blob: c95706a5579c9b64612b17121389613ba0d50468 [file] [log] [blame]
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!--
/* //device/apps/common/assets/res/any/strings.xml
**
** Copyright 2006, The Android Open Source Project
**
** Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License");
** you may not use this file except in compliance with the License.
** You may obtain a copy of the License at
**
** http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
**
** Unless required by applicable law or agreed to in writing, software
** distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS,
** WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.
** See the License for the specific language governing permissions and
** limitations under the License.
*/
-->
<resources xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
xmlns:xliff="urn:oasis:names:tc:xliff:document:1.2">
<string name="byteShort" msgid="8340973892742019101">"Б"</string>
<string name="petabyteShort" msgid="5637816680144990219">"ПБ"</string>
<string name="fileSizeSuffix" msgid="8897567456150907538">"<xliff:g id="NUMBER">%1$s</xliff:g> <xliff:g id="UNIT">%2$s</xliff:g>"</string>
<string name="untitled" msgid="4638956954852782576">"&lt;Баш аты жок&gt;"</string>
<string name="emptyPhoneNumber" msgid="7694063042079676517">"(Телефон номери жок)"</string>
<string name="unknownName" msgid="6867811765370350269">"Белгисиз"</string>
<string name="defaultVoiceMailAlphaTag" msgid="2660020990097733077">"Үн почтасы"</string>
<string name="defaultMsisdnAlphaTag" msgid="2850889754919584674">"MSISDN1"</string>
<string name="mmiError" msgid="5154499457739052907">"Туташууда көйгөй чыкты же MMI коду жараксыз."</string>
<string name="mmiFdnError" msgid="5224398216385316471">"Иш-аракет туруктуу терүү номерлери менен гана чектелет."</string>
<string name="mmiErrorWhileRoaming" msgid="762488890299284230">"Роуминг учурунда чалууну башка номерге багыттоонун жөндөөлөрүн телефонуңуздан өзгөртүү мүмкүн эмес."</string>
<string name="serviceEnabled" msgid="8147278346414714315">"Кызмат иштетилди."</string>
<string name="serviceEnabledFor" msgid="6856228140453471041">"Кызмат төмөнкү үчүн иштетилди:"</string>
<string name="serviceDisabled" msgid="1937553226592516411">"Кызмат өчүрүлдү."</string>
<string name="serviceRegistered" msgid="6275019082598102493">"Ийгиликтүү катталды."</string>
<string name="serviceErased" msgid="1288584695297200972">"Ийгиликтүү тазаланды."</string>
<string name="passwordIncorrect" msgid="7612208839450128715">"Туура эмес сырсөз."</string>
<string name="mmiComplete" msgid="8232527495411698359">"MMI аткарылды."</string>
<string name="badPin" msgid="9015277645546710014">"Терилген эски PIN код туура эмес."</string>
<string name="badPuk" msgid="5487257647081132201">"Терилген PUK код туура эмес."</string>
<string name="mismatchPin" msgid="609379054496863419">"Терилген PIN\'дер дал келбейт."</string>
<string name="invalidPin" msgid="3850018445187475377">"Узундугу 4төн 8ге чейинки сандан турган PIN-кодду териңиз."</string>
<string name="invalidPuk" msgid="8761456210898036513">"Узундугу 8 же көбүрөөк сандан турган PUK-кодду териңиз."</string>
<string name="needPuk" msgid="919668385956251611">"SIM-картаңыз PUK менен кулпуланган. Кулпусун ачуу үчүн PUK-кодду териңиз."</string>
<string name="needPuk2" msgid="4526033371987193070">"SIM-картаны бөгөттөн чыгаруу үчүн PUK2 кодун териңиз."</string>
<string name="enablePin" msgid="209412020907207950">"Оңунан чыкпады, SIM/RUIM бөгөттөөсүн жандырыңыз."</string>
<plurals name="pinpuk_attempts" formatted="false" msgid="1251012001539225582">
<item quantity="other">Сизде SIM кулпуланганга чейин <xliff:g id="NUMBER_1">%d</xliff:g> аракет калды.</item>
<item quantity="one">Сизде SIM кулпуланганга чейин <xliff:g id="NUMBER_0">%d</xliff:g> аракет калды.</item>
</plurals>
<string name="imei" msgid="2625429890869005782">"IMEI"</string>
<string name="meid" msgid="4841221237681254195">"MEID"</string>
<string name="ClipMmi" msgid="6952821216480289285">"Кирүүчү номурду аныктоо"</string>
<string name="ClirMmi" msgid="7784673673446833091">"Чыгуучу номурду аныктоо"</string>
<string name="ColpMmi" msgid="3065121483740183974">"Туташкан линия ID-си"</string>
<string name="ColrMmi" msgid="4996540314421889589">"Туташкан линия ID-син Чектөө"</string>
<string name="CfMmi" msgid="5123218989141573515">"Чалууну багыттоо"</string>
<string name="CwMmi" msgid="9129678056795016867">"Чалууну кармап туруу"</string>
<string name="BaMmi" msgid="455193067926770581">"Чалууга тыюу салуу"</string>
<string name="PwdMmi" msgid="7043715687905254199">"Сырсөздү өзгөртүү"</string>
<string name="PinMmi" msgid="3113117780361190304">"PIN өзгөртүү"</string>
<string name="CnipMmi" msgid="3110534680557857162">"Чалуучу номер бар"</string>
<string name="CnirMmi" msgid="3062102121430548731">"Чалуучу номер чектелген"</string>
<string name="ThreeWCMmi" msgid="9051047170321190368">"Үч тараптуу чалуу"</string>
<string name="RuacMmi" msgid="7827887459138308886">"Жагымсыз, тажатма чалууларды четке кагуу"</string>
<string name="CndMmi" msgid="3116446237081575808">"Чалуучу номерди жеткирүү"</string>
<string name="DndMmi" msgid="1265478932418334331">"Тынчымды алба"</string>
<string name="CLIRDefaultOnNextCallOn" msgid="429415409145781923">"Номурду аныктоонун демейки абалы \"чектелген\" деп коюлган. Кийинки чалуу: Чектелген"</string>
<string name="CLIRDefaultOnNextCallOff" msgid="3092918006077864624">"Номурду аныктоонун демейки абалы \"чектелген\" деп коюлган. Кийинки чалуу: Чектелбейт"</string>
<string name="CLIRDefaultOffNextCallOn" msgid="6179425182856418465">"Номурду аныктоонун демейки абалы \"чектелбейт\" деп коюлган. Кийинки чалуу: Чектелген"</string>
<string name="CLIRDefaultOffNextCallOff" msgid="2567998633124408552">"Номурду аныктоонун демейки абалы \"чектелбейт\" деп коюлган. Кийинки чалуу: Чектелбейт"</string>
<string name="serviceNotProvisioned" msgid="8614830180508686666">"Кызмат камсыздалган эмес."</string>
<string name="CLIRPermanent" msgid="3377371145926835671">"Чалуучунун далдаштырма дайындары жөндөөлөрүн өзгөртө албайсыз."</string>
<string name="RestrictedOnDataTitle" msgid="1322504692764166532">"Мобилдик туташуу кызматы жок"</string>
<string name="RestrictedOnEmergencyTitle" msgid="3646729271176394091">"Шашылыш чалуу бөгөттөлгөн"</string>
<string name="RestrictedOnNormalTitle" msgid="3179574012752700984">"Аудио чалуу кызматы бөгөттөлгөн"</string>
<string name="RestrictedOnAllVoiceTitle" msgid="158800171499150681">"Бардык чалуулар жана кызматтар бөгөттөлгөн"</string>
<string name="RestrictedStateContent" msgid="4278821484643362350">"Өзгөчө кырдаалдагы кызматтар сиз жайгашкан жердеги мобилдик тармак тарабынан убактылуу бөгөттөлгөн"</string>
<string name="NetworkPreferenceSwitchTitle" msgid="4008877505368566980">"Тармакка туташпай жатат"</string>
<string name="NetworkPreferenceSwitchSummary" msgid="1203771446683319957">"Кабыл алуу мүмкүнчүлүгүн жакшыртуу үчүн Жөндөөлөр &gt; Тармак жана Интернет &gt; Мобилдик тармактар &gt; Тандалган тармак бөлүмүнөн тармактын түрүн өзгөртүп көрүңүз."</string>
<string name="EmergencyCallWarningTitle" msgid="4790413876281901612">"Wi‑Fi аркылуу чалуу жүрүп жатат"</string>
<string name="EmergencyCallWarningSummary" msgid="8973232888021643293">"Шашылыш чалуу үчүн мобилдик тармак талап кылынат."</string>
<string name="notification_channel_network_alert" msgid="4427736684338074967">"Эскертүүлөр"</string>
<string name="notification_channel_call_forward" msgid="2419697808481833249">"Чалууну башка номерге багыттоо"</string>
<string name="notification_channel_emergency_callback" msgid="6686166232265733921">"Шашылыш кайра чалуу режими"</string>
<string name="notification_channel_mobile_data_status" msgid="4575131690860945836">"Мобилдик Интернеттин абалы"</string>
<string name="notification_channel_sms" msgid="3441746047346135073">"SMS билдирүүлөрү"</string>
<string name="notification_channel_voice_mail" msgid="3954099424160511919">"Үн почтасынын билдирүүлөрү"</string>
<string name="notification_channel_wfc" msgid="2130802501654254801">"Wi-Fi аркылуу чалуу"</string>
<string name="peerTtyModeFull" msgid="6165351790010341421">"Peer TTY режимин FULL кылууну суранды"</string>
<string name="peerTtyModeHco" msgid="5728602160669216784">"Peer TTY режимин HCO кылууну суранды"</string>
<string name="peerTtyModeVco" msgid="1742404978686538049">"Peer TTY режимин VCO кылууну суранды"</string>
<string name="peerTtyModeOff" msgid="3280819717850602205">"Peer TTY режимин OFF кылууну суранды"</string>
<string name="serviceClassVoice" msgid="1258393812335258019">"Үн"</string>
<string name="serviceClassData" msgid="872456782077937893">"Дайындар"</string>
<string name="serviceClassFAX" msgid="5566624998840486475">"ФАКС"</string>
<string name="serviceClassSMS" msgid="2015460373701527489">"SMS"</string>
<string name="serviceClassDataAsync" msgid="4523454783498551468">"Шайкештирилбеген"</string>
<string name="serviceClassDataSync" msgid="7530000519646054776">"Шайкештирилген"</string>
<string name="serviceClassPacket" msgid="6991006557993423453">"Таңгак"</string>
<string name="serviceClassPAD" msgid="3235259085648271037">"PAD"</string>
<string name="roamingText0" msgid="7170335472198694945">"Роуминг индикатору күйгүзүлгөн"</string>
<string name="roamingText1" msgid="5314861519752538922">"Роуминг индикатору өчүрүлгөн"</string>
<string name="roamingText2" msgid="8969929049081268115">"Роуминг индикатору жаркылдап жатат"</string>
<string name="roamingText3" msgid="5148255027043943317">"Айлана-тегеректе жок"</string>
<string name="roamingText4" msgid="8808456682550796530">"Имарат сыртында"</string>
<string name="roamingText5" msgid="7604063252850354350">"Роуминг – Тандалган тутум"</string>
<string name="roamingText6" msgid="2059440825782871513">"Роуминг – Жеткиликтүү тутум"</string>
<string name="roamingText7" msgid="7112078724097233605">"Роуминг – Бирикме өнөктөшү"</string>
<string name="roamingText8" msgid="5989569778604089291">"Роуминг – Негизги өнөктөш"</string>
<string name="roamingText9" msgid="7969296811355152491">"Роуминг – Толук кызмат функциясы"</string>
<string name="roamingText10" msgid="3992906999815316417">"Роуминг – Жарым-жартылай кызмат функциясы"</string>
<string name="roamingText11" msgid="4154476854426920970">"Роуминг баннери күйгүзүлгөн"</string>
<string name="roamingText12" msgid="1189071119992726320">"Роуминг баннери өчүрүлгөн"</string>
<string name="roamingTextSearching" msgid="8360141885972279963">"Кызмат изделүүдө"</string>
<string name="wfcRegErrorTitle" msgid="2301376280632110664">"Wi-Fi Чалуу"</string>
<string-array name="wfcOperatorErrorAlertMessages">
<item msgid="3910386316304772394">"Wi-Fi аркылуу чалууларды аткарып жана билдирүүлөрдү жөнөтүү үчүн адегенде байланыш операторуңуздан бул кызматты орнотушун сураныңыз. Андан соң, Жөндөөлөрдөн Wi-Fi чалууну кайра күйгүзүңүз. (Ката коду: <xliff:g id="CODE">%1$s</xliff:g>)"</item>
</string-array>
<string-array name="wfcOperatorErrorNotificationMessages">
<item msgid="7472393097168811593">"Операторуңузга катталыңыз (Ката коду: <xliff:g id="CODE">%1$s</xliff:g>)"</item>
</string-array>
<string-array name="wfcSpnFormats">
<item msgid="6830082633573257149">"%s"</item>
<item msgid="4397097370387921767">"%s Wi-Fi Чалуу"</item>
</string-array>
<string name="wifi_calling_off_summary" msgid="8720659586041656098">"Өчүк"</string>
<string name="wfc_mode_wifi_preferred_summary" msgid="1994113411286935263">"Wi-Fi тандалган"</string>
<string name="wfc_mode_cellular_preferred_summary" msgid="1988279625335345908">"Тандалган мобилдик түзмөк"</string>
<string name="wfc_mode_wifi_only_summary" msgid="2379919155237869320">"Wi-Fi гана"</string>
<string name="cfTemplateNotForwarded" msgid="1683685883841272560">"<xliff:g id="BEARER_SERVICE_CODE">{0}</xliff:g>: Багытталган эмес"</string>
<string name="cfTemplateForwarded" msgid="1302922117498590521">"<xliff:g id="BEARER_SERVICE_CODE">{0}</xliff:g>: <xliff:g id="DIALING_NUMBER">{1}</xliff:g>"</string>
<string name="cfTemplateForwardedTime" msgid="9206251736527085256">"<xliff:g id="BEARER_SERVICE_CODE">{0}</xliff:g>: <xliff:g id="DIALING_NUMBER">{1}</xliff:g> <xliff:g id="TIME_DELAY">{2}</xliff:g> секунддан кийин"</string>
<string name="cfTemplateRegistered" msgid="5073237827620166285">"<xliff:g id="BEARER_SERVICE_CODE">{0}</xliff:g>: Багытталган эмес"</string>
<string name="cfTemplateRegisteredTime" msgid="6781621964320635172">"<xliff:g id="BEARER_SERVICE_CODE">{0}</xliff:g>: Багытталган эмес"</string>
<string name="fcComplete" msgid="3118848230966886575">"Функция коду аткарылды."</string>
<string name="fcError" msgid="3327560126588500777">"Туташууда көйгөй чыкты же функция коду жараксыз."</string>
<string name="httpErrorOk" msgid="1191919378083472204">"Жарайт"</string>
<string name="httpError" msgid="7956392511146698522">"түйүндө ката кетти."</string>
<string name="httpErrorLookup" msgid="4711687456111963163">"URL\'ди табуу мүмкүн болбоду."</string>
<string name="httpErrorUnsupportedAuthScheme" msgid="6299980280442076799">"Сайттын аныктыкты текшерүү схемасы колдоого алынбайт."</string>
<string name="httpErrorAuth" msgid="1435065629438044534">"Аутентификация кыйрады."</string>
<string name="httpErrorProxyAuth" msgid="1788207010559081331">"Прокси сервер аркылуу аныктыгын текшерүү ийгиликсиз аяктады."</string>
<string name="httpErrorConnect" msgid="8714273236364640549">"Сервер менен байланышуу мүмкүн болбоду."</string>
<string name="httpErrorIO" msgid="2340558197489302188">"Сервер менен байланыш түзүү мүмкүн болбоду. Кийинчерээк кайрадан аракеттениңиз."</string>
<string name="httpErrorTimeout" msgid="4743403703762883954">"Серверге туташуу убакыты кечиктирилди."</string>
<string name="httpErrorRedirectLoop" msgid="8679596090392779516">"Баракта серверге багыттоолор өтө көп."</string>
<string name="httpErrorUnsupportedScheme" msgid="5015730812906192208">"Бул протокол колдоого алынбайт."</string>
<string name="httpErrorFailedSslHandshake" msgid="96549606000658641">"Корголгон байланыш түзүү мүмкүн болбоду."</string>
<string name="httpErrorBadUrl" msgid="3636929722728881972">"URL жараксыз болгондуктан, таңгакты ачуу мүмкүн болбоду."</string>
<string name="httpErrorFile" msgid="2170788515052558676">"Файлга жетүү мүмкүн болбоду."</string>
<string name="httpErrorFileNotFound" msgid="6203856612042655084">"Талап кылынган файлга жетүү мүмкүн болбоду."</string>
<string name="httpErrorTooManyRequests" msgid="1235396927087188253">"Өтө көп талаптар иштетилүүдө. Кайта аракеттениңиз."</string>
<string name="notification_title" msgid="8967710025036163822">"<xliff:g id="ACCOUNT">%1$s</xliff:g> менен кирүүдө ката кетти"</string>
<string name="contentServiceSync" msgid="8353523060269335667">"Шайкештирүү"</string>
<string name="contentServiceSyncNotificationTitle" msgid="397743349191901458">"Шайкештирүү"</string>
<string name="contentServiceTooManyDeletesNotificationDesc" msgid="8100981435080696431">"Өтө көп <xliff:g id="CONTENT_TYPE">%s</xliff:g> жок кылынды."</string>
<string name="low_memory" product="tablet" msgid="6494019234102154896">"Планшеттин сактагычы толуп калды. Орун бошотуш үчүн кээ бир файлдарды өчүрүңүз."</string>
<string name="low_memory" product="watch" msgid="4415914910770005166">"Саат сактагычы толуп калды. Орун бошотуу үчүн айрым файлдарды жок кылыңыз."</string>
<string name="low_memory" product="tv" msgid="516619861191025923">"Сыналгынын сактагычы толуп калды. Айрым файлдарды жок кылып орун бошотуңуз."</string>
<string name="low_memory" product="default" msgid="3475999286680000541">"Телефондун сактагычы толуп калды. Орун бошотуш үчүн кээ бир файлдарды өчүрүңүз."</string>
<plurals name="ssl_ca_cert_warning" formatted="false" msgid="5106721205300213569">
<item quantity="other">ТБнун тастыктамалары орнотулду</item>
<item quantity="one">ТБнун тастыктамасы орнотулду</item>
</plurals>
<string name="ssl_ca_cert_noti_by_unknown" msgid="4475437862189850602">"Аныкталбаган үчүнчү тараптардан"</string>
<string name="ssl_ca_cert_noti_by_administrator" msgid="3541729986326153557">"Жумуш профилиңиздин администратору тарабынан"</string>
<string name="ssl_ca_cert_noti_managed" msgid="4030263497686867141">"<xliff:g id="MANAGING_DOMAIN">%s</xliff:g> тарабынан"</string>
<string name="work_profile_deleted" msgid="5005572078641980632">"Жумуш профили жок кылынды"</string>
<string name="work_profile_deleted_description" msgid="1100529432509639864">"Башкаруучу колдонмосу болбогондуктан, жумуш профили жок кылынды"</string>
<string name="work_profile_deleted_details" msgid="6307630639269092360">"Жумуш профилинин башкаруучу колдонмосу жок же бузулгандыктан, жумуш профилиңиз жана ага байланыштуу дайындар жок кылынды. Жардам алуу үчүн администраторуңузга кайрылыңыз."</string>
<string name="work_profile_deleted_description_dpm_wipe" msgid="8823792115612348820">"Жумуш профилиңиз бул түзмөктөн жок кылынды"</string>
<string name="network_logging_notification_title" msgid="6399790108123704477">"Түзмөктү ишкана башкарат"</string>
<string name="network_logging_notification_text" msgid="7930089249949354026">"Ишканаңыз бул түзмөктү башкарат жана тармак трафигин көзөмөлдөшү мүмкүн. Чоо-жайын көрүү үчүн таптап коюңуз."</string>
<string name="factory_reset_warning" msgid="5423253125642394387">"Түзмөгүңүз тазаланат"</string>
<string name="factory_reset_message" msgid="7972496262232832457">"Түзмөктү башкаруучу колдонмо жараксыз. Түзмөгүңүз азыр тазаланат.\n\nСуроолоруңуз болсо, ишканаңыздын администраторуна кайрылыңыз."</string>
<string name="me" msgid="6545696007631404292">"Мен"</string>
<string name="power_dialog" product="tablet" msgid="8545351420865202853">"Планшет мүмкүнчүлүктөрү"</string>
<string name="power_dialog" product="tv" msgid="6153888706430556356">"Сыналгы параметрлери"</string>
<string name="power_dialog" product="default" msgid="1319919075463988638">"Телефон мүмкүнчүлүктөрү"</string>
<string name="silent_mode" msgid="7167703389802618663">"Үнсүз режим"</string>
<string name="turn_on_radio" msgid="3912793092339962371">"Радиону күйгүзүү"</string>
<string name="turn_off_radio" msgid="8198784949987062346">"Радиону өчүрүү"</string>
<string name="screen_lock" msgid="799094655496098153">"Экран кулпусу"</string>
<string name="power_off" msgid="4266614107412865048">"Кубатын өчүрүү"</string>
<string name="silent_mode_silent" msgid="319298163018473078">"Коңгуроо өчүк"</string>
<string name="silent_mode_vibrate" msgid="7072043388581551395">"Чалганда титирөө"</string>
<string name="silent_mode_ring" msgid="8592241816194074353">"Коңгуроо жандырылган"</string>
<string name="reboot_to_update_title" msgid="6212636802536823850">"Android тутум жаңыртуусу"</string>
<string name="reboot_to_update_prepare" msgid="6305853831955310890">"Жаңыртууга даярдалууда…"</string>
<string name="reboot_to_update_package" msgid="3871302324500927291">"Жаңыртуу топтому иштелүүдө…"</string>
<string name="reboot_to_update_reboot" msgid="6428441000951565185">"Өчүрүлүп күйгүзүлүүдө…"</string>
<string name="reboot_to_reset_title" msgid="4142355915340627490">"Баштапкы абалга кайтаруу"</string>
<string name="reboot_to_reset_message" msgid="2432077491101416345">"Өчүрүлүп күйгүзүлүүдө…"</string>
<string name="shutdown_progress" msgid="2281079257329981203">"Жабылууда…"</string>
<string name="shutdown_confirm" product="tablet" msgid="3385745179555731470">"Планшетиңиз өчүрүлөт."</string>
<string name="shutdown_confirm" product="tv" msgid="476672373995075359">"Сыналгыңыз жабылат."</string>
<string name="shutdown_confirm" product="watch" msgid="3490275567476369184">"Саатыңыз жабылат."</string>
<string name="shutdown_confirm" product="default" msgid="649792175242821353">"Телефонуңуз өчүрүлөт."</string>
<string name="shutdown_confirm_question" msgid="2906544768881136183">"Жабылсынбы?"</string>
<string name="reboot_safemode_title" msgid="7054509914500140361">"Кайра жандырып, корголгон абалга кирүү"</string>
<string name="reboot_safemode_confirm" msgid="55293944502784668">"Корголгон тартипке кирүү үчүн, кайра жандырууну каалайсызбы? Бул сиз орноткон бардык үчүнчү тараптык колдонмолорду өчүрөт. Алар сиз телефонуңузду кайра жандыргандан кийин ордуна келишет."</string>
<string name="recent_tasks_title" msgid="3691764623638127888">"Акыркы"</string>
<string name="no_recent_tasks" msgid="8794906658732193473">"Акыркы колдонмолор жок"</string>
<string name="global_actions" product="tablet" msgid="408477140088053665">"Планшет мүмкүнчүлүктөрү"</string>
<string name="global_actions" product="tv" msgid="7240386462508182976">"Сыналгы параметрлери"</string>
<string name="global_actions" product="default" msgid="2406416831541615258">"Телефон мүмкүнчүлүктөрү"</string>
<string name="global_action_lock" msgid="2844945191792119712">"Экран кулпусу"</string>
<string name="global_action_power_off" msgid="4471879440839879722">"Кубатын өчүрүү"</string>
<string name="global_action_emergency" msgid="7112311161137421166">"Тез жардам"</string>
<string name="global_action_bug_report" msgid="7934010578922304799">"Ката тууралуу билдирүү"</string>
<string name="bugreport_title" msgid="2667494803742548533">"Ката тууралуу билдирүү түзүү"</string>
<string name="bugreport_message" msgid="398447048750350456">"Ушуну менен түзмөгүңүздүн учурдагы абалы тууралуу маалымат топтолуп, электрондук почта аркылуу жөнөтүлөт. Отчет даяр болгуча бир аз күтө туруңуз."</string>
<string name="bugreport_option_interactive_title" msgid="8635056131768862479">"Интерактивдүү кабар"</string>
<string name="bugreport_option_interactive_summary" msgid="229299488536107968">"Ката жөнүндө кабардын абалын жана көйгөй тууралуу кошумча маалыматты көрсөтүү үчүн ушул функцияны колдонууну сунуштайбыз. Ката жөнүндө кабар жөнөтүлүп жатканда көп убакыт талап кылынбашы үчүн негизги бөлүмдөр гана көрүнөт."</string>
<string name="bugreport_option_full_title" msgid="6354382025840076439">"Толук кабар берүү"</string>
<string name="bugreport_option_full_summary" msgid="7210859858969115745">"Түзмөгүңүз жооп бербей же өтө жай иштеп жатса, ошондой эле жөндөөлөрдүн бардык кабарлоо бөлүмдөрүн карап чыккыңыз келсе, ушул функцияны колдонуңуз. Баса, ката жөнүндө кошумча маалыматты көрсөтүп же скриншотторду тарта албайсыз."</string>
<plurals name="bugreport_countdown" formatted="false" msgid="6878900193900090368">
<item quantity="other">Мүчүлүштүк тууралуу кабарлоо үчүн <xliff:g id="NUMBER_1">%d</xliff:g> секундда скриншот алынат.</item>
<item quantity="one">Мүчүлүштүк тууралуу кабарлоо үчүн <xliff:g id="NUMBER_0">%d</xliff:g> секундда скриншот алынат.</item>
</plurals>
<string name="global_action_toggle_silent_mode" msgid="8219525344246810925">"Үнсүз режим"</string>
<string name="global_action_silent_mode_on_status" msgid="3289841937003758806">"Добушу ӨЧҮК"</string>
<string name="global_action_silent_mode_off_status" msgid="1506046579177066419">"Добушу КҮЙҮК"</string>
<string name="global_actions_toggle_airplane_mode" msgid="5884330306926307456">"Учак режими"</string>
<string name="global_actions_airplane_mode_on_status" msgid="2719557982608919750">"Учак режими КҮЙҮК"</string>
<string name="global_actions_airplane_mode_off_status" msgid="5075070442854490296">"Учак режими ӨЧҮК"</string>
<string name="global_action_settings" msgid="1756531602592545966">"Жөндөөлөр"</string>
<string name="global_action_assist" msgid="3892832961594295030">"Жардам"</string>
<string name="global_action_voice_assist" msgid="7751191495200504480">"Үн жардамчысы"</string>
<string name="global_action_lockdown" msgid="8751542514724332873">"Азыр кулпулоо"</string>
<string name="status_bar_notification_info_overflow" msgid="5301981741705354993">"999+"</string>
<string name="notification_hidden_text" msgid="6351207030447943784">"Жаңы эскертме"</string>
<string name="notification_channel_virtual_keyboard" msgid="6969925135507955575">"Виртуалдык баскычтоп"</string>
<string name="notification_channel_physical_keyboard" msgid="7297661826966861459">"Аппараттык баскычтоп"</string>
<string name="notification_channel_security" msgid="7345516133431326347">"Коопсуздук"</string>
<string name="notification_channel_car_mode" msgid="3553380307619874564">"Унаа режими"</string>
<string name="notification_channel_account" msgid="7577959168463122027">"Каттоо эсебинин абалы"</string>
<string name="notification_channel_developer" msgid="7579606426860206060">"Иштеп чыгуучунун билдирүүлөрү"</string>
<string name="notification_channel_updates" msgid="4794517569035110397">"Жаңыртуулар"</string>
<string name="notification_channel_network_status" msgid="5025648583129035447">"Тармактын абалы"</string>
<string name="notification_channel_network_alerts" msgid="2895141221414156525">"Тармактын эскертүүлөрү"</string>
<string name="notification_channel_network_available" msgid="4531717914138179517">"Жеткиликтүү тармактар"</string>
<string name="notification_channel_vpn" msgid="8330103431055860618">"VPN абалы"</string>
<string name="notification_channel_device_admin" msgid="1568154104368069249">"Түзмөктү администрациялоо"</string>
<string name="notification_channel_alerts" msgid="4496839309318519037">"Эскертүүлөр"</string>
<string name="notification_channel_retail_mode" msgid="6088920674914038779">"Чекене соода дүкөнү үчүн демо режим"</string>
<string name="notification_channel_usb" msgid="9006850475328924681">"USB аркылуу туташуу"</string>
<string name="notification_channel_foreground_service" msgid="3931987440602669158">"Колдонмолор батареяңызды коротууда"</string>
<string name="foreground_service_app_in_background" msgid="1060198778219731292">"<xliff:g id="APP_NAME">%1$s</xliff:g> колдонмосу батареяны пайдаланып жатат"</string>
<string name="foreground_service_apps_in_background" msgid="7175032677643332242">"<xliff:g id="NUMBER">%1$d</xliff:g> колдонмо батареяны пайдаланып жатат"</string>
<string name="foreground_service_tap_for_details" msgid="372046743534354644">"Батареянын кубаты жана трафиктин көлөмү жөнүндө билүү үчүн таптап коюңуз"</string>
<string name="foreground_service_multiple_separator" msgid="4021901567939866542">"<xliff:g id="LEFT_SIDE">%1$s</xliff:g>, <xliff:g id="RIGHT_SIDE">%2$s</xliff:g>"</string>
<string name="safeMode" msgid="2788228061547930246">"Коопсуз режим"</string>
<string name="android_system_label" msgid="6577375335728551336">"Android тутуму"</string>
<string name="user_owner_label" msgid="1119010402169916617">"Жеке профилге которулуу"</string>
<string name="managed_profile_label" msgid="5289992269827577857">"Жумуш профилине которулуу"</string>
<string name="permgrouplab_contacts" msgid="3657758145679177612">"Байланыштар"</string>
<string name="permgroupdesc_contacts" msgid="6951499528303668046">"байланыштарыңызды көрүүгө"</string>
<string name="permgrouplab_location" msgid="7275582855722310164">"Жайгашкан жер"</string>
<string name="permgroupdesc_location" msgid="1346617465127855033">"түзмөктүн жайгашкан жерин аныктоого"</string>
<string name="permgrouplab_calendar" msgid="5863508437783683902">"Жылнаама"</string>
<string name="permgroupdesc_calendar" msgid="3889615280211184106">"жылнаамаңызды пайдалануу"</string>
<string name="permgrouplab_sms" msgid="228308803364967808">"SMS"</string>
<string name="permgroupdesc_sms" msgid="4656988620100940350">"SMS билдирүүлөрдү жиберүү жана көрсөтүү"</string>
<string name="permgrouplab_storage" msgid="1971118770546336966">"Сактагыч"</string>
<string name="permgroupdesc_storage" msgid="637758554581589203">"түзмөгүңүздөгү сүрөттөрдү жана башка мультимедиа файлдарын пайдаланууга"</string>
<string name="permgrouplab_microphone" msgid="171539900250043464">"Микрофон"</string>
<string name="permgroupdesc_microphone" msgid="4988812113943554584">"аудио жаздыруу"</string>
<string name="permgrouplab_camera" msgid="4820372495894586615">"Камера"</string>
<string name="permgroupdesc_camera" msgid="3250611594678347720">"сүрөт жана видео тартууга"</string>
<string name="permgrouplab_phone" msgid="5229115638567440675">"Телефон"</string>
<string name="permgroupdesc_phone" msgid="6234224354060641055">"телефон чалуу жана аларды башкаруу"</string>
<string name="permgrouplab_sensors" msgid="416037179223226722">"Дене сенсорлору"</string>
<string name="permgroupdesc_sensors" msgid="7147968539346634043">"организмдин абалына көз салган сенсордун дайындарына мүмкүнчүлүк алуу"</string>
<string name="capability_title_canRetrieveWindowContent" msgid="3901717936930170320">"Терезедеги мазмунду алып турат"</string>
<string name="capability_desc_canRetrieveWindowContent" msgid="3772225008605310672">"Учурда ачылып турган терезедеги маалыматты талдайт."</string>
<string name="capability_title_canRequestTouchExploration" msgid="3108723364676667320">"\"Сыйпалап изилдөө\" мүмкүнчүлүгүн иштетет"</string>
<string name="capability_desc_canRequestTouchExploration" msgid="7543249041581408313">"Басылып жаткан элементтерди айтып турат жана түзмөктү жаңсоолор менен башкаруу мүмкүнчүлүгүн иштетет."</string>
<string name="capability_title_canRequestFilterKeyEvents" msgid="2103440391902412174">"Терилип жаткан текстти текшерип турат"</string>
<string name="capability_desc_canRequestFilterKeyEvents" msgid="7463135292204152818">"Ошону менен катар, насыя карталарынын номерлери жана сырсөздөр сыяктуу жеке маалыматты да."</string>
<string name="capability_title_canControlMagnification" msgid="3593493281059424855">"Көрүнүштү чоңойтуп кичирейтет"</string>
<string name="capability_desc_canControlMagnification" msgid="4791858203568383773">"Экрандагы сүрөттү тууралап жайгаштырып, өлчөмүн өзгөртөт."</string>
<string name="capability_title_canPerformGestures" msgid="7418984730362576862">"Жаңсоолорду аткаруу"</string>
<string name="capability_desc_canPerformGestures" msgid="8296373021636981249">"Таптап, серпип, чымчып жана башка жаңсоолорду аткара алат."</string>
<string name="capability_title_canCaptureFingerprintGestures" msgid="6309568287512278670">"Манжа изинин жаңсоолору"</string>
<string name="capability_desc_canCaptureFingerprintGestures" msgid="7102111919385702482">"Түзмөктөрдөгү манжа изинин сенсорунда жасалган жаңсоолорду жаздырып алат."</string>
<string name="permlab_statusBar" msgid="7417192629601890791">"абал тилкесин өчүрүү же өзгөртүү"</string>
<string name="permdesc_statusBar" msgid="8434669549504290975">"Колдонмого абал тилкесин өчүрүү же тутум сүрөтчөлөрүн кошуу же алып салуу мүмкүнчүлүгүн берет."</string>
<string name="permlab_statusBarService" msgid="4826835508226139688">"абал тилкесинин милдетин аткаруу"</string>
<string name="permdesc_statusBarService" msgid="716113660795976060">"Колдонмого абал тилкеси болуу мүмкүнчүлүгүн берет."</string>
<string name="permlab_expandStatusBar" msgid="1148198785937489264">"абал тилкесин жайып көрсөтүү/жыйнап коюу"</string>
<string name="permdesc_expandStatusBar" msgid="6917549437129401132">"Колдонмого абал тилкесин жайып көрсөтүү же жыйнап коюу мүмкүнчүлүгүн берет."</string>
<string name="permlab_install_shortcut" msgid="4279070216371564234">"тез чакырма орнотуу"</string>
<string name="permdesc_install_shortcut" msgid="8341295916286736996">"Колдонмого үй экранга колдонуучунун катышуусусуз тез чакырма кошууга мүмкүнчүлүк берет."</string>
<string name="permlab_uninstall_shortcut" msgid="4729634524044003699">"тез чакыргычтарды жок кылуу"</string>
<string name="permdesc_uninstall_shortcut" msgid="6745743474265057975">"Колдонмого колдонуучунун катышуусусуз үй экранынын тез чакырмаларын жок кылуу мүмкүнчүлүгүн берет."</string>
<string name="permlab_processOutgoingCalls" msgid="3906007831192990946">"чыгыш чалууларды кайра багыттоо"</string>
<string name="permdesc_processOutgoingCalls" msgid="5156385005547315876">"Колдонмого кимдир-бирөөгө чалып жаткан учурда терилип жаткан номерди көрүү, ошондой эле чалууну башка номерге буруу же чалууну таптакыр токтотуп коюу мүмкүнчүлүгү берилет."</string>
<string name="permlab_answerPhoneCalls" msgid="4077162841226223337">"телефон чалууларга жооп берүү"</string>
<string name="permdesc_answerPhoneCalls" msgid="2901889867993572266">"Телефонго чалганда колдонмого жооп берүүгө уруксат берүү."</string>
<string name="permlab_receiveSms" msgid="8673471768947895082">"билдирүүлөрдү (SMS) кабыл алуу"</string>
<string name="permdesc_receiveSms" msgid="6424387754228766939">"Колдонмого SMS билдирүүлөрүн кабыл алууга жана аларды иштетип чыгууга уруксат берет. Бул, колдонмо сизге билгизбестен түзмөгүңүзгө жөнөтүлгөн билдирүүлөрдү мониторлой же жок кыла алат дегенди билдирет."</string>
<string name="permlab_receiveMms" msgid="1821317344668257098">"билдирүүлөрдү (MMS) кабыл алуу"</string>
<string name="permdesc_receiveMms" msgid="533019437263212260">"Колдонмого MMS билдирүүлөрүн кабыл алууга жана аларды иштетип чыгууга уруксат берет. Бул, колдонмо сизге билгизбестен түзмөгүңүзгө жөнөтүлгөн билдирүүлөрдү мониторлой же жок кыла алат дегенди билдирет."</string>
<string name="permlab_readCellBroadcasts" msgid="1598328843619646166">"уюктук берүү билдирүүлөрүн окуу"</string>
<string name="permdesc_readCellBroadcasts" msgid="6361972776080458979">"Колдонмого түзмөгүңүз кабыл алган уюк берүүнүн билдирүүлөрүн окууга жол берет. Шашылыш эскертүү билдирүүлөрү кээ бир жерлердеги өзгөчө кырдаалдар тууралу сизди эскертүү үчүн жөнөтүлөт. Зыяндуу колдономолор шашылыш эскертүүлөр берилип жатканда, сиздин түзмөктүн иштешине жолтоо болушу мүмкүн."</string>
<string name="permlab_subscribedFeedsRead" msgid="4756609637053353318">"жазылган түрмөктөрдү окуу"</string>
<string name="permdesc_subscribedFeedsRead" msgid="5557058907906144505">"Колдонмого учурда шайкештештирилген каналдардын чоо-жайларын алуу мүмкүнчүлүгүн берет."</string>
<string name="permlab_sendSms" msgid="7544599214260982981">"SMS билдирүүлөрдү жиберүү жана көрсөтүү"</string>
<string name="permdesc_sendSms" msgid="7094729298204937667">"Колдонмого SMS билдирүүлөрүн жөнөтүү уруксатын берет. Бул сиз күтпөгөн чыгымдарга алып келиши мүмкүн. Зыяндуу колдонмолор сиздин ырастооңузсуз билдирүүлөрдү жөнөтүп, көп чыгымдарга себепкер болушу мүмкүн."</string>
<string name="permlab_readSms" msgid="8745086572213270480">"билдирүүлөрүңүздү (SMS же MMS) окуу"</string>
<string name="permdesc_readSms" product="tablet" msgid="4741697454888074891">"Бул колдонмо планшетиңизде сакталган SMS (текст түрүндөгү) билдирүүлөрдүн баарын окуй алат."</string>
<string name="permdesc_readSms" product="tv" msgid="5796670395641116592">"Бул колдонмо сыналгыңызда сакталган SMS (текст түрүндөгү) билдирүүлөрдүн баарын окуй алат."</string>
<string name="permdesc_readSms" product="default" msgid="6826832415656437652">"Бул колдонмо телефонуңузда сакталган SMS (текст түрүндөгү) билдирүүлөрдүн баарын окуй алат."</string>
<string name="permlab_receiveWapPush" msgid="5991398711936590410">"билдирүүлөрдү (WAP) кабыл алуу"</string>
<string name="permdesc_receiveWapPush" msgid="748232190220583385">"Колдонмого WAP билдирүүлөрүн кабыл алууга жана аларды иштетип чыгууга уруксат берет. Бул, колдонмо сизге билгизбестен түзмөгүңүзгө жөнөтүлгөн билдирүүлөрдү мониторлой же жок кыла алат дегенди билдирет."</string>
<string name="permlab_getTasks" msgid="6466095396623933906">"иштеп жаткан колдонмолорду түшүрүп алуу"</string>
<string name="permdesc_getTasks" msgid="7454215995847658102">"Колдонмого учурдагы жана акыркы убакытта пайдаланылган колдонмолор тууралуу маалымат алууга уруксат берет. Бул колдонмого түзмөктө кандай колдонмолор колдонулаарын билип алууга жол бериши мүмкүн."</string>
<string name="permlab_manageProfileAndDeviceOwners" msgid="7918181259098220004">"профилди жана түзмөк ээлерин башкаруу"</string>
<string name="permdesc_manageProfileAndDeviceOwners" msgid="106894851498657169">"Колдонмолорго профиль ээлерин жана түзмөк ээсин орнотуу мүмкүнчүлүгүн берет."</string>
<string name="permlab_reorderTasks" msgid="2018575526934422779">"иштеп жаткан колдонмолорду иреттештирүү"</string>
<string name="permdesc_reorderTasks" msgid="7734217754877439351">"Колдонмо процесстерди фонго же алдыңкы планга жылдыруу уруксатын алат. Колдонмо муну сиздин ырастооңузсуз кыла алат."</string>
<string name="permlab_enableCarMode" msgid="5684504058192921098">"унаа режимин иштетүү"</string>
<string name="permdesc_enableCarMode" msgid="4853187425751419467">"Колдонмого унаа режимин иштетүү мүмкүнчүлүгүн берет."</string>
<string name="permlab_killBackgroundProcesses" msgid="3914026687420177202">"башка колдонмолорду жабуу"</string>
<string name="permdesc_killBackgroundProcesses" msgid="4593353235959733119">"Колдонмого башка колдонмолордун фондо иштеп жаткан процесстерин токтотуу уруксатын берет. Бул башка колдонмолордун иштебей калышына алып келиши мүмкүн."</string>
<string name="permlab_systemAlertWindow" msgid="7238805243128138690">"Бул колдонмо башка колдонмолордун үстүнөн көрүнүшү мүмкүн"</string>
<string name="permdesc_systemAlertWindow" msgid="2393776099672266188">"Бул колдонмо башка колдонмолордун же экрандын башка бөлүгүнүн үстүндө көрүнүшү мүмкүн. Ал колдонмолорду пайдаланууга же алардын көрсөтүлүшүнө тоскоолдук жаратышы мүмкүн."</string>
<string name="permlab_runInBackground" msgid="7365290743781858803">"фондо иштей берсин"</string>
<string name="permdesc_runInBackground" msgid="7370142232209999824">"Бул колдонмо фондо иштей берет. Батареяңыз тез эле отуруп калышы мүмкүн."</string>
<string name="permlab_useDataInBackground" msgid="8694951340794341809">"фондо дайындарды өткөрө берсин"</string>
<string name="permdesc_useDataInBackground" msgid="6049514223791806027">"Бул колдонмо фондо дайындарды өткөрө берет. Дайындарды көбүрөөк өткөрүшү мүмкүн."</string>
<string name="permlab_persistentActivity" msgid="8841113627955563938">"колдонмону үзгүлтүксүз иштетүү"</string>
<string name="permdesc_persistentActivity" product="tablet" msgid="8525189272329086137">"Колдонмого өзүнүн бөлүктөрүн эстутумда туруктуу кармоого уруксат берет.Бул эстутумдун башка колдонмолорго жетиштүүлүгүн чектеши жана телефондун иштешин жайлатышы мүмкүн."</string>
<string name="permdesc_persistentActivity" product="tv" msgid="5086862529499103587">"Колдонмого эстутумдагы өз бөлүктөрүн туруктуу кылуу мүмкүнчүлүгүн берет. Ушуну менен сыналгы жай иштеп, башка колдонмолорго жеткиликтүү эстутум чектелиши мүмкүн."</string>
<string name="permdesc_persistentActivity" product="default" msgid="4384760047508278272">"Колдонмого өзүнүн бөлүктөрүн эстутумда туруктуу кармоого уруксат берет. Бул эстутумдун башка колдонмолорго жетиштүүлүгүн чектеши жана телефондун иштешин жайлатышы мүмкүн."</string>
<string name="permlab_getPackageSize" msgid="7472921768357981986">"колдонмо сактагычынын мейкиндигин өлчөө"</string>
<string name="permdesc_getPackageSize" msgid="3921068154420738296">"Колдонмого өз кодун, дайындарын жана кэш өлчөмдөрүн түшүрүп алуу мүмкүнчүлүгүн берет"</string>
<string name="permlab_writeSettings" msgid="2226195290955224730">"система тууралоолорун өзгөртүү"</string>
<string name="permdesc_writeSettings" msgid="7775723441558907181">"Колдонмого тутумдун коопсуздук жөндөөлөрүнүн дайындарын өзгөртүү мүмкүнчүлүгүн берет. Кесепттүү колдонмолор тутумуңуздун конфигурациясын бузуп салышы мүмкүн."</string>
<string name="permlab_receiveBootCompleted" msgid="5312965565987800025">"түзмөктү жандырганда иштеп баштоо"</string>
<string name="permdesc_receiveBootCompleted" product="tablet" msgid="7390304664116880704">"Колдонмого тутум жүктөлүп бүтөөрү менен өзүн-өзү иштетүү мүмкүнчүлүгүн берет. Бул планшеттин ишке киргизилишин кыйла создуктуруп, планшеттин үзгүлтүксүз иштешин жайлатып салышы мүмкүн."</string>
<string name="permdesc_receiveBootCompleted" product="tv" msgid="4525890122209673621">"Тутум күйгүзүлүп бүтөөрү менен, колдонмо өз алдынча иштеп баштайт. Ушуну менен, сыналгы кечирээк күйгүзүлүп, колдонмо такай иштеп тургандыктан, планшет жайыраак иштеп калышы мүмкүн."</string>
<string name="permdesc_receiveBootCompleted" product="default" msgid="513950589102617504">"Колдонмого тутум жүктөлүп бүтөөрү менен өзүн-өзү иштетүү мүмкүнчүлүгүн берет. Бул телефондун ишке киргизилишин кыйла создуктуруп, телефондун үзгүлтүксүз иштешин жайлатып салышы мүмкүн."</string>
<string name="permlab_broadcastSticky" msgid="7919126372606881614">"жабышчаак таркатманы жөнөтүү"</string>
<string name="permdesc_broadcastSticky" product="tablet" msgid="7749760494399915651">"Колдонмого берүү токтогондон кийин улантыла берүүчү жабышкак берүүлөрдү жөнөтүү уруксатын берет. Муну ашыкча колдонуу, эстутумду өтө көп пайдаланууга алып келип, планшеттин жай же туруксуз иштөөсүнүнө себепкер болушу мүмкүн."</string>
<string name="permdesc_broadcastSticky" product="tv" msgid="6839285697565389467">"Колдонмого жайылтуу аяктагандан кийинки жабышчаак жайылтууларды жөнөтүү мүмкүнчүлүгүн берет. Ашыкча колдонулганда, сыналгы өтө жай же туруксуз иштеп, эстутумда өтө көп орунду ээлеши мүмкүн."</string>
<string name="permdesc_broadcastSticky" product="default" msgid="2825803764232445091">"Колдонмого берүү токтогондон кийин улантыла берүүчү жабышкак берүүлөрдү жөнөтүү уруксатын берет. Муну ашыкча колдонуу, эстутумду өтө көп пайдаланууга алып келип, телефондун жай же туруксуз иштөөсүнүнө себепкер болушу мүмкүн."</string>
<string name="permlab_readContacts" msgid="8348481131899886131">"байланыштарыңызды окуу"</string>
<string name="permdesc_readContacts" product="tablet" msgid="5294866856941149639">"Колдонмо планшетиңиздеги байланыштар, ошондой эле белгилүү бир адамдар менен канчалык көп чалышып, кат жазышып жана башка жолдор менен байланышып жаткандыгыңыз тууралуу маалыматты көрүп, сактай алат. Мындай уруксатты алган колдонмолор байланыштар тууралуу маалыматты сактай алышат, ал эми зыянкеч программалар байланыштар тууралуу маалыматты алдын ала эскертүүсүз бөлүшүүсү мүмкүн."</string>
<string name="permdesc_readContacts" product="tv" msgid="1839238344654834087">"Колдонмого сыналгыңызда сакталган байланыштарыңыз тууралуу дайындарды, ошондой эле белгилүү бир адамдарга кандай убакыт аралыгында чалып, электрондук билдирүү жөнөтүп же башка жолдор менен байланышканыңызды окуу мүмкүнчүлүгүн берет. Мындай уруксат менен колдонмолор байланыштар дайындарын сактап, зыянкеч колдонмолор сизге билгизбестен байланыштар дайындарын бөлүшө алышат."</string>
<string name="permdesc_readContacts" product="default" msgid="8440654152457300662">"Колдонмо түзмөктөгү байланыштар, ошондой эле белгилүү бир адамдар менен канчалык көп чалышып, кат жазышып жана башка жолдор менен байланышып жаткандыгыңыз тууралуу маалыматты көрүп, сактай алат. Зыянкеч программалар байланыштар тууралуу маалыматты алдын ала эскертүүсүз бөлүшүүсү мүмкүн."</string>
<string name="permlab_writeContacts" msgid="5107492086416793544">"байланыштарыңызды өзгөртүү"</string>
<string name="permdesc_writeContacts" product="tablet" msgid="897243932521953602">"Колдонмо планшетиңиздеги байланыштар, ошондой эле белгилүү бир адамдар менен канчалык көп чалышып, кат жазышып жана башка жолдор менен байланышып жаткандыгыңыз тууралуу маалыматты өзгөртө алат. Мындай уруксатты алган колдонмолор байланыштар тууралуу маалыматты жок кыла алышат."</string>
<string name="permdesc_writeContacts" product="tv" msgid="5438230957000018959">"Колдонмого сыналгыңызда сакталган байланыштарыңыз тууралуу дайындарды, ошондой эле белгилүү байланыштарга кандай убакыт аралыгында чалып, электрондук билдирүү жөнөтүп же башка жолдор менен байланышканыңызды өзгөртүү мүмкүнчүлүгүн берет. Мындай уруксат менен колдонмолор байланыш дайындарын жок кыла алат."</string>
<string name="permdesc_writeContacts" product="default" msgid="589869224625163558">"Колдонмо телефонуңуздагы байланыштар, ошондой эле белгилүү бир адамдар менен канчалык көп чалышып, кат жазышып жана башка жолдор менен байланышып жаткандыгыңыз тууралуу маалыматты өзгөртө алат. Мындай уруксатты алган колдонмолор байланыштар тууралуу маалыматты жок кыла алышат."</string>
<string name="permlab_readCallLog" msgid="3478133184624102739">"чалуулар тизмегин окуу"</string>
<string name="permdesc_readCallLog" msgid="3204122446463552146">"Бул колдонмо чалууларыңыздын таржымалын окуй алат."</string>
<string name="permlab_writeCallLog" msgid="8552045664743499354">"чалуулар тизмегин жаздыруу"</string>
<string name="permdesc_writeCallLog" product="tablet" msgid="6661806062274119245">"Колдонмого планшетиңиздин чалуулар тизмегин, анын ичинде, чыгыш жана кириш чалууларына тиешелүү берилиштерди өзгөртүү уруксатын берет. Зыяндуу колдонмолор муну колдонуп чалуулар тизмегин өзгөртө же жок кыла алышат."</string>
<string name="permdesc_writeCallLog" product="tv" msgid="4225034892248398019">"Колдонмого сыналгыңыздын чалуулар таржымалын, ошондой эле келүүчү жана чыгуучу чалуулар тууралуу дайындарды өзгөртүү мүмкүнчүлүгү берилет. Зыянкеч колдонмолор ушуну менен чалуулар таржымалыңызды жок кылып же өзгөртүп коюшу мүмкүн."</string>
<string name="permdesc_writeCallLog" product="default" msgid="683941736352787842">"Колдонмого телефонуңуздун чалуулар тизмегин, анын ичинде, чыгыш жана кириш чалууларына тиешелүү берилиштерди өзгөртүү уруксатын берет. Зыяндуу колдонмолор муну колдонуп чалуулар тизмегин өзгөртө же жок кыла алышат."</string>
<string name="permlab_bodySensors" msgid="4683341291818520277">"дене-бой сенсорлоруна (жүрөктүн кагышын өлчөгүчтөр сыяктуу) уруксат"</string>
<string name="permdesc_bodySensors" product="default" msgid="4380015021754180431">"Колдонмого жүрөгүңүздүн согушу сыяктуу дене-бой абалыңызды көзөмөлдөгөн сенсорлордогу дайындарды көрүп туруу мүмкүнчүлүгүн берет."</string>
<string name="permlab_readCalendar" msgid="6716116972752441641">"Жылнаамадагы иш-чараларды жана алардын чоо-жайын окуу"</string>
<string name="permdesc_readCalendar" product="tablet" msgid="4993979255403945892">"Бул колдонмо планшетиңизде сакталган жылнаамадагы иш-чаралардын баарын окуп жана андагы дайындарды бөлүшүп же сактай алат."</string>
<string name="permdesc_readCalendar" product="tv" msgid="8837931557573064315">"Бул колдонмо сыналгыңызда сакталган жылнаамадагы иш-чаралардын баарын окуп жана андагы дайындарды бөлүшүп же сактай алат."</string>
<string name="permdesc_readCalendar" product="default" msgid="4373978642145196715">"Бул колдонмо телефонуңузда сакталган жылнаамадагы иш-чаралардын баарын окуп жана андагы дайындарды бөлүшүп же сактай алат."</string>
<string name="permlab_writeCalendar" msgid="8438874755193825647">"ээсинен уруксат албай, күнбаракка иш-аракеттерди кошуу же өзгөртүү жана конокторго чакыруу жөнөтүү"</string>
<string name="permdesc_writeCalendar" product="tablet" msgid="1675270619903625982">"Бул колдонмо планшетиңизге жылнаама иш-чараларын кошуп, алып салып же өзгөртүшү мүмкүн. Бул колдонмо жылнаама ээсинин атынан билдирүүлөрдү жөнөтүп же ээсине эскертпестен иш-чараларды өзгөртүшү мүмкүн."</string>
<string name="permdesc_writeCalendar" product="tv" msgid="9017809326268135866">"Бул колдонмо сыналгыңызга жылнаама иш-чараларын кошуп, алып салып же өзгөртүшү мүмкүн. Бул колдонмо жылнаама ээсинин атынан билдирүүлөрдү жөнөтүп же ээсине эскертпестен иш-чараларды өзгөртүшү мүмкүн."</string>
<string name="permdesc_writeCalendar" product="default" msgid="7592791790516943173">"Бул колдонмо телефонуңузга жылнаама иш-чараларын кошуп, алып салып же өзгөртүшү мүмкүн. Бул колдонмо жылнаама ээсинин атынан билдирүүлөрдү жөнөтүп же ээсине эскертпестен иш-чараларды өзгөртүшү мүмкүн."</string>
<string name="permlab_accessLocationExtraCommands" msgid="2836308076720553837">"жайгашкан жерди аныктагычтын кошумча буйруктарын пайдалануу"</string>
<string name="permdesc_accessLocationExtraCommands" msgid="6078307221056649927">"Колдонмого жайгашкан жерди табуучу кошумча жабдуучулардын буйруктарын колдонуу мүмкүнчүлүгүн берет. Ушуну менен колдонмо GPS\'тин ишине жана башка жайгашкан жерлерди аныктоо кызматтарына кийлигише алат."</string>
<string name="permlab_accessFineLocation" msgid="251034415460950944">"так аныкталган жайгашкан жерге (GPS жана тармактын негизинде) уруксат"</string>
<string name="permdesc_accessFineLocation" msgid="5821994817969957884">"Бул колдонмо GPS же байланыш мунаралары жана Wi-Fi сыяктуу тармактык булактар аркылуу жайгашкан жериңизди аныктай алат. Колдонмо бул кызматтарды пайдаланышы үчүн, аларды күйгүзүп, телефонуңузга туташтырып коюшуңуз керек. Ушуну менен батареянын кубаты көбүрөөк сарпталышы мүмкүн."</string>
<string name="permlab_accessCoarseLocation" msgid="7715277613928539434">"болжолдуу жайгашкан жерге (тармактын негизинде) уруксат"</string>
<string name="permdesc_accessCoarseLocation" product="tablet" msgid="3373266766487862426">"Бул колдонмо байланыш мунаралары жана Wi-Fi сыяктуу тармактык булактар аркылуу жайгашкан жериңизди аныктай алат. Колдонмо бул кызматтарды пайдаланышы үчүн, аларды күйгүзүп, планшетиңизге туташтырып коюшуңуз керек."</string>
<string name="permdesc_accessCoarseLocation" product="tv" msgid="1884022719818788511">"Бул колдонмо байланыш мунаралары жана Wi-Fi сыяктуу тармактык булактар аркылуу жайгашкан жериңизди аныктай алат. Колдонмо бул кызматтарды пайдаланышы үчүн, аларды күйгүзүп, сыналгыңызга туташтырып коюшуңуз керек."</string>
<string name="permdesc_accessCoarseLocation" product="default" msgid="7788009094906196995">"Бул колдонмо байланыш мунаралары жана Wi-Fi сыяктуу тармактык булактар аркылуу жайгашкан жериңизди аныктай алат. Колдонмо бул кызматтарды пайдаланышы үчүн, аларды күйгүзүп, телефонуңузга туташтырып коюшуңуз керек."</string>
<string name="permlab_modifyAudioSettings" msgid="6095859937069146086">"аудио жөндөөлөрүңүздү өзгөртүңүз"</string>
<string name="permdesc_modifyAudioSettings" msgid="3522565366806248517">"Колдонмого үн деңгээли жана кайсы динамик аркылуу үн чыгарылышы керек сыяктуу түзмөктүн аудио тууралоолорун өзгөртүүгө уруксат берет."</string>
<string name="permlab_recordAudio" msgid="3876049771427466323">"аудио жаздыруу"</string>
<string name="permdesc_recordAudio" msgid="4245930455135321433">"Бул колдонмо каалаган убакта микрофон менен аудио файлдарды жаздыра алат."</string>
<string name="permlab_sim_communication" msgid="2935852302216852065">"SIM-картага буйруктарды жөнөтүү"</string>
<string name="permdesc_sim_communication" msgid="5725159654279639498">"Колдонмого SIM-картага буйруктарды жөнөтүү мүмкүнчүлүгүн берет. Бул абдан кооптуу."</string>
<string name="permlab_camera" msgid="3616391919559751192">"сүрөт жана видео тартуу"</string>
<string name="permdesc_camera" msgid="5392231870049240670">"Бул колдонмо каалаган убакта камера менен сүрөт же видеолорду тарта алат."</string>
<string name="permlab_vibrate" msgid="7696427026057705834">"титирөөнү башкаруу"</string>
<string name="permdesc_vibrate" msgid="6284989245902300945">"Колдонмого дирилдегичти көзөмөлдөө мүмкүнчүлүгүн берет."</string>
<string name="permlab_callPhone" msgid="3925836347681847954">"телефон номерлерине түз чалуу"</string>
<string name="permdesc_callPhone" msgid="3740797576113760827">"Колдонмого сиздин катышууңузсуз телефон номурларга чалуу уруксатын берет. Бул сиз күтпөгөн чыгымдарга же чалууларга алып келиши мүмкүн. Бул куткаруучулардын номурларына чалууга уруксат бербей тургандыгын эске алыңыз. Зыяндуу колдонмолор, сиздин ырастооңузсуз чалууларды аткарып, көп чыгымдарга себепкер болушу мүмкүн."</string>
<string name="permlab_accessImsCallService" msgid="3574943847181793918">"IMS чалуу кызматына мүмкүнчүлүк алуу"</string>
<string name="permdesc_accessImsCallService" msgid="8992884015198298775">"Колдонмого сизди катыштырбай туруп, IMS кызматынын жардамы менен чалууларды жасоо мүмкүнчүлүгүн берет."</string>
<string name="permlab_readPhoneState" msgid="9178228524507610486">"телефондун абалын жана аныктыгын окуу"</string>
<string name="permdesc_readPhoneState" msgid="1639212771826125528">"Колдонмого түзмөктүн чалуу мүмкүнчүлүктөрүнө жетки алуу уруксатын берет. Бул уруксат колдонмого, телефондун номурун, түзмөктүн ID-син, чалуунун абалын жана байланышта чыккан номурду аныктоого жол берет."</string>
<string name="permlab_manageOwnCalls" msgid="1503034913274622244">"чалууларды тутум аркылуу өткөрүү"</string>
<string name="permdesc_manageOwnCalls" msgid="6552974537554717418">"Чалуунун сапатын жакшыртуу максатында колдонмого чалууларын тутум аркылуу өткөрүүгө уруксат берет."</string>
<string name="permlab_readPhoneNumbers" msgid="6108163940932852440">"телефон номерлерин окуу"</string>
<string name="permdesc_readPhoneNumbers" msgid="8559488833662272354">"Колдонмого түзмөктүн телефон номерлерин окуу мүмкүнчүлүгү берилет."</string>
<string name="permlab_wakeLock" product="tablet" msgid="1531731435011495015">"планшетти уктатпай сактоо"</string>
<string name="permlab_wakeLock" product="tv" msgid="2601193288949154131">"сыналгыны көшүтпөө"</string>
<string name="permlab_wakeLock" product="default" msgid="573480187941496130">"телефонду уктатпай сактоо"</string>
<string name="permdesc_wakeLock" product="tablet" msgid="7311319824400447868">"Колдонмого планшетти көшүтпөө мүмкүнчүлүгүн берет."</string>
<string name="permdesc_wakeLock" product="tv" msgid="3208534859208996974">"Колдонмого сыналгыны уктатпай ойгоо кармап туруу мүмкүнчүлүгүн берет."</string>
<string name="permdesc_wakeLock" product="default" msgid="8559100677372928754">"Колдонмого телефонду көшүтпөө мүмкүнчүлүгүн берет."</string>
<string name="permlab_transmitIr" msgid="7545858504238530105">"инфра кызыл менен иштөө"</string>
<string name="permdesc_transmitIr" product="tablet" msgid="5358308854306529170">"Колдонмого планшеттин инфракызыл өткөргүчүн колдонуу мүмкүнчүлүгүн берет."</string>
<string name="permdesc_transmitIr" product="tv" msgid="3926790828514867101">"Колдонмого сыналгынын инфракызыл өткөргүчүн пайдалануу мүмкүнчүлүгүн берет."</string>
<string name="permdesc_transmitIr" product="default" msgid="7957763745020300725">"Колдонмого телефондун инфракызыл өткөргүчүн колдонуу мүмкүнчүлүгүн берет."</string>
<string name="permlab_setWallpaper" msgid="6627192333373465143">"тушкагаз коюу"</string>
<string name="permdesc_setWallpaper" msgid="7373447920977624745">"Колдонмого тутумдун тушкагазын коюу мүмкүнчүлүгүн берет."</string>
<string name="permlab_setWallpaperHints" msgid="3278608165977736538">"тушкагазыңыздын өлчөмүн өзгөртүү"</string>
<string name="permdesc_setWallpaperHints" msgid="8235784384223730091">"Колдонмого тутум тушкагазынын өлчөмдөрүн коюу мүмкүнчүлүгүн берет."</string>
<string name="permlab_setTimeZone" msgid="2945079801013077340">"убакыт алкагын коюу"</string>
<string name="permdesc_setTimeZone" product="tablet" msgid="1676983712315827645">"Колдонмого планшеттеги убакыт алкагын өзгөртүү мүмкүнчүлүгүн берет."</string>
<string name="permdesc_setTimeZone" product="tv" msgid="888864653946175955">"Колдонмого сыналгынын убакыт алкагын өзгөртүү мүмкүнчүлүгүн берет."</string>
<string name="permdesc_setTimeZone" product="default" msgid="4499943488436633398">"Колдонмого телефондогу убакыт алкагын өзгөртүү мүмкүнчүлүгүн берет."</string>
<string name="permlab_getAccounts" msgid="1086795467760122114">"түзмөктөн эсептерди табуу"</string>
<string name="permdesc_getAccounts" product="tablet" msgid="2741496534769660027">"Колдонмого планшетке белгилүү эсептердин тизмегин алуу уруксатын берет. Буларга сиз орноткон колдонмолор аркылуу түзүлгөн эсептер кириши мүмкүн."</string>
<string name="permdesc_getAccounts" product="tv" msgid="4190633395633907543">"Колдонмого сыналгыга белгилүү каттоо эсептеринин тизмесин алуу мүмкүнчүлүгүн берет. Анда орнотулган колдонмолор түзгөн каттоо эсептеринин бардыгы камтылышы мүмкүн."</string>
<string name="permdesc_getAccounts" product="default" msgid="3448316822451807382">"Колдонмого телефонго белгилүү эсептердин тизмегин алуу уруксатын берет. Буларга сиз орноткон колдонмолор аркылуу түзүлгөн эсептер кириши мүмкүн."</string>
<string name="permlab_accessNetworkState" msgid="4951027964348974773">"түйүн туташууларын көрүү"</string>
<string name="permdesc_accessNetworkState" msgid="8318964424675960975">"Колдонмого желелердин бардыгы жана байланыштар сыяктуу желе маалыматтарын көргөнгө уруксат берет."</string>
<string name="permlab_createNetworkSockets" msgid="7934516631384168107">"тармакка толук мүмкүнчүлүк алуу"</string>
<string name="permdesc_createNetworkSockets" msgid="3403062187779724185">"Колдонмого түйүн сокеттерин түзүү жана ылайыкташтырылган түйүн протоколдорун пайдалануу уруксаттарын берет. Серепчи жана башка колдонмолорго интернетке берилиштерди жөнөтүү жолдорун берет, ошондуктан, интернетке берилиштерди жөнөтүү үчүн, бул уруксатты алуу талап кылынбай."</string>
<string name="permlab_changeNetworkState" msgid="958884291454327309">"тармак туташымдуулугун өзгөртүү"</string>
<string name="permdesc_changeNetworkState" msgid="6789123912476416214">"Колдонмого тармактык туташуунун абалын өзгөртүү мүмкүнчүлүгүн берет."</string>
<string name="permlab_changeTetherState" msgid="5952584964373017960">"интернет бөлүшүү байланышын өзгөртүү"</string>
<string name="permdesc_changeTetherState" msgid="1524441344412319780">"Колдонмого тетеринг тармактык туташуусунун абалын өзгөртүү мүмкүнчүлүгүн берет."</string>
<string name="permlab_accessWifiState" msgid="5202012949247040011">"Wi-Fi туташууларын көрүү"</string>
<string name="permdesc_accessWifiState" msgid="5002798077387803726">"Колдонмого Wi-Fi жандырылгандыгы жана туташкан Wi-Fi түзмөктөрдүн аттары сыяктуу, Wi-Fi түйүндөрүнүн маалыматтарын көрүүгө уруксаты берет."</string>
<string name="permlab_changeWifiState" msgid="6550641188749128035">"Wi-Fi менен туташуу жана ажыратуу"</string>
<string name="permdesc_changeWifiState" msgid="7137950297386127533">"Колдонмого Wi-Fi түйүндөрүнө туташуу жана алардан ажыроо жана түзмөктүн Wi-Fi конфигурацияларына өзгөртүү уруксаттары берилет."</string>
<string name="permlab_changeWifiMulticastState" msgid="1368253871483254784">"Wi-Fi Multicast кабыл алууга уруксат берүү"</string>
<string name="permdesc_changeWifiMulticastState" product="tablet" msgid="7969774021256336548">"Колдонмого мультикаст даректерди колдонуп, бир гана сиздин планшетиңиз эмес, Wi-Fi түйүнүндөгү бардык түзмөктөргө жөнөтүлгөн пакеттерди алууга уруксат берет. Бул мультикаст эмес абалдагыдан көбүрөөк кубат сарптайт."</string>
<string name="permdesc_changeWifiMulticastState" product="tv" msgid="9031975661145014160">"Колдонмого топтук өткөрүү даректери аркылуу Wi-Fi тармагындагы сыналгыңызга гана эмес, бардык түзмөктөргө жөнөтүлгөн топтомдорду алуу мүмкүнчүлүгүн берет. Ушуну менен топтук эмес өткөрүү режимине караганда көбүрөөк кубат пайдаланат."</string>
<string name="permdesc_changeWifiMulticastState" product="default" msgid="6851949706025349926">"Колдонмого мультикаст даректерди колдонуп, бир гана сиздин телефонуңуз эмес, Wi-Fi түйүнүндөгү бардык түзмөктөргө жөнөтүлгөн пакеттерди алууга уруксат берет. Бул мультикаст эмес абалдагыдан көбүрөөк кубат сарптайт."</string>
<string name="permlab_bluetoothAdmin" msgid="6006967373935926659">"Bluetooth тууралоолоруна жетки алуу"</string>
<string name="permdesc_bluetoothAdmin" product="tablet" msgid="6921177471748882137">"Колдонмого жергиликтүү Bluetooth планшетин конфигурациялап, ыраактагы түзмөктөрдү таап, жупташуу мүмкүнчүлүгүн берет."</string>
<string name="permdesc_bluetoothAdmin" product="tv" msgid="3373125682645601429">"Колдонмого жергиликтүү Bluetooth сыналгысын конфигурациялап, алыскы түзмөктөрдү таап жупташуу мүмкүнчүлүгүн берет."</string>
<string name="permdesc_bluetoothAdmin" product="default" msgid="8931682159331542137">"Колдонмого жергиликтүү Bluetooth телефонун конфигурациялап, ыраактагы түзмөктөрдү таап, жупташуу мүмкүнчүлүгүн берет."</string>
<string name="permlab_accessWimaxState" msgid="4195907010610205703">"WiMAX түйүнүнө туташуу жана андан ажыроо"</string>
<string name="permdesc_accessWimaxState" msgid="6360102877261978887">"Колдонмого WiMAX жандырылгандыгы жана туташкан WiMAX түйүндөрү тууралуу маалыматтарын көрүүгө уруксат берет."</string>
<string name="permlab_changeWimaxState" msgid="340465839241528618">"WiMAX абалын өзгөртүү"</string>
<string name="permdesc_changeWimaxState" product="tablet" msgid="3156456504084201805">"Колдонмого планшетти WiMAX түйүндөрүнө туташтыруу жана ажыратуу уруксаттары берилет."</string>
<string name="permdesc_changeWimaxState" product="tv" msgid="6022307083934827718">"Колдонмого сыналгыны WiMAX тармактарына туташтырып, алардан ажыратуу мүмкүнчүлүгүн берет."</string>
<string name="permdesc_changeWimaxState" product="default" msgid="697025043004923798">"Колдонмого телефонду WiMAX түйүндөрүнө туташтыруу жана ажыратуу уруксаттары берилет."</string>
<string name="permlab_bluetooth" msgid="6127769336339276828">"Bluetooth түзмөктөрү менен жупташуу"</string>
<string name="permdesc_bluetooth" product="tablet" msgid="3480722181852438628">"Колдонмого планшеттин Bluetooth конфигурацияларын көрүү, жупталган түзмөктөр менен байланыш түзүү жана кабыл алуу уруксатын берет."</string>
<string name="permdesc_bluetooth" product="tv" msgid="3974124940101104206">"Колдонмого сыналгыдагы Bluetooth конфигурациясын көрүп, жупташтырылган түзмөктөргө туташуу жана кабыл алуу мүмкүнчүлүгүн берет."</string>
<string name="permdesc_bluetooth" product="default" msgid="3207106324452312739">"Колдонмого телефондун Bluetooth конфигурацияларын көрүү, жупташкан түзмөктөр менен туташуу түзүү жана кабыл алуу уруксатын берет."</string>
<string name="permlab_nfc" msgid="4423351274757876953">"Near Field Communication көзөмөлү"</string>
<string name="permdesc_nfc" msgid="7120611819401789907">"Колдонмого Жакынкы аралыкта байланышуу (NFC) белгилери, карталары жана окугучтары менен байланышуу мүмкүнчүлүгүн берет."</string>
<string name="permlab_disableKeyguard" msgid="3598496301486439258">"экранды бөгөттөөнү өчүрүү"</string>
<string name="permdesc_disableKeyguard" msgid="6034203065077122992">"Колдонмого экрандын бөгөттөөчү жана ага байланыштуу сырсөз коргоосун өчүрүү уруксатын берет. Мисалы, чалуу келгенде экрандын бөгөтүн алып салат, чалуу бүткөндө кайрадан орнотот."</string>
<string name="permlab_manageFingerprint" msgid="5640858826254575638">"манжа изинин аппараттык камсыздоосун башкаруу"</string>
<string name="permdesc_manageFingerprint" msgid="178208705828055464">"Колдонмого пайдалануу үчүн манжа изинин үлгүлөрүн кошуу жана жок кылуу мүмкүндүгүн берет."</string>
<string name="permlab_useFingerprint" msgid="3150478619915124905">"манжа изинин аппараттык камсыздоосун колдонуу"</string>
<string name="permdesc_useFingerprint" msgid="9165097460730684114">"Колдонмого аныктыгын текшерүү үчүн манжа изинин аппараттык камсыздоосун пайдалануу мүмкүндүгүн берет"</string>
<string name="fingerprint_acquired_partial" msgid="735082772341716043">"Манжа изи жарым-жартылай аныкталды. Кайра аракет кылыңыз."</string>
<string name="fingerprint_acquired_insufficient" msgid="4596546021310923214">"Манжа изи иштелбей койду. Кайра аракет кылыңыз."</string>
<string name="fingerprint_acquired_imager_dirty" msgid="1087209702421076105">"Манжа изинин сенсору кирдеп калган. Тазалап, кайра аракет кылыңыз."</string>
<string name="fingerprint_acquired_too_fast" msgid="6470642383109155969">"Манжа өтө тез жылдырылды. Кайра аракет кылыңыз."</string>
<string name="fingerprint_acquired_too_slow" msgid="59250885689661653">"Манжа өтө жай жылды. Кайра аракет кылыңыз."</string>
<string-array name="fingerprint_acquired_vendor">
</string-array>
<string name="fingerprint_error_hw_not_available" msgid="7955921658939936596">"Манжа изинин аппараттык камсыздоосу жеткиликтүү эмес."</string>
<string name="fingerprint_error_no_space" msgid="1055819001126053318">"Манжа изин сактоо мүмкүн эмес. Учурдагы манжа изин алып салыңыз."</string>
<string name="fingerprint_error_timeout" msgid="3927186043737732875">"Манжа изин күтүү мөөнөтү бүттү. Кайра аракет кылыңыз."</string>
<string name="fingerprint_error_canceled" msgid="4402024612660774395">"Манжа изи иш-аракети жокко чыгарылды."</string>
<string name="fingerprint_error_lockout" msgid="5536934748136933450">"Аракеттер өтө көп болду. Кийинчерээк кайра аракет кылыңыз."</string>
<string name="fingerprint_error_lockout_permanent" msgid="5033251797919508137">"Өтө көп жолу аракет жасадыңыз. Манжа изинин сенсору өчүрүлдү."</string>
<string name="fingerprint_error_unable_to_process" msgid="6107816084103552441">"Кайра бир аракеттениңиз."</string>
<string name="fingerprint_name_template" msgid="5870957565512716938">"<xliff:g id="FINGERID">%d</xliff:g>-манжа"</string>
<string-array name="fingerprint_error_vendor">
</string-array>
<string name="fingerprint_icon_content_description" msgid="2340202869968465936">"Манжа изинин сөлөкөтү"</string>
<string name="permlab_readSyncSettings" msgid="6201810008230503052">"шайкештирүү жөндөөлөрүн окуу"</string>
<string name="permdesc_readSyncSettings" msgid="2706745674569678644">"Колдонмого эсеп менен синхрондошуу тууралоолорун окуганга уруксат берет. Мисалы, Кишилер колдонмосу эсеп менен синхрондошкондугун аныктай алат."</string>
<string name="permlab_writeSyncSettings" msgid="5408694875793945314">"синхрондоштурууну өчүрүү/жандыруу"</string>
<string name="permdesc_writeSyncSettings" msgid="8956262591306369868">"Колдонмого эсеп менен синхрондошуу тууралоолорун өзгөртүү уруксатын берет. Мисалы, бул Кишилер колдонмосун эсеп менен синхрондошуусун иштете алат."</string>
<string name="permlab_readSyncStats" msgid="7396577451360202448">"шайкештирүү статистикасын окуу"</string>
<string name="permdesc_readSyncStats" msgid="1510143761757606156">"Колдонмого эсептин статистикасын, синхрондоштуруу тарыхын, анын ичинде, канча берилиштер синхрондошкондугун окуганга уруксат берет."</string>
<string name="permlab_sdcardRead" product="nosdcard" msgid="367275095159405468">"USB сактагычыңыздын мазмунун окуу"</string>
<string name="permlab_sdcardRead" product="default" msgid="2188156462934977940">"SD-картаңыздын мазмунун окуу"</string>
<string name="permdesc_sdcardRead" product="nosdcard" msgid="3446988712598386079">"Колдонмого USB сактагычыңыздын мазмунун окуу мүмкүнчүлүгүн берет."</string>
<string name="permdesc_sdcardRead" product="default" msgid="2607362473654975411">"Колдонмого SD-картаңыздын мазмунун окуу мүмкүнчүлүгүн берет."</string>
<string name="permlab_sdcardWrite" product="nosdcard" msgid="8485979062254666748">"USB сактагычыңыздын мазмунун өзгөртүү же жок кылуу"</string>
<string name="permlab_sdcardWrite" product="default" msgid="8805693630050458763">"SD-картаңыздын мазмунун өзгөртүү же жок кылуу"</string>
<string name="permdesc_sdcardWrite" product="nosdcard" msgid="6175406299445710888">"Колдонмого USB сактагычына жазуу мүмкүнчүлүгүн берет."</string>
<string name="permdesc_sdcardWrite" product="default" msgid="4337417790936632090">"Колдонмого SD картага жазуу мүмкүнчүлүгүн берет."</string>
<string name="permlab_use_sip" msgid="2052499390128979920">"SIP чалуу/чалууну кабыл алуу"</string>
<string name="permdesc_use_sip" msgid="2297804849860225257">"Колдонмого SIP чалууларга жана чалууларды кабыл алууга мүмкүнчүлүк берет."</string>
<string name="permlab_register_sim_subscription" msgid="3166535485877549177">"жаңы телеком SIM туташууларын каттоо"</string>
<string name="permdesc_register_sim_subscription" msgid="2138909035926222911">"Колдонмого жаңы телеком SIM туташууларын каттоо мүмкүнчүлүгүн берет."</string>
<string name="permlab_register_call_provider" msgid="108102120289029841">"жаңы телеком туташууларын каттоо"</string>
<string name="permdesc_register_call_provider" msgid="7034310263521081388">"Колдонмого жаңы телеком туташууларын каттоо мүмкүнчүлүгүн берет."</string>
<string name="permlab_connection_manager" msgid="1116193254522105375">"телеком туташууларын башкаруу"</string>
<string name="permdesc_connection_manager" msgid="5925480810356483565">"Колдонмого телеком туташууларын башкаруу мүмкүнчүлүгүн берет."</string>
<string name="permlab_bind_incall_service" msgid="6773648341975287125">"чалуу экраны менен байланыштыруу"</string>
<string name="permdesc_bind_incall_service" msgid="8343471381323215005">"Колдонмого чалуу экраны качан жана кандай көрүнө тургандыгын башкаруу мүмкүнчүлүгүн берет."</string>
<string name="permlab_bind_connection_service" msgid="3557341439297014940">"телефония кызматтары"</string>
<string name="permdesc_bind_connection_service" msgid="4008754499822478114">"Колдонмого чалууларды жасоо/кабыл алуу үчүн телефония кызматтары менен байланышууга уруксат берет."</string>
<string name="permlab_control_incall_experience" msgid="9061024437607777619">"чалуу ичиндеги колдонуучу тажрыйбасын камсыз кылуу"</string>
<string name="permdesc_control_incall_experience" msgid="915159066039828124">"Колдонмого чалуу учурундагы колдонуучу тажрыйбасын камсыз кылуу мүмкүнчүлүгүн берет."</string>
<string name="permlab_readNetworkUsageHistory" msgid="7862593283611493232">"тармактын колдонулуш таржымалын окуу"</string>
<string name="permdesc_readNetworkUsageHistory" msgid="7689060749819126472">"Колдонмого белгилүү бир тармактарга жана колдонмолорго байланыштуу тармактын колдонулушу жөнүндө таржымалды окуу мүмкүнчүлүгүн берет."</string>
<string name="permlab_manageNetworkPolicy" msgid="2562053592339859990">"тармак саясатын башкаруу"</string>
<string name="permdesc_manageNetworkPolicy" msgid="7537586771559370668">"Колдонмого тармак саясаттарын башкаруу жана колдонмого мүнөздүү эрежелерди белгилөө мүмкүнчүлүгүн берет."</string>
<string name="permlab_modifyNetworkAccounting" msgid="5088217309088729650">"тармактын колдонулуш эсеп-кысабын өзгөртүү"</string>
<string name="permdesc_modifyNetworkAccounting" msgid="5443412866746198123">"Колдонмого желени башка колдонмолордун пайдалануусун башкарган тууралоолорду киргизүү уруксатын берет. Жөнөкөй колдонмолор үчүн эмес."</string>
<string name="permlab_accessNotifications" msgid="7673416487873432268">"эскертүүлөр менен иштөө"</string>
<string name="permdesc_accessNotifications" msgid="458457742683431387">"Колдонмого (башка колдонмолор жайгаштырган дагы) эскертүүлөрдү алуу, изилдөө, жана аларды тазалоо мүмкүнчүлүгүн берет."</string>
<string name="permlab_bindNotificationListenerService" msgid="7057764742211656654">"эскертүү тыңшагыч кызматына байланыштыруу"</string>
<string name="permdesc_bindNotificationListenerService" msgid="985697918576902986">"Ээсине эскертүү тыңшагыч кызматтын жогорку деңгээл интерфейсине туташуу мүмкүнчүлүгүн берет. Жөнөкөй колдонмолордо эч качан керектелбейт."</string>
<string name="permlab_bindConditionProviderService" msgid="1180107672332704641">"шарт түзүүчү кызматына жалгаштыруу"</string>
<string name="permdesc_bindConditionProviderService" msgid="1680513931165058425">"Кармоочуга шарт түзүүчү кызматтын жогорку деңгээлдеги интерфейсине жалгашуу мүмкүнчүлүгүн берет. Кадимки колдонмолорго эч качан талап кылынбайт."</string>
<string name="permlab_bindDreamService" msgid="4153646965978563462">"dream кызматына жалгаштыруу"</string>
<string name="permdesc_bindDreamService" msgid="7325825272223347863">"Кармоочуга dream кызматынын жогорку деңгээлдеги интерфейсине жалгашуу мүмкүнчүлүгүн берет. Кадимки колдонмолорго эч качан талап кылынбайт."</string>
<string name="permlab_invokeCarrierSetup" msgid="3699600833975117478">"оператордун конфигурациялык колдонмосун чакыруу"</string>
<string name="permdesc_invokeCarrierSetup" msgid="4159549152529111920">"Ээсине оператор тарабынан берилген конфигурация колдонмосун чакыруу мүмкүнчүлүгүн берет. Жалпыга багышталган колдонмолордо эч качан колдонулбашы керек."</string>
<string name="permlab_accessNetworkConditions" msgid="8206077447838909516">"тармак абалынын көрсөткүчтөрүн тыңшоо"</string>
<string name="permdesc_accessNetworkConditions" msgid="6899102075825272211">"Колдонмого тармак абалынын көрсөткүчтөрүн тыңшоо мүмкүнчүлүгүн берет. Жалпыга багышталган колдонмолордо эч качан колдонулбашы керек."</string>
<string name="permlab_setInputCalibration" msgid="4902620118878467615">"киргизүү түзмөгүнүн калибрлөөсүн өзгөртүү"</string>
<string name="permdesc_setInputCalibration" msgid="4527511047549456929">"Колдонмого сенсордук экрандын калибрлөө параметрлерин өзгөртүү мүмкүнчүлүгүн берет. Кадимки колдонмолорго эч качан талап кылынбайт."</string>
<string name="permlab_accessDrmCertificates" msgid="7436886640723203615">"DRM тастыктамаларына кирүү"</string>
<string name="permdesc_accessDrmCertificates" msgid="8073288354426159089">"Колдонмого DRM тастыктамаларын ишке киргизип, колдонуу мүмкүнчүлүгүн берет. Кадимки колдонмолорго эч качан талап кылынбайт."</string>
<string name="permlab_handoverStatus" msgid="7820353257219300883">"Android Beam өткөрүү абалын кабыл алуу"</string>
<string name="permdesc_handoverStatus" msgid="4788144087245714948">"Бул колдонмого учурдагы Android Beam өткөрүүлөрү жөнүндө маалымат алуу мүмкүнчүлүгүн берет"</string>
<string name="permlab_removeDrmCertificates" msgid="7044888287209892751">"DRM тастыктамаларын алып салуу"</string>
<string name="permdesc_removeDrmCertificates" msgid="7272999075113400993">"Колдонмого DRM тастыктамаларын алып салуу мүмкүнчүлүгүн берет. Кадимки колдонмолорго эч качан талап кылынбайт."</string>
<string name="permlab_bindCarrierMessagingService" msgid="1490229371796969158">"оператордун билдирүү кызматына байланышуу"</string>
<string name="permdesc_bindCarrierMessagingService" msgid="2762882888502113944">"Кармоочуга оператордун билдирүү кызматынын жогорку деңгээлдеги интерфейсине байланышуу мүмкүнчүлүгүн берет. Кадимки колдонмолорго эч качан талап кылынбашы мүмкүн."</string>
<string name="permlab_bindCarrierServices" msgid="3233108656245526783">"байланыш операторунун кызматтарына туташуу"</string>
<string name="permdesc_bindCarrierServices" msgid="1391552602551084192">"Колдонмо байланыш операторлорунун кызматтарына туташа алат. Бул мүмкүнчүлүктү кадимки колдонмолор пайдалана алышпайт."</string>
<string name="permlab_access_notification_policy" msgid="4247510821662059671">"\"Тынчымды алба\" режимин пайдалануу мүмкүнчүлүгүнө ээ болуу"</string>
<string name="permdesc_access_notification_policy" msgid="3296832375218749580">"Колдонмого \"Тынчымды алба\" режиминин конфигурациясын окуу жана жазуу мүмкүнчүлүгүн берет."</string>
<string name="policylab_limitPassword" msgid="4497420728857585791">"Сырсөз эрежелерин коюу"</string>
<string name="policydesc_limitPassword" msgid="2502021457917874968">"Экран кулпусунун сырсөздөрү менен PIN\'дерине уруксат берилген узундук менен белгилерди көзөмөлдөө."</string>
<string name="policylab_watchLogin" msgid="5091404125971980158">"Экран кулпусун ачуу аракеттерин көзөмөлдөө"</string>
<string name="policydesc_watchLogin" product="tablet" msgid="3215729294215070072">"Экрандын кулпусу ачылып жатканда туура эмес терилген сырсөздөрдүн санын текшерип, эгер алардын саны өтө эле көп болсо, планшетти кулпулаңыз же планшеттеги бардык дайындарды тазалап салыңыз."</string>
<string name="policydesc_watchLogin" product="TV" msgid="2707817988309890256">"Экрандын кулпусун ачуу учурунда туура эмес терилген сырсөздөрдү тескөө жана сырсөз өтө көп жолу туура эмес терилген болсо, сыналгыны кулпулап же бардык сыналгы дайындарын тазалап салуу."</string>
<string name="policydesc_watchLogin" product="default" msgid="5712323091846761073">"Экрандын кулпусу ачылып жатканда туура эмес терилген сырсөздөрдүн санын текшерип, эгер алардын саны өтө эле көп болсо, телефонду кулпулаңыз же телефондогу бардык дайындарды тазалап салыңыз."</string>
<string name="policydesc_watchLogin_secondaryUser" product="tablet" msgid="4280246270601044505">"Экрандын кулпусун ачуу учурунда туура эмес терилген сырсөздөрдү тескөө жана сырсөз өтө көп жолу туура эмес терилген болсо, планшетти кулпулап же бул колдонуучунун бардык дайындарын тазалап салуу."</string>
<string name="policydesc_watchLogin_secondaryUser" product="TV" msgid="3484832653564483250">"Экрандын кулпусун ачуу учурунда туура эмес терилген сырсөздөрдү тескөө жана сырсөз өтө көп жолу туура эмес терилген болсо, сыналгыны кулпулап же бул колдонуучунун бардык дайындарын тазалап салуу."</string>
<string name="policydesc_watchLogin_secondaryUser" product="default" msgid="2185480427217127147">"Экрандын кулпусун ачуу учурунда туура эмес терилген сырсөздөрдү тескөө жана сырсөз өтө көп жолу туура эмес терилген болсо, телефонду кулпулап же бул колдонуучунун бардык дайындарын тазалап салуу."</string>
<string name="policylab_resetPassword" msgid="4934707632423915395">"Экран кулпусун өзгөртөт"</string>
<string name="policydesc_resetPassword" msgid="1278323891710619128">"Экран кулпусун өзгөртүү."</string>
<string name="policylab_forceLock" msgid="2274085384704248431">"Экранды кулпулоо"</string>
<string name="policydesc_forceLock" msgid="1141797588403827138">"Экран качан жана кантип кулпулана турганын башкарат."</string>
<string name="policylab_wipeData" msgid="3910545446758639713">"Бардык дайындарды тазалайт"</string>
<string name="policydesc_wipeData" product="tablet" msgid="4306184096067756876">"Алдын-ала эскертпестен, баштапкы абалга келтирүү функциясы менен планшеттеги бардык дайындарды өчүрөт."</string>
<string name="policydesc_wipeData" product="tv" msgid="5816221315214527028">"Сыналгынын дайындарын баштапкы абалга кайтарып, алдын-ала эскертпестен өчүрүп салуу."</string>
<string name="policydesc_wipeData" product="default" msgid="5096895604574188391">"Алдын-ала эскертпестен, баштапкы абалга келтирүү функциясы менен телефондогу бардык дайындарды өчүрөт."</string>
<string name="policylab_wipeData_secondaryUser" msgid="8362863289455531813">"Колдонуучунун дайындарын тазалоо"</string>
<string name="policydesc_wipeData_secondaryUser" product="tablet" msgid="6336255514635308054">"Бул колдонуучунун ушул планшеттеги дайындарын эскертүүсүз тазалоо."</string>
<string name="policydesc_wipeData_secondaryUser" product="tv" msgid="2086473496848351810">"Бул колдонуучунун ушул сыналгыдагы дайындарын эскертүүсүз тазалоо."</string>
<string name="policydesc_wipeData_secondaryUser" product="default" msgid="6787904546711590238">"Бул колдонуучунун ушул телефондогу дайындарын эскертүүсүз тазалоо."</string>
<string name="policylab_setGlobalProxy" msgid="2784828293747791446">"Түзмөктүн глобалдык проксисин коюу"</string>
<string name="policydesc_setGlobalProxy" msgid="8459859731153370499">"Саясат иштетилгенде түзмөктүн глобалдык проксиси колдонулгудай кылып коюңуз. Түзмөк ээси гана глобалдык проксини коё алат."</string>
<string name="policylab_expirePassword" msgid="5610055012328825874">"Экран кулпснн сырсөзнн мөөнөтү"</string>
<string name="policydesc_expirePassword" msgid="5367525762204416046">"Экран кулпусунун сырсөзү, PIN же үлгүсү канча убакыт аралыгында өзгөртүлүшү керектигин өзгөртүү."</string>
<string name="policylab_encryptedStorage" msgid="8901326199909132915">"Сактагыч шифрлөөсүн коюу"</string>
<string name="policydesc_encryptedStorage" msgid="2637732115325316992">"Колдонмонун сакталган берилиштери шифрленишин талап кылуу."</string>
<string name="policylab_disableCamera" msgid="6395301023152297826">"Камераларды өчүрүү"</string>
<string name="policydesc_disableCamera" msgid="2306349042834754597">"Түзмөктүн бардык камераларын колдонууга тыюу салуу."</string>
<string name="policylab_disableKeyguardFeatures" msgid="8552277871075367771">"Экрн клпснн айрм функцялрн өчр"</string>
<string name="policydesc_disableKeyguardFeatures" msgid="2044755691354158439">"Экранды кулпулоо функцияларынын айрымдарын колдонууга тыюу салуу"</string>
<string-array name="phoneTypes">
<item msgid="8901098336658710359">"Үй"</item>
<item msgid="869923650527136615">"Мобилдик"</item>
<item msgid="7897544654242874543">"Жумуш"</item>
<item msgid="1103601433382158155">"Жумуш факсы"</item>
<item msgid="1735177144948329370">"Үй факсы"</item>
<item msgid="603878674477207394">"Пейжер"</item>
<item msgid="1650824275177931637">"Башка"</item>
<item msgid="9192514806975898961">"Өзгөчө"</item>
</string-array>
<string-array name="emailAddressTypes">
<item msgid="8073994352956129127">"Үй"</item>
<item msgid="7084237356602625604">"Жумуш"</item>
<item msgid="1112044410659011023">"Башка"</item>
<item msgid="2374913952870110618">"Өзгөчө"</item>
</string-array>
<string-array name="postalAddressTypes">
<item msgid="6880257626740047286">"Үй"</item>
<item msgid="5629153956045109251">"Жумуш"</item>
<item msgid="4966604264500343469">"Башка"</item>
<item msgid="4932682847595299369">"Өзгөчө"</item>
</string-array>
<string-array name="imAddressTypes">
<item msgid="1738585194601476694">"Үй"</item>
<item msgid="1359644565647383708">"Жумуш"</item>
<item msgid="7868549401053615677">"Башка"</item>
<item msgid="3145118944639869809">"Өзгөчө"</item>
</string-array>
<string-array name="organizationTypes">
<item msgid="7546335612189115615">"Жумуш"</item>
<item msgid="4378074129049520373">"Башка"</item>
<item msgid="3455047468583965104">"Өзгөчө"</item>
</string-array>
<string-array name="imProtocols">
<item msgid="8595261363518459565">"AIM"</item>
<item msgid="7390473628275490700">"Windows Live"</item>
<item msgid="7882877134931458217">"Yahoo"</item>
<item msgid="5035376313200585242">"Skype"</item>
<item msgid="7532363178459444943">"QQ"</item>
<item msgid="3713441034299660749">"Google Talk"</item>
<item msgid="2506857312718630823">"ICQ"</item>
<item msgid="1648797903785279353">"Jabber"</item>
</string-array>
<string name="phoneTypeCustom" msgid="1644738059053355820">"Өзгөчө"</string>
<string name="phoneTypeHome" msgid="2570923463033985887">"Үй"</string>
<string name="phoneTypeMobile" msgid="6501463557754751037">"Мобилдик"</string>
<string name="phoneTypeWork" msgid="8863939667059911633">"Жумуш"</string>
<string name="phoneTypeFaxWork" msgid="3517792160008890912">"Жумуш факсы"</string>
<string name="phoneTypeFaxHome" msgid="2067265972322971467">"Үй факсы"</string>
<string name="phoneTypePager" msgid="7582359955394921732">"Пейжер"</string>
<string name="phoneTypeOther" msgid="1544425847868765990">"Башка"</string>
<string name="phoneTypeCallback" msgid="2712175203065678206">"Кайра чалуу"</string>
<string name="phoneTypeCar" msgid="8738360689616716982">"Унаа"</string>
<string name="phoneTypeCompanyMain" msgid="540434356461478916">"Компаниянын телефону"</string>
<string name="phoneTypeIsdn" msgid="8022453193171370337">"ISDN"</string>
<string name="phoneTypeMain" msgid="6766137010628326916">"Негизги"</string>
<string name="phoneTypeOtherFax" msgid="8587657145072446565">"Башка факс"</string>
<string name="phoneTypeRadio" msgid="4093738079908667513">"Радио"</string>
<string name="phoneTypeTelex" msgid="3367879952476250512">"Телекс"</string>
<string name="phoneTypeTtyTdd" msgid="8606514378585000044">"TTY TDD"</string>
<string name="phoneTypeWorkMobile" msgid="1311426989184065709">"Жумуш моб."</string>
<string name="phoneTypeWorkPager" msgid="649938731231157056">"Жумуш пейжери"</string>
<string name="phoneTypeAssistant" msgid="5596772636128562884">"Жардамчы"</string>
<string name="phoneTypeMms" msgid="7254492275502768992">"MMS"</string>
<string name="eventTypeCustom" msgid="7837586198458073404">"Өзгөчө"</string>
<string name="eventTypeBirthday" msgid="2813379844211390740">"Туулган күн"</string>
<string name="eventTypeAnniversary" msgid="3876779744518284000">"Маараке"</string>
<string name="eventTypeOther" msgid="7388178939010143077">"Башка"</string>
<string name="emailTypeCustom" msgid="8525960257804213846">"Өзгөчө"</string>
<string name="emailTypeHome" msgid="449227236140433919">"Жеке"</string>
<string name="emailTypeWork" msgid="3548058059601149973">"Жумуш"</string>
<string name="emailTypeOther" msgid="2923008695272639549">"Башка"</string>
<string name="emailTypeMobile" msgid="119919005321166205">"Мобилдик"</string>
<string name="postalTypeCustom" msgid="8903206903060479902">"Өзгөчө"</string>
<string name="postalTypeHome" msgid="8165756977184483097">"Үй"</string>
<string name="postalTypeWork" msgid="5268172772387694495">"Жумуш"</string>
<string name="postalTypeOther" msgid="2726111966623584341">"Башка"</string>
<string name="imTypeCustom" msgid="2074028755527826046">"Өзгөчө"</string>
<string name="imTypeHome" msgid="6241181032954263892">"Үй"</string>
<string name="imTypeWork" msgid="1371489290242433090">"Жумуш"</string>
<string name="imTypeOther" msgid="5377007495735915478">"Башка"</string>
<string name="imProtocolCustom" msgid="6919453836618749992">"Өзгөчө"</string>
<string name="imProtocolAim" msgid="7050360612368383417">"AIM"</string>
<string name="imProtocolMsn" msgid="144556545420769442">"Windows Live"</string>
<string name="imProtocolYahoo" msgid="8271439408469021273">"Yahoo"</string>
<string name="imProtocolSkype" msgid="9019296744622832951">"Skype"</string>
<string name="imProtocolQq" msgid="8887484379494111884">"QQ"</string>
<string name="imProtocolGoogleTalk" msgid="493902321140277304">"Hangouts"</string>
<string name="imProtocolIcq" msgid="1574870433606517315">"ICQ"</string>
<string name="imProtocolJabber" msgid="2279917630875771722">"Jabber"</string>
<string name="imProtocolNetMeeting" msgid="8287625655986827971">"NetMeeting"</string>
<string name="orgTypeWork" msgid="29268870505363872">"Жумуш"</string>
<string name="orgTypeOther" msgid="3951781131570124082">"Башка"</string>
<string name="orgTypeCustom" msgid="225523415372088322">"Өзгөчө"</string>
<string name="relationTypeCustom" msgid="3542403679827297300">"Өзгөчө"</string>
<string name="relationTypeAssistant" msgid="6274334825195379076">"Жардамчы"</string>
<string name="relationTypeBrother" msgid="8757913506784067713">"Ага/Ини"</string>
<string name="relationTypeChild" msgid="1890746277276881626">"Бала"</string>
<string name="relationTypeDomesticPartner" msgid="6904807112121122133">"Жарандык нике"</string>
<string name="relationTypeFather" msgid="5228034687082050725">"Ата"</string>
<string name="relationTypeFriend" msgid="7313106762483391262">"Дос"</string>
<string name="relationTypeManager" msgid="6365677861610137895">"Башчы"</string>
<string name="relationTypeMother" msgid="4578571352962758304">"Эне"</string>
<string name="relationTypeParent" msgid="4755635567562925226">"Ата/эне"</string>
<string name="relationTypePartner" msgid="7266490285120262781">"Өнөк"</string>
<string name="relationTypeReferredBy" msgid="101573059844135524">"Сунушталган"</string>
<string name="relationTypeRelative" msgid="1799819930085610271">"Тууган"</string>
<string name="relationTypeSister" msgid="1735983554479076481">"Эже/Сиңди"</string>
<string name="relationTypeSpouse" msgid="394136939428698117">"Жубай"</string>
<string name="sipAddressTypeCustom" msgid="2473580593111590945">"Өзгөчө"</string>
<string name="sipAddressTypeHome" msgid="6093598181069359295">"Үй"</string>
<string name="sipAddressTypeWork" msgid="6920725730797099047">"Жумуш"</string>
<string name="sipAddressTypeOther" msgid="4408436162950119849">"Башка"</string>
<string name="quick_contacts_not_available" msgid="746098007828579688">"Байланышты көрсөтүүчү эч бир колдонмо жок."</string>
<string name="keyguard_password_enter_pin_code" msgid="3037685796058495017">"PIN кодду териңиз"</string>
<string name="keyguard_password_enter_puk_code" msgid="4800725266925845333">"PUK жана жаңы PIN кодду териңиз"</string>
<string name="keyguard_password_enter_puk_prompt" msgid="1341112146710087048">"PUK-код"</string>
<string name="keyguard_password_enter_pin_prompt" msgid="8027680321614196258">"Жаңы PIN код"</string>
<string name="keyguard_password_entry_touch_hint" msgid="2644215452200037944"><font size="17">"Сырсөздү терүү үчүн таптаңыз"</font></string>
<string name="keyguard_password_enter_password_code" msgid="1054721668279049780">"Кулпуну ачуу үчүн сырсөздү териңиз"</string>
<string name="keyguard_password_enter_pin_password_code" msgid="6391755146112503443">"Кулпуну ачуу үчүн PIN кодду териңиз"</string>
<string name="keyguard_password_wrong_pin_code" msgid="2422225591006134936">"PIN-код туура эмес."</string>
<string name="keyguard_label_text" msgid="861796461028298424">"Кулпусун ачуу үчүн, Менюна андан соң 0 баскычын басыңыз."</string>
<string name="emergency_call_dialog_number_for_display" msgid="696192103195090970">"Өзгөчө кырдаалдар кызматы"</string>
<string name="lockscreen_carrier_default" msgid="6169005837238288522">"Байланыш жок"</string>
<string name="lockscreen_screen_locked" msgid="7288443074806832904">"Экран кулпуланды."</string>
<string name="lockscreen_instructions_when_pattern_enabled" msgid="46154051614126049">"Кулпусун ачып же Шашылыш чалуу аткаруу үчүн менюну басыңыз."</string>
<string name="lockscreen_instructions_when_pattern_disabled" msgid="686260028797158364">"Бөгөттөн чыгаруу үчүн Менюну басыңыз."</string>
<string name="lockscreen_pattern_instructions" msgid="7478703254964810302">"Кулпуну ачуу үчүн, үлгүнү тартыңыз"</string>
<string name="lockscreen_emergency_call" msgid="5298642613417801888">"Тез жардам"</string>
<string name="lockscreen_return_to_call" msgid="5244259785500040021">"Чалууга кайтуу"</string>
<string name="lockscreen_pattern_correct" msgid="9039008650362261237">"Туура!"</string>
<string name="lockscreen_pattern_wrong" msgid="4317955014948108794">"Дагы аракет кылыңыз"</string>
<string name="lockscreen_password_wrong" msgid="5737815393253165301">"Дагы аракет кылыңыз"</string>
<string name="lockscreen_storage_locked" msgid="9167551160010625200">"Элементтердин жана дайындардын кулпусун ачуу"</string>
<string name="faceunlock_multiple_failures" msgid="754137583022792429">"Жүзүнөн таанып ачуу аракеттеринин чегинен аштыңыз"</string>
<string name="lockscreen_missing_sim_message_short" msgid="5099439277819215399">"SIM карта жок"</string>
<string name="lockscreen_missing_sim_message" product="tablet" msgid="151659196095791474">"Планшетте SIM-карта жок."</string>
<string name="lockscreen_missing_sim_message" product="tv" msgid="1943633865476989599">"Сыналгыда SIM-карта жок."</string>
<string name="lockscreen_missing_sim_message" product="default" msgid="2186920585695169078">"Телефондо SIM-карта жок."</string>
<string name="lockscreen_missing_sim_instructions" msgid="5372787138023272615">"SIM-картаны салыңыз."</string>
<string name="lockscreen_missing_sim_instructions_long" msgid="3526573099019319472">"SIM-карта жок же ал окулбайт. SIM-картаны салыңыз."</string>
<string name="lockscreen_permanent_disabled_sim_message_short" msgid="5096149665138916184">"Жараксыз SIM-карта."</string>
<string name="lockscreen_permanent_disabled_sim_instructions" msgid="910904643433151371">"SIM картаңыз биротоло өчүрүлдү.\n Башка SIM карта алыш үчүн зымсыз тейлөөчүгө кайрылыңыз."</string>
<string name="lockscreen_transport_prev_description" msgid="6300840251218161534">"Мурунку трек"</string>
<string name="lockscreen_transport_next_description" msgid="573285210424377338">"Кийинки трек"</string>
<string name="lockscreen_transport_pause_description" msgid="3980308465056173363">"Тындыруу"</string>
<string name="lockscreen_transport_play_description" msgid="1901258823643886401">"Ойнотуу"</string>
<string name="lockscreen_transport_stop_description" msgid="5907083260651210034">"Токтотуу"</string>
<string name="lockscreen_transport_rew_description" msgid="6944412838651990410">"Артка түрүү"</string>
<string name="lockscreen_transport_ffw_description" msgid="42987149870928985">"Алдыга түрүү"</string>
<string name="emergency_calls_only" msgid="6733978304386365407">"Шашылыш чалуу гана"</string>
<string name="lockscreen_network_locked_message" msgid="143389224986028501">"Тармак кулпуланган"</string>
<string name="lockscreen_sim_puk_locked_message" msgid="7441797339976230">"SIM-карта PUK-бөгөттө."</string>
<string name="lockscreen_sim_puk_locked_instructions" msgid="8127916255245181063">"Колдонуучунун нускамасын караңыз же Кардарларды тейлөө борборуна кайрылыңыз."</string>
<string name="lockscreen_sim_locked_message" msgid="8066660129206001039">"SIM-карта бөгөттөлгөн."</string>
<string name="lockscreen_sim_unlock_progress_dialog_message" msgid="595323214052881264">"SIM-карта бөгөттөн чыгарылууда…"</string>
<string name="lockscreen_too_many_failed_attempts_dialog_message" msgid="6481623830344107222">"Кулпуну ачуу үлгүсүн <xliff:g id="NUMBER_0">%1$d</xliff:g> жолу туура эмес тарттыңыз. \n\n <xliff:g id="NUMBER_1">%2$d</xliff:g> секундадан кийин дагы аракет кылып көрүңүз."</string>
<string name="lockscreen_too_many_failed_password_attempts_dialog_message" msgid="2725973286239344555">"Сырсөзүңүздү <xliff:g id="NUMBER_0">%1$d</xliff:g> жолу туура эмес тердиңиз. \n\n <xliff:g id="NUMBER_1">%2$d</xliff:g> секундадан кийин дагы аракет кылып көрүңүз."</string>
<string name="lockscreen_too_many_failed_pin_attempts_dialog_message" msgid="6216672706545696955">"PIN-кодуңузду <xliff:g id="NUMBER_0">%1$d</xliff:g> жолу туура эмес тердиңиз. \n\n <xliff:g id="NUMBER_1">%2$d</xliff:g> секундадан кийин дагы аракет кылып көрүңүз."</string>
<string name="lockscreen_failed_attempts_almost_glogin" product="tablet" msgid="9191611984625460820">"Кулпуну ачуу үлгүсүн <xliff:g id="NUMBER_0">%1$d</xliff:g> жолу туура эмес тарттыңыз. Дагы <xliff:g id="NUMBER_1">%2$d</xliff:g> жолу туура эмес тартсаңыз, планшетиңиздин кулпусун Google\'га кирип ачууга туура келет.\n\n <xliff:g id="NUMBER_2">%3$d</xliff:g> секундадан кийин дагы аракет кылып көрүңүз."</string>
<string name="lockscreen_failed_attempts_almost_glogin" product="tv" msgid="5316664559603394684">"Кулпуну ачуу үлгүсүн <xliff:g id="NUMBER_0">%1$d</xliff:g> жолу туура эмес тарттыңыз. Дагы <xliff:g id="NUMBER_1">%2$d</xliff:g> жолу туура эмес тартсаңыз, сыналгыңыздын кулпусун Google\'га кирип ачууга туура келет.\n\n <xliff:g id="NUMBER_2">%3$d</xliff:g> секундадан кийин дагы аракет кылып көрүңүз."</string>
<string name="lockscreen_failed_attempts_almost_glogin" product="default" msgid="2590227559763762751">"Кулпуну ачуу үлгүсүн <xliff:g id="NUMBER_0">%1$d</xliff:g> жолу туура эмес тарттыңыз. Дагы <xliff:g id="NUMBER_1">%2$d</xliff:g> жолу туура эмес тартсаңыз, телефонуңуздун кулпусун Google\'га кирип ачууга туура келет.\n\n <xliff:g id="NUMBER_2">%3$d</xliff:g> секундадан кийин дагы аракет кылып көрүңүз."</string>
<string name="lockscreen_failed_attempts_almost_at_wipe" product="tablet" msgid="6128106399745755604">"Сиз планшетиңизди бөгөттөн чыгарууга <xliff:g id="NUMBER_0">%1$d</xliff:g> жолу туура эмес аракет кылдыңыз. Дагы <xliff:g id="NUMBER_1">%2$d</xliff:g> аракеттен кийин, планшет баштапкы абалына келтирилет жана бардык маалыматтар жок кылынат."</string>
<string name="lockscreen_failed_attempts_almost_at_wipe" product="tv" msgid="950408382418270260">"Кулпуну ачуу үлгүсүн <xliff:g id="NUMBER_0">%1$d</xliff:g> жолу туура эмес тарттыңыз. Дагы <xliff:g id="NUMBER_1">%2$d</xliff:g> жолу туура эмес тартсаңыз, сыналгыңыз баштапкы абалга келтирилип, колдонуучунун бардык дайындары жок болот."</string>
<string name="lockscreen_failed_attempts_almost_at_wipe" product="default" msgid="8603565142156826565">"Сиз телефонуңузду бөгөттөн чыгарууга <xliff:g id="NUMBER_0">%1$d</xliff:g> жолу туура эмес аракет кылдыңыз. Дагы <xliff:g id="NUMBER_1">%2$d</xliff:g> аракеттен кийин, телефон баштапкы абалына келтирилет жана бардык маалыматтар жок кылынат."</string>
<string name="lockscreen_failed_attempts_now_wiping" product="tablet" msgid="280873516493934365">"Сиз планшетти бөгөттөн чыгарууга <xliff:g id="NUMBER">%d</xliff:g> жолу туура эмес аракет кылдыңыз. Планшет баштапкы абалына келтирилет."</string>
<string name="lockscreen_failed_attempts_now_wiping" product="tv" msgid="3195755534096192191">"Сыналгыңыздын кулпусун ачууда <xliff:g id="NUMBER">%d</xliff:g>_0 жолу туура эмес аракет кылдыңыз. Сыналгыңыз баштапкы абалга келтирилет."</string>
<string name="lockscreen_failed_attempts_now_wiping" product="default" msgid="3025504721764922246">"Сиз телефонду бөгөттөн чыгарууга <xliff:g id="NUMBER">%d</xliff:g> жолу туура эмес аракет кылдыңыз. Телефон баштапкы абалына келтирилет."</string>
<string name="lockscreen_too_many_failed_attempts_countdown" msgid="6251480343394389665">"<xliff:g id="NUMBER">%d</xliff:g> секунддан кийин кайталаңыз."</string>
<string name="lockscreen_forgot_pattern_button_text" msgid="2626999449610695930">"Сүрөт үлгүсүн унутуп калдыңызбы?"</string>
<string name="lockscreen_glogin_forgot_pattern" msgid="2588521501166032747">"Каттоо эсеби менен кулпусун ачуу"</string>
<string name="lockscreen_glogin_too_many_attempts" msgid="2751368605287288808">"Өтө көп үлгү киргизүү аракети болду"</string>
<string name="lockscreen_glogin_instructions" msgid="3931816256100707784">"Бөгөттөн чыгарыш үчүн, Google эсебиңиз менен кириңиз."</string>
<string name="lockscreen_glogin_username_hint" msgid="8846881424106484447">"Колдонуучунун аты (электрондук почта)"</string>
<string name="lockscreen_glogin_password_hint" msgid="5958028383954738528">"Сырсөз"</string>
<string name="lockscreen_glogin_submit_button" msgid="7130893694795786300">"Кирүү"</string>
<string name="lockscreen_glogin_invalid_input" msgid="1364051473347485908">"Колдонуучу атыңыз же сырсөзүңүз туура эмес."</string>
<string name="lockscreen_glogin_account_recovery_hint" msgid="1696924763690379073">"Колдонуучу атыңызды же сырсөзүңүздү унутуп калдыңызбы?\n"<b>"google.com/accounts/recovery"</b>" дарегине кайрылыңыз."</string>
<string name="lockscreen_glogin_checking_password" msgid="7114627351286933867">"Текшерүүдө…"</string>
<string name="lockscreen_unlock_label" msgid="737440483220667054">"Кулпусун ачуу"</string>
<string name="lockscreen_sound_on_label" msgid="9068877576513425970">"Добушу күйүк"</string>
<string name="lockscreen_sound_off_label" msgid="996822825154319026">"Добушу өчүк"</string>
<string name="lockscreen_access_pattern_start" msgid="3941045502933142847">"Үлгү башталды"</string>
<string name="lockscreen_access_pattern_cleared" msgid="5583479721001639579">"Үлгү тазаланды"</string>
<string name="lockscreen_access_pattern_cell_added" msgid="6756031208359292487">"Уяча кошулду"</string>
<string name="lockscreen_access_pattern_cell_added_verbose" msgid="7264580781744026939">"<xliff:g id="CELL_INDEX">%1$s</xliff:g> уячасы кошулду"</string>
<string name="lockscreen_access_pattern_detected" msgid="4988730895554057058">"Үлгү аягына чыкты"</string>
<string name="lockscreen_access_pattern_area" msgid="400813207572953209">"Үлгү аймагы."</string>
<string name="keyguard_accessibility_widget_changed" msgid="5678624624681400191">"%1$s. %3$d ичинен %2$d виджет."</string>
<string name="keyguard_accessibility_add_widget" msgid="8273277058724924654">"Виджет кошуу."</string>
<string name="keyguard_accessibility_widget_empty_slot" msgid="1281505703307930757">"Бош"</string>
<string name="keyguard_accessibility_unlock_area_expanded" msgid="2278106022311170299">"Бөгөттөн чыгаруу аймагы жазылды."</string>
<string name="keyguard_accessibility_unlock_area_collapsed" msgid="6366992066936076396">"Бөгөттөн чыгаруу аймагы жыйрылды."</string>
<string name="keyguard_accessibility_widget" msgid="6527131039741808240">"<xliff:g id="WIDGET_INDEX">%1$s</xliff:g> виджети."</string>
<string name="keyguard_accessibility_user_selector" msgid="1226798370913698896">"Колдонуучуну тандагыч"</string>
<string name="keyguard_accessibility_status" msgid="8008264603935930611">"Абал"</string>
<string name="keyguard_accessibility_camera" msgid="8904231194181114603">"Камера"</string>
<string name="keygaurd_accessibility_media_controls" msgid="262209654292161806">"Медиа башкаруу"</string>
<string name="keyguard_accessibility_widget_reorder_start" msgid="8736853615588828197">"Виджет иреттөө башталды."</string>
<string name="keyguard_accessibility_widget_reorder_end" msgid="7170190950870468320">"Виджет иреттөө аяктады."</string>
<string name="keyguard_accessibility_widget_deleted" msgid="4426204263929224434">"<xliff:g id="WIDGET_INDEX">%1$s</xliff:g> виждети жок кылынды."</string>
<string name="keyguard_accessibility_expand_lock_area" msgid="519859720934178024">"Бөгөттөн чыгаруу аймагын кеңейтүү."</string>
<string name="keyguard_accessibility_slide_unlock" msgid="2959928478764697254">"Жылмыштырып ачуу."</string>
<string name="keyguard_accessibility_pattern_unlock" msgid="1490840706075246612">"Үлгү менен ачуу."</string>
<string name="keyguard_accessibility_face_unlock" msgid="4817282543351718535">"Жүзүнөн таануу"</string>
<string name="keyguard_accessibility_pin_unlock" msgid="2469687111784035046">"Пин код менен ачуу."</string>
<string name="keyguard_accessibility_password_unlock" msgid="7675777623912155089">"Сырсөз менен ачуу."</string>
<string name="keyguard_accessibility_pattern_area" msgid="7679891324509597904">"Үлгү аймагы."</string>
<string name="keyguard_accessibility_slide_area" msgid="6736064494019979544">"Жылмыштыруу аймагы."</string>
<string name="password_keyboard_label_symbol_key" msgid="992280756256536042">"?123"</string>
<string name="password_keyboard_label_alpha_key" msgid="8001096175167485649">"АБВ"</string>
<string name="password_keyboard_label_alt_key" msgid="1284820942620288678">"ALT"</string>
<string name="granularity_label_character" msgid="7336470535385009523">"белги"</string>
<string name="granularity_label_word" msgid="7075570328374918660">"сөз"</string>
<string name="granularity_label_link" msgid="5815508880782488267">"шилтеме"</string>
<string name="granularity_label_line" msgid="5764267235026120888">"сап"</string>
<string name="factorytest_failed" msgid="5410270329114212041">"Заводдук сынак ишке ашкан жок"</string>
<string name="factorytest_not_system" msgid="4435201656767276723">"FACTORY_TEST аракети /system/app ичинде орнотулган топтомдор үчүн гана колдоого алынат."</string>
<string name="factorytest_no_action" msgid="872991874799998561">"FACTORY_TEST аракетин камсыздаган эч бир топтом табылган жок."</string>
<string name="factorytest_reboot" msgid="6320168203050791643">"Өчүрүп-күйгүзүү"</string>
<string name="js_dialog_title" msgid="1987483977834603872">"\"<xliff:g id="TITLE">%s</xliff:g>\" барагы кийинкини кайтарды:"</string>
<string name="js_dialog_title_default" msgid="6961903213729667573">"JavaScript"</string>
<string name="js_dialog_before_unload_title" msgid="2619376555525116593">"Навигацияны ырастоо"</string>
<string name="js_dialog_before_unload_positive_button" msgid="3112752010600484130">"Бул барактан кетүү"</string>
<string name="js_dialog_before_unload_negative_button" msgid="5614861293026099715">"Бул баракта калуу"</string>
<string name="js_dialog_before_unload" msgid="3468816357095378590">"<xliff:g id="MESSAGE">%s</xliff:g>\n\nБул барактан кетүүнү каалаганыңыз аныкпы?"</string>
<string name="save_password_label" msgid="6860261758665825069">"Ырастоо"</string>
<string name="double_tap_toast" msgid="4595046515400268881">"Кыйытма: Чоңойтуп-кичирейтиш үчүн эки жолу басыңыз."</string>
<string name="autofill_this_form" msgid="4616758841157816676">"Авто-толтуруу"</string>
<string name="setup_autofill" msgid="7103495070180590814">"Автотолтурууну тууралоо"</string>
<string name="autofill_address_name_separator" msgid="6350145154779706772">" "</string>
<string name="autofill_address_summary_name_format" msgid="3268041054899214945">"$1$2$3"</string>
<string name="autofill_address_summary_separator" msgid="7483307893170324129">", "</string>
<string name="autofill_address_summary_format" msgid="4874459455786827344">"$1$2$3"</string>
<string name="autofill_province" msgid="2231806553863422300">"Провинция"</string>
<string name="autofill_postal_code" msgid="4696430407689377108">"Индекс"</string>
<string name="autofill_state" msgid="6988894195520044613">"Штат"</string>
<string name="autofill_zip_code" msgid="8697544592627322946">"ZIP код"</string>
<string name="autofill_county" msgid="237073771020362891">"Округ"</string>
<string name="autofill_island" msgid="4020100875984667025">"Арал"</string>
<string name="autofill_district" msgid="8400735073392267672">"Район"</string>
<string name="autofill_department" msgid="5343279462564453309">"Бөлүм"</string>
<string name="autofill_prefecture" msgid="2028499485065800419">"Префектура"</string>
<string name="autofill_parish" msgid="8202206105468820057">"Пэриш"</string>
<string name="autofill_area" msgid="3547409050889952423">"Аймак"</string>
<string name="autofill_emirate" msgid="2893880978835698818">"Эмират"</string>
<string name="permlab_readHistoryBookmarks" msgid="3775265775405106983">"кыстармаларыңыз менен издөө таржымалыңызды карап көрүңүз"</string>
<string name="permdesc_readHistoryBookmarks" msgid="8462378226600439658">"Колдонмого Серепчи ачкан URLдердин тарыхын жана Серепчинин бүктөмөлөрүн окууга уруксат берет. Эскертүү: бул уруксат үчүнчү тараптык интернет-серепчилерге, же интернетке кирүү мүмкүнчүлүгү бар колдонмолорго таасир этпеши мүмкүн."</string>
<string name="permlab_writeHistoryBookmarks" msgid="3714785165273314490">"кыстармалар жана издөө таржымалын өзгөртүү"</string>
<string name="permdesc_writeHistoryBookmarks" product="tablet" msgid="6825527469145760922">"Колдонмого планшетиңизде сакталган Серепчинин тарыхын жана Серепчинин бүктөмөлөрүн өзгөртүү уруксатын берет. Бул колдонмого Серепчинин берилиштерин өчүрүү же өзгөртүү уруксатын берет. Эскертүү: бул уруксат үчүнчү тараптык интернет-серепчилерге, же интернетке кирүү мүмкүнчүлүгү бар колдонмолорго таасир этпеши мүмкүн."</string>
<string name="permdesc_writeHistoryBookmarks" product="tv" msgid="7007393823197766548">"Колдонмого Серепчиңиздин таржымалын же сыналгыңызда сакталган кыстармаларды өзгөртүү мүмкүнчүлүгүн берет. Ушуну менен, колдонмо Серепчи дайындарын тазалап же өзгөртө алат. Эскертүү: бул уруксат үчүнчү жактын серепчилери же башка желеде серептөө мүмкүнчүлүгү бар колдонмолор аркылуу иштетилбеши керек."</string>
<string name="permdesc_writeHistoryBookmarks" product="default" msgid="8497389531014185509">"Колдонмого телефонуңузда сакталган Серепчинин тарыхын жана Серепчинин бүктөмөлөрүн өзгөртүү уруксатын берет. Бул колдонмого Серепчинин берилиштерин өчүрүү же өзгөртүү уруксатын берет. Эскертүү: бул уруксат үчүнчү тараптык интернет-серепчилерге, же интернетке кирүү мүмкүнчүлүгү бар колдонмолорго таасир этпеши мүмкүн."</string>
<string name="permlab_setAlarm" msgid="1379294556362091814">"ойготкуч коюу"</string>
<string name="permdesc_setAlarm" msgid="316392039157473848">"Колдонмого ойготкуч саат колдонмосуна үн ишаратын коюу мүмкүнчүлүгүн берет. Айрым ойготкуч саат колдонмолорунда бул мүмкүнчүлүк иштебеши мүмкүн."</string>
<string name="permlab_addVoicemail" msgid="5525660026090959044">"үнкат кошуу"</string>
<string name="permdesc_addVoicemail" msgid="6604508651428252437">"Колдонмого үн почтаңыздын кирүү кутусуна билдирүүлөрдү кошуу мүмкүнчүлүгүн берет."</string>
<string name="permlab_writeGeolocationPermissions" msgid="5962224158955273932">"Серепчинин гео-жайгашуу уруксаттарын өзгөртүү"</string>
<string name="permdesc_writeGeolocationPermissions" msgid="1083743234522638747">"Колдонмого Серепчинин гео-жайгашуу уруксаттарын өзгөртүү мүмкүнчүлүгүн берет. Кесепеттүү колдонмолор ушундай мүмкүнчүлүктөн пайдаланып ар кайсы вебсайтка жайгашкан жер жөнүндө маалыматтын жөнөтүлүшүнө уруксат берип салышы мүмкүн."</string>
<string name="save_password_message" msgid="767344687139195790">"Серепчи бул сырсөздү эстеп калсынбы?"</string>
<string name="save_password_notnow" msgid="6389675316706699758">"Азыр эмес"</string>
<string name="save_password_remember" msgid="6491879678996749466">"Эсиңизде болсун"</string>
<string name="save_password_never" msgid="8274330296785855105">"Эч качан"</string>
<string name="open_permission_deny" msgid="7374036708316629800">"Бул бетти ачууга уруксат берилген эмес."</string>
<string name="text_copied" msgid="4985729524670131385">"Текст алмашуу буферине көчүрүлдү."</string>
<string name="more_item_label" msgid="4650918923083320495">"Дагы"</string>
<string name="prepend_shortcut_label" msgid="2572214461676015642">"Меню+"</string>
<string name="menu_space_shortcut_label" msgid="2410328639272162537">"боштук"</string>
<string name="menu_enter_shortcut_label" msgid="2743362785111309668">"enter"</string>
<string name="menu_delete_shortcut_label" msgid="3658178007202748164">"жок кылуу"</string>
<string name="search_go" msgid="8298016669822141719">"Издөө"</string>
<string name="search_hint" msgid="1733947260773056054">"Издөө…"</string>
<string name="searchview_description_search" msgid="6749826639098512120">"Издөө"</string>
<string name="searchview_description_query" msgid="5911778593125355124">"Талапты издөө"</string>
<string name="searchview_description_clear" msgid="1330281990951833033">"Талапты тазалоо"</string>
<string name="searchview_description_submit" msgid="2688450133297983542">"Талап жөнөтүү"</string>
<string name="searchview_description_voice" msgid="2453203695674994440">"Айтып издөө"</string>
<string name="enable_explore_by_touch_warning_title" msgid="7460694070309730149">"Сыйпалап изилдөө жандырылсынбы?"</string>
<string name="enable_explore_by_touch_warning_message" product="tablet" msgid="8655887539089910577">"<xliff:g id="ACCESSIBILITY_SERVICE_NAME">%1$s</xliff:g> Сыйпалап изилдөөнү иштеткиси келет. Сыйпалап изилдөө жандырылганда, сиз манжаңыздын астында эмне бар экенин жана угуп же көрө аласыз, же планшетиңиз менен жаңсап иштей аласыз."</string>
<string name="enable_explore_by_touch_warning_message" product="default" msgid="2708199672852373195">"<xliff:g id="ACCESSIBILITY_SERVICE_NAME">%1$s</xliff:g> Сыйпалап изилдөөнү иштеткиси келет. Сыйпалап изилдөө жандырылганда, сиз манжаңыздын астында эмне бар экенин жана угуп же көрө аласыз, же телефонуңуз менен жаңсап иштей аласыз."</string>
<string name="oneMonthDurationPast" msgid="7396384508953779925">"1 ай мурун"</string>
<string name="beforeOneMonthDurationPast" msgid="909134546836499826">"1 айдан ашык убакыт өттү"</string>
<plurals name="last_num_days" formatted="false" msgid="5104533550723932025">
<item quantity="other">Акыркы <xliff:g id="COUNT_1">%d</xliff:g> күн</item>
<item quantity="one">Акыркы <xliff:g id="COUNT_0">%d</xliff:g> күн</item>
</plurals>
<string name="last_month" msgid="3959346739979055432">"Өткөн ай"</string>
<string name="older" msgid="5211975022815554840">"Эскирээк"</string>
<string name="preposition_for_date" msgid="9093949757757445117">"<xliff:g id="DATE">%s</xliff:g> күнү"</string>
<string name="preposition_for_time" msgid="5506831244263083793">"саат <xliff:g id="TIME">%s</xliff:g>"</string>
<string name="preposition_for_year" msgid="5040395640711867177">"<xliff:g id="YEAR">%s</xliff:g>-жылы"</string>
<string name="day" msgid="8144195776058119424">"күн"</string>
<string name="days" msgid="4774547661021344602">"күн"</string>
<string name="hour" msgid="2126771916426189481">"саат"</string>
<string name="hours" msgid="894424005266852993">"саат"</string>
<string name="minute" msgid="9148878657703769868">"мүн."</string>
<string name="minutes" msgid="5646001005827034509">"мүн."</string>
<string name="second" msgid="3184235808021478">"сек."</string>
<string name="seconds" msgid="3161515347216589235">"сек."</string>
<string name="week" msgid="5617961537173061583">"апта"</string>
<string name="weeks" msgid="6509623834583944518">"апталар"</string>
<string name="year" msgid="4001118221013892076">"жыл"</string>
<string name="years" msgid="6881577717993213522">"жылдар"</string>
<string name="now_string_shortest" msgid="8912796667087856402">"азыр"</string>
<plurals name="duration_minutes_shortest" formatted="false" msgid="3957499975064245495">
<item quantity="other"><xliff:g id="COUNT_1">%d</xliff:g>мүн.</item>
<item quantity="one"><xliff:g id="COUNT_0">%d</xliff:g>мүн.</item>
</plurals>
<plurals name="duration_hours_shortest" formatted="false" msgid="3552182110578602356">
<item quantity="other"><xliff:g id="COUNT_1">%d</xliff:g>с.</item>
<item quantity="one"><xliff:g id="COUNT_0">%d</xliff:g>с.</item>
</plurals>
<plurals name="duration_days_shortest" formatted="false" msgid="5213655532597081640">
<item quantity="other"><xliff:g id="COUNT_1">%d</xliff:g>к.</item>
<item quantity="one"><xliff:g id="COUNT_0">%d</xliff:g>к.</item>
</plurals>
<plurals name="duration_years_shortest" formatted="false" msgid="7848711145196397042">
<item quantity="other"><xliff:g id="COUNT_1">%d</xliff:g>ж.</item>
<item quantity="one"><xliff:g id="COUNT_0">%d</xliff:g>ж.</item>
</plurals>
<plurals name="duration_minutes_shortest_future" formatted="false" msgid="3277614521231489951">
<item quantity="other"><xliff:g id="COUNT_1">%d</xliff:g>мүн. кийин</item>
<item quantity="one"><xliff:g id="COUNT_0">%d</xliff:g>мүн. кийин</item>
</plurals>
<plurals name="duration_hours_shortest_future" formatted="false" msgid="2152452368397489370">
<item quantity="other"><xliff:g id="COUNT_1">%d</xliff:g> с. кийин</item>
<item quantity="one"><xliff:g id="COUNT_0">%d</xliff:g> с. кийин</item>
</plurals>
<plurals name="duration_days_shortest_future" formatted="false" msgid="8088331502820295701">
<item quantity="other"><xliff:g id="COUNT_1">%d</xliff:g> к. кийин</item>
<item quantity="one"><xliff:g id="COUNT_0">%d</xliff:g> к. кийин</item>
</plurals>
<plurals name="duration_years_shortest_future" formatted="false" msgid="2317006667145250301">
<item quantity="other"><xliff:g id="COUNT_1">%d</xliff:g> ж. кийин</item>
<item quantity="one"><xliff:g id="COUNT_0">%d</xliff:g> ж. кийин</item>
</plurals>
<plurals name="duration_minutes_relative" formatted="false" msgid="3178131706192980192">
<item quantity="other"><xliff:g id="COUNT_1">%d</xliff:g> мүнөт мурун</item>
<item quantity="one"><xliff:g id="COUNT_0">%d</xliff:g> мүнөт мурун</item>
</plurals>
<plurals name="duration_hours_relative" formatted="false" msgid="676894109982008411">
<item quantity="other"><xliff:g id="COUNT_1">%d</xliff:g> саат мурун</item>
<item quantity="one"><xliff:g id="COUNT_0">%d</xliff:g> саат мурун</item>
</plurals>
<plurals name="duration_days_relative" formatted="false" msgid="2203515825765397130">
<item quantity="other"><xliff:g id="COUNT_1">%d</xliff:g> күн мурун</item>
<item quantity="one"><xliff:g id="COUNT_0">%d</xliff:g> күн мурун</item>
</plurals>
<plurals name="duration_years_relative" formatted="false" msgid="4820062134188885734">
<item quantity="other"><xliff:g id="COUNT_1">%d</xliff:g> жыл мурун</item>
<item quantity="one"><xliff:g id="COUNT_0">%d</xliff:g> жыл мурун</item>
</plurals>
<plurals name="duration_minutes_relative_future" formatted="false" msgid="4655043589817680966">
<item quantity="other"><xliff:g id="COUNT_1">%d</xliff:g> мүнөттөн кийин</item>
<item quantity="one"><xliff:g id="COUNT_0">%d</xliff:g> мүнөттөн кийин</item>
</plurals>
<plurals name="duration_hours_relative_future" formatted="false" msgid="8084579714205223891">
<item quantity="other"><xliff:g id="COUNT_1">%d</xliff:g> сааттан кийин</item>
<item quantity="one"><xliff:g id="COUNT_0">%d</xliff:g> сааттан кийин</item>
</plurals>
<plurals name="duration_days_relative_future" formatted="false" msgid="333215369363433992">
<item quantity="other"><xliff:g id="COUNT_1">%d</xliff:g> күндөн кийин</item>
<item quantity="one"><xliff:g id="COUNT_0">%d</xliff:g> күндөн кийин</item>
</plurals>
<plurals name="duration_years_relative_future" formatted="false" msgid="8644862986413104011">
<item quantity="other"><xliff:g id="COUNT_1">%d</xliff:g> жылдан кийин</item>
<item quantity="one"><xliff:g id="COUNT_0">%d</xliff:g> жылдан кийин</item>
</plurals>
<string name="VideoView_error_title" msgid="3534509135438353077">"Видео маселеси"</string>
<string name="VideoView_error_text_invalid_progressive_playback" msgid="3186670335938670444">"Бул видеону ушул түзмөктө агылтып көрсөтүү мүмкүн эмес."</string>
<string name="VideoView_error_text_unknown" msgid="3450439155187810085">"Бул видеону ойнотуу мүмкүн эмес."</string>
<string name="VideoView_error_button" msgid="2822238215100679592">"Жарайт"</string>
<string name="relative_time" msgid="1818557177829411417">"<xliff:g id="DATE">%1$s</xliff:g>, <xliff:g id="TIME">%2$s</xliff:g>"</string>
<string name="noon" msgid="7245353528818587908">"түш"</string>
<string name="Noon" msgid="3342127745230013127">"Түш"</string>
<string name="midnight" msgid="7166259508850457595">"түн ортосу"</string>
<string name="Midnight" msgid="5630806906897892201">"Түн ортосу"</string>
<string name="elapsed_time_short_format_mm_ss" msgid="4431555943828711473">"<xliff:g id="MINUTES">%1$02d</xliff:g>:<xliff:g id="SECONDS">%2$02d</xliff:g>"</string>
<string name="elapsed_time_short_format_h_mm_ss" msgid="1846071997616654124">"<xliff:g id="HOURS">%1$d</xliff:g>:<xliff:g id="MINUTES">%2$02d</xliff:g>:<xliff:g id="SECONDS">%3$02d</xliff:g>"</string>
<string name="selectAll" msgid="6876518925844129331">"Бардыгын тандоо"</string>
<string name="cut" msgid="3092569408438626261">"Кесүү"</string>
<string name="copy" msgid="2681946229533511987">"Көчүрүү"</string>
<string name="paste" msgid="5629880836805036433">"Чаптоо"</string>
<string name="paste_as_plain_text" msgid="5427792741908010675">"Жөнөкөй текст катары чаптоо"</string>
<string name="replace" msgid="5781686059063148930">"Алмаштыруу…"</string>
<string name="delete" msgid="6098684844021697789">"Жок кылуу"</string>
<string name="copyUrl" msgid="2538211579596067402">"URL көчүрмөлөө"</string>
<string name="selectTextMode" msgid="1018691815143165326">"Текст тандоо"</string>
<string name="undo" msgid="7905788502491742328">"Артка кайтаруу"</string>
<string name="redo" msgid="7759464876566803888">"Кайталоо"</string>
<string name="autofill" msgid="3035779615680565188">"Автотолтуруу"</string>
<string name="textSelectionCABTitle" msgid="5236850394370820357">"Текст тандоо"</string>
<string name="addToDictionary" msgid="4352161534510057874">"Сөздүккө кошуу"</string>
<string name="deleteText" msgid="6979668428458199034">"Жок кылуу"</string>
<string name="inputMethod" msgid="1653630062304567879">"Киргизүү ыкмасы"</string>
<string name="editTextMenuTitle" msgid="4909135564941815494">"Текст боюнча иштер"</string>
<string name="email" msgid="4560673117055050403">"Электрондук почта"</string>
<string name="dial" msgid="4204975095406423102">"Телефон"</string>
<string name="map" msgid="6068210738233985748">"Карталар"</string>
<string name="browse" msgid="6993590095938149861">"Серепчи"</string>
<string name="low_internal_storage_view_title" msgid="5576272496365684834">"Сактагычта орун калбай баратат"</string>
<string name="low_internal_storage_view_text" msgid="6640505817617414371">"Системанын кээ бир функциялары иштебеши мүмкүн"</string>
<string name="low_internal_storage_view_text_no_boot" msgid="6935190099204693424">"Тутумда сактагыч жетишсиз. 250МБ бош орун бар экенин текшерип туруп, өчүрүп күйгүзүңүз."</string>
<string name="app_running_notification_title" msgid="8718335121060787914">"<xliff:g id="APP_NAME">%1$s</xliff:g> иштөөдө"</string>
<string name="app_running_notification_text" msgid="1197581823314971177">"Көбүрөөк маалымат үчүн же колдонмону токтотуш үчүн таптап коюңуз."</string>
<string name="ok" msgid="5970060430562524910">"Жарайт"</string>
<string name="cancel" msgid="6442560571259935130">"Жокко чыгаруу"</string>
<string name="yes" msgid="5362982303337969312">"Жарайт"</string>
<string name="no" msgid="5141531044935541497">"Жокко чыгаруу"</string>
<!-- no translation found for close (2318214661230355730) -->
<skip />
<string name="dialog_alert_title" msgid="2049658708609043103">"Көңүл буруңуз"</string>
<string name="loading" msgid="7933681260296021180">"Жүктөлүүдө…"</string>
<string name="capital_on" msgid="1544682755514494298">"ЖАНДЫРЫЛГАН"</string>
<string name="capital_off" msgid="6815870386972805832">"ӨЧҮК"</string>
<string name="whichApplication" msgid="4533185947064773386">"Аракет колдонууну бүтүрүү"</string>
<string name="whichApplicationNamed" msgid="8260158865936942783">"%1$s аркылуу аракетти аягына чейин чыгаруу"</string>
<string name="whichApplicationLabel" msgid="7425855495383818784">"Аракетти аягына чыгаруу"</string>
<string name="whichViewApplication" msgid="3272778576700572102">"Төмөнкү менен ачуу"</string>
<string name="whichViewApplicationNamed" msgid="2286418824011249620">"%1$s менен ачуу"</string>
<string name="whichViewApplicationLabel" msgid="2666774233008808473">"Ачуу"</string>
<string name="whichEditApplication" msgid="144727838241402655">"Төмөнкү менен түзөтүү"</string>
<string name="whichEditApplicationNamed" msgid="1775815530156447790">"%1$s менен түзөтүү"</string>
<string name="whichEditApplicationLabel" msgid="7183524181625290300">"Түзөтүү"</string>
<string name="whichSendApplication" msgid="6902512414057341668">"Төмөнкү менен бөлүшүү"</string>
<string name="whichSendApplicationNamed" msgid="2799370240005424391">"%1$s менен бөлүшүү"</string>
<string name="whichSendApplicationLabel" msgid="4579076294675975354">"Бөлүшүү"</string>
<string name="whichSendToApplication" msgid="8272422260066642057">"Колдонмо тандаңыз"</string>
<string name="whichSendToApplicationNamed" msgid="7768387871529295325">"%1$s аркылуу жөнөтүү"</string>
<string name="whichSendToApplicationLabel" msgid="8878962419005813500">"Жөнөтүү"</string>
<string name="whichHomeApplication" msgid="4307587691506919691">"Башкы бет колдонмосун тандаңыз"</string>
<string name="whichHomeApplicationNamed" msgid="4493438593214760979">"Башкы бет колдонмосу катары %1$s пайдалануу"</string>
<string name="whichHomeApplicationLabel" msgid="809529747002918649">"Сүрөткө тартуу"</string>
<string name="whichImageCaptureApplication" msgid="3680261417470652882">"Сүрөткө төмөнкү параметрлер менен тартуу"</string>
<string name="whichImageCaptureApplicationNamed" msgid="8619384150737825003">"%1$s менен сүрөткө тартуу"</string>
<string name="whichImageCaptureApplicationLabel" msgid="6390303445371527066">"Сүрөткө тартуу"</string>
<string name="alwaysUse" msgid="4583018368000610438">"Бул аракет үчүн демейки боюнча колдонулсун."</string>
<string name="use_a_different_app" msgid="8134926230585710243">"Башка колдонмону пайдалануу"</string>
<string name="clearDefaultHintMsg" msgid="3252584689512077257">"Тутум жөндөөлөрүндөгү демейкини тазалоо &gt; Колдонмолор &gt; Жүктөлүп алынды."</string>
<string name="chooseActivity" msgid="7486876147751803333">"Аракет тандаңыз"</string>
<string name="chooseUsbActivity" msgid="6894748416073583509">"USB түзмөгү үчүн колдонмо тандаңыз"</string>
<string name="noApplications" msgid="2991814273936504689">"Бул аракетти аткара турган колдонмо жок."</string>
<string name="aerr_application" msgid="250320989337856518">"<xliff:g id="APPLICATION">%1$s</xliff:g> токтотулду"</string>
<string name="aerr_process" msgid="6201597323218674729">"<xliff:g id="PROCESS">%1$s</xliff:g> токтотулду"</string>
<string name="aerr_application_repeated" msgid="3146328699537439573">"<xliff:g id="APPLICATION">%1$s</xliff:g> колдонмосу иштебей калып жатат"</string>
<string name="aerr_process_repeated" msgid="6235302956890402259">"<xliff:g id="PROCESS">%1$s</xliff:g> колдонмосу иштебей калып жатат"</string>
<string name="aerr_restart" msgid="7581308074153624475">"Колдонмону кайра ачуу"</string>
<string name="aerr_report" msgid="5371800241488400617">"Пикир билдирүү"</string>
<string name="aerr_close" msgid="2991640326563991340">"Жабуу"</string>
<string name="aerr_mute" msgid="1974781923723235953">"Түзмөк өчүрүлүп-күйгүзүлгүчө үнүн өчүрүү"</string>
<string name="aerr_wait" msgid="3199956902437040261">"Күтүү"</string>
<string name="aerr_close_app" msgid="3269334853724920302">"Колдонмону жабуу"</string>
<string name="anr_title" msgid="4351948481459135709"></string>
<string name="anr_activity_application" msgid="8493290105678066167">"<xliff:g id="APPLICATION">%2$s</xliff:g> жооп бербей жатат"</string>
<string name="anr_activity_process" msgid="1622382268908620314">"<xliff:g id="ACTIVITY">%1$s</xliff:g> жооп бербей жатат"</string>
<string name="anr_application_process" msgid="6417199034861140083">"<xliff:g id="APPLICATION">%1$s</xliff:g> жооп бербей жатат"</string>
<string name="anr_process" msgid="6156880875555921105">"<xliff:g id="PROCESS">%1$s</xliff:g> процесси жооп бербей жатат"</string>
<string name="force_close" msgid="8346072094521265605">"OK"</string>
<string name="report" msgid="4060218260984795706">"Кабарлоо"</string>
<string name="wait" msgid="7147118217226317732">"Күтүү"</string>
<string name="webpage_unresponsive" msgid="3272758351138122503">"Барак жооп бербей жатат.\n\nАл жабылсынбы?"</string>
<string name="launch_warning_title" msgid="1547997780506713581">"Колдонмо башкага бурулду"</string>
<string name="launch_warning_replace" msgid="6202498949970281412">"<xliff:g id="APP_NAME">%1$s</xliff:g> азыр иштеп жатат."</string>
<string name="launch_warning_original" msgid="188102023021668683">"Башында <xliff:g id="APP_NAME">%1$s</xliff:g> жүргүзүлгөн."</string>
<string name="screen_compat_mode_scale" msgid="3202955667675944499">"Шкала"</string>
<string name="screen_compat_mode_show" msgid="4013878876486655892">"Ар дайым көрсөтүлсүн"</string>
<string name="screen_compat_mode_hint" msgid="1064524084543304459">"Муну тутум жөндөөлөрүнөн кайра иштетүү &gt; Колдонмолор &gt; Жүктөлүп алынган."</string>
<!-- no translation found for top_app_killed_title (6814231368167994497) -->
<skip />
<!-- no translation found for top_app_killed_message (3487519022191609844) -->
<skip />
<string name="unsupported_display_size_message" msgid="6545327290756295232">"<xliff:g id="APP_NAME">%1$s</xliff:g> колдонмосу көрүнүштүн тандалган өлчөмүн экранда көрсөтө албайт жана туура эмес иштеши мүмкүн."</string>
<string name="unsupported_display_size_show" msgid="7969129195360353041">"Ар дайым көрсөтүлсүн"</string>
<string name="smv_application" msgid="3307209192155442829">"<xliff:g id="APPLICATION">%1$s</xliff:g> колдонмосу (<xliff:g id="PROCESS">%2$s</xliff:g> процесси) өз алдынча иштеткен StrictMode саясатын бузду."</string>
<string name="smv_process" msgid="5120397012047462446">"<xliff:g id="PROCESS">%1$s</xliff:g> процесси өзүнүн мажбурланган StrictMode саясатын бузуп койду."</string>
<string name="android_upgrading_title" msgid="1584192285441405746">"Android жаңыртылууда…"</string>
<string name="android_start_title" msgid="8418054686415318207">"Android жүргүзүлүүдө…"</string>
<string name="android_upgrading_fstrim" msgid="8036718871534640010">"Сактагыч ыңгайлаштырылууда."</string>
<string name="android_upgrading_notification_title" msgid="8428357096969413169">"Android\'ди жаңыртуу аякталууда..."</string>
<string name="android_upgrading_notification_body" msgid="5761201379457064286">"Жаңыртуу аягына чыкмайынча айрым колдонмолор талаптагыдай иштебей калышы мүмкүн"</string>
<string name="app_upgrading_toast" msgid="3008139776215597053">"<xliff:g id="APPLICATION">%1$s</xliff:g> жаңыртылууда..."</string>
<string name="android_upgrading_apk" msgid="7904042682111526169">"<xliff:g id="NUMBER_1">%2$d</xliff:g> ичинен <xliff:g id="NUMBER_0">%1$d</xliff:g> колдонмо ыңгайлаштырылууда."</string>
<string name="android_preparing_apk" msgid="8162599310274079154">"<xliff:g id="APPNAME">%1$s</xliff:g> даярдалууда."</string>
<string name="android_upgrading_starting_apps" msgid="451464516346926713">"Колдонмолорду иштетип баштоо"</string>
<string name="android_upgrading_complete" msgid="1405954754112999229">"Жүктөө аякталууда."</string>
<string name="heavy_weight_notification" msgid="9087063985776626166">"<xliff:g id="APP">%1$s</xliff:g> иштеп жатат"</string>
<string name="heavy_weight_notification_detail" msgid="867643381388543170">"Колдонмого которулуу үчүн таптап коюңуз"</string>
<string name="heavy_weight_switcher_title" msgid="7153167085403298169">"Колдонмолор которуштурулсунбу?"</string>
<string name="heavy_weight_switcher_text" msgid="7022631924534406403">"Жаңы колдонмону иштетээрден мурун, учурда иштеп жатканын өчүрүшүңүз керек."</string>
<string name="old_app_action" msgid="493129172238566282">"<xliff:g id="OLD_APP">%1$s</xliff:g> колдонмосуна кайтуу"</string>
<string name="old_app_description" msgid="2082094275580358049">"Жаңы колдонмо башталбасын"</string>
<string name="new_app_action" msgid="5472756926945440706">"<xliff:g id="OLD_APP">%1$s</xliff:g> колдонмосун жүргүзүү"</string>
<string name="new_app_description" msgid="1932143598371537340">"Эски колдонмону сактабастан токтотуу."</string>
<string name="dump_heap_notification" msgid="2618183274836056542">"<xliff:g id="PROC">%1$s</xliff:g> эстутум чегинен ашып кетти"</string>
<string name="dump_heap_notification_detail" msgid="6901391084243999274">"Үймө дамп топтолду; бөлүшүү үчүн таптап коюңуз"</string>
<string name="dump_heap_title" msgid="5864292264307651673">"Үймө дамп бөлүшүлсүнбү?"</string>
<string name="dump_heap_text" msgid="4809417337240334941">"<xliff:g id="PROC">%1$s</xliff:g> процесси өзүнүн <xliff:g id="SIZE">%2$s</xliff:g> процесс чегинен ашып кетти. Үймө дамп сиз үчүн иштеп чыгуучу менен бөлүшүүгө даяр. Абайлаңыз: бул үймө дампта колдонмонун уруксаты бар жеке маалыматыңыз камтылышы мүмкүн."</string>
<string name="sendText" msgid="5209874571959469142">"Текст үчүн аракет тандаңыз"</string>
<string name="volume_ringtone" msgid="6885421406845734650">"Коңгуроонун үн көлөмү"</string>
<string name="volume_music" msgid="5421651157138628171">"Мультимедианын үнү"</string>
<string name="volume_music_hint_playing_through_bluetooth" msgid="9165984379394601533">"Bluetooth аркылуу ойнотулууда"</string>
<string name="volume_music_hint_silent_ringtone_selected" msgid="8310739960973156272">"Үнсүз рингтон орнотулду"</string>
<string name="volume_call" msgid="3941680041282788711">"Чалуудагы үн көлөмү"</string>
<string name="volume_bluetooth_call" msgid="2002891926351151534">"Bluetooth чалуудагы үн көлөмү"</string>
<string name="volume_alarm" msgid="1985191616042689100">"Ойготкучтун үнү"</string>
<string name="volume_notification" msgid="2422265656744276715">"Эскертме үн көлөмү"</string>
<string name="volume_unknown" msgid="1400219669770445902">"Үн көлөмү"</string>
<string name="volume_icon_description_bluetooth" msgid="6538894177255964340">"Bluetooth үнүнүн деңгээли"</string>
<string name="volume_icon_description_ringer" msgid="3326003847006162496">"Коңгуроо үнүнүн деңгээли"</string>
<string name="volume_icon_description_incall" msgid="8890073218154543397">"Чалуунун үн деңгээли"</string>
<string name="volume_icon_description_media" msgid="4217311719665194215">"Мультимедианын үнү"</string>
<string name="volume_icon_description_notification" msgid="7044986546477282274">"Эскертме үнүнүн деңгээли"</string>
<string name="ringtone_default" msgid="3789758980357696936">"Демейки шыңгыр"</string>
<string name="ringtone_default_with_actual" msgid="1767304850491060581">"Демейки шыңгыр (<xliff:g id="ACTUAL_RINGTONE">%1$s</xliff:g>)"</string>
<string name="ringtone_silent" msgid="7937634392408977062">"Эч бир"</string>
<string name="ringtone_picker_title" msgid="3515143939175119094">"Шыңгырлар"</string>
<string name="ringtone_picker_title_alarm" msgid="6473325356070549702">"Ойготкучтун добуштары"</string>
<string name="ringtone_picker_title_notification" msgid="4837740874822788802">"Эскертменин добуштары"</string>
<string name="ringtone_unknown" msgid="3914515995813061520">"Белгисиз"</string>
<plurals name="wifi_available" formatted="false" msgid="7900333017752027322">
<item quantity="other">Wi-Fi тармагы жеткиликтүү</item>
<item quantity="one">Wi-Fi тармагы жеткиликтүү</item>
</plurals>
<plurals name="wifi_available_detailed" formatted="false" msgid="1140699367193975606">
<item quantity="other">Ачык Wi-Fi тармагы жеткиликтүү</item>
<item quantity="one">Ачык Wi-Fi тармагы жеткиликтүү</item>
</plurals>
<string name="wifi_available_title" msgid="3817100557900599505">"Ачык Wi‑Fi тармагына туташуу"</string>
<string name="wifi_available_title_connecting" msgid="1557292688310330032">"Ачык Wi‑Fi тармагына туташууда"</string>
<string name="wifi_available_title_connected" msgid="7542672851522241548">"Ачык Wi‑Fi тармагына туташты"</string>
<string name="wifi_available_title_failed_to_connect" msgid="6861772233582618132">"Wi-Fi тармагына туташпай калды"</string>
<string name="wifi_available_content_failed_to_connect" msgid="3377406637062802645">"Бардык тармактарды көрүү үчүн басыңыз"</string>
<string name="wifi_available_action_connect" msgid="2635699628459488788">"Туташуу"</string>
<string name="wifi_available_action_all_networks" msgid="1100098935861622985">"Бардык тармактар"</string>
<string name="wifi_available_sign_in" msgid="9157196203958866662">"Wi-Fi түйүнүнө кирүү"</string>
<string name="network_available_sign_in" msgid="1848877297365446605">"Тармакка кирүү"</string>
<!-- no translation found for network_available_sign_in_detailed (8000081941447976118) -->
<skip />
<string name="wifi_no_internet" msgid="8451173622563841546">"Wi-Fi тармагы Интернетке туташпай турат"</string>
<string name="wifi_no_internet_detailed" msgid="8083079241212301741">"Параметрлерди ачуу үчүн таптап коюңуз"</string>
<string name="network_switch_metered" msgid="4671730921726992671">"<xliff:g id="NETWORK_TYPE">%1$s</xliff:g> тармагына которуштурулду"</string>
<string name="network_switch_metered_detail" msgid="5325661434777870353">"<xliff:g id="PREVIOUS_NETWORK">%2$s</xliff:g> тармагы Интернетке туташпай турганда, түзмөгүңүз <xliff:g id="NEW_NETWORK">%1$s</xliff:g> тармагын колдонот. Акы алынышы мүмкүн."</string>
<string name="network_switch_metered_toast" msgid="5779283181685974304">"<xliff:g id="PREVIOUS_NETWORK">%1$s</xliff:g> дегенден <xliff:g id="NEW_NETWORK">%2$s</xliff:g> тармагына которуштурулду"</string>
<string-array name="network_switch_type_name">
<item msgid="3979506840912951943">"мобилдик трафик"</item>
<item msgid="75483255295529161">"Wi-Fi"</item>
<item msgid="6862614801537202646">"Bluetooth"</item>
<item msgid="5447331121797802871">"Ethernet"</item>
<item msgid="8257233890381651999">"VPN"</item>
</string-array>
<string name="network_switch_type_name_unknown" msgid="4552612897806660656">"белгисиз тармак түрү"</string>
<string name="wifi_watchdog_network_disabled" msgid="7904214231651546347">"Wi-Fi менен туташуу түзүлбөдү"</string>
<string name="wifi_watchdog_network_disabled_detailed" msgid="5548780776418332675">" хотспотунун интернет байланышы начар."</string>
<string name="wifi_connect_alert_title" msgid="8455846016001810172">"Туташууга уруксатпы?"</string>
<string name="wifi_connect_alert_message" msgid="6451273376815958922">"%1$s колдонмосу %2$s Wifi тармагына туташкысы келет"</string>
<string name="wifi_connect_default_application" msgid="7143109390475484319">"Колдонмо"</string>
<string name="wifi_p2p_dialog_title" msgid="97611782659324517">"Wi-Fi Direct"</string>
<string name="wifi_p2p_turnon_message" msgid="2909250942299627244">"Wi-Fi Дайректи иштетүү. Бул Wi-Fi клиентти/хотспотту өчүрөт."</string>
<string name="wifi_p2p_failed_message" msgid="3763669677935623084">"Wi-Fi Direct иштетилген жок."</string>
<string name="wifi_p2p_enabled_notification_title" msgid="2068321881673734886">"Wi-Fi Direct иштөөдө"</string>
<string name="wifi_p2p_enabled_notification_message" msgid="8064677407830620023">"Жөндөөлөрдү ачуу үчүн таптап коюңуз"</string>
<string name="accept" msgid="1645267259272829559">"Кабыл алуу"</string>
<string name="decline" msgid="2112225451706137894">"Баш тартуу"</string>
<string name="wifi_p2p_invitation_sent_title" msgid="1318975185112070734">"Чакыруу жөнөтүлдү"</string>
<string name="wifi_p2p_invitation_to_connect_title" msgid="4958803948658533637">"Туташууга чакыруу"</string>
<string name="wifi_p2p_from_message" msgid="570389174731951769">"Жөнөтүүчү:"</string>
<string name="wifi_p2p_to_message" msgid="248968974522044099">"Алуучу:"</string>
<string name="wifi_p2p_enter_pin_message" msgid="5920929550367828970">"Талап кылынган PIN\'ди териңиз:"</string>
<string name="wifi_p2p_show_pin_message" msgid="8530563323880921094">"PIN:"</string>
<string name="wifi_p2p_frequency_conflict_message" product="tablet" msgid="8012981257742232475">"Планшет <xliff:g id="DEVICE_NAME">%1$s</xliff:g> менен байланышып турганда, Wi-Fi\'дан убактылуу ажыратылат"</string>
<string name="wifi_p2p_frequency_conflict_message" product="tv" msgid="3087858235069421128">"Сыналгы <xliff:g id="DEVICE_NAME">%1$s</xliff:g> менен туташып турган учурда ал Wi-Fi\'дан убактылуу ажыратылат"</string>
<string name="wifi_p2p_frequency_conflict_message" product="default" msgid="7363907213787469151">"Телефон <xliff:g id="DEVICE_NAME">%1$s</xliff:g> менен байланышып турганда, Wi-Fi\'дан убактылуу ажыратылат"</string>
<string name="select_character" msgid="3365550120617701745">"Символ киргизүү"</string>
<string name="sms_control_title" msgid="7296612781128917719">"SMS билдирүүлөр жөнөтүлүүдө"</string>
<string name="sms_control_message" msgid="3867899169651496433">"&lt;b&gt;<xliff:g id="APP_NAME">%1$s</xliff:g>&lt;/b&gt; көп SMS билдирүүлөрдү жөнөтүп жатат. Бул колдонмо билдирүүлөрдү жөнөтө берсинби?"</string>
<string name="sms_control_yes" msgid="3663725993855816807">"Ооба"</string>
<string name="sms_control_no" msgid="625438561395534982">"Жок"</string>
<string name="sms_short_code_confirm_message" msgid="1645436466285310855">"&lt;b&gt;<xliff:g id="APP_NAME">%1$s</xliff:g>&lt;/b&gt; &lt;b&gt;<xliff:g id="DEST_ADDRESS">%2$s</xliff:g>&lt;/b&gt; номуруна билдирүү жөнөткөнү жатат."</string>
<string name="sms_short_code_details" msgid="5873295990846059400">"Бул уюлдук эсебиңиздеги төлөмдөргө "<b>"алып келиши мүмкүн"</b>"."</string>
<string name="sms_premium_short_code_details" msgid="7869234868023975"><b>"Бул уюлдук эсебиңиздеги төлөмдөргө алып келет."</b></string>
<string name="sms_short_code_confirm_allow" msgid="4458878637111023413">"Жөнөтүү"</string>
<string name="sms_short_code_confirm_deny" msgid="2927389840209170706">"Айнуу"</string>
<string name="sms_short_code_remember_choice" msgid="5289538592272218136">"Менин тандоомду эстеп кал"</string>
<string name="sms_short_code_remember_undo_instruction" msgid="4960944133052287484">"Муну кийин Тууралоолор &gt; Колдонмолордон өзгөртө аласыз"</string>
<string name="sms_short_code_confirm_always_allow" msgid="3241181154869493368">"Дайыма уруксат берүү"</string>
<string name="sms_short_code_confirm_never_allow" msgid="446992765774269673">"Эч качан уруксат берилбесин"</string>
<string name="sim_removed_title" msgid="6227712319223226185">"SIM-карта алынып салынды"</string>
<string name="sim_removed_message" msgid="2333164559970958645">"Сиз жарактуу SIM салып, кайра иштетмейинче, мобилдик тармак жеткиликсиз болот."</string>
<string name="sim_done_button" msgid="827949989369963775">"Даяр"</string>
<string name="sim_added_title" msgid="3719670512889674693">"SIM-карта кошулду"</string>
<string name="sim_added_message" msgid="6599945301141050216">"Мобилдик түйүнкгө жетки алуу үчүн, түзмөгүңүздү өчүрүп кайра жандырыңыз."</string>
<string name="sim_restart_button" msgid="4722407842815232347">"Кайра баштоо"</string>
<string name="carrier_app_dialog_message" msgid="7066156088266319533">"Жаңы SIM картаңыз талаптагыдай иштеши үчүн, колдонмону орнотуп, аны операторуңуз аркылуу ачышыңыз керек болот."</string>
<string name="carrier_app_dialog_button" msgid="7900235513678617329">"КОЛДОНМОГО ЭЭ БОЛУУ"</string>
<string name="carrier_app_dialog_not_now" msgid="6361378684292268027">"АЗЫР ЭМЕС"</string>
<string name="carrier_app_notification_title" msgid="8921767385872554621">"Жаңы SIM карта салынды"</string>
<string name="carrier_app_notification_text" msgid="1132487343346050225">"Аны жөндөө үчүн таптап коюңуз"</string>
<string name="time_picker_dialog_title" msgid="8349362623068819295">"Убакытты коюу"</string>
<string name="date_picker_dialog_title" msgid="5879450659453782278">"Күндү коюу"</string>
<string name="date_time_set" msgid="5777075614321087758">"Коюу"</string>
<string name="date_time_done" msgid="2507683751759308828">"Даяр"</string>
<string name="perms_new_perm_prefix" msgid="8257740710754301407"><font size="12" fgcolor="#ff33b5e5">"ЖАҢЫ: "</font></string>
<string name="perms_description_app" msgid="5139836143293299417">"<xliff:g id="APP_NAME">%1$s</xliff:g> тарабынан берилди."</string>
<string name="no_permissions" msgid="7283357728219338112">"Эч уруксаттын кереги жок"</string>
<string name="perm_costs_money" msgid="4902470324142151116">"бул үчүн акы алынышы мүмкүн"</string>
<string name="dlg_ok" msgid="7376953167039865701">"Жарайт"</string>
<string name="usb_charging_notification_title" msgid="6895185153353640787">"Бул түзмөк USB менен кубатталууда"</string>
<string name="usb_supplying_notification_title" msgid="5310642257296510271">"Тиркелген түзмөк USB менен кубатталууда"</string>
<string name="usb_mtp_notification_title" msgid="8396264943589760855">"Файл өткөрүү үчүн USB"</string>
<string name="usb_ptp_notification_title" msgid="1347328437083192112">"Сүрөт өткөрүү үчүн USB"</string>
<string name="usb_midi_notification_title" msgid="4850904915889144654">"MIDI үчүн USB"</string>
<string name="usb_accessory_notification_title" msgid="7848236974087653666">"USB аксессуарга байланышты"</string>
<string name="usb_notification_message" msgid="3370903770828407960">"Кошумча параметрлерди ачуу үчүн таптап коюңуз."</string>
<string name="usb_unsupported_audio_accessory_title" msgid="3529881374464628084">"Аналогдук аудио жабдуу табылды"</string>
<string name="usb_unsupported_audio_accessory_message" msgid="6309553946441565215">"Тиркелген түзмөк бул телефонго шайкеш келбейт. Көбүрөөк маалымат алуу үчүн таптап коюңуз."</string>
<string name="adb_active_notification_title" msgid="6729044778949189918">"Мүчүлүштүктөрдү USB аркылуу оңдоо иштетилген"</string>
<string name="adb_active_notification_message" msgid="4948470599328424059">"Мүчүлштктрдү USB аркл оңдну өчр үчн тийп коюңуз."</string>
<!-- no translation found for adb_active_notification_message (8470296818270110396) -->
<skip />
<string name="taking_remote_bugreport_notification_title" msgid="6742483073875060934">"Мүчүлүштүк тууралуу кабар алынууда…"</string>
<string name="share_remote_bugreport_notification_title" msgid="4987095013583691873">"Мүчүлүштүк тууралуу баяндама бөлүшүлсүнбү?"</string>
<string name="sharing_remote_bugreport_notification_title" msgid="7572089031496651372">"Мүчүлүштүк тууралуу баяндама бөлүшүлүүдө…"</string>
<string name="share_remote_bugreport_notification_message_finished" msgid="6029609949340992866">"Бул түзмөктүн бузулууларын аныктап оңдоо үчүн администраторуңуз мүчүлүштүктөр тууралуу маалыматты сурап жатат. Колдонмолор менен дайындар бөлүшүлүшү мүмкүн."</string>
<string name="share_remote_bugreport_action" msgid="6249476773913384948">"БӨЛҮШҮҮ"</string>
<string name="decline_remote_bugreport_action" msgid="6230987241608770062">"ЧЕТКЕ КАГУУ"</string>
<string name="select_input_method" msgid="8547250819326693584">"Баскычтопту өзгөртүү"</string>
<string name="show_ime" msgid="2506087537466597099">"Баскычтоп иштетилгенде экранда көрүнүп турсун"</string>
<string name="hardware" msgid="194658061510127999">"Виртуалдык баскычтоп"</string>
<string name="select_keyboard_layout_notification_title" msgid="597189518763083494">"Аппараттык баскычтопту конфигурациялоо"</string>
<string name="select_keyboard_layout_notification_message" msgid="8084622969903004900">"Тил жана калып тандоо үчүн таптап коюңуз"</string>
<string name="fast_scroll_alphabet" msgid="5433275485499039199">" ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ"</string>
<string name="fast_scroll_numeric_alphabet" msgid="4030170524595123610">" 0123456789ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ"</string>
<string name="alert_windows_notification_channel_group_name" msgid="1463953341148606396">"Башка терезелердин үстүнөн көрсөтүү"</string>
<string name="alert_windows_notification_channel_name" msgid="3116610965549449803">"<xliff:g id="NAME">%s</xliff:g> колдонмосун башка терезелердин үстүнөн көрсөтүү"</string>
<string name="alert_windows_notification_title" msgid="3697657294867638947">"<xliff:g id="NAME">%s</xliff:g>: башка колдонмолордун үстүнөн"</string>
<string name="alert_windows_notification_message" msgid="8917232109522912560">"Эгер <xliff:g id="NAME">%s</xliff:g> колдонмосу бул функцияны пайдаланбасын десеңиз, жөндөөлөрдү ачып туруп, аны өчүрүп коюңуз."</string>
<string name="alert_windows_notification_turn_off_action" msgid="3367294525884949878">"ӨЧҮРҮҮ"</string>
<string name="ext_media_checking_notification_title" msgid="5734005953288045806">"<xliff:g id="NAME">%s</xliff:g> даярдалууда"</string>
<string name="ext_media_checking_notification_message" msgid="4747432538578886744">"Каталар текшерилүүдө"</string>
<string name="ext_media_new_notification_message" msgid="7589986898808506239">"Жаңы <xliff:g id="NAME">%s</xliff:g> аныкталды"</string>
<string name="ext_media_ready_notification_message" msgid="4083398150380114462">"Сүрөттөрдү жана медиа өткөрүү үчүн"</string>
<string name="ext_media_unmountable_notification_title" msgid="8295123366236989588">"<xliff:g id="NAME">%s</xliff:g> бузулган"</string>
<string name="ext_media_unmountable_notification_message" msgid="2343202057122495773">"<xliff:g id="NAME">%s</xliff:g> - бузук. Оңдоо үчүн таптап коюңуз."</string>
<string name="ext_media_unmountable_notification_message" product="tv" msgid="3941179940297874950">"<xliff:g id="NAME">%s</xliff:g> – бузук. Оңдоо үчүн тандаңыз."</string>
<string name="ext_media_unsupported_notification_title" msgid="3797642322958803257">"<xliff:g id="NAME">%s</xliff:g> колдоого алынбайт"</string>
<string name="ext_media_unsupported_notification_message" msgid="6121601473787888589">"Бул түзмөктө <xliff:g id="NAME">%s</xliff:g> колдоого алынбайт. Колдоого алынуучу форматта орнотуу үчүн таптап коюңуз."</string>
<string name="ext_media_unsupported_notification_message" product="tv" msgid="3725436899820390906">"Бул түзмөктө <xliff:g id="NAME">%s</xliff:g> колдоого алынбайт. Колдоого алынуучу форматта орнотуу үчүн тандаңыз."</string>
<string name="ext_media_badremoval_notification_title" msgid="3206248947375505416">"<xliff:g id="NAME">%s</xliff:g> күтүүсүздөн алынып салынды"</string>
<string name="ext_media_badremoval_notification_message" msgid="380176703346946313">"Дайындарды жоготуунун алдын алуу үчүн чыгаруудан мурун <xliff:g id="NAME">%s</xliff:g> түзмөгүн бошотуңуз"</string>
<string name="ext_media_nomedia_notification_title" msgid="1704840188641749091">"<xliff:g id="NAME">%s</xliff:g> алынды"</string>
<string name="ext_media_nomedia_notification_message" msgid="6471542972147056586">"<xliff:g id="NAME">%s</xliff:g> алынды; жаңысын салыңыз"</string>
<string name="ext_media_unmounting_notification_title" msgid="640674168454809372">"<xliff:g id="NAME">%s</xliff:g> дагы эле чыгарылууда…"</string>
<string name="ext_media_unmounting_notification_message" msgid="4182843895023357756">"Чыгарба"</string>
<string name="ext_media_init_action" msgid="7952885510091978278">"Орнотуу"</string>
<string name="ext_media_unmount_action" msgid="1121883233103278199">"Чыгаруу"</string>
<string name="ext_media_browse_action" msgid="8322172381028546087">"Изилдөө"</string>
<string name="ext_media_missing_title" msgid="620980315821543904">"<xliff:g id="NAME">%s</xliff:g> табылбай жатат"</string>
<string name="ext_media_missing_message" msgid="5761133583368750174">"Түзмөктү кайра сайыңыз"</string>
<string name="ext_media_move_specific_title" msgid="1471100343872375842">"<xliff:g id="NAME">%s</xliff:g> сактагычына ооштурулууда"</string>
<string name="ext_media_move_title" msgid="1022809140035962662">"Дайындар ооштурулууда…"</string>
<string name="ext_media_move_success_title" msgid="8575300932957954671">"Ооштуруу аяктады"</string>
<string name="ext_media_move_success_message" msgid="4199002148206265426">"Дайындар <xliff:g id="NAME">%s</xliff:g> сактагычына ооштурулду"</string>
<string name="ext_media_move_failure_title" msgid="7613189040358789908">"Дайындар ооштурулбай калды"</string>
<string name="ext_media_move_failure_message" msgid="1978096440816403360">"Дайындар баштапкы ордунда калды"</string>
<string name="ext_media_status_removed" msgid="6576172423185918739">"Өчүрүлдү"</string>
<string name="ext_media_status_unmounted" msgid="2551560878416417752">"Чыгарылган"</string>
<string name="ext_media_status_checking" msgid="6193921557423194949">"Текшерилүүдө…"</string>
<string name="ext_media_status_mounted" msgid="7253821726503179202">"Даяр"</string>
<string name="ext_media_status_mounted_ro" msgid="8020978752406021015">"Окуу үчүн гана"</string>
<string name="ext_media_status_bad_removal" msgid="8395398567890329422">"Коопсуз өчүрүлгөн жок"</string>
<string name="ext_media_status_unmountable" msgid="805594039236667894">"Бузулган"</string>
<string name="ext_media_status_unsupported" msgid="4691436711745681828">"Колдоого алынбайт"</string>
<string name="ext_media_status_ejecting" msgid="5463887263101234174">"Чыгарылууда…"</string>
<string name="ext_media_status_formatting" msgid="1085079556538644861">"Форматталууда…"</string>
<string name="ext_media_status_missing" msgid="5638633895221670766">"Сайылган жок"</string>
<string name="activity_list_empty" msgid="1675388330786841066">"Туура келген аракеттер табылбады."</string>
<string name="permlab_route_media_output" msgid="6243022988998972085">"медиа чыгарылышын багыттоо"</string>
<string name="permdesc_route_media_output" msgid="4932818749547244346">"Колдонмого  медиа мазмунду башка тышкы түзмөктөргө багыттоо уруксатын берет."</string>
<string name="permlab_readInstallSessions" msgid="3713753067455750349">"орнотуу сеанстарын окуу"</string>
<string name="permdesc_readInstallSessions" msgid="2049771699626019849">"Колдонмого орнотуу сеанстарын окуу мүмкүнчүлүгүн берет. Ушуну менен, ал жигердүү топтом орнотууларынын чоо-жайын көрө алат."</string>
<string name="permlab_requestInstallPackages" msgid="5782013576218172577">"орнотуу топтомдорун суроо"</string>
<string name="permdesc_requestInstallPackages" msgid="5740101072486783082">"Колдонмо топтомдорду орнотууга уруксат сурай алат."</string>
<string name="permlab_requestDeletePackages" msgid="1703686454657781242">"топтомдорду жок кылууга уруксат суроо"</string>
<string name="permdesc_requestDeletePackages" msgid="3406172963097595270">"Колдонмо топтомдорду жок кылууга уруксат сурай алат."</string>
<string name="permlab_requestIgnoreBatteryOptimizations" msgid="8021256345643918264">"батареянын кубатын көп керектей берсин"</string>
<string name="permdesc_requestIgnoreBatteryOptimizations" msgid="8359147856007447638">"Колдонмо батареянын кубатын керектегенден мурун уруксат суралсын."</string>
<string name="tutorial_double_tap_to_zoom_message_short" msgid="1311810005957319690">"Масштабдын параметрлерин өзгөртүү үчүн бул жерди эки жолу басыңыз."</string>
<string name="gadget_host_error_inflating" msgid="4882004314906466162">"Виджетти кошуу мүмкүн болбоду."</string>
<string name="ime_action_go" msgid="8320845651737369027">"Өтүү"</string>
<string name="ime_action_search" msgid="658110271822807811">"Издөө"</string>
<string name="ime_action_send" msgid="2316166556349314424">"Жөнөтүү"</string>
<string name="ime_action_next" msgid="3138843904009813834">"Кийинки"</string>
<string name="ime_action_done" msgid="8971516117910934605">"Даяр"</string>
<string name="ime_action_previous" msgid="1443550039250105948">"Мурунку"</string>
<string name="ime_action_default" msgid="2840921885558045721">"Аткаруу"</string>
<string name="dial_number_using" msgid="5789176425167573586">"<xliff:g id="NUMBER">%s</xliff:g> менен\nномерди терүү"</string>
<string name="create_contact_using" msgid="4947405226788104538">"<xliff:g id="NUMBER">%s</xliff:g> менен\nбайланыш түзүү"</string>
<string name="grant_credentials_permission_message_header" msgid="2106103817937859662">"Төмөнкү бир же бир нече колдонмо каттоо эсебиңизге азыр жана кийинчерээк кирүү мүмкүнчүлүгүн сурап жатат."</string>
<string name="grant_credentials_permission_message_footer" msgid="3125211343379376561">"Бул өтүнүчкө уруксат бересизби?"</string>
<string name="grant_permissions_header_text" msgid="6874497408201826708">"Жетки талабы"</string>
<string name="allow" msgid="7225948811296386551">"Уруксат берүү"</string>
<string name="deny" msgid="2081879885755434506">"Жок"</string>
<string name="permission_request_notification_title" msgid="6486759795926237907">"Уруксат талап кылуу"</string>
<string name="permission_request_notification_with_subtitle" msgid="8530393139639560189">"Кийинки эсепке\nуруксат талап кылынууда: <xliff:g id="ACCOUNT">%s</xliff:g>."</string>
<string name="forward_intent_to_owner" msgid="1207197447013960896">"Бул колдонмо жумуш профилиңиздин сыртында колдонулуп жатат"</string>
<string name="forward_intent_to_work" msgid="621480743856004612">"Бул колдонмону жумуш профилиңизде пайдаланып жатасыз"</string>
<string name="input_method_binding_label" msgid="1283557179944992649">"Киргизүү ыкмасы"</string>
<string name="sync_binding_label" msgid="3687969138375092423">"Шайкештирүү"</string>
<string name="accessibility_binding_label" msgid="4148120742096474641">"Атайын мүмкүнчүлүктөр"</string>
<string name="wallpaper_binding_label" msgid="1240087844304687662">"Тушкагаз"</string>
<string name="chooser_wallpaper" msgid="7873476199295190279">"Тушкагазды өзгөртүү"</string>
<string name="notification_listener_binding_label" msgid="2014162835481906429">"Эскертүү тыңшагычы"</string>
<string name="vr_listener_binding_label" msgid="4316591939343607306">"VR режими"</string>
<string name="condition_provider_service_binding_label" msgid="1321343352906524564">"Шарт түзүүчү"</string>
<string name="notification_ranker_binding_label" msgid="774540592299064747">"Эскертмелердин маанилүүлүгүн баалоо кызматы"</string>
<string name="vpn_title" msgid="19615213552042827">"VPN иштетилди"</string>
<string name="vpn_title_long" msgid="6400714798049252294">"VPN <xliff:g id="APP">%s</xliff:g> аркылуу жандырылды"</string>
<string name="vpn_text" msgid="1610714069627824309">"Тармактын параметрлерин өзгөртүү үчүн бул жерди басыңыз."</string>
<string name="vpn_text_long" msgid="4907843483284977618">"<xliff:g id="SESSION">%s</xliff:g> сеансына туташуу ишке ашты. Желенин параметрлерин өзгөртүү үчүн бул жерди басыңыз."</string>
<string name="vpn_lockdown_connecting" msgid="6443438964440960745">"Дайым иштеген VPN туташууда…"</string>
<string name="vpn_lockdown_connected" msgid="8202679674819213931">"Дайым иштеген VPN туташтырылды"</string>
<string name="vpn_lockdown_disconnected" msgid="4532298952570796327">"Дайым иштеген VPN ажыратылды"</string>
<string name="vpn_lockdown_error" msgid="6009249814034708175">"Дайым иштеген VPN\'де ката кетти"</string>
<string name="vpn_lockdown_config" msgid="5099330695245008680">"Жөндөө үчүн таптаңыз"</string>
<string name="upload_file" msgid="2897957172366730416">"Файл тандоо"</string>
<string name="no_file_chosen" msgid="6363648562170759465">"Эч файл тандалган жок"</string>
<string name="reset" msgid="2448168080964209908">"Баштапкы абалга келтирүү"</string>
<string name="submit" msgid="1602335572089911941">"Тапшыруу"</string>
<string name="car_mode_disable_notification_title" msgid="3164768212003864316">"Унаа режими иштетилген"</string>
<string name="car_mode_disable_notification_message" msgid="6301524980144350051">"Унаа режиминен чыгуу үчүн таптап коюңуз."</string>
<string name="tethered_notification_title" msgid="3146694234398202601">"Жалгаштыруу же хотспот жандырылган"</string>
<string name="tethered_notification_message" msgid="2113628520792055377">"Жөндөө үчүн таптап коюңуз."</string>
<string name="back_button_label" msgid="2300470004503343439">"Артка"</string>
<string name="next_button_label" msgid="1080555104677992408">"Кийинки"</string>
<string name="skip_button_label" msgid="1275362299471631819">"Өткөрүп жиберүү"</string>
<string name="no_matches" msgid="8129421908915840737">"Дал келүүлөр жок"</string>
<string name="find_on_page" msgid="1946799233822820384">"Барактан табуу"</string>
<plurals name="matches_found" formatted="false" msgid="1210884353962081884">
<item quantity="other"><xliff:g id="TOTAL">%d</xliff:g> ичинен <xliff:g id="INDEX">%d</xliff:g></item>
<item quantity="one">1 дал келүү</item>
</plurals>
<string name="action_mode_done" msgid="7217581640461922289">"Даяр"</string>
<string name="progress_erasing" product="nosdcard" msgid="4521573321524340058">"USB сактагыч тазаланууда…"</string>
<string name="progress_erasing" product="default" msgid="6596988875507043042">"SD-карта тазаланууда…"</string>
<string name="share" msgid="1778686618230011964">"Бөлүшүү"</string>
<string name="find" msgid="4808270900322985960">"Табуу"</string>
<string name="websearch" msgid="4337157977400211589">"Интернеттен издөө"</string>
<string name="find_next" msgid="5742124618942193978">"Кийинкиси"</string>
<string name="find_previous" msgid="2196723669388360506">"Мурункусу"</string>
<string name="gpsNotifTicker" msgid="5622683912616496172">"<xliff:g id="NAME">%s</xliff:g> колдонуучусу жайгашкан жердин маалыматын сурады"</string>
<string name="gpsNotifTitle" msgid="5446858717157416839">"Жайгашкан жердин маалыматын суроо"</string>
<string name="gpsNotifMessage" msgid="1374718023224000702">"<xliff:g id="NAME">%1$s</xliff:g> (<xliff:g id="SERVICE">%2$s</xliff:g>) сурады"</string>
<string name="gpsVerifYes" msgid="2346566072867213563">"Ооба"</string>
<string name="gpsVerifNo" msgid="1146564937346454865">"Жок"</string>
<string name="sync_too_many_deletes" msgid="5296321850662746890">"Жок кылуу чегинен ашты"</string>
<string name="sync_too_many_deletes_desc" msgid="496551671008694245">"<xliff:g id="ACCOUNT_NAME">%3$s</xliff:g> эсебине тиешелүү <xliff:g id="TYPE_OF_SYNC">%2$s</xliff:g> боюнча <xliff:g id="NUMBER_OF_DELETED_ITEMS">%1$d</xliff:g> өчүрүлгөн элемент бар. Мындан аркы кадамдарыңыз кандай болот?"</string>
<string name="sync_really_delete" msgid="2572600103122596243">"Элементтерди жок кылуу"</string>
<string name="sync_undo_deletes" msgid="2941317360600338602">"Жок кылынганды кайтаруу"</string>
<string name="sync_do_nothing" msgid="3743764740430821845">"Азырынча эч нерсе кылбайм"</string>
<string name="choose_account_label" msgid="5655203089746423927">"Каттоо эсебин тандаңыз"</string>
<string name="add_account_label" msgid="2935267344849993553">"Каттоо эсебин кошуу"</string>
<string name="add_account_button_label" msgid="3611982894853435874">"Каттоо эсебин кошуу"</string>
<string name="number_picker_increment_button" msgid="2412072272832284313">"Жогорулатуу"</string>
<string name="number_picker_decrement_button" msgid="476050778386779067">"Төмөндөтүү"</string>
<string name="number_picker_increment_scroll_mode" msgid="5259126567490114216">"<xliff:g id="VALUE">%s</xliff:g> жолу басып, кармап туруңуз."</string>
<string name="number_picker_increment_scroll_action" msgid="9101473045891835490">"Жогорулатыш үчүн жогору, төмөндөтүш үчүн төмөн жылмыштырыңыз."</string>
<string name="time_picker_increment_minute_button" msgid="8865885114028614321">"Мүнөттү жогорулатуу"</string>
<string name="time_picker_decrement_minute_button" msgid="6246834937080684791">"Мүнөттү төмөндөтүү"</string>
<string name="time_picker_increment_hour_button" msgid="3652056055810223139">"Саатты жогорулатуу"</string>
<string name="time_picker_decrement_hour_button" msgid="1377479863429214792">"Саатты төмөндөтүү"</string>
<string name="time_picker_increment_set_pm_button" msgid="4147590696151230863">"т.к. орнотуу"</string>
<string name="time_picker_decrement_set_am_button" msgid="8302140353539486752">"т.ч. орнотуу"</string>
<string name="date_picker_increment_month_button" msgid="5369998479067934110">"Айды жогорулатуу"</string>
<string name="date_picker_decrement_month_button" msgid="1832698995541726019">"Айды азайтуу"</string>
<string name="date_picker_increment_day_button" msgid="7130465412308173903">"Күндү жогорулатуу"</string>
<string name="date_picker_decrement_day_button" msgid="4131881521818750031">"Күндү азайтуу"</string>
<string name="date_picker_increment_year_button" msgid="6318697384310808899">"Жылды жогорулатуу"</string>
<string name="date_picker_decrement_year_button" msgid="4482021813491121717">"Жылды азайтуу"</string>
<string name="date_picker_prev_month_button" msgid="2858244643992056505">"Мурунку ай"</string>
<string name="date_picker_next_month_button" msgid="5559507736887605055">"Кийинки ай"</string>
<string name="keyboardview_keycode_alt" msgid="4856868820040051939">"Alt"</string>
<string name="keyboardview_keycode_cancel" msgid="1203984017245783244">"Айнуу"</string>
<string name="keyboardview_keycode_delete" msgid="3337914833206635744">"Жок кылуу"</string>
<string name="keyboardview_keycode_done" msgid="1992571118466679775">"Даяр"</string>
<string name="keyboardview_keycode_mode_change" msgid="4547387741906537519">"Режимди өзгөртүү"</string>
<string name="keyboardview_keycode_shift" msgid="2270748814315147690">"Shift"</string>
<string name="keyboardview_keycode_enter" msgid="2985864015076059467">"Кирүү"</string>
<string name="activitychooserview_choose_application" msgid="2125168057199941199">"Колдонмо тандоо"</string>
<string name="activitychooserview_choose_application_error" msgid="8624618365481126668">"<xliff:g id="APPLICATION_NAME">%s</xliff:g> ачылбады"</string>
<string name="shareactionprovider_share_with" msgid="806688056141131819">"Бөлүшүү"</string>
<string name="shareactionprovider_share_with_application" msgid="5627411384638389738">"<xliff:g id="APPLICATION_NAME">%s</xliff:g> менен бөлүшүү"</string>
<string name="content_description_sliding_handle" msgid="415975056159262248">"Сүрүү туткасы. Коё бербей &amp; тийип туруңуз."</string>
<string name="description_target_unlock_tablet" msgid="3833195335629795055">"Бөгөттөн чыгарыш үчүн сүртүңүз."</string>
<string name="action_bar_home_description" msgid="5293600496601490216">"Башкы бетке чабыттоо"</string>
<string name="action_bar_up_description" msgid="2237496562952152589">"Жогору чабыттоо"</string>
<string name="action_menu_overflow_description" msgid="2295659037509008453">"Дагы параметрлер"</string>
<string name="action_bar_home_description_format" msgid="7965984360903693903">"%1$s, %2$s"</string>
<string name="action_bar_home_subtitle_description_format" msgid="6985546530471780727">"%1$s, %2$s, %3$s"</string>
<string name="storage_internal" msgid="3570990907910199483">"Жалпы ички сактагыч"</string>
<string name="storage_sd_card" msgid="3282948861378286745">"SD-карта"</string>
<string name="storage_sd_card_label" msgid="6347111320774379257">"<xliff:g id="MANUFACTURER">%s</xliff:g> SD карта"</string>
<string name="storage_usb_drive" msgid="6261899683292244209">"USB түзмөк"</string>