blob: cdf6c1f6bc72582b4db6a2a4d50bed78066fae10 [file] [log] [blame]
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- Copyright (C) 2013 The Android Open Source Project
Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License");
you may not use this file except in compliance with the License.
You may obtain a copy of the License at
http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
Unless required by applicable law or agreed to in writing, software
distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS,
WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.
See the License for the specific language governing permissions and
limitations under the License.
-->
<resources xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
xmlns:xliff="urn:oasis:names:tc:xliff:document:1.2">
<string name="telecommAppLabel" product="default" msgid="1825598513414129827">"फोन कलहरू"</string>
<string name="userCallActivityLabel" product="default" msgid="3605391260292846248">"फोन"</string>
<string name="unknown" msgid="6993977514360123431">"अज्ञात"</string>
<string name="notification_missedCallTitle" msgid="5060387047205532974">"छुटेका कल"</string>
<string name="notification_missedWorkCallTitle" msgid="6965463282259034953">"छुटेको कार्यको कल"</string>
<string name="notification_missedCallsTitle" msgid="3910479625507893809">"छुटेका कल"</string>
<string name="notification_missedCallsMsg" msgid="5055782736170916682">"<xliff:g id="NUM_MISSED_CALLS">%s</xliff:g> मिस कलहरू"</string>
<string name="notification_missedCallTicker" msgid="6731461957487087769">"<xliff:g id="MISSED_CALL_FROM">%s</xliff:g>बाट छुटेका कल"</string>
<string name="notification_missedCall_call_back" msgid="7900333283939789732">"फेरि कल गर्नुहोस्"</string>
<string name="notification_missedCall_message" msgid="4054698824390076431">"सन्देश"</string>
<string name="notification_disconnectedCall_title" msgid="1790131923692416928">"विच्छेद गरिएको कल"</string>
<string name="notification_disconnectedCall_body" msgid="600491714584417536">"आपत्‌कालीन कल गरिएको हुनाले <xliff:g id="CALLER">%s</xliff:g> लाई गरिएको कल विच्छेद गरियो।"</string>
<string name="notification_disconnectedCall_generic_body" msgid="5282765206349184853">"आपत्‌कालीन कल जारी रहेको हुनाले तपाईंको कल विच्छेद गरिएको छ।"</string>
<string name="notification_audioProcessing_title" msgid="1619035039880584575">"पृष्ठभूमिको कल"</string>
<string name="notification_audioProcessing_body" msgid="8811420157964118913">"<xliff:g id="AUDIO_PROCESSING_APP_NAME">%s</xliff:g> ले ब्याकग्राउन्डमा कुनै कल प्रोसेस गर्दै छ। यो एपले तपाईंको कलको अडियो प्रयोग गरिरहेको र सोही अडियो प्ले गरिरहेको हुन सक्छ।"</string>
<string name="notification_incallservice_not_responding_title" msgid="5347557574288598548">"<xliff:g id="IN_CALL_SERVICE_APP_NAME">%s</xliff:g> ले काम गर्न छाड्यो"</string>
<string name="notification_incallservice_not_responding_body" msgid="9209308270131968623">"कल गर्नका लागि तपाईंको डिभाइसमा पहिल्यैदेखि रहेको फोन एप प्रयोग गरियो"</string>
<string name="accessibility_call_muted" msgid="2968461092554300779">"कल म्युट भयो।"</string>
<string name="accessibility_speakerphone_enabled" msgid="555386652061614267">"स्पिकरफोन सक्षम भयो।"</string>
<string name="respond_via_sms_canned_response_1" msgid="6332561460870382561">"अहिले कुरा गर्न मिल्दैन। के भइरहेको छ?"</string>
<string name="respond_via_sms_canned_response_2" msgid="2052951316129952406">"मैले तपाईंलाई तुरुन्तै कल गर्ने छु।"</string>
<string name="respond_via_sms_canned_response_3" msgid="6656147963478092035">"म तपाईंलाई पछि कल गर्ने छु।"</string>
<string name="respond_via_sms_canned_response_4" msgid="9141132488345561047">"अहिले कुरा गर्न सक्नु हुन्न। मलाई पछि कल गर्नुहुन्छ?"</string>
<string name="respond_via_sms_setting_title" msgid="4762275482898830160">"द्रुत प्रतिक्रियाहरू"</string>
<string name="respond_via_sms_setting_title_2" msgid="4914853536609553457">"द्रुत प्रतिक्रियाहरू सम्पादन गर्नुहोस्"</string>
<string name="respond_via_sms_setting_summary" msgid="8054571501085436868"></string>
<string name="respond_via_sms_edittext_dialog_title" msgid="6579353156073272157">"द्रुत प्रतिक्रिया"</string>
<string name="respond_via_sms_confirmation_format" msgid="2932395476561267842">"<xliff:g id="PHONE_NUMBER">%s</xliff:g> लाई सन्देश पठाइयो।"</string>
<string name="respond_via_sms_failure_format" msgid="5198680980054596391">"<xliff:g id="PHONE_NUMBER">%s</xliff:g> मा सन्देश पठाउन सकिएन।"</string>
<string name="enable_account_preference_title" msgid="6949224486748457976">"कलिङ खाताहरू"</string>
<string name="outgoing_call_not_allowed_user_restriction" msgid="3424338207838851646">"आपत्‌कालीन कलहरूलाई मात्र अनुमति दिइएको छ।"</string>
<string name="outgoing_call_not_allowed_no_permission" msgid="8590468836581488679">"यो एपले फोनको अनुमति बिना बहिर्गमन कलहरू गर्न सक्दैन।"</string>
<string name="outgoing_call_error_no_phone_number_supplied" msgid="7665135102566099778">"एक कल गर्नको लागि, एक वैध नम्बर प्रविष्टि गर्नुहोस्।"</string>
<string name="duplicate_video_call_not_allowed" msgid="5754746140185781159">"यस समयमा कल थप गर्न सकिँदैन।"</string>
<string name="no_vm_number" msgid="2179959110602180844">"भ्वाइसमेल नम्बर हराइरहेको छ"</string>
<string name="no_vm_number_msg" msgid="1339245731058529388">"SIM कार्डमा कुनै पनि भ्वाइसमेल नम्बर भण्डारण भएको छैन।"</string>
<string name="add_vm_number_str" msgid="5179510133063168998">"नम्बर थप्नुहोस्"</string>
<string name="change_default_dialer_dialog_title" msgid="5861469279421508060">"तपाईंको डिफल्ट फोन एप <xliff:g id="NEW_APP">%s</xliff:g> बनाउने हो?"</string>
<string name="change_default_dialer_dialog_affirmative" msgid="8604665314757739550">"डिफल्ट रूपमा सेट गर्नुहोस्"</string>
<string name="change_default_dialer_dialog_negative" msgid="8648669840052697821">"रद्द गर्नुहोस्"</string>
<string name="change_default_dialer_warning_message" msgid="8461963987376916114">"<xliff:g id="NEW_APP">%s</xliff:g> कलका सबै पक्षहरूलाई स्थापित गर्न र नियन्त्रण गर्न सक्षम हुने छ। तपाईंलाई विश्वास लाग्ने एपहरूलाई मात्र फोनमा डिफल्ट एपका रूपमा सेट गर्नुपर्छ।"</string>
<string name="change_default_call_screening_dialog_title" msgid="5365787219927262408">"तपाईंको डिफल्ट कल स्क्रिन एप <xliff:g id="NEW_APP">%s</xliff:g> बनाउने हो?"</string>
<string name="change_default_call_screening_warning_message_for_disable_old_app" msgid="2039830033533243164">"<xliff:g id="OLD_APP">%s</xliff:g> ले अब उप्रान्त कलहरू स्क्रिन गर्न सक्ने छैनन्‌।"</string>
<string name="change_default_call_screening_warning_message" msgid="9020537562292754269">"<xliff:g id="NEW_APP">%s</xliff:g> ले तपाईंको सम्पर्कमा नभएका कल गर्ने व्यक्तिका जानकारी हेर्न सक्छ र तिनीहरूमाथि रोक लगाउन सक्छ। तपाईंलाई विश्वास लाग्ने एपहरूलाई मात्र कल स्क्रिन डिफल्ट एपका रूपमा सेट गर्नुपर्छ।"</string>
<string name="change_default_call_screening_dialog_affirmative" msgid="7162433828280058647">"डिफल्ट रूपमा सेट गर्नुहोस्"</string>
<string name="change_default_call_screening_dialog_negative" msgid="1839266125623106342">"रद्द गर्नुहोस्"</string>
<string name="blocked_numbers" msgid="8322134197039865180">"रोकिएका नम्बरहरू"</string>
<string name="blocked_numbers_msg" msgid="2797422132329662697">"तपाईँले रोक लगाइएका नम्बरहरूबाट फोन वा टेक्स्ट म्यासेजहरू प्राप्त गर्नुहुने छैन।"</string>
<string name="block_number" msgid="3784343046852802722">"नम्बर थप्नुहोस्"</string>
<string name="unblock_dialog_body" msgid="2723393535797217261">"<xliff:g id="NUMBER_TO_BLOCK">%1$s</xliff:g> लाई अनब्लक गर्ने हो?"</string>
<string name="unblock_button" msgid="8732021675729981781">"अनब्लक गर्नुहोस्"</string>
<string name="add_blocked_dialog_body" msgid="8599974422407139255">"यस नम्बरबाट कल र पाठ सन्देशहरूलाई रोक्नुहोस्"</string>
<string name="add_blocked_number_hint" msgid="8769422085658041097">"फोन नम्बर"</string>
<string name="block_button" msgid="485080149164258770">"रोक्नुहोस्"</string>
<string name="non_primary_user" msgid="315564589279622098">"यन्त्रको मालिकले रोकिएका नम्बरहरूलाई हेर्न र व्यवस्थापन गर्न सक्छ।"</string>
<string name="delete_icon_description" msgid="5335959254954774373">"अनब्लक गर्नुहोस्"</string>
<string name="blocked_numbers_butter_bar_title" msgid="582982373755950791">"रोक लगाउने काम अस्थायी रूपमा निष्क्रिय छ"</string>
<string name="blocked_numbers_butter_bar_body" msgid="1261213114919301485">"तपाईँले आपत्‌कालीन नम्बरमा डायल गरेपछि वा टेक्स्ट म्यासेज पठाएपछि आपत्‌कालीन सेवाहरूले तपाईँलाई सम्पर्क गर्न सकून् भन्ने कुरा सुनिश्चित गर्न कलमाथिको अवरोध निष्क्रिय गरिन्छ।"</string>
<string name="blocked_numbers_butter_bar_button" msgid="2704456308072489793">"अब पुन:-अन गर्नुहोस्"</string>
<string name="blocked_numbers_number_blocked_message" msgid="4314736791180919167">"<xliff:g id="BLOCKED_NUMBER">%1$s</xliff:g> माथि रोक लगाइयो"</string>
<string name="blocked_numbers_number_unblocked_message" msgid="2933071624674945601">"<xliff:g id="UNBLOCKED_NUMBER">%1$s</xliff:g> माथिको रोक हटाइयो"</string>
<string name="blocked_numbers_block_emergency_number_message" msgid="4198550501500893890">"आपत्‌कालीन नम्बरमाथि रोक लगाउन सकिएन।"</string>
<string name="blocked_numbers_number_already_blocked_message" msgid="2301270825735665458">"<xliff:g id="BLOCKED_NUMBER">%1$s</xliff:g> लाई पहिले नै रोकिएको छ।"</string>
<string name="toast_personal_call_msg" msgid="5817631570381795610">"कल गर्न व्यक्तिगत डायलर प्रयोग गर्दै"</string>
<string name="notification_incoming_call" msgid="1233481138362230894">"<xliff:g id="CALL_FROM">%2$s</xliff:g> ले गरेको <xliff:g id="CALL_VIA">%1$s</xliff:g> कल"</string>
<string name="notification_incoming_video_call" msgid="5795968314037063900">"<xliff:g id="CALL_FROM">%2$s</xliff:g> ले गरेको <xliff:g id="CALL_VIA">%1$s</xliff:g> भिडियो कल"</string>
<string name="answering_ends_other_call" msgid="8653544281903986641">"जवाफ फर्काउनुले तपाईंको <xliff:g id="CALL_VIA">%1$s</xliff:g> कल समाप्त हुनेछ"</string>
<string name="answering_ends_other_calls" msgid="3702302838456922535">"जवाफ फर्काउनुले तपाईंका <xliff:g id="CALL_VIA">%1$s</xliff:g> कलहरू समाप्त हुनेछन्"</string>
<string name="answering_ends_other_video_call" msgid="8572022039304239958">"जवाफ फर्काउनुले तपाईंको <xliff:g id="CALL_VIA">%1$s</xliff:g> भिडियो कल समाप्त हुनेछ"</string>
<string name="answering_ends_other_managed_call" msgid="4031778317409881805">"जवाफ फर्काउनुले तपाईंको जारी कल समाप्त हुनेछ"</string>
<string name="answering_ends_other_managed_calls" msgid="3974069768615307659">"जवाफ फर्काउनुले तपाईंका जारी कलहरू समाप्त हुनेछन्"</string>
<string name="answering_ends_other_managed_video_call" msgid="1988508241432031327">"जवाफ फर्काउनुले तपाईंको जारी भिडियो कल समाप्त हुनेछ"</string>
<string name="answer_incoming_call" msgid="2045888814782215326">"जवाफ दिनुहोस्"</string>
<string name="decline_incoming_call" msgid="922147089348451310">"अस्वीकार गर्नुहोस्"</string>
<string name="cant_call_due_to_no_supported_service" msgid="1635626384149947077">"यस प्रकारका कलहरूलाई समर्थन गर्ने कुनै पनि कल गर्ने खाता नभएकाले कल गर्न सकिँदैन।"</string>
<string name="cant_call_due_to_ongoing_call" msgid="8004235328451385493">"तपाईंको <xliff:g id="OTHER_CALL">%1$s</xliff:g> कलका कारण कल गर्न सकिँदैन।"</string>
<string name="cant_call_due_to_ongoing_calls" msgid="6379163795277824868">"तपाईंका <xliff:g id="OTHER_CALL">%1$s</xliff:g> कलहरूका कारण कल गर्न सकिँदैन।"</string>
<string name="cant_call_due_to_ongoing_unknown_call" msgid="8243532328969433172">"अर्को एपमा जारी कलका कारण कल गर्न सकिँदैन।"</string>
<string name="notification_channel_incoming_call" msgid="5245550964701715662">"आगमन कलहरू"</string>
<string name="notification_channel_missed_call" msgid="7168893015283909012">"मिस कलहरू"</string>
<string name="notification_channel_call_blocking" msgid="2028807677868598710">"कलमाथि रोक लगाउने सुविधा"</string>
<string name="notification_channel_background_calls" msgid="7785659903711350506">"ब्याकग्राउन्डका कलहरू"</string>
<string name="notification_channel_disconnected_calls" msgid="8228636543997645757">"विच्छेद गरिएका कल"</string>
<string name="notification_channel_in_call_service_crash" msgid="7313237519166984267">"फोनमा रहेका क्र्यास भएका एपहरू"</string>
<string name="alert_outgoing_call" msgid="5319895109298927431">"यो कल गर्नुले तपाईंको <xliff:g id="OTHER_APP">%1$s</xliff:g> कल अन्त्य गर्दछ।"</string>
<string name="alert_redirect_outgoing_call_or_not" msgid="665409645789521636">"यो कल गर्ने तरिका छनौट गर्नुहोस्"</string>
<string name="alert_place_outgoing_call_with_redirection" msgid="5221065030959024121">"<xliff:g id="OTHER_APP">%1$s</xliff:g> प्रयोग गरी कल रिडाइरेक्ट गर्नुहोस्"</string>
<string name="alert_place_unredirect_outgoing_call" msgid="2467608535225764006">"फोन नम्बर प्रयोग गरी कल गर्नुहोस्"</string>
<string name="alert_redirect_outgoing_call_timeout" msgid="5568101425637373060">"<xliff:g id="OTHER_APP">%1$s</xliff:g> प्रयोग गरेर कल गर्न सकिएन। कुनै अर्को रिडिरेक्टिङ एपको प्रयोग वा मद्दतका लागि विकासकर्तासँग सम्पर्क गरी हेर्नुहोस्।"</string>
<string name="phone_settings_call_blocking_txt" msgid="7311523114822507178">"कलमाथि रोक लगाउने सुविधा"</string>
<string name="phone_settings_number_not_in_contact_txt" msgid="2602249106007265757">"सम्पर्क सूचीहरूमा नरहेका नम्बरहरू"</string>
<string name="phone_settings_number_not_in_contact_summary_txt" msgid="963327038085718969">"आफ्नो सम्पर्क सूचीहरूमा सूचीबद्ध नगरिएका नम्बरहरूमाथि रोक लगाउनुहोस्"</string>
<string name="phone_settings_private_num_txt" msgid="6339272760338475619">"निजी"</string>
<string name="phone_settings_private_num_summary_txt" msgid="6755758240544021037">"आफ्नो नम्बरको खुलासा नगरी कल गर्ने व्यक्तिहरूमाथि रोक लगाउनुहोस्"</string>
<string name="phone_settings_payphone_txt" msgid="5003987966052543965">"पे फोन"</string>
<string name="phone_settings_payphone_summary_txt" msgid="3936631076065563665">"पे फोनहरूबाट आउने कलहरूमाथि रोक लगाउनुहोस्"</string>
<string name="phone_settings_unknown_txt" msgid="3577926178354772728">"अज्ञात"</string>
<string name="phone_settings_unknown_summary_txt" msgid="5446657192535779645">"अज्ञात कल गर्ने व्यक्तिहरूको कलमाथि रोक लगाउनुहोस्"</string>
<string name="phone_settings_unavailable_txt" msgid="825918186053980858">"उपलब्ध छैन"</string>
<string name="phone_settings_unavailable_summary_txt" msgid="8221686031038282633">"नम्बर उपलब्ध नभएका कल ब्लक गर्नुहोस्"</string>
<string name="phone_strings_call_blocking_turned_off_notification_title_txt" msgid="2895809176537908791">"कलमाथि रोक लगाउने सुविधा"</string>
<string name="phone_strings_call_blocking_turned_off_notification_text_txt" msgid="1713632946174016619">"कलमाथि रोक लगाउने सुविधालाई असक्षम पारियो"</string>
<string name="phone_strings_emergency_call_made_dialog_title_txt" msgid="6629412508584507377">"आपत्‌कालीन कल गरियो"</string>
<string name="phone_strings_emergency_call_made_dialog_call_blocking_text_txt" msgid="3140411733995271126">"आपत्‌कालीन अवस्थामा उद्दार गर्ने मान्छेहरूलाई तपाईंलाई सम्पर्क गर्न दिन कलमाथि रोक लगाउने सुविधा असक्षम पारिएको छ।"</string>
<string name="developer_title" msgid="9146088855661672353">"टेलिकमको विकासकर्ताको मेनु"</string>
<string name="toast_emergency_can_not_pull_call" msgid="9074229465338410869">"आपत्‌कालीन कल चलिराखेको बेलामा अरु कल स्वीकार गर्न सकिँदैन।"</string>
<string name="cancel" msgid="6733466216239934756">"रद्द गर्नुहोस्"</string>
</resources>