blob: 17d4b9f2ad0d74f199f951d86b33ac27d856d1e1 [file] [log] [blame]
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!--
/* //device/apps/common/assets/res/any/strings.xml
**
** Copyright 2006, The Android Open Source Project
**
** Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License");
** you may not use this file except in compliance with the License.
** You may obtain a copy of the License at
**
** http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
**
** Unless required by applicable law or agreed to in writing, software
** distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS,
** WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.
** See the License for the specific language governing permissions and
** limitations under the License.
*/
-->
<resources xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
xmlns:xliff="urn:oasis:names:tc:xliff:document:1.2">
<string name="byteShort" msgid="8340973892742019101">"B"</string>
<string name="petabyteShort" msgid="5637816680144990219">"PB"</string>
<string name="fileSizeSuffix" msgid="8897567456150907538">"<xliff:g id="NUMBER">%1$s</xliff:g> <xliff:g id="UNIT">%2$s</xliff:g>"</string>
<string name="untitled" msgid="4638956954852782576">"&lt;Sen título&gt;"</string>
<string name="emptyPhoneNumber" msgid="7694063042079676517">"(Sen número de teléfono)"</string>
<string name="unknownName" msgid="6867811765370350269">"Descoñecido"</string>
<string name="defaultVoiceMailAlphaTag" msgid="2660020990097733077">"Correo de voz"</string>
<string name="defaultMsisdnAlphaTag" msgid="2850889754919584674">"MSISDN1"</string>
<string name="mmiError" msgid="5154499457739052907">"Problema de conexión ou código MMI non válido."</string>
<string name="mmiFdnError" msgid="5224398216385316471">"A operación está restrinxida a números de marcación fixa."</string>
<string name="mmiErrorWhileRoaming" msgid="762488890299284230">"Non se pode cambiar a configuración do desvío de chamadas desde o teléfono mentres estás en itinerancia."</string>
<string name="serviceEnabled" msgid="8147278346414714315">"Activouse o servizo."</string>
<string name="serviceEnabledFor" msgid="6856228140453471041">"Activouse o servizo para:"</string>
<string name="serviceDisabled" msgid="1937553226592516411">"Desactivouse o servizo."</string>
<string name="serviceRegistered" msgid="6275019082598102493">"O rexistro realizouse correctamente."</string>
<string name="serviceErased" msgid="1288584695297200972">"O borrado realizouse correctamente."</string>
<string name="passwordIncorrect" msgid="7612208839450128715">"Contrasinal incorrecto."</string>
<string name="mmiComplete" msgid="8232527495411698359">"MMI completo."</string>
<string name="badPin" msgid="9015277645546710014">"O PIN antigo que inseriches non é correcto."</string>
<string name="badPuk" msgid="5487257647081132201">"O PUK que inseriches non é correcto."</string>
<string name="mismatchPin" msgid="609379054496863419">"Os PIN que escribiches non coinciden."</string>
<string name="invalidPin" msgid="3850018445187475377">"Escribe un PIN que teña entre 4 e 8 números."</string>
<string name="invalidPuk" msgid="8761456210898036513">"Escribe un PUK que teña 8 números ou máis."</string>
<string name="needPuk" msgid="919668385956251611">"A tarxeta SIM está bloqueada con código PUK. Escribe o código PUK para desbloqueala."</string>
<string name="needPuk2" msgid="4526033371987193070">"Escribe o código PUK2 para desbloquear a tarxeta SIM."</string>
<string name="enablePin" msgid="209412020907207950">"Non é correcto. Activa o bloqueo da SIM/RUIM."</string>
<plurals name="pinpuk_attempts" formatted="false" msgid="1251012001539225582">
<item quantity="other">Quédanche <xliff:g id="NUMBER_1">%d</xliff:g> intentos antes de que se bloquee a SIM.</item>
<item quantity="one">Quédache <xliff:g id="NUMBER_0">%d</xliff:g> intento antes de que se bloquee a SIM.</item>
</plurals>
<string name="imei" msgid="2625429890869005782">"IMEI"</string>
<string name="meid" msgid="4841221237681254195">"MEID"</string>
<string name="ClipMmi" msgid="6952821216480289285">"ID de chamada entrante"</string>
<string name="ClirMmi" msgid="7784673673446833091">"ID de chamada saínte"</string>
<string name="ColpMmi" msgid="3065121483740183974">"ID de liña conectada"</string>
<string name="ColrMmi" msgid="4996540314421889589">"Restrición de ID de liña conectada"</string>
<string name="CfMmi" msgid="5123218989141573515">"Desvío de chamadas"</string>
<string name="CwMmi" msgid="9129678056795016867">"Chamada en espera"</string>
<string name="BaMmi" msgid="455193067926770581">"Restrición de chamadas"</string>
<string name="PwdMmi" msgid="7043715687905254199">"Cambio de contrasinal"</string>
<string name="PinMmi" msgid="3113117780361190304">"Cambio de PIN"</string>
<string name="CnipMmi" msgid="3110534680557857162">"Número de chamada presente"</string>
<string name="CnirMmi" msgid="3062102121430548731">"Número de chamada entrante restrinxido"</string>
<string name="ThreeWCMmi" msgid="9051047170321190368">"Chamada a tres"</string>
<string name="RuacMmi" msgid="7827887459138308886">"Rexeitamento de chamadas molestas non desexadas"</string>
<string name="CndMmi" msgid="3116446237081575808">"Entrega de número de chamada entrante"</string>
<string name="DndMmi" msgid="1265478932418334331">"Non molestar"</string>
<string name="CLIRDefaultOnNextCallOn" msgid="429415409145781923">"De forma predeterminada, restrínxese o ID de chamada. Próxima chamada: restrinxido."</string>
<string name="CLIRDefaultOnNextCallOff" msgid="3092918006077864624">"De forma predeterminada, restrínxese o ID de chamada. Próxima chamada: non restrinxido."</string>
<string name="CLIRDefaultOffNextCallOn" msgid="6179425182856418465">"De forma predeterminada, non se restrinxe o ID de chamada. Próxima chamada: restrinxido."</string>
<string name="CLIRDefaultOffNextCallOff" msgid="2567998633124408552">"De forma predeterminada, non se restrinxe o ID de chamada. Próxima chamada: non restrinxido."</string>
<string name="serviceNotProvisioned" msgid="8614830180508686666">"Servizo non ofrecido."</string>
<string name="CLIRPermanent" msgid="3377371145926835671">"Non podes cambiar a configuración do ID de chamada."</string>
<string name="RestrictedOnDataTitle" msgid="1322504692764166532">"Non hai servizo de datos"</string>
<string name="RestrictedOnEmergencyTitle" msgid="3646729271176394091">"Non se poden realizar chamadas de emerxencia"</string>
<string name="RestrictedOnNormalTitle" msgid="3179574012752700984">"Non hai servizo de chamadas de voz"</string>
<string name="RestrictedOnAllVoiceTitle" msgid="158800171499150681">"Non hai servizo de chamadas de emerxencia nin de voz"</string>
<string name="RestrictedStateContent" msgid="4278821484643362350">"A rede de telefonía móbil non ofrece o servizo na túa localización temporalmente"</string>
<string name="NetworkPreferenceSwitchTitle" msgid="4008877505368566980">"Non se pode conectar coa rede"</string>
<string name="NetworkPreferenceSwitchSummary" msgid="1203771446683319957">"Para mellorar a recepción, proba a cambiar o tipo seleccionado en Configuración &gt; Rede e Internet &gt; Redes de telefonía móbil &gt; Tipo de rede preferido."</string>
<string name="EmergencyCallWarningTitle" msgid="4790413876281901612">"As chamadas por wifi están activadas"</string>
<string name="EmergencyCallWarningSummary" msgid="8973232888021643293">"As chamadas de emerxencia precisan unha rede de telefonía móbil."</string>
<string name="notification_channel_network_alert" msgid="4427736684338074967">"Alertas"</string>
<string name="notification_channel_call_forward" msgid="2419697808481833249">"Desvío de chamadas"</string>
<string name="notification_channel_emergency_callback" msgid="6686166232265733921">"Modo de devolución de chamadas de emerxencia"</string>
<string name="notification_channel_mobile_data_status" msgid="4575131690860945836">"Estado dos datos móbiles"</string>
<string name="notification_channel_sms" msgid="3441746047346135073">"Mensaxes SMS"</string>
<string name="notification_channel_voice_mail" msgid="3954099424160511919">"Mensaxes de correo de voz"</string>
<string name="notification_channel_wfc" msgid="2130802501654254801">"Chamadas por wifi"</string>
<string name="peerTtyModeFull" msgid="6165351790010341421">"Outro dispositivo solicitou o modo TTY COMPLETO"</string>
<string name="peerTtyModeHco" msgid="5728602160669216784">"Outro dispositivo solicitou o modo TTY HCO"</string>
<string name="peerTtyModeVco" msgid="1742404978686538049">"Outro dispositivo solicitou o modo TTY VCO"</string>
<string name="peerTtyModeOff" msgid="3280819717850602205">"Outro dispositivo solicitou o modo TTY DESACTIVADO"</string>
<string name="serviceClassVoice" msgid="1258393812335258019">"Voz"</string>
<string name="serviceClassData" msgid="872456782077937893">"Datos"</string>
<string name="serviceClassFAX" msgid="5566624998840486475">"FAX"</string>
<string name="serviceClassSMS" msgid="2015460373701527489">"SMS"</string>
<string name="serviceClassDataAsync" msgid="4523454783498551468">"Asíncronos"</string>
<string name="serviceClassDataSync" msgid="7530000519646054776">"Sincronizar"</string>
<string name="serviceClassPacket" msgid="6991006557993423453">"Paquete"</string>
<string name="serviceClassPAD" msgid="3235259085648271037">"PAD"</string>
<string name="roamingText0" msgid="7170335472198694945">"Indicador de itinerancia activado"</string>
<string name="roamingText1" msgid="5314861519752538922">"Indicador de itinerancia desactivado"</string>
<string name="roamingText2" msgid="8969929049081268115">"Indicador de itinerancia intermitente"</string>
<string name="roamingText3" msgid="5148255027043943317">"Fóra do barrio"</string>
<string name="roamingText4" msgid="8808456682550796530">"Fóra do edificio"</string>
<string name="roamingText5" msgid="7604063252850354350">"Itinerancia: sistema preferido"</string>
<string name="roamingText6" msgid="2059440825782871513">"Itinerancia: sistema dispoñible"</string>
<string name="roamingText7" msgid="7112078724097233605">"Itinerancia: socio de alianza"</string>
<string name="roamingText8" msgid="5989569778604089291">"Itinerancia: socio premium"</string>
<string name="roamingText9" msgid="7969296811355152491">"Itinerancia: funcionalidade do servizo total"</string>
<string name="roamingText10" msgid="3992906999815316417">"Itinerancia: funcionalidade do servizo parcial"</string>
<string name="roamingText11" msgid="4154476854426920970">"Banner de itinerancia activado"</string>
<string name="roamingText12" msgid="1189071119992726320">"Banner de itinerancia desactivado"</string>
<string name="roamingTextSearching" msgid="8360141885972279963">"Buscando servizo"</string>
<string name="wfcRegErrorTitle" msgid="2301376280632110664">"Chamadas por wifi"</string>
<string-array name="wfcOperatorErrorAlertMessages">
<item msgid="3910386316304772394">"Para facer chamadas e enviar mensaxes a través da wifi, primeiro solicítalle ao operador que configure este servizo. Despois, activa de novo as chamadas por wifi en Configuración. (Código de erro: <xliff:g id="CODE">%1$s</xliff:g>)"</item>
</string-array>
<string-array name="wfcOperatorErrorNotificationMessages">
<item msgid="7472393097168811593">"Rexístrate co teu operador (código de erro: <xliff:g id="CODE">%1$s</xliff:g>)"</item>
</string-array>
<string-array name="wfcSpnFormats">
<item msgid="6830082633573257149">"%s"</item>
<item msgid="4397097370387921767">"Chamadas wifi de %s"</item>
</string-array>
<string name="wifi_calling_off_summary" msgid="8720659586041656098">"Desactivado"</string>
<string name="wfc_mode_wifi_preferred_summary" msgid="1994113411286935263">"Wifi preferida"</string>
<string name="wfc_mode_cellular_preferred_summary" msgid="1988279625335345908">"Datos móbiles preferidos"</string>
<string name="wfc_mode_wifi_only_summary" msgid="2379919155237869320">"Só wifi"</string>
<string name="cfTemplateNotForwarded" msgid="1683685883841272560">"<xliff:g id="BEARER_SERVICE_CODE">{0}</xliff:g>: non desviada"</string>
<string name="cfTemplateForwarded" msgid="1302922117498590521">"<xliff:g id="BEARER_SERVICE_CODE">{0}</xliff:g>: <xliff:g id="DIALING_NUMBER">{1}</xliff:g>"</string>
<string name="cfTemplateForwardedTime" msgid="9206251736527085256">"<xliff:g id="BEARER_SERVICE_CODE">{0}</xliff:g>: <xliff:g id="DIALING_NUMBER">{1}</xliff:g> tras <xliff:g id="TIME_DELAY">{2}</xliff:g> segundos"</string>
<string name="cfTemplateRegistered" msgid="5073237827620166285">"<xliff:g id="BEARER_SERVICE_CODE">{0}</xliff:g>: non desviada"</string>
<string name="cfTemplateRegisteredTime" msgid="6781621964320635172">"<xliff:g id="BEARER_SERVICE_CODE">{0}</xliff:g>: non reenviada"</string>
<string name="fcComplete" msgid="3118848230966886575">"Código de función completo"</string>
<string name="fcError" msgid="3327560126588500777">"Problema de conexión ou código de función non válido"</string>
<string name="httpErrorOk" msgid="1191919378083472204">"Aceptar"</string>
<string name="httpError" msgid="7956392511146698522">"Produciuse un erro na rede."</string>
<string name="httpErrorLookup" msgid="4711687456111963163">"Non se puido atopar o URL."</string>
<string name="httpErrorUnsupportedAuthScheme" msgid="6299980280442076799">"O esquema de autenticación do sitio non é compatible."</string>
<string name="httpErrorAuth" msgid="1435065629438044534">"Non se puido autenticar."</string>
<string name="httpErrorProxyAuth" msgid="1788207010559081331">"Non se puido realizar a autenticación a través do servidor proxy."</string>
<string name="httpErrorConnect" msgid="8714273236364640549">"Non se puido conectar co servidor."</string>
<string name="httpErrorIO" msgid="2340558197489302188">"Non se puido comunicar co servidor. Téntao de novo máis tarde."</string>
<string name="httpErrorTimeout" msgid="4743403703762883954">"A conexión co servidor superou o tempo de espera."</string>
<string name="httpErrorRedirectLoop" msgid="8679596090392779516">"A páxina contén demasiadas redireccións do servidor."</string>
<string name="httpErrorUnsupportedScheme" msgid="5015730812906192208">"O protocolo non é compatible."</string>
<string name="httpErrorFailedSslHandshake" msgid="96549606000658641">"Non se puido establecer unha conexión segura."</string>
<string name="httpErrorBadUrl" msgid="3636929722728881972">"Non se puido abrir a páxina porque o URL non é válido."</string>
<string name="httpErrorFile" msgid="2170788515052558676">"Non se puido acceder ao ficheiro."</string>
<string name="httpErrorFileNotFound" msgid="6203856612042655084">"Non se puido atopar o ficheiro solicitado."</string>
<string name="httpErrorTooManyRequests" msgid="1235396927087188253">"Estanse a procesar demasiadas solicitudes. Téntao de novo máis tarde."</string>
<string name="notification_title" msgid="8967710025036163822">"Erro de inicio de sesión en <xliff:g id="ACCOUNT">%1$s</xliff:g>"</string>
<string name="contentServiceSync" msgid="8353523060269335667">"Sincronizar"</string>
<string name="contentServiceSyncNotificationTitle" msgid="397743349191901458">"Sincronizar"</string>
<string name="contentServiceTooManyDeletesNotificationDesc" msgid="8100981435080696431">"Demasiados elementos de <xliff:g id="CONTENT_TYPE">%s</xliff:g> eliminados."</string>
<string name="low_memory" product="tablet" msgid="6494019234102154896">"O almacenamento da tableta está cheo. Elimina algúns ficheiros para liberar espazo."</string>
<string name="low_memory" product="watch" msgid="4415914910770005166">"O almacenamento do reloxo está cheo. Elimina algúns ficheiros para liberar espazo."</string>
<string name="low_memory" product="tv" msgid="516619861191025923">"O almacenamento da televisión está cheo. Elimina algúns ficheiros para liberar espazo."</string>
<string name="low_memory" product="default" msgid="3475999286680000541">"O almacenamento do teléfono está cheo. Elimina algúns ficheiros para liberar espazo."</string>
<plurals name="ssl_ca_cert_warning" formatted="false" msgid="5106721205300213569">
<item quantity="other">Instaláronse as autoridades de certificación</item>
<item quantity="one">Instalouse a autoridade de certificación</item>
</plurals>
<string name="ssl_ca_cert_noti_by_unknown" msgid="4475437862189850602">"Por un terceiro descoñecido"</string>
<string name="ssl_ca_cert_noti_by_administrator" msgid="3541729986326153557">"Por parte do administrador do teu perfil de traballo"</string>
<string name="ssl_ca_cert_noti_managed" msgid="4030263497686867141">"Por <xliff:g id="MANAGING_DOMAIN">%s</xliff:g>"</string>
<string name="work_profile_deleted" msgid="5005572078641980632">"Eliminouse o perfil de traballo"</string>
<string name="work_profile_deleted_description" msgid="1100529432509639864">"Eliminouse o perfil de traballo porque falta a aplicación de administración"</string>
<string name="work_profile_deleted_details" msgid="6307630639269092360">"Falta a aplicación de administración do perfil de traballo ou ben está danada. Como resultado, eliminouse o teu perfil de traballo e os datos relacionados. Para obter asistencia, contacta co administrador."</string>
<string name="work_profile_deleted_description_dpm_wipe" msgid="8823792115612348820">"O teu perfil de traballo xa non está dispoñible neste dispositivo"</string>
<string name="network_logging_notification_title" msgid="6399790108123704477">"O dispositivo está xestionado"</string>
<string name="network_logging_notification_text" msgid="7930089249949354026">"A túa organización xestiona este dispositivo e pode controlar o tráfico de rede. Toca para obter máis detalles."</string>
<string name="factory_reset_warning" msgid="5423253125642394387">"Borrarase o teu dispositivo"</string>
<string name="factory_reset_message" msgid="7972496262232832457">"Non se pode utilizar a aplicación de administración. Borrarase o teu dispositivo.\n\nSe tes preguntas, contacta co administrador da túa organización."</string>
<string name="me" msgid="6545696007631404292">"Eu"</string>
<string name="power_dialog" product="tablet" msgid="8545351420865202853">"Opcións da tableta"</string>
<string name="power_dialog" product="tv" msgid="6153888706430556356">"Opcións da televisión"</string>
<string name="power_dialog" product="default" msgid="1319919075463988638">"Opcións do teléfono"</string>
<string name="silent_mode" msgid="7167703389802618663">"Modo de silencio"</string>
<string name="turn_on_radio" msgid="3912793092339962371">"Activar a conexión sen fíos"</string>
<string name="turn_off_radio" msgid="8198784949987062346">"Desactivar a conexión sen fíos"</string>
<string name="screen_lock" msgid="799094655496098153">"Bloqueo de pantalla"</string>
<string name="power_off" msgid="4266614107412865048">"Apagar"</string>
<string name="silent_mode_silent" msgid="319298163018473078">"Timbre desactivado"</string>
<string name="silent_mode_vibrate" msgid="7072043388581551395">"Timbre en vibración"</string>
<string name="silent_mode_ring" msgid="8592241816194074353">"Timbre activado"</string>
<string name="reboot_to_update_title" msgid="6212636802536823850">"Actualización do sistema de Android"</string>
<string name="reboot_to_update_prepare" msgid="6305853831955310890">"Preparando para actualizar…"</string>
<string name="reboot_to_update_package" msgid="3871302324500927291">"Procesando paquete de actualización…"</string>
<string name="reboot_to_update_reboot" msgid="6428441000951565185">"Reiniciando..."</string>
<string name="reboot_to_reset_title" msgid="4142355915340627490">"Restablecemento dos datos de fábrica"</string>
<string name="reboot_to_reset_message" msgid="2432077491101416345">"Reiniciando..."</string>
<string name="shutdown_progress" msgid="2281079257329981203">"Apagando…"</string>
<string name="shutdown_confirm" product="tablet" msgid="3385745179555731470">"Apagarase a tableta."</string>
<string name="shutdown_confirm" product="tv" msgid="476672373995075359">"A televisión apagarase."</string>
<string name="shutdown_confirm" product="watch" msgid="3490275567476369184">"O reloxo apagarase."</string>
<string name="shutdown_confirm" product="default" msgid="649792175242821353">"Apagarase o teléfono."</string>
<string name="shutdown_confirm_question" msgid="2906544768881136183">"Queres apagalo?"</string>
<string name="reboot_safemode_title" msgid="7054509914500140361">"Reiniciar no modo seguro"</string>
<string name="reboot_safemode_confirm" msgid="55293944502784668">"Queres reiniciar no modo seguro? Esta acción desactivará todas as aplicacións de terceiros que instalaches. Estas restableceranse cando reinicies de novo."</string>
<string name="recent_tasks_title" msgid="3691764623638127888">"Recentes"</string>
<string name="no_recent_tasks" msgid="8794906658732193473">"Ningunha aplicación recente."</string>
<string name="global_actions" product="tablet" msgid="408477140088053665">"Opcións de tableta"</string>
<string name="global_actions" product="tv" msgid="7240386462508182976">"Opcións da televisión"</string>
<string name="global_actions" product="default" msgid="2406416831541615258">"Opcións de teléfono"</string>
<string name="global_action_lock" msgid="2844945191792119712">"Bloqueo de pantalla"</string>
<string name="global_action_power_off" msgid="4471879440839879722">"Apagar"</string>
<string name="global_action_emergency" msgid="7112311161137421166">"Emerxencias"</string>
<string name="global_action_bug_report" msgid="7934010578922304799">"Informe de erros"</string>
<string name="bugreport_title" msgid="2667494803742548533">"Crear informe de erros"</string>
<string name="bugreport_message" msgid="398447048750350456">"Este informe recompilará información acerca do estado actual do teu dispositivo para enviala en forma de mensaxe de correo electrónico. O informe de erros tardará un pouco en completarse desde o seu inicio ata que estea preparado para enviarse, polo que che recomendamos que teñas paciencia."</string>
<string name="bugreport_option_interactive_title" msgid="8635056131768862479">"Informe interactivo"</string>
<string name="bugreport_option_interactive_summary" msgid="229299488536107968">"Usa esta opción na maioría das circunstancias. Permíteche realizar un seguimento do progreso do informe, introducir máis detalles sobre o problema e facer capturas de pantalla. É posible que omita algunhas seccións menos usadas para as que se tarda máis en facer o informe."</string>
<string name="bugreport_option_full_title" msgid="6354382025840076439">"Informe completo"</string>
<string name="bugreport_option_full_summary" msgid="7210859858969115745">"Usa esta opción para que a interferencia sexa mínima cando o teu dispositivo non responda ou funcione demasiado lento, ou ben cando precises todas as seccións do informe. Non poderás introducir máis detalles nin facer máis capturas de pantalla."</string>
<plurals name="bugreport_countdown" formatted="false" msgid="6878900193900090368">
<item quantity="other">Vaise facer unha captura de pantalla para o informe de erros en <xliff:g id="NUMBER_1">%d</xliff:g> segundos.</item>
<item quantity="one">Vaise facer unha captura de pantalla para o informe de erros en <xliff:g id="NUMBER_0">%d</xliff:g> segundo.</item>
</plurals>
<string name="global_action_toggle_silent_mode" msgid="8219525344246810925">"Modo de silencio"</string>
<string name="global_action_silent_mode_on_status" msgid="3289841937003758806">"O son está desactivado"</string>
<string name="global_action_silent_mode_off_status" msgid="1506046579177066419">"O son está activado"</string>
<string name="global_actions_toggle_airplane_mode" msgid="5884330306926307456">"Modo avión"</string>
<string name="global_actions_airplane_mode_on_status" msgid="2719557982608919750">"O modo avión está activado"</string>
<string name="global_actions_airplane_mode_off_status" msgid="5075070442854490296">"O modo avión está desactivado"</string>
<string name="global_action_settings" msgid="1756531602592545966">"Configuración"</string>
<string name="global_action_assist" msgid="3892832961594295030">"Asistencia"</string>
<string name="global_action_voice_assist" msgid="7751191495200504480">"Asistente voz"</string>
<string name="global_action_lockdown" msgid="8751542514724332873">"Bloquear agora"</string>
<string name="status_bar_notification_info_overflow" msgid="5301981741705354993">"&gt;999"</string>
<string name="notification_hidden_text" msgid="6351207030447943784">"Notificación nova"</string>
<string name="notification_channel_virtual_keyboard" msgid="6969925135507955575">"Teclado virtual"</string>
<string name="notification_channel_physical_keyboard" msgid="7297661826966861459">"Teclado físico"</string>
<string name="notification_channel_security" msgid="7345516133431326347">"Seguranza"</string>
<string name="notification_channel_car_mode" msgid="3553380307619874564">"Modo coche"</string>
<string name="notification_channel_account" msgid="7577959168463122027">"Estado da conta"</string>
<string name="notification_channel_developer" msgid="7579606426860206060">"Mensaxes para programadores"</string>
<string name="notification_channel_updates" msgid="4794517569035110397">"Actualizacións"</string>
<string name="notification_channel_network_status" msgid="5025648583129035447">"Estado da rede"</string>
<string name="notification_channel_network_alerts" msgid="2895141221414156525">"Alertas de rede"</string>
<string name="notification_channel_network_available" msgid="4531717914138179517">"A rede está dispoñible"</string>
<string name="notification_channel_vpn" msgid="8330103431055860618">"Estado da VPN"</string>
<string name="notification_channel_device_admin" msgid="1568154104368069249">"Administración de dispositivos"</string>
<string name="notification_channel_alerts" msgid="4496839309318519037">"Alertas"</string>
<string name="notification_channel_retail_mode" msgid="6088920674914038779">"Demostración comercial"</string>
<string name="notification_channel_usb" msgid="9006850475328924681">"conexión USB"</string>
<string name="notification_channel_foreground_service" msgid="3931987440602669158">"Aplicacións que consumen batería"</string>
<string name="foreground_service_app_in_background" msgid="1060198778219731292">"A aplicación <xliff:g id="APP_NAME">%1$s</xliff:g> está consumindo batería"</string>
<string name="foreground_service_apps_in_background" msgid="7175032677643332242">"<xliff:g id="NUMBER">%1$d</xliff:g> aplicacións están consumindo batería"</string>
<string name="foreground_service_tap_for_details" msgid="372046743534354644">"Toca para obter información sobre o uso de datos e a batería"</string>
<string name="foreground_service_multiple_separator" msgid="4021901567939866542">"<xliff:g id="LEFT_SIDE">%1$s</xliff:g>, <xliff:g id="RIGHT_SIDE">%2$s</xliff:g>"</string>
<string name="safeMode" msgid="2788228061547930246">"Modo seguro"</string>
<string name="android_system_label" msgid="6577375335728551336">"Sistema Android"</string>
<string name="user_owner_label" msgid="1119010402169916617">"Cambiar ao perfil persoal"</string>
<string name="managed_profile_label" msgid="5289992269827577857">"Cambiar ao perfil de traballo"</string>
<string name="permgrouplab_contacts" msgid="3657758145679177612">"Contactos"</string>
<string name="permgroupdesc_contacts" msgid="6951499528303668046">"acceder aos teus contactos"</string>
<string name="permgrouplab_location" msgid="7275582855722310164">"Localización"</string>
<string name="permgroupdesc_location" msgid="1346617465127855033">"acceder á localización deste dispositivo"</string>
<string name="permgrouplab_calendar" msgid="5863508437783683902">"Calendario"</string>
<string name="permgroupdesc_calendar" msgid="3889615280211184106">"acceder ao teu calendario"</string>
<string name="permgrouplab_sms" msgid="228308803364967808">"SMS"</string>
<string name="permgroupdesc_sms" msgid="4656988620100940350">"enviar e consultar mensaxes de SMS"</string>
<string name="permgrouplab_storage" msgid="1971118770546336966">"Almacenamento"</string>
<string name="permgroupdesc_storage" msgid="637758554581589203">"acceder a fotos, contido multimedia e ficheiros no teu dispositivo"</string>
<string name="permgrouplab_microphone" msgid="171539900250043464">"Micrófono"</string>
<string name="permgroupdesc_microphone" msgid="4988812113943554584">"gravar audio"</string>
<string name="permgrouplab_camera" msgid="4820372495894586615">"Cámara"</string>
<string name="permgroupdesc_camera" msgid="3250611594678347720">"tirar fotos e gravar vídeos"</string>
<string name="permgrouplab_phone" msgid="5229115638567440675">"Teléfono"</string>
<string name="permgroupdesc_phone" msgid="6234224354060641055">"facer e xestionar chamadas telefónicas"</string>
<string name="permgrouplab_sensors" msgid="416037179223226722">"Sensores corporais"</string>
<string name="permgroupdesc_sensors" msgid="7147968539346634043">"acceder aos datos do sensor sobre as túas constantes vitais"</string>
<string name="capability_title_canRetrieveWindowContent" msgid="3901717936930170320">"Recuperar contido da ventá"</string>
<string name="capability_desc_canRetrieveWindowContent" msgid="3772225008605310672">"Inspecciona o contido dunha ventá coa que estás interactuando."</string>
<string name="capability_title_canRequestTouchExploration" msgid="3108723364676667320">"Activar a exploración táctil"</string>
<string name="capability_desc_canRequestTouchExploration" msgid="7543249041581408313">"Os elementos que toques pronunciaranse en voz alta e a pantalla poderá explorarse mediante xestos."</string>
<string name="capability_title_canRequestFilterKeyEvents" msgid="2103440391902412174">"Observar o texto que escribes"</string>
<string name="capability_desc_canRequestFilterKeyEvents" msgid="7463135292204152818">"Inclúe datos persoais como números e contrasinais de tarxetas de crédito."</string>
<string name="capability_title_canControlMagnification" msgid="3593493281059424855">"Controlar a ampliación da pantalla"</string>
<string name="capability_desc_canControlMagnification" msgid="4791858203568383773">"Controla o nivel do zoom e o posicionamento da pantalla."</string>
<string name="capability_title_canPerformGestures" msgid="7418984730362576862">"Realizar xestos"</string>
<string name="capability_desc_canPerformGestures" msgid="8296373021636981249">"Podes tocar, pasar o dedo, beliscar e realizar outros xestos."</string>
<string name="capability_title_canCaptureFingerprintGestures" msgid="6309568287512278670">"Xestos de impresión dixital"</string>
<string name="capability_desc_canCaptureFingerprintGestures" msgid="7102111919385702482">"Pode rexistrar os xestos realizados no sensor de impresión dixital dos dispositivos."</string>
<string name="permlab_statusBar" msgid="7417192629601890791">"desactivar ou modificar a barra de estado"</string>
<string name="permdesc_statusBar" msgid="8434669549504290975">"Permite á aplicación desactivar a barra de estado ou engadir e eliminar as iconas do sistema."</string>
<string name="permlab_statusBarService" msgid="4826835508226139688">"actuar como a barra de estado"</string>
<string name="permdesc_statusBarService" msgid="716113660795976060">"Permite á aplicación ser a barra de estado."</string>
<string name="permlab_expandStatusBar" msgid="1148198785937489264">"ampliar/contraer a barra de estado"</string>
<string name="permdesc_expandStatusBar" msgid="6917549437129401132">"Permite á aplicación ampliar ou contraer a barra de estado."</string>
<string name="permlab_install_shortcut" msgid="4279070216371564234">"instalar atallos"</string>
<string name="permdesc_install_shortcut" msgid="8341295916286736996">"Permite a unha aplicación engadir atallos na pantalla de inicio sen intervención do usuario."</string>
<string name="permlab_uninstall_shortcut" msgid="4729634524044003699">"desinstalar atallos"</string>
<string name="permdesc_uninstall_shortcut" msgid="6745743474265057975">"Permite á aplicación eliminar atallos da pantalla de inicio sen a intervención do usuario."</string>
<string name="permlab_processOutgoingCalls" msgid="3906007831192990946">"redireccionar as chamadas saíntes"</string>
<string name="permdesc_processOutgoingCalls" msgid="5156385005547315876">"Permite á aplicación ver o número que se está marcando durante unha chamada saínte coa opción de redirixir a chamada a un número diferente ou abortar a chamada."</string>
<string name="permlab_answerPhoneCalls" msgid="4077162841226223337">"responder chamadas telefónicas"</string>
<string name="permdesc_answerPhoneCalls" msgid="2901889867993572266">"Permite que a aplicación responda a unha chamada telefónica entrante."</string>
<string name="permlab_receiveSms" msgid="8673471768947895082">"recibir mensaxes de texto (SMS)"</string>
<string name="permdesc_receiveSms" msgid="6424387754228766939">"Permite á aplicación recibir e procesar mensaxes SMS. Isto significa que a aplicación pode supervisar ou eliminar mensaxes enviadas ao teu dispositivo sen mostrarchas."</string>
<string name="permlab_receiveMms" msgid="1821317344668257098">"recibir mensaxes de texto (MMS)"</string>
<string name="permdesc_receiveMms" msgid="533019437263212260">"Permite á aplicación recibir e procesar mensaxes MMS. Isto significa que a aplicación pode supervisar ou eliminar mensaxes enviadas ao teu dispositivo sen mostrarchas."</string>
<string name="permlab_readCellBroadcasts" msgid="1598328843619646166">"ler mensaxes de difusión móbil"</string>
<string name="permdesc_readCellBroadcasts" msgid="6361972776080458979">"Permite á aplicación ler mensaxes de difusión móbil recibidas polo teu dispositivo. As alertas de difusión móbil envíanse nalgunhas localizacións para avisar de situacións de emerxencia. É posible que aplicacións maliciosas afecten ao rendemento ou funcionamento do teu dispositivo cando se recibe unha difusión móbil de emerxencia."</string>
<string name="permlab_subscribedFeedsRead" msgid="4756609637053353318">"ler feeds subscritos"</string>
<string name="permdesc_subscribedFeedsRead" msgid="5557058907906144505">"Permite á aplicación obter detalles acerca dos feeds sincronizados actualmente."</string>
<string name="permlab_sendSms" msgid="7544599214260982981">"enviar e consultar mensaxes de SMS"</string>
<string name="permdesc_sendSms" msgid="7094729298204937667">"Permite á aplicación enviar mensaxes SMS. É posible que esta acción implique custos inesperados. É posible que as aplicacións maliciosas che custen diñeiro debido ao envío de mensaxes sen a túa confirmación."</string>
<string name="permlab_readSms" msgid="8745086572213270480">"ler as túas mensaxes de texto (SMS ou MMS)"</string>
<string name="permdesc_readSms" product="tablet" msgid="4741697454888074891">"Esta aplicación pode ler todas as mensaxes SMS (texto) almacenadas na túa tableta."</string>
<string name="permdesc_readSms" product="tv" msgid="5796670395641116592">"Esta aplicación pode ler todas as mensaxes SMS (texto) almacenadas na túa televisión."</string>
<string name="permdesc_readSms" product="default" msgid="6826832415656437652">"Esta aplicación pode ler todas as mensaxes SMS (texto) almacenadas no teu teléfono."</string>
<string name="permlab_receiveWapPush" msgid="5991398711936590410">"recibir mensaxes de texto (WAP)"</string>
<string name="permdesc_receiveWapPush" msgid="748232190220583385">"Permite á aplicación recibir e procesar mensaxes WAP. Este permiso inclúe a capacidade de supervisar ou eliminar mensaxes enviadas a ti sen mostrarchas."</string>
<string name="permlab_getTasks" msgid="6466095396623933906">"recuperar aplicacións en execución"</string>
<string name="permdesc_getTasks" msgid="7454215995847658102">"Permite á aplicación recuperar información acerca de tarefas que se están executando actualmente ou que se executaron recentemente. É posible que esta acción permita á aplicación descubrir información acerca de que aplicacións se utilizan no dispositivo."</string>
<string name="permlab_manageProfileAndDeviceOwners" msgid="7918181259098220004">"xestionar propietarios do perfil e do dispositivo"</string>
<string name="permdesc_manageProfileAndDeviceOwners" msgid="106894851498657169">"Permite ás aplicacións establecer os propietarios do perfil e o propietario do dispositivo."</string>
<string name="permlab_reorderTasks" msgid="2018575526934422779">"reordenar as aplicacións en execución"</string>
<string name="permdesc_reorderTasks" msgid="7734217754877439351">"Permite á aplicación mover tarefas ao primeiro e segundo plano. É posible que a aplicación leve a cabo esta acción sen a túa intervención."</string>
<string name="permlab_enableCarMode" msgid="5684504058192921098">"activar o modo coche"</string>
<string name="permdesc_enableCarMode" msgid="4853187425751419467">"Permite á aplicación activar o modo coche."</string>
<string name="permlab_killBackgroundProcesses" msgid="3914026687420177202">"pechar outras aplicacións"</string>
<string name="permdesc_killBackgroundProcesses" msgid="4593353235959733119">"Permite á aplicación finalizar procesos en segundo plano doutras aplicacións. É posible que esta acción provoque que outras aplicacións deixen de funcionar."</string>
<string name="permlab_systemAlertWindow" msgid="7238805243128138690">"Esta aplicación pode aparecer sobre outras"</string>
<string name="permdesc_systemAlertWindow" msgid="2393776099672266188">"Esta aplicación pode aparecer sobre outras aplicacións ou outras partes da pantalla, polo que é posible que interfira no uso normal das aplicacións e modifique a forma en que se mostran."</string>
<string name="permlab_runInBackground" msgid="7365290743781858803">"executar en segundo plano"</string>
<string name="permdesc_runInBackground" msgid="7370142232209999824">"Esta aplicación pode executarse en segundo plano. Por este motivo, quizais se esgote antes a batería."</string>
<string name="permlab_useDataInBackground" msgid="8694951340794341809">"usar datos en segundo plano"</string>
<string name="permdesc_useDataInBackground" msgid="6049514223791806027">"Esta aplicación pode usar datos en segundo plano. Por este motivo, quizais aumente o uso de datos."</string>
<string name="permlab_persistentActivity" msgid="8841113627955563938">"facer que a aplicación se execute sempre"</string>
<string name="permdesc_persistentActivity" product="tablet" msgid="8525189272329086137">"Permite á aplicación converter partes súas como persistentes na memoria. Esta acción pode limitar a cantidade memoria dispoñible para outras aplicacións e reducir a velocidade de funcionamento da tableta."</string>
<string name="permdesc_persistentActivity" product="tv" msgid="5086862529499103587">"Permite que a aplicación faga que algunhas das súas partes se manteñan na memoria. Esta acción pode limitar a cantidade de memoria dispoñible para outras aplicacións e reducir a velocidade da televisión."</string>
<string name="permdesc_persistentActivity" product="default" msgid="4384760047508278272">"Permite á aplicación converter partes súas como persistentes na memoria. Esta acción pode limitar a cantidade memoria dispoñible para outras aplicacións e reducir a velocidade de funcionamento do teléfono."</string>
<string name="permlab_getPackageSize" msgid="7472921768357981986">"medir o espazo de almacenamento da aplicación"</string>
<string name="permdesc_getPackageSize" msgid="3921068154420738296">"Permite á aplicación recuperar o código, os datos e os tamaños da caché"</string>
<string name="permlab_writeSettings" msgid="2226195290955224730">"modificar a configuración do sistema"</string>
<string name="permdesc_writeSettings" msgid="7775723441558907181">"Permite á aplicación modificar os datos da configuración do sistema. É posible que aplicacións maliciosas danen a configuración do sistema."</string>
<string name="permlab_receiveBootCompleted" msgid="5312965565987800025">"executarse no inicio"</string>
<string name="permdesc_receiveBootCompleted" product="tablet" msgid="7390304664116880704">"Permite á aplicación executarse unha vez o sistema se inicie completamente. Isto pode provocar que a tableta tarde máis tempo en iniciarse e permitir á aplicación reducir a velocidade xeral do teléfono ao manterse sempre en execución."</string>
<string name="permdesc_receiveBootCompleted" product="tv" msgid="4525890122209673621">"Permite que a aplicación se execute automaticamente unha vez que o sistema se inicie por completo. Con esta acción é posible que a televisión tarde máis en iniciarse e que a execución continua da aplicación reduza o rendemento xeral da tableta."</string>
<string name="permdesc_receiveBootCompleted" product="default" msgid="513950589102617504">"Permite á aplicación executarse unha vez o sistema se inicie completamente. Isto pode provocar que o teléfono tarde máis tempo en iniciarse e permitir á aplicación reducir a velocidade xeral do teléfono ao manterse sempre en execución."</string>
<string name="permlab_broadcastSticky" msgid="7919126372606881614">"enviar difusión persistente"</string>
<string name="permdesc_broadcastSticky" product="tablet" msgid="7749760494399915651">"Permite á aplicación enviar difusións permanentes que continúan unha vez finalizada a difusión. Un uso excesivo pode provocar que a tableta funcione con lentitude ou de forma inestable debido á necesidade de utilizar demasiada memoria."</string>
<string name="permdesc_broadcastSticky" product="tv" msgid="6839285697565389467">"Permite que a aplicación envíe emisións permanentes, que continúan unha vez finalizada a emisión. O uso excesivo pode volver a televisión máis lenta ou inestable, facendo que utilice moita memoria."</string>
<string name="permdesc_broadcastSticky" product="default" msgid="2825803764232445091">"Permite á aplicación enviar difusións permanentes que continúan unha vez finalizada a difusión. Un uso excesivo pode provocar que o teléfono funcione con lentitude ou de forma inestable debido á necesidade de utilizar demasiada memoria."</string>
<string name="permlab_readContacts" msgid="8348481131899886131">"ler os teus contactos"</string>
<string name="permdesc_readContacts" product="tablet" msgid="5294866856941149639">"Permite á aplicación ler datos acerca dos teus contactos almacenados na tableta, incluída a frecuencia coa que os chamaches, lles enviaches un correo electrónico ou te comunicaches con individuos específicos doutras formas. Con este permiso as aplicacións poden gardar os teus datos de contacto e as aplicacións maliciosas poden compartir os datos de contacto sen o teu coñecemento."</string>
<string name="permdesc_readContacts" product="tv" msgid="1839238344654834087">"Permite que a aplicación consulte información sobre os contactos almacenados na televisión, incluída a frecuencia coa que os chamaches, lles enviaches un correo electrónico ou te comunicaches con eles doutra forma. Con este permiso a aplicación pode gardar os datos de contacto. As aplicacións maliciosas poden compartir datos de contacto sen o teu consentimento."</string>
<string name="permdesc_readContacts" product="default" msgid="8440654152457300662">"Permite á aplicación ler datos acerca dos teus contactos almacenados no teléfono, incluída a frecuencia coa que os chamaches, lles enviaches un correo electrónico ou te comunicaches con individuos específicos doutras formas. Con este permiso as aplicacións poden gardar os teus datos de contacto e as aplicacións maliciosas poden compartir os datos de contacto sen o teu coñecemento."</string>
<string name="permlab_writeContacts" msgid="5107492086416793544">"modificar os teus contactos"</string>
<string name="permdesc_writeContacts" product="tablet" msgid="897243932521953602">"Permite á aplicación modificar os datos acerca dos teus contactos almacenados na tableta, incluído a frecuencia coa que os chamaches, lles enviaches un correo electrónico ou te comunicaches con contactos específicos doutras formas. Con este permiso as aplicacións poden eliminar datos de contactos."</string>
<string name="permdesc_writeContacts" product="tv" msgid="5438230957000018959">"Permite que a aplicación modifique datos sobre contactos almacenados na televisión, incluída a frecuencia coa que os chamaches, lles enviaches un correo electrónico ou te comunicaches con eles doutra forma. Con este permiso a aplicación pode eliminar os datos de contactos."</string>
<string name="permdesc_writeContacts" product="default" msgid="589869224625163558">"Permite á aplicación modificar os datos acerca dos teus contactos almacenados no teléfono, incluída a frecuencia coa que chamaches, enviaches correos electrónicos ou te comunicaches doutras maneiras con contactos específicos. Con este permiso as aplicacións poden eliminar datos de contactos."</string>
<string name="permlab_readCallLog" msgid="3478133184624102739">"ler rexistro de chamadas"</string>
<string name="permdesc_readCallLog" msgid="3204122446463552146">"Esta aplicación pode ler o teu historial de chamadas."</string>
<string name="permlab_writeCallLog" msgid="8552045664743499354">"escribir no rexistro de chamadas"</string>
<string name="permdesc_writeCallLog" product="tablet" msgid="6661806062274119245">"Permite á aplicación modificar o rexistro de chamadas da tableta, incluídos os datos acerca de chamadas entrantes e saíntes. É posible que aplicacións maliciosas utilicen esta acción para borrar ou modificar o teu rexistro de chamadas."</string>
<string name="permdesc_writeCallLog" product="tv" msgid="4225034892248398019">"Permite que a aplicación modifique o rexistro de chamadas da televisión, incluídos os datos sobre chamadas entrantes e saíntes. As aplicacións maliciosas poden utilizar este permiso para borrar ou modificar o rexistro de chamadas."</string>
<string name="permdesc_writeCallLog" product="default" msgid="683941736352787842">"Permite á aplicación modificar o rexistro de chamadas do teléfono, incluídos os datos acerca de chamadas entrantes e saíntes. É posible que aplicacións maliciosas utilicen esta acción para borrar ou modificar o teu rexistro de chamadas."</string>
<string name="permlab_bodySensors" msgid="4683341291818520277">"acceder a sensores do corpo (como monitores de ritmo cardíaco)"</string>
<string name="permdesc_bodySensors" product="default" msgid="4380015021754180431">"Permite que a aplicación acceda aos datos dos sensores que controlan o teu estado físico, como o ritmo cardíaco."</string>
<string name="permlab_readCalendar" msgid="6716116972752441641">"Ler os detalles e os eventos do calendario"</string>
<string name="permdesc_readCalendar" product="tablet" msgid="4993979255403945892">"Esta aplicación pode ler todos os eventos do calendario almacenados na túa tableta e compartir ou gardar os datos do calendario."</string>
<string name="permdesc_readCalendar" product="tv" msgid="8837931557573064315">"Esta aplicación pode ler todos os eventos do calendario almacenados na túa televisión e compartir ou gardar os datos do calendario."</string>
<string name="permdesc_readCalendar" product="default" msgid="4373978642145196715">"Esta aplicación pode ler todos os eventos do calendario almacenados no teu teléfono e compartir ou gardar os datos do calendario."</string>
<string name="permlab_writeCalendar" msgid="8438874755193825647">"engadir ou modificar eventos do calendario e enviar correo electrónico aos invitados sen que o saiban os propietarios"</string>
<string name="permdesc_writeCalendar" product="tablet" msgid="1675270619903625982">"Esta aplicación pode engadir, quitar ou cambiar eventos do calendario almacenados na túa tableta. Tamén pode enviar mensaxes que parezan dos propietarios do calendario e cambiar eventos sen comunicárllelo aos propietarios."</string>
<string name="permdesc_writeCalendar" product="tv" msgid="9017809326268135866">"Esta aplicación pode engadir, quitar ou cambiar eventos do calendario almacenados na túa televisión. Tamén pode enviar mensaxes que parezan dos propietarios do calendario e cambiar eventos sen comunicárllelo aos propietarios."</string>
<string name="permdesc_writeCalendar" product="default" msgid="7592791790516943173">"Esta aplicación pode engadir, quitar ou cambiar eventos do calendario almacenados no teu teléfono. Tamén pode enviar mensaxes que parezan dos propietarios do calendario e cambiar eventos sen comunicárllelo aos propietarios."</string>
<string name="permlab_accessLocationExtraCommands" msgid="2836308076720553837">"acceder a comandos adicionais do provedor de localización"</string>
<string name="permdesc_accessLocationExtraCommands" msgid="6078307221056649927">"Permite á aplicación acceder a comandos adicionais de fornecedor de localizacións. É posible que isto provoque que a aplicación interfira co funcionamento do GPS ou doutras fontes da localización."</string>
<string name="permlab_accessFineLocation" msgid="251034415460950944">"acceder á localización precisa (baseada no GPS e na rede)"</string>
<string name="permdesc_accessFineLocation" msgid="5821994817969957884">"Esta aplicación pode obter a túa localización a partir do GPS ou de fontes de localización de rede como torres de telecomunicacións e redes wifi. Para que a aplicación poida utilizar os servizos de localización, deben estar activados e dispoñibles no teu teléfono. Ten en conta que con esta acción pode aumentar o consumo de batería."</string>
<string name="permlab_accessCoarseLocation" msgid="7715277613928539434">"acceder á localización aproximada (baseada na rede)"</string>
<string name="permdesc_accessCoarseLocation" product="tablet" msgid="3373266766487862426">"Esta aplicación pode obter a túa localización a partir de fontes de rede como torres de telecomunicacións e redes wifi. Para que a aplicación poida utilizar os servizos de localización, deben estar activados e dispoñibles na túa tableta."</string>
<string name="permdesc_accessCoarseLocation" product="tv" msgid="1884022719818788511">"Esta aplicación pode obter a túa localización a partir de fontes de rede como torres de telecomunicacións e redes wifi. Para que a aplicación poida utilizar os servizos de localización, deben estar activados e dispoñibles na túa televisión."</string>
<string name="permdesc_accessCoarseLocation" product="default" msgid="7788009094906196995">"Esta aplicación pode obter a túa localización a partir de fontes de rede como torres de telecomunicacións e redes wifi. Para que a aplicación poida utilizar os servizos de localización, deben estar activados e dispoñibles no teu teléfono."</string>
<string name="permlab_modifyAudioSettings" msgid="6095859937069146086">"cambiar a configuración de son"</string>
<string name="permdesc_modifyAudioSettings" msgid="3522565366806248517">"Permite á aplicación modificar a configuración de audio global, como o volume e que altofalante se utiliza para a saída."</string>
<string name="permlab_recordAudio" msgid="3876049771427466323">"gravar audio"</string>
<string name="permdesc_recordAudio" msgid="4245930455135321433">"Esta aplicación pode utilizar o micrófono en calquera momento para gravar audio."</string>
<string name="permlab_sim_communication" msgid="2935852302216852065">"enviar comandos á SIM"</string>
<string name="permdesc_sim_communication" msgid="5725159654279639498">"Permite á aplicación enviar comandos á SIM. Isto é moi perigoso."</string>
<string name="permlab_camera" msgid="3616391919559751192">"facer fotos e vídeos"</string>
<string name="permdesc_camera" msgid="5392231870049240670">"Esta aplicación pode utilizar a cámara en calquera momento para sacar fotos e gravar vídeos."</string>
<string name="permlab_vibrate" msgid="7696427026057705834">"controlar a vibración"</string>
<string name="permdesc_vibrate" msgid="6284989245902300945">"Permite á aplicación controlar o vibrador."</string>
<string name="permlab_callPhone" msgid="3925836347681847954">"chamar directamente aos números de teléfono"</string>
<string name="permdesc_callPhone" msgid="3740797576113760827">"Permite á aplicación chamar a números de teléfono sen a túa intervención. Esta acción pode implicar chamadas ou custos inesperados. Ten en conta que isto non permite á aplicación chamar a números de emerxencia. É posible que aplicacións maliciosas che custen diñeiro debido á realización de chamadas sen a túa confirmación."</string>
<string name="permlab_accessImsCallService" msgid="3574943847181793918">"acceso ao servizo de chamadas de IMS"</string>
<string name="permdesc_accessImsCallService" msgid="8992884015198298775">"Permite que a aplicación use o servizo de IMS para facer chamadas sen a túa intervención."</string>
<string name="permlab_readPhoneState" msgid="9178228524507610486">"ler o estado e a identidade do teléfono"</string>
<string name="permdesc_readPhoneState" msgid="1639212771826125528">"Permite á aplicación acceder ás funcións de teléfono do dispositivo. Con este permiso a aplicación pode determinar o número de teléfono e os ID do dispositivo, se unha chamada está activa e o número remoto conectado mediante unha chamada."</string>
<string name="permlab_manageOwnCalls" msgid="1503034913274622244">"dirixir as chamadas a través do sistema"</string>
<string name="permdesc_manageOwnCalls" msgid="6552974537554717418">"Permite á aplicación dirixir as súas chamadas a través do sistema para mellorar a túa experiencia durante as chamadas."</string>
<string name="permlab_readPhoneNumbers" msgid="6108163940932852440">"ler números de teléfono"</string>
<string name="permdesc_readPhoneNumbers" msgid="8559488833662272354">"Permite que a aplicación acceda aos números de teléfono do dispositivo."</string>
<string name="permlab_wakeLock" product="tablet" msgid="1531731435011495015">"evitar que a tableta entre en modo de inactividade"</string>
<string name="permlab_wakeLock" product="tv" msgid="2601193288949154131">"evitar que a televisión entre en modo de suspensión"</string>
<string name="permlab_wakeLock" product="default" msgid="573480187941496130">"evitar que o teléfono entre en modo de suspensión"</string>
<string name="permdesc_wakeLock" product="tablet" msgid="7311319824400447868">"Permite á aplicación evitar que a tableta acceda ao modo de suspensión."</string>
<string name="permdesc_wakeLock" product="tv" msgid="3208534859208996974">"Permite que a aplicación impida que a televisión entre en modo de suspensión."</string>
<string name="permdesc_wakeLock" product="default" msgid="8559100677372928754">"Permite á aplicación evitar que o teléfono acceda ao modo de suspensión."</string>
<string name="permlab_transmitIr" msgid="7545858504238530105">"transmitir infravermellos"</string>
<string name="permdesc_transmitIr" product="tablet" msgid="5358308854306529170">"Permite á aplicación utilizar o transmisor de infravermellos da tableta."</string>
<string name="permdesc_transmitIr" product="tv" msgid="3926790828514867101">"Permite que a aplicación utilice o transmisor de infravermellos da televisión."</string>
<string name="permdesc_transmitIr" product="default" msgid="7957763745020300725">"Permite á aplicación utilizar o transmisor de infravermellos do teléfono."</string>
<string name="permlab_setWallpaper" msgid="6627192333373465143">"establecer o fondo de pantalla"</string>
<string name="permdesc_setWallpaper" msgid="7373447920977624745">"Permite á aplicación definir o fondo de pantalla do sistema."</string>
<string name="permlab_setWallpaperHints" msgid="3278608165977736538">"definir o tamaño do fondo de pantalla"</string>
<string name="permdesc_setWallpaperHints" msgid="8235784384223730091">"Permite á aplicación definir a optimización do tamaño do fondo de pantalla do sistema."</string>
<string name="permlab_setTimeZone" msgid="2945079801013077340">"establecer a zona horaria"</string>
<string name="permdesc_setTimeZone" product="tablet" msgid="1676983712315827645">"Permite á aplicación cambiar a zona horaria da tableta."</string>
<string name="permdesc_setTimeZone" product="tv" msgid="888864653946175955">"Permite que a aplicación cambie a zona horaria da televisión."</string>
<string name="permdesc_setTimeZone" product="default" msgid="4499943488436633398">"Permite á aplicación cambiar a zona horaria do teléfono."</string>
<string name="permlab_getAccounts" msgid="1086795467760122114">"encontrar contas no dispositivo"</string>
<string name="permdesc_getAccounts" product="tablet" msgid="2741496534769660027">"Permite á aplicación obter a lista de contas coñecidas pola tableta. É posible que aquí se inclúan contas creadas por aplicacións que teñas instaladas."</string>
<string name="permdesc_getAccounts" product="tv" msgid="4190633395633907543">"Permite que a aplicación obteña a lista de contas recoñecidas pola televisión. Pode incluír as contas creadas polas aplicacións que instalaches."</string>
<string name="permdesc_getAccounts" product="default" msgid="3448316822451807382">"Permite á aplicación obter a lista de contas coñecidas polo teléfono. É posible que aquí se inclúan as contas creadas por aplicacións que tes instaladas."</string>
<string name="permlab_accessNetworkState" msgid="4951027964348974773">"ver conexións de rede"</string>
<string name="permdesc_accessNetworkState" msgid="8318964424675960975">"Permite á aplicación ver información acerca das conexións da rede, como que redes existen e cales están conectadas."</string>
<string name="permlab_createNetworkSockets" msgid="7934516631384168107">"ter acceso completo á rede"</string>
<string name="permdesc_createNetworkSockets" msgid="3403062187779724185">"Permite á aplicación crear sockets de rede e utilizar protocolos de rede personalizados. O navegador e outras aplicacións ofrecen medios para enviar datos a Internet, polo que non se require este permiso para enviar datos a Internet."</string>
<string name="permlab_changeNetworkState" msgid="958884291454327309">"cambiar a conectividade de rede"</string>
<string name="permdesc_changeNetworkState" msgid="6789123912476416214">"Permite á aplicación cambiar o estado da conectividade de rede."</string>
<string name="permlab_changeTetherState" msgid="5952584964373017960">"cambiar conectividade de conexión compartida"</string>
<string name="permdesc_changeTetherState" msgid="1524441344412319780">"Permite á aplicación cambiar o estado da conectividade da conexión compartida."</string>
<string name="permlab_accessWifiState" msgid="5202012949247040011">"ver conexións wifi"</string>
<string name="permdesc_accessWifiState" msgid="5002798077387803726">"Permite á aplicación ver información acerca das redes wifi, como se a wifi está activada e o nome dos dispositivos wifi conectados."</string>
<string name="permlab_changeWifiState" msgid="6550641188749128035">"conectar e desconectar da wifi"</string>
<string name="permdesc_changeWifiState" msgid="7137950297386127533">"Permite á aplicación conectarse e desconectarse de puntos de acceso á wifi e realizar cambios na configuración do dispositivo das redes wifi."</string>
<string name="permlab_changeWifiMulticastState" msgid="1368253871483254784">"permitir a recepción multidifusión Wi-Fi"</string>
<string name="permdesc_changeWifiMulticastState" product="tablet" msgid="7969774021256336548">"Permite á aplicación recibir paquetes enviados a todos os dispositivos a través dunha rede wifi utilizando enderezos de multidifusión, non só á túa tableta. Utiliza máis enerxía que o modo que non inclúe a multidifusión."</string>
<string name="permdesc_changeWifiMulticastState" product="tv" msgid="9031975661145014160">"Permite que a aplicación reciba paquetes enviados a todos os dispositivos dunha rede wifi a través de enderezos de multidifusión, non só á túa televisión. Utiliza máis enerxía que o modo sen multidifusión."</string>
<string name="permdesc_changeWifiMulticastState" product="default" msgid="6851949706025349926">"Permite á aplicación recibir paquetes enviados a todos os dispositivos a través dunha rede wifi utilizando enderezos de multidifusión, non só o teu teléfono. Utiliza máis enerxía que o modo que non inclúe a multidifusión."</string>
<string name="permlab_bluetoothAdmin" msgid="6006967373935926659">"acceder á configuración de Bluetooth"</string>
<string name="permdesc_bluetoothAdmin" product="tablet" msgid="6921177471748882137">"Permite á aplicación configurar a tableta Bluetooth local e descubrir e sincronizar con dispositivos remotos."</string>
<string name="permdesc_bluetoothAdmin" product="tv" msgid="3373125682645601429">"Permite que a aplicación configure a televisión Bluetooth local, busque dispositivos remotos e se sincronice con eles."</string>
<string name="permdesc_bluetoothAdmin" product="default" msgid="8931682159331542137">"Permite á aplicación configurar o teléfono Bluetooth local e descubrir e sincronizar con dispositivos remotos."</string>
<string name="permlab_accessWimaxState" msgid="4195907010610205703">"conectar e desconectar de WiMAX"</string>
<string name="permdesc_accessWimaxState" msgid="6360102877261978887">"Permite á aplicación determinar se WiMAX está activado e obter información acerca das redes WiMAX que están conectadas."</string>
<string name="permlab_changeWimaxState" msgid="340465839241528618">"cambiar estado de WiMAX"</string>
<string name="permdesc_changeWimaxState" product="tablet" msgid="3156456504084201805">"Permite á aplicación conectar e desconectar a tableta de redes WiMAX."</string>
<string name="permdesc_changeWimaxState" product="tv" msgid="6022307083934827718">"Permite que a aplicación conecte ou desconecte a televisión de redes WiMAX."</string>
<string name="permdesc_changeWimaxState" product="default" msgid="697025043004923798">"Permite á aplicación conectar e desconectar o teléfono de redes WiMAX."</string>
<string name="permlab_bluetooth" msgid="6127769336339276828">"sincronizar con dispositivos Bluetooth"</string>
<string name="permdesc_bluetooth" product="tablet" msgid="3480722181852438628">"Permite á aplicación ver a configuración do Bluetooth na tableta e efectuar e aceptar conexións con dispositivos sincronizados."</string>
<string name="permdesc_bluetooth" product="tv" msgid="3974124940101104206">"Permite que a aplicación consulte a configuración de Bluetooth na televisión e estableza e acepte conexións con dispositivos sincronizados."</string>
<string name="permdesc_bluetooth" product="default" msgid="3207106324452312739">"Permite á aplicación ver a configuración do Bluetooth no teléfono e efectuar e aceptar conexións con dispositivos sincronizados."</string>
<string name="permlab_nfc" msgid="4423351274757876953">"controlar Near Field Communication"</string>
<string name="permdesc_nfc" msgid="7120611819401789907">"Permite á aplicación comunicarse con etiquetas, tarxetas e lectores Near Field Communication (NFC)."</string>
<string name="permlab_disableKeyguard" msgid="3598496301486439258">"desactivar o bloqueo da pantalla"</string>
<string name="permdesc_disableKeyguard" msgid="6034203065077122992">"Permite á aplicación desactivar o bloqueo do teclado e calquera seguranza dos contrasinais asociada. Por exemplo, o teléfono desactiva o bloqueo do teclado ao recibir unha chamada telefónica entrante e, a continuación, volve activar o bloqueo do teclado unha vez finalizada a chamada."</string>
<string name="permlab_manageFingerprint" msgid="5640858826254575638">"xestionar hardware de impresión dixital"</string>
<string name="permdesc_manageFingerprint" msgid="178208705828055464">"Permite que a aplicación invoque métodos para engadir e eliminar modelos de uso de impresión dixital."</string>
<string name="permlab_useFingerprint" msgid="3150478619915124905">"usar hardware de impresión dixital"</string>
<string name="permdesc_useFingerprint" msgid="9165097460730684114">"Permite que a aplicación utilice hardware de impresión dixital para a autenticación"</string>
<string name="fingerprint_acquired_partial" msgid="735082772341716043">"Detectouse unha impresión dixital parcial. Téntao de novo."</string>
<string name="fingerprint_acquired_insufficient" msgid="4596546021310923214">"Non se puido procesar a impresión dixital. Téntao de novo."</string>
<string name="fingerprint_acquired_imager_dirty" msgid="1087209702421076105">"O sensor de impresión dixital está sucio. Límpao e téntao de novo."</string>
<string name="fingerprint_acquired_too_fast" msgid="6470642383109155969">"O dedo moveuse demasiado rápido. Téntao de novo."</string>
<string name="fingerprint_acquired_too_slow" msgid="59250885689661653">"O dedo moveuse demasiado lento. Téntao de novo."</string>
<string-array name="fingerprint_acquired_vendor">
</string-array>
<string name="fingerprint_error_hw_not_available" msgid="7955921658939936596">"Hardware de impresión dixital non dispoñible."</string>
<string name="fingerprint_error_no_space" msgid="1055819001126053318">"Non se pode almacenar a impresión dixital. Elimina unha impresión dixital existente."</string>
<string name="fingerprint_error_timeout" msgid="3927186043737732875">"Esgotouse o tempo de espera da impresión dixital. Téntao de novo."</string>
<string name="fingerprint_error_canceled" msgid="4402024612660774395">"Cancelouse a operación da impresión dixital."</string>
<string name="fingerprint_error_lockout" msgid="5536934748136933450">"Demasiados intentos. Téntao de novo máis tarde."</string>
<string name="fingerprint_error_lockout_permanent" msgid="5033251797919508137">"Demasiados intentos. Desactivouse o sensor de impresión dixital."</string>
<string name="fingerprint_error_unable_to_process" msgid="6107816084103552441">"Téntao de novo."</string>
<string name="fingerprint_name_template" msgid="5870957565512716938">"Dedo <xliff:g id="FINGERID">%d</xliff:g>"</string>
<string-array name="fingerprint_error_vendor">
</string-array>
<string name="fingerprint_icon_content_description" msgid="2340202869968465936">"Icona de impresión dixital"</string>
<string name="permlab_readSyncSettings" msgid="6201810008230503052">"ler a configuración de sincronización"</string>
<string name="permdesc_readSyncSettings" msgid="2706745674569678644">"Permite á aplicación ler a configuración de sincronización dunha conta. Por exemplo, esta acción pode determinar se a aplicación Contactos se sincroniza cunha conta."</string>
<string name="permlab_writeSyncSettings" msgid="5408694875793945314">"activar e desactivar a sincronización"</string>
<string name="permdesc_writeSyncSettings" msgid="8956262591306369868">"Permite a unha aplicación modificar a configuración de sincronización dunha conta. Por exemplo, esta acción pode utilizarse para activar a sincronización da aplicación Contactos cunha conta."</string>
<string name="permlab_readSyncStats" msgid="7396577451360202448">"ler as estatísticas de sincronización"</string>
<string name="permdesc_readSyncStats" msgid="1510143761757606156">"Permite a unha aplicación ler as estatísticas de sincronización dunha conta, incluído o historial de eventos de sincronización e a cantidade de datos sincronizados."</string>
<string name="permlab_sdcardRead" product="nosdcard" msgid="367275095159405468">"ler contidos do teu USB"</string>
<string name="permlab_sdcardRead" product="default" msgid="2188156462934977940">"ler os contidos da túa tarxeta SD"</string>
<string name="permdesc_sdcardRead" product="nosdcard" msgid="3446988712598386079">"Permite á aplicación ler o contido do teu almacenamento USB."</string>
<string name="permdesc_sdcardRead" product="default" msgid="2607362473654975411">"Permite á aplicación ler o contido da túa tarxeta SD."</string>
<string name="permlab_sdcardWrite" product="nosdcard" msgid="8485979062254666748">"modificar/eliminar contido USB"</string>
<string name="permlab_sdcardWrite" product="default" msgid="8805693630050458763">"modificar ou eliminar os contidos da túa tarxeta SD"</string>
<string name="permdesc_sdcardWrite" product="nosdcard" msgid="6175406299445710888">"Permite á aplicación escribir no almacenamento USB."</string>
<string name="permdesc_sdcardWrite" product="default" msgid="4337417790936632090">"Permite á aplicación escribir na tarxeta SD."</string>
<string name="permlab_use_sip" msgid="2052499390128979920">"facer/recibir chamadas SIP"</string>
<string name="permdesc_use_sip" msgid="2297804849860225257">"Permite que a aplicación faga e reciba chamadas SIP."</string>
<string name="permlab_register_sim_subscription" msgid="3166535485877549177">"rexistrar novas conexións SIM de telecomunicacións"</string>
<string name="permdesc_register_sim_subscription" msgid="2138909035926222911">"Permite que a aplicación rexistre novas conexións SIM de telecomunicacións."</string>
<string name="permlab_register_call_provider" msgid="108102120289029841">"rexistrar novas conexións de telecomunicacións"</string>
<string name="permdesc_register_call_provider" msgid="7034310263521081388">"Permite que a aplicación rexistre novas conexións de telecomunicacións."</string>
<string name="permlab_connection_manager" msgid="1116193254522105375">"xestionar conexións de telecomunicacións"</string>
<string name="permdesc_connection_manager" msgid="5925480810356483565">"Permite que a aplicación xestione conexións de telecomunicacións."</string>
<string name="permlab_bind_incall_service" msgid="6773648341975287125">"interactuar cunha pantalla de chamada"</string>
<string name="permdesc_bind_incall_service" msgid="8343471381323215005">"Permite á aplicación controlar cando e como ve o usuario a pantalla de chamada."</string>
<string name="permlab_bind_connection_service" msgid="3557341439297014940">"interactuar cos servizos de telefonía"</string>
<string name="permdesc_bind_connection_service" msgid="4008754499822478114">"Permite que a aplicación interactúe cos servizos de telefonía para facer ou recibir chamadas."</string>
<string name="permlab_control_incall_experience" msgid="9061024437607777619">"proporcionar unha experiencia de usuario durante a chamada"</string>
<string name="permdesc_control_incall_experience" msgid="915159066039828124">"Permite á aplicación proporcionar unha experiencia de usuario durante a chamada."</string>
<string name="permlab_readNetworkUsageHistory" msgid="7862593283611493232">"ler o historial de uso da rede"</string>
<string name="permdesc_readNetworkUsageHistory" msgid="7689060749819126472">"Permite á aplicación ler o uso da rede histórico de redes e aplicacións específicas."</string>
<string name="permlab_manageNetworkPolicy" msgid="2562053592339859990">"xestionar a política de rede"</string>
<string name="permdesc_manageNetworkPolicy" msgid="7537586771559370668">"Permite á aplicación xestionar políticas de rede e definir normas específicas de aplicacións."</string>
<string name="permlab_modifyNetworkAccounting" msgid="5088217309088729650">"modificar o reconto de uso da rede"</string>
<string name="permdesc_modifyNetworkAccounting" msgid="5443412866746198123">"Permite á aplicación modificar a forma de contabilizar o uso da rede por parte das aplicacións. Non está destinado a ser utilizado por aplicacións normais."</string>
<string name="permlab_accessNotifications" msgid="7673416487873432268">"acceso ás notificacións"</string>
<string name="permdesc_accessNotifications" msgid="458457742683431387">"Permite á aplicación recuperar, examinar e borrar notificacións, incluídas as publicadas por outras aplicacións."</string>
<string name="permlab_bindNotificationListenerService" msgid="7057764742211656654">"vincular a un servizo de axente de escoita de notificacións"</string>
<string name="permdesc_bindNotificationListenerService" msgid="985697918576902986">"Permite ao propietario vincularse á interface de nivel superior dun servizo axente de escoita de notificacións. Non debería ser nunca necesario para as aplicacións normais."</string>
<string name="permlab_bindConditionProviderService" msgid="1180107672332704641">"vincular a un servizo de provedor de condicións"</string>
<string name="permdesc_bindConditionProviderService" msgid="1680513931165058425">"Permite ao propietario vincularse á interface de nivel superior dun servizo provedor de condicións. As aplicacións normais non deberían necesitar este permiso."</string>
<string name="permlab_bindDreamService" msgid="4153646965978563462">"vincular a un servizo de soños"</string>
<string name="permdesc_bindDreamService" msgid="7325825272223347863">"Permite ao propietario vincularse á interface de nivel superior dun servizo de soños. As aplicacións normais non deberían necesitar este permiso."</string>
<string name="permlab_invokeCarrierSetup" msgid="3699600833975117478">"invocar a aplicación de configuración fornecida polo operador"</string>
<string name="permdesc_invokeCarrierSetup" msgid="4159549152529111920">"Permite ao propietario invocar a aplicación de configuración fornecida polo operador. Non debería ser nunca necesario para as aplicacións normais.."</string>
<string name="permlab_accessNetworkConditions" msgid="8206077447838909516">"escoitar observacións sobre as condicións da rede"</string>
<string name="permdesc_accessNetworkConditions" msgid="6899102075825272211">"Permite a unha aplicación escoitar observacións acerca das condicións da rede. Non se debería necesitar nunca para aplicacións normais."</string>
<string name="permlab_setInputCalibration" msgid="4902620118878467615">"cambiar a calibración do dispositivo de entrada"</string>
<string name="permdesc_setInputCalibration" msgid="4527511047549456929">"Permite á aplicación modificar os parámetros de calibración da pantalla táctil. As aplicacións normais non deberían necesitar este permiso."</string>
<string name="permlab_accessDrmCertificates" msgid="7436886640723203615">"acceso a certificados DRM"</string>
<string name="permdesc_accessDrmCertificates" msgid="8073288354426159089">"Permite a unha aplicación fornecer e utilizar certificados DRM. Non se deberían precisar nunca para as aplicacións normais."</string>
<string name="permlab_handoverStatus" msgid="7820353257219300883">"recibir o estado das transferencias de Android Beam"</string>
<string name="permdesc_handoverStatus" msgid="4788144087245714948">"Permite a esta aplicación recibir información acerca das transferencias actuais de Android Beam"</string>
<string name="permlab_removeDrmCertificates" msgid="7044888287209892751">"eliminar certificados DRM"</string>
<string name="permdesc_removeDrmCertificates" msgid="7272999075113400993">"Permite a unha aplicación eliminar os certificados DRM. As aplicacións normais non o deberían precisar nunca."</string>
<string name="permlab_bindCarrierMessagingService" msgid="1490229371796969158">"vincular a un servizo de mensaxaría"</string>
<string name="permdesc_bindCarrierMessagingService" msgid="2762882888502113944">"Permite ao propietario vincularse á interface de nivel superior dun servizo de mensaxaría. As aplicacións normais non deberían necesitar este permiso."</string>
<string name="permlab_bindCarrierServices" msgid="3233108656245526783">"vincular aos servizos do operador"</string>
<string name="permdesc_bindCarrierServices" msgid="1391552602551084192">"Permite ao titular vincularse aos servizos do operador. As aplicacións normais non deberían necesitar este permiso."</string>
<string name="permlab_access_notification_policy" msgid="4247510821662059671">"acceso ao modo Non molestar"</string>
<string name="permdesc_access_notification_policy" msgid="3296832375218749580">"Permite á aplicación ler e escribir a configuración do modo Non molestar."</string>
<string name="policylab_limitPassword" msgid="4497420728857585791">"Establecer as normas de contrasinal"</string>
<string name="policydesc_limitPassword" msgid="2502021457917874968">"Controla a lonxitude e os caracteres permitidos nos contrasinais e nos PIN de bloqueo da pantalla."</string>
<string name="policylab_watchLogin" msgid="5091404125971980158">"Controlar os intentos de desbloqueo da pantalla"</string>
<string name="policydesc_watchLogin" product="tablet" msgid="3215729294215070072">"Supervisa o número de contrasinais incorrectos escritos ao desbloquear a pantalla e bloquea a tableta ou borra todos os datos da tableta se se escriben demasiados contrasinais incorrectos."</string>
<string name="policydesc_watchLogin" product="TV" msgid="2707817988309890256">"Controla o número de contrasinais incorrectos introducidos ao desbloquear a pantalla e bloquea a televisión ou borra todos os seus datos se se introducen demasiados contrasinais incorrectos."</string>
<string name="policydesc_watchLogin" product="default" msgid="5712323091846761073">"Supervisa o número de contrasinais incorrectos escritos ao desbloquear a pantalla e bloquea o teléfono ou borra todos os datos do teléfono se se escriben demasiados contrasinais incorrectos."</string>
<string name="policydesc_watchLogin_secondaryUser" product="tablet" msgid="4280246270601044505">"Supervisar o número de contrasinais incorrectos escritos ao desbloquear a pantalla e bloquear a tableta ou borrar todos os datos do usuario se se escriben demasiados contrasinais incorrectos."</string>
<string name="policydesc_watchLogin_secondaryUser" product="TV" msgid="3484832653564483250">"Supervisar o número de contrasinais incorrectos escritos ao desbloquear a pantalla e bloquear a televisión ou borrar todos os datos do usuario se se escriben demasiados contrasinais incorrectos."</string>
<string name="policydesc_watchLogin_secondaryUser" product="default" msgid="2185480427217127147">"Supervisar o número de contrasinais incorrectos escritos ao desbloquear a pantalla e bloquear o teléfono ou borrar todos os datos do usuario se se escriben demasiados contrasinais incorrectos."</string>
<string name="policylab_resetPassword" msgid="4934707632423915395">"Cambiar o bloqueo da pantalla"</string>
<string name="policydesc_resetPassword" msgid="1278323891710619128">"Cambia o bloqueo da pantalla."</string>
<string name="policylab_forceLock" msgid="2274085384704248431">"Bloquear a pantalla"</string>
<string name="policydesc_forceLock" msgid="1141797588403827138">"Controlar como e cando se bloquea a pantalla."</string>
<string name="policylab_wipeData" msgid="3910545446758639713">"Borrar todos os datos"</string>
<string name="policydesc_wipeData" product="tablet" msgid="4306184096067756876">"Borrar os datos da tableta sen previo aviso mediante a realización dun restablecemento dos datos de fábrica."</string>
<string name="policydesc_wipeData" product="tv" msgid="5816221315214527028">"Borra os datos da televisión sen previo aviso a través do restablecemento dos valores de fábrica."</string>
<string name="policydesc_wipeData" product="default" msgid="5096895604574188391">"Borrar os datos do teléfono sen previo aviso mediante a realización dun restablecemento dos datos de fábrica."</string>
<string name="policylab_wipeData_secondaryUser" msgid="8362863289455531813">"Borrar os datos do usuario"</string>
<string name="policydesc_wipeData_secondaryUser" product="tablet" msgid="6336255514635308054">"Borra os datos deste usuario nesta tableta sen previo aviso."</string>
<string name="policydesc_wipeData_secondaryUser" product="tv" msgid="2086473496848351810">"Borra os datos deste usuario nesta televisión sen previo aviso."</string>
<string name="policydesc_wipeData_secondaryUser" product="default" msgid="6787904546711590238">"Borra os datos deste usuario neste teléfono sen previo aviso."</string>
<string name="policylab_setGlobalProxy" msgid="2784828293747791446">"Establecer o proxy global do dispositivo"</string>
<string name="policydesc_setGlobalProxy" msgid="8459859731153370499">"Configura o proxy global do dispositivo que se debe usar cando a política está activada. Só o propietario do dispositivo pode configurar o proxy global."</string>
<string name="policylab_expirePassword" msgid="5610055012328825874">"Establecer a caducidade do contrasinal de bloqueo da pantalla"</string>
<string name="policydesc_expirePassword" msgid="5367525762204416046">"Cambia a frecuencia coa que se debe modificar o contrasinal, o PIN ou o padrón do bloqueo da pantalla."</string>
<string name="policylab_encryptedStorage" msgid="8901326199909132915">"Encriptación de almacenamento"</string>
<string name="policydesc_encryptedStorage" msgid="2637732115325316992">"Esixir que os datos da aplicación almacenados estean encriptados."</string>
<string name="policylab_disableCamera" msgid="6395301023152297826">"Desactivar cámaras"</string>
<string name="policydesc_disableCamera" msgid="2306349042834754597">"Evitar o uso de todas as cámaras do dispositivo."</string>
<string name="policylab_disableKeyguardFeatures" msgid="8552277871075367771">"Desactivar algunhas funcións de bloqueo da pantalla"</string>
<string name="policydesc_disableKeyguardFeatures" msgid="2044755691354158439">"Impide o uso dalgunhas funcións de bloqueo da pantalla."</string>
<string-array name="phoneTypes">
<item msgid="8901098336658710359">"Casa"</item>
<item msgid="869923650527136615">"Móbil"</item>
<item msgid="7897544654242874543">"Traballo"</item>
<item msgid="1103601433382158155">"Fax do traballo"</item>
<item msgid="1735177144948329370">"Fax particular"</item>
<item msgid="603878674477207394">"Buscapersoas"</item>
<item msgid="1650824275177931637">"Outros"</item>
<item msgid="9192514806975898961">"Personalizado"</item>
</string-array>
<string-array name="emailAddressTypes">
<item msgid="8073994352956129127">"Casa"</item>
<item msgid="7084237356602625604">"Traballo"</item>
<item msgid="1112044410659011023">"Outros"</item>
<item msgid="2374913952870110618">"Personalizado"</item>
</string-array>
<string-array name="postalAddressTypes">
<item msgid="6880257626740047286">"Casa"</item>
<item msgid="5629153956045109251">"Traballo"</item>
<item msgid="4966604264500343469">"Outro"</item>
<item msgid="4932682847595299369">"Personalizado"</item>
</string-array>
<string-array name="imAddressTypes">
<item msgid="1738585194601476694">"Casa"</item>
<item msgid="1359644565647383708">"Traballo"</item>
<item msgid="7868549401053615677">"Outros"</item>
<item msgid="3145118944639869809">"Personalizado"</item>
</string-array>
<string-array name="organizationTypes">
<item msgid="7546335612189115615">"Traballo"</item>
<item msgid="4378074129049520373">"Outros"</item>
<item msgid="3455047468583965104">"Personalizado"</item>
</string-array>
<string-array name="imProtocols">
<item msgid="8595261363518459565">"AIM"</item>
<item msgid="7390473628275490700">"Windows Live"</item>
<item msgid="7882877134931458217">"Yahoo"</item>
<item msgid="5035376313200585242">"Skype"</item>
<item msgid="7532363178459444943">"QQ"</item>
<item msgid="3713441034299660749">"Google Talk"</item>
<item msgid="2506857312718630823">"ICQ"</item>
<item msgid="1648797903785279353">"Jabber"</item>
</string-array>
<string name="phoneTypeCustom" msgid="1644738059053355820">"Personalizado"</string>
<string name="phoneTypeHome" msgid="2570923463033985887">"Casa"</string>
<string name="phoneTypeMobile" msgid="6501463557754751037">"Móbil"</string>
<string name="phoneTypeWork" msgid="8863939667059911633">"Traballo"</string>
<string name="phoneTypeFaxWork" msgid="3517792160008890912">"Fax do traballo"</string>
<string name="phoneTypeFaxHome" msgid="2067265972322971467">"Fax particular"</string>
<string name="phoneTypePager" msgid="7582359955394921732">"Buscapersoas"</string>
<string name="phoneTypeOther" msgid="1544425847868765990">"Outro"</string>
<string name="phoneTypeCallback" msgid="2712175203065678206">"Devolver chamada"</string>
<string name="phoneTypeCar" msgid="8738360689616716982">"Coche"</string>
<string name="phoneTypeCompanyMain" msgid="540434356461478916">"Empresa (ppal.)"</string>
<string name="phoneTypeIsdn" msgid="8022453193171370337">"RDSI"</string>
<string name="phoneTypeMain" msgid="6766137010628326916">"Principal"</string>
<string name="phoneTypeOtherFax" msgid="8587657145072446565">"Outro fax"</string>
<string name="phoneTypeRadio" msgid="4093738079908667513">"Radio"</string>
<string name="phoneTypeTelex" msgid="3367879952476250512">"Télex"</string>
<string name="phoneTypeTtyTdd" msgid="8606514378585000044">"TTY TDD"</string>
<string name="phoneTypeWorkMobile" msgid="1311426989184065709">"Móbil do traballo"</string>
<string name="phoneTypeWorkPager" msgid="649938731231157056">"Buscapersoas do traballo"</string>
<string name="phoneTypeAssistant" msgid="5596772636128562884">"Asistente"</string>
<string name="phoneTypeMms" msgid="7254492275502768992">"MMS"</string>
<string name="eventTypeCustom" msgid="7837586198458073404">"Personalizados"</string>
<string name="eventTypeBirthday" msgid="2813379844211390740">"Aniversario"</string>
<string name="eventTypeAnniversary" msgid="3876779744518284000">"Aniversario"</string>
<string name="eventTypeOther" msgid="7388178939010143077">"Outros"</string>
<string name="emailTypeCustom" msgid="8525960257804213846">"Personalizado"</string>
<string name="emailTypeHome" msgid="449227236140433919">"Casa"</string>
<string name="emailTypeWork" msgid="3548058059601149973">"Traballo"</string>
<string name="emailTypeOther" msgid="2923008695272639549">"Outro"</string>
<string name="emailTypeMobile" msgid="119919005321166205">"Móbil"</string>
<string name="postalTypeCustom" msgid="8903206903060479902">"Personalizado"</string>
<string name="postalTypeHome" msgid="8165756977184483097">"Casa"</string>
<string name="postalTypeWork" msgid="5268172772387694495">"Traballo"</string>
<string name="postalTypeOther" msgid="2726111966623584341">"Outro"</string>
<string name="imTypeCustom" msgid="2074028755527826046">"Personalizado"</string>
<string name="imTypeHome" msgid="6241181032954263892">"Casa"</string>
<string name="imTypeWork" msgid="1371489290242433090">"Traballo"</string>
<string name="imTypeOther" msgid="5377007495735915478">"Outro"</string>
<string name="imProtocolCustom" msgid="6919453836618749992">"Personalizado"</string>
<string name="imProtocolAim" msgid="7050360612368383417">"AIM"</string>
<string name="imProtocolMsn" msgid="144556545420769442">"Windows Live"</string>
<string name="imProtocolYahoo" msgid="8271439408469021273">"Yahoo"</string>
<string name="imProtocolSkype" msgid="9019296744622832951">"Skype"</string>
<string name="imProtocolQq" msgid="8887484379494111884">"QQ"</string>
<string name="imProtocolGoogleTalk" msgid="493902321140277304">"Hangouts"</string>
<string name="imProtocolIcq" msgid="1574870433606517315">"ICQ"</string>
<string name="imProtocolJabber" msgid="2279917630875771722">"Jabber"</string>
<string name="imProtocolNetMeeting" msgid="8287625655986827971">"NetMeeting"</string>
<string name="orgTypeWork" msgid="29268870505363872">"Traballo"</string>
<string name="orgTypeOther" msgid="3951781131570124082">"Outra"</string>
<string name="orgTypeCustom" msgid="225523415372088322">"Personalizado"</string>
<string name="relationTypeCustom" msgid="3542403679827297300">"Personalizada"</string>
<string name="relationTypeAssistant" msgid="6274334825195379076">"Asistente"</string>
<string name="relationTypeBrother" msgid="8757913506784067713">"Irmán"</string>
<string name="relationTypeChild" msgid="1890746277276881626">"Fillo/a"</string>
<string name="relationTypeDomesticPartner" msgid="6904807112121122133">"Parella de feito"</string>
<string name="relationTypeFather" msgid="5228034687082050725">"Pai"</string>
<string name="relationTypeFriend" msgid="7313106762483391262">"Amigo/a"</string>
<string name="relationTypeManager" msgid="6365677861610137895">"Xefe/a"</string>
<string name="relationTypeMother" msgid="4578571352962758304">"Nai"</string>
<string name="relationTypeParent" msgid="4755635567562925226">"Pai/nai"</string>
<string name="relationTypePartner" msgid="7266490285120262781">"Socio/a"</string>
<string name="relationTypeReferredBy" msgid="101573059844135524">"Recomendado por"</string>
<string name="relationTypeRelative" msgid="1799819930085610271">"Parente"</string>
<string name="relationTypeSister" msgid="1735983554479076481">"Irmá"</string>
<string name="relationTypeSpouse" msgid="394136939428698117">"Cónxuxe"</string>
<string name="sipAddressTypeCustom" msgid="2473580593111590945">"Personalizado"</string>
<string name="sipAddressTypeHome" msgid="6093598181069359295">"Casa"</string>
<string name="sipAddressTypeWork" msgid="6920725730797099047">"Traballo"</string>
<string name="sipAddressTypeOther" msgid="4408436162950119849">"Outro"</string>
<string name="quick_contacts_not_available" msgid="746098007828579688">"Non se atopou ningunha aplicación para ver este contacto."</string>
<string name="keyguard_password_enter_pin_code" msgid="3037685796058495017">"Escribe o código PIN"</string>
<string name="keyguard_password_enter_puk_code" msgid="4800725266925845333">"Escribe o PUK e o código PIN novo"</string>
<string name="keyguard_password_enter_puk_prompt" msgid="1341112146710087048">"Código PUK"</string>
<string name="keyguard_password_enter_pin_prompt" msgid="8027680321614196258">"Novo código PIN"</string>
<string name="keyguard_password_entry_touch_hint" msgid="2644215452200037944"><font size="17">"Toca e escribe o contrasinal"</font></string>
<string name="keyguard_password_enter_password_code" msgid="1054721668279049780">"Escribe o contrasinal para desbloquear"</string>
<string name="keyguard_password_enter_pin_password_code" msgid="6391755146112503443">"Escribe o PIN para desbloquear"</string>
<string name="keyguard_password_wrong_pin_code" msgid="2422225591006134936">"Código PIN incorrecto"</string>
<string name="keyguard_label_text" msgid="861796461028298424">"Para desbloquear, preme Menú e, a continuación, 0."</string>
<string name="emergency_call_dialog_number_for_display" msgid="696192103195090970">"Número de emerxencia"</string>
<string name="lockscreen_carrier_default" msgid="6169005837238288522">"Sen servizo"</string>
<string name="lockscreen_screen_locked" msgid="7288443074806832904">"Pantalla bloqueada"</string>
<string name="lockscreen_instructions_when_pattern_enabled" msgid="46154051614126049">"Preme Menú para desbloquear ou realizar unha chamada de emerxencia."</string>
<string name="lockscreen_instructions_when_pattern_disabled" msgid="686260028797158364">"Preme Menú para desbloquear."</string>
<string name="lockscreen_pattern_instructions" msgid="7478703254964810302">"Crea o padrón de desbloqueo"</string>
<string name="lockscreen_emergency_call" msgid="5298642613417801888">"Emerxencia"</string>
<string name="lockscreen_return_to_call" msgid="5244259785500040021">"Volver á chamada"</string>
<string name="lockscreen_pattern_correct" msgid="9039008650362261237">"Correcto!"</string>
<string name="lockscreen_pattern_wrong" msgid="4317955014948108794">"Téntao de novo"</string>
<string name="lockscreen_password_wrong" msgid="5737815393253165301">"Téntao de novo"</string>
<string name="lockscreen_storage_locked" msgid="9167551160010625200">"Desbloquea para gozar todas as funcións e datos"</string>
<string name="faceunlock_multiple_failures" msgid="754137583022792429">"Superouse o número máximo de intentos de desbloqueo facial"</string>
<string name="lockscreen_missing_sim_message_short" msgid="5099439277819215399">"Non hai ningunha tarxeta SIM"</string>
<string name="lockscreen_missing_sim_message" product="tablet" msgid="151659196095791474">"Non hai ningunha tarxeta SIM na tableta."</string>
<string name="lockscreen_missing_sim_message" product="tv" msgid="1943633865476989599">"Ningunha tarxeta SIM na televisión."</string>
<string name="lockscreen_missing_sim_message" product="default" msgid="2186920585695169078">"Non hai ningunha tarxeta SIM no teléfono."</string>
<string name="lockscreen_missing_sim_instructions" msgid="5372787138023272615">"Insire unha tarxeta SIM."</string>
<string name="lockscreen_missing_sim_instructions_long" msgid="3526573099019319472">"Falta a tarxeta SIM ou non se pode ler. Insire unha tarxeta SIM."</string>
<string name="lockscreen_permanent_disabled_sim_message_short" msgid="5096149665138916184">"Tarxeta SIM inutilizable"</string>
<string name="lockscreen_permanent_disabled_sim_instructions" msgid="910904643433151371">"A túa tarxeta SIM desactivouse permanentemente.\n Ponte en contacto co teu provedor de servizos sen fíos para conseguir outra tarxeta SIM."</string>
<string name="lockscreen_transport_prev_description" msgid="6300840251218161534">"Pista anterior"</string>
<string name="lockscreen_transport_next_description" msgid="573285210424377338">"Seguinte pista"</string>
<string name="lockscreen_transport_pause_description" msgid="3980308465056173363">"Pausar"</string>
<string name="lockscreen_transport_play_description" msgid="1901258823643886401">"Reproducir"</string>
<string name="lockscreen_transport_stop_description" msgid="5907083260651210034">"Deter"</string>
<string name="lockscreen_transport_rew_description" msgid="6944412838651990410">"Rebobinar"</string>
<string name="lockscreen_transport_ffw_description" msgid="42987149870928985">"Avance rápido"</string>
<string name="emergency_calls_only" msgid="6733978304386365407">"Só chamadas de emerxencia"</string>
<string name="lockscreen_network_locked_message" msgid="143389224986028501">"Bloqueada pola rede"</string>
<string name="lockscreen_sim_puk_locked_message" msgid="7441797339976230">"A tarxeta SIM está bloqueada con código PUK."</string>
<string name="lockscreen_sim_puk_locked_instructions" msgid="8127916255245181063">"Consulta a guía do usuario ou ponte en contacto co servizo de asistencia ao cliente."</string>
<string name="lockscreen_sim_locked_message" msgid="8066660129206001039">"A tarxeta SIM está bloqueada."</string>
<string name="lockscreen_sim_unlock_progress_dialog_message" msgid="595323214052881264">"Desbloqueando tarxeta SIM…"</string>
<string name="lockscreen_too_many_failed_attempts_dialog_message" msgid="6481623830344107222">"Debuxaches incorrectamente o padrón de desbloqueo <xliff:g id="NUMBER_0">%1$d</xliff:g> veces. \n\nTéntao de novo en <xliff:g id="NUMBER_1">%2$d</xliff:g> segundos."</string>
<string name="lockscreen_too_many_failed_password_attempts_dialog_message" msgid="2725973286239344555">"Introduciches o contrasinal incorrectamente <xliff:g id="NUMBER_0">%1$d</xliff:g> veces. \n\nTéntao de novo en <xliff:g id="NUMBER_1">%2$d</xliff:g> segundos."</string>
<string name="lockscreen_too_many_failed_pin_attempts_dialog_message" msgid="6216672706545696955">"Introduciches o PIN incorrectamente <xliff:g id="NUMBER_0">%1$d</xliff:g> veces. \n\nTéntao de novo en <xliff:g id="NUMBER_1">%2$d</xliff:g> segundos."</string>
<string name="lockscreen_failed_attempts_almost_glogin" product="tablet" msgid="9191611984625460820">"Debuxaches o padrón de desbloqueo <xliff:g id="NUMBER_0">%1$d</xliff:g> veces de forma incorrecta. Se realizas <xliff:g id="NUMBER_1">%2$d</xliff:g> intentos incorrectos máis, terás que desbloquear a tableta cos datos de inicio de sesión de Google.\n\n Téntao de novo en <xliff:g id="NUMBER_2">%3$d</xliff:g> segundos."</string>
<string name="lockscreen_failed_attempts_almost_glogin" product="tv" msgid="5316664559603394684">"Debuxaches o padrón de desbloqueo <xliff:g id="NUMBER_0">%1$d</xliff:g> veces de forma incorrecta. Se realizas <xliff:g id="NUMBER_1">%2$d</xliff:g> intentos incorrectos máis, terás que desbloquear a televisión cos datos de inicio de sesión de Google.\n\n Téntao de novo en <xliff:g id="NUMBER_2">%3$d</xliff:g> segundos."</string>
<string name="lockscreen_failed_attempts_almost_glogin" product="default" msgid="2590227559763762751">"Debuxaches o padrón de desbloqueo <xliff:g id="NUMBER_0">%1$d</xliff:g> veces de forma incorrecta. Se realizas <xliff:g id="NUMBER_1">%2$d</xliff:g> intentos incorrectos máis, terás que desbloquear o teléfono cos datos de inicio de sesión de Google.\n\n Téntao de novo en <xliff:g id="NUMBER_2">%3$d</xliff:g> segundos."</string>
<string name="lockscreen_failed_attempts_almost_at_wipe" product="tablet" msgid="6128106399745755604">"Tentaches desbloquear a tableta <xliff:g id="NUMBER_0">%1$d</xliff:g> veces sen conseguilo. Se se realizan <xliff:g id="NUMBER_1">%2$d</xliff:g> intentos máis sen logralo, restablecerase a configuración de fábrica predeterminada e perderanse todos os datos de usuario."</string>
<string name="lockscreen_failed_attempts_almost_at_wipe" product="tv" msgid="950408382418270260">"Tentaches desbloquear a televisión <xliff:g id="NUMBER_0">%1$d</xliff:g> veces de forma incorrecta. Se realizas <xliff:g id="NUMBER_1">%2$d</xliff:g> intentos incorrectos máis, restableceranse os valores de fábrica do aparello e perderanse todos os datos de usuario."</string>
<string name="lockscreen_failed_attempts_almost_at_wipe" product="default" msgid="8603565142156826565">"Tentaches desbloquear o teléfono <xliff:g id="NUMBER_0">%1$d</xliff:g> veces sen conseguilo. Se se realizan <xliff:g id="NUMBER_1">%2$d</xliff:g> intentos máis sen logralo, restablecerase a configuración de fábrica predeterminada e perderanse todos os datos do usuario."</string>
<string name="lockscreen_failed_attempts_now_wiping" product="tablet" msgid="280873516493934365">"Tentaches desbloquear a tableta <xliff:g id="NUMBER">%d</xliff:g> veces sen conseguilo. Restablecerase a configuración de fábrica predeterminada."</string>
<string name="lockscreen_failed_attempts_now_wiping" product="tv" msgid="3195755534096192191">"Tentaches desbloquear a televisión <xliff:g id="NUMBER">%d</xliff:g> veces de forma incorrecta. Agora restableceranse os valores de fábrica do aparello."</string>
<string name="lockscreen_failed_attempts_now_wiping" product="default" msgid="3025504721764922246">"Tentaches desbloquear o teléfono <xliff:g id="NUMBER">%d</xliff:g> veces sen conseguilo. Restablecerase a configuración de fábrica predeterminada."</string>
<string name="lockscreen_too_many_failed_attempts_countdown" msgid="6251480343394389665">"Téntao de novo en <xliff:g id="NUMBER">%d</xliff:g> segundos."</string>
<string name="lockscreen_forgot_pattern_button_text" msgid="2626999449610695930">"Esqueciches o padrón?"</string>
<string name="lockscreen_glogin_forgot_pattern" msgid="2588521501166032747">"Desbloqueo da conta"</string>
<string name="lockscreen_glogin_too_many_attempts" msgid="2751368605287288808">"Tentaches debuxar o padrón moitas veces"</string>
<string name="lockscreen_glogin_instructions" msgid="3931816256100707784">"Para desbloquear, inicia sesión coa túa conta de Google."</string>
<string name="lockscreen_glogin_username_hint" msgid="8846881424106484447">"Nome de usuario (correo electrónico)"</string>
<string name="lockscreen_glogin_password_hint" msgid="5958028383954738528">"Contrasinal"</string>
<string name="lockscreen_glogin_submit_button" msgid="7130893694795786300">"Iniciar sesión"</string>
<string name="lockscreen_glogin_invalid_input" msgid="1364051473347485908">"O nome de usuario ou o contrasinal non son válidos."</string>
<string name="lockscreen_glogin_account_recovery_hint" msgid="1696924763690379073">"Esqueciches o teu nome de usuario ou contrasinal?\nVai a "<b>"google.com/accounts/recovery"</b>"."</string>
<string name="lockscreen_glogin_checking_password" msgid="7114627351286933867">"Comprobando..."</string>
<string name="lockscreen_unlock_label" msgid="737440483220667054">"Desbloquear"</string>
<string name="lockscreen_sound_on_label" msgid="9068877576513425970">"Son activado"</string>
<string name="lockscreen_sound_off_label" msgid="996822825154319026">"Son desactivado"</string>
<string name="lockscreen_access_pattern_start" msgid="3941045502933142847">"Iniciouse o padrón"</string>
<string name="lockscreen_access_pattern_cleared" msgid="5583479721001639579">"Borrouse o padrón"</string>
<string name="lockscreen_access_pattern_cell_added" msgid="6756031208359292487">"Engadiuse un móbil"</string>
<string name="lockscreen_access_pattern_cell_added_verbose" msgid="7264580781744026939">"Engadiuse a cela <xliff:g id="CELL_INDEX">%1$s</xliff:g>"</string>
<string name="lockscreen_access_pattern_detected" msgid="4988730895554057058">"Completouse o padrón"</string>
<string name="lockscreen_access_pattern_area" msgid="400813207572953209">"Zona do padrón"</string>
<string name="keyguard_accessibility_widget_changed" msgid="5678624624681400191">"%1$s. Widget %2$d de %3$d."</string>
<string name="keyguard_accessibility_add_widget" msgid="8273277058724924654">"Engadir widget."</string>
<string name="keyguard_accessibility_widget_empty_slot" msgid="1281505703307930757">"Baleiro"</string>
<string name="keyguard_accessibility_unlock_area_expanded" msgid="2278106022311170299">"Área de desbloqueo ampliada"</string>
<string name="keyguard_accessibility_unlock_area_collapsed" msgid="6366992066936076396">"Área de desbloqueo contraída"</string>
<string name="keyguard_accessibility_widget" msgid="6527131039741808240">"Widget <xliff:g id="WIDGET_INDEX">%1$s</xliff:g>"</string>
<string name="keyguard_accessibility_user_selector" msgid="1226798370913698896">"Selector de usuarios"</string>
<string name="keyguard_accessibility_status" msgid="8008264603935930611">"Estado"</string>
<string name="keyguard_accessibility_camera" msgid="8904231194181114603">"Cámara"</string>
<string name="keygaurd_accessibility_media_controls" msgid="262209654292161806">"Controis multimedia"</string>
<string name="keyguard_accessibility_widget_reorder_start" msgid="8736853615588828197">"Reordenación de widget iniciada"</string>
<string name="keyguard_accessibility_widget_reorder_end" msgid="7170190950870468320">"Reordenación de widget finalizada"</string>
<string name="keyguard_accessibility_widget_deleted" msgid="4426204263929224434">"Widget <xliff:g id="WIDGET_INDEX">%1$s</xliff:g> eliminado"</string>
<string name="keyguard_accessibility_expand_lock_area" msgid="519859720934178024">"Ampliar zona de desbloqueo."</string>
<string name="keyguard_accessibility_slide_unlock" msgid="2959928478764697254">"Desbloqueo pasando o dedo."</string>
<string name="keyguard_accessibility_pattern_unlock" msgid="1490840706075246612">"Desbloqueo mediante padrón"</string>
<string name="keyguard_accessibility_face_unlock" msgid="4817282543351718535">"Desbloqueo facial"</string>
<string name="keyguard_accessibility_pin_unlock" msgid="2469687111784035046">"Desbloqueo mediante PIN"</string>
<string name="keyguard_accessibility_password_unlock" msgid="7675777623912155089">"Desbloqueo mediante contrasinal"</string>
<string name="keyguard_accessibility_pattern_area" msgid="7679891324509597904">"Zona do padrón"</string>
<string name="keyguard_accessibility_slide_area" msgid="6736064494019979544">"Zona para pasar o dedo"</string>
<string name="password_keyboard_label_symbol_key" msgid="992280756256536042">"?123"</string>
<string name="password_keyboard_label_alpha_key" msgid="8001096175167485649">"ABC"</string>
<string name="password_keyboard_label_alt_key" msgid="1284820942620288678">"ALT"</string>
<string name="granularity_label_character" msgid="7336470535385009523">"carácter"</string>
<string name="granularity_label_word" msgid="7075570328374918660">"palabra"</string>
<string name="granularity_label_link" msgid="5815508880782488267">"ligazón"</string>
<string name="granularity_label_line" msgid="5764267235026120888">"liña"</string>
<string name="factorytest_failed" msgid="5410270329114212041">"Produciuse un erro durante a proba de fábrica"</string>
<string name="factorytest_not_system" msgid="4435201656767276723">"A acción FACTORY_TEST só é compatible cos paquetes instalados en /system/app."</string>
<string name="factorytest_no_action" msgid="872991874799998561">"Non se atopou ningún paquete que forneza a acción FACTORY_TEST."</string>
<string name="factorytest_reboot" msgid="6320168203050791643">"Reiniciar"</string>
<string name="js_dialog_title" msgid="1987483977834603872">"A páxina situada en \"<xliff:g id="TITLE">%s</xliff:g>\" pon:"</string>
<string name="js_dialog_title_default" msgid="6961903213729667573">"JavaScript"</string>
<string name="js_dialog_before_unload_title" msgid="2619376555525116593">"Confirmar navegación"</string>
<string name="js_dialog_before_unload_positive_button" msgid="3112752010600484130">"Abandonar esta páxina"</string>
<string name="js_dialog_before_unload_negative_button" msgid="5614861293026099715">"Permanecer nesta páxina"</string>
<string name="js_dialog_before_unload" msgid="3468816357095378590">"<xliff:g id="MESSAGE">%s</xliff:g>\n\nEstás seguro de que queres saír desta páxina?"</string>
<string name="save_password_label" msgid="6860261758665825069">"Confirmar"</string>
<string name="double_tap_toast" msgid="4595046515400268881">"Consello: Toca dúas veces para achegar e afastar o zoom."</string>
<string name="autofill_this_form" msgid="4616758841157816676">"Encher"</string>
<string name="setup_autofill" msgid="7103495070180590814">"Conf. autocompletar"</string>
<string name="autofill_address_name_separator" msgid="6350145154779706772">" "</string>
<string name="autofill_address_summary_name_format" msgid="3268041054899214945">"$1$2$3"</string>
<string name="autofill_address_summary_separator" msgid="7483307893170324129">", "</string>
<string name="autofill_address_summary_format" msgid="4874459455786827344">"$1$2$3"</string>
<string name="autofill_province" msgid="2231806553863422300">"Provincia"</string>
<string name="autofill_postal_code" msgid="4696430407689377108">"Código postal"</string>
<string name="autofill_state" msgid="6988894195520044613">"Estado"</string>
<string name="autofill_zip_code" msgid="8697544592627322946">"Código postal"</string>
<string name="autofill_county" msgid="237073771020362891">"Condado"</string>
<string name="autofill_island" msgid="4020100875984667025">"Illa"</string>
<string name="autofill_district" msgid="8400735073392267672">"Distrito"</string>
<string name="autofill_department" msgid="5343279462564453309">"Departamento"</string>
<string name="autofill_prefecture" msgid="2028499485065800419">"Prefectura"</string>
<string name="autofill_parish" msgid="8202206105468820057">"Parroquia"</string>
<string name="autofill_area" msgid="3547409050889952423">"Zona"</string>
<string name="autofill_emirate" msgid="2893880978835698818">"Emirato"</string>
<string name="permlab_readHistoryBookmarks" msgid="3775265775405106983">"ler os favoritos e o historial da web"</string>
<string name="permdesc_readHistoryBookmarks" msgid="8462378226600439658">"Permite á aplicación ler o historial de todos os URL visitados polo navegador e todos os favoritos do navegador. Nota: É posible que este permiso non sexa executado por navegadores de terceiros ou outras aplicacións con funcionalidades de navegación web."</string>
<string name="permlab_writeHistoryBookmarks" msgid="3714785165273314490">"escribir nos favoritos e no historial da web"</string>
<string name="permdesc_writeHistoryBookmarks" product="tablet" msgid="6825527469145760922">"Permite á aplicación modificar o historial ou os favoritos do navegador que están almacenados na túa tableta. É posible que esta acción permita á aplicación borrar ou modificar os datos do navegador. Nota: É posible que este permiso non sexa executado por navegadores de terceiros ou outras aplicacións con funcionalidades de navegación web."</string>
<string name="permdesc_writeHistoryBookmarks" product="tv" msgid="7007393823197766548">"Permite que a aplicación modifique o historial ou os marcadores do navegador almacenados na televisión. A aplicación pode utilizar este permiso para borrar ou modificar os datos do navegador. Nota: Este permiso non o poden utilizar navegadores externos nin outras aplicacións que teñan funcións de navegación pola web."</string>
<string name="permdesc_writeHistoryBookmarks" product="default" msgid="8497389531014185509">"Permite á aplicación modificar o historial ou os favoritos do navegador que están almacenados no teu teléfono. É posible que esta acción permita á aplicación borrar ou modificar os datos do navegador. Nota: É posible que este permiso non sexa executado por navegadores de terceiros ou outras aplicacións con funcionalidades de navegación web."</string>
<string name="permlab_setAlarm" msgid="1379294556362091814">"definir unha alarma"</string>
<string name="permdesc_setAlarm" msgid="316392039157473848">"Permite á aplicación definir unha alarma nunha aplicación de espertador instalada. É posible que algunhas aplicacións de espertador non implementen esta función."</string>
<string name="permlab_addVoicemail" msgid="5525660026090959044">"engadir correo de voz"</string>
<string name="permdesc_addVoicemail" msgid="6604508651428252437">"Permite á aplicación engadir mensaxes á caixa de entrada do teu correo de voz."</string>
<string name="permlab_writeGeolocationPermissions" msgid="5962224158955273932">"modificar os permisos de xeolocalización do navegador"</string>
<string name="permdesc_writeGeolocationPermissions" msgid="1083743234522638747">"Permite á aplicación modificar os permisos de xeolocalización do navegador. É posible que as aplicacións maliciosas utilicen esta opción para permitir o envío de información de localización a sitios web arbitrarios."</string>
<string name="save_password_message" msgid="767344687139195790">"Queres que o navegador lembre este contrasinal?"</string>
<string name="save_password_notnow" msgid="6389675316706699758">"Agora non"</string>
<string name="save_password_remember" msgid="6491879678996749466">"Lembrar"</string>
<string name="save_password_never" msgid="8274330296785855105">"Nunca"</string>
<string name="open_permission_deny" msgid="7374036708316629800">"Non tes permiso para abrir esta páxina."</string>
<string name="text_copied" msgid="4985729524670131385">"O texto copiouse no portapapeis."</string>
<string name="more_item_label" msgid="4650918923083320495">"Máis"</string>
<string name="prepend_shortcut_label" msgid="2572214461676015642">"Menú+"</string>
<string name="menu_space_shortcut_label" msgid="2410328639272162537">"espazo"</string>
<string name="menu_enter_shortcut_label" msgid="2743362785111309668">"intro"</string>
<string name="menu_delete_shortcut_label" msgid="3658178007202748164">"eliminar"</string>
<string name="search_go" msgid="8298016669822141719">"Buscar"</string>
<string name="search_hint" msgid="1733947260773056054">"Buscar…"</string>
<string name="searchview_description_search" msgid="6749826639098512120">"Buscar"</string>
<string name="searchview_description_query" msgid="5911778593125355124">"Consulta de busca"</string>
<string name="searchview_description_clear" msgid="1330281990951833033">"Borrar consulta"</string>
<string name="searchview_description_submit" msgid="2688450133297983542">"Enviar consulta"</string>
<string name="searchview_description_voice" msgid="2453203695674994440">"Busca por voz"</string>
<string name="enable_explore_by_touch_warning_title" msgid="7460694070309730149">"Activar a exploración táctil?"</string>
<string name="enable_explore_by_touch_warning_message" product="tablet" msgid="8655887539089910577">"<xliff:g id="ACCESSIBILITY_SERVICE_NAME">%1$s</xliff:g> quere activar a exploración táctil. Cando a exploración táctil estea activada, poderás escoitar ou ver descricións do contido seleccionado ou realizar xestos para interactuar coa tableta."</string>
<string name="enable_explore_by_touch_warning_message" product="default" msgid="2708199672852373195">"<xliff:g id="ACCESSIBILITY_SERVICE_NAME">%1$s</xliff:g> quere activar a exploración táctil. Cando a exploración táctil estea activada, poderás escoitar ou ver descricións do contido seleccionado ou realizar xestos para interactuar co teléfono."</string>
<string name="oneMonthDurationPast" msgid="7396384508953779925">"Hai 1 mes"</string>
<string name="beforeOneMonthDurationPast" msgid="909134546836499826">"Hai máis de 1 mes"</string>
<plurals name="last_num_days" formatted="false" msgid="5104533550723932025">
<item quantity="other">Últimos <xliff:g id="COUNT_1">%d</xliff:g> días</item>
<item quantity="one">Último <xliff:g id="COUNT_0">%d</xliff:g> día</item>
</plurals>
<string name="last_month" msgid="3959346739979055432">"O mes pasado"</string>
<string name="older" msgid="5211975022815554840">"Antes"</string>
<string name="preposition_for_date" msgid="9093949757757445117">"o <xliff:g id="DATE">%s</xliff:g>"</string>
<string name="preposition_for_time" msgid="5506831244263083793">"ás <xliff:g id="TIME">%s</xliff:g>"</string>
<string name="preposition_for_year" msgid="5040395640711867177">"no <xliff:g id="YEAR">%s</xliff:g>"</string>
<string name="day" msgid="8144195776058119424">"día"</string>
<string name="days" msgid="4774547661021344602">"días"</string>
<string name="hour" msgid="2126771916426189481">"hora"</string>
<string name="hours" msgid="894424005266852993">"horas"</string>
<string name="minute" msgid="9148878657703769868">"min"</string>
<string name="minutes" msgid="5646001005827034509">"min"</string>
<string name="second" msgid="3184235808021478">"s"</string>
<string name="seconds" msgid="3161515347216589235">"s"</string>
<string name="week" msgid="5617961537173061583">"semana"</string>
<string name="weeks" msgid="6509623834583944518">"semanas"</string>
<string name="year" msgid="4001118221013892076">"ano"</string>
<string name="years" msgid="6881577717993213522">"anos"</string>
<string name="now_string_shortest" msgid="8912796667087856402">"agora"</string>
<plurals name="duration_minutes_shortest" formatted="false" msgid="3957499975064245495">
<item quantity="other"><xliff:g id="COUNT_1">%d</xliff:g> m</item>
<item quantity="one"><xliff:g id="COUNT_0">%d</xliff:g> m</item>
</plurals>
<plurals name="duration_hours_shortest" formatted="false" msgid="3552182110578602356">
<item quantity="other"><xliff:g id="COUNT_1">%d</xliff:g> h</item>
<item quantity="one"><xliff:g id="COUNT_0">%d</xliff:g> h</item>
</plurals>
<plurals name="duration_days_shortest" formatted="false" msgid="5213655532597081640">
<item quantity="other"><xliff:g id="COUNT_1">%d</xliff:g> d</item>
<item quantity="one"><xliff:g id="COUNT_0">%d</xliff:g> d</item>
</plurals>
<plurals name="duration_years_shortest" formatted="false" msgid="7848711145196397042">
<item quantity="other"><xliff:g id="COUNT_1">%d</xliff:g> a</item>
<item quantity="one"><xliff:g id="COUNT_0">%d</xliff:g> a</item>
</plurals>
<plurals name="duration_minutes_shortest_future" formatted="false" msgid="3277614521231489951">
<item quantity="other">en <xliff:g id="COUNT_1">%d</xliff:g> m</item>
<item quantity="one">en <xliff:g id="COUNT_0">%d</xliff:g> m</item>
</plurals>
<plurals name="duration_hours_shortest_future" formatted="false" msgid="2152452368397489370">
<item quantity="other">en <xliff:g id="COUNT_1">%d</xliff:g> h</item>
<item quantity="one">en <xliff:g id="COUNT_0">%d</xliff:g> h</item>
</plurals>
<plurals name="duration_days_shortest_future" formatted="false" msgid="8088331502820295701">
<item quantity="other">en <xliff:g id="COUNT_1">%d</xliff:g> d</item>
<item quantity="one">en <xliff:g id="COUNT_0">%d</xliff:g> d</item>
</plurals>
<plurals name="duration_years_shortest_future" formatted="false" msgid="2317006667145250301">
<item quantity="other">en <xliff:g id="COUNT_1">%d</xliff:g> a</item>
<item quantity="one">en <xliff:g id="COUNT_0">%d</xliff:g> a</item>
</plurals>
<plurals name="duration_minutes_relative" formatted="false" msgid="3178131706192980192">
<item quantity="other">hai <xliff:g id="COUNT_1">%d</xliff:g> minutos</item>
<item quantity="one">hai <xliff:g id="COUNT_0">%d</xliff:g> minuto</item>
</plurals>
<plurals name="duration_hours_relative" formatted="false" msgid="676894109982008411">
<item quantity="other">hai <xliff:g id="COUNT_1">%d</xliff:g> horas</item>
<item quantity="one">hai <xliff:g id="COUNT_0">%d</xliff:g> hora</item>
</plurals>
<plurals name="duration_days_relative" formatted="false" msgid="2203515825765397130">
<item quantity="other">hai <xliff:g id="COUNT_1">%d</xliff:g> días</item>
<item quantity="one">hai <xliff:g id="COUNT_0">%d</xliff:g> día</item>
</plurals>
<plurals name="duration_years_relative" formatted="false" msgid="4820062134188885734">
<item quantity="other">hai <xliff:g id="COUNT_1">%d</xliff:g> anos</item>
<item quantity="one">hai <xliff:g id="COUNT_0">%d</xliff:g> ano</item>
</plurals>
<plurals name="duration_minutes_relative_future" formatted="false" msgid="4655043589817680966">
<item quantity="other">en <xliff:g id="COUNT_1">%d</xliff:g> minutos</item>
<item quantity="one">en <xliff:g id="COUNT_0">%d</xliff:g> minuto</item>
</plurals>
<plurals name="duration_hours_relative_future" formatted="false" msgid="8084579714205223891">
<item quantity="other">en <xliff:g id="COUNT_1">%d</xliff:g> horas</item>
<item quantity="one">en <xliff:g id="COUNT_0">%d</xliff:g> hora</item>
</plurals>
<plurals name="duration_days_relative_future" formatted="false" msgid="333215369363433992">
<item quantity="other">en <xliff:g id="COUNT_1">%d</xliff:g> días</item>
<item quantity="one">en <xliff:g id="COUNT_0">%d</xliff:g> día</item>
</plurals>
<plurals name="duration_years_relative_future" formatted="false" msgid="8644862986413104011">
<item quantity="other">en <xliff:g id="COUNT_1">%d</xliff:g> anos</item>
<item quantity="one">en <xliff:g id="COUNT_0">%d</xliff:g> ano</item>
</plurals>
<string name="VideoView_error_title" msgid="3534509135438353077">"Hai un problema co vídeo"</string>
<string name="VideoView_error_text_invalid_progressive_playback" msgid="3186670335938670444">"Este vídeo non se pode transmitir no dispositivo."</string>
<string name="VideoView_error_text_unknown" msgid="3450439155187810085">"Non se pode reproducir este vídeo."</string>
<string name="VideoView_error_button" msgid="2822238215100679592">"Aceptar"</string>
<string name="relative_time" msgid="1818557177829411417">"<xliff:g id="DATE">%1$s</xliff:g>, <xliff:g id="TIME">%2$s</xliff:g>"</string>
<string name="noon" msgid="7245353528818587908">"mediodía"</string>
<string name="Noon" msgid="3342127745230013127">"Mediodía"</string>
<string name="midnight" msgid="7166259508850457595">"media noite"</string>
<string name="Midnight" msgid="5630806906897892201">"Media noite"</string>
<string name="elapsed_time_short_format_mm_ss" msgid="4431555943828711473">"<xliff:g id="MINUTES">%1$02d</xliff:g>:<xliff:g id="SECONDS">%2$02d</xliff:g>"</string>
<string name="elapsed_time_short_format_h_mm_ss" msgid="1846071997616654124">"<xliff:g id="HOURS">%1$d</xliff:g>:<xliff:g id="MINUTES">%2$02d</xliff:g>:<xliff:g id="SECONDS">%3$02d</xliff:g>"</string>
<string name="selectAll" msgid="6876518925844129331">"Seleccionar todo"</string>
<string name="cut" msgid="3092569408438626261">"Cortar"</string>
<string name="copy" msgid="2681946229533511987">"Copiar"</string>
<string name="paste" msgid="5629880836805036433">"Pegar"</string>
<string name="paste_as_plain_text" msgid="5427792741908010675">"Pegar como texto sen formato"</string>
<string name="replace" msgid="5781686059063148930">"Substituír…"</string>
<string name="delete" msgid="6098684844021697789">"Eliminar"</string>
<string name="copyUrl" msgid="2538211579596067402">"Copiar URL"</string>
<string name="selectTextMode" msgid="1018691815143165326">"Seleccionar texto"</string>
<string name="undo" msgid="7905788502491742328">"Desfacer"</string>
<string name="redo" msgid="7759464876566803888">"Refacer"</string>
<string name="autofill" msgid="3035779615680565188">"Autocompletar"</string>
<string name="textSelectionCABTitle" msgid="5236850394370820357">"Selección de texto"</string>
<string name="addToDictionary" msgid="4352161534510057874">"Engadir ao dicionario"</string>
<string name="deleteText" msgid="6979668428458199034">"Eliminar"</string>
<string name="inputMethod" msgid="1653630062304567879">"Método de entrada"</string>
<string name="editTextMenuTitle" msgid="4909135564941815494">"Accións de texto"</string>
<string name="email" msgid="4560673117055050403">"Correo electrónico"</string>
<string name="dial" msgid="4204975095406423102">"Teléfono"</string>
<string name="map" msgid="6068210738233985748">"Mapas"</string>
<string name="browse" msgid="6993590095938149861">"Navegador"</string>
<string name="low_internal_storage_view_title" msgid="5576272496365684834">"Estase esgotando o espazo de almacenamento"</string>
<string name="low_internal_storage_view_text" msgid="6640505817617414371">"É posible que algunhas funcións do sistema non funcionen"</string>
<string name="low_internal_storage_view_text_no_boot" msgid="6935190099204693424">"Non hai almacenamento suficiente para o sistema. Asegúrate de ter un espazo libre de 250 MB e reinicia o dispositivo."</string>
<string name="app_running_notification_title" msgid="8718335121060787914">"<xliff:g id="APP_NAME">%1$s</xliff:g> estase executando"</string>
<string name="app_running_notification_text" msgid="1197581823314971177">"Toca aquí para obter máis información ou para deter a aplicación."</string>
<string name="ok" msgid="5970060430562524910">"Aceptar"</string>
<string name="cancel" msgid="6442560571259935130">"Cancelar"</string>
<string name="yes" msgid="5362982303337969312">"Aceptar"</string>
<string name="no" msgid="5141531044935541497">"Cancelar"</string>
<string name="close" msgid="2318214661230355730">"PECHAR"</string>
<string name="dialog_alert_title" msgid="2049658708609043103">"Atención"</string>
<string name="loading" msgid="7933681260296021180">"Cargando..."</string>
<string name="capital_on" msgid="1544682755514494298">"SI"</string>
<string name="capital_off" msgid="6815870386972805832">"NON"</string>
<string name="whichApplication" msgid="4533185947064773386">"Completar a acción usando"</string>
<string name="whichApplicationNamed" msgid="8260158865936942783">"Completar a acción usando %1$s"</string>
<string name="whichApplicationLabel" msgid="7425855495383818784">"Completar acción"</string>
<string name="whichViewApplication" msgid="3272778576700572102">"Abrir con"</string>
<string name="whichViewApplicationNamed" msgid="2286418824011249620">"Abrir con %1$s"</string>
<string name="whichViewApplicationLabel" msgid="2666774233008808473">"Abrir"</string>
<string name="whichEditApplication" msgid="144727838241402655">"Editar con"</string>
<string name="whichEditApplicationNamed" msgid="1775815530156447790">"Editar con %1$s"</string>
<string name="whichEditApplicationLabel" msgid="7183524181625290300">"Editar"</string>
<string name="whichSendApplication" msgid="6902512414057341668">"Compartir con"</string>
<string name="whichSendApplicationNamed" msgid="2799370240005424391">"Compartir con %1$s"</string>
<string name="whichSendApplicationLabel" msgid="4579076294675975354">"Compartir"</string>
<string name="whichSendToApplication" msgid="8272422260066642057">"Enviar a través de"</string>
<string name="whichSendToApplicationNamed" msgid="7768387871529295325">"Enviar a través de %1$s"</string>
<string name="whichSendToApplicationLabel" msgid="8878962419005813500">"Enviar"</string>
<string name="whichHomeApplication" msgid="4307587691506919691">"Selecciona unha aplicación de Inicio"</string>
<string name="whichHomeApplicationNamed" msgid="4493438593214760979">"Utiliza %1$s como aplicación de Inicio"</string>
<string name="whichHomeApplicationLabel" msgid="809529747002918649">"Capturar imaxe"</string>
<string name="whichImageCaptureApplication" msgid="3680261417470652882">"Capturar imaxe con"</string>
<string name="whichImageCaptureApplicationNamed" msgid="8619384150737825003">"Capturar imaxe con %1$s"</string>
<string name="whichImageCaptureApplicationLabel" msgid="6390303445371527066">"Capturar imaxe"</string>
<string name="alwaysUse" msgid="4583018368000610438">"Usar de forma predeterminada para esta acción."</string>
<string name="use_a_different_app" msgid="8134926230585710243">"Utilizar unha aplicación diferente"</string>
<string name="clearDefaultHintMsg" msgid="3252584689512077257">"Borra a configuración predeterminada en Configuración do sistema &gt; Aplicacións &gt; Descargadas."</string>
<string name="chooseActivity" msgid="7486876147751803333">"Escoller unha acción"</string>
<string name="chooseUsbActivity" msgid="6894748416073583509">"Selecciona unha aplicación para o dispositivo USB"</string>
<string name="noApplications" msgid="2991814273936504689">"Ningunha aplicación pode realizar esta acción."</string>
<string name="aerr_application" msgid="250320989337856518">"<xliff:g id="APPLICATION">%1$s</xliff:g> deixou de funcionar"</string>
<string name="aerr_process" msgid="6201597323218674729">"O proceso <xliff:g id="PROCESS">%1$s</xliff:g> deixou de funcionar"</string>
<string name="aerr_application_repeated" msgid="3146328699537439573">"<xliff:g id="APPLICATION">%1$s</xliff:g> segue deténdose"</string>
<string name="aerr_process_repeated" msgid="6235302956890402259">"<xliff:g id="PROCESS">%1$s</xliff:g> segue deténdose"</string>
<string name="aerr_restart" msgid="7581308074153624475">"Abrir aplicación de novo"</string>
<string name="aerr_report" msgid="5371800241488400617">"Enviar comentarios"</string>
<string name="aerr_close" msgid="2991640326563991340">"Pechar"</string>
<string name="aerr_mute" msgid="1974781923723235953">"Ignorar fallos ata que o dispositivo se reinicie"</string>
<string name="aerr_wait" msgid="3199956902437040261">"Esperar"</string>
<string name="aerr_close_app" msgid="3269334853724920302">"Pechar aplicación"</string>
<string name="anr_title" msgid="4351948481459135709"></string>
<string name="anr_activity_application" msgid="8493290105678066167">"<xliff:g id="APPLICATION">%2$s</xliff:g> non responde"</string>
<string name="anr_activity_process" msgid="1622382268908620314">"<xliff:g id="ACTIVITY">%1$s</xliff:g> non responde"</string>
<string name="anr_application_process" msgid="6417199034861140083">"<xliff:g id="APPLICATION">%1$s</xliff:g> non responde"</string>
<string name="anr_process" msgid="6156880875555921105">"O proceso <xliff:g id="PROCESS">%1$s</xliff:g> non responde"</string>
<string name="force_close" msgid="8346072094521265605">"Aceptar"</string>
<string name="report" msgid="4060218260984795706">"Enviar informe"</string>
<string name="wait" msgid="7147118217226317732">"Esperar"</string>
<string name="webpage_unresponsive" msgid="3272758351138122503">"A páxina deixou de responder.\n\nQueres pechala?"</string>
<string name="launch_warning_title" msgid="1547997780506713581">"Aplicación redirixida"</string>
<string name="launch_warning_replace" msgid="6202498949970281412">"<xliff:g id="APP_NAME">%1$s</xliff:g> está en execución neste momento."</string>
<string name="launch_warning_original" msgid="188102023021668683">"<xliff:g id="APP_NAME">%1$s</xliff:g> iniciouse orixinalmente."</string>
<string name="screen_compat_mode_scale" msgid="3202955667675944499">"Escala"</string>
<string name="screen_compat_mode_show" msgid="4013878876486655892">"Mostrar sempre"</string>
<string name="screen_compat_mode_hint" msgid="1064524084543304459">"Volve activar esta función en Configuración do sistema &gt; Aplicacións &gt; Descargadas."</string>
<string name="top_app_killed_title" msgid="6814231368167994497">"A aplicación non responde"</string>
<string name="top_app_killed_message" msgid="3487519022191609844">"É posible que <xliff:g id="APP_NAME">%1$s</xliff:g> estea utilizando demasiada memoria."</string>
<string name="unsupported_display_size_message" msgid="6545327290756295232">"<xliff:g id="APP_NAME">%1$s</xliff:g> non admite a configuración do tamaño de pantalla actual e quizais presente un comportamento inesperado."</string>
<string name="unsupported_display_size_show" msgid="7969129195360353041">"Mostrar sempre"</string>
<string name="smv_application" msgid="3307209192155442829">"A aplicación <xliff:g id="APPLICATION">%1$s</xliff:g> (proceso <xliff:g id="PROCESS">%2$s</xliff:g>) infrinxiu a súa política StrictMode autoaplicada."</string>
<string name="smv_process" msgid="5120397012047462446">"O proceso <xliff:g id="PROCESS">%1$s</xliff:g> infrinxiu a política StrictMode de aplicación automática."</string>
<string name="android_upgrading_title" msgid="1584192285441405746">"Estase actualizando Android…"</string>
<string name="android_start_title" msgid="8418054686415318207">"Estase iniciando Android…"</string>
<string name="android_upgrading_fstrim" msgid="8036718871534640010">"Optimizando almacenamento."</string>
<string name="android_upgrading_notification_title" msgid="8428357096969413169">"Finalizando a actualización de Android…"</string>
<string name="android_upgrading_notification_body" msgid="5761201379457064286">"É posible que algunhas aplicacións non funcionen correctamente ata que finalice o proceso de actualización"</string>
<string name="app_upgrading_toast" msgid="3008139776215597053">"Actualizando <xliff:g id="APPLICATION">%1$s</xliff:g>…"</string>
<string name="android_upgrading_apk" msgid="7904042682111526169">"Optimizando aplicación <xliff:g id="NUMBER_0">%1$d</xliff:g> de <xliff:g id="NUMBER_1">%2$d</xliff:g>."</string>
<string name="android_preparing_apk" msgid="8162599310274079154">"Preparando <xliff:g id="APPNAME">%1$s</xliff:g>."</string>
<string name="android_upgrading_starting_apps" msgid="451464516346926713">"Iniciando aplicacións."</string>
<string name="android_upgrading_complete" msgid="1405954754112999229">"Está finalizando o arranque"</string>
<string name="heavy_weight_notification" msgid="9087063985776626166">"<xliff:g id="APP">%1$s</xliff:g> está en execución"</string>
<string name="heavy_weight_notification_detail" msgid="867643381388543170">"Toca para cambiar á aplicación"</string>
<string name="heavy_weight_switcher_title" msgid="7153167085403298169">"Queres cambiar as aplicacións?"</string>
<string name="heavy_weight_switcher_text" msgid="7022631924534406403">"Xa hai unha aplicación executándose que debe deterse para que poidas iniciar outra nova."</string>
<string name="old_app_action" msgid="493129172238566282">"Volver a <xliff:g id="OLD_APP">%1$s</xliff:g>"</string>
<string name="old_app_description" msgid="2082094275580358049">"Non inicies a aplicación nova."</string>
<string name="new_app_action" msgid="5472756926945440706">"Iniciar <xliff:g id="OLD_APP">%1$s</xliff:g>"</string>
<string name="new_app_description" msgid="1932143598371537340">"Deter a aplicación antiga sen gardar."</string>
<string name="dump_heap_notification" msgid="2618183274836056542">"<xliff:g id="PROC">%1$s</xliff:g> superou o límite de memoria"</string>
<string name="dump_heap_notification_detail" msgid="6901391084243999274">"Recompilouse o baleirado de montóns. Toca para compartir"</string>
<string name="dump_heap_title" msgid="5864292264307651673">"Queres compartir o baleirado de montóns?"</string>
<string name="dump_heap_text" msgid="4809417337240334941">"O proceso <xliff:g id="PROC">%1$s</xliff:g> superou o seu límite de memoria de proceso de <xliff:g id="SIZE">%2$s</xliff:g>. Tes dispoñible un baleirado de montóns para compartir co seu programador. Debes ter coidado, pois este baleirado de montóns pode conter información persoal á que ten acceso a aplicación."</string>
<string name="sendText" msgid="5209874571959469142">"Seleccionar unha acción para o texto"</string>
<string name="volume_ringtone" msgid="6885421406845734650">"Volume do timbre"</string>
<string name="volume_music" msgid="5421651157138628171">"Volume dos elementos multimedia"</string>
<string name="volume_music_hint_playing_through_bluetooth" msgid="9165984379394601533">"Reproducindo a través de Bluetooth"</string>
<string name="volume_music_hint_silent_ringtone_selected" msgid="8310739960973156272">"Ton de chamada en silencio definido"</string>
<string name="volume_call" msgid="3941680041282788711">"Volume en chamada"</string>
<string name="volume_bluetooth_call" msgid="2002891926351151534">"Volume en chamada de Bluetooth"</string>
<string name="volume_alarm" msgid="1985191616042689100">"Volume da alarma"</string>
<string name="volume_notification" msgid="2422265656744276715">"Volume das notificacións"</string>
<string name="volume_unknown" msgid="1400219669770445902">"Volume"</string>
<string name="volume_icon_description_bluetooth" msgid="6538894177255964340">"Volume de Bluetooth"</string>
<string name="volume_icon_description_ringer" msgid="3326003847006162496">"Volume do ton de chamada"</string>
<string name="volume_icon_description_incall" msgid="8890073218154543397">"Volume das chamadas"</string>
<string name="volume_icon_description_media" msgid="4217311719665194215">"Volume dos elementos multimedia"</string>
<string name="volume_icon_description_notification" msgid="7044986546477282274">"Volume das notificacións"</string>
<string name="ringtone_default" msgid="3789758980357696936">"Ton de chamada predeterminado"</string>
<string name="ringtone_default_with_actual" msgid="1767304850491060581">"Predeterminado (<xliff:g id="ACTUAL_RINGTONE">%1$s</xliff:g>)"</string>
<string name="ringtone_silent" msgid="7937634392408977062">"Ningún"</string>
<string name="ringtone_picker_title" msgid="3515143939175119094">"Tons de chamada"</string>
<string name="ringtone_picker_title_alarm" msgid="6473325356070549702">"Sons de alarma"</string>
<string name="ringtone_picker_title_notification" msgid="4837740874822788802">"Sons de notificación"</string>
<string name="ringtone_unknown" msgid="3914515995813061520">"Descoñecido"</string>
<plurals name="wifi_available" formatted="false" msgid="7900333017752027322">
<item quantity="other">Redes wifi dispoñibles</item>
<item quantity="one">Rede wifi dispoñible</item>
</plurals>
<plurals name="wifi_available_detailed" formatted="false" msgid="1140699367193975606">
<item quantity="other">Abrir redes wifi dispoñibles</item>
<item quantity="one">Abrir rede wifi dispoñible</item>
</plurals>
<string name="wifi_available_title" msgid="3817100557900599505">"Conéctate a unha rede wifi aberta"</string>
<string name="wifi_available_title_connecting" msgid="1557292688310330032">"Conectándose á rede wifi aberta"</string>
<string name="wifi_available_title_connected" msgid="7542672851522241548">"Conectouse á rede wifi"</string>
<string name="wifi_available_title_failed_to_connect" msgid="6861772233582618132">"Non se puido conectar á rede wifi"</string>
<string name="wifi_available_content_failed_to_connect" msgid="3377406637062802645">"Toca para ver todas as redes"</string>
<string name="wifi_available_action_connect" msgid="2635699628459488788">"Conectarse"</string>
<string name="wifi_available_action_all_networks" msgid="1100098935861622985">"Todas as redes"</string>
<string name="wifi_available_sign_in" msgid="9157196203958866662">"Inicia sesión na rede wifi"</string>
<string name="network_available_sign_in" msgid="1848877297365446605">"Inicia sesión na rede"</string>
<!-- no translation found for network_available_sign_in_detailed (8000081941447976118) -->
<skip />
<string name="wifi_no_internet" msgid="8451173622563841546">"A wifi non ten acceso a Internet"</string>
<string name="wifi_no_internet_detailed" msgid="8083079241212301741">"Toca para ver opcións."</string>
<string name="network_switch_metered" msgid="4671730921726992671">"Cambiouse a: <xliff:g id="NETWORK_TYPE">%1$s</xliff:g>"</string>
<string name="network_switch_metered_detail" msgid="5325661434777870353">"O dispositivo utiliza <xliff:g id="NEW_NETWORK">%1$s</xliff:g> cando <xliff:g id="PREVIOUS_NETWORK">%2$s</xliff:g> non ten acceso a Internet. Pódense aplicar cargos."</string>
<string name="network_switch_metered_toast" msgid="5779283181685974304">"Cambiouse de <xliff:g id="PREVIOUS_NETWORK">%1$s</xliff:g> a <xliff:g id="NEW_NETWORK">%2$s</xliff:g>"</string>
<string-array name="network_switch_type_name">
<item msgid="3979506840912951943">"datos móbiles"</item>
<item msgid="75483255295529161">"wifi"</item>
<item msgid="6862614801537202646">"Bluetooth"</item>
<item msgid="5447331121797802871">"Ethernet"</item>
<item msgid="8257233890381651999">"VPN"</item>
</string-array>
<string name="network_switch_type_name_unknown" msgid="4552612897806660656">"un tipo de rede descoñecido"</string>
<string name="wifi_watchdog_network_disabled" msgid="7904214231651546347">"Non se puido conectar coa rede Wi-Fi"</string>
<string name="wifi_watchdog_network_disabled_detailed" msgid="5548780776418332675">" ten unha conexión a Internet deficiente."</string>
<string name="wifi_connect_alert_title" msgid="8455846016001810172">"Queres permitir a conexión?"</string>
<string name="wifi_connect_alert_message" msgid="6451273376815958922">"A aplicación %1$s quere conectarse á rede wifi %2$s"</string>
<string name="wifi_connect_default_application" msgid="7143109390475484319">"Unha aplicación"</string>
<string name="wifi_p2p_dialog_title" msgid="97611782659324517">"Wi-Fi Direct"</string>
<string name="wifi_p2p_turnon_message" msgid="2909250942299627244">"Inicia Wi-Fi Direct. Esta acción desactivará a zona ou o cliente wifi."</string>
<string name="wifi_p2p_failed_message" msgid="3763669677935623084">"Non se puido iniciar Wi-Fi Direct."</string>
<string name="wifi_p2p_enabled_notification_title" msgid="2068321881673734886">"Wi-Fi Direct está activado"</string>
<string name="wifi_p2p_enabled_notification_message" msgid="8064677407830620023">"Toca para acceder á configuración"</string>
<string name="accept" msgid="1645267259272829559">"Aceptar"</string>
<string name="decline" msgid="2112225451706137894">"Rexeitar"</string>
<string name="wifi_p2p_invitation_sent_title" msgid="1318975185112070734">"Invitación enviada"</string>
<string name="wifi_p2p_invitation_to_connect_title" msgid="4958803948658533637">"Invitación para conectarse"</string>
<string name="wifi_p2p_from_message" msgid="570389174731951769">"De:"</string>
<string name="wifi_p2p_to_message" msgid="248968974522044099">"Para:"</string>
<string name="wifi_p2p_enter_pin_message" msgid="5920929550367828970">"Escribe o PIN obrigatorio:"</string>
<string name="wifi_p2p_show_pin_message" msgid="8530563323880921094">"PIN:"</string>
<string name="wifi_p2p_frequency_conflict_message" product="tablet" msgid="8012981257742232475">"A tableta desconectarase temporalmente da wifi mentres está conectada a <xliff:g id="DEVICE_NAME">%1$s</xliff:g>"</string>
<string name="wifi_p2p_frequency_conflict_message" product="tv" msgid="3087858235069421128">"A televisión desconectarase da wifi temporalmente mentres estea conectada a <xliff:g id="DEVICE_NAME">%1$s</xliff:g>"</string>
<string name="wifi_p2p_frequency_conflict_message" product="default" msgid="7363907213787469151">"O teléfono desconectarase temporalmente da wifi mentres está conectado con <xliff:g id="DEVICE_NAME">%1$s</xliff:g>"</string>
<string name="select_character" msgid="3365550120617701745">"Inserir carácter"</string>
<string name="sms_control_title" msgid="7296612781128917719">"Enviando mensaxes SMS"</string>
<string name="sms_control_message" msgid="3867899169651496433">"&lt;b&gt;<xliff:g id="APP_NAME">%1$s</xliff:g>&lt;/b&gt; está enviando moitas mensaxes SMS. Queres permitir que esta aplicación siga enviando mensaxes?"</string>
<string name="sms_control_yes" msgid="3663725993855816807">"Permitir"</string>
<string name="sms_control_no" msgid="625438561395534982">"Rexeitar"</string>
<string name="sms_short_code_confirm_message" msgid="1645436466285310855">"&lt;b&gt;<xliff:g id="APP_NAME">%1$s</xliff:g>&lt;/b&gt; quere enviar unha mensaxe a &lt;b&gt;<xliff:g id="DEST_ADDRESS">%2$s</xliff:g>&lt;/b&gt;."</string>
<string name="sms_short_code_details" msgid="5873295990846059400">"Esta acción "<b>"pode supoñer custos"</b>" na túa conta de teléfono móbil."</string>
<string name="sms_premium_short_code_details" msgid="7869234868023975"><b>"Esta acción suporá custos na túa conta de teléfono móbil."</b></string>
<string name="sms_short_code_confirm_allow" msgid="4458878637111023413">"Enviar"</string>
<string name="sms_short_code_confirm_deny" msgid="2927389840209170706">"Cancelar"</string>
<string name="sms_short_code_remember_choice" msgid="5289538592272218136">"Lembrar a miña opción"</string>
<string name="sms_short_code_remember_undo_instruction" msgid="4960944133052287484">"Mudar en Configuración &gt; Aplicacións"</string>
<string name="sms_short_code_confirm_always_allow" msgid="3241181154869493368">"Permitir sempre"</string>
<string name="sms_short_code_confirm_never_allow" msgid="446992765774269673">"Non permitir nunca"</string>
<string name="sim_removed_title" msgid="6227712319223226185">"Extraeuse a tarxeta SIM"</string>
<string name="sim_removed_message" msgid="2333164559970958645">"A rede móbil non estará dispoñible ata que reinicies o dispositivo cunha tarxeta SIM válida inserida."</string>
<string name="sim_done_button" msgid="827949989369963775">"Feito"</string>
<string name="sim_added_title" msgid="3719670512889674693">"Engadiuse unha tarxeta SIM"</string>
<string name="sim_added_message" msgid="6599945301141050216">"Reinicia o dispositivo para acceder á rede móbil."</string>
<string name="sim_restart_button" msgid="4722407842815232347">"Reiniciar"</string>
<string name="carrier_app_dialog_message" msgid="7066156088266319533">"Para conseguir que a túa SIM nova funcione correctamente, deberás instalar e abrir unha aplicación do teu operador."</string>
<string name="carrier_app_dialog_button" msgid="7900235513678617329">"DESCARGAR A APLICACIÓN"</string>
<string name="carrier_app_dialog_not_now" msgid="6361378684292268027">"AGORA NON"</string>
<string name="carrier_app_notification_title" msgid="8921767385872554621">"Introduciuse unha nova SIM"</string>
<string name="carrier_app_notification_text" msgid="1132487343346050225">"Tocar para configurar"</string>
<string name="time_picker_dialog_title" msgid="8349362623068819295">"Configurar hora"</string>
<string name="date_picker_dialog_title" msgid="5879450659453782278">"Establecer data"</string>
<string name="date_time_set" msgid="5777075614321087758">"Configurar"</string>
<string name="date_time_done" msgid="2507683751759308828">"Feito"</string>
<string name="perms_new_perm_prefix" msgid="8257740710754301407"><font size="12" fgcolor="#ff33b5e5">"NOVO: "</font></string>
<string name="perms_description_app" msgid="5139836143293299417">"Fornecido por <xliff:g id="APP_NAME">%1$s</xliff:g>."</string>
<string name="no_permissions" msgid="7283357728219338112">"Non é necesario ningún permiso"</string>
<string name="perm_costs_money" msgid="4902470324142151116">"é posible que teñas que pagar"</string>
<string name="dlg_ok" msgid="7376953167039865701">"Aceptar"</string>
<string name="usb_charging_notification_title" msgid="6895185153353640787">"Cargando este dispositivo por USB"</string>
<string name="usb_supplying_notification_title" msgid="5310642257296510271">"O USB está proporcionando enerxía ao dispositivo conectado"</string>
<string name="usb_mtp_notification_title" msgid="8396264943589760855">"USB para transferencia de ficheiros"</string>
<string name="usb_ptp_notification_title" msgid="1347328437083192112">"USB para transferencia de fotos"</string>
<string name="usb_midi_notification_title" msgid="4850904915889144654">"USB para MIDI"</string>
<string name="usb_accessory_notification_title" msgid="7848236974087653666">"Conectado a un accesorio USB"</string>
<string name="usb_notification_message" msgid="3370903770828407960">"Toca para ver máis opcións."</string>
<string name="usb_unsupported_audio_accessory_title" msgid="3529881374464628084">"Detectouse un accesorio de audio analóxico"</string>
<string name="usb_unsupported_audio_accessory_message" msgid="6309553946441565215">"O dispositivo conectado non é compatible con este teléfono. Toca para obter máis información."</string>
<string name="adb_active_notification_title" msgid="6729044778949189918">"Depuración USB conectada"</string>
<string name="adb_active_notification_message" msgid="4948470599328424059">"Toca para desactivar a depuración de erros de USB."</string>
<string name="adb_active_notification_message" product="tv" msgid="8470296818270110396">"Selecciona a opción para desactivar a depuración de USB."</string>
<string name="taking_remote_bugreport_notification_title" msgid="6742483073875060934">"Creando informe de erros…"</string>
<string name="share_remote_bugreport_notification_title" msgid="4987095013583691873">"Queres compartir o informe de erros?"</string>
<string name="sharing_remote_bugreport_notification_title" msgid="7572089031496651372">"Compartindo informe de erros..."</string>
<string name="share_remote_bugreport_notification_message_finished" msgid="6029609949340992866">"O teu administrador solicitou un informe de erros para axudar a solucionar os problemas deste dispositivo. É posible que se compartan aplicacións e datos."</string>
<string name="share_remote_bugreport_action" msgid="6249476773913384948">"COMPARTIR"</string>
<string name="decline_remote_bugreport_action" msgid="6230987241608770062">"ANULAR"</string>
<string name="select_input_method" msgid="8547250819326693584">"Cambiar teclado"</string>
<string name="show_ime" msgid="2506087537466597099">"Móstrase na pantalla mentres o teclado físico estea activo"</string>
<string name="hardware" msgid="194658061510127999">"Mostrar teclado virtual"</string>
<string name="select_keyboard_layout_notification_title" msgid="597189518763083494">"Configura o teclado físico"</string>
<string name="select_keyboard_layout_notification_message" msgid="8084622969903004900">"Toca para seleccionar o idioma e o deseño"</string>
<string name="fast_scroll_alphabet" msgid="5433275485499039199">" ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ"</string>
<string name="fast_scroll_numeric_alphabet" msgid="4030170524595123610">" 0123456789ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ"</string>
<string name="alert_windows_notification_channel_group_name" msgid="1463953341148606396">"Mostrar sobre outras aplicacións"</string>
<string name="alert_windows_notification_channel_name" msgid="3116610965549449803">"Mostrando <xliff:g id="NAME">%s</xliff:g> sobre outras aplicacións"</string>
<string name="alert_windows_notification_title" msgid="3697657294867638947">"<xliff:g id="NAME">%s</xliff:g> móstrase sobre outras aplicacións"</string>
<string name="alert_windows_notification_message" msgid="8917232109522912560">"Se non queres que <xliff:g id="NAME">%s</xliff:g> utilice esta función, toca para abrir a configuración e desactívaa."</string>
<string name="alert_windows_notification_turn_off_action" msgid="3367294525884949878">"DESACTIVAR"</string>
<string name="ext_media_checking_notification_title" msgid="5734005953288045806">"Preparando a <xliff:g id="NAME">%s</xliff:g>"</string>
<string name="ext_media_checking_notification_message" msgid="4747432538578886744">"Comprobando se hai erros"</string>
<string name="ext_media_new_notification_message" msgid="7589986898808506239">"Detectouse unha <xliff:g id="NAME">%s</xliff:g> nova"</string>
<string name="ext_media_ready_notification_message" msgid="4083398150380114462">"Para transferir fotos e contidos multimedia"</string>
<string name="ext_media_unmountable_notification_title" msgid="8295123366236989588">"<xliff:g id="NAME">%s</xliff:g> danado"</string>
<string name="ext_media_unmountable_notification_message" msgid="2343202057122495773">"A <xliff:g id="NAME">%s</xliff:g> está danada. Toca para corrixir o problema."</string>
<string name="ext_media_unmountable_notification_message" product="tv" msgid="3941179940297874950">"A <xliff:g id="NAME">%s</xliff:g> está danada. Selecciona para corrixir o problema."</string>
<string name="ext_media_unsupported_notification_title" msgid="3797642322958803257">"<xliff:g id="NAME">%s</xliff:g> incompatible"</string>
<string name="ext_media_unsupported_notification_message" msgid="6121601473787888589">"Este dispositivo non é compatible con esta <xliff:g id="NAME">%s</xliff:g>. Toca para configurala nun formato compatible."</string>
<string name="ext_media_unsupported_notification_message" product="tv" msgid="3725436899820390906">"Este dispositivo non é compatible con esta <xliff:g id="NAME">%s</xliff:g>. Selecciona para configurala nun formato compatible."</string>
<string name="ext_media_badremoval_notification_title" msgid="3206248947375505416">"Retirouse a <xliff:g id="NAME">%s</xliff:g> de forma inesperada"</string>
<string name="ext_media_badremoval_notification_message" msgid="380176703346946313">"Desactiva a <xliff:g id="NAME">%s</xliff:g> antes de retirala para evitar a perda de datos"</string>
<string name="ext_media_nomedia_notification_title" msgid="1704840188641749091">"Retirouse a <xliff:g id="NAME">%s</xliff:g>"</string>
<string name="ext_media_nomedia_notification_message" msgid="6471542972147056586">"Retirouse a <xliff:g id="NAME">%s</xliff:g>. Insire unha nova"</string>
<string name="ext_media_unmounting_notification_title" msgid="640674168454809372">"Aínda expulsando a <xliff:g id="NAME">%s</xliff:g>…"</string>
<string name="ext_media_unmounting_notification_message" msgid="4182843895023357756">"Non retirar"</string>
<string name="ext_media_init_action" msgid="7952885510091978278">"Configurar"</string>
<string name="ext_media_unmount_action" msgid="1121883233103278199">"Expulsar"</string>
<string name="ext_media_browse_action" msgid="8322172381028546087">"Explorar"</string>
<string name="ext_media_missing_title" msgid="620980315821543904">"Falta <xliff:g id="NAME">%s</xliff:g>"</string>
<string name="ext_media_missing_message" msgid="5761133583368750174">"Volve inserir o dispositivo"</string>
<string name="ext_media_move_specific_title" msgid="1471100343872375842">"Migrando <xliff:g id="NAME">%s</xliff:g>"</string>
<string name="ext_media_move_title" msgid="1022809140035962662">"Migrando datos"</string>
<string name="ext_media_move_success_title" msgid="8575300932957954671">"Migración completa"</string>
<string name="ext_media_move_success_message" msgid="4199002148206265426">"Migráronse os datos a <xliff:g id="NAME">%s</xliff:g>"</string>
<string name="ext_media_move_failure_title" msgid="7613189040358789908">"Non se puideron migrar os datos"</string>
<string name="ext_media_move_failure_message" msgid="1978096440816403360">"Quedan datos na localización orixinal"</string>
<string name="ext_media_status_removed" msgid="6576172423185918739">"Extraído"</string>
<string name="ext_media_status_unmounted" msgid="2551560878416417752">"Expulsado"</string>
<string name="ext_media_status_checking" msgid="6193921557423194949">"Comprobando..."</string>
<string name="ext_media_status_mounted" msgid="7253821726503179202">"Listo"</string>
<string name="ext_media_status_mounted_ro" msgid="8020978752406021015">"Só lectura"</string>
<string name="ext_media_status_bad_removal" msgid="8395398567890329422">"Extraeuse de forma non segura"</string>
<string name="ext_media_status_unmountable" msgid="805594039236667894">"Danado"</string>
<string name="ext_media_status_unsupported" msgid="4691436711745681828">"Non compatible"</string>
<string name="ext_media_status_ejecting" msgid="5463887263101234174">"Expulsando…"</string>
<string name="ext_media_status_formatting" msgid="1085079556538644861">"Formatando…"</string>
<string name="ext_media_status_missing" msgid="5638633895221670766">"Non se inseriu"</string>
<string name="activity_list_empty" msgid="1675388330786841066">"Non se atoparon actividades que coincidan."</string>
<string name="permlab_route_media_output" msgid="6243022988998972085">"dirixir saída multimedia"</string>
<string name="permdesc_route_media_output" msgid="4932818749547244346">"Permite a unha aplicación dirixir a saída multimedia a outros dispositivos externos."</string>
<string name="permlab_readInstallSessions" msgid="3713753067455750349">"ler sesións de instalación"</string>
<string name="permdesc_readInstallSessions" msgid="2049771699626019849">"Permite que unha aplicación consulte as sesións de instalación. Desta forma, pode ver os detalles acerca das instalacións de paquetes activas."</string>
<string name="permlab_requestInstallPackages" msgid="5782013576218172577">"solicitar instalación de paquetes"</string>
<string name="permdesc_requestInstallPackages" msgid="5740101072486783082">"Permite a unha aplicación solicitar a instalación dos paquetes."</string>
<string name="permlab_requestDeletePackages" msgid="1703686454657781242">"solicitar a eliminación dos paquetes"</string>
<string name="permdesc_requestDeletePackages" msgid="3406172963097595270">"Permite a unha aplicación solicitar a eliminación dos paquetes."</string>
<string name="permlab_requestIgnoreBatteryOptimizations" msgid="8021256345643918264">"pedir que se ignore a optimización da batería"</string>
<string name="permdesc_requestIgnoreBatteryOptimizations" msgid="8359147856007447638">"Fai que unha aplicación poida solicitar permiso para ignorar as optimizacións da batería."</string>
<string name="tutorial_double_tap_to_zoom_message_short" msgid="1311810005957319690">"Toca dúas veces para controlar o zoom"</string>
<string name="gadget_host_error_inflating" msgid="4882004314906466162">"Non se puido engadir o widget."</string>
<string name="ime_action_go" msgid="8320845651737369027">"Ir"</string>
<string name="ime_action_search" msgid="658110271822807811">"Buscar"</string>
<string name="ime_action_send" msgid="2316166556349314424">"Enviar"</string>
<string name="ime_action_next" msgid="3138843904009813834">"Seguinte"</string>
<string name="ime_action_done" msgid="8971516117910934605">"Feito"</string>
<string name="ime_action_previous" msgid="1443550039250105948">"Ant."</string>
<string name="ime_action_default" msgid="2840921885558045721">"Executar"</string>
<string name="dial_number_using" msgid="5789176425167573586">"Marcar número\nutilizando o <xliff:g id="NUMBER">%s</xliff:g>"</string>
<string name="create_contact_using" msgid="4947405226788104538">"Crear contacto\na partir de <xliff:g id="NUMBER">%s</xliff:g>"</string>
<string name="grant_credentials_permission_message_header" msgid="2106103817937859662">"A seguinte aplicación ou aplicacións solicitan permiso para acceder á túa conta, agora e no futuro."</string>
<string name="grant_credentials_permission_message_footer" msgid="3125211343379376561">"Queres permitir esta solicitude?"</string>
<string name="grant_permissions_header_text" msgid="6874497408201826708">"Solicitude de acceso"</string>
<string name="allow" msgid="7225948811296386551">"Permitir"</string>
<string name="deny" msgid="2081879885755434506">"Rexeitar"</string>
<string name="permission_request_notification_title" msgid="6486759795926237907">"Permiso solicitado"</string>
<string name="permission_request_notification_with_subtitle" msgid="8530393139639560189">"Permiso solicitado\npara a conta <xliff:g id="ACCOUNT">%s</xliff:g>."</string>
<string name="forward_intent_to_owner" msgid="1207197447013960896">"Estás usando esta aplicación fóra do teu perfil de traballo"</string>
<string name="forward_intent_to_work" msgid="621480743856004612">"Estás usando esta aplicación no teu perfil de traballo"</string>
<string name="input_method_binding_label" msgid="1283557179944992649">"Método de entrada"</string>
<string name="sync_binding_label" msgid="3687969138375092423">"Sincronizar"</string>
<string name="accessibility_binding_label" msgid="4148120742096474641">"Accesibilidade"</string>
<string name="wallpaper_binding_label" msgid="1240087844304687662">"Fondo de pantalla"</string>
<string name="chooser_wallpaper" msgid="7873476199295190279">"Cambiar fondo de pantalla"</string>
<string name="notification_listener_binding_label" msgid="2014162835481906429">"Axente de escoita de notificacións"</string>
<string name="vr_listener_binding_label" msgid="4316591939343607306">"Axente de escoita de RV"</string>
<string name="condition_provider_service_binding_label" msgid="1321343352906524564">"Provedor de condicións"</string>
<string name="notification_ranker_binding_label" msgid="774540592299064747">"Servizo de clasificación de notificacións"</string>
<string name="vpn_title" msgid="19615213552042827">"VPN activada"</string>
<string name="vpn_title_long" msgid="6400714798049252294">"<xliff:g id="APP">%s</xliff:g> activou a VPN"</string>
<string name="vpn_text" msgid="1610714069627824309">"Toca aquí para xestionar a rede."</string>
<string name="vpn_text_long" msgid="4907843483284977618">"Conectado a <xliff:g id="SESSION">%s</xliff:g>. Toca aquí para xestionar a rede."</string>
<string name="vpn_lockdown_connecting" msgid="6443438964440960745">"VPN sempre activada conectándose..."</string>
<string name="vpn_lockdown_connected" msgid="8202679674819213931">"VPN sempre activada conectada"</string>
<string name="vpn_lockdown_disconnected" msgid="4532298952570796327">"Desconectouse a VPN sempre activada"</string>
<string name="vpn_lockdown_error" msgid="6009249814034708175">"Erro na VPN sempre activada"</string>
<string name="vpn_lockdown_config" msgid="5099330695245008680">"Tocar para configurar"</string>
<string name="upload_file" msgid="2897957172366730416">"Escoller un ficheiro"</string>
<string name="no_file_chosen" msgid="6363648562170759465">"Non se seleccionou ningún ficheiro"</string>
<string name="reset" msgid="2448168080964209908">"Restablecer"</string>
<string name="submit" msgid="1602335572089911941">"Enviar"</string>
<string name="car_mode_disable_notification_title" msgid="3164768212003864316">"Modo de coche activado"</string>
<string name="car_mode_disable_notification_message" msgid="6301524980144350051">"Toca para saír do modo de coche."</string>
<string name="tethered_notification_title" msgid="3146694234398202601">"Conexión compartida ou zona wifi activada"</string>
<string name="tethered_notification_message" msgid="2113628520792055377">"Tocar para configurar."</string>
<string name="back_button_label" msgid="2300470004503343439">"Volver"</string>
<string name="next_button_label" msgid="1080555104677992408">"Seguinte"</string>
<string name="skip_button_label" msgid="1275362299471631819">"Omitir"</string>
<string name="no_matches" msgid="8129421908915840737">"Non hai coincidencias"</string>
<string name="find_on_page" msgid="1946799233822820384">"Buscar na páxina"</string>
<plurals name="matches_found" formatted="false" msgid="1210884353962081884">
<item quantity="other"><xliff:g id="INDEX">%d</xliff:g> de <xliff:g id="TOTAL">%d</xliff:g></item>
<item quantity="one">Unha coincidencia</item>
</plurals>
<string name="action_mode_done" msgid="7217581640461922289">"Feito"</string>
<string name="progress_erasing" product="nosdcard" msgid="4521573321524340058">"Borrando o almacenamento USB..."</string>
<string name="progress_erasing" product="default" msgid="6596988875507043042">"Borrando a tarxeta SD..."</string>
<string name="share" msgid="1778686618230011964">"Compartir"</string>
<string name="find" msgid="4808270900322985960">"Buscar"</string>
<string name="websearch" msgid="4337157977400211589">"Busca na web"</string>
<string name="find_next" msgid="5742124618942193978">"Buscar seguinte"</string>
<string name="find_previous" msgid="2196723669388360506">"Buscar anterior"</string>
<string name="gpsNotifTicker" msgid="5622683912616496172">"Solicitude de localización de <xliff:g id="NAME">%s</xliff:g>"</string>
<string name="gpsNotifTitle" msgid="5446858717157416839">"Solicitude de localización"</string>
<string name="gpsNotifMessage" msgid="1374718023224000702">"Solicitado por <xliff:g id="NAME">%1$s</xliff:g> (<xliff:g id="SERVICE">%2$s</xliff:g>)"</string>
<string name="gpsVerifYes" msgid="2346566072867213563">"Si"</string>
<string name="gpsVerifNo" msgid="1146564937346454865">"Non"</string>
<string name="sync_too_many_deletes" msgid="5296321850662746890">"Superouse o límite de elementos eliminados"</string>
<string name="sync_too_many_deletes_desc" msgid="496551671008694245">"Hai <xliff:g id="NUMBER_OF_DELETED_ITEMS">%1$d</xliff:g> elementos eliminados de <xliff:g id="TYPE_OF_SYNC">%2$s</xliff:g>, conta <xliff:g id="ACCOUNT_NAME">%3$s</xliff:g>. Que queres facer?"</string>
<string name="sync_really_delete" msgid="2572600103122596243">"Eliminar os elementos"</string>
<string name="sync_undo_deletes" msgid="2941317360600338602">"Desfacer as eliminacións"</string>
<string name="sync_do_nothing" msgid="3743764740430821845">"Non facer nada polo momento"</string>
<string name="choose_account_label" msgid="5655203089746423927">"Selecciona unha conta"</string>
<string name="add_account_label" msgid="2935267344849993553">"Engadir unha conta"</string>
<string name="add_account_button_label" msgid="3611982894853435874">"Engadir conta"</string>
<string name="number_picker_increment_button" msgid="2412072272832284313">"Aumentar"</string>
<string name="number_picker_decrement_button" msgid="476050778386779067">"Reducir"</string>
<string name="number_picker_increment_scroll_mode" msgid="5259126567490114216">"<xliff:g id="VALUE">%s</xliff:g> manter premido"</string>
<string name="number_picker_increment_scroll_action" msgid="9101473045891835490">"Pasa o dedo cara arriba para aumentar e cara abaixo para reducir."</string>
<string name="time_picker_increment_minute_button" msgid="8865885114028614321">"Aumentar o minuto"</string>
<string name="time_picker_decrement_minute_button" msgid="6246834937080684791">"Reducir o minuto"</string>
<string name="time_picker_increment_hour_button" msgid="3652056055810223139">"Aumentar a hora"</string>
<string name="time_picker_decrement_hour_button" msgid="1377479863429214792">"Reducir a hora"</string>
<string name="time_picker_increment_set_pm_button" msgid="4147590696151230863">"Establecer PM"</string>
<string name="time_picker_decrement_set_am_button" msgid="8302140353539486752">"Establecer AM"</string>
<string name="date_picker_increment_month_button" msgid="5369998479067934110">"Aumentar mes"</string>
<string name="date_picker_decrement_month_button" msgid="1832698995541726019">"Reducir mes"</string>
<string name="date_picker_increment_day_button" msgid="7130465412308173903">"Aumentar día"</string>
<string name="date_picker_decrement_day_button" msgid="4131881521818750031">"Reducir día"</string>
<string name="date_picker_increment_year_button" msgid="6318697384310808899">"Aumentar ano"</string>
<string name="date_picker_decrement_year_button" msgid="4482021813491121717">"Reducir ano"</string>
<string name="date_picker_prev_month_button" msgid="2858244643992056505">"Mes anterior"</string>
<string name="date_picker_next_month_button" msgid="5559507736887605055">"Mes seguinte"</string>
<string name="keyboardview_keycode_alt" msgid="4856868820040051939">"Alt"</string>
<string name="keyboardview_keycode_cancel" msgid="1203984017245783244">"Cancelar"</string>
<string name="keyboardview_keycode_delete" msgid="3337914833206635744">"Eliminar"</string>
<string name="keyboardview_keycode_done" msgid="1992571118466679775">"Feito"</string>
<string name="keyboardview_keycode_mode_change" msgid="4547387741906537519">"Cambio de modo"</string>
<string name="keyboardview_keycode_shift" msgid="2270748814315147690">"Maiús"</string>
<string name="keyboardview_keycode_enter" msgid="2985864015076059467">"Intro"</string>
<string name="activitychooserview_choose_application" msgid="2125168057199941199">"Selecciona unha aplicación"</string>
<string name="activitychooserview_choose_application_error" msgid="8624618365481126668">"Non se puido iniciar <xliff:g id="APPLICATION_NAME">%s</xliff:g>"</string>
<string name="shareactionprovider_share_with" msgid="806688056141131819">"Compartir con"</string>
<string name="shareactionprovider_share_with_application" msgid="5627411384638389738">"Compartir con <xliff:g id="APPLICATION_NAME">%s</xliff:g>"</string>
<string name="content_description_sliding_handle" msgid="415975056159262248">"Mantén premida a icona de desbloqueo e pasa o dedo por ela."</string>
<string name="description_target_unlock_tablet" msgid="3833195335629795055">"Pasa o dedo para desbloquear."</string>
<string name="action_bar_home_description" msgid="5293600496601490216">"Ir ao inicio"</string>
<string name="action_bar_up_description" msgid="2237496562952152589">"Ir para arriba"</string>
<string name="action_menu_overflow_description" msgid="2295659037509008453">"Máis opcións"</string>
<string name="action_bar_home_description_format" msgid="7965984360903693903">"%1$s, %2$s"</string>
<string name="action_bar_home_subtitle_description_format" msgid="6985546530471780727">"%1$s, %2$s, %3$s"</string>
<string name="storage_internal" msgid="3570990907910199483">"Almacenamento compartido interno"</string>
<string name="storage_sd_card" msgid="3282948861378286745">"Tarxeta SD"</string>
<string name="storage_sd_card_label" msgid="6347111320774379257">"Tarxeta SD de <xliff:g id="MANUFACTURER">%s</xliff:g>"</string>
<string name="storage_usb_drive" msgid="6261899683292244209">"Unidade USB"</string>
<string name="storage_usb_drive_label" msgid="4501418548927759953">"Unidade USB de <xliff:g id="MANUFACTURER">%s</xliff:g>"</string>
<string name="storage_usb" msgid="3017954059538517278">"almacenamento USB"</string>
<string name="extract_edit_menu_button" msgid="8940478730496610137">"Editar"</string>
<string name="data_usage_warning_title" msgid="3620440638180218181">"Alerta de uso de datos"</string>
<string name="data_usage_warning_body" msgid="6660692274311972007">"Toca para uso e configuración."</string>
<string name="data_usage_3g_limit_title" msgid="4361523876818447683">"Límite de datos de 2G-3G acadado"</string>
<string name="data_usage_4g_limit_title" msgid="4609566827219442376">"Límite de datos de 4G acadado"</string>
<string name="data_usage_mobile_limit_title" msgid="6561099244084267376">"Alcanzouse o límite de datos móbiles"</string>
<string name="data_usage_wifi_limit_title" msgid="5803363779034792676">"Límite de datos da wifi acadado"</string>
<string name="data_usage_limit_body" msgid="291731708279614081">"Datos pausados para o resto do ciclo"</string>
<string name="data_usage_3g_limit_snoozed_title" msgid="7026739121138005231">"Límite de datos 2G-3G superado"</string>
<string name="data_usage_4g_limit_snoozed_title" msgid="1106562779311209039">"Límite de datos 4G superado"</string>
<string name="data_usage_mobile_limit_snoozed_title" msgid="279240572165412168">"Límite de datos móbiles superado"</string>
<string name="data_usage_wifi_limit_snoozed_title" msgid="8743856006384825974">"Límite de datos Wi-Fi superado"</string>
<string name="data_usage_limit_snoozed_body" msgid="7035490278298441767">"<xliff:g id="SIZE">%s</xliff:g> supera o límite especificado."</string>
<string name="data_usage_restricted_title" msgid="5965157361036321914">"Datos en segundo plano limitados"</string>
<string name="data_usage_restricted_body" msgid="469866376337242726">"Toca para eliminar a restrición."</string>
<string name="ssl_certificate" msgid="6510040486049237639">"Certificado de seguranza"</string>
<string name="ssl_certificate_is_valid" msgid="6825263250774569373">"Este certificado é válido."</string>
<string name="issued_to" msgid="454239480274921032">"Emitido para:"</string>
<string name="common_name" msgid="2233209299434172646">"Nome común:"</string>
<string name="org_name" msgid="6973561190762085236">"Organización:"</string>
<string name="org_unit" msgid="7265981890422070383">"Unidade organizativa:"</string>
<string name="issued_by" msgid="2647584988057481566">"Emitido por:"</string>
<string name="validity_period" msgid="8818886137545983110">"Validez:"</string>
<string name="issued_on" msgid="5895017404361397232">"Data de emisión:"</string>
<string name="expires_on" msgid="3676242949915959821">"Caduca o:"</string>
<string name="serial_number" msgid="758814067660862493">"Número de serie:"</string>
<string name="fingerprints" msgid="4516019619850763049">"Impresións dixitais:"</string>
<string name="sha256_fingerprint" msgid="4391271286477279263">"Impresión dixital SHA-256:"</string>
<string name="sha1_fingerprint" msgid="7930330235269404581">"Impresión dixital SHA-1:"</string>
<string name="activity_chooser_view_see_all" msgid="4292569383976636200">"Ver todas"</string>
<string name="activity_chooser_view_dialog_title_default" msgid="4710013864974040615">"Seleccionar actividade"</string>
<string name="share_action_provider_share_with" msgid="5247684435979149216">"Compartir con"</string>
<string name="sending" msgid="3245653681008218030">"Enviando..."</string>
<string name="launchBrowserDefault" msgid="2057951947297614725">"Iniciar o navegador?"</string>
<string name="SetupCallDefault" msgid="5834948469253758575">"Aceptar chamada?"</string>
<string name="activity_resolver_use_always" msgid="8017770747801494933">"Sempre"</string>
<string name="activity_resolver_use_once" msgid="2404644797149173758">"Só unha vez"</string>
<string name="activity_resolver_work_profiles_support" msgid="185598180676883455">"%1$s non admite o perfil de traballo"</string>
<string name="default_audio_route_name" product="tablet" msgid="4617053898167127471">"Tableta"</string>
<string name="default_audio_route_name" product="tv" msgid="9158088547603019321">"Televisión"</string>
<string name="default_audio_route_name" product="default" msgid="4239291273420140123">"Teléfono"</string>
<string name="default_audio_route_name_headphones" msgid="8119971843803439110">"Auriculares"</string>
<string name="default_audio_route_name_dock_speakers" msgid="6240602982276591864">"Conectar altofalantes á base"</string>
<string name="default_media_route_name_hdmi" msgid="2450970399023478055">"HDMI"</string>
<string name="default_audio_route_category_name" msgid="3722811174003886946">"Sistema"</string>
<string name="bluetooth_a2dp_audio_route_name" msgid="8575624030406771015">"Audio por Bluetooth"</string>
<string name="wireless_display_route_description" msgid="9070346425023979651">"Visualización sen fíos"</string>
<string name="media_route_button_content_description" msgid="591703006349356016">"Emitir"</string>
<string name="media_route_chooser_title" msgid="1751618554539087622">"Conectar co dispositivo"</string>
<string name="media_route_chooser_title_for_remote_display" msgid="3395541745872017583">"Emisión de pantalla no dispositivo"</string>
<string name="media_route_chooser_searching" msgid="4776236202610828706"