsupported_notification_title" msgid="3797642322958803257">"Nepodprta naprava za shran. <xliff:g id="NAME">%s</xliff:g>"</string>
<string name="ext_media_unsupported_notification_message" msgid="6121601473787888589">"Ta naprava ne podpira tega nosilca <xliff:g id="NAME">%s</xliff:g>. Dotaknite se, če želite nastaviti v podprti obliki."</string>
<string name="ext_media_unsupported_notification_message" product="tv" msgid="3725436899820390906">"Naprava ne podpira nosilca <xliff:g id="NAME">%s</xliff:g>. Izberite, če ga želite nastaviti v podprti obliki."</string>
<string name="ext_media_badremoval_notification_title" msgid="3206248947375505416">"Shramba <xliff:g id="NAME">%s</xliff:g> nepričak. odstranjena"</string>
<string name="ext_media_badremoval_notification_message" msgid="380176703346946313">"Izpnite shrambo <xliff:g id="NAME">%s</xliff:g>, preden jo odstranite, da se izognete izgubi podatkov."</string>
<string name="ext_media_nomedia_notification_title" msgid="1704840188641749091">"Shramba <xliff:g id="NAME">%s</xliff:g> je bila odstranjena"</string>
<string name="ext_media_nomedia_notification_message" msgid="6471542972147056586">"Shramba <xliff:g id="NAME">%s</xliff:g> je bila odstranjena; vstavite novo"</string>
<string name="ext_media_unmounting_notification_title" msgid="640674168454809372">"Izvrženje shrambe <xliff:g id="NAME">%s</xliff:g> še poteka …"</string>
<string name="ext_media_unmounting_notification_message" msgid="4182843895023357756">"Ne odstranite je"</string>
<string name="ext_media_init_action" msgid="7952885510091978278">"Nastavi"</string>
<string name="ext_media_unmount_action" msgid="1121883233103278199">"Izvrzite"</string>
<string name="ext_media_browse_action" msgid="8322172381028546087">"Raziščite"</string>
<string name="ext_media_missing_title" msgid="620980315821543904">"Ni shrambe <xliff:g id="NAME">%s</xliff:g>"</string>
<string name="ext_media_missing_message" msgid="5761133583368750174">"Znova vstavite to napravo"</string>
<string name="ext_media_move_specific_title" msgid="1471100343872375842">"Premikanje aplikacije <xliff:g id="NAME">%s</xliff:g>"</string>
<string name="ext_media_move_title" msgid="1022809140035962662">"Premikanje podatkov"</string>
<string name="ext_media_move_success_title" msgid="8575300932957954671">"Premik je dokončan"</string>
<string name="ext_media_move_success_message" msgid="4199002148206265426">"Podatki so premaknjeni v shrambo <xliff:g id="NAME">%s</xliff:g>"</string>
<string name="ext_media_move_failure_title" msgid="7613189040358789908">"Premik podatkov ni uspel"</string>
<string name="ext_media_move_failure_message" msgid="1978096440816403360">"Podatki so ostali na izvirni lokaciji"</string>
<string name="ext_media_status_removed" msgid="6576172423185918739">"Odstranjeno"</string>
<string name="ext_media_status_unmounted" msgid="2551560878416417752">"Izvrženo"</string>
<string name="ext_media_status_checking" msgid="6193921557423194949">"Preverjanje ..."</string>
<string name="ext_media_status_mounted" msgid="7253821726503179202">"Pripravljeno"</string>
<string name="ext_media_status_mounted_ro" msgid="8020978752406021015">"Samo za branje"</string>
<string name="ext_media_status_bad_removal" msgid="8395398567890329422">"Ni bilo varno odstranjeno"</string>
<string name="ext_media_status_unmountable" msgid="805594039236667894">"Poškodovano"</string>
<string name="ext_media_status_unsupported" msgid="4691436711745681828">"Ni podprto"</string>
<string name="ext_media_status_ejecting" msgid="5463887263101234174">"Izvrženje poteka …"</string>
<string name="ext_media_status_formatting" msgid="1085079556538644861">"Formatiranje ..."</string>
<string name="ext_media_status_missing" msgid="5638633895221670766">"Ni vstavljeno"</string>
<string name="activity_list_empty" msgid="1675388330786841066">"Ni ustreznih dejavnosti."</string>
<string name="permlab_route_media_output" msgid="6243022988998972085">"preusmeritev predstavnosti"</string>
<string name="permdesc_route_media_output" msgid="4932818749547244346">"Aplikaciji omogoča preusmerjanje predstavnosti v druge zunanje naprave."</string>
<string name="permlab_readInstallSessions" msgid="3713753067455750349">"branje sej namestitev"</string>
<string name="permdesc_readInstallSessions" msgid="2049771699626019849">"Aplikaciji omogoča branje sej namestitev. Tako lahko bere podrobnosti o aktivnih namestitvah paketov."</string>
<string name="permlab_requestInstallPackages" msgid="5782013576218172577">"zahtevanje paketov za namestitev"</string>
<string name="permdesc_requestInstallPackages" msgid="5740101072486783082">"Aplikaciji omogoča zahtevanje namestitve paketov."</string>
<string name="permlab_requestDeletePackages" msgid="1703686454657781242">"Zahteva za brisanje paketov"</string>
<string name="permdesc_requestDeletePackages" msgid="3406172963097595270">"Omogoča aplikaciji, da zahteva brisanje paketov."</string>
<string name="permlab_requestIgnoreBatteryOptimizations" msgid="8021256345643918264">"Dovoljenje za prezrtje optimizacij akumulatorja"</string>
<string name="permdesc_requestIgnoreBatteryOptimizations" msgid="8359147856007447638">"Aplikaciji dovoljuje, da vpraša za dovoljenje, ali naj prezre optimizacije akumulatorja."</string>
<string name="tutorial_double_tap_to_zoom_message_short" msgid="1311810005957319690">"Tapnite dvakrat za nadzor povečave/pomanjšave"</string>
<string name="gadget_host_error_inflating" msgid="4882004314906466162">"Pripomočka ni bilo mogoče dodati."</string>
<string name="ime_action_go" msgid="8320845651737369027">"Pojdi"</string>
<string name="ime_action_search" msgid="658110271822807811">"Iskanje"</string>
<string name="ime_action_send" msgid="2316166556349314424">"Pošlji"</string>
<string name="ime_action_next" msgid="3138843904009813834">"Naprej"</string>
<string name="ime_action_done" msgid="8971516117910934605">"Dokončano"</string>
<string name="ime_action_previous" msgid="1443550039250105948">"Nazaj"</string>
<string name="ime_action_default" msgid="2840921885558045721">"Izvedi"</string>
<string name="dial_number_using" msgid="5789176425167573586">"Pokliči številko\ns številko <xliff:g id="NUMBER">%s</xliff:g>"</string>
<string name="create_contact_using" msgid="4947405226788104538">"Ustvari stik\ns številko <xliff:g id="NUMBER">%s</xliff:g>"</string>
<string name="grant_credentials_permission_message_header" msgid="2106103817937859662">"Te aplikacije zahtevajo dovoljenje za dostop do računa zdaj in v prihodnje."</string>
<string name="grant_credentials_permission_message_footer" msgid="3125211343379376561">"Ali želite to zahtevo dovoliti?"</string>
<string name="grant_permissions_header_text" msgid="6874497408201826708">"Zahteva za dostop"</string>
<string name="allow" msgid="7225948811296386551">"Dovoli"</string>
<string name="deny" msgid="2081879885755434506">"Zavrni"</string>
<string name="permission_request_notification_title" msgid="6486759795926237907">"Zahtevano je dovoljenje"</string>
<string name="permission_request_notification_with_subtitle" msgid="8530393139639560189">"Zahtevano je dovoljenje\nza račun <xliff:g id="ACCOUNT">%s</xliff:g>."</string>
<string name="forward_intent_to_owner" msgid="1207197447013960896">"Aplikacijo uporabljate zunaj delovnega profila"</string>
<string name="forward_intent_to_work" msgid="621480743856004612">"To aplikacijo uporabljate v delovnem profilu"</string>
<string name="input_method_binding_label" msgid="1283557179944992649">"Način vnosa"</string>
<string name="sync_binding_label" msgid="3687969138375092423">"Sinhronizacija"</string>
<string name="accessibility_binding_label" msgid="4148120742096474641">"Pripomočki za osebe s posebnimi potrebami"</string>
<string name="wallpaper_binding_label" msgid="1240087844304687662">"Ozadje"</string>
<string name="chooser_wallpaper" msgid="7873476199295190279">"Spreminjanje ozadja"</string>
<string name="notification_listener_binding_label" msgid="2014162835481906429">"Poslušalec obvestil"</string>
<string name="vr_listener_binding_label" msgid="4316591939343607306">"Poslušalec za VR"</string>
<string name="condition_provider_service_binding_label" msgid="1321343352906524564">"Ponudnik pogojev"</string>
<string name="notification_ranker_binding_label" msgid="774540592299064747">"Storitev za določanje stopenj pomembnosti obvestil"</string>
<string name="vpn_title" msgid="19615213552042827">"VPN aktiviran"</string>
<string name="vpn_title_long" msgid="6400714798049252294">"VPN je aktivirala aplikacija <xliff:g id="APP">%s</xliff:g>"</string>
<string name="vpn_text" msgid="1610714069627824309">"Tapnite za upravljanje omrežja."</string>
<string name="vpn_text_long" msgid="4907843483284977618">"Povezan z mestom <xliff:g id="SESSION">%s</xliff:g>. Tapnite za upravljanje omrežja."</string>
<string name="vpn_lockdown_connecting" msgid="6443438964440960745">"Povezovanje v stalno vklopljeno navidezno zasebno omrežje ..."</string>
<string name="vpn_lockdown_connected" msgid="8202679674819213931">"Vzpostavljena povezava v stalno vklopljeno navidezno zasebno omrežje"</string>
<string name="vpn_lockdown_disconnected" msgid="4532298952570796327">"Povezava s stalno vklopljenim VPN-jem je prekinjena"</string>
<string name="vpn_lockdown_error" msgid="6009249814034708175">"Napaka stalno vklopljenega navideznega zasebnega omrežja"</string>
<string name="vpn_lockdown_config" msgid="5099330695245008680">"Dotaknite se, če želite nastaviti"</string>
<string name="upload_file" msgid="2897957172366730416">"Izberi datoteko"</string>
<string name="no_file_chosen" msgid="6363648562170759465">"Nobena datoteka ni izbrana"</string>
<string name="reset" msgid="2448168080964209908">"Ponastavi"</string>
<string name="submit" msgid="1602335572089911941">"Pošlji"</string>
<string name="car_mode_disable_notification_title" msgid="3164768212003864316">"Način delovanja za avtomobil je omogočen"</string>
<string name="car_mode_disable_notification_message" msgid="6301524980144350051">"Dotaknite se, če želite zapreti avtomobilski način."</string>
<string name="tethered_notification_title" msgid="3146694234398202601">"Aktivna povezava z internetom ali dostopna točka sta aktivni"</string>
<string name="tethered_notification_message" msgid="2113628520792055377">"Dotaknite se, če želite nastaviti."</string>
<string name="back_button_label" msgid="2300470004503343439">"Nazaj"</string>
<string name="next_button_label" msgid="1080555104677992408">"Naprej"</string>
<string name="skip_button_label" msgid="1275362299471631819">"Preskoči"</string>
<string name="no_matches" msgid="8129421908915840737">"Ni ujemanj"</string>
<string name="find_on_page" msgid="1946799233822820384">"Najdi na strani"</string>
<plurals name="matches_found" formatted="false" msgid="1210884353962081884">
<item quantity="one"><xliff:g id="INDEX">%d</xliff:g> od <xliff:g id="TOTAL">%d</xliff:g></item>
<item quantity="two"><xliff:g id="INDEX">%d</xliff:g> od <xliff:g id="TOTAL">%d</xliff:g></item>
<item quantity="few"><xliff:g id="INDEX">%d</xliff:g> od <xliff:g id="TOTAL">%d</xliff:g></item>
<item quantity="other"><xliff:g id="INDEX">%d</xliff:g> od <xliff:g id="TOTAL">%d</xliff:g></item>
</plurals>
<string name="action_mode_done" msgid="7217581640461922289">"Končano"</string>
<string name="progress_erasing" product="nosdcard" msgid="4521573321524340058">"Brisanje pomnilnika USB ..."</string>
<string name="progress_erasing" product="default" msgid="6596988875507043042">"Brisanje kartice SD ..."</string>
<string name="share" msgid="1778686618230011964">"Deli z dr."</string>
<string name="find" msgid="4808270900322985960">"Najdi"</string>
<string name="websearch" msgid="4337157977400211589">"Spletno iskanje"</string>
<string name="find_next" msgid="5742124618942193978">"Najdi naslednje"</string>
<string name="find_previous" msgid="2196723669388360506">"Najdi prejšnje"</string>
<string name="gpsNotifTicker" msgid="5622683912616496172">"Zahteva za lokacijo uporabnika <xliff:g id="NAME">%s</xliff:g>"</string>
<string name="gpsNotifTitle" msgid="5446858717157416839">"Zahteva za lokacijo"</string>
<string name="gpsNotifMessage" msgid="1374718023224000702">"Zahtevala oseba <xliff:g id="NAME">%1$s</xliff:g> (<xliff:g id="SERVICE">%2$s</xliff:g>)"</string>
<string name="gpsVerifYes" msgid="2346566072867213563">"Da"</string>
<string name="gpsVerifNo" msgid="1146564937346454865">"Ne"</string>
<string name="sync_too_many_deletes" msgid="5296321850662746890">"Omejitev brisanja je presežena"</string>
<string name="sync_too_many_deletes_desc" msgid="496551671008694245">"Št. izbrisanih elementov za <xliff:g id="TYPE_OF_SYNC">%2$s</xliff:g> v računu <xliff:g id="ACCOUNT_NAME">%3$s</xliff:g>: <xliff:g id="NUMBER_OF_DELETED_ITEMS">%1$d</xliff:g>. Kaj želite narediti?"</string>
<string name="sync_really_delete" msgid="2572600103122596243">"Izbris elementov"</string>
<string name="sync_undo_deletes" msgid="2941317360600338602">"Razveljavi brisanja"</string>
<string name="sync_do_nothing" msgid="3743764740430821845">"Za zdaj ne naredi ničesar"</string>
<string name="choose_account_label" msgid="5655203089746423927">"Izberite račun"</string>
<string name="add_account_label" msgid="2935267344849993553">"Dodajanje računa"</string>
<string name="add_account_button_label" msgid="3611982894853435874">"Dodaj račun"</string>
<string name="number_picker_increment_button" msgid="2412072272832284313">"Več"</string>
<string name="number_picker_decrement_button" msgid="476050778386779067">"Manj"</string>
<string name="number_picker_increment_scroll_mode" msgid="5259126567490114216">"Dotaknite se vrednosti <xliff:g id="VALUE">%s</xliff:g> in jo pridržite."</string>
<string name="number_picker_increment_scroll_action" msgid="9101473045891835490">"Povlecite navzgor za povečanje in navzdol za zmanjšanje."</string>
<string name="time_picker_increment_minute_button" msgid="8865885114028614321">"Povečanje vrednosti za minuto"</string>
<string name="time_picker_decrement_minute_button" msgid="6246834937080684791">"Zmanjšanje vrednosti za minuto"</string>
<string name="time_picker_increment_hour_button" msgid="3652056055810223139">"Povečanje vrednosti za uro"</string>
<string name="time_picker_decrement_hour_button" msgid="1377479863429214792">"Zmanjšanje vrednosti za uro"</string>
<string name="time_picker_increment_set_pm_button" msgid="4147590696151230863">"Nastavi PM"</string>
<string name="time_picker_decrement_set_am_button" msgid="8302140353539486752">"Nastavi AM"</string>
<string name="date_picker_increment_month_button" msgid="5369998479067934110">"Povečanje vrednosti za mesec"</string>
<string name="date_picker_decrement_month_button" msgid="1832698995541726019">"Zmanjšanje vrednosti za mesec"</string>
<string name="date_picker_increment_day_button" msgid="7130465412308173903">"Povečanje vrednosti za dan"</string>
<string name="date_picker_decrement_day_button" msgid="4131881521818750031">"Zmanjšanje vrednosti za dan"</string>
<string name="date_picker_increment_year_button" msgid="6318697384310808899">"Povečanje vrednosti za leto"</string>
<string name="date_picker_decrement_year_button" msgid="4482021813491121717">"Zmanjšanje vrednosti za leto"</string>
<string name="date_picker_prev_month_button" msgid="2858244643992056505">"Prejšnji mesec"</string>
<string name="date_picker_next_month_button" msgid="5559507736887605055">"Naslednji mesec"</string>
<string name="keyboardview_keycode_alt" msgid="4856868820040051939">"Tipka Alt"</string>
<string name="keyboardview_keycode_cancel" msgid="1203984017245783244">"Prekliči"</string>
<string name="keyboardview_keycode_delete" msgid="3337914833206635744">"Tipka Delete"</string>
<string name="keyboardview_keycode_done" msgid="1992571118466679775">"Končano"</string>
<string name="keyboardview_keycode_mode_change" msgid="4547387741906537519">"Sprememba načina"</string>
<string name="keyboardview_keycode_shift" msgid="2270748814315147690">"Tipka Shift"</string>
<string name="keyboardview_keycode_enter" msgid="2985864015076059467">"Tipka Enter"</string>
<string name="activitychooserview_choose_application" msgid="2125168057199941199">"Izberite aplikacijo"</string>
<string name="activitychooserview_choose_application_error" msgid="8624618365481126668">"Aplikacije <xliff:g id="APPLICATION_NAME">%s</xliff:g> ni bilo mogoče zagnati"</string>
<string name="shareactionprovider_share_with" msgid="806688056141131819">"Delite z"</string>
<string name="shareactionprovider_share_with_application" msgid="5627411384638389738">"Delite z aplikacijo <xliff:g id="APPLICATION_NAME">%s</xliff:g>"</string>
<string name="content_description_sliding_handle" msgid="415975056159262248">"Drsna ročica. Dotaknite se in pridržite."</string>
<string name="description_target_unlock_tablet" msgid="3833195335629795055">"Povlecite, če želite odkleniti."</string>
<string name="action_bar_home_description" msgid="5293600496601490216">"Krmarjenje domov"</string>
<string name="action_bar_up_description" msgid="2237496562952152589">"Krmarjenje navzgor"</string>
<string name="action_menu_overflow_description" msgid="2295659037509008453">"Več možnosti"</string>
<string name="action_bar_home_description_format" msgid="7965984360903693903">"%1$s, %2$s"</string>
<string name="action_bar_home_subtitle_description_format" msgid="6985546530471780727">"%1$s, %2$s, %3$s"</string>
<string name="storage_internal" msgid="3570990907910199483">"Notranja shramba v skupni rabi"</string>
<string name="storage_sd_card" msgid="3282948861378286745">"Kartica SD"</string>
<string name="storage_sd_card_label" msgid="6347111320774379257">"Kartica SD <xliff:g id="MANUFACTURER">%s</xliff:g>"</string>
<string name="storage_usb_drive" msgid="6261899683292244209">"Pogon USB"</string>
<string name="storage_usb_drive_label" msgid="4501418548927759953">"Pogon USB <xliff:g id="MANUFACTURER">%s</xliff:g>"</string>
<string name="storage_usb" msgid="3017954059538517278">"Pomnilnik USB"</string>
<string name="extract_edit_menu_button" msgid="8940478730496610137">"Uredi"</string>
<string name="data_usage_warning_title" msgid="3620440638180218181">"Opozorilo o preneseni količini podatkov"</string>
<string name="data_usage_warning_body" msgid="6660692274311972007">"Dot. se za ogled upor. in nast."</string>
<string name="data_usage_3g_limit_title" msgid="4361523876818447683">"Dosežena pod. omejitev za 2G/3G"</string>
<string name="data_usage_4g_limit_title" msgid="4609566827219442376">"Dosežena pod. omejitev za 4G"</string>