aml_tz3_312410020
Snap for 8730993 from a9378e2681949598d8f56b374e51cf3649df02f4 to mainline-tzdata3-release

Change-Id: I214158e3d25b43e53656b19403541407696393b3